Diligentia AB anlitar Rotpartner för ett om- och tillbyggnadsprojekt i centrala Göteborg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diligentia AB anlitar Rotpartner för ett om- och tillbyggnadsprojekt i centrala Göteborg."

Transkript

1 Ser mailet konstigt ut? Klicka här Ett nyhetsbrev från Rotpartner - December 2012 Diligentia AB anlitar Rotpartner för ett om- och tillbyggnadsprojekt i centrala Göteborg. Rotpartners uppdrag omfattar projekt- och byggledning, projektering och kommunikation med de boende inom tjänsten Hyresgästdialogen. Projektet omfattar ombyggnad av 114 lägenheter samt nyproduktion på vindsplanet med ca 15 lägenheter. Badrummen och köken i fastigheten byggs om och VVS-, el- och ventilationsinstallationerna skall bytas ut. Projektet är en viktig del i Diligentias utvecklingsplaner av deras fastighetsbestånd samt förtätning med nya hyresrätter. - Det är ett spännande projekt och vi är väldigt glada att ha fått förtroendet att hjälpa Diligentia med hela byggprocessen samtidigt som vi får ta hand om deras kunder., säger John Kåwert marknadsansvarig på Rotpartner. Projektet är nu i december månad i projekteringsfasen och projektledare Daniel Olsson driver projektet mot en entreprenadstart till sommaren Rotpartners ledningssystem är nu ISO 9001 och certifierade! I november fick vi våra efterlängtade ISO 9001 och certifikat. Vi har arbetat hårt med vårt kvalitets- och miljöledningssystem, mallar och egenkontroller länge och det är skönt att certifieringen nu är i hamn. Rotpartners kvalitets- och miljösystem är sedan den 26 oktober 2012 certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004. Certifieringen är ett led i Rotpartners ambition att fortsätta expandera inom marknaden för renovering, ombyggnad och tillbyggnad av fastigheter. Certifieringen har handlagts av Svensk Certifiering Norden AB och omfattar samtliga företag i koncernen avseende företagets kvalitets- och miljöledningssystem inklusive tjänster inom Hyresgästdialogen. Certifierade ledningssystem är ett bra stöd i verksamheten och viktigt som plattform för företag som vill växa med struktur. Vi ser med glädje att vårt unika tjänsteutbud med t.ex. Hyresgästdialogen blir granskat även strukturellt av en tredje part. John Mattson Fastighets AB väljer Rotpartner och Hyresgästdialogen John Mattson Fastighets AB har tecknat avtal med Rotpartner avseende

2 Hyresgästdialogen i tre ombyggnadsprojekt på Lidingö om sammanlagt ca 220 lägenheter. Uppdraget omfattar att bl a planera och administrera hela hyresgästprocessen från att inhämta hyresgästens godkännande till att hyresgästen flyttar tillbaks till sin lägenhet. John Mattson Fastighets AB har tecknat avtal med Rotpartner avseende Hyresgästdialogen i tre ombyggnadsprojekt på Lidingö om sammanlagt ca 220 lägenheter. Uppdraget omfattar att bl a planera och administrera hela hyresgästprocessen från att inhämta hyresgästens godkännande till att hyresgästen flyttar tillbaks till sin lägenhet. I oktober 2012 påbörjade Rotpartner uppdraget vilket omfattar ombyggnadsprojekt på Agavägen i Larsberg samt Barkassvägen och Farkostvägen i Baggeby. I uppdraget ingår bl a att administrera hyresgästprocessen kring förberedelser inför renoveringen, att ansvara för hyresgästprocessen under byggtiden samt att upprätta en handbok och processbeskrivning för John Mattssons organisation. - God kommunikation och samordning med hyresgästerna under projekttiden, vet vi av erfarenhet, är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat bostadsombyggnadsprojekt, säger Thomas Enmark, fastighetschef på John Mattson Fastighets AB. - Vi valde Rotparter för deras erfarenheter och tydliga processbeskrivning av Hyresgästdialogen. Ulrika Nord från Rotpartner agerar som vår förlängda arm och har egen arbetsplats på vårt kontor i Lidingö fortsätter Thomas. Hyresgästdialogen är en tjänst som utvecklats av Rotpartner de senaste åren utifrån erfarenheter från ca 100 renoveringsprojekt. Erfarenheter har också hämtats in från projekt där hyresgästerna upplevt att de kommit i kläm. Redan genomförda projekt i Göteborg inom ramen för Hyresgästdialogen har visat att om man avsätter resurser för hyresgästen kan det påverka både tidplaner, ekonomi och hyresgästens inställning gentemot fastighetsägaren i en positiv riktning. - En stor del av dagens fastighetsägare är organiserade för att förvalta sitt bestånd. När det är dags för renoveringar och ombyggnader ses det oftast ur ett rent tekniskt perspektiv. Rotpartner ser Hyresgästdialogen som en länk mellan byggprocessen och den mänskliga processen för de som verkar och bor i husen, säger Stefan Lidgren, VD för Rotpartners Stockholmskontor. Välkommen Göran, Mariana, Osborn och Peter Sedan augusti ha vi fått fyra nya medarbetare, tre i Göteborg och en i Stockholm, vilket vi är väldigt glada för. De som anslutit sig till oss är Mariana Karlsson, Osborn Andersson, Peter Koskela och Göran Fischer Göran Fischer Göran har varit verksam i byggbranschen sedan 1986 och bl.a. innehaft tjänster som byggnadsprojektör på GF Konsult AB, fastighetsförvaltare och driftchef inom den privata fastighetssfären på Ernst Rosen AB och Stena Fastigheter i Göteborg. Göran senaste tjänst har varit som VD på Dahlströms Markentreprenader. På Rotpartner kommer Göran att jobba som bygg-, projektledare och med Hyresgästdialogen på Göteborgskontoret. Mariana Karlsson Mariana har jobbat inom olika yrken såsom inom restaurang och vård innan hon bestämde sig för att utbilda sig inom fastighetsbranschen. Efter KY-utbildning på Fastighetsakademin och sommarjobb på Gårdstensbostäder blev hon anställd på Fastighets AB Balder, där hon de senaste åren varit fastighetsförvaltare med fokus på kommersiella fastigheter, men även bostadsfastigheter. Mariana kommer att jobba som byggledare på Rotpartner med särskild inriktning mot kommersiella lokaler, exempelvis hyresgästanpassningar, i Göteborg. (fr. vänster Göran, Mariana, Osborn) Osborn Andersson Osborn kommer närmast från VBKs projektadministrationsavdelning där han arbetade med besiktningar, projektering av förfrågningsunderlag, byggledning och projektledning. Han har tidigare erfarenhet som arbetsledare och platschef inom olika entreprenadföretag. På Rotpartner kommer Osborn främst att jobba som bygg- och (Peter)

3 projektledare i Göteborg. Peter Koskela Peter har varit verksam i byggbranschen lite mer än 20 år i olika skepnader och positioner, bl a som projektledare på Hifab. Han är utbildad elektriker samt fastighetsförvaltare. -"Det som gör att jag vill gå upp på morgnarna är den stora variation av arbetsuppgifter som jag brinner för. Den ena dagen är inte den andra lik. Mitt jobb är min hobby!" säger Peter. Peter kommer att jobba som bygg- och projektledare på Stockholmskontoret. Halvera mera-kampanjen kan ge fastighetsägare kr i bidrag BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus genomför just nu en kampanjen som heter Halvera Mera och som kan ge en förstudie kronor i bidrag till totalt 25 nya förstudier. I dagsläget är 9 bidrag utdelade. Förstudien ska använda metoden Rekorderlig Renovering som består av en kombination av energieffektiva åtgärder som är anpassade till varje enskilt projekt. Tillsammans ska åtgärderna leda till en halvering av energianvändningen för fastigheten och dessutom till ökad boendekomfort, minskad miljöpåverkan och ekonomiska vinster för bostadsföretaget. Förstudien ska visa omvärlden att det är möjligt att halvera energianvändningen vid renovering av flerbostadshus. Pengarna kan användas till att stärka kompetensen i projektet, för att ta fram förslag på energieffektiva åtgärder för den aktuella hustypen, och för kartläggning av nuvarande energianvändning. Läs mer på halveramera.se Fina resultat i Rotpartnersårliga kundundersökning Under hösten har Rotpartner genomfört sin årliga kundundersökning. Kundundersökningen är ett led i arbetet med ständig förbättring för att få ännu nöjdare kunder. Resultatet är väldigt bra och glädjande för personalen och man har gemensamt sett över förbättringsområden som nu skall genomföras. - "Kopplingen mellan våra ledningssystem för kvalitet och miljö, som sedan början av november ISO-certifierade, och vad kunderna egentligen tycker är centralt för oss" säger Fredrik Olsson VD på Rotpartner AB. Därför kopplas resultaten i enkäten ihop med de kvalitetsmål som ISO-standarden kräver. Enkäten är baserad på en utvärdering av det senast genomförda projektet och skickades ut via e-post. Av 115 st kunder som tillfrågades så svarade 71 st på enkäten (61,7%). Svarsfrekvensen ökade med 12% mot föregående år. På frågan om nöjdheten i stort i det Rotpartner levererat i aktuellt projekt blev medelvärdet 5,14 på en 6-gradig skala. Omräknat till % så är resultatet att 82,8% är nöjda eller mycket nöjda. På frågan om hur stor sannolikhet det är att kunden vill rekommendera oss till annan fastighetsägare utifrån resultatet i aktuellt projekt så är medelvärdet 5,02 på en 6-gradig skala. Omräknat i % så svarar 76,9% att det är stor eller mycket stor sannolikhet att de kommer rekommendera Rotpartner. - "När vi fått in alla svaren så valde vi att samla hela personalen för att gemensamt hitta de områden för förbättring vi skall jobba med inför nästa års mätning. Det var en utvecklingsdag full av energi och det resulterade i en handlingsplan för att förbättra rutiner och kommunikation med våra kunder kring ekonomiska frågor", säger Fredrik. Trots ett vädligt bra resultat så ser Rotpartner alltså vikten i att fortsatt jobba och höja målsättningen i kundnöjdheten och kommer att återkoppla till alla kunder som svarat på enkäten inom en snar framtid. Arbete med feedback-kultur uppmärksammat Att som ingenjörsföretag i bygg- och fastighetsbranschen jobba mycket med värdegrunder har visat sig ge både nöjdare kunder och personal. Ett tvåårigt arbete med företagets värdegrunder, och beteenden som förknippas med dem, har genomförts för att göra företaget unikt och bl.a. skapa en positiv feedback-kultur. Detta har uppmärksammats i NyTeknik.

4 Rotpartner har inom ramen för sina uppdrag valt att hålla isär byggprocessen med den mänskliga processen vid renoveringsoch ombyggnadsprojekt och har idag tjänster som täcker även kommunikation med hyresgäster som kallas Hyresgästdialogen. Det har blivit viktigt för företaget hur man bemöter människor, företagets kunders kunder (hyresgäster), i deras vardag. Det var så det hela startade. - Vi upptäckte snabbt att vår humanistiska inställning och värdegrunder egentligen gick att applicera på alla områden, såväl mellan medarbetare, med kunder och kunders kunder (hyresgäster), säger Fredrik Olsson, VD på Rotpartner. Arbetet mynnade ut i ett omfattande värdegrundsarbete där man kopplade företagskulturen till värdegrunder och sedermera till beteende i vardagen. Hela personalen var involverad och nu vet alla vilka beteenden som är kopplade till värdegrunderna. - För att bli bra på att "bete sig enligt värdegrunderna" är det viktigt att man tränar och då måste man få reda på man får veta när man gör något bra. Det får man genom feedback av kollegorna, positiv försärkning, säger Fredrik. Ett led i att skapa en stark feedback-kultur är att träna på att ge feedback under lite lättsammare former. Detta har man gjort genom att engagera medarbetarna i en feedback-tävling. Det är nu denna tävling som uppmärksammats i tidningen NyTeknik. Du hittar artikeln i sin helhet på NyTeknik Ingenjörskarriär. Varje person på kontoret som uppfattar att den får feedback sätter ett poängstreck vid givarens namn på ett stort papper på väggen. Det ska komma naturligt, den som säger du hörde väl att du fick feedback nu blir utesluten. Om vi kan ge varandra feedback på beteendet, så kan det komma att sträcka sig över andra områden också, tror Fredrik Olsson. Fast svårigheten är nog att komma ihåg att över huvud taget ge beröm, det brukar vara först vid problem som feedback aktualiseras. På Rotpartner har man bestämt att positiv feedback ska förhålla sig till negativ med 8-1. Om man tränar på positiv feedback blir det nog lättare att ge och ta kritik också, säger Fredrik Olsson. CE-märkning av byggprodukter Den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att få säljas inom EU: s inre marknad. Redan CE-märkta byggprodukter måste också ha en prestandadeklaration. Syftet med byggproduktförordningen är att underlätta handeln mellan de här länderna. Genom att alla tillverkare inom EU använder samma metoder för att bedöma och beskriva de väsentliga produktegenskaperna och dessutom har en ordnad tillverkningskontroll så kan produkten sedan säljas i alla länderna utan krav på ytterligare provningar och märkningar. Vad är en byggprodukt? Det är varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven på byggnadsverk. Detta är enligt definitionen i byggproduktförordningen. Vad är en prestandadeklaration? Byggprodukternas egenskaper redovisas i en prestandadeklaration när det gäller väsentliga egenskaper. Detta görs på samma sätt inom hela EU, så man kan jämföra produkter som tillverkats i olika länder. I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och var den provats. Tillverkaren är ansvarig. Det är byggprodukttillverkaren som är ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen. I den framgår vilken prestanda som produkten har om exempelvis bärförmåga eller brandmotstånd och vad den ska användas till. Den ligger sedan till grund för CE-märkningen. Det är även tillverkaren som CE-märker sina produkter. Information om särskilt farliga ämnen. Om din produkt är en vara enligt EU:s kemikalieförordning Reach, t.ex. golv eller fönster, ska du enligt Reach, tillsammans med prestandadeklarationen också ange produktens eventuella innehåll av särskilt farliga ämnen som finns upptagna på den s.k. kandidatförteckningen i Reach, se Kemikalieinspektionens webbplats för mer information. Text hämtat från boverket. Läs hela artikeln på Kraftigt höjda avgifter för nybildade bostadsrätter Hundratals nybildade bostadsrättsföreningar i landet har tvingats att höja avgifterna för de boende kraftigt de senaste åren. Det visar en granskning som Ekot har gjort.

5 Den främsta anledningen är att många gjort glädjekalkyler på kostnader för renovering av fastigheterna, menar Göran Olsson, vd för intresseorganisationen Bostadsrätterna. Man fokuserar på att hålla nere avgifterna och undervärderar det man behöver göra i framtiden i huset. Seden plötsligt en vacker dag inser man att man måste reparera, och måste höja avgifterna radikalt. Affärsinformationsföretaget Värderingsdata har på uppdrag av Ekot granskat årsredovisningarna hos bostadsrättsföreningar som bildats under 2000-talet, och som tagit över en äldre fastighet. Det är ungefär 80 procent av det totala antalet nybildade bostadsrättsföreningar. De senaste åren har den femtedel som har högst höjningar i snitt höjt avgifterna med 25 procent. Det rör sig om nästan 600 föreningar. För den som har en avgift kronor innebär det en ökning med kronor i månaden. En som drabbats är Cecilia som bor i en bostadsrätt norr om Stockholm. Hennes månadsavgift kommer att öka med 50 procent på bara några år på grund av att föreningen inte haft kapital att bekosta stambyten i lägenheterna. Det innebär att det blir svårt för mig att betala hyran, och jag är tvungen att antingen se över min jobbsituation eller flytta. Det känns surt. Göran Olsson på intresseorganisationen Bostadsrätterna menar att det finns flera problem vid dagens ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Dels handlar det om att de besiktningar som görs av fastigheter inför ett bildande av en bostadsrättsförening ofta är bristfälliga och missar flera renoveringsbehov. Det är en av förklaringarna till att summan som föreningen lägger in som eget kapital är för liten. Dessutom är konsulten som hanterar ombildningen från hyreshus till bostadsrättsförening tvungen att få med sig två tredjedelar av de boende, och då är det enligt Göran Olsson låga avgifter som är det lättaste sättet att göra ett erbjudande lockande. I den jakten är det klart att man kan tvingas offra en del när det gäller kommande underhåll. Man tvingas avsätta mindre pengar initialt, och säger att vissa typer av åtgärder kommer om fem år, men då lånefinansieras det och märks inte när man gör den initiala planen. Läs mer på Nu finns Rotpartners pressrum även på Mynewsdesk Rotpartner har etablerat en ny informationskanal ut mot våra branschkollegor och pressen på Mynewsdesk. Det är ett strategiskt val för att få ut budskapet på marknaden om vilka typer av projekt som Rotpartner får för att förtydliga bilden av att vi hanterar stora ombyggnadsprojekt regelbundet. Pressmeddelanden och nyheter kommer i framtiden kanaliseras ut i olika medier från Rotpartner och det senaste tillskottet är Mynewsdesk (länk). Fortsättningsvis kommer Rotläckan gå ut till dig i vanlig ordning, men vill du hänga med lite tätare så är Mynewsdesk ett bra ställe att prenumerera på våra nyheter. Men följer du oss redan på Facebook eller Twitter så har du alltid det senaste ändå. Dessutom får du reda på lite vad som händer bakom kulisserna på Facebook. Årets sista nyhetsbrev Ännu ett år går mot sitt slut. Vi på Rotpartner vill med årets sista nummer av Rotläckan önska dig en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År! Månadens citat

6 Vill du inte få vårat nyhetsbrev, klicka här Copyright (C) 2012 Rotpartner Sverige AB All rights reserved. Följ oss på:

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

M Ä N N I S K O R N A

M Ä N N I S K O R N A MÄNNISKORNA BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2005 1 2 3 Det är en årsberättelse. Och en slags historia om relationer. Den handlar om ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag: Byggnadsfi rman Ernst Rosén.

Läs mer

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Återbruk var dag Klara Mörk Anna Gustafsson Göteborg 2015 Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Förord Vi vill rikta ett varmt tack till alla de som delat med er av kunskap

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

BoRätts reportage om Rotpartner och Hyresgästdialogen i stambytesprojektet BRF Komarken

BoRätts reportage om Rotpartner och Hyresgästdialogen i stambytesprojektet BRF Komarken Ser mailet konstigt ut? Klicka här Ett nyhetsbrev från Rotpartner - November 2011 Energibesparning i miljonprogram överdrivs, eller? Svulstiga löften från politiker och energikonsulter om att framtida

Läs mer

Skärholmen förnyas. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

Skärholmen förnyas. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen Nr 2 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Erik Selin. Porträttet Han är ung, han kör sitt race, han är prestigelös. Men Erik Selin, VD för Fastighets AB Balder i Göteborg,

Läs mer

VD har ordet 4 Vision och mål 6. Kunddialog/service 9 Medlemsdialog 12 Parlamentarisk verksamhet 15 Utbildning 16 Egna fastigheter 17 Nyproduktion 18

VD har ordet 4 Vision och mål 6. Kunddialog/service 9 Medlemsdialog 12 Parlamentarisk verksamhet 15 Utbildning 16 Egna fastigheter 17 Nyproduktion 18 hsb göteborg årsredovisning 2007 Bild från kampanjen Det Godare Boendet, där fyra av våra delägare ställde upp som modeller med syftet att påverka fler att upptäcka fördelarna med att bo i HSB Göteborg.

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget rapport 2014:28 REGERINGSUPPDRAG Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer