Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderata Samlingspartiet Kungsholmen, organisationsnummer: , får härmed avge redovisning för verksamhetsåret Årsmötet 2014 Årsmötet avhölls den 5 mars 2014 i Landstingshuset på Kungsholmen. Vid årsmötet deltog ett 40-tal medlemmar. I anslutning till årsmötet talade Tomas Tobé, riksdagsledamot och ordförande i Riksdagens utbildningsutskott. Styrelsen 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Staffan Olsson Vice ordförande: Tina Ghasemi 2a vice ordförande: Madeleine Nilsson Ledamöter: Peter Beckman Jonas Lilleberg Eriksson Anita Mofors Ivan Gerle Börje Häggman Christer H Sjöblom Lou-Ann Wejke Per Wesslau MUF-representant: Joel Laurén (utsedd av MUF Kungsholmen) Övriga val Till revisorer valde årsmötet: Revisor: Henry Samuelson Revisorssuppleant: Hans Jennel

2 Till ombud och ersättare vid förbundsstämma och nomineringsstämma valde årsmötet: Ombud: Ersättare: Staffan Olsson Anita Mofors Madeleine Nilsson Tomas Ahlberg Börje Häggman Peter Beckman Per Wesslau Lou-Ann Wejke Ivan Gerle Inger Koch Jonas Lilleberg Eriksson Ulla-Maj Samuelson Johan Möller Christer H Sjöblom Klaus Aarnio (MUF) Karl-Gustel Wärnberg (MUF) John Baciu (MUF) Till valberedning valde årsmötet: Johan Möller, sammankallande Inger Koch Tomas Ahlberg Till ombud vid Medborgarskolans stämma valde årsmötet: Per Wesslau samt ersättare Anita Mofors Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret efter årsmötet haft 10 protokollförda sammanträden. Styrelsen har fördelat ansvarsområden enligt följande. Sekreterare: Christer H Sjöblom Kassör: Madeleine Nilsson Valledning: Börje Häggman, valledare, Per Wesslau och Ivan Gerle, biträdande valledare Medlemsansvarig: Joel Laurén, biträdande Lou-Ann Wejke Sociala medier: Joel Laurén, biträdande Peter Beckman Politikutveckling: Jonas Lilleberg Eriksson Utbildningsansvarig: Peter Beckman, biträdande Tina Ghasemi Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 2

3 Repr företagarrådet: Repr m-seniorer: Repr m-kvinnor: Borgerligt alternativ: Börje Häggman Per Wesslau, ersättare Ivan Gerle Anita Mofors, ersättare Madeleine Nilsson Christer H Sjöblom och Anita Mofors Under verksamhetsåret har följande representanter i andra organ varit adjungerande till styrelsen: Beatrice Ask, riksdagen, Christer G Wennerholm, landstinget, Tomas Ahlberg, Inger Koch samt Johan Möller, valberedningen. Medlemmar Föreningens medlemstal var vid årets utgång 283 (253 förra året), varav 52 (36 förra året) medlemmar genom MUF. Efter valet i september har föreningen haft en positiv medlemsutveckling och cirka 45 nya medlemmar hade värvats fram till årsskiftet. Medlemsansvariga Joel Laurén och Lou-Ann Wejke har välkomnat alla nya medlemmar med personligt brev och inbjudan till särskilda aktiviteter för nya medlemmar. Medlemsmöten och utbildningsverksamhet Under verksamhetsåret 2014 har Kungsholmsmoderaterna bjudit in alla medlemmar till medlemsmöten och utbildningstillfällen enligt följande. De flesta mötena har varit samarrangemang med S:t Göransmoderaterna och Essingemoderaterna. Från föreningens sida har utbildningsansvarige Peter Beckman dragit ett stort lass med dessa arrangemang. 5 mars Årsmöte med tal av utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé 12 mars Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt 25 mars Möte i Riksdagen med Johan Forsell, ledamot i försvarsutskottet 10 april Upptaktsmöte inför Europavalet med Europaparlamentariker Gunnar Hökmark 29 april Opinionsanalytiker Torsten Svenonius 10 aug Valupptakt i Rålambshovsparken 23 sept Riksdagsledamoten Tina Ghasemi Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 3

4 5 nov Möte på Stockholms Handelskammare med Anna Wersäll, näringspolitisk handläggare 10 dec Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons samt julglögg Utöver dessa möten har föreningens medlemmar bjudits in till möten och utbildning anordnad av förbundet samt grannföreningar. Aktivitetsnivån under året har varit mycket hög. Information Föreningen har under året sänt ut information om möten, utbildningar, kampanjer mm. Föreningen har använt sig av e-post, Facebook med sidnamnet Kungsholmsmoderaterna och hemsida på Internet med adress Av kostnadsskäl sker numera endast ett fåtal postala utskick. Därför är det viktigt att föreningen har tillgång till aktuella e-post-adresser till medlemmarna. Under kommande verksamhetsår avser styrelsen göra en insats för att komplettera föreningens sändlistor med fler e-postadresser. Valkampanjerna Verksamhetsåret har präglats av de två valrörelserna, dels allmänna valen till Riksdag, kommun och landsting 14 september, dels valet till Europaparlamentet 25 maj. Föreningens stora uppgift 2014 var - att samordnat med S:t Göransmoderaterna och Essingemoderaterna - ansvara för den lokala valrörelsen på östra Kungsholmen. Föreningen har därvid genomfört ca väljarsamtal, ett 60-tal kampanjer med flygbladsutdelning, uppsättning av ca 750 affischer och utdelning av valsedlar vid tre stycken vallokaler. Föreningen har främst synts vid Kungsholms Torg, Rådhuset och Norr Mälarstrand. På styrelsemötet i mars utsågs en valledning bestående av Börje Häggman, valledare, Per Wesslau och Ivan Gerle, biträdande valledare. Börje, Per och Ivan anande nog inte att det skulle bli snudd på heltidsarbete under några veckor i maj och september, men det blev det. Christer H Sjöblom och Anita Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 4

5 Mofors gjorde särskilda insatser för att organisera valsedelsutdelning och institutionsröstning. Ca 50 medlemmar inkluderande styrelsen har varit engarade i större eller mindre utsträckning. Arbetet med supervalåret inleddes med en välbesökt kickoff på Piperska Muren den 4 maj med Beatrice Ask. Den 27 oktober avtackades alla som deltagit i kampanjerna med buffé och ett glas vin. Det finns skäl att notera att detta omfattande arbete gjorts helt med ideella insatser, där partiets riksorganisation och Stockholmsförbundet dock bidragit med stora delar av materialkostnaderna. Ett stort tack till alla som gjorde detta möjligt framförs härmed! Politikutveckling Det politikutvecklingsarbete i samarbete med S:t Göransmoderaterna och Essingemoderaterna som inleddes 2013 resulterade under våren 2014 i att de tre föreningarna antog en valplattorm för stadsdelen Kungsholmen-Essingen inom följande områden: stadsbyggnad, park och miljö, trygghet, barn- och äldreomsorg, trafik och kollektivtrafik. Från föreningens sida ansvarade Jonas Lilleberg Eriksson för arbetet med plattformen. Valplattformen publicerades på föreningens hemsida och fick även viss uppmärksamhet i lokala media. Valmanifestet låg till grund för föreningens lokala valbroschyr och valsedelsutskicket till samtliga väljare i stadsdelen. Valda representanter för föreningen i politiska organ mm Som en följd av valresultatet 2010 och 2014 har följande medlemmar haft uppdrag under verksamhetsåret: Riksdagen: Beatrice Ask, justitieminister till september 2014, omvald som riksdagsledamot september 2014 och ordförande i justitieutskottet Sofia Arkelsten, omvald som riksdagsledamot september Tina Ghasemi, nyvald som riksdagsledamot september Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 5

6 Kommunfullmäktige: Till september 2014: Christer G Wennerholm (ledamot), Tina Ghasemi (ledamot), Christer H Sjöblom (ersättare). Från september 2014: Börje Häggman (ersättare) Landstingsfullmäktige: Till september 2014: Christer G Wennerholm (landstingsråd, ledamot), Louise Honnér (ersättare) Från september 2014: Christer G Wennerholm (ledamot), Staffan Olsson (ledamot) Av kommunfullmäktige valda som är medlemmar i föreningen: Kommunstyrelsen: 2014: Tina Ghasemi (ledamot) Stadsdelsnämnden: 2014: Tina Ghasemi (ordförande), Christer H Sjöblom (ledamot), Anita Mofors (ersättare), Johan Möller (ersättare) 2015: Christer H Sjöblom (ledamot), Börje Häggman (ersättare), Lou-Ann Wejke (ersättare) Andra nämnder och styrelse under kommunfullmäktige: 2014: Tomas Ahlberg, Polisnämnden City (ledamot), Stockholm Vatten AB (ledamot) Manne Bergström, Kulturnämnden (ersättare) Lena Bring, Stiftelsen Barnens Dag, (ord) Tina Ghasemi, Stokab AB (ordförande), Arbetsmarknadsnämnden (ersättare) Louise Honnér, Stockholms konstråd (ersättare) Börje Häggman, Stiftelsen Barnens dag, Överförmyndarnämnden (ersättare) Mariam Lahdo, Stockholm Stadshus AB (suppleant) Johan Möller, Fastighetsnämnden (ersättare) Per Wesslau, AB Stockholmshem (suppleant) Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 6

7 2015: Peter Beckman, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (suppleant) Lena Bring, Stiftelsen Barnens Dag, (suppleant) Jonas Lilleberg Eriksson, Trafiknämnden (ersättare) Aylin Farid, Utbildningsnämnden (ersättare) Louise Honnér, Servicenämnden (ersättare) Börje Häggman, Socialnämnden (ersättare) Maryam Moustafalou, SISAB (suppleant) Av landstingsfullmäktige valda som är medlemmar i föreningen: Landstingsstyrelsen: 2014: Christer G Wennerholm (ledamot) Trafiknämnden 2014: Christer G Wennerholm (ordförande) 2015: Staffan Olsson (ersättare) Övriga nämnder under Landstinget 2015: Staffan Olsson, Beredningen för kollektivtrafikplanering (gruppledare) Ewa Schenström, Sjötrafikberedningen (ersättare) Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms stad: Christer G Wennerholm (1:e vice ordförande) Tina Ghasemi (ledamot) Övriga uppdrag Partistyrelsen: Beatrice Ask (2:e vice ordförande). Därutöver har vi flera medlemmar i föreningen som sitter i kyrkofullmäktige (där Martin Valfridsson är ordförande) och kyrkoråd (där Christer H Sjöblom var ordförande fram till bildandet av Västermalms församling). Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 7

8 Nämndemän i domstol nominerade av föreningen 2014: Stockholms tingsrätt: Anita Mofors, Lou-Ann Wejke, Stefan Göstasson, Bo Lindner, Ann Danielsson, Börje Häggman, Ann-Kristin Rosander, Henry Samuelson, Hillevi Tollani Andersson, Kerstin Dhunér. Förvaltningsrätten i Stockholm: Manne Bergström, Essaid Boukdir, Peter Engvall, Olof Hagstrand, Erik Levlin, Eva Melander, Ulla-Maj Samuelson. 2015: Stockholms tingsrätt: Anita Mofors, Lou-Ann Wejke, Bo Lindner, Börje Häggman, Henry Samuelson, Hillevi Tollani Andersson, Olof Hagstrand Förvaltningsrätten i Stockholm: Peter Engvall, Erik Levlin, Ulla-Maj Samuelson, Jonas Lilleberg-Eriksson Svea Hovrätt: Ewa Schenström, Essaid Boukir Samarbeten Kungsholmsmoderaterna samarbetar nära med St Göransmoderaterna och Essingemoderaterna i frågor som medlemsmöten, utbildningsträffar och kampanjer. Samarbetet har varit mycket framgångsrikt och kommer att fortsätta under följande år. Under 2015 är ambitionen att förbättra samarbetet med föreningarna i Västerled och Bromma, det vill säga utvidgat samarbete i hela andra valkretsen. Ekonomi Föreningens ekonomi har under året gått med kr i underskott. Vid utgången av året har föreningen en kassa på kr. För utförligare information hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning. Underskottet är förorsakat av valkampanjerna, men positivt är att noggrann uppföljning från kassö- Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 8

9 ren Madeleine Nilsson gjort att underskottet blev mindre än budgeterat. Föreningen har tillräcklig buffert i kassan för att kunna genomföra ett extraval. Föreningen har en begränsad ekonomi och möjligheterna att bedriva lokala kampanjer och opinionsbildning är helt beroende av ideella insatser, medlemsavgifter och enskildas bidrag. Slutord Undertecknade vill tacka styrelsen, medlemmar och andra engagerade för allt stöd Kungsholmsmoderaterna fått under året. Valresultatet blev inte det vi hoppades på, men vi får inte glömma att vi gjorde en bra valkampanj och såg en klar vändning i opinionssiffrorna under valspurten. De rödgröna efterfrågade ett mandat att genomföra omfattande återställare med skattehöjningar, återgång till bidragslinjen och stopp för enskilda alternativ inom omsorgssektorn men när retoriken ekat ut efter valnatten kom insikten att inget sådant mandat erhållits. Som läget är i Riksdagen kommer Alliansen även i opposition att ha stort inflytande över sakpolitiken. Vi ska också vara tillfredsställda med att Alliansen behöll makten i Stockholms läns landsting, samt att vi med vårt lokala valresultat på ca 38% av rösterna är klart största parti på Kungsholmen. Nya Moderaterna har nu fått en ny bra partiledare i Anna Kinberg Batra. När hon fått chansen att formera sitt lag är vi övertygade att Nya Moderaterna kommer ta en tydlig roll som oppositionsledare med stark påverkan på opinionerna. Det finns också ett behov till förnyelse och förtydliganden av M:s egen politik. Under det kommande verksamhetsåret avser Kungsholmsmoderaterna att initiera lokala arbetsgrupper för att ta framföra synpunkter på politik som svarar mot väljanas förväntningar på M. Både Nya Moderaterna och Sverige kan mer! Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 9

10 Styrelsens förslag till årsmötet Styrelsen föreslår årsmötet att med godkännande lägga 2014 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt att godkänna att årets underskott balanseras i ny räkning. Stockholm den 19 januari 2015 Staffan Olsson Ordförande Tina Ghasemi Vice ordförande Kungsholmsmoderaterna Verksamhetsberättelse 2014 sidan 10

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Moderata samlingspartiet i Tyresö 2011

Verksamhetsberättelse Moderata samlingspartiet i Tyresö 2011 Verksamhetsberättelse Moderata samlingspartiet i Tyresö 2011 - Bilaga 1, Verksamhetsberättelse Moderata Kommunfullmäktigegruppen - Bilaga 2, Verksamhetsberättelse MUF i Tyresö - Bilaga 3, Verksamhetsberättelse

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Gislaveds Arbetarekommuns Årsmöteshandlingar 2015-03-19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och fullmäktigegruppens rapport Förslag till dagordning vid årsmöte med

Läs mer

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid

Läs mer

Or anisation ekonomi och

Or anisation ekonomi och Stockhol mscenterns verksamhetsberattelse 2012 Stockholmscenterns verksamhetsberattelse 2012 Distriktsstyrelsen för Stockholms stads distrikt av Centerpartiet avger följande berättelse för verksamheten

Läs mer

Öppna Göteborg! Årsredovisning för året 2014

Öppna Göteborg! Årsredovisning för året 2014 Öppna Göteborg! Årsredovisning för året 2014 1(8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Verksamhetsberättelse 2014 2 - Resultaträkning 6 - Balansräkning

Läs mer

Tack för ett starkt val!

Tack för ett starkt val! Medlemstidning för Moderata Samlingspartiet i Partille Årgång 21 Nummer 2014:4 December 2014 Innehåll Kåseri sid 2 Gruppledaren sid 3 Valresultat Partille sid 4 Valresultat region sid 5 Partiombudet sid

Läs mer

2014 års verksamhetsberättelse för Centerpartiets kommunkrets i Gagnef

2014 års verksamhetsberättelse för Centerpartiets kommunkrets i Gagnef 2014 års verksamhetsberättelse för Centerpartiets kommunkrets i Gagnef Styrelsen har bestått av: Ordf Anki Enevoldsen Vice ordf Fredrik Andersson Kassör Kjell Lindgren Kerstin Stenquist Birgitta Floresjö

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25

Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25 Fyra års verksamhet Partistämma Karlstad 15-18 oktober 2015 Innehåll Inledning 7 Moderaterna 9 2011-2014 Öppna Moderater 101 2011-2014 Moderata Seniorer 183 2011-2014 Årsredovisningar 2011-2014 219 Revisionsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 13 mars 2010 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och

Läs mer

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm Folkpartiet i Stockholms län Box 2155 103 14 Stockholm 08-410 242 00 stockholm@liberal.se www.folkpartiet.se/stockholm Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar 2 Ja till framtiden! Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar Föredragningslista 1. Landsmötet öppnas 2. Val av ordförande, tre vice ordförande och sekreterare

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby

STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby STÄMMOHANDLINGAR Innehåll: Information & program för dagen Föredragningslista Ombudsfördelning stämman 2013 Verksamhetsberättelser Resultat-/balansräkning/budgetförslag

Läs mer

Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014. Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen!

Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014. Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen! Verksamhetsberättelse 2013 Bollebygds Arbetarekommun Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014 Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen! Vi träffas på Nedergårdens Kafé och Restaurang

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer