ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia").

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia")."

Transkript

1 ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS Senast reviderad 1 aug Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia"). Genom att använda tjänsten Lernia Jobs på på en mobil enhet eller dator ("Tjänsten") godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor ("Avtalet"). Det gäller vare sig du skapar en Lernia jobb konto eller ej. Om du ska skapa en Lernia jobb konto och använda tjänsten: läs villkoren nedan. Läs också Lernias sekretesspolicy. Om du inte accepterar villkoren i detta avtal och sekretesspolicy kan du inte använda tjänsten. 1. Godkännande av Avtalsvillkoren a. Detta avtal är ett elektroniskt avtal som fastställer villkor som du måste acceptera för att använda tjänsten. Avtalet omfattar dessa användarvillkor och Bolagets sekretesspolicy liksom ytterligare villkor rörande betalningar, rabatter, kampanjer och unika servicealternativ som finns i tjänsten. b. Genom att använda eller få tillgång till tjänsten, du accepterar avtalet och godkänner att alla meddelanden rörande detta avtal skickas till dig i elektronisk form. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av detta avtal för framtida bruk. Avtalet kan ändras av Bolaget från tid till annan. Sådana ändringar gäller direkt då de lagts upp på Bolagets hemsida. 2. Behörighet Du måste vara minst 15 år för att få använda tjänsten Lernia jobbs. Tjänsten är främst avsedd att användas i Sverige. Användning i andra länder kan vara förbjuden eller begränsad. Genom att använda tjänsten, intygar du att du har rätt att ingå detta avtal och efterleva alla villkoren. Om du använder tjänsten från utanför EU, är du ansvarig för att följa lagar och andra författningar inom det territorium varifrån du kommer åt eller använder tjänsten. 3. Skapa ett konto För att använda Lernia Jobs, kan du logga in med din Facebook-inloggning. Om du gör det, tillåter du oss att få tillgång till och använda viss information på Facebook-kontot, inklusive men inte begränsat till din offentliga Facebook-profil. Det är också möjligt att anmäla dig via e-post. Då måste du skriva in all information som krävs manuellt. Vår sekretesspolicy berättar vilken information vi samlar in och hur vi använder informationen från Facebook. 4. Uppsägning och uppsägningstid Avtalet kommer att gälla så länge du använder tjänsten och/eller har ett Lernia Jobs konto. Du kan radera ditt konto när som helst, oavsett anledning, genom att följa instruktionerna i "Inställningar" i tjänsten. Bolaget kan avsluta eller stänga av ditt konto när som helst utan förvarning om Bolaget anser att du har brutit detta avtal, eller av någon annan anledning som Bolaget bedömer tillräcklig. Om ditt konto sägs upp eller stängs tillfälligt, kommer du inte ha rätt till återbetalning av outnyttjade avgifter eller för inköp kopplade till tjänsten. Bolaget är inte skyldigt att ange orsaken till uppsägningen eller avstängning av ditt konto. Trots att ditt konto sagts upp och avslutas fortsätter avtalets villkor att gälla, med undantag för eventuella villkor som till sin natur löper ut eller är helt fullgjorda. Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 1(7)

2 5. Användning Tjänsten är tänkt att användas av arbetssökande och av arbetsgivare med behov av att anställa. Dessa kommer fortsättningsvis att kallas "Användare. I tjänsten får de möjlighet att presentera sig och knyta kontakt. Tjänsten får inte användas av annan än användare och inte heller i samband med kommersiell användning, såsom (i) reklam eller erbjudanden om köp eller försäljning av produkter eller tjänster som inte erbjuds av Bolaget. Användare av tjänsten får inte kontakta, annonsera, värva eller sälja något till någon annan användare utan dennes föregående uttryckligt medgivande. Bolaget kan utreda och vidta rättsliga åtgärder mot olaglig och/eller obehörig användning av tjänsten inklusive insamling av användarnamn och/eller e-postadresser, användarvideor eller liknande i syfte att skicka oönskad e-post eller att länka till Tjänsten. 6. Säkerhet Som användare ansvarar du för att hemlighålla användarnamn och lösenord, och du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt användarnamn och lösenord, eller via din Facebook inloggning. Du samtycker till att omedelbart till Bolaget anmäla obehörig åtkomst och/eller användning av ditt användarnamn eller lösenord. Sådan anmälan görs på 7. Interaktion med andra användare a. Du är helt och hållet ansvarig för all interaktion och kommunikation du har i eller kopplat till som arbetssökande eller arbetsgivare. Var medveten om att Bolaget inte har möjlighet att göra någon djupgående kvalitetskontroll av användare och inte kan garantera att användare är den person de utger sig för eller i förekommande fall representerar arbetsgivaren. Bolaget validerar inte användares färdigheter, språk, kvalifikationer, certifikat eller andra detaljer. Bolaget förbehåller sig rätten att göra bakgrundskontroller vid rapporter om missbruk av en användare, antingen en arbetsgivare eller arbetssökande, och använda den upptäckta informationen för att vid behov inaktivera kontoåtkomst, ta bort användare eller vidta rättsliga åtgärder. b. Bolaget ansvarar inte i något fall för användares åtgärder, beteenden eller underlåtenhet. Se även avsnitten 14 och 15 nedan. c. Som användare samtycker du till att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder i interaktion med andra användare såväl direkt i tjänsten som om ni träffas personligen. Du förstår att Bolaget inte ger några garantier, vare sig direkta eller underförstådda, angående din matchning med andra användare. d. Du bör inte lämna finansiell information (bankkonto, kreditkort), eller på annat sätt överföra pengar till andra användare. 8. Äganderätt till varumärken m m Tjänsten innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan information som tillhör Bolaget och dess licensgivare. Bolaget äger och behåller alla rättigheter i tjänsten, inklusive varumärken, innehåll, produktnamn m m. Du samtycker till att inte återanvända, kopiera, ändra, överföra, upprepa eller reproducera upphovsrättsskyddat material, varumärken, varunamn eller annan immateriell egendom eller patentskyddad information Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 2(7)

3 som finns i tjänsten, utan att först inhämta skriftligt medgivande av Bolaget eller om sådan egendom inte ägs av bolaget, ägare av sådana immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ta bort eller på annat sätt ändra några meddelanden om äganderätt som förekommer i något innehåll, inklusive upphovsrätt, varumärken och andra immateriella meddelanden. 9. Innehåll upplagt av användare a. Du är ensam ansvarig för innehåll och information som du lägger upp eller på annat sätt tillgängliggör på tjänsten eller skickar till andra användare. Du utfäster och garanterar att (i) all information som du lämnar vid skapandet av ditt konto, inklusive uppgifter som lämnats från ditt Facebook-konto, är korrekt och sanningsenlig och att du snabbt kommer att uppdatera information som senare blir felaktig, ofullständig, vilseledande eller falsk och (ii) att du har rätt att publicera innehållet/informationen på tjänsten och bevilja de licenser som anges nedan. b. Du förstår och accepterar att Bolaget har rätt och kan komma att övervaka eller granska allt innehåll du lägger upp som en del av tjänsten men att Bolaget inte har någon skyldighet att göra sådan granskning. Bolaget får ta bort innehåll, helt eller delvis, som Bolaget anser bryter mot detta avtal eller som kan skada Bolagets eller tjänstens anseende. c. Genom att publicera innehåll som en del av tjänsten ger du automatiskt Bolaget, dess dotterbolag, licenstagare och efterträdare, en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, licensierbar, färdigbetald, världsomspännande rätt och licens att (i) använda, kopiera, lagra, utföra, visa, reproducera, spela in, spela upp, anpassa, ändra och distribuera innehållet, (ii) göra bearbetningar av innehållet eller införliva det i andra verk, och (iii) tillåta underlicenser av ovanstående i alla medier nu kända eller kommande. Du försäkrar att sådan användning av ditt innehåll inte kommer att inkräkta eller kränka rättigheterna för någon tredje part. d. Följande lista innehåller exempel på innehåll som är förbjudet i tjänsten. Du får inte posta, överföra, visa eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som: främjar rasism, trångsynthet, hat eller fysiskt våld förespråkar trakasserier eller hot mot av något slag mot någon grupp eller individ; begär pengar från, eller är avsedda att på annat sätt lura andra användare av Tjänsten; innefattar överföring av "skräppost", "kedjebrev" eller oombedda massutskick eller "spam" (eller "spimming", "phishing", "trolling" eller liknande verksamhet); främjar information som är falsk eller vilseledande eller främjar olagliga aktiviteter eller uppförande som är nedsättande, eller ärekränkande på annat sätt; främjar en olaglig eller obehörig kopia av en annan persons upphovsrättsskyddade verk, t.ex. tillhandahållande av piratkopierade datorprogram eller länkar till dem, tillhandahåller information för att kringgå av tillverkare installerade kopieringsskydd eller tillhandahållande av piratkopierade bilder, ljud eller video, eller länkar till piratkopierade bilder, ljud eller videofiler; innehåller video, ljud fotografier eller bilder av en annan person utan dennes tillstånd (eller när det gäller en minderårig, tillstånd från den minderårigas förmyndare); innehåller begränsade eller lösenordskyddade åtkomstsidor, eller dolda sidor eller bilder (som inte länkas till eller från en annan tillgänglig sida); återger material som utnyttjar människor i ett sexuellt, våldsamt eller annat olagligt sätt, eller som efterfrågar personliga uppgifter från någon under 18 år; ger instruktioner om olagliga aktiviteter som att göra eller köpa olagliga vapen eller Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 3(7)

4 droger, kränka någons privatliv eller tillhandahålla, sprida eller skapa datorvirus; innehåller virus, tidsinställda bomber, trojanska hästar, cancelbot, maskar eller andra skadliga eller störande koder, komponenter eller anordningar; personifierar, eller på annat sätt ger en missvisande bild av tillhörighet, medlemskap eller förhållande till någon person eller enhet; återger information eller data som du inte har rätt att tillgängliggöra enligt lag eller under avtal eller lojalitetsplikt (såsom insiderinformation, patentskyddad och konfidentiell information); stör det normala flödet av dialog, orsakar en skärm för att "rulla" snabbare än andra användare kan skriva eller på annat sätt negativt påverkar andra användares möjlighet att engagera sig i realtidsutbyten; som återger lösenord eller identifierande personuppgifter för kommersiella eller olagliga syften från andra användare eller sprider annan persons personuppgifter utan hans eller hennes tillstånd; eller publicerar eller främjar kommersiell verksamhet och/eller försäljning utan Bolagets skriftliga medgivande såsom tävlingar, utlottningar, byteshandel, annonsering och pyramidspel. e. Din användning av Tjänsten, inklusive allt innehåll du publicerar via tjänsten, måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Du samtycker till att Bolaget får tillgång till och kan bevara och lämna ut din kontoinformation och ditt innehåll om det krävs enligt lag eller behövs för att bevara eller avslöja uppgifter som är rimliga och nödvändiga. f. Du samtycker till att allt innehåll du placerar på Tjänsten kan ses av andra användare och kan ses av alla personer som besöker eller deltar i tjänsten. 10. Köp i App Från tid till annan, kan Lernia jobb erbjuda ytterligare tjänster för köp via App Store SM, Google Play och andra applikationsplattformar ("Köp i App"). Om du väljer att göra ett sådant köp, kommer du att bli ombedd att ange information om det konto du använder för köp i den mobila plattformen du använder (t.ex. Apple, Android, etc.) ("din IAP konto"), och din IAP konto debiteras för inköpet i enlighet med de villkor som beskrivs vid köpet samt i de allmänna villkoren för i Köp i App som gäller för din IAP konto. Köp i App kan omfatta en gratis provperiod. I slutet av den kostnadsfria provperioden kommer du att debiteras kostnad för nästa period och avgiften kommer att fortsätta att tas ut tills du avslutar din prenumeration. För att undvika eventuella avgifter, måste du avboka före utgången av försöksperioden. Om du köper ett periodiskt abonnemang genom en Köp i App, kommer din IAP konto faktureras löpande tills du avbryter i enlighet med plattformsvillkoren. Se villkoren för Köp i App i din applikationsplattform. 11. Ändringar i Tjänsten Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst, tillfälligt eller permanent, ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att Bolaget inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten. För att skydda integriteten av tjänsten, förbehåller sig Bolaget rätten när som helst efter eget gottfinnande att blockera användare från vissa IP-adresser från att komma åt tjänsten. 12. Upphovsrättspolicy Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 4(7)

5 Du får inte lägga ut, distribuera eller på något sätt reproducera upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan äganderättsskyddad information utan föregående skriftligt medgivande från ägare av sådana rättigheter. Om du tror att ditt rättighetsskyddade material utan medgivande har kopierats och lagts ut på tjänsten ber vi dig ge våra kundtjänst med följande information: a. en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den skyddade rättigheten; b. en beskrivning av det rättsskyddade verk som du hävdar har kränkts; c. en beskrivning av var det material som du påstår gör intrång ligger på tjänsten (och en sådan beskrivning måste vara någorlunda detaljerad för att möjliggöra för Bolaget att hitta materialet, såsom en url); d. din adress, telefonnummer och e-postadress; e. ett skriftligt uttalande från dig om att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller lagen; och f. ett uttalande från dig, under ed, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har fullmakt att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar. 13. Meddelande och procedur för att anmäla intrång i upphovsrätt Meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång bör lämnas till bolagets kundtjänst på eller följande adress: Lernia AB Kundtjänst Box Stockholm Bolaget kommer att avsluta användarkonto vid upprepade intrång. 14. Friskrivningar och begränsning av ansvar a. Tjänsten levereras som den är och tillgängligheten garanteras inte. Du godkänner att varken bolaget eller dess dotterbolag eller tredjepartsleverantörer har något ansvar, direkt eller indirekt, för någon förlust eller skada, inklusive personskador eller dödsfall, som uppstår som ett resultat av eller påstås vara resultatet av (i) felaktigt eller oriktigt innehåll som lagts i tjänsten, oavsett om de orsakats av användare eller utrustning eller programmering kopplad till tjänsten; (Ii) felaktig radering eller borttagning, felaktig leverans eller underlåtenhet att lagra något innehåll, kommunikation eller personliga inställningar; (Iii) uppförande, vare sig online eller offline, av användare; (Iv) eventuella fel, försummelse eller fel i, avbrott, radering, ändring, fördröjning i drift eller överföring, stöld eller förstörelse av eller obehörig åtkomst till användarkonto eller användarkommunikationer; eller (v) problem, fel eller tekniska fel på telefonnätverk eller linjer, dator online-system, servrar eller datorutrustning, programvara, fel i e-post eller uppspelningsprogram på grund av tekniska problem eller trafikstockning på Internet eller på någon webbplats eller en kombination därav, inklusive skada på användare eller till någon annan persons dator eller enhet i samband med eller som ett resultat av deltagande eller nedladdning av material i samband med Internet och/eller i samband med tjänsten. Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 5(7)

6 b. Från tid till annan, kan Bolaget göra erbjudanden eller annan information från tredje part tillgängligt via Tjänsten. Sådana tredjeparts författare är ensam ansvarig för innehållet. Bolaget kan INTE: (I) garantera riktigheten, fullständigheten och nyttan av innehåll som tillhandahålls genom tredje part och tar inte heller ansvar för noggrannheten och tillförlitligheten i åsikter, råder eller uttalande från tredje part som syns i Tjänsten. Bolaget svarar inte under några omständigheter för förlust eller skada orsakad av din tillit till information eller annat innehåll som publiceras i tjänsten, eller överförts till eller av andra användare. BOLAGET FRISKRIVER, SÅ LÅNGT SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAG, SIG SJÄLV, SINA DOTTERBOLAG, AFFÄRSPARTNERS, LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER FRÅN VARJE ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PERSON FÖR DIREKTA OCH INDIREKTA SKADOR, VITEN M M, INKLUSIVE, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST, SKADA ELLER AV DATA ELLER PROGRAM, DRIFTSAVBROTT OCH EVENTUELLA KOSTNAD FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, DETTA GÄLLER ÄVEN OM BOLAGET HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. BOLAGETS ANSVAR GENTEMOT DIG ÄR VID VARJE TILLFÄLLE BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP DU BETALAT FÖR TJÄNSTEN. DU ACCEPTERAR ATT DU VARJE KRAV FRÅN DIG FÖR ATT KUNNA GÖRAS GÄLLANDE MÅSTE FRAMFÖRAS SNARAST OCH FULLFÖLJAS GENOM ATT DU VÄCKER TALAN MOT BOLAGET INOM ETT ÅR FRÅN ATT KRAVET ELLER GRUND FÖR TALAN UPPSTOD. ANNARS ÄR KRAVET PRESKRIBERAT. 15. Länkar Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser, liksom annonser och kampanjer som erbjuds av tredje part. Du är medveten om och samtycker till att Bolaget inte är ansvarigt för tillgängligheten till sådana externa webbplatser eller resurser, och inte stödjer eller är ansvarigt för innehåll, information, rapporter, reklam, varor eller tjänster, eller annat material tillgängligt på webbplatser eller andra platser dit länkarna pekar. Din korrespondens eller affärer med, eller deltagande i kampanjer av tredje part som finns i eller via tjänsten, inklusive betalning och leverans av varor eller tjänster, och villkor, garantier eller utfästelser förenade med sådana affärer, är helt och hållet en sak mellan dig och sådan tredje part. Du bekräftar och samtycker till att Bolaget inte skall vara ansvarig eller skyldig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller förlitande på, sådant innehåll, information, uttalanden, reklam, varor eller tjänster eller annat material som finns på eller genom någon sådan webbplats eller annan plats dit länk pekar. 16. Skiljedoms och gällande lag a. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 6(7)

7 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara Svenska. Svenska lag ska tillämpas på tvisten. Det enda undantaget från skiljedom är att du har rätt att väcka talan mot Bolaget som tvistemål om mindre värde i tingsrätt. Oavsett om du väljer skiljedom eller tvistemål om mindre värde, får du inte under några omständigheter påbörjas eller delta i någon grupptalan eller annat rättsligt förfarande mot bolaget. b. Genom att använda tjänsten godkänner du avtalet ovan skiljedom. På så sätt ger du upp din rätt att gå till domstol för tvister mellan dig och bolaget (med undantag för ärenden som kan vidtas som tvistemål om mindre värde). c. I händelse av att denna skiljeavtalet är av någon anledning anses vara ogenomförbart kan tvist mot Bolag föras i allmän domstol i Sverige. Du härmed oåterkalleligen samtycker till jurisdiktionen av dessa domstolar för sådana ändamål. d. Svenska lag ska tillämpas på tvisten. 17. Meddelanden Bolaget kan använda alla rimliga medel som nu är kända eller hädanefter utvecklas, bland annat via e-post, vanlig post, SMS, MMS, SMS eller inlägg i tjänsten för att förse dig med meddelanden, inklusive de som rör ändringar i detta avtal. 18. Övrigt Detta avtal med sekretesspolicyn och eventuella villkor för erbjudanden i Tjänsten innehåller hela överenskommelsen mellan dig och företaget när det gäller användning av tjänsten. Även om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara ogiltig enligt lag eller domslut, skall resten av detta avtal fortsätta i full effekt. Även om Bolaget inte fullt ut utövar sina rättigheter enligt detta avtal innebär inte det att Bolaget avsagt sig sin rätt. Du samtycker till att ditt konto är inte är överförbart till annan och alla dina rättigheter till din profil eller innehållet i ditt konto upphör vid din död. Detta avtal innebär inte att parterna ingått agentur, partnerskap, joint venture eller anställning skapas. Du får inte göra några utfästelser eller binda bolaget på något sätt. 19. Tillägg och ändringar Avtalet kan när som helst komma att ändras av Bolaget. Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 7(7)

8 Sekretesspolicy Senast reviderad 1 aug 2015 Inledning Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår applikation, webbplats och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området. Vilken information samlas in Vid registrering på Lernia Jobs applikation och webbplats ombeds du att lämna personlig information för att registrera en användarprofil. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis förnamn, ålder, geografisk position och e-postadress. Hur används informationen De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår applikation och webbplats. Att kunna kommunicera via e-post i samband med utskick av nyhetsbrev eller information. Länkar Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats. Kontakt Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter. En klickbar länk för att avbryta e-postutskick medföljer alltid utskicken. Vem får ta del av informationen Lernia AB är personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag. Däremot blir användares personliga information synlig för anslutna företag vid inloggning i applikationen. Säkerhet och sekretess Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Lernia. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst. Endast verifierade företag kan ta del av användares personliga information. Ändring av policyn Lernia AB kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas. Lernia AB Sekretesspolicy Lernia Jobs 1(1)

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten,

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare. 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner.

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Riktlinjer och förfaranden

Riktlinjer och förfaranden Riktlinjer och förfaranden ETIKREGLER FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE Som en oberoende återförsäljare för Vi (VIP, Vi Independent Promoter) samtycker jag till att upprätthålla Vi:s integritet. Jag ska vara ärlig och

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer