FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat"

Transkript

1 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet

2 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet består av följande församlingar Örby-Skene Pastoratet ingår dessutom i egen samfällighet. I pastoratet finns följande prästbefattningar: Kyrkoherde, komminister i Skene, komminister i Örby-Skene och 50 % sjukhuspräst Stiftsstyrelsen har beslutat att minst 3 komministrar skall finnas i pastoratet I pastoratet finns följande befattningar som diakon: Diakon i Örby, Diakon i Skene, Sjukhusdiakon. I pastoratet finns följande befattningar som kyrkomusiker: Organist i Örbydistriktet, organist i Skenedistriktet. Domkapitlet har beslutat att minst en kyrkomusiker skall vara:organist. I församlingen finns följande kyrkor/kapell/gudstjänstlokaler: Örby kyrka, Skene kyrka, Svenasjö kyrka, lasarettets andaktsrum. Kyrkorådets godkännande, datum och paragraf Kyrkoherdens godkännande:.. namn datum Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift; datum och paragraf: Övrigt om gudstjänster Varje söndag firas minst en huvudgudstjänst i församlingen. Förutom huvudgudstjänst erbjuds temagudstjänster, musikgudstjänster, förböns- och lovsångsgudstjänster. Plan för församlingens gudstjänster Örby Skene Svenasjö I Örby firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Var tredje söndag firas huvudgudstjänsten som mässa. Gudstjänsten kan även utformas som temagudstjänst eller temamässa. Under terminen firas I Skene firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Minst en gång i månaden firas huvudgudstjänsten som högmässa. Gudstjänsten kan även utformas som temagudstjänst eller temamässa. I Svenasjö firas gudstjänst varje söndag eller helgdag. Undantagna är annandagar och helgdagar i nära anslutning till varandra. Då sammanlyses gudstjänsterna. Under sommaren kan gudstjänsten ersättas med helgmålsbön på lördagen. familjegudstjänst en gång i månaden. Under terminen firas familjegudstjänst en gång i månaden. Sammanlysningar av gudstjänster kan ske vid jubiléer, bibelhelger, visitationer eller liknande. Konfirmandarbetet följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete.

3 3 2. FÖRSAMLINGSPASTORAL I. OMVÄRLDSBESKRIVNING Örby-Skene församling var en gång de många torpställenas och backstugornas socken. I fattigfolkets små stugor dunkade vävstolarna flitigt för att väva tyg åt vävnadsförläggarna och för att få ihop lite kontanter till nödvändiga inköp. Runt sekelskiftet 1900 etablerade sig ett antal textilindustrier i bygden. Efterhand växte de till storföretag. Kungsfors fabriker i Skene (Wäfveribolaget) hade över 1000 anställda. Torparna blev industriarbetare. Idag finns inte så många av de stora textilföretagen kvar av. Många av fabrikerna lagts ned eller så har de flyttat produktionen till låglöneländer. I lokalerna till Kungsfors fabriker finns t.ex. i stället ett lågprisvaruhus, Försäkringskassan, Skatteförvaltningen, ett dataföretag, en Montessoriskola, tandläkar- och psykiatrimottagning. Andra företag har kommit i stället. Stora Enso med sin kartongoch wellpapp-tillverkning, Eliassons charkuterifabrik, Samhall, Faiber plast och många andra. Kommunen är nu den största arbetsgivaren. Den största arbetsplatsen är Skene lasarett. Andra stora arbetsplatser är Kunskapens Hus med gymnasieskola, högstadieskolorna i Skene och Örby samt äldreboenden. Många pendlar till arbetsplatser i göteborgsregionen, vilket innebär långa dagar med två timmars resa eller mer per dag. Särskilt Skene är invandrarbygd. Före Andra världskriget kom de första flyktingarna, som snabbt fick arbete i textilindustrin. Efter kriget behövdes mer arbetskraft och då kom många invandrare från Finland och f d Jugoslavien. Kommunen har tagit sitt ansvar för flyktingmottagning och varje år tagit emot flyktingar. Idag finns ett trettiotal nationaliteter representerade. De flesta har lyckats bra och många har skaffat sig villa och en del har startat egna företag. Många upplever stress och oro idag. Inget arbete känns riktigt säkert. För att klara alla utgifter måste båda parter i äktenskap eller samboförhållanden arbeta. Ständiga omorganisationer och rationaliseringar pågår på arbetsplatser i en intensiv jakt på att pressa kostnader. Oron och stressen är ofta orsak till slitningar och relationsproblem. Användningen av alkohol är omfattande och sprider sig i allt lägre åldersgrupper. Droganvändning förekommer också i kommunen. Bland positiva tecken noteras att folkrörelserna har en omfattande verksamhet i kommunen. Idrottsintresset är mycket stort och fångar upp en stor del av ungdomarna. Många vidareutbildar sig på näraliggande folkhögskolor eller på Kunskapens Hus. Studieförbunden samlar många äldre i studiecirklar. På det kyrkliga området dominerar svenska kyrkan. Frikyrkan finns representerad i Elimkyrkan i Skene, Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Kinna. På den religiösa kartan finns även en ganska stor grupp Jehovas Vittnen i Skene. Kyrksamheten är relativt god och kyrkan har omfattande verksamhet som riktar sig till alla åldersgrupper. Församlingen uppmärksammar också invandrarna. Således firas regelbundet gudstjänster i Skene kyrka för finsktalande. Kyrkan upplåts också för gudstjänster för katolska och ortodoxa kyrkorna. Församlingen är dessutom huvudman för Sjukhuskyrkan på Skene lasarett. II. FÖRSAMLINGENS UPPGIFT Församlingens grundläggande uppgift enligt kyrkoordningen är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. HUVUDMÅLSÄTTNING Vi vill vara den lokala närvaron av Kristi världsvida kyrka och vill göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad.

4 4 FÖRSAMLINGENS GRUNDLÄGGANDE UPPDRAG Församlingen syftar till - att människor kommer till tro på Kristus och lever i den - att en kristen gemenskap skapas och fördjupas - att Guds rike utbreds - att skapelsen återupprättas. Allt som församlingen utför ska vara stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. III. VÄRDEGRUND FÖR FÖRSAMLINGEN Vi vill sammanfatta församlingens identitet och grund i fyra punkter: En plats för tillbedjan Vi är skapade för att tillbe och ära Gud. Det är människans bestämmelse. Därför längtar vi alla efter gemenskapen med honom. Samtidigt finns det hos oss en vilja att fly från Gud. Vi vill inte lyda hans vilja. Det är det Bibeln kallar synd. Synd är att vi missar vårt mål som människor; att tillbe Gud och älska vår nästa(rom. 3:23). För att återupprätta denna gemenskap har Gud tagit initiativet. Han har sänt Jesus Kristus. Jesu korsdöd och uppståndelse öppnar vägen till en förnyad och fördjupad gemenskap med honom. Den uppståndne Jesus möter oss i sitt Ord; Bibeln samt i sakramenten; dopet och nattvarden. Där talar han till oss och gör, genom sin Ande, gemenskapen med honom levande. När vi möts till gudstjänst är det alltså den levande Herren vi möter! Där får vi börja öva oss i att leva i vår bestämmelse att tillbe Gud och att lovsjunga honom. En mötesplats Vi är skapade för gemenskap med varandra. I Johannes första brev läser vi att kärlek är ett tecken på sann kristendom (1Joh. 3:14). Att vara en kristen innebär att få öva sig i att leva i kärlek. Därför är det viktigt att församlingen får vara en kärleksfull mötesplats, där vi möter Gud och varandra. Bibeln beskriver församlingen som Kristi kropp. Denna kropp är en organism, där huvudet är Kristus och lemmarna är alla de som är döpta och lever trons liv. I denna kropp har vi fått olika gåvor och uppgifter. Paulus kan tala om ett ömsesidigt beroende, där vi kompletterar varandra och därför inte behöver konkurrera. Mötet med och i församlingen är alltså något oerhört stort vi möter Kristi kropp(rom. 12:5)! Bibeln beskriver också församlingen som ett tempel, eftersom Gud möter oss där. Det betyder också, att när vi möter varandra i församlingen, så möter vi Guds tempel. Att t ex förtala varandra blir då lika allvarligt som tempelskändning(ef. 2:20-22). Församlingen behöver alltså vara en mötesplats där kärlek, omsorg och sanning råder. En plats för frihet Församlingen vill vara en fristad. Liksom det i gamla testamentet talas om fristäderna som tillflyktsplatser, så vill också församlingen fungera som en sådan(se 4 Mos. 21). I denna fristad är vi älskade som vi är. Friheten finns där, därför att han som är Friheten, Kristus, finns där. Om inte Kristus finns i vår mitt, finns där ingen frihet. Liksom fisken bara kan fungera i frihet när den är i vattnet, så kan vi bara vara riktigt fria när vi är i vårt rätta element Guds kärlek i Kristus. När vi möter Guds vilja, uttryckt i tio Guds bud, avslöjas vi. Friheten föds i oss av att Kristus frikänner oss och förklarar oss skuldfria. Det innebär en frihet från Guds dom, från ondskans makt och från att styras av vår själviskhet(se bl.a. Rom. 8:1). Denna frihet behöver ständigt på nytt förnyas. Därför är gudstjänsten så viktig.

5 5 Bara om friheten inför Gud finns, kan vi stå fria gentemot andra människor. Denna frihet är en frihet där vi är bundna till vår medmänniska i kärlek. Församlingen vill vara en plats för oss som är små och svaga och för oss som fått svåra törnar i livet. En växtplats Att vara en kristen innebär också att vi får växa i tro, kärlek och tjänst. Växten innebär behov av näring och möjlighet att använda det vi fått. Näring: Vi behöver undervisning om den kristna tron och om att leva det kristna livet. Här vill församlingen ge många olika tillfällen till undervisning. Undervisningen hämtar sin näring i Guds Ord. Paulus skriver att tron kommer av predikan, som kommer av Kristi ord(rom. 10:17). För tron är undervisning alltså livsviktig. Tron verksam i kärlek. Det vi lär oss behöver praktiseras. Därför skriver Jakob att tron utan gärning är död(jak. 2:17). Paulus talar om att tron är verksam i kärlek(gal. 5:6). Luther kan sammanfatta det så : Det är sant att tron allena rättfärdiggör, men jag talar om den sanna tron, som icke sover och är lat, utan är verksam i kärleken (M. Luther: Stora Galaterbrevskommentaren, sid Helsingfors 1954) Tron växer när den praktiseras. På samma sätt är det med kärleken, den växer när den praktiseras. Vi är alla kallade att visa kärlek mot varandra och andra. När församlingen beskrivs som Kristi kropp, menar Bibeln också att var och en har fått en särskild gåva(se bl a 1 Kor: 12:1-11, Rom. 12:1-8). Det är därför viktigt att vi får upptäcka våra gåvor och fungera i dem. IV. FÖRSAMLINGENS KARAKTÄR I församlingen finns ett arv från den gamla schartauanska väckelsen i botten med dess betoning av bibelordet, personlig omvändelse och trohet i vardagsuppgifterna. Ungdomsväckelsen i bygden på 1970-talet har påverkat många till en fortsatt betoning på Bibeln och det personliga engagemanget. Under senare år har även inslag från olika förnyelserörelser vunnit insteg. Dessa har lyft fram den enkla lovsången, Andens gåvor och gemenskapen i den lilla gruppen.. V. GUDSTJÄNST I gudstjänsten möter Gud oss i sitt ord och sina sakrament. Liksom Jesus tvättade lärjungarnas fötter vid nattvardens instiftande, är hans avsikt att betjäna oss i gudstjänsten. Han talar till oss i sitt ord. Han hör våra böner. Han föder en lovsång i vårt inre, och tar emot vår lovsång. Han, som är den store skaparen, vill också låta oss vara med och fungera med våra gåvor. Gemenskapen mellan oss som firar gudstjänst är också en del av gudstjänsten. Grekiskans ord för gemenskap, koinonia, betyder att tillsammans ha del i något. Gudstjänsten är hela församlingens angelägenhet och det är viktigt att de olika gåvorna får komma till uttryck där. HUVUDMÅL Målsättning gudstjänsten: Vi vill att vår gudstjänst ska få vara Guds tilltal till oss i sitt Ord och att hans Ande ska föda fram ett svar i våra hjärtan och i gemenskapen i lovsång, tillbedjan och andra uttryck som Anden verkar. Allt detta så att kroppens olika lemmar får fungera i ett samspel i församlingens gudstjänst. DELMÅL: Målsättning predikan: - Vi vill uppmuntra våra präster, och ge rum i deras tjänster till förberedelse för predikan. - Paulus talar om att tron föds av predikan och predikan av Kristi ord(rom. 10:17). Därför är det vår önskan att predikan ska få vara biblisk och relevant. - Vi vill att predikan tydligt ska visa på vägen till tro på Kristus och livet i tro på honom.

6 6 - Vi vill att predikan ska bygga en bro mellan bibelordet och vår vardag så att vi kan rustas att allt bättre vara Jesu lärjungar. Målsättning musiken: Lovsången är vårt svar på Guds tilltal, och vår förundran inför hans storhet. Lovsången kan ta sig många olika uttryck. - Vi vill ge utrymme för bredd i den musik som uttrycks i gudstjänsten. - Vi vill ha ett varierat utbud som kan tala till olika generationer. Här är församlingens musiker, körer, psalmorkester och andra medverkande av stor betydelse. Sångskatten innehåller dels psalmboken och dels nya sånger, som t.ex. Göteborgs stifts sånghäfte, nya psalmer och visor m.m. - Vi vill ge rum för såväl lovprisande psalmer och sånger, som berättande och undervisande. Också här är mångfalden väsentlig. Målsättning bönen: - Vi vill ge rum för bönens olika former i gudstjänsten: tackbön, bön om hjälp, förbön, lovprisning. - Vi vill genom kyrkans allmänna förbön samla upp församlingens bön. Vår målsättning är att den, när så är lämpligt, ska ledas av diakon eller förbönsgrupp. - Vi vill även erbjuda möjligheter till personlig förbön i samband med våra gudstjänster. Målsättning mässan: Mässan är Kristi möte med oss på ett konkret sätt. Jesus talar om att vi ska fira den ofta. - Vi önskar fira fullständig högmässa efter Kristi instiftelse så ofta som möjligt, åtminstone en gång i veckan i någon av församlingens kyrkor. Dop Det är vår önskan att dop sker i huvudgudstjänsten, men det kan även ske vid andra tillfällen när så bedöms lämpligt. Dopgudstjänsterna förbereds genom att prästen och dopföräldrarna tillsammans samtalar om vad dopet innebär. - Vi vill i första hand erbjuda dop i samband med våra huvudgudstjänster. - Vi vill även erbjuda särskilda dopgudstjänster. - Vi önskar att dopföräldrar och präst har ett gemensamt samtal före doptillfället. - Vi vill i samband med dopet uppmuntra dopföräldrarna att delta i församlingens verksamhet. Se även doppastoral. Konfirmation Konfirmander erbjuds läsning under terminerna eller sommarläsning. Vid särskilda tillfällen hålles konfirmandgudstjänster. I konfirmationsläsningen ingår även läger. Se konfirmandpastoral Vigsel Vigselgudstjänst anordnas efter överenskommelse med präst. Begravning Begravningsgudstjänster hålls i församlingens kyrkor eller i kapellet på Skene lasarett. Tidpunkt för begravning beslutas i huvudsak enligt gällande arbetsschema.

7 7 Musikgudstjänster Musikgudstjänster firas i olika former. Inom varje distrikt planeras och utformas dessa under ledning av distriktets musiker. Temagudstjänster Dessa syftar till att i en öppnare form förmedla det kristna budskapet på olika områden även till den som är ovan vid kyrka och kristen tro. I dessa önskar vi använda oss av de olika kreativa uttryck som budskapet, frågeställningarna och kyrkorummet tillåter. - Vi vill genom temagudstjänsterna erbjuda öppningar till icke-kyrkvana besökare. - Vi vill i temagudstjänsterna ge uttryck för den kreativa mångfald Gud har lagt ner i församlingen genom skapelsens och Andens gåvor. Detta kan ske i form av musik, drama, rörelsegestaltning, diktläsning, vittnesbörd m.m. - Vi vill genom temagudstjänsterna erbjuda människor att ge relevanta uttryck för sin tro. Lovsångs- och förbönsgudstjänster Lovsångs- och förbönsgudstjänster erbjuds vid olika tillfällen. - Vi vill i dessa gudstjänster ge utrymme för den beröring som Ordet, musiken och olika förbönsmoment kan förmedla. Gudstjänster på finska Gudstjänster på finska firas i Skene kyrka i regel en gång i månaden. Vi stöder ekonomiskt finsk församlingsverksamhet. Sjukhuskyrkans gudstjänster Veckomässa firas regelbundet varje vecka i sjukhuskyrkans andaktsrum. Dessutom hålles 3-4 sånggudstjänster under varje termin. Sjukhuskyrkans radio förmedlar regelbundet andakter genom sjukhusets radiokanaler. Församlingsmöten Sedan några år inbjuds alla kyrkotillhöriga till församlingsmöten i Örby och Skene. Möten hålls också årligen i Svenasjö. Vid dessa sker information om betydelsefulla förändringar före beslut i kyrkofullmäktige. Det finns även möjlighet att framföra önskemål och synpunkter på församlingens verksamhetsmål och budget. Före antagandet av denna församlingsinstruktion har innehåll och bärande riktlinjer presenterats och diskuterats vid församlingsmöten. VI. UNDERVISNING Barnverksamheten - Vi vill att församlingen ska vara en växtplats där vi växer som människor och i vår tro. Utgångspunkten för all undervisning i kyrkan är Bibeln. - Vi vill skapa ett möte mellan Guds ord, oss själva och vår vardag. I de olika möten vi erbjuder, samt i praktiserandet av det vi lärt oss, sker ett växande. Det är viktigt att bli sedd och tagen på allvar. Det livslånga lärandet pågår i mötet mellan människor livet igenom. - Vi vill att varje barn i vår församling ska få höra om Gud och få en tro som bär dem i vardagen. - Vi vill erbjuda barnverksamhet i olika former.

8 8 - Vi vill i barnverksamheten utgå från, och syfta mot gudstjänsten som centrum i vårt arbete, i första hand gudstjänsterna för stora och små. - Vi vill i vår barnverksamhet nå familjerna. - Vi vill även samarbeta med förskolor och skolor som finns inom församlingen och inbjuda till samlingar för förskolor och skolklasser. Där så är möjligt för båda parter även i samband med skolavslutningar. - Vi vill även genom barnkören nå barnen genom musik och sång och föra dem in i trons värld. Ungdomsverksamheten - Vi vill utifrån dopet erbjuda en dopaktualisering som ger ungdomar en livstydning och en levande tro på dopets grund. - Vi vill erbjuda såväl högstadie- som gymnasieungdomar att vara med i församlingens ungdomsarbete, Kyrkans Ungdom. - Vi vill även stödja de kristna eleverna på högstadieskolorna i Örby och Skene samt på gymnasiet i Skene, till ett kristet vittnesbörd. Den kristna gruppen på gymnasiet, Fisherman s friends, stödjer vi tillsammans med de andra kyrkorna på orten. Vuxenundervisningen - Vi vill genom församlingens vuxenundervisning erbjuda människor möjlighet att få en personlig tro och att växa i tro Detta vill vi göra bl.a. på följande sätt: Samtalsgrupper Det handlar om enkla samtalsgrupper om t.ex. livsfrågor, barns frågor om Gud mm. Dessa erbjuds där så är naturligt genom de olika kontakter som skapas i verksamheten. Alphagrupper Under flera år har dessa haft stor betydelse i vårt församlingsarbete. Här får vi möjlighet att mötas under trivsamma former, presentera den kristna tron enkelt och sedan samtala vidare om dessa frågor. För den som vill fortsätta erbjuder vi basgrupper och bibelstudier. Bibelstudier Genom enkla genomgångar vill vi fördjupa oss i olika bibelavsnitt. För den som önskar erbjuds vidare samtal i smågrupper. Bibel- och katekesförklaringar Dessa är under några veckor höst och vår ett erbjudande om en fördjupning i Bibeln och den kristna trons grundsanningar. Körverksamhet För den som vill delta i församlingens körer är detta en utmärkt form för gemenskap, förkovran i sång och en introduktion i den kristna trons begreppsvärld. Förbönsgrupp Lekmän leder ofta förbönen i huvudgudstjänsten. Dessutom erbjuds förbön efter gudstjänsten, eller i förböns- eller temagudstjänster. Vi vill låta denna grupp, under diakonens ledning, vara en grupp där människor kan växa i förbönens och trons omsorg och hjälpa andra att växa. Basgrupper I en mindre grupp på 5 10 personer kan samtalet, bibelstudiet och bönen bli mer personlig och vardagsnära. Vi vill uppmuntra och stödja ledarna, så att de aktivt kan leda samtalet under bibelstudiet. Bön och förbön vill vi ska vara viktigt för dessa grupper. Målsättning basgrupper: - att ge en växtplats för den enskilde i församlingen att växa i kunskap, bön och kärlek i gemenskap med andra. - att hjälpa enskilda till ett ansvarstagande i grupp med sina gåvor. - att ge utrymme för omsorg för den enskilde i församlingen.

9 9 VII. DIAKONI Drivkraften till diakoni finns i Guds kärlek till oss. I liknelsen om den barmhärtige samariern beskrivs hur mannen möts av stor barmhärtighet. Vi är kallade att vara Jesu händer, ögon, öron och fötter i vår närmiljö. Därför är diakonin hela församlingens uppdrag. - Vi vill genom församlingens diakoni vara Jesu utsträckta händer till den nöd vi möter hos människor i församlingen. Vi kan inte lindra all nöd, men vi vill lindra den nöd Gud kallar oss att möta. - Vi vill också genom undervisning och prioriteringar markera att diakoni är hela församlingens angelägenhet. - Vi vill även vidga församlingens diakonala perspektiv till diakonala kontakter med människor i andra delar av världen. - Vi vill stödja människor i äktenskaps- och familjerelationer, i mötet mellan olika åldrar och i ökad förståelse mellan olika grupper av människor i vår närmiljö. - Vi vill i vårt diakonala arbete möta enskilda människor i deras utsatthet. Hur gör vi? Församlingens diakonala arbete sker genom besök, själavårdssamtal, samtalsgrupper, träffar för daglediga, utflykter, uppsökande verksamhet, soppluncher, sorgeuppföljning, äktenskapskola, öppet husverksamhet för föräldrar och barn, samtal m.m.. Frivilligarbetet har stor betydelse i vår församling. Vi har många frivilliga arbetare, men vi har plats för ännu fler. Många frivilliga insatser görs i gudstjänsten och i diakonin liksom i soppgrupp och bakgrupp. Samverkan Där så är möjligt samverkar vi med kommunens sociala verksamhet. I samarbetet med skolor, servicehem och olika institutioner och organisationer finns i många fall ett etablerat samarbete. Detta vill vi bevara och fördjupa. Församlingen har också en beredskap för att göra aktiva insatser för människor som drabbas av stora kriser och katastrofer i vårt närområde. Detta sker i samverkan med kommunens Posomgrupp och lasarettets krisgrupp. I Sjukhuskyrkan har en sådan samverkan kommit till stånd. Några exempel på församlingens diakonala arbete i skrivande stund (alla dessa ska ses som uttryck för församlingens huvudmålsättning inom diakonin): Sorgearbete I församlingen sker en initial kontakt mellan de sörjande och tjänstgörande präst inför begravningen. Begravningen följs sedan upp med att diakon eller präst tar en förnyad kontakt. De anhöriga inbjuds till en särskild Levavidaregrupp och, om så önskas, även deltagande i den Levavidarehelg som anordnas i kontraktet. Frivilligt diakonalt arbete Diakonen arbetar med att utbilda och uppmuntra till besöksgrupper. En särskild förbönsgrupp, som leder förbönen under gudstjänsten och den personliga förbönen är också ett viktigt led i den diakonala omsorgen. Soppluncher, där behållningen går till Lutherhjälpen eller det Vitryska projektet, fyller också en viktig diakonal funktion. Ett viktigt stöd i insamlingsarbetet ges av församlingens syföreningar, som årligen samlar in betydande belopp till hjälparbetet. De frivilliga grupper som svarar för soppluncher och bakning gör också viktiga insatser i församlingen. Genom kollekter samlar vi in medel i en särskild diakonifond. Pengarna i denna använder vi för behövande i församlingen.

10 10 Internationell diakoni Vitryska projektet Vart 3:e år bjuds barn in från de områden som drabbades hårdast efter Tjernobylkatastrofen. Vi stöder byn Wischnevka utanför Minsk genom hjälpsändningar och genom att vi ordnar läger för barn från byn. Drottning Silvias Mödrahem Genom församlingskollekter ger vi särskilt stöd till Drottning Silvias Mödrahem. Internationell grupp Vi strävar efter att stödja Lutherhjälpens arbete med internationell diakoni och hjälpverksamhet. Det innebär att vi bidrar till katastrofhjälp världen över. Sjukhuskyrkan Arbetet i sjukhuskyrkan sker i samarbete med andra församlingar inom kontraktet. Örby-Skene församling är huvudman. Sjukhuspräst och diakon har etablerat ett väl fungerande samarbete med sjukhuset. - Sjukhuskyrkan vill vara församlingens utsträckta arm på Skene lasarett. - Vi vill förmedla en kristen människosyn och evangeliet till patienter och personal på Skene lasarett. - Vi vill samverka med lasarettet i krissituationer och i mötet med sjukdom, smärta och sorg. VIII. MISSION Mission betyder sändning. Kyrkan är sänd med uppdraget att göra Jesus Kristus känd och att vara salt och ljus i världen. Församlingen förkunnar genom gudstjänster, samtalsgrupper och genom olika möten med människor. Den enskilde är kallad att vara ett vittne i sin vardag om Kristus som vägen till evigt liv. Ordet mission har av många uppfattats som kontroversiellt, då man har förknippat det med västvärldens kolonisering och maktmissbruk i tredje världen. Vi önskar befrämja sund mission som präglas av respekt för mottagaren, samtidigt som man vill förmedla ett klart kristet budskap. Missionsuppdraget utgår från en helhetssyn på människan, där det är viktigt att både förkunna evangelium och att inbjuda människor till en kristen gemenskap. Att arbeta för fred, rättvisa, mat och husrum, sjukvård och mänskliga rättigheter är en följd av denna helhetssyn. Mission i Sverige - Vi vill förmedla och förkunna det kristna evangeliet i Sverige och i utlandet. - Vi vill medverka till att alla i församlingen nås av evangeliet och omfattar det i tro och liv. - Vi vill bidra till den världsvida kyrkans uppgift att göra alla folk till lärjungar. - Allt detta vill vi göra i trohet mot det uppdrag kyrkans Herre gett oss och i respekt för de enskilda människorna. - Att alla i församlingen under en femårsperiod ska möta evangeliet om Jesus Kristus i någon form.

11 11 Detta kan ske när de enskilda församlingsborna, eller församlingen, på olika sätt vittnar om Jesus Kristus. Evangeliet förmedlas i ord och handling. Den enskilde behöver vara engagerad i sin närmiljö och på så sätt vara ett salt och ett ljus i samhället. Vår grundhållning är att leva nära Gud och nära människor. Som folkkyrka har vi en unik möjlighet att nå människor genom förrättningar och det breda kontaktnät som vi har i samhället. Vi vill möta den enskilde med respekt och lyssnande och i en öppen dialog förmedla evangeliet till andra. Vår förebild är Jesu sätt att närma sig människor. I våra kollekter har vi särskilt prioriterat Credo för mission på skolor och i universitetsvärlden. Vi önskar tillsammans med andra samfund be och verka för en väckelse i vårt samhälle. Mission utomlands - Som församling önskar vi stödja olika missionsprojekt. - Vi vill också i församlingen öka medvetenheten om vikten av att fullgöra det missionsuppdrag vi fått som kyrka. Den internationella gruppen följer upp och förmedlar kunskap om våra missionsprojekt. Det är viktigt för oss att missionsuppdraget ständigt hålls aktuellt och levande för oss. Därför vill vi sträva efter konkreta insamlingsmål och insatser när det gäller missionen utomlands. 3. MINORITETSSPRÅK Verksamhet på samiska och på teckenspråk.. När det gäller dessa områden hänvisar vi tillstiftets verksamhet. Vid behov i samband med förrättningar sker ett samråd med stiftet och kommunen för att tillgodose dessa. 4. FÖRSAMLINGENS PERSONAL Personalvård Vi är måna om vår personals välbefinnande. Genom sjukvård och själavård, samt trivselåtgärder önskar vi befrämja en god arbetsmiljö. Det personalpolitiska avtalet är en god riktningsgivare för oss. Församlingen är ansluten till Markhälsan, den mellan kommunen och företagen gemensamma företagshälsovårdscentralen i kommunen. Genom den önskar vi ge hjälp när det gäller arbetsrelaterade skador. Den enskilde erbjuds reseersättning för fyra själavårdssamtal per år. Kontakten bör vara inom en radie motsvarande Göteborgs stifts själavårdscentrum. I vardagsarbetet är det en viktig del med regelbundna arbetsplatsträffar. Vi önskar ett öppet och varmt klimat i arbetsmiljön. Får vi ha det sprider det sig också i vår övriga verksamhet. Utbildningsplan Varje anställd skall erbjudas minst två utbildningsdagar per år och i budgeten planeras för att alla anställda kan erhålla fem dagars personalutveckling och utbildning. Utvecklingssamtal genomförs årligen med alla anställda. Med ledning av dessa sker en utbildnings- och utvecklingsplanering. Här görs bedömningar utifrån fyra perspektiv: inspiration, kompetenshöjning, samverkan och personalvård. Prioriteringen mellan dessa kan inte göras generellt, utan görs dels i samråd mellan arbetsledare och den enskilde, dels utifrån det som tjänsten och verksamheten kräver. Utbildning av frivilliga Församlingen är för sin stora verksamhet beroende av det arbete som förtroendevalda och frivilliga medarbetare utför. En grundregel är att vi inte vill starta en ny verksamhet utan att vi har löfte om en frivilliginsats. Därför vill vi uppmuntra de frivilliga att delta i utbildningar och kurser som erbjuds av stift, församlingsförbund eller andra organisationer. För nyvalda förtroendevalda anordnas en kurs i församlingens regi.

12 12 5. SAMVERKAN MED ANDRA FÖRSAMLINGAR Örby-Skene församling är ett enförsamlingspastorat i Marks kommun. Församlingen ingår i Marks och Bollebygds kontrakt av Göteborgs stift. Församlingen är huvudman för Sjukhuskyrkan på Skene lasarett. Sjukhuskyrkans kostnader fördelas efter invånarantal mellan församlingarna inom Marks kommun, samt Seglora-delen av Kinnarumma pastorat. För samordning av och information om verksamheten finns en särskild samrådsgrupp, där varje deltagande pastorat har en representant. Församlingarna i Mark svarar också för kyrkans närradio. För denna är Kinna församling huvudman. Kostnaderna fördelas mellan församlingarna efter särskild överenskommelse. För utbildning och stimulans är kursverksamheten på Helsjöns folkhögskola mycket betydelsefull. Tillsammans med Kinna församling inbjuder vi varje år alla elever i årskurs 3 till påskvandring. Genom denna får barnen i dramats form uppleva påskens avgörande händelser. Mellan de olika församlingarna i kommunen och kontraktet finns också ett informellt samråd och erfarenhetsutbyte som är mycket värdefullt. Örby-Skene församling är medlem i Marks Ekumeniska Råd (MER). Vi önskar verka tillsammans med andra samfund på vår ort där så är möjligt. Katolska gudstjänster Katolska gudstjänster firas i regel en gång i månaden i Skene kyrka på spanska. Ortodoxa gudstjänster Ortodoxa gudstjänster firas i regel en gång i månaden i Skene kyrka på ryska och rumänska.

13 13 Bilaga: Målsättning för sjukhuskyrkan I Sjukhuskyrkans målsättning för arbetet finns följande: - att finnas till hands för dem som önskar kontakt med Sjukhuskyrkan. - att vara lyssnande och själavårdande i mötet med patienter, närstående och personal i deras bekymmer, frågor och kriser. - att erbjuda gudstjänster och andakter allmänna och enskilda söndagar och vardagar. - att förmedla kontakt mellan patient och dennes trossamfund. - att, vid behov initierat av personalen, erbjuda sjukhusets personal utbildning och samtal om människosyn, etik och krishantering. - att vara till tjänst åt personal för stöd i samband med svåra arbetssituationer. - att medverka i lasarettets palliativa team. - att ingå i Sjukhusets krisjour med beredskap i hemmet. - att vara ett förebedjande stöd till sjukhusets arbete och framgång. Vid varje gudstjänst bedja för personal, patienter och närstående. - att insiktsfullt och med bön om vishet bevara den anmärkningsvärda öppenhet gentemot kristen tro som råder hos patienter, närstående och personal. - att vara tillgänglig på utsatt expeditionstid, samt genom personsökare. - att undervisa om etik på Vårdskolan vid önskan från vårdlärarna. - att dygnet runt erbjuda alla patienter radioprogram på sjukhuskyrkans egen radiokanal. - att vid behov besöka näraliggande församlingar för att tala om Sjukhuskyrkans verksamhet.

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Valplattform för Frimodig kyrka 2013 Våga vara kyrka Frimodig kyrka vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre, skall vara tydlig i Svenska kyrkan. Portalparagrafen (1 kap. 1 ) i kyrkoordningen,

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING I ÖRNSKÖLDSVIKS KONTRAKT INOM HÄRNÖSANDS STIFT GODKÄND AV FÖRSAMLINGENS KYRKOHERDE 2010-10-13 GODKÄND AV GRUNDSUNDA KYRKORÅD 2010-10-13

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005.

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. 1. Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin En stor majoritet av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Denna historiskt givna

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Svenska kyrkan GÖTEBORGS STIFT

Svenska kyrkan GÖTEBORGS STIFT Svenska kyrkan GÖTEBORGS STIFT DOMKAPITLET Datum Ärendebeteckning 2015-02-04 42/15/73 (Åberopas vid svar) Ragnar Block Lunnaliden 1 51930 HORRED Förfrågan Enligt 17 kap 17 kyrkoordningen får en präst i

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer