We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 We Effect i korthet är en bistånds organisation som startade 1958 i Sverige med syfte att minska klyftorna mellan fattiga och rika i världen. har över 60 svenska organisationer och företag med kooperativa rötter som medlemmar. arbetar i 25 länder i fyra världsdelar med att bekämpa fattigdom och orättvisor. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete. samarbetar med drygt 160 lokala organisationer runtom i världen. hette tidigare Kooperation Utan Gränser men bytte 2013 namn till We Effect och heter nu samma sak i alla verksamhetsländer. Innehållsförteckning 3 Om We Effect 4 styrelseordförande och vd har ordet 5 Samarbeten 6 Exempel på effekter Årsredovisning 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13 Noter 17 Revisionsberättelse 18 Styrelse 19 Stöd vårt arbete Omslag: Miguel Adolfo Gonzalez i Nicaragua, Bernadette Mutolokis i Zambia och Eligia Augustin i Guatemala. 2 WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

3 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. SVERIGE BOSNIEN- HERCEGOVINA ALBANIEN MOLDAVIEN KOSOVO PALESTINA BURMA KAMBODJA GUATEMALA EL SALVADOR COSTA RICA BOLIVIA PARAGUAY HONDURAS NICARAGUA MALAWI ZAMBIA ZIMBABWE MOÇAMBIQUE UGANDA KENYA TANZANIA SRI LANKA VIETNAM FILIPPINERNA Vår vision En hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. Vårt ändamål Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt biståndsarbete. Vårt biståndsarbete sker genom hjälp till självhjälp med syfte att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. Våra värderingar I vårt arbete ansluter vi oss till den Internationella Kooperativa Alliansens värderingar om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Vår mission att stärka medlemsbaserade och demokratiska organisationers förmåga att göra det möjligt för fattiga kvinnor och män att förbättra sina levnadsvillkor, försvara sina rättigheter och bidra till ett rättvist samhälle. I Sverige arbetar vi för att människor tar ställning och engagerar sig för en rättvis världsordning att med insamling stödja biståndsverksamheten. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden. Intäkter så används en hundralapp Geografisk fördelning av utvecklingsbiståndet Övriga intäkter 11% Info-bidrag 1% Övriga Sida-bidrag 12% Insamling 18% Sida, rambidrag 58% Insamling 3 kr Administration 4 kr Kommunikation 6 kr Utvecklingsbistånd 87 kr Asien 15% Europa 3% Latinamerika 26% Övrigt 7% Östra Afrika inkl Vi-Skogen 20% Södra Afrika 29% We Effects verksamhet finans ieras genom egen insamling samt bidrag, huvud sakligen från Sida. Den egna insamlingen är en förutsättning för att få bidrag från Sida. De totala intäkterna för 2013 uppgick till 274 Mkr, varav insamlingen var 48 Mkr. Av varje hundralapp som kommer in till We Effect går 93 kronor till ända målet (utvecklingsbistånd och kommunikation). De pengar som går till ändamålet bistånd fördelas på ovanstående sätt över världen. verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 3

4 Styrelseordförande och vd har ordet Vi-effekten behövs för att bekämpa fattigdom Det har börjat skymma när vi kommer fram. Huset, det första och snart färdigbyggda, reser sig med självförtroende mot en ljuslila himmel. Vår fotograf, Vincent Go, börjar genast arbeta. Det gäller att hinna ta så många bilder som möjligt innan mörkret faller. De nya husen, som byggs med stöd från We Effect, är jordbävnings- och orkansäkra. Theodora Lumaad på Filippinerna förlorade sitt hus i tyfonen Haiyan. Nu bygger hon en ny bostad. Vi befinner oss strax utanför staden Ormoc på ön Leyte i Filippinerna. Det är nästan tre månader sedan supertyfonen Haiyan drog in över landet och dödade över människor och gjorde fler än en miljon hemlösa. Området runt Ormoc drabbades hårt. Några kvinnor sitter på marken framför husbygget och täljer bambugrenar. Jag hoppas kunna flytta in om några månader, säger Theodora Lumaad, 61. Hon och hennes barn och barnbarn hör till de 60 familjer som valts ut att få ett nytt hus i bostadskooperativet OCCI. Hon hjälper, liksom alla medlemmar i kooperativet, till att bygga husen. När allt är färdigt lottas nycklarna ut. Förödelsen i Filippinerna efter tyfonen är fortfarande stor. Vi ser mycket förstörelse och fruktansvärd fattigdom under vårt besök. Den här platsen visar att det ändå finns ett liv efter orkanen. Bostadsbygget kunde komma till stånd tack vare en rekordsnabb insamling från We Effects medlemsorganisationer bland andra HSB, KF/Coop, Swedbank, Folksam, LRF och Riksbyggen. We Effect arbetar långsiktigt. Vi vet att det är nödvändigt med tålamod och uthållighet för att bistånd ska ge resultat. Nu har vi just berättat om ett motsatt exempel där det gått fort; katastrof en månad, insamlade medel nästa och nya bostäder färdiga inom kort. Det är bra att vi som haft turen att bo tryggt i Sverige delar med oss till dem som haft oturen att ha sitt hem i naturkatastrofdrabbade Filippinerna. Men. Hade vi arbetat mer med förebyggande bistånd hade sannolikt förödelsen efter Haiyan blivit mindre. Husen utanför Ormoc byggs jordbävnings- och orkansäkra. Theodora Lumaads gamla, nu förstörda, hem var av betydligt svagare virke. Berättelsen ovan är bara ett exempel på vårt omfattande arbete under Detta år har vi samarbetat med drygt 160 organisationer i 25 länder, vi har haft intäkter på 274 msek och stöttat tusentals bönder och hundratals kvinnogrupper samt försökt påverka en och annan regering för ett mänskligare och mer jämlikt samhälle har vi också bytt namn. Vi har sagt farväl till sammanblandningar med andra Utan-gränser -organisationer. Vi har tagit We Effect, ett namn som förstås i alla våra verksamhetsländer. I Sverige är det dessutom så fiffigt att vi kan tala om Vi-effekten. För det är just det där vi-et, att människor går samman, som vi menar är nödvändigt när fattigdom ska bekämpas. Över 1,2 miljarder människor lever fortfarande på mindre än 7-8 kronor om dagen. Fattigdomen och orättvisorna är svåra att bekämpa och We Effect kommer att jobba vidare. Det kan vi göra tack vare bidrag från dig, från våra 64 medlemsorganisationer och från alla våra andra finansiärer. Varmt tack för stödet. Låt oss fortsätta vårt samarbete också många år framöver. Låt oss hoppas att Theodora Lumaads barnbarnsbarn alldeles självklart får utbildning, bostad och ett fullgott liv. Med din hjälp kan det bli så. Nina Jarlbäck, ordförande Anneli Rogeman, vd 4 WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

5 Samarbeten Tillsammans gör vi skillnad We Effect har mer än 60 kooperativa organisationer och företag som medlemmar. Ambitionen är att ha djupgående samarbete med medlemsorganisationerna inom information, opinionsbildning, insamling och som kunskapsbas i utvecklingssamarbetet. Företrädare för några av de största medlemsorganisationerna bildar We Effects styrelse. Målet är att We Effect alltid ska vara synnerligen relevant för medlemsorganisationernas medarbetare och medlemmar. När supertyfonen Haiyan drabbade Filippinerna i november 2013 gick många medlemsorganisationer samt privatpersoner in med gåvor som sammanlagt uppgick till drygt 2 miljoner kronor. Pengarna används till återuppbyggnad. Insamlingen från privatpersoner 2013 blev sammanlagt 10,8 miljoner kronor. We Effect har de senaste åren importerat och sålt produkter från projekt som vi stödjer i olika delar av världen. Massajarmband från Tanzania, olivtvålar från Palestina, väskor från Guatemala är populära produkter. De bidrar till fattiga människors försörjning och skapar engagemang, inte minst i sociala medier. Andra samarbeten Utökat samarbete med finansiärer som till exempel Radiohjälpen och Postkod Lotteriet ger oss fler intäktskällor. Sparar man i Robur Humanfonden kan man välja We Effect som förmånstagare. Under 2013 har spararna bidragit med drygt kronor till We Effect. Under 2013 var We Effect med i Radiohjälpens kampanj Världens Barn. Även 2014 är We Effect en av de organisationer som deltar i kampanjen. Pengarna används i första hand i Paraguays huvudstad Asunción, och gör det möjligt för familjer som bor i slummen att få en värdig bostad. Mer än människor i Ugandas huvudstad ska få en värdig vardag tack vare stöd från Postkodlotteriet. Sedan 2009 har We Effect varit förmånstagare till PostkodLotteriet och har hittills tagit emot 36,6 miljoner kronor. Ett flertal projekt och aktiviteter har under året helt eller delvis finansierats med hjälp av pengarna från PostkodLotteriet. Några exempel: Förbättrade levnadsvillkor för människor i slummen i Kampala, Uganda, i samarbete med WaterAid genom tillgång till rent vatten, värdigt boende och toaletter. Återuppbyggnad i Filippinerna efter supertyfonen Haiyan. Tillsammans med Hand in Hand utbildat i entreprenörskap med syfte att skapa nya jobb i Zimbabwe. I samarbete med Diakonia bedrivit ett projekt i flera länder i Centralamerika för att minska våldet mot kvinnor. Både medlemsorganisationer och privatpersoner skänkte pengar för återuppbyggnad i Filippinerna. PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut 4,9 miljarder kronor till den ideella sektorn. PostkodLotteriet är tillsammans med sina systerlotterier i Holland och Storbritannien världens andra största privata givare till ideell verksamhet. Operation Dagsverke 1% PostkodLotteriet 25% Övrig insamling 1% Swedbank 1% Riksbyggen 5% OK och OKQ8 2% LRF 8% Lantmännen 1% Insamling, 48 mkr Enskilda givare 23% KF, Coop och Konsumentföreningar 24% Folksam 3% HSB och anslutna föreningar 6% Insamlingsresultatet för 2013 landade på 48 miljoner kronor, exklusive produktförsäljningen. Ungefär hälften av insamlingen kommer från medlemsorganisationerna. Tillsammans bekämpar vi fattigdomen Genom medlemsorganisationerna når We Effect ut till en bred allmänhet i informations- och insamlings arbetet. Representanter från medlems organisationerna sitter i styrelsen och tar beslut om We Effects långsiktiga arbete. Medlemsorganisationer Kooperativa Förbundet, KF Lantbrukarnas Riksförbund, LRF OK Riksbyggen Coop Folksam HSB Riks förbund Swedbank Fonus Lantmännen. Konsumentföreningarna Bohuslän-Älvsborg, Gävleborg, Göta, Knäred, Kristianstad-Blekinge, Malmfälten, Nord, Norra Östergötland, Norrbotten, Stockholm, Svea, Syd, Veberöd, Värmland, Väst. HSB-föreningarna Dalarna, Gävleborg, Göta, Göteborg, Karlskoga, Malmö, Mitt, Mölndal, Nordvästra Göta land, Norr, Norra Bohuslän, Norra Stor-Stockholm, Stockholm, Sydost, Södertälje, Södertörn, Uppsala, Östergötland. Lant brukarnas Riks förbunds regionförbund i Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten, Östergötland, Örebro. Studieförbundet Vuxenskolan Förbundet Vi Unga Arbetslinjen Klippan Coom panion Kooperativ Utveckling Sverige Kooperativa Ledares Förbund Ekobanken Brunnsviks folk högskola Ädelfors folkhögskola. verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 5

6 Exempel på effekter Exempel på effekter av vårt arbete Afrika Latinamerika Europa och Asien I Zimbabwe har entreprenörer deltagit i spar-och lånegrupper. 82 % av medlemmarna var kvinnor och de flesta lånen gick till att utveckla och investera i mikroföretag. Cirka träd sparades tack vare att hushåll i Malawi började använda sig av nya energisparande ugnar. I östra Afrika sparade totalt kvinnor och män i genomsnitt 400 kronor. Grupperna beviljar lån till medlemmar. Genom coachning och utbildning skapades nya jobb i Zimbabwe. Genom utbildning i hållbara odlingstekniker har jordbrukare i Kenya ökat sina skördar rejält de senaste tre åren: kaffe +28 %, mjölk +39 % och bananer +43 %. Fler bönder använder sig av nya tekniker såsom regnvattenstankar, kompost och terrassodling. 250 medlemmar i bostadskooperativ i Kenya tog lån och byggde sammanlagt 30 nya hus. Samtidigt ökade medlemmarnas sparande med 35 %. Utanför Zambias huvudstad Lusaka hotades över 1000 personer av vräkning sedan regeringen beslutat att använda marken. Zambia Land Alliance protesterade och efter förhandlingar blev invånarna tilldelad ny mark. 21 möten med över 1110 deltagare har hållits för att informera om rätten till land. I Moçambique registrerades totalt hektar mark av sju föreningar. Detta var möjligt tack vare We Effects utbildning i hur man försvarar sin kollektiva och individuella rätt till mark och naturresurser. Invånare i tre städer har fått ersättning och tillgång till ny mark när regeringen tvingade befolkningen att flytta. Det finns inga genvägar till att utrota fattigdom och orättvisor. Därför är We Effects bistånd långsiktigt, före byggande och hållbart. Vårt arbete handlar om att försvara människors rättigheter, med fokus på: med stöd från We Effect har 696 nya bostäder byggts i Latinamerika under kooperativet Palma del Aguan i Honduras har ökat sin produktion av palmfrukt med 45 procent under 2013, jämfört med året innan. Kooperativet förbättrade sin produktionsteknik tack vare rådgivning med stöd från We Effect. användningen av 42 kemiska bekämpningsmedel har förbjudits i El Salvador. Det är ett direkt resultat av bondeorganisationen Confras arbete för hållbar utveckling som We Effect stöder. Det tog flera år av påverkansarbete för att få igenom lagen. I Bolivia antogs lag 338, som ger små familjejordbruk ett juridiskt erkännande. Lagen gör det möjligt för små gårdar att gå samman för att få krediter. Bakom lagen ligger flera års påverkansarbete från bondeorganisationer som We Effect stödjer. Efter flera års påtryckningar och samtal med regeringen lyckades två bondeorganisationer i Guatemala att driva igenom skuldavskrivning för sina medlemmar. Totalt skrivs USD 3 miljoner av för fattiga bondefamiljer. som resultat av ett långt påverkansarbete godkände regeringen i El Salvador ett finansieringsavtal som gör det möjligt att bygga bort slummen i centrala San Salvador. Det är sluminvånarna själva som bygger genom de bostadskooperativ som får stöd av We Effect. sammanlagt deltog personer i aktiviteter kring föreningsutveckling. Resultatet är starkare föreningar som bättre försvarar medlemmarnas intressen. Under 2013 gick 63% av We Effects biståndsresurser i Latinamerika till kvinnor. rätt till mat rätt till ekonomisk rättvisa rätt till mark rätt till värdigt boende lika rättigheter för män och kvinnor rätt till en säker, hälsosam miljö i ekologisk balans I Kambodja har 38 spar- och lånegrupper med sammanlagt 734 medlemmar sparat totalt cirka kronor. Gruppen beviljar lån till medlemmarna som använder dem till att utveckla sitt jordbruk, sin affärsverksamhet, betala skolavgifter eller förbättra sina hus. På Filippinerna har fyra statliga finansiella aktörer efter ett fyra år långt påverkansarbete enats om att erbjuda lån till bostadskooperativ. Nu kan fem kooperativ som startade redan 2010 påbörja byggandet av sina kooperativa bostäder. I Palestina har 26 kooperativ blivit Fairtrade-certifierade och 15 kooperativ uppfyller kraven för ekologisk olivolja. De nya certifieringarna innebär att produkterna kan säljas till ett högre pris. situationen på Gazaremsan i Palestina är desperat och tillgången till vatten är ett av de stora problemen. Ett jordbrukskooperativ har genom We Effects stöd utvecklat ett nytt system för vattenhantering som dubblat den odlade arealen och samtidigt sparat på dricksvatten som är en bristvara för de flesta familjer. I nordöstra Vietnam har 100 familjer från etniska minoritetsgrupper börjat använda animaliskt avfall för kompostering. Maskar påskyndar processen så att komposten snabbare kan användas som gödsel för familjens grönsaksodling. Metoden har nu spridit sig till flera familjer som sett hur det fungerar och kooperativet kan tjäna extra pengar på att sälja maskarna. I Albanien har sju bondeorganisationer fått utbildning i hållbart jordbruk och kunde redan under 2013 spara 10 % av omkostnaderna då de använder mindre kemikalier inom jordbruket. I Moldavien träffas kvinnor på landsbygden för att i studiecirklar diskutera gemensamma problem. Under året var 320 kvinnor aktiva i grupperna. Genom att bjuda in och påverka beslutsfattare har detta resulterat i investeringar för lekplatser samt kampanjer för att lyfta problemet med våld i hemmet. 6 WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

7 Exempel på effekter Elisa Jemusse i Moçambique har lärt sig försvara rätten till sin mark. Nisan Barientos byggde hus åt sig och de andra medlemmarna i kooperativet utanför Guatemala City. Hay Maly i Kambodja fick ett mikrolån för att starta upp en grisuppfödning. verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 7

8 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och Verkställande direktören för We Effect (org nr ) avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Ändamål och vision We Effect (fd Kooperation Utan Gränser) är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden. We Effects vision är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. Uppdrag och målgrupp We Effects uppdrag är att stärka medlemsbaserade och demokratiska organisationers förmåga att göra det möjligt för fattiga kvinnor och män att förbättra sina levnadsvillkor, försvara sina rättigheter och bidra till ett rättvist samhälle. I Sverige arbetar We Effect för: att människor tar ställning och engagerar sig för en rättvis världsordning att med insamling stödja biståndsverksamheten Målgruppen för utvecklingssamarbetet är kvinnor och män som lever i fattigdom och som är medlemmar, eller potentiella medlemmar, i kooperativa organisationer eller andra demokratiska föreningar eller informella grupper vilka arbetar för att uppnå gemensamma mål. Bistånd ger bäst resultat när det går till människor som slutit sig samman. We Effects arbete är rättighetsbaserat. Rättighetsperspektivet översätter behoven hos kvinnor och män som lever i fattigdom och hos diskriminerade människor till rättigheter, och sätter fokus på människor som aktiva deltagare i sin egen utveckling. Arbetet bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Det understryker vikten av att bekämpa de strukturella orsakerna till fattigdom och orättvisor - och inte bara symptomen. En rättighetsbaserad utveckling erkänner fattiga människor som rättighetsinnehavare och förändringsaktörer, och inte som understödstagare. Vid We Effects huvudkontor i Sverige samordnas insamling, kommunikation och opinionsbildning samt finansiell och programmässig kvalitetssäkring. Organisationen är decentraliserad och beslut fattas så nära det praktiska utvecklingsarbetet som möjligt. Lokal närvaro bidrar till att främja lokalt ägarskap, effektivitet, synergieffekter, hållbar utveckling samt till en bättre förståelse för lokala problem. We Effect har fyra regionala kontor. Dessutom finns nationella kontor i flera av verksamhetsländerna. Den globala ledningsgruppen där cheferna från regionkontoren och huvudkontoret ingår, samordnar och styr övergripande hela We Effects verksamhet. We Effects arbetssätt är som sagt decentraliserat och beslut om den direkta operativa projektverksamheten fattas därför i fält. We Effects erfarenhet är att verksamheten uppnår bäst resultat när beslut fattas tillsammans med de berörda och så nära deras egen verksamhet och vardag som möjligt. I Sverige arbetar We Effect med insamlingsoch opinionsbildningsaktiviteter gentemot en bred allmänhet och mot näringslivet. Värdegrund Den kooperativa organisationsformen är ändamålsenlig för att bekämpa fattigdom och stärka demokratin. We Effect ansluter sig till den Internationella Kooperativa Alliansens värderingar om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet, liksom till dess principer: Frivilligt och öppet medlemskap Demokratisk medlemskontroll Medlemmarnas ekonomiska deltagande Självständighet och oberoende Utbildning, praktik och information Samarbete mellan kooperativa föreningar Samhällshänsyn Föreningens utvecklingsarbete är långsiktigt, förebyggande och hållbart. En viktig beståndsdel är ömsesidigt ansvarsutkrävande, vilket flyttar fokus till utveckling genom människor inte för människor. Därför är grunden för utvecklingssamarbetet att stödja det civila samhällets organisationer som arbetar för att uppnå de rättigheter som det internationella samfundet har enats om ska gälla för alla människor. Prioriterade arbetsområden We Effect kombinerar demokratisk organisation med affärsutveckling och ekonomisk verksamhet. De huvudsakliga arbetsområden där organisationen kan minska fattigdom och orättvisor är: Landsbygdsutveckling, bostäder och mark kort sagt jordbruk och bostäder på säker grund. Allt arbete genomsyras av ett aktivt jämställdhetsperspektiv. Inom såväl landsbygdsutveckling som bostäder är tillgång till finansiella tjänster en nyckel till framgång. Huvuddelen av We Effects arbete sker i samarbete med organisationer på landsbygden. Samarbetsorganisationerna arbetar bland annat med jordbruksrådgivning och prisförhandling samt för att stärka människors organisering. De kämpar för långsiktiga förändringar av de strukturer som bidrar till fattigdom och produktion, samt för att underlätta marknadstillträde för småbönder. En del av föreningens arbete är stöd till bostadskooperativa organisationer som säkrar människors tillgång till mark för bostäder och därmed möjliggör boende för fattiga människor. We Effect arbetar också med att utveckla spar- och kreditföreningar som ger fattiga människor, särskilt på landsbygden, möjlighet att finansiera egna investeringar. Med utgångspunkt i de prioriterade arbetsområdena har följande rättigheter definierats: Rätt till mat Rätt till ekonomisk rättvisa Rätt till mark Rätt till boende Lika rättigheter för kvinnor och män rätt till en säker, hälsosam miljö i ekologisk balans Partnerskap och nätverksarbete We Effects huvudsakliga arbetsmetod är hjälp till självhjälp. Stor vikt läggs vid lokalt ägande och inflytande. Det är det som kan ge långsiktiga och bärkraftiga resultat. En central metod är att arbeta med partnerskap, vilket We Effect har definierat som: En relation för utvecklingssamarbete där två eller flera organisationer delar ansvaret för att förena kompetens och resurser i syfte att uppnå gemensamma mål. Målsättningen med partnerskap är att garantera att partnerorganisationen är ägare av sin verksamhet och sin utveckling. Detta innebär att samarbetet måste bygga på behov och rättigheter som har identifierats av medlemmarna i organisationerna. Många av partnerorganisationerna har små resurser. Därför är insatser för organisations- och kapacitetsutveckling väsentliga. Det är också angeläget att delta i nätverk tillsammans med större internationella organisationer. We Effect är till exempel med i styrelsen för AgriCord, en organisation som stärker jordbrukar- och bondeorganisationer i utvecklingsländer, och i Concord Sverige, som är del av ett europeiskt nätverk som arbetar med att påverka EU:s biståndspolitik. We Effect är även aktiv och har styrelserepresentation inom Fairtrade Sverige. Geografiska verksamhetsområden Utvecklingsarbetet är organiserat i fyra regioner; Östra Afrika, Södra Afrika, Latinamerika och Europa/Asien. Östra Afrika omfattar Kenya, Tanzania och Uganda. Regionkontoret är placerat i Nairobi, Kenya. Södra Afrika omfattar länderna Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. Regionkontoret är placerat i Lusaka, Zambia. Latinamerika har sitt kärnområde i Centralamerika och omfattar där El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. I Sydamerika bedrivs projekt i Paraguay och Bolivia. Regionkontoret är placerat i San José, Costa Rica. Verksamheten i region Europa/Asien har år 2013 omfattat länderna Albanien, Bosnien Hercegovina, Filippinerna, Kambodja, Kosovo, Moldavien, Palestina, Sri Lanka och Vietnam. Regionkontoret administrerades under 2013 från Stockholm. De faktorer som avgör var We Effect arbetar är: Fattigdom och orättvisor We Effect arbetar där fattigdomen och orättvisorna är störst och fokuserar verksamheten till landsbygden. Relevanta samarbetsorganisationer We Effect arbetar där det finns relevanta organisationer som bedöms ha utvecklingspotential. Goda effekter We Effect har begränsade resurser. En bedömning görs därför för att avgöra om kapacitet finns för att utvidga arbetet i ett land eller en region. Beslut bygger på om en insats anses relevant att stödja och om den har potential att ge goda resultat. Stor fattigdom och orättvisa i en region betyder inte alltid att en effektiv verksamhet kan bedrivas som leder till goda resultat. Samverkan med medlemsorganisationerna We Effect hade år medlemsorganisationer. Summan av We Effect och de företag och organisationer som är föreningens medlemmar är en biståndsorganisation med bred förankring i det svenska samhället. We Effect har ett djupgående och mycket viktigt samarbete med medlemsorganisationerna på fyra områden: 8 WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

9 ÅRSREDOVISNING Information Vid information till den svenska allmänheten om globala förhållanden, utvecklingsfrågor och den egna biståndsverksamheten är medlemsorganisationerna en mycket viktig kanal. Opinionsbildning Arbetet för att få flera att ta ställning för en rättvisare värld görs i så stor utsträckning som möjligt i samarbete med medlemsorganisationerna. Insamling Medlemsorganisationernas insamlingsaktiviteter är en viktig källa för We Effects insamling. Målet är att insamlingen också ska stödja medlemsorganisationerna; att We Effect alltid ska vara synnerligen relevant för medlemsorganisationernas medarbetare och medlemmar. Resursbas i biståndet Medlemsorganisationernas kunskaper utnyttjas i biståndsprojekten när de bidrar till mervärde. Samarbete och integration Den kooperativa biståndsverksamheten är samordnad i We Effect. LRF:s organisation Sveriges Bönder Hjälper sammanfördes med We Effect år 2002 och Vi-skogen har sedan 2005 We Effect som ramorganisation i relation till Sida. År 2009 integrerades verksamhet från det tidigare helägda dotterbolaget KF Project Center AB i We Effect. Kvalitetskod för insamlingsorganisationer We Effect är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), ett gemensamt branschorgan för de svenska insamlingsorganisationerna. FRII har utarbetat en kvalitetskod för etisk och professionell styrning av organisationer vilken We Effect tillämpar. We Effect har genom åren kontinuerligt arbetat för att ha transparenta administrativa system och policyer för sina verksamheter. Arbete pågår kontinuerligt med att säkra att föreningen metod- och kvalitetsmässigt arbetar likadant i alla delar av världen. Från och med år 2013 granskas kodens efterlevnad av extern revisor. Väsentliga händelser under året Namnbyte till We Effect och varumärkesarbete Efter förslag från styrelsen beslutade årsmötet att föreningen ska heta We Effect. Ett namnbyte genomfördes i maj 2013 och i samband med detta inleddes en lanseringskampanj där namnbytet förklarades. Nu pågår arbetet med att stärka det nya varumärket. Namnbytet var en del i ett större varumärkesarbete, där det stod klart att organisationen behövde förtydliga beskrivningen av verksamheten och vad föreningen står för. Kännedomen om Kooperation Utan Gränser var låg och organisationen blandades ofta ihop med andra. Allt detta bromsade arbetet med att samla in pengar och att få fler att engagera sig. Att ha ett gemensamt namn i hela världen förenklar arbetet. På sikt ska namnbytet leda till att större insatser mot fattigdomen kan genomföras. Information och opinionsbildning En rad informationsaktiviteter har ökat kännedomen om We Effect. Genom rapporten Bilden av svenskt bistånd i Afrika uppmärksammades medias rapportering av svenskt biståndsarbete; vilka aktörer som kommer till tals och inom vilka områden bistånd nämns. Resultaten av analysen debatterades under Almedalsveckan. I kampanjen Minska katastrofen uppmärksammades vikten av insatser för att minska katastrofers effekter. I kampanjen samlade We Effect stöd från allmänheten för att Sveriges regering ska göra mer för att minska katastrofernas effekter och öka stödet till jordbruksbistånd. Jämställt bistånd och internationell uppmärksamhet Senaste åren har We Effect i kampanjer och debattartiklar krävt att minst 50 procent av det svenska biståndet bör gå till kvinnor. Under 2013 startade två nya jämställdhetsprogram i We Effects verksamhet samtidigt som system för att mäta hur de egna utvecklingsresurserna fördelas per kön implementerades. I oktober genomförde FN:s matorgan FAO, ILO samt Sida en Committee on World Food Security i Rom under rubriken Decent rural employment for poverty reduction and food security. We Effect och LRF arrangerade det svenska side-eventet. Där konstaterades att kvinnors mänskliga rättigheter fortfarande inte respekteras i samma utsträckning som männens. Det påvisades dessutom att We Effects strategiska arbete med att stärka kvinnor lett till ökad produktivitet, ökade inkomster och stärkt livsmedelssäkerhet för både män och kvinnor. Resultatredovisning We Effects utvecklingssamarbete genomförs till största del i programform. Organiseringen av projekt i tematiska, alternativt geografiska, program gör resultatanalysen tydligare. Under 2013 avrapporterades uppnådda resultat under för majoriteten av verksamheten i samband med slutrapport till huvudfinansiären Sida Civsam. systemrevision och status som ramorganisation hos Sida Civsam We Effect är ramorganisation hos Sida. Under 2013 genomfördes en omfattande systemrevision av externa granskare på uppdrag av Sida. Syftet var att utvärdera om intern styrning och kontroll, kvalitetssäkring samt verksamheten var relevant i förhållande till överenskommen strategi och verksamhet. Systemrevisionen bekräftade att We Effect har en relevant och kostnadseffektiv verksamhet med god styrning och kontroll. Sida har därför beslutat om förnyad status som ramorganisation för perioden We Effect har däremot inte fått status som strategisk partner till Sida gällande humanitär verksamhet. Insamling till Filippinerna Supertyfonen Haiyan påverkade stora delar av Filippinerna och därmed också insatserna som We Effects partnerorganisationer skulle ha genomfört. I november startade en insamlingskampanj tillsammans med medlemsorganisationerna för återuppbyggnadsarbete på Filippinerna. En rad medlemsorganisationer bidrog, däribland HSB som skänkte en miljon kronor och Coop som skänkte en halv miljon kronor. Ny strategi och programverksamhet inom biståndet 2014 inleds en ny fas i större delen av organisationens biståndsprogram, och en stor del av arbetet under 2013 kom att avse planering och ansökningar om finansiering av verksamhet Planeringen har tagit sin utgångspunkt i den nya strategi för utvecklingsarbetet som började gälla Två jämställdhetsprogram startade under året i Afrika och dessutom ett nytt flerårigt program i norra Moçambique med fokus på landrättigheter och landsbygdsutveckling. I Kampala, Uganda inleddes ett samarbete med Water Aid - ett större projekt kring värdig boendemiljö, vatten- och sanitet som finansieras av PostkodLotteriet. We Effect blev medlem i Svenska PostkodFöreningen år 2009 och är därmed en av förmånstagarna i Svenska PostkodLotteriet. Utdelning från Svenska PostkodLotteriet har under 2013 bland annat möjliggjort stöd till kaffekooperativ i Guatemala och Nicaragua vilket ökat inkomsterna för fattiga kaffebönder där. På östra Sri Lanka har We Effect fortsatt att bidra med kunskap om, och finansiering till, återuppbyggnad av krigsförstörda hus. I Tanzania och Uganda har unga vuxna deltagit i spar- och låneverksamhet. Där har också kooperativ med inriktning på fruktodling fått utökat stöd. Med PostkodLotteriets Special Projekt-bidrag har We Effect i samarbete med Diakonia sedan 2012 ett projekt i Centralamerika med mål att minska våld mot kvinnor samt öka kvinnors inflytande över familjeekonomi och i samhälle. Tillsammans med Hand in Hand har We Effect genomfört ett gemensamt program i Zimbabwe med syfte att skapa nya jobb. Finansiering av verksamheten Omsättningen under 2013 uppgick till 274 miljoner kronor. Viktigt i finansieringen är insamlingen från organisationer och enskilda som uppgick till 48 miljoner kronor. Olika slags bidrag uppgick totalt till 223 miljoner kronor. We Effect är ramorganisation hos Sida och största delen i finansieringen utgörs av rambidraget, 159 miljoner kronor. I finansieringen finns även andra bidragsposter från Sida och andra institutioner. Under året har Sida-bidrag vidareförmedlats till Insamlings stiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen). Projektvolym för utvecklingsbistånd Projektvolymen var 255 miljoner kronor år 2013, inklusive vidareförmedlade bidrag. Det ekonomiska stödet är störst till Afrika, 49 procent. Stödet till Latinamerika motsvarar 26 procent av den totala volymen och till Europa/Asien 18 procent. Framtida utveckling och händelser efter balansdagen Efter balansdagen har avtal tecknats med Sida Civsam gällande bidrag till utvecklingssamarbeten och informationsaktiviteter, totalt 530 miljoner kronor för verksamhet som genomförs år We Effect har också mottagit 10 miljoner kronor som utdelning från Svenska PostkodLotteriet samt beviljats EU-finansiering om cirka 6 miljoner kronor. Regionchefen för Europa/Asien flyttar i januari 2014 till Ho Chi Min City, för att etablera ett regionkontor i Asien. Beslut är också fattat om att flytta regionkontoret i Costa Rica till Guatemala. We Effect kommer att starta verksamhet i Burma under Resultat & ställning Årets resultat efter finansnetto uppgår till kronor. We Effect är en icke vinstdrivande organisation. Emellertid har styrelsen ansett det viktigt med ett eget kapital som en buffert för att alltid kunna garantera långsiktighet i verksamheten. Fondplaceringar är bokförda genomsnittligt anskaffningsvärde. We Effect kommer att ha en fortsatt låg risk i de finansiella placeringarna i enlighet med policy för konsolidering och kapitalplacering. Styrelsen föreslår att föreningens resultat i sin helhet balanseras i ny räkning. verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 9

10 ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Belopp i kronor Not Verksamhetsintäkter Insamlade medel Produktförsäljningsintäkter Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Produktförsäljningskostnader Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande 8 resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av årets resultat Årets resultat Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året Förändring eget kapital administration/omsättning insamlingskostnad/insamling Intäkter över tid % % Mkr Målet är att administrationskostnaderna ska vara högst 5 procent av omsättningen. Målet är att kostnaderna för insamling ska uppgå till högst 20 procent av insamlade medel. Insamling Info-bidrag Sida rambidrag Övriga intäkter Övriga Sidabidrag 10 WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

11 ÅRSREDOVISNING Balansräkning Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 12, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Produkter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 15, Ändamålsbestämda medel Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Spärrade bankmedel avseende tullgaranti Ansvarsförbindelser eget kapital/projektvolym % Interna konsolideringsmålet är att det egna kapitalet skall vara mellan 25 procent och 50 procent av den totala projektvolymen, exklusive vidareförmedlade bidrag. Med projektvolym avses kostnader för projekt inom utvecklings biståndet. Härigenom finns tillräckliga reserver för att viss projektverksamhet ska kunna avvecklas på ett värdigt sätt om förutsättningarna för insamling och anslag kraftigt försämras. verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 11

12 ÅRSREDOVISNING Kassaflödesanalys Belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kronor Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Orealiserade kursdifferenser Av- och nedskrivningar av tillgångar Återförd nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Avsättning Sri Lanka Avsättning Svenska PostkodLotteriet Avsättning Moçambique Avsättning Fillippinerna Summa WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kronor om inget annat anges. ÅRSREDOVISNING Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, god redovisningssed i branschen samt i enlighet med Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisning av intäkter Insamlade medel intäktsredovisas vid inbetalningstillfället. Vid avtal om att insamlade medel ska hänföras till en viss period eller till ett visst framtida projekt intäktsredovisas däremot inte medlen direkt, utan anses vara en upplupen intäkt. Bidrag som betalats in till föreningen redovisas som skuld till dess att godkända projektkostnader har redovisats, varpå bidraget i den mån det nyttjats därmed omklassificeras som intäkt. Bokföringsmässiga grunder används för intäkter och kostnader som relaterar till medel från Svenska PostkodLotteriet och andra ändamålsbestämda medel. Redovisning av kostnader I verksamheten utomlands används kontantprincipen vad gäller alla kostnader utom personalkostnader. För personalkostnader tillämpas bokföringsmässiga grunder. Enligt praxis i branschen kostnadsförs större inköp i utlandet, som till exempel fordon, löpande i överensstämmelse med kontantprincipen. Huvudkontoret använder sig uteslutande av bokföringsmässiga grunder. Gemensamma kostnader fördelas baserat på antal anställda per avdelning. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inkomma. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Lager av produkter Lagret värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Genomsnittliga anskaffningsvärden per produkt används och verkligt värde motsvaras av respektive produkts nettoförsäljningsvärde. Värderings- och avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader i utlandet 20 år Datorer 3 år Inventarier 5 år Värdepappersportföljer värderats till det lägsta av genomsnittligt anskaffningsvärde och marknadsvärdet. Ändamålsbestämda medel Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas insamlade medel där givaren eller styrelsen angett det ändamål som medlen ska användas till men där föreningen ännu inte åsamkats utgifter för detta ändamål. NOT 1 Personal och revisionskostnader Medelantalet anställda 2013 varav män 2012 varav män Tjänstgöringsregion Sverige Centralt 28 18% 27 22% Europa/Asien 20 60% 20 55% Latinamerika 27 30% 25 32% Södra Afrika 87 67% 85 66% Östra Afrika 28 50% 27 41% Summa anställda % % Löner och ersättningar Tjänstgörande i Sverige Löner och ersättningar (varav ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp) (82 244) (69 341) Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( ) Tjänstgörande i utlandet Europa/Asien Latinamerika Södra Afrika Östra Afrika Summa löner och ersättningar Pensionsutfästelser är tryggade genom stiftelse hos KP Pension & Försäkring. Under året utbetalda pensioner uppgår till kr ( ). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av stiftelsen uppgår per balansdagen till kr ( ). Tillgodohavanden i föreningens del i stiftelsen överstiger pensionsskulden med kr ( ). I enlighet med överenskommelse mellan KFO-PTK har pensionsutfästelserna tryggats genom kreditvärdeförsäkring från och med 1 januari Som särskilt försäkringsvillkor gäller att stiftelsen ska ha en överkonsolidering, minimum 120 % (120 %) av skulden. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare I löner och ersättningar ingår ersättning till verkställande direktör om kr ( kr). Verkställande direktörs villkor: ömsesidig uppsägningstid 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag motsvarande lön under 12 månader. Antalet volontärtimmar under året uppgår till 216, av vilka samarbete med Europaskolan utgör cirka 24% av volontärarbetet. Av föreningens pensionskostnader, inklusive lagstadgad skatt, avser kr ( ) verkställande direktör. Inga ersättningar utgår till styrelsen. Föreningens utestående pensionsförpliktelser till styrelsen uppgår till 0 kr (0). Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller nyckelpersoner har inte förekommit. Föreningen har ett nära samarbete med medlemsorganisationerna, vilka bistår med råd inom respektives verksamhetsområde. Under året har LRF varit hyresvärd för föreningens centrala administration. 31 dec 2013 varav män 31 dec 2012 varav män Styrelseledamöter 8 38% 8 38% Verkställande direktör 1 0% 1 0% Arvode och kostnadsersättning till revisorer Föreningens arvoden och kostnadsersättningar till revisorer uppgår under året till kr ( ), vilka fördelar sig enligt följande: KPMG - föreningens valda revisor Revisionsuppdrag Andra uppdrag Revisionsuppdrag i utlandet: Ernst & Young HLB Audit & Consulting KPMG Deloitte BDO PwC Övriga revisorer i utlandet Summa arvode och kostnadsersättning till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, bokföring, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor att utföra. Tillkommer gör även rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid de arbetsuppgifter som nämns ovan. verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 13

14 ÅRSREDOVISNING NOT 2 Insamlade medel Enskilda givare varav gåvor som uppfyller krav på skattereduktion för givaren Folksam Fonus HSB och anslutna föreningar KF,Coop och konsumentföreningar Lantmännen LRF OK och OK/Q Riksbyggen Swedbank varav Robur Humanfonden Övrig insamling organisationer & enskilda Svenska PostkodLotteriet Sveriges Elevkårers Centralorganisation (Operation Dagsverke) Radiohjälpens kampanj Världens Barn Summa insamlade medel Av ovanstående har belopp har kr insamlats via 90-konton år Föreningen är sedan 2012 av Skatteverket godkänd mottagare av skattereducerande gåvor från privatpersoner. NOT 3 Bidrag Sida Civsam varav Informationsanslag varav till Vi-skogen vidareförmedlat ramanslag varav till Vi-skogen vidareförmedlat anslag Barn&Ungdom Sida Maputo, Moçambique Sida Global, Business for Development Sida Guatemala City, Guatemala Sida Jerusalem, Palestina (Humanitärt bidrag) Sida La Paz, Bolivia Sida Harare, Zimbabwe Sida Nairobi, Kenya (f d Lake Victoria initiative) varav till Vi-skogen vidareförmedlat anslag Sida Global, Anslag för biträdande bilaterala experter (BBE) Internationella Programkontoret, praktikantschabloner Agricord Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Malawi Embassy of Denmark, Moçambique International Organisation for Migration (IOM), Zimbabwe Embassy of Ireland, Moçambique EU, Nicaragua UK Department For International Development (DFID), Zimbabwe FN, Palestina och Zimbabwe Övrigt Summa bidrag NOT 5 Ändamålskostnader Projektkostnader Region Östra Afrika Regionala projekt Östra Afrika Kenya Tanzania Uganda Vi-skogen, vidareförmedlade bidrag Region Östra Afrika totalt Region Södra Afrika Regionala projekt i Södra Afrika Malawi Moçambique Zambia Zimbabwe Region Södra Afrika totalt Region Latinamerika Regionala projekt i Latinamerika Bolivia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Paraguay Region Latinamerika totalt Region Europa/Asien Regionala projekt i Europa/Asien Albanien Bosnien-Herzegovina Filippinerna Kambodja Kosovo Moldavien Palestina Sri Lanka Vietnam Ukraina Region Europa Asien totalt Övriga projekt IKA:s regionalt utvecklingsarbete Ändamålsbestämda medel Praktikantprogram Övrigt Övriga projekt totalt Summa projektkostnader Opinionsbildningskostnader Opinionsbildande verksamhet i Sverige Totalt NOT 4 Övriga verksamhetsintäkter Hyresintäkter Vidarefakturerade kostnader Lokala intäkter Summa övriga verksamhetsintäkter WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

15 ÅRSREDOVISNING NOT 6 Administrationskostnader I administrationskostnader ingår del i kontorsomkostnader och lönerelaterade kostnader för vd, central administration som ekonomi, IT, personalavdelning samt del av kostnad för avdelningen för Utveckling & Policy. I administrationskostnad ingår även kostnader för resor, revision, styrelsemöten, medlemsavgifter, avskrivningar i Sverige och liknande. NOT 7 resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på fondandelar Realisationsresultat Återföring nedskrivning Summa NOT 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa ränteintäkter och liknande resultatposter NOT 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Kursförlust på valutakonton Summa räntekostnader och liknande resultatposter NOT 10 Byggnader och mark i utlandet Not 12 Långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Investeringar Avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Under året återförda nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Specifikation av värdepappersinnehav (marknadsvärde) Aktiefonder Räntefonder Summa Specifikation av värdepapper Redovisat värde Marknadsvärde Robur fonder Folksam fonder Robur Humanfond Summa Fondinnehavet ses som en värdepappersportfölj per institut. Värdepappersportföljen har värderats till genomsnittligt anskaffningsvärde. Ovan redovisas även innehavets fördelning på aktie- respektive räntefonder. Allokeringstjänst finns för placeringarna i portföljerna Folksamfonder och Robur-fonder och omallokeringar sker genom aktiv förvaltning inom angivna ramar. Föreningens Policy för konsolidering och kapitalplaceringar reglerar placeringarna. Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Byggnader och mark i utlandet utgörs av egna kontor i Costa Rica, Honduras, Kenya och Nicaragua. NOT 13 Övriga fordringar Oredovisade projektmedel egna lokalkontor Oredovisade projektmedel samarbetsorganisationer Kortfristiga fordringar finansiärer Övriga kortfristiga fordringar Summa övriga fordringar NOT 11 Inventarier i Sverige Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 15

16 ÅRSREDOVISNING NOT 15 Eget kapital Ändamålsbestämda medel Vid årets början Reserveringar Utnyttjande Årets resultat Utgående balans Ändamåls bestämda medel Balanserat kapital PostkodLotteriet Zimbabwe Latinamerika Uganda Sri Lanka Mocambique Filippinerna Totalt eget kapital NOT 16 Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda avsättningar Verksamhet finansierad av Svenska PostkodLotteriet varav programmet "75,000 nya jobb i Zimbabwe" varav programmet "Leva lika i Latinamerika" varav programmet Ett värdigt boende i Uganda Sri Lanka Moçambique Filippinerna Summa ändamålsbestämda medel NOT 17 Övriga skulder Sida Civsam varav anslag Barn&Ungdom Sida Guatemala City, Guatemala Sida Maputo, Moçambique Sida Jerusalem, Palestina (Humanitära bidrag) Sida Global, Business for Development Sida La Paz, Bolivia Sida Harare, Zimbabwe Skuld till andra finansiärer Personalens skatter Skuld till samarbetsorganisationer Summa övriga skulder Not 19 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser utgörs, i enlighet med organisationens försäkringsvillkor, av 2% av den totala pensionsskulden per den 31 december. Not 20 Finansiella risker Konsolidering Föreningen har policy för konsolidering och tillväxt av kapitalet. Konsolideringsmålet är att det egna kapitalet skall vara mellan 25% och 50% av den totala projektvolymen, exklusive vidareförmedlade bidrag. Härigenom finns tillräckliga reserver för att verksamhet ska kunna avvecklas på ett värdigt sätt om förutsättningarna för insamling och bidrag kraftigt försämras. Likviditet Likvida medel finns placerade hos Swedbank, KF Sparkassa, OK, Plusgirot och Ekobanken på räntebärande konton. Inga krediter finns. Valutakurseffekter Värdet på biståndet i projektländerna varierar över tiden, till följd av valutornas relativa förändringar. Föreningens finansiering är till nästan uteslutande del i svenska kronor och kostnaderna till övervägande del i ett flertal utländska valutor. Föreningen anser inte att det är försvarbart att säkra värdet genom till exempel finansiella instrument, då valutamarknaderna i verksamhetsländerna inte alltid fungerar, verksamheten per land är liten och en valutasäkring skulle innebära risker. Kapitalplaceringar Genom att fastställa policy har styrelsen fastställt ramar och tillåten risknivå för kapitalplaceringar. Policyn reglerar vilka tillgångsslag som kan användas samt limiter för dessa. Kapitalplaceringarna ska vara långsiktiga. Samtliga övriga skulder förefaller till betalning inom fem år efter balansdagen. Skuld till Sida och andra biståndsgivare uppstår då erhållna bidrag mottagits men verksamheten ännu inte genomförts eller villkoren uppfyllts. Total skuld till Sida uppgår till kr ( kr). NOT 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Arbetsgivaravgifter Upplupen personalkostnad utlandsstationerad personal Upplupen semesterersättning Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

17 ÅRSREDOVISNING Stockholm den 27 mars 2014 Nina Jarlbäck Ordförande Anniqa E Nygård Vice ordförande Anders Lago Mårten Lilja Tomas Norderheim Camilla Robinson Seippel Ines Uusmann Ing-Marie Östling Anneli Rogeman Verkställande direktör Revisionsberättelse (avser sid 8-16) Till föreningsstämman i We Effect, org. nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för We Effect för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av We Effects finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för We Effect för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 9 april 2014 Fredrik Sjölander Auktoriserad revisor KPMG AB Carl-Olof Bengtsson Förtroendevald revisor verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 17

18 STYRELSE We Effects styrelse Nina Jarlbäck Anniqa E Nygård Anders Lago Mårten Lilja Tomas Norderheim Camilla Robinson Seippel Ines Uusmann Ing-Marie Östling Anneli Rogeman Namn Befattning Invald i styrelsen Född år Andra betydande uppdrag Nina Jarlbäck Anniqa E Nygård Anders Lago Mårten Lilja Tomas Norderheim Camilla Robinson Seippel Ines Uusmann Ing-Marie Östling Styrelsens ordförande Kooperativa Förbundet, KF Vice ordförande LRF (medlem i förbundsstyrelsen och lantbrukare) HSB Riksförbund (styrelseordförande) Riksbyggen (kommunikationschef) Folksam (vice vd) Swedbank (Head of Sustainability) OK Ekonomisk förening (styrelseordförande) Konsumentföreningen Stockholm (styrelseledamot) Styrelseordförande i Vi-skogen, Konsumentföreningen Svea och Folksam liv. Styrelseledamot i Riksbyggen och stiftelsen Teskedsorden. Tidigare kommunalråd och ledamot av statliga styrelser Vice styrelseordförande i LRF riksförbund och LRF Konsult, delägare och styrelseledamot i Edgården AB Styrelseordförande i SYVAB, styrelseledamot i Stockholms stadsmission, Folksam Sak och Berättarministeriet Suppelant i styrelsen för Stockholm Vatten AB Styrelseordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen. Ledamot av Konsumenternas försäkringsbyrås styrelse Styrelseordförande i Byggmästare Axel Alms stiftelse och styrelseledamot i Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law Styrelseordförande i Mistra Urban Futures och vice ordförande i Vi-skogen. Styrelseledamot i OKQ8, Stena Renewable AB och Psoriasisförbundet. Ledamot i olika statliga expertorgan. Tidigare kommunikationsminister och generaldirektör för Boverket Marknadskonsult, ledamot i Allmänna reklamationsnämnden. Anneli Rogeman Vd, We Effect 1957 Vd i Vi-skogen sedan WE EFFECT verksamhetsberättelse 2013

19 STÖD VÅRT ARBETE Malika Fockah och Maizoun Foukah i Palestina. Margarita Lool och Glendy Mututz i Guatemala. Maria Olenasha och hennes barn i Tanzania. Stöd vårt arbete bli en del av vi-effekten Att nå vår vision om en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom kommer att ta tid. Men eftersom vi varje dag ser att vår metod för bistånd fungerar fortsätter vi att arbeta för världens fattiga. Det kan du också göra. bli månadsgivare på så sätt hjälper du oss att hålla nere administrativa kostnader och planera vår verksamhet mer långsiktigt. sätt in en gåva på plusgiro bidra genom att handla i vår webbutik. Där finns väskor från Guatemala, tvålar från Palestina och armband från Tanzania, bland annat. Gå med i PostkodLotteriet så stödjer du oss och flera andra organisationer. köp ett gåvokort hedra minnet av en avliden, eller ge det som en hyllningsgåva. välj Fairtrade-märkta varor när du handlar. Då bidrar du till förbättrade levnadsvillkor för människorna bakom produkterna. Påverka andra genom att ta del av våra rapporter och kampanjer kan du hjälpa oss att sprida vårt budskap om hur vi minskar fattigdomen. Vår insamling granskas av Svensk Insamlingskontroll Vi har 90-konto för insamling som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen är etisk och professionell, och att högst 25 procent av intäkterna går till annat än ändamålet. Läs mer om vad vi gör och vad du kan göra på Produktion: We Effect, Addira/Lena Ryman Grafisk Form Repro/tryck: Larsson Offsettryck, Linköping Papper: Munken Polar Fotografer: Omslag: Marcus Lundstedt, Peder Björling, Linda Forsell, sid 2: Edward Echwalu, sid 4: Vincent Go, Thron Ullberg, sid 5: James Kiyimba, Vincent Go, sid 7: Sergio Santimano, Jesper Klemedsson, Nick Sells, sid 18: Emma Nilsson, Alfred Skogberg, Christian Åslund, Björn Dalin, sid 19: Marcus Lundstedt, Jesper Klemedsson, Riccardo Gangele. Miljömärkt TRYCKSAK Larsson Offsettryck verksamhetsberättelse 2013 WE EFFECT 19

20 Postadress: Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6 Telefon: Fax: Insamling: Pg Bg

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsbokslut 2014/2015

Årsbokslut 2014/2015 Styrelsen för Credo - Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse får härmed avge Årsbokslut 2014/2015 för räkenskapsåret 1 juli 2014-30 juni 2015 Innehåll: sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer