Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

2 Bilvård och tillbehör Köp 3 betala för 2 Vi bjuder på den billigaste! Pris från 69:- Meguiar s har ett brett sortiment av bilvårdsprodukter och tillbehör. Vill du ha lättarbetade produkter och ett lysande resultat är det Meguiar s du ska välja. Hitta din närmaste MICRO-butik på Priset gäller tom , och mot uppvisandet av annons och legitimation vid köp i någon av Micros 15 butiker. Rabatten kan ej ges vid köp via

3 Innehåll År 2007 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12 Marknadskommunikation...14 Micro Holdings aktie och ägarstruktur...16 Micros samarbetspartners...18 Bolagsstyrning...20 Räkenskaper...21 Styrelse...38 Adresser...39 Aktieägarinformation Ansvarig för aktieägarkontakt är Kristina Jarring, VD. Löpande information publiceras på samt tillhandahålls via Waymaker. Årsstämma Årsstämma hålls torsdagen den 8 maj klockan på Scandic Hotel, Florettgatan 41 i Helsingborg. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på hemsidan. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 3 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Anmälan Anmälan om deltagande ska ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 4 maj klockan och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, Helsingborg, per fax: eller per I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Rapporttillfällen 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 kommer att avges den 9 maj Delårsrapport april-juni 2008 kommer att avges den 26 augusti Delårsrapport juli-september 2008 kommer att avges den 13 november Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 kommer att avges i februari 2009

4 År 2007 i korthet ANTALET BESÖK I MICROBUTIKERNA Nya samarbeten medför kraftigt ökad kundbas Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under året till 153,2 Mkr (146,2). Resultatet efter skatt uppgick till -27,8 Mkr (-6,7). Resultatet per aktie var -0,16 kr (-0,07). Samarbeten med Preem, Vianor/Nokian Tyres och Motormännen utvidgar Micros potentiella kundbas och ökar tillgängligheten för företagets produkter. Nyemission riktad till Mohammed Al Amoudi tillför bolaget 20 Mkr. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Mot bakgrund av de inledda samarbetena bedöms bolaget kunna nå break-even under senare delen av ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 GENOMSNITTLIGT INKÖP I MICROBUTIKEN (SEK) Nyckeltal Micro Holding AB Micro Holding AB Soliditet, % 44,0 47,2 26,8 Rörelsemarginal, % -17,9-4,2 1,0 Resultat per aktie, kr -0,16-0,07 +0, ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 SERVICEGRADEN MÄTS I MICROSHOPPER (MAX 23) ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 ANTALET NYUTFÄRDADE MICROKORT ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR

5 Fakta om Micro Micro Holding AB äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Under våren 2008 öppnas ytterligare en butik, placerad i Norrköping. Micro är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av reservdelar och tillbehör för bilar. Verksamheten startades 1958 i Anderstorp i Småland av familjen Kroon. Micro Holding AB (f d Powerit PS AB publ) är noterat på First North sedan Idag är de två största aktieägarna Mohammed Al Amoudi och Mats Nilstoft med familj med 29,9 respektive 18,2 procent av röster och kapital. Uddevalla Göteborg Borås Supermekare 49% Halmstad Löddeköpinge Malmö FÖRDELNING AV KUNDER PER KATEGORI (%) Gör-det-självare 31% VÅRA BUTIKER 100% 80% Örebro Gävle Uppsala Barkarby Kungens Kurva Eskilstuna Norrköping (från mars 2008) Anderstorp samt centrallager Helsingborg samt servicekontor FÖRDELNING AV KUNDER PER ÅLDERSGRUPP (%) 51 år och äldre 60% Andra kunder 20% Micros kunder kan delas in i tre grupper; den största är supermekare som klarar avancerade reparationer på egen hand. 40% 20% 0% ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 Micro har många unga bilintresserade kunder år år FÖRDELNING AV KUNDER EFTER BILENS ÅLDER (%) FÖRDELNING AV KUNDER PER KÖN (%) Äldre än % 100% 80% % 2000 och nyare 45% 60% 40% Majoriteten av Micros kunder har äldre bilar som kräver mer vård. 20% Män 0% ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 Kvinnor Var fjärde kund är kvinna. 5

6 Nya samarbeten vidgar Micros kundbas och ökar tillgängligheten för våra produkter Micro är en detaljhandelskedja som är helt fokuserad på bilreservdelar och biltillbehör. Våra kunder är allt ifrån vanliga bilägare till verkliga bilentusiaster som alla uppskattar bra produkter, pålitliga varumärken och god service. Vårt sortiment speglar målgruppernas efterfrågan och har förstärkts genom en satsning på reservdelar. Marknadsföringen har intensifierats och vår hemsida fungerar som en digital katalog där reservdelar kan sökas och beställas med hjälp av registreringsnumret. I sin nuvarande form är Micro i flera avseenden ett nytt företag med en aktie som handlas på First North. Verksamheten som startade redan 1958 har haft en svag utveckling sedan grundarfamiljen sålde företaget Med nya ägare och ny ledning sedan drygt två år tillbaka arbetar vi nu målmedvetet med att förstärka verksamheten. Vårt främsta mål är att uppnå stabil och uthållig vinst. Detta kan främst ske genom att utveckla verksamheten så att vi kan fördubbla omsättningen fram till Vägen dit följer en strategi som innebär att Micro ska ge bästa tänkbara personliga service, bygga lojala kundrelationer med hjälp av bland annat Microkortet samt investera i marknads kommunikation och närhet till kunderna. Kostnader för att nå kritisk massa Under 2007 tog Micro flera viktiga steg i sin nya färdriktning, men låt mig direkt säga att mycket arbete återstår innan vi når målet att visa stabil och uthållig vinst. Micro måste utvecklas och dimensioneras för en större verksamhet än dagens. Kostnaderna för detta slås ut på en försäljning som ännu inte har nått kritisk massa, och årets resultat belastas därför med kostnader för nya butiker, förbättrad logistik och utveckling av e-handel. Flera viktiga samarbeten påbörjade På vår väg att utveckla Micro är det mycket glädjande att vi under det gångna året har nått stora framgångar med att etablera samarbeten med stora aktörer i branschen: Micro och Vianor/Nokian Tyres, nordens största däckservicekedja, har inlett ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-in-shop-lösningar (det vill säga med butiker i butiken ). Samarbetet innebär att samtliga Micro-butiker från april 2007 erbjuder ett urval av Vianors sortiment. Efter ett framgångsrikt pilotförsök omfattande tre Vianor-verkstäder i Malmöregionen exponerade vid årets slut 16 Vianorverkstäder Micros produkter. På sikt ska samtliga verkstäder marknadsföra produkter från Micro. Micro och bensinhandelskedjan Preem har inlett ett samarbete som avser användningen av respektive företags kundkort i de båda kedjorna. Detta innebär att Micros kortkunder får rabatt på bensin hos Preem och att Preems kunder får rabatt när de handlar med sina kort hos Micro. Preem har uppemot kortkunder samt i storleksordningen 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter. Det faktum att Preems huvudägare Mohammed Al Amoudi personligen har gått in som huvudägare i Micro understryker långsiktigheten i detta samarbete. I slutet av året tecknade Micro ett samarbetsavtal med Motormännens Riksförbund, som är Sveriges största motororganisation med medlemmar. Avsikten med samarbetet är att Micro ska kunna nå fler bilintresserade konsumenter samtidigt som Motormännens medlemmar ges förmånliga priser på bildelar och biltillbehör. Alla våra partners kunder är bilintresserade, potentiella kunder till Micro. Därför innebär samarbetena en kraftig förstärkning av vår kundbas och väsentligt ökad tillgänglighet för våra produkter. Det kommer att bidra till vår fortsatta tillväxt, samtidigt som jag vill understryka att samarbetena är under uppstart och får effekt efterhand som gemensam marknadsföring och shop-inshop-lösningar byggs upp. 6

7 Etablering av butiker i attraktiva lägen Micro har ambitionen att öka sin täckning av den svenska marknaden. Mot bakgrund av att de påbörjade samarbetena kommer att göra produkterna tillgängliga på ytterligare ett 80-tal orter runt om i landet, bedömer vi att detta mål effektivast nås genom en fortsatt utveckling av shop-in-shop-lösningar hos våra samarbetspartners. Egna etableringar kan utgöra komplement för att vi ska kunna tillhandahålla ett bredare sortiment på prioriterade lägen. Under året etablerades således en ny butik i Halmstad, medan butiken i Trollhättan, som var Micros till omsättningen minsta, lades ned. En butik öppnades i Sisjön, dit verksamheten i Göteborg har flyttats från tillfälliga lokaler. Butiken i Kungens Kurva har byggts om enligt Micros nya butikskoncept, vilket förstärker varumärket och ger tydligare exponering av produkterna. I mars 2008 öppnade en ny butik i Norrköping. Vi kommer under 2008 också att utveckla en ny e-handelslösning för våra produkter för att öka försäljningen och nå nya kunder. Utsikter för 2008 Micro är ett välkänt varumärke. Företaget är inne i en period av kraftfulla satsningar för att utveckla verksamheten i syfte att öka försäljningen och nå lönsamhet, men ännu återstår en hel del arbete för att vi ska nå våra mål. Styrelsen bedömer möjligheterna som goda att de förändringar som har genomförts och ska genomföras kommer att medföra positiva resultat och vara till fördel för såväl kunder som aktieägare. Målet är att i befintliga butiker och med hjälp av såväl e-handel som de under året inledda samarbetena fördubbla företagets omsättning fram till och med Bolaget lämnar ingen prognos för 2008, men mot bakgrund av de inledda samarbetena bör Micro kunna nå breakeven under senare delen av Jag vill till sist tacka alla våra kunder och medarbetare för deras stora engagemang för Micro. Helsingborg i april 2008 Kristina Jarring, Verkställande direktör Fördubblat antalet Microkortkunder En viktig målsättning är att bygga en bas av stamkunder genom att aktivt marknadsföra kundkortet Microkortet. Under året har antalet kortinnehavare i princip fördubblats från cirka vid årets början till cirka vid årets slut. Målsättningen för 2007 var att nå kortinnehavare, vilket alltså har överträffats. Kortkunderna svarade för 22,8 procent av omsättningen, vilket innebär en kraftig ökning jämfört med föregående år (12,7). För 2008 har målet för antalet kortkunder satts till totalt Kortet är en bra affär för Micro, eftersom kortkunderna handlar för i genomsnitt betydligt större summor än övriga kunder och marknadsföringskostnaden är lägre. 7

8 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Micro ska vara det självklara valet för den bil- och motorintresserade konsument som värderar: Personlig service. Hög produktkvalité i ett brett sortiment. Mervärde i form av bonus. Tillgänglighet generösa öppettider. Långsiktiga mål Att uppnå stabil lönsamhet, såväl för enskilda butiker som för hela rörelsen senast Att i befintliga butiker och med hjälp av såväl e-handel som samarbeten med andra aktörer fördubbla omsättningen fram till och med Att etablera nya butiker i attraktiva handelslägen och växa såväl organiskt som genom förvärv. Att utveckla Microkortet så att det står för hälften av den totala omsättningen, samt att cirka konsumenter har kortet och använder det aktivt. Mål under 2008 Att öka snittinköpet till 230 kronor. Att Micros butiker i genomsnitt under 2008 ska uppnå 20 poäng av 23 i Micros mätning av servicegraden och bemötandet. Att öka antalet Microkortkunder till som står för 25 procent av omsättningen. Att fortsätta att reducera kostnaderna och utveckla logistiken. Strategier Fokus på bilintresserade konsumenter Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan för bildelar och tillbehör med fokus på konsumenternas behov. Micro vill bli ett etablerat varumärke bland bilintresserade, vilket ska uppnås med hjälp av intensifierad marknadskommunikation. En viktig och växande målgrupp är kvinnor, som efterfrågar mer rådgivning och service. Personlig service Personlig service är ett viktigt konkurrensmedel som banar väg för ökad försäljning. Micros väg är ett egenutvecklat koncept för att mäta servicegraden och bemötandet i butikerna. Hög tillgänglighet Micro satsar på butiker i attraktiva lägen med öppettider sju dagar i veckan, på e-handel och på samarbeten med andra företag och organisationer inriktade mot bilintresserade konsumenter. Starka varumärken med kvalitet Micros sortiment förädlas från egna lågprisprodukter till att i ökad omfattning bestå av starka varumärken. Micro strävar efter en ökad andel varumärken med ensamrätt. Microkortet Trogna kunder med Microkort belönas med bonus från första kronan och månatlig bonuscheck utsågs Microkortet till bästa bonuskort i detaljhandeln av tidningen Privata Affärer. 8

9 Organisation och ledning Ola Fridenborg, inköpschef Första bil: Röd VW-bubbla, 1965 Drömbil: Lexus 450 Antal aktier: Anders Lenander, logistikchef Första bil: Saab V4, 1967 Drömbil: Ford Mustang, 1965 Antal aktier: Johan Forslund, försäljningschef Första bil: Plymouth Valiant Drömbil: Corvette Stingray Antal aktier: Kristina Jarring, VD Första bil: Honda Civic Drömbil: Porsche Boxster Antal aktier: Butikscheferna har nyckelroll Micro har 14 butiker, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Butikscheferna har stor frihet att ta initiativ när det gäller lokala aktiviteter och strukturen på butiken inom de ramar som det övergripande butikskonceptet och pågående kampanjer medger. Micro har bonussystem för butikscheferna som dels bygger på resultat i Micros servicemätningar, dels på antalet nya Micro-kortkunder respektive butik värvar. VD Marknadsavdelning Produkt/Inköpsavd. Försäljningschef Ekonomi/Administrationsavd. Logistikchef BC Malmö BC Barkaby BC Eskilstuna BC Halmstad BC Kungens kurva BC Helsingborg Legal struktur Micro Holding AB, med säte i Helsingborg, består av moderbolaget Micro Holding AB med helägda dotterbolagen Micro Generation AB, Micro Delar AB och Gri-Gri AB. Micro AB är ett helägt dotterbolag till Gri-Gri AB och det enda rörelsedrivande bolaget i koncernen. Övriga dotterbolag är vilande. BC Örebro BC Uddevalla BC Anderstorp BC Uppsala BC Löddeköpinge BC Borås BC Sisjön BC Gävle BC Norrköping 9

10 Marknaden Den svenska fordonsparken växer stadigt Grunden för efterfrågan på Micros produkter är antalet bilar ökade nyregistreringen av personbilar i Sverige med 8,5 procent till bilar, varav drygt hälften såldes till juridiska personer. Till det kommer direktimport av cirka bilar, något fler än Vid årets slut fanns 4,3 miljoner bilar i trafik, varav 80 procent ägdes av privatpersoner. Därutöver var bilar avställda. Det är framförallt ägarna till fordon som är äldre än tre år som svarar för efterfrågan på produkter för lättservice. Biltillbehör, bilvårdsprodukter och produkter som gör bilen personlig säljs däremot till alla fordon oavsett ålder. Vid utgången av 2007 fanns 1,6 miljoner fordon som var äldre än 10 år. Reservdelar efterfrågas även i större utsträckning till äldre bilar. Ett mått på omfattningen av reparationsbehovet är att av de 3,2 miljoner personbilar som besiktigades 2007 så hade en tredjedel cirka 1 miljon fel som krävde ombesiktning efter reparation. Intresset för husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren. Vid utgången av 2007 fanns drygt husvagnar och husbilar i trafik, därutöver finns avställda husvagnar och avställda husbilar i registret. Motorcyklar har en trogen krets förare, som ofta ser mc-intresset som en livsstil. Det finns motorcyklar registrerade i Sverige. Entusiaster viktig målgrupp Det finns ett stort bil- och motorintresse i Sverige. En halv miljon svenskar är medlemmar i någon motororganisation. Entusiasterna utgör en viktig målgrupp för Micro. En betydande del av de avställda fordonen ägs av denna kategori bilägare. Uppgifter från motororganisationer visar på att drygt bilar i Sverige är entusiastförsäkrade och att bilar är skattebefriade på grund av att de är 30 år eller äldre. Konsumentmarknaden värd 6 miljarder kronor I genomsnitt lägger hushållen drygt kronor per bil på drift av densamma exklusive kostnader för drivmedel 10

11 och skatt. Det ger ett totalt marknadsvärde i konsumentled på 25 miljarder kronor. Uppskattningsvis avser drygt 6 miljarder kronor kategorierna reservdelar och tillbehör. Konkurrenterna återfinns bland såväl reservdelskedjor som detaljhandel, bygg & stormarknad, radiohandel, bensinstationer och märkesåterförsäljare. De viktigaste är Mekonomen, som har fokus på verkstäder och starka varumärken men som också inlett en konsumentsatsning, samt Biltema som är en diversehandel med fokus på försäljning av egna lågprisvarumärken till konsumenter. Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom reservdelar och biltillbehör för konsumenter. Micros marknadsandel uppgår till drygt 2 procent. 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANDEL PERSONBILAR ÄLDRE ÄN 10 ÅR Finland Grekland Sverige Danmark Portugal Italien Källa: BilSweden, siffrorna avser 1/ Spanien Österrike Frankrike Tyskland Holland Belgien UK Irland Marknadstrender Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt, vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, som i sin tur styrs av antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll samt bilparkens storlek. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras, bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den istället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs främst av den allmänna konsumtionsnivån. Efterfrågan på reservdelar är därför störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. De flesta större branscher inom detaljhandeln i Sverige har genomgått strukturomvandlingar och konsolidering, men för bildelsbranschen pågår denna process. Branschen utvecklas mot att bestå av färre aktörer som tar en allt större marknadsandel. Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog innebär en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunicerar med kunder. Som marknadsföringskanal står hemsidan för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. Den svenska bilparken är en av de äldsta i EU. FORDON I TRAFIK NÅGON GÅNG UNDER ÅRET EFTER ÄGARE Källa: SIKA, siffrorna avser 2007 Män Kvinnor Juridiska personer Kvinnor äger i dag knappt 30 procent av personbilarna. FACKHANDEL DIVERSEHANDEL Mekonomen Autoexperten Meca AD Center Original Bildelsspecialisten PROFFS FORDON I TRAFIK EFTER ÅLDER Källa: BilSweden, årsbok 2006 Cirka fyra av tio bilar i trafik hör till ålderskategorin 3-8 år. Biltema Clas Ohlsson Jula Bensinstationer KONSUMENT 0-2 år 3-8 år 9-13 år år >20 år Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bildelar och biltillbehör som vänder sig till konsumenter. 11

12 Verksamheten Mötet med kunden avgörande för framgång För Micro är mötet med kunderna avgörande för framgången. Det är i butiken som affärsidéns bärkraft prövas: Micro ska vara det självklara valet för den biloch motorintresserade konsument som värderar personlig service, hög produktkvalité i ett brett sortiment, mervärde i form av bonus och tillgänglighet i form av generösa öppettider. Micro förbättrar också tillgängligheten genom samarbete med företag och organisationer med stor geografisk utbredning. Som komplement finns Micros webbutik. Micros 14 butiker ligger i anslutning till handelsplatser där konsumenter rör sig. Butikerna har öppet sju dagar i veckan, vilket ger god tillgänglighet för gör-det-självare som reparerar bilen på sin fritid. Under 2007 minskade antalet besökare med 10 procent till 1,7 miljoner, vilket dock kompenserades av att snittinköpet per kund ökade och att en större andel av besökarna handlade. Snittinköpet ökade med 10 procent till 218 kronor. Målet för 2008 är att öka snittköpet till 230 kronor. Utvidgat samarbete med Vianor/ Nokian Tyres Micro och Vianor, nordens största däckservicekedja, inledde i februari 2007 ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-in-shop-lösningar. Samarbetet innebär att samtliga Micro-butiker från april 2007 erbjuder ett urval av Vianors sortiment. Efter ett framgångsrikt pilotförsök om- fattande tre Vianor-verkstäder i Malmöregionen exponerade vid årets slut 16 Vianor-verkstäder Micros produkter. På sikt ska samtliga verkstäder marknadsföra produkter från Micro. Samarbete med Preem Micro och bensinhandelskedjan Preem har ingått i ett samarbete som avser användningen av respektive företags kundkort i de båda kedjorna. Detta innebär att Micros kortkunder får rabatt på bensin hos Preem och att Preems kunder får rabatt när de handlar med sina kort hos Micro. Preem har uppemot kortkunder, vilket innebär att Micro genom samarbetet avsevärt vidgar sin potentiella kundbas. Preem har också i storleksordningen 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter genom shop-in-shop-lösningar. Samarbetsavtal med Motormännen I december tecknade Micro ett samarbetsavtal med Motormännens Riksförbund, som är Sveriges största motororganisation med medlemmar. Avsikten med samarbetet är att Micro ska kunna nå ut till fler bilintresserade konsumenter samtidigt som Motormännens medlemmar ges förmånliga priser på bildelar och biltillbehör. Etablering av nya butiker Micro har ambitionen att öka sin täckning av den svenska marknaden. Mot bakgrund av att de påbörjade samarbetena kommer att göra produkterna tillgängliga på ytterligare ett 80-tal orter runt om i landet, bedömer bolaget att detta mål effektivast nås genom fortsatt utveckling av shop-in-shop-lösningar. Egna etableringar kan utgöra komplement till dessa för att bolaget ska kunna tillhandahålla ett bredare sortiment på prioriterade lägen. Under året har således en ny butik etablerats i Halmstad, medan butiken i Trollhättan, som var Micros till omsättningen minsta butik, har lagts ned. I maj öppnades en ny butik i Sisjön, dit verksam heten i Göteborg har flyttats från tillfälliga lokaler. I oktober öppnade butiken i Kungens Kurva i befintliga lokaler som byggts om enligt Micros nya butikskoncept vilket förstärker varumärket och ger tydligare exponering av produkterna. En ny butik öppnas i Norrköping under mars Marknadsföring via nätet Micro kommer att förstärka sin marknadsföring av bilreservdelar och biltillbehör genom att utveckla sin hemsida och e-handel. Många konsumenter förbereder sina inköp genom att hämta information på nätet, vilket gör att satsningen också väntas öka antalet besökare i kedjans butiker. Effektivare logistik Micro har centrallager i Anderstorp som förser butikerna med produkter, men vissa leveranser sker direkt från leverantörerna. Det handlar inte minst om beställningssortimentet på drygt artiklar. Under året har centrallagret byggts ut till ett effektivt logistikcentrum på kvadrat meter. 12

13 Målet med utbyggnaden är att minska den totala lagerhållningen, effektivisera distribu tionen och säkerställa varuflödet till butikerna, inte minst med hänsyn till de samarbeten som har inletts under året. Micros väg ledstjärna för medarbetarna Erfarenheten och marknadsundersökningar tyder på att servicegraden har stor betydelse för köpupplevelsen. Micro arbetar med ett eget koncept somt bygger på att all personal i butik ska prioritera att ge bästa tänkbara service för att överträffa kundens förväntningar. Konceptet följs upp varje månad. Ett helt perfekt bemötande enligt Micros väg ger butiken 23 poäng. Under 2007 nådde butikerna betyget 19 poäng i genomsnitt. Målet för 2008 är att nå 20 poäng. Starka varumärken och brett sortiment Micro arbetar i dag främst med kända varumärken inom respektive produktgrupp. Ambitionen är att kunna erbjuda ett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Micro har även ett mindre sortiment av egna varumärken av god kvalitet. Totalt finns cirka produkter i lager och sortimentet uppgår till artiklar. Beställningsvaror levereras normalt dagen efter beställningen. Micros sortiment kan delas in i sex områden: Lättservice: Produkter som konsumenten själv kan byta utan specialkunskap. Bilvård: Produkter för städning, rengöring och vård av bilen. Styling: Produkter som ger kundens bil unikt utseende. Reservdelar: Till exempel slit- och utbytesdelar för reparation av bilen. Tillbehör: Produkter som ljud och bild, barnsäkerhet och förvaring. Verktyg: Bilrelaterade verktyg som behövs för reparationer. MICROS VÄG INNEBÄR ATT MEDARBETARNA SKA: Hälsa på kunden inom 30 sekunder Tilltala kunden inom 1 minut Ställa frågor till kunder för kompletta lösningar Avsluta på ett sätt så att kunden är nöjd Överträffa kundens förväntningar Tacka och hälsa välkommen åter! Tillbehör: 54% Reservdelar: 44% Verktyg: 2% 13

14 Marknadskommunikation Microkortet En stor del av marknadskommunikation riktar sig direkt till detaljhandelskedjans mest trogna kunder. Microkort-kunderna fördubblade sin andel av omsättningen under 2007 och är en hörnsten i strategin för att skapa en stabil och lönsam kundbas. De cirka kortkunderna svarade för 23 procent av omsättningen Med hjälp av förmånlig bonus på alla inköp och månatliga utskick med bonuscheck och erbjudanden, skapar Microkortet kundlojalitet. marknadsinvesteringarna då ger bättre utdelning. Internet En funktionell hemsida med en lätthanterad e-handelslösning bedöms få stor betydelse för att öka försäljningen och nå nya kunder. Under 2007 har beslut tagits om utveckling av Micros hemsida, en investering på totalt 2,5-3 miljoner kronor. Den nya lösningen kommer att vara i drift under sommaren Micro marknadskommunikation är målgruppsorienterad och syftar till att stärka varumärket och bredda basen genom att nå fler potentiella kunder. För att uppnå detta arbetar företaget med tre huvudsakliga verktyg; Microkortet, marknadskommunikation tillsammans med partners och utveckling av de digitala kanalerna. Därutöver sker andra marknadsinsatser riktade mot allmänheten i anslutning till butikernas upptagningsområde, samt insatser i form av sponsring av olika arrangemang som vänder sig till bil- och motorintresserade. Samarbeten Micros potentiella kundbas och tillgängligheten för företagets produkter har förstärkts genom samarbetena med Preem, Vianor/ Nokian Tyres och Motormännen. De handlar inte bara om shop-in-shop-lösningar, utan ger även Micro möjlighet att bredda sin kundbas genom riktade erbjudanden till kunder hos Preem och Vianor, samt till Motormännens medlemmar. Under 2008 kommer marknadsinsatserna i större utsträckning att ske i form av riktade insatser till dessa målgrupper, eftersom Micro sponsrar arrangemang som riktar sig till entusiaster, t ex StreetCarsFest som sker på ett femtontal orter i Sverige. Därutöver genomför butikerna egna arrangemang. 14

15 ALLTID HOS MICRO Köp 4 liter olja, få oljefilter Köp minst 4 liter olja från Castrol, Quakerstate, Mobil eller Valvoline till din personbil, och du får det oljefilter som passar på köpet. (Oljefiltrets pris får ej överstiga 300 kr, om så är fallet erhålls en rabatt på oljefiltret på 300 kronor istället.) Köp 2 torkarblad, få spolarvätska Hos oss får du alltid säsongsanpassad spolarvätska på köpet när du köper minst 2 st torkarblad från Bosch. Vi har branschens bredaste sortiment på Bosch torkarblad! 17

16 Micro Holdings aktie och ägarstruktur Aktiekapitalets utveckling Ändring av Totalt Totalt År Händelse aktiekapital, aktiekapital, antal aktier SEK SEK 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission 1) , , Nyemission , , Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK 1) Registrerade av VPC efter Aktieägarstatistik Antal aktier Antal % av antalet % av röster aktieägare aktieägare och kapital ,3 0, ,3 0, ,3 0, ,8 0, ,9 0, ,3 0, ,5 1, ,7 1, ,6 4, ,3 2, ,6 14, ,2 13, ,2 59,0 Summa ,0 100,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 28 december Micro Holding AB (tidigare Powerit PS AB) är sedan 3 maj 2000 ansluten till Stockholms börsens handelsplats First North. Per den 31 december 2007 uppgick antalet aktier till med ett kvotvärde på 0,10 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Slutkursen för Micros aktie var vid årets sista handelsdag 28 december 0,23 kronor (0,49) per aktie. Nyemissioner under året I november 2007 genomfördes en riktad nyemission till Mohammed Al Amoudi av aktier till en kurs om 0,40 kronor, vilket motsvarar 20 miljoner kronor. Nyemissionen genomfördes i enlighet med beslutet vid en extra bolagsstämma 8 november i Helsingborg om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen skedde mot bakgrund av de inledda samarbetena med Preem och Vianor med motivet att erhålla finansiella resurser för att förstärka bolagets expansionsplan och utveckla de nya samarbetena. Vid den extra bolagsstämman bemyndigades styrelsen vidare att, under tiden fram till årsstämman 2008, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst kronor. Vid verksamhetsårets slut uppgick aktiekapitalet till ,20 kronor fördelat på aktier. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick vid årets utgång till (2 458) stycken. Största aktieägare var Mohammed Al Amoudi med 29,9 procent, Mats Nilstoft med familj genom bolag 18,3 procent, Bernt Plotek genom bolag 5,9 procent, Stellar International 4,9 procent och Banque Invik 4,0 procent. Utdelningspolicy Micro Holding är inne i en expansionsfas som väntas fortgå under de närmaste åren. Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån bolagets långsiktiga tillväxt och resultatutveckling samt kapitalbehovet för fortsatt expansion. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att utdelningspolitiken kommer att vara restriktiv under de närmaste åren. Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mohammed Al Amoudi ,91 Mats Nilstoft med familj genom bolag ,25 Bernt Plotek genom bolag ,93 Stellar International Holding INC ,89 Banque Invik ,00 Sven A Olsson ,61 Muirfield Invest AB ,47 Carnegie Trading ,86 Måns Hultman ,24 Övriga ,84 Summa ,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 28 december

17 Årets utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för verksamhetsåret Likviditetsgaranti Micro Holding har avtalat med Mangold Fondkommission om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet är att främja god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i den löpande handeln. Enligt avtalet ska likviditetsgarantin säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt fem procent. På köp- och säljsidan ska likviditetsgaranten säkerställa en volym motsvarande två handelsposter. 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 KURSUTVECKLING I SEK UNDER 2007 januari-mars april-juni juli-september oktober-december 17

18 Micros samarbetspartners Micro kompletterar Preems produktutbud Intervju med Peter Trawe, Produktansvarig för allianspartners, Preem. Vad går samarbetet ut på? Det går ut på två saker. Dels riktar vi marknadsföringsinsatser, som till exempel rabatter, gentemot varandras Vi tror mycket på detta samarbete. Preem och Micro kompletterar varandra väl och vänder sig till samma kundkrets. kortkunder. Dels, vilket är viktigast för oss, förbättrar Micro artikelsortimentet på våra bensinstationer. Micros produkter kompletterar vårt befintliga produktutbud väldigt bra. Utvecklingen på våra stationer har gått emot allt mindre biltillbehör och genom att i stället kunna erbjuda detta hos Micro så stärker vi värdet på vårt kundkort. Samtidigt får Micro på detta sätt en betydligt större kundmassa att bearbeta. Peter Trawe, Preem Hur ser samarbetet ut just nu? Samarbetet är ganska nytt och formerna har inte riktigt satt sig men det kommer att utvecklas ytterligare. I dagsläget marknadsför sig Micro varje månad mot våra kunder genom erbjudanden som skickas med i en bilaga till våra fakturor. Vilka planer finns för samarbetet? Vi diskuterar så kallade Shop-in-shop lösningar för att vidareutveckla samarbetet. Detta skulle ge våra kunder ytterligare värde genom att bilprodukterna blir än mer lättillgängliga. Vi diskuterar även andra samarbetsformer som till exempel events, där även Vianor och Motormännen skulle kunna inkluderas. Detta skulle vara en mycket stark konstellation som verkligen skulle kunna skapa mervärde för våra kunder. Vad tror du samarbetet kommer att innebära för er i framtiden? Vi hoppas att samarbetet med Micro gör våra kunder mer lojala. Dessutom stärker det vårt erbjudande mot företagsmarknaden väsentligt. Att vi kan erbjuda bildelar till våra stora kunder, som en del av bensinavtalet, ger oss ett bra konkurrensmedel i affärer med företag, kommuner och landsting. Samarbetet ger Vianor en jämnare efterfrågan Intervju med Eddie Runfors, Marknadschef Vianor. Vad är syftet med samarbetet? Det går ut på att Micro och Vianor hjälper varandra. Micro kan bredda kundbasen medan Vianor får hjälp med att utjämna de säsongsvariationer som uppstår inom däckbranschen. Vad innebär samarbetet konkret? Micro ställer ut och säljer våra däck och fälgar i sina butiker. I samband med däckförsäljningen bokar de också in en tid för kunden vid någon av våra verkstäder, där däcken sedan monteras. Vianor, i sin tur, erbjuder delar av Micros sortiment genom en så kallad shop-inshoplösning i de verkstäder där vi utför enklare mekanikerjobb enligt vårt koncept Snabbservice. Idag kan vi erbjuda Micros produkter i 18 verkstäder. Totalt har Vianor 56 verkstäder varav 36 erbjuder Snabbservice. Detta antal planeras att öka till mellan 40 och 45. På sikt ska samtliga verkstäder med Snabbservice erbjuda Micros sortiment. Hur kan samarbetet utvecklas? Samarbetet kommer i framtiden också att innebära att kunderna åker till Vianor för att få det avgassystem eller de Samarbetet är en vinna-vinna situation för båda företagen. bromsbelägg, som de köpt hos Micro, monterade. I kassan hos Micro får kunden reda på hur mycket det kostar att få monteringen gjord hos Vianor. Detta samarbete har ännu inte kommit igång, men vi planerar att inleda det efter sommardäcks säsongen, det vill säga mot slutet av våren Vi ser en stor potential på detta område då det skulle skapa stora mervärden för våra kunder. Eddie Runfors, Vianor Vad tror du om framtiden för samarbetet? Micro och Vianor matchar varandra perfekt och samarbetet skapar ett ökat mervärde för våra kunder. Vi hoppas kunna finna ytterligare samarbetsformer, exempelvis inom marknadsföring. Ett sådant samarbetsområde skulle innebära att vi kan utnyttja varandras kunddatabaser, åstadkomma ömsesidiga samordningsfördelar samt minska våra marknadsföringskostnader samtidigt som vi skapar mervärde åt våra kunder. 18

19 Samarbetet med Micro gör Motormännens medlemskap mer attraktivt Intervju med Jan Berger, Produkt- och Partneringansvarig, Motormännens Riksförbund. Hur ser samarbetet ut idag? Samarbetet har precis initierats genom att Motormännens medlemmar fått ett antal rabatterbjudanden hos Micro. Motormännens butik, vid huvudkontoret i centrala Stockholm, har dessutom inrett en avdelning i skyltfönstret där Micros produkter ställs ut. Dessa produkter uppdateras kvartalsvis och omfattar allt från service till styling. Varför är just Micro en bra samarbetspartner? Micro tänker konsumentbaserat vilket gör företaget till en idealisk samarbetspartner för Motormännen. Butikerna är snygga och prydliga, de riktar sig till vanliga människor och personalen är serviceinriktad. Micro riktar sig till konsumenter, inte proffs. Huvuddelen av Motormännens medlemmar bor i Samarbetet med Micro går hand i hand med både Motormännens utveckling och våra medlemmars önskemål. Vi tar gärna ytterligare steg för att ligga i framkant och för att ta hand om våra medlemmar och kunder på bästa sätt. Jan Berger, Motormännens Riksförbund storstadsregionerna och är relativt kapitalstarka. De tycker om sina bilar och lägger lite extra resurser på dem. De är entusiaster vilket innebär att bilen är en livsstilssymbol som står för frihet. Detta stämmer väl med vad Micro erbjuder. Berätta om vad samarbetet ger Motormännen. Bra erbjudanden skapar ett mervärde för medlemmarna vilket gör att de i större utsträckning förnyar medlemskapet. Under det senaste året har Motormännen upplevt en positiv trend efter en lång tid av medlemstapp. Tidigare har vi inte tänkt affärsmässigt och har inte kunnat hantera den förändrade marknaden. Detta vände under fjolåret då vårt medlemsantal ökade till från Vi ser det som ett resultat av vår nya strategi där vi studerat de vi anser vara våra bästa medlemmar och använt resultaten för att skapa en profil att rikta vår marknadsföring mot. Hur tror du att samarbetet kan utvecklas? Vi undersöker hur vi ska kunna samarbeta mera konceptuellt. Detta skulle bland annat kunna omfatta stöd och information till våra medlemmar när det gäller bilvård. Det handlar om att ge medlemmen mer än vad han eller hon förväntar sig. En annan prioritering är att få igång näthandeln. Bra produkter via e-handel vore en stor tillgång och en förmån som medlemmarna skulle utnyttja. 19

20 Bolagsstyrning Löner och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Ersättning till den verkställande direktören beslutas av styrelsen. Ersättningsnivåerna för verkställande direktören revideras årligen. Incitamentsprogram Samtliga anställda ingår i bolagets bonusprogram som är baserat på tre nyckeltal för verksamheten. För varje delmål som uppnås utgår en tredjedel av den totala bonusen. Bonusens storlek för enskilda personer är bland annat beroende av befattning i bolaget. Utöver detta finns personliga mål för butikschefer samt andra nyckelpersoner. Uppsägningstid och avgångsvederlag För den verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Inga avgångsvederlag har avtalats för styrelseledamöter. Övriga anställda har uppsägningstid mellan två och sex månader. Styrelsens arbetsformer Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Styrelsen utses av bolagsstämman och ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöterna utses vid årsstämman för en mandatperiod om ett år i taget. Nuvarande styrelse valdes vid årsstämman den 10 maj 2007 och består av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till styrelseordförande omvaldes Mats Nilstoft och till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Sven A Olsson, Thomas Stenberg och Jeffrey T Cook samt till suppleanter valdes Claes Olsson och Gösta Sjölin. Styrelsen kan nås via kontakt med bolagets huvudkontor, se kontaktdetaljer i avsnittet Adresser. Styrelsen ska enligt gällande arbetsordning sammanträda minst fyra gånger mellan varje årsstämma. Under 2007 hölls sammanlagt sju styrelsemöten. I bolagets styrelse finns den erfarenhet av och kompetens på de områden som är relevanta för bolagets verksamhet för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten. Bolagets styrelse följer en arbetsordning innehållande instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Arbetsordningen är föremål för årlig översyn. Styrelsen utvärderar fortlöpande bolagets handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av bolagets medel. Styrelsen fastställer mål, väsentliga policies och strategiska planer för bolaget samt övervakar fortlöpande såväl efterlevnaden av dessa som att de blir föremål för uppdatering och översyn. Styrelsen i bolaget har även utfärdat en VD-instruktion avseende bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Revisions- och ersättningsfrågor Styrelsen har inte utsett något särskilt revisionsutskott eftersom styrelsen anser att styrelsen i sin helhet på ett ändamålsenligt sätt kan fullgöra de uppgifter som normalt åligger ett revisionsutskott. Styrelsen har inte utsett något ersättningsutskott. Istället uppdras åt styrelsens ordförande att bereda förslag avseende verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor vilka därefter är föremål för styrelsens godkännande. Ersättnings- och anställningsvillkor avseende andra ledande befattningshavare direkt underställda den verkställande direktören beslutas av den verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. Handlingar som hålls tillgängliga Micro Holdings årsredovisning och revisionsberättelse för åren 2003 till och med 2007 samt bolagsordning finns att tillgå i elektronisk form på bolagets hemsida Finansiell information om Micro Holding och dess dotterbolag kan även beställas direkt av bolaget. Koden för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas av samtliga bolag på OMX Nordiska börs Stockholm som har ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor. Bolagsstyrningsfrågor är viktiga för Micro Holding, men med hänsyn till att bolaget inte är noterat på Stockholmsbörsen är bolaget inte skyldigt att tillämpa Koden. Bolaget har därför valt att avvakta med att formellt tillämpa Koden. 20

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll År 2008 i korthet...3 VD-ord...4 Marknaden...6 Verksamheten...9 Micro Holdings aktie och ägarstruktur...12 Förvaltningsberättelse...14 Finansiell rapportering...16

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Global Reports LLC. Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Global Reports LLC. Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING Kallelse Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2011 klockan 16.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Aktieägare som vill

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i, 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ( Bolaget eller Boule ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen,

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer