PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005"

Transkript

1 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNA (EG, EURATOM) PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005 VOLYM 4 AVSNITT III KOMMISSIONEN Bok I UTGIFTER INKOMSTER Bok II PERSONAL BILAGOR: Rubrik V Publikationsbyrån Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal Byrån för löneadministration och utbetalningar till personalen Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel Infrastruktur- och logistikkontoret i Luxemburg Strukturfonder Forskning och teknisk utveckling Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Förteckning över budgetposter som öppnats till förmån för de associerade länderna i Central- och Östeuropa samt Turkiet Del II av budgeten: upp- och utlåning-upp- och utlåning som garanteras genom den allmänna budgeten Indelning av anslag i obligatoriska och ej obligatoriska utfifter Översikt över arna i budgetplanen från 2004 års budget till 2005 års preliminära budgetförslag (PBF)

2 III/2 KOMMISSIONEN SV Preliminärt förslag till allmän budget Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

3 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/3 KOMMISSIONEN PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ALLMÄN BUDGET 2005 INNEHÅLL Sida INKOMSTER... 5 PERSONAL ANNEXES RubrikV Publikationsbyrån Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal Byrån för löneadministration och utbetalningar till personalen Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel Infrastruktur- och logistikkontoret i Luxemburg Strukturfonder Forskning och teknisk utveckling Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Förteckning över budgetposter som öppnats till förmån för de associerade länderna i Central- och Östeuropa samt Turkiet Del II av budgeten: upp- och utlåning-upp- och utlåning som garanteras genom den allmänna budgeten Indelning av anslag i obligatoriska och ej obligatoriska utfifter Översikt över arna i budgetplanen från 2004 års budget till 2005 års preliminära budgetförslag (PBF).. 495

4

5 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/5 KOMMISSIONEN INKOMSTER

6 III/6 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN AVDELNING 3 DISPONIBLA ÖVERSKOTT KAPITEL 3 0 DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL Disponibelt överskott från det föregående budgetåret p.m. p.m , Överskott på egna medel till följd av en överföring från kapitlen för garantisektionen vid EUGFJ p.m. p.m. 0, 302 Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredje land p.m. p.m , KAPITEL 3 0 TOTALT p.m. p.m ,34 Avdelning 3 Totalt p.m. p.m ,34

7 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/7 KOMMISSIONEN AVDELNING 3 DISPONIBLA ÖVERSKOTT KAPITEL 3 0 DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET Disponibelt överskott från det föregående budgetåret Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,34 Enligt bestämmelserna i artikel 15 i budgetförordningen skall saldot för varje budgetår, vare sig det är fråga om överskott eller underskott, föras upp som inkomst eller utgift i budgeten för det påföljande budgetåret. Relevanta beräkningar av sådana inkomster eller skall föras upp i budgeten under budgetprocessen och, om så är lämpligt, i en ändringsskrivelse som lämnas in enligt artikel 34 i budgetförordningen. Beräkningarna skall göras i enlighet med de riktlinjer som anges i artikel 15 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000. Efter det att räkenskaperna har avslutats för varje budgetår, skall varje avvikelse från de beräknade värdena föras upp i budgeten för påföljande budgetår genom en ändringsbudget. Ett underskott har förts upp i artikel i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. Rättslig grund Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (EGT L 130, , s. 1). Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42), särskilt artikel 7 i detta. Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1) Överskott på egna medel till följd av en överföring från kapitlen för garantisektionen vid EUGFJ Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0, Rättslig grund Rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000, om budgetdisciplin (EGT L 244, , s. 27), särskilt artikel 12 i detta. Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42) särskilt artikel7idetta Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredje land Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m , Denna artikel är avsedd för alla Garantifondens eventuella överskott utöver det belopp som är fondens mål, enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 2040/2000 och artikel 3 i förordning (EG, Euratom) nr 2728/94. Rättslig grund Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, , s. 1), senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 (EGT L 139, , s. 1). Rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000 budgetdisciplin (EGT L 244, , s. 27). Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42), särskilt artikel 7 i detta. Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), särskilt artikel 4.3 i denna.

8 III/8 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN AVDELNING 4 DIVERSE SKATTER, PÅLAGOR OCH AVGIFTER TILL GEMENSKAPERNA KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET KAPITEL 4 2 ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension , Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m , Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst KAPITEL 4 0 TOTALT ,40 KAPITEL Personalens avgifter till pensionssystemet , Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter , Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet ,04 KAPITEL 4 1 TOTALT ,64 KAPITEL Arbetsgivaravgift till pensionssystemet för de decentraliserade organen ,96 KAPITEL 4 2 TOTALT ,96 Avdelning4 Totalt ,

9 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/9 KOMMISSIONEN AVDELNING 4 DIVERSE SKATTER, PÅLAGOR OCH AVGIFTER TILL GEMENSKAPERNA KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret ,61 Rättslig grund Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare samt till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2778/98 (EGT L 347, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr. 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, , s. 8), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr. 2459/98 (EGT L 307, , s. 3). Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr. 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, , s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr. 680/87 (EGT L 72, , s. 15). Protokoll om Europeiska gemenskapernas förmåner och immunitet, särskilt artikel 13 i detta. Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskapen. Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,79 Rättslig grund Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskapen. Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare samt till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2778/98 (EGT L 347, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 840/95 (EGT L 85, , s. 10) Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret Rättslig grund Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskapen. Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare samt till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2778/98 (EGT L 347, , s. 1).

10 III/10 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Nytt kapitel Personalens avgifter till pensionssystemet Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret ,45 Tidigare artikel401 Rättslig grund Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskapen. Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, , s. 1), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, , s. 15) Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret ,15 Tidigare artikel550 Rättslig grund Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskapen Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret ,04 Tidigare artikel562 Rättslig grund Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskapen. Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

11 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/11 KOMMISSIONEN KAPITEL 4 2 ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Nytt kapitel Arbetsgivaravgift till pensionssystemet för de decentraliserade organen Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret ,96 Tidigare artikel561 Rättslig grund Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskapen. Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

12 III/12 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL Inkomster från försäljning av lös egendom 5000 Inkomster från försäljning av fordon inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5001 Inkomster från försäljning av lös egendom inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5002 Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. Artikel Totalt p.m. p.m. 0, 501 Inkomster från försäljning av fast egendom p.m. p.m. 0, 502 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m ,15 KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m ,15 KAPITEL Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 511 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyres 5110 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Återbetalning av hyresavgifter inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m ,05 Artikel Totalt p.m. p.m ,09 KAPITEL 5 1 TOTALT p.m. p.m ,09

13 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/13 KOMMISSIONEN KAPITEL 5 2 AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR KAPITEL 5 4 OUTNYTTJADE INKOMSTER SOM KAN ANVÄNDAS PÅ NYTT (ARTIKEL 27 I BUDGETFÖRORDNINGEN) KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN LEVERANS AV VAROR ELLER TJÄNSTER KAPITEL 5 7 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton , Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer och som överförs till institutionen p.m , Räntor på förskottsfinansiering p.m. p.m ,22 KAPITEL 5 2 TOTALT ,19 KAPITEL Outnyttjade inkomster som kan användas på nytt (artikel 27 i budgetförordningen) ,70 KAPITEL 5 4 TOTALT ,70 KAPITEL Inkomster från leverans av varor eller tjänster som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats inkomster avsatta för särskilda ändamål 551 Inkomster från tredje part för leverans av varor eller tjänster som utförts på deras begäran inkomster avsatta för särskilda ändamål KAPITEL 5 5 TOTALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL Inkomster från återbetalningar av felaktigt utbetalda bidrag inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m.

14 III/14 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN KAPITEL 5 7 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET (forts.) KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. 573 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m ,56 KAPITEL 5 7 TOTALT p.m. p.m ,56 KAPITEL Inkomster från uthyrning inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. 581 Inkomster från mottagna försäkringsersättningar inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. 583 Inkomster från diverse ersättningar inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m ,43 KAPITEL 5 8 TOTALT p.m. p.m ,43 KAPITEL Övriga inkomster från administrativ verksamhet ,70 KAPITEL 5 9 TOTALT ,70 Avdelning5 Totalt ,82

15 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/15 KOMMISSIONEN AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM Inkomster från försäljning av lös egendom Inkomster från försäljning av fordon inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidigare artikel503 Denna punkt är avsedd att ta upp inkomster från försäljning eller inbyte av fordon som tillhör institutionen. Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1eirådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av lös egendom inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidigare artikel500 Denna punkt är avsedd att ta upp inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös egendom än fordon som tillhör institutionen. Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1eirådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. Ny punkt Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1 g i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av fast egendom Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd att ta upp inkomster från försäljning av fast egendom som tillhör institutionen.

16 III/16 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM (forts.) Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,15 Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1jirådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Denna punkt inkluderar också inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form. KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1eirådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyres Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,04 Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1eirådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Återbetalning av hyresavgifter inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,05 Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel e i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 2 AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 De avser endast bankräntor på kommissionens avistakonton ,71

17 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/17 KOMMISSIONEN KAPITEL 5 2 AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR (forts.) Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer och som överförs till institutionen Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret p.m ,26 Avkastning av investerat och utlånat kapital; bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer som överförs till kommissionen Räntor på förskottsfinansiering Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,22 Denna punkt är avsedd att ta upp inkomster från räntor på förskottsfinansiering. KAPITEL 5 4 OUTNYTTJADE INKOMSTER SOM KAN ANVÄNDAS PÅ NYTT (ARTIKEL 27 I BUDGETFÖRORDNINGEN) Outnyttjade inkomster som kan användas på nytt (artikel 27 i budgetförordningen) Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret ,70 Dessa inkomster avser transaktioner som under år 2003 fortsatt regleras av bestämmelserna i artikel 27 i budgetförordning av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, , s. 1). I denna artikel föreskrivs att de aktuella beloppen skall användas på nytt före utgången av budgetåret efter det budgetår då inkomsterna togs emot. Inkomster som kan användas på nytt men inte har använts inom utsatt tid skall föras upp under denna artikel. KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN LEVERANS AV VAROR ELLER TJÄNSTER Nytt innehåll för kapitel Inkomster från leverans av varor eller tjänster som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. Ny artikel Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1 g i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

18 III/18 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN LEVERANS AV VAROR ELLER TJÄNSTER (forts.) Inkomster från tredje part för leverans av varor eller tjänster som utförts på deras begäran inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. Ny artikel Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1eirådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 7 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET Inkomster från återbetalningar av felaktigt utbetalda bidrag inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. Ny artikel Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1firådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. Ny artikel Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1cirådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,56 Tidigare punkt5700 Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

19 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/19 KOMMISSIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR Inkomster från uthyrning inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. Ny artikel Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1iirådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från mottagna försäkringsersättningar inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. Ny artikel Dessa inkomster skall, i enlighet med artikel 18.1 h i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), från och med 2003 betraktas som inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga na, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från diverse ersättningar inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 Genomförande av den tidigare artikeln p.m ,43 KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Övriga inkomster från administrativ verksamhet Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret ,70 Denna punkt är avsedd att ta upp övriga inkomster från administrativ verksamhet.

20 III/20 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN AVDELNING 6 AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA GEMENSKAPSAVTAL OCH GEMENSKAPSPROGRAM KAPITEL 6 0 BIDRAG TILL GEMENSKAPSPROGRAM Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL Diverse forskningsprogram 6011 Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om kontrollerad termonukleär fusion och plasmafysik inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , 6012 Europaavtal om utveckling av fusionsteknik (EFDA) inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , 6013 Samarbetsavtal med tredje länder inom Europa inom ramen för gemenskapsprogram inom forskningsområdet inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Samarbetsavtal med tredje länder inom Europa inom ramen för gemenskapsprogram på industriområdet inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 6015 Samarbetsavtal med institut från tredje länder i samband med vetenskapliga och tekniska projekt av gemenskapsintresse (Eureka m.fl.) inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , 6016 Avtal om europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m , Artikel Totalt p.m , Övriga program 6021 Diverse inkomster avseende humanitärt bistånd inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, 603 Associeringsavtal mellan gemenskapen och tredje land 6031 Inkomster från central- och östeuropeiska länders deltagande i gemenskapsprogram inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Inkomster från tredje lands deltagande i avtal om tullsamarbete inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Tredje mans deltagande i gemenskapsverksamheter inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m ,96 KAPITEL 6 0 TOTALT p.m ,12

21 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/21 KOMMISSIONEN KAPITEL 6 1 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL Återbetalning av som har uppkommit för en eller flera staters räkning 6112 Bidrag till administrativa enligt det beslut som fattats av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet den 27 februari 2002 angående de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla inkomster avsatta för särskilda ändamål , 6113 Inkomster från investeringar enligt det beslut som fattats av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet den 27 februari 2002 angående de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 6114 Återbetalning från Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram p.m. Artikel Totalt p.m. p.m , 612 Återbetalning av som har uppkommit särskilt som en följd av arbete som har utförts på begäran och mot betalning inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 613 Inkasserade belopp enligt artikel8iförordning (EG) nr 1258/1999 p.m. p.m. 0, 614 Återbetalning av gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter 6140 Återbetalning av gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter inom området ny energiteknik inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 6141 Återbetalning av gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika åtgärder inom området för informationsteknik p.m. p.m. 0, 6142 Återbetalning av gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika agroindustriella demonstrationsprojekt inkomster avsatta för särskilda ändamål 0, 6143 Återbetalning av gemenskapsstöd som har beviljats inom ramen för en europeisk riskkapitalverksamhet till förmån för små och medelstora företag inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Artikel Totalt p.m. p.m , 615 Återbetalning av oanvänt gemenskapsstöd 6150 Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska struktur- och garantifonden för jordbruket p.m. p.m , Återbetalning av oanvända bidrag för att balansera budgetar inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,

22 III/22 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN KAPITEL 6 1 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.) KAPITEL 6 2 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret (forts.) 6152 Återbetalning av oanvända räntesubventioner inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 6153 Återbetalning av oanvända belopp inom ramen för avtal som institutionen har ingått inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Återbetalning av förskott inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Återbetalning av diverse oanvänt gemenskapsstöd inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Återbetalning från mottagare av gemenskapsstöd i form av förskott som inte har använts på nytt 0, Artikel Totalt p.m. p.m , Återbetalning av som har uppkommit för Internationella atomenergiorganets (IAEA) räkning inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 617 Återbetalning av belopp inom ramen för gemenskapsstöd till tredje land 6170 Återbetalningar inom ramen för samarbetet med Sydafrika inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m ,29 Artikel Totalt p.m. p.m , Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med livsmedelsbistånd 6180 Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med livsmedelsbistånd inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 6181 Återbetalning av extrakostnader som förorsakats av mottagare av livsmedelsbistånd inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, 619 Återbetalning av övriga som har uppkommit för tredje mans räkning 6191 Återbetalning av övriga som har uppkommit för tredje mans räkning inom ramen för rådets beslut 94/179/Euratom inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 1 TOTALT p.m. p.m ,12 KAPITEL Leverans mot betalning av råmaterial eller speciella klyvbara material (artikel 6 b i Euratomfördraget) inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,

23 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/23 KOMMISSIONEN KAPITEL 6 2 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING (forts.) KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret Inkomster av tjänster som Gemensamma forskningscentret har tillhandahållit tredje man mot betalning 6221 Inkomster från driften av högflödesreaktorn som skall användas till ytterligare anslag inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , 6222 Övriga inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret mot betalning tillhandahåller tredje man och som skall användas för att täcka anslag uppförda i utgiftsberäkningen inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 6223 Övriga inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret mot betalning tillhandahåller tredje man och som skall användas till ytterligare anslag inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfinningar som är resultatet av gemenskapsforskning som har utförts av Gemensamma forskningscentret inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Andra inkomster till Gemensamma forskningscentret inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 6226 Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret tillhandahåller kommissionen i konkurrens med andra och som skall användas till nya anslag inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m ,94 Artikel Totalt p.m. p.m , Inkomster från tjänster som tillhandahålls tredje man mot betalning på forskningsområdet inkomster avsatta för särskilda ändamål 0, 624 Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfinningar som är resultatet av gemenskapsforskning (indirekta åtgärder) inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 2 TOTALT p.m. p.m ,70 KAPITEL Bidrag från Efta-staterna i enlighet med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , 631 Bidrag inom ramen för Schengenregelverket 6312 Bidrag till avtalet med Island och Norge inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,

24 III/24 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL (forts.) KAPITEL 6 5 FINANSIELLA KORRIGERINGAR KAPITEL 6 6 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret (forts.) 6313 Bidrag inom ramen för Schengenavtalet (Island och Norge) inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m ,25 Artikel Totalt p.m. p.m ,25 KAPITEL 6 3 TOTALT p.m. p.m ,25 KAPITEL Finansiella korrigeringar 6500 Finansiella korrigeringar inom ramen för strukturfonderna p.m. p.m ,72 Artikel Totalt p.m. p.m ,72 KAPITEL 6 5 TOTALT p.m. p.m ,72 KAPITEL Andra bidrag och återbetalningar 6600 Andra bidrag och återbetalningar inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Andra bidrag och återbetalningar - ej avsatta p.m. p.m ,56 Artikel Totalt p.m. p.m ,40 KAPITEL 6 6 TOTALT p.m. p.m ,40 Avdelning 6 Totalt p.m ,31

25 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/25 KOMMISSIONEN AVDELNING 6 AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA GEMENSKAPSAVTAL OCH GEMENSKAPSPROGRAM KAPITEL 6 0 BIDRAG TILL GEMENSKAPSPROGRAM Diverse forskningsprogram Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om kontrollerad termonukleär fusion och plasmafysik inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m , Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan Schweiz och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt avtalet av den 14 september Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr. 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), skall alla inkomster användas till ytterligare anslag under artikel (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt Europaavtal om utveckling av fusionsteknik (EFDA) inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m , Inkomster som härrör från de multilaterala EFDA-avtalen mellan Europeiska atomenergigemenskapen och dess 18 associerade medlemmar, särskilt avtalet av den 30 mars Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr. 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), skall alla inkomster användas till ytterligare anslag under artikel (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt. Dessa inkomster är avsedda att omfatta de associerade medlemmarnas bidrag till finansieringen av Joint Funds vid användning av Jet-strukturen för EFDA:s ändamål Samarbetsavtal med tredje länder inom Europa inom ramen för gemenskapsprogram inom forskningsområdet inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,16 Tidigare artikel602 Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan gemenskapen och tredje länder inom Europa, särskilt de länder som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning, i syfte att knyta dessa länder till gemenskapsprogrammen på forskningsområdet. Dessa eventuella bidrag skall täcka kostnaderna för möten, avtal med experter och avtal avseende forskning enligt programmen i fråga. Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr. 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), skall alla inkomster användas till ytterligare anslag under artiklarna , , , och (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt. Resolution av den 21 november 1991, antagen av ministrarna från de stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning (Cost) (EGT C 333, , s. 1).

26 III/26 SV Preliminärt förslag till allmän budget KOMMISSIONEN KAPITEL 6 0 BIDRAG TILL GEMENSKAPSPROGRAM (forts.) 601(forts.) Samarbetsavtal med tredje länder inom Europa inom ramen för gemenskapsprogram på industriområdet inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidigare artikel603 Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan gemenskapen och tredje länder inom Europa, särskilt de länder som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning, i syfte att knyta dessa länder till gemenskapsprogram på forskningsområdet. Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr. 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), skall alla eventuella inkomster användas till ytterligare anslag till de för vilka inkomsterna ursprungligen hade avsatts. Resolution av den 21 november 1991, antagen av ministrarna från de stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning (Cost) (EGT C 333, , s. 1) Samarbetsavtal med institut från tredje länder i samband med vetenskapliga och tekniska projekt av gemenskapsintresse (Eureka m.fl.) inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m , Tidijareartikel604 Dessa bidrag är resultatet av samarbetsavtal mellan gemenskapen och institut från tredje länder i samband med vetenskapliga och tekniska projekt av gemenskapsintresse (Eureka m.fl.) Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr. 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), skall alla inkomster användas till ytterligare anslag under artiklarna , , , och (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt Avtal om europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m , Tidigare artikel 6 05 Inkomster från stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning och avsedda att täcka uppförda under avdelning 08 samt kapitlen 02 03, 06 06, och i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt. Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr. 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), skall alla inkomster över prognoserna användas till ytterligare anslag under artiklarna , , , och (indirekta åtgärder). Resolution av den 21 november 1991, antagen av ministrarna från de stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning (Cost) (EGT C 333, , s. 1).

27 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/27 KOMMISSIONEN KAPITEL 6 0 BIDRAG TILL GEMENSKAPSPROGRAM (forts.) Övriga program Tidigare artikel 6 02-nyttinnehåll Diverse inkomster avseende humanitärt bistånd inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidigare artikel608 Alla bidrag från tredje man avseende humanitärt bistånd. Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr. 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), skall alla eventuella inkomster användas till ytterligare anslag under avdelning 23 i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt, till de för vilka inkomsterna ursprungligen hade avsatts Associeringsavtal mellan gemenskapen och tredje land Tidigare artikel609 Nytt innehåll för den tidigare artikeln Inkomster från central- och östeuropeiska länders deltagande i gemenskapsprogram inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m ,64 Tidigare punkt6091 Inkomster från associationsavtalen mellan gemenskapen och ovan nämnda länder till följd av kandidatländernas deltagande i en rad gemenskapsprogram. Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr. 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), skall alla eventuella inkomster användas till ytterligare anslag till de för vilka inkomsterna ursprungligen hade avsatts. Europaavtal av den 23 december 1963 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkiet, å andra sidan (EGT 217, , s. 3687/64). Europaavtal av den 1 mars 1971 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Malta, å andra sidan (EGT L 61, , s. 1). Europaavtal av den 14 maj 1973 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Cypern, å andra sidan (EGT L 133, , s. 1). Europaavtalet av den 16 december 1991 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan (EGT L 347, , s. 2). Europaavtalet av den 16 december 1991 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan (EGT L 348, , s. 2). Europaavtal av den 1 februari 1993 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Rumänien, å andra sidan (EGT L 357, , s. 2). Europaavtalet av den 8 mars 1993 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan (EGT L 358, , s. 3). Europaavtalet av den 4 oktober 1993 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan (EGT L 359, , s. 2). Europaavtalet av den 4 oktober 1993 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan (EGT L 360, , s. 2). Europaavtal av den 12 juni 1995 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan (EGT L 26, , s. 3). Europaavtal av den 12 juni 1995 om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Litauen, å andra sidan (EGT L 51, , s. 3).

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik Budget 2015 Budget 2014 Genomförande 2013 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 148 434 066 154 783 464

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 AVSNITT II SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 AVSNITT VI SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 AVSNITT VII SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 AVSNITT I PARLAMENTET SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016.

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016. Europeiska unionens officiella tidning L 18 Svensk utgåva Lagstiftning femtionionde årgången 26 januari 2016 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010. PUNKT Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010. PUNKT Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 29/10/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 27, 30 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 3001

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 11 441 657 10 862 036 11 763 957,00

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 7 864 731 7 926 695 7 106 575,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 AVSNITT X SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.11.2008 KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 november 1999 (16.11) (OR. en)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 november 1999 (16.11) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 november 1999 (16.11) (OR. en) 12881/99 LIMITE OJ/CRP 40 (Coreper II) PRELIMINÄR DAGORDNING för det 1853:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper II)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 02/2016 MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 4002 Reserver

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK (2001) 1789 SLUTLIG Bryssel den 7.11.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL A ANSLAGSÖVERFÖRING A.II.1/2001 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA V UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 3/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018.

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018. Europeiska unionens råd Bryssel den 17 januari 2018 (OR. en) 5323/18 FIN 46 FÖLJENOT från: inkom den: 15 januari 2018 till: Günther OETTINGER, ledamot av Europeiska kommissionen Marinela PETROVA, ordförande

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 19 juni 2001 ARBETSDOKUMENT om förberedelser inför medlingen före första behandlingen Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken Budgetutskottet Föredragande:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell... 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/65 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 samt genomförandeorganets

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2003) 1340 SLUTLIG BRYSSEL DEN 19.11.2003 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2003 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B ANSLAGSÖVERFÖRING NR 44/2003 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2004 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av rådets beslut 2002/772/EG,

Läs mer