Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Okt. - nov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Okt. - nov."

Transkript

1 Almesåkra Okt. - nov. Sandkornet Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag. Syr 18:10 Allhelgonatid Bodafors Bringetofta Foto: Sven Danielsson Den nyinvigda askgravplatsen på Bodafors kyrkogård Malmbäcks N:a Sandsjö Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden. Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden för livets början och livets slut sin nya fröskörd ut. Han gick från soluppgång till soluppgång. Det var den sista dagens morgon Jag stod som harens unge, när han kom. Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång! Då tog han mig och satte mig i korgen och när jag somnat började han gå. Döden tänkte jag mig så. Bo Setterlind Att missa en mässa är att missa en massa

2 Kära vänner! Fram skrider året i sin gång, nu gulna lund och lid. Farväl med all din lust och sång, du korta sommartid. Det liv som fram ur graven går, skall aldrig mera dö. Mig Kristus lovar evig vår, trots död och vintersnö. Så skaldar bl.a. den norske prästen och psalmförfattaren Caspar Johannes Boye i vår höstpsalm framför andra, nummer 203 i vår psalmbok. Visst stämmer det. I år tycker jag det stämmer bättre än på länge. Sandkornet är mer än vanligt försenat denna gång. Mest beroende på att vi inte riktigt har varit på det klara med hur kantorstjänsterna skulle formeras. Det har känts höst sedan lång tid tillbaka. Det står inte länge på förrän vi är framme vid Allhelgonatid. Minnenas tid, eftertänksamhetens tid, saknandets tid. Läste häromdagen följande i Bönboken - tradition och liv: Det sitter en ängel på en gravsten och vilar huvudet mot allt det grå. Hon håller handen kupad till skydd runt den hotande lågan. Så hör jag att hon sjunger något, alldeles tyst, men så tryggt: Jag bär dig till din längtans hem. Till drömmars paradis. Från död till liv, går den stig som leder dig till evig modersfamn. Allhelgonatid för en kristen är inte bara sorg och saknad, det är också trygghet och förtröstan. Döden är inte slutet - bara en del av livet. Gud har ett mål för vår vandring. Platsen i himlen är förberedd. Det står vårt namn på den. F Christer Tack, Ehrling! Inte många har så många strängar på sin lyra som du! Vi är glada över att ha fått vara strängar till ditt förfogande. Nu hoppas vi att du får nya strängar att spela på och önskar dig lycka till. Ny kantorsorganisation Måhända är det lite för tidigt att berätta om en ny kantorsorganisation - vi har inte förhandlat den färdigt med facket ännu. Jag väljer ändå att lägga fram hur organisationen preliminärt ser ut. Mona Wallinder får det kyrkomusikaliska ansvaret i Norra Sandsjö församling i Norra Sandsjö och Bodafors kyrkor med tjänsterum i Norra Sandsjö. Margareta Moberg får samma ansvar i Almesåkra, Bringetofta och Malmbäcks församlingar och kyrkor med tjänsterum i Malmbäck. Vi har att spela med en 25%-ig minskning av kantorstimmarna. De 25% vardera som tidigare upptogs av diakonalt arbete för Mona och Margareta tas nu bort och dessa uppgifter får lösas på annat sätt. Se tankar om diakonin på annat ställe i Sandkornet. Det säger sig själv att vi nu inte kan få samma arbetsuppgifter utförda som tidigare. I Norra Sandsjö går körerna i Norra Sandsjö och Bodafors samman till en kyrkokör. Samtidigt blir det inte längre någon extra musik vid veckomässorna i Bodafors på onsdagarna. Kantorerna kan heller inte längre räkna in minnesstunder i sina timmar. Ev. önskemål om musik vid dessa får lösas på annat sätt. Körerna behålls dock ograverade förutom sammanslagningen i Norra Sandsjö/ Bodafors. Sångarglädje kommer att ledas av Lindor Lindén. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för att vi måste rätta mun efter matsäcken! Döpta och nya medlemmar i församlingarna: I den kristna ns gemenskap har genom det heliga dopet upptagits : Almesåkra Ida Rydell född 29 oktober 2010 Linus Lindqvist född 4 november 2010 Malmbäck 1.5. Ronja Bengtsson Skoog född Albin Åhman född Sigrid Ådén född Elvis Lindberg född 8.2. Norra Sandsjö 7.5. Emil Henriksson född 1 oktober Vilma född Jonathan Kåberg född Nellie Lundén född Nikita Höglind född Anton Strachal född Droppen från Gud Fader på er panna, ni älskade. Droppen från Guds Son på er panna, ni älskade. Droppen från Guds helige Ande på er panna, ni älskade.

3 Gravskick Norra Sandsjö pastorat erbjuder olika gravskick på våra kyrkogårdar. Kistgravplatser Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen. Det finns kistgravplatser med plats för en kista men också med plats för flera kistor. Kistgravplatser kan kompletteras med urnor. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Urngravplatser Urngravplatser är också mycket vanligt förekommande och även dessa kan bestå av flera gravar. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Askgravplats Askgravplatser finns f.n. på Norra Sandsjö, Bodafors och Bringetofta kyrkogårdar. Planering pågår för att också ordna askgravplatser på Malmbäcks och Almesåkra kyrkogårdar. Askgravplats är en gravplats med starka restriktioner avseende gravanordning och gravplatsens utsmyckning. En askgravplats upplåts med gravrätt i 25 år och har plats för 1 2 urnor och det skall följaktligen finnas gravrättsinnehavare till dess gravplatser. Askan gravsätts i urnor av förgängligt material. Vid gravsättningen görs notering i gravboken på samma sätt som vid gravsättning i urngrav. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Pastoratet svarar för en kollektiv plantering i anslutning till eller inom en gruppering av askgravplatsen. När namnplattan sätts upp tar pastoratet ut en avgift, som avser kostnad för namnplatta samt montering. Pastoratet tar även ut en underhållskostnad för planteringen under upplåtelsetiden. Även om den gemensamma planteringsytan inte är en del av gravplatserna är det motiverat att ta ut en särskild avgift för underhållet av den kollektiva planteringen, då den är anlagd och underhålls för de berörda askgravplatserna. Gravrättsinnehavarna får medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus. När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en ny avgift ut för omgjutningen av namnplattan samt underhållskostnaden för del av planteringen. Minneslund (endast Bodafors och Malmbäcks kyrkogårdar) Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnes aska gravsätts inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar får inte förekomma. Gravsättning av aska utförs av pastoratet under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Pastoratet svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som pastoratet anvisar. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av pastoratet. Begravningsgudstjänsten Tänk vad mycket som förändras på en relativt kort tid. För inte alltför många år sedan ägde begravningen rum på söndagen i samband med högmässan. Kistan stod framme i koret under gudstjänsten och fördes sedan ut för gravsättning på kyrkogården. Dessförinnan hade man haft utfärdsbön eller utsjungning i den dödes hem. Vägen till n pryddes av grannarna med kors av granris eller granar med brutna toppar. I en mellanperiod blev lördagarna istället begravningsdagar. Då var folk lediga från arbetet och kunde vara med och följa sina grannar och vänner på den sista färden här på jorden. I vår tid tenderar tyvärr begravningen att bara bli en angelägenhet för de närmast sörjande. Alltmer i vårt samhälle privatiseras. Borgerliga begravningar utan medverkan av vare sig präst eller ökar i omfattning. Allra längst går man när man kör den döde direkt till krematoriet utan någon avskedsceremoni eller begravning. Kanske är det ett tidens tecken. Det som är svårt och jobbigt vill man undvika till varje pris. Möjligen har man begravningen i n men går sedan direkt till minnesstunden och överlåter åt präst och bärare att se till att kistan sänks i graven. Det är ju så jobbigt att se när kistan sänks ner. Visst är det jobbigt. Men vi kan inte undvika allt som är jobbigt i livet. Och bör inte göra det heller. Begravningen slutar på kyrkogården. Varför inte ta avsked med kistan stående ovanför den grävda graven och tillsammans sjunga Härlig är jorden eller annan psalm när kistan sänks i graven?

4 Bodafors lördag kl Klädmarknad, kl. 16 Andakt på Solgläntan, Mikaelidagen kl.10 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Tacksägelsedagen kl. 10 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Solskenssånger Hultmanssånger. Ulf Krusell, känd från tiden som Bodaforspastor medverkar. Sånger, musik och allsång, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet Lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan, Persson, Danielsson, Persson, Danielsson, kl. 18 Musikcafé e Tref. kl. 18 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, e Tref. kl. 10 Familjegudstjänst, Rudvall, Danielsson. Scouterna serverar kyrkkaffe och säljer almanackor onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Sonja och Carl- Gustav Liew, Vrigstad, sjunger, spelar och berättar. Sonja visar egna broderade bonader med bibliska motiv, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan, e Tref. kl.10 Se Norra Sandsjö! Norra Sandsjö -Bulletinen onsdag kl. 19 Taizémässa, Alla Helgons dag kl. 18 Se Norra Sandsjö! Alla själars dag kl. 17 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Trygghet och otrygghet i vårt samhälle. Polisinspektör Anders Ydreborg, Nässjö informerar med råd och erfarenheter från närpolisens viktiga arbete. Sång: Caroline Johansson, kl. 19 Kvällsmässa, Rudvall, Wallinder, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan,,, kl. 18 Musikcafé Sönd f Domssönd kl. 18 Se Norra Sandsjö! onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Domssöndagen kl. 10 Högmässa,, gospelkören. Bårtäcket visas onsdag kl. 15 Samling för daglediga. Printzenskölds mycket märkliga livsöden. Lennart Ericsson, Bodafors berättar och visar bilder, kl. 19 Kvällsmässa,, kl. 20 Vuxenväg till tro i församlingshemmet lördag kl. 16 Andakt på Solgläntan,, i Advent kl. 10 Adventsgudstjänst, Israelsson, EMÅ-kören. Gullvi Sundberg onsdag kl. 19 Kvällsmässa, Diakonin i pastoratet De diakonala uppgifterna som kantorerna tidigare hade - 25% på vardera Mona Wallinders och Margareta Mobergs tjänster - har nu skalats av kantorstjänsterna. Detta innebär att kantorerna inte längre skall ha några diakonala uppgifter. Det finns dock långt framskridna planer på - dock ännu icke beslutade - att tillskapa en diakonal tjänst på 75% - en ökning med 25% - eftersom behovet av en sådan tjänst verkligen är av nöden. Diakoni är en av församlingens huvuduppgifter. Kyrkorådets uppgifter är att arbeta med: gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. I förarbetena till 2012 års budget har pengar anslagits för en 75%-ig diakonal tjänst. Det blir nu upp till kyrkofullmäktige att besluta om inrättandet av tjänsten. Pastoratet hoppas att på detta sätt mer än tidigare kunna ägna sig åt kontakter med ensamma, gamla och behövande. Tidigare låg en del av dessa uppgifter på prästerna. Men eftersom antalet prästtjänster minskat från tre till två är det mer eller mindre omöjligt att täcka upp den diakonala sidan. Självklart skall den människa som vill tala med en präst få göra detta och prästerna ställer sig gärna till förfogande för samtal. Uppvaktningar och annat kommer dock i första hand att ligga på diakoniarbetaren.

5 N:a Sandsjö 1-2/10 lördag-söndag Barnkörläger i församlingshemmet Mikaelidagen kl. 10 Familjegudstjänst,, Arvidsson, VIPS-kören och Mikaelikören. Invigning av dopträdet. Dopåtersamling med allmänt kyrkkaffe och tårtbuffé lördag kl. 09 Kvinnofrukost i församlingshemmet. Vår landshövding Minoo Akhtarzand berättar om sin livsresa till landshövdingestolen och Caroline Johansson sjunger. Frukostbuffé. Biljettsläpp 15 september. Pris: 80 kr Tacksägelsedagen kl. 10 Gudstjänst,, kyrkokören. Bårtäcket visas. LRF bjuder på kyrksoppa i församlingshemmet. Skördeauktion. Skördeapell: Kenneth Israelsson lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst, Persson, Hjelmfors e Tref. kl. 18 Högmässa, Persson, Danielsson måndag kl. 19 Församlingskåren i församlingshemmet. Mikael Glimsjö, Växjö stift om strukturförändringar. Alla intresserade välkomna! lördag kl. 18 Taizémässa, Rudvall, Danielsson e Tref. kl. 10 Se Bodafors! måndag -FN-dagen- kl Fredsgudstjänst,, Freds- och skiljedomsföreningen i Nässjö och elever från Nässjö kulturskola medverkar. Tal: Maj-Britt Theorin. Korv i vapenhuset e Tref. kl. 10 Familjegudstjänst,, gospelkören. Norra Sandsjö -Bulletinen Alla Helgons dag kl. 14 Präst finns tillgänglig på kyrkogården. Stilla musik i n. Kaffe kl , kl. 18 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören Alla själars dag kl. 17 Se Bodafors! lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst, Sönd f Doms kl. 18 Taizémässa, måndag kl. 19 Församlingskåren i församlingshemmet. Lennart Eriksson, Bodafors, om Printzensköldska familjens livsöde Domssöndagen kl. 10 Se Bodafors! fredag kl Syföreningsauktion i församlingshemmet. EMÅ-kören i Advent kl. 10 Adventsgudstjänst,, kyrkokören. Trumpet: Anders Larsson. Kyrkkaffe. Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Norra Sandsjö har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Anna Lizzie Maria Bergqvist Rosa Margareta Klasson 8.8. John Georg Edvard Tengbro Hildur Maurita Petersson Karl Gustaf Yngve Almqvist Rosa Inga-Maria Johansson Anders Gustaf Ingvar Holst Ketty Ulla-Britt Grahn Ing-Marget Anna Karin Nord John Axel Sigvard Jönsson Rut Valborg Rosenqvist Eva Margareta Älgevik Gustaf Yngve Gustafsson Elsa Inga Britta Grahn Ulla Kristina Lovisa Bergman Inga Johanna Matilda Petersson Greta Louise Dassie Bernt Lennart Wennerhag 6.1. Kerstin Maria Emilia Axel Erik Maria Ulla-Britt Petersson 1.2. Tina Eivor Marianne Henrysson 1.3. Carl Erik Roland Gummesson 7.3. Birgit Signhild Lovisa Svensson 7.3. Karl Josef Tage Linder Ella Maria Hallström 5.4. Karl Erik Sigfrid Karlsson Ebba Signe Helm Maj Linnea Sofia Klang Kerstin Maria Irene Eriksson Evy Gunhild Margareta Karl Gösta Emanuel Johansson 4.5. Svea Ellen Sigrid Nilsson Ebba Linnea Karlsson Hans Rune Tinus Almgren Brita Marianne Erickson 9.6. Karl Arvid Birger Hjalmarsson Stig Ingemar Fridhagen Maja Inez Pauline Ström 4.7. Lennart Rolf Jörgen Sundkvist Karl Oskar Hjalmar

6 Almesåkra(in)Formationen Lördag kl. 18 Musikgudstjänst,. Gospelkören medverkar Mikaelidagen Se Malmbäck, Bringetofta eller Norra Sandsjö! 9.10 Tacksägelsedagen kl. 19 Gudstjänst, e Tref Se Bringetofta eller Norra Sandsjö! e Tref Se Malmbäck eller Bodafors! e Tref kl. 18 Högmässa, Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Almesåkra har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: 8.2. Greta Elsie Sylvia Eriksson Som en bro över mörka vatten Alla helgons dag Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Alla själars dag kl. 17 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne, Sönd f Domssönd Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Domssöndagen Se Bringetofta eller Bodafors! Lördag kl. 18 Adventsgudstjänst, i Advent Se Malmbäck, Bodafors, Bringetofta eller Norra Sandsjö! Bringetoftanyheter Mikaelidagen kl. 14 Familjegudstjänst, Tacksägelsedagen kl. 14 Gudstjänst med skördealster,. LRF bjuder på kyrkkaffe e Tref kl. 10 Högmässa, Persson, Hjelmfors e Tref Se Malmbäck eller Bodafors! e Tref kl. 14 Högmässa, Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Bringetofta har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Bengt Åke Pettersson Mona Inger Anita Bringevall Ingegerd Kerstin Mona Simonsson Fredag kl Kyrkobröderna bjuder på kaffe i vapenhuset Alla helgons dag kl Kyrkorådet bjuder på kaffe i vapenhuset Alla själars dag kl. 19 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne, Sönd f Domssönd Se Malmbäck eller Norra Sandsjö! Domssöndagen kl. 18 Högmässa, i Advent kl. 14 Gudstjänst,

7 Onsdagar kl Morgonbön+kaffe i Mariakapellet. Nymalet Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Mikaelidagen kl. 10 Ekumenisk familjegudstjänst, Persson, Gustafsson, Eriksson. Utdelning av Barnens Bibel 9.10 Tacksägelsedagen kl. 10 Högmässa,, kören Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Persson, Danielsson e Tref Se Bringetoftaeller Norra Sandsjö! e Tref kl. 14 Högmässa, Rudvall, Danielsson Torsdag kl Samling för daglediga i församlingshemmet. Årets och livets högtider med Mona och Sven- Olof Wallinder fredag kl. 18 After work i församlingshemmet Lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst,, kl. 15 Andakt på Malmåkra,, kl. 18 Musikgudstjänst. Musik och lyrik John-Erik Nilsson, Torsten o Eivor Birat o Åsa Hyra av församlingshem Kyrkonämnden har vid sammanträde beslutat att kyrkotillhöriga (medlemmar alltså) hyresfritt får disponera församlingshemmen i samband med kyrkliga förrättningar i resp.. Andemeningen i detta är att församlingsmedlemmar inte skall behöva betala för att disponera sitt eget församlingshem. När det gäller icke kyrkotillhöriga eller kyrkotillhöriga från andra församlingar utdebiteras hyra i vanlig ordning Alla helgons dag kl. 18 Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne,, kyrkokören Alla själars dag Se Almesåkra, Bringetofta eller Bodafors! Lördag kl. 15 Andakt på Malmåkra, Sönd f Domssönd kl. 10 Musikmässa,. Immanuel Brass, Stockholm medverkar Domssöndagen Se Bringetofta eller Bodafors! Torsdag kl Samling för daglediga. Sång och musik med Cittragänget från Aneby och Ulf Lundberg Fredag kl. 18 After work i församlingshemmet med Ehrling Lundberg, Karin, Erica Angselius och Pär AJ Persson Lördag kl. 13 Planerad dopgudstjänst,, kl. 15 Andakt på Malmåkra, i Advent kl. 10 Högmässa,, kören Icke-kyrkliga begravningar Kyrkonämnden anser inte heller att församlingshemmen skall upplåtas för sk. borgerliga begravningar. Församlingshemmen är i första hand avsedda för församlingens egna verksamheter. Pastoratet är däremot skyldigt att tillhandahålla lokal för begravningar i icke-kyrkliga ordningar. Vi undersöker om det avsakraliserade Anneforskapellet eller Skogskapellet i Nässjö genom avtal kan användas för dessa ändamål. Följande kyrkotillhöriga medlemmar i Malmbäck har under tiden 1 juli juli gått ur tid och rum för en annan verklighet: Sonja Gunborg Gösta Tage Holger Johansson Åke Gustav Lennart Lagerqvist Saga Karolina Nilsson Birgitta Linnea Matilda Fransson Karl Bertil Hugo Margot Axelina Margit Ellen Linnea Gustafsson Gunny Margit Ingegerd Sten Gerda Olsen Rut Hanna Karlsson 4.4. Bengt Bror Erik Johansson Eja Ingegärd Linnea Hult Ester Ulrika Klasson 2.6. Knut Hilding Magnusson Karin Margareta Sjöberg GUD, tusen sinom tusen ljuslågor brinner på de dödas marker i allhelgonatid. Böner är de, deras och våra. Hopp är de om en annan tid, i en annan gestalt. Gud, ibland längtar jag till det landet, där ingen gråter, där ingen såras, där det svaga blir fyllt av kraft. Gud, vi tackar dig för att denna dag kommer en gång.

8 Bårtäcke i N Sandsjö I samband med Tacksägelsedagens gudstjänst i N Sandsjö kommer det bårtäcke som församlingen beställt att visas och invigas. Bårtäcket har tillverkats av textilkonstnärinnan Camilla Björklund i Vetlanda. Materialet är lin- och ullgarn. På varpen har arabesker målats. Dessa har hämtats från målningarna kring ns fönster. Vid sidan av arabeskerna går två rader av guldtråd. Medlen till bårtäcket har företrädesvis kommit från kollekter och gåvor och har kostat kronor. Av den summan har kyrkorådet bidragit med kronor. Bårtäcket får användas i samband med medlemmars begravningar i Norra Sandsjö och Bodafors kyrkor. Blommor kommer inte att kunna läggas på bårtäcket p.g.a. risken för fläckar. De får istället placeras på ett bord vid sidan av kistan. Nästa nummer Nästa nummer utkommer i månadsskiftet november-december. Manusstopp fredagen den Vi tar gärna emot bidrag från läsekretsen. Norra Sandsjö pastorat Huvudexpedition: N:a Sandsjö, Kyrkogatan 5, Bodafors E-post: Tel Fax Bokning Pär Erickson epost: Församlingsexp.: Malmbäck, Kyrkog. 5, Malmbäck Öppen: onsdag 13-16, Tel Fax: e-post: svenskan.se Pastoratets Plusgiro Bankgiro N:a Sandsjö församling Kyrkoherde F kontr.prosten Christer Rudvall Bostad: e-post: eller Kyrkokamrer Stefan Nilsson Tj.rum e-post: Förs.ass. Anna Arvidsson e-post: Kyrkomusiker Mona Wallinder svenskan.se Kök Kyrkvaktm och förs.hem Norra Sandsjö Anders Lagerkvist, Robert Gustavsson Bodafors Kyrkvaktm. Rolf Rostedt Almesåkra församling Präst: Se Malmbäck! Kantor: Se Malmbäck! Kyrkvaktm. och församlingshem, bokning Förs.hem Bringetofta församling Präst: Se Malmbäck! Kantor: Se Malmbäck! Kyrkvaktm. och förs.hem Anders Sjödahl Förs.hem Malmbäcks församling Kommister Prosten Pär A J Persson Tj.rum Bostad Fax norrasandsjo.se Kyrkomusiker Margareta Moberg Församlingsass.Pernilla Eriksson Kyrkvaktm. och församl.hem Bo Nilsson A-M Persson Förtroendevalda Ordförande Kyrkonämnd Ingrid Alm Örn Malmbäcks kyrkoråd Inger Claesson N. Sandsjö kykoråd Hillevi Sellman Bringetofta kyrkoråd Lars-Ivan Fransson Almesåkra kyrkoråd Linnéa Fastighets&kyrkogårdsutskott Kyrkogårdsfrågor: Gustav Antonsson Fastighetsfrågor Bengt Knutsson

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Sandkornet. hösten 2013 september november. www.norrasandsjo.se

Sandkornet. hösten 2013 september november. www.norrasandsjo.se Sandkornet Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag, Syr 18.10. hösten 2013 september november Att missa en mässa är att missa en massa! www.norrasandsjo.se Informationsblad

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Juni-augusti. 2011 Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat. Almesåkra.

Sandkornet. Att missa en mässa är att missa en massa. Juni-augusti. 2011 Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat. Almesåkra. Almesåkra Juni-augusti Sandkornet 2011 Informationsblad för församlingarna i N:a Sandsjö pastorat Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag. Syr 18:10 Bodafors Bringetofta

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

FÖRSAMLINGSNYTT. Sommarens höjdpunkter. Rödeby kyrkogård - En plats för levande och döda. Nummer 3 2014

FÖRSAMLINGSNYTT. Sommarens höjdpunkter. Rödeby kyrkogård - En plats för levande och döda. Nummer 3 2014 FÖRSAMLINGSNYTT Nummer 3 2014 Sommarens höjdpunkter Rödeby kyrkogård - En plats för levande och döda Innehåll Alla vill till himmelen 3 Sommarens höjdpunkter 4 Det är inte lätt att göra rätt 5 Viktor -

Läs mer

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning.

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. BEGRAVNINGSPASTORAL för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. Godkänt av pastoratets församlingar och kyrkonämnd

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets Nr 3: 2008 K YR K N Y T T Årets JULKONSERT äger rum i Västra Karaby kyrka tisdagen den 25 november kl. 19.30. Biljetter säljes hos Handelsboden, Dösjebro och Hellbergs bokhandel, Kävlinge ABBA Det är svårt

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Sandkornet. sommaren 2013 juni juli augusti. www.norrasandsjo.se

Sandkornet. sommaren 2013 juni juli augusti. www.norrasandsjo.se Sandkornet Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag, Syr 18.10. sommaren 2013 juni juli augusti Att missa en mässa är att missa en massa! www.norrasandsjo.se Informationsblad

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Foto: Kjell Bollnert. Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006

Foto: Kjell Bollnert. Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006 Foto: Kjell Bollnert Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006 Livet och döden Det finns ett ämne som vi inte gärna talar med varandra om och det är döden. Vi är väl medvetna om att livet

Läs mer

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Nr 3 2015 Årgång 3. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! MOGNAD trygghet. kyrkan i. blad från. Ett

Nr 3 2015 Årgång 3. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! MOGNAD trygghet. kyrkan i. blad från. Ett Nr 3 2015 Årgång 3 Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby MOGNAD trygghet Vad ÖPPNING tänker du på när du hör ordet mognad? En människa som

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

MÖNSTERÅS - FLISERYDS. församlingsblad

MÖNSTERÅS - FLISERYDS. församlingsblad MÖNSTERÅS - FLISERYDS församlingsblad Nr 1 2009 Många av oss läser familjesidan i morgontidningen med stort intresse. Små glimtar ur människors liv skymtar fram bakom korta notiser och tillkännagivanden.

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Kyrknytt. Nya. Tema: Livet och Döden. All night vigil Sid 9. Gravsmyckning. Baksidan

Kyrknytt. Nya. Tema: Livet och Döden. All night vigil Sid 9. Gravsmyckning. Baksidan Nya Kyrknytt Nr 9 november 2012 För Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla, Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar All night vigil Sid 9 Gravsmyckning Baksidan Tema: Livet och Döden

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer