OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN"

Transkript

1 OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN

2 I stödgruppen ingår personerna i samverkansgruppen: Jan Nilsson hem , Kerstin Sjölin hem , Karin Gröhn hem , Marianne Andersson hem , Knut Ekdahl hem , Ann-Sofie Persson hem , Inger Lindström hem , Helen Olhed hem , Andra aktuella telefonnummer: Svenska kyrkan Polisen ej akut Sjukhuset, Simrishamn närakuten Sjukhuset Ystad akutmottagning Psykolog Barnhälsovården Skolkurator Lena Kott Skolpsykolog Barbro Lundqvist Skolsköterska Ulrika Arnell Johnsson Dagbarnvårdarlokal i källaren Annelunds Förskola , Larm Polis, Ambulans och Brandkår 112 Blåblommig "krislåda" finns i personalens telefonrum vid expeditionerna och på Annelundsstugan i ett skåp i personalrummet. PERSONUPPGIFTER - BARN och PERSONUPPGIFTER - PERSONAL finns i pärmar i telefonrum i telefon/faxrum vid expeditionerna. Om ett barn blir allvarligt skadat under verksamhetstid 2

3 1. Tillkalla ambulans -tel 112 -skicka ut någon som möter ambulansen - någon från verksamheten följer med till sjukhuset - ta med personuppgifter. 2. Förälder/anhörig informeras av personal. Uppgifter ang alla barn finns i pärm PERSONUPPGIFTER - BARN i telefonrum/faxrum vid expeditionerna. Informera 3. Personal i berörd barngrupp/klass tar hand om barnen. Stödgruppen finns till tillgänglig. Det är viktigt att barnen får gott om tid att tala om det som har hänt. 4. Stödgruppen sammankallas och berörd personal. Här bestäms: vilken information som ska lämnas, till vem och på vilket sätt om och hur hemmen ska informeras, låt berörda anhöriga ta del av denna information innan den lämnas ut. 5. Övrig personal informeras och den information som ska lämnas till barnen ges till de vuxna/föräldrar även skriftligt 6. Stödgruppen ansvarar för att någon tar kontakt med hemmet. Där bestäms: ev besök på sjukhus ev besök av anhörig i barngruppen/klassen 7. Uttalande till press och andra intresserade sköts av Om ett barn dör under verksamhetstid 1. Tillkalla ambulans -tel skicka ut någon som möter ambulansen - Polisen kommer eventuellt också 2. Informera 3. Personal i berörd barngrupp/klass tar hand om barnen. Stödgruppen finns till tillgänglig. Det är viktigt att barnen får gott om tid att tala om det som har hänt. 4. Förälder/anhörig informeras ev tillsammans med polis av Se till att anhörig ej lämnas ensam utan har någon annan hos sig. Hjälp ev anhörig med att informera andra personer, hämta syskon etc. 3

4 5. Stödgruppen sammankallas och berörd personal. Här bestäms: vilken information som ska lämnas ut, till vem och på vilket sätt hur och av vem en eventuell minnesstund skall utformas vem som flaggar om tyst minut och när hur hemmen ska informeras, låt anhöriga ta del av denna information innan den lämnas ut. 6. Övrig personal informeras samt information som skall lämnas till barnen ges till de vuxna även skriftligt. 7. En "krislåda" med hjälp inför samtal, minnesstund mm finns placerad i telefonrum/faxrum, personal. Den innehåller ljus, ljusstake, blomvas, duk, musik, dikter, psalmbok, mm och är till allas förfogande. 8. Stödgruppen ansvarar för att någon tar kontakt med hemmet. Där bestäms: ev besök av anhörig i barngruppen/klassen anhörigas möjlighet att delta i minnesstund möjlighet att delta i begravning efter samråd med den avlidnes anhöriga Uttalande till press och andra intresserade sköts av 1. Rektor 2. Bitr rektor 3. Assistent Om ett barn blir allvarligt skadat utanför verksamhetstid 1. Den som får information om olyckan kontaktar omedelbart 2. Stödgruppen och berörd personal sammankallas. Här bestäms: vilken information som ska lämnas, till vem och på vilket sätt vem som håller kontakten med anhöriga om hemmen ev ska informeras, låt anhörig ta del av denna information innan den lämnas ut. 3. Övrig personal informeras samt information som skall lämnas till barnen ges till de vuxna även skriftligt. 4. Personal i berörd barngrupp/klass tar hand om barnen. Stödgruppen finns tillgänglig. Det är viktigt att barnen får gott om tid att tala om vad som har hänt. Uttalande till press och andra intresserade sköts av 4

5 Om ett barn dör utanför verksamhetstid 1. Den som får information om dödsfall kontaktar omedelbart 2. Stödgruppen sammankallas och berörd personal. Här bestäms: vilken information som ska lämnas ut, till vem och på vilket sätt hur och av vem en eventuell minnesstund skall utformas vem som flaggar om tyst minut och när och hur hemmen ska informeras, låt anhörig ta del av denna information innan den lämnas ut. 3. Övrig personal informeras samt information som skall lämnas till barnen ges till de vuxna även skriftligt. 4. Personal i berörd barngrupp/klass tar hand om barnen. Stödgruppen finns till tillgänglig. Det är viktigt att barnen får gott om tid att tala om det som har hänt. 5. En "krislåda" med hjälp inför klassrumssamtal, minnesstund mm finns placerad i telefonrum, personal. Den innehåller ljus, ljusstake, blomvas, duk, musik, dikter, psalmbok, mm och är till allas förfogande. 6. Stödgruppen ansvarar för att någon tar kontakt med hemmet. Där bestäms: ev besök av anhörig i barngruppen/klassen anhörigas möjlighet att delta i minnesstund möjlighet att delta i begravning efter samråd med den avlidnes anhöriga Uttalande till press och andra intresserade sköts av eller eller Om ett barns anhörig dör under verksamhetstid 1. Den som får beskedet underrättar berörd personal 2. Barnet och eventuella syskon i verksamheten underrättas, tillsammans med närmast anhörig. 3. Barngrupp/klass informeras om det som inträffat. 4. Personal i berörd barngrupp/klass tar hand om barnen. Stödgruppen finns till tillgänglig. Det är viktigt att barnen får gott om tid att tala om det som har hänt. 5

6 5. Stödgruppen sammankallas och berörd personal. Här bestäms: vilka åtgärder som ska vidtagas om och hur hemmen ska informeras (låt anhörig ta del av denna information innan den lämnas ut) Om ett barns anhörig dör utanför verksamhetstid 1. Den som får beskedet underrättar berörd personal 2. Barngrupp/klass informeras om det som inträffat. 3. Stödgruppen sammankallas och berörd personal. Här bestäms: vilka åtgärder som ska vidtagas Om någon ur personalen blir allvarligt skadad eller allvarligt sjuk under verksamhetstid 1. Tillkalla ambulans -tel skicka ut någon som möter ambulansen - någon från verksamheten följer med till sjukhuset, ta med personuppgifter. 2. Anhörig informeras av personal. Uppgifter ang personalen finns i pärm PERSONLUPPGIFTER -PERSONAL vilken är placerad i telefonrum/faxrum, vid expeditionerna. 3. Informera 4. Personal i berörd barngrupp/klass tar hand om barnen. Stödgruppen finns till tillgänglig. Det är viktigt att barnen får gott om tid att tala om det som har hänt. 5. Stödgruppen sammankallas och berörd personal. Här bestäms: vilken information som ska lämnas, till vem och på vilket sätt om och hur hemmen ska informeras, låt anhörig ta del av denna information innan den lämnas ut. 6. Övrig personal informeras och den information som ska lämnas till barnen ges till de vuxna även skriftligt 7. Stödgruppen ansvarar för att någon tar kontakt med hemmet. Där bestäms: ev besök på sjukhus ev besök av anhörig i barngruppen/klassen 8. Uttalande till press och andra intresserade sköts av eller eller 6

7 Om någon ur personalen dör under verksamhetstid 1. Tillkalla ambulans tel skicka ut någon som möter ambulansen - Polisen kommer också 2. Informera 3. Stödgruppen sammankallas och berörd personal. Här bestäms: vilken information som ska lämnas ut, till vem och på vilket sätt hur och av vem en eventuell minnesstund skall utformas vem som flaggar om tyst minut och när hur hemmen ska informeras, låt anhörig ta del av denna information innan den lämnas ut. 4. Personal i berörd barngrupp tar hand om barnen. Någon i stödgruppen finns tillgänglig. Det är viktigt att barnen får gott om tid att tala om det som har hänt. 5. Anhörig informeras ev tillsammans med polis av eller eller Se till att anhörig ej lämnas ensam utan har någon annan hos sig. Hjälp ev anhörig med att informera andra personer, hämta barn etc. 6. Övrig personal informeras samt information som skall lämnas till barnen ges till de vuxna även skriftligt. 7. En "krislåda" med hjälp inför samtal, minnesstund mm finns placerad i telefonrum/ faxrum vid expeditionerna på skolan och på förskolan Annelund. Den innehåller ljus, ljusstake, blomvas, duk, musik, dikter, psalmbok mm och är till allas förfogande. 8. Stödgruppen ansvarar för att någon tar kontakt med hemmet. Där bestäms: ev besök av anhörig i barngruppen anhörigas möjlighet att delta i minnesstund möjlighet att delta i begravning efter samråd med den avlidnes anhöriga 9. Uttalande till press och andra intresserade sköts av eller 7

8 Om någon ur personalen dör utanför verksamhetstid 1. Den som får information om dödsfallet kontaktar omedelbart 2. Stödgruppen sammankallas och berörd personal. Här bestäms: Vilken information som ska lämnas ut, till vem och på vilket sätt hur och av vem en eventuell minnesstund skall utformas vem som flaggar om tyst minut och när om och hur hemmen ska informeras, låt anhörig ta del av denna information innan den lämnas ut. 3. Övrig personal informeras samt information som skall lämnas till barnen ges till de vuxna även skriftligt. 4. Personal i berörd barngrupp tar hand om barnen. Stödgruppen finns till tillgänglig. Det är viktigt att barnen får gott om tid att tala om det som har hänt. 5. En "krislåda" med hjälp inför samtal, minnesstund mm finns placerad i telefonrum, personal vid expeditionerna på skolan och på förskolan Annelund. Den innehåller ljus, ljusstake, blomvas, duk, musik, dikter, psalmbok mm och är till allas förfogande. 6. Stödgruppen ansvarar för att någon tar kontakt med hemmet. Där bestäms: ev besök av anhörig i barngruppen anhörigas möjlighet att delta i minnesstund möjlighet att delta i begravning efter samråd med den avlidnes anhöriga Om anhörig till personal blir allvarlig sjuk, skadad eller dör 1. Den som får information om det inträffade kontaktar 2. Berörd personal underrättas. 3. Stödgruppen sammankallas. Här bestäms: vem som håller kontakt med den anställde om blommor ska skickas 4. Barngruppen informeras om det som inträffat. Större olyckor och katastrofer/bombhot 8

9 1. Undervisande lärare samlar in barngruppen/klassen och kontrollerar att alla finns på plats. Vid utrymning tar lärare med sig uppgifter på barnen. Dessa uppgifter ska finnas i pärm i klassrummet. 2. Om verksamheten stängs hjälper någon lärare att ringa till förälder / vårdnadshavare eller dagbarnvårdare. Se till att barnen inte blir lämnade ensamma. 3. Om möjligt, skicka med någon skriftlig information till hemmen. Uttalande till press och andra intresserade sköts av 9

10 Litteratur för barn Caldhol, M: Farväl Rune Carrick, C: En pojke och hans hund Donelly, E: Hej då farfar viskade jag Eurelius, Anna-Carin. Lasses farfar är död. Gidlunds, 1972 Foster, Sis: Tippan i solen. Norstedts, 1989 Gipson, F: Gamle Yeller Gustavsson, Lars H: Robbans bok om när pappa dog Proprius Gydal, Monica mfl. Så var det när Olas farfar dog. Sveriges Radios förlag, 1973 Lindgren, Astrid: Bröderna Lejonhjärta. Rabén & Sjögren Lindgren, Astrid: Mio min Mio. Rabén & Sjögren, Lundquist, Marita: Malena och glädjen. Håkan Olssons, 1975 Melin, Margareta: Johanna och Leif. Håkan Olssons, 1973 Olofsson, Runa: Somrarna med Rakel. Rabén & Sjögren, 1975 Skeie, Eyvind: Sommarlandet. En berättelse om hopp. EFS-förlaget, 1986 Stark, Ulf: Min syster är en ängel Alfabeta, 1996 Tidholm Thomas och Anna-Clara: Resan till Ugri-La-Brek En bok för alla Velthuijs, M: Grodan och fågelsången. Åkerblom, Gull: Ängeln i snön Bonnier Carlsen Folksagor Prins Hatt under jorden, Svenska folksagor Östan om sol och västan om måne, Svenska folksagor Hans och Greta, Bröderna Grimms sagor Lilla bror och lilla syster, Bröderna Grimms sagor Böcker om att uppleva sorg Andersson, Nils: Att möta små barns sorg Rädda barnen 1993 Bendt, Inger: Mörker och ljus, små barns livsfrågor är också vuxnas, Sveriges Utbildningsradio och Verbum förlag 1993 Dyregrov, Atle och Raundalen, Magne: Sorg och omsorg, Studentlitteratur 1995 Dyregrov, Atle: Barn i sorg, Studentlitteratur 1990 Ekvik, Steinar: Skolan och elever i sorg, Studentlitteratur 1993 Foster, Sis: Barn, död och sorg. Om barn i sörjande familjer. Norstedts, 1989 Härstedt, Kent: Det som inte kunde ske, Bonnier, 1995 Jonsson, Stig och Hagström, Annika: En bro över mörka vatten Cordia Kilpi, Eva: Innan döden, Fripress, 1984 Kübler-Ross, Elisabeth: Om barn och döden, NoK 1988 Kübler-Ross, Elisabeth: Döden är livsviktig NoK 1991 O Connor, Nancy: När en anhörig dör, Prisma 1986 Peters, Cyndee: Vidare, Trevi 1994 Peters; Cyndee: Timme för timme, dag för dag, Trevi

11 Litteraturtips: Barn och ungdomar i kris och sorg Det finns en lång rad skönlitterära böcker som behandlar ämnet barn och ungdomar i kris och sorg. På den här sidan finns några tips som är skickade till myndighetens skolbiblista. I slutet av förteckningen finns också några fackböcker på samma tema. Böcker för barn upp till 9 år Bexell, Eva: En vän är en vän Lindgren, Astrid: Bröderna Lejonhjärta Ingves, Gunilla: Hunden Sture blir gammal Kaldhol, Marit: Farväl Rune Lindgren, Barbro: Bara Sparvel (finns även som talbok) Lundgren, Gunilla: Trädet som bara dog Tidholm, Anna-Clara: Adjö, herr Muffin På biblioteket hittar du dessa böcker på avd. Hcf Böcker för barn i åldrarna 9-12 år Abrahamsen, Aase Foss: Det var inte mitt fel Byars, Betsy: Skyll inte på Jimmie Ekhom, L: Döskraj Hellberg, Hans-Eric: Björn med trollhatten Lian, T: Bara molnen flyttar stjärnorna Mebs, Gudrun: Birgit Persson, GL: Allis med is Wikander, Eva: Johan är död På biblioteket hittar du dessa böcker på avd. Hcg Faktaböcker för barn och unga Gyllensvärd, G: Sorg finns Jönsson Runvik, M: Min pappa ville inte leva Stalfelt, P: Dödenboken ( Första fakta hyllan) Åkesson, E: När barn frågar om lidande och död Höjer, D: Kärlek och sorg (avd udod) På biblioteket hittar du dessa böcker på avd udofa För vuxna att läsa: Cleves, Elisabeth: En stor och en liten är borta Dyregrov: Barn och trauma Harris, M: För alltid borta; hur barn påverkas av en förälders för tidiga död (Dok) Holm: Julie är död (Dok) Jarratt: Barn som sörjer Johansson,B: Barns tankar om döden Rudolph, M: Ska barnen få veta?: om barns möte Sjöqvist, Suzanne: Du är hos mig ändå (Dok) Sorg, saknad, sammanhang - böcker om barn och ungdomar i svåra livssituationer (Aa) På biblioteket hittar du dessa böcker på avd Dofa och Dok 11

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi Vägar genom sorg CeFAM Kris- & katastrofpsykologi De dödas kläder som du får ta hand om på sjukhuset och lägga bakom dig i bilen och köra hemåt med, de dödas kläder är mycket tysta. Tystare än någon skog

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

TRE FARBRÖDER SOM INTE VILLE DÖ

TRE FARBRÖDER SOM INTE VILLE DÖ TRE FARBRÖDER SOM INTE VILLE DÖ Av Guus Ponsioen Libretto Suzanne van Lohuizen Översättning Maria Tellander Från 5 år LÄRARMATERIAL OM FÖRESTÄLLNINGEN En dag får de tre farbröderna, Charlie, Micke och

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Lärarhandledning inför Det tar tid att bli ung. Att tänka på inför och efter vårt besök

Lärarhandledning inför Det tar tid att bli ung. Att tänka på inför och efter vårt besök Lärarhandledning inför Det tar tid att bli ung Denna handledning är baserad på en lärarhandledning utgiven av UR inför programmen Osynliga Sår som är en programserie om utsatta barn. Delen som handlar

Läs mer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer Krisplan - Checklistor och rekommendationer Beslutad av rektor 2012-05-16 Dnr HIG 2012/705 1 Innehåll Checklistor - Kriskommunikation 3 - Åtgärder vid dödsfall student 4 - Åtgärder vid dödsfall medarbetare

Läs mer

PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER

PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER 112 Skapad 2013-09-05 Senast uppdaterad 2013-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syftet med planen för krishantering 2. Krisgruppens medlemmar, övriga resurspersoner och viktiga

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?............................ 3 2. SAMLINGARNA.......................................................

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer