Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Okt. - nov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Okt. - nov."

Transkript

1 Almesåkra Okt. - nov. Sandkornet Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag. Syr 18:10 Allhelgonatid Bodafors Bringetofta Foto: Sven Danielsson Den nyinvigda askgravplatsen på Bodafors kyrkogård Malmbäcks N:a Sandsjö Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden. Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden för livets början och livets slut sin nya fröskörd ut. Han gick från soluppgång till soluppgång. Det var den sista dagens morgon Jag stod som harens unge, när han kom. Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång! Då tog han mig och satte mig i korgen och när jag somnat började han gå. Döden tänkte jag mig så. Bo Setterlind Att missa en mässa är att missa en massa

2 Kära vänner! Fram skrider året i sin gång, nu gulna lund och lid. Farväl med all din lust och sång, du korta sommartid. Det liv som fram ur graven går, skall aldrig mera dö. Mig Kristus lovar evig vår, trots död och vintersnö. Så skaldar bl.a. den norske prästen och psalmförfattaren Caspar Johannes Boye i vår höstpsalm framför andra, nummer 203 i vår psalmbok. Visst stämmer det. I år tycker jag det stämmer bättre än på länge. Sandkornet är mer än vanligt försenat denna gång. Mest beroende på att vi inte riktigt har varit på det klara med hur kantorstjänsterna skulle formeras. Det har känts höst sedan lång tid tillbaka. Det står inte länge på förrän vi är framme vid Allhelgonatid. Minnenas tid, eftertänksamhetens tid, saknandets tid. Läste häromdagen följande i Bönboken - tradition och liv: Det sitter en ängel på en gravsten och vilar huvudet mot allt det grå. Hon håller handen kupad till skydd runt den hotande lågan. Så hör jag att hon sjunger något, alldeles tyst, men så tryggt: Jag bär dig till din längtans hem. Till drömmars paradis. Från död till liv, går den stig som leder dig till evig modersfamn. Allhelgonatid för en kristen är inte bara sorg och saknad, det är också trygghet och förtröstan. Döden är inte slutet - bara en del av livet. Gud har ett mål för vår vandring. Platsen i himlen är förberedd. Det står vårt namn på den. F Christer Tack, Ehrling! Inte många har så många strängar på sin lyra som du! Vi är glada över att ha fått vara strängar till ditt förfogande. Nu hoppas vi att du får nya strängar att spela på och önskar dig lycka till. Ny kantorsorganisation Måhända är det lite för tidigt att berätta om en ny kantorsorganisation - vi har inte förhandlat den färdigt med facket ännu. Jag väljer ändå att lägga fram hur organisationen preliminärt ser ut. Mona Wallinder får det kyrkomusikaliska ansvaret i Norra Sandsjö församling i Norra Sandsjö och Bodafors kyrkor med tjänsterum i Norra Sandsjö. Margareta Moberg får samma ansvar i Almesåkra, Bringetofta och Malmbäcks församlingar och kyrkor med tjänsterum i Malmbäck. Vi har att spela med en 25%-ig minskning av kantorstimmarna. De 25% vardera som tidigare upptogs av diakonalt arbete för Mona och Margareta tas nu bort och dessa uppgifter får lösas på annat sätt. Se tankar om diakonin på annat ställe i Sandkornet. Det säger sig själv att vi nu inte kan få samma arbetsuppgifter utförda som tidigare. I Norra Sandsjö går körerna i Norra Sandsjö och Bodafors samman till en kyrkokör. Samtidigt blir det inte längre någon extra musik vid veckomässorna i Bodafors på onsdagarna. Kantorerna kan heller inte längre räkna in minnesstunder i sina timmar. Ev. önskemål om musik vid dessa får lösas på annat sätt. Körerna behålls dock ograverade förutom sammanslagningen i Norra Sandsjö/ Bodafors. Sångarglädje kommer att ledas av Lindor Lindén. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för att vi måste rätta mun efter matsäcken! Döpta och nya medlemmar i församlingarna: I den kristna ns gemenskap har genom det heliga dopet upptagits : Almesåkra Ida Rydell född 29 oktober 2010 Linus Lindqvist född 4 november 2010 Malmbäck 1.5. Ronja Bengtsson Skoog född Albin Åhman född Sigrid Ådén född Elvis Lindberg född 8.2. Norra Sandsjö 7.5. Emil Henriksson född 1 oktober Vilma född Jonathan Kåberg född Nellie Lundén född Nikita Höglind född Anton Strachal född Droppen från Gud Fader på er panna, ni älskade. Droppen från Guds Son på er panna, ni älskade. Droppen från Guds helige Ande på er panna, ni älskade.

3 Gravskick Norra Sandsjö pastorat erbjuder olika gravskick på våra kyrkogårdar. Kistgravplatser Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen. Det finns kistgravplatser med plats för en kista men också med plats för flera kistor. Kistgravplatser kan kompletteras med urnor. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Urngravplatser Urngravplatser är också mycket vanligt förekommande och även dessa kan bestå av flera gravar. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Askgravplats Askgravplatser finns f.n. på Norra Sandsjö, Bodafors och Bringetofta kyrkogårdar. Planering pågår för att också ordna askgravplatser på Malmbäcks och Almesåkra kyrkogårdar. Askgravplats är en gravplats med starka restriktioner avseende gravanordning och gravplatsens utsmyckning. En askgravplats upplåts med gravrätt i 25 år och har plats för 1 2 urnor och det skall följaktligen finnas gravrättsinnehavare till dess gravplatser. Askan gravsätts i urnor av förgängligt material. Vid gravsättningen görs notering i gravboken på samma sätt som vid gravsättning i urngrav. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Pastoratet svarar för en kollektiv plantering i anslutning till eller inom en gruppering av askgravplatsen. När namnplattan sätts upp tar pastoratet ut en avgift, som avser kostnad för namnplatta samt montering. Pastoratet tar även ut en underhållskostnad för planteringen under upplåtelsetiden. Även om den gemensamma planteringsytan inte är en del av gravplatserna är det motiverat att ta ut en särskild avgift för underhållet av den kollektiva planteringen, då den är anlagd och underhålls för de berörda askgravplatserna. Gravrättsinnehavarna får medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus. När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en ny avgift ut för omgjutningen av namnplattan samt underhållskostnaden för del av planteringen. Minneslund (endast Bodafors och Malmbäcks kyrkogårdar) Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnes aska gravsätts inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar får inte förekomma. Gravsättning av aska utförs av pastoratet under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Pastoratet svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som pastoratet anvisar. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av pastoratet. Begravningsgudstjänsten Tänk vad mycket som förändras på en relativt kort tid. För inte alltför många år sedan ägde begravningen rum på söndagen i samband med högmässan. Kistan stod framme i koret under gudstjänsten och fördes sedan ut för gravsättning på kyrkogården. Dessförinnan hade man haft utfärdsbön eller utsjungning i den dödes hem. Vägen till n pryddes av grannarna med kors av granris eller granar med brutna toppar. I en mellanperiod blev lördagarna istället begravningsdagar. Då var folk lediga från arbetet och kunde vara med och följa sina grannar och vänner på den sista färden här på jorden. I vår tid tenderar tyvärr begravningen att bara bli en angelägenhet för de närmast sörjande. Alltmer i vårt samhälle privatiseras. Borgerliga begravningar utan medverkan av vare sig präst eller ökar i omfattning. Allra längst går man när man kör den döde direkt till krematoriet utan någon avskedsceremoni eller begravning. Kanske är det ett tidens tecken. Det som är svårt och jobbigt vill man undvika till varje pris. Möjligen har man begravningen i n men går sedan direkt till minnesstunden och överlåter åt präst och bärare att se till att kistan sänks i graven. Det är ju så jobbigt att se när kistan sänks ner. Visst är det jobbigt. Men vi kan inte undvika allt som är jobbigt i livet. Och bör inte göra det heller. Begravningen slutar på kyrkogården. Varför inte ta avsked med kistan stående ovanför den grävda graven och tillsammans sjunga Härlig är jorden eller annan psalm när kistan sänks i graven?

4 Bodafors lördag kl Klädmarknad, kl. 16 Andakt på Solgläntan, Mikaelidagen kl.10 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Tacksägelsedagen kl. 10 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Solskenssånger Hultmanssånger. Ulf Krusell, känd från tiden som Bodaforspastor medverkar. Sånger, musik och allsång, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet Lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan, Persson, Danielsson, Persson, Danielsson, kl. 18 Musikcafé e Tref. kl. 18 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, e Tref. kl. 10 Familjegudstjänst, Rudvall, Danielsson. Scouterna serverar kyrkkaffe och säljer almanackor onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Sonja och Carl- Gustav Liew, Vrigstad, sjunger, spelar och berättar. Sonja visar egna broderade bonader med bibliska motiv, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan, e Tref. kl.10 Se Norra Sandsjö! Norra Sandsjö -Bulletinen onsdag kl. 19 Taizémässa, Alla Helgons dag kl. 18 Se Norra Sandsjö! Alla själars dag kl. 17 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Trygghet och otrygghet i vårt samhälle. Polisinspektör Anders Ydreborg, Nässjö informerar med råd och erfarenheter från närpolisens viktiga arbete. Sång: Caroline Johansson, kl. 19 Kvällsmässa, Rudvall, Wallinder, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan,,, kl. 18 Musikcafé Sönd f Domssönd kl. 18 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Domssöndagen kl. 10 Högmässa,, gospelkören. Bårtäcket visas onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Printzenskölds mycket märkliga livsöden. Lennart Ericsson, Bodafors berättar och visar bilder, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan,, i Advent kl. 10 Adventsgudstjänst, Israelsson, EMÅ-kören. Gullvi Sundberg onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Diakonin i pastoratet De diakonala uppgifterna som kantorerna tidigare hade - 25% på vardera Mona Wallinders och Margareta Mobergs tjänster - har nu skalats av kantorstjänsterna. Detta innebär att kantorerna inte längre skall ha några diakonala uppgifter. Det finns dock långt framskridna planer på - dock ännu icke beslutade - att tillskapa en diakonal tjänst på 75% - en ökning med 25% - eftersom behovet av en sådan tjänst verkligen är av nöden. Diakoni är en av församlingens huvuduppgifter. Kyrkorådets uppgifter är att arbeta med: gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. I förarbetena till 2012 års budget har pengar anslagits för en 75%-ig diakonal tjänst. Det blir nu upp till kyrkofullmäktige att besluta om inrättandet av tjänsten. Pastoratet hoppas att på detta sätt mer än tidigare kunna ägna sig åt kontakter med ensamma, gamla och behövande. Tidigare låg en del av dessa uppgifter på prästerna. Men eftersom antalet prästtjänster minskat från tre till två är det mer eller mindre omöjligt att täcka upp den diakonala sidan. Självklart skall den människa som vill tala med en präst få göra detta och prästerna ställer sig gärna till förfogande för samtal. Uppvaktningar och annat kommer dock i första hand att ligga på diakoniarbetaren.

5 N:a Sandsjö 1-2/10 lördag-söndag Barnkörläger i församlingshemmet Mikaelidagen kl. 10 Familjegudstjänst,, Arvidsson, VIPS-kören och Mikaelikören. Invigning av dopträdet. Dopåtersamling med allmänt kyrkkaffe och tårtbuffé lördag kl. 09 Kvinnofrukost i församlingshemmet. Vår landshövding Minoo Akhtarzand berättar om sin livsresa till landshövdingestolen och Caroline Johansson sjunger. Frukostbuffé. Biljettsläpp 15 september. Pris: 80 kr Tacksägelsedagen kl. 10 Gudstjänst,, kyrkokören. Bårtäcket visas. LRF bjuder på kyrksoppa i församlingshemmet. Skördeauktion. Skördeapell: Kenneth Israelsson lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst, Persson, Hjelmfors e Tref. kl. 18 Högmässa, Persson, Danielsson måndag kl. 19 Församlingskåren i församlingshemmet. Mikael Glimsjö, Växjö stift om strukturförändringar. Alla intresserade välkomna! lördag kl. 18 Taizémässa, Rudvall, Danielsson e Tref. kl. 10 Se Bodafors! måndag -FN-dagen- kl Fredsgudstjänst,, Freds- och skiljedomsföreningen i Nässjö och elever från Nässjö kulturskola medverkar. Tal: Maj-Britt Theorin. Korv i vapenhuset e Tref. kl. 10 Familjegudstjänst,, gospelkören. Norra Sandsjö -Bulletinen Alla Helgons dag kl. 14 Präst finns tillgänglig på kyrkogården. Stilla musik i n. Kaffe kl , kl. 18 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören Alla själars dag kl. 17 Se Bodafors! lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst, Sönd f Doms kl. 18 Taizémässa, måndag kl. 19 Församlingskåren i församlingshemmet. Lennart Eriksson, Bodafors, om Printzensköldska familjens livsöde Domssöndagen kl. 10 Se Bodafors! fredag kl Syföreningsauktion i församlingshemmet. EMÅ-kören i Advent kl. 10 Adventsgudstjänst,, kyrkokören. Trumpet: Anders Larsson. Kyrkkaffe. Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Norra Sandsjö har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Anna Lizzie Maria Bergqvist Rosa Margareta Klasson 8.8. John Georg Edvard Tengbro Hildur Maurita Petersson Karl Gustaf Yngve Almqvist Rosa Inga-Maria Johansson Anders Gustaf Ingvar Holst Ketty Ulla-Britt Grahn Ing-Marget Anna Karin Nord John Axel Sigvard Jönsson Rut Valborg Rosenqvist Eva Margareta Älgevik Gustaf Yngve Gustafsson Elsa Inga Britta Grahn Ulla Kristina Lovisa Bergman Inga Johanna Matilda Petersson Greta Louise Dassie Bernt Lennart Wennerhag 6.1. Kerstin Maria Emilia Axel Erik Maria Ulla-Britt Petersson 1.2. Tina Eivor Marianne Henrysson 1.3. Carl Erik Roland Gummesson 7.3. Birgit Signhild Lovisa Svensson 7.3. Karl Josef Tage Linder Ella Maria Hallström 5.4. Karl Erik Sigfrid Karlsson Ebba Signe Helm Maj Linnea Sofia Klang Kerstin Maria Irene Eriksson Evy Gunhild Margareta Karl Gösta Emanuel Johansson 4.5. Svea Ellen Sigrid Nilsson Ebba Linnea Karlsson Hans Rune Tinus Almgren Brita Marianne Erickson 9.6. Karl Arvid Birger Hjalmarsson Stig Ingemar Fridhagen Maja Inez Pauline Ström 4.7. Lennart Rolf Jörgen Sundkvist Karl Oskar Hjalmar

6 Almesåkra(in)Formationen Lördag kl. 18 Musikgudstjänst,. Gospelkören medverkar Mikaelidagen Se Malmbäck, Bringetofta eller Norra Sandsjö! 9.10 Tacksägelsedagen kl. 19 Gudstjänst, e Tref Se Bringetofta eller Norra Sandsjö! e Tref Se Malmbäck eller Bodafors! e Tref kl. 18 Högmässa, Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Almesåkra har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: 8.2. Greta Elsie Sylvia Eriksson Som en bro över mörka vatten Alla helgons dag Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Alla själars dag kl. 17 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne, Sönd f Domssönd Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Domssöndagen Se Bringetofta eller Bodafors! Lördag kl. 18 Adventsgudstjänst, i Advent Se Malmbäck, Bodafors, Bringetofta eller Norra Sandsjö! Bringetoftanyheter Mikaelidagen kl. 14 Familjegudstjänst, Tacksägelsedagen kl. 14 Gudstjänst med skördealster,. LRF bjuder på kyrkkaffe e Tref kl. 10 Högmässa, Persson, Hjelmfors e Tref Se Malmbäck eller Bodafors! e Tref kl. 14 Högmässa, Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Bringetofta har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Bengt Åke Pettersson Mona Inger Anita Bringevall Ingegerd Kerstin Mona Simonsson Fredag kl Kyrkobröderna bjuder på kaffe i vapenhuset Alla helgons dag kl Kyrkorådet bjuder på kaffe i vapenhuset Alla själars dag kl. 19 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne, Sönd f Domssönd Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Domssöndagen kl. 18 Högmässa, i Advent kl. 14 Gudstjänst,

7 Onsdagar kl Morgonbön+kaffe i Mariakapellet. Nymalet Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Mikaelidagen kl. 10 Ekumenisk familjegudstjänst, Persson, Gustafsson, Eriksson. Utdelning av Barnens Bibel 9.10 Tacksägelsedagen kl. 10 Högmässa,, kören Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Persson, Danielsson e Tref Se Bringetoftaeller Norra Sandsjö! e Tref kl. 14 Högmässa, Rudvall, Danielsson Torsdag kl Samling för daglediga i församlingshemmet. Årets och livets högtider med Mona och Sven- Olof Wallinder fredag kl. 18 After work i församlingshemmet Lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst,, kl. 15 Andakt på Malmåkra,, kl. 18 Musikgudstjänst. Musik och lyrik John-Erik Nilsson, Torsten o Eivor Birat o Åsa Hyra av församlingshem Kyrkonämnden har vid sammanträde beslutat att kyrkotillhöriga (medlemmar alltså) hyresfritt får disponera församlingshemmen i samband med kyrkliga förrättningar i resp.. Andemeningen i detta är att församlingsmedlemmar inte skall behöva betala för att disponera sitt eget församlingshem. När det gäller icke kyrkotillhöriga eller kyrkotillhöriga från andra församlingar utdebiteras hyra i vanlig ordning Alla helgons dag kl. 18 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören Alla själars dag Se Almesåkra, Bringetofta eller Bodafors! Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Sönd f Domssönd kl. 10 Musikmässa,. Immanuel Brass, Stockholm medverkar Domssöndagen Se Bringetofta eller Bodafors! Torsdag kl Samling för daglediga. Sång och musik med Cittragänget från Aneby och Ulf Lundberg Fredag kl. 18 After work i församlingshemmet med Ehrling Lundberg, Karin, Erica Angselius och Pär AJ Persson Lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst,, kl. 15 Andakt på Malmåkra, i Advent kl. 10 Högmässa,, kören Icke-kyrkliga begravningar Kyrkonämnden anser inte heller att församlingshemmen skall upplåtas för sk. borgerliga begravningar. Församlingshemmen är i första hand avsedda för församlingens egna verksamheter. Pastoratet är däremot skyldigt att tillhandahålla lokal för begravningar i icke-kyrkliga ordningar. Vi undersöker om det avsakraliserade Anneforskapellet eller Skogskapellet i Nässjö genom avtal kan användas för dessa ändamål. Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Malmbäck har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Sonja Gunborg Gösta Tage Holger Johansson Åke Gustav Lennart Lagerqvist Saga Karolina Nilsson Birgitta Linnea Matilda Fransson Karl Bertil Hugo Margot Axelina Margit Ellen Linnea Gustafsson Gunny Margit Ingegerd Sten Gerda Olsen Rut Hanna Karlsson 4.4. Bengt Bror Erik Johansson Eja Ingegärd Linnea Hult Ester Ulrika Klasson 2.6. Knut Hilding Magnusson Karin Margareta Sjöberg GUD, tusen sinom tusen ljuslågor brinner på de dödas marker i allhelgonatid. Böner är de, deras och våra. Hopp är de om en annan tid, i en annan gestalt. Gud, ibland längtar jag till det landet, där ingen gråter, där ingen såras, där det svaga blir fyllt av kraft. Gud, vi tackar dig för att denna dag kommer en gång.

8 Bårtäcke i N Sandsjö I samband med Tacksägelsedagens gudstjänst i N Sandsjö kommer det bårtäcke som församlingen beställt att visas och invigas. Bårtäcket har tillverkats av textilkonstnärinnan Camilla Björklund i Vetlanda. Materialet är lin- och ullgarn. På varpen har arabesker målats. Dessa har hämtats från målningarna kring ns fönster. Vid sidan av arabeskerna går två rader av guldtråd. Medlen till bårtäcket har företrädesvis kommit från kollekter och gåvor och har kostat kronor. Av den summan har kyrkorådet bidragit med kronor. Bårtäcket får användas i samband med medlemmars begravningar i Norra Sandsjö och Bodafors kyrkor. Blommor kommer inte att kunna läggas på bårtäcket p.g.a. risken för fläckar. De får istället placeras på ett bord vid sidan av kistan. Nästa nummer Nästa nummer utkommer i månadsskiftet november-december. Manusstopp fredagen den Vi tar gärna emot bidrag från läsekretsen. Norra Sandsjö pastorat Huvudexpedition: N:a Sandsjö, Kyrkogatan 5, Bodafors E-post: Tel Fax Bokning Pär Erickson epost: Församlingsexp.: Malmbäck, Kyrkog. 5, Malmbäck Öppen: onsdag 13-16, Tel Fax: e-post: svenskan.se Pastoratets Plusgiro Bankgiro N:a Sandsjö församling Kyrkoherde F kontr.prosten Christer Rudvall Bostad: e-post: eller Kyrkokamrer Stefan Nilsson Tj.rum e-post: Förs.ass. Anna Arvidsson e-post: Kyrkomusiker Mona Wallinder svenskan.se Kök Kyrkvaktm och förs.hem Norra Sandsjö Anders Lagerkvist, Robert Gustavsson Bodafors Kyrkvaktm. Rolf Rostedt Almesåkra församling Präst: Se Malmbäck! Kantor: Se Malmbäck! Kyrkvaktm. och församlingshem, bokning Förs.hem Bringetofta församling Präst: Se Malmbäck! Kantor: Se Malmbäck! Kyrkvaktm. och förs.hem Anders Sjödahl Förs.hem Malmbäcks församling Kommister Prosten Pär A J Persson Tj.rum Bostad Fax norrasandsjo.se Kyrkomusiker Margareta Moberg Församlingsass.Pernilla Eriksson Kyrkvaktm. och församl.hem Bo Nilsson A-M Persson Förtroendevalda Ordförande Kyrkonämnd Ingrid Alm Örn Malmbäcks kyrkoråd Inger Claesson N. Sandsjö kykoråd Hillevi Sellman Bringetofta kyrkoråd Lars-Ivan Fransson Almesåkra kyrkoråd Linnéa Fastighets&kyrkogårdsutskott Kyrkogårdsfrågor: Gustav Antonsson Fastighetsfrågor Bengt Knutsson

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktade lamm och annat förfärligt! Det hör inte hemma i modern tid, bland upplysta människor!

Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktade lamm och annat förfärligt! Det hör inte hemma i modern tid, bland upplysta människor! Almesåkra kyrka Dec.-febr. Sandkornet 2011-2012 Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag. Syr 18:10 Julen

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Sandkornet. hösten 2013 september november. www.norrasandsjo.se

Sandkornet. hösten 2013 september november. www.norrasandsjo.se Sandkornet Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag, Syr 18.10. hösten 2013 september november Att missa en mässa är att missa en massa! www.norrasandsjo.se Informationsblad

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Efter kremationen. Efter kremationen

Efter kremationen. Efter kremationen Efter kremationen Efter kremationen Gravsättning efter kremationen Efter en kremation kan man välja att gravsättas i en urngrav, familjegrav avsedd för kistor, askgravplats, askgravlund eller minneslund.

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Juni-augusti. 2011 Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat. Almesåkra.

Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Juni-augusti. 2011 Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat. Almesåkra. Almesåkra Juni-augusti Sandkornet 2011 Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag. Syr 18:10 Bodafors Bringetofta

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop Onsdag 6 juni, Nationaldagen Stenbäcken 18.00-21.00 Kvällsvåfflan 10 kronor Sverigeleken för stora och små Tipspromenad m.m. Sega gubbar spelar sommarmusik i trädgården Se startsidan för mer info Lördag

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

I samband med dödsfall

I samband med dödsfall I samband med dödsfall Att förlora en nära anhörig och vän tillhör livets allra svåraste upplevelser. Sorgen och saknaden måste få bearbetas och ta sin tid. Man behöver söka stöd både hos närstående och

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015 Församlingsblad Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd Den bästa julklappen! VINTERN 2015 2016 Nr 4 2015 1 Den bästa julklappen! Jag tror att de flesta av oss kommer ihåg åtminstone en julklapp som vi fått genom

Läs mer

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 Svenska kyrkan YDRE rkoherde aria Petri - sjukskriven. Kyrkoherde rs Hedberg 073-074 28 00 s.hedberg@svenskakyrkan.se ntorer aria Axelsson Samhällsinformation 076-137 17 05 ria.axelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Sandkornet. våren 2013 mars april maj. www.norrasandsjo.se. Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag, Syr 18.10.

Sandkornet. våren 2013 mars april maj. www.norrasandsjo.se. Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag, Syr 18.10. Sandkornet Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag, Syr 18.10. våren 2013 mars april maj Att missa en mässa är att missa en massa! www.norrasandsjo.se Informationsblad

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Syrénhortensian i full blom Foto: J-E Alzén Aktuellt från missionsförsamlingarna i Lekeryd och Svarttorp SEPTEMBER - NOVEMBER 2011 Församlingsinformation

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Allmänt Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, SFS 1990:1147, gäller föreskrifterna

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.

Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat. Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat. Sammanträdesdatum 2017-11-13. Tid och plats kl 18. 30-20. 30 i Tvän-eds församlingshem. Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg,

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004 Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Oktober December 2004 Vem är Eva? Här kommer några rader om och från mig, Eva Altemar, nybliven diakon, nybliven hallänning och från den 15 augusti anställd

Läs mer

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 Kolstad Mellangård Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 August Andersson (1869-1949) Ogift Anders Andersson (1874-1962) Hemmansbrukare gm Matilda Kristina Karlsson (1879-1959) f. i Ö Vingåker

Läs mer

Lysviks församling Våren 2014

Lysviks församling Våren 2014 Lysviks församling Gamla vägen 29, 686 97 Lysvik Pastors.exp: ons-tors kl. 10-12, tel 0565-80018, fax 80560 e-mail: lysvik.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysvik Kyrkoherde: Ingemar

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

APRIL. Söndagen den 3 kl 10:00 Tillsammansgudstjänst. Barnkören Piggelin från Bodafors och Lydia Ekvall.

APRIL. Söndagen den 3 kl 10:00 Tillsammansgudstjänst. Barnkören Piggelin från Bodafors och Lydia Ekvall. SOMMAREN 2015 APRIL Torsdagen den 30 kl 19:00 Valborgsfirande med traditionsenliga aktiviteter och medverkan av Bodafors musikkår och manskör som leds av Conny Gideonsson. Elden tänds kl 19:30. Kvällen

Läs mer

Kyrknytt. Vara Kyrkliga Samfällighet

Kyrknytt. Vara Kyrkliga Samfällighet Kyrknytt Vara Kyrkliga Samfällighet Vara Kyrkliga Samfällighet Svenska kyrkan i Vara pastorat består av sex församlingar som bildar Vara kyrkliga samfällighet. Pastoratet omfattar Vara kommun och erbjuder

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling

Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling Omfattande åren 1900, 1910 och 1920 och då enbart uppgift om familjesituationen, yrken och födelseår

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer