Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Okt. - nov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Okt. - nov."

Transkript

1 Almesåkra Okt. - nov. Sandkornet Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag. Syr 18:10 Allhelgonatid Bodafors Bringetofta Foto: Sven Danielsson Den nyinvigda askgravplatsen på Bodafors kyrkogård Malmbäcks N:a Sandsjö Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden. Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden för livets början och livets slut sin nya fröskörd ut. Han gick från soluppgång till soluppgång. Det var den sista dagens morgon Jag stod som harens unge, när han kom. Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång! Då tog han mig och satte mig i korgen och när jag somnat började han gå. Döden tänkte jag mig så. Bo Setterlind Att missa en mässa är att missa en massa

2 Kära vänner! Fram skrider året i sin gång, nu gulna lund och lid. Farväl med all din lust och sång, du korta sommartid. Det liv som fram ur graven går, skall aldrig mera dö. Mig Kristus lovar evig vår, trots död och vintersnö. Så skaldar bl.a. den norske prästen och psalmförfattaren Caspar Johannes Boye i vår höstpsalm framför andra, nummer 203 i vår psalmbok. Visst stämmer det. I år tycker jag det stämmer bättre än på länge. Sandkornet är mer än vanligt försenat denna gång. Mest beroende på att vi inte riktigt har varit på det klara med hur kantorstjänsterna skulle formeras. Det har känts höst sedan lång tid tillbaka. Det står inte länge på förrän vi är framme vid Allhelgonatid. Minnenas tid, eftertänksamhetens tid, saknandets tid. Läste häromdagen följande i Bönboken - tradition och liv: Det sitter en ängel på en gravsten och vilar huvudet mot allt det grå. Hon håller handen kupad till skydd runt den hotande lågan. Så hör jag att hon sjunger något, alldeles tyst, men så tryggt: Jag bär dig till din längtans hem. Till drömmars paradis. Från död till liv, går den stig som leder dig till evig modersfamn. Allhelgonatid för en kristen är inte bara sorg och saknad, det är också trygghet och förtröstan. Döden är inte slutet - bara en del av livet. Gud har ett mål för vår vandring. Platsen i himlen är förberedd. Det står vårt namn på den. F Christer Tack, Ehrling! Inte många har så många strängar på sin lyra som du! Vi är glada över att ha fått vara strängar till ditt förfogande. Nu hoppas vi att du får nya strängar att spela på och önskar dig lycka till. Ny kantorsorganisation Måhända är det lite för tidigt att berätta om en ny kantorsorganisation - vi har inte förhandlat den färdigt med facket ännu. Jag väljer ändå att lägga fram hur organisationen preliminärt ser ut. Mona Wallinder får det kyrkomusikaliska ansvaret i Norra Sandsjö församling i Norra Sandsjö och Bodafors kyrkor med tjänsterum i Norra Sandsjö. Margareta Moberg får samma ansvar i Almesåkra, Bringetofta och Malmbäcks församlingar och kyrkor med tjänsterum i Malmbäck. Vi har att spela med en 25%-ig minskning av kantorstimmarna. De 25% vardera som tidigare upptogs av diakonalt arbete för Mona och Margareta tas nu bort och dessa uppgifter får lösas på annat sätt. Se tankar om diakonin på annat ställe i Sandkornet. Det säger sig själv att vi nu inte kan få samma arbetsuppgifter utförda som tidigare. I Norra Sandsjö går körerna i Norra Sandsjö och Bodafors samman till en kyrkokör. Samtidigt blir det inte längre någon extra musik vid veckomässorna i Bodafors på onsdagarna. Kantorerna kan heller inte längre räkna in minnesstunder i sina timmar. Ev. önskemål om musik vid dessa får lösas på annat sätt. Körerna behålls dock ograverade förutom sammanslagningen i Norra Sandsjö/ Bodafors. Sångarglädje kommer att ledas av Lindor Lindén. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för att vi måste rätta mun efter matsäcken! Döpta och nya medlemmar i församlingarna: I den kristna ns gemenskap har genom det heliga dopet upptagits : Almesåkra Ida Rydell född 29 oktober 2010 Linus Lindqvist född 4 november 2010 Malmbäck 1.5. Ronja Bengtsson Skoog född Albin Åhman född Sigrid Ådén född Elvis Lindberg född 8.2. Norra Sandsjö 7.5. Emil Henriksson född 1 oktober Vilma född Jonathan Kåberg född Nellie Lundén född Nikita Höglind född Anton Strachal född Droppen från Gud Fader på er panna, ni älskade. Droppen från Guds Son på er panna, ni älskade. Droppen från Guds helige Ande på er panna, ni älskade.

3 Gravskick Norra Sandsjö pastorat erbjuder olika gravskick på våra kyrkogårdar. Kistgravplatser Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen. Det finns kistgravplatser med plats för en kista men också med plats för flera kistor. Kistgravplatser kan kompletteras med urnor. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Urngravplatser Urngravplatser är också mycket vanligt förekommande och även dessa kan bestå av flera gravar. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Askgravplats Askgravplatser finns f.n. på Norra Sandsjö, Bodafors och Bringetofta kyrkogårdar. Planering pågår för att också ordna askgravplatser på Malmbäcks och Almesåkra kyrkogårdar. Askgravplats är en gravplats med starka restriktioner avseende gravanordning och gravplatsens utsmyckning. En askgravplats upplåts med gravrätt i 25 år och har plats för 1 2 urnor och det skall följaktligen finnas gravrättsinnehavare till dess gravplatser. Askan gravsätts i urnor av förgängligt material. Vid gravsättningen görs notering i gravboken på samma sätt som vid gravsättning i urngrav. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Pastoratet svarar för en kollektiv plantering i anslutning till eller inom en gruppering av askgravplatsen. När namnplattan sätts upp tar pastoratet ut en avgift, som avser kostnad för namnplatta samt montering. Pastoratet tar även ut en underhållskostnad för planteringen under upplåtelsetiden. Även om den gemensamma planteringsytan inte är en del av gravplatserna är det motiverat att ta ut en särskild avgift för underhållet av den kollektiva planteringen, då den är anlagd och underhålls för de berörda askgravplatserna. Gravrättsinnehavarna får medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus. När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en ny avgift ut för omgjutningen av namnplattan samt underhållskostnaden för del av planteringen. Minneslund (endast Bodafors och Malmbäcks kyrkogårdar) Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnes aska gravsätts inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar får inte förekomma. Gravsättning av aska utförs av pastoratet under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Pastoratet svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som pastoratet anvisar. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av pastoratet. Begravningsgudstjänsten Tänk vad mycket som förändras på en relativt kort tid. För inte alltför många år sedan ägde begravningen rum på söndagen i samband med högmässan. Kistan stod framme i koret under gudstjänsten och fördes sedan ut för gravsättning på kyrkogården. Dessförinnan hade man haft utfärdsbön eller utsjungning i den dödes hem. Vägen till n pryddes av grannarna med kors av granris eller granar med brutna toppar. I en mellanperiod blev lördagarna istället begravningsdagar. Då var folk lediga från arbetet och kunde vara med och följa sina grannar och vänner på den sista färden här på jorden. I vår tid tenderar tyvärr begravningen att bara bli en angelägenhet för de närmast sörjande. Alltmer i vårt samhälle privatiseras. Borgerliga begravningar utan medverkan av vare sig präst eller ökar i omfattning. Allra längst går man när man kör den döde direkt till krematoriet utan någon avskedsceremoni eller begravning. Kanske är det ett tidens tecken. Det som är svårt och jobbigt vill man undvika till varje pris. Möjligen har man begravningen i n men går sedan direkt till minnesstunden och överlåter åt präst och bärare att se till att kistan sänks i graven. Det är ju så jobbigt att se när kistan sänks ner. Visst är det jobbigt. Men vi kan inte undvika allt som är jobbigt i livet. Och bör inte göra det heller. Begravningen slutar på kyrkogården. Varför inte ta avsked med kistan stående ovanför den grävda graven och tillsammans sjunga Härlig är jorden eller annan psalm när kistan sänks i graven?

4 Bodafors lördag kl Klädmarknad, kl. 16 Andakt på Solgläntan, Mikaelidagen kl.10 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Tacksägelsedagen kl. 10 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Solskenssånger Hultmanssånger. Ulf Krusell, känd från tiden som Bodaforspastor medverkar. Sånger, musik och allsång, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet Lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan, Persson, Danielsson, Persson, Danielsson, kl. 18 Musikcafé e Tref. kl. 18 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, e Tref. kl. 10 Familjegudstjänst, Rudvall, Danielsson. Scouterna serverar kyrkkaffe och säljer almanackor onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Sonja och Carl- Gustav Liew, Vrigstad, sjunger, spelar och berättar. Sonja visar egna broderade bonader med bibliska motiv, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan, e Tref. kl.10 Se Norra Sandsjö! Norra Sandsjö -Bulletinen onsdag kl. 19 Taizémässa, Alla Helgons dag kl. 18 Se Norra Sandsjö! Alla själars dag kl. 17 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Trygghet och otrygghet i vårt samhälle. Polisinspektör Anders Ydreborg, Nässjö informerar med råd och erfarenheter från närpolisens viktiga arbete. Sång: Caroline Johansson, kl. 19 Kvällsmässa, Rudvall, Wallinder, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan,,, kl. 18 Musikcafé Sönd f Domssönd kl. 18 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Domssöndagen kl. 10 Högmässa,, gospelkören. Bårtäcket visas onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Printzenskölds mycket märkliga livsöden. Lennart Ericsson, Bodafors berättar och visar bilder, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan,, i Advent kl. 10 Adventsgudstjänst, Israelsson, EMÅ-kören. Gullvi Sundberg onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Diakonin i pastoratet De diakonala uppgifterna som kantorerna tidigare hade - 25% på vardera Mona Wallinders och Margareta Mobergs tjänster - har nu skalats av kantorstjänsterna. Detta innebär att kantorerna inte längre skall ha några diakonala uppgifter. Det finns dock långt framskridna planer på - dock ännu icke beslutade - att tillskapa en diakonal tjänst på 75% - en ökning med 25% - eftersom behovet av en sådan tjänst verkligen är av nöden. Diakoni är en av församlingens huvuduppgifter. Kyrkorådets uppgifter är att arbeta med: gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. I förarbetena till 2012 års budget har pengar anslagits för en 75%-ig diakonal tjänst. Det blir nu upp till kyrkofullmäktige att besluta om inrättandet av tjänsten. Pastoratet hoppas att på detta sätt mer än tidigare kunna ägna sig åt kontakter med ensamma, gamla och behövande. Tidigare låg en del av dessa uppgifter på prästerna. Men eftersom antalet prästtjänster minskat från tre till två är det mer eller mindre omöjligt att täcka upp den diakonala sidan. Självklart skall den människa som vill tala med en präst få göra detta och prästerna ställer sig gärna till förfogande för samtal. Uppvaktningar och annat kommer dock i första hand att ligga på diakoniarbetaren.

5 N:a Sandsjö 1-2/10 lördag-söndag Barnkörläger i församlingshemmet Mikaelidagen kl. 10 Familjegudstjänst,, Arvidsson, VIPS-kören och Mikaelikören. Invigning av dopträdet. Dopåtersamling med allmänt kyrkkaffe och tårtbuffé lördag kl. 09 Kvinnofrukost i församlingshemmet. Vår landshövding Minoo Akhtarzand berättar om sin livsresa till landshövdingestolen och Caroline Johansson sjunger. Frukostbuffé. Biljettsläpp 15 september. Pris: 80 kr Tacksägelsedagen kl. 10 Gudstjänst,, kyrkokören. Bårtäcket visas. LRF bjuder på kyrksoppa i församlingshemmet. Skördeauktion. Skördeapell: Kenneth Israelsson lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst, Persson, Hjelmfors e Tref. kl. 18 Högmässa, Persson, Danielsson måndag kl. 19 Församlingskåren i församlingshemmet. Mikael Glimsjö, Växjö stift om strukturförändringar. Alla intresserade välkomna! lördag kl. 18 Taizémässa, Rudvall, Danielsson e Tref. kl. 10 Se Bodafors! måndag -FN-dagen- kl Fredsgudstjänst,, Freds- och skiljedomsföreningen i Nässjö och elever från Nässjö kulturskola medverkar. Tal: Maj-Britt Theorin. Korv i vapenhuset e Tref. kl. 10 Familjegudstjänst,, gospelkören. Norra Sandsjö -Bulletinen Alla Helgons dag kl. 14 Präst finns tillgänglig på kyrkogården. Stilla musik i n. Kaffe kl , kl. 18 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören Alla själars dag kl. 17 Se Bodafors! lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst, Sönd f Doms kl. 18 Taizémässa, måndag kl. 19 Församlingskåren i församlingshemmet. Lennart Eriksson, Bodafors, om Printzensköldska familjens livsöde Domssöndagen kl. 10 Se Bodafors! fredag kl Syföreningsauktion i församlingshemmet. EMÅ-kören i Advent kl. 10 Adventsgudstjänst,, kyrkokören. Trumpet: Anders Larsson. Kyrkkaffe. Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Norra Sandsjö har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Anna Lizzie Maria Bergqvist Rosa Margareta Klasson 8.8. John Georg Edvard Tengbro Hildur Maurita Petersson Karl Gustaf Yngve Almqvist Rosa Inga-Maria Johansson Anders Gustaf Ingvar Holst Ketty Ulla-Britt Grahn Ing-Marget Anna Karin Nord John Axel Sigvard Jönsson Rut Valborg Rosenqvist Eva Margareta Älgevik Gustaf Yngve Gustafsson Elsa Inga Britta Grahn Ulla Kristina Lovisa Bergman Inga Johanna Matilda Petersson Greta Louise Dassie Bernt Lennart Wennerhag 6.1. Kerstin Maria Emilia Axel Erik Maria Ulla-Britt Petersson 1.2. Tina Eivor Marianne Henrysson 1.3. Carl Erik Roland Gummesson 7.3. Birgit Signhild Lovisa Svensson 7.3. Karl Josef Tage Linder Ella Maria Hallström 5.4. Karl Erik Sigfrid Karlsson Ebba Signe Helm Maj Linnea Sofia Klang Kerstin Maria Irene Eriksson Evy Gunhild Margareta Karl Gösta Emanuel Johansson 4.5. Svea Ellen Sigrid Nilsson Ebba Linnea Karlsson Hans Rune Tinus Almgren Brita Marianne Erickson 9.6. Karl Arvid Birger Hjalmarsson Stig Ingemar Fridhagen Maja Inez Pauline Ström 4.7. Lennart Rolf Jörgen Sundkvist Karl Oskar Hjalmar

6 Almesåkra(in)Formationen Lördag kl. 18 Musikgudstjänst,. Gospelkören medverkar Mikaelidagen Se Malmbäck, Bringetofta eller Norra Sandsjö! 9.10 Tacksägelsedagen kl. 19 Gudstjänst, e Tref Se Bringetofta eller Norra Sandsjö! e Tref Se Malmbäck eller Bodafors! e Tref kl. 18 Högmässa, Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Almesåkra har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: 8.2. Greta Elsie Sylvia Eriksson Som en bro över mörka vatten Alla helgons dag Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Alla själars dag kl. 17 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne, Sönd f Domssönd Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Domssöndagen Se Bringetofta eller Bodafors! Lördag kl. 18 Adventsgudstjänst, i Advent Se Malmbäck, Bodafors, Bringetofta eller Norra Sandsjö! Bringetoftanyheter Mikaelidagen kl. 14 Familjegudstjänst, Tacksägelsedagen kl. 14 Gudstjänst med skördealster,. LRF bjuder på kyrkkaffe e Tref kl. 10 Högmässa, Persson, Hjelmfors e Tref Se Malmbäck eller Bodafors! e Tref kl. 14 Högmässa, Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Bringetofta har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Bengt Åke Pettersson Mona Inger Anita Bringevall Ingegerd Kerstin Mona Simonsson Fredag kl Kyrkobröderna bjuder på kaffe i vapenhuset Alla helgons dag kl Kyrkorådet bjuder på kaffe i vapenhuset Alla själars dag kl. 19 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne, Sönd f Domssönd Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Domssöndagen kl. 18 Högmässa, i Advent kl. 14 Gudstjänst,

7 Onsdagar kl Morgonbön+kaffe i Mariakapellet. Nymalet Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Mikaelidagen kl. 10 Ekumenisk familjegudstjänst, Persson, Gustafsson, Eriksson. Utdelning av Barnens Bibel 9.10 Tacksägelsedagen kl. 10 Högmässa,, kören Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Persson, Danielsson e Tref Se Bringetoftaeller Norra Sandsjö! e Tref kl. 14 Högmässa, Rudvall, Danielsson Torsdag kl Samling för daglediga i församlingshemmet. Årets och livets högtider med Mona och Sven- Olof Wallinder fredag kl. 18 After work i församlingshemmet Lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst,, kl. 15 Andakt på Malmåkra,, kl. 18 Musikgudstjänst. Musik och lyrik John-Erik Nilsson, Torsten o Eivor Birat o Åsa Hyra av församlingshem Kyrkonämnden har vid sammanträde beslutat att kyrkotillhöriga (medlemmar alltså) hyresfritt får disponera församlingshemmen i samband med kyrkliga förrättningar i resp.. Andemeningen i detta är att församlingsmedlemmar inte skall behöva betala för att disponera sitt eget församlingshem. När det gäller icke kyrkotillhöriga eller kyrkotillhöriga från andra församlingar utdebiteras hyra i vanlig ordning Alla helgons dag kl. 18 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören Alla själars dag Se Almesåkra, Bringetofta eller Bodafors! Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Sönd f Domssönd kl. 10 Musikmässa,. Immanuel Brass, Stockholm medverkar Domssöndagen Se Bringetofta eller Bodafors! Torsdag kl Samling för daglediga. Sång och musik med Cittragänget från Aneby och Ulf Lundberg Fredag kl. 18 After work i församlingshemmet med Ehrling Lundberg, Karin, Erica Angselius och Pär AJ Persson Lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst,, kl. 15 Andakt på Malmåkra, i Advent kl. 10 Högmässa,, kören Icke-kyrkliga begravningar Kyrkonämnden anser inte heller att församlingshemmen skall upplåtas för sk. borgerliga begravningar. Församlingshemmen är i första hand avsedda för församlingens egna verksamheter. Pastoratet är däremot skyldigt att tillhandahålla lokal för begravningar i icke-kyrkliga ordningar. Vi undersöker om det avsakraliserade Anneforskapellet eller Skogskapellet i Nässjö genom avtal kan användas för dessa ändamål. Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Malmbäck har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Sonja Gunborg Gösta Tage Holger Johansson Åke Gustav Lennart Lagerqvist Saga Karolina Nilsson Birgitta Linnea Matilda Fransson Karl Bertil Hugo Margot Axelina Margit Ellen Linnea Gustafsson Gunny Margit Ingegerd Sten Gerda Olsen Rut Hanna Karlsson 4.4. Bengt Bror Erik Johansson Eja Ingegärd Linnea Hult Ester Ulrika Klasson 2.6. Knut Hilding Magnusson Karin Margareta Sjöberg GUD, tusen sinom tusen ljuslågor brinner på de dödas marker i allhelgonatid. Böner är de, deras och våra. Hopp är de om en annan tid, i en annan gestalt. Gud, ibland längtar jag till det landet, där ingen gråter, där ingen såras, där det svaga blir fyllt av kraft. Gud, vi tackar dig för att denna dag kommer en gång.

8 Bårtäcke i N Sandsjö I samband med Tacksägelsedagens gudstjänst i N Sandsjö kommer det bårtäcke som församlingen beställt att visas och invigas. Bårtäcket har tillverkats av textilkonstnärinnan Camilla Björklund i Vetlanda. Materialet är lin- och ullgarn. På varpen har arabesker målats. Dessa har hämtats från målningarna kring ns fönster. Vid sidan av arabeskerna går två rader av guldtråd. Medlen till bårtäcket har företrädesvis kommit från kollekter och gåvor och har kostat kronor. Av den summan har kyrkorådet bidragit med kronor. Bårtäcket får användas i samband med medlemmars begravningar i Norra Sandsjö och Bodafors kyrkor. Blommor kommer inte att kunna läggas på bårtäcket p.g.a. risken för fläckar. De får istället placeras på ett bord vid sidan av kistan. Nästa nummer Nästa nummer utkommer i månadsskiftet november-december. Manusstopp fredagen den Vi tar gärna emot bidrag från läsekretsen. Norra Sandsjö pastorat Huvudexpedition: N:a Sandsjö, Kyrkogatan 5, Bodafors E-post: Tel Fax Bokning Pär Erickson epost: Församlingsexp.: Malmbäck, Kyrkog. 5, Malmbäck Öppen: onsdag 13-16, Tel Fax: e-post: svenskan.se Pastoratets Plusgiro Bankgiro N:a Sandsjö församling Kyrkoherde F kontr.prosten Christer Rudvall Bostad: e-post: eller Kyrkokamrer Stefan Nilsson Tj.rum e-post: Förs.ass. Anna Arvidsson e-post: Kyrkomusiker Mona Wallinder svenskan.se Kök Kyrkvaktm och förs.hem Norra Sandsjö Anders Lagerkvist, Robert Gustavsson Bodafors Kyrkvaktm. Rolf Rostedt Almesåkra församling Präst: Se Malmbäck! Kantor: Se Malmbäck! Kyrkvaktm. och församlingshem, bokning Förs.hem Bringetofta församling Präst: Se Malmbäck! Kantor: Se Malmbäck! Kyrkvaktm. och förs.hem Anders Sjödahl Förs.hem Malmbäcks församling Kommister Prosten Pär A J Persson Tj.rum Bostad Fax norrasandsjo.se Kyrkomusiker Margareta Moberg Församlingsass.Pernilla Eriksson Kyrkvaktm. och församl.hem Bo Nilsson A-M Persson Förtroendevalda Ordförande Kyrkonämnd Ingrid Alm Örn Malmbäcks kyrkoråd Inger Claesson N. Sandsjö kykoråd Hillevi Sellman Bringetofta kyrkoråd Lars-Ivan Fransson Almesåkra kyrkoråd Linnéa Fastighets&kyrkogårdsutskott Kyrkogårdsfrågor: Gustav Antonsson Fastighetsfrågor Bengt Knutsson

Sandkornet. sommaren 2013 juni juli augusti. www.norrasandsjo.se

Sandkornet. sommaren 2013 juni juli augusti. www.norrasandsjo.se Sandkornet Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag, Syr 18.10. sommaren 2013 juni juli augusti Att missa en mässa är att missa en massa! www.norrasandsjo.se Informationsblad

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade!

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade! Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013 Förslag att skapa kyrkligt centrum i Bergshamra! Ett förslag har kommit upp att sälja Länna prästgård och att Länna, Blidö, Riala pastorat

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

när ni samlas har var och en

när ni samlas har var och en Vadstena och Dals församlingsblad Nr 3/2012 Gud kan använda alla och alla har något att bidra med. Citatet i rubriken är hämtat från 1 Kor 14:26. Paulus använder också bilden av kyrkan som en kropp, där

Läs mer

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 KYRKOBLAD LINDOME FÖRSAMLING VÅREN 2008 TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 Kontakt Box 171 437

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 4 2015 Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller Det går fort För något år

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014...gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Sandkornet. & Barkeryd-Forserums kyrkblad MUSIK I SOMMARKVÄLL SOMMARRESOR. Sommar 2015. med

Sandkornet. & Barkeryd-Forserums kyrkblad MUSIK I SOMMARKVÄLL SOMMARRESOR. Sommar 2015. med med Sommar 2015 Sandkornet & Barkeryd-Forserums kyrkblad Ditt församlingsblad i Almesåkra, Barkeryd-Forserum, Bringetofta, Malmbäck, Norra Sandsjö och Nässjö församlingar SOMMARRESOR MUSIK I SOMMARKVÄLL

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Eden 20 år. ALLHELGONA olika tankar. foto: alice persson INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN I HÖÖR

Eden 20 år. ALLHELGONA olika tankar. foto: alice persson INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN I HÖÖR Eden 20 år ALLHELGONA olika tankar INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN I HÖÖR foto: alice persson En fest att minnas! Den 7-9 september arrangerade Svenska kyrkans internationella arbete Världens fest i Malmö.

Läs mer

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn!

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! KYRK PORTEN Häverö-Edebo-Singö församling nr 4 december 2012 Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! Jag har varit präst i snart 20 år. Inte särskilt lång tid men ett visst perspektiv ger det i alla fall.

Läs mer

KYRKOBLAD. Gudstjänster - Sommarmusik i våra kyrkor - Sjung Gospel. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 2 Maj - September 2010

KYRKOBLAD. Gudstjänster - Sommarmusik i våra kyrkor - Sjung Gospel. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 2 Maj - September 2010 Gudstjänster - Sommarmusik i våra kyrkor - Sjung Gospel KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 2 Maj - September 2010 Living Stones i Göteborgs Domkyrka Living Stones i Göteborgs Domkyrka Keep the dream

Läs mer

4-5. Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall. Thomas tittar i backspegeln.

4-5. Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall. Thomas tittar i backspegeln. Nr 3 2010 En hälsning från Bureå församling SIDAN 4-5 Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall SIDAN 8 Thomas tittar i backspegeln 2 nära En hälsning från

Läs mer

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till Nr 9 hösten 2009 F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till a l l a b o e n d e i rinkabyholmso c h s m e d b y o mr å d et Tema: Lycka innehåll 2 herdens hörna 2 Kontaktrutan 3 Terminstart 3 Vi finns här

Läs mer

Klockan ringer för En sista hälsning varvet

Klockan ringer för En sista hälsning varvet Klockan ringer för En sista hälsning varvet från Hösten 2006 2 Vilken sommar det har varit! Det är vi nog många som kan skriva under på.varmt intill onödighet, torrt och sol, sol, sol. För många har det

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2009

Verksamhetsredovisning 2009 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var

Läs mer

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Rävlanda Hällingsjö Hindås Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar"

Läs mer

Kyrknytt. Tema: Ny i Sverige. Om att vara människa. Together with Elvis. Telefonlista

Kyrknytt. Tema: Ny i Sverige. Om att vara människa. Together with Elvis. Telefonlista Kyrknytt Nr 1 Februari 2015 För Svenska kyrkan i Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla, Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar Om att vara människa Sidan 10 Telefonlista Sidan

Läs mer

RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012

RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012 RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012 LEDAREN NR 4 VINTERN 2011-2012 ANSVARIG UTGIVARE Peter Barvestedt 0457-45 52 60 peter.barvestedt@svkyrkanronneby.com GRAFISK FORM Helena Johnsson MEDVERKANDE

Läs mer

KYRKOBLAD. Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 4 December 2012 - Februari 2013

KYRKOBLAD. Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 4 December 2012 - Februari 2013 Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 4 December 2012 - Februari 2013 Hosianna, hjälp och 1 hurra! Jesus kommer, visst är det bra! Luciakröning i

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011 Kyrknytt Jämshögs församling Nr 1 2011 Legenden om rödhaken Det finns en legend om en fågel vi ibland ser på fågelbordet och som hänger ihop med den vår och sommar vi så här års längtar efter. Den väver

Läs mer

Kyrknytt. Tema: Ung i kyrkan. Hyttgudstjänst. Därför är jag Kamrat. Målerås. Konfirmandbilder

Kyrknytt. Tema: Ung i kyrkan. Hyttgudstjänst. Därför är jag Kamrat. Målerås. Konfirmandbilder Kyrknytt Nr 9 november 2014 För Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla, Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar Hyttgudstjänst i Målerås Se sidan 7 Konfirmandbilder Se sidan 15 Därför

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2013 1 Bön På måndagar kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på

Läs mer