ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG"

Transkript

1 Box , Göteborg Telefon: Fax: Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg PRODUKTION: RUBRIK FOTO: MIKAEL GÖTHAGE & SHUTTERSTOCK BUSINESS REGION GÖTEBORG ÅRSBERÄTTELSE 2012

2 VI ÄR BRG För att nå framgång krävs hållbar tillväxt när vi summerar 2012 står det klart att Göteborgsregionen står stark i en ostadig omvärld. Trots euroturbulens och vikande tillväxt, både nationellt och globalt, har sysselsättningen växt elva kvartal på raken i vår region. Dessutom är företagens tillväxttakt betydligt högre än snittet i Sverige. Men vi kan förstås inte slå oss till ro och det finns mycket att förbättra. Till exempel måste byggandet öka och det krävs fortsatta satsningar på infrastrukturen. Att företagsklimatet är en prioriterad fråga för hela Göteborgsregionen är känt. Det ska vara enkelt att starta och driva företag här. Ett steg i rätt riktning är att Göteborgs Stad har inrättat en så kallad företagslots. Detta skedde i höstas och statistiken visar redan att funktionen uppskattas av de företag som vänder sig till lotsen. Det gäller även för vår region att fortsätta utvecklas som en attraktiv plats att leva, verka och bo i. Göteborgsregionen är trots allt liten och den globala konkurrensen är knivskarp. Vägen dit går genom hållbar tillväxt som vi arbetar för inom tre kärnområden; branschutveckling, etablering och investering samt företagsutveckling. Vi verkar naturligtvis i ett större sammanhang och samarbetar med många olika aktörer. i den här årsberättelsen för 2012 kan du läsa mer om hur Business Region Göteborg rent konkret verkar för ökad och hållbar tillväxt i vår region. Patrik Andersson vd Business Region Göteborg DETTA ÄR BRG: Business Region Göteborg är en neutral organisation som jobbar för att skapa hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Detta sker utifrån tre perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Business Region Göteborg skapar förutsättningar för att starta, utveckla och etablera företag i regionen. BRG:s verksamhetsmål Sju strategiska delmål och resultat under 2012 Företagen i Göteborgsregionen växer snabbare än snittet för Sverige. Målet nåddes trots att 2012 blev ett relativt svagt år för svensk tillväxt. Lönesumman ökade med 5,3 procent, vilket var klart högre än noteringen för riket. Företagsklimatet rankas högst bland landets storstadsregioner. Målet uppfylldes inte och därför vidtas flera åtgärder i regionen. Göteborgs Stad har inrättat en företagslots och fem kranskommuner har påbörjat omfattande utbildning för politiker och tjänstemän. 1. Minst 55 kvalificerade investeringar / etableringar per år. Viss avvaktan och försiktighet kan märkas men trots detta har målet uppfyllts. Regionen står sig väl i den globala konkurrensen Så finansieras BRG:s verksamhet % Projektfinansiering, näringslivet 43 % Basfinanisering 45 % Projektfinansiering, offentliga aktörer 6. Nöjda kunder med ett NKI på mer än 67. I senaste kundundersökningen noterade Business Region Göteborg ett NKI på 72. Det är ett starkt betyg och kunderna ger högt betyg även på måluppfyllelse Medelålder anställda Utveckla profileringen av Göteborgsregionen som ledande region inom miljöområdet. Vi arbetar till exempel med besökshantering inom ramen för Green Gothenburg och processleder och marknadsför demo-/utvecklingsprojekt för hållbara lösningar. KÖNSFÖRDELNING, BRG:s ANSTÄLLDA 37 % av de anställda är män 63 % av de anställda är kvinnor Högt nyföretagande med 11,3 nya företag per invånare. Än så länge finns bara statistik för första halvåret. Den visar på viss nedgång i nyföretagandet, men eftersom nivån är betydligt högre än 11,3 tror vi att målet kommer nås. Göteborgsregionen rankas bland världens 20 främsta kunskapsregioner (WKCI). I den senaste mätningen (från 2008) rankades Göteborgsregionen på plats nummer 16. Mycket tack vare företagens stora satsningar på forskning och utveckling. 2 Business Region Göteborg årsberättelse 3

3 13 kommuner en region 13 kommuner en region STENUNGSUND Centralort: Stenungsund (267) : Borealis LILLA EDET Centralort: Lilla Edet (40) : SCA Hygiene Products Göteborgsregionen består av 13 kommuner som övergripande samverkar för att utveckla näringslivet i regionen. KUNGÄLV TJÖRN Centralort: Skärhamn (15) : Wallhamn ALE Centralort: Alafors (265) : Eka Chemicals ALINGSÅS Centralort: Alingsås (302) : ABB Centralort: Kungälv (215) : Ica Sverige Tre frågor till Anette Svahn, näringslivsutvecklare i Kungälv. Varför är det viktigt med regionalt samarbete när det gäller att stödja företagen? Att arbeta tillsammans ger styrka, särskilt för lite mindre kommuner. Bland annat träffas alla näringslivsansvariga i Göteborgsregionen en gång i månaden för att utbyta tankar och erfarenheter. Det är värdefullt att Business Region Göteborg driver frågorna och tillsammans kan vi göra satsningar som enskilda kommuner inte skulle kunna mäkta med. Ge några konkreta exempel på samarbetet. Programmet Affärsdriven miljöutveckling är ett sådant. Med avstamp i det har Ale, Lilla Edet och vi i Kungälv satsat på ett eget miljönätverk med miljödiplomering. Ett annat resultat av samarbetet är undersökningen Insikt, som visar vad företagen tycker om den kommunala servicen. Anette Svahn Hur skulle samarbetet kunna utvecklas ytterligare? Vi skulle kunna utbyta ännu mer erfarenheter på våra regionala möten. Man kan lära sig mycket av varandra. ÖCKERÖ Centralort: Öckerö (52) : Berg Propulsion GÖTEBORG Centralort: Göteborg (5 715) : Volvo Cars KUNGSBACKA Centralort: Kungsbacka (832) : Veteranpoolen PARTILLE Centralort: Partille (319) : Lindex HÄRRYDA Centralort: Mölnlycke (369) : Swedavia MÖLNDAL Centralort: Mölndal (322) : Astra Zeneca LERUM Centralort: Lerum (282) : Assistansbolaget Larga 4 Business Region Göteborg årsberättelse 5

4 Arbetsmarknaden i siffror De varsel som drabbade Sverige i slutet av året berörde främst andra delar än Göteborgsregionen. Arbetslösheten steg något, men i Göteborgsregionen noterades samtidigt fler nyamälda platser hos arbetsförmedlingen platser nyanmäldes under år Antal nyanmälda platser hos arbetsförmedlingen inom Göteborgsregionen Under 2012 fanns fler lediga platser hos arbetsförmedlingen än under något annat år under 2000-talet. Tidigare år med höga siffror var 2011 och BRG:s analys: En styrka hos Göteborgsregionens arbetsmarknad är att det trots all 6 Business Region Göteborg årsberättelse platser nyanmäldes under år finansiell turbulens i omvärlden fanns rekordmånga lediga jobb att söka under Merparten av de lediga jobben fanns inom privata och offentliga tjänster. Utvecklingen ser helt annorlunda ut jämfört med det svaga året Antal fler personer med sysselsättning i Göteborgsregionen 2011 jämfört med år VI BLIR ALLT FLER ÖKAD SYSSELSÄTTNING Tillväxten fortsätter för elfte kvartalet i rad Fjärde kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta i Göteborgsregionen till personer. Det är fler än under fjärde kvartalet BRG:s analys: Antalet sysselsatta i Göteborgsregionen ökade under 2012 års samtliga kvartal och sysselsättningen har ökat elva kvartal i rad. Mycket positivt fler personer i Göteborgsregionen Göteborgsregionen närmar sig sakta men säkert en miljon invånare. Sedan år 2000 har befolkningen växt med över personer. 11 kvartal i rad med ökad sysselsättning (förändring på ett års sikt) företag har anställda. Sverige företag är enmansföretag och har därmed inga anställda. Göteborg Stockholm företag har 1 4 anställda företag har 5 19 anställda. 230 företag har över 200 anställda. Arbetsställen fördelade på storleksklass De flesta arbetsställen är enmansföretag och har alltså inga anställda. Totalt finns arbetsställen i Göteborgsregionen, vilket innebär en ökning med 900 stycken under året. 8,9 % 7,6 % 6,8 % Malmö 10,3 % + 0,3 VARSEL SIFFROR I FOKUS arbetsmarknad personer varslades i Göteborgsregionen personer varslades i Sverige Endast åtta procent av årets totala antal varsel i Sverige lades i Göteborgsregionen. BRG:s analys: Under framför allt hösten 2012 präglades delar av Sverige, men inte Göteborgsregionen, av en varselvåg. Här låg antalet varsel på en normal nivå. Göteborgsregionen står för tio procent av rikets folkmängd, men bara åtta procent av alla varsel drabbade regionen. + 0,2 + 0,4 + 0,4 Arbetslöshet 2012 Göteborgsregionen i förhållande till de andra storstadsregionerna samt riket i stort Arbetslösheten steg en aning (0,2 procentenheter) i Göteborgsregionen under BRG:s analys: Oron i omvärlden fick effekter på arbetsmarknaden under Arbetslösheten steg, men bara marginellt. I Göteborgsregionen var arbetslösheten 7,6 procent under december 2012, vilket är lägre än siffran för Sverige och Malmöregionen. 7

5 Näringslivet i siffror Konjunkturen var skakig, men trots detta noterade Göteborgsregionen stark tillväxt. Lönesumman växte med 5,3 procent, vilket var mer än ökningen i riket. BNPtillväxt i % Business Region Göteborg årsberättelse % BRANSCHTÄTHET Av samtliga branscher i riket finns 92 procent representerade i Göteborgsregionen. Här finns totalt 747 branscher SVERIGES BNP-UTVECKLING Sveriges BNP växte med 0,8 procent under Siffran är något sämre än för ett genomsnittsår, men till skillnad från 2008 och 2009 hade Sverige positiv tillväxt. BRG:s analys: Efter två år med historiskt sett höga tillväxttal bidrog den internationella lågkonjunkturen till att Sverige fick en sämre BNP-utveckling års resultat var det tredje sämsta under 2000-talet. De flesta europeiska länder utvecklades dock betydligt sämre och i många fall noterades negativ BNP-tillväxt. Sverige tycks alltså ha klarat sig förhållandevis väl. 5,3 procent växte företagens lönesumma, jämfört med 3,9 procent i riket. Lönesummans tillväxt Lönesummans tillväxt var betydligt högre i Göteborgsregionen än i riket. Den totala lönesumman i regionen under 2012 var 118 miljarder kronor. 1 BELGIEN 2 NORGE 3 TYSKLAND 4 USA 5 STOR- BRITANNIEN 6 KINA 7 RYSSLAND 8 FINLAND 9 FRANKRIKE 10 DANMARK VARUEXPORT I statistiken räknas förflyttade varor som export, vilket förklarar Belgiens förstaplats (genom Volvos fabrik i Gent). Den totala varuexporten från Göteborgsregionen under 2012 uppgick till 148 miljarder kronor. BRG:s analys: Göteborgsregionens företag är i hög grad exponerade mot länder som klarat sig relativt väl genom den internationella lågkonjunkturen. Det rör sig om länder i norra och västra Europa samt USA och tillväxtmarknaderna Kina och Ryssland. Så sent som för några år sedan var varken Kina eller Ryssland med på topplistan. GÖTEBORGSREGIONENS STÖRSTA FÖRETAG Volvo Cars är den klart största arbetsgivaren i näringslivet i regionen. De flesta bolag på 10 i topp-listan har högteknologisk profil Konjunkturindex hos företag inom Göteborgsregionen Två gånger om året frågar Västra Götalandsregionen ett par hundra företag i Göteborgsregionen om deras bild av det ekonomiska läget. Utifrån svaren tas ett konjunkturindex ett nettotal av positiva minus negativa svar fram. Året innebar en försvagning i Göteborgsregionen, men gränsen för lågkonjunktur går först vid 40. BRG:s analys: Många av företagen på topplistan är frukten av ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Storföretagen är alltjämt mycket viktiga för regionen. 3,6 7 Volvo Cars Aktiebolag, anställda Volvo Lastvagnar Aktiebolag, 3925 anställda Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, 2825 anställda SKF Sverige Aktiebolag, 2725 anställda Volvo Information Technology Aktiebolag, 2475 anställda Ericsson AB, 2425 anställda Astra Zeneca AB, 2325 anställda Posten Meddelande AB, 2075 anställda Samhall Aktiebolag, 1525 anställda SCA Hygiene Products, 1425 anställda FLER BESÖK miljoner gästnätter under 2012 Antalet gästnätter innefattar hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen under Noteringen är den bästa någonsin. BRG:s analys: Göteborgsregionen är mycket framgångsrik inom besöksnäringen. Trots lågkonjunkturen och den allt starkare svenska kronan noterades nya rekord för gästnätter under BRG:s analys: Under framför allt hösten 2012 blev det tydligt att Göteborgsregionens företag fick en mer negativ bild av konjunkturläget. Näringslivet i regionen påverkas i hög grad av signaler från omvärlden, vilka i det här fallet handlade om den statsfinansiella krisen i många europeiska länder. SIFFROR I FOKUS NÄRINGSLIV V2008 H2008 V2009 H2009 V2010 H2010 V2011 H2011 V2012 H2012 9

6 ETABLERING OCH INVESTERING Etablering och investering Förenklar, underlättar och hjälper till i kontakter med kommunen i olika ärenden och tillståndsprocesser. Har till uppgift att ge en tydlig bild av hur processerna fungerar och att lotsa till rätt förvaltning och rätt person. Vi arbetar aktivt för att nationella och internationella företag ska få upp ögonen för Göteborgsregionen och dess styrkor. Vi skapar förutsättningar för en smidig väg in till den nordiska marknaden för företag som vill satsa på en långsiktig etablering eller investering. Lokalmarknadsdagen Under året hölls den tjugosjunde upplagan av Lokalmarknadsdagen. Eventet arrangerades av Business Region Göteborg, Fastighetssverige och Lokalnytt. Lokalmarknadsdagen är en mötesplats med olika infallsvinklar vad gäller näringslivsutveckling i Göteborgsregionen och ett forum där vi skapar mötesplats för näringsliv, tjänstemän och politik. Vi har också deltagit vid en mäng d olika aktiviteter såväl regionalt och nationellt som internationellt bland andra Mipim, världens största fastighets- och investerarmässa i Cannes. Här visar regioner från hela världen upp sig för att locka till sig investeringar och etableringar. Vi driver också projektet Utveckling Nordost. Det sker i samverkan med SDF Angered, SDF Östra Göteborg, lokalförvaltningen, parkoch naturförvaltningen samt trafikkontoret. Satsningen ska skapa nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv. etableringsoch investeringsavdelningen Business Region Göteborgs etablerings- och investeringsavdelning är också Göteborgs näringslivskontor. Vi arbetar med lokala och regionala etableringar och investeringar men också med strategi och hållbar stadsutveckling, som att stötta lokala företagarföreningar. Tack vare systematiskt arbete nåddes det strategiska målet på 55 kvalificerade etableringar under året och när Financial Times fdi Magazine rankade europeiska städer och regioner utifrån hur intressanta de är för utländska direktinvesteringar fick Göteborg pris i sex klasser. Hänt under året Samarbetar med Göteborgs Stads nya Kontaktcenter och stadens förvaltningar. Så jobbar Företagslotsen Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg och under 2012 inrättade Göteborgs Stad därför en företagslots. Lotsens uppgift är att underlätta kontakterna med kommunen för personer som driver små eller mellanstora företag. Vi vill vara nära våra kunder H CL Technologies startade 1976 i Indien, där grundaren Shiv Nadar tillverkade mikroprocessorer i sin pappas garage. I dag har HCL kontor över hela världen sedan två år också i Göteborg. Vi skulle kunna flyga från Londonkontoret till Sverige för möten, eller från Stockholmskontoret till Göteborg, men vill vara nära våra kunder. Om man förstår kundernas kultur gör man bättre affärer, säger Shallabh Pal, chef för affärsutveckling på Göteborgskontoret. hcl tillhandahåller tekniklösningar och mjukvaruutveckling i kombination med affärsrådgivning och strategisk handledning. Globalt omsätter företaget över fem miljarder dollar. En tredjedel av intäkterna kommer från Europamarknaden och andelen växer snabbt. Göteborg och Västsverige, med sin starka tillverkningsindustri, var ett naturligt val när HCL skulle öppna ett andra Sverigekontor. Från det att HCL började planera för ett Göteborgskontor har vi fått mycket hjälp av Business Region Göteborg. Man föreslog områden där vi kunde ha vårt kontor och har hjälpt till med kontakter och affärsmöten. I takt med att förståelsen för kulturen ökar har Shallabh Pal gott hopp om en positiv utveckling i Göteborg. I Indien är det lätt att få till ett första affärsmöte, men svårt att komma vidare så att man verkligen litar på varandra och är partners. I Sverige är det svårare att få till det första mötet. Men har man väl hållit det, då är steget inte långt till en bra affärsrelation. Hjälper till även vid mer komplexa ärenden, exempelvis frågor som rör kommunala tillstånd och samordning av kontakter med olika förvaltningar och organisationer. Kan vara med vid möten och följer, vid behov, ett ärende gen om hela ärende - pro cessen. Shallabh Pal, chef för affärsutveckling HCL Technologies HCL Technologies Ort: Göteborg. Verksamhet: Levererar IT-tjänster. : Än så länge tre på Göteborgskontoret, cirka i världen. 10 Business Region Göteborg årsberättelse 11

7 FÖRETAGS- UTVECKLING Företagsutveckling Vi arbetar för att skapa långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt för små och medelstora företag. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för den som vill förverkliga sina affärsidéer och driva företag med potential och ambition att växa. TILLVÄXtföretag NYFÖRETAGANDE företagsakuten Att jämföra med Volvo Personvagnar, som har anställda ANSTÄLLDA 20mdr I OMSÄTTNING Expediton Framåt är ett utvecklingsprogram som tillför kompetens och skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt i små och medelstora företag som vill utvecklas och växa. I programmet deltar cirka 600 företag. Under året har det införts obligatoriska företagsanalyser i varje företag för att klarlägga behov utifrån tillväxtperspektiv. Under 2012 gjordes cirka hundra analyser. Dessutom har vi inlett ett forskningssamarbete med Handelshögskolan. Inom nyföretagande erbjuder vi kostnadsfri vägledning, starta företagkurser och inspiration. Under året har vi medverkat i ett trettiotal aktiviteter och det har tillkommit två kontor som erbjuder vägledning. Detta genom etableringar i Västra Hisingen och Rymdtorget via EU-projekten Företagsamma Västra Hisingen och Utveckling i Nordost. Nästan hälften av de kunder som haft vägledningssamtal och sextio procent av dem som gått starta företags-kurs startar företag. Företagsakuten hjälper småföretag som har problem med ekonomin och riskerar att gå i konkurs. Cirka sextio procent av företagen som sökt hjälp överlever. Företagsakuten Västra Hänt under året Götaland drivs av Business Region Göteborg och kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Under 2012 räddade Företagsakuten 54 företag från konkurs vilket innebär att 178 arbetstillfällen kunde räddas. 600 MEDLEMSFÖRETAG Expedition Framåt Att jämföra med den totala omsättningen för Gunnebo, Mölnlycke Health Care, New Wave Group och Santa Maria tillsammans. Man kan träffa företagare i samma läge som en själv 3 bits Consulting startade sin verksamhet Redan samma höst kontaktade företaget Expedition Framåt på Business Region Göteborg för att få hjälp i uppstartsskedet. Vi såg ingen anledning att vänta. Vi ville få in de goda råden innan vi gjorde några misstag, säger vd:n Stefan Winterlén. Via Expedition Framåt fick 3bits Consulting, som bygger och utvecklar e-handelslösningar, hjälp med allt från handfasta råd om affärsplanen till nätverk och mötesplatser. samarbetet tycks ha varit fruktbart. Sedan starten har företaget varit lönsamt varje år och haft en årlig tillväxt på mellan tio och 25 procent. Nyligen utsågs 3bits Consulting till Årets tillväxtföretag 2012 av Business Region Göteborg. Stefan Winterlén anger två starka skäl till varför nystartade företag bör söka stöttning hos Expedition Framåt. Det ena är att man får handfast info om den senaste forskningen. Om en forskningsrapport visar att framgångsrika företag brukar göra på ett visst sätt, då är det ett mycket starkare argument än ett allmänt tips från en kollega, säger han. Det andra är tillgången till nätverk, att man kan träffa företagare i samma läge som en själv. Nu har vi vuxit så mycket att vi är inne i Expedition Framåts sista fas, men nätverken och kontakterna med andra företagare kommer att bestå länge. Stefan Winterlén, vd 3bits Consulting 3bits Consulting Ort: Göteborg. Verksamhet: Utvecklar e-handelslösningar. : Business Region Göteborg årsberättelse 13

8 Branschutveckling Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för bransch- och klusterutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, koppla samman människor, företag och akademi i värdefulla nätverk, initiera branschsamarbeten samt marknadsföra branscher internationellt. Vi verkar bland annat inom nedanstående branscher, som tillsammans sysselsätter över hundratusen människor. LOGISTIK OCH TRANSPORT 2012: : AUTOMOTIVE 2012: : 128 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI 2012: : KEMI 2012: : 69 DESIGN- & MARKNADS- KOMMUNIKA- TION 2012: : BIOMEDICIN 2012: : 419 FINANS 2012: : ADA Skapar mötesplatser för människor i kreativa näringar. Under 2012 har Ada bland annat lanserat webbplatsen Go Creative samt hållit fullsatta seminarier som Stabilitet i oroliga tider och C est la vie. AUTOMOTIVE SWEDEN Sprider kunskap om den svenska fordonsbranschen. Arrangerade den medialt uppmärksammade konferensen Automotive Forum och presenterade en rapport om fordonsbranschen. GÖTEBORG BIO Hänt under året Ett samarbetsprojekt med natio - nella och regionala aktörer inom biomedicin. Har deltagit på mässor och kongresser för att marknadsföra Göteborg s satsningar på Life scienceklustret. AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING Utvecklar och marknadsför Göteborgsregionen som tillväxtregion med miljöprofil. Ansvarar för att utveckla Green Gothenburg, en kommunikationsplattform för Gröna Göteborgsregionen. Infrastruktur och logistik Ska ytterligare förbättra logistikoch transportmöjligheterna i regionen. Göteborg rankades 2012 som bästa logistikläge i Sverige för elfte året i rad. IT-Centrum Väst Skapar förutsättningar för en långsiktigt växande ICT-bransch och förstärker mötesplatser och nätverk. Nyhetsbrevet har läsare. Smarta nät-seminariet under Almedalsveckan fick stor uppmärksamhet. För att klara de klimatpolitiska målen behöver vi samarbeta I Västsverige finns nästan hela landets fordonsbränsletillverkning och huvuddelen av den kemiska industrin. När samhället strävar efter en fossilfri ekonomi innebär det att kemiindustrin står inför betydande förändringar. Vad det handlar om är att vi går mot det biobaserade samhället. Vi har tuffa klimatmål och Västra Götalandsregionen har sagt att man ska ha en fossiloberoende ekonomi Vår bransch behöver ställa om och för att klara de klimatpolitiska målen behöver vi samarbeta. I klustret möts företag, akademi och det offentliga och just därför är klustret så viktigt, säger Lars Josefsson, en av två klusterledare för Kemiindustriklustret. inom ramen för Kemiindustriklustret finns en rad samarbetsprojekt, till exempel Hållbar Kemi 2030, Finanskompetenscentrum Synliggör och marknadsför Göteborg som finansiellt centrum, bland annat genom utmärkelsen Göteborgs Finansprofil. Samarbetar med högskolor, gymnasier och KY-utbildningar. Center of Visualization Syftar till att stimulera tillväxt inom digital visualisering. I samarbete med Lindholmen Science Park öppnade man i mars neutrala mötesplatsen Visual Arena. Brewhouse Chemical Regions for Resource Efficency samt en satsning på ett regionalt fjärrvärmenät. Dessutom öppnar klustret för andra satsningar, som att åstadkomma ökad plaståtervinning. Bland annat kartläggs strömmarna av sjukhusplast i Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Kemiindustriklustret ger oss alla inblandade möjlighet att lära av varandra och driva gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetet underlättar när vi vill komma i kontakt med riksdag och regering, säger Lars Josefsson. Ett kulturkluster som stärker entreprenörskap och affärsutveckling inom kulturella och kreativa näringar med fokus på musik. Identifierade ny talang, spetsade inkubatorprocesser och genomförde nationella affärsidétäv lingen My Mission. Lars Josefsson, klusterledare för Kemiindustriklustet BRANSCH- UTVECKLING KEMIindustriKLUSTRET Medlemmar: Aga, Akzo Nobel, Business Region Göteborg, Business Sweden, Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Ineos, Lysekils kommun, Perstorp, Preem, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Renova, Stenungsunds kommun, Swedegas, Södra samt Västra Götalandsregionen. 14 Business Region Göteborg årsberättelse 15

9 INTERNATIONALISERING vinjett HÄR PÅ TVÅ RADER Internationalisering Vi arbetar för att stimulera små och medelstora företag så att de på ett hållbart sätt kan utvecklas på en globaliserad marknad. Med rådgivning, information, kunskapsutbyten och nätverk ger vi företagen bättre förutsättningar att förverkliga sina planer. Enterprise Europe Network 9 gånger mer energieffektivt än flyg så mycket snällare är höghastighetståg. 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet finns inom en radie av 30 mil från Göteborg. Nätverket Enterprise Europe Network (EEN) ger stöd till små och medelstora företag och ökar internationaliseringen. Nätverket har totalt 600 kontor i drygt femtio länder och Business Region Göteborg är värd för ett av de svenska kontoren. EEN hjälper företag bland annat med EU-finansierade projekt och med att hitta europeiska affärspartners. Har under 2012 drivit projektet Turn International, som syftar till att öka internationaliseringen och bidra till kvinnligt företagande. Regeringen har anslagit 400 miljoner kronor, varav 65 miljoner till Västra Götaland, som under fyra år ska främja kvinnligt företagande. Hänt under året Göteborg-Oslosamarbetet 1995 tecknades ett samarbetsavtal mellan Göteborg och Oslo och åtta år senare utökades samarbetet med Västra Götalandsregionen, Akershus- och Östfold fylkeskommune. Målet att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa samt öka möjligheterna för samarbete över gränsen. Totalt bor det tre miljoner invånare i regionen The Scandinavian 8 Million City Utbyggnad av intercity- och höghastighetståg på sträckan Oslo Göteborg Köpenhamn. Totalt måste drygt 60 mil dubbelspårig järnväg byggas. och utbytet ökar ständigt. I Göteborgsregionen finns i dag 489 norskägda företag. Under 2012 har man genomfört aktiviteter, genom till exempel Ungdomens Fredspris och infrastrukturseminarium, som synliggjort det norsksvenska samarbetet. Business Region Göteborg ansvarar för samarbetets sekretariat. 30 procent av godstransporterna på sträckor över 300 kilometer ska föras över från landsväg till järnväg (till år 2030) både i EU och Sverige. 4,5 miljoner svenskar flyger varje år från Kastrup. Nästa steg är att utreda en höghastighetsjärnväg Å tta av Skandinaviens 19 miljoner invånare bor längs korridoren Oslo Göteborg Malmö Köpenhamn. Om sträckan kan knytas ihop med snabbtåg skulle en helt ny storstadsregion bli ett faktum. Så ser visionen ut för projektet Den Skandinaviska Arenan där Scandinavian 8 Million City ingår. Vårt första mål är att få ett dubbelspår på hela sträckan Oslo-Köpenhamn. Nästa steg är att utreda en höghastighetsjärnväg, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg. Med en sådan skulle personer kunna resa mellan Oslo och Göteborg på en dryg timme och förutsättningarna för godstransporter skulle förbättras kraftigt. projektet drogs igång i november 2011 och involverar en rad kommuner, organisationer och huvudmän i området. Under fjolåret handlade huvuddelen av arbetet om att ta fram rapporter och utredningar om både nuvarande och framtida tågtrafik är ett viktigt år för oss, säger Madeleine Johansson. Det är nu vi ska få politikerna att använda våra utredningar för att lyfta frågan på riksplanet. med en utbyggd järnväg mellan Oslo och Köpenhamn kan företag i Göteborg erbjudas tillgång till ytterligare två metropoler. Det handlar om att stärka regionens tillväxt och erbjuda nya arenor för näringslivet. Förutsättningarna för att attrahera nya företag till Göteborg förbättras, liksom för redan etablerade att stanna kvar. Kontakterna med andra företagare kommer att bestå länge. Madeleine Johansson, projektledare Business Region Göteborg Scandinavian 8 Million City Projekttid: november 2011 oktober Partners: Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Köpenhamns kommune, Oslo kommune, Trafikverket, Västra Götalandsregionen m. fl. Lead partner: Business Region Göteborg. 16 Business Region Göteborg årsberättelse 17

10 vinjett IN HÄR PÅ TVÅ RADER Kompetensutveckling Vi arbetar för att företag och offentlig sektor i regionen ska skapa tillväxt genom kompetenshöjande insatser. Det gör vi genom bland annat nätverk, coachning och kompetensdiplomering. Målet är att stödja utvecklingen av kontinuerligt lärande, jämställdhet och delaktighet och på så vis öka konkurrenskraften. Våra hjärtefrågor Business Region Göteborg har sex frågor som vi brinner för ämnen som ligger oss varmt om hjärtat och präglar allt vi gör. Men varför är det så viktigt att brinna? strategisk kompetensförsörjning Att matcha rätt person med rätt jobb är en viktig faktor för regionens tillväxt. Kompetensförsörjning är därför en strategisk fråga. Sedan två år driver avdelningen projektet Avanto, som handlar om strategisk kompetensförsörjning och omfattar ett sextio tal verksamheter och individer. Projektet har tre värdeord som genomsyrar alla insatser (till exempel handledning och nätverksträffar): delaktighet, lärande och jämställdhet. Företag och offentlig sektor som fokuserar på dessa stärker sin konkurrenskraft och ökar kundvärdet. Delaktigheten handlar om att få hela personalstyrkan att titta åt samma håll att dela vision och mål. Lärandet ska vara kontinuerligt och prägla hela arbetsdagen Hänt under året inte vara något isolerat. Jämställdheten ska vara sprungen ur insikten att det är lönsamt med jämställdhetsarbete. Människor med hög kompetens söker sig till arbetsplatser som arbetar jämställt genom att se människan, inte vilket kön personen har. Företagsklimat Utan framgångsrika företag stannar Göteborgsregionen. Därför arbetar Business Region Göteborg för att det ska vara enkelt att driva företag i regionen. Vi skapar kontaktytor mellan näringsliv och kommun och vi mäter kontinuerligt hur företagen uppfattar kommunernas service. Henrik Einarsson, chef Strategi och analys Hållbarhet Det ska vara lönsamt att göra rätt. Världsmarknaden efterfrågar företag med hållbara lösningar och Göteborgsregionen har fler miljöföretag än andra regioner i Sverige. Business Region Göteborg arbetar för att utveckla deras hemmamarknad och korta vägen till export för dem som ligger i framkant. Maria Strömberg, chef Affärsdriven miljöutveckling Innovation Samhällsproblem kommer inte att kunna lösas med traditionella insatser inom enskilda branscher. För att komma tillrätta med dessa ofta globala utmaningar behövs nya produkter, tjänster och systemlösningar. De kommer även att bidra till stärkt konkurrenskraft, välfärd och nya jobb. Eva-Lena Albihn, vice vd och ekonomidirektör Hela verksamheten har genomsyrats av lärande D et anrika tryckeriföretaget Elanders hade vuxit snabbt och haft flera personbyten i ledningen. Den interna kommunikationen brast och känslan av samhörighet på arbetsplatsen var dålig. Då tog företaget kontakt med Avanto, Business Region Göteborgs kompetensförsörjningsprojekt, för att få stöd med sin kompetensförsörjning och sitt interna lärande. Det unika är att alla 220 anställda har varit med. Hela verksamheten har genomsyrats av lärande, uppifrån och ner, säger Reidun Agblad, avdelningschef för digital print och fulfilment på Elanders. Nu när projektet lider mot sitt slut tycker Reidun Agblad som även är Avantos processtödjare på Elanders att de anställda har fått ett gemensamt språk och en större förståelse, både för varandra och för de olika avdelningarna på företaget. avanto är ett ESF-projekt och handlar om att integrera kompetensförsörjning i affärsplanen. Detta har tagits emot väldigt väl. I början hände det att medarbetare uteblev från sam - lingar, men när ryktet börjat gå om att Avanto inte var någon vanlig, tråkig kurs, så blev det i stället rusning till mötestillfällena. När medarbetarna förstår varandra och ledningen blir tydligare i sin kommunikation av företagets mål och vision, då blir vi också ett mer slagkraftigt företag. Elanders Reidun Agblad, avdelningschef Elanders Ort: Mölnlycke. Verksamhet: Internationell tryckerikoncern. : 220 (cirka i koncernen). Mångfald Företag som bejakar olikheter i organisationen har större möjligheter att möta nya kundgrupper, är mer öppna för förändringar och ser fler möjligheter när det gäller att rekrytera och utveckla medarbetare. Det stärker deras konkurrenskraft. Mångfald bidrar till en kreativ miljö där talanger får utrymme samtidigt som erfarenhet tas tillvara. Karin Ingelhag, chef Strategisk kompetensförsörjning Entreprenörskap Många människor är entreprenörer. Varje dag ställs de inför utmaningar och möjligheter och då gäller det att vara nyfiken och ha drivkraft. Business Region Göteborg vill skapa förutsättningar så att fler människor vågar förverkliga sina drömmar och idéer i egna verksamheter. Anna-Lena Johansson, chef Företagsutveckling Globalisering Globaliseringen i världen ökar kraftigt och kunskap och samarbete är färskvaror som ständigt måste utvecklas. Vi vill bidra till skapandet av en globaliserad region som lockar världen till Göteborg och som tar Göteborg ut i världen. Det är viktigt att regionen är lyhörd och kan ge den service som företag och organisationer önskar. Ulf Landin, chef Internationella relationer 18 Business Region Göteborg årsberättelse 19

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2009 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Bolagsstruktur Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Stadsrevisionen Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Lokaler HIGAB Kollektivtrafik

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Frågor och svar Mipim mars 2017

Frågor och svar Mipim mars 2017 Frågor och svar Mipim 14-17 mars 2017 FYRA AVSNITT: 1) Därför finns vi på Mipim 2) Pengarna och antalet deltagare 3) Vad har det gett Göteborg tidigare 4) Boende, representation och etik DÄRFÖR FINNS VI

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2011 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Stabil tillväxt för viktiga marknader * Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från EU, Swedbank, Riksbanken, Riksgäldskontoret och Sveriges

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Utveckling Nordost

Utveckling Nordost Utveckling Nordost 2011-2013 Nordöstra Göteborg En fjärdedel av Göteborgs yta - 112 km² Var femte göteborgare 90 000 Global ung befolkning Ledig mark Natur och kultur Infrastruktur Bakgrund Sammanhållning

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg 100 STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Foto: Matton images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer