Auto Wealth 5.2. scmforex.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Auto Wealth 5.2. scmforex.com 08-403 077 10 info@scmforex.com"

Transkript

1 Auto Wealth 5.2

2 Innehåll Inledning, Styrelse & Ledning Valutamarknaden & Riskhantering Samanfattande information om Produkten Historisk avkastning Basfakta & Investeringsvillkor Riskyppande & Kontaktuppgifter

3 Inledning För privatplacerare har valutamarknaden länge varit otillgänglig och setts som en spelplan för banker och större institutioner. Med SCMs förvaltningslösningar kan du som privatplacerare dra nytta av alla de fördelar som tidigare varit reserverade för professionella investerare och du gör det på ett enkelt och tryggt sätt. Styrelse & Ledning Ledningsgruppen bakom SCM består av en sund blandning människor med bred heltäckande erfarenhet av inansmarknaderna. Både i Sverige och internationellt har gruppen suttit på seniora positioner inom trading och analys, Private banking, marknadsteknologi, inansiell rådgivning och affärsutveckling mm och delar en sund värdegrund för hur ett bolag skall drivas på ett framgångsrikt och etiskt sätt. Genom en blandning av senior erfarenhet och ung drivkraft strävar SCM efter att bli en ledande aktör inom valutahandel i Europa. Per Erik har såväl internationell som inhemsk erfarenhet från inansmarknaderna sedan mitten av 1980-talet. Han har varit verksam som asset manager och kapitalförvaltare via ett antal banker och fondkommissionärer bland annat: Per Erik Håkansson Styrelseordförande Danske Bank International (Luxemburg) Invik Asset Management Söderberg & Partners Swedbank Markets (Luxemburg) Utöver utbildning vid svenska universitet har han även avlagt examen vid International Trading Institute som derivathandlare vid Chicago Mercantile Exchange. Per Erik är författare till sex böcker med olika tema inom förmögenhetsförvaltning och inansiell ekonomi och medverkar regelbundet som krönikör vid ett antal inansiella tidskrifter och svenska och internationella TV-utsändningar. Per Erik har även lång erfarenhet av styrelsearbete i företag inom den inansiella sektorn. Arif började sin karriär på mediabolaget CNBC i London där han efter slutförda studier i Kanada och London odlade ett stort intresse för inansmarknaderna. Efter att ha lyttat hem till Sverige igen 2008 har han bland annat varit med och grundat ett utbildningsbolag med fokus på valutahandel och analys baserat i Frankrike samt innehaft rollen som sälj och utbildningsansvarig på ett av Sveriges första valutamäklerier. Idag är Arif Alexander verkställande direktör för Scandinavian Capital Markets (SCM) vilket han var med och grundade Arif talar även fyra språk lytande, bland annat modermålet Finska samt Indiska. Arif Alexander Ahmad VD Produktion - CNBC Europe Tonight Research - CNBC European Closing Bell Medgrundare/utbildningsansvarig - DMBFX 2

4 Joakim Lange har över 20 års erfarenhet av värdepappers- och inansmarknaderna, och har haft ledande roller i kapitalmarknadsutvecklingen i Europa, Mellanöstern och Afrika med fokus på risk och marknadsutvecklingsfrågor. Under de senaste 20 åren har Joakim bland annat arbetat på: Swedbank Markets (Vice President & Area Manager) NASDAQOMX (Vice President EMEA) Världsbanken / IFC (Senior Advisor, Capital Markets Development) Joakim Lange Styrelseledamot David ansvarar för utveckling och strategi i handeln och har arbetat större delen av sin karriär i London där han bland annat haft tjänsterna; Lloyds TSB London - Head Of Portfolio Citigroup EMEA Region London - Portfolio Optimization Barclays Bank London - Portfolio Strategy GE Capital Bank Paris - Credit Risk Analyst David Bouchahda Chief Investment Of icer Ruben har mångårig erfarenhet av valutahandel då han arbetat både som trader och, de senaste åren med produktpaketering och marknadsstrategier. Idag anvarar han för försäljning av SCMs produkter mot retail marknaden främst i Skandinavien. Ruben Wandemar Försäljning & Marknad 3

5 Valutamarknaden valutamarknaden inte en centraliserad marknad, där handeln bedrivs från en fysisk handelsplats. Handeln sker istället i ett nätverk bestående av banker, institutioner och mäklarhus sammankopplade via datorer. Marknaden är tillgänglig 24 timmar om dygnet från söndag kväll kl GMT vid öppning i Sydney till fredag kväll kl GMT då marknaden stänger i New York. Valutamarknaden är den inansiella marknad med överlägset högst handelsvolym med en daglig snittomsättning på ca fyra biljoner USD. Valutamarknaden, även kallad FX-Spot marknaden, erbjuder valutahandel med de lesta av världens valutor. Grundprincipen för valutahandel är relativt okomplicerad och enkel att förstå. Den bygger på att handlaren köper eller säljer ett valutapar. Vid köp av exempelvis EUR/USD krävs att EUR stärks emot sin motpart för att en vinst skall genereras. Om handlaren istället säljer EUR/USD krävs en försvagning av EUR mot USD för att en positiv utväxling skall ske. Till skillnad från aktiemarknaden är Varför investera i valutahandel? Oberoende aktiemarknaden Hög omsättning och likviditet vilket möjliggör snabba affärer Handel 24 timmar om dygnet 5 dagar i veckan Låga transaktionskostnader Möjlighet till högre avkastning än traditionella placeringsformer som aktier och fonder Riskhantering SCM levererar trygga handelslösningar för tillväxt av våra kunders kapital. Det är av stor vikt att våra kunders investerade kapital får den bästa möjliga avkastningen. För att skydda våra positioner använder vi alltid stop-loss och pro it-targets. Detta innebär att förutbestämda nivåer har lagts innan en position tas, på vilka vi tar hem vinster och stänger eventuella förluster. På så sätt har vi oavsett marknadens rörelser full kontroll över alla tänkbara scenarier och vet vad maximal vinst alternativt förlust kan bli i varje position. Utöver dessa funktioner tillämpas minutiös bevakning av marknaden under alla dess handelstimmar. 4

6 tillämpa handelstrategierna i SCM Auto Wealth 5.2 för din räkning. Du gör en deponering av ditt investeringskapital till ett klientmedelskonto i Nordea Bank. All vår handel sker med amerikanska dollar som grund och vi gör växlingar från SEK till USD 1 till 2 gånger per månad beroende antalet nya kunder. När ditt kapital är växlat till USD påbörjas handeln för din räkning inom 2 bankdagar. är ett program bestående av ett lertal framstående strategier för valutahandel. Systemet bygger på både automatiserad sk. robothandel samt manuella strategier och strävar efter att skapa kontinuerlig direktavkastning genom handel på den globala valutamarknaden. Med programet SCM Auto Wealth 5.2 agerar Scandinavian Capital Markets förvaltare både åt privatpersoner, mindre företag och renodlade institutionella placerare som hedge-fonder, stiftelser och family of ices". Samtliga kunders kapital handlas från ett "master konto" varifrån affärerna delas upp och allokeras ut till de underliggande kundkontona. Varje enskilt kundkonto får en procentuell del av varje affär. Storleken på varje affär som tillskrivs kundkontot motsvarar storleken på kundkontot i relation till den totala summan av kapitalet i fonden enligt exemplet nedan. Du som investerare erbjuds nu att ta del av denna förvaltningsmodell på ett smidigt och tryggt sätt genom ett förvaltat konto skött av Scandinavian Capital Markets förvaltningsteam. Det går till på följande vis: Du registrerar ett handelkonto med Scandinavian Capital Markets, i samband med detta ger du oss fullmakt att Exempel Masterkonto 10,000,000 En affär på masterkontot som genererar en vinst på 100,000 allokeras ut till kundkontona enligt nedan: Konto 1: 5,000 Konto 2: 15,000 Konto 3: 30,000 Konto 4: 50, % Kundkonto 500,000 Kundkonto 5,000,000 5% Kundkonto 1,500,000 Kundkonto 3,000,000 15% 30% 5 50%

7 Historisk avkastning Årligaresultat resultat Årliga År ,55% 40,02% 20,31% -3,09%% Barclays CTA Index JAN FEB MAR APR ,70%% -1,46% Månad för månad MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC YTD % % 20.31% 30.13% +20% +19% +18% +17% +16% +15% +14% +13% +12% +11% +10% +9% +8% +7% +6% +5% +4% +3% +2% +1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%

8 Lannebo Småbolag Skagen Global Jämförelsediagram av två populära Svenska fonder och +50% +40% +30% +20% +10% 0% -10% % OMXS30 Jämförelsediagram av OMXS30 & för perioden 1-jan-14 till 30-sep-14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt 7 nov dec +31% +30% +29% +28% +27% +26% +25% +24% +23% +22% +21% +20% +19% +18% +17% +16% +15% +14% +13% +12% +11% +10% +9% +8% +7% +6% +5% +4% +3% +2% +1% 0% -1% -2% -3% -4% -5%

9 Investeringsvillkor Basfakta Förvaltat kapital dec 2014 Minsta investering Största värdeökning 1 mån Fast förvaltningsavgift SEK 98, SEK Nej 17,2% Förvaltarens andel av resultat Största värdeminskning 1 mån 20-30% 7,74% Basvaluta Bindningstid USD Nej Maximal risk Kundinsyn i förvaltningen 20% Ja Snittavkastning per månad Bank för insättning/uttag 2.54% Nordea Bank Villkor & Avgifter Vid en investering med SCM gäller följande villkor: Du förbinder dig inte att vara kund under en förutbestämd period utan kan realisera din investering när dom helst. Från det att SCM mottagit en korrekt ifylld uttagsblankett skall din begäran behandlas inom tio (10) bankdagar. Du betalar inga fasta avgifter. SCM tar ut en prestationsbaserad avgift på mellan 20-30% av dina månatliga nettovinster enlig "High Water Mark" Principen (HWM). Storleken på avgiften bestäms enligt följande kriterier: På investerat belopp från Sek upp till Sek debiteras 30% av dina månatliga nettovinster. På investerat belopp från 1.000,000 Sek till 2.999,000 Sek debiteras 25% av dina månatliga nettovinster. På investerat belopp som överstiger 3.000,000 Sek debiteras 20% av dina månatliga nettovinster. SCM kan inte garantera vinster och framtida utveckling, däremot står SCM för en "Maximal draw down" policy vilket innebär att förlusten per konto och kalendermånad aldrig kan överstiga 20%. Skulle gränsen för maximal nedsida nås stängs ditt konto tillfälligt ner. Om du inte skriftligen meddelat att du önskar fortsätta handeln inom tjugo (20) bankdagar skall återstoden av din kontobalans betalas ut till dig inom ytterligare tio (10) bankdagar. 8

10 Kontakt Scandinavian Capital Markets SCM AB Vanadisvägen 21, , STOCKHOLM Box 19032, , STOCKHOLM Riskyppande Valutahandel med hävstång kan vara förknippat med hög risk. En investering i SCMs förvaltningsmodeller bör endast göras med kapital du anser dig kunna förlora. Det är även viktigt att du har relevant erfarenhet av handel med inansiella instrument och är väl införstådd med dess risker innan du överväger att investera med SCM. Den globala valutamarknaden är en dynaisk marknad där prissättningar ofta är mycket oförutsägbara och instabila. En investering i valuta-spothandel kan aldrig anses vara en placering med låg risk. Det är viktigt att du förstår att inansiella regelverk, inansiella koder, inansiell etik och avtalskrav varierar över hela världen. Som sådan, förstår du att det i slutändan är ditt ansvar att se till att du uppfyller alla eventuella lokala förordningar, direktiv, begränsningar och lagar i ditt land innan du använder våra tjänster. Observera att SCM kan tillämpa sin egen kostnad på vissa transaktioner som utförs av SCM för din räkning vilket kan öka kostnaderna för de transaktionerna och affärerna i enlighet därmed. SCM har rätt att informera berörda myndigheter, andra leverantörer, banker, kreditkortsföretag eller andra inansiella institut skulle misstanke uppstå om att du bedriver olaglig verksamhet, inklusive, utan begränsning till penningtvätt och inansiering av terroriststämplade organisationer. SCM garanterar inte att affärer, stop-loss, targets och/eller andra positioner kommer att exekveras till det exakta pris vi avser då tekniska oförutsägbara händelser kan ligga till grund för felprissättningar, ofullständig data och andra oförutsägbara fel. SCM kan inte försäkra dig om att de valutatransaktioner vi utför kommer att resultera i vinster för din räkning. Riskinformationen som presenteras här ovan avspeglar inte alla risker förknippade med valutahandel. Du bör söka oberoende råd i de fall du anser dig sakna fullständig kunskap. Registrerad valutahandlare med Finansinspektionen

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 www.sycapgroup.com Innehållsförteckning Sammanfattning av Memorandum..3 VD har ordet... 4 Finansiell översikt.. 7 Projiceringar... 8 Riskfaktorer...10

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

TELLUS INVESTMENTBOLAG

TELLUS INVESTMENTBOLAG INFORMATIONSBROSCHYR TELLUS INVESTMENTBOLAG Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Hedgefonder och finansiella kriser

Hedgefonder och finansiella kriser Hedgefonder och finansiella kriser MARIA STRÖMQVIST är ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandling analyserade hedgefonder och internationella kapitalflöden.

Läs mer