helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB"

Transkript

1 helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1

2 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy Fund 12 Carnegie Svea Aktiefond 14 Carnegie Sverigefond 16 Carnegie Sverige Select 18 HQ Swedish Equity Fund 2 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 22 Carnegie Emerging Markets 24 Carnegie Indienfond 26 Carnegie Kinafond 28 Carnegie Middle East 3 Carnegie Rysslandsfond 32 Räntefonder HQ Corporate Bond 34 Carnegie Likviditetsfond 36 Carnegie Obligationsfond 38 Övriga fonder HQ Global Property 4 HQ Gorilla 42 Carnegie Protego 44 Carnegie Tellus 46 HQ Total 48 Carnegie Utlandsfond 5 Börshandlade fonder HQ OMX Double Long ETF 52 HQ OMX Double Short ETF 54 HQ Fastighet ETF 56 HQ Finans ETF 58 HQ Material ETF 6 HQ NASDAQ 1 ETF 62 HQ Verkstad ETF 64 Spara i våra fonder 66 Redovisningsprinciper 67 Policyfrågor 68 Medarbetare 69 Ordlista och definitioner 7 Fondbolagsfakta 72 Denna rapport innehåller helårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till ABCIB Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (24:46). Fondbolaget har bedrivit fondverksamhet sedan 1985 och omauktoriserades i enlighet med lagen om investeringsfonder (24:46) den 6 oktober 25. Förvaltat kapital per den 31 december 21 uppgick till ca 27,5 Mdr fördelat på cirka 22 direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 28 värdepappersfonder, varav 22 i Carnegie Fonder AB, sju av dessa fonder är så kallade börshandlade fonder och sex via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 33 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning samt att överträffa jämförelseindex och konkurrenter. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under Januari Helårsbesked för 21 4 Februari Tidningen Utsikt 4 April Helårsrapport 4 Maj Tidningen Utsikt 4 Juli Halvårsbesked 4 Augusti Halvårsrapport Augusti Tidningen Utsikt 4 November Tidningen Utsikt 21 i korthet Mars Utdelning i Carnegie Fonders fonder Maj HQ Verkstad ETF lanseras den 27 maj Juni HQ Finans ETF lanseras den 18 juni. HQ Fastighet ETF lanseras den 18 juni. HQ Material ETF lanseras den 18 juni HQ Global Property lanseras den 21 juni. September ABCIB Holding AB köper HQ Fonder AB Oktober Fondbolaget byter namn till Carnegie Fonder AB. Mer information om våra fonder På vår hemsida hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations- fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, marknads- och månadsrapporter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Det går även att prenumerera på rapporter och nyhetsbrev gratis via e-post. Gå in på vår hemsida carnegie.se/fonder och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations- fakta- och produktblad i tryckt format, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. 2 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

3 VD-ord Bra år, trots allt Även 21 kom att bli ett bra år för Carnegie Fonders andelsägare. Alla de aktivt förvaltade fonderna, med ett undantag, kan uppvisa uppgångar. Vårt viktigaste mål, att få andelsägarnas investeringar att öka i värde, uppfylldes nära nog helt och hållet. Vi måste dock tillstå att vi hade god hjälp av marknaderna och att vi i relativa termer inte hade vårt bästa år. Bäst utveckling av våra fonder hade Sverige Select som steg med goda 28 procent. Övriga Sverigefonder och flertalet fonder som investerar på tillväxtmarknaderna uppvisar bra uppgångar. Ett undantag är Kinafonden som tyvärr tappade i värde. Räntefonderna hade svårare marknadsförutsättningar. Glädjande är att Corporate Bond fortsatte att leverera en bra avkastning. Fonden steg med nära 8 procent och fortsätter att generera ett stort intresse. Fonden passerade under året miljardvallen och uppgick vid utgången av året till 1,24 miljarder kronor. Totalt förvaltar vi cirka 27,5 miljarder kronor var av Sverige-, Strategi- samt Rysslandsfonderna är störst. Som bekant drabbades HQ Bank under året av ofattbara stora förluster i sin tradingverksamhet, vilket slutligen ledde till att banken förlorade sina tillstånd att bedriva bankverksamhet. Detta hade ingen direkt koppling till vår verksamhet, men eftersom vi ingick i samma koncern påverkades vi ändå. Många fondandelsägare blev oroliga och det kändes då bra att kunna säga att fondernas medel är skyddade enligt lag. Trots detta var det en del av våra investerare som valde att lämna oss under hösten, men det är många fler som valt att stanna kvar. Vi är mycket tacksamma för det förtroendet och kommer naturligtvis att göra vårt yttersta att uppfylla förväntningarna. Vi ser också att många nu återvänder. Det känns också glädjande att kunna konstatera att personalen ställt upp på ett fantastiskt sätt, trots att motvinden stundtals varit hård. Organisationen är nära nog helt intakt jämfört med för ett år sedan. Vi känner oss också mycket komfortabla med vår nya ägare, Carnegie. Det är vår bedömning att vi inom Carnegie kan få bästa tänkbara stöd att fortsätta utveckla vår verksamhet och skapa bra förutsättningar för en framgångsrik förvaltning. Ägarförändringarna har också lett till att vi numera heter Carnegie Fonder och att prefixet i fondnamnen bytts från HQ till Carnegie. I skrivande stund har namnbytena på våra Luxemburgbaserade fonder inte formellt trätt i kraft ännu. Under en övergångstid kan därför både Carnegie och HQ förekomma som prefix. Undertecknad är åter tillbaka i VD-positionen efter några månader på annan post. Jag har varit verksam i bolaget som förvaltare och VD sedan 2, så verksamheten och jag känner varandra väl. Jag hoppas på ert fortsatta förtroende och att vi tillsammans kan se framtiden an med tillförsikt. Hans Hedström Verkställande direktör Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 3

4 Utveckling fonder och marknader Stockholmsbörsen vinnare Marknaden Den djupa och långa recession som det talades om i början av 29 visade sig inte bli så djup och lång. Världsekonomin har återhämtat sig på ett förvånansvärt sätt, bland annat med hjälp av stimulansåtgärder från både centralbanker och regeringar. Tyvärr innebär inte det faktum att det inte råder recession längre att problemen för världsekonomin är lösta. Långt därifrån. Under 29 fokuserade investerare främst på hushållens höga skulder, banksystemets funktion och fastighetsmarknaderna. Under 21 präglades marknaderna i stället av oro för enskilda staters skuldsättning. I många länder, i synnerhet i södra Europa, har de offentliga utgifterna ökat kraftigt för olika välfärdsprogram utan att finansieringen säkerställts. Det råder nu en osäkerhet om i vilken utsträckning minskade offentliga utgifter och/ eller höjda skatter kommer att påverka tillväxten negativt. Staternas skuldsättning har lett till stora rörelser både på valuta- och räntemarknaderna. Länder med relativt starka offentliga finanser har kunnat åtnjuta en hög efterfrågan på sina obligationer och sin valuta, vilka därför varit stabila. Sverige tillhör den gruppen av länder. Skuldkrisen i vissa länder inom EMU har däremot lett till att euron tappat kraftigt i värde. Även många aktiemarknader i Europa har fallit. Även om kraften i återhämtningen i världsekonomin överträffat förväntningarna har samtidigt en allt större skepsis utvecklats kring uthålligheten i återhämtningen. I USA ligger fortfarande arbetslösheten på en hög nivå och det finns risk att de amerikanska hushållen kommer att hålla allt hårdare i plånboken. Bostadsmarknaden är också fortsatt mycket svag, även om stora regionala skillnader finns. Aktiemarknaderna kunde dock notera vissa uppgångar. Skenande bostadspriser i Kina har lett till att allt fler börjar varna för en bubbla. Tillväxten i ekonomin är också fortsatt mycket hög. De kinesiska myndigheterna har också vidtagit vissa åtgärder för att kyla av marknaden, vilket troligen förklarar varför kinesiska aktieindex gick ned under året. Många andra aktiemarknader i tillväxtländer har utvecklats bra, däribland Indien och flera afrikanska marknader. En annan region som fått se sina aktiemarknader stiga är Norden, med Sverige i spetsen. Stabila statsfinanser, och i Sveriges fall en konkurrenskraftig verkstadsindustri, förklarar utvecklingen. Obligationsmarknaderna har visat två olika ansikten under 21. Under första halvåret föreföll investerarna vara inställda på en sämre konjunktur och en fortsatt låg inflation. Statsobligationer steg i värde, dock inte i krisländerna, och drog med sig företagsobligationer. Under andra halvåret har centralbankerna börjat strama åt och allt fler börjar oroa sig för en högre inflation. Räntorna började därför stiga och obligationerna föll därmed i värde. Fondernas utveckling Efter ett lite trevande första halvår med små rörelser blev det andra halvåret generellt sett bättre för våra aktivt förvaltade fonder. Alla dessa, med ett undantag, hade en positiv värdeutveckling under året. Förvaltningens viktigaste mål, att skapa en positiv avkastning, kom därför att infrias för nära nog alla andelsägare. Fondutveckling 21 Nedanstående stapeldiagram visar utvecklingen i procent för våra aktivt förvaltade fonder under Carnegie Kinafond Carnegie Likviditetsfond HQ Gorilla Carnegie Protego Carnegie Obligationsfond HQ Global Property Carnegie Tellus Carnegie Utlandsfond HQ Corporate Bond Carnegie Emerging Markets Carnegie Rysslandsfond HQ Strategy Fund HQ Total Carnegie Strategifond Carnegie Svea Aktiefond Carnegie Afrikafond Carnegie Middle East Carnegie Indienfond HQ Swedish Equity Fund Carnegie Sverigefond Carnegie Sverige Select 4 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

5 Utveckling fonder och marknader Branschutveckling i Sverige Förändring i % för Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under 21 (källa: Reuters): 4 Informationsteknologi 2 4 Hälsa 8 4 Telekom 14 4 Material 2 4 Finans 19 4 Dagligvaror 14 4 Sällanköpsvaror 18 4 Industri 5 Valutakurser Valutakurser per jämfört med (källa: Reuters): Kurs, kr Jmf, % Land Valuta Argentina ARS 1,694-1,2% Australien AUD 6,8795 7% Brasilen BRL 4,51-1,4% Chlie CLP,1437 1,9% Danmark DKK 1,262-13% EMU EUR 8, % F. Arabemiraten AED 1,839-6% Filippinerna PHP,154 -,6% Hong Kong HKD,8652-6,2% Indonesien IDR,75-1,3% Japan JPY 8,2831 8% Kanada CAD 6,764-1% Kenya KES,833-11,7% Kuwait KWD 23,921-4% Malaysia MYR 2,198 5,6% Mexico MXN,5445 -,4% New Zealand NZD 5,24 1% Nigeria NGN,442-7,7% Norge NOK 1,153-7% Peru PEN 2,3964-3,3% Polen PLN 2,2728-9,1% Qatar QAR 1,8469-6% Schweiz CHF 7,23 4% Storbritannien GBP 1,4842-9% Sydafrika ZAR 1,29 5,3% Sydkorea KRW,6-3,2% Taiwan TWD,236 3,1% Thailand THB,2238 4,4% Tjeckiska Rep. CZK,3589-7,8% Turkiet TRY 4,3549-9,1% Ungern HUF,323-15% USA USD 6,725-6% Högst avkastning hade Sverige Select, en svensk aktiefond som har en mycket koncentrerad portfölj. Den steg med 28, procent. De andra Sverigefonderna gick något sämre och tappade också i jämförelse med marknaden generellt. Huvudförklaringen till detta är att några av Stockholmsbörsens största bolag, som vi valt bort på grund av för hög risk, utvecklades starkt. Sverigefonden, som är vår största fond, steg med 2,8 procent. Även våra fonder som investerar på tillväxtmarknaderna kan uppvisa goda uppgångar. Indien-, Middle East- och Afrikafonderna steg alla med procent. Ekonomierna på dessa marknader växer i en betydligt högre takt än det vi upplever i västvärlden. Det slår nu också igenom i företagens resultatutveckling. Den ryska marknaden började och avslutade året starkt, vilket kompenserade för ett svagt sommarhalvår. Rysslandsfonden steg med 11,3 procent. Kinafonden utgör tyvärr det negativa undantaget. Fonden sjönk med 7,1 procent under året. Den kinesiska ekonomin uppvisar en fortsatt mycket hög tillväxt, men oron ökar för bubblor på till exempel fastighetsmarknaden. Myndigheterna har också stramat åt på olika sätt för att kyla ned marknaden. Inte helt oväntat har dessa åtstramningar påverkat aktiemarknaden negativt. Förväntningarna på räntefonderna var lågt satta inför året. Utfallet blev ändå hyggligt, mycket beroende på att risknivån höjdes i fonderna. Bäst gick det för Corporate Bond som steg 7,8 procent. Den fonden attraherade också mest nytt kapital under året. USA 6 % Latinamerika 5,3 % Sverige 21,4 % Europa -11,8% En framåtblick Många bedömare var i början av 21 inne på att trenderna från 29 skulle fortsätta, bland annat att aktiemarknaderna skulle fortsätta uppåt med en ganska god styrka. Även vi trodde på uppgångar men poängterade att förväntningarna måste vara lågt ställda. Med facit i hand var vi lite för återhållsamma, i synnerhet när det gäller utvecklingen på Stockholmsbörsen som ju var mycket stark. Vi hade länge fel när det gäller långräntorna, vilka vi bedömde skulle stiga. Höstens ränteuppgångar gjorde att vi kom undan med hedern i behåll. Sedan nära två år växer ekonomin och vinsterna i företagen stiger, samtidigt som inflation och räntor är fortsatt låga. Det förefaller vara perfekta förutsättningar för bra aktieinvesteringar. Problemet är att det finns så många hot mot tillväxten som från tid till annan kan komma att störa. Exempelvis behöver läget på de amerikanska arbets- och bostadsmarknaderna förbättras för att hushållen ska våga släppa på plånboken igen. Samtidigt är de offentliga underskotten större än någonsin. När nu successivt olika stimulansprogram löper ut är det inte självklart att sjösätta nya, med den ökade skuldbörda som följer. De offentliga finanserna spökar också i Europa. Turbulensen inom euro-området har dock lett till att exportindustrin fått draghjälp av en svag valuta. Detta gäller inte minst tyska och finska företag. För svensk exportindustri innebär däremot detta att konkurrenssituationen hårdnat. Den svenska kronans styrka jämfört med euron ligger på en hög nivå nu. Sydafrika 2,6 % Östeuropa 6,9 % Ryssland 15,2 % Asien 9,5 % Australien 6,2% Japan 4,6 % Siffrorna avser utvecklingen 21, omräknat i SEK (källa: EcoWin, Reuters). Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 5

6 Utveckling fonder och marknader Utveckling etablerade marknader Förändring i % under 21 (källa: Bloomberg, Reuters): Land/område Index % (SEK) Japan Nikkei 225 4,6% Canada S&P/TSE Composit 13,2% USA Nasdaq 9,9% USA S&P 5 6,% Schweiz Swiss market 2,4% Nederländerna Amsterdam -7,3% Spanien BIEX 35-27,6% Italien Milan MIB3-23,9% Frankrike CAC 4-15,3% Storbritanien FTSE 1-1,% Österrike ATX 5 2,% Europa DJ Stoxx 5 Europa -11,8% Sverige OMX 21,4% Norge Oslo OBX 1,1% Tyskland Xetra DAGS 1,7% Australien ASX All Ordinaries 6,2% Belgien Bel2-1,% Irland Irish General Index -7,9% Finland OMX Helsinki 4,% Danmark OMX Copenhagen 18,9% Utveckling tillväxtmarknader Förändring i % under 21 (källa: Bloomberg, Reuters): Land/område Index % (SEK) Ryssland RTS 22,5% Turkiet ISE National 24,9% Ungern Budapest SE,5% Polen WIG 18,8% Kina FTSE Xinhua 25,9% Korea Kospi 21,9% Taiwan Taiwan Weighted 9,6% Thailand SET 4,6% Filipinerna PSEi -1,6% Indonesien Jakarta Komposit 46,1% Malaysia Kuala Lumpur 19,3% Mexiko Mexico Bolsa 2,% Brasilien Bovespa 1,% Argentina Argentina Merval 51,8% Chile Chile Stock Exchange 37,6% Peru Peru Lima General 65,% Nigeria Lagos Stock Exchange 2,5% Kenya Nairobi Stock Exchange 37,1% Tjekien PX 5 9,6% Sydafrika FTSE JSE Top 4 14,6% F. ArabEmiraten DFM Gen. Index (Dubai) -9,9% F. ArabEmiraten ADX General Index -,9% Kuwait Kuwait SE Price index -,4% Qatar DSM 24,2% Kina och många andra länder i Asien har dock ett helt annat ekonomiskt läge. Tillväxten är också betydligt högre. Skenande bostadspriser i Kina tvingar dock myndigheterna att strama åt. Det är också rimligt att anta att Kina i en större utsträckning än tidigare kommer att stimulera tjänstesektorn mer framöver i stället för den producerande industrin. Det går då inte att räkna med att Kinas import av råvaror ska kunna fortsätta att öka i samma takt. Det förefaller också som om lagren är stora. Sammantaget bedöms tillväxten 211 bli lägre än 21, men minskningen sker från en hög nivå. Mer oroande är att signalerna om en högre inflationstakt kommer från allt fler håll. Inte minst livsmedels- och råvarupriser trycker upp inflationen. Relationen mellan tillväxt och räntenivå ligger på en historiskt mycket hög nivå, vilket indikerar att ekonomin fortfarande stimuleras av centralbankernas räntepolitik. Med en högre inflation blir det allt svårare att hålla ned räntan. Med en ökad tveksamhet rörande tillväxten och inflationen i världsekonomin kommer aktiemarknaderna att ha svårt att ta några jättekliv. Stockholmsbörsen har gått bättre än de flesta under återhämtningsfasen. Ett viktigt skäl är den höga andelen konjunkturkänsliga aktier. I orostider slår det tillbaka. Det finns bolag på Stockholmsbörsen som har stabila kassaflöden och hög direktavkastning. Den typen av aktier har goda förutsättningar att gå bra även om konjunkturen svajar. Det finns dock fler sådana företag på andra aktiemarknader. Vi tror därför att det är en bra idé att sprida sina aktieinvesteringar även utanför Sverige. Gör det dock inte bara till tillväxtmarknaderna, för de påminner en hel del om den svenska. Svenska kronans utveckling, % Utveckling i SEK mätt mot EUR respektive USD: Utveckling styrräntor, % Centralbankernas styrräntor: 1,6 1,2,8,4 Utveckling korta räntor, % Interbankräntan 6 månader (Japan, Storbritannien, Tyskland) respektive statsskuldväxlar 6 månader: 2,5 2 1,5 1,5 jan-1 dec-9 dec-9 USA UK Japan Sverige Tyskland Utveckling långa räntor, % Tioåriga statsobligationer: dec-9 USD/SEK % EUR/SEK % ECB Sverige USA UK USA Sverige Tyskland Japan UK dec-1 dec-1 dec-1 dec-1 6 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av Carnegie Utlandsfond, HQ Gorilla, HQ Total. Hans är VD för Carnegie Fonder och anställd sedan 1999/2. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond, Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan juni 26. Fredrik Colliander är, tillsammans med Karin Fries, ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond, Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan augusti 2. John Strömgren är Carnegie Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och HQ Strategy Fund. John har varit anställd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond, Carnegie Sverige Select och HQ Swedish Equity Fund. Simon har varit anställd sedan augusti 26. ETF-teamet Jacob Sternius är ansvarig för teamet och är anställd 29. Det består även av Hendrine von Gerber samt Ted Rosén, vilka är anställda 29 respektive 21. Peter Almström förvaltar HQ Global Property tillsammans med Olof Nyström. Peter har arbetat i fastighets- och finansmarknaden sedan 1984, med fokus på investeringsrådgivning, finansiering och riskhantering. Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Svea aktiefond. Viktor har varit anställd sedan mars 25. Mona Stenmark är ansvarig förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari 21. Mona har varit anställd sedan 24. Karin Fries är tillsammans med Fredrik Colliander ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond och Carnegie Rysslandsfond. Karin förvaltar även Carnegie Middle East. Karin har varit anställd sedan augusti 24. Peter Werleus har arbetat i finansbranschen sedan 1999 och varit anställd sedan 24 som chef för Allokering & Strategi. Sedan 29 är Peter ansvarig förvaltare för Carnegie Likviditetsfond, Carnegie Obligationsfond, HQ Corporate Bond och Carnegie Protego. Robert Johnsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Tellus. Robert har arbetat inom finansbranschen sedan 1995, först på Morgan Stanley och sedan på Carnegie. Robert har varit anställd sedan 29. Olof Nyström förvaltar HQ Global Property tillsammans med Peter Almström. Olof har arbetat med fastigheter som placeringsslag sedan 1983 varav de senaste 15 åren på HQ Bank i huvudsak som aktieanalytiker med fokus på fastigheter, bygg och strategi. Hur vi väljer aktier Vid val av aktier använder sig våra förvaltare huvudsakligen av fundamental analys. Detta innebär att aktier köps i företag där avkastningsvärdet på utdelningarna bedöms överstiga aktiekursen och vice versa vid försäljning av aktier. Arbetsgången vid utvärderingen av om en aktie är köpvärd eller ej kan översiktligt beskrivas enligt följande: 4Varje analys härrör från en idé om att en aktie bör utvärderas. Idéerna kan komma från analytiker, mäklare, personer inom näringslivet, förvaltare etc. 4Det skriftliga material såsom årsredovisningar, delårsrapporter, analyser etc som finns tillgängligt analyseras. 4Om aktien verkar intressant besöks i regel företaget. Besöket ger en fylligare bild av anläggningarnas status, företagsledningens visioner samt ger möjlighet att ställa kompletterande frågor. 4Med utgångspunkt från ovanstående material görs prognoser för utdelningarna i framtiden. Prognoserna baserar sig bland annat på resultatutveckling, kapitalbehov, kassaflöde och utdelningsandel. 4För att få fram ett motiverat avkastningsvärde nuvärdesberäknas värdet av framtida utdelningar. Avkastningskravet varierar beroende bland annat på verksamhetens art, den finansiella risken och likviditeten i aktien. 4Antagandena som ligger till grund för det framräknade värdet ifrågasätts och diskuteras. 4Olika aktier rangordnas med hänsyn till kurspotentialen. 4I regel styrs handeln av aktiernas rangordning. Hänsyn tas dock även till om tidpunkten är rätt vald. Exempelvis kan vi avvakta med köp om våra förväntningar på resultatet för innevarande år understiger marknadens, men där vi ändå anser att aktien är köpvärd. Kursdrivande analyser från mäklarfirmor måste givetvis också beaktas. Idealföretagets nyckelfaktorer 4Goda framtidsutsikter. 4Optimering av kassaflödet. 4Tillväxtmarknader. 4Ledningen har samma mål som aktieägarna. 4Bra historik. 4Kompetent ledning. 4Hög historisk lönsamhet. 4Aktien är lågt värderad. Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 7

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Startdatum Bankgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond Ja John Strömgren Carnegie Fonder AB HQ Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Svea aktiefond Ja Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Ja Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverigefond Ja Simon Blecher Carnegie Fonder AB HQ Swedish Equtiy Fund Ja, Klass B Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Ja K. Fries/F. Colliander Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Middle East Ja Karin Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Ja F. Colliander/ K. Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Ja Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Räntefonder HQ Corporate Bond Ja, klass D Peter Werleus SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Ja Peter Werleus Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Ja Peter Werleus Carnegie Fonder AB Övriga fonder HQ Global Property Ja, klass ID P.Almström/O.Nyström SEB Fund Services S.A HQ Gorilla Ja, klass B Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Protego Ja Peter Werleus Carnegie Fonder AB Carnegie Tellus Ja Robert Johnsson Carnegie Fonder AB HQ Total Ja, klass B Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Utlandsfond Ja Hans Hedström Carnegie Fonder AB Börshandlade fonder HQ OMX Double Long ETF Ja ETF-teamet Carnegie Fonder AB HQ OMX Double Short ETF Ja ETF-teamet Carnegie Fonder AB HQ Fastighet ETF Ja ETF-teamet Carnegie Fonder AB HQ Finans ETF Ja ETF-teamet Carnegie Fonder AB HQ Material ETF Ja ETF-teamet Carnegie Fonder AB HQ NASDAQ 1 ETF Ja ETF-teamet Carnegie Fonder AB HQ Verkstad ETF Ja ETF-teamet Carnegie Fonder AB 1 Eventuell utdelning återinvesteras i nya fondandelar efter avdrag i förekommande fall preliminär/kupongskatt men kan på begäran utbetalas kontant. Detta gäller ej ETF.erna som enbart utbetalas kontant. Fondfakta avkastning Fondens avkastning, % Fondens över-/under avkastning relativt jämförelseindex, % 1 år 5 år 3 år 1 år 1 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 13,93 43,94 1,96 13,34 32,77 5,68-4,54-6,67 HQ Strategy Fund 11,22 41,8 1,52 11,64 3,6 3,54-4,97-8,37 Carnegie Svea Aktiefond - 39,29 11,7 16,1 - -7,55-6,8-1,7 Carnegie Sverige Select ,5 27,95 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Sverigefond 11,56 56,98 2,81 2,79 19,58 8,41 2,32-6,1 HQ Swedish Equity Fund 3,25 4,64 12,24 18, ,93-6,25-8,28 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond ,32 16, ,31-8,27 Carnegie Emerging Markets 171,9 31,3-17,79 9,55 1,27-9,6-17,56 -,1 Carnegie Indienfond - 66,48-13,69 17,3 - -4,91 1,73 5,47 Carnegie Kinafond - 66,25-28,9-7,7 * ,43 Carnegie Middle East ,99 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Rysslandsfond 93,15 39,45-14,66 11,32 299,68,57 4,95-4,7 Räntefonder HQ Corporate Bond 44,88 27,88 23,41 7,78 13,66 16,76 18,27 7,47 Carnegie Likviditetsfond 29,39 13,4 8,15 1,11-1,72 2,27 3,1,79 Carnegie Obligationsfond 53,26 19,16 16,97 2,77-9,33-1,79-1,2 -,17 Övriga fonder HQ Gorilla -32,6-6,64-8,42 1,14 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Protego - - 1,15 1,39 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Tellus , ,14 HQ Total 4,7 29,24 -,5 11,74 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Utlandsfond -31,25-14,7-19,48 5, HQ Global Property Börshandladefonder HQ OMX Double Long ETF , ,7 HQ OMX Double Short ETF , ,52 HQ Fastighet ETF HQ Finans ETF HQ Material ETF HQ NASDAQ 1 ETF , ,97 HQ Verkstad ETF * Kinafonden bytte jämförelseindex årsskiftet 29/21, därför kan inte historiska jämförelsesiffror presenteras. 8 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

9 Översikt Andelsvärde m m per Svensk kod för fondbolag Carnegie Fonder AB följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk kod för fondbolag. Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 768, HQ Strategy Fund 2864, Carnegie Svea Aktiefond 123, Carnegie Sverige Select 72, Carnegie Sverigefond 1294, HQ Swedish Equity Fund 151, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 11, Carnegie Indienfond 297, Carnegie Kinafond 149, Carnegie Rysslandsfond 56, Carnegie Emerging Markets 23, Carnegie Middle East 11, Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 113, Carnegie Obligationsfond 138, HQ Corporate Bond 37, Övriga fonder HQ Gorilla 33, Carnegie Protego 1, CarnegieTellus 9, HQ Total 115, Carnegie Utlandsfond 166, HQ Global Property 14, Börshandlade fonder HQ Fastighet ETF 68, HQ Finans ETF 57, HQ Material ETF 59, HQ NASDAQ 1 (USD) 8, HQ OMXS3 Double Long ETF 148, HQ OMXS3 Double Short ETF 54, HQ Verkstad ETF 7, Riskmått per Riskklass Aktiv risk, % Totalrisk, % Totalrisk jämf.index,% Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 3 7,9 19,3 15,7 HQ Strategy Fund 3 7,8 19,4 15,7 Carnegie Svea aktiefond 4 4,2 17,7 19,7 Carnegie Sverige Select ,4 Carnegie Sverigefond 4 3,3 19,2 19,9 HQ Swedish Equity Fund 4 3,7 19,2 19,9 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond ,1 18,3 25,1 Carnegie Indienfond 6 18,6 18,6 29,6 Carnegie Kinafond , Carnegie Middle East ,5 Carnegie Rysslandsfond 6 21,2 31,1 38,2 Carnegie Emerging Markets 5 2,7 14,6 25,4 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1,5,3,1 Carnegie Obligationsfond 2,7 4,8 5,2 HQ Corporate Bond 3 3,2 2,5,1 Övriga fonder HQ Global Property 1 4 HQ Gorilla ,6 Carnegie Protego 2 3 4, Carnegie Tellus 3 18,7 11,2 21,7 HQ Total ,4 Carnegie Utlandsfond 4 17,3 13,4 21,7 Börshandladefonder HQ OMXS Double Long ETF 2 6 HQ OMXS Double Short ETF 2 6 HQ Fastighet ETF 1 5 HQ Finans ETF 1 5 HQ Material ETF 1 5 HQ Nasdaq 1 ETF 2 4 HQ Verkstad ETF Kan ej beräknas då mätperioden är för kort. 2 Kan ej beräknas då jämförelseindex saknas. 3 Kan ej beräknas på grund av jämförelseindexbyte. Värdeutveckling 5 år, % Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3 7,6 HQ Strategy Fund 25, 2,6-34,1 5,2 11,6 7,2 Carnegie Svea Aktiefond 3,9-4,7-37,5 54,1 16, 6,9 Carnegie Sverige Select ,9-3,3 49,8 28, - Carnegie Sverigefond 33,7-2,8-33,3 49,9 2,8 9,4 HQ Swedish Equity Fund 31,2-4,5-36,5 49, 18,6 7,1 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 2,7 33,5-4,1 29, 16,2 - Carnegie Indienfond 19,8 61, -54,2 6,8 17,3 1,7 Carnegie Kinafond 54,3 49,8-42,4 34,3-7,1 1,7 Carnegie Middle East ,6 2,1 17, - Carnegie Rysslandsfond 4,2 16,5-66,2 126,6 11,3 6,9 Carnegie Emerging Markets 11,8 42,5-45,7 38,2 9,6 5,6 Räntefonder HQ Corporate Bond 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 5, Carnegie Likviditetsfond 1,8 3, 4,3 2,5 1,1 2,5 Carnegie Obligationsfond,8 1,1 13,9 -,1 2,8 3,6 Övriga fonder HQ Global Property ,4 - HQ Gorilla -6,2 8,7-35,9 41,3 1,1-1,4 Carnegie Protego 5 -,6-7,9 8,3 1,4 - Carnegie Tellus ,7 22,2 5,1 - HQ Total 21,6 6,8-31,4 29,8 11,7 5,3 Carnegie Utlandsfond 4,7 1,9-36,9 2,8 5,6-3, Börshandlade fonder HQ OMX Double Long ETF ,8 35,4 - HQ OMX Double Short ETF ,2-37,8 - HQ Nasdaq 1 ETF ,2 18,5 - HQ Fastighet ETF ,4 - HQ Finans ETF ,2 - HQ Material ETF , - HQ Verkstad ETF ,1 - Index, aktier (SEK) Six Portfolio Return Index 28,7-2,6-39,1 53,3 26,9 8,2 Six Return Index 29,3-3,6-39,1 52,5 26,7 8, RTS exkl utdelningar 53,5 12,6-66,6 18,5 15,4 6,8 FTSE All Emerging index 11,6 25,8-43,1 59,9 9,6 7, Hang Seng Mainland 1 inkl utd ,6 - Morgan Stanleys Världsindex inkl utd. 3,2 3, -27,4 17,6 5, -1, S&P Pan Africa 1,3 22,9-29,2 26,1 24,4 - CNX 5 17,6 72,3-57,6 78,2 11,8 11,4 FTSE EPRA/NAREIT Global , - Index, räntor (SEK) OMRX-TBILL 2,2 3,4 4,3,4,3 2,1 OMRX-TBOND,9 1,6 15,7,9 2,9 3,9 OMRX-Total (All) 1,3 2,5 1,5 2,9 1,8 3,7 Index, börshandlade fonder (SEK & USD) HQ OMXS3 Double Long ,1 4,1 - HQ OMXS3 Double Short ,1-42,3 - HQ NASDAQ-1 Index , 11,6 - HQ OMX Fastighet Index ,8 - HQ OMX Finans Index ,5 - HQ OMX Material Index ,3 - HQ OMX Verkstad Index ,5-1 Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Riskklass Varje fond är tilldelad en riskklass mellan 1-6, där 1=låg och 6=hög. Begrepp och förkortningar För förklaring av förekommande begrepp och förkortningar i fondernas årsrapport hänvisas till avsnittet Ordlista och definitioner på sidan 7. Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 9

10 Carnegie Strategifond (fd HQ Strategifond) Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: John Strömgren Carnegie Fonder AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Fonden jämför sig mot ett sammansatt index enligt följande fördelning: 7% Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd, 2% Morgan Stanleys Värlsdsindex inkl. utd, 1% OMRX Total (ränteindex). Enligt Carnegie Fonders bedömning är det denna sammansättning som bäst speglar fondens placeringsmöjligheter i svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 2 998,2 977,4 snitt från start 16,6 11,2 1 ack 13,9 71,2 1 snitt 7,4 5,5 5 ack 43,9 38,3 5 snitt 7,6 6,7 3 ack 11, 15,5 3 snitt 3,5 4,9 2 ack 68,7 69,4 2 snitt 29,9 3,1 1 år 13,3 2, Riskmått Aktiv risk, % 7,9 Totalrisk, fond, % 19,3 Totalrisk, jmf-index, % 15,7 Ja Utveckling Fonden steg under fjolåret med 13,3 procent. Jämförelseindex steg med 2,. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Swedbank, Intrum Justitia och Hufvudstaden. Större nettoförsäljningar har skett i Handelsbanken, Nordea och Atlas Copco. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav var per den sista december kronor. Andelsvärdet i svenska kronor har påverkats negativt av att USD och Euro har utvecklats negativt gentemot svenska kronan. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 96,6 procent investerad i aktier och 2,6 procent i räntebärande papper. Likvida medel uppgick till,8 procent. Vi gick in i fjolåret med synen att stimulanserna skulle fortsätta och att tillväxten i Asien, Brasilien och Tyskland vägde emot den oron vi kände för flera europeiska länder. Och den synen blev faktiskt verklighet. Tyskland och främst Kina blev klassens ljus och räddade börskalaset genom att driva på tillväxten och därmed verkstadsbolagen. De europeiska ekonomiernas skulder ledde till en stor kris som ett tag såg ut att få hela EMU att kollapsa. Ord som PIIGS blev allmängods och enorma räddningspaket, dels i kronor och ören, dels i antal, fick symbolisera året. Börsen svalde det mesta och det blev ett starkt år för världens börser. Nästan samtliga stora marknader steg och Sverige var återigen en av de bättre aktiemarknaderna bland de större börserna. Strategifonden klarade sig bra genom att stiga med 13,3 procent och leverera en positiv avkastning dessutom till en hyfsat låg risk. Det var sämre än jämförelseindex, men vi är ändå nöjda givet att vi under hela året stått fast vid vår stil att äga stabila bolag med goda kassaflöden och bra balansräkningar. Det som drog upp index var ännu en gång verkstadsaktierna och nu ser värderingarna i många fall riktigt ansträngda ut. Bolag som normalt brukar prestera cirka 3 5 procents marginal över en cykel värderas nu som om de har lyckats dubbla denna (!). Fastän lågkonjunkturen 28 just bevisade att bolagen är väldigt sårbara när det snabbt vänder ner. Vi som är mindre intresserade av kraftiga svängningar har därför svårt att hitta billiga aktier i verkstadssektorn. Annorlunda var det bland fastighetsbolagen. Under våren köpte vi in oss rejält i sektorn för första gången på flera år, då vi tydligt såg att den låga räntan fick avkastningskraven att sjunka samtidigt som fastigheter på allvar började utmana långa ränteplaceringar. Det blev lyckosamt och inhoppen i Hufvudstaden och Fabege ledde till kraftiga kursuppgångar. Under hösten steg långräntorna kraftigt, men ändå fortsatte fastighetsaktierna upp vilket kan tolkas som att placerarna tror på inflation. Givet en viss inflation är ju den reala räntan väldigt låg och att köpa en fastighet som ger 3 4 procent i årlig avkastning kan då framstå som en god affär (fastighetsbolag har ofta inflationsskyddade hyror). I jakten på stabila bolag med starka balansräkningar och hög utdelning hittade vi även till Intrum Justitia. Största köpet under året blev dock Swedbank. Banken handlas kring eget kapital, vilket gör det till den billigaste svenska banken. Bolaget är efter sina två nyemissioner starkt kapitaliserad samtidigt som nye vd: n är på gång att skapa ett riktigt sparbanksbolag igen, vilket vi gillar. Vi sålde Handelsbanken och Nordea då dessa värderades högre än Swedbank. Vi sålde också alla Atlas Copco efter en mycket god kursutveckling. Atlas är ett väldigt välskött bolag, men värderingen är på tok för hög. Vi har en fortsatt stor exponering mot energi- och oljesektorn och gjorde under fjolåret ett stort köp av aktier i Enquest. Vi köpte även mera Statoil. Framtidsutsikter Världens börser handlas i dag kring gånger vinsten vilket är i linje med det historiska snittet. Det stora frågetecknet är förstås om vinsterna kan hålla i sig. Än så länge är vinstutvecklingen starkt påhejad av en kraftig tillväxt i Asien och Latinamerika. Men skuldkrisen finns kvar i Europa och USA: s arbetsmarknad är fortsatt svag. Lägg till det faktum att flera kostnader nu är på väg upp, exempelvis råvaror, löner, räntor och skatter på sina håll i USA och Europa. Förr eller senare måste också stimulanserna dras tillbaka. Det finns med andra ord stora risker därute. Å andra sidan är många bolag skuldfria och balansräkningarna överlag mycket starka. Det talar för extrautdelningar och en hel del förvärv, vilket också kan driva kurserna. Viktigast av allt: Vi hittar fortfarande gott om billiga aktier. Det talar för att vi även under 211 ska kunna lyckas med vår målsättning, nämligen att ge en positiv avkastning till attraktiv risk. Avgifter och kostnader Inträdesavgift, %, Utträdesavgift, %, Förvaltningsavgift, % 1,5 TER, % 1,52 TKA, % 1,68 NKA, % 1,68 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,5 Förvaltningskostnad för 1 kr, Förvaltningskostnad för 1 kr/månad, 1 1,4 TKA för 1 kr, TKA för 1 kr/månad, 1 11,28 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Strategifond Jmf.index Carnegie Strategifond Jmf.index Snitt/år -2-4 Utveckling Andelsvärde, kr 79,3 793,9 496,65 696,61 768,71 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 17,89 18,55 35,39 27,9 19,8 Totalavkastning, % 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3 Totalavkastning jmf-index, % 2,7 -,9-32,5 38,1 2, 1 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

11 Carnegie Strategifond (fd HQ Strategifond) Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instr., not Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instr., not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto - - Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före skatt Skatt - - Resultat efter skatt Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen kkr Utlånade värdepapper Summa Som säkerhet för utlånade värdepapper erhåller fonden en pool av värdepapper. Dess marknadsvärde understiger aldrig marknadsvärdet av de utlånade. Not 1 Spec. av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 3 Förändring fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enl. resultaträk Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna kkr 21 Beslutad utdelning Not 2 Finansiella instrument Anskaffn. Markn. Andel Värdepapper 1 värde kkr värde kkr % 2 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 99,2 Energi 6,4 Blackpearl Resources (Ca) , Enquest PLC (Gb) ,9 Statoil (No) ,5 Finans och fastighet 26,5 Ahold (Nl) ,1 Atrium Ljungberg (Se) ,3 Avanza (Se) ,5 Fabege (Se) ,1 Hufvudstaden (Se) ,2 Investor (Se) , Klövern (Se) ,4 LSR Group (Ru) ,6 Swedbank (Se) , Skanska (Se) ,3 Hälsovård 4,1 AstraZeneca (Se) ,8 Getinge (Se) ,3 Industrivaror 21,4 ABB (Se) ,6 Alfa Laval (Se) ,4 Elanders (Se) ,4 Fortum Abp (Fi) ,3 Itab Shop Concept (Se) ,6 Itab Shop Concept flgl (Se) ,1 Sandvik (Se) ,9 Seco (Se) ,5 SKF (Se) ,3 SKF India P-note (In) ,2 Kraftförsörjning 1,5 Rushydro (Ru) ,5 Material 11,6 BHP Billiton Gb) ,4 SCA (Se) ,9 SSAB A (Se) ,2 Stora Enso R (Fi) , Räntebärande värdepapper 2,6 Bayport Management (Se) ,5 Black Earth Farming (Se) ,3 Fast Partner (Se) ,4 Sagax RB (Se) ,3 Sällanköpsvaror 1,8 Bilia A (Se) ,5 Electrolux (Se) ,6 GAZ-CLS (Ru) ,6 H&M (Se) ,7 SkiStar (Se) ,3 Telekomoperatörer 4,4 TeliaSonera (Se) ,4 Tjänster 8,9 Securitas (Se) ,7 Intrum Justitia (Se) ,2 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE,9 Dagligvaror,7 Olivio Premium A (Us) ,7 Olivio Premium B Us) 1 681, Hälsovård, Viragen (Us) 8 873, Informationsteknologi,2 Swedestart Tech (Se) ,2 Summa värdepapper ,2 Övriga tillgångar och skulder (netto) 5 943,8 Summa fondförmögenhet , 1 Följande landkoder har använts: (Ca)=Canada,(Fi)=Finland, (Gb)=Storbritaninen, (In)= Indien, (Nl)=Nederländerna, (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Geografisk fördelning, % ,3 4,4,8 2,8 2,3 3,1 3,5,6 1 Största innehav, % Securitas 5,7 Investor 5, SCA 4,9 H&M 4,7 TeliaSonera 4,4 Alfa Laval 4,4 Fortum 4,3 Swedbank 4, ABB 3,6 Statoil 3,5 Branschfördelning, % Finans & fastighet 26,5 Industrivaror 21,4 Material 11,6 Sällanköpsvaror 1,8 Tjänster 8,9 Energi 6,4 Telekomoperatörer 4,4 Hälsovård 4,1 Räntebärande värdepapper 2,6 Kraftförsörjning 1,5 Likvida Medel,8 Dagligvaror,7 Informationsteknologi,2 Nettoförändringar Köp Mkr Försäljningar Mkr Swedbank 216,4 Handelsbanken -169,3 Intrum Justitia 16,2 Nordea -153,6 Hufvudstaden 15,2 Atlas Copco -146,6 Enquest 122,6 AstraZeneca -135, Drott 17,6 Bilia -114,2 Electrolux 91,2 Alfa Laval -18,9 Black Earth 75, SSAB -1,3 Atrium Ljungberg 62,4 Investor -9,2 Stora Enso 56,8 SEB -86,6 Sandvik 53,1 Avanza -85,5 Övriga 272,2 Övriga -723,8 Summa 1 367,7 Summa ,1 Summa nettoförändring -546,4 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, %,13 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr Omsättningshastighet, ggr/år,3 Sharpekvot 1,53 Sharpekvot jmf-index 1,9 Transaktionskostnader, kkr 4 25 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, %,7 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 14,63% 76,2 Sverige Storbritannien Finland Norge Nederländerna Ryssland Indien Likvida medel USA Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 11

12 HQ Strategy Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: John Strömgren SEB Fund Services S.A Dagligen Luxemburg Nej Bankgiro: PPM-nr: Ej anknuten till PPM Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Fonden jämför sig mot ett sammansatt index enligt följande fördelning: 7% Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd, 2% Morgan Stanleys Värlsdsindex inkl. utd, 1% OMRX Total (ränteindex). Enligt Carnegie Fonders bedömning är det denna sammansättning som bäst speglar fondens placeringsmöjligheter i svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 63,6 491,6 snitt från start 12,2 11, 1 ack 11,2 71,2 1 snitt 7,2 5,5 5 ack 41,8 38,3 5 snitt 7,2 6,7 3 ack 41,8 38,3 3 snitt 3,4 4,9 2 ack 67,7 69,4 2 snitt 29,5 3,1 1 år 11,6 2, Riskmått Aktiv risk, % 7,8 Totalrisk, fond, % 19,4 Totalrisk, jmf-index, % 15,7 Utveckling Fonden steg under fjolåret med 13,3 procent. Jämförelseindex steg med 2,. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Swedbank, Intrum Justitia och Hufvudstaden. Större nettoförsäljningar har skett i Handelsbanken, Nordea och Atlas Copco. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav var per den sista december kronor. Andelsvärdet i svenska kronor har påverkats negativt av att USD och Euro har utvecklats negativt gentemot svenska kronan. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 96,6 procent investerad i aktier och 2,6 procent i räntebärande papper. Likvida medel uppgick till,8 procent. Vi gick in i fjolåret med synen att stimulanserna skulle fortsätta och att tillväxten i Asien, Brasilien och Tyskland vägde emot den oron vi kände för flera europeiska länder. Och den synen blev faktiskt verklighet. Tyskland och främst Kina blev klassens ljus och räddade börskalaset genom att driva på tillväxten och därmed verkstadsbolagen. De europeiska ekonomiernas skulder ledde till en stor kris som ett tag såg ut att få hela EMU att kollapsa. Ord som PIIGS blev allmängods och enorma räddningspaket, dels i kronor och ören, dels i antal, fick symbolisera året. Börsen svalde det mesta och det blev ett starkt år för världens börser. Nästan samtliga stora marknader steg och Sverige var återigen en av de bättre aktiemarknaderna bland de större börserna. Strategifonden klarade sig bra genom att stiga med 13,3 procent och leverera en positiv avkastning dessutom till en hyfsat låg risk. Det var sämre än jämförelseindex, men vi är ändå nöjda givet att vi under hela året stått fast vid vår stil att äga stabila bolag med goda kassaflöden och bra balansräkningar. Det som drog upp index var ännu en gång verkstadsaktierna och nu ser värderingarna i många fall riktigt ansträngda ut. Bolag som normalt brukar prestera cirka 3 5 procents marginal över en cykel värderas nu som om de har lyckats dubbla denna (!). Fastän lågkonjunkturen 28 just bevisade att bolagen är väldigt sårbara när det snabbt vänder ner. Vi som är mindre intresserade av kraftiga svängningar har därför svårt att hitta billiga aktier i verkstadssektorn. Annorlunda var det bland fastighetsbolagen. Under våren köpte vi in oss rejält i sektorn för första gången på flera år, då vi tydligt såg att den låga räntan fick avkastningskraven att sjunka samtidigt som fastigheter på allvar började utmana långa ränteplaceringar. Det blev lyckosamt och inhoppen i Hufvudstaden och Fabege ledde till kraftiga kursuppgångar. Under hösten steg långräntorna kraftigt, men ändå fortsatte fastighetsaktierna upp vilket kan tolkas som att placerarna tror på inflation. Givet en viss inflation är ju den reala räntan väldigt låg och att köpa en fastighet som ger 3 4 procent i årlig avkastning kan då framstå som en god affär (fastighetsbolag har ofta inflationsskyddade hyror). I jakten på stabila bolag med starka balansräkningar och hög utdelning hittade vi även till Intrum Justitia. Största köpet under året blev dock Swedbank. Banken handlas kring eget kapital, vilket gör det till den billigaste svenska banken. Bolaget är efter sina två nyemissioner starkt kapitaliserad samtidigt som nye vd: n är på gång att skapa ett riktigt sparbanksbolag igen, vilket vi gillar. Vi sålde Handelsbanken och Nordea då dessa värderades högre än Swedbank. Vi sålde också alla Atlas Copco efter en mycket god kursutveckling. Atlas är ett väldigt välskött bolag, men värderingen är på tok för hög. Vi har en fortsatt stor exponering mot energi- och oljesektorn och gjorde under fjolåret ett stort köp av aktier i Enquest. Vi köpte även mera Statoil. Framtidsutsikter Världens börser handlas i dag kring gånger vinsten vilket är i linje med det historiska snittet. Det stora frågetecknet är förstås om vinsterna kan hålla i sig. Än så länge är vinstutvecklingen starkt påhejad av en kraftig tillväxt i Asien och Latinamerika. Men skuldkrisen finns kvar i Europa och USA: s arbetsmarknad är fortsatt svag. Lägg till det faktum att flera kostnader nu är på väg upp, exempelvis råvaror, löner, räntor och skatter på sina håll i USA och Europa. Förr eller senare måste också stimulanserna dras tillbaka. Det finns med andra ord stora risker därute. Å andra sidan är många bolag skuldfria och balansräkningarna överlag mycket starka. Det talar för extrautdelningar och en hel del förvärv, vilket också kan driva kurserna. Viktigast av allt: Vi hittar fortfarande gott om billiga aktier. Det talar för att vi även under 211 ska kunna lyckas med vår målsättning, nämligen att ge en positiv avkastning till attraktiv risk. Avgifter och kostnader Inträdesavgift, %, Utträdesavgift, %, Förvaltningsavgift, % 1,1 TER, % 2,17 TKA, % 2,26 NKA, % 2,26 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,1 Förvaltningskostnad för 1 kr, Förvaltningskostnad för 1 kr/månad, 1 7,35 TKA för 1 kr, TKA för 1 kr/månad, 1 15,22 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling per år, % HQ Strategy fund Utveckling, % Jmf.index HQ Strategy Fund Jmf.index Snitt/år -2-4 Utveckling Andelsvärde, kr 2 525, , , , ,89 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel - Totalavkastning, % 25, 2,6-34,1 5,2 11,6 Totalavkastning jmf-index, % 2,7 -,9-32,5 38,1 2, 12 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

13 HQ Strategy Fund Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instr., not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till fondbolaget Räntekostnad Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Not 1 Spec. av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 3 Förändring fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enl. resultaträk Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna kkr 21 Beslutad utdelning - Not 2 Finansiella instrument Anskaffn. Markn. Andel Värdepapper 1 värde kkr värde kkr % 2 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 98,3 Energi 12,6 Enquest (GB) ,1 Fortum (FI) ,7 Rosneft Oil GDR (Ru) ,7 Statoil (NO) ,1 Finans och fastighet 26,2 Ahold (NL) ,5 Avanza (SE) ,6 Fabege (SE) ,6 Huvudstaden (SE) ,8 Investor (SE) , Klövern (SE) ,7 Ljungberggruppen ( SE) ,8 LSR Group GDR (Ru) ,9 Swedbank (SE) ,3 Hälsovård 4,3 AstraZeneca (SE) ,9 Getinge (SE) ,4 Industrivaror 17,1 ABB (SE) ,5 Alfa Laval (SE) ,3 Cardo (SE) 11 19, Elanders (SE) ,5 Sandvik (SE) ,9 Seco Tools (SE) ,6 Skanska (SE) ,2 SKF (SE) , Itab Shop Concept (SE) ,1 Kraftförsörjning 1,3 Rushydro (Ru) ,3 Material 11,9 BHP Billiton (GB) ,3 SCA (SE) ,2 SSAB A (SE) , Stora Enso (SE) ,4 Räntebärande Värdepapper,1 Bilia 7% 9/ (SE) 53,1 Sällanköpsvaror 9,4 Bilia (SE) ,3 H&M (SE) ,7 Skistar (SE) ,9 Electrolux (SE) ,5 Telekomoperatör 4,8 TeliaSonera (SE) ,8 Tjänster 9,9 Securitas (SE) , Intrum Justitia(SE) , ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE,8 Dagligvaror,8 Olivio (US) ,8 Hälsovård, Viragen (US) 637, Summa värdepapper ,3 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,7 Summa fondförmögenhet , 1 Följande landkoder har använts:: (Fi)=Finland, (In)=Indien, (Nl) Nederländerna (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA., (GB)=Storbritannien 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Geografisk fördelning, % ,1 8,3 4,1 3,5 1,7 3,5 2,9,8 1 Största innehav, % Securitas 6, SCA 5,2 Investor 5, Telia Sonera 4,8 H&M 4,7 Fortum 4,7 Swedbank A 4,3 Alfa Laval 4,3 Statoil ASA 4,1 Intrum Justitia 4, Branschfördelning, % Finans och fastighet 26,2 Industrivaror 17,1 Energi 12,6 Material 11,9 Tjänster 9,9 Sällanköpsvaror 9,4 Telekomoperatörer 4,8 Hälsovård 4,3 Likvida medel 1,7 Kraftförsörjning 1,3 Dagligvaror,8 Räntebärande värdepapper,1 Nettoförändringar Köp Mkr Försäljningar Mkr Swedbank 15,8 Nordea -13,6 Intrum Justitia 13,4 Bilia -13,5 Hufvudstaden 11,5 AstraZeneca -12,3 Enquest 8, Handelsbanken -12,2 Fabege 7,5 Atlas Copco -1,8 Electrolux 6,3 ABB -9,3 Atrium Ljungberg 6, Avanza -7,8 Stora Enso 5,6 SSAB -7,7 Svenska Cellulosa 4, Alfa Laval -7,7 Securitas 4, Investor -7,5 Övriga 12, Övriga -31,6 Summa 94,1 Summa -134,1 Summa nettoförändring -4, Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, %,11 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 455 Omsättningshastighet, ggr/år,3 Sharpekvot 1,5 Sharpekvot jmf-index 1,9 Transaktionskostnader, kkr 346 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, %,8 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 9,1% 69,1 Sverige Storbirtannien Finland Norge Schweiz Nederländerna Ryssland Likvida medel USA Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 13

14 Carnegie Svea Aktiefond (fd HQ Svea Aktiefond) Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Ja Ej anknuten till PPM Carnegie Svea Aktiefond är en specialfond som består av ett specifikt urval av svenska aktier. Normalt innehåller fonden 15-2 aktier, men kan i vissa fall vara än mer koncentrerad. Jämförelseindex Six Return Index (SIXRX) inkl. utd. Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 5,5 61,3 snitt från start 8,2 9,7 1 ack snitt ack 39,3 46,8 5 snitt 6,9 8, 3 ack 11,7 17,8 3 snitt 3,8 5,6 2 ack 78,8 93,2 2 snitt 33,7 39, 1 år 16, 26,7 Riskmått Aktiv risk, % 4,2 Totalrisk, fond, % 17,7 Totalrisk, jmf-index, % 19,7 Utveckling Fonden steg under perioden med 16, procent, att jämföra med index som steg 26,7 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Swedbank, Sandvik, Haldex och Fabege. Större nettoförsäljningar har skett i Skanska, SSAB, Unibet och Alfa Laval. Derivathandel med mera Fonden har under 21 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var kr. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 96,7 procent investerad i aktier och 3,3 procent i likvida medel. Under 21 hade fonden en alltför försiktig inriktning. Flera av fondens stora innehav var för defensiva till sin karaktär och hängde inte med den starka börsutvecklingen, som var koncentrerad till cykliska aktier och råvarubolag. Lågt värderade bolag med starka balansräkningar hade svårt att hänga med. Vi ser dock en underliggande god utveckling för fondens innehav. Årets största nettoköp gjordes i Sandvik, en aktie som togs in som ett nytt innehav i fonden. Sandvik har halkat efter vissa av sina konkurrenter lönsamhetsmässigt under senare år men har under 21 uppvisat en allt bättre lönsamhet. Metallpriserna har stigit kraftigt och det borgar för stora investeringar framöver från gruvbolagen. Det gynnar Sandvik, som tjänar mycket pengar på att sälja utrustning till gruvbolagen. Även bolagets övriga divisioner drar nytta av den förbättrade konjunkturen. 211 kan bli ett väldigt bra år för bolaget och en förväntat kraftig vinsttillväxt under året gör att aktien är attraktivt värderad. Även Haldex togs in som ett nytt innehav under året. Bolaget drar nytta av en förbättrad efterfrågan i samtliga bolagets divisioner. Haldex genomförde omfattande besparingar under krisåren, vilket gör att lönsamhetsutvecklingen nu är mycket god när efterfrågan kommer tillbaka. En mycket intressant aspekt är att man fattat beslut om att dela upp bolaget i tre fristående delar. En av delarna, Traction, blev uppköpt i december och det är inte otänkbart att det finns intressenter för de andra delarna också. Vi fortsatte att öka innehavet i Swedbank under året. Vi dristar oss till att blåsa faran över i Baltikum och bankens svenska rörelse har alltid varit väldigt välskött. Bolagets ledning är väldigt förtroendeingivande och ser ut att leda banken i rätt riktning. Stigande räntor kommer att påverka bankens räntenetto på ett positivt sätt och värderingsmässigt ser banken fortfarande lågt värderad ut trots uppgången. I början av året tog vi in Fabege som ett nytt innehav. Bolagets fokuserade bestånd, med i princip bara kommersiella fastigheter i Stockholm, gynnas av den allt starkare hyresmarknaden. Vi tror på en bra utveckling för bolaget under 211. Vi ökade vikten i SCA under året. Nu blev inte SCA:s resultatutveckling så bra som vi hoppats under 21, man pressades av höga råvarukostnader. Men det ser bra ut inför 211. Massapriset har backat något samtidigt som bolagets prishöjningar kommer att få effekt. Samtidigt ser det ut som att efterfrågan förbättras och vi ska heller inte utesluta att SCA deltar i strukturaffärer. 211 kan bli ett bra år för SCA. Framtidsutsikter Konjunkturförstärkningen ser ut att fortsätta, vilket är bra för börsen. Bolagens resultatutveckling under 211 ser ut att bli gynnsam. Vinsttillväxt brukar vara bra för börsen. Samtidigt går de extrema stimulanserna mot sitt slut och den svenska riksbanken har redan börjat höja räntan. Vi ska heller inte glömma att skuldkrisen i Sydeuropa, Storbritannien och USA inte lösts. Stockholmsbörsen är fortfarande ganska attraktivt värderad så börsen bör kunna ge en god avkastning under 211, men det finns hot. Fondens innehav, med tyngdpunkt på lågt värderade bolag med starka balansräkningar bör kunna ge en bra avkastning. Avgifter och kostnader Inträdesavgift, %, Utträdesavgift, % 1-1, Förvaltningsavgift, % 1,45 TER, % 1,45 TKA, % 1,55 NKA, % 1,55 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,45 Förvaltningskostnad för 1 kr, Förvaltningskostnad för 1 kr/månad, 2 9,87 TKA för 1 kr, TKA för 1 kr/månad, 2 11,42 1) 1% om fondandelarna innehafts mindre än ett år, därefter %. 2) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling per år, % 6 Carnegie Svea aktiefond Utveckling, % Jmf.index Carnegie Svea aktiefond Jmf.index Snitt/år -2-4 Utveckling Andelsvärde, kr 141,42 134,61 8,32 17,85 123,2 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel,17 5,44 1,5 1,91 Totalavkastning, % 3,9-4,7-37,5 54,1 16, Totalavkastning jmf-index, % 29,3-3,6-39,1 52,5 26,7 14 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

15 Carnegie Svea Aktiefond (fd HQ Svea Aktiefond) Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instr., not Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till fondbolaget Räntekostnader Övriga kostnader - - Summa kostnader Resultat före skatt Skatt - - Resultat efter skatt Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Summa skulder Fondförmögenhet, not Not 1 Spec. av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 3 Förändring fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enl. resultaträk Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna kkr 21 Beslutad utdelning Not 2 Finansiella instrument Anskaffn. Markn. Andel Värdepapper värde kkr värde kkr % 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 96,7 Finans och fastighet 24,5 Fabege , Kinnevik , Nordea ,9 Handelsbanken ,7 Swedbank , Hälsovård 4,1 Astra Zeneca ,1 Industrivaror 21,7 Alfa Laval ,5 Haldex ,8 Sandvik ,2 SKF ,2 Transcom Worldwide , Informationsteknologi 3, Connecta , Material 6,6 SCA ,6 Sällanköpsvaror 19,2 Electrolux , H&M ,7 Husqvarna ,5 Telekomoperatörer 12,9 Tele ,8 TeliaSonera ,2 Tjänster 4,7 Securitas ,7 Summa värdepapper ,7 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,3 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 1 Största innehav, % SKF 8,2 H&M 7,7 Swedbank 7, Electrolux 7, Tele2 6,8 SCA 6,6 TeliaSonera 6,2 Kinnevik 6, Handelsbanken 5,7 Securitas 4,7 Branschfördelning, % Finans & Fastighet 24,5 Industrivaror 21,7 Sällanköpsvaror 19,2 Telekomoperatörer 12,9 Material 6,6 Tjänster 4,7 Hälsovård 4,1 Likvida Medel 3,3 Informationteknologi 3, Nettoförändringar Köp Mkr Försäljningar Mkr Sandvik 12,6 Skanska -34,5 Haldex 8,6 Alfa Laval -26,7 Drott 4,8 Kinnevik -26,2 TeliaSonera -26,2 SKF -23,9 SSAB -22,6 Nordea -2, H&M -19,4 Ericsson -18,8 Electrolux -17,9 Övriga -11,7 Summa 26, Summa -347,1 Summa nettoförändring -321,1 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, %,12 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 1677 Omsättningshastighet, ggr/år,19 Sharpekvot 1,88 Sharpekvot jmf-index 1,96 Transaktionskostnader, kkr 436 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, %,8 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 17,39% Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 15

16 Carnegie Sverigefond (fd HQ Sverigefond) Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher Carnegie Fonder AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Six Portfolio Return Index (SIXPRX), inkl. utd. Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 2 173, ,3 snitt från start 13,9 12,7 1 ack 11,6 91, 1 snitt 7,7 6,7 5 ack 57, 48,6 5 snitt 9,4 8,2 3 ack 2,8 18,5 3 snitt 6,5 5,8 2 ack 81,1 94,5 2 snitt 34,6 39,5 1 år 2,8 26,9 Riskmått Aktiv risk, % 3,3 Totalrisk, fond, % 19,2 Totalrisk, jmf-index, % 19,9 Ja Utveckling Fonden steg under fjolåret med 2,8 procent att jämföra med index som steg 26,9. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Swedbank, Electrolux och Lundbergs. Större nettoförsäljningar har skett i Kinnevik, Handelsbanken och Ericsson. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav var per den sista december kronor. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 98,1 procent investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 1,9 procent. Carnegie Sverigefond steg med över 2 procent under fjolåret, vilket får anses som bra i den meningen att det är en positiv avkastning. Och extra glädjande är att den har skett till en relativt låg risk. Vi har fortsatt att äga stabila bolag med bra kassaflöden och i merparten av fallen har bolagen som finns i portföljen gett en hög ordinarie utdelning. Men naturligtvis är det tråkigt att fonden gick sämre än index. Uppgången i index berodde till stor del på kraftiga uppgångar i Scania och Volvo, två aktier vi inte ägde. Såväl Scania som Volvo har fått se sina marknader vända upp rejält och hävstången i bådas verksamhet innebär kraftiga resultatlyft. Vi tycker dock att aktierna ser dyra ut i förhållande till sin historiska lönsamhet och då valde vi att inte äga dem. Det är inte bara Volvo och Scania som sticker ut i värdering utan även bolag som Atlas Copco och Hexagon, med flera. Vi ser också att konjunkturen är stark och att verkstadsindustrin tuffar på, men när vi köper aktier i sektorn ska det vara i bolag som ser billiga ut på traditionella nyckeltal, inte där momentum är bra. Därför äger vi exempelvis ABB och Alfa Laval, som båda har urstarka balansräkningar, och SKF vars värdering är ganska attraktiv. Vi gjorde under fjolåret ett stort inhopp i fastighetssektorn där vi såg att flera bolag med kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad implicit handlades till värderingar på 2 25 tusen kronor per kvadratmeter samtidigt som det skedde affärer på dubbla nivåerna. Atrium Ljungberggruppen och Fabege är två exempel. Den stora uppvärderingen i fastighetssektorn fick oss också att öka innehavet i Skanska, liksom att köpa in oss i en av börsens riktiga juveler: Lundbergs. Den senare har ett mycket välskött fastighetsbestånd med låg belåning, men är också storägare i Hufvudstaden. Lundbergs innehåller också stora ägarandelar i bolag som Holmen, Industrivärden och Sandvik. Vi ökade kraftigt innehavet i en gammal favorit, Electrolux. Bolaget handlas nu till väldigt låga multiplar, trots att de under de senaste åren har bevisat att de närmat sig sina konkurrenter i lönsamhet. Lägg till en nästintill skuldfri balansräkning och det kan komma lite försenade julklappar i form av extrautdelning i samband med bokslutet. Största förändringen blev köpet av Swedbank, vilket var första gången sedan bankkrisen. Banken är nu i bra form igen och den värderas lägst av de fyra svenska bankerna och har möjlighet att delta i strukturaffärer framöver. Vi sålde samtliga Handelsbanken och SEB då dessa helt enkelt var dyrare. Vi sålde också alla Ericsson, då konkurrensen från Kina börjar bli för påtaglig. Även Kinnevik fick tacka för sig efter en god resa. Framtidsutsikter Vi går in i 211 med ganska glada miner och de flesta är positiva. Det i sig är förvisso en smula oroande, men icke desto mindre: Mycket ser bättre ut än i fjol. Tillväxtmarknaderna tuffar på, Norden och Tyskland ser urstarkt ut, Europakrisen har lugnat ner sig och den amerikanska ekonomin, med undantag av arbetsmarknaden, ser ut att vända runt. Det talar för att det kan bli ett ganska bra år på världens aktiemarknader. Samtidigt är räntan på väg upp och flera sektorer ser dyra ut. Vi gissar ändå på att året slutar positivt, men tror att uppgången kommer att ledas av lite andra sektorer än de vi sett de senaste åren. Kanske branscher som operatörer och/eller banker, eller varför skulle inte skog kunna gå i bräschen? Vän av ordning noterar säkert att det är just i sådana branscher många av våra aktier finns och det är helt korrekt. Men, varför ska man inte äga dem? De bolagen har relativt stabila intäkter, höga utdelningar och bra balansräkningar. Precis sådant vi söker efter. Avgifter och kostnader Inträdesavgift, %, Utträdesavgift, %, Förvaltningsavgift, % 1,4 TER, % 1,4 TKA, % 1,58 NKA, % 1,58 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,4 Förvaltningskostnad för 1 kr, Förvaltningskostnad för 1 kr/månad, 1 9,63 TKA för 1 kr, TKA för 1 kr/månad, 1 1,48 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Sverigefond Jmf.index Carnegie Sverigefond Jmf.index Snitt/år -2-4 Utveckling Andelsvärde, kr 1 276, ,96 759,17 1 9, ,7 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 3,77 28,69 69,65 3,84 2,87 Totalavkastning, % 33,7-2,8-33,3 49,9 2,8 Totalavkastning jmf-index, % 28,7-2,6-39,1 53,3 26,9 16 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

17 Carnegie Sverigefond (fd HQ Sverigefond) Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instr., not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster, netto 4 - Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före skatt Skatt - - Resultat efter skatt Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen kkr Utlånade värdepapper Summa Som säkerhet för utlånade värdepapper erhåller fonden en pool av värdepapper. Dess marknadsvärde understiger aldrig marknadsvärdet av de utlånade. Not 1 Spec. av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 3 Förändring fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enl. resultaträk Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut Not 2 Finansiella instrument Anskaffn. Markn. Andel Värdepapper värde kkr värde kkr % 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 98, Finans och fastighet 29, Atrium Ljungberg ,7 Fabege ,9 Investor , Lundberg ,6 Nordea ,3 Skanska , Swedbank ,5 Hälsovård 3,4 Astra Zeneca ,4 Industrivaror 18, ABB ,6 Alfa Laval ,2 Elanders ,3 Itab Shop ,5 Itab Shop Concept Flgl ,1 Sandvik ,7 SKF ,5 Material 11,6 Holmen ,1 SCA ,4 SSAB A ,8 Stora Enso ,4 Telekomoperatörer 7,8 Tele ,2 TeliaSonera ,6 Sällanköpsvaror 18,7 Electrolux ,4 H&M ,9 Husqvarna ,5 Tjänster 9,5 Securitas ,8 Intrum Justitia ,7 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE,1 Informationsteknologi,1 Swedestart Tech ,1 Summa värdepapper ,1 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,9 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 1 Största innehav, % H&M 8,9 Electrolux 6,4 Skanska 6, Swedbank 5,5 SCA 5,4 Nordea 5,3 Securitas 4,8 Sandvik 4,7 Intrum Justitia 4,7 ABB 4,6 Branschfördelning, % Finans & Fastighet 29, Sällanköpsvaror 18,7 Industrivaror 18, Material 11,6 Tjänster 9,5 Telekomoperatörer 7,8 Hälsovård 3,4 Likvida Medel 1,9 Informationteknologi,1 Nettoförändringar Köp Mkr Försäljningar Mkr Swedbank 359, Kinnevik -48,2 Electrolux 283,1 Handelsbanken -298,2 Lundberg 219,9 Ericsson 218,1 Holmen 213, SEB -217,4 ABB 17,7 Getinge -216,1 Stora Enso 156,8 SSAB -165,2 Atrium Ljungberg 153, Investor -156,4 Skanska 16,5 Alfa Laval 151,4 Intrum Justitia 8, Astra -124,6 Nordea 46, SKF -112,5 Övriga 117,9 Övriga -331,2 Summa 1 95,9 Summa -1 66,4 Summa nettoförändring 245,5 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, %,29 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr Omsättningshastighet, ggr/år,64 Sharpekvot 1,78 Sharpekvot jmf-index 1,96 Transaktionskostnader, kkr Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, %,15 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 2,32% Utdelning till andelsägarna kkr 21 Beslutad utdelning Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 17

18 Carnegie Sverige Select (fd HQ Sverige Select) Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher Carnegie Fonder AB Månatligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning ja Ej ansluten till PPM Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier. Jämförelseindex Fonden saknar relevant jmf. index. SSVX 3 dgr (avräkningsindex) används vid avgiftsberäkning. Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 25,7 - snitt från start 7,3-1 ack snitt ack snitt ack 33,5-3 snitt 1,1 2 ack 91,7-2 snitt 38,4-1 år 28, - Riskmått Aktiv risk, %. Totalrisk, fond, % 25,4 Totalrisk, jmf-index, %. Utveckling Fonden steg under fjolåret med 28, procent. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Holmen, Electrolux och Astra Zeneca. Större nettoförsäljningar har skett i Investor, Axfood och Nolato. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav var per den sista december kronor Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 87,1 procent investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 12,9 procent. Sverige Select lyckades med ännu ett starkt år och fonden är nu upp med över 2 procent sedan start (hösten 27). Det gör den avsevärt bättre än Stockholmsbörsen under samma period, men framför allt har fonden under hela sin livslängd prioriterat bolag med låg risk och höga utdelningar. Den riskjusterade avkastningen har med andra ord varit mycket god. Vi gick in i fjolåret med tron att de massiva stimulanserna skulle skapa inflation, och därmed blev ett viktigt tema för oss att leta efter realtillgångar. Stora innehav införskaffades i Lundbergs och SCA. Det blev både fel och rätt (!) Inflationen fortsatte att lysa med sin frånvaro på det sättet hade vi fel. Men Lundbergs har ändå blivit en bra investering då de fortsatt att skapa enorma värden, bland annat genom försäljning av Cardo som skedde till 5 procents överkurs och lyckosamma köp av aktier i Industrivärden och Sandvik. SCA blev en hyfsad affär, även om avkastningen var långt ifrån börsens; men vi bytte aktierna mot Stora Enso då vi tycker att Storas ledning gör rätt saker samtidigt som aktien kunde köpas till hög utdelning, under eget kapital och till lågt p/e-tal. En stor besvikelse blev Investor där vårt tålamod inte räckte till och aktien försvann ur portföljen under året. Likaså sålde vi alla Axfood, fast i det fallet berodde det på en stark kursutveckling till låg risk. Vi sålde också ut ett par mindre innehav som varit med länge: Know IT, Nolato och Nordnet. Vi var under en stor del av året investerade i Hufvudstaden, vilket visade sig mycket lyckat. Vi sålde investeringen och köpte Holmen för pengarna. I Holmen får vi stora värden, bra utdelning och en stark balansräkning samtidigt som bolaget gynnas av stigande tidningspapperspriser. Vi har också köpt Electrolux, som går från klarhet till klarhet samtidigt som balansräkningen börjar bli skuldfri. Vi tror på extrautdelning och/eller förvärv. Vi har också återvänt till Astra Zeneca. Aktien har gått dåligt och är mycket illa omtyckt av placerarna. Den värderas i dagsläget till 7 gånger vinsten, vilket innebär att bolagets vinst kan halveras utan att aktien framstår som dyr. Framtidsutsikter Det blev ännu ett starkt år för Stockholmsbörsen som nu återhämtat det mesta av raset under 28. Övriga välkända aktiemarknader gick också starkt, men Sverige sticker ut, relativt sett, genom att ha gått betydligt bättre än de flesta stora länderna under en treårsperiod. Naturligtvis beror mycket på det faktum att Sverige är finansiellt starkt samtidigt som vår exportberoende industri är stora i de delar av världen som växer, exempelvis Kina, Brasilien och Ryssland. Därmed inte sagt att svenska värderingar sticker ut särskilt mycket, för de gör de inte. Men den svenska verkstadssektorn känns dyr och många bolag handlas till rekordmultiplar. Vi har varit försiktiga med verkstadsbolag och det fortsätter vi att vara. Vi har ett innehav i ABB, som har en stark balansräkning och bra exponering mot tillväxtmarknader. Vi fortsätter också att äga SKF, som har en låg värdering både i absoluta och relativa tal. Flera av bolagen i vår portfölj ger en hög ordinarie utdelning, som exempelvis Hennes & Mauritz och Telia Sonera. Och flera bolag kan också slå till med extrautdelning, till exempel Electrolux, Haldex och Skanska. Vi har blivit något mer positiva till banksektorn då de ökade regleringarna nu börjar bli inprisade, samtidigt som kommande räntehöjningar bättrar på marginalerna. Vi fortsätter att ha en stor position i Nordea och har under året också köpt in oss i Swedbank. Avgifter och kostnader Inträdesavgift, %, Utträdesavgift, %, Förvaltningsavgift, %,75 TER, %,76 TKA, %,96 NKA, %,96 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, %,76 Förvaltningskostnad för 1 kr, 1,3 79 Förvaltningskostnad för 1 kr/månad, 1,2 5,5 TKA för 1 kr, 1,3 99 TKA för 1 kr/månad, 1,2 6,4 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad 2) Går ej att månadsspara 2) Går ej att investera 1 kr, minsta förstainsättning 25 kr. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Sverige Select Carnegie Sverige Select Snitt/år -2-4 Utveckling Andelsvärde, kr 94,12 65,56 69,59 72,68 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,2 2,92 Totalavkastning, % -5,9-3,4 49,8 28, 18 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

19 Carnegie Sverige Select (fd HQ Sverige Select) Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instr., not Ränteintäkter 27 1 Utdelningar Övriga intäkter 77 - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till fondbolaget Räntekostnader -9 - Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före skatt Skatt -4 - Resultat efter skatt Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Not 1 Spec. av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 3 Förändring fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enl. resultaträk Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid årets slut Not 2 Finansiella instrument Anskaffn. Markn. Andel Värdepapper värde kkr värde kkr % 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 85,3 Energi 1,8 Enquest PLC ,8 Finans och fastighet 28, Balder, Fastighets ,9 Lundberg ,7 Nordea ,8 Skanska ,6 Swedbank ,9 Hälsovård 3,8 AstraZeneca ,8 Industrivaror 13,9 ABB ,7 Haldex ,3 SKF ,9 Material 9,8 Holmen ,5 Stora Enso ,3 Sällanköpsvaror och tjänster 14,2 Electrolux ,9 H&M ,3 Telekomoperatörer 8,3 TeliaSonera ,3 Tjänster 7,3 Securitas ,3 Summa värdepapper ,1 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,9 Summa fondförmögenhet , 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 1 Största innehav, % H&M 8,3 TeliaSonera 8,3 Lundberg 7,7 Securitas 7,3 Nordea 6,8 Skanska 6,6 SKF 5,9 Electrolux 5,9 Holmen 5,5 ABB 4,7 Branschfördelning, % Finans & Fastighet 28, Sällanköpsvaror och tjänster 14,2 Industrivaror 13,9 Likvida Medel 12,9 Material 9,8 Telekomoperatörer 8,3 Tjänster 7,3 Hälsovård 3,8 Energi 1,8 Nettoförändringar Köp Mkr Försäljningar Mkr Holmen 8,5 Investor -12,8 Electrolux 7,9 Axfood -11,3 Astra 7,6 Nolato -8,3 Getinge 7,1 SCA -8,2 Stora Enso 6,8 Know It -6,2 Haldex 5,7 Nordnet -5,9 Swedbank 4,8 Kinnevik -4,5 Balder 3,3 Biovitrum -3,7 Skanska 3,1 Eniro -3,7 Lundberg 2,3 Hufvudstaden -2,1 Övriga,3 Övriga -4,9 Summa 57,4 Summa -71,7 Summa nettoförändring -14,3 Övriga nyckeltal Courtage/omsättning, %,2 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 137 Omsättningshastighet, ggr/år 1,11 Sharpekvot 1,5 Sharpekvot jmf-index Transaktionskostnader, kkr 259 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, %,19 Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. 24,33% Utdelning till andelsägarna kkr 21 Beslutad utdelning Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 19

20 HQ Swedish Equity Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Dagligen Luxemburg Ja (B-andelar) Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd. Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 59, 145,9 snitt från start 3,9 13,7 1 ack 3,3-1 snitt 2,7-5 ack 4,6 48,6 5 snitt 7,1 8,2 3 ack 12,2 18,5 3 snitt 3,9 5,8 2 ack 76,7 94,5 2 snitt 32,9 39,5 1 år 18,6 26,9 Riskmått Aktiv risk, % 3,7 Totalrisk, fond, % 19,2 Totalrisk, jmf-index, % 19,9 Utveckling Fonden steg under fjolåret med 18,6 procent att jämföra med index som steg 26,9. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Swedbank, Electrolux och Lundbergs. Större nettoförsäljningar har skett i Kinnevik, Handelsbanken och Ericsson. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav var per den sista december kronor. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 98,8 procent investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 1,2 procent. HQ Swedish Equity steg med över 18 procent under fjolåret, vilket får anses som bra i den meningen att det är en positiv avkastning. Extra glädjande är att den har skett till en relativt låg risk. Vi har fortsatt att äga stabila bolag med bra kassaflöden och i merparten av fallen har bolagen som finns i portföljen gett en hög ordinarie utdelning. Men naturligtvis är det tråkigt att fonden gick sämre än index. Uppgången i index berodde till stor del på kraftiga uppgångar i Scania och Volvo, två aktier vi inte ägde. Såväl Scania som Volvo har fått se sina marknader vända upp rejält och hävstången i bådas verksamhet innebär kraftiga resultatlyft. Vi tycker dock att aktierna ser dyra ut i förhållande till sin historiska lönsamhet och har valt att inte äga dem. Det är inte bara Volvo och Scania som sticker ut i värderingen utan även bolag som Atlas Copco och Hexagon med flera. Vi ser också att konjunkturen är stark och att verkstadsindustrin tuffar på, men när vi köper aktier i sektorn ska det vara i bolag som ser billiga ut på traditionella nyckeltal inte där momentum är bra. Därför äger vi exempelvis ABB och Alfa Laval, som båda har urstarka balansräkningar, och SKF vars värdering är ganska attraktiv. Vi gjorde under fjolåret ett stort inhopp i fastighetssektorn, där vi såg att flera bolag med kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad implicit handlades till värderingar på 2 25 tusen kronor per kvadratmeter, samtidigt som det skedde affärer på dubbla nivåerna. Atrium Ljungberggruppen och Fabege är två exempel. Den stora uppvärderingen i fastighetssektorn fick oss också att öka innehavet i Skanska liksom att köpa in oss i en av börsens riktiga juveler, nämligen Lundbergs. Den senare har ett mycket välskött fastighetsbestånd med låg belåning, men är också storägare i Hufvudstaden. Lundbergs innehåller också stora ägarandelar i bolag som Holmen, Industrivärden och Sandvik. Vi ökade kraftigt innehavet i en gammal favorit, Electrolux. Bolaget handlas nu till väldigt låga multiplar trots att de under de senaste åren har bevisat att de närmat sig sina konkurrenter i lönsamhet. Lägg till en nästintill skuldfri balansräkning och det kan komma lite försenade julklappar i form av extrautdelning i samband med bokslutet. Största förändringen blev köpet av Swedbank, vilket var första gången sedan bankkrisen. Banken är nu i bra form igen, värderas lägst av de fyra svenska bankerna och har möjlighet att delta i strukturaffärer framöver. Vi sålde samtliga Handelsbanken och SEB då dessa helt enkelt var dyrare. Vi sålde också alla Ericsson, då konkurrensen från Kina börjar bli för påtaglig. Även Kinnevik fick tacka för sig efter en god resa. Framtidsutsikter Vi går in i 211 med ganska glada miner. De flesta är positiva. Det i sig är förvisso en smula oroande, men icke desto mindre: Mycket ser bättre ut än i fjol. Tillväxtmarknaderna tuffar på, Norden och Tyskland ser urstarkt ut, Europakrisen har lugnat ner sig och den amerikanska ekonomin, med undantag av arbetsmarknaden, ser ut att vända runt. Det talar för att det kan bli ett ganska bra år på världens aktiemarknader. Samtidigt är räntan på väg upp och flera sektorer ser dyra ut. Vi gissar ändå att året slutar positivt, men tror att uppgången kommer att ledas av lite andra sektorer än de vi sett de senaste åren. Kanske branscher som operatörer och/eller banker, eller varför inte skog skulle kunna gå i bräschen? Vän av ordning noterar säkert att det är just i sådana branscher många av våra aktier finns det är helt korrekt. Men varför ska man inte äga dem? De bolagen har relativt stabila intäkter, höga utdelningar och bra balansräkningar. Precis sådant vi söker efter. Avgifter och kostnader Inträdesavgift, %, Utträdesavgift, %, Förvaltningsavgift, % 1,75 TER, % 2,5 TKA, % 2,16 NKA, % 2,16 Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, %,75 Förvaltningskostnad för 1 kr, 2 8 Förvaltningskostnad för 1 kr/månad, 2 5,14 TKA för 1 kr, TKA för 1 kr/månad, 2 16,79 1) Tillkommer resultatbaserad avgift om 2% av överavkastningen de dagar fondens avkastning överstiger avkastningen för dess jämförelseindex. 2) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling per år, % HQ Swedish Equity fund Jmf.index Snitt/år Utveckling, % HQ Swedish Equity Fund Jmf.index Utveckling Andelsvärde, kr 14,91 134,88 85,48 127,34 151,4 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 31,2-4,5-36,5 49, 18,6 Totalavkastning jmf-index, % 28,7-2,6-39,1 53,3 26,9 2 Carnegie Fonder AB Helårsrapport 21

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6

Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 halvårsrapport 2010 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Sverigefond 14 HQ Sverige

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 2010 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 HQ

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport halvårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 HQ

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information

Koncernöversikt. Löpande information årsrapport 27 Innehåll VD-ord Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund HQ Sverigefond 2 HQ Swedish Equity Fund 4 HQ Sverige select 6 H&Q

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

Innehåll. VD-ord 1. Utveckling fonder och marknader 2. Förvaltning 5. Översikt 6. Aktiefonder. HQ Strategifond 8. HQ Strategy Fund 10

Innehåll. VD-ord 1. Utveckling fonder och marknader 2. Förvaltning 5. Översikt 6. Aktiefonder. HQ Strategifond 8. HQ Strategy Fund 10 HALVÅRSRAPPORT 27 Innehåll VD-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 1 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 H&Q Svea Aktiefond

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 212 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer