ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG"

Transkript

1 Box , Göteborg Telefon: Fax: Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg PRODUKTION: RUBRIK FOTO: MIKAEL GÖTHAGE & SHUTTERSTOCK BUSINESS REGION GÖTEBORG ÅRSBERÄTTELSE 2012

2 VI ÄR BRG För att nå framgång krävs hållbar tillväxt när vi summerar 2012 står det klart att Göteborgsregionen står stark i en ostadig omvärld. Trots euroturbulens och vikande tillväxt, både nationellt och globalt, har sysselsättningen växt elva kvartal på raken i vår region. Dessutom är företagens tillväxttakt betydligt högre än snittet i Sverige. Men vi kan förstås inte slå oss till ro och det finns mycket att förbättra. Till exempel måste byggandet öka och det krävs fortsatta satsningar på infrastrukturen. Att företagsklimatet är en prioriterad fråga för hela Göteborgsregionen är känt. Det ska vara enkelt att starta och driva företag här. Ett steg i rätt riktning är att Göteborgs Stad har inrättat en så kallad företagslots. Detta skedde i höstas och statistiken visar redan att funktionen uppskattas av de företag som vänder sig till lotsen. Det gäller även för vår region att fortsätta utvecklas som en attraktiv plats att leva, verka och bo i. Göteborgsregionen är trots allt liten och den globala konkurrensen är knivskarp. Vägen dit går genom hållbar tillväxt som vi arbetar för inom tre kärnområden; branschutveckling, etablering och investering samt företagsutveckling. Vi verkar naturligtvis i ett större sammanhang och samarbetar med många olika aktörer. i den här årsberättelsen för 2012 kan du läsa mer om hur Business Region Göteborg rent konkret verkar för ökad och hållbar tillväxt i vår region. Patrik Andersson vd Business Region Göteborg DETTA ÄR BRG: Business Region Göteborg är en neutral organisation som jobbar för att skapa hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Detta sker utifrån tre perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Business Region Göteborg skapar förutsättningar för att starta, utveckla och etablera företag i regionen. BRG:s verksamhetsmål Sju strategiska delmål och resultat under 2012 Företagen i Göteborgsregionen växer snabbare än snittet för Sverige. Målet nåddes trots att 2012 blev ett relativt svagt år för svensk tillväxt. Lönesumman ökade med 5,3 procent, vilket var klart högre än noteringen för riket. Företagsklimatet rankas högst bland landets storstadsregioner. Målet uppfylldes inte och därför vidtas flera åtgärder i regionen. Göteborgs Stad har inrättat en företagslots och fem kranskommuner har påbörjat omfattande utbildning för politiker och tjänstemän. 1. Minst 55 kvalificerade investeringar / etableringar per år. Viss avvaktan och försiktighet kan märkas men trots detta har målet uppfyllts. Regionen står sig väl i den globala konkurrensen Så finansieras BRG:s verksamhet % Projektfinansiering, näringslivet 43 % Basfinanisering 45 % Projektfinansiering, offentliga aktörer 6. Nöjda kunder med ett NKI på mer än 67. I senaste kundundersökningen noterade Business Region Göteborg ett NKI på 72. Det är ett starkt betyg och kunderna ger högt betyg även på måluppfyllelse Medelålder anställda Utveckla profileringen av Göteborgsregionen som ledande region inom miljöområdet. Vi arbetar till exempel med besökshantering inom ramen för Green Gothenburg och processleder och marknadsför demo-/utvecklingsprojekt för hållbara lösningar. KÖNSFÖRDELNING, BRG:s ANSTÄLLDA 37 % av de anställda är män 63 % av de anställda är kvinnor Högt nyföretagande med 11,3 nya företag per invånare. Än så länge finns bara statistik för första halvåret. Den visar på viss nedgång i nyföretagandet, men eftersom nivån är betydligt högre än 11,3 tror vi att målet kommer nås. Göteborgsregionen rankas bland världens 20 främsta kunskapsregioner (WKCI). I den senaste mätningen (från 2008) rankades Göteborgsregionen på plats nummer 16. Mycket tack vare företagens stora satsningar på forskning och utveckling. 2 Business Region Göteborg årsberättelse 3

3 13 kommuner en region 13 kommuner en region STENUNGSUND Centralort: Stenungsund (267) : Borealis LILLA EDET Centralort: Lilla Edet (40) : SCA Hygiene Products Göteborgsregionen består av 13 kommuner som övergripande samverkar för att utveckla näringslivet i regionen. KUNGÄLV TJÖRN Centralort: Skärhamn (15) : Wallhamn ALE Centralort: Alafors (265) : Eka Chemicals ALINGSÅS Centralort: Alingsås (302) : ABB Centralort: Kungälv (215) : Ica Sverige Tre frågor till Anette Svahn, näringslivsutvecklare i Kungälv. Varför är det viktigt med regionalt samarbete när det gäller att stödja företagen? Att arbeta tillsammans ger styrka, särskilt för lite mindre kommuner. Bland annat träffas alla näringslivsansvariga i Göteborgsregionen en gång i månaden för att utbyta tankar och erfarenheter. Det är värdefullt att Business Region Göteborg driver frågorna och tillsammans kan vi göra satsningar som enskilda kommuner inte skulle kunna mäkta med. Ge några konkreta exempel på samarbetet. Programmet Affärsdriven miljöutveckling är ett sådant. Med avstamp i det har Ale, Lilla Edet och vi i Kungälv satsat på ett eget miljönätverk med miljödiplomering. Ett annat resultat av samarbetet är undersökningen Insikt, som visar vad företagen tycker om den kommunala servicen. Anette Svahn Hur skulle samarbetet kunna utvecklas ytterligare? Vi skulle kunna utbyta ännu mer erfarenheter på våra regionala möten. Man kan lära sig mycket av varandra. ÖCKERÖ Centralort: Öckerö (52) : Berg Propulsion GÖTEBORG Centralort: Göteborg (5 715) : Volvo Cars KUNGSBACKA Centralort: Kungsbacka (832) : Veteranpoolen PARTILLE Centralort: Partille (319) : Lindex HÄRRYDA Centralort: Mölnlycke (369) : Swedavia MÖLNDAL Centralort: Mölndal (322) : Astra Zeneca LERUM Centralort: Lerum (282) : Assistansbolaget Larga 4 Business Region Göteborg årsberättelse 5

4 Arbetsmarknaden i siffror De varsel som drabbade Sverige i slutet av året berörde främst andra delar än Göteborgsregionen. Arbetslösheten steg något, men i Göteborgsregionen noterades samtidigt fler nyamälda platser hos arbetsförmedlingen platser nyanmäldes under år Antal nyanmälda platser hos arbetsförmedlingen inom Göteborgsregionen Under 2012 fanns fler lediga platser hos arbetsförmedlingen än under något annat år under 2000-talet. Tidigare år med höga siffror var 2011 och BRG:s analys: En styrka hos Göteborgsregionens arbetsmarknad är att det trots all 6 Business Region Göteborg årsberättelse platser nyanmäldes under år finansiell turbulens i omvärlden fanns rekordmånga lediga jobb att söka under Merparten av de lediga jobben fanns inom privata och offentliga tjänster. Utvecklingen ser helt annorlunda ut jämfört med det svaga året Antal fler personer med sysselsättning i Göteborgsregionen 2011 jämfört med år VI BLIR ALLT FLER ÖKAD SYSSELSÄTTNING Tillväxten fortsätter för elfte kvartalet i rad Fjärde kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta i Göteborgsregionen till personer. Det är fler än under fjärde kvartalet BRG:s analys: Antalet sysselsatta i Göteborgsregionen ökade under 2012 års samtliga kvartal och sysselsättningen har ökat elva kvartal i rad. Mycket positivt fler personer i Göteborgsregionen Göteborgsregionen närmar sig sakta men säkert en miljon invånare. Sedan år 2000 har befolkningen växt med över personer. 11 kvartal i rad med ökad sysselsättning (förändring på ett års sikt) företag har anställda. Sverige företag är enmansföretag och har därmed inga anställda. Göteborg Stockholm företag har 1 4 anställda företag har 5 19 anställda. 230 företag har över 200 anställda. Arbetsställen fördelade på storleksklass De flesta arbetsställen är enmansföretag och har alltså inga anställda. Totalt finns arbetsställen i Göteborgsregionen, vilket innebär en ökning med 900 stycken under året. 8,9 % 7,6 % 6,8 % Malmö 10,3 % + 0,3 VARSEL SIFFROR I FOKUS arbetsmarknad personer varslades i Göteborgsregionen personer varslades i Sverige Endast åtta procent av årets totala antal varsel i Sverige lades i Göteborgsregionen. BRG:s analys: Under framför allt hösten 2012 präglades delar av Sverige, men inte Göteborgsregionen, av en varselvåg. Här låg antalet varsel på en normal nivå. Göteborgsregionen står för tio procent av rikets folkmängd, men bara åtta procent av alla varsel drabbade regionen. + 0,2 + 0,4 + 0,4 Arbetslöshet 2012 Göteborgsregionen i förhållande till de andra storstadsregionerna samt riket i stort Arbetslösheten steg en aning (0,2 procentenheter) i Göteborgsregionen under BRG:s analys: Oron i omvärlden fick effekter på arbetsmarknaden under Arbetslösheten steg, men bara marginellt. I Göteborgsregionen var arbetslösheten 7,6 procent under december 2012, vilket är lägre än siffran för Sverige och Malmöregionen. 7

5 Näringslivet i siffror Konjunkturen var skakig, men trots detta noterade Göteborgsregionen stark tillväxt. Lönesumman växte med 5,3 procent, vilket var mer än ökningen i riket. BNPtillväxt i % Business Region Göteborg årsberättelse % BRANSCHTÄTHET Av samtliga branscher i riket finns 92 procent representerade i Göteborgsregionen. Här finns totalt 747 branscher SVERIGES BNP-UTVECKLING Sveriges BNP växte med 0,8 procent under Siffran är något sämre än för ett genomsnittsår, men till skillnad från 2008 och 2009 hade Sverige positiv tillväxt. BRG:s analys: Efter två år med historiskt sett höga tillväxttal bidrog den internationella lågkonjunkturen till att Sverige fick en sämre BNP-utveckling års resultat var det tredje sämsta under 2000-talet. De flesta europeiska länder utvecklades dock betydligt sämre och i många fall noterades negativ BNP-tillväxt. Sverige tycks alltså ha klarat sig förhållandevis väl. 5,3 procent växte företagens lönesumma, jämfört med 3,9 procent i riket. Lönesummans tillväxt Lönesummans tillväxt var betydligt högre i Göteborgsregionen än i riket. Den totala lönesumman i regionen under 2012 var 118 miljarder kronor. 1 BELGIEN 2 NORGE 3 TYSKLAND 4 USA 5 STOR- BRITANNIEN 6 KINA 7 RYSSLAND 8 FINLAND 9 FRANKRIKE 10 DANMARK VARUEXPORT I statistiken räknas förflyttade varor som export, vilket förklarar Belgiens förstaplats (genom Volvos fabrik i Gent). Den totala varuexporten från Göteborgsregionen under 2012 uppgick till 148 miljarder kronor. BRG:s analys: Göteborgsregionens företag är i hög grad exponerade mot länder som klarat sig relativt väl genom den internationella lågkonjunkturen. Det rör sig om länder i norra och västra Europa samt USA och tillväxtmarknaderna Kina och Ryssland. Så sent som för några år sedan var varken Kina eller Ryssland med på topplistan. GÖTEBORGSREGIONENS STÖRSTA FÖRETAG Volvo Cars är den klart största arbetsgivaren i näringslivet i regionen. De flesta bolag på 10 i topp-listan har högteknologisk profil Konjunkturindex hos företag inom Göteborgsregionen Två gånger om året frågar Västra Götalandsregionen ett par hundra företag i Göteborgsregionen om deras bild av det ekonomiska läget. Utifrån svaren tas ett konjunkturindex ett nettotal av positiva minus negativa svar fram. Året innebar en försvagning i Göteborgsregionen, men gränsen för lågkonjunktur går först vid 40. BRG:s analys: Många av företagen på topplistan är frukten av ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Storföretagen är alltjämt mycket viktiga för regionen. 3,6 7 Volvo Cars Aktiebolag, anställda Volvo Lastvagnar Aktiebolag, 3925 anställda Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, 2825 anställda SKF Sverige Aktiebolag, 2725 anställda Volvo Information Technology Aktiebolag, 2475 anställda Ericsson AB, 2425 anställda Astra Zeneca AB, 2325 anställda Posten Meddelande AB, 2075 anställda Samhall Aktiebolag, 1525 anställda SCA Hygiene Products, 1425 anställda FLER BESÖK miljoner gästnätter under 2012 Antalet gästnätter innefattar hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen under Noteringen är den bästa någonsin. BRG:s analys: Göteborgsregionen är mycket framgångsrik inom besöksnäringen. Trots lågkonjunkturen och den allt starkare svenska kronan noterades nya rekord för gästnätter under BRG:s analys: Under framför allt hösten 2012 blev det tydligt att Göteborgsregionens företag fick en mer negativ bild av konjunkturläget. Näringslivet i regionen påverkas i hög grad av signaler från omvärlden, vilka i det här fallet handlade om den statsfinansiella krisen i många europeiska länder. SIFFROR I FOKUS NÄRINGSLIV V2008 H2008 V2009 H2009 V2010 H2010 V2011 H2011 V2012 H2012 9

6 ETABLERING OCH INVESTERING Etablering och investering Förenklar, underlättar och hjälper till i kontakter med kommunen i olika ärenden och tillståndsprocesser. Har till uppgift att ge en tydlig bild av hur processerna fungerar och att lotsa till rätt förvaltning och rätt person. Vi arbetar aktivt för att nationella och internationella företag ska få upp ögonen för Göteborgsregionen och dess styrkor. Vi skapar förutsättningar för en smidig väg in till den nordiska marknaden för företag som vill satsa på en långsiktig etablering eller investering. Lokalmarknadsdagen Under året hölls den tjugosjunde upplagan av Lokalmarknadsdagen. Eventet arrangerades av Business Region Göteborg, Fastighetssverige och Lokalnytt. Lokalmarknadsdagen är en mötesplats med olika infallsvinklar vad gäller näringslivsutveckling i Göteborgsregionen och ett forum där vi skapar mötesplats för näringsliv, tjänstemän och politik. Vi har också deltagit vid en mäng d olika aktiviteter såväl regionalt och nationellt som internationellt bland andra Mipim, världens största fastighets- och investerarmässa i Cannes. Här visar regioner från hela världen upp sig för att locka till sig investeringar och etableringar. Vi driver också projektet Utveckling Nordost. Det sker i samverkan med SDF Angered, SDF Östra Göteborg, lokalförvaltningen, parkoch naturförvaltningen samt trafikkontoret. Satsningen ska skapa nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv. etableringsoch investeringsavdelningen Business Region Göteborgs etablerings- och investeringsavdelning är också Göteborgs näringslivskontor. Vi arbetar med lokala och regionala etableringar och investeringar men också med strategi och hållbar stadsutveckling, som att stötta lokala företagarföreningar. Tack vare systematiskt arbete nåddes det strategiska målet på 55 kvalificerade etableringar under året och när Financial Times fdi Magazine rankade europeiska städer och regioner utifrån hur intressanta de är för utländska direktinvesteringar fick Göteborg pris i sex klasser. Hänt under året Samarbetar med Göteborgs Stads nya Kontaktcenter och stadens förvaltningar. Så jobbar Företagslotsen Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg och under 2012 inrättade Göteborgs Stad därför en företagslots. Lotsens uppgift är att underlätta kontakterna med kommunen för personer som driver små eller mellanstora företag. Vi vill vara nära våra kunder H CL Technologies startade 1976 i Indien, där grundaren Shiv Nadar tillverkade mikroprocessorer i sin pappas garage. I dag har HCL kontor över hela världen sedan två år också i Göteborg. Vi skulle kunna flyga från Londonkontoret till Sverige för möten, eller från Stockholmskontoret till Göteborg, men vill vara nära våra kunder. Om man förstår kundernas kultur gör man bättre affärer, säger Shallabh Pal, chef för affärsutveckling på Göteborgskontoret. hcl tillhandahåller tekniklösningar och mjukvaruutveckling i kombination med affärsrådgivning och strategisk handledning. Globalt omsätter företaget över fem miljarder dollar. En tredjedel av intäkterna kommer från Europamarknaden och andelen växer snabbt. Göteborg och Västsverige, med sin starka tillverkningsindustri, var ett naturligt val när HCL skulle öppna ett andra Sverigekontor. Från det att HCL började planera för ett Göteborgskontor har vi fått mycket hjälp av Business Region Göteborg. Man föreslog områden där vi kunde ha vårt kontor och har hjälpt till med kontakter och affärsmöten. I takt med att förståelsen för kulturen ökar har Shallabh Pal gott hopp om en positiv utveckling i Göteborg. I Indien är det lätt att få till ett första affärsmöte, men svårt att komma vidare så att man verkligen litar på varandra och är partners. I Sverige är det svårare att få till det första mötet. Men har man väl hållit det, då är steget inte långt till en bra affärsrelation. Hjälper till även vid mer komplexa ärenden, exempelvis frågor som rör kommunala tillstånd och samordning av kontakter med olika förvaltningar och organisationer. Kan vara med vid möten och följer, vid behov, ett ärende gen om hela ärende - pro cessen. Shallabh Pal, chef för affärsutveckling HCL Technologies HCL Technologies Ort: Göteborg. Verksamhet: Levererar IT-tjänster. : Än så länge tre på Göteborgskontoret, cirka i världen. 10 Business Region Göteborg årsberättelse 11

7 FÖRETAGS- UTVECKLING Företagsutveckling Vi arbetar för att skapa långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt för små och medelstora företag. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för den som vill förverkliga sina affärsidéer och driva företag med potential och ambition att växa. TILLVÄXtföretag NYFÖRETAGANDE företagsakuten Att jämföra med Volvo Personvagnar, som har anställda ANSTÄLLDA 20mdr I OMSÄTTNING Expediton Framåt är ett utvecklingsprogram som tillför kompetens och skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt i små och medelstora företag som vill utvecklas och växa. I programmet deltar cirka 600 företag. Under året har det införts obligatoriska företagsanalyser i varje företag för att klarlägga behov utifrån tillväxtperspektiv. Under 2012 gjordes cirka hundra analyser. Dessutom har vi inlett ett forskningssamarbete med Handelshögskolan. Inom nyföretagande erbjuder vi kostnadsfri vägledning, starta företagkurser och inspiration. Under året har vi medverkat i ett trettiotal aktiviteter och det har tillkommit två kontor som erbjuder vägledning. Detta genom etableringar i Västra Hisingen och Rymdtorget via EU-projekten Företagsamma Västra Hisingen och Utveckling i Nordost. Nästan hälften av de kunder som haft vägledningssamtal och sextio procent av dem som gått starta företags-kurs startar företag. Företagsakuten hjälper småföretag som har problem med ekonomin och riskerar att gå i konkurs. Cirka sextio procent av företagen som sökt hjälp överlever. Företagsakuten Västra Hänt under året Götaland drivs av Business Region Göteborg och kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Under 2012 räddade Företagsakuten 54 företag från konkurs vilket innebär att 178 arbetstillfällen kunde räddas. 600 MEDLEMSFÖRETAG Expedition Framåt Att jämföra med den totala omsättningen för Gunnebo, Mölnlycke Health Care, New Wave Group och Santa Maria tillsammans. Man kan träffa företagare i samma läge som en själv 3 bits Consulting startade sin verksamhet Redan samma höst kontaktade företaget Expedition Framåt på Business Region Göteborg för att få hjälp i uppstartsskedet. Vi såg ingen anledning att vänta. Vi ville få in de goda råden innan vi gjorde några misstag, säger vd:n Stefan Winterlén. Via Expedition Framåt fick 3bits Consulting, som bygger och utvecklar e-handelslösningar, hjälp med allt från handfasta råd om affärsplanen till nätverk och mötesplatser. samarbetet tycks ha varit fruktbart. Sedan starten har företaget varit lönsamt varje år och haft en årlig tillväxt på mellan tio och 25 procent. Nyligen utsågs 3bits Consulting till Årets tillväxtföretag 2012 av Business Region Göteborg. Stefan Winterlén anger två starka skäl till varför nystartade företag bör söka stöttning hos Expedition Framåt. Det ena är att man får handfast info om den senaste forskningen. Om en forskningsrapport visar att framgångsrika företag brukar göra på ett visst sätt, då är det ett mycket starkare argument än ett allmänt tips från en kollega, säger han. Det andra är tillgången till nätverk, att man kan träffa företagare i samma läge som en själv. Nu har vi vuxit så mycket att vi är inne i Expedition Framåts sista fas, men nätverken och kontakterna med andra företagare kommer att bestå länge. Stefan Winterlén, vd 3bits Consulting 3bits Consulting Ort: Göteborg. Verksamhet: Utvecklar e-handelslösningar. : Business Region Göteborg årsberättelse 13

8 Branschutveckling Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för bransch- och klusterutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, koppla samman människor, företag och akademi i värdefulla nätverk, initiera branschsamarbeten samt marknadsföra branscher internationellt. Vi verkar bland annat inom nedanstående branscher, som tillsammans sysselsätter över hundratusen människor. LOGISTIK OCH TRANSPORT 2012: : AUTOMOTIVE 2012: : 128 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI 2012: : KEMI 2012: : 69 DESIGN- & MARKNADS- KOMMUNIKA- TION 2012: : BIOMEDICIN 2012: : 419 FINANS 2012: : ADA Skapar mötesplatser för människor i kreativa näringar. Under 2012 har Ada bland annat lanserat webbplatsen Go Creative samt hållit fullsatta seminarier som Stabilitet i oroliga tider och C est la vie. AUTOMOTIVE SWEDEN Sprider kunskap om den svenska fordonsbranschen. Arrangerade den medialt uppmärksammade konferensen Automotive Forum och presenterade en rapport om fordonsbranschen. GÖTEBORG BIO Hänt under året Ett samarbetsprojekt med natio - nella och regionala aktörer inom biomedicin. Har deltagit på mässor och kongresser för att marknadsföra Göteborg s satsningar på Life scienceklustret. AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING Utvecklar och marknadsför Göteborgsregionen som tillväxtregion med miljöprofil. Ansvarar för att utveckla Green Gothenburg, en kommunikationsplattform för Gröna Göteborgsregionen. Infrastruktur och logistik Ska ytterligare förbättra logistikoch transportmöjligheterna i regionen. Göteborg rankades 2012 som bästa logistikläge i Sverige för elfte året i rad. IT-Centrum Väst Skapar förutsättningar för en långsiktigt växande ICT-bransch och förstärker mötesplatser och nätverk. Nyhetsbrevet har läsare. Smarta nät-seminariet under Almedalsveckan fick stor uppmärksamhet. För att klara de klimatpolitiska målen behöver vi samarbeta I Västsverige finns nästan hela landets fordonsbränsletillverkning och huvuddelen av den kemiska industrin. När samhället strävar efter en fossilfri ekonomi innebär det att kemiindustrin står inför betydande förändringar. Vad det handlar om är att vi går mot det biobaserade samhället. Vi har tuffa klimatmål och Västra Götalandsregionen har sagt att man ska ha en fossiloberoende ekonomi Vår bransch behöver ställa om och för att klara de klimatpolitiska målen behöver vi samarbeta. I klustret möts företag, akademi och det offentliga och just därför är klustret så viktigt, säger Lars Josefsson, en av två klusterledare för Kemiindustriklustret. inom ramen för Kemiindustriklustret finns en rad samarbetsprojekt, till exempel Hållbar Kemi 2030, Finanskompetenscentrum Synliggör och marknadsför Göteborg som finansiellt centrum, bland annat genom utmärkelsen Göteborgs Finansprofil. Samarbetar med högskolor, gymnasier och KY-utbildningar. Center of Visualization Syftar till att stimulera tillväxt inom digital visualisering. I samarbete med Lindholmen Science Park öppnade man i mars neutrala mötesplatsen Visual Arena. Brewhouse Chemical Regions for Resource Efficency samt en satsning på ett regionalt fjärrvärmenät. Dessutom öppnar klustret för andra satsningar, som att åstadkomma ökad plaståtervinning. Bland annat kartläggs strömmarna av sjukhusplast i Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Kemiindustriklustret ger oss alla inblandade möjlighet att lära av varandra och driva gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetet underlättar när vi vill komma i kontakt med riksdag och regering, säger Lars Josefsson. Ett kulturkluster som stärker entreprenörskap och affärsutveckling inom kulturella och kreativa näringar med fokus på musik. Identifierade ny talang, spetsade inkubatorprocesser och genomförde nationella affärsidétäv lingen My Mission. Lars Josefsson, klusterledare för Kemiindustriklustet BRANSCH- UTVECKLING KEMIindustriKLUSTRET Medlemmar: Aga, Akzo Nobel, Business Region Göteborg, Business Sweden, Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Ineos, Lysekils kommun, Perstorp, Preem, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Renova, Stenungsunds kommun, Swedegas, Södra samt Västra Götalandsregionen. 14 Business Region Göteborg årsberättelse 15

9 INTERNATIONALISERING vinjett HÄR PÅ TVÅ RADER Internationalisering Vi arbetar för att stimulera små och medelstora företag så att de på ett hållbart sätt kan utvecklas på en globaliserad marknad. Med rådgivning, information, kunskapsutbyten och nätverk ger vi företagen bättre förutsättningar att förverkliga sina planer. Enterprise Europe Network 9 gånger mer energieffektivt än flyg så mycket snällare är höghastighetståg. 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet finns inom en radie av 30 mil från Göteborg. Nätverket Enterprise Europe Network (EEN) ger stöd till små och medelstora företag och ökar internationaliseringen. Nätverket har totalt 600 kontor i drygt femtio länder och Business Region Göteborg är värd för ett av de svenska kontoren. EEN hjälper företag bland annat med EU-finansierade projekt och med att hitta europeiska affärspartners. Har under 2012 drivit projektet Turn International, som syftar till att öka internationaliseringen och bidra till kvinnligt företagande. Regeringen har anslagit 400 miljoner kronor, varav 65 miljoner till Västra Götaland, som under fyra år ska främja kvinnligt företagande. Hänt under året Göteborg-Oslosamarbetet 1995 tecknades ett samarbetsavtal mellan Göteborg och Oslo och åtta år senare utökades samarbetet med Västra Götalandsregionen, Akershus- och Östfold fylkeskommune. Målet att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa samt öka möjligheterna för samarbete över gränsen. Totalt bor det tre miljoner invånare i regionen The Scandinavian 8 Million City Utbyggnad av intercity- och höghastighetståg på sträckan Oslo Göteborg Köpenhamn. Totalt måste drygt 60 mil dubbelspårig järnväg byggas. och utbytet ökar ständigt. I Göteborgsregionen finns i dag 489 norskägda företag. Under 2012 har man genomfört aktiviteter, genom till exempel Ungdomens Fredspris och infrastrukturseminarium, som synliggjort det norsksvenska samarbetet. Business Region Göteborg ansvarar för samarbetets sekretariat. 30 procent av godstransporterna på sträckor över 300 kilometer ska föras över från landsväg till järnväg (till år 2030) både i EU och Sverige. 4,5 miljoner svenskar flyger varje år från Kastrup. Nästa steg är att utreda en höghastighetsjärnväg Å tta av Skandinaviens 19 miljoner invånare bor längs korridoren Oslo Göteborg Malmö Köpenhamn. Om sträckan kan knytas ihop med snabbtåg skulle en helt ny storstadsregion bli ett faktum. Så ser visionen ut för projektet Den Skandinaviska Arenan där Scandinavian 8 Million City ingår. Vårt första mål är att få ett dubbelspår på hela sträckan Oslo-Köpenhamn. Nästa steg är att utreda en höghastighetsjärnväg, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg. Med en sådan skulle personer kunna resa mellan Oslo och Göteborg på en dryg timme och förutsättningarna för godstransporter skulle förbättras kraftigt. projektet drogs igång i november 2011 och involverar en rad kommuner, organisationer och huvudmän i området. Under fjolåret handlade huvuddelen av arbetet om att ta fram rapporter och utredningar om både nuvarande och framtida tågtrafik är ett viktigt år för oss, säger Madeleine Johansson. Det är nu vi ska få politikerna att använda våra utredningar för att lyfta frågan på riksplanet. med en utbyggd järnväg mellan Oslo och Köpenhamn kan företag i Göteborg erbjudas tillgång till ytterligare två metropoler. Det handlar om att stärka regionens tillväxt och erbjuda nya arenor för näringslivet. Förutsättningarna för att attrahera nya företag till Göteborg förbättras, liksom för redan etablerade att stanna kvar. Kontakterna med andra företagare kommer att bestå länge. Madeleine Johansson, projektledare Business Region Göteborg Scandinavian 8 Million City Projekttid: november 2011 oktober Partners: Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Köpenhamns kommune, Oslo kommune, Trafikverket, Västra Götalandsregionen m. fl. Lead partner: Business Region Göteborg. 16 Business Region Göteborg årsberättelse 17

10 vinjett IN HÄR PÅ TVÅ RADER Kompetensutveckling Vi arbetar för att företag och offentlig sektor i regionen ska skapa tillväxt genom kompetenshöjande insatser. Det gör vi genom bland annat nätverk, coachning och kompetensdiplomering. Målet är att stödja utvecklingen av kontinuerligt lärande, jämställdhet och delaktighet och på så vis öka konkurrenskraften. Våra hjärtefrågor Business Region Göteborg har sex frågor som vi brinner för ämnen som ligger oss varmt om hjärtat och präglar allt vi gör. Men varför är det så viktigt att brinna? strategisk kompetensförsörjning Att matcha rätt person med rätt jobb är en viktig faktor för regionens tillväxt. Kompetensförsörjning är därför en strategisk fråga. Sedan två år driver avdelningen projektet Avanto, som handlar om strategisk kompetensförsörjning och omfattar ett sextio tal verksamheter och individer. Projektet har tre värdeord som genomsyrar alla insatser (till exempel handledning och nätverksträffar): delaktighet, lärande och jämställdhet. Företag och offentlig sektor som fokuserar på dessa stärker sin konkurrenskraft och ökar kundvärdet. Delaktigheten handlar om att få hela personalstyrkan att titta åt samma håll att dela vision och mål. Lärandet ska vara kontinuerligt och prägla hela arbetsdagen Hänt under året inte vara något isolerat. Jämställdheten ska vara sprungen ur insikten att det är lönsamt med jämställdhetsarbete. Människor med hög kompetens söker sig till arbetsplatser som arbetar jämställt genom att se människan, inte vilket kön personen har. Företagsklimat Utan framgångsrika företag stannar Göteborgsregionen. Därför arbetar Business Region Göteborg för att det ska vara enkelt att driva företag i regionen. Vi skapar kontaktytor mellan näringsliv och kommun och vi mäter kontinuerligt hur företagen uppfattar kommunernas service. Henrik Einarsson, chef Strategi och analys Hållbarhet Det ska vara lönsamt att göra rätt. Världsmarknaden efterfrågar företag med hållbara lösningar och Göteborgsregionen har fler miljöföretag än andra regioner i Sverige. Business Region Göteborg arbetar för att utveckla deras hemmamarknad och korta vägen till export för dem som ligger i framkant. Maria Strömberg, chef Affärsdriven miljöutveckling Innovation Samhällsproblem kommer inte att kunna lösas med traditionella insatser inom enskilda branscher. För att komma tillrätta med dessa ofta globala utmaningar behövs nya produkter, tjänster och systemlösningar. De kommer även att bidra till stärkt konkurrenskraft, välfärd och nya jobb. Eva-Lena Albihn, vice vd och ekonomidirektör Hela verksamheten har genomsyrats av lärande D et anrika tryckeriföretaget Elanders hade vuxit snabbt och haft flera personbyten i ledningen. Den interna kommunikationen brast och känslan av samhörighet på arbetsplatsen var dålig. Då tog företaget kontakt med Avanto, Business Region Göteborgs kompetensförsörjningsprojekt, för att få stöd med sin kompetensförsörjning och sitt interna lärande. Det unika är att alla 220 anställda har varit med. Hela verksamheten har genomsyrats av lärande, uppifrån och ner, säger Reidun Agblad, avdelningschef för digital print och fulfilment på Elanders. Nu när projektet lider mot sitt slut tycker Reidun Agblad som även är Avantos processtödjare på Elanders att de anställda har fått ett gemensamt språk och en större förståelse, både för varandra och för de olika avdelningarna på företaget. avanto är ett ESF-projekt och handlar om att integrera kompetensförsörjning i affärsplanen. Detta har tagits emot väldigt väl. I början hände det att medarbetare uteblev från sam - lingar, men när ryktet börjat gå om att Avanto inte var någon vanlig, tråkig kurs, så blev det i stället rusning till mötestillfällena. När medarbetarna förstår varandra och ledningen blir tydligare i sin kommunikation av företagets mål och vision, då blir vi också ett mer slagkraftigt företag. Elanders Reidun Agblad, avdelningschef Elanders Ort: Mölnlycke. Verksamhet: Internationell tryckerikoncern. : 220 (cirka i koncernen). Mångfald Företag som bejakar olikheter i organisationen har större möjligheter att möta nya kundgrupper, är mer öppna för förändringar och ser fler möjligheter när det gäller att rekrytera och utveckla medarbetare. Det stärker deras konkurrenskraft. Mångfald bidrar till en kreativ miljö där talanger får utrymme samtidigt som erfarenhet tas tillvara. Karin Ingelhag, chef Strategisk kompetensförsörjning Entreprenörskap Många människor är entreprenörer. Varje dag ställs de inför utmaningar och möjligheter och då gäller det att vara nyfiken och ha drivkraft. Business Region Göteborg vill skapa förutsättningar så att fler människor vågar förverkliga sina drömmar och idéer i egna verksamheter. Anna-Lena Johansson, chef Företagsutveckling Globalisering Globaliseringen i världen ökar kraftigt och kunskap och samarbete är färskvaror som ständigt måste utvecklas. Vi vill bidra till skapandet av en globaliserad region som lockar världen till Göteborg och som tar Göteborg ut i världen. Det är viktigt att regionen är lyhörd och kan ge den service som företag och organisationer önskar. Ulf Landin, chef Internationella relationer 18 Business Region Göteborg årsberättelse 19

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 I N N E H Å L L 03 2006 i sammandrag 04 Branschprojekt under 2006 05 Business Region Göteborg i korthet 06 Den nya Göteborgsregionen växer fram 08 Vision och

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Affärer med Kina. Sofia Källgren. skivkontrakt med skivbolag i Kina. en målmedveten satsning som bär frukt. TEMA Kina

Affärer med Kina. Sofia Källgren. skivkontrakt med skivbolag i Kina. en målmedveten satsning som bär frukt. TEMA Kina www.businessregion.se E N TIDNING FRÅN BUSINESS REGION GÖTEBORG NR 2 2007 I Kvarnbyn samsas ostördhet med skaparkraft Sofia Källgren Första västerländska artist att teckna skivkontrakt med skivbolag i

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

# 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV

# 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV PÅ VÄG MED DAVID EKELUND Icebug tävlar med eliten ARMBAND VISAR STRÅLNING Smartsun vill utbilda VÅRDA DIN PERSONAL Så motiverar du medarbetarna # 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV SOLENERGI TEKNIK

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 1 OM NÄRINGSLIVSGRUPPEN Näringslivsgruppen (NLG), inom Göteborg &Co, är en plattform för samverkan mellan

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 2 2009 tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Bolagsstruktur Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Stadsrevisionen Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Lokaler HIGAB Kollektivtrafik

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Dalarna i världen utvecklingsförutsättningar och drivkrafter... 5 2.1 Ökad regionalisering...6

Läs mer

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg.

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. NOVEMBER 2013 2 Innehåll SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 ÖVERGRIPANDE DRIVKRAFTER 7 Globalisering och energiprisets

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 Omvärldsanalys - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Syfte med rapporten... 7 1.3 Rapportens upplägg...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer