LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll"

Transkript

1 LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll 1. Introduktion Förbereda användning av nätverksfunktioner Funktioner Systemkrav Installation Installera ProjectorView Global Avinstallera ProjectorView Global Huvudmenyn Systeminställningar Projektorregistrering Anslutning Registrering av projektorn på ProjectorView Global Ändra projektorns IP-inställningar Ändra projektorinställningar Radera projektorregistrering Projektorhandhavande Styra projektorn med fjärrkontroll Kontroll av projektorstatus Schemainställning Skapa projektorgrupp Ändra schemainställningar Radera grupper E-postinställning Anslutning till e-postserver E-postinställning Skicka testmeddelande ProjectorView Huvudfunktioner Starta ProjectorView Ange projektorinformation Inställning av nätverkslösenord Återställning av nätverksinställningar Visual PA2 (gäller endast Visual PA2-aktiverade projektorer) Starta Visual PA Spara meddelanden och inställningar som specificerats i Visual PA Hämtar sparad information i Visual PA Borttagning av information i Visual PA Konfigurerar Schedule-funktionen i Visual PA Telnet-konfiguration (gäller endast Telnet-aktiverade projektorer) Övrigt Felsökning Projektorer som stöds... 29

2 1. Introduktion 1.1. Förbereda användning av nätverksfunktioner Denna projektor är utrustad med nätverksfunktionen att styra och övervaka projektordrift och för att kunna skicka e-postmeddelanden. Du måste utföra tre förberedelsesteg innan du kan använda nätverksfunktionen. Installera ProjectorView Global+ Tilldela en IP-adress till projektorn Konfigurera inställningar för PASSWORD, e-post, språk och PJLink-certifiering med Telnet (endast Telnetaktiverade projektorer) eller med ProjectorView Projektorns IP-adress, lösenord och PJLink-certifiering kan konfigureras i projektorns huvudmeny. Mer information finns i avsnittet med beskrivning om nätverksinställningar i projektorns Användarhandbok Funktioner ProjectorView Global+ 200 projektorer kan maximalt fjärrstyras. Projektorns IP-adress kan till exempel konfigureras. Du kan registrera flera projektorer i en grupp och styra dem kollektivt. Olika tillstånd i de anslutna projektorerna kan övervakas. Strömläge (AV/PÅ) kan schemaläggas för varje grupp. Strömläge (AV/PÅ) kan schemaläggas för varje dag. Om kommunikationen med en projektor som stöldövervakas avbryts skickas ett varningsmeddelande per e-post till angiven adress. Meddelandet kan visas på skärmen i den aktiva projektorn. (gäller endast Visual PA2-aktiverade projektorer) Projektorn kan läsa upp meddelanden som visas på skärmen. (gäller endast Text Speech-aktiverade projektorer) ProjectorView Varje projektor kan styras separat i en webbläsare. Om ett fel eller varning uppstår med en projektor skickas ett varningsmeddelande per e-post till angiven adress. PJLink Produkten stöder PJLink, branschens standardprotokoll som används för att kontrollera projektorer Systemkrav Operativsystem som stöds Windows XP, Windows Vista och Windows 7 (drift kan inte garanteras i 64-bitarsversionerna av dessa operativsystem.) Processor Högre än minimispecifikationer för att ovanstående operativsystem ska fungera Minne Högre än minimispecifikationer för att ovanstående operativsystem ska fungera Tillgängligt hårddiskutrymme 32 MB eller mera (rekommenderas) Webbläsare (vid användning med ProjectorView) Internet Explorer Ver. 7.0, Ver. 8.0 och Ver. 9.0 (rekommenderas) (Java Plug-in * 1 måste vara installerat och JavaScript aktiverat.) * 1 Installera Java Plug-in: (1) Hämta JRE6 från JAVA download center på Oracles webbplats (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp). (Om denna URL inte är en giltig plats, kan du söka efter JRE6 download med en sökmotor och komma åt hämtningssidan på detta sätt.) (2) Dubbelklicka på installationsfilen. (3) När installationen är klar ska cache-inställningarna inaktiveras med följande procedurer. 1. Klicka på [Start] - [Control Panel] - [Java]. 2. Klicka på fliken [General] och klicka på [Settings...]. 3. Klicka på [Delete Files...]. 4. Klicka på [OK] i fönstret Ta bort temporära filer. SV-2

3 1. Introduktion Microsoft och Windows är registrererade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. (Det officiella namnet på Windows är Microsoft Windows Operating System.) Andra företagsnamn och produktnamn som beskrivs i detta dokument är registrererade varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Dessutom utesluts - och TM -tecknet i detta dokument. Windows XP kallas Microsoft Windows XP Home Edition/Professional. Windows Vista kallas Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate. Windows 7 kallas Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate. SV-3

4 2. Installation 2.1. Installera ProjectorView Global+ Läs ReadMe.txt som finns på CD-ROM-skivan innan du påbörjar installationen. Kopiera ProjectorView Global+v3_2.msi som finns i mappen Tools på CD-ROM-skivan till hårddisken på din dator. (1) Dubbelklicka på ProjectorView Global+v3_2.msi och starta installationsprogrammet för ProjectorView Global+. (2) Installationsfönstret visas. Klicka på [Next]. (3) Välj den mapp som du vill installera i och klicka på [Next]. Om du installerar ProjectorView Global+ på Windows Vista eller Windows 7 ska du inte ändra installationsmapp. (4) Klicka på [Next]. Installationen startar. SV-4

5 2. Installation (5) När installationen är klar klickar du på [Close] Avinstallera ProjectorView Global+ Vid avinstallation ska programmet ProjectorView Global+ först avslutas. Om programmet fortsätter att köras kan inte avinstallationen genomföras korrekt. (1) Dubbelklicka på ProjectorView Global+v3_2.msi och starta installationsprogrammet för ProjectorView Global+. (2) Markera Remove ProjectorView Global+ och klicka på [Finish]. Avinstallationen startar. (3) När avinstallationen är klar klickar du på [Close]. Logg- och inställningsfiler tas inte automatiskt bort. Ta bort dem manuellt. SV-5

6 3. Huvudmenyn Menyraden Configuration Här anger du följande inställningar: Add New Group: Här skapar du en ny grupp. Edit Schedule Setting: Här redigerar du schemaläggningsinställningar för befintliga grupper. Search Projector: Söker automatiskt efter tillgängliga projektorer. Assign IP: Här konfigurerar du projektorns IP-inställningar. Edit Projector Setting: Här redigerar du projektorinställningar. Edit Setting: Här redigerar du e-postinställningar som används i programmet. Search Projector Setting: Här anger du ett sökområde om du kommunicerar med projektorn via en router. System Configuration: Här redigerar du systemställningar som används i programmet. Help Versionsinformationen visas. Verktygsfält ProjectorView Telnet Visual PA2 Remote Controller Refresh Status Select All Exit Du kan styra varje projektor separat i en webbläsare. Om det uppstår ett fel med en projektor visas felinformation här. Mer information finns på sidan 20. Här gör du olika Telnet-inställningar. (gäller endast Telnet-aktiverade projektorer) Här ställer du in lösenord, displayspråk för ProjectorView, LAN-styrning och PJLinkcertifiering. Mer information finns på sidan 28. Du kan visa en textrad på projektorskärmen (gäller endast Visual PA2-aktiverade projektorer). Mer information finns på sidan 25. Fjärrstyrningsfönstret visas för att styra projektorn. Du kan sätta på/stänga av strömmen och välja ingångskälla. Status för ström, ingångssignal, tyst läge (ljud och bild) och belysningstid (låg) för de projektorer som visas i projektorlistan kan hämtas på nytt. Status för ingångssignal och tyst läge (ljud och bild) visas inte under följande omständigheter: när projektorn är avstängd under uppvärmning eller nedkylning. Alla projektorer som för närvarande visas i projektorlistan kan ställas in som valda eller inte valda. Avsluta ProjectorView Global+. Du kan dock inte avsluta programmet under den automatiska projektorsökningen eller när projektorstatus uppdateras. Du kan tvångsavsluta programmet under projektorstatusavsökningen genom att klicka på knappen i det övre, högra hörnet i huvudmenyn. I detta fall visas varningsmeddelanden från Windows. SV-6

7 3. Huvudmenyn Group Name Status tag Projektorgrupp kan väljas. Alla registrerade projektorer visas om du markerar All. Nyligen skapade grupper läggs till i listan. När du väljer en grupp visas alla projektorer som tillhör den gruppen. Egenskaper och status på projektorn visas. Genom att klicka på kolumnnamnet kan posterna sorteras (förutom kolumnen MAC-address). Visningskolumn för projektorlista. Listan över de projektorer som tillhör den markerade gruppen visas. Projektorstatus kan också visas. Visningsfärgen ändras beroende på projektorn status: Svart: I normal drift Röd: Onormal drift ( Kontrollera tillståndet via ProjectorView. Mer information om kommunikationsfel finns i 11.1 Felsökning.) Svart (gul bakgrund): Varning om lampans livslängd Vit (röd bakgrund): Kommunikationen med en projektor som övervakas av stöldövervakning har avbrutits. ( Kontrollera tillståndet. Projektorn kan ha blivit stulen.) Grå: Kommunikationsfel Error Message Här visas felmeddelanden som kommit från projektorn. Visningskolumn för driftstatus Driftstatus på ProjectorView Global+ visas. Driftstatus under kommunikationsbearbetning av fjärrstyrning och schemaläggning visas. SV-7

8 3. Huvudmenyn 3.1. Systeminställningar (1) Välj System Configuration från Configuration i menyraden på huvudmenyn. Fönstret System Configuration visas. (Standardinställningarna visas i följande exempel.) Artikel Language Refresh Status Cycle Beskrivning Välj språk i ProjectorView (japanska eller engelska). Du anger hur ofta projektorstatus ska uppdateras. Välj ett heltalsvärde mellan 1 och 60 minuter. (2) Ändra de inställningar du vill göra och klicka på [Save]. Du måste starta om ProjectorView Global+ för att uppdatera de inställningar du har ändrat. SV-8

9 4. Projektorregistrering 4.1. Anslutning Anslut den styrande datorn och projektorn, som har ProjectorView Global+ installerat, till en nätverkskabel. Använd en hub för att ansluta flera projektorer. En LAN-terminal krävs för den styrande datorn. Använd en nätverkskabel som är kompatibel med Kategori 5 och 100BASE-T. Använd en korsad nätverkskabel om det är en anslutning som exempel 1 och använd en rak nätverkskabel om det är en anslutning som exempel 2. (Se routerns handbok för mer information om anslutningsexempel 3.) Rör inte vid LAN-terminalens och nätverkskabelns metallkomponenter utan först ha säkerställt att de är skyddade från statisk elektricitet. Urladdning av statisk elektricitet kan skada projektorn. Upp till 200 projektorer kan registreras. Nätverksfunktionen kan vara otillgänglig beroende på projektorns inställning för viloläge. Ändra inställningarna enligt projektorns användarhandbok för att aktivera nätverksfunktionen. Anslutningsexempel 1 Styrande dator Nätverkskabel Projektor (Korsad kabel) Anslutningsexempel 2 Styrande dator Projektor Extern hub Nätverkskabel (Rak nätverkskabel) Anslutningsexempel 3 Projektor Router Styrande dator Projektor Extern hub Extern hub SV-9

10 4. Projektorregistrering 4.2. Registrering av projektorn på ProjectorView Global+ Sättet att registrera projektorer skiljer sig mellan de olika anslutningsexemplen. I anslutningsexempel 1 och 2 (där projektorer installeras på samma lokala nätverk) upptäcks och registreras projektorer i samma nätverk automatiskt. Se procedur A nedan för mer information. I anslutningsexempel 3 (där projektorer installeras via en router) anger du projektorernas IP-adressintervall och utför sedan en automatisk sökning efter projektorer inom de registerade projektorernas intervall. Se procedur B nedan för mer information. Upp till 200 projektorer kan maximalt registreras. Projektorer som precis har registrerats av den automatiska projektorsökningen hör inte till någon grupp. Välj All i rullgardinsmenyn Group select om projektorerna du har registrerat inte visas i projektorlistan i huvudmenyn. Procedur A - För anslutningsexempel 1 och 2 (där projektorer installeras på samma lokala nätverk) (1) Starta ProjectorView Global+. (2) Välj Search Projector från Configuration i menyraden på huvudmenyn. Alla projektorer som är anslutna till nätverket söks automatiskt. Vissa projektorer kan kräva att lösenord anges när projektoranslutning aktiveras för första gången. Du måste ange det nya lösenordet om lösenordet för projektorn har ändrats. Säkerställ att datorns och projektorns IP-adresser finns i samma nätverksgrupp. (IP-adressens sista oktett ska innehålla ett avvikande värde.) Anteckna IP-adresserna du ställer in. Det blir svårt att hitta projektorerna igen om du glömmer IP-adresserna. Under första installationen tilldelar DHCP eller Auto IP ( till ) automatiskt en IP-adress. Observera att olika IP-adresser kan tilldelas varje gång du startar projektorerna. Aktivera Search Projector om det inte går att upprätta en anslutning. Aktivera Search Projector igen om du ändrar IP-adressen i projektormenyn efter att projektorer har upptäckts. Det rekommenderas att du tilldelar en fast IP-adress till projektorn. Om flera projektorer med samma IP-adresser har registrerats raderar du dem som inte är anslutna till nätverket från listan Edit Projector Setting. SV-10

11 4. Projektorregistrering Procedur B - Anslutningsexempel 3 (där projektorn installeras via en router) Bekräfta IP-adressen i projektornätverkmenyn och ange ett IP-adressintervall och sök efter den specifika IP-adressen med Search Projector Setting. Projektorer som är anslutna via en router upptäcks automatiskt. Om du vill ansluta en projektor via en router efter att den har upptäckts automatiskt måste du i förväg ange ett IP-adressintervall som innehåller projektorns IP-adress. (1) Starta ProjectorView Global+. (2) Välj Search Projector Setting från Configuration i menyraden. Fönstret Search Projector Setting visas. Alternativ Start IP Address End IP Address Search Projector Beskrivning Ange IP-adressen som utgör starten för söksekvensen. (Du kan inte ange en IP-adress som innehåller ett annat intervall än 1 till 254 för de första och sista oktetterna och inte heller ett intervall som inte innehåller 0 till 255 för den andra och tredje oktetten.) Ange IP-adressens sista oktett som utgör slutet för sökintervallet. (Du kan inte ange ett värde som innehåller andra nummer än 1 till 254. Dessutom kan du inte heller ange ett värde som är mindre än start-ip-adressens sista oktett som anges i steg.) Inställningarna du har gjort sparas och sedan verkställs den automatiska sökningen. (3) Ange projektorns sökintervall efter IP-adress ( och ). Upp till 16 sökintervall kan ställas in. (Inställningar kan konfigureras för varje rad i söksekvensen.) (4) Klicka på [Save] för att spara inställningar. Klicka på [Search Projector] för att fortsätta projektorsökning. Söksekvenserna du har angett sparas och fönstret Search Projector Setting stängs när du klickar på [Save]. Klicka på [Cancel] för att stänga fönstret Search Projector Setting om du inte vill spara söksekvenserna. Efter att du har sparat inställningarna kan du automatiskt söka efter projektorer inom de sekvenser du har sparat genom att välja Configuration på menyraden och sedan välja Search Projector. Vissa projektorer kan kräva att lösenord anges när projektoranslutning aktiveras för första gången. Autentisering utförs automatiskt efter andra gången och framåt om inte projektorer raderas från listan. SV-11

12 4. Projektorregistrering Ange standardgateway för projektorer och dator. Kontakta din nätverksadministratör om du vill ha mer information. Anteckna de IP-adresser och den standardgateway du har ställt in. Det går inte att hitta projektorerna igen om du glömmer inställningsvärdena. Under första installationen tilldelar DHCP eller Auto IP ( till ) automatiskt en IP-adress. Observera att olika IP-adresser kan tilldelas varje gång du startar projektorerna. Aktivera Search Projector om det inte går att upprätta en anslutning. Om du ändrar IP-adressen i projektormenyn efter att projektorer har upptäckts kör du Search Projector igen. Det rekommenderas att du tilldelar projektorn en fast IP-adress. Om flera projektorer med samma IP-adresser har registrerats raderar du dem som inte är anslutna till nätverket från listan Edit Projector Setting Ändra projektorns IP-inställningar Här ändrar du projektorns IP-inställningar. (1) Välj den projektor som du vill ändra från projektorlistan på huvudmenyn. (2) Välj Assign IP från Configuration i menyraden på huvudmenyn. Fönstret Assign IP visas. (3) Välj [Auto] och sedan DHCP för att automatiskt ange en IP-adress. Välj [Manual] och ange värden för IP-adress, nätmask och standardgateway för att manuellt ange en IP-adress. Artikel DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway Beskrivning Hämta en IP-adress via en DHCP-server. Ange en IP-adress. Ange en nätmask. Ange en adress för standardgateway. Ett stöldfelmeddelande kan visas efter det att IP-inställningarna har sparats. Aktivera Search Projector om det inte går att upprätta en anslutning efter det att IP-inställningarna har ändrats. Om du vill ändra en routeransluten projektors IP-adress måste du ange en söksekvens av IP-adresser som innefattar den nya IP-adressen i Search Projector Setting. Fråga din nätverksadministratör om nätmask och standardgateway i förväg. SV-12

13 4. Projektorregistrering 4.4. Ändra projektorinställningar (1) Välj den projektor som du vill ändra från projektorlistan på huvudmenyn. (2) Välj Edit Projector Setting från Configuration i menyraden. Fönstret Edit Projector Setting visas. (3) Ange projektornamn och dess grupp och stöldövervakning. Artikel Projector Name MAC Address IP Address Group Name Theft Check Beskrivning Ange projektorns namn, max. 64 alfanumeriska tecken. MAC-adressen visas. Adressen som visas kan inte ändras. IP-adressen visas. IP-adressen som visas kan inte ändras. Använd [Assign IP] när IP-adressen måste ändras. Välj vilken grupp projektorn ska höra till i rullgardinsmenyn. (En ny grupp kan skapas genom att klicka på [Add New Group]. Se även 6.1. Skapa projektorgrupp.) Aktivera eller inaktivera stöldbevakningen. Projektorns inställningar kan också ändras i högerklicksmenyn. (Flera projektorer kan väljas.) Add to New Group : Lägg till i en nyligen skapad grupp Add to Existing Group : Ändra tillhörande grupp Theft Check Setting : Ändra inställning för stöldövervakning (PÅ/AV) 4.5. Radera projektorregistrering (1) Välj den projektor som du vill radera från projektorlistan i huvudmenyn. (2) Välj Edit Projector Setting från Configuration i menyraden. Fönstret Edit Projector Setting visas. (3) Klicka på [Delete]. Den valda projektorn är nu raderad. SV-13

14 5. Projektorhandhavande 5.1. Styra projektorn med fjärrkontroll Projektorer kan styras i grupp eller var för sig. (1) Välj den projektor som du vill styra från projektorlistan på huvudmenyn. Håll in Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar för att välja fler projektorer samtidigt. (2) Klicka på [Remote Controller] i verktygsfältet på huvudmenyn eller dubbelklicka på projektorn i projektorlistan på huvudmenyn om du vill styra en enskild projektor. Fönstret Remote Controller visas. (3) Aktivera projektorn genom att välja varje aktiveringsknapp i fönstret. Kommando Knapp Beskrivning Power Power ON Starta projektorns strömläge. Power OFF Stoppa projektorns strömläge. Input Source COMPUTER 1 Ändra ingångssignal till COMPUTER 1. COMPUTER 2 Ändra ingångssignal till COMPUTER 2. VIDEO Ändra ingångssignal till VIDEO. S-VIDEO Ändra ingångssignal till S-VIDEO. COMPONENT Ändra ingångssignal till COMPONENT. DIGITAL 1* 1 Ändra ingångssignal till DIGITAL 1* 1. DIGITAL 2* 1 Ändra ingångssignal till DIGITAL 2* 1. DIGITAL 3* 1 Ändra ingångssignal till DIGITAL 3* 1. STORAGE 1 Ändra ingångssignal till PC Less Presentation. STORAGE 2 Ändra ingångssignal till USB Display. NETWORK Ändra ingångssignal till LAN Display. Exit Stäng fönstret Remote Controller. * 1 DIGITAL 1-3 visas med HDMI (HDMI 1/HDMI 2), DVI-D eller SDI med en ansluten projektor. Nästa åtgärd kan inte utföras innan den föregående åtgärden har slutförts. Åtgärden kan inte utföras vid uppdatering av projektorstatus. Tillgängliga ingångskällor varierar beroende på typen av projektor. Du kan inte välja ingångskällor som inte stöds av projektorn. SV-14

15 5. Projektorhandhavande 5.2. Kontroll av projektorstatus Projektorns status visas i projektorlistan i huvudmenyn. Alternativ Check No. Projector Name MAC Address IP Address Power Input Source * 1 AV Mute Lamp 1/2 Time (Low) Group Name Beskrivning Inställning för stöldövervakning (PÅ/AV) Projektorlistans serienummer Projektornamnet visas i programmet Projektorns MAC-adress Projektorns IP-adress Projektorns strömläge (PÅ/AV) Projektorns ingångssignal (COMPUTER 1/COMPUTER 2/VIDEO/S-VIDEO/HDMI (HDMI1/HDMI2)/DVI-D/SDI/PC Less Presentation/USB Display/LAN Display/ COMPONENT) Projektorns tysta läge (PÅ/AV) Lampans lystid (TTTT:MM) Om projektorn är utrustad med två lampor visas lystiden för lampa 1 till vänster och lystiden för lampa 2 till höger. Gruppen projektorn hör till * 1 HDMI och DVI-D visas med DIGITAL 1 eller DIGITAL 2 med en ansluten projektor. Projektorns status uppdateras automatiskt och periodiskt, men den aktuella statusen visas också i användarinstruktionen. Klicka på [Refresh Status] i verktygsfältet i huvudmenyn för att visa de olika projektorernas status för ström, ingångssignal, tyst läge (ljud och bild) och lystid 1 och 2 (låg). Statusen för ingångssignal och tyst läge (ljud och bild) visas inte under följande omständigheter: - när projektorn är avstängd - under uppvärmning eller nedkylning. Genom att klicka på statusfliken i projektorlistan (förutom MAC-adress) kan listan sorteras. Listan kan sorteras i omvänd ordning genom att klicka två gånger. Alla projektorer i projektorlistan väljs eller väljs bort genom att klicka [Select All] i verktygsfältet. Ett felmeddelande visas i felmeddelandekolumnen på skärmens nedre del om någon avvikelse upptäcks i projektorstatus. Standardcykeln för automatisk hämtning är 10 minuter. Mer information om hur cykeln ändras finns i kapitel 3.1. Systeminställningar. Det kan ta längre tid att hämta status om flera projektorer är anslutna. Statusraden på skärmens nedre del ändras till Getting status... och sedan Done när hämtningen är slutförd. SV-15

16 6. Schemainställning 6.1. Skapa projektorgrupp Flera projektorer kan styras i sorteringsgrupper. Dessutom kan strömläge (AV/PÅ) schemaläggas för varje grupp, varje dag. Projektorer som du vill ska köras enligt samma schema ska hållas i samma grupp eftersom strömschemaläggningen (AV/PÅ) görs inom gruppen. Deras tidsinställningar visas i schemalistan när ström PÅ och ström AV är aktiverat. [Exempel] Inställning för gruppen group 1, sätt på klockan 09:00 måndag, stäng av klockan 17:00 samma dag, sätt på klockan 08:30 på torsdag och stäng av klockan 17:40 på fredag. Gruppnamn Veckodag Tid för start Tid för avstängning Bekräfta inställningen genom att bocka för rutan. Schemalista Tid för strömläge PÅ/AV (1) Välj Add New Group från Configuration i menyraden. Fönstret Add New Group visas. (2) Ange gruppnamn i kolumnen Group Name (max. 16 alfanumeriska tecken) (3) Välj vilken veckodag som ska ställas in för strömläge PÅ/AV. (4) Vid inställning av strömläge ON ställer du in tiden i kolumnen Power ON och bockar för rutan Enable. (5) Vid inställning av strömläge OFF ställer du in tiden i kolumnen Power OFF och bockar för rutan Enable. (6) Upprepa steg (3) till (5) om fler än en dag i veckan ska ingå i schemaläggningen för strömläge PÅ/AV. (7) Klicka på [Add]. SV-16

17 6. Schemainställning Alternativen PÅ och AV kan inte väljas för samma tid och för samma veckodag. Schemainställningen kommer att aktiveras samtidigt som ProjectorView Global+ körs. Beroende på användarvillkor, till exempel om det finns fler projektorer du vill styra, kan tiden för strömläget avvika från den schemalagda inställningstiden. När NTP-funktionen (Network Time Protocol) på Internet används kan schemafunktionen eventuellt inaktiveras eftersom tidsinställningen inte följs. Schemaåtgärden kanske inte utförs när vid övergång till sommartid eftersom tiden automatiskt justeras innan och efter övergången Ändra schemainställningar (1) Välj den grupp du vill ändra i rullgardinsmenyn Group Name i huvudmenyn. (2) Välj Edit Schedule Setting i Configuration i menyraden. Fönstret Edit Schedule Setting visas. (3) Ändra uppgifterna du vill rätta till och klicka på [Save]. Det ändrade innehållet visas. SV-17

18 6. Schemainställning 6.3. Radera grupper (1) Välj den gruppen du vill radera i rullgardinsmenyn Group Name i huvudmenyn. (2) Välj Edit Schedule Setting från Configuration i menyraden. Fönstret Edit Schedule Setting visas. (3) Klicka på [Delete]. Den valda gruppen raderas. Projektorn som hörde till den raderade gruppen ingår nu inte i någon grupp. Ange en ny grupp som projektorn ska höra till i fönstret Edit Projector Setting. SV-18

19 7. E-postinställning Om kommunikationen avbryts med en projektor som stöldövervakas kan ett varningsmeddelande skickas per e-post till angiven adress. Därmed upptäcks eventuell stöld av projektorn tidigt. E-postinställningen kan inte anges för varje projektor och grupp. Samma inställning ska göras för alla projektorer Anslutning till e-postserver Anslut e-postservern till samma nätverk som den styrande datorn tillhör och som övervakas av ProjectorView Global E-postinställning Ange e-postserverns adress och den adress meddelanden ska skickas till. Rådfråga nätverksadministratören om vilken nätverksmiljö som gäller. (1) Välj Edit Setting från Configuration i menyraden på huvudmenyn. Fönstret Edit Setting visas. (2) Ange inställningar för nätverksmiljön och klicka på [Save]. Alternativ Server (SMTP) Destination Address Beskrivning Ange e-postserverns IP-adress (till exempel: ), eller ange servernamnet (till exempel: mail.example.com). Ange mottagaradressen med max. 64 tecken. (Maximalt tre adresser kan anges.) 7.3. Skicka testmeddelande Efter att ha slutfört inställningarna för varje objekt i fönstret Setting kan ett testmeddelande skickas för att bekräfta om e-postmeddelandet skickas till rätt adress. Klicka på [Test ] längst upp till höger i fönstret Setting så skickas testmeddelandet. Bekräfta att e-postmeddelandet skickas till rätt adress. E-postfunktionen kommer att aktiveras samtidigt som ProjectorView Global+ är aktiv. Bekräfta e-postserverns adress, mottagaradressen och nätverkets anslutningsstatus om testmeddelandet inte tas emot. Fråga nätverksadministratören för mer information. E-postmeddelandet kanske inte skickas på grund av e-postserverns certifikatfunktion. Fråga nätverksadministratören om du vill ha mer information. En dialogruta för stöldkontrollfel visas om kommunikationen avbryts med en projektor som stöldövervakas. Projektorlistan uppdateras emellertid inte samtidigt eftersom det tar lite tid att uppdatera listan. SV-19

20 8. ProjectorView ProjectorView är en webbläsarbaserad fjärrstyrnings- och övervaktningsverktyg för nätverksprojektorer. Om du använder någon av projektorerna på sidan 29 finns mer information i handboken LAN Control Utility som följer med projektorn. När CRESTRON väljs i nätverksmenyn blir denna webbstyrningen för CRESTRON Huvudfunktioner Visar status för nätverksprojektorer (som namn på projektor, lamptemperatur, lamptimmar, fel och varningar). Styr nätverksprojektorer (som att stänga av, sätta på nätverksprojektorer och växla ingång eller lampläge). Skickar e-postmeddelanden när fel eller varningar inträffar Starta ProjectorView (1) Välj den projektor som du vill styra från projektorlistan på huvudmenyn. Kör Telnet på en projektor i taget. Du kan inte använda ProjektorView samtidigt för flera projektorer. (2) Klicka på [ProjectorView] i verktygsmenyn på huvudmenyn. Webbläsaren startar automatiskt. Lösenordsdialogrutan visas. Du kan starta ProjectorView genom att manuellt skriva in projektorns IP-adress i din webbläsare. Om du använder en proxy-server, ska du inte aktivera proxy-inställningarna när du använder projektorns IP-adress. Upp till tre ProjectorView-enheter kan användas för att styra en projektor. (3) Ange lösenordet och klicka på [OK]. (Standardlösenordet är admin.) Huvudfönstret ProjectorView visas. Anslutningen stängs av efter fem minuter då lösenordsdialogrutan visas. Du kan inte ange lösenordet efter det. Om detta inträffar ska du starta om ProjectorView. SV-20

21 8. ProjectorView Huvudfönstret ProjectorView (REMOTE INFORMATION) När du klickar på PROJECTOR INFORMATION, visas fönstret Projector Information. Visa informationen genom att ange data i fönstret Setup. Klicka på [PROJECTOR INFORMATION] för att visa fönstret till vänster. Klicka på [REMOTE CONTROL] för att visa huvudfönstret (REMOTE CONTROL). Klicka på [SETUP] för att visa fönstret Setup. (Se sidan 23.) Om det är något fel med projektorn lyser de röda varningsindikatorerna. Information visas i kolumnen nedan om du pekar med muspekaren på felmeddelandet. Mer information om när du ska byta lampa finns i projektorns användarhandbok. Om lampläget är angivet till STANDARD, kan tiden i Lamp time vara längre än Operation time. Huvudfönstret ProjectorView (REMOTE CONTROL) När du klickar på REMOTE CONTROL, visas fönstret Remote Control. Du kan klicka på knapparna som visas i fönstret så att du kan fjärrstyra projektorn. Knapparna med röd text visar projektorns aktuella status. Status som visas i fönstret uppdateras med regelbundna intervaller. Du kan även manuellt uppdatera statusen genom att klicka på GET STATUS. Klicka på [REMOTE CONTROL] för att visa fönstret till vänster. Klicka på [PROJECTOR INFORMATION] för att visa huvudfönstret (PROJECTOR INFORMATION). De här knapparna används för att styra projektorns ström, ingångskälla och lampläge. Antal ingångar som kan visas beror på vilken typ av projektor du använder. Mer information finns i projektorns användarhandbok. Det går inte av växla lampläge när projektorn är i tyst läge. Klicka här för att visa projektorstatus. Fönstret uppdateras direkt. Det kan ta tid att uppdatera fönstret. Detta är virtuella fjärrstyrningsknappar. Mer information finns i beskrivningen av fjärrstyrningsknapparna i användarhandboken. SV-21

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Internetfax och Internetutskrift i Windows På Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) finns hjälp för alla dina utskriftsbehov. Där kan du hämta de

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Säkerhetsvarning. Observera

Säkerhetsvarning. Observera 1 Säkerhetsvarning! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observera Placera inga föremål inom 15 cm avstånd från enheten. Enheten uppnår höga temperaturer vilket leder till risk för brännskador. Använd endast kompatibla

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 7004ABR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

IP-kamera. Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805

IP-kamera. Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805 IP-kamera Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com IP-kamera Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Läs mer

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG N1T1DD1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805 Trådlös IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare Färglaserskrivare Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig mekaniskt, via fotokopiering, inspelning

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksprojektor

Bruksanvisning för nätverksprojektor Bruksanvisning för nätverksprojektor Innehåll Förberedelser...3 Ansluta projektorn till en dator...3 Trådbunden anslutning... 3 Trådlös anslutning (endast vissa modeller)... 4 QPresenter...7 Minsta systemkrav...7

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer