Region Skåne. kollektivtrafik,, planering av regionala investeringar i medverkar till utveckling av regionens näringsliv n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. kollektivtrafik,, planering av regionala investeringar i medverkar till utveckling av regionens näringsliv n"

Transkript

1 Region Skåne Region Skånes uppdrag är r att företrf reträda och främja regionens intressen och att vara en offensiv samarbetspartner tillsammans med många m intressenter i Skånes utveckling: enskilda individer, företagare f och deras branschorganisationer, kommuner, universitet och högskolor, h länsmyndigheter och andra. Region Skånes verksamheter Hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik,, planering av regionala investeringar i form av vägar, v medverkar till utveckling av regionens näringsliv n och kultur. Antal medarbetare: : cirka ( kvinnor, män) m Omslutning: cirka 24 miljarder kronor Skattesats: : 10,39 kronor En offensiv miljösatsning Alla skåningar ska kunna leva ett gott liv i en god miljö, Det interna miljöarbetet ska vara ett föredf redöme och miljöprofilen ska stärkas under perioden Tyngdpunkten i miljöprogram ligger påp de miljöfr frågor som är mest betydelsefulla för f r Region Skånes verksamheter att arbeta med, exempelvis minskad klimatpåverkan, effektivare resurs- och energiutnyttjande samt minimering av miljörisker med kemiska produkter och läkemedel. l Genom ett offensivt miljöarbete som bedrivs inom ett 30-tal förvaltningar med ca medarbetare kan Region Skåne bli en betydande aktör r påp miljöomr området. 1

2 Effektivt miljöarbete - rätt från början Miljömål l 1 Miljöhänsyn ska ingå som en naturlig komponent i inköp, upphandling och beslutsprocesser. Miljömål l 2 Fortsatt satsning ska göras g påp att certifiera miljöledningssystemen ledningssystemen enligt ISO inom Region Skåne samt att integrera miljöfr frågorna i den ordinarie verksamhetsstyrningen. Hushållning med naturresurser och minskad miljöpåverkan Miljömål l 3 Miljöbelastningen från n transporter i regionen ska minska. Miljömål l 4 Energin ska användas ndas effektivare. Miljömål l 5 Avfallsmängden ska minska och återvinningen öka. Miljömål l 6 Kemikalie- och läkemedelsutsll kemedelsutsläppen ska minska. Miljömål l 7 Hållbar konsumtion Materialutnyttjandet ska bli mer resurssnålt och kretsloppsanpassat. 2

3 Stärkt miljöprofil och kunskapsspridning Miljömål l 8 Region Skåne ska bidra till att kunskaper kring samspelet mellan människa, m hälsa h och miljön tas fram och sprids. Miljömål l 9 Region Skåne vill bli en tydlig och respekterad aktör r påp miljöomr området. 3

4 Miljöcertifiering 2001 för f r Skånetv netvätt tt 2008 för f r hela förvaltning f Skåne Tvätt och Transport Skånetv netvätt tt har miljötillst tillstånd för r att bedriva tvätteri tteri- verksamhet Vi granskas 2 ggr/år r internt och revideras 1 ggr/år externt av SP Uppnådda effekter Skånetvätts utveckling 2008 jämfört med år 2006 Produktion kg tvätt 36,9% Kemikalier, gram/kg tvätt -1,0% Vatten, liter/kg tvätt -25,0% Elektricitet, kwh/kg tvätt -24,2% Ånga, kwh/kg tvätt -20,3% Fjärrvärme, kwh/kg tvätt -36,4% Fjärrkyla, kwh/kg tvätt -42,9% Avfall, Kg -2,0% 4

5 Skånetransport vi har ansvar för f Region Skånes Externa godstransporter Bilpooler Fordonsadministration Skånetransport Huvudkontor + BC i Lund (S:t Lars området) 54 tillsvidare anställda Verksamhet i Lund, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm, Helsingborg, Malmö,, Trelleborg, Ystad, Ansvar för f r transporter som utförs av externa transportörer: rer: ex. Tvätt till UMAS (Poståkeriet), Post/blodprover Hbg (ENTEK) m.fl. 5

6 Externa godstransporter Vi transporterar: Tvätt Förråd Mat Hjälpmedel (även( hem till brukare) Förbrukningsmaterial hem till Hemdialyspatienter Blod Blodprover Post Riskavfall Apoteksvaror Special transporter ex. Radioaktivt Utför r flyttningar Bilpooler För r anställda i Region Skåne som behöver resa i tjänsten. Bilpooler i Skånetransports regi finns påp följande platser: Lund (Universitetssjukhuset + Regionhuset + S:t Lars) Landskrona (Lasarett) Helsingborg (Lasarett) Ängelholm (Sjukhuset + södra s sjukhusområdet) Hässleholm (Sjukhuset ) Kristianstad (CSK) Ystad (Lasarett) Trelleborg (Lasarett) Kommande: Malmö (Universitetssjukhuset MAS) Ev. mindre orter med Primärv rvård rd + Habilitering & Hjälpmedels verksamheter Bilarna bokas via webbaserat bokningsprogram. Vi garanterar bil inom 3 timmar under dagtid. Då våra bilar är r slut hjälper vi till att boka in bil från n avtalad leverantör. r. 6

7 Fordonsadministration Både för f r verksamhetsbundna bilar och förmf rmånsbilar Tjänsten innebär: Hjälp med val av rätt r fordonstyp Beställning av fordon Tecknande av leasingkontrakt Beställning/makulering av drivmedelskort Beställning av däck d och tillbehör Utskick av kallelser till bilbesiktning Hjälp vid försf rsäkringsärende/garantiärende Kontroll/betalning av bilfakturor som sedan vidarefaktureras månadsvis m (ej drivmedel) Bilsupport Bevakning av kontraktsslut mot leasingbolaget Reglering av kostnader/intäkter kter efter återlämnande av bil Fordon inom Skånetransport 17 Tunga lastbilar 3 Tunga släp 34 Lätta L transportbilar Alla nya transportfordon utrustas med Alkolås 120 Bilpoolsbilar Totalt ca 600 st fordon registrerade 7

8 Fördelning av miljöfordon enligt definition av miljöfordon i SFS 2006: % av alla fordon 65 % av dem lätta l fordon 76 % av bilpoolsbilarna 64 % av verksamhetsbundna bilar % av tunga fordon är r Euro 5 eller fordonsgas Typer av miljöfordon av fordon registrerade påp Skånetransport 269 bilar - E85 40 bilar - Elhybrider 36 bilar - Fordonsgas 4 bilar - Miljödiesel (under 120 g CO2/km) 3 bilar - Elfordon 8

9 Miljö Är r ISO certifierade Inköp p av däck d krav påp helt fria från n HA-oljor samt lågt l rullmotstånd Nitrogen pumpning av däckd Inte bara priset utan även CO2 utsläpp som avgör r vårt v val av transportfordon Mål l att minska utsläppen av CO2 med 5% för f r godstransporter 2009 En gasdriven tung lastbil Alla nya tunga lastbilar EURO 5 Förare utbildas i Ecodriving, KörteknikK Ny fordonsupphandling för f r Region Skåne, alla bilar ska vara miljöbilar enligt definition i SFS 2006:1572 Ruttoptimering godstransporter Uppmanar till samåkning bilpool Se över resemönster för f r bilpoolsbilarna - erbjuda alternativ som ex. kollektivtrafik ev. ihop med Skånetrafiken Projekt ihop med Vägverket: V System för f r trsp.fordon som kan registrera förbrukning f per fordon och förare f och ger varning dåd man ej kör k r enligt ecodriving, vidareutvecklat ISA. ISA projekt 10 fordon (6 personbilar och 4 lastbilar) 1 månad m nollmätning (ISA i bilen utan hastighetsstöd) månad m med aktivt hastighetsstöd d i bilen (infomöte i mellan med bilförarna) Förhoppning om att detta ska ge 5% minskade CO 2 utsläpp Kan leda till bonuslönesystem nesystem (gruppvis) Rapporteras under mitten påp februari 9

10 Nya riktlinjer för f r möten m och resor inom Region Skåne Några axplock Vid planering av möten m ska alltid övervägas om mötet m kan ske påp distans (telefon, videokonferens) om deltagare kommer från n olika arbetsplatser. Kollektiva resor med tåg t g eller buss ska vara förstahands- alternativ. Inrikesflyg får f r endast nyttjas om en tidsvinst påp minst två timmar kan göras g i jämfj mförelse med annat färdsf rdsätt. För r att stimulera ett ökat antal resor med tåg t g får f r resor i 1:a klass göras. g Cykling bör b r uppmuntras för f r korta resor i tjänsten t.ex. genom att lånecyklar l tillhandahålls lls påp arbetsplatsen. Forts nästa n bild Forts riktlinjer möten/resorm Vid tjänsteresa med bil nyttjas: i 1:a hand verksamhetsbundna bilar eller Skånetransports bilpooler. i 2:a hand privat bil (ska godkännas av närmaste chef). Om privat bil undantagsvis används nds i tjänsten ska följande f krav ställas: tjänstevikt över 1000 kg, Krockkuddar, ABS-bromsar, nackskydd + trepunktsbälten påp de platser som används, nds, inte vara äldre än n 5 år. 10

11 Kontaktuppgifter Kaj Nordkvist, Mikael Wihlborg, Carl-Johan Tykesson,

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Hållbarhet är centralt för PostNords fortsatta utveckling Som ett av Nordens största företag spelar vi en viktig roll i regionens näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 25 mars 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen 2014-03-25 3 (47) Dnr Ks 2014.111 1.4.1 Remiss Miljöprogram för perioden 2015 2018 för Landstinget i Uppsala län

Läs mer

NyhetsBrev. RegionFastigheter. Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi INNEHÅLL: 29 september 2008

NyhetsBrev. RegionFastigheter. Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi INNEHÅLL: 29 september 2008 RegionFastigheter NyhetsBrev www.regionfastigheter.se 29 september 2008 Ansvarig utgivare: patrik.lundstrom@skane.se Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi kan mycket

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Det är tillfredsställande att se mål uppnås. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina engagerade kollegor, ta tag i våra nya, viktiga miljömål.

Det är tillfredsställande att se mål uppnås. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina engagerade kollegor, ta tag i våra nya, viktiga miljömål. Alcro-Beckers Miljöredovisning 2011 Som nytillträdd VD för Alcro-Beckers konstaterar jag snabbt att det är ett mycket miljöfokuserat bolag. Miljötänkandet märks överallt - i tillverkningen och produktutvecklingen,

Läs mer