ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG"

Transkript

1 Box , Göteborg Telefon: Fax: Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg PRODUKTION: RUBRIK FOTO: MIKAEL GÖTHAGE & SHUTTERSTOCK BUSINESS REGION GÖTEBORG ÅRSBERÄTTELSE 2012

2 VI ÄR BRG För att nå framgång krävs hållbar tillväxt när vi summerar 2012 står det klart att Göteborgsregionen står stark i en ostadig omvärld. Trots euroturbulens och vikande tillväxt, både nationellt och globalt, har sysselsättningen växt elva kvartal på raken i vår region. Dessutom är företagens tillväxttakt betydligt högre än snittet i Sverige. Men vi kan förstås inte slå oss till ro och det finns mycket att förbättra. Till exempel måste byggandet öka och det krävs fortsatta satsningar på infrastrukturen. Att företagsklimatet är en prioriterad fråga för hela Göteborgsregionen är känt. Det ska vara enkelt att starta och driva företag här. Ett steg i rätt riktning är att Göteborgs Stad har inrättat en så kallad företagslots. Detta skedde i höstas och statistiken visar redan att funktionen uppskattas av de företag som vänder sig till lotsen. Det gäller även för vår region att fortsätta utvecklas som en attraktiv plats att leva, verka och bo i. Göteborgsregionen är trots allt liten och den globala konkurrensen är knivskarp. Vägen dit går genom hållbar tillväxt som vi arbetar för inom tre kärnområden; branschutveckling, etablering och investering samt företagsutveckling. Vi verkar naturligtvis i ett större sammanhang och samarbetar med många olika aktörer. i den här årsberättelsen för 2012 kan du läsa mer om hur Business Region Göteborg rent konkret verkar för ökad och hållbar tillväxt i vår region. Patrik Andersson vd Business Region Göteborg DETTA ÄR BRG: Business Region Göteborg är en neutral organisation som jobbar för att skapa hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Detta sker utifrån tre perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Business Region Göteborg skapar förutsättningar för att starta, utveckla och etablera företag i regionen. BRG:s verksamhetsmål Sju strategiska delmål och resultat under 2012 Företagen i Göteborgsregionen växer snabbare än snittet för Sverige. Målet nåddes trots att 2012 blev ett relativt svagt år för svensk tillväxt. Lönesumman ökade med 5,3 procent, vilket var klart högre än noteringen för riket. Företagsklimatet rankas högst bland landets storstadsregioner. Målet uppfylldes inte och därför vidtas flera åtgärder i regionen. Göteborgs Stad har inrättat en företagslots och fem kranskommuner har påbörjat omfattande utbildning för politiker och tjänstemän. 1. Minst 55 kvalificerade investeringar / etableringar per år. Viss avvaktan och försiktighet kan märkas men trots detta har målet uppfyllts. Regionen står sig väl i den globala konkurrensen Så finansieras BRG:s verksamhet % Projektfinansiering, näringslivet 43 % Basfinanisering 45 % Projektfinansiering, offentliga aktörer 6. Nöjda kunder med ett NKI på mer än 67. I senaste kundundersökningen noterade Business Region Göteborg ett NKI på 72. Det är ett starkt betyg och kunderna ger högt betyg även på måluppfyllelse Medelålder anställda Utveckla profileringen av Göteborgsregionen som ledande region inom miljöområdet. Vi arbetar till exempel med besökshantering inom ramen för Green Gothenburg och processleder och marknadsför demo-/utvecklingsprojekt för hållbara lösningar. KÖNSFÖRDELNING, BRG:s ANSTÄLLDA 37 % av de anställda är män 63 % av de anställda är kvinnor Högt nyföretagande med 11,3 nya företag per invånare. Än så länge finns bara statistik för första halvåret. Den visar på viss nedgång i nyföretagandet, men eftersom nivån är betydligt högre än 11,3 tror vi att målet kommer nås. Göteborgsregionen rankas bland världens 20 främsta kunskapsregioner (WKCI). I den senaste mätningen (från 2008) rankades Göteborgsregionen på plats nummer 16. Mycket tack vare företagens stora satsningar på forskning och utveckling. 2 Business Region Göteborg årsberättelse 3

3 13 kommuner en region 13 kommuner en region STENUNGSUND Centralort: Stenungsund (267) : Borealis LILLA EDET Centralort: Lilla Edet (40) : SCA Hygiene Products Göteborgsregionen består av 13 kommuner som övergripande samverkar för att utveckla näringslivet i regionen. KUNGÄLV TJÖRN Centralort: Skärhamn (15) : Wallhamn ALE Centralort: Alafors (265) : Eka Chemicals ALINGSÅS Centralort: Alingsås (302) : ABB Centralort: Kungälv (215) : Ica Sverige Tre frågor till Anette Svahn, näringslivsutvecklare i Kungälv. Varför är det viktigt med regionalt samarbete när det gäller att stödja företagen? Att arbeta tillsammans ger styrka, särskilt för lite mindre kommuner. Bland annat träffas alla näringslivsansvariga i Göteborgsregionen en gång i månaden för att utbyta tankar och erfarenheter. Det är värdefullt att Business Region Göteborg driver frågorna och tillsammans kan vi göra satsningar som enskilda kommuner inte skulle kunna mäkta med. Ge några konkreta exempel på samarbetet. Programmet Affärsdriven miljöutveckling är ett sådant. Med avstamp i det har Ale, Lilla Edet och vi i Kungälv satsat på ett eget miljönätverk med miljödiplomering. Ett annat resultat av samarbetet är undersökningen Insikt, som visar vad företagen tycker om den kommunala servicen. Anette Svahn Hur skulle samarbetet kunna utvecklas ytterligare? Vi skulle kunna utbyta ännu mer erfarenheter på våra regionala möten. Man kan lära sig mycket av varandra. ÖCKERÖ Centralort: Öckerö (52) : Berg Propulsion GÖTEBORG Centralort: Göteborg (5 715) : Volvo Cars KUNGSBACKA Centralort: Kungsbacka (832) : Veteranpoolen PARTILLE Centralort: Partille (319) : Lindex HÄRRYDA Centralort: Mölnlycke (369) : Swedavia MÖLNDAL Centralort: Mölndal (322) : Astra Zeneca LERUM Centralort: Lerum (282) : Assistansbolaget Larga 4 Business Region Göteborg årsberättelse 5

4 Arbetsmarknaden i siffror De varsel som drabbade Sverige i slutet av året berörde främst andra delar än Göteborgsregionen. Arbetslösheten steg något, men i Göteborgsregionen noterades samtidigt fler nyamälda platser hos arbetsförmedlingen platser nyanmäldes under år Antal nyanmälda platser hos arbetsförmedlingen inom Göteborgsregionen Under 2012 fanns fler lediga platser hos arbetsförmedlingen än under något annat år under 2000-talet. Tidigare år med höga siffror var 2011 och BRG:s analys: En styrka hos Göteborgsregionens arbetsmarknad är att det trots all 6 Business Region Göteborg årsberättelse platser nyanmäldes under år finansiell turbulens i omvärlden fanns rekordmånga lediga jobb att söka under Merparten av de lediga jobben fanns inom privata och offentliga tjänster. Utvecklingen ser helt annorlunda ut jämfört med det svaga året Antal fler personer med sysselsättning i Göteborgsregionen 2011 jämfört med år VI BLIR ALLT FLER ÖKAD SYSSELSÄTTNING Tillväxten fortsätter för elfte kvartalet i rad Fjärde kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta i Göteborgsregionen till personer. Det är fler än under fjärde kvartalet BRG:s analys: Antalet sysselsatta i Göteborgsregionen ökade under 2012 års samtliga kvartal och sysselsättningen har ökat elva kvartal i rad. Mycket positivt fler personer i Göteborgsregionen Göteborgsregionen närmar sig sakta men säkert en miljon invånare. Sedan år 2000 har befolkningen växt med över personer. 11 kvartal i rad med ökad sysselsättning (förändring på ett års sikt) företag har anställda. Sverige företag är enmansföretag och har därmed inga anställda. Göteborg Stockholm företag har 1 4 anställda företag har 5 19 anställda. 230 företag har över 200 anställda. Arbetsställen fördelade på storleksklass De flesta arbetsställen är enmansföretag och har alltså inga anställda. Totalt finns arbetsställen i Göteborgsregionen, vilket innebär en ökning med 900 stycken under året. 8,9 % 7,6 % 6,8 % Malmö 10,3 % + 0,3 VARSEL SIFFROR I FOKUS arbetsmarknad personer varslades i Göteborgsregionen personer varslades i Sverige Endast åtta procent av årets totala antal varsel i Sverige lades i Göteborgsregionen. BRG:s analys: Under framför allt hösten 2012 präglades delar av Sverige, men inte Göteborgsregionen, av en varselvåg. Här låg antalet varsel på en normal nivå. Göteborgsregionen står för tio procent av rikets folkmängd, men bara åtta procent av alla varsel drabbade regionen. + 0,2 + 0,4 + 0,4 Arbetslöshet 2012 Göteborgsregionen i förhållande till de andra storstadsregionerna samt riket i stort Arbetslösheten steg en aning (0,2 procentenheter) i Göteborgsregionen under BRG:s analys: Oron i omvärlden fick effekter på arbetsmarknaden under Arbetslösheten steg, men bara marginellt. I Göteborgsregionen var arbetslösheten 7,6 procent under december 2012, vilket är lägre än siffran för Sverige och Malmöregionen. 7

5 Näringslivet i siffror Konjunkturen var skakig, men trots detta noterade Göteborgsregionen stark tillväxt. Lönesumman växte med 5,3 procent, vilket var mer än ökningen i riket. BNPtillväxt i % Business Region Göteborg årsberättelse % BRANSCHTÄTHET Av samtliga branscher i riket finns 92 procent representerade i Göteborgsregionen. Här finns totalt 747 branscher SVERIGES BNP-UTVECKLING Sveriges BNP växte med 0,8 procent under Siffran är något sämre än för ett genomsnittsår, men till skillnad från 2008 och 2009 hade Sverige positiv tillväxt. BRG:s analys: Efter två år med historiskt sett höga tillväxttal bidrog den internationella lågkonjunkturen till att Sverige fick en sämre BNP-utveckling års resultat var det tredje sämsta under 2000-talet. De flesta europeiska länder utvecklades dock betydligt sämre och i många fall noterades negativ BNP-tillväxt. Sverige tycks alltså ha klarat sig förhållandevis väl. 5,3 procent växte företagens lönesumma, jämfört med 3,9 procent i riket. Lönesummans tillväxt Lönesummans tillväxt var betydligt högre i Göteborgsregionen än i riket. Den totala lönesumman i regionen under 2012 var 118 miljarder kronor. 1 BELGIEN 2 NORGE 3 TYSKLAND 4 USA 5 STOR- BRITANNIEN 6 KINA 7 RYSSLAND 8 FINLAND 9 FRANKRIKE 10 DANMARK VARUEXPORT I statistiken räknas förflyttade varor som export, vilket förklarar Belgiens förstaplats (genom Volvos fabrik i Gent). Den totala varuexporten från Göteborgsregionen under 2012 uppgick till 148 miljarder kronor. BRG:s analys: Göteborgsregionens företag är i hög grad exponerade mot länder som klarat sig relativt väl genom den internationella lågkonjunkturen. Det rör sig om länder i norra och västra Europa samt USA och tillväxtmarknaderna Kina och Ryssland. Så sent som för några år sedan var varken Kina eller Ryssland med på topplistan. GÖTEBORGSREGIONENS STÖRSTA FÖRETAG Volvo Cars är den klart största arbetsgivaren i näringslivet i regionen. De flesta bolag på 10 i topp-listan har högteknologisk profil Konjunkturindex hos företag inom Göteborgsregionen Två gånger om året frågar Västra Götalandsregionen ett par hundra företag i Göteborgsregionen om deras bild av det ekonomiska läget. Utifrån svaren tas ett konjunkturindex ett nettotal av positiva minus negativa svar fram. Året innebar en försvagning i Göteborgsregionen, men gränsen för lågkonjunktur går först vid 40. BRG:s analys: Många av företagen på topplistan är frukten av ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Storföretagen är alltjämt mycket viktiga för regionen. 3,6 7 Volvo Cars Aktiebolag, anställda Volvo Lastvagnar Aktiebolag, 3925 anställda Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, 2825 anställda SKF Sverige Aktiebolag, 2725 anställda Volvo Information Technology Aktiebolag, 2475 anställda Ericsson AB, 2425 anställda Astra Zeneca AB, 2325 anställda Posten Meddelande AB, 2075 anställda Samhall Aktiebolag, 1525 anställda SCA Hygiene Products, 1425 anställda FLER BESÖK miljoner gästnätter under 2012 Antalet gästnätter innefattar hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen under Noteringen är den bästa någonsin. BRG:s analys: Göteborgsregionen är mycket framgångsrik inom besöksnäringen. Trots lågkonjunkturen och den allt starkare svenska kronan noterades nya rekord för gästnätter under BRG:s analys: Under framför allt hösten 2012 blev det tydligt att Göteborgsregionens företag fick en mer negativ bild av konjunkturläget. Näringslivet i regionen påverkas i hög grad av signaler från omvärlden, vilka i det här fallet handlade om den statsfinansiella krisen i många europeiska länder. SIFFROR I FOKUS NÄRINGSLIV V2008 H2008 V2009 H2009 V2010 H2010 V2011 H2011 V2012 H2012 9

6 ETABLERING OCH INVESTERING Etablering och investering Förenklar, underlättar och hjälper till i kontakter med kommunen i olika ärenden och tillståndsprocesser. Har till uppgift att ge en tydlig bild av hur processerna fungerar och att lotsa till rätt förvaltning och rätt person. Vi arbetar aktivt för att nationella och internationella företag ska få upp ögonen för Göteborgsregionen och dess styrkor. Vi skapar förutsättningar för en smidig väg in till den nordiska marknaden för företag som vill satsa på en långsiktig etablering eller investering. Lokalmarknadsdagen Under året hölls den tjugosjunde upplagan av Lokalmarknadsdagen. Eventet arrangerades av Business Region Göteborg, Fastighetssverige och Lokalnytt. Lokalmarknadsdagen är en mötesplats med olika infallsvinklar vad gäller näringslivsutveckling i Göteborgsregionen och ett forum där vi skapar mötesplats för näringsliv, tjänstemän och politik. Vi har också deltagit vid en mäng d olika aktiviteter såväl regionalt och nationellt som internationellt bland andra Mipim, världens största fastighets- och investerarmässa i Cannes. Här visar regioner från hela världen upp sig för att locka till sig investeringar och etableringar. Vi driver också projektet Utveckling Nordost. Det sker i samverkan med SDF Angered, SDF Östra Göteborg, lokalförvaltningen, parkoch naturförvaltningen samt trafikkontoret. Satsningen ska skapa nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv. etableringsoch investeringsavdelningen Business Region Göteborgs etablerings- och investeringsavdelning är också Göteborgs näringslivskontor. Vi arbetar med lokala och regionala etableringar och investeringar men också med strategi och hållbar stadsutveckling, som att stötta lokala företagarföreningar. Tack vare systematiskt arbete nåddes det strategiska målet på 55 kvalificerade etableringar under året och när Financial Times fdi Magazine rankade europeiska städer och regioner utifrån hur intressanta de är för utländska direktinvesteringar fick Göteborg pris i sex klasser. Hänt under året Samarbetar med Göteborgs Stads nya Kontaktcenter och stadens förvaltningar. Så jobbar Företagslotsen Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg och under 2012 inrättade Göteborgs Stad därför en företagslots. Lotsens uppgift är att underlätta kontakterna med kommunen för personer som driver små eller mellanstora företag. Vi vill vara nära våra kunder H CL Technologies startade 1976 i Indien, där grundaren Shiv Nadar tillverkade mikroprocessorer i sin pappas garage. I dag har HCL kontor över hela världen sedan två år också i Göteborg. Vi skulle kunna flyga från Londonkontoret till Sverige för möten, eller från Stockholmskontoret till Göteborg, men vill vara nära våra kunder. Om man förstår kundernas kultur gör man bättre affärer, säger Shallabh Pal, chef för affärsutveckling på Göteborgskontoret. hcl tillhandahåller tekniklösningar och mjukvaruutveckling i kombination med affärsrådgivning och strategisk handledning. Globalt omsätter företaget över fem miljarder dollar. En tredjedel av intäkterna kommer från Europamarknaden och andelen växer snabbt. Göteborg och Västsverige, med sin starka tillverkningsindustri, var ett naturligt val när HCL skulle öppna ett andra Sverigekontor. Från det att HCL började planera för ett Göteborgskontor har vi fått mycket hjälp av Business Region Göteborg. Man föreslog områden där vi kunde ha vårt kontor och har hjälpt till med kontakter och affärsmöten. I takt med att förståelsen för kulturen ökar har Shallabh Pal gott hopp om en positiv utveckling i Göteborg. I Indien är det lätt att få till ett första affärsmöte, men svårt att komma vidare så att man verkligen litar på varandra och är partners. I Sverige är det svårare att få till det första mötet. Men har man väl hållit det, då är steget inte långt till en bra affärsrelation. Hjälper till även vid mer komplexa ärenden, exempelvis frågor som rör kommunala tillstånd och samordning av kontakter med olika förvaltningar och organisationer. Kan vara med vid möten och följer, vid behov, ett ärende gen om hela ärende - pro cessen. Shallabh Pal, chef för affärsutveckling HCL Technologies HCL Technologies Ort: Göteborg. Verksamhet: Levererar IT-tjänster. : Än så länge tre på Göteborgskontoret, cirka i världen. 10 Business Region Göteborg årsberättelse 11

7 FÖRETAGS- UTVECKLING Företagsutveckling Vi arbetar för att skapa långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt för små och medelstora företag. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för den som vill förverkliga sina affärsidéer och driva företag med potential och ambition att växa. TILLVÄXtföretag NYFÖRETAGANDE företagsakuten Att jämföra med Volvo Personvagnar, som har anställda ANSTÄLLDA 20mdr I OMSÄTTNING Expediton Framåt är ett utvecklingsprogram som tillför kompetens och skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt i små och medelstora företag som vill utvecklas och växa. I programmet deltar cirka 600 företag. Under året har det införts obligatoriska företagsanalyser i varje företag för att klarlägga behov utifrån tillväxtperspektiv. Under 2012 gjordes cirka hundra analyser. Dessutom har vi inlett ett forskningssamarbete med Handelshögskolan. Inom nyföretagande erbjuder vi kostnadsfri vägledning, starta företagkurser och inspiration. Under året har vi medverkat i ett trettiotal aktiviteter och det har tillkommit två kontor som erbjuder vägledning. Detta genom etableringar i Västra Hisingen och Rymdtorget via EU-projekten Företagsamma Västra Hisingen och Utveckling i Nordost. Nästan hälften av de kunder som haft vägledningssamtal och sextio procent av dem som gått starta företags-kurs startar företag. Företagsakuten hjälper småföretag som har problem med ekonomin och riskerar att gå i konkurs. Cirka sextio procent av företagen som sökt hjälp överlever. Företagsakuten Västra Hänt under året Götaland drivs av Business Region Göteborg och kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Under 2012 räddade Företagsakuten 54 företag från konkurs vilket innebär att 178 arbetstillfällen kunde räddas. 600 MEDLEMSFÖRETAG Expedition Framåt Att jämföra med den totala omsättningen för Gunnebo, Mölnlycke Health Care, New Wave Group och Santa Maria tillsammans. Man kan träffa företagare i samma läge som en själv 3 bits Consulting startade sin verksamhet Redan samma höst kontaktade företaget Expedition Framåt på Business Region Göteborg för att få hjälp i uppstartsskedet. Vi såg ingen anledning att vänta. Vi ville få in de goda råden innan vi gjorde några misstag, säger vd:n Stefan Winterlén. Via Expedition Framåt fick 3bits Consulting, som bygger och utvecklar e-handelslösningar, hjälp med allt från handfasta råd om affärsplanen till nätverk och mötesplatser. samarbetet tycks ha varit fruktbart. Sedan starten har företaget varit lönsamt varje år och haft en årlig tillväxt på mellan tio och 25 procent. Nyligen utsågs 3bits Consulting till Årets tillväxtföretag 2012 av Business Region Göteborg. Stefan Winterlén anger två starka skäl till varför nystartade företag bör söka stöttning hos Expedition Framåt. Det ena är att man får handfast info om den senaste forskningen. Om en forskningsrapport visar att framgångsrika företag brukar göra på ett visst sätt, då är det ett mycket starkare argument än ett allmänt tips från en kollega, säger han. Det andra är tillgången till nätverk, att man kan träffa företagare i samma läge som en själv. Nu har vi vuxit så mycket att vi är inne i Expedition Framåts sista fas, men nätverken och kontakterna med andra företagare kommer att bestå länge. Stefan Winterlén, vd 3bits Consulting 3bits Consulting Ort: Göteborg. Verksamhet: Utvecklar e-handelslösningar. : Business Region Göteborg årsberättelse 13

8 Branschutveckling Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för bransch- och klusterutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, koppla samman människor, företag och akademi i värdefulla nätverk, initiera branschsamarbeten samt marknadsföra branscher internationellt. Vi verkar bland annat inom nedanstående branscher, som tillsammans sysselsätter över hundratusen människor. LOGISTIK OCH TRANSPORT 2012: : AUTOMOTIVE 2012: : 128 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI 2012: : KEMI 2012: : 69 DESIGN- & MARKNADS- KOMMUNIKA- TION 2012: : BIOMEDICIN 2012: : 419 FINANS 2012: : ADA Skapar mötesplatser för människor i kreativa näringar. Under 2012 har Ada bland annat lanserat webbplatsen Go Creative samt hållit fullsatta seminarier som Stabilitet i oroliga tider och C est la vie. AUTOMOTIVE SWEDEN Sprider kunskap om den svenska fordonsbranschen. Arrangerade den medialt uppmärksammade konferensen Automotive Forum och presenterade en rapport om fordonsbranschen. GÖTEBORG BIO Hänt under året Ett samarbetsprojekt med natio - nella och regionala aktörer inom biomedicin. Har deltagit på mässor och kongresser för att marknadsföra Göteborg s satsningar på Life scienceklustret. AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING Utvecklar och marknadsför Göteborgsregionen som tillväxtregion med miljöprofil. Ansvarar för att utveckla Green Gothenburg, en kommunikationsplattform för Gröna Göteborgsregionen. Infrastruktur och logistik Ska ytterligare förbättra logistikoch transportmöjligheterna i regionen. Göteborg rankades 2012 som bästa logistikläge i Sverige för elfte året i rad. IT-Centrum Väst Skapar förutsättningar för en långsiktigt växande ICT-bransch och förstärker mötesplatser och nätverk. Nyhetsbrevet har läsare. Smarta nät-seminariet under Almedalsveckan fick stor uppmärksamhet. För att klara de klimatpolitiska målen behöver vi samarbeta I Västsverige finns nästan hela landets fordonsbränsletillverkning och huvuddelen av den kemiska industrin. När samhället strävar efter en fossilfri ekonomi innebär det att kemiindustrin står inför betydande förändringar. Vad det handlar om är att vi går mot det biobaserade samhället. Vi har tuffa klimatmål och Västra Götalandsregionen har sagt att man ska ha en fossiloberoende ekonomi Vår bransch behöver ställa om och för att klara de klimatpolitiska målen behöver vi samarbeta. I klustret möts företag, akademi och det offentliga och just därför är klustret så viktigt, säger Lars Josefsson, en av två klusterledare för Kemiindustriklustret. inom ramen för Kemiindustriklustret finns en rad samarbetsprojekt, till exempel Hållbar Kemi 2030, Finanskompetenscentrum Synliggör och marknadsför Göteborg som finansiellt centrum, bland annat genom utmärkelsen Göteborgs Finansprofil. Samarbetar med högskolor, gymnasier och KY-utbildningar. Center of Visualization Syftar till att stimulera tillväxt inom digital visualisering. I samarbete med Lindholmen Science Park öppnade man i mars neutrala mötesplatsen Visual Arena. Brewhouse Chemical Regions for Resource Efficency samt en satsning på ett regionalt fjärrvärmenät. Dessutom öppnar klustret för andra satsningar, som att åstadkomma ökad plaståtervinning. Bland annat kartläggs strömmarna av sjukhusplast i Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Kemiindustriklustret ger oss alla inblandade möjlighet att lära av varandra och driva gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetet underlättar när vi vill komma i kontakt med riksdag och regering, säger Lars Josefsson. Ett kulturkluster som stärker entreprenörskap och affärsutveckling inom kulturella och kreativa näringar med fokus på musik. Identifierade ny talang, spetsade inkubatorprocesser och genomförde nationella affärsidétäv lingen My Mission. Lars Josefsson, klusterledare för Kemiindustriklustet BRANSCH- UTVECKLING KEMIindustriKLUSTRET Medlemmar: Aga, Akzo Nobel, Business Region Göteborg, Business Sweden, Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Ineos, Lysekils kommun, Perstorp, Preem, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Renova, Stenungsunds kommun, Swedegas, Södra samt Västra Götalandsregionen. 14 Business Region Göteborg årsberättelse 15

9 INTERNATIONALISERING vinjett HÄR PÅ TVÅ RADER Internationalisering Vi arbetar för att stimulera små och medelstora företag så att de på ett hållbart sätt kan utvecklas på en globaliserad marknad. Med rådgivning, information, kunskapsutbyten och nätverk ger vi företagen bättre förutsättningar att förverkliga sina planer. Enterprise Europe Network 9 gånger mer energieffektivt än flyg så mycket snällare är höghastighetståg. 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet finns inom en radie av 30 mil från Göteborg. Nätverket Enterprise Europe Network (EEN) ger stöd till små och medelstora företag och ökar internationaliseringen. Nätverket har totalt 600 kontor i drygt femtio länder och Business Region Göteborg är värd för ett av de svenska kontoren. EEN hjälper företag bland annat med EU-finansierade projekt och med att hitta europeiska affärspartners. Har under 2012 drivit projektet Turn International, som syftar till att öka internationaliseringen och bidra till kvinnligt företagande. Regeringen har anslagit 400 miljoner kronor, varav 65 miljoner till Västra Götaland, som under fyra år ska främja kvinnligt företagande. Hänt under året Göteborg-Oslosamarbetet 1995 tecknades ett samarbetsavtal mellan Göteborg och Oslo och åtta år senare utökades samarbetet med Västra Götalandsregionen, Akershus- och Östfold fylkeskommune. Målet att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa samt öka möjligheterna för samarbete över gränsen. Totalt bor det tre miljoner invånare i regionen The Scandinavian 8 Million City Utbyggnad av intercity- och höghastighetståg på sträckan Oslo Göteborg Köpenhamn. Totalt måste drygt 60 mil dubbelspårig järnväg byggas. och utbytet ökar ständigt. I Göteborgsregionen finns i dag 489 norskägda företag. Under 2012 har man genomfört aktiviteter, genom till exempel Ungdomens Fredspris och infrastrukturseminarium, som synliggjort det norsksvenska samarbetet. Business Region Göteborg ansvarar för samarbetets sekretariat. 30 procent av godstransporterna på sträckor över 300 kilometer ska föras över från landsväg till järnväg (till år 2030) både i EU och Sverige. 4,5 miljoner svenskar flyger varje år från Kastrup. Nästa steg är att utreda en höghastighetsjärnväg Å tta av Skandinaviens 19 miljoner invånare bor längs korridoren Oslo Göteborg Malmö Köpenhamn. Om sträckan kan knytas ihop med snabbtåg skulle en helt ny storstadsregion bli ett faktum. Så ser visionen ut för projektet Den Skandinaviska Arenan där Scandinavian 8 Million City ingår. Vårt första mål är att få ett dubbelspår på hela sträckan Oslo-Köpenhamn. Nästa steg är att utreda en höghastighetsjärnväg, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg. Med en sådan skulle personer kunna resa mellan Oslo och Göteborg på en dryg timme och förutsättningarna för godstransporter skulle förbättras kraftigt. projektet drogs igång i november 2011 och involverar en rad kommuner, organisationer och huvudmän i området. Under fjolåret handlade huvuddelen av arbetet om att ta fram rapporter och utredningar om både nuvarande och framtida tågtrafik är ett viktigt år för oss, säger Madeleine Johansson. Det är nu vi ska få politikerna att använda våra utredningar för att lyfta frågan på riksplanet. med en utbyggd järnväg mellan Oslo och Köpenhamn kan företag i Göteborg erbjudas tillgång till ytterligare två metropoler. Det handlar om att stärka regionens tillväxt och erbjuda nya arenor för näringslivet. Förutsättningarna för att attrahera nya företag till Göteborg förbättras, liksom för redan etablerade att stanna kvar. Kontakterna med andra företagare kommer att bestå länge. Madeleine Johansson, projektledare Business Region Göteborg Scandinavian 8 Million City Projekttid: november 2011 oktober Partners: Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Köpenhamns kommune, Oslo kommune, Trafikverket, Västra Götalandsregionen m. fl. Lead partner: Business Region Göteborg. 16 Business Region Göteborg årsberättelse 17

10 vinjett IN HÄR PÅ TVÅ RADER Kompetensutveckling Vi arbetar för att företag och offentlig sektor i regionen ska skapa tillväxt genom kompetenshöjande insatser. Det gör vi genom bland annat nätverk, coachning och kompetensdiplomering. Målet är att stödja utvecklingen av kontinuerligt lärande, jämställdhet och delaktighet och på så vis öka konkurrenskraften. Våra hjärtefrågor Business Region Göteborg har sex frågor som vi brinner för ämnen som ligger oss varmt om hjärtat och präglar allt vi gör. Men varför är det så viktigt att brinna? strategisk kompetensförsörjning Att matcha rätt person med rätt jobb är en viktig faktor för regionens tillväxt. Kompetensförsörjning är därför en strategisk fråga. Sedan två år driver avdelningen projektet Avanto, som handlar om strategisk kompetensförsörjning och omfattar ett sextio tal verksamheter och individer. Projektet har tre värdeord som genomsyrar alla insatser (till exempel handledning och nätverksträffar): delaktighet, lärande och jämställdhet. Företag och offentlig sektor som fokuserar på dessa stärker sin konkurrenskraft och ökar kundvärdet. Delaktigheten handlar om att få hela personalstyrkan att titta åt samma håll att dela vision och mål. Lärandet ska vara kontinuerligt och prägla hela arbetsdagen Hänt under året inte vara något isolerat. Jämställdheten ska vara sprungen ur insikten att det är lönsamt med jämställdhetsarbete. Människor med hög kompetens söker sig till arbetsplatser som arbetar jämställt genom att se människan, inte vilket kön personen har. Företagsklimat Utan framgångsrika företag stannar Göteborgsregionen. Därför arbetar Business Region Göteborg för att det ska vara enkelt att driva företag i regionen. Vi skapar kontaktytor mellan näringsliv och kommun och vi mäter kontinuerligt hur företagen uppfattar kommunernas service. Henrik Einarsson, chef Strategi och analys Hållbarhet Det ska vara lönsamt att göra rätt. Världsmarknaden efterfrågar företag med hållbara lösningar och Göteborgsregionen har fler miljöföretag än andra regioner i Sverige. Business Region Göteborg arbetar för att utveckla deras hemmamarknad och korta vägen till export för dem som ligger i framkant. Maria Strömberg, chef Affärsdriven miljöutveckling Innovation Samhällsproblem kommer inte att kunna lösas med traditionella insatser inom enskilda branscher. För att komma tillrätta med dessa ofta globala utmaningar behövs nya produkter, tjänster och systemlösningar. De kommer även att bidra till stärkt konkurrenskraft, välfärd och nya jobb. Eva-Lena Albihn, vice vd och ekonomidirektör Hela verksamheten har genomsyrats av lärande D et anrika tryckeriföretaget Elanders hade vuxit snabbt och haft flera personbyten i ledningen. Den interna kommunikationen brast och känslan av samhörighet på arbetsplatsen var dålig. Då tog företaget kontakt med Avanto, Business Region Göteborgs kompetensförsörjningsprojekt, för att få stöd med sin kompetensförsörjning och sitt interna lärande. Det unika är att alla 220 anställda har varit med. Hela verksamheten har genomsyrats av lärande, uppifrån och ner, säger Reidun Agblad, avdelningschef för digital print och fulfilment på Elanders. Nu när projektet lider mot sitt slut tycker Reidun Agblad som även är Avantos processtödjare på Elanders att de anställda har fått ett gemensamt språk och en större förståelse, både för varandra och för de olika avdelningarna på företaget. avanto är ett ESF-projekt och handlar om att integrera kompetensförsörjning i affärsplanen. Detta har tagits emot väldigt väl. I början hände det att medarbetare uteblev från sam - lingar, men när ryktet börjat gå om att Avanto inte var någon vanlig, tråkig kurs, så blev det i stället rusning till mötestillfällena. När medarbetarna förstår varandra och ledningen blir tydligare i sin kommunikation av företagets mål och vision, då blir vi också ett mer slagkraftigt företag. Elanders Reidun Agblad, avdelningschef Elanders Ort: Mölnlycke. Verksamhet: Internationell tryckerikoncern. : 220 (cirka i koncernen). Mångfald Företag som bejakar olikheter i organisationen har större möjligheter att möta nya kundgrupper, är mer öppna för förändringar och ser fler möjligheter när det gäller att rekrytera och utveckla medarbetare. Det stärker deras konkurrenskraft. Mångfald bidrar till en kreativ miljö där talanger får utrymme samtidigt som erfarenhet tas tillvara. Karin Ingelhag, chef Strategisk kompetensförsörjning Entreprenörskap Många människor är entreprenörer. Varje dag ställs de inför utmaningar och möjligheter och då gäller det att vara nyfiken och ha drivkraft. Business Region Göteborg vill skapa förutsättningar så att fler människor vågar förverkliga sina drömmar och idéer i egna verksamheter. Anna-Lena Johansson, chef Företagsutveckling Globalisering Globaliseringen i världen ökar kraftigt och kunskap och samarbete är färskvaror som ständigt måste utvecklas. Vi vill bidra till skapandet av en globaliserad region som lockar världen till Göteborg och som tar Göteborg ut i världen. Det är viktigt att regionen är lyhörd och kan ge den service som företag och organisationer önskar. Ulf Landin, chef Internationella relationer 18 Business Region Göteborg årsberättelse 19

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Bolagsstruktur Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Stadsrevisionen Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Lokaler HIGAB Kollektivtrafik

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2011 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg 100 STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Foto: Matton images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Matton Images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2010 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Growth. Varje kopp ska vara Sveriges godaste. Ta vara på din affärsidé! ATT LEVA, BO OCH ARBETA I GÖTEBORGSREGIONEN

Growth. Varje kopp ska vara Sveriges godaste. Ta vara på din affärsidé! ATT LEVA, BO OCH ARBETA I GÖTEBORGSREGIONEN ATT LEVA, BO OCH ARBETA I GÖTEBORGSREGIONEN Growth MIND your own business Ta vara på din affärsidé! NYETABLERING Kinesiska Wicresoft väljer Göteborg som bas för Europasatsning Da Matteo växer med Business

Läs mer

Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008

Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008 Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008 Fotograf: Tore Hagman 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen.

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Fläkten från ngered. Senaste nytt. Angereds närsjukhus. Blå Stället. Höstmöte AFF

Fläkten från ngered. Senaste nytt. Angereds närsjukhus. Blå Stället. Höstmöte AFF Angereds Företagarförening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Policy för näringsliv

Policy för näringsliv Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-13 154 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker Näringsliv Ale Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år Peter Drucker Ale har utsetts till årets klättrare i Svenskt näringslivs ranking

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning

Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning En casebeskrivning av strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionen utifrån projektet Avanto Mikro vid Business

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer