ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia").

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia")."

Transkript

1 ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS Senast reviderad 1 aug Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia"). Genom att använda tjänsten Lernia Jobs på på en mobil enhet eller dator ("Tjänsten") godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor ("Avtalet"). Det gäller vare sig du skapar en Lernia jobb konto eller ej. Om du ska skapa en Lernia jobb konto och använda tjänsten: läs villkoren nedan. Läs också Lernias sekretesspolicy. Om du inte accepterar villkoren i detta avtal och sekretesspolicy kan du inte använda tjänsten. 1. Godkännande av Avtalsvillkoren a. Detta avtal är ett elektroniskt avtal som fastställer villkor som du måste acceptera för att använda tjänsten. Avtalet omfattar dessa användarvillkor och Bolagets sekretesspolicy liksom ytterligare villkor rörande betalningar, rabatter, kampanjer och unika servicealternativ som finns i tjänsten. b. Genom att använda eller få tillgång till tjänsten, du accepterar avtalet och godkänner att alla meddelanden rörande detta avtal skickas till dig i elektronisk form. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av detta avtal för framtida bruk. Avtalet kan ändras av Bolaget från tid till annan. Sådana ändringar gäller direkt då de lagts upp på Bolagets hemsida. 2. Behörighet Du måste vara minst 15 år för att få använda tjänsten Lernia jobbs. Tjänsten är främst avsedd att användas i Sverige. Användning i andra länder kan vara förbjuden eller begränsad. Genom att använda tjänsten, intygar du att du har rätt att ingå detta avtal och efterleva alla villkoren. Om du använder tjänsten från utanför EU, är du ansvarig för att följa lagar och andra författningar inom det territorium varifrån du kommer åt eller använder tjänsten. 3. Skapa ett konto För att använda Lernia Jobs, kan du logga in med din Facebook-inloggning. Om du gör det, tillåter du oss att få tillgång till och använda viss information på Facebook-kontot, inklusive men inte begränsat till din offentliga Facebook-profil. Det är också möjligt att anmäla dig via e-post. Då måste du skriva in all information som krävs manuellt. Vår sekretesspolicy berättar vilken information vi samlar in och hur vi använder informationen från Facebook. 4. Uppsägning och uppsägningstid Avtalet kommer att gälla så länge du använder tjänsten och/eller har ett Lernia Jobs konto. Du kan radera ditt konto när som helst, oavsett anledning, genom att följa instruktionerna i "Inställningar" i tjänsten. Bolaget kan avsluta eller stänga av ditt konto när som helst utan förvarning om Bolaget anser att du har brutit detta avtal, eller av någon annan anledning som Bolaget bedömer tillräcklig. Om ditt konto sägs upp eller stängs tillfälligt, kommer du inte ha rätt till återbetalning av outnyttjade avgifter eller för inköp kopplade till tjänsten. Bolaget är inte skyldigt att ange orsaken till uppsägningen eller avstängning av ditt konto. Trots att ditt konto sagts upp och avslutas fortsätter avtalets villkor att gälla, med undantag för eventuella villkor som till sin natur löper ut eller är helt fullgjorda. Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 1(7)

2 5. Användning Tjänsten är tänkt att användas av arbetssökande och av arbetsgivare med behov av att anställa. Dessa kommer fortsättningsvis att kallas "Användare. I tjänsten får de möjlighet att presentera sig och knyta kontakt. Tjänsten får inte användas av annan än användare och inte heller i samband med kommersiell användning, såsom (i) reklam eller erbjudanden om köp eller försäljning av produkter eller tjänster som inte erbjuds av Bolaget. Användare av tjänsten får inte kontakta, annonsera, värva eller sälja något till någon annan användare utan dennes föregående uttryckligt medgivande. Bolaget kan utreda och vidta rättsliga åtgärder mot olaglig och/eller obehörig användning av tjänsten inklusive insamling av användarnamn och/eller e-postadresser, användarvideor eller liknande i syfte att skicka oönskad e-post eller att länka till Tjänsten. 6. Säkerhet Som användare ansvarar du för att hemlighålla användarnamn och lösenord, och du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt användarnamn och lösenord, eller via din Facebook inloggning. Du samtycker till att omedelbart till Bolaget anmäla obehörig åtkomst och/eller användning av ditt användarnamn eller lösenord. Sådan anmälan görs på 7. Interaktion med andra användare a. Du är helt och hållet ansvarig för all interaktion och kommunikation du har i eller kopplat till som arbetssökande eller arbetsgivare. Var medveten om att Bolaget inte har möjlighet att göra någon djupgående kvalitetskontroll av användare och inte kan garantera att användare är den person de utger sig för eller i förekommande fall representerar arbetsgivaren. Bolaget validerar inte användares färdigheter, språk, kvalifikationer, certifikat eller andra detaljer. Bolaget förbehåller sig rätten att göra bakgrundskontroller vid rapporter om missbruk av en användare, antingen en arbetsgivare eller arbetssökande, och använda den upptäckta informationen för att vid behov inaktivera kontoåtkomst, ta bort användare eller vidta rättsliga åtgärder. b. Bolaget ansvarar inte i något fall för användares åtgärder, beteenden eller underlåtenhet. Se även avsnitten 14 och 15 nedan. c. Som användare samtycker du till att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder i interaktion med andra användare såväl direkt i tjänsten som om ni träffas personligen. Du förstår att Bolaget inte ger några garantier, vare sig direkta eller underförstådda, angående din matchning med andra användare. d. Du bör inte lämna finansiell information (bankkonto, kreditkort), eller på annat sätt överföra pengar till andra användare. 8. Äganderätt till varumärken m m Tjänsten innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan information som tillhör Bolaget och dess licensgivare. Bolaget äger och behåller alla rättigheter i tjänsten, inklusive varumärken, innehåll, produktnamn m m. Du samtycker till att inte återanvända, kopiera, ändra, överföra, upprepa eller reproducera upphovsrättsskyddat material, varumärken, varunamn eller annan immateriell egendom eller patentskyddad information Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 2(7)

3 som finns i tjänsten, utan att först inhämta skriftligt medgivande av Bolaget eller om sådan egendom inte ägs av bolaget, ägare av sådana immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ta bort eller på annat sätt ändra några meddelanden om äganderätt som förekommer i något innehåll, inklusive upphovsrätt, varumärken och andra immateriella meddelanden. 9. Innehåll upplagt av användare a. Du är ensam ansvarig för innehåll och information som du lägger upp eller på annat sätt tillgängliggör på tjänsten eller skickar till andra användare. Du utfäster och garanterar att (i) all information som du lämnar vid skapandet av ditt konto, inklusive uppgifter som lämnats från ditt Facebook-konto, är korrekt och sanningsenlig och att du snabbt kommer att uppdatera information som senare blir felaktig, ofullständig, vilseledande eller falsk och (ii) att du har rätt att publicera innehållet/informationen på tjänsten och bevilja de licenser som anges nedan. b. Du förstår och accepterar att Bolaget har rätt och kan komma att övervaka eller granska allt innehåll du lägger upp som en del av tjänsten men att Bolaget inte har någon skyldighet att göra sådan granskning. Bolaget får ta bort innehåll, helt eller delvis, som Bolaget anser bryter mot detta avtal eller som kan skada Bolagets eller tjänstens anseende. c. Genom att publicera innehåll som en del av tjänsten ger du automatiskt Bolaget, dess dotterbolag, licenstagare och efterträdare, en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, licensierbar, färdigbetald, världsomspännande rätt och licens att (i) använda, kopiera, lagra, utföra, visa, reproducera, spela in, spela upp, anpassa, ändra och distribuera innehållet, (ii) göra bearbetningar av innehållet eller införliva det i andra verk, och (iii) tillåta underlicenser av ovanstående i alla medier nu kända eller kommande. Du försäkrar att sådan användning av ditt innehåll inte kommer att inkräkta eller kränka rättigheterna för någon tredje part. d. Följande lista innehåller exempel på innehåll som är förbjudet i tjänsten. Du får inte posta, överföra, visa eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som: främjar rasism, trångsynthet, hat eller fysiskt våld förespråkar trakasserier eller hot mot av något slag mot någon grupp eller individ; begär pengar från, eller är avsedda att på annat sätt lura andra användare av Tjänsten; innefattar överföring av "skräppost", "kedjebrev" eller oombedda massutskick eller "spam" (eller "spimming", "phishing", "trolling" eller liknande verksamhet); främjar information som är falsk eller vilseledande eller främjar olagliga aktiviteter eller uppförande som är nedsättande, eller ärekränkande på annat sätt; främjar en olaglig eller obehörig kopia av en annan persons upphovsrättsskyddade verk, t.ex. tillhandahållande av piratkopierade datorprogram eller länkar till dem, tillhandahåller information för att kringgå av tillverkare installerade kopieringsskydd eller tillhandahållande av piratkopierade bilder, ljud eller video, eller länkar till piratkopierade bilder, ljud eller videofiler; innehåller video, ljud fotografier eller bilder av en annan person utan dennes tillstånd (eller när det gäller en minderårig, tillstånd från den minderårigas förmyndare); innehåller begränsade eller lösenordskyddade åtkomstsidor, eller dolda sidor eller bilder (som inte länkas till eller från en annan tillgänglig sida); återger material som utnyttjar människor i ett sexuellt, våldsamt eller annat olagligt sätt, eller som efterfrågar personliga uppgifter från någon under 18 år; ger instruktioner om olagliga aktiviteter som att göra eller köpa olagliga vapen eller Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 3(7)

4 droger, kränka någons privatliv eller tillhandahålla, sprida eller skapa datorvirus; innehåller virus, tidsinställda bomber, trojanska hästar, cancelbot, maskar eller andra skadliga eller störande koder, komponenter eller anordningar; personifierar, eller på annat sätt ger en missvisande bild av tillhörighet, medlemskap eller förhållande till någon person eller enhet; återger information eller data som du inte har rätt att tillgängliggöra enligt lag eller under avtal eller lojalitetsplikt (såsom insiderinformation, patentskyddad och konfidentiell information); stör det normala flödet av dialog, orsakar en skärm för att "rulla" snabbare än andra användare kan skriva eller på annat sätt negativt påverkar andra användares möjlighet att engagera sig i realtidsutbyten; som återger lösenord eller identifierande personuppgifter för kommersiella eller olagliga syften från andra användare eller sprider annan persons personuppgifter utan hans eller hennes tillstånd; eller publicerar eller främjar kommersiell verksamhet och/eller försäljning utan Bolagets skriftliga medgivande såsom tävlingar, utlottningar, byteshandel, annonsering och pyramidspel. e. Din användning av Tjänsten, inklusive allt innehåll du publicerar via tjänsten, måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Du samtycker till att Bolaget får tillgång till och kan bevara och lämna ut din kontoinformation och ditt innehåll om det krävs enligt lag eller behövs för att bevara eller avslöja uppgifter som är rimliga och nödvändiga. f. Du samtycker till att allt innehåll du placerar på Tjänsten kan ses av andra användare och kan ses av alla personer som besöker eller deltar i tjänsten. 10. Köp i App Från tid till annan, kan Lernia jobb erbjuda ytterligare tjänster för köp via App Store SM, Google Play och andra applikationsplattformar ("Köp i App"). Om du väljer att göra ett sådant köp, kommer du att bli ombedd att ange information om det konto du använder för köp i den mobila plattformen du använder (t.ex. Apple, Android, etc.) ("din IAP konto"), och din IAP konto debiteras för inköpet i enlighet med de villkor som beskrivs vid köpet samt i de allmänna villkoren för i Köp i App som gäller för din IAP konto. Köp i App kan omfatta en gratis provperiod. I slutet av den kostnadsfria provperioden kommer du att debiteras kostnad för nästa period och avgiften kommer att fortsätta att tas ut tills du avslutar din prenumeration. För att undvika eventuella avgifter, måste du avboka före utgången av försöksperioden. Om du köper ett periodiskt abonnemang genom en Köp i App, kommer din IAP konto faktureras löpande tills du avbryter i enlighet med plattformsvillkoren. Se villkoren för Köp i App i din applikationsplattform. 11. Ändringar i Tjänsten Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst, tillfälligt eller permanent, ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att Bolaget inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten. För att skydda integriteten av tjänsten, förbehåller sig Bolaget rätten när som helst efter eget gottfinnande att blockera användare från vissa IP-adresser från att komma åt tjänsten. 12. Upphovsrättspolicy Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 4(7)

5 Du får inte lägga ut, distribuera eller på något sätt reproducera upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan äganderättsskyddad information utan föregående skriftligt medgivande från ägare av sådana rättigheter. Om du tror att ditt rättighetsskyddade material utan medgivande har kopierats och lagts ut på tjänsten ber vi dig ge våra kundtjänst med följande information: a. en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den skyddade rättigheten; b. en beskrivning av det rättsskyddade verk som du hävdar har kränkts; c. en beskrivning av var det material som du påstår gör intrång ligger på tjänsten (och en sådan beskrivning måste vara någorlunda detaljerad för att möjliggöra för Bolaget att hitta materialet, såsom en url); d. din adress, telefonnummer och e-postadress; e. ett skriftligt uttalande från dig om att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller lagen; och f. ett uttalande från dig, under ed, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har fullmakt att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar. 13. Meddelande och procedur för att anmäla intrång i upphovsrätt Meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång bör lämnas till bolagets kundtjänst på eller följande adress: Lernia AB Kundtjänst Box Stockholm Bolaget kommer att avsluta användarkonto vid upprepade intrång. 14. Friskrivningar och begränsning av ansvar a. Tjänsten levereras som den är och tillgängligheten garanteras inte. Du godkänner att varken bolaget eller dess dotterbolag eller tredjepartsleverantörer har något ansvar, direkt eller indirekt, för någon förlust eller skada, inklusive personskador eller dödsfall, som uppstår som ett resultat av eller påstås vara resultatet av (i) felaktigt eller oriktigt innehåll som lagts i tjänsten, oavsett om de orsakats av användare eller utrustning eller programmering kopplad till tjänsten; (Ii) felaktig radering eller borttagning, felaktig leverans eller underlåtenhet att lagra något innehåll, kommunikation eller personliga inställningar; (Iii) uppförande, vare sig online eller offline, av användare; (Iv) eventuella fel, försummelse eller fel i, avbrott, radering, ändring, fördröjning i drift eller överföring, stöld eller förstörelse av eller obehörig åtkomst till användarkonto eller användarkommunikationer; eller (v) problem, fel eller tekniska fel på telefonnätverk eller linjer, dator online-system, servrar eller datorutrustning, programvara, fel i e-post eller uppspelningsprogram på grund av tekniska problem eller trafikstockning på Internet eller på någon webbplats eller en kombination därav, inklusive skada på användare eller till någon annan persons dator eller enhet i samband med eller som ett resultat av deltagande eller nedladdning av material i samband med Internet och/eller i samband med tjänsten. Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 5(7)

6 b. Från tid till annan, kan Bolaget göra erbjudanden eller annan information från tredje part tillgängligt via Tjänsten. Sådana tredjeparts författare är ensam ansvarig för innehållet. Bolaget kan INTE: (I) garantera riktigheten, fullständigheten och nyttan av innehåll som tillhandahålls genom tredje part och tar inte heller ansvar för noggrannheten och tillförlitligheten i åsikter, råder eller uttalande från tredje part som syns i Tjänsten. Bolaget svarar inte under några omständigheter för förlust eller skada orsakad av din tillit till information eller annat innehåll som publiceras i tjänsten, eller överförts till eller av andra användare. BOLAGET FRISKRIVER, SÅ LÅNGT SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAG, SIG SJÄLV, SINA DOTTERBOLAG, AFFÄRSPARTNERS, LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER FRÅN VARJE ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PERSON FÖR DIREKTA OCH INDIREKTA SKADOR, VITEN M M, INKLUSIVE, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST, SKADA ELLER AV DATA ELLER PROGRAM, DRIFTSAVBROTT OCH EVENTUELLA KOSTNAD FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, DETTA GÄLLER ÄVEN OM BOLAGET HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. BOLAGETS ANSVAR GENTEMOT DIG ÄR VID VARJE TILLFÄLLE BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP DU BETALAT FÖR TJÄNSTEN. DU ACCEPTERAR ATT DU VARJE KRAV FRÅN DIG FÖR ATT KUNNA GÖRAS GÄLLANDE MÅSTE FRAMFÖRAS SNARAST OCH FULLFÖLJAS GENOM ATT DU VÄCKER TALAN MOT BOLAGET INOM ETT ÅR FRÅN ATT KRAVET ELLER GRUND FÖR TALAN UPPSTOD. ANNARS ÄR KRAVET PRESKRIBERAT. 15. Länkar Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser, liksom annonser och kampanjer som erbjuds av tredje part. Du är medveten om och samtycker till att Bolaget inte är ansvarigt för tillgängligheten till sådana externa webbplatser eller resurser, och inte stödjer eller är ansvarigt för innehåll, information, rapporter, reklam, varor eller tjänster, eller annat material tillgängligt på webbplatser eller andra platser dit länkarna pekar. Din korrespondens eller affärer med, eller deltagande i kampanjer av tredje part som finns i eller via tjänsten, inklusive betalning och leverans av varor eller tjänster, och villkor, garantier eller utfästelser förenade med sådana affärer, är helt och hållet en sak mellan dig och sådan tredje part. Du bekräftar och samtycker till att Bolaget inte skall vara ansvarig eller skyldig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller förlitande på, sådant innehåll, information, uttalanden, reklam, varor eller tjänster eller annat material som finns på eller genom någon sådan webbplats eller annan plats dit länk pekar. 16. Skiljedoms och gällande lag a. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 6(7)

7 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara Svenska. Svenska lag ska tillämpas på tvisten. Det enda undantaget från skiljedom är att du har rätt att väcka talan mot Bolaget som tvistemål om mindre värde i tingsrätt. Oavsett om du väljer skiljedom eller tvistemål om mindre värde, får du inte under några omständigheter påbörjas eller delta i någon grupptalan eller annat rättsligt förfarande mot bolaget. b. Genom att använda tjänsten godkänner du avtalet ovan skiljedom. På så sätt ger du upp din rätt att gå till domstol för tvister mellan dig och bolaget (med undantag för ärenden som kan vidtas som tvistemål om mindre värde). c. I händelse av att denna skiljeavtalet är av någon anledning anses vara ogenomförbart kan tvist mot Bolag föras i allmän domstol i Sverige. Du härmed oåterkalleligen samtycker till jurisdiktionen av dessa domstolar för sådana ändamål. d. Svenska lag ska tillämpas på tvisten. 17. Meddelanden Bolaget kan använda alla rimliga medel som nu är kända eller hädanefter utvecklas, bland annat via e-post, vanlig post, SMS, MMS, SMS eller inlägg i tjänsten för att förse dig med meddelanden, inklusive de som rör ändringar i detta avtal. 18. Övrigt Detta avtal med sekretesspolicyn och eventuella villkor för erbjudanden i Tjänsten innehåller hela överenskommelsen mellan dig och företaget när det gäller användning av tjänsten. Även om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara ogiltig enligt lag eller domslut, skall resten av detta avtal fortsätta i full effekt. Även om Bolaget inte fullt ut utövar sina rättigheter enligt detta avtal innebär inte det att Bolaget avsagt sig sin rätt. Du samtycker till att ditt konto är inte är överförbart till annan och alla dina rättigheter till din profil eller innehållet i ditt konto upphör vid din död. Detta avtal innebär inte att parterna ingått agentur, partnerskap, joint venture eller anställning skapas. Du får inte göra några utfästelser eller binda bolaget på något sätt. 19. Tillägg och ändringar Avtalet kan när som helst komma att ändras av Bolaget. Lernia AB Användarvillkor Lernia Jobs 7(7)

8 Sekretesspolicy Senast reviderad 1 aug 2015 Inledning Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår applikation, webbplats och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området. Vilken information samlas in Vid registrering på Lernia Jobs applikation och webbplats ombeds du att lämna personlig information för att registrera en användarprofil. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis förnamn, ålder, geografisk position och e-postadress. Hur används informationen De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår applikation och webbplats. Att kunna kommunicera via e-post i samband med utskick av nyhetsbrev eller information. Länkar Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats. Kontakt Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter. En klickbar länk för att avbryta e-postutskick medföljer alltid utskicken. Vem får ta del av informationen Lernia AB är personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag. Däremot blir användares personliga information synlig för anslutna företag vid inloggning i applikationen. Säkerhet och sekretess Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Lernia. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst. Endast verifierade företag kan ta del av användares personliga information. Ändring av policyn Lernia AB kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas. Lernia AB Sekretesspolicy Lernia Jobs 1(1)

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Integritetspolicy. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Integritetspolicy. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Integritetspolicy Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Integritetspolicy... 1 1 Inledning... 2 2 Viktiga delar som du samtycker till... 2 3 Den information vi samlar in... 3 3.1 Registreringsuppgifter...

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år. ANVÄNDARVILLKOR 1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt Tjänsterna ), som kan nås genom

Läs mer

Anmälan: oskäliga avtalsvillkor

Anmälan: oskäliga avtalsvillkor 2016-03-29 Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Anmälan: oskäliga avtalsvillkor Sveriges Konsumenter har uppmärksammat att många företags avtalsvillkor är både långa och krångliga och innehåller häpnadsväckande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N Användaravtal för webbplatsen A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Kyäni, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Kyäni) ger tillgång till Kyänis webbplats på

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR

CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR Ord med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i dessa Villkor. Välkommen till CMC Markets Chart Forum Chart Forum. Villkoren nedan Villkoren och

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Användarvillkor för Ledningskollen.se

Användarvillkor för Ledningskollen.se Användarvillkor Dnr: 14-7382 1 (8) Användarvillkor för Ledningskollen.se Tack för att du använder Post- och telestyrelsens ("PTS") tjänst Ledningskollen.se ("Ledningskollen"). Genom att använda Ledningskollen

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

Page 1 of 8 Just Arrived. Användarvillkor

Page 1 of 8 Just Arrived. Användarvillkor Page 1 of 8 Just Arrived Användarvillkor Page 2 of 8 Vänligen läs dessa användarvillkor ( Villkoren ) noggrant innan du börjar använda tjänsterna som tillhandahålls genom webbapplikationen Just Arrived

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat

Familjehemsbanken Uppdaterat Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM T&C SWEDEN VILLKOR OCH REGLER FÖR APPEN Reebok är ett varumärke som tillhör adidas International Trading BV, vilket är den organisation som tillhandahåller Reebok FitnessTrainer-appen ( appen ). Här i

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar:

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar: Villkor och regler för tjänsteleverantörer För att Brfofferter.se ska kunna erbjuda den bästa möjliga tjänsten, så har vi nedan angett villkor och regler som alla användare av tjänsten måste följa. Nedan

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Sociala medier och säkerhet

Sociala medier och säkerhet Sociala medier och säkerhet Vem bryr sig? FREDRIK ANDERSSON 2013-10-24 @awaze Gränslös Snowden-effekten Digitaljournal.com De uppenbara Skadliga applikationer Phishing nätfiske av uppgifter Clickjacking

Läs mer

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter.

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. INTEGRITETSPOLICY Senast uppdaterad: 31 augusti 2014 Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. DENNA INTERNETSIDA

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Villkor för resenärer

Villkor för resenärer Villkor för resenärer Ladda ner i PDF-format Senast uppdaterad: 10 juni 2016 1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. ( Expedia ) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY Svenska Bostadsfonden har policys för hantering av cookies och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av C.M.E Blasting & Mining Equipment Ltd. ("Företaget")

Läs mer

MailEasy AB. Se även 11 Uppsägning av abonnemang.

MailEasy AB. Se även 11 Uppsägning av abonnemang. Abonnemanget gäller under ett år från orderdatum. Detta benämns avtalsåret i våra avtalsvillkor. Orderdatum är det datum som, står skrivet längst upp på det påskriva ordererkännandet. Se även 11 Uppsägning

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer