Analyser av dialys och dricksvatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analyser av dialys och dricksvatten"

Transkript

1 Analyser av dialys och dricksvatten Britta-Lena Toftby 12 maj /05/2014

2 En världsledare i analystjänster anställda 190 laboratorier 36 länder Alla kundsegment: Industrier, Konsulter, Offentlig sektor, Livsmedel, Pharma, anställda i Sverige

3 Eurofins täcker hela miljöområdet Process- och kvalitetskontroll Rökgas Lakning Förorenad mark Utsläppskontroll Product Testing Avloppsvatten Dricksvatten Material Slam Sediment Råvarukontroll Bränsle Inomhusmiljö

4 Lätt att sända prov till Eurofins i Sverige Laboratorier i Sverige Lidköping, Jönköping, Kristianstad, Uppsala, Stockholm Heltäckande logistiknätverk Inlämningsställen (aktuella inlämningsställen se Hämningar på plats

5 Eurofins står för kvalitet Våra laboratorier i Sverige är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025:2005 Certifiering enligt ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004

6 Så här går det till 1. Ni går in på hemsidan och beställer emballage eller ringer /mailar vår kundsupport e 2. Ni får emballage utkört. Ni fyller flaskan eller burken och fyller i följesedel med rätt kod för den analys som ni önskar. 3. Ni ringer sedan och beställer transport, eller så åker ni och lämnar in provet på något av våra inlämningsställen 4. Provet anländer till oss med rätt temperatur och upparbetning påbörjas 5.Analys sker på ett av vårt ackrediterade laboratorier 6. Provresultaten valideras och bedöms av personal på labbet som har den kompetensen. 7. Faktura och resultat skickas till er per mail. 6

7 Provhantering av vatten Provtagningskärl 50 ml plaströr för metaller glasflaska för Hg 250 ml plastflaska för kemisk analys 12/05/2014 7

8 Fortsättning provhantering av vatten Metallanalys direkt på konserverat prov Dialys- och dricksvatten (vatten för tillredning resp ingångsvatten) Metod för extra låg detektionsgräns för dialysvatten. Konservering med HNO3 (suprapur) Summa tungmetaller beräknas från de uppmätta halterna av Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn. Kvicksilveranalys syrauppslutet Analys med AFS-CV Klorid analyseras med jonkromatograf Sulfat, fluorid, ammonium, nitrat och nitrit analyseras spektrofotometriskt 12/05/2014 8

9 Fortsättning provhantering av vatten Kemisk syreförbrukning, COD- Mn, och totalt organiskt kol, TOC Konserveras vid ankomst till lab Analyserna kan störas av höga salthalter. Rester av desinfektionsmedel som väteperoxid, alkoholer kan ge utslag på dessa analyser. Mått på organiskt material tex humusämnen i dricksvatten. 12/05/2014 9

10 Analys ICP-AES Induced Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy multi-element teknik (screening) relativt okänslig för svåra matriser Högre halter och makroelement tex kalcium, kalium, magnesium, natrium ICP-MS (quadropol) multi-element teknik (screening) Mer känslig för svåra matriser Låga halter 12/05/

11 Kvalitet Blanker Kontrollprov QC lösningar (Instrument) Internstandarder Ringtester/interkalibreringar Instrument: Instruktioner för skötsel och dagliga uppstartstester 12/05/

12 Bedömningsgrunder för dricksvatten Livsmedelsverkets råd för enskild vattenförbrukning Privat brunn. Borrad eller grävd. Ev även sjövatten. Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30 Råvatten från ytvattentäkt (sjövatten) eller grundvattentäkt (borra). Även infiltrerat, konstgjort grundvatten. Gäller offentlig eller kommersiell verksamhet, livsmedelsverksamhet eller om man producerar 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer minst 50 personer. Tjänligt, Tjänligt med anmärkning och Otjänligt. 12/05/

13 Gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 ph Bör ligga mellan Otjänligt vid Kan orsakas av överdosering av alkaliskt medel vid beredning eller utlösning av kalk från cementbelagda ledningar. Kan ge akuta skador på ögon och slemhinnor. Konduktivitet Halt över 250 ms/m påskyndar korrosionsangrepp. Mått på den totala salthalten i vattnet. Klorid 100 mg/l (aggressivt, ledningsangripande), smakförändringar vid 300 mg/l. Ursprung från relikt saltvatten, påverkan från havsvatten, ev förorening från vägsalt. 12/05/

14 Fortsättning gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 Fluorid 1.5 mg/l otjänligt, tandemaljfläckar (fluoros), mkt höga halter kan ge fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). COD-Mn (oxiderbarhet/ permanganatindex) 4.0 mg/l. Mått på organiskt material, ger lukt, smak och missfärgat vatten. Risk för biprodukter vid klorering. Ammonium 0.50 mg/l. Naturligt i råvatten, eller påverkan från gödselmedel, avlopp, industri, desinfektionsbiprodukt (kloramin). Kan omvandlas till nitrit. Lukt vid ca 1.5 mg/l. Nitrat 20 mg/l, otjänligt 50 mg/l. Förorening från gödselmedel eller avlopp, hälsorisk pga omvandling till nitrit i kroppen. 12/05/

15 Fortsättning gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 Nitrit 0.5 mg/l otjänligt. Syrebrist i råvattnet, förorening av gödselmedel eller avlopp, desinfektionsbiprodukt (kloramin). Kan ge syrebrist i blodet (methämoglobinemi). Natrium 100 mg/l. Relikt saltvatten eller påverkan från havsvatten, även via processkemikalier. Smak vid 200 mg/. Kalcium 100 mg/l. Naturligt förekommande, även via processkemikalier. Kalkutfällningar, avlagringar, skador på textilier vid tvätt. Järn mg/l. Naturligt förekommande i grundvatten. Ger brun färg, lukt, smak, missfärgning av tvätt. 12/05/

16 Fortsättning gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 Magnesium 30 mg/l. Naturligt förekommande, även via processkemikalier. Kan ge smak. Mangan mg/l. Naturligt förekommande i råvatten. Ger utfällningar/svart vatten. Skada textilier vid tvätt. Aluminium mg/l. Naturligt förkommande eller via processkemikalier för flockning/fällning. Risk för slambildning. Arsenik mg/l otjänligt. Naturligt förekommande i råvatten, påverkan från industri. Även som förorening i processkemikalier. Ökar risken för cancer. 12/05/

17 Fortsättning gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 Bly mg/l otjänligt. Förorenat råvatten från industri, soptipp mm eller via processkemikalier. Korrosionsangrepp av äldre, blyhaltiga vainstallationer. Nya material, PVC-rör eller dricksvattenkranar. Kan ge skador på blodbildning och nervsystem, speciellt foster och små barn. Kadmium mg/l. Kan förekomma naturligt i surt grundvatten eller påverkan av industri, gödningsmedel eller via processkemikalier. Även från korrosionsangrepp på äldre va-installationer. Ökad risk för skador på njurarna vid långvarigt intag. Koppar 0.20 mg/l resp 2.0 mg/l otjänligt. Korrosion på kopparledning. Smak, gröna fällningar, grönt hår. Ökad risk för diaréer. 12/05/

18 Fortsättning gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 Krom mg/l otjänligt. Indikerar påverkan från soptipp, industri. Även via processkemikalier och material i va-installationer. Kvicksilver mg/l otjänligt. Indikerar att råvattentäkten förorenats av soptipp eller industri. Även via förorenade processkemikalier. Långvarigt intag ökad risk för njurskador och skador på centrala nervsystemet (hjärnan). Foster och små barn troligen mer känsliga. Nickel mg/l otjänligt. Kan förekomma naturligt i surt grundvatten. Indikera förorening från industri eller från material i va-installationer. Misstänks kunna förvärra eksem (nickelallergi). 12/05/

19 Fortsättning gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 Selen mg/l otjänligt. Kan förekomma naturligt i råvatten. Långvarigt intag kan öka risken för leverskador. Sulfat 100 mg/l (aggressivt, ledningsangripande), naturligt ursprung eller från flocknings/fällningskemikalie. Vid 250 mg/l smak samt irriterande för mage/tarm. 12/05/

20 Tack för er uppmärksamhet! Britta-Lena Toftby

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se ANALYSKATALOG 2015 www.alcontrol.se OM FÖRETAGET ALcontrol AB Svenska ALcontrol AB ingår i ALcontrol Laboratories ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier även i England,

Läs mer

Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Sköt om din brunn för bra dricksvatten Sköt om din brunn för bra dricksvatten Innehåll Dags att se över din brunn? 4 Viktigt om ditt vatten 4 Lär känna din brunn! 5 Tre typer av brunnar 5 Tre typer av pumpar 9 Installationer med olika funktion

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten

Läs mer

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten sköt om din brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet ii Förord Det är viktigt att råvaran till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, håller en hög kvalitet. Svenskt Vatten har goda erfarenheter av vattenskydd

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Framtida lösningar för distribution av dricksvatten slutrapport Fas A. Swerea KIMAB Projektnr.: 482001 Datum: 2012-03-30

Framtida lösningar för distribution av dricksvatten slutrapport Fas A. Swerea KIMAB Projektnr.: 482001 Datum: 2012-03-30 Framtida lösningar för distribution av dricksvatten slutrapport Fas A Författare: Lisen Johansson, Olivier Rod, Stefanie Römhild Swerea KIMAB Projektnr.: 482001 Datum: 2012-03-30 Denna rapport utgör slutrapporten

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000

Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000 8WYHFNOLQJDYPHWRGHUI U.DUDNWHULVHULQJDYODNYDWWHQ IUnQDYIDOOVXSSODJ 6OXWUDSSRUW Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000 RVFs Utvecklingssatsning Deponering Rapport

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2015.2

Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Karl Forsell, Överläkare Kåre Eriksson, Yrkeshygieniker Klinisk miljömedicin norr (KMN) är en sektion inom Arbets-

Läs mer