Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

2 Bilvård och tillbehör Köp 3 betala för 2 Vi bjuder på den billigaste! Pris från 69:- Meguiar s har ett brett sortiment av bilvårdsprodukter och tillbehör. Vill du ha lättarbetade produkter och ett lysande resultat är det Meguiar s du ska välja. Hitta din närmaste MICRO-butik på Priset gäller tom , och mot uppvisandet av annons och legitimation vid köp i någon av Micros 15 butiker. Rabatten kan ej ges vid köp via

3 Innehåll År 2007 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12 Marknadskommunikation...14 Micro Holdings aktie och ägarstruktur...16 Micros samarbetspartners...18 Bolagsstyrning...20 Räkenskaper...21 Styrelse...38 Adresser...39 Aktieägarinformation Ansvarig för aktieägarkontakt är Kristina Jarring, VD. Löpande information publiceras på samt tillhandahålls via Waymaker. Årsstämma Årsstämma hålls torsdagen den 8 maj klockan på Scandic Hotel, Florettgatan 41 i Helsingborg. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på hemsidan. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 3 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Anmälan Anmälan om deltagande ska ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 4 maj klockan och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, Helsingborg, per fax: eller per I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Rapporttillfällen 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 kommer att avges den 9 maj Delårsrapport april-juni 2008 kommer att avges den 26 augusti Delårsrapport juli-september 2008 kommer att avges den 13 november Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 kommer att avges i februari 2009

4 År 2007 i korthet ANTALET BESÖK I MICROBUTIKERNA Nya samarbeten medför kraftigt ökad kundbas Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under året till 153,2 Mkr (146,2). Resultatet efter skatt uppgick till -27,8 Mkr (-6,7). Resultatet per aktie var -0,16 kr (-0,07). Samarbeten med Preem, Vianor/Nokian Tyres och Motormännen utvidgar Micros potentiella kundbas och ökar tillgängligheten för företagets produkter. Nyemission riktad till Mohammed Al Amoudi tillför bolaget 20 Mkr. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Mot bakgrund av de inledda samarbetena bedöms bolaget kunna nå break-even under senare delen av ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 GENOMSNITTLIGT INKÖP I MICROBUTIKEN (SEK) Nyckeltal Micro Holding AB Micro Holding AB Soliditet, % 44,0 47,2 26,8 Rörelsemarginal, % -17,9-4,2 1,0 Resultat per aktie, kr -0,16-0,07 +0, ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 SERVICEGRADEN MÄTS I MICROSHOPPER (MAX 23) ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 ANTALET NYUTFÄRDADE MICROKORT ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR

5 Fakta om Micro Micro Holding AB äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Under våren 2008 öppnas ytterligare en butik, placerad i Norrköping. Micro är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av reservdelar och tillbehör för bilar. Verksamheten startades 1958 i Anderstorp i Småland av familjen Kroon. Micro Holding AB (f d Powerit PS AB publ) är noterat på First North sedan Idag är de två största aktieägarna Mohammed Al Amoudi och Mats Nilstoft med familj med 29,9 respektive 18,2 procent av röster och kapital. Uddevalla Göteborg Borås Supermekare 49% Halmstad Löddeköpinge Malmö FÖRDELNING AV KUNDER PER KATEGORI (%) Gör-det-självare 31% VÅRA BUTIKER 100% 80% Örebro Gävle Uppsala Barkarby Kungens Kurva Eskilstuna Norrköping (från mars 2008) Anderstorp samt centrallager Helsingborg samt servicekontor FÖRDELNING AV KUNDER PER ÅLDERSGRUPP (%) 51 år och äldre 60% Andra kunder 20% Micros kunder kan delas in i tre grupper; den största är supermekare som klarar avancerade reparationer på egen hand. 40% 20% 0% ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 Micro har många unga bilintresserade kunder år år FÖRDELNING AV KUNDER EFTER BILENS ÅLDER (%) FÖRDELNING AV KUNDER PER KÖN (%) Äldre än % 100% 80% % 2000 och nyare 45% 60% 40% Majoriteten av Micros kunder har äldre bilar som kräver mer vård. 20% Män 0% ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 Kvinnor Var fjärde kund är kvinna. 5

6 Nya samarbeten vidgar Micros kundbas och ökar tillgängligheten för våra produkter Micro är en detaljhandelskedja som är helt fokuserad på bilreservdelar och biltillbehör. Våra kunder är allt ifrån vanliga bilägare till verkliga bilentusiaster som alla uppskattar bra produkter, pålitliga varumärken och god service. Vårt sortiment speglar målgruppernas efterfrågan och har förstärkts genom en satsning på reservdelar. Marknadsföringen har intensifierats och vår hemsida fungerar som en digital katalog där reservdelar kan sökas och beställas med hjälp av registreringsnumret. I sin nuvarande form är Micro i flera avseenden ett nytt företag med en aktie som handlas på First North. Verksamheten som startade redan 1958 har haft en svag utveckling sedan grundarfamiljen sålde företaget Med nya ägare och ny ledning sedan drygt två år tillbaka arbetar vi nu målmedvetet med att förstärka verksamheten. Vårt främsta mål är att uppnå stabil och uthållig vinst. Detta kan främst ske genom att utveckla verksamheten så att vi kan fördubbla omsättningen fram till Vägen dit följer en strategi som innebär att Micro ska ge bästa tänkbara personliga service, bygga lojala kundrelationer med hjälp av bland annat Microkortet samt investera i marknads kommunikation och närhet till kunderna. Kostnader för att nå kritisk massa Under 2007 tog Micro flera viktiga steg i sin nya färdriktning, men låt mig direkt säga att mycket arbete återstår innan vi når målet att visa stabil och uthållig vinst. Micro måste utvecklas och dimensioneras för en större verksamhet än dagens. Kostnaderna för detta slås ut på en försäljning som ännu inte har nått kritisk massa, och årets resultat belastas därför med kostnader för nya butiker, förbättrad logistik och utveckling av e-handel. Flera viktiga samarbeten påbörjade På vår väg att utveckla Micro är det mycket glädjande att vi under det gångna året har nått stora framgångar med att etablera samarbeten med stora aktörer i branschen: Micro och Vianor/Nokian Tyres, nordens största däckservicekedja, har inlett ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-in-shop-lösningar (det vill säga med butiker i butiken ). Samarbetet innebär att samtliga Micro-butiker från april 2007 erbjuder ett urval av Vianors sortiment. Efter ett framgångsrikt pilotförsök omfattande tre Vianor-verkstäder i Malmöregionen exponerade vid årets slut 16 Vianorverkstäder Micros produkter. På sikt ska samtliga verkstäder marknadsföra produkter från Micro. Micro och bensinhandelskedjan Preem har inlett ett samarbete som avser användningen av respektive företags kundkort i de båda kedjorna. Detta innebär att Micros kortkunder får rabatt på bensin hos Preem och att Preems kunder får rabatt när de handlar med sina kort hos Micro. Preem har uppemot kortkunder samt i storleksordningen 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter. Det faktum att Preems huvudägare Mohammed Al Amoudi personligen har gått in som huvudägare i Micro understryker långsiktigheten i detta samarbete. I slutet av året tecknade Micro ett samarbetsavtal med Motormännens Riksförbund, som är Sveriges största motororganisation med medlemmar. Avsikten med samarbetet är att Micro ska kunna nå fler bilintresserade konsumenter samtidigt som Motormännens medlemmar ges förmånliga priser på bildelar och biltillbehör. Alla våra partners kunder är bilintresserade, potentiella kunder till Micro. Därför innebär samarbetena en kraftig förstärkning av vår kundbas och väsentligt ökad tillgänglighet för våra produkter. Det kommer att bidra till vår fortsatta tillväxt, samtidigt som jag vill understryka att samarbetena är under uppstart och får effekt efterhand som gemensam marknadsföring och shop-inshop-lösningar byggs upp. 6

7 Etablering av butiker i attraktiva lägen Micro har ambitionen att öka sin täckning av den svenska marknaden. Mot bakgrund av att de påbörjade samarbetena kommer att göra produkterna tillgängliga på ytterligare ett 80-tal orter runt om i landet, bedömer vi att detta mål effektivast nås genom en fortsatt utveckling av shop-in-shop-lösningar hos våra samarbetspartners. Egna etableringar kan utgöra komplement för att vi ska kunna tillhandahålla ett bredare sortiment på prioriterade lägen. Under året etablerades således en ny butik i Halmstad, medan butiken i Trollhättan, som var Micros till omsättningen minsta, lades ned. En butik öppnades i Sisjön, dit verksamheten i Göteborg har flyttats från tillfälliga lokaler. Butiken i Kungens Kurva har byggts om enligt Micros nya butikskoncept, vilket förstärker varumärket och ger tydligare exponering av produkterna. I mars 2008 öppnade en ny butik i Norrköping. Vi kommer under 2008 också att utveckla en ny e-handelslösning för våra produkter för att öka försäljningen och nå nya kunder. Utsikter för 2008 Micro är ett välkänt varumärke. Företaget är inne i en period av kraftfulla satsningar för att utveckla verksamheten i syfte att öka försäljningen och nå lönsamhet, men ännu återstår en hel del arbete för att vi ska nå våra mål. Styrelsen bedömer möjligheterna som goda att de förändringar som har genomförts och ska genomföras kommer att medföra positiva resultat och vara till fördel för såväl kunder som aktieägare. Målet är att i befintliga butiker och med hjälp av såväl e-handel som de under året inledda samarbetena fördubbla företagets omsättning fram till och med Bolaget lämnar ingen prognos för 2008, men mot bakgrund av de inledda samarbetena bör Micro kunna nå breakeven under senare delen av Jag vill till sist tacka alla våra kunder och medarbetare för deras stora engagemang för Micro. Helsingborg i april 2008 Kristina Jarring, Verkställande direktör Fördubblat antalet Microkortkunder En viktig målsättning är att bygga en bas av stamkunder genom att aktivt marknadsföra kundkortet Microkortet. Under året har antalet kortinnehavare i princip fördubblats från cirka vid årets början till cirka vid årets slut. Målsättningen för 2007 var att nå kortinnehavare, vilket alltså har överträffats. Kortkunderna svarade för 22,8 procent av omsättningen, vilket innebär en kraftig ökning jämfört med föregående år (12,7). För 2008 har målet för antalet kortkunder satts till totalt Kortet är en bra affär för Micro, eftersom kortkunderna handlar för i genomsnitt betydligt större summor än övriga kunder och marknadsföringskostnaden är lägre. 7

8 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Micro ska vara det självklara valet för den bil- och motorintresserade konsument som värderar: Personlig service. Hög produktkvalité i ett brett sortiment. Mervärde i form av bonus. Tillgänglighet generösa öppettider. Långsiktiga mål Att uppnå stabil lönsamhet, såväl för enskilda butiker som för hela rörelsen senast Att i befintliga butiker och med hjälp av såväl e-handel som samarbeten med andra aktörer fördubbla omsättningen fram till och med Att etablera nya butiker i attraktiva handelslägen och växa såväl organiskt som genom förvärv. Att utveckla Microkortet så att det står för hälften av den totala omsättningen, samt att cirka konsumenter har kortet och använder det aktivt. Mål under 2008 Att öka snittinköpet till 230 kronor. Att Micros butiker i genomsnitt under 2008 ska uppnå 20 poäng av 23 i Micros mätning av servicegraden och bemötandet. Att öka antalet Microkortkunder till som står för 25 procent av omsättningen. Att fortsätta att reducera kostnaderna och utveckla logistiken. Strategier Fokus på bilintresserade konsumenter Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan för bildelar och tillbehör med fokus på konsumenternas behov. Micro vill bli ett etablerat varumärke bland bilintresserade, vilket ska uppnås med hjälp av intensifierad marknadskommunikation. En viktig och växande målgrupp är kvinnor, som efterfrågar mer rådgivning och service. Personlig service Personlig service är ett viktigt konkurrensmedel som banar väg för ökad försäljning. Micros väg är ett egenutvecklat koncept för att mäta servicegraden och bemötandet i butikerna. Hög tillgänglighet Micro satsar på butiker i attraktiva lägen med öppettider sju dagar i veckan, på e-handel och på samarbeten med andra företag och organisationer inriktade mot bilintresserade konsumenter. Starka varumärken med kvalitet Micros sortiment förädlas från egna lågprisprodukter till att i ökad omfattning bestå av starka varumärken. Micro strävar efter en ökad andel varumärken med ensamrätt. Microkortet Trogna kunder med Microkort belönas med bonus från första kronan och månatlig bonuscheck utsågs Microkortet till bästa bonuskort i detaljhandeln av tidningen Privata Affärer. 8

9 Organisation och ledning Ola Fridenborg, inköpschef Första bil: Röd VW-bubbla, 1965 Drömbil: Lexus 450 Antal aktier: Anders Lenander, logistikchef Första bil: Saab V4, 1967 Drömbil: Ford Mustang, 1965 Antal aktier: Johan Forslund, försäljningschef Första bil: Plymouth Valiant Drömbil: Corvette Stingray Antal aktier: Kristina Jarring, VD Första bil: Honda Civic Drömbil: Porsche Boxster Antal aktier: Butikscheferna har nyckelroll Micro har 14 butiker, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Butikscheferna har stor frihet att ta initiativ när det gäller lokala aktiviteter och strukturen på butiken inom de ramar som det övergripande butikskonceptet och pågående kampanjer medger. Micro har bonussystem för butikscheferna som dels bygger på resultat i Micros servicemätningar, dels på antalet nya Micro-kortkunder respektive butik värvar. VD Marknadsavdelning Produkt/Inköpsavd. Försäljningschef Ekonomi/Administrationsavd. Logistikchef BC Malmö BC Barkaby BC Eskilstuna BC Halmstad BC Kungens kurva BC Helsingborg Legal struktur Micro Holding AB, med säte i Helsingborg, består av moderbolaget Micro Holding AB med helägda dotterbolagen Micro Generation AB, Micro Delar AB och Gri-Gri AB. Micro AB är ett helägt dotterbolag till Gri-Gri AB och det enda rörelsedrivande bolaget i koncernen. Övriga dotterbolag är vilande. BC Örebro BC Uddevalla BC Anderstorp BC Uppsala BC Löddeköpinge BC Borås BC Sisjön BC Gävle BC Norrköping 9

10 Marknaden Den svenska fordonsparken växer stadigt Grunden för efterfrågan på Micros produkter är antalet bilar ökade nyregistreringen av personbilar i Sverige med 8,5 procent till bilar, varav drygt hälften såldes till juridiska personer. Till det kommer direktimport av cirka bilar, något fler än Vid årets slut fanns 4,3 miljoner bilar i trafik, varav 80 procent ägdes av privatpersoner. Därutöver var bilar avställda. Det är framförallt ägarna till fordon som är äldre än tre år som svarar för efterfrågan på produkter för lättservice. Biltillbehör, bilvårdsprodukter och produkter som gör bilen personlig säljs däremot till alla fordon oavsett ålder. Vid utgången av 2007 fanns 1,6 miljoner fordon som var äldre än 10 år. Reservdelar efterfrågas även i större utsträckning till äldre bilar. Ett mått på omfattningen av reparationsbehovet är att av de 3,2 miljoner personbilar som besiktigades 2007 så hade en tredjedel cirka 1 miljon fel som krävde ombesiktning efter reparation. Intresset för husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren. Vid utgången av 2007 fanns drygt husvagnar och husbilar i trafik, därutöver finns avställda husvagnar och avställda husbilar i registret. Motorcyklar har en trogen krets förare, som ofta ser mc-intresset som en livsstil. Det finns motorcyklar registrerade i Sverige. Entusiaster viktig målgrupp Det finns ett stort bil- och motorintresse i Sverige. En halv miljon svenskar är medlemmar i någon motororganisation. Entusiasterna utgör en viktig målgrupp för Micro. En betydande del av de avställda fordonen ägs av denna kategori bilägare. Uppgifter från motororganisationer visar på att drygt bilar i Sverige är entusiastförsäkrade och att bilar är skattebefriade på grund av att de är 30 år eller äldre. Konsumentmarknaden värd 6 miljarder kronor I genomsnitt lägger hushållen drygt kronor per bil på drift av densamma exklusive kostnader för drivmedel 10

11 och skatt. Det ger ett totalt marknadsvärde i konsumentled på 25 miljarder kronor. Uppskattningsvis avser drygt 6 miljarder kronor kategorierna reservdelar och tillbehör. Konkurrenterna återfinns bland såväl reservdelskedjor som detaljhandel, bygg & stormarknad, radiohandel, bensinstationer och märkesåterförsäljare. De viktigaste är Mekonomen, som har fokus på verkstäder och starka varumärken men som också inlett en konsumentsatsning, samt Biltema som är en diversehandel med fokus på försäljning av egna lågprisvarumärken till konsumenter. Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom reservdelar och biltillbehör för konsumenter. Micros marknadsandel uppgår till drygt 2 procent. 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANDEL PERSONBILAR ÄLDRE ÄN 10 ÅR Finland Grekland Sverige Danmark Portugal Italien Källa: BilSweden, siffrorna avser 1/ Spanien Österrike Frankrike Tyskland Holland Belgien UK Irland Marknadstrender Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt, vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, som i sin tur styrs av antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll samt bilparkens storlek. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras, bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den istället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs främst av den allmänna konsumtionsnivån. Efterfrågan på reservdelar är därför störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. De flesta större branscher inom detaljhandeln i Sverige har genomgått strukturomvandlingar och konsolidering, men för bildelsbranschen pågår denna process. Branschen utvecklas mot att bestå av färre aktörer som tar en allt större marknadsandel. Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog innebär en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunicerar med kunder. Som marknadsföringskanal står hemsidan för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. Den svenska bilparken är en av de äldsta i EU. FORDON I TRAFIK NÅGON GÅNG UNDER ÅRET EFTER ÄGARE Källa: SIKA, siffrorna avser 2007 Män Kvinnor Juridiska personer Kvinnor äger i dag knappt 30 procent av personbilarna. FACKHANDEL DIVERSEHANDEL Mekonomen Autoexperten Meca AD Center Original Bildelsspecialisten PROFFS FORDON I TRAFIK EFTER ÅLDER Källa: BilSweden, årsbok 2006 Cirka fyra av tio bilar i trafik hör till ålderskategorin 3-8 år. Biltema Clas Ohlsson Jula Bensinstationer KONSUMENT 0-2 år 3-8 år 9-13 år år >20 år Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bildelar och biltillbehör som vänder sig till konsumenter. 11

12 Verksamheten Mötet med kunden avgörande för framgång För Micro är mötet med kunderna avgörande för framgången. Det är i butiken som affärsidéns bärkraft prövas: Micro ska vara det självklara valet för den biloch motorintresserade konsument som värderar personlig service, hög produktkvalité i ett brett sortiment, mervärde i form av bonus och tillgänglighet i form av generösa öppettider. Micro förbättrar också tillgängligheten genom samarbete med företag och organisationer med stor geografisk utbredning. Som komplement finns Micros webbutik. Micros 14 butiker ligger i anslutning till handelsplatser där konsumenter rör sig. Butikerna har öppet sju dagar i veckan, vilket ger god tillgänglighet för gör-det-självare som reparerar bilen på sin fritid. Under 2007 minskade antalet besökare med 10 procent till 1,7 miljoner, vilket dock kompenserades av att snittinköpet per kund ökade och att en större andel av besökarna handlade. Snittinköpet ökade med 10 procent till 218 kronor. Målet för 2008 är att öka snittköpet till 230 kronor. Utvidgat samarbete med Vianor/ Nokian Tyres Micro och Vianor, nordens största däckservicekedja, inledde i februari 2007 ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-in-shop-lösningar. Samarbetet innebär att samtliga Micro-butiker från april 2007 erbjuder ett urval av Vianors sortiment. Efter ett framgångsrikt pilotförsök om- fattande tre Vianor-verkstäder i Malmöregionen exponerade vid årets slut 16 Vianor-verkstäder Micros produkter. På sikt ska samtliga verkstäder marknadsföra produkter från Micro. Samarbete med Preem Micro och bensinhandelskedjan Preem har ingått i ett samarbete som avser användningen av respektive företags kundkort i de båda kedjorna. Detta innebär att Micros kortkunder får rabatt på bensin hos Preem och att Preems kunder får rabatt när de handlar med sina kort hos Micro. Preem har uppemot kortkunder, vilket innebär att Micro genom samarbetet avsevärt vidgar sin potentiella kundbas. Preem har också i storleksordningen 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter genom shop-in-shop-lösningar. Samarbetsavtal med Motormännen I december tecknade Micro ett samarbetsavtal med Motormännens Riksförbund, som är Sveriges största motororganisation med medlemmar. Avsikten med samarbetet är att Micro ska kunna nå ut till fler bilintresserade konsumenter samtidigt som Motormännens medlemmar ges förmånliga priser på bildelar och biltillbehör. Etablering av nya butiker Micro har ambitionen att öka sin täckning av den svenska marknaden. Mot bakgrund av att de påbörjade samarbetena kommer att göra produkterna tillgängliga på ytterligare ett 80-tal orter runt om i landet, bedömer bolaget att detta mål effektivast nås genom fortsatt utveckling av shop-in-shop-lösningar. Egna etableringar kan utgöra komplement till dessa för att bolaget ska kunna tillhandahålla ett bredare sortiment på prioriterade lägen. Under året har således en ny butik etablerats i Halmstad, medan butiken i Trollhättan, som var Micros till omsättningen minsta butik, har lagts ned. I maj öppnades en ny butik i Sisjön, dit verksam heten i Göteborg har flyttats från tillfälliga lokaler. I oktober öppnade butiken i Kungens Kurva i befintliga lokaler som byggts om enligt Micros nya butikskoncept vilket förstärker varumärket och ger tydligare exponering av produkterna. En ny butik öppnas i Norrköping under mars Marknadsföring via nätet Micro kommer att förstärka sin marknadsföring av bilreservdelar och biltillbehör genom att utveckla sin hemsida och e-handel. Många konsumenter förbereder sina inköp genom att hämta information på nätet, vilket gör att satsningen också väntas öka antalet besökare i kedjans butiker. Effektivare logistik Micro har centrallager i Anderstorp som förser butikerna med produkter, men vissa leveranser sker direkt från leverantörerna. Det handlar inte minst om beställningssortimentet på drygt artiklar. Under året har centrallagret byggts ut till ett effektivt logistikcentrum på kvadrat meter. 12

13 Målet med utbyggnaden är att minska den totala lagerhållningen, effektivisera distribu tionen och säkerställa varuflödet till butikerna, inte minst med hänsyn till de samarbeten som har inletts under året. Micros väg ledstjärna för medarbetarna Erfarenheten och marknadsundersökningar tyder på att servicegraden har stor betydelse för köpupplevelsen. Micro arbetar med ett eget koncept somt bygger på att all personal i butik ska prioritera att ge bästa tänkbara service för att överträffa kundens förväntningar. Konceptet följs upp varje månad. Ett helt perfekt bemötande enligt Micros väg ger butiken 23 poäng. Under 2007 nådde butikerna betyget 19 poäng i genomsnitt. Målet för 2008 är att nå 20 poäng. Starka varumärken och brett sortiment Micro arbetar i dag främst med kända varumärken inom respektive produktgrupp. Ambitionen är att kunna erbjuda ett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Micro har även ett mindre sortiment av egna varumärken av god kvalitet. Totalt finns cirka produkter i lager och sortimentet uppgår till artiklar. Beställningsvaror levereras normalt dagen efter beställningen. Micros sortiment kan delas in i sex områden: Lättservice: Produkter som konsumenten själv kan byta utan specialkunskap. Bilvård: Produkter för städning, rengöring och vård av bilen. Styling: Produkter som ger kundens bil unikt utseende. Reservdelar: Till exempel slit- och utbytesdelar för reparation av bilen. Tillbehör: Produkter som ljud och bild, barnsäkerhet och förvaring. Verktyg: Bilrelaterade verktyg som behövs för reparationer. MICROS VÄG INNEBÄR ATT MEDARBETARNA SKA: Hälsa på kunden inom 30 sekunder Tilltala kunden inom 1 minut Ställa frågor till kunder för kompletta lösningar Avsluta på ett sätt så att kunden är nöjd Överträffa kundens förväntningar Tacka och hälsa välkommen åter! Tillbehör: 54% Reservdelar: 44% Verktyg: 2% 13

14 Marknadskommunikation Microkortet En stor del av marknadskommunikation riktar sig direkt till detaljhandelskedjans mest trogna kunder. Microkort-kunderna fördubblade sin andel av omsättningen under 2007 och är en hörnsten i strategin för att skapa en stabil och lönsam kundbas. De cirka kortkunderna svarade för 23 procent av omsättningen Med hjälp av förmånlig bonus på alla inköp och månatliga utskick med bonuscheck och erbjudanden, skapar Microkortet kundlojalitet. marknadsinvesteringarna då ger bättre utdelning. Internet En funktionell hemsida med en lätthanterad e-handelslösning bedöms få stor betydelse för att öka försäljningen och nå nya kunder. Under 2007 har beslut tagits om utveckling av Micros hemsida, en investering på totalt 2,5-3 miljoner kronor. Den nya lösningen kommer att vara i drift under sommaren Micro marknadskommunikation är målgruppsorienterad och syftar till att stärka varumärket och bredda basen genom att nå fler potentiella kunder. För att uppnå detta arbetar företaget med tre huvudsakliga verktyg; Microkortet, marknadskommunikation tillsammans med partners och utveckling av de digitala kanalerna. Därutöver sker andra marknadsinsatser riktade mot allmänheten i anslutning till butikernas upptagningsområde, samt insatser i form av sponsring av olika arrangemang som vänder sig till bil- och motorintresserade. Samarbeten Micros potentiella kundbas och tillgängligheten för företagets produkter har förstärkts genom samarbetena med Preem, Vianor/ Nokian Tyres och Motormännen. De handlar inte bara om shop-in-shop-lösningar, utan ger även Micro möjlighet att bredda sin kundbas genom riktade erbjudanden till kunder hos Preem och Vianor, samt till Motormännens medlemmar. Under 2008 kommer marknadsinsatserna i större utsträckning att ske i form av riktade insatser till dessa målgrupper, eftersom Micro sponsrar arrangemang som riktar sig till entusiaster, t ex StreetCarsFest som sker på ett femtontal orter i Sverige. Därutöver genomför butikerna egna arrangemang. 14

15 ALLTID HOS MICRO Köp 4 liter olja, få oljefilter Köp minst 4 liter olja från Castrol, Quakerstate, Mobil eller Valvoline till din personbil, och du får det oljefilter som passar på köpet. (Oljefiltrets pris får ej överstiga 300 kr, om så är fallet erhålls en rabatt på oljefiltret på 300 kronor istället.) Köp 2 torkarblad, få spolarvätska Hos oss får du alltid säsongsanpassad spolarvätska på köpet när du köper minst 2 st torkarblad från Bosch. Vi har branschens bredaste sortiment på Bosch torkarblad! 17

16 Micro Holdings aktie och ägarstruktur Aktiekapitalets utveckling Ändring av Totalt Totalt År Händelse aktiekapital, aktiekapital, antal aktier SEK SEK 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission 1) , , Nyemission , , Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK 1) Registrerade av VPC efter Aktieägarstatistik Antal aktier Antal % av antalet % av röster aktieägare aktieägare och kapital ,3 0, ,3 0, ,3 0, ,8 0, ,9 0, ,3 0, ,5 1, ,7 1, ,6 4, ,3 2, ,6 14, ,2 13, ,2 59,0 Summa ,0 100,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 28 december Micro Holding AB (tidigare Powerit PS AB) är sedan 3 maj 2000 ansluten till Stockholms börsens handelsplats First North. Per den 31 december 2007 uppgick antalet aktier till med ett kvotvärde på 0,10 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Slutkursen för Micros aktie var vid årets sista handelsdag 28 december 0,23 kronor (0,49) per aktie. Nyemissioner under året I november 2007 genomfördes en riktad nyemission till Mohammed Al Amoudi av aktier till en kurs om 0,40 kronor, vilket motsvarar 20 miljoner kronor. Nyemissionen genomfördes i enlighet med beslutet vid en extra bolagsstämma 8 november i Helsingborg om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen skedde mot bakgrund av de inledda samarbetena med Preem och Vianor med motivet att erhålla finansiella resurser för att förstärka bolagets expansionsplan och utveckla de nya samarbetena. Vid den extra bolagsstämman bemyndigades styrelsen vidare att, under tiden fram till årsstämman 2008, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst kronor. Vid verksamhetsårets slut uppgick aktiekapitalet till ,20 kronor fördelat på aktier. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick vid årets utgång till (2 458) stycken. Största aktieägare var Mohammed Al Amoudi med 29,9 procent, Mats Nilstoft med familj genom bolag 18,3 procent, Bernt Plotek genom bolag 5,9 procent, Stellar International 4,9 procent och Banque Invik 4,0 procent. Utdelningspolicy Micro Holding är inne i en expansionsfas som väntas fortgå under de närmaste åren. Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån bolagets långsiktiga tillväxt och resultatutveckling samt kapitalbehovet för fortsatt expansion. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att utdelningspolitiken kommer att vara restriktiv under de närmaste åren. Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mohammed Al Amoudi ,91 Mats Nilstoft med familj genom bolag ,25 Bernt Plotek genom bolag ,93 Stellar International Holding INC ,89 Banque Invik ,00 Sven A Olsson ,61 Muirfield Invest AB ,47 Carnegie Trading ,86 Måns Hultman ,24 Övriga ,84 Summa ,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 28 december

17 Årets utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för verksamhetsåret Likviditetsgaranti Micro Holding har avtalat med Mangold Fondkommission om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet är att främja god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i den löpande handeln. Enligt avtalet ska likviditetsgarantin säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt fem procent. På köp- och säljsidan ska likviditetsgaranten säkerställa en volym motsvarande två handelsposter. 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 KURSUTVECKLING I SEK UNDER 2007 januari-mars april-juni juli-september oktober-december 17

18 Micros samarbetspartners Micro kompletterar Preems produktutbud Intervju med Peter Trawe, Produktansvarig för allianspartners, Preem. Vad går samarbetet ut på? Det går ut på två saker. Dels riktar vi marknadsföringsinsatser, som till exempel rabatter, gentemot varandras Vi tror mycket på detta samarbete. Preem och Micro kompletterar varandra väl och vänder sig till samma kundkrets. kortkunder. Dels, vilket är viktigast för oss, förbättrar Micro artikelsortimentet på våra bensinstationer. Micros produkter kompletterar vårt befintliga produktutbud väldigt bra. Utvecklingen på våra stationer har gått emot allt mindre biltillbehör och genom att i stället kunna erbjuda detta hos Micro så stärker vi värdet på vårt kundkort. Samtidigt får Micro på detta sätt en betydligt större kundmassa att bearbeta. Peter Trawe, Preem Hur ser samarbetet ut just nu? Samarbetet är ganska nytt och formerna har inte riktigt satt sig men det kommer att utvecklas ytterligare. I dagsläget marknadsför sig Micro varje månad mot våra kunder genom erbjudanden som skickas med i en bilaga till våra fakturor. Vilka planer finns för samarbetet? Vi diskuterar så kallade Shop-in-shop lösningar för att vidareutveckla samarbetet. Detta skulle ge våra kunder ytterligare värde genom att bilprodukterna blir än mer lättillgängliga. Vi diskuterar även andra samarbetsformer som till exempel events, där även Vianor och Motormännen skulle kunna inkluderas. Detta skulle vara en mycket stark konstellation som verkligen skulle kunna skapa mervärde för våra kunder. Vad tror du samarbetet kommer att innebära för er i framtiden? Vi hoppas att samarbetet med Micro gör våra kunder mer lojala. Dessutom stärker det vårt erbjudande mot företagsmarknaden väsentligt. Att vi kan erbjuda bildelar till våra stora kunder, som en del av bensinavtalet, ger oss ett bra konkurrensmedel i affärer med företag, kommuner och landsting. Samarbetet ger Vianor en jämnare efterfrågan Intervju med Eddie Runfors, Marknadschef Vianor. Vad är syftet med samarbetet? Det går ut på att Micro och Vianor hjälper varandra. Micro kan bredda kundbasen medan Vianor får hjälp med att utjämna de säsongsvariationer som uppstår inom däckbranschen. Vad innebär samarbetet konkret? Micro ställer ut och säljer våra däck och fälgar i sina butiker. I samband med däckförsäljningen bokar de också in en tid för kunden vid någon av våra verkstäder, där däcken sedan monteras. Vianor, i sin tur, erbjuder delar av Micros sortiment genom en så kallad shop-inshoplösning i de verkstäder där vi utför enklare mekanikerjobb enligt vårt koncept Snabbservice. Idag kan vi erbjuda Micros produkter i 18 verkstäder. Totalt har Vianor 56 verkstäder varav 36 erbjuder Snabbservice. Detta antal planeras att öka till mellan 40 och 45. På sikt ska samtliga verkstäder med Snabbservice erbjuda Micros sortiment. Hur kan samarbetet utvecklas? Samarbetet kommer i framtiden också att innebära att kunderna åker till Vianor för att få det avgassystem eller de Samarbetet är en vinna-vinna situation för båda företagen. bromsbelägg, som de köpt hos Micro, monterade. I kassan hos Micro får kunden reda på hur mycket det kostar att få monteringen gjord hos Vianor. Detta samarbete har ännu inte kommit igång, men vi planerar att inleda det efter sommardäcks säsongen, det vill säga mot slutet av våren Vi ser en stor potential på detta område då det skulle skapa stora mervärden för våra kunder. Eddie Runfors, Vianor Vad tror du om framtiden för samarbetet? Micro och Vianor matchar varandra perfekt och samarbetet skapar ett ökat mervärde för våra kunder. Vi hoppas kunna finna ytterligare samarbetsformer, exempelvis inom marknadsföring. Ett sådant samarbetsområde skulle innebära att vi kan utnyttja varandras kunddatabaser, åstadkomma ömsesidiga samordningsfördelar samt minska våra marknadsföringskostnader samtidigt som vi skapar mervärde åt våra kunder. 18

19 Samarbetet med Micro gör Motormännens medlemskap mer attraktivt Intervju med Jan Berger, Produkt- och Partneringansvarig, Motormännens Riksförbund. Hur ser samarbetet ut idag? Samarbetet har precis initierats genom att Motormännens medlemmar fått ett antal rabatterbjudanden hos Micro. Motormännens butik, vid huvudkontoret i centrala Stockholm, har dessutom inrett en avdelning i skyltfönstret där Micros produkter ställs ut. Dessa produkter uppdateras kvartalsvis och omfattar allt från service till styling. Varför är just Micro en bra samarbetspartner? Micro tänker konsumentbaserat vilket gör företaget till en idealisk samarbetspartner för Motormännen. Butikerna är snygga och prydliga, de riktar sig till vanliga människor och personalen är serviceinriktad. Micro riktar sig till konsumenter, inte proffs. Huvuddelen av Motormännens medlemmar bor i Samarbetet med Micro går hand i hand med både Motormännens utveckling och våra medlemmars önskemål. Vi tar gärna ytterligare steg för att ligga i framkant och för att ta hand om våra medlemmar och kunder på bästa sätt. Jan Berger, Motormännens Riksförbund storstadsregionerna och är relativt kapitalstarka. De tycker om sina bilar och lägger lite extra resurser på dem. De är entusiaster vilket innebär att bilen är en livsstilssymbol som står för frihet. Detta stämmer väl med vad Micro erbjuder. Berätta om vad samarbetet ger Motormännen. Bra erbjudanden skapar ett mervärde för medlemmarna vilket gör att de i större utsträckning förnyar medlemskapet. Under det senaste året har Motormännen upplevt en positiv trend efter en lång tid av medlemstapp. Tidigare har vi inte tänkt affärsmässigt och har inte kunnat hantera den förändrade marknaden. Detta vände under fjolåret då vårt medlemsantal ökade till från Vi ser det som ett resultat av vår nya strategi där vi studerat de vi anser vara våra bästa medlemmar och använt resultaten för att skapa en profil att rikta vår marknadsföring mot. Hur tror du att samarbetet kan utvecklas? Vi undersöker hur vi ska kunna samarbeta mera konceptuellt. Detta skulle bland annat kunna omfatta stöd och information till våra medlemmar när det gäller bilvård. Det handlar om att ge medlemmen mer än vad han eller hon förväntar sig. En annan prioritering är att få igång näthandeln. Bra produkter via e-handel vore en stor tillgång och en förmån som medlemmarna skulle utnyttja. 19

20 Bolagsstyrning Löner och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Ersättning till den verkställande direktören beslutas av styrelsen. Ersättningsnivåerna för verkställande direktören revideras årligen. Incitamentsprogram Samtliga anställda ingår i bolagets bonusprogram som är baserat på tre nyckeltal för verksamheten. För varje delmål som uppnås utgår en tredjedel av den totala bonusen. Bonusens storlek för enskilda personer är bland annat beroende av befattning i bolaget. Utöver detta finns personliga mål för butikschefer samt andra nyckelpersoner. Uppsägningstid och avgångsvederlag För den verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Inga avgångsvederlag har avtalats för styrelseledamöter. Övriga anställda har uppsägningstid mellan två och sex månader. Styrelsens arbetsformer Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Styrelsen utses av bolagsstämman och ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöterna utses vid årsstämman för en mandatperiod om ett år i taget. Nuvarande styrelse valdes vid årsstämman den 10 maj 2007 och består av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till styrelseordförande omvaldes Mats Nilstoft och till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Sven A Olsson, Thomas Stenberg och Jeffrey T Cook samt till suppleanter valdes Claes Olsson och Gösta Sjölin. Styrelsen kan nås via kontakt med bolagets huvudkontor, se kontaktdetaljer i avsnittet Adresser. Styrelsen ska enligt gällande arbetsordning sammanträda minst fyra gånger mellan varje årsstämma. Under 2007 hölls sammanlagt sju styrelsemöten. I bolagets styrelse finns den erfarenhet av och kompetens på de områden som är relevanta för bolagets verksamhet för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten. Bolagets styrelse följer en arbetsordning innehållande instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Arbetsordningen är föremål för årlig översyn. Styrelsen utvärderar fortlöpande bolagets handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av bolagets medel. Styrelsen fastställer mål, väsentliga policies och strategiska planer för bolaget samt övervakar fortlöpande såväl efterlevnaden av dessa som att de blir föremål för uppdatering och översyn. Styrelsen i bolaget har även utfärdat en VD-instruktion avseende bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Revisions- och ersättningsfrågor Styrelsen har inte utsett något särskilt revisionsutskott eftersom styrelsen anser att styrelsen i sin helhet på ett ändamålsenligt sätt kan fullgöra de uppgifter som normalt åligger ett revisionsutskott. Styrelsen har inte utsett något ersättningsutskott. Istället uppdras åt styrelsens ordförande att bereda förslag avseende verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor vilka därefter är föremål för styrelsens godkännande. Ersättnings- och anställningsvillkor avseende andra ledande befattningshavare direkt underställda den verkställande direktören beslutas av den verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. Handlingar som hålls tillgängliga Micro Holdings årsredovisning och revisionsberättelse för åren 2003 till och med 2007 samt bolagsordning finns att tillgå i elektronisk form på bolagets hemsida Finansiell information om Micro Holding och dess dotterbolag kan även beställas direkt av bolaget. Koden för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas av samtliga bolag på OMX Nordiska börs Stockholm som har ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor. Bolagsstyrningsfrågor är viktiga för Micro Holding, men med hänsyn till att bolaget inte är noterat på Stockholmsbörsen är bolaget inte skyldigt att tillämpa Koden. Bolaget har därför valt att avvakta med att formellt tillämpa Koden. 20

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen!

VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen! Årsredovisning 2003 VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen! ÖVERSIKT Året i korthet... 3 Aktien... 4 VD-ord... 6 Mål och strategier... 8 Marknad... 10 VERKSAMHET Verksamhet och logistik... 14 Produkter... 17 Marknadskommunikation...

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden,

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden, Årsredovisning 2001/2002 Innehåll Clas Ohlson ab (publ) Organisationsnummer: 556035-8672 Årsredovisning första maj 2001 till sista april 2002. Finansiell information 2 Bolagsstämma 2 Året i korthet 3 Intervju

Läs mer

Två minuter om DIBS NETTOOMSÄTTNING I MILJONER KRONOR RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR BUTIKERNAS E-HANDELSVOLYM I MILJARDER KR 120 50 47,1 42,7

Två minuter om DIBS NETTOOMSÄTTNING I MILJONER KRONOR RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR BUTIKERNAS E-HANDELSVOLYM I MILJARDER KR 120 50 47,1 42,7 ÅRSREDOVISNING 1 Två minuter om DIBS DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra betalningslösningar på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt för över 15 000 kunder. Hittills har vi genomfört

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2009 2

Årsredovisning 2009 2 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2009 2 Innehållsförteckning Viktiga datum 2009 Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Delårsrapport Q1 28

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM

NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM NOTERING AV PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM INNEHÅLL Sammanfattning 1 Riskfaktorer 8 Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Marknadsöversikt 16 Affärsidé, mål och strategi 20 Verksamhetsbeskrivning 21 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen

Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen Årsredovisning 2014 InnehållA 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Om AllTele 6 AllTeles affärsmodell 7 Affärsmodell Bredband 8 Affärsmodell Telefoni

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 6 Finansiella mål och framtidsutsikter 13 Försäljningskanaler 15 Ekonomisk utveckling i sammandrag

Läs mer