Vårt Stockholm. Carin Ivarsson, byggledare Citybanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt Stockholm. Carin Ivarsson, byggledare Citybanan"

Transkript

1 Äntligen jobb SID. 12 Uppåt i Järva SID. 22 Ungdomarnas Norrmalm SID Vårt Stockholm HÄR SKA ALLA KUNNA VÄXA Finansborgarråd Sten Nordin. Sid 2 3 KONSTEN ATT VÄLJA SKOLA Föräldrarna Björn och Cecile har tänkt till inför val av skola och har helt olika prioriteringar. Sid 6 Hej! Jag är en av dem som jobbar med att bygga framtidens Stockholm. På mittuppslaget ser du fler stora byggprojekt som är aktuella nu. Carin Ivarsson, byggledare Citybanan ALLA TIDERS VÄXTREKORD Allt fler väljer Stockholm. År 2024 har Stockholm en miljon invånare. Då har vi 1100 fler grundskoleklasser, nya bostäder och många fler som får omsorg och har en meningsfull fritid. 100-tals stora och små projekt planeras och pågår. Sid Foto: Emil Nordin

2 BUDGET 2012 Vi stockholmare Vad tycker du om att Stockholm växer? SOFIE HULTBERG, SJUKSKÖTERSKA Det är kul att det blir fl er människor och att staden förnyas. Vi lever ju i ett modernt samhälle. Det är ändå viktigt att fi n natur och gammal arkitektur inte förstörs. EN STAD DÄR ALLA KAN VÄXA I Stockholms stads budget för 2012 är det kärnan i välfärden som prioriteras. Demensvården får utökad personal, skolan får 800 miljoner och nya bostäder ska byggas bara i år. Det är några av de åtgärder som ska möta Stockholms historiska tillväxttakt. TEXT: ULRICA SEGERSTEN FOTO: EMIL NORDIN DANIEL LINDELN, MARKNADSCHEF Vi som bor inne i stan och jobbar utanför märker av att det blir ett större tryck på trafi ken. Det är roligt med nya bostadsområden och stadsdelar, som Norra Djurgårdsstaden och liknande. MARIE BOIS, PENSIONÄR Det är väl bra att staden växer, men man måste vara rädd om våra grönområden. Förhoppningsvis kan tillväxten leda till bättre kommunikationer. MARIA LIND, STUDENT Förhoppningsvis innebär det lite mer storstadskänsla, med mer puls och större utbud. Fast jag tycker det är ganska lagom stort som det är just nu. TEXT & FOTO: EMIL NORDIN Stockholm kan erbjuda ett bra liv. Man kan leva sitt liv som man vill i tolerans med andra människors olika livsstilar. STEN NORDIN (M), FINANS- BORGARRÅD Det märks överallt i staden. Ibland i form av trafik som står stilla på grund av byggarbeten. Stockholms stad har inte haft en så kraftig tillväxt sedan 50-talet. År 2024 kommer Stockholm att vara en miljonstad, vilket till exempel betyder att 400 nya förskoleplatser måste skapas varje år de närmaste tio åren. Det är sådana utmaningar som Stockholms stads beslutsfattare måste planera för. Vi som bor här vinner alla på att staden växer. Även om det ibland gör ont i vardagen, säger Sten Nordin, finansborgarråd. Fler invånare skapar mer skatteintäkter och mer utrymme att skapa en attraktiv stad för alla att bo i NYA BOSTÄDER Fler stockholmare betyder att staden blir tätare. Bland annat ska nya bostäder tillkomma till år En tätare stad är en mer miljövänlig stad med högre livskvalitet. Allt kommer närmare. Trycket på transporter minskar. Stockholms stad möter 2012 med god ekonomi och en hyfsat god arbetsmarknad. Men även Stockholm påverkas av den ekonomiska krisen i omvärlden. Vi har reserver för att inte välfärden ska behöva agera dragspel om skatteintäkterna krymper. Vi står förberedda för sämre tider. Skattesatsen är oförändrad för stockholmarna. Och vi satsar 20 miljarder kronor extra på att bygga och miljörenovera bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och parkeringshus under åren Ett Stockholm där alla kan växa är programförklaringen i budget Vilka tänker du särskilt på? En stad som växer riskerar alltid att tappa vissa grupper. Det allra viktigaste är att de nya stockholmarna kommer in på arbetsmarknaden. Att vi får en bättre matchning mellan de sektorer som behöver arbetskraft och dem som söker jobb. 22 procent av Stock holms befolkning är födda utomlands, så vi behöver också bli bättre på att se värdet i utländska utbildningar. Men den allra viktigaste insatsen är att i tid fånga upp dem som avbryter sina gymnasiestudier, menar Sten Nordin. Vad är det då som gör att Stockholm lyckas attrahera så många? Vi har en magnetism i vår arbetsmarknad tack vare att den är så diversifierad. Men jag tror framför allt att Stockholm kan erbjuda ett bra liv, att man kan leva sitt liv som man vill i tolerans med andra människors olika livsstilar. Vad är det mest intressanta som händer i ditt Stockholm 2012? Spänningen i hur ekonomin utvecklas. Men jag säger ändå att det viktigaste är byggandet av nya studentbostäder. Det borde angå oss alla. Det jag är mest spänd på är att se människors rätt till försörjning bli förverkligad. Att inte minst kvinnor äntligen får rätten att jobba heltid inom stadens förvaltningar. Den satsningen tror jag vi är rätt ensamma om. En tidning från STOCKHOLMS STAD Elisabeth Carlö svarar på frågor om innehållet, , Intelligent kommunikation sedan InPress, grundat av Conny Unéus, är ett tidningsföretag. Projektledare: Lars Jakobsson Texter: Ulrica Segersten Grafisk form: Tove Engström Korrektur: Solveig Enblom Repro: InPress Tryck: V-TAB För information om tidningar på uppdrag, kontakta Lars Jakobsson, PROCENT av Stockholms landareal är park och grönområden. 2

3 OPPOSITIONEN Alternativa budgetförslag Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S): Det är med glädje jag ser att Stockholm växer som stad. Det inne bär nya möjligheter för oss stockholmare, vi kan ta del av allt spännande och intressant staden har att erbjuda. Det innebär också utmaningar för oss politiker. Skolan är för mig ett prioriterat område. Vi socialdemokrater vill låta lärarna vara lärare genom att ge dem förutsättningar att bedriva högklassig undervisning. Sommarskola och läx läsningsstöd är två förslag för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Ambitionerna ska vara höga när det gäller skolan. Vi vill ha ett Stockholm där alla kan utbilda sig, arbeta och växa! Foto: Linda Håkansson Finansborgarråd Sten Nordin har förmånen att jobba långsiktigt tack vare förnyat förtroende. I Stadshuset är vi väldigt överens om att vårt primära uppdrag, välfärdens kärna, ska prioriteras. Dina skattepengar I diagrammet ser du vilka delar av stadens verksamheter du är med och fi nansierar. Den nya budgeten gäller från 1 januari Totalt omfattar budgeten 35,4 miljarder kronor netto. I denna tidning berättar vi om Stockholms stads verksamheter som du som stockholmare bidrar till genom dina skatter och avgifter. Läs mer på Trafi k, gator och miljö 5,1% Individ och familje omsorg samt arbetsmarknad 12,1% Stöd & service till personer med funktionsnedsättning 7,1% Övrigt 7,2% Kostnaden för utjämningsprogrammet 1,5% Fastighetsförvaltning 2,1% Stadsplanering och bostadsbyggande 1,4% Äldreomsorg 16,1% Förskola och annan pedagogisk omsorg 16,2% Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg 21,1% Gymnasieskola och gymnasiesärskola 5,7% Kultur och idrott 4,3% Daniel Helldén, oppositionsborgarråd (MP): Miljöpartiet vill att Stock holm ska vara en modern, miljövänlig och mänsklig stad för alla att leva i. Stockholm ska växa, minst bostäder ska byggas under mandatperioden, en men det är viktigt att påpeka att Stockholm ska växa med förnuft. Miljöpartiets gröna stadsplanering syftar till att minska stadens klimatpåverkan genom att underlätta för stadens invånare att röra sig till fots och cykel, genom att på redan exploaterad mark bygga klimatsmarta bostäder och genom att inkludera stockholmarna i stadens utveckling. Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V): Det viktigaste för Stockholms framtid är att bygga bostäder för alla sorters människor. Annars får vi en stad enbart för dem som har ekonomis ka resurser en likriktad och tråkig stad. Vi måste också rusta för de framtida behoven med ett tydligt barnperspektiv i alla framtidsprojekt. En stad som är bra för barn är bra för alla. Att Stockholm växer är en förutsättning för en framtida levande stad, men det handlar också om hur den växer. Utmaningen är att bygga morgondagens Stockholm så att fl er människor får plats, men i en stad som ändå bevarar det som gör att så många vill fl ytta hit. Foto: Fredrik Hjerling Foto: Martin Lundström VARJE DAG pendlar elever till Stockholm från omgivande kommuner? Det motsvarar 13 fullsatta trevagnstunnelbanetåg. Källa: Skolverket (Uppgifter från 2010) Foto: istockphoto STARK MILJÖPROFIL I EUROPA Stockholm var Europas första miljöhuvudstad under Utmärkelsen delas ut av Europeiska kommissionen tilll den stad som under året kan vara ett föredöme i miljöfrågor för andra städer och som kan dela med sig av goda exempel för bättre miljö i Europas städer. 3

4 FÖRSKOLAN 4 Sonja och Julia, 4 år gamla, förvandlar såpvatten till magiska bubblor, medan Esmeralda och Erika, också 4 år, låter sig ryckas med av musik. Vintergatans barn på RYMDÄVENTYR Här finns övertygelsen om att det går att koppla samman barns inneboende drivkraft att utforska världen med matematik, språk och estetiska uttryckssätt. TEXT: LINDA BADNER FOTO: EMIL NORDIN Mattias Reimblad, förskolelärare, sitter mitt i byggrummet tillsammans med Bella, Vigert, Hannes och Emilian. Han lägger ett foto grafi på golvet. Bilden föreställer ett barn som hoppar. Motivet är fångat i rörelse, på väg upp från golvet. Bilden är delvis oskarp. Vad är det för rörelse på bilden? frågar Mattias. Det ser ut som en ballerina som dansar och står på tå, säger Bella. Nä, det där är ju Bruno som hoppar! konstaterar Hannes. Gruppen kom snart fram till att det var kamraten Bruno som fångats av en kamera när han hoppade. Hannes reser sig upp och visar hur han tror att Bruno gjorde: Hopp! Rakt upp i luften, så här. I rummet intill sitter Malcolm, Douglas, Max och Neo, de lägger ut gröna och gula ringar på ett snöre de placerat på golvet. De har lyssnat på ett ljud på bandspelaren och ska nu försöka bygga ett mönster som Foto: Fredrik Persson Lotta Edholm, skolborgarråd (FP) Vilken är den största utmaningen i det växande Stockholm? Att behålla en hög pedagogisk kvalitet och välutbildad personal när förskolan ökar med 2000 barn per år. symboliserar vad de hört. Efter en stund frågar pedagogen Nina Isaksson vad mönstret barnen jobbar med har för ljud. Det låter som racerbilar, säger Malcolm. Eller en krasch, föreslår Douglas. Efter en stunds diskussioner kommer de fyra barnen fram till att det nog är en rymdracerraket med triangelfönster och ett ljud som är snabbt, som en storm. SIFFROR, SPRÅK OCH LJUD Vi är på Kungsholmens Västra förskola, avdelningen Vintergatan. På hela förskolan finns 72 barn och 15 pedagoger. Avdelningen Vintergatan är för 4 5-åringarna. Här tillämpas Reggio Emilia-pedagogik, vilket med enkla ord från pedagogen Lisa Jakobsson betyder att barnet och dess kompetens, förmåga och möjligheter hela tiden ställs i centrum. Erfarenhet, nyfikenhet och lust till lärande uppmuntras. Lisa Jakobsson har själv utbildat sig till 4 FOKUS Arbetet med att utveckla barnens språk och matematiska kunnande är viktigt. Staden satsar på pedagogisk grund- och vidareutbildning för barnskötare och förskollärare. Ur budget 2012, Ett Stockholm där alla kan växa. Vilka satsningar anser du är viktigast för att möta de förändrade behov som det växande Stockholm innebär? Vi genomför en enorm utbyggnad av skolan de kommande åren för att möta de stora barnkullarna. ateljerista, ett slags specialpedagog med särskild estetisk kompetens. Vi dokumenterar barnen hela tiden. Tolkar deras förmåga och vilja att lära nytt. Undersöker vardagen. Möter barnen individuellt och som grupp. Just nu jobbar vi mycket med siffror, språk och ljud som kopplas till rörelse. STRECKGUBBAR VÄXER FRAM Lisa Jakobsson har satt en grupp barn i arbete med att rita av kamrater som dansar till musik. Sakta växer streckgubbar av olika snitt fram på de vita arken. På de flesta arken finns en enda dansande figur. Lisa drar ner på danstruppen för att se om något ändras i iakttagelseförmågan. De flesta ritar fortfarande bara en dansande figur. Utom en flicka. Hon fyller sitt papper med siffror. I mitten av papperet skriver hon Oj, så spännande, säger Lisa. Vad är det du har ritat? Jag har ritat hur många dansande kompisar som kan få plats på ett papper! Lisa berättar att matematiska beräkningar ofta dyker upp när barnen ska förklara och förstå sin omgivning. Mitt i ett estetiskt uttryckssätt kommer en förklaring klädd i siffror. Det är bara att haka på och följa med. JÄMFÖR FÖRSKOLOR På kan du se vad andra föräldrar och elever tycker om olika förskolor inom Stockholms stad.

5 LÄGG INTE FÖR MYCKET ENERGI PÅ DITT BOENDE. HOLY DIVER Fotograf: Cengiz Bozkaya. Växter och krukor: Floristkompaniet. Stol Karaktär, fat, mugg, kuddar: R.O.O.M. NU ENERGIKLASSAR VI ALLA VÅRA NYA BOSTÄDER. En energisnål bostad är billigare i drift och bättre för miljön. Det är egentligen ganska självklart att exempelvis bättre isolering, snålspolande blandare och effektivare värmeåtervinning sänker kostnader. Det intressanta är att det dessutom innebär minskade koldioxidutsläpp. Vår satsning på lågenergihus är därför lätt att motivera. Såväl för oss själva som för dig som ska bo i dem. Men inte minst för samhället i stort. Läs mer om vårt miljöarbete på jm.se. 5

6 ATT VÄLJA SKOLA Föräldrar diskuterar DET STORA VALET Närhet till skolan styrde Cecile Lefranc-Åhmans skolval. För Björn Nilsson var det viktigare att skolan hade en traditionell syn på inlärning. TEXT: LINDA BADNER FOTO: EMIL NORDIN När Björn Nilsson i Enskede valde skola för sonen Samuel, föll valet på Hökarängsskolan/ Skönsta holmskolan. För mig var det viktigt att Samuel skulle gå i en traditionell skola, en som liknade den jag själv gick i som barn. Jag tror inte alls på barns förmåga till egen och självständig inlärning så tidigt i livet. Jag litar på den mer klassiska normen av utbildning och inlärning, där barnen får en trygg vägledning i sitt lärande. BJÖRN GICK PÅ ÖPPET HUS Björn Nilsson besökte Hökarängs skolan/ Skönstaholmskolan när det var öppet hus, lyssnade på föredrag, gick runt och träffade skolans personal. Vi funderade även på Martin skolan och Engelska skolan, men jag väljer helst en kommunal skola. En privatskola blir aktuell om jag säkert vet att den är välskött. Min 4-åring kommer till exempel att gå i en Waldorfskola, så det är ingen principsak. NÄRHETEN AVGJORDE För Cecile Lefranc-Åhman var det närheten som fällde avgörandet när skola skulle väljas till Elina, 8 år. Dottern började på Kungsholmens grundskola, helt enkelt för att det var det mest praktiska. Elina hade sedan förskoletiden flera kamrater som valde den kommunala skolan, dessutom är Kungsholmens skola den som passar oss bäst geografiskt. Vi kan lätt ta oss vidare till våra arbeten på morgonen. Cecile Lefranc-Åhman berättar att även Eira skolan, som har en mindre verksamhet, var aktuell. Men det är inte säkert att en mindre skola är en bättre skola. Det blir lätt lite stress av det här med skolval. Jag tror i stället att det är viktigt att faktiskt följa Björn Nilsson i Enskede valde Hökarängsskolan/Skönstaholmskolan för sonen Samuel, 9 år. För pappa Björn var det viktigt med en traditionell, kommunal skola. upp det val man gjort för sitt barn. Kolla så att barnet trivs, kommunicera med skolans personal, se till att undervisningen funkar och passar ditt barn. Som föräldrar kan vi aldrig få garantier att vi valt rätt. Det är upp till var och en att engagera sig i skolan, även efter skolvalet. Hjälp att välja skola. I jämför service kan du se vad föräldrar och elever tycker om skolorna och vilka skolor som ligger nära hemmet samt deras inriktningar och organisationsformer: jamfor Skolorna som inte vill bli stora En byskola är som en skola i ett litet samhälle: liten och trygg. Just därför passar den i stora städer och tätbefolkade förorter. M ed ingång från Obser vatorie lunden, mitt i storstads pulsen i Stockholm, finns sedan i höstas en skola som kallar sig byskola. Här går förskoleoch lågstadieelever. Två lärare per klass Vasa byskola kommer inte att bli stor! Bort med storskalighet och centrala lösningar. In med trygghet, närhet och hållbara lösningar. Det är så vi vill ha det: litet, säger Ylva Egger, den nystartade skolans rektor. Vi har max 24 elever per klass och varje klass har två lärare som följer eleverna även i fritidsverksamheten, eftersom det ger helhetsperspektiv på skoldagen. Den första byskolan startades 2008 i Enskede och heter En skede byskola. Den mysiga byggnaden står enskilt på en kulle med en idyllisk gård runt om, ostörd av buller och stress. Skolan serverar även hälsosam ekologisk mat. Här går elever från förskoleklass till och med fyran. Skolan ska vara liten. Det ger trygghet, säger Ylva Egger, rektor för den byskola som ligger intill Observatorielunden i centrala Stockholm. Stort intresse Skolan har blivit så populär att det nu står 100 elever i kö till varje årskull, berättar rektor Lena Bergström. Till och med nyfödda placeras i kö. Samma sak händer nu också i Vasa byskola. När jag först såg födelseår 2011 tänkte jag att det måste vara något fel på ansökan. Jag ringde hem till föräldrarna. Då hörde jag barnskrik och förstod: de var tidigt ute, säger Ylva Egger och ler. Varför är intresset så stort? Nog finns det många låg- och mellan stadieskolor? I en liten skola med två lärare i varje klass blir barnen sedda. Alla känner varandra. Det är något föräldrarna värdesätter och barnen trivs, säger Lena Berg ström. Byskolorna växer sakta i takt med att barnen når till nästa steg i sin skolgång. Men fortfarande ska det vara max två klasser per årskull och max 24 elever i varje klass. ANNONS Läs mer om byskolorna: vasabyskola.se enskedebyskola.se Skolorna drivs av PPS AB, en av Sveriges utbildningskoncerner med grundskolor, gymnasier och andra skolor. Totalt elever. 6

7 b-e-r-g.se Kunskap ger människor makt att forma sina liv 7

8 Pysslingen vill växa m Stockholm växer snabbt och så gör Pysslingen. Men Pysslingen skulle kunna växa snabbare och bidra ännu mer till att skapa de förskole- och skolplatser staden så väl behöver. Problemet är att det saknas lämpliga lokaler. e senaste elva åren har antalet Dbarn i Pysslingens förskolor och skolor ökat från till , och lika många står i kö. Pysslingen vill starta fler förskolor och skolor, och har goda förutsättningar att göra det snabbt: organisationen är handlingskraftig, resurserna finns där, liksom kompetensen, erfarenheten, det uppskattade varumärket och förhållandevis stora möjligheter att med kort varsel kunna anställa utbildade lärare och pedagoger. Men det finns ett stort hinder det är svårt att få tag på lämpliga lokaler till rimlig hyra. Detta bidrar i längden till köer till befintliga skolor och en sämre service för stockholmarna. Bristen på lämpliga lokaler för förskola och skola är en flaskhals. Som det ser ut nu är det svårt att genomföra en etablering i den takt som efterfrågas i Stockholm, säger Eva Husbom, affärsutvecklare på Pysslingen. Vill vara med tidigt i planeringen Pysslingen efterlyser fler byggbolag, fastighetsägare och andra aktörer på fastighetsmarknaden som är villiga att bygga nytt eller Pedagogerna ska med stort mod utmana befintliga synsätt, öppna nya perspektiv samt uppmuntra till nytänkande och kreativitet. anpassa lokaler som tidigare använts till annat. Vi är gärna aktiva i processen att hitta funktionella och effektiva lösningar. Ju tidigare vi får vara med, desto bättre för barnen. Vi har mångårig erfarenhet av detta, och när det gäller ombyggda lokaler har vi sett att det 8

9 ed Stockholm kan bli riktigt bra, och främja nytänkande och nya sätt att arbeta med barn och elever. Ett problem i nybyggda bostadsområden är att lokalhyrorna ofta är så höga att de överstiger de belopp som ryms inom ersättningssystemet för lokalhyra från Stockholms stad. Vi tror att ersättningssystemet kan utvecklas så att även enskilda anordnare kan hyra lokaler i nybyggda hus utan att behöva minska på kostnader för pedagoger och läromedel. Då skulle vi snabbare kunna öppna fler enheter, och i samverkan med de stora byggbolagen planera för fler förskolor och skolor i Stockholm. Förskolan Bojen i Hammarby Sjöstad öppnade för tre år sedan och är redan en av de populäraste förskolorna i Stockholm. Frida Karlsson är förskolechef. Vad kännetecknar Bojen? Vi har välutbildade och otroligt engagerade pedagoger med initiativförmåga, servicevilja och en djup kundförståelse. De satsar väldigt mycket av sitt personliga kapital för att barn och föräldrar ska vara nöjda. Bojen utgår från läroplanen för förskolan. Vi arbetar mycket projektinriktat, alltid med utgångspunkt i barnens intressen och fokusområden. Något vi satsar extra mycket på är hälsa och välbefinnande. Vi har mycket hälsobringade aktiviteter och vårt kök är kravmärkt. Jag är rätt säker på att vi har en av de bästa förskolekockarna i Stockholm. Kompromisslöst fokus på barnen Om ändamålsenliga lokaler är en given förutsättning för en modern, högkvalitativ förskola och skola, så är bra pedagoger en annan. Eva Husbom menar att Pysslingen har ett kompromisslöst fokus på barnens utveckling och lärande, vilket kräver att man lyckas attrahera de bästa pedagogerna. En mångfald av metoder och inriktningar kännetecknar Pysslingen, där varje pedagog kan utforma verksamheten och anpassa lärandet utifrån barnets behov. Beslut om hur verksamheten ska organiseras ligger i pedagogernas händer. De ska med stort mod utmana befintliga synsätt, öppna nya perspektiv samt uppmuntra till nytänkande och kreativitet. Det här är något som är oerhört centralt när vi startar nya förskolor och skolor i Stockholm. Tätt samarbete med Stockholms stad Eva Husbom, affärsutvecklare på Pysslingen, svarar på några frågor om samarbetet. Hur länge har Pysslingen och Stock holms stad samarbetat? Vi började vårt samarbete 1988 då Pysslingen öppnade tre enheter på Söder malm och i Hägersten. En av dessa, Krukmakaren/ Zinken, fick för övrigt Stockholm stads kvalitets utmärkelse I dagsläget driver Pysslingen en heter i de fl esta delarna av Stockholm. Hur kompletterar staden och Pysslingen varandra, och vad gör ni för att ge en så god service som möjligt till stockholmarna? Staden ger tillstånd, följer upp och finansierar. Pysslingen utför verksamheten från planering av lokal, rekrytering av pedagoger till intag av barn och elever. Sedan ser vi till att enheten utvecklas och når de mål som finns i Stockholms stads och Pysslingens styrdokument. Vi möts regelbundet för att hålla varandra Eva Husbom, affärsutvecklare på Pysslingen. informerade. Vi försöker också hitta lösningar för lika villkor kring till exempel ersättningsmodeller, främst gällande lokalkostnader, för att alla barn oavsett skola ska få samma rätt till kvalitet i undervisningen. Vad har ni för gemensamma utmaningar? Jag skulle vilja påstå att bristen på lämpliga lokaler är en gemensam ut maning med den starka tillväxt vi ser i staden. Först i landet med friskolor Pysslingen var pionjär i Sverige med att driva fristående förskolor och skolor. Företaget grundades 1984, men det var först efter friskolereformen 1991 som verksamheten kunde blomma ut och växa. Sedan dess har antalet förskolor och skolor stadigt blivit fl er med en tillväxttakt på knappt 20 procent per år de senaste tio åren. I dag driver Pysslingen 81 förskolor och 27 skolor med sammanlagt barn och ungdomar. Lika många barn och elever står i kö. Företaget har cirka heltidsanställda medarbetare. Läs mer: ANNONS 9

10 FÖRETAGAREN PROFESSORNS LYCKLIGA SLUMP Hans familj flydde över bergen från Iran till Turkiet. Det tog tre veckor på hästryggen. Sedan hade familjen tänkt ta sig till Paris. Men av en lycklig slump blev det Sverige, säger Saeid Esmaeilzadeh, grundare av Serendipity, som sysselsätter mer än 100 personer. TEXT: SOFIA HILLBORG FOTO: EMIL NORDIN Saeid Esmaeilzadeh har ingen företagarbakgrund. Han hade inte heller några kontakter som kunde underlätta saker och ting. Tvärtom, kan man säga. Hans föräldrar kommer från enkla förhållanden i Iran och när Saeids far utbildade sig till ingenjör, blev han den första högskoleutbildade i sin släkt. Pappan enga gerade sig politiskt, vilket betydde att familjen ständigt befann sig på flykt undan regimen och att Saeid inte kunde gå i skolan. SVERIGES YNGSTE DOCENT Som så många andra hamnade de så småningom i Stockholms norra förorter. Vad hände sedan? Saeid gick ut Tensta gymna sium med toppbetyg, läste kemi, doktorerade, blev Sveriges yngste docent och är numera adjungerad professor i materialkemi vid Stockholms universitet, vid sidan av sitt framgångsrika företagande. Nästa lyckliga slump kom några år senare, när Saeid forskade i materialkemi på Stockholms universitet. Laboratoriets ugn stängdes av för snabbt så att ett experiment misslyckades. Men när Saeid undersökte det smälta materialet upptäckte han att han hade fått fram världens hårdaste glasmaterial. Detta var starten på hans första företag. Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya kom båda till Sverige som barn. SPARRINGPARTNER I alla år har Saeid haft en sparringpartner: barndomsvännen Ashkan Pouya, också han ursprungligen från Iran och med en liknande historia. Ashkan är civilekonom och har bland annat varit innovationsdirektör på Lunds universitet och världsmästare i Combat jujutsu startade Saeid och Ashkan sitt företag med kronor i startkapital, pengar som hade lånats av släkt och vänner. I dag omfattar företagsgruppen tio företag, har ett eget kapital på 200 miljoner kronor, Anders Wall i styrelsen och kontor på Stureplan. Stockholm är den bästa staden i Sverige att starta företag i. SAEID ESMAEILZADEH, PROFESSOR I MATERIALKEMI Vi har en klar målsättning. Vi tänker bygga ett företag som ska bli ett av Sveriges 40 största. Vi räknar med att det kommer att ta 35 år av hårt arbete. Sverige hör till de enklaste länderna i världen att starta och driva företag i. De största barriärerna är nog mentala. Det handlar om vilken inställning folk har till företagande, de ser det som väldigt riskfyllt. Men rent riskmässigt är det egentligen dumt att inte starta eget. För risken att gå igenom ett liv utan att ägna sig åt det man brinner för det vore det verkliga misslyckandet, säger Ashkan. Saeid ser många fördelar med att driva sitt företag från Stockholm. Stockholm är den bästa staden i Sverige att starta företag i. Stockholm har bra mångfald och ett ekosystem med både stora och små bolag. Ashkan håller med. Stockholm har bra infrastruktur, bra kollektivtrafik och det spelar inte så stor roll vem du är du får ändå bra sjukvård. Det är en vacker, kreativ stad med en kritisk massa av kompetens, det är ganska svårslaget egentligen. Jag tycker att Stockholm är en av de finaste städerna i världen. 10 NYA FÖRETAG nya företag startades i Stockholms stad under första halvåret Det är en ökning med över 26 procent sedan året innan. STOCKHOLM hör till en av Europas fem bästa städer för innovativa företag. Detta enligt Wired, ett amerikanskt livsstilsmagasin. AAA+ Stockholms stad fortsätter att ha högsta möjliga långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg, AAA respektive A-1+, enligt Standard & Poor s betygsättning 2011.

11 ANNONS Nära allt med oas som bas Harriet Rufelt ville tillbaka till storstadens puls med teatrar och konserter. Seniorlägenheten med utsikt över Riddarfjärden är liten men fungerar bra som bas i hennes aktiva liv. ARRIET BERÄTTAR HUSET BYGGDES URSPRUNGLIGEN VÄRT ATT VETA STOCKHOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING 11

12 JOBBEN Meder Boyaci, 25 år, fick praktikanställning i sex månader. Nu är han utbildad mentalskötare och arbetar som vikarie inom psykiatrin. Helst av allt vill han bli läkare. ÄNTLIGEN JOBB Praktikanställning för unga är en satsning för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för ungdomar och personer som varit arbetslösa en längre tid. Det handlar om att hjälpa arbets givare och arbetslösa att hitta varandra. TEXT: HENRIK EMILSSON/SOFIA HILLBORG FOTO: SAMUEL UNÉUS En tredjedel får jobb i privata företag i Stockholm. ANNA OLSSON, JOBBTORG STOCKHOLM Meder Boyaci, 25 år, är en av dem som genom satsningen fick praktikanställning i sex månader och därefter jobb. Genom Jobbtorget fick jag praktikplats inom öppenpsykiatrin. Det är en fantastisk arbetsplats med en fantastisk chef. Efter praktikperioden fick Meder Boyaci erbjudande om vikariat på tre olika ställen inom vården. Jag älskar att jobba med människor och blev sugen på att fortsätta utbilda mig. Nu är jag utbildad mentalskötare och planerar att vidareutbilda mig till sjuksköterska. Helst av allt vill jag bli läkare. Det har hänt så mycket på ett år. Nu har jag egen lägenhet och egen inkomst. EN SKJUTS UT I ARBETSLIVET Att få in den första foten på arbetsmarknaden, det första jobbet, är ofta det allra svåraste. Sedan 2010 har Stockholms stad en särskild satsning för de långtidsarbetslösa ungdomar som har allra svårast att få jobb. Det handlar om dem som haft försörjningsstöd under lång tid, är nyanlända till Sverige eller har en funktionsnedsättning. Ungdomarna erbjuds en tidsbegränsad anställning inom någon av stadens alla kommunala verksamheter. Då får de chansen att tjäna pengar, att lära sig ett yrke och få referenser. Projektet ger dem en skjuts ut i arbetslivet. Vi ser att det här öppnar nya dörrar för unga på arbetsmarknaden, säger Anna Olsson, projektledare på Jobbtorg. EN TREDJEDEL FÅR JOBB Sedan januari 2010 har 420 personer mellan 18 och 25 år fått en sexmånadersanställning. Ungefär en tredjedel av ungdomarna blir kvar efter praktiktidens slut, de får ett vikariat, en timanställning eller en fast anställning. Framför allt har det skett inom förskolor, äldreboenden och idrottsförvaltningen. En tredjedel får jobb i privata företag i Stockholm, säger Anna Olsson och förklarar att resten av ungdomarna har slutat hos Jobbtorg av olika anledningar. Under 2012 kommer ytterligare 400 unga att få en ny chans genom Praktikanställning för unga. Jobbskaparna Jobbtorg Stockholm Till Jobbtorg Stockholm kan alla som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet vända sig. Här får man hjälp att skaffa sig en egen försörjning genom arbete eller studier. Om du kommer hit tar vi på fem dagar fram en plan för hur du ska komma ut på arbetsmarknaden och hur vägen dit ska se ut. Vi bedömer arbetslivserfarenhet, utbildningar och vad du själv vill göra. Vi tittar även på vad som behöver kompletteras och vad du behöver stöd med, säger Helene Bengtsson, chef för Jobb torg Stockholm. Jobbtorg kan sätta in åtgärder både för ungdomar och äldre. Här fi nns också Jobbtorg Matchning, som samarbetar med näringslivet för att hålla koll på företagens rekryteringsbehov. NIO AV TIO FÅR JOBB Frans Schartaus Handelsinstitut arbetar på ett liknande sätt. Sedan15 år tillbaka arbetar man med ungdomar i kvali fi cerade yrkesutbildningar (KY-utbild ningar) och samarbetar med näringslivet för att ta fram de yrkesutbildningar som arbetsgivarna efterfrågar. Detta har lett till något av en revolution. Eftersom det fi nns ett verkligt behov av de utbildningar som erbjuds, får nio av tio studerande jobb direkt efter examen. Vi försöker involvera näringslivet i alla led. Därför har vi företrädare för näringslivet i våra ledningsgrupper som arbetar för att göra våra utbildningar ännu bättre. Vi arbetar också hårt för att hitta bra praktikplatser åt de studerande, förklarar Emnet Jonsson, marknadschef. Många får jobb genom praktikplatserna, andra genom företag som de har kommit i kontakt med under utbildningens gång. Men framför allt är det kursupplägget som gör att de studerande blir attraktiva på arbetsmarknaden. De har den kompetens som arbetsgivarna rna efterfrågar. Vi vill att företagen ska se oss som sitt förs tahandsval när de ser över sitt rekryteringsbehov. TEXT: HENRIK EMILSSON Turistnäringen är den snabbast växande branschen i världen som söker folk. Det finns KY-utbildningar som matchar efterfrågan. 17,9 Colourbox PROCENT eller lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar under april 2011 var i Stockholm. Källa: Länsstyrelsen okt Foto: Peter Knutsson Ulla Hamilton, trafikoch arbetsmarknadsborgarråd (M) Vilken är den största utmaningen i det växande Stockholm? Öka framkomligheten i staden, bygga ut infra strukturen och värna den gröna och blå staden. Vilka satsningar anser du är viktigast för att möta de förändrade behov som det växande Stockholm innebär? Förstärka den innovativa miljön för fl er växande företag, ta tillvara på kompetensen hos invandrade stockholmare. 12 VISSTE DU ATT under de senaste åren har antalet sysselsatta i Stockholm ökat med i snitt mer än personer per år?

13 VI TROR ATT DET FINNS FLER SOM VILL BO NYBYGGT OCH NÄRA. Därför fortsätter vi att bygga moderna bostäder, stora som små, mitt i storstaden där efterfrågan är som störst. Bostäder för dig som inte vill kompromissa på varken läge eller komfort. Och för dig som är redo att flytta hemifrån kommer vi att erbjuda välplanerade lägenheter under konceptet Home Base. Med SBC Bospar hjälper vi dig dessutom att bygga ett startkapital samtidigt som du får första tjing på våra kommande bostads rätter. Läs mer om våra visningar och bostäder på sbcbo.se NORRA DJURGÅRDSSTADEN Gotska sandön NYBYGGT NÄRA CITY GUSTAV III:S BOULEVARD 64, SOLNA EKERÖ ekebyhov 55 CENTRALT LÄGE PÅ EKERÖ LILJEHOLMSKAJEN kajen 5 UTSIKT ÖVER VATTNET ÅRSTA årstastråket OMRÅDE PÅ FRAMMARSCH sbcbo.se Restaurang Taket, Hornstull. Målet med Taket är att bli Sveriges mest energieffektiva och miljöanpassade restaurang. Illustrationen gjord av Landskapsarkitekter från Bjerking AB. 13

14 Norra Djurgårdsstaden Bostäder med unikt läge i historisk miljö WHITE RITAR SVERIGES BÄSTA BOSTADSPROJEKT Äppelträdgården i Västra Frölunda fick i november 2011 Sveriges Arkitekters Bostadspris. Ett pris vi är extra stolta eftersom vi både var arkitekt och byggherre. Infogat i ett befintligt miljonprogramsområde är Äppel trädgården unikt med sin mix av stadsboende med villa känsla där hyresrätter och äganderätter blandas längs vänliga gränder i en gemensam trädgård. Vi tror att nyskapande arkitektur kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ett samhälle där alla får plats, höras och synas. Och vi tror på att skapa det till sammans. WHITE.SE Nu uppför Byggnadsfirman Viktor Hanson AB 30 lägenheter i form av bostadsrätter på bästa läge i nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Här lever du ett rikt och aktivt liv i vackra omgivningar, nära Kungliga nationalstadsparken och Lilla Värtans öppna vatten. Gå in på och anmäl ditt intresse nu! Byggnadsfirman VIKTOR HANSON viktor-hanson.se 14

15 MATMILJÖ Restaurangmaten i Stockholm UNDER LUPP Restaurangerna i Stockholm får med jämna mellanrum besök av livsmedelsinspektörer. Stockholmarna kan känna sig trygga med maten som serveras på stadens restauranger. Det säger Aron Lindén som är en av 20 livsmedelsinspektörer på miljöförvaltningens restaurangenhet. TEXT: ANDERS FAHLMAN FOTO: COLOURBOX ILLUSTRATION: DAVID MARKLUND Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd, (C) Livsmedelsinspektörerna ska se till att stockholmarna lugnt och tryggt kan äta maten som serveras på stadens restauranger. Och inte bara det; inspektörerna kollar också att maten som serveras verkligen är det som står på menyn. Står det anka från Provence på menyn ska det vara just en anka från Provence. Det handlar om redlighet, och detta står angivet i livsmedelslagen. Det är inte svårt att kontrollera om ingredienserna är vad som anges på menyn. Vi kan bland annat kolla förpackningarna och restaurangernas dokumentation. Vi har också möjlighet att ta prover och skicka till labb, säger Aron. Tidigare jobbade Aron som kock, och då var han med om många restauranginspektioner. Jag tyckte det var intressant med inspektionerna. Och lika intressant och kul är det nu när jag själv är livsmedelsinspektör. Jobbet är omväxlande och jag tycker om de dagliga mötena med restaurangägarna. FRÅN KEBAB TILL GOURMET Aron och hans kollegor på restaurangenheten gör en till två inspektioner varje dag. Alla restauranger, från det enklaste kebabstället till den flerstjärniga Michelin-krogen, inspekteras årligen, och ibland flera gånger per år. Livsmedelsverket har gjort en ny modell som placerar alla livsmedelsverksamheter i olika riskklasser och det är de som avgör antalet kontrolltimmar. Som exempel har hantering av rått kött en hög riskklass och matställen med sådan verksamhet kontrolleras därför oftare. Även restauranger som serverar mat till känsliga grupper, som FAKTA Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat du köpt på restaurang eller i butik? Ring miljöförvaltningens jourtelefon: eller anmäl via stadens webbplats äldre eller barn, inspekteras oftare. Vid inspektionerna kontrollerar man bland annat olika arbetsmoment i restaurangköken. Vi följer alla steg från inleveransen till dess att maten kommer ut till gästerna. Viktigt för en restaurang är att verksamhetsutövaren är medveten om lagstiftningen. Han eller hon har också ansvar för att personalen är utbildad i livsmedelshygien. VÄL MOTTAGNA Livsmedelsinspektörerna blir för det allra mesta väl mottagna ute på restaurangerna när de kommer på sina oanmälda besök. Ja, absolut. En del tycker nog kanske att de inte har tid, men våra kontroller ska inte störa verksamheten. Vi klarar oss själva under besöken och vet vad vi ska leta efter, säger Aron Lindén. Men hur är då hygienstandarden hos Stockholms restauranger? Den är totalt sett bra och stockholmarna kan känna sig trygga när de äter på restaurang, säger Aron Lindén. Får ni provsmaka all god mat ni ser? Nej, hur pass god mat restaurangerna serverar är inte vårt bord, säger han med ett skratt. Foto: Yanan Li Vilken är den största utmaningen i det växande Stockholm? Att bygga Stockholm hållbart genom hårda energikrav, skydda vatten, parker och grönområden. Vilka satsningar anser du är viktigast för att möta de förändrade behov som det växande Stockholm innebär? Vi kommer att öka matavfallsinsamlingen radikalt för att öka biogasproduktionen och satsar 1 miljard kronor på cykling. 15

16 BYGGPROJEKT STOCKHOLM VÄXER! År 2024 kommer Stockholm att vara en miljonstad. När fler väljer att bo här behöver vi fler bostäder, arbetsplatser, förskolor, skolor och omsorgsverksamhet. Det ska vara lätt att resa inom staden och nära till bibliotek, simhallar och parker. Allt är byggstenar i miljonstaden som växer fram. Kyrkhamn nytt naturreservat 9 För varje ny lägenhet som byggs, ska ett nytt träd planteras. Ur budget 2012 Ett Stockholm där alla kan växa ILLUSTRATION: JONN CLEMENTE 1. ÅRSTAFÄLTET På Årstafältet planeras en ny stadsdel som knyter ihop stads- delarna Årsta och Östberga. Här ryms bostäder varav drygt 400 är studentlägenheter. Parken blir den nya stads delens hjärta. Klart om15 20 år. 4. ANNEDAL I Mariehäll, vid Stockholms stads gräns mot Sundbyberg, byggs Annedal, ett nytt område med nya bostäder. Här kommer att fi nnas en ny grundskola och fl era förskolor. Annedal planeras med särskild omsorg om barns utomhusmiljö. Klart LILJEHOLMEN ÅRSTADAL LÖVHOLMEN I Liljeholmsområdet skapas bo städer, parker, och lokaler. Här fi nns både närhet till innerstaden och till natur och rekreation. Vid Liljeholmstorget växer stads delens nya centrum fram med utbud av butiker och service. Här kommer fi nnas 5000 bostäder och arbets platser för personer. Klart VÄSTRA KUNGS- HOLMEN På Västra Kungsholmen pågår en stor omvandling som innebär att innerstadens front fl yttas från Fridhemsplan till Ulvsundasjön. Här kommer det att bli en tät stadsmässig bebyggelse med nära till parker, vatten och strandpromenader. När allt är klart 2020 har 6000 nya bostäder byggts och här finns då arbetsplatser. 5. ÄLVSJÖ CENTRUM Området närmast Älvsjö station omvandlas just nu till ett centrum med 600 nya bostäder, service, arbetsplatser, ett torg och ett parkeringshus för cyklar. Klart HAGASTADEN Den nya stadsdelen Hagastaden växer fram på gränsen mellan Stockholm och Solna. Genom att överdäcka vägar och spår kan en ny tät stadsdel med 5000 bostäder och arbetsplatser skapas. Hagastaden ska bli en vetenskapsstad med hälsa i fokus där arbetsplatser, bostäder och forskning möter kultur och rekreation. Klart STOCKHOLMS ARENAN SÖDERSTADEN Våren 2013 får Stockholm en arena som kan kon- kurrera om de stora evenemangen. Stockholmsarenan ska bli en knutpunkt för idrott, kultur och nöjen. Söderstaden knyter samman Södermalm med Globenområdet, Gullmarsplan/ Nynäsvägen och Slakthusområdet. 8. SLUSSEN År 2020 invigs nya Slussen. För cyklister blir det lättare att ta sig fram. Fotgängare får nya promenadstråk och möjlighet att promenera längs kajerna. Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Byggstart Foto: Daniel Olsén Regina Kevius, stadsbyggnadsoch idrottsborgarråd (M) Den största utmaningen i det växande Stockholm? Att skapa förutsättningar för att alla som är eller vill bli stockholmare ska kunna hitta en bostad. Alla ska kunna vara fysiskt aktiva. Vilka satsningar är viktigast för att möta förändrade behov i det växande Stockholm? Enskilt viktigast är att vi skruvar upp tempot i bostadsbyggandet. Vi satsar också på att involvera stockholmarna mer både när det gäller planeringen av nya stadsdelar och satsningar på idrott.

17 9. E 18 HJULSTA Ombyggnaden av E18 mellan Hjulsta och Kista skapar bättre miljöer för både boende och bilister med mindre buller, kortare res tider och ökad trafi ksäkerhet. Klart NORRA LÄNKEN Norra länken sträcker sig mellan Karl- berg och Värtan med anslutning till Roslagsvägen. Stockholmarna får bättre miljö och utrymme för utveckling av nya stadsdelar, som Hagastaden och Djurgårdsstaden. Hela Norra länken öppnas FÖRBIFART STOCKHOLM Förbifart Stockholm är en ny sträckning mellan E4 Skärholmen och E4 Häggvik. Den ska avlasta Essingeleden och innerstaden samt minska sårbarheten i stockholmstrafi ken. Restiden beräknas till 15 minuter. Byggstarten planeras till 2013 och byggtiden är åtta till tio år. 12. SPÅRVÄG CITY Spårväg city, spårvagnslinjen som går mellan Sergels torg och Waldemars udde, byggs nu ut från Djurgårdsbron till Ropsten och kommer sedan att kopplas samman med Lidingöbanan, som går till Gåshaga TVÄRBANANS FÖRLÄNGNING Genom att bygga ut Tvärbanan från Alvik via Ulvsunda och Sundbyberg till Solna station, fogas olika trafi kslag samman och skapar nya bytesmöjligheter mellan spårvagn och tunnelbana, pendeltåg och buss. Klart Kistagrenen ska börja norr om Ulvsunda och gå genom Bromma handels- och fl ygplatsområde, förbi Annedal och Solvalla, till Kista och Helenelund. Byggstart 2014 och klart NORRA DJURGÅRDSSTADEN Norra Djurgårdsstaden, som sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder, är ett av Europas största stadsutvecklingsområden och samtidigt ett skyltfönster för hur framtidens klimatsmarta städer kan fungera. Totalt planeras nya bostäder och nya arbetsplatser som ska kombineras med modern hamnverksamhet och hållbar kollektivtrafi k. Första inflyttningen Passagerarterminalen på Värtapiren invigs Klart omkring Årstaskogen nytt naturreservat 1 7 Se hur staden växer Gå till 5 Älvsjöskogen nytt naturreservat NYA NATURRESERVAT Älvsjöskogen, Årstaskogen och Kyrkhamn ska bli naturreservat. Ur budget 2012, Ett Stockholm där alla kan växa. 15. CITYBANAN Med Citybanans sex kilometer långa pendel tågstunnel med nya stationer under T-centralen och vid Odenplan, får dubbelt så många tåg plats på de nuvarande järnvägsspåren. Det betyder att fl er kan resa kollektivt och att koldioxidutsläppen minskar. Klar Carin Ivarsson är bygg ledare på Citybanan. 17Foto: Emil Nordin

18

19 Söderort bjuder på många upplevelser. Stockholm International Horse Show är till exempel en årlig hästfest i Ericsson Globe som lockar besökare från hela landet. Boendedialoger SÖDERORT År 2010 startades så kallade boendedialoger i Söderort för att stadens förvaltningar och bostadsbolag ska få mer kunskap om vad invånarna önskar sig i framtiden av sitt boende. Vi besökte fyra stadsdelar våren 2010; Rågsved, Farsta strand, Hökarängen och Bredäng, och fi ck in över synpunkter från varje plats, berättar Lotta Vidén, biträdande projektledare för Vision Söderort. De fl esta synpunkterna är realistiska, säger hon. Det handlar om ökad trygghet, vikten av levande småcentrum, bra mötesplatser och inte minst om tillgång till bra skolor. SÖDERLIV Som boende i Söderort har man unika möjligheter till närhet mellan arbete och boende, samtidigt som stora upplevelser tack vare Ericsson Globe, den nya Stockholmsarenan, Stockholmsmässan och designcentret på Telefonplan fi nns nästgårds. TEXT: ULRICA SEGERSTEN FOTO: ROLAND THUNHOLM Det som händer i Söderort är ett bra exempel på hur mycket Stock holms stad växer. En tredjedel av Stock holms invånare bor i den här delen av staden, där till exempel Farsta, Bagarmossen, Årsta och Skärholmen ingår. För att Stockholm ska ha en stabil utveckling, är det viktigt att Söderort får ännu fler arbetsplatser, att vi får ett varierat utbud av olika bostadsformer och inte minst att små lokala centrum utvecklas, säger Jesper Ackinger, projektledare för Vision Söderort. FÖRETAGEN SPELAR ROLL Enligt Jesper Ackinger är det viktigt att förutsättningarna för näringslivet blir ännu bättre, eftersom företagen spelar en nyckelroll för tillväxten i området. Kändiskock valde Farsta Ibland handlar det om så konkreta saker som att se till att det finns mark för nyetableringar, berättar han. Möjligheten till tvärförbindelser inom kollektivtrafiken är också viktig för utvecklingen NYA ARBETSPLATSER Nyföretagandet i Stockholms stad är det högsta i hela landet. Bara i Söderort räknar man med att det ska skapas nya arbetsplatser till år Och det hänger framför allt på småföretagen. Ett exempel på hur staden arbetar med företagsfrågor, är Hotspot Farsta. Det är ett entreprenörscentrum för personer med affärsidéer som vill träffa andra likasinnade, berättar Jesper Ackinger. LOTTA VOLTAIRE, en av Stockholms kändiskockar, har valt att ha kontor i Hotspot Farsta. Här fi nns allt jag behöver som företagare: olika typer av mötesrum, maskinell utrustning och möjligheten att träffa andra entreprenörer som jag kan utbyta erfarenheter med. Vi har dessutom egna p-platser här, säger Lotta Voltaire. Ibland handlar det om så konkreta saker som att se till att det finns mark för nyetableringar. JESPER ACKINGER, PROJEKTLEDARE VISION SÖDERORT Foto: Press/Varuhuset PUB Köksväxter i centrum Ett resultat av de boendes önskemål om ett mer levande centrum, blev upprustningen av en del av parken i Hökarängens centrum. Här blev det en köksväxtplantering, där både barn och vuxna var med och planterade. ade. Tanken är att de sedan ska komma förbi och plocka lite örter och egenodlade grönsaker till middagen, säger Emma Henriksson, projektledare för Stockholmshems projekt Hållbara Hökarängen. Ökad trygghet Ett annat resultat av boendedialogerna är arbetet med att öka tryggheten för de boende. Vi fi ck veta att många oroade sig över missbrukarna på torget. Det visade sig att de inte var så många, men eftersom inte så mycket annat hände där så syntes de. Då startade vi ett projekt tillsammans med kyrkan, som har en friggebod dit socialt utsatta är välkomna. Vi bjuder på fi ka, lär känna dem och kan sedan lotsa dem vidare till den hjälp de behöver, säger Olle Jonasson, socialsekreterare i Farsta stadsdelsförvaltning. Foto: olahedin.com VISSTE DU ATT med dagens tillväxttakt kommer ytterligare runt invånare att bo i Söderort år 2030? Stadens ambition är att öka antalet arbetsplatser med tills dess. Foto: Stockholms stad SÖDERORTSVISIONEN I Söderort har personer svarat på enkäter och lämnat in separata skrivelser och synpunkter. Dialogmöten har ägt rum på skolor, förskolor, företagsföreningar och fritidsgårdar. De synpunkter som har kommit in är en viktig del i utvecklingen av Söderort. 19

20 ÄLDREOMSORG Utbildning ger koll Malin Falknerth är enhetschef på Johannes Hemtjänst AB. Nu går hon en kurs i socialrätt på Ersta Sköndal högskola. Utbildningen hjälper mig att hålla på koll på den senaste lagstiftningen, säger hon. Johannes Hemtjänst AB, med ett hundratal helårsanställda, besöker äldre i 400 hem. Malin Falknerth är enhetschef sedan år Jag trivs bra med att arbeta inom hemtjänsten, inte minst för att varje dag innehåller nya utmaningar, säger hon. FÖRÄNDRING STÄLLER KRAV I slutet av oktober började Malin på en 7,5-poängskurs i socialrätt på Ersta Sköndal högskola. Kursen, som startats på uppdrag av Stockholms stad, har ett 30-tal deltagare, varav de fl esta kommer från privata företag inom äldreomsorgen. Utbildning gav starkare YRKESROLL Eva Ekström, nyutbildad undersköterska. k Efter att har arbetat i 16 år som sjukvårdsbiträde på äldre boenden i Stockholm, har Eva Ekström gått en undersköterskeutbildning, i Stockholms stads regi. TEXT: ANDERS FAHLMAN FOTO: SAMUEL UNÉUS & COLOURBOX 20 Malin Falknerth är enhetschef på Johannes Hemtjänst AB. Det är utmärkt att vi får gå på den här utbildningen. Man kanske kan tro att socialtjänstlagen är statisk, men så är det inte alls. Det sker hela tiden förändringar där nya krav ställs på oss. Det kan handla om exempelvis nya former av dokumentation eller genomförandeplaner. På kursen lär vi oss inte de nya bestämmelserna, utan hur man håller sig uppdaterad om de senaste lagarna och föreskrifterna. Det är väldigt nyttigt, säger Malin. ERFARENHETSUTBYTE Hon tycker också det är bra med det informella erfarenhetsutbytet som sker mellan deltagarna på kursen. Ja, absolut. Det är alltid värdefullt att få ta del av hur kollegor löser de problem som kan uppstå i vår typ av verksamhet, säger Malin, som även gärna skulle gå på kurser i ledarskap och pedagogik. Foto: Peter Knutson Foto: Samuel Unéus Eva Ekström arbetar som undersköterska på kommunala Hornstulls servicehus i Stockholm, med cirka 130 boende. Jag har alltid trivts bra med att arbeta med äldre. Här känner jag att jag gör nytta, även om man kanske inte alltid riktigt räcker till, säger hon. Tidigare var Eva vårdbiträde utan formell utbildning, men förra året erbjöds hon av arbetsgivaren att gå en grundutbildning till vårdbiträde. Efter den fortsatte Eva läsa till undersköterska. Det var en verkligt bra utbildning som jag har stor nytta av. Vi hade bra utbildningsmaterial och väldigt bra lärare, säger hon. OMVÅRDNADEN KOMMER FÖRST Eva tycker att den medicinska delen av utbildningen var särskilt intressant, och även rollspelen. Ja, på rollspelen kunde vi leva ut. Vi spelade upp olika situationer där konflikter kunde uppstå. Det var väldigt nyttigt och vi lärde vi oss mycket om konflikthantering. Visste du att... Joakim Larsson, äldre- och ytterstadsborgarråd (M)... satsningen på att utbilda personalen och personaltätheten inom demensvården fortsätter? Ur budget 2012, Ett Stockholm där alla kan växa. Den största utmaningen i det växande Stockholm är att hitta rätt kompetens för äldreomsorgen. Jag vill att Stockholms stads äldreomsorg ska präglas av professionella och utbildade medarbetare som brinner för att arbeta med äldre, och som gör det med värme och medmänsklighet. Det ska vara tryggt och enkelt att bli äldre i Stockholm. FOKUS Medarbetarnas kunskaper och bemötande spelar stor roll i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Satsningar görs därför på kompetensutveckling i olika former. Ur budget 2012, Ett Stockholm där alla kan växa. Hon lärde sig också mycket om att prioritera. Förr kunde jag vara hos en boende och kanske se att det var lite dammigt i lägenheten. Min första tanke kunde då vara att börja städa. I dag tänker jag lite annorlunda. Nu kommer själva omvårdnaden om personen i första rummet. CEREMONI I STADSHUSET I oktober i år var det dags för en ceremoni i Stadshuset för de cirka 130 nyutbildade undersköterskorna. Det var ett festligt evenemang med fin musik, mat och tal av äldreborgarrådet Joakim Larsson. Som avslutning fick var och en av oss som deltagit i kursen gå upp på podiet och ta emot den speciella undersköterske-broschen, som Stockholms stad tagit fram. Nu när jag är färdig undersköterska känner jag mig stärkt i min yrkesroll, även om jag egentligen alltid jobbat enligt de tankegångar vi fick lära oss, säger Eva. Hon skulle gärna gå fler utbildningar. Jag skulle vilja gå en kurs om vård i livets slutskede. En utbildning i psykologi vore ock- så intressant. Det är faktiskt inte alls ovanligt med depressioner eller drogproblem hos äldre, säger Eva Ekström. Vilka satsningar är viktigast för att möta förändrade behov? Vår viktigaste satsning för 2012 är ytter ligare 140 miljoner kronor till hemtjänsten. I och med att de får högre ersättning kan vi också ställa högre krav på att de ska anställa utbildad personal. Detta ger de äldre ett stort mervärde.

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Inledning I Sverige har det funnits en politisk ambition om att flytta statliga myndigheter ut i landet. En rad sådana myndighetsflyttar

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Så tycker företagarna om Stockholm Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Innehållsförteckning Så tycker företagarna om Stockholm... 1 Sammanställning av Stockholm Business Regions

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 FSN-2014/29.642 1 (5) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden Beslut gällande fristående

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer