Capios Forskningstiftelse. Årsrapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Capios Forskningstiftelse. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Capios Forskningstiftelse Årsrapport 2014

2 Styrelse Det har inte skett några ändringar i styrelsen under året. Styrelsen består av av fem ledamöter, varav fyra med medicinsk inriktning: Bo Ringertz Docent i reumatologi, tidigare chefläkare Universitetssjukhuset. (Ordförande från 1 mars 2013). Olle Isaksson Professor emeritus i endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Åke Strandberg Medicine doktor, arbetat inom Capio sedan 1999 bland annat som VD för Capio S:t Görans Sjukhus AB, affärsområdeschef för Capio Specialistkliniker. Arbetar nu med kvalitets- och utvecklingsfrågor (ordförande 1 jan 28 feb 2013). Christina Lindholm, professor klinisk omvårdnad Sophiahemmet Högskola 2004-ff. Marcus Nord Koncernredovisningschef för Capio. Aktiviteter under 2014 Sex protokollförda styrelsemöten hölls under året. Under 2002 fanns två ansökningstillfällen, därefter anpassade sig Stiftelsen till den vanligaste strukturen för liknande stiftelser, d.v.s. ett ansökningstillfälle/år, på hösten. Ansökningsdatum 2014 var 1 september, då bedömning av ansökningar skulle vara klara till mitten av december för utskick av beslut innan jul. Det är styrelsens avsikt att hålla fast vid dessa datum. Annonsering gjordes internt i Capio samt i fackpress: Läkartidningen, där forskare som fått medel offentliggjordes och med information angående årets ansökningsförfarande annonserade Stiftelsen hos Lunds universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset samt andra universitet. Organisationen runt Stiftelsen fungerar utmärkt. Kvaliteten på ansökningar är vid jämförelse med liknande stiftelser bra, då styrelsen har kompetensen att kunna jämföra med andra stiftelser. Under senaste åren används en tydligare policy avseende resebidrag, med krav på egen aktivitet. Ansökningarna värderas avseende kvalitet, relevans och patientnytta och ämnesindelas för att kunna följa trender framöver. Dessa bedömningsgrunder harmonierar med andra forskningsstiftelser. En gradering från 0-4 användes, där 4 är bäst. Noll bedöms som irrelevant eller ej bedömbar kvalitet. För att gå vidare i bedömningen huruvida ansökan ska godkännas för ett anslag måste ansökan vara bedömd både i kvalitet, relevans och patientnytta och sammantaget graderas till 3 eller 4 av arbetsutskottet. Sidan 2 av 8

3 Ansökt medel Beviljade medel A B C A B C * * * * * * Total alla år Alla belopp ovan uppges i tusentals kronor *uppgift saknas Genusfördelning över beviljade anslag År kvinnor män okänt Processen för urval av anslag har varit omfattande, med ett arbetsutskott med de fyra medicinskt kunniga i Styrelsen som enskilt graderat alla ansökningar innan gemensam bedömning gjorts. Detta är en grannlaga process, som är viktig för Stiftelsens status och trovärdighet. Databasen som skapades 2004 förbättrades ytterligare för att öka möjligheterna till statistikbearbetning. Det är dessutom viktigt med alla ansökningar genom åren att sökbarheten på namn och projekt ökar. Utfall Antal utdelade anslag Varav till Capio Utdelat belopp (tkr) Varav % till Capio ,5 (tkr) 25% % % 34% 12% 280 (29%) 270 (28%) 280 (15%) 220 (15%) (24%) (17%) 400 (26%) 650 (29%) Visas som TSEK. Spannet mellan lägsta och högsta utdelade belopp/anslag är måttligt, för att fler sökande ska kunna få ta del av anslagen. Sidan 3 av 8

4 Forskningsstöd ges av tre slag A. Projektanslag Anslag ges till klinisk forskning samt övrig hälso- och sjukvårdsforskning/utveckling. Forskningen ska syfta till fördjupad kunskap om hur vårdinsatser kan minska patientens lidande och/eller öka livskvaliteten. Forskningen kan även inrikta sig mot förbättringar i arbetssätt eller vårdprocesser. Forskning som ger ökad kunskap om kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård eller om ekonomiska uppföljningssystem inom vården kan också stödjas. B. Start- och planeringsanslag Detta anslag syftar till att ge möjlighet att påbörja ett projekt inom hälso- och sjukvård, och där ramarna för projektet ännu inte är helt fastställda. Medel utdelas för maximalt ett år, därefter fordras ny ansökan. Ett projekt kan max få anslag under 3 år. Ansökan ska innehålla en kostnadskalkyl för aktuellt projekt, övrig finansiering samt hur stort anslag som söks. Ansökningarna bedöms och prioriteras efter vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet, handledning samt originalitet av Stiftelsens styrelse. C. Reseanslag En förutsättning för anslag till resa såväl inom Sverige som utomlands är eget aktivt deltagande, t ex som presentation av abstract, poster. Lägst/ högst bidrag i tkr: antal A Lägst/högst antal B Lägst/högst antal C Lägst/högst / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /40* Yrkesfördelningen av beviljade anslag Läkare Ssk Bma Sjg Övriga Sidan 4 av 8

5 Yrkesfördelningen av sökta anslag Läkare Ssk Bma Sjg Övriga Statistik anslag av de beviljade ansökningar var personer som för första gången som skickat in ansökan till stiftelsen. 20 beviljade projekt har även tidigare sökt och fått beviljat anslag. Bevakningssystem gäller både rekvirering som rapportering av använda anslag Ett år efter beslut om beviljat anslag, förfaller ej rekvirerade anslag och forskarna meddelas detta, efter att ha fått minst en påminnelse. Rekvirering 2002 återgick 6 anslag 2003 återgick 3 anslag 2004 återgick 2 anslag 2005 återgick 1 reseanslag 2006 återgick 2 anslag 2007 återgick 1 anslag samt 3 reseanslag fick uppskov 2008 återgick 1 anslag 2009 återgick 3 anslag, varav 2 resor återgick 2 anslag, 1 reseanslag samt 1 projekt återgick 2 anslag, varav 1 reseanslag. Summa : återgick 5 anslag, 2 projekt och 3 resor alla anslag utbetalade. Sidan 5 av 8

6 Rapportering ett fåtal redogörelse är ej inskickade, avskrivna har alla redogörelser inkommit 2008 saknas 1 redogörelse 2009 saknas 1 redogörelse från Spanien saknas 2 redogörelser som blir påminda att redovisa anslag senast 7 mars saknas 5 redogörelser där huvudsökande får påminnelse utskickat i mars saknas ännu 7 redogörelser. Påminnelse skickas ut under våren saknas 5 redogörelser. Påminnelse skickas ut våren Ett rankingsystem av redogörelser användes, från 0-3, 0= ny redogörelse erfordras. 1= Acceptans med brister. Dålig effekt av anslaget 2= helt acceptabelt använt anslag 3= mycket bra användning av anslaget. Positivt med ev. vidare stöd om anslagstagaren söker igen. Ekonomi/Förvaltning Marknadsföringsvärdet av en forskningsstiftelse för Capio AB kan inte överskattas. Anslag från Capio AB har varit på MSEK (senast 2004). Fondens medel är placerade i Nordeas Donationsmedelsfond. Vid årets slut uppgick tillgängliga medel i fonden till SEK. Vid samma tidpunkt uppgick beviljade ännu ej utbetalda anslag till SEK. Bo Ringertz Ordförande Capios Forskningsstiftelse den 3 mars 2015 Sidan 6 av 8

7 Beviljade anslag från Capios Forskningsstiftelse 2014 Josefin Alm ANOPIVA Sjukhuset Helena Boström Windhamre Ortopedkliniken Capio S:t Görans Sjukhus Eile Butler Lab medicin Lund Med Micro biol. Department Lund Jenny Bäcklund Capio S:t Görans Radiologi Charlotte Söderman Medicinkliniken Capio S:t Görans Sjukhus Aurelija Dubicke Husläkarna i Margretelund Åkersberga Faris Ghazal Capio Högdalen Vårdcentral Bandhagen Per Hellström Akademiska sjukhuset Inst f vetenskap Uppsala Universitet Xiang Hua Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Huddinge Birgitta Häggman- Henrikson Avd Orofacial Smärtaoch Käkfunktion Malmö Högskola Catharina Ihre Lundgren Bröst & Endokrinkirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Ingrid Jönson Ring Tandregleringskliniken Uppsala Anna Levinsson Samhällsmedicin & Folkhälsa Sahlgrenska Akademin Göteborg Louise Scheen CPE Institutionen för medicin Magnus Lundbäck Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus Inka Löfvenmark Spinaliskliniken Rehab stations Solna Anna Lövgren Folktandvården Västerbotten Sävar Andrei Malinovschi Klinisk fysiologi Akademiska Sjukhuset Uppsala Eva Mönestam Ögonkliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå Inga-Lena Nilsson Bröst- och endokrinologiska kliniken Universitetssjukhuset Annika Nordanstig Sahlgrenska Universitetssjukhuset Neurologkliniken Göteborg Björn Nordlund Astrid Lindgrens Barnsjukhus Bengt Novik Capio CFTK Drottninggatan 99 Erika Nyman Carlsson Capio Anorexi Center Sollentuna Eva Rasmussen Barr Sekt Fysioterapi, Inst NVS Huddinge Bodil Roth Intern Medicin Wallenberg Lab Malmö Monica Rydell Karlsson Sophiahemmets Högskola KIDS Ingela Rådestad Sophiahemmets högskola Karl Fredrik Sjölund Smärtcentrum ANOPIVA Universitetssjukhus Helga Skuladottir Hjärtkliniken, Thoraxhuset Sjukhuset Solna Malin Stenman Thoraxkliniken Universitetssjukhus Kerstin Sunding Capio Artro Clinic Sophiahemmet Tuire Toivanen Röda Korset Sidan 7 av 8

8 BILAGA Stiftelsens bakgrund och syfte Capio anslog 2001 efter beslut i Capios Styrelse 10 MSEK för att inrätta en forskningsstiftelse. På hösten 2001 tillsattes en styrelse för Capios Forskningsstiftelse med fem ledamöter, varav flera med medicinsk inriktning. Marie Wickman Chantereau avgick Istället valdes Åke Strandberg till ordförande och därefter valdes Bo Ringertz som nu är ordförande. Bo Ringertz, docent i reumatologi, tid. chefläkare Sjukhuset 2001 ff. Olle Isaksson professor 2006 ff. Marcus Nord, Capio AB 2007 ff. Åke Strandberg, kvalitets- och utvecklingsansvarig, Capio AB, 2008 ff. Christina Lindholm, professor klinisk omvårdnad Sophiahemmet Högskola 2004-ff Tidigare ledamöter Dan Olsson, VD Capio Diagnostik Sverige Lennart Enerbäck, professor i patologi, Sahlgrenska Sjukhuset Bjarne Kristiansson, chefscontroller Capio AB Gunilla Parish, Capios personaldirektör Gunnar Németh, VD Capio S:t Görans sjukhus Marie Wickman, tid. Capios medicinska direktör, professor i plastikkirurgi (ordförande): Styrelsen utarbetade riktlinjer för Stiftelsen, som inregistrerades hos Länsrätten i Göteborg och hos Skattemyndigheten Capios Forskningsstiftelse har som syfte att främja patientnära klinisk forskning samt forskning som främjar hälsa i befolkningen. Stiftelsen arbetar för att stödja tvärvetenskaplig forskning. Behöriga att söka anslag är all hälso och sjukvårdspersonal, ej bara Capio anställda. Detta beroende på skattelagsstiftningen. och att Stiftelsen vill stärka Capios attraktionskraft, bland annat för rekrytering av kompetent medicinsk personal. Medel beviljas enligt nedan. Anslagen ges som ramanslag, och kan omfatta lönekostnader, driftskostnader och resekostnader. Redovisningsförfarande A. Projektanslag. B. Start- och planeringsanslag När projektet/planeringen avslutats skall redovisning avseende uppnådda resultat och ekonomi skriftligen delges Stiftelsen inom en månad. Projektredovisningen ska innehålla två delar: En rapportdel om hur projektanslaget använts inklusive erhållna resultat, skrivet så även lekmän kan tillgodogöra sig rapporten, samt en ekonomisk rapportdel. Capio förbehåller sig rätten att göra en sammanställning av projektredogörelser som erhållit medel från Stiftelsen. Detta betyder att i framtiden kan en årsbok över stödda projekt publiceras. C. Reseanslag Resebidrag ges enbart där den ansökande har eget aktivt deltagande. Inom en månad efter avslutad resa ska en reseberättelse inskickas till Stiftelsen. Även dessa kan publiceras i framtiden. Medel som ej rekvirerats inom ett år efter beslut återgår till Stiftelsen.

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

Capio. Årsöversikt 2012

Capio. Årsöversikt 2012 Capio Årsöversikt 2012 23 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 3 2 9 2 18 8 9 2 4 10 4 8 9 9 9 9 9 9 10 1 9 5 9 5 7 1 2 3 4 5 6 11 17 6 10 39 9 8 3 8 9 10 HELSINKII

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 3 juni 2009 97 127 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Siffror i korthet....................... 3 Vi ger utdelning...4 Forskare berättar...6 Patienter berättar...2 Förvaltningsberättelse 2014...12 Jämförande nyckeltal....12

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2014 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA UNDERTECKNANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Inledning

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Norrbottens läns landsting April 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer