John Wesley. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "John Wesley. Inledning"

Transkript

1 John Wesley Inledning John Wesleys värld, 1700-talets England, var en värld i förändring. Arbetslivet förändrades genom nya industrier. Vetenskapen började växa fram. Skolor var ovanliga, varför läskunnigheten var mycket låg. När Wesley började sitt resande fanns det inga järnvägar, bara ett nätverk av dåliga vägar med få värdshus. Som vid de flesta tillfällen av sådana förändringar skapades stora klyftor mellan rika och fattiga. Den rike gentlemannen kunde tillbringa sin dag med goda vänner och god litteratur. Kyrkorna hjälpte ibland de fattiga men av regeringen fick de ingen hjälp utan fattigdom bestraffades med att man sattes på fattighus. Det stora antalet sjukdomar fanns det ännu ingen bot för. De flesta använde inte tvål. Barnadödligheten var extremt hög (i London överlevde ett av fyra barn) och den förväntade livslängden låg på 40 år. Straffen var barbariskt höga, hängning för stöld exempelvis. Kroppslig bestraffning var vanlig, som att sitta i stocken, få prygel eller få örat bortklippt. Dryckenskapen var omfattande. De som tog sin tillflykt till de större städerna hade ändå inte stora möjligheter att få ett arbete. Kanske de istället rekryterades till armén eller fördes bort till Amerika som fångar. Om någon fick arbete i kolgruvorna i närheten av de mindre städerna, fick han stiga upp kl halv fyra och sedan arbeta i dåligt ventilerade gruvschakt hela dagen. Man bodde i stora förläggningar utan något privatliv men ändå med stora barnkullar. Det fanns inga lagar som skyddade arbetarna. Det ansågs revolutionärt att tala om politiskt och socialt skydd. I kyrkan predikade man att alla skulle förbli i den ställning man blivit född in i och leva i lydnad mot kungen och kyrkoherden. John Wesleys liv In i denna värld föddes John Wesley den (17 eller) 28 juni år 1703 i Epsworth. Hans barndom styrdes av hans stränga mor och krävande far. Modern Susanna ansåg att barns vilja skulle kuvas och att de skulle gråta tyst, när de fått aga. Barnskrik fick inte höras i hemmet. Andakter hölls varje morgon. Studier var en normal del av den dagliga rutinen, även för döttrarna. John var det fjortonde barnet av arton (men åtta stycken dog som barn). Han fick lära sig sparsamhet vad gäller kost och generositet vad gäller motion. Men John skriver aldrig kritiskt om sitt hem under beskriver det istället som en idealisk kristen uppfostran. Sju år gammal räddades han genom ett fönster vid en brand i prästgården. Hans mor påminde honom sedan om att han var som en brand, ryckt ur elden (Sak 3:2). Han hade blivit sparad för ett högre syfte. Susanna hade samtal med John varje torsdags kväll. Samuel, Johns far, var under många år sysselsatt med att skriva ett stort verk om Jobs bok. Han var mycket sträng som högkyrklig kyrkoherde. Från hemmet fick John med sig en god studievana. 17 år gammal kom han genom ett stipendium som student till Oxford. I tjugoårsåldern börjar han överväga att bli präst och prästvigs Efter en kortare tid som pastorsadjunkt kom han tillbaka för att bedriva studier. Wesley blev s k fellow (ungefär docent) vid Lincoln College Men han återvände också för att leva ett heligt liv. Han blev nämligen ledare för gruppen, som kallades Heliga klubben. Denna förening var en början till metodismen och det är vid denna tid som öknamnet metodister tillkom. Denna klubb utsattes för studenternas hån för att den ansågs 1

2 vilja göra hela staden till ett kloster. Deras löfte var att fasta för att avskära återtåget till världen (onsdag och fredag till kl 15), studera NT på grekiska regelbundet, motta nattvarden varje vecka och utsätta sig för självprövning. Dagboken visar hur han varje kväll ställde sig inför samvetets domstol (bl a högmod över min helighet förakt för andra ). Man beslutade sig också för att besöka fängelser för att lära fångarna läsa och ge dem rättshjälp och de fattigas hem där barnen fick undervisning och kläder gavs till behövande.. Först senare insåg Wesley att han följde kristendomens bokstav och inte dess anda. Mycket av inspirationen till detta liv låg i läsningen av William Law s bok Serious Call to a Devout ad Holy Life (1728). Law var Wesleys mentor under tio år. Law undervisade om vägen till ett praktiskt heligt liv begav sig brodern Charles och John till Georgia i de amerikanska kolonierna. Huvudmotivet var för John hoppet att frälsa sin egen själ. Köttets begärelser skulle bli lättare att övervinna där än i Oxford. Bristen på europeiska kvinnor skulle hjälpa honom att nå den sinnets renhet, som anstår kandidaten för det tillstånd, då man varken gifter sig eller bortgiftes, utan är som Guds änglar i himmelen. Det livet som indianmissionär blev en verklig prövning för Wesley, bl a därför att där fanns en europeisk kvinna (se nedan). Redan under båtresan visade John sitt nit för själarna. Alla människor är onda på mig för alla mina täta utläggningar. Kyrkomedlemmarna i kyrkan i Savannah uppskattade inte heller hans stränga krav. Församlingen bestod av många slags människor och folk av olika nationer. Därför lärde sig John både franska, spanska och italienska. I prästgården inrättade John ett barnhem och en skola. När de fattiga barnen blev retade för bristen på skor, valde John att också gå barfota. Senare i livet skrev Wesley en bok för barnens introduktion i kristen tro. Söndagsskolan startade inom metodismen. Själv startade Wesley den berömda Kingswoodskolan för barn. Indianerna blev det inte så mycket kontakt med. Men en sak blev av positiv betydelse, nämligen kontakten med herrnhutarna på utresan. Dessa män och kvinnor hade sjungit psalmer under en svår storm under ditresan. Han ville ha en sådan tro. En av herrnhutarna frågade John om han hade vittnesbördet inom sig. Vittnar Guds Ande med din Ande att du är ett Guds barn? John visste inte vad han skulle svara men svarar på frågan om han känner Jesus Kristus: Jag vet att han är världens frälsare. Det är sant, svarade herrnhutaren, men vet du att han frälst dig? Jag svarade: Jag hoppas att han har dött för att frälsa mig. Han tillade endast: Vet du det själv. Jag sade: Det gör jag. Men jag fruktar att det var tomma ord. Prästen och missionären John Wesley var en förkrossad person när han 1738 återvände till England. Han betvivlade sin egen frälsning. Under hemresan skriver han: Jag reste till Amerika för att omvända indianer, men, o vem ska omvända mig?.. Jag har en religion för en vacker sommar. Jag kan tala väl: ja, jag kan tro det själv, när ingen fara hotar. Men inte om döden stirrar mig i ansiktet och min ande oroas. John Wesley insåg att trots att han var präst saknade han tron. Peter Böhler, en herrnhutare, gav honom lösningen, predika tro tills du fått den! Och den 24 maj 1738 omkring en kvart före nio, vid ett möte på Aldersgate Street, upplevde John en omvändelse, en djup erfarenhet av tro. Hans hjärta blev förunderligt värmt. Jag kände att jag förtröstade på Kristus, på Kristus allena för frälsning, och en förvissning gavs mig att han borttagit mina synder, ja, just mina och frälst mig från syndens och dödens lag. Efter denna tidpunkt tycks han ha kommit in i någon slags vila och förtröstan. Den stora skillnaden ligger i frälsningsvissheten. Efter Aldersgate Street visste 2

3 Wesley att han var en kristen. Det var en vattendelare mellan lag och nåd men också en kraft till handling. Aldersgate gjorde honom användbar. Hans gåvor vändes nu mot andras behov. Detta förstärktes av den andliga upplevelse som Wesley upplevde på nyårsdagen 1739, en slags pingstdag. Omkring klockan 3 på morgonen, då vi var endräktigt i bön kom Guds kraft mäktigt över oss, många ropade av överflödande glädje och många föll till marken. Då började hans verkliga arbete. Metodismen som det brinnande hjärtats religion började då. Wesleys dagbok visar de varma och intensiva samtalen med Böhler och avslöjar den viktiga roll som Böhler hade i att förstå trons betydelse. John blev så intresserad av herrnhutismen att han lärde sig tyska och besökte Herrnhut. Där samtalade han med ledaren greve Zinzendorf. Även om han senare (1740) bröt med den rörelsen, var han djupt påverkad av den. Vid 37 års ålder började John att göra predikoresor. Genom att Wesley var s k fellow vid Oxforduniversitetet var han inte bunden till en viss församling utan kunde predika var som helst. Han skrev: Jag betraktar hela världen som min församling. Under sitt liv red han miles på hästryggen, en sträcka som motsvarar tio gånger runt ekvatorn. Han predikade över predikningar. Han predikade i kyrkorna tills de stängdes för honom. År 1738 skriver han i dagboken: Jag tror att det behagade Gud att välsigna den första predikan mest, eftersom den väckte största förargelsen. Den var i själva verket ett öppet förkastande av den laglöshetens hemlighet, som världen kallar försiktighet. Därefter predikade han ute på de öppna fälten (första gången i Bristol 1739), ofta för folkskaror som räknades i tusental. Han gav en kyrka åt dem som inte gick i kyrkan. Egentligen var han från början tveksam till att predika utomhus: då jag hela mitt liv så envist hållit fast vid allt det som hade att göra med det passande och med kyrklig ordning, att jag skulle ha ansett det nästan syndigt att söka frälsa själar, om det inte skedde i en kyrka Kl 4 på eftermiddagen gick jag med på att bli mera simpel och på allfarvägarna förkunna frälsningens glada budskap. Han brukade predika tre gånger per dag, med början klockan 5 på morgonen, då arbetarna var på väg till sina jobb. Han återvände gång på gång till en mängd platser i Storbritannien. Vid dessa tillfällen undersökte han tillståndet i de grupper, som han upprättat. Han gjorde många hembesök för samtal med medlemmarna. I sin predikan behandlade han framförallt frågan om tro men också om helgelse, renlighet, goda familjerelationer och många andra ämnen. Han bad sina åhörare stanna kvar i sin kyrka, om de redan tillhörde någon. Hög och låg kom för att lyssna till honom. I början mötte han hårt motstånd, också från de mest fattiga. Wesley stod emot mobben så länge som det var möjligt, trots deras rop och stenkastande. Vid flera tillfällen blev ledarna mjuka inför Wesley, som verkar ha haft en enorm utstrålning. Han återkom till samma plats trots motståndet. Wesley var ett föredöme genom sitt eget liv. Trots höga inkomster från sina böcker (1000 pund) levde han hela livet på 28 pund för ett helt år. Sina inkomster använde han istället på olika projekt, exempelvis kliniker för de fattiga. Man beräknar att Wesley lät 230 publikationer gå till trycket. Flera skrifter skrev Wesley på hästryggen. Wesley var alltså en skarp akademiker, som kunde mäta sig med dåtidens ledande intellektuella. Men han tillät inte sina intellektuella intressen att skärma av honom från verkligheten. I sin dagbok skriver han: Men nu var hennes samtal alltför högt för mig. Min själ är sjuk av denna sublima teologi! Låt mig tänka och tala som ett litet barn! Låt min religion vara klar, okonstlad, enkel! Ödmjukhet, hovsamhet, tålamod, tro och kärlek vare mina högsta gåvor, och låt de högsta ord varmed jag förkunnar dem, vara dem som jag lär mig från Guds bok. 3

4 Hela livet var han ytterst aktiv. Han översatte psalmer, skrev mängder av brev och skrev en dagbok som han publicerade (och en annan hemlig, kodad dagbok). Hans energi har få motstycken i historien! Hans inflytande ledde till förändrade liv för många lyssnare. Svordomar upphörde, klädseln blev ren, gin-drickandet upphörde. Hans förkunnelse förutsatte att en människa, med hjälp av Guds nåd, kunde stå emot det onda. Detta gällde även den fattige. Wesley var ingen revolutionär som ifrågasatte samhällets struktur. Dock fanns det ett område som han inte accepterade, nämligen slaveriet. Han hade reagerat mot slaveriet redan under sin tid i Georgia. Hans dagböcker vittnar om arbetet för att få slaveriet att upphöra. En av de tidigaste skrifterna mot slaveri Tankar om slaveriet (1774) visar hans motstånd. Han skrev mot slutet av sitt liv, sex dagar före sin död, ett brev till William Wilberforce, den som starkast företrädde motståndet mot slaveriet. Först 1807 förbjöds slavhandeln i det brittiska imperiet. I förhållande till det politiska livet i kolonierna var han dock konservativ. I ett öppet brev krävde han att de skulle förbli lojala med England. Däremot gjorde Wesley allt för att leda de fattiga till ett bättre liv. Kristi religion känner ingen annan religion än en social religion, ingen annan helighet än social helighet. Wesley insåg att även de fattiga ville leva ett bättre liv, trots att det ofta syntes omöjligt för dem, att de ville tro att det fanns hopp. Han besökte fängelser, sjukhus och tukthus för att förmedla frälsningens budskap. Detta var ingen enkel uppgift, eftersom dessa människor såg sig som hopplöst förlorade. De sjuka hade fått höra att sjukdomen var ett Guds straff. Wesley och hans medhjälpare mötte därför hat och ointresse. De fick predika i en miljö av hån och hot. Men dessa metodister höll ut även under risk av sjukdom och under många besvikelser. Besök i fängelser hade börjat redan med Holy club i Oxford. Sjukhus var inte de rena platser som vi föreställer oss. De fattiga fick inte den vård de behövde. Wesleys reform att ge de fattiga egna kliniker var därför välbehövlig. Han skrev också en bok för massorna om hur sjukdomar kunde botas. Genom väckelsen kunde människors liv förändras fullständigt. Genom Jesus blir en människas alla möjligheter till verklighet. Han betonade renlighet och sparsamhet i sina predikningar. Han genomförde insamlingar för mat, kläder och pengar till de fattiga. Ett gammalt gjuteri gjordes om till spinneri för att avhjälpa arbetslösheten. Han organiserade fattighus, änkehus och lånebank för att ge fattiga en chans att starta på nytt. Han levde som nämnts på samma inkomst hela livet. Själv avstod han från att dricka te för att ge ett exempel på hur man kan spara pengar. Han avstod också från alkohol och kritiserade dess effekter. Under 1700-talet drack man gin, som var billigt. Det förstörde mångas liv. Metodisterna följde dock en avhållsam linje. Wesley fick med tiden efterföljare som också predikade hans budskap. Den förste lekmannapredikanten var Thomas Maxfield. Egentligen hade Wesley inte tillåtit honom att predika men efter att ha hört honom gav han denne tillåtelse (1741). Maxfield blev förföljd för sitt arbete och fängslad. De predikanter som ledde väckelsen i Amerika var Thomas Cooke och Francis Asbury. Asbury valdes till den förste biskopen och var den store organisatören. Han formade den stora Metodistepiskopalkyrkan i USA. Trots egen ohälsa reda han över landet och startade därmed systemet med kringresande predikanter även i USA. Cooke var den hängivne missionären, som till sist önskade bli ledare för arbetet i Indien. På resan dit dog han. Främst bland medarbetarna måste brodern Charles nämnas ( ). Charles gav liv åt den metodistiska väckelsen genom sina psalmer. Först trycktes de även under Johns namn 4

5 men det är nu känt att Johns del begränsades till att översätta psalmer från andra språk. Charles komponerade 6500 psalmer av vilka många sjungs än idag. Tidigt i sitt liv avstod han från ett stort arv för att istället bli väckelsens poet. Sången blev en viktig del av metodismens program. Charles var lika outslitlig som psalmförfattare som John var som förkunnare. Fortfarande sjunger många hans psalmer (44 O giv mig tusen tungors ljud (O for a thousand tongues to sing) 86 O Guds kärlek dina höjder (Love Divine, All loves exelling) 123 Lyss till änglasångens ord (Hark, the herald angels sing). Detta fanns naturligtvis också andra förkunnare inom den evangelikala väckelsen på talet. Den främste bland dessa var George Whitefield. Han var ytterst vältalig och kraftfull som förkunnare, som ibland samlade skaror på upp till åhörare. Whitefield kunde dock inte matcha Wesley som organisatör. De som kom till tro på hans möten hade ingen kristen gemenskap att vända sig. Trots att de två männen hade olika uppfattningar om utväljelsen förblev de vänner under hela livet. Under hela sitt liv önskade Wesley vara lojal mot den anglikanska kyrkan, även om många kyrkor stängdes för honom. De nyomvända mobbades och blev nekade att ta nattvard. Man ordnade därför egna samlingar i kapell och samlingssalar. Själv gick han dock till mässan varje söndag. Han önskade reformera den anglikanska kyrkan. Först vid 81 års ålder tillät han en spricka i förhållande till kyrkan. Han ordinerade då missionärer för arbetet i Amerika och startade på det sättet en ny kyrka, den metodistiska. Metodistkyrkan i Sverige är en gren av den amerikanska. Wesleys teologi John Wesleys teologi skapades inte i ett vakuum. Hans kristna tro hade påverkats av många inslag i den kristna historien. Wesley var förtrogen med många teologer och författare som gett honom kunskaper. Han använde sig av allt det som han ansåg lämpligt. Han lånade alltså från många håll samtidigt som han var en självständig tänkare. Bredden i hans beläsenhet kommer fram genom den boksamling han publicerade, A Christian Library, där han samlat i 55 volymer det han ansåg vara till nytta för sina förkunnare och intresserade lekmän. Det innehöll det bästa för praktisk kristendom. Här fanns ett urval från kyrkofäderna, pietismen, mystiker, puritaner och anglikaner. Detta ambitiösa projekt visar hans vilja att låta sig inspireras av många källor. Wesley var uppvuxen inom den anglikanska kyrkan. Det teologiska arvet från den kyrkan var därför viktigt för honom. Han uppskattade högt skrifter av sådana anglikaner som Hooker och Laud. Hans respekt för Skriften, förnuftet och erfarenheten som auktoriteter för kristen tro var rotad i denna tradition. Men han var kritisk mot den kyliga rationalism som också höll den fången. Det störde honom att kyrkan inte förmådde möta de andliga behoven. Kyrkofädernas andlighet imponerade på Wesley. De representerades av Klemens av Rom, Polykarpus och Ignatius. I skriftsamlingen fanns också Makarius från Egypten med. Denne hade gjort Wesley bekant med den byzantinska andligheten och tanken att helgelsen är en process. Wesley stod naturligtvis i skuld till de protestantiska reformatorerna. Han var övertygad om att tron och nåden är av högsta betydelse för den kristne. Det var vid Wesleys omvändelse som någon läst ur Luthers företal till Romarbrevet. Men Wesley var inte okritisk mot Luther. 5

6 Han såg svagheter i Luthers lära om helgelsen. Likaså kunde han kritisera Calvin, i det fallet läran att Gud förutser vissa till frälsning och andra till förtappelse. Wesley ansåg istället att människan tog ställning till erbjudandet om nåd. Och en troende kunde falla och förlora sin frälsning. Wesley höll fast vid både Guds suveränitet och människans frihet att samverka med Gud. Alla frälsning beror av Gud men människan har fortfarande frihet. Frälsning var möjlig bara genom Guds nåd. Men viljan frigjordes till att vilja göra Guds vilja. Det finns också inslag från mystiken i Wesleys teologi. Han var attraherad av mystikerns sökande efter den religiösa erfarenheten och av deras betoning av det inre livet. I boksamlingen var en sådan mystiker representerad som Blaise Pascal. Wesley läste också Madame Guyon och Francois Fenelon. Men han såg också deras svagheter, nämligen tendensen att dra sig undan världen och tjänsten för andra människor. De engelska puritanerna figurerar också i Wesleys teologi. Båda föräldrarna hade denna bakgrund i sin släkt. Från puritanerna hade han lånat sin predikostil och den fria bönen. Han delade också deras hängivenhet att relatera evangeliet till det dagliga livet. Den kontinentala pietismen hade också satt sina spår hos Wesley. Från herrnhutarna hade han fått insikten om vad gruppens gemenskap betydde för bibelstudium och bön. Däremot saknade han hos dem tillräcklig respekt för kyrkans sakrament. Wesley var inte bara evangelist utan också en väl genomtänkt teolog. Hans studier täckte hela hans liv och han blev väl förtrogen med den kristna historien och dess olika teologier. Han kunde finna en underliggande enhet i olika traditioner och använde det till tjänst för kyrkans förnyelse och väckelse. Wesleys organisation Wesley var en lysande organisatör men vilka var hemligheterna bakom hans organisation? Wesley betonade den praktiska kristendomen, en kristen tro som alltid skulle visa sig i den kristnes handlingar. Grannar och vänner kunde se att hans efterföljare ville leva ett kristet liv. Det fanns ingen ursäkt för att inte ta emot Guds nåd till ett helgat liv. Man kunde sträva efter att uppnå ett så fullkomligt liv som möjligt, även om fullkomlighet bara gällde för Jesu del. Till detta kristna liv behövdes också en praktiskt inriktad organisation. Denna organisation hade många nivåer och fångade upp människans olika behov. Wesley betonade människornas delaktighet och han fördelade dem som ledare i enlighet med deras gåvor. Det fanns en dynamik i organisationen, exempelvis genom att förkunnarna cirkulerade men också i att man prövade sitt liv i de s k klasserna och sällskapen. I dessa grupper hjälpte medlemmarna varandra att leva kristna liv, organised to beat the devil. De allmänna reglerna var a) att undfly allt slags ont, b) att göra allt möjligt slags gott och c) att bruka Guds nådemedel, särskilt Bibeln, bönen, nattvarden och gemenskapen. Denna typ av religiösa sällskap hade funnit under en längre tid i England (liksom på kontinenten). Den främsta påverkan kom från Speners Pia desideria. Man räknar med att det kan ha funnits 40 grupper i London. Även Wesleys mor hade organiserat en grupp, dock under faderns motstånd. Wesley hade erfarenhet av Holy club i Oxford men hade också ingått i liknande grupper under tiden i Georgia och vid hemkomsten till England. Herrnhutarna hade än mer förstärkt det positiva intrycket av olika typer av mindre kristna grupper. 6

7 Tanken var att varje metodist skulle tillhöra det s k sällskapet. För det krävdes egentligen bara att vilja ta sin tro på allvar. Men utöver detta tillkom möjligheten att delta i ett s k band eller en s k klass. Inom ett s k band var man uppdelade efter ålder och kön. Syftet var att hjälpa varandra till andliga framsteg. Det fanns färre band än s k klasser. Men banden bestod av små grupper på ungefär sex personer. Klassmötet var hörnstenen i Wesleys organisation. Det påbörjades 1742 och skulle i princip omfatta 12 personer. Syftet var att bära varandras bördor, genom att var och en rapporterade om sitt tillstånd. Genom denna effektiva disciplin lärde man känna varandra intimt. Medlemskap byggde inte på läropunkter utan på att vilja leva sitt kristna liv seriöst. Det förekom också bön och tacksägelse samt en insamling av penningmedel till de fattiga. Wesley fann här en struktur som gjorde att gruppen av nyomvända kom att fungera på ett bibliskt sätt. Visserligen byggde gemenskapen på disciplin men den utgjorde en helande kraft. En begynnande tro kunde växa lättare i en varm gemenskap. Där skedde enligt uppgift de flesta omvändelserna. Samlingarna höll samman den metodiska gemenskapen. Wesley pekar på att denna väckelse därför, till skillnad från Luthers reformation, kunde pågå under flera generationer. Det sporadiska i väckelsearbetet bands samman av dessa klassmöten. Ledarna hade till uppgift att besöka klassmötets medlemmar en gång per vecka. Det var för Wesley viktigt med lekmannaledare. Dessa var fler än resepredikanterna och utövade ett pastoralt ledarskap. De stod i en kollektiv gemenskap på en plats. Ingen hade, enligt Wesley alla förmågor som är nödvändiga för att bedja, fortsätta och fullkomna nådens verk i hela församlingen. Enligt beräkningar krävdes det ungefär klassledare och kanske andra ledare. Bland de nyomvända, av vilka många var fattiga och enkla människor, skulle Wesley hitta 1 ledare bland 5 medlemmar. Wesley hade denna tilltro till dessa människor. Han gick långt för att praktisera det s k allmänna prästadömet. Wesley och kvinnorna John Wesley levde sitt liv enligt de regler som hans mor lagt upp för honom. Hennes inflytande var så djupt på honom att hon kallats metodismens moder. När han skulle fatta viktiga beslut kontaktade han henne. Hon var troligen den enda som kunde mäta sig med honom men hennes inflytande blev troligen också ett hinder för John till en fungerande relation med kvinnor. Vem kunde leva upp till hennes standard? Under hela sitt liv var Wesley attraherad av kvinnor men blev besviken i kärlek och särskilt i sitt äktenskap. Trots detta levde han med kvinnor som andliga vänner. Med män var det annorlunda. Visserligen utsatte han sig för inflytande från män också men detta gällde främst fram till Han drog till sig begåvade män som han organiserade i sitt arbete och blev ledare för. Men enbart brodern Charles blev en livslång vän bland dem. Till andra män hade han under senare delen av livet mest en professionell relation. Under studieåren i Oxford var John kär i Sally Kirkham, som han kallade Varanese. Det fanns inte något fysiskt i deras relation. John var t o m tveksam till att berätta att han var förtjust i henne. Varenese uppmanar John att läsa Thomas a Kempis bok Om Kristi efterföljelse. Efter denna första förälskelse rörde sig John ytterligare en tid i de mer fashionabla hemmen. Hans nöjen var dans och teater. Ganska snart kom han dock att ingå i den s k heliga klubben med andra intressen. 7

8 Som missionär i Georgia blev John förälskad i en av församlingsborna, Sophy Hopkey. De gjorde promenader och ridturer tillsammans. Men John dröjde så länge med att berätta om sina känslor att Sophy lovades bort till en annan man. John hämnades på det mest otrevliga sättet han vägrade att viga dem. Hela församlingen kom i uppror och John fick fly från platsen och hem till England. Efter sin omvändelse mötte han ytterligare en kvinna, Grace Murray. Hon hade varit hans sköterska under en sjukdomstid och John anställde henne som assistent. Han blev mycket fäst vid henne. De beslutade sig att gifta sig. Men brodern Charles och John hade en överenskommelse att tillfråga varandra inför ett äktenskap. Charles gillade inte relationen på grund av att Grace var av s k ringa börd utan han tvingade Grace att bryta förlovningen och gifta sig med en annan predikant. John var helt förkrossad, vilket syns i dagböckerna. Inför nästa relation frågade John inte sin bror. Han gifte sig i hemlighet och mycket plötsligt Detta äktenskap var ett av hans livs största misstag. Man kan naturligtvis fråga sig vilken kvinna som skulle ha kunnat uthärda Wesleys hårda rutiner av arbete. Omvändelsearbetet och det ständiga predikandet gick före allt annat. Fru Vazeille var änka efter en sjöman. Hon blev en sjukligt avundsjuk hustru, som läste hans korrespondens i ren misstänksamhet. Hon förödmjukade sin man offentligt vid flera tillfällen genom att stjäla brev och publicera dem. De två separerade efter fyra års äktenskap (1755) men skildes aldrig formellt. Egentligen var Wesley gift i närmare trettio år. Men Johns dagböcker avslöjar närmast en kyla när hon omnämns. Han fick inte kännedom om sin hustrus död förrän efter begravningen och deltog alltså inte i hennes begravning (1781). För Wesley hade kvinnor en jämbördig ställning inför Guds ögon. Han använde kvinnor i sitt arbete även som förkunnare, dock inte som ordinerade förkunnare. Men kvinnan lyftes högt över sin position i den anglikanska kyrkan. Det var också vanligt att John i sina predikningar berömde kvinnor för deras entusiastiska kristna liv. Han besökte alltid kvinnor som haft visionära erfarenheter och skrev ner deras profetior. Men ibland avslöjade han dem som falska: för att Mer Wesley skulle lägga märka till henne. Karismatiska fenomen var inte ovanliga under Wesleys möten. Bön för sjuka förekom samtidigt som Wesley läste och publicerade medicinska verk. Överhuvudtaget var Wesley tolerant inställd till entusiastiska uttryck men han kunde gå emot alltför mycket skrikande och hoppande. Han såg att många människor förändrades och såg det därför som ett Guds verk. Många av hans främsta medarbetare (exempel Thomas Maxfield) hade gjort sådana erfarenheter. De upplevde något de aldrig gjort förut. Sedan levde de ett liv i praktisk godhet. Avslutning John Wesley dog den 2 mars Varje år hade han på födelsedagen skrivit ett tack till Gud i sin dagbok. Hans egen förklaring till den goda hälsan (han hade livet igenom en vikt på 56 kilo) var visserligen Guds nåd men också att han under femtio år stigit upp klockan fyra, hade predikat klockan 5 ( en av de mest hälsosamma övningarna i världen ) och att han rest minst miles varje år. Vid hans död fanns det ungefär metodister i England och i Amerika. 1 på 30 engelsmän var metodist år Idag har metodismen ungefär 40 miljoner medlemmar. Wesley skriver i dagboken 1785 om hur senapskornet vuxit under de närmare femtio åren: de vet att religionen är ett heligt sinnelag. 8

9 I sin sista predikan (den 23 februari), talade Wesley över texten Sök Herren medan Han låter sig finnas. Han bars till graven av sex fattiga män. Hans sista ord var Det bästa av allt är att Gud är med oss. Per-Axel Sverker 9

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE 1 Nephi 3:7 Jag skall gå och göra. Herren befallde Nephi och hans bröder att återvända till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna. Herren förbereder ett sätt för oss att hålla hans bud. Vad har Herren

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11 * Sammanfattning av predikan den 8/9 Vem är den helige Ande? - Tredje personen i Guds treenighet - Är Faderns och Jesu/Kristi ande Tittade på några bilder vi har för Anden: Duva, Eld, Vind, Källa Anden

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen Var hjälpsam! Joh 16:7-15 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. 8

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Griftetal för Staffan Bergman Hebr. 13:7 Staffan predikade Guds Ord och tjänade Herren till slutet

Griftetal för Staffan Bergman Hebr. 13:7 Staffan predikade Guds Ord och tjänade Herren till slutet Griftetal för Staffan Bergman 2015-11-26. Hebr. 13:7 I Guds + Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. I liv och död min tillflykt bliv, Jag i din hand mig giver. När du, o Jesus,

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer