John Wesley. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "John Wesley. Inledning"

Transkript

1 John Wesley Inledning John Wesleys värld, 1700-talets England, var en värld i förändring. Arbetslivet förändrades genom nya industrier. Vetenskapen började växa fram. Skolor var ovanliga, varför läskunnigheten var mycket låg. När Wesley började sitt resande fanns det inga järnvägar, bara ett nätverk av dåliga vägar med få värdshus. Som vid de flesta tillfällen av sådana förändringar skapades stora klyftor mellan rika och fattiga. Den rike gentlemannen kunde tillbringa sin dag med goda vänner och god litteratur. Kyrkorna hjälpte ibland de fattiga men av regeringen fick de ingen hjälp utan fattigdom bestraffades med att man sattes på fattighus. Det stora antalet sjukdomar fanns det ännu ingen bot för. De flesta använde inte tvål. Barnadödligheten var extremt hög (i London överlevde ett av fyra barn) och den förväntade livslängden låg på 40 år. Straffen var barbariskt höga, hängning för stöld exempelvis. Kroppslig bestraffning var vanlig, som att sitta i stocken, få prygel eller få örat bortklippt. Dryckenskapen var omfattande. De som tog sin tillflykt till de större städerna hade ändå inte stora möjligheter att få ett arbete. Kanske de istället rekryterades till armén eller fördes bort till Amerika som fångar. Om någon fick arbete i kolgruvorna i närheten av de mindre städerna, fick han stiga upp kl halv fyra och sedan arbeta i dåligt ventilerade gruvschakt hela dagen. Man bodde i stora förläggningar utan något privatliv men ändå med stora barnkullar. Det fanns inga lagar som skyddade arbetarna. Det ansågs revolutionärt att tala om politiskt och socialt skydd. I kyrkan predikade man att alla skulle förbli i den ställning man blivit född in i och leva i lydnad mot kungen och kyrkoherden. John Wesleys liv In i denna värld föddes John Wesley den (17 eller) 28 juni år 1703 i Epsworth. Hans barndom styrdes av hans stränga mor och krävande far. Modern Susanna ansåg att barns vilja skulle kuvas och att de skulle gråta tyst, när de fått aga. Barnskrik fick inte höras i hemmet. Andakter hölls varje morgon. Studier var en normal del av den dagliga rutinen, även för döttrarna. John var det fjortonde barnet av arton (men åtta stycken dog som barn). Han fick lära sig sparsamhet vad gäller kost och generositet vad gäller motion. Men John skriver aldrig kritiskt om sitt hem under beskriver det istället som en idealisk kristen uppfostran. Sju år gammal räddades han genom ett fönster vid en brand i prästgården. Hans mor påminde honom sedan om att han var som en brand, ryckt ur elden (Sak 3:2). Han hade blivit sparad för ett högre syfte. Susanna hade samtal med John varje torsdags kväll. Samuel, Johns far, var under många år sysselsatt med att skriva ett stort verk om Jobs bok. Han var mycket sträng som högkyrklig kyrkoherde. Från hemmet fick John med sig en god studievana. 17 år gammal kom han genom ett stipendium som student till Oxford. I tjugoårsåldern börjar han överväga att bli präst och prästvigs Efter en kortare tid som pastorsadjunkt kom han tillbaka för att bedriva studier. Wesley blev s k fellow (ungefär docent) vid Lincoln College Men han återvände också för att leva ett heligt liv. Han blev nämligen ledare för gruppen, som kallades Heliga klubben. Denna förening var en början till metodismen och det är vid denna tid som öknamnet metodister tillkom. Denna klubb utsattes för studenternas hån för att den ansågs 1

2 vilja göra hela staden till ett kloster. Deras löfte var att fasta för att avskära återtåget till världen (onsdag och fredag till kl 15), studera NT på grekiska regelbundet, motta nattvarden varje vecka och utsätta sig för självprövning. Dagboken visar hur han varje kväll ställde sig inför samvetets domstol (bl a högmod över min helighet förakt för andra ). Man beslutade sig också för att besöka fängelser för att lära fångarna läsa och ge dem rättshjälp och de fattigas hem där barnen fick undervisning och kläder gavs till behövande.. Först senare insåg Wesley att han följde kristendomens bokstav och inte dess anda. Mycket av inspirationen till detta liv låg i läsningen av William Law s bok Serious Call to a Devout ad Holy Life (1728). Law var Wesleys mentor under tio år. Law undervisade om vägen till ett praktiskt heligt liv begav sig brodern Charles och John till Georgia i de amerikanska kolonierna. Huvudmotivet var för John hoppet att frälsa sin egen själ. Köttets begärelser skulle bli lättare att övervinna där än i Oxford. Bristen på europeiska kvinnor skulle hjälpa honom att nå den sinnets renhet, som anstår kandidaten för det tillstånd, då man varken gifter sig eller bortgiftes, utan är som Guds änglar i himmelen. Det livet som indianmissionär blev en verklig prövning för Wesley, bl a därför att där fanns en europeisk kvinna (se nedan). Redan under båtresan visade John sitt nit för själarna. Alla människor är onda på mig för alla mina täta utläggningar. Kyrkomedlemmarna i kyrkan i Savannah uppskattade inte heller hans stränga krav. Församlingen bestod av många slags människor och folk av olika nationer. Därför lärde sig John både franska, spanska och italienska. I prästgården inrättade John ett barnhem och en skola. När de fattiga barnen blev retade för bristen på skor, valde John att också gå barfota. Senare i livet skrev Wesley en bok för barnens introduktion i kristen tro. Söndagsskolan startade inom metodismen. Själv startade Wesley den berömda Kingswoodskolan för barn. Indianerna blev det inte så mycket kontakt med. Men en sak blev av positiv betydelse, nämligen kontakten med herrnhutarna på utresan. Dessa män och kvinnor hade sjungit psalmer under en svår storm under ditresan. Han ville ha en sådan tro. En av herrnhutarna frågade John om han hade vittnesbördet inom sig. Vittnar Guds Ande med din Ande att du är ett Guds barn? John visste inte vad han skulle svara men svarar på frågan om han känner Jesus Kristus: Jag vet att han är världens frälsare. Det är sant, svarade herrnhutaren, men vet du att han frälst dig? Jag svarade: Jag hoppas att han har dött för att frälsa mig. Han tillade endast: Vet du det själv. Jag sade: Det gör jag. Men jag fruktar att det var tomma ord. Prästen och missionären John Wesley var en förkrossad person när han 1738 återvände till England. Han betvivlade sin egen frälsning. Under hemresan skriver han: Jag reste till Amerika för att omvända indianer, men, o vem ska omvända mig?.. Jag har en religion för en vacker sommar. Jag kan tala väl: ja, jag kan tro det själv, när ingen fara hotar. Men inte om döden stirrar mig i ansiktet och min ande oroas. John Wesley insåg att trots att han var präst saknade han tron. Peter Böhler, en herrnhutare, gav honom lösningen, predika tro tills du fått den! Och den 24 maj 1738 omkring en kvart före nio, vid ett möte på Aldersgate Street, upplevde John en omvändelse, en djup erfarenhet av tro. Hans hjärta blev förunderligt värmt. Jag kände att jag förtröstade på Kristus, på Kristus allena för frälsning, och en förvissning gavs mig att han borttagit mina synder, ja, just mina och frälst mig från syndens och dödens lag. Efter denna tidpunkt tycks han ha kommit in i någon slags vila och förtröstan. Den stora skillnaden ligger i frälsningsvissheten. Efter Aldersgate Street visste 2

3 Wesley att han var en kristen. Det var en vattendelare mellan lag och nåd men också en kraft till handling. Aldersgate gjorde honom användbar. Hans gåvor vändes nu mot andras behov. Detta förstärktes av den andliga upplevelse som Wesley upplevde på nyårsdagen 1739, en slags pingstdag. Omkring klockan 3 på morgonen, då vi var endräktigt i bön kom Guds kraft mäktigt över oss, många ropade av överflödande glädje och många föll till marken. Då började hans verkliga arbete. Metodismen som det brinnande hjärtats religion började då. Wesleys dagbok visar de varma och intensiva samtalen med Böhler och avslöjar den viktiga roll som Böhler hade i att förstå trons betydelse. John blev så intresserad av herrnhutismen att han lärde sig tyska och besökte Herrnhut. Där samtalade han med ledaren greve Zinzendorf. Även om han senare (1740) bröt med den rörelsen, var han djupt påverkad av den. Vid 37 års ålder började John att göra predikoresor. Genom att Wesley var s k fellow vid Oxforduniversitetet var han inte bunden till en viss församling utan kunde predika var som helst. Han skrev: Jag betraktar hela världen som min församling. Under sitt liv red han miles på hästryggen, en sträcka som motsvarar tio gånger runt ekvatorn. Han predikade över predikningar. Han predikade i kyrkorna tills de stängdes för honom. År 1738 skriver han i dagboken: Jag tror att det behagade Gud att välsigna den första predikan mest, eftersom den väckte största förargelsen. Den var i själva verket ett öppet förkastande av den laglöshetens hemlighet, som världen kallar försiktighet. Därefter predikade han ute på de öppna fälten (första gången i Bristol 1739), ofta för folkskaror som räknades i tusental. Han gav en kyrka åt dem som inte gick i kyrkan. Egentligen var han från början tveksam till att predika utomhus: då jag hela mitt liv så envist hållit fast vid allt det som hade att göra med det passande och med kyrklig ordning, att jag skulle ha ansett det nästan syndigt att söka frälsa själar, om det inte skedde i en kyrka Kl 4 på eftermiddagen gick jag med på att bli mera simpel och på allfarvägarna förkunna frälsningens glada budskap. Han brukade predika tre gånger per dag, med början klockan 5 på morgonen, då arbetarna var på väg till sina jobb. Han återvände gång på gång till en mängd platser i Storbritannien. Vid dessa tillfällen undersökte han tillståndet i de grupper, som han upprättat. Han gjorde många hembesök för samtal med medlemmarna. I sin predikan behandlade han framförallt frågan om tro men också om helgelse, renlighet, goda familjerelationer och många andra ämnen. Han bad sina åhörare stanna kvar i sin kyrka, om de redan tillhörde någon. Hög och låg kom för att lyssna till honom. I början mötte han hårt motstånd, också från de mest fattiga. Wesley stod emot mobben så länge som det var möjligt, trots deras rop och stenkastande. Vid flera tillfällen blev ledarna mjuka inför Wesley, som verkar ha haft en enorm utstrålning. Han återkom till samma plats trots motståndet. Wesley var ett föredöme genom sitt eget liv. Trots höga inkomster från sina böcker (1000 pund) levde han hela livet på 28 pund för ett helt år. Sina inkomster använde han istället på olika projekt, exempelvis kliniker för de fattiga. Man beräknar att Wesley lät 230 publikationer gå till trycket. Flera skrifter skrev Wesley på hästryggen. Wesley var alltså en skarp akademiker, som kunde mäta sig med dåtidens ledande intellektuella. Men han tillät inte sina intellektuella intressen att skärma av honom från verkligheten. I sin dagbok skriver han: Men nu var hennes samtal alltför högt för mig. Min själ är sjuk av denna sublima teologi! Låt mig tänka och tala som ett litet barn! Låt min religion vara klar, okonstlad, enkel! Ödmjukhet, hovsamhet, tålamod, tro och kärlek vare mina högsta gåvor, och låt de högsta ord varmed jag förkunnar dem, vara dem som jag lär mig från Guds bok. 3

4 Hela livet var han ytterst aktiv. Han översatte psalmer, skrev mängder av brev och skrev en dagbok som han publicerade (och en annan hemlig, kodad dagbok). Hans energi har få motstycken i historien! Hans inflytande ledde till förändrade liv för många lyssnare. Svordomar upphörde, klädseln blev ren, gin-drickandet upphörde. Hans förkunnelse förutsatte att en människa, med hjälp av Guds nåd, kunde stå emot det onda. Detta gällde även den fattige. Wesley var ingen revolutionär som ifrågasatte samhällets struktur. Dock fanns det ett område som han inte accepterade, nämligen slaveriet. Han hade reagerat mot slaveriet redan under sin tid i Georgia. Hans dagböcker vittnar om arbetet för att få slaveriet att upphöra. En av de tidigaste skrifterna mot slaveri Tankar om slaveriet (1774) visar hans motstånd. Han skrev mot slutet av sitt liv, sex dagar före sin död, ett brev till William Wilberforce, den som starkast företrädde motståndet mot slaveriet. Först 1807 förbjöds slavhandeln i det brittiska imperiet. I förhållande till det politiska livet i kolonierna var han dock konservativ. I ett öppet brev krävde han att de skulle förbli lojala med England. Däremot gjorde Wesley allt för att leda de fattiga till ett bättre liv. Kristi religion känner ingen annan religion än en social religion, ingen annan helighet än social helighet. Wesley insåg att även de fattiga ville leva ett bättre liv, trots att det ofta syntes omöjligt för dem, att de ville tro att det fanns hopp. Han besökte fängelser, sjukhus och tukthus för att förmedla frälsningens budskap. Detta var ingen enkel uppgift, eftersom dessa människor såg sig som hopplöst förlorade. De sjuka hade fått höra att sjukdomen var ett Guds straff. Wesley och hans medhjälpare mötte därför hat och ointresse. De fick predika i en miljö av hån och hot. Men dessa metodister höll ut även under risk av sjukdom och under många besvikelser. Besök i fängelser hade börjat redan med Holy club i Oxford. Sjukhus var inte de rena platser som vi föreställer oss. De fattiga fick inte den vård de behövde. Wesleys reform att ge de fattiga egna kliniker var därför välbehövlig. Han skrev också en bok för massorna om hur sjukdomar kunde botas. Genom väckelsen kunde människors liv förändras fullständigt. Genom Jesus blir en människas alla möjligheter till verklighet. Han betonade renlighet och sparsamhet i sina predikningar. Han genomförde insamlingar för mat, kläder och pengar till de fattiga. Ett gammalt gjuteri gjordes om till spinneri för att avhjälpa arbetslösheten. Han organiserade fattighus, änkehus och lånebank för att ge fattiga en chans att starta på nytt. Han levde som nämnts på samma inkomst hela livet. Själv avstod han från att dricka te för att ge ett exempel på hur man kan spara pengar. Han avstod också från alkohol och kritiserade dess effekter. Under 1700-talet drack man gin, som var billigt. Det förstörde mångas liv. Metodisterna följde dock en avhållsam linje. Wesley fick med tiden efterföljare som också predikade hans budskap. Den förste lekmannapredikanten var Thomas Maxfield. Egentligen hade Wesley inte tillåtit honom att predika men efter att ha hört honom gav han denne tillåtelse (1741). Maxfield blev förföljd för sitt arbete och fängslad. De predikanter som ledde väckelsen i Amerika var Thomas Cooke och Francis Asbury. Asbury valdes till den förste biskopen och var den store organisatören. Han formade den stora Metodistepiskopalkyrkan i USA. Trots egen ohälsa reda han över landet och startade därmed systemet med kringresande predikanter även i USA. Cooke var den hängivne missionären, som till sist önskade bli ledare för arbetet i Indien. På resan dit dog han. Främst bland medarbetarna måste brodern Charles nämnas ( ). Charles gav liv åt den metodistiska väckelsen genom sina psalmer. Först trycktes de även under Johns namn 4

5 men det är nu känt att Johns del begränsades till att översätta psalmer från andra språk. Charles komponerade 6500 psalmer av vilka många sjungs än idag. Tidigt i sitt liv avstod han från ett stort arv för att istället bli väckelsens poet. Sången blev en viktig del av metodismens program. Charles var lika outslitlig som psalmförfattare som John var som förkunnare. Fortfarande sjunger många hans psalmer (44 O giv mig tusen tungors ljud (O for a thousand tongues to sing) 86 O Guds kärlek dina höjder (Love Divine, All loves exelling) 123 Lyss till änglasångens ord (Hark, the herald angels sing). Detta fanns naturligtvis också andra förkunnare inom den evangelikala väckelsen på talet. Den främste bland dessa var George Whitefield. Han var ytterst vältalig och kraftfull som förkunnare, som ibland samlade skaror på upp till åhörare. Whitefield kunde dock inte matcha Wesley som organisatör. De som kom till tro på hans möten hade ingen kristen gemenskap att vända sig. Trots att de två männen hade olika uppfattningar om utväljelsen förblev de vänner under hela livet. Under hela sitt liv önskade Wesley vara lojal mot den anglikanska kyrkan, även om många kyrkor stängdes för honom. De nyomvända mobbades och blev nekade att ta nattvard. Man ordnade därför egna samlingar i kapell och samlingssalar. Själv gick han dock till mässan varje söndag. Han önskade reformera den anglikanska kyrkan. Först vid 81 års ålder tillät han en spricka i förhållande till kyrkan. Han ordinerade då missionärer för arbetet i Amerika och startade på det sättet en ny kyrka, den metodistiska. Metodistkyrkan i Sverige är en gren av den amerikanska. Wesleys teologi John Wesleys teologi skapades inte i ett vakuum. Hans kristna tro hade påverkats av många inslag i den kristna historien. Wesley var förtrogen med många teologer och författare som gett honom kunskaper. Han använde sig av allt det som han ansåg lämpligt. Han lånade alltså från många håll samtidigt som han var en självständig tänkare. Bredden i hans beläsenhet kommer fram genom den boksamling han publicerade, A Christian Library, där han samlat i 55 volymer det han ansåg vara till nytta för sina förkunnare och intresserade lekmän. Det innehöll det bästa för praktisk kristendom. Här fanns ett urval från kyrkofäderna, pietismen, mystiker, puritaner och anglikaner. Detta ambitiösa projekt visar hans vilja att låta sig inspireras av många källor. Wesley var uppvuxen inom den anglikanska kyrkan. Det teologiska arvet från den kyrkan var därför viktigt för honom. Han uppskattade högt skrifter av sådana anglikaner som Hooker och Laud. Hans respekt för Skriften, förnuftet och erfarenheten som auktoriteter för kristen tro var rotad i denna tradition. Men han var kritisk mot den kyliga rationalism som också höll den fången. Det störde honom att kyrkan inte förmådde möta de andliga behoven. Kyrkofädernas andlighet imponerade på Wesley. De representerades av Klemens av Rom, Polykarpus och Ignatius. I skriftsamlingen fanns också Makarius från Egypten med. Denne hade gjort Wesley bekant med den byzantinska andligheten och tanken att helgelsen är en process. Wesley stod naturligtvis i skuld till de protestantiska reformatorerna. Han var övertygad om att tron och nåden är av högsta betydelse för den kristne. Det var vid Wesleys omvändelse som någon läst ur Luthers företal till Romarbrevet. Men Wesley var inte okritisk mot Luther. 5

6 Han såg svagheter i Luthers lära om helgelsen. Likaså kunde han kritisera Calvin, i det fallet läran att Gud förutser vissa till frälsning och andra till förtappelse. Wesley ansåg istället att människan tog ställning till erbjudandet om nåd. Och en troende kunde falla och förlora sin frälsning. Wesley höll fast vid både Guds suveränitet och människans frihet att samverka med Gud. Alla frälsning beror av Gud men människan har fortfarande frihet. Frälsning var möjlig bara genom Guds nåd. Men viljan frigjordes till att vilja göra Guds vilja. Det finns också inslag från mystiken i Wesleys teologi. Han var attraherad av mystikerns sökande efter den religiösa erfarenheten och av deras betoning av det inre livet. I boksamlingen var en sådan mystiker representerad som Blaise Pascal. Wesley läste också Madame Guyon och Francois Fenelon. Men han såg också deras svagheter, nämligen tendensen att dra sig undan världen och tjänsten för andra människor. De engelska puritanerna figurerar också i Wesleys teologi. Båda föräldrarna hade denna bakgrund i sin släkt. Från puritanerna hade han lånat sin predikostil och den fria bönen. Han delade också deras hängivenhet att relatera evangeliet till det dagliga livet. Den kontinentala pietismen hade också satt sina spår hos Wesley. Från herrnhutarna hade han fått insikten om vad gruppens gemenskap betydde för bibelstudium och bön. Däremot saknade han hos dem tillräcklig respekt för kyrkans sakrament. Wesley var inte bara evangelist utan också en väl genomtänkt teolog. Hans studier täckte hela hans liv och han blev väl förtrogen med den kristna historien och dess olika teologier. Han kunde finna en underliggande enhet i olika traditioner och använde det till tjänst för kyrkans förnyelse och väckelse. Wesleys organisation Wesley var en lysande organisatör men vilka var hemligheterna bakom hans organisation? Wesley betonade den praktiska kristendomen, en kristen tro som alltid skulle visa sig i den kristnes handlingar. Grannar och vänner kunde se att hans efterföljare ville leva ett kristet liv. Det fanns ingen ursäkt för att inte ta emot Guds nåd till ett helgat liv. Man kunde sträva efter att uppnå ett så fullkomligt liv som möjligt, även om fullkomlighet bara gällde för Jesu del. Till detta kristna liv behövdes också en praktiskt inriktad organisation. Denna organisation hade många nivåer och fångade upp människans olika behov. Wesley betonade människornas delaktighet och han fördelade dem som ledare i enlighet med deras gåvor. Det fanns en dynamik i organisationen, exempelvis genom att förkunnarna cirkulerade men också i att man prövade sitt liv i de s k klasserna och sällskapen. I dessa grupper hjälpte medlemmarna varandra att leva kristna liv, organised to beat the devil. De allmänna reglerna var a) att undfly allt slags ont, b) att göra allt möjligt slags gott och c) att bruka Guds nådemedel, särskilt Bibeln, bönen, nattvarden och gemenskapen. Denna typ av religiösa sällskap hade funnit under en längre tid i England (liksom på kontinenten). Den främsta påverkan kom från Speners Pia desideria. Man räknar med att det kan ha funnits 40 grupper i London. Även Wesleys mor hade organiserat en grupp, dock under faderns motstånd. Wesley hade erfarenhet av Holy club i Oxford men hade också ingått i liknande grupper under tiden i Georgia och vid hemkomsten till England. Herrnhutarna hade än mer förstärkt det positiva intrycket av olika typer av mindre kristna grupper. 6

7 Tanken var att varje metodist skulle tillhöra det s k sällskapet. För det krävdes egentligen bara att vilja ta sin tro på allvar. Men utöver detta tillkom möjligheten att delta i ett s k band eller en s k klass. Inom ett s k band var man uppdelade efter ålder och kön. Syftet var att hjälpa varandra till andliga framsteg. Det fanns färre band än s k klasser. Men banden bestod av små grupper på ungefär sex personer. Klassmötet var hörnstenen i Wesleys organisation. Det påbörjades 1742 och skulle i princip omfatta 12 personer. Syftet var att bära varandras bördor, genom att var och en rapporterade om sitt tillstånd. Genom denna effektiva disciplin lärde man känna varandra intimt. Medlemskap byggde inte på läropunkter utan på att vilja leva sitt kristna liv seriöst. Det förekom också bön och tacksägelse samt en insamling av penningmedel till de fattiga. Wesley fann här en struktur som gjorde att gruppen av nyomvända kom att fungera på ett bibliskt sätt. Visserligen byggde gemenskapen på disciplin men den utgjorde en helande kraft. En begynnande tro kunde växa lättare i en varm gemenskap. Där skedde enligt uppgift de flesta omvändelserna. Samlingarna höll samman den metodiska gemenskapen. Wesley pekar på att denna väckelse därför, till skillnad från Luthers reformation, kunde pågå under flera generationer. Det sporadiska i väckelsearbetet bands samman av dessa klassmöten. Ledarna hade till uppgift att besöka klassmötets medlemmar en gång per vecka. Det var för Wesley viktigt med lekmannaledare. Dessa var fler än resepredikanterna och utövade ett pastoralt ledarskap. De stod i en kollektiv gemenskap på en plats. Ingen hade, enligt Wesley alla förmågor som är nödvändiga för att bedja, fortsätta och fullkomna nådens verk i hela församlingen. Enligt beräkningar krävdes det ungefär klassledare och kanske andra ledare. Bland de nyomvända, av vilka många var fattiga och enkla människor, skulle Wesley hitta 1 ledare bland 5 medlemmar. Wesley hade denna tilltro till dessa människor. Han gick långt för att praktisera det s k allmänna prästadömet. Wesley och kvinnorna John Wesley levde sitt liv enligt de regler som hans mor lagt upp för honom. Hennes inflytande var så djupt på honom att hon kallats metodismens moder. När han skulle fatta viktiga beslut kontaktade han henne. Hon var troligen den enda som kunde mäta sig med honom men hennes inflytande blev troligen också ett hinder för John till en fungerande relation med kvinnor. Vem kunde leva upp till hennes standard? Under hela sitt liv var Wesley attraherad av kvinnor men blev besviken i kärlek och särskilt i sitt äktenskap. Trots detta levde han med kvinnor som andliga vänner. Med män var det annorlunda. Visserligen utsatte han sig för inflytande från män också men detta gällde främst fram till Han drog till sig begåvade män som han organiserade i sitt arbete och blev ledare för. Men enbart brodern Charles blev en livslång vän bland dem. Till andra män hade han under senare delen av livet mest en professionell relation. Under studieåren i Oxford var John kär i Sally Kirkham, som han kallade Varanese. Det fanns inte något fysiskt i deras relation. John var t o m tveksam till att berätta att han var förtjust i henne. Varenese uppmanar John att läsa Thomas a Kempis bok Om Kristi efterföljelse. Efter denna första förälskelse rörde sig John ytterligare en tid i de mer fashionabla hemmen. Hans nöjen var dans och teater. Ganska snart kom han dock att ingå i den s k heliga klubben med andra intressen. 7

8 Som missionär i Georgia blev John förälskad i en av församlingsborna, Sophy Hopkey. De gjorde promenader och ridturer tillsammans. Men John dröjde så länge med att berätta om sina känslor att Sophy lovades bort till en annan man. John hämnades på det mest otrevliga sättet han vägrade att viga dem. Hela församlingen kom i uppror och John fick fly från platsen och hem till England. Efter sin omvändelse mötte han ytterligare en kvinna, Grace Murray. Hon hade varit hans sköterska under en sjukdomstid och John anställde henne som assistent. Han blev mycket fäst vid henne. De beslutade sig att gifta sig. Men brodern Charles och John hade en överenskommelse att tillfråga varandra inför ett äktenskap. Charles gillade inte relationen på grund av att Grace var av s k ringa börd utan han tvingade Grace att bryta förlovningen och gifta sig med en annan predikant. John var helt förkrossad, vilket syns i dagböckerna. Inför nästa relation frågade John inte sin bror. Han gifte sig i hemlighet och mycket plötsligt Detta äktenskap var ett av hans livs största misstag. Man kan naturligtvis fråga sig vilken kvinna som skulle ha kunnat uthärda Wesleys hårda rutiner av arbete. Omvändelsearbetet och det ständiga predikandet gick före allt annat. Fru Vazeille var änka efter en sjöman. Hon blev en sjukligt avundsjuk hustru, som läste hans korrespondens i ren misstänksamhet. Hon förödmjukade sin man offentligt vid flera tillfällen genom att stjäla brev och publicera dem. De två separerade efter fyra års äktenskap (1755) men skildes aldrig formellt. Egentligen var Wesley gift i närmare trettio år. Men Johns dagböcker avslöjar närmast en kyla när hon omnämns. Han fick inte kännedom om sin hustrus död förrän efter begravningen och deltog alltså inte i hennes begravning (1781). För Wesley hade kvinnor en jämbördig ställning inför Guds ögon. Han använde kvinnor i sitt arbete även som förkunnare, dock inte som ordinerade förkunnare. Men kvinnan lyftes högt över sin position i den anglikanska kyrkan. Det var också vanligt att John i sina predikningar berömde kvinnor för deras entusiastiska kristna liv. Han besökte alltid kvinnor som haft visionära erfarenheter och skrev ner deras profetior. Men ibland avslöjade han dem som falska: för att Mer Wesley skulle lägga märka till henne. Karismatiska fenomen var inte ovanliga under Wesleys möten. Bön för sjuka förekom samtidigt som Wesley läste och publicerade medicinska verk. Överhuvudtaget var Wesley tolerant inställd till entusiastiska uttryck men han kunde gå emot alltför mycket skrikande och hoppande. Han såg att många människor förändrades och såg det därför som ett Guds verk. Många av hans främsta medarbetare (exempel Thomas Maxfield) hade gjort sådana erfarenheter. De upplevde något de aldrig gjort förut. Sedan levde de ett liv i praktisk godhet. Avslutning John Wesley dog den 2 mars Varje år hade han på födelsedagen skrivit ett tack till Gud i sin dagbok. Hans egen förklaring till den goda hälsan (han hade livet igenom en vikt på 56 kilo) var visserligen Guds nåd men också att han under femtio år stigit upp klockan fyra, hade predikat klockan 5 ( en av de mest hälsosamma övningarna i världen ) och att han rest minst miles varje år. Vid hans död fanns det ungefär metodister i England och i Amerika. 1 på 30 engelsmän var metodist år Idag har metodismen ungefär 40 miljoner medlemmar. Wesley skriver i dagboken 1785 om hur senapskornet vuxit under de närmare femtio åren: de vet att religionen är ett heligt sinnelag. 8

9 I sin sista predikan (den 23 februari), talade Wesley över texten Sök Herren medan Han låter sig finnas. Han bars till graven av sex fattiga män. Hans sista ord var Det bästa av allt är att Gud är med oss. Per-Axel Sverker 9

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Barnen i Bibeln. Inledning

Barnen i Bibeln. Inledning Barnen i Bibeln 1 Inledning Bibeln har en mycket positiv syn på barnen. För att det ska framgå, krävs det att vi gör en historisk orientering om förhållandena på Bibelns tid. Det var under antiken inte

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer