ÅRSREDOVISNING HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL) Organisationsnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL) 2013-01-01 2013-12-31. Organisationsnummer: 556380-8939"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Organisationsnummer: HVR WATER PURIFICATION AB (PUBL)

2 Innehållsförteckning Året som gått 1 AFFÄRSMODELL 2 Marknad 3 Membrandestillation 7 PRODUKTER 8 SAMARBETE MED CSEM-UAE 12 SAMARBETE MED KTH 14 HVR TACKLAR VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF 15 Svettmaskinen som blev en världssensation 20 SYSTERBOLAGET XZEROS PILOTANLÄGGNING PÅ SJÖSTADSVERKET 21 Konsulter 23 Styrelse, befattningshavare och revisorer 24 AKTIEUTVECKLING OCH ÄGANDE 25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 28

3 Året som gått Vi satsade tidigt på att utveckla en teknik som det finns ett stort behov av. Bolaget har nu en teknik, som avlägsnar samtliga föroreningar från alla typer av vatten, även saltvatten, och gör därmed världens renaste vatten. Med ökande vattenbrist och ökande vattenföroreningar förbättras den kommersiella potentialen för våra produkter. För två år sedan ändrade HVR strategi. Vi satsar nu på samarbete med partners som kan stå för kostnaderna för såväl serietillverkning som marknadsföring. Vi kommer därigenom att få en mindre del av kakan men vägen blir lättare och kakan förhoppningsvis större. Vi har gjort marknadsstudier tillsammans med dessa partners och utvecklar helt nya produkter för dem. De ursprungliga produkterna finns kvar men är skjutna på framtiden. Samarbetet med KTH som påbörjades för cirka tio år sedan har tagit verklig fart och bidrar nu till såväl teknikens utveckling som marknadsföring. HVR:s systerbolag Xzero har framgångsrikt genomfört fullskaletester för att avlägsna läkemedelsrester, nanopartiklar och andra ämnen som konventionell teknik har svårt att avlägsna. Dessa tester bidrar till HVR:s förhandlingsläge med partners och till framtida marknadsföring. Större delen av HVR:s utvecklingskostnader är nu finansierade av andra än bolagets aktieägare. Likaså kommer tillverkning och marknadsföring att finansieras av andra genom samarbetsavtal. För att behålla kontrollen över produkterna arbetar vi själva vidare med produktutformning och konstruktion. I juli 2013 blev en prototyp till modulen för Elixir 500 klar. Den hade en del brister och är för närvarande under omarbetning och vi räknar med att den blir klar I juli 2013 levererade HVR en prototypmaskin till Unicefs mobiliseringskampanj på Gothia Cup Sweat for Water. Svett från fotbollströjor förvandlades till dricksvatten i HVR:s maskin. För varje (nubbe)glas som någon drack gick ett bidrag till Unicef från två sponsorer, Apoteket Hjärtat och Postkodslotteriet. Kampanjen uppmärksammades i stort sett i alla ledande internationella media, tidningar och TV. Du kan läsa om den här: unicef.se/berattelser/ sweatforwater I augusti 2013 påbörjade vi ett samarbete med konsultbolaget HotSwap (www.hotswap.se) för att uppdatera konstruktionen av våra moduler och för att planera för industriell tillverkning. I första hand vill vi tillverka modulerna själva för att sälja till våra samägda bolag. I andra hand får vi ge dem licens att tillverka även modulerna. I bägge fallen behöver vi en väl tillverkningsanpassad produkt och tillverkningsmetod. Vi har testat och utvärderat två stora moduler (avsaltning) och en liten (dricksvatten) och utvecklar nu två nya moduler baserat på de erfarenheter som vi gjort. Design och konstruktion av Elixir 500 är klar i RAK, Emiraten, och testerna ska genomföras under Studier av de sociala förutsättningarna för att lansera en vattenrenare för att rengöra brunnsvatten från arsenik i Bangladesh har rapporterats och hela studien beräknas bli klar under Arbetet genomförs av KTH i samarbete med Grameen Shakti (www.gshakti.org) och finansieras av Sida. Projektresultaten presenteras på ett seminarium på KTH den 2 juni, kl Sida har också finansierat en Minor Field Study som under hösten har undersökt genusaspekterna vad gäller arsenikkatastrofen i Bangladesh. Två av de större projekt som vi driver tillsammans med KTH presenterades i början av oktober på ett seminarium i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan. En sammanfattning finns på: En vetenskaplig rapport om den nya solenergidrivna vattenrenaren presenterades i november 2013 på världens mest betydande solenergikonferens som hålls vartannat år av International Solar Energy Society, ISES - detta år i Cancun, Mexico. Under 2014 har också arbete inletts för att konstruera en ny bättre variant av den ursprungliga vattenrenaren HVR24 (table-top). Tills vidare kallar vi den fristående Elixir. 1 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

4 AFFÄRSMODELL Extern finansiering av marknadslansering ger långsiktig lönsamhet HVR har nu som strategi att enbart välja partners som har såväl vilja som förmåga att stå för alla kostnader för tillverkning och marknadsföring på en given marknad. Vår plan är att upprätta samägda bolag med dessa partners. HVR:s andel i det samägda bolaget kommer att variera från fall till fall. Vi vill att en partner satsar ordentligt med pengar och sen driver bolaget kraftfullt och för detta måste den ha en tillräckligt stor andel i det samägda bolaget. Normalt kommer en partner att ha minst femtio procents ägande vilket ibland även är ett villkor för samägda bolag från myndigheterna i många länder. Vi kommer alltså inte att ha kontroll över varje enskilt bolag, men vi har kontroll över teknikutvecklingen och dessutom en styrka i att vi samarbetar med flera liknande (samägda) bolag på andra marknader. De samägda bolagen kommer att ha en licens från HVR som kan sägas upp av HVR om tvist skulle uppstå. Vi har nu avsiktsförklaringar med två sådana partners i Emiraten och Indien. Vi prioriterar för närvarande arbetet i Emiraten men har också löpande kontakter med andra finansiellt starka potentiella partners, exempelvis i Kina, Egypten och Saudiarabien. Den marginal som tillfaller HVR för varje produkt kommer naturligtvis att vara mindre än om vi själva hade hela ägandet. Men en snabbare volymökning bör kompensera för detta. En fördel är också att HVR:s egna kostnader minskar betydligt. Sammantaget ger denna nya strategi möjlighet till en större total vinst för HVR. Extern finansiering av forskning och teknikutveckling ger kostnadsbesparingar Genom långvarigt samarbete med KTH har vi lyckats initiera ett antal samarbetsprojekt. För närvarande arbetar till exempel fyra doktorander på heltid i våra projekt. Större delen av företagets aktuella och fortsätta utvecklingskostnader kan finansieras löpande av andra än HVR:s aktieägare genom projektsamarbete med KTH, IVL-Svenska Miljöforskningsinstitutet, CSEM-UAE, Sida och andra. IVL får pengar från Naturvårdsverket. KTH har egna resurser för forskningen men får också bidrag från EU och från annat håll för våra projekt exempelvis Fjärrvärmeföreningen och Sida. All denna forskning kommer HVR till godo i större eller mindre utsträckning. Mindre utspädning Genom forskningssamarbete och senare genom samarbete i marknadslanseringen får vi aktieägare en kraftfull finansiering av vår verksamhet utan att vårt innehav i bolaget minskar. Det sker ingen utspädning av aktierna. Vad vi aktieägare behöver göra är då att finansiera administration, förhandlingar, ledning av forskning och utveckling och en viss egen utvecklingsaktivitet. Det innebär en kostnad på några miljoner per år, vilket är en mycket mindre del än de resurser som nu kommer HVR till godo från andra håll. HVR:s intäkter Intäkterna till HVR kommer att komma dels från utdelningar baserade på delägarskap i de samägda bolagen, dels från royalty från de samägda bolagen och slutligen från försäljning av komponenter (exempelvis membrankassetter) till de samägda bolagen. 2 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

5 Marknad Inflyttning till städerna, global uppvärmning och, inte minst, standardökning ökar pressen på lokala kommunala distributörer att leverera tillräckliga mängder av rent dricksvatten till konsumenter. Bristen på ändamålsenlig infrastruktur för vatten och sanitet, föroreningar, låg vattenkvalitet, saltvatteninträngning och översvämningar utgör stora problem i såväl rika som fattiga ekonomier. Detta är komplexa miljöfrågor som kräver betydande investeringar. HVR:s bidrag är att utveckla produkter som framställer tillräckliga mängder av helt rent och hälsosamt vatten för dryck och matlagning. HVR:s produkter är också långsiktigt hållbara genom att de drivs med spillvärme eller solenergi och inte skapar avfallsproblem. INTERNATIONELL LANSERING I Sverige, ett land med kallt klimat och stora vattenresurser, har myndigheterna beräknat att hälften av alla årliga maginfektioner orsakas av kranvatten (den andra hälften genom förorenad mat). Problemen är naturligtvis ännu större i varma klimat. Särskilt där det är brist på vatten. Där är bra kommunalt kranvatten en omöjlighet och behovet av rening av dricksvatten direkt före konsumtion en nödvändighet. I varma klimat är infektionsrisken större och infektionssjukdomar kan vara dödliga. De hushåll som har råd dricker därför flaskvatten eller har egna mer eller mindre tillförlitliga vattenrenare. ELIXIR kommer att ersätta bägge dessa användningar eftersom den producerar vatten som inte bara är av högre kvalitet utan också kostar mindre. Vattnet är utmärkt att dricka som det är. Med en mineraltillsats blir ELIXIRs vatten den absolut mest hälsosamma drycken. Marknaden för ELIXIR är hundratals miljoner hushåll. Vattenkostnad Vi har analyserat marknaden i samarbete med våra partners i Indien och Emiraten. Priserna nedan är således hämtade från några av världens fattigaste samhällen (i Indien) och några av de rikaste (i UAE). Angivna priser/kostnader är vad konsumenten får betala per liter. Priset på rent vatten från HVR kommer således att bli jämförelsevis lågt och det har högre kvalitet. Sammanfattning av lägsta och högsta priser i SEK per liter i Indien och Emiraten. SEK / liter Kranvatten 0,02-0,3 Vatten som renas genom enkla filter 0,06-0,9 Vatten som renas genom avancerade filter 0,11-0,15 Flaskvatten 0,35-2,5 ELIXIR vatten (solvärme) 0,03-0,18 ELIXIR vatten (solel) 0,12 Våra partners finansierar marknadsföringen HVR har fått erfara att internationell lansering av en konsumentprodukt kostar så mycket att det har varit omöjligt att finansiera i Sverige. Vi har därför påbörjat samarbete med internationella kapitalstarka partners för att finansiera marknadsföringen. För närvarande samarbetar vi med CSEM-UAE och I2india för att utveckla produkter anpassade till marknaderna i Emiraten respektive Indien. Bakom CSEM- UAE står emiratet Ras Al Khaimahs regering. Bakom I2india står en grupp indiska industriföretag med Tata Sons, Indiens mest berömda industrikonglomerat, i täten. Det är lämpliga marknader och bra samarbetspartners. Avsikten är att HVR står för fortsatt produkt- och affärsutveckling medan våra samarbetspartners finansierar tillverkning och marknadsföring. I varje enskilt samar- 3 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

6 bete räknar vi med att få släppa mer eller mindre stora delar av ägandet (minst cirka 50 %), men sammantaget kan det ändå bli bättre total avkastning eftersom vi nu inte själva behöver stå för de stora pengar som behövs för marknadsföring. Andra marknader som kommer att prioriteras när de första produkterna är klara och där vi redan har bra kontakter är Saudiarabien, EU, Bangladesh och Kina. Befolkningstillväxt, industrialisering, urbanisering och klimatförändringar försämrar snabbt tillgängligheten på dricksvatten. I den fattiga delen av världen dricker flera miljarder människor dagligen otjänligt vatten. Hundratals miljoner människor dör av vattenorsakade sjukdomar varje år. I rikare länder ökar oron för hälsoeffekterna från olika föroreningar i dricksvatten som inte kan avskiljas i kommunala vattenverk, som t.ex. läkemedelsrester, nanopartiklar och kloreringsbiprodukter. Brunnar innehåller ökande mängder kemikalier och bekämpningsmedel. På många håll tränger saltvatten in i brunnarna. Detta innebär att konsumenterna känner allt större oro för vattenkvalitet, även på ställen där god kvalitet på dricksvatten länge har varit en självklarhet. Idag finns en uppsjö av olika vattenreningsprodukter och olika vattenfiltreringssystem som var helt okända för några decennier sedan. De konsumenter som idag har råd att tillgodose hela sin vattenförbrukning för dryck och matlagning med flaskvatten köper förr eller senare en egen vattenrenare. Härigenom har marknaden för små vattenrenare för hushåll exploderat i många länder. Bland alla utställare av utrustning och komponenter för kommunala reningsverk och industrivatten på den internationellt största återkommande vattenmässan i Amsterdam, Aquatech, fanns år 1989 endast ett företag som ställde ut en vattenrenare som man kunde ha i köket. På mässan år 2013 fanns där minst 200 företag, som ställde ut liknande produkter. De utställda produkterna utnyttjar teknikerna aktivt kol, jonbytare, ozon, UV-filter (lampa), olika desinfektionsmedel, ultrafilter, mikrofilter, hyperfilter (också kallat omvänd osmos och RO (reverse osmosis). Produkterna består antingen av en enda av dessa tekniker eller av en kombination av flera (ibland väldigt många) av dem. Det finns också nya tekniker runt hörnet men som ännu inte är i produktion som nanotuber, poriner, elektrolys och annat. Gemensamt för alla dessa tekniker är att var och en tar bort vissa bestämda ämnen. UV och ozon dödar bakterier, jonbytare tar bort just de joner som de är avsedda för, men inte alla, de olika filtren tar bort partiklar av olika storlek, RO tar bort salt, och så vidare. Man måste veta vad vattnet innehåller för att beställa rätt produkt och när man väl gjort det får man hoppas på att det inte tillkommer nya föroreningar. Marknaden för dricksvatten situation och trender En minskande del av världens vattenresurser är lämplig för mänsklig konsumtion. På grund av ökande föroreningar från nuvarande och tidigare utsläpp i bl.a. grundvattensystem, finns det en objektivt identifierbar försämring av kvaliteten på dricksvatten. Ökande medvetenhet om effekten av föroreningar på hälsa och säkerhet innebär att konsumenterna kan förväntas lägga större vikt vid vattenkvalitet, där vatten från kommunala vattenverk traditionellt uppfattas som säkert. En annan källa till oro är den nuvarande urbaniseringen som ökar trycket på världens vattenreningskapacitet. Detta är en genomgripande samhällsförändring som driver efterfrågan på ny vattenreningsteknologi. Globalt blir omkring tre miljoner människor nya stadsbor varje vecka. Idag finns det 39 städer med över tio miljoner invånare, s.k. megastäder, och 28 av dessa ligger i utvecklingsländer och tillväxtekonomier. År 2010 var i stort sett samtliga megastäder i olika utsträckning drabbade av vattenbrist. Av Kinas 669 städer lider cirka 60 % av vattenbrist. Trots att en kinesisk medborgare i genomsnitt endast konsumerar en tredjedel av vad en amerikan konsumerar har landets vattentillgång fallit med 13 % och fortsätter att falla. Med anledning av detta har Kinas ledare identifierat den framtida vattenbristen som ett av de största hoten mot fortsatt ekonomisk tillväxt. USA har världens högsta vattenkonsumtion per capita och fyra av de fem snabbast växande städerna i USA ligger i de torraste staterna i landet (t.ex. Kalifornien, Texas och Florida). Enligt amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) kommer 36 av USA:s delstater att ha vattenbrist under de kommande tre åren. Marknadens lösningar för dricksvatten Marknaden för vattenreningsprodukter är mycket fragmenterad och varje produkt presterar olika reningsförmåga. En stor del av behovet av dricksvatten täcks av olika fristående vattenreningsprodukter med varierande prestanda, en enorm mängd buteljerat vatten samt olika filtreringslösningar. I länder runt den Arabiska viken distribueras avsaltat vatten till hushåll som är tjänligt endast för hygienän- 4 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

7 damål. Cirka 95 % av behovet för matlagning och dricksändamål täcks av buteljerat vatten. Motsvarande situation råder i många andra länder som Indien, Kina och i Ryssland där distribuerat vatten dessutom påverkas negativt av föråldrade rörsystem. Den primära nackdelen med buteljerat vatten i förhållande till vattenreningsprodukter är att det är jämförelsevis dyrt. Utöver detta ifrågasätter konsumenter i allt större utsträckning hållbarheten av dagens förpackningslösningar för buteljerade produkter. Uppskattningsvis produceras omkring plastflaskor varje år. Elixir gör tillförlitligt dricksvatten HVR:s produkter är avsedda att användas av konsumenter för att producera dricksvatten på plats. Det finns olika produkter på marknaden för platsanvändning av vattenrening idag. Jämfört med dessa har Elixir bättre reningsförmåga och ingen alternativ produkt har nått någon större enskild penetration av hushållsmarknaden. Tillgängliga vattenreningsprodukter på marknaden idag kräver kostsamma regelbundna utbyten av kassetter, membran, polymerer eller UV-lampor och vissa produkter behöver regelbunden service. Ingen existerande vattenreningsprodukt är heller anpassad för integration med system för uppvärmning och/eller komfortkyla vilket minimerar energianvändningen för vattenreningen för Elixir på unikt vis. Marknadsstorlek och potential HVR:s slutmarknad är hushåll eller mindre kollektiv av hushåll. Det finns enligt gjorda beräkningar cirka 1,8 miljarder enskilda hushåll i världen. Mot bakgrund av den växande och komplexa problematiken för tillgång på rent dricksvatten är det rimligt att anta att en ökande mängd av dessa successivt under nästa tioårsperiod kommer att söka individuella lösningar för vattenrening. För Elixirprodukter kommer efterfrågan initialt bestå av s.k. early adopters och fokus är på medvetna konsumenter som har de finansiella medel som krävs för att investera i denna teknologi. Bolaget uppskattar dessa till 1 % av världens hushåll, vilket motsvarar cirka miljoner hushåll. Dessa antar Bolaget vara beredda att köpa våra produkter, eftersom de får ett bättre alternativ än dagens vattenreningsprodukter. År 2012 såldes i USA produkter för vattenrening i hushållen för mer än 20 miljarder SEK årligen (Consumers Report February 2012) och marknaden har vuxit med 25 % från Med antagandet om en fortsatt genomsnittlig årlig tillväxt om 7 % av den nuvarande vattenreningsmarknaden, innebär detta en potentiell införtjäningsförmåga för vattenreningsprodukter under nästa tioårsperiod om cirka 270 miljarder SEK. Detta implicerar i sin tur att varje målhushåll i genomsnitt investerar ca SEK i vattenreningsutrustning och filterbyten årligen. Det internationella marknadsvärdet för flaskvatten är betydligt större och torde för närvarande vara omkring 400 miljarder SEK per år, räknat på 2 SEK/liter och buteljvolym på 1 liter i genomsnitt. Familjehushåll som förbrukar ca 10 liter flaskvatten per dag betalar således cirka SEK per år ofta mer. Med ett kombinerat försäljningsvärde av en beräknad produktmix (Elixirmodul, membrankassetter och fristående Elixirenhet) på cirka SEK till valda marknadskanaler innebär detta att Bolagets ackumulerade intjäningspotential med en genomsnittlig marknadsandel på 1 % av vattenreningsmarknaden i det övre prissegmentet (bedömd andel 35 %) över - uppskattningsvis - nästa tioårsperiod torde vara cirka 1 miljard SEK. På lång sikt när det övre marknadssegmentet är etablerat kan en större marknadspotential vara inom räckhåll. Om andra finansierar vad äger då HVR? Tekniken ska vi i första hand försvara genom att ständigt ligga före i utvecklingen. I andra hand genom nya patent. HVR och systerbolag har hittills fått nitton internationella patentfamiljer på olika produkter, detaljer och tekniker beviljade under årens lopp och bekostat framgångsrika internationella ansökningar för de flesta. Det har kostat många miljoner. En del patent har redan gått ut och för två år sedan beslutade vi att lägga ner alla gamla patent. Patentavgifterna ökar desto äldre patenten blir. I stället ska vi söka nya patent som återspeglar var vi står i utvecklingen idag. Dessa patent kommer att leva i tjugo år. Vi lämnade in en första ny patentansökan i juli Marknadsförsprånget ska vi skapa och upprätthålla genom att erbjuda goda villkor åt de samarbetspartners som vi redan arbetar med, men även till andra kapitalstarka aktörer som vill in på marknaden för absolut rent dricksvatten. 5 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

8 Konkurrens HVR:s konkurrenter är företag som tillverkar vattenreningsprodukter för hushållsbruk. Det finns inga produkter till försäljning idag som baseras på membrandestilleringsteknologi för hushållsbehov och det finns inga vattenreningsprodukter inbyggda för att kombineras med system för hushållsuppvärmning. Tillverkare av vattenreningsprodukter är generellt små och medelstora företag som använder kända tekniker för vattenrening. Dessa inkluderar omvänd osmos, klorering, aktivt kol, ultraviolett ljus, ozon, keramiska filter, m.fl. Ingen av dessa teknologier kan matcha membrandestillering i termer av erhållen renhet av vattnet. HVR:s konkurrensförmåga är att kunna erbjuda absolut rent vatten i kombination med lågt pris som antingen fristående eller integrerad enhet. Tack vare sin enkla tekniska lösning kan Elixirprodukter erbjudas till ett konkurrensmässigt pris. Ett konsumentpris på ca SEK och låga service- och energikostnader ger en konkurrenskraftig produkt. Hushåll som helt baserar sin konsumtion av flaskvatten för dricksändamål och matlagning, som exempelvis i Förenade Arabemiraten, kan få kostnaden för en Elixir återbetald på mellan 6-12 månader, beroende på vattenkonsumtion och lokalt bästa pris på flaskvatten samt eltariff. Med en integrerad enhet kan även lägre kostnad för konsumenten uppnås. Det finns mängder med olika sorters vattenrenare på den internationella marknaden, men oavsett pris finns det ingen som gör så rent vatten som HVR:s. Den största fördelen för HVR:s produkter är då att konsumenten aldrig behöver känna oro när det kommer larm i media om nyfunna föroreningar i kranvattnet eller flaskvattnet för vi tar garanterat bort alla föroreningar oavsett deras sammansättning och karaktär. Alltid trygg skulle kunna vara vårt motto! Detta kan komma att bli svårt att kommunicera till skeptiska konsumenter, men likafullt är det sant! Så snart vi är ute på marknaden kommer emellertid stora bolag att vara beredda att satsa större summor på att utveckla produkter med samma teknik att kopiera våra produkter eller att kopiera vår teknik i egna produkter. Vårt första val är att samarbeta med dessa bolag, Electrolux, Whirlpool, Haier och andra, att erbjuda dem licenser, know-how och komponentleveranser. Men vi måste också vara beredda att försvara vår teknik mot intrång om vi inte kan komma överens om samarbete. Därför måste vi behålla vårt tekniska försprång och även skapa ett marknadsmässigt försprång. Det senare hade varit svårt för oss om vi bara hade våra egna resurser att lita till. Men det kommer nu att vara möjligt genom att vi redan har pågående grundliga forskningssamarbeten och finansiärer som bidrar till att vi kan utnyttja och behålla vårt försprång. 6 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

9 Membrandestillation Den primära komponenten i HVR:s produkter är en kassetthållare med hydrofoba membran, i vilka vattenreningsprocessen sker. Kassetthållaren är en plastkonstruktion och en särskild teknik används för att passa in membranen i kassetthållaren. Vatten som ska renas upphettas innan det cirkulerar genom kassetten mellan de två membranen. Var membransida kyls av kalla ytor. Skillnaden i ångtryck mellan den varma och den kalla sidan tvingar vattenmolekylerna genom membranen tack vare membranens konstruktion. När vattenmolekylerna når den kalla sidan utanför membranen kondenseras vattenmolekylerna och det renade vattnet rinner ner till ett uppsamlingskärl. Resultatet är en absolut separation av alla icke-flyktiga ämnen. Processen sker vid temperatur mellan C och utan tryck, vilket gör produkten hållbar. De flyktiga ämnena kan separeras i en särskild avgasare som även den drivs av värme. Vapour flow Temperature Solute Condensate wall Coolant Vapour Pressure 1 3 Membrane Profile diagram of air gap membrane distillation Genom den långa utvecklingstiden förfogar HVR över världsledande kunskaper om membrandestillationstekniken. Den första prototypen utvecklades på basis av forskningsuppdrag till Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Lunds Tekniska Högskola. För närvarande pågår forskningssamarbete också med utländska institut och med flera underleverantörer, främst polymertillverkare, membrantillverkare och tillverkare av värmeväxlare. Bolaget har byggt och testat ett antal prototyper för att utvärdera tekniken. Detta är Bolaget ensamt om. Genom att nu samarbeta med starka finansiärer kommer Bolaget inte bara att behålla försprånget, utan även att kunna utöka det. 7 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

10 PRODUKTER ELIXIR Elixirkonceptet är en unik kassettbaserad membrandestillering för rening av vatten och finns i produktutföranden för integrering i värme- och kylutrustning eller som fristående enhet. Kunden erhåller ett absolut rent dricksvatten på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Elixir avlägsnar alltid mer än 99 procent av alla föroreningar i vattnet. Produkten är unik på marknaden med hänsyn till frånvaron av dyra filterbyten och graden av renhet som uppnås samt dess möjlighet att integreras i värme/kylsystem med försumbar energikonsumtion. Typiska föroreningar i dricksvatten som Elixir eliminerar Salt Läkemedelsrester Bly och andra tungmetaller Patogena mikrober (bakterier, virus, protozoer, svampar, m.m.) Konstgödsel och andra kvävehaltiga kemikalier Insekts- och ogräsbekämpningsmedel Flyktiga organiska kemikalier Slaggprodukter från desinfektionsmedel Nanopartiklar Radioaktiva ämnen Testresultat för Elixir I tabellen nedan anges typiska testresultat som har uppmätts av olika oberoende laboratorier. Type of contamination Amount Result Method Detection level Test by Bacteria (after 7 days) 0 Membrane filter count - National Bacteriologic Laboratory, Stockholm Chlorine 3.4 mg/l 0 Photometric analysis (Perkin Elmer) < 0.01 mg/l Water Protection Ass of South West Finland Salt water ppm 0 Ion chromatography < 1 ppm VBB Viak Stockholm Trihalomethanes µg/l 0 Gas chromatography < 1 µg/l University of Turku, Finland Radon 380 Bq/l 0 Alfa detection < 4 Bq/l Swedish Radiation Protection Institute Cesium Strontium Plutonium Radium 2.4 Bq 0 Lithium Drifted Germanium Detector < 0.1 Bq Radiation Physics Department, Univ of Lund Arsenic mg/l 0 AAS Graphite < 0,003 mg/l Analytica AB, Stockholm Arsenic mg/l 0 AAS Graphite < 0,003 mg/l Analytica AB, Stockholm Huvudsakliga produktfördelar Ny lättanvänd produkt med effektiv teknologi Kan integreras med uppvärmnings/komfortkylsystem för hushåll Alternativa flerstegsteknologier kräver användning av filter och producerar oftast mycket spillvatten Elixir gör inget av detta Ingen annan produktlösning kan avlägsna läkemedelsrester, bakterier, virus, svampar, sporer, mikroorganismer, insektsmedel, industriella kemikalier, klorslaggprodukter, hormoner, aluminium, bly, arsenik, bor, plutonium och uran Elixir kan också avsalta havsvatten 8 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

11 ELIXIR SOM FRISTÅENDE ENHET En fristående produkt för enskilda hushåll var den första som utvecklades. Den blev klar redan 1998 som produktionsfärdig prototyp och avsikten var att skapa ett eget varumärke kring dess unika prestanda, tillverka själv och sälja till hushållsdetaljister. Provserier såldes direkt till konsumenter, men att sälja konsumentprodukter är kostnadskrävande och Bolaget lyckades inte skaffa den finansiering som behövdes. Baserat på detta arbete har HVR utvecklat en förbättrad produkt i samarbete med den kinesiska tillverkaren United Products. Denna kommer att kosta motsvarande SEK till konsument och drivas med el eller gas och är således avsedd huvudsakligen för höginkomstfamiljer. Samarbete kring lanseringen av den kommer nu att erbjudas till kapitalstarka partners på JV-basis. United Products är beredda att förskottera tillverkningskostnaderna så snart det finns en tillräckligt stor beställning. Bilden visar den prototyp som United har designat och testat. Efter krav från en möjlig distributör för den kinesiska marknaden har HVR under våren 2014 påbörjat en omkonstruktion av denna fristående modell. Elixir fristående prototyp Material: Rostfritt stål, polypropen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE) Vattenbehållare: max 4.5 L och min 2.0L Tank för renat vatten: 3L Effekt: 230 V ~ 50 Hz/1000W Mått: 240x420x500mm Vikt: 12 kg ELIXIR SOM INTEGRERAD MODUL Membrandestillering är en termisk process som kräver uppvärmning av det vatten som skall renas och kylning för kondensering. En integrerad Elixirmodul i ett värme/kylsystem kan utnyttja det varma och/eller det kalla vattnet som finns i dessa system för sin process. Resultatet är en lösning med låg energiåtgång. En integrerad Elixirmodul uppskattas att kosta systemtillverkare omkring 2-8 procent av systemets totala kostnad, beroende på systemdesign. Kapaciteten för en integrerad modul är minst 2 liter i timmen upp till önskad kapacitet, beroende på antalet integrerade modulenheter. Bolaget har genomfört en detaljerad studie av integrering av Elixir i olika system för uppvärmning tillsammans med KTH i Stockholm. Nedan visas ett exempel på hur en sådan integration med en gasvärmepanna och solpanel som energikällor kan utföras med hjälp av standardkomponenter (bilden är inte proportionsenlig). Ungefärliga leveranspriser för membrankassetter och färdiga moduler är ca 400 SEK per kassett respektive SEK per modul. Denna produkt kan genom olika utföranden anpassas till att leverera högsta vattenkvalitet till konkurrenskraftigt pris till såväl urbana höginkomsthushåll som de allra fattigaste samhällen. Integrerat med produktion av el och/eller varmvatten kommer dricksvattnet bara att kosta några öre per liter. 9 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

12 ELIXIR 500 ELIXIR 500 är en soldriven vattenrenare som producerar absolut rent dricksvatten. Den kan vara fristående eller byggas ihop med de soldrivna varmvattenberedare som för närvarande säljs i stora mängder i världen. Grundprodukten innehåller en modul som består av tio kassetter med två membran i varje. Den har en kapacitet på cirka 500 liter per dygn. För större kapaciteter kan flera moduler kopplas ihop. Varje modul och varje kassett är utrustad med givare som kontinuerligt kontrollerar kvaliteten på det producerade vattnet och omedelbart stänger av produktionen om den minsta förorening föreligger. Om man jämför med prisnivåerna i Sverige kan man konstatera att kranvattnet är dyrare och flaskvattnet billigare på dessa marknader. ELIXIR 500 är prisvärd och garanterar absolut rent vatten. Ingen kommer att behöva dricka förorenat kranvatten eller flaskvatten. 10 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

13 Model Elixir flerfamiljsprodukt för tillväxtländer med krav på låga vattenkostnader Integrerad anläggning med solpaneler och/eller gasvärmare med modulen kopplad till varmvattentanken Modul för 500 liter per dag 11 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

14 SAMARBETE MED CSEM-UAE HVR har skrivit en avsiktsförklaring med CSEM-UAE om att gemensamt utveckla och testa produkten Elixir 500. En stor del av arbetet utförs av KTH. Avsikten är att gemensamt utarbeta en investerings- och affärsplan som därefter kan presenteras för finansiering av CSEM-UAE till sina huvudmän i Emiraten, främst Ras Al Khaima Investment Authority och av HVR till andra kontakter i Indien, Kina, Egypten, Saudi-Arabien och USA. Ansvarig för HVR:s projekt är VD på CSEM-UAE, Dr. Hamid Kayal. Det praktiska arbetet leds av en doktorand från KTH, Uday Kumar. Handledare på KTH för Uday är professor Andrew Martin. Uday Kumar, Andrew Martin och Aapo Sääsk CSEM-UAE har som mål att vara ett av de bästa innovationscentra i världen genom att utveckla och använda unik sol- och miljöteknik. Vi arbetar tillsammans med forskningsinstitut som Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige (KTH), den Schweiziska federala tekniska högskolan i Lausanne och Heriot-Watt University s avdelning i Dubai. Vår utvecklingsstrategi bygger på vår djupa kunskap om lokala behov, omfattande marknadsundersökningar och teknikidentifiering, som hjälper oss att utveckla lösningar för våra industrikunder och lokala nystartade företag. (www.csem-uae.com) Dr. Hamid Kayal 12 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

15 CSEM-UAE har ett m² stort utomhuslaboratorium för solenergiforskning (Solar Outdoor Laboratory - SOLAB). På en av bilderna (1) syns den av HVR levererade modulen längst upp i högra hörnet. Den har en kapacitet på cirka 2 liter per timme och har fungerat mycket bra och låg till grund för presentationen i Mexico i november Den byts ut under våren 2014 mot en Elixir 500 för fortsatta tester. Övriga bilder visar solceller för el (2), solpaneler för varmvatten (3) och en speciell solö (4) som vrider sig efter solens gång på himlen för att utnyttja den inkommande strålningen optimalt. Det finns också lagring av den inkommande solenergin så att vattenreningen och andra funktioner kan köras hela dygnet. Bild 5 visar en översikt av labbet där HVR:s utrustning körs HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

16 SAMARBETE MED KTH Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har gjort en sammanfattning av de två viktigaste pågående projekten. Sammanfattningen är gjord av professor Andrew Martin på Institutionen för Energiteknik AKTUELLA PROJEKT för POLYGENERATION av EL och DRICKSVATTEN vid Institutionen för energiteknik - KTH, Kungliga Tekniska Högskolan Tiotals miljoner människor i Bangladesh dricker brunnsvatten som är förorenat med arsenik. SIDA har finansierat en förstudie för användning av biogasdrivna polygenerationssystem för framställning av el och ren gas för matlagning och för att ta bort arsenik från dricksvatten i små samhällen i Bangladesh. Två professorer och två doktorander från KTH genomför studien som initierades av Swedish Sustainability Foundation. Lokala partner i Bangladesh är Grameen Shakti i Dhaka, dotterbolag Grameen Bank där Shakti betyder energi och Khulna University of Engineering and Technology ( KUET ) som ligger i Khulna. Studien kommer att avslutas under 2014 och KTH samarbetar för närvarande med Sustainability Foundation för att öka finansieringen av utrustning för fälttester av tekniken. Att kunna använda solenergi för att göra dricksvatten av saltvatten är drömmen för många i Mellanöstern och på andra håll. CSEM Schweiz (Swiss Center för Elektronik och Mikroteknologi) och RAKIA (Ras Al Khaimah Investment Authority) har grundat CSEM-UAE för att utveckla projekt av specifikt intresse för den lokala ekonomin. CSEM-UAE samarbetar med KTH för att utveckla en liten soldriven hushållsapparat som gör rent dricksvatten. CSEM-UAE har redan utvärderat en solfångare ihop med en membrandestillationsprototyp och nu utvecklar HVR Water Purification AB en modul som ska användas i den kommersiella produkten. Professor Andrew Martin Länkar till projekten finns på HVR:s webbplats (hvr.se). Klicka på Teknologi > Samarbete med KTH. 14 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

17 HVR TACKLAR VÄRLDENS STÖRSTA FÖRGIFTNINGSKATASTROF HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof. Miljoner människor förgiftas långsamt av arsenik i dricksvattnet. HVR deltar i ett projekt som ska få ett slut på detta lidande. Allteftersom ytvatten förorenas blir allt fler människor beroende av grundvatten. På många ställen är även grundvattnet förorenat. Förutom kemikalier från industri och jordbruk kan det finnas höga halter av naturliga hälsofarliga ämnen som uran, radon och arsenik i de nya brunnarna. Nya icke naturliga hot är läkemedelsrester och nanopartiklar. Arsenik har på senare tid upptäckts i brunnsvatten i hela världen, men ingenstans finns så stora koncentrationer som i Västbengalen och Bangladesh. Arsenikförgiftning från miljontals nya brunnar i dessa områden har blivit så utbredd att WHO anser att det är den värsta massförgiftningen någonsin. Det är en långsam förgiftning som orsakar fruktansvärda multipla sjukdomar, som innebär försvagning av många av kroppens organ, ungefär som vid AIDS. Amerikansk forskning har dessutom under 2014 visat att barn som dricker arsenikhaltigt vatten i genomsnitt får sämre skolresultat än andra barn. UNICEF har nyligen uppskattat att arsenikexponering från dricksvattnet leder till dödsfall per år i Bangladesh, med en kostnad på 6-20 miljarder dollar under de närmaste 20 åren. Förgiftningen kommer från naturlig arsenik i marken från de sediment som har bildats i miljontals år i avrinningen från Himalaya som faktiskt har skapat Västbengalen och Bangladesh och en del andra områden kring Himalaya. HVR engagerade sig redan år 1996 för att hjälpa till att finna lösningar till detta fruktansvärda problem men bolaget blev efter ett tag tvunget att dra sig ur av kostnadsskäl. Projektet har sedan dess förts framåt på frivilliga initiativ främst genom enskilda studenters arbete och genom insatser av Swedish Sustainability Foundation. Ett nytt samarbetsprojekt startades emellertid med KTH och Grameen Shakti år Sedan något år stöds detta projekt ekonomiskt av Sida. Enligt planen kommer man att bygga en eller flera demonstrationsanläggningar under Därefter kommer HVR att leverera utrustning som distribueras av Grameen Shakti och finansieras via mikrolån från Grameen Bank. Shakti betyder energi på bengali. Grameen Shakti är ett dotterbolag till Grameen Bank. Grameen fick för några år sedan Nobels fredspris för sitt arbete med mikrolån för att hjälpa företagsamma människor ur fattigdom i Bangladesh. Beskrivning av situationen (urklipp från Svenska Dagbladet 19 juni 2010) Arsenik i vattnet dödar i Bangladesh Närmare 77 miljoner människor i Bangladesh halva landets befolkning har exponerats för giftiga halter arsenik i dricksvattnet och löper risk att dö i förtid. Det rapporterar amerikanska forskare i en artikel i medicintidskriften The Lancet. Arsenikproblemet bottnar i att befolkningen i Bangladesh under 1970-talet började använda grundvattenbrunnar för sitt färskvatten, i stället för att använda floder som vattentäkt. Runt 90 procent av landets befolkning använder grundvatten som sin främsta färskvattenkälla. Problemet med arsenik i grundvattenbrunnar finns i många andra länder, som Indien, Argentina, Chile och delar av Mexiko och USA. Men ingenstans är det så utbrett som i Bangladesh. Världshälsoorganisationen WHO kallar i ett uttalande exponeringen för historiens största massförgiftning av en befolkning. Forskarlaget i USA har mätt arsenikhalterna i dricksvatten och i urinen hos invånare i Bangladesh. Efter sex år jämfördes arsenikexponeringen med dödstalen. Resultatet är att bland de 25 procenten med den högsta arsenikexponeringen ökade risken att dö under de sex åren med nästan 70 procent jämfört med dem som hade låga arsenikhalter i urinen. Räddningen är nära Genom att såväl KTH som Sida numera tar en aktiv del i projektet har läget förändrats. HVR har därför återigen engagerat sig i projektet genom teknisk utveckling, dock utan att riskera alltför mycket pengar. På KTH arbetar nu två doktorander med projektet. Ershad Ullah Khan utformar det tekniska systemet medan Brijesh Mainali utformar det sociala och ekonomiska systemet. Professor Andrew Martin är handledare för Ershad och Professor Semida Silveira handleder Bri- 15 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

18 jesh. Den teoretiska fasen kommer att slutföras under år Den praktiska fortsättningen blir att bygga demonstrationsanläggningar under Detta kommer att diskuteras på ett seminarium i Stockholm den 2 juni 2014 med deltagande av Sida, KTH, Grameen Shakti, HVR, Scarab Development och Swedish Sustainability Foundation. Projektmöte med doktoranderna Ershad Ullah Khan och Brijesh Mainali, professor Semida Silveira och Aapo Sääsk. Professor Andrew Martin var frånvarande vid detta möte. Bakgrund Samarbetet med Grameen påbörjades när Murshed Syed presenterade HVR för Grameens grundare, Mohammed Yunus de fattigas bankir när den senare besökte Stockholm i samband med att han tog emot Nobelpriset i Oslo år Projektarbetet i sig hade påbörjats redan tio år tidigare, år 1996, när Vinay Chand, HVR:s nuvarande ordförande får en fråga från en utvecklingsbank vid ett besök i Indien: Kan er teknik ta bort arsenik från vatten? Ja, varför undrar ni? Det verkar finnas ett fruktansvärt problem med arsenik i Västbengalen! Åh, ja, vi tar bort det, men tala om för dem att använda omvänd osmos (RO). Vår teknik är inte klar för marknaden ännu. Med anledning av samtalet undersökte vi emellertid frågan och började diskussioner med Sida, Världsbanken, Världshälsoorganisationen och regeringarna i Västbengalen och Bangladesh. Det har varit en plågsam historia. Det är först nu sjutton år senare som vi börjar kunna visa påtagliga resultat. Vi var tidigt i kontakt med Världsbanken som enligt Pariskonventionen har huvudansvaret för de internationella insatserna för att bekämpa arsenikförgiftning. Vi kommer naturligtvis att ta kontakt med dem igen när det finns påtagliga resultat från det pågående Sidaprojektet. Här är ett översatt utdrag från ett mejl från Christine Wallich, landschef för världsbanken i Bangladesh: Käre Herr Sääsk, Paul Wolfowitz, chef för Världsbanken, har bett mig att svara på ditt brev daterat den 6e september, 2005, om en lösning på arsenikproblemet i Bangladesh. Tack för brevet och presentationen som kommer att föras vidare till vårt landteam och delas med lämpliga tekniska specialister som arbetar med arsenikproblemet. Som du mycket riktigt har noterat, är arsenik en fortlöpande och svår utvecklingsutmaning i Bangladesh. Världsbanken och andra givarorganisationer arbetar med regeringen för att bedöma möjliga lösningar. Därför uppskattar vi din uppföljning från mötet med James Wolfensohn (Paul Wolfensohn var president och Paul Wolfowitz ). Det har gått 12 respektive 8 år sedan de refererade kontakterna med Världsbanken och mötet för 12 år sedan det var inte den första kontakten. Andra försök att lösa problemen har i stort sett misslyckats men HVR har nu en lösning som kan kommersialiseras. HVR har den bästa tekniken för att ta bort arseniken Arsenik är mycket svårt att få bort från vatten. Myndigheter och forskningsinstitut har provat många olika metoder för att ta bort arsenik från brunnsvatten och även provat alternativa källor för vattenförsörjning, främst en återgång till ytvatten. Så här långt har ingen bra lösning hittats. Det som är effektivt är dyrt och svårt att använda. Det som är överkomligt i pris är ineffektivt. Inga av de metoder som hittills har föreslagits har visat sig användbara. 16 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

19 Välsituerade människor i Bangladesh köper vatten på flaska. De övriga fortsätter att dricka arsenikhaltigt vatten. HVR:s teknik tar bort arsenik effektivt och fullständigt. Bolaget har nu utvecklat en produkt som är effektiv, prisvärd, lättanvänd, ekologisk och socialt acceptabel. Den drivs av spillvärme från kraftproduktion med sol eller biomassa. Vattnet blir en biprodukt till elproduktion och får därigenom en mycket låg kostnad. Vattnet kommer att tappas på fyraliters flaskor. Det kommer att bli en liten lokal dricksvattenfabrik. Alla kommer att kunna dricka helt rent vatten på flaska till en kostnad som blir mindre än 10 öre per liter. Vattenfabrikerna som byggs i anslutning till små lokala kraftverk kommer att finansieras genom mikrokrediter. Hur arsenikförgiftningen uppstod En hjälporganisation kommer till din by och borrar en brunn! Vattnet smakar friskt och är kristallklart. Det är underbart. De återkommande magsjukdomarna upphör. Dina barn överlever och du kan arbeta ordentligt! Efter något år märker du att en del grannar får konstiga hudförändringar som man inte sett förut i byn. Fler än förut får problem med njurarna. Någon blir blind. Det verkar vara fler som dör i cancer. Kanske inget av detta är särskilt märkvärdigt i en fattig by. Men det verkar vara något som inte står helt rätt till. Några år senare kommer någon från staden med testutrustning. Han tar prover på vattnet. Efter några månader kommer ett meddelande att det finns arsenik i brunnen. Hjälporganisationen som borrade brunnarna hade testat vattnet efter fullgjort arbete, men tyvärr inte för arsenik. De tyckte att allt verkade OK när de borrat färdigt. Jaha, men vad är arsenik? Är det farligt? Och hur mycket är det egentligen? Arseniken i vattnet är färglöst och det varken luktar eller smakar. Vad gör man? Du vill inte dricka ytvattnet som man drack förr i tiden för då vet du att du kommer att få återkommande mer eller mindre allvarliga magsjukdomar. Årliga översvämningar gör att det alltid finns bakterier i ytvattnet. Det var ju för att slippa dessa magsjukdomar som brunnarna borrades. Så du fortsätter att dricka det fina och välsmakande brunnsvattnet trots att det innehåller arsenik. Du kan bara hoppas på det bästa för dig och dina barn. Alla blir ju inte sjuka. Åtminstone inte just nu! Så har du det om du är en av de tiotals miljoner landsortsbor i Bangladesh som har större eller mindre mängder arsenik i brunnen. Du har fått reda på att din brunn kan innehålla arsenik och att det är farligt. Men du vet inte hur farligt och inte vad den egentliga faran är. En dag kommer myndighetspersonen tillbaka och målar ett rött märke på brunnen som tecken på att där finns en hög koncentration av arsenik. Men du fortsätter att dricka och laga mat med vattnet. Utan vatten kan du inte leva. Att köpa flaskvatten finns inte på kartan. Att gå flera kilometer dagligen till någon brunn utan arsenik som möjligen kan finnas i närheten tar för mycket kraft. Att flytta har du inte råd med. 17 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATION 20 November 2013

20 Varifrån kommer arseniken? Arseniken i brunnarna kommer inte från någon industri utan finns naturligt i marken. Den bördiga marken består huvudsakligen av avlagringar som runnit ner under miljontals år från Himalaya. Innan hjälporganisationerna kom och borrade brunnarna drack man inte brunnsvatten. Det är djävulens vatten!, sa en del gamlingar. Skrock som nu fått en vetenskaplig förklaring. I många andra länder har man också på senare tid borrat brunnar där det finns arsenikhaltigt grundvatten i områden där man förut kanske inte har haft brunnar. Ytvattnet räcker inte till eller så har det blivit förorenat. Oftast vet man ännu inte om att det finns arsenik i vattnet. Arseniken har heller inga drastiska konsekvenser utan bidrar till att försämra kroppens motståndskraft. Även i Sverige finns det arsenik i grundvattnet på sina håll. I gamla gruvorter kommer det från lakvatten. Men vanligtvis är det även i Sverige en naturlig del av jorden. I Sverige är det relativt små koncentrationer. Myndigheterna tycker det är onödigt att oroa oss medborgare. Vi får ju i oss en hel del andra mer eller mindre skadliga miljögifter ändå. Dessutom är det väldigt svårt att få bort arseniken så det är bättre att bekymra sig om andra ämnen i grundvattnet som kan vara lättare att få bort som t ex bekämpningsmedel, bly, radon och uran. Vad gör vi åt det? HVR:s teknik tar bort all arsenik samtidigt med alla andra föroreningar. Redan när de första rapporterna om allvarlig arsenikförgiftning började komma på 90-talet engagerade sig HVR i att lösa problemet. HVR drog sig emellertid ur projektet efter en tid för att arbetet gick långsamt och kostade för mycket. Det brukar ju finnas många olika lösningar på ett givet problem och HVR sa därför: Det kan ju inte vara så att bara vi sitter inne med lösningen på problemet!? Men nu har åren gått och trots hundratals utredningar, konferenser och forskningsrapporter är problemet inte löst. Att HVR:s utrustning tar bort arseniken effektivt bekräftades tidigt genom tester på Karolinska Institutet. Därefter bekräftades det även genom fältförsök genomförda av Bangladesh University of Engineering and Technology i Dhaka i samarbete med Chalmers. HVR och KTH har under 2013 genomfört prover som har testats av ett oberoende laboratorium i Kanada. Det fanns alltså tekniska möjligheter att åtgärda problemet på ett sätt som ingen annan teknik kan. Dessa bevis räckte inte. Det krävs också att tekniken anpassas till de lokala förutsättningarna och det krävs finansiering. När HVR inte hade råd fortsattes projektet av Stiftelse Swedish Sustainability Foundation. Stiftelsen har sponsrat ett forskningsprojekt som drivs på KTH för att lokalanpassa tekniken och av Grameen Shakti för att finna lämpliga finansieringsformer. Samtidigt har Stiftelsen bidragit till ett projekt för att utveckla en medicin för dem som redan har blivit förgiftade. Medicinen har utvecklats av Viola Vitalis och har efter en långvarig utredning blivit godkänd av Hälsoministeriet i Bangladesh. 18 HVR WATER PURIFICATION AB INFORMATIONI 20 November 2013

NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29

NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29 NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29 Allt fler människor inser att det inte finns något viktigare än vatten HVR har utvecklat ett flertal produkter med en unik teknik som gör dricksvattnet renare och nyttigare

Läs mer

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof INFORMATION FRÅN HVR WATER PURIFICATION AB 22 mars 2014 HVR Water Purification AB Teknikhöjden Björnnäsvägen 21

Läs mer

XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. i XZERO AB (publ)

XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. i XZERO AB (publ) XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i XZERO AB (publ) 22 maj 1 juni 2015 Xzero har utvecklat en teknik som tar bort nanopartiklar och gör renare vatten än någon annan existerande metod. På denna

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! KVALITETSSÄKRING.NU Nr 9 SEPTEMBER 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte FLER LYCKADE Featuring PROJEKT LOREM

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i XZERO AB (publ) 22 maj 1 juni 2015 På denna komponent kan tusen långfilmer lagras. Under tillverkningsprocessen sköljs komponenten upp till hundra gånger med

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 2015 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Drive Energy AB (publ) 22 maj 2015 1 Om Informationsmemorandumet I detta Memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med Bolaget,

Läs mer

Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se. Dignitana Kyla som kan bli glödhett

Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se. Dignitana Kyla som kan bli glödhett Uppdragsbevakning Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se Dignitana Kyla som kan bli glödhett Uppdragsbevakning Aktietorget Köp Hög risk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Informationsmemorandum April 2010 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) april 2010 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Investeringsmemorandum. Avseende nyemission sommaren 2011. Diabetes care made easy.

Investeringsmemorandum. Avseende nyemission sommaren 2011. Diabetes care made easy. Investeringsmemorandum Avseende nyemission sommaren 2011 Diabetes care made easy. Generell information Detta Investeringsmemorandum har upprättats med anledning av den förestående emissionen i Brighter

Läs mer

Innovationer för pyramidens bas. Tillväxt och hållbar utveckling genom ökad kommersialisering på nya marknader. Emil Görnerup

Innovationer för pyramidens bas. Tillväxt och hållbar utveckling genom ökad kommersialisering på nya marknader. Emil Görnerup Innovationer för pyramidens bas Tillväxt och hållbar utveckling genom ökad kommersialisering på nya marknader Emil Görnerup Index Sammanfattning 4 Bakgrund 6 Ett av världens mest forskningsintensiva länder

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET

FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET Klimatfrågan Klimatfrågan är en av mänsklighetens största och mest komplexa utmaningar. Klimatexperter inom FN:s klimatpanel IPCC 1 är överens om att koncentrationen

Läs mer

WATERPHORIA Vattenrening med hjälp av solenergi

WATERPHORIA Vattenrening med hjälp av solenergi WATERPHORIA Vattenrening med hjälp av solenergi Författare: James Janani & Frida Cronqvist NV10D Handledare: Camilla Winbo Palmqvist 1 Abstract The lack of access to water is one of the biggest problems

Läs mer

LCHF Sweden AB. Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB. - världens hälsosammaste företag. Emission 1. Memorandum Version 1.0

LCHF Sweden AB. Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB. - världens hälsosammaste företag. Emission 1. Memorandum Version 1.0 LCHF Sweden AB - världens hälsosammaste företag Private Placement Memorandum LCHF Sweden AB Emission 1 Memorandum Version 1.0 Om LCHF Sweden AB LCHF Sweden AB grundades 2009 av Lars-Erik Litsfeldt, Erik

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

NYEMISSION XZERO AB. 15 januari 15 februari 2006

NYEMISSION XZERO AB. 15 januari 15 februari 2006 NYEMISSION XZERO AB 15 januari 15 februari 2006 Xzero har utvecklat ett enkelt, miljövänligt och kostnadseffektivt processvattensystem för den internationella halvledarindustrin. NYEMISSION i XZERO AB

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

VATTEN, ARSENIK OCH ETIK?

VATTEN, ARSENIK OCH ETIK? VATTEN, ARSENIK OCH ETIK? En fallstudie av Sidas biståndsprogram RESP i Bangladesh och reaktionerna på en landsomfattande arsenikkatastrof Therese Karlsson Handledare: Lena Widding Hedin Examensarbete

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt

KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt kraft att förändra KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Valter Mutt, Yvonne

Läs mer