Microsoft i skolan KOMMER INTE ENSAM. EN TIDNING OM IKT 2011/2012. Säker support via nätet med Windows Intune. Tusen lågstadieelever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Microsoft i skolan KOMMER INTE ENSAM. EN TIDNING OM IKT 2011/2012. Säker support via nätet med Windows Intune. Tusen lågstadieelever"

Transkript

1 EN TIDNING OM IKT 2011/2012 Microsoft i skolan EN BRA DATOR KOMMER INTE ENSAM. Joke Palmkvist Affärsområdesansvarig Skola Microsoft AB Xbox Kinect för motorik och disciplin i Björknässkolan. Engagerad lärare visar vägen för IKT i undervisningen. ning ngen en. Säker support via nätet med Windows Intune. ne. Tusen lågstadieelever i Ale kommun får egen en dator.

2 LEDARE Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola, Microsoft AB i ett klassrum där elever koncentrerat arbetar med sina datorer, ansiktena nästan lyses upp av skärmens ljus och läraren avslappnat glider omkring och gör stopp här och där för att komma med feedback, kan jag ibland förledas att tro det. Men datorn skulle inte vara ett bra verktyg om inte någon tänkt igenom vilka programvaror som skulle vara bra att använda, om inte det fanns bra support för att datorn ska fungera både i klassrummet och hemma, om läraren inte fått möjlighet att planera, pröva och reflektera och om inte det fanns en långsiktig planering på skolan kring hur förändringsarbetet ska gå till. Det fi nns inga mirakel? IBLAND HAR JAG VARIT MED OM ATT FÅ NYHETER INOM IT PRESENTERADE FÖR MIG OCH BLÄNDATS AV EN NY TYP AV PRODUKT ELLER PROGRAM TILLSAM- MANS MED DELTAGARE I ETT KONFERENSRUM HAR JAG KIPPAT EFTER ANDAN, OCH SETT NÅGOT SOM NÄSTAN ÄR OVERKLIGT INNOVATIVT, JA RENT AV MAGISKT. Omedelbart har jag börjat fundera: vad händer om man sätter det här i duktiga pedagogers händer? Kommer det att innebära att vi alla omedelbart arbetar annorlunda och ser en stor förändring även hos eleverna? Så är det naturligtvis inte och det vet vi vet ju alla egentligen. Att dela ut datorer till lärare och elever och tro att det efter en halvdags inspirationsföreläsning ska ske ett underverk är inte realistiskt. För att till fullo dra nytta av datorns styrka i klassrummet behövs kompetensutveckling, strategier, möjlighet att pröva nya idéer och stöd av kollegor runt omkring. När vi träffar de lärare som säger att de ser en rejäl förändring, så hittar vi heller inga mirakel: vi hittar stöttande skolledare, nyfikna pedagoger som vågar testa och som brinner av lust att få förklara för omgivningen vad de håller på med. För det är inte datorn som är det magiska även om vi ibland förleds att tro det. Ibland när jag är på besök Plötsligt händer något När datorn har kompletterats med alla dessa viktiga faktorer kan vi se att det händer något i klassrummet plötsligt lär sig barn att skriva och läsa mycket snabbare än årskursen innan och plötsligt kan eleven tillsammans med sin förälder ta del av alla lärares lektionsanteckningar via en delad One- Note-fil och minska sin stressnivå inför terminens arbete. Och i samband med detta sker kanske ändå ett mirakel. Att alla dessa pedagoger blir så besjälade av den förändring de ser, att de finner extra energi och kraft att dela med sig till sina kollegor vad de gjort, vad de lärt sig och vilken förändring de ser hos eleverna? Så om du upplever att någon berättar om ett mirakel i klassrummet gläds och hänförs av detta; men fråga också vad de gjorde innan de såg förändring en komma. Jag tror att nyckeln till framgången ligger just i det arbete som bäddade för den utveckling som skett. Vi som jobbar med skola på Microsoft vill gärna sprida nyheter och goda exempel om vad som händer i klassrum där det finns datorer. En bra dator kommer inte ensam! Tipsa oss gärna och följ oss via vår webbsida och på Facebook där vi heter Microsoft Skola! 2

3 INTERNATIONELLT Internationell satsning på innovativa skolor INNOVATIVA SKOLPROGRAMMET INGÅR I MICROSOFTS VÄRLDSOMSPÄNNANDE SATSNING PARTNERS IN LEARNING. för den delen av programmet och har utbildat en rad svenska lärare som i sin tur utbildar andra. Handledarkursen är ungefär sex dagar lång och uppdelad på två omgångar, men kan anpassas utifrån olika skolors önskemål. Kollega-coach-programmet har utvecklats av kanadensaren Les Foltos och är en väldokumenterad systematisk modell där ett antal verktyg och redskap för lärarna ingår. Les Foltos besökte nyligen Sverige och höll välbesökta workshops i ämnet. Särskilt för elever För eleverna erbjuder innovativa skolprogrammet t ex Student helpdesk som är ett projekt med syftet att ge fler ungdomar en IKT-kompetens som är attraktiv och efterfrågad på arbetsmarknaden. Professor Michael Fullan har hållit uppmärksammade föreläsningar i Sverige. Där samarbetar regeringar, utbildningsministerier och andra viktiga beslutsfattare i mer än 100 länder för att göra informations- och kommunikationsteknik (IKT) till en integrerad del och ett hjälpmedel i pedagogiken och övriga skolarbetet. För närvarande deltar över 100 svenska skolor och totalt i det innovativa skolprogrammet. De som deltar får genom Microsoft tillgång till en rad resurser för sin utveckling och tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter med skolor i andra länder vid regelbundet återkommande träffar. Skolledarprogram I ett speciellt skolledarprogram erbjuds lärare och skolledare verktyg och metoder som tagits fram i samarbete med en av världens främsta managementforskare inom skolvärlden, professor Michael Fullan vid University of Toronto. Han har även besökt Sverige där hans föreläsningar blivit mycket uppmärksammade. Lärare hjälper varandra Kollega-coach är en annan del av innovativa skolprogrammet. Att ta hjälp av en annan lärare har visat sig mycket framgångsrikt för dem som vill börja använda modern teknik för att skapa mer engagemang och göra undervisningen effektivare. Kristina Thunberg och Ove Engström, som är lärare på Häggviksskolan utanför Stockholm, ansvarar Professor Les Foltos är skaparen av det framgångsrika konceptet kollegacoach och har haft välbesökta workshops på flera orter i Sverige. Eva Pethrus ansvarar för Innovativa skolprogrammet hos Microsoft. Ta kontakt för mer information: microsoft.com 3

4 IKT I KARLSÄNGSSKOLAN Jerker Porat har gått sin egen väg när det gäller användning av dator i undervisningen. Möjligheten att spara lektionsanteckningar digitalt innebär återanvändning för såväl lärare som elever. Engagerad lärare visar vägen för IKT i undervisningen KARLSÄNGSKOLAN I NORA MED 450 ELEVER OCH 60 LÄRARE ÄR KOMMUNENS ENDA HÖGSTADIUM. SKOLAN HAR DATASAL OCH MEDIATEK OCH EN KOMMUNAL PORTAL ÄR PÅ GÅNG. Jerker Porat bor i Örebro men tycker om att undervisa i Nora där det finns en bra pedagogisk miljö. Han undervisar själv i fysik, matematik, biologi och idrott och uppskattar närheten till isbana, badhus och naturen med sina sjöar. Han använder sin Tablet PC för undervisning i de teoretiska ämnena i stort sett hela tiden utom när han demonstrerar något praktiskt eller 4 eleverna gör någon laboration. Finns möjlighet använder jag datorn även då för att dokumentera. Att publicera mer är något jag verkligen vill utveckla hos mig själv, säger han. Många vägar till information I väntan på centrala beslut har Jerker Porat gått sin egen väg. Han har byggt en egen hemsida, (www.jerkerporat.se) där han lägger upp kalendarium, lektionsanteckningar, länkar till sina filmer på SkyDrive och en mängd praktisk information till hjälp för eleverna. Han använder även Facebook och Twitter för korta meddelanden om t ex läxor. OneNote, Excel, PowerPoint och Info- Path är de program i Microsoft Office 2010 som Jerker Porat använder mest. Han har avskaffat alla pärmar och vanliga kalendrar och använder Outlook för att synka kalendern och kontakter

5 med telefonen så han har informationen på flera ställen. Om telefonen skulle försvinna kan man via Outlook på webben radera telefonens mailinnehåll, så inte obehöriga kan få tag på informationen. InfoPath använder jag för elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag gör ett prov i digitalt format och eleverna använder tangentbordet för att svara i svarsrutor. Då kan de vara med i klassrummet och göra provet i stället för att söka upp en specialpedagog. Åtkomst och enkelhet På skolans datorer rullar man nu ut Windows 7 för utvärdering. Jerker Porat konstaterar att arbetet med datorn går enklare och snabbare med det nya operativsystemet. Han uppskattar möjligheterna att lagra och dela med sig t ex filmer på SkyDrive och att PowerPoint Viewer finns på Office LiveSpace så att även de som inte själva har PowerPoint kan se en presentation. Åtkomst och enkelhet är A och O. Att man kan göra om OneNotedokument till PDF som alla kan öppna är ytterligare en ny finess i Office 2010, säger Jerker Porat. Han märker att IKT gör att han får med även de elever som inte är intresserade av själva undervisningen. De tycker det är fränt med tekniken och får mer kött på benen när de kan hämta inspiration på Internet t ex en släggkastare när ämnet är centrifugalkraft. Att arbeta med datorn från katedern ger också andra effekter. Så fort man vänder ryggen åt eleverna för att skriva på tavlan, förlorar man kontrollen över klassrummet. Nu när jag har blicken på klassen hela tiden upptäcker jag snabbt små tysta mobbingaktioner och det blir färre kast med suddgummin m m. Kommunikationen mellan mig och eleverna har utvecklats väldigt mycket. Kommunal hemsida Många av Jerker Porats kollegor har blivit intresserade av hans sätt att arbeta och vill kunna lägga ut sitt material för åtkomst på Internet. Det kommer att underlättas när vi får en ny kommunal hemsida där varje lärare får publicera material. Jag kan dessutom hjälpa till att skapa konton på t ex SkyDrive där de kan publicera mer. Att kollegor coachar varandra är viktigt. Det gäller inte bara IKT-användning, utan även andra pedagogiska spörsmål och idéer. Men det gäller att coachingen utförs på rätt sätt och att den som coachas har ett positiv syn på detta. Så småningom uppstår ett informationsflöde på skolan och lärarna kan lära sig av varandra. Jerker Porat bygger vidare på sitt eget bibliotek för undervisningen och ser bara nya möjligheter inför framtiden att dokumentera och publicera. Att kunna växla mellan olika digitala medier är en oslagbar källa till inspiration och att snabbt kunna följa upp sidospår som utvecklas under en lektion. FOTO: JERKER PORAT Att kunna växla mellan olika digitala medier är en oslagbar källa till inspiration och att snabbt kunna följa upp sidospår som utvecklas under en lektion. Se film som visar hur Jerker Porat arbetar. Gå in på microsoft.se/skolfilmer 5

6 WINDOWS 7 Många skäl för skolor att välja Windows 7 SOM DATORANVÄNDARE FUNDERAR MAN KANSKE INTE TILL VARDAGS SÅ MYCKET ÖVER DATORNS OPERATIVSYSTEM. DET ÄR DOCK DETTA SOM STYR VIKTIGA FUNKTIONER SOM HASTIGHET, SÄKERHET, BATTERILIVSLÄNGD, HUR MAN ANSLUTER SIG TILL OLIKA NÄTVERK, SÖKNING AV DOKUMENT OCH SKRIVBORDETS (SKÄRMENS) UTSEENDE. I undervisningssammanhang där ungdomar ska förberedas för arbetslivet är det särskilt viktigt att ha de senaste versionerna av operativsystem och annan programvara. Skolan behöver hålla eleverna a jour med den verklighet de snart ska möta i arbetslivet. Microsofts support av Windows XP upphör om drygt två år och gör att det finns all anledning att i god tid gå över till Windows 7. Det ger också perfekt samspel med Microsoft Office XP Mode De som vill fortsätta köra XP-program kan göra det utan problem under Windows 7, säger Michael Bohlin som är produktansvarig för Windows 7 hos Microsoft i Sverige. I Windows 7 finns s k XP Mode inbyggt och man kan köra nya och gamla program om varandra. Snabbt och enkelt I Windows 7 finns inbyggda funktioner som gör att man enkelt kommer åt alla typer av nätverk. Datorn kopplar automatiskt upp sig till trådlösa nätverk och väljer 3G om man har det. Om skolan dessutom har en Windows- server kan en lärare komma åt alla dokument som ligger där var han eller hon än befinner sig. Sluta leta börja hitta! Det är extremt lätt att hitta sina dokument och program med Windows 7, påpekar Michael Bohlin. Man trycker på start och får upp en sökruta där man skriver valfritt sökord. Då får man upp alla dokument med anknytning till detta. Det finns inget snabbare sätt om man har råkat glömma bort var man sparade. Hjälpfunktioner Under startknappen finns även en effektiv hjälpfunktion som gör att datorn bland annat själv kan hitta problem med filer och reparera dem. Det finns också s k Remote Assistance för att be om hjälp från någon man känner via e-post eller messenger. Funktionen innebär att den hjälpsökandes skärm syns hos den andra personen. Längre batteritid Alla som har bärbara datorer vet hur jobbigt det kan vara att hålla dem laddade. Windows 7 har nya energiprofiler som gör att batterierna håller längre. Windows 7 dimmar t ex skärmen successivt om datorn inte används. Tydligare skärm I Windows 7 kan man välja mellan olika färgteman så att elever med synproblem kan se kontraster tydligare. Ett förstoringsglas kan snabbt aktiveras med musen för att få större text. Genom att välja egna teman känner man sig hemma i sin dator. Det finns hundratals små och stora förbättringar i Windows 7 som gör att det dagliga arbetet vid datorn går enklare och smidigare, påpekar Michael Bohlin. I skolorna kommer naturligtvis pedagogiken i främsta rummet. Då är det bra med en snabbt, hjälpsamt och pålitligt operativsystem som gör datorn till det effektiva verktyg varje lärare behöver. VILL DU VETA MER? Praktiska användartips finns på: windowslive.se/mvh Tips på blogg för dig som jobbar med IT: windowsproffs.se 6

7 Internationell mentorskola vill bli bäst i Sverige BJÖRKNÄSSKOLAN I NACKA HAR SOM VISION ATT ERBJUDA SVERIGES BÄSTA UTBILDNING FÖR ALLA ELEVER, BARN OCH UNGA, VARJE DAG. Lars Ekelöw är IT-strateg på Björknässkolan som ligger i framkant bland Nacka kommuns skolor. För att nå sitt mål har skolan samlats kring beslutet att IKT ska finnas med som en integrerad del i verksamheten. Som IT-strateg har Lars Ekelöw varit tongivande under sina 10 år på skolan där alla elever i år 1-9 i dag har en egen bärbar dator som de kan använda både i skolan och hemma. Redan 2007 antogs Björknässkolan som en av 12 skolor till Microsofts världsomspännande innovativa skolprogram och har deltagit i internationella möten, inventerat och utvärderat olika modeller för skolutveckling samt fokuserat på ökad integration av teknik i undervisningen. Omvärldsperspektiv Att delta i innovativa skolprogrammet (ISP) har betytt mycket för oss, säger Lars Ekelöw. Som lärare blir man lätt isolerad i sin miljö. ISP har gett oss omvärldsperspektiv och handlar inte bara om IKT. Vi har mött kända forskare och goda föredömen som visat 7

8 IKT I BJÖRKNÄSSKOLAN oss sina pedagogiska lärmiljöer. Utan dessa hade vi inte stått där vi är i dag. Han poängterar också vikten av kontakt med näringslivet och anser att alla skolor borde ha ett mentorföretag att hämta praktiska erfarenheter från. När det gäller val av teknik påpekar Lars Ekelöw vikten av att välja bra datorer och inte riskera onödigt strul. Efter många år med Windows XP som operativsystem upplever skolan Windows 7 som ett lyft. Vi får bättre prestanda, det blir roligare och mer stabilt, säger han. Dessutom innehåller Microsoft Office 2010 en massa bra pedagogiska verktyg. OneNote, som nu konverterar handskriven text på en Tablet PC till datortext, är ett fantastiskt program. För att lyckas med IKT i undervisningen har Björknässkolan satsat mycket på internutbildning. Sex lärare har gått kurs för att bli kollegahandledare och man arbetar mycket med intern spridning av kompetens. Skolans framgångar har väckt stort intresse och man har haft mer än 80 studiebesök de senaste åren, bl a från riksdagens utbildningsutskott och internationella besök från Kina och Japan. Skolan fungerar nu som internationell mentor för andra skolor som vill utvecklas. Kollegahandledare Anna Ljungqvist undervisar år 9 i engelska och är en av skolans kollegahandledare. Många tror att alla pedagoger kan ta till sig nya verktyg av egen kraft, Anna Ljungqvist undervisar i engelska och fungerar som kollegahandledare. men en del lärare är faktiskt rädda för att tappa kontrollen i klassrummet när eleverna har varsin dator. Det är viktigt att de som vill och behöver får hjälp att komma igång. Själv arbetar Anna Ljungqvist helt digitalt och för eleverna är datorn i dag som vilket redskap som helst. Tillgängligheten, att kunna nå material när som helst och möjligheten att individanpassa är det hon uppskattar mest. Bygger arbetsböcker Inspelningsfunktionen i OneNote är superenkel att använda. Jag sätter ihop mängder med olika typer av material och bygger resursbanker där eleverna kan plocka det de behöver. En del behöver träna länge på vissa avsnitt och Se film som visar hur Anna Ljungqvist arbetar. Gå in på microsoft.se/skolfilmer andra lär sig snabbt. De kan välja själva hur de arbetar. Datorn är ett fantastiskt redskap och det är roligt att vara lärare och upptäck nya saker tillsammans med sina elever. De är ofta duktigare än oss lärare på själva tekniken. Då är det viktigt att låta dem vara delaktiga och känna att deras kunskap väger tungt. Anna Ljungqvist har tillsammans med skolans rektor och Lars Ekelöw inspirerats av de många kontakterna och möten med skolor världen över i samband med innovativa skolprogrammet. Vi hade dock ganska lika tankar som övriga länder. Vi insåg att vi stod inför liknande behov att utveckla skolan och att en-till-en är en nödvändig faktor för att lyckas. Yngsta eleverna samarbetar vid datorn Carina Ehn fick hösten 2010 sin första etta där alla elever har egen dator och kan nu konstatera att det mesta går lättare än tidigare. Både föräldrar och elever är positiva. Min Tablet PC är ett mycket bra verktyg, säger hon. Jag gör all planering på den. Jag lägger in länkar som jag tar upp under lektionen så jag slipper leta runt och har sedan allt kvar. Vi använder OneNote varvat med pedagogiska program. Barnen arbetar två och två och lär sig mycket på det. När de inte använder pennan på sin Tablet PC uppmuntrar jag dem att använda båda händerna på tangentbordet. 8

9 Xbox Kinect får barnen att röra på sig Barnen använder hela kroppen när de spelar Xbox Kinect och lär sig både motorik och disciplin. När Björknässkolan fick möjlighet att testa det nya spelet Xbox Kinect från Microsoft utvärderade man det ur pedagogisk synvinkel och fann att det har egenskaper som gör det intressant att använda i skolmiljö. Birgitta Wollin undervisar tillsammans med Anita Olsson och Christofer Amsköld en specialklass med behov av särskilt stöd. Även fritidsverksamhet ingår. De har tidigare använt Röris men såg att Kinect har mycket att erbjuda med spel som gör barnen intresserade av olika sportgrenar. Vi har kört bowling en del och nu vill flera börja bowla på riktigt, berättar Birgitta Wollin. Med Kinect kan de pröva, misslyckas och pröva igen. Alla får chans att bli bäst. Dessutom lär de sig att vänta på sin tur Att alla barn mår bättre av att röra på sig är forskarna överens om. När lärarna från Björknässkolan visade Kinect för andra fritidsavdelningar nappade de också på konceptet och har nu skaffat egna spel. Första femman som haft PC sedan ettan Sommaren 2011 gick den första femteklassaren ut vid Björknässkolan där eleverna haft egen bärbar PC sedan ettan förmodligen den första i landet. Åsa Girgensohn har följt klassen från ettan och har sett hur eleverna producerat mer text, har orkat mer och blivit mer nöjda med sitt arbete än tidigare klasser. Det är tråkigt att sudda och på datorn skriver alla lika fint, säger hon. Det har stärkt elevernas självförtroende en lite oväntad effekt. Klassen jobbar mycket i OneNote och alla har egen arbetsbok som läraren kan läsa i. Där finns en särskild Åsa-flik för omdömen där eleverna sparar ett urval av sina bästa arbeten. Det spar lärartid att slippap leta. Eleverna är mycket produktiva. De har skrivit artiklar, fotograferat och illustrerat och gjort en tidning som är blädderbar på nätet. De har ritat serier i OneNote och utbyter Pod Casts med en annan klass. Under våren gjorde de en långfilm om Gustav Vasa som de spelade in med Moviemaker Live. De skrev manus själva, gjorde rekvisita och klippte till slut filmen. Jag tycker mina elever är både duktiga och modiga, säger Åsa Girgensohn. De är hjälpsamma mot varandra och de som har lässvårigheter har extra glädje av den talsyntes på svenska och engelska som finns i Word och OneNote. Eleverna är stolta när de lyckas med datorn och det tycker jag verkligen de ska vara. 9

10 IKT I ÖSTERÅKERS GYMNASIUM Gymnasiet som banar vägen SOM EN AV FÅ SKOLOR HAR ÖSTERÅKERS GYMNASIUM UTNÄMNTS TILL EN AV DE MEST INNOVATIVA GYMNASIESKOLORNA I VÄRLDEN, SÅ KALLAD PATHFINDERSKOLA EN UTMÄRKELSE INSTIFTAD AV MICROSOFT. 10

11 Vi har målmedvetet arbetat hårt för att vi skulle komma dit vi nu är En skola som framgångsrikt använder sig av informations- och kommunikationsteknik och interaktivt lärande i undervisning - så lyder Microsofts motivering ansökte 179 skolor varav 40 fick utmärkelsen. Österåkers gymnasium i Åkersberga norr om Stockholm blev enda skolan från Sverige. Att vi får utmärkelsen bara ett år efter inflyttningen i våra nya lokaler känns fantastiskt, säger Christina Awerstedt, rektor på Österåkers gymnasium. Det här är verkligen ett kvitto på att vår satsning på en dator per elev och vårt arbete med att utveckla pedagogiken med hjälp av informations- och kommunikationsteknik var helrätt. Biträdande rektor Katarina Björk betonar att Österåkers gymnasium nu kommer att ingå som en viktig part och ett gott exempel i det nationella och internationella nätverk som arbetar för att utveckla en modern pedagogik. I och med utnämningen får skolan bland annat delta i en skolutvecklingskonferens i Washington DC och medverka i online-seminarier och regionala träffar med andra skolor. Hela världen som klassrum Skolans 400 elever är ständigt uppkopplade och har hela världen som klassrum, konstaterar Katarina Björk. Samtidigt är vi måna om att finna en nära gemenskap mellan olika inriktningar och program. Elever och lärare träffas regelbundet under gemytliga förhållanden. Vi har målmedvetet arbetat hårt för att vi skulle komma dit vi nu är, fortsätter hon. Redan innan vi flyttade in i vår nya skola utbildades vi lärare i grundläggande IT-användning så att alla hade kunskap och färdigheter i att använda sina bärbara datorer vid planering och undervisning. Skolan ingår i Microsofts innovativa skolprogram där kollega-coach är en viktig del. Efter den första omgången kunde man konstatera att metoden var en verklig succé fantastiska samarbetsprojekt baserade på IKT hade växt fram. Till årsskiftet 2011/2012 kommer alla lärare på skolan att vara antingen coachade eller kollega-coacher. Under läsåret har skolan också startat student helpdesk - ett projekt för att elever ska lära sig att lära varandra att utvecklas i att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel men också ge support till andra elever och lärare. Med en lärplattform där all kommunikation och viktig information är samlad på ett ställe arbetar Österåkers gymnasium vidare på sin utveckling nu i internationell miljö där både lärare och elever får fantastiska möjligheter att dela erfarenheter med skolor i stora delar av världen. Pathfi nderskola: Hit utses den skola vars arbetssätt kan stå modell för modern skolutveckling, främst med avseende på informations- och kommunikationsteknik. I ansökan får skolorna beskriva både arbetssätt och visioner. Hög datortäthet, integrerade IT-lösningar i undervisningen och användning av interaktivt lärande är några faktorer som bedöms. 11

12 IKT I HÄGGVIKSSKOLAN FOTO: STIG ALMQVIST Inga anteckningar på lektionerna när Ove Engström kör undervisning från sin Tablet PC. Effektiv IKT-profi l på Häggviksskolan När våra elever börjar gymnasiet kan de direkt tenta av datakunskap A om de vill. HÄGGVIKSSKOLAN I SOLLENTUNA KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM HAR HAFT PROFILKLASSER MED IKT SOM LÄRANDE VERKTYG SEDAN SEDAN 2009 HAR VARJE ELEV FRÅN ÅRSKURS 6 TILLGÅNG TILL EN EGEN BÄRBAR DATOR. 12

13 där de utbyter information med en klass i Krakow. Till hösten träffas klasserna på riktigt och nian ska då bl a besöka Auschwitz. Ove Engström filmar en del av sina lektioner i matematik och de finns sedan tillgängliga på skolans hemsida. Skolan har även särskild kursplan för IKT. En gång per vecka har eleverna IKT-tid från år 6. De går bl a igenom hela Microsofts Office-paket, lär sig film- och ljudinspelning, bildbehandling, presentationsteknik och att göra hemsidor m m. När våra elever börjar gymnasiet kan de direkt tenta av datakunskap A om de vill, konstaterar Ove Engström som själv undervisar i matematik primärt men också i fysik och teknik. IKTundervisningen innebär t ex att de gör fantastiska redovisningar i PowerPoint de ligger långt före oss lärare. Kollegahandledare Ove Engström var med i tre år som handledare under ITIS-projektet och har sedan tillsammans med Kristina Thunberg, också vid Häggviksskolan, utbildat sig i Microsofts kollega-coachprogram. De har i sin tur utbildat flera hundra lärare att själva bli kollegahandelare en metod som visat sig mycket effektiv för att sprida kunskap om hur IKT kan användas i skolarbetet på ett pedagogiskt sätt. Kristina Thunberg har haft en fjärde utbildning i Lund för 55 lärare och utbildar hösten 2011 ytterligare 155 lärare. Ska man få till en förändring i klassrummet spelar det ingen roll hur många datorer man har om man inte tänker till om det pedagogiska arbetet, påpekar hon. Internationellt utbyte Som SO-lärare ser Kristina Thunberg gärna att eleverna får internationellt utbyte. Genom EU:s etwinning har en klass 9 fått ett s k digitalt rum på nätet Kristina Thunberg planerar för utbildning av ytterligare 155 kollegahandledare i höst. Egna metoder Häggviksskolan har utvecklat egna metoder för hur datorerna ska användas i skolarbetet. De är väldigt lite skrivmaskin. Ove Engström har under ett år, tillsammans med lärare från 10 andra skolor i Sverige, deltagit i ett projekt lett av myndigheten för skolutveckling och Umeå universitet och har bidragit med erfarenheter därifrån. Han filmar sina lektioner och de finns sedan tillgångliga på skolans hemsida. Han använder själv en Tablet PC och kombinerar filmerna med tabletfunktionerna. Han anser att alla lärare borde ha en egen Tablet PC och tycker det är skandal att vissa lärare inte ens har tillgång till en egen dator. Eleverna får inte anteckna under lektionerna, påpekar han. Mina anteckningar läggs ut på hemsidan. Filmerna kan eleverna titta på hur många gånger de vill. Eftersom jag använder Tablet PC har jag full kontakt med klassen. Den är ett oslagbart hjälpmedel. Goda resultat Att hans undervisning når fram syns tydligt på meritvärdena. Skolan har t ex haft en elev som tentat av gymnasiets B-kurs i matematik redan i nian, men framförallt elever som har svårt att anteckna och lyssna samtidigt gynnas av tekniken. Jag jobbar bara i Office-programmen och bygger mina lektioner med PowerPoint, berättar Ove Engström, Där gör jag även röstinspelningar. När jag gick över till Windows 7 blev jag mycket nöjd med att mina gamla POD-filmer kunde konverteras direkt och visas i Windows Media Player fick Ove Engström utmärkelsen Sveriges mest innovativa lärare i matematik av Lärarnas Riksförbund och Microsoft och jobbar stadigt vidare med att utveckla pedagogiken med teknikens hjälp. 13

14 IKT I VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA FOTO: STIG ALMQVIST Roligare i skolan med digitala hjälpmedel Anna Karlsson, NO-lärare på Viktor Rydbergs samskola, har fått pris för sitt sätt att använda Internet och sociala medier som pedagogiska verktyg. ANNA KARLSSON, NO-LÄRARE PÅ VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA I DANDERYD, UTSÅGS 2010 AV MICROSOFT OCH LÄRARNAS RIKSFÖRBUND TILL EN AV SVERIGES MEST INNOVATIVA LÄRARE. Anna Karlsson, NO-lärare på Viktor Rydbergs samskola, har fått pris för sitt sätt att använda Internet och sociala medier som pedagogiska verktyg. 14

15 Senare under året fick hon titeln Europas mest innovativa lärare och i den slutliga världsomspännande tävlingen kom hon på tredje plats. Utmärkelserna har lett till att jag har fått möta lärare från hela världen och har även deltagit i Innovative teacher forum där jag fått möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med andra pedagoger. Det har varit väldigt värdefullt för mitt fortsatta arbete. Anna Karlssons vision som lärare är att det ska vara roligt att gå i skolan. Att det blir det beror naturligtvis på flera faktorer men hon tror att den informations- och kommunikationsteknik man använder spelar en stor roll eftersom den är en så stor del av dagens samhälle. Om skolan ska kunna följa med i utvecklingen anser hon det är viktigt att varje lärare har egen dator och även eleverna. Starkt stöd från skolan På min skola har alla lärare egen Tablet PC sedan 2009, berättar Anna Karlsson, och jag har personligen upplevt ett mycket starkt stöd för mitt sätt att använda datorn i undervisningen. Alla elever i år 7 och 8 har också haft egna datorer och från hösten 2011 får även år 9 det. I sitt arbete har hon själv stor glädje av datorn och andra digitala hjälpmedel. Hon använder OneNote både för planering och genomförande av lektioner. Om lektionerna berör svåra moment kan de spelas in och blir sedan podcastade. Hon är flitig med att ge eleverna nyttiga länkar och Youtubeklipp som förtydligar något avsnitt de arbetar med och söker ständigt innovativa sätt att förmedla kunskaper. Konstruktionsspel I ett moment hon arbetat med nyligen i ämnet teknik fick eleverna spela ett konstruktionsspel, reflektera kring olika konstruktioner i samband med detta och sedan fundera kring förbättringar. Efter varje lektion e-postade de materialet för återkoppling. Momentet avslutades med ett prov där eleverna fick ha med sig datorn och använda sig av material som Internet erbjuder och som de jobbat med under arbetets gång. En-till-en-miljön gör att lärandemiljön blir flexibel och gör det enklare att individanpassa undervisningen. På matematiklektionerna arbetar eleverna i digitala arbetsböcker, som kan delas med lärare. Det ger möjlighet till återkoppling utanför klassrummet och arbetsmaterialet sparas automatiskt. Det är lätt att göra skärmutklipp till arbetsboken med förklaring av begrepp eller infoga länkar till arbetsytor på nätet. Samarbete avgörande När Anna Karlsson frågar sina elever hur de upplever datorn som verktyg i skolarbetet får hon svaret att allt finns lätt tillgängligt på ett ställe, att det är enklare att samarbeta, fråga och diskutera. Se filmerna som visar hur Anna Karlsson arbetar. Gå in på microsoft.se/skolfilmer Microsoft IT Academy ger inträdesbiljett till arbetsmarknaden Att eleverna känner sig trygga och att de har en betydande roll i gruppen anser jag är viktigt för att skolarbetet ska bli roligt. Med alla de kommunikationsvägar som finns till hands i dag blir det lättare för alla att komma till tals och vi kan forma ett samspel som ger goda förutsättningar för lärande. En-till-en-miljön gör att lärandemiljön blir flexibel och gör det enklare att individanpassa undervisningen. Jag är övertygad om att samarbete och interaktion med andra människor leder till utveckling. Lärandet tar aldrig slut för någon av oss det är livslångt, konstaterar hon. Microsoft IT Academy är ett prenumerationsbaserat program som ger lärare tillgång till de senaste resurserna för utbildning i Microsofts teknik. kdet innehåller färdiga lösningar för klassrummet som kan anpassas för elever på olika nivå. Skolan får hjälp att lägga upp IT-utbildningen och förmånliga priser på kursmaterial. Ett brett utbud av onlinekurser finns tillgängliga liksom praktiska övningar, Microsoft Press-böcker, Official Microsoft Learning Product-kurser m m. Genom programmet kan skolan ge eleverna avancerade tekniska kunskaper och internationellt erkända Microsoft-certifieringar som avsevärt ökar deras möjligheter till anställning efter avslutad skolgång. Det är nu enklare än tidigare att ta del av förmånerna i programmet. Man lägger till den som en prenumerationsartikel i något av våra licensprogram för skolor och instututioner för högre utbildning. Be din licensåterförsäljare hjälpa dig. 15

16 IKT I ALE KOMMUN Ale kommun satsar på en-till-en för de yngsta ALE MED INVÅNARE ÄR DEN FÖRSTA KOMMUN I NORDEN SOM GENOMFÖR EN SATSNING PÅ SKOLDATORER FÖR ALLA ELEVER I KLASS 1-3. TUSEN BARN HAR FÅTT VARSIN EGEN DATOR ATT ANVÄNDA I UNDERVISNINGEN. Bakgrunden är en pilotstudie i kommunen som visade att det är i denna åldersgrupp som de pedagogiska vinsterna är om störst. Grundskolan och IT-enheten har i många år samverkat för att utveckla elevernas användning av datorer i skolvardagen. Skolorna har trådlösa nätverk, personalen har utbildats och elever i alla åldrar har på olika sätt använt datorn som redskap. Vi har provat datasalar, stationära klassrumsdatorer, tunna klienter och mobila vagnar med klassuppsättningar av bärbara datorer och vi fortsätter prova och utveckla, säger Peter Madsen, som är verksamhetschef för grundskola och skolbarnomsorg. På några av kommunens grundskolor har elever i olika åldrar deltagit i en-till-en-projekt och på gymnasiet har hela årskullar utrustats med bärbara datorer. Barn med behov av särskilt stöd har haft tillgång till bärbara datorer med speciella program. Pilotstudie avgjorde - En pilotstudie visade att läs- och skrivkunskaperna ökade och att elever med koncentrationssvårigheter fick lättare att lära sig med hjälp av 16

17 En pilotstudie visade att läs- och skrivkunskaperna ökade och att elever med koncentrationssvårigheter fick lättare att lära sig med hjälp av datorer i undervisningen. datorer i undervisningen. Samtidigt blev det lugnare i klassrummet och samarbetet mellan eleverna fungerade bättre, konstaterar Peter Madsen. Såväl lärare som elever och föräldrar är mycket nöjda med den nya satsningen. Peter Madsen berättar att lärarna märkt en förändring i könsrollerna som är lite oväntad. Pojkar som lågprioriterat skolarbetet har fått nytt intresse och flickor som lärt sig mer om datorerna har tagit rollen som stöd till pojkarna. Kommunen har valt Classmate med Windows 7 från Intel för de yngsta åldersgrupperna. Datorerna är stöt- Peter Madsen är verksamhetschef för grundskola och skolbarn-omsorg i Ale kommun. skyddade och vattentåliga, klarar fall från arbetsbord och är försedda med hantag. Med Classmate vill vi erbjuda en komplett pedagogisk plattform, säger Carl-Daniel Norenberg, ansvarig för offentlig sektor och utbildning i Norden på Intel. I de pedagogiska programmen ingår t ex funktioner för att eleverna kan chatta med läraren under lektionen eller räcka upp handen. Efter avslutad lektion kan läraren enkelt skapa en quiz för att kontrollera att eleverna uppfattat det som sagts på rätt sätt. Digital kompetens en av nycklarna till livslångt lärande Dagens ungdomar måste inrikta sig på ett livslångt lärande det är medlemsländerna i EU överens om. De snabba förändringarna i vår globala omvärld gör att vi alla ständigt måste förkovra oss för att behålla konkurrenskraften. Mot slutet av 2006 antogs inom EU en europeisk referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande. Den bygger på en kartläggning av vad som behövs för att lyckas på arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle och rekommenderar att medlemsstaternas grund- och yrkesutbildningssystem ska bidra till att utveckla denna kompetens hos alla ungdomar och på sikt även alla vuxna. Referensramen ska vara ett verktyg för politiska beslutsfattare och utbildningsinstitutioner så att livslångt lärande blir verklighet för alla. Åtta nyckelkompetenser Alla de nyckelkompetenser som den Europeiska kommissionen enats kring 1. Kommunikation muni on på modersmålet. måle 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell ll medvetenhet et och kulturella lla uttrycksformer. tryc rmer anses lika viktiga eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv. I sin definition av digital kompetens menar EU att den innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Här ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas genom användningen av Internet och andra elektroniska media. Gemensamma teman för referensramen är: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor. Alla dessa har en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna framhåller EU. Skriften Nyckelkompetenser för livslångt lärande ges ut av Publikationsbyrån och kan laddas ner som PDF eller beställas gratis på bookshop. europa.eu. 17

18 IKT HOS PPS AB Alla elever får PC med säker support via nätet UTBILDNINGSKONCERNEN PPS AB DRIVER FLERA SKOLOR RUNT OM I LANDET DÄR FLERA TUSEN ELEVER STUDERAR. NU FÅR ALLA ELEVER OCH LÄRARE EGNA BÄRBARA DATORER. FÖR ATT PÅ BÄSTA SÄTT KUNNA STÖDJA ANVÄNDARNA PÅ DISTANS INFÖRS MOLNTJÄNSTEN WINDOWS INTUNE. Det blir allt vanligare bland både friskolor och kommunala skolor att alla elever får bärbara datorer. Turen har kommit till PPS:s skolor som finns på tolv olika platser i Stockholm, Malmö, Göteborg, Avesta och på Gotland. Det är såväl grundskolor och gymnasier som eftergymnasiala skolor. På samtliga finns det i dag platser för elever, av vilka går på Cybergymnasiet som omfattar tre skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att kunna hantera alla datorer måste vi ha ett smidigt verktyg. Med molntjänsten Windows Intune kan vi hjälpa och stödja användarna genom fjärrstyrning via Internet. I slutänden innebär detta verktyg att undervisningen kan bedrivas effektivare, säger Gösta Rydell, VD i PPS AB. Lärarna har haft datorer tidigare, men enbart stationära. På alla skolor finns ett lokalt nätverk och en IT-ansvarig person. Nätverken är kopplade till en databas som hanteras av den centrala IT-avdelningen på PPS. Intune. Med den kan företaget hantera och fjärrstyra alla datorer via Internet. Eftersom vi är spridda över Sverige har vi extra stor nytta av detta verktyg, säger Gösta Rydell. Det blir mycket enkelt att hjälpa användarna, särskilt dem som finns på andra orter än Stockholm. Användarna kan i princip få fullt stöd av oss vart de än reser i världen med sina bärbara datorer. Stor geografisk spridning Företaget stod inför flera utmaningar när en lösning för hanteringen av datorerna skulle hittas. Den största var att skolorna är utspridda på många geografiska platser runt om i landet, och att organisationen dessutom expanderar. En annan utmaning var att hårdvaran är blandad. Den utgörs av både stationära och bärbara datorer med varierande prestanda och kommer från olika leverantörer. Dessutom är skillnaderna på IT-mognaden stora hos både elever och lärare. Den lösning som kunde möta utmaningarna och som bäst passade PPS var Microsofts molntjänst för klientförvaltning och virusskydd, Windows 18

19 Hittills har användarna fått ringa till våra IT-killar. Ofta har dessa varit tvungna att åka ut för att lösa problemet på plats. Därför är fjärrstyrningen guld värd. Användarna får betydligt bättre och snabbare service än tidigare. ut till elever i liten skala. För närvarande har ett 60-tal elever fått datorer. Under hösten kommer antalet nya användare växa till närmare 400. När utrullningen är klar har cirka elever och cirka 300 medarbetare i personalen bärbara datorer. Samtidigt byggs ett intranät som dels ska användas i undervisningen, dels för kommunikation mellan elever, lärare och hem. Vi har en spännande utveckling framför oss, säger Gösta Rydell. Måns Widman Bättre koll på utrustning och programvaror Det finns ytterligare fördelar. Verktyget möjliggör en bättre koll på utrustning och programvaror. Detta förväntas leda till ett snabbare och bättre budgetarbete och en bättre ekonomisk kontroll i hela verksamheten. De bärbara datorerna har börjat delas För att kunna hantera alla datorer måste vi ha ett smidigt verktyg. Med molntjänsten Windows Intune kan vi hjälpa och stödja användarna genom fjärrstyrning via Internet. Gösta Rydell är VD I PPS AB. 19

20 Verktyg för en välfungerande lärplattform TILLSAMMANS MED VÅRA PARTNERS ERBJUDER VI PÅ MICROSOFT MODERNA OCH PRISVÄRDA PAKETLÖSNINGAR ANPASSADE TILL ELEVERNAS OCH LÄRARNAS BEHOV. DÄR INGÅR DATORER, PROGRAMVAROR, SERVICE, SUPPORT, FÖRSÄKRINGAR OCH FINANSIERING. Allt detta ingår i Microsoft Offi ce Professional Plus! För skolor finns speciella licensavtal på Microsofts programvaror som ger förmånliga rabatter. Kostnaden kan justeras efter det antal PC eller antal anställda som finns på skolan. Uppgradering till senaste version av programvaran ingår under avtalsperioden liksom en rad andra förmåner. Allt på samma plats med Windows Live! Windows Live innehåller en serie program som kan laddas ner gratis för dem som har datorer med Windows. Det ger en samlad ad plats för mejl, chatt, planering och lagring av bilder och dokument. Messenger senger är ett t oslagbart sätt ta att hålla la kontakt t med vänner, n kolleger och familj. Förutom ma att chatta kan nd du ur ringa, videochatta, se bilder tillsammans lsamma med andra och spela spel. I Messenger senger kan nd du också hålla la koll lpås statusuppdateringar suppd från bland annat at Facebook. ok. Med Windows 7 och de många programmen i Microsoft Office Professional Plus 2010 har elever, lärare och skolledning en komplett verktygslåda för det dagliga arbetet och en oändlig källa till inspiration för att utvecklas och nå kunskapsmålen. Med nya Hotmail får du en inkorg som aldrig blir full l och flera smarta funktioner för att söka, sortera, arkivera och flagga dina mejl. I Hotmail får du också tillgång lgång till Microsoft oft Office fice (Word, Excel, PowerPoint oint och OneNote) helt gatis. gratis. SkyDrive ger dig hela a25 GB lagringsu- trymme me som du når via webben be och kan dela med utvalda a personer som du gett lösenord. Med Windows Live Essentials får du även kostnadsfria sf program för bland annatat redigering av foto och film. Nu kan du göra mer med Windows! Läs mer och ladda ner kostnadsfritt på är en variant av Windows Live som är skapad för lärare och elever. Word 2010 Omfattande skrivverktyg för att skapa och dela information. Excel 2010 Mångsidigt verktyg för att skapa kalkylark, analysera, sortera och dela information. PowerPoint 2010 Kraftfullt verktyg för att skapa presentationer med animering och videoklipp. OneNote 2010 Digitalt anteckningsverktyg som låter dig samla all typ av information på ett ställe. Outlook 2010 Integrerad lösning för tidplanering, kalender, mailklient och informationshantering. Publisher 2010 Mallbaserad lösning för att skapa affischer, inbjudningskort, nyhetsbrev m m. Access 2010 Databaslösning aba för effektiv lagring, sökning och rapportering rtering av information. InfoPath 2010 Informationsinsamlingsprogram ons ins aml ing sprogram för att skapa elektroniska ka formulär. SharePoint Workspace 2010 Med Microsoft SharePoint Workspace (det nya namnet för Microsoft to Office Groove) ove) )u utökas gränserna rna för samarbete eftersom ersom du har snabb åtkomst till l dina SharePoint Server-gruppwebbplatser er-gru ruppw ebb platse rnär och var som helst. Du får rverk verktyg för att samordna arbete med dokument när du inte eär ruppk uppkopplad och hdu uk kan sedan enkelt elt synkronisera seraä ändringar och tillägg när du är uppkopplad pkoppl pplad igen.

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. ! Av programmen i Microsoft Office är OneNote det som är mest uppskattat i skolmiljö. Jerker Porat undervisar i fysik, matematik, biologi och idrott

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

En dator per elev till de allra yngsta

En dator per elev till de allra yngsta En dator per elev till de allra yngsta www.ale.se Inledning Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Skolan ställs inför såväl stora krav som svåra vägval. Vi är alla överens om vikten av att förbättra

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Malmö Högskola Lärande och samhälle Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Seven teachers views on the tablet in grades 4-6 Sandra Blad Dafina

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet 2012 10 10 Utredning Dator till varje elev (1:1-satsning) ( 13 Styrelsen 2012-03-22 sid 20) Ledamoten Jerry T Johansson Arvidsjaur väcker fråga enligt rubrik: Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013

Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Publikationsnummer: Dnr: [Fyll i här] ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här]

Läs mer

Klassen i dialog med omvärlden

Klassen i dialog med omvärlden Dan Åkerlund Klassen i dialog med omvärlden pedagogiska vinster när skolan syns på nätet Klassen i dialog med omvärlden Version 1.0 2013 Dan Åkerlund Texten och fotografierna i inlagan skyddas enligt lag

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende KommITS 2012 Nummer 1 Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se Lidköping satsar på surfplattor Sandviken skaffar ny lärplattform Uddevalla odlar oberoende KommITS vårkonferens

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ IT-kommissionen Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ Tänk fritt, tänk stort, tänk om...... så här vill vi göra! Visioner och reflektioner om önskvärda framtider rapport från IT-kommissionens hearing,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Framtidens digitala läromedel för högstadiet

Framtidens digitala läromedel för högstadiet Årskurs 7-9 Framtidens digitala läromedel för högstadiet MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SPANSKA / SO / KEMI Vi bygger läromedel Vaggeryd ligger i Småland. Det är där hjulen alltid snurrar. Det ligger

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013 Johannes Petri skola Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 Starka sidor...

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

På initiativ av stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting har utmärkelsen Guldtrappan instiftats 2014.

På initiativ av stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting har utmärkelsen Guldtrappan instiftats 2014. Guldtrappan De senaste åren har en rad skolor och kommuner och andra skolhuvudmän gjort satsningar på digitala verktyg och lärresurser för elever. Nu är det dags för nästa steg. Från goda exempel och enstaka

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden?

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN IT i slöjden Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? Författare: Mikael Loikkanen ARTIKEL NUMMER 6/2013 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer