Gustafsvägen 13B Eskilstuna Tel Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustafsvägen 13B 633 46 Eskilstuna Tel 016-51 52 50 Fax 016-14 52 28 info@industripartner.se www.industripartner.se"

Transkript

1 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Lite snack och mycket verkstad i 20 år Gustafsvägen 13B Eskilstuna Tel Fax

2 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Det är vi som är Tomas Classon Kalev Pärnaste Christer Thornberg Christer Ilar Säljare & personalansvarig Säljare & ekonomiansvarig Säljare & marknadsansvarig Butiks- & lagerchef Tim Jurkko Sussi Freij Per-Ove Andersson Micael Karlsson Miljö- & kvalitetssamordnare Sekreterare Säljare Säljare Christian Andersson Annie Olsén Jan Eriksson Robert Långvik Kundmottagare Kundmottagare Kundmottagare Kundmottagare Anna Edström Andreas Högberg Annica Krantz Tomas Johansson Kundmottagare Kundmottagare Kundmottagare Inköpare IP Industripartner AB Gustafsvägen 13 B Eskilstuna Tel Fax BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

3 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 3 Ledare Kära läsare! Ett vanligt yrkesliv varar i fyrtio, femtio år. Ett företag kan leva i åttio, kanske hundra år. Någon gång till och med längre. NU ÄR VI MÖJLIGEN en fjärdings väg med IP Industripartner. Ett kompisprojekt som utvecklats till en arbetsgivare med idag 16 anställda. Vi är involverade i BIGgruppen (Bygg och Industri Gross i Norden AB), en nordisk förnödenhetskedja med ambitioner att växa. Vi är faddrar i ett nystartat BIG-företag i Örebro, och det finns utvecklingsplaner runt om i landet inom BIG-gruppen. DET KOSTAR PENGAR att utveckla företag, och det kostar på att driva utvecklingen i det gamla företaget så att inte det tappar fart. Det gör man inte själv. Vi är lyckliga som har anställda som ställer upp. Och det kostar på med dessa kriser. Vi som under 19 år aldrig upplevt någon kris har senaste året fått smaka på när det blåser kalla vindar. När Volvo, Alfa Laval, Outokumpu och deras underleverantörer inte längre har behov av våra produkter. När vi måste överväga om inte kostymen är för stor. Om vi inte måste avskeda några anställda. Anställda som nästan känns som delar av familjen. Då är det jobbigt. Och man undrar: Varför har inte mänskligheten kunnat utjämna dessa toppar och dalar? Hur kommer det sig att vi inte kan tygla dessa krafter som antingen skenar i tillväxtkraft eller nödbromsar i recession? Redan i biblisk tid fanns det goda år och nödår. Då var det naturen som styrde över människans väl och ve, och nu är det väl marknadskrafterna. MEN DETTA ÄR, år 2009, naturligtvis inget nytt i 350-årsjubilerande Eskilstuna. Redan under 1800-talets Fristadsepok kan man i historiska böcker läsa om hur olika företag hamnade i kris och uppslukades av andra som lyckats bättre. Nya företag bildades och andra försvann. Vem kunde tro att Teofron Munktell någonsin skulle få problem, eller att gamla Nyby Bruk skulle byta ägare och omstruktureras vart tionde år? Vi får hacka i oss det! MEN LIVET ÄR INTE bara arbete! Livet är hälsa och vad man kallar: ett gott liv. Ett liv som består av både arbete och fritid. Där arbetet för många i Sverige är en så stor och viktig del att det ibland kan vara svårt att sluta med det. För vem kan sitta och rulla tummarna i solen eller pilla sig i naveln hela dagarna? Det ledsnar man snart på. Särskilt om man bara är en fjärdingsväg i livet! Christer Thornberg Marknadsansvarig P.S. Vi har inte sagt upp någon. Vår strategi är att övervintra med nuvarande personalstyrka för att sedan stå starka när konjunkturen vänder. D.S KVALITET & MILJÖ För oss på IP Industripartner AB är kvalitet samt stort miljöengagemang likvärdigt med hög kundtillfredställelse. Därför arbetar vi aktivt för att våra lagerförda produkter ska hålla så hög kvalitet och vara så miljövänliga som möjligt. Redan 1994 påbörjade vi vår medvetna satsning på kvalitets- och miljöarbete som resulterade i att vi 1996 blev certifierade enligt kvalitetsledningssystemet SS EN ISO 9001, och år 2000 enligt miljöledningssystemet SS EN ISO Detta är något vi är väldigt stolta över och något som gör att du som kund kan känna trygghet med oss som leverantörer. Tidningen om Industripartner AB distribueras till hushåll i Eskilstuna, Strängnäs & Flens kommun via Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning Upplaga: ca exemplar. Produktion: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren. Tryck: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB 2009.

4 4 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Historia Historien om IP Industripartner AB INDUSTRIPARTNER AB, alias IP, startade sin verksamhet 1989, med adress Gustafsvägen 13B, alldeles i hörnet mot Schröderstiernas väg. Vår målsättning på IP har hela tiden varit inriktad till att förse Eskilstunas bygg- och verkstadsindustri med förnödenheter, industrins dagligvaror. IPIP ATT VARA LOKALISERAD i hörnet av Gustafsvägen och Schröderstiernas väg ger nästan osökt anledning att forska i, och kanske söka samhörigheten med Eskilstunas gamla historia. Man hamnar omedelbart i Fristadsepoken, som betytt så mycket för industrialismens utveckling i Eskilstuna. Att Gustafsvägen år 1907 fick sitt namn efter främst Gustaf III som blev Sveriges kung samma år, 1771, som Eskilstuna Fristad grundades, gör kanske ingen förvånad. Kungarna ville man ju hylla och Gustafsvägen hade sin dåvarande förlängning i Carlavägen som sedan övergick i Vasavägen och t.o.m. en tid även i Carl-Johansgatan ( ) upp mot stadsdelen Vilsta. MEN VEM VAR DÅ SCHRÖDERSTIERNA? I Marie-Louise Nanryds bok Gatunamnen i Eskilstuna från år 1995, kan man läsa om Samuel Schröder, direktör för finsmidet i Sverige. Schröder hade under resor i framförallt England kommit på idén att bilda en fristad* för finsmide i Eskilstuna. Han och Sven Rinman** var drivande i underhandlingarna före * Fristadsepoken innebar tillåtelse för in- och utländska arbetare i järn-, stål- och metallförädling att mot åtnjutande av alla borgerliga rättigheter slå sig ned på fristadsområdet (nuv. Centrum) och där idka sin hantering, fria från skråordningar, tull och personliga kronoutskylder (skatter), m.m. Vidare fick de fria byggnadsplatser mot erläggande av lindriga tomtören samt rätt att använda vattenverken och Flackersta hemman till bete för sina kreatur. I praktiken blev sammanslagningen av Gamla staden och Fristaden 1833 inte slutet för epoken utan Fristaden fortsatte att utvecklas under 1800-talets andra hälft medan en modern industristad växte fram med mer fabriksmässig och specialiserad produktion. ** Sven Rinman, jämnårig med Schröder och direktör för den grövre järn- och stålhanteringen i Eskilstuna. *** Nuvarande Volvo Construction Equipment AB. På den tiden hette företaget Volvo Michigan Euclid AB. Gamla kära Volvo BM. bildandet och den 16 april 1771 kom regeringsbeslutet som stadfäste inrättandet av Eskilstuna fristad. Schröder adlades för sina gärningar och antog namnet Schröderstierna, och vårt hörn har allt sedan dess, eller snarare allt sedan 1907, haft sina gatunamn. Då som nu behövdes handlare som försåg staden med dagliga förnödenheter. Förr kan man tänka sig att dessa handelsmän hade en starkt diversifierad produktmix, med allt från synålar och matvaror till smältdeglar och hästskor. Idag är vi mer specialiserade med tydlig inriktning mot industri. IP:s verkliga specialitet är tekniskt gummi men vi förser även bygg- och verkstadsindustrin med verktyg, infästningar och personlig skyddsutrustning. FRÅN ATT HA BÖRJAT MED fyra personer ökade personalen med ungefär en person vartannat år blev vi, efter ett ganska tydligt krav från vår enskilt största kund***, certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och fyra år senare även för miljöledningssystemet ISO Sedan fem år har vi en särskild person som enbart arbetar med kvalitets- och miljöfrågor. OM INFÖRANDE AV KVALITETSSYSTEMEN var det första paradigmskiftet så inträffar nästa vid halvårsskiftet Då blev IP delägare i BIG-gruppen (Bygg- och Industrigross i Norden AB). Plötsligt kunde IP dra nytta av BIG s centrala funktioner inom inköp, kundavtal, marknadsföring och IT. Äntligen hade vi en egen produktkatalog som kom Snart fanns den även digitalt på hemsidan och målsättningen är att göra den interaktiv. Kunderna ska kunna se lagersaldon och priser, samt kunna göra beställningar direkt online. NU SKRIVER VI ÅR 2009 och nästa år beräknas den nya produktkatalogen 2010 utkomma, uppdaterad med nya produkter och med ännu bättre kundinfo. Trots den nuvarande globala recessionen med de utmaningar som följer i dess spår fortsätter utvecklingen. Vi tror benhårt att starka entreprenördrivna bolag är framtiden! BIG-gruppen är en frivillig fackkedja där branschens bästa företag samlats till ett konstruktivt samarbete med målet att vara den ledande fristående fackkedjan inom marknadssegmentet bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. BIG-Gruppen (Bygg- och Industrigross i Norden AB) I BIG-gruppen ingår f.n. 26 företag med 60 lager- och försäljningsenheter från Finnmark i norr till Skåne i söder och med en total omsättning på c:a MSEK. I BIG finns resurser för rikstäckande marknadsföring. Inom BIG tecknas avtal med ledande leverantörer av produkter för professionella användare inom verkstads- och byggindustrin samt offentlig sektor. BIG förfogar över en produktdatabas med över artiklar för katalogframställning och e-handelslösningar. BIG anpassar sin verksamhet för att möta kunders behov lokalt, eller nationellt, för kunder med verksamhet på flera ställen.

5 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 5 Allt för lyft- och lasthantering hos Industripartner Gunnebo Lifting är en av världens ledande tillverkare av kompletta system för lyftteknik. 25% extra styrka med klass 10, vilket medför lättare lyftkätting. Ingen toppkombination kräver fler än tre komponenter. Förkortningsfunktion för lyftkättingarna är inbyggd. Utan extra komponenter. Användarvänligt - Ekonomiskt - Mångsidigt Din globala hydraulikpartner CEJN genomför en av de största produktlanseringarna i företagets historia och CEJN Norden AB Tel: Vad är du rädd för? Visste du att... över 90 % av alla skickade e-postmeddelanden världen över utgörs av skräppost? Källa: Tävling! Gå in på och räkna spöken. Du kan bl.a. vinna en kamera värd 1500 kr. Jag är rädd för tomtar och troll. 2. att Internet inte fungerar. 3. att få virus på datorn. 4. att min dator slutar fungera. 5. att min e-post slutar att fungera. 6. att min dator blir stulen. 7. spöken. 8. att min backup inte fungerar. 9. att min it-support inte svarar när jag ringer. Botemedel för punkt 1 och 7 har vi inte. Välkommen in på för hjälp med de övriga punkterna. Qnetcom är ett serviceföretag som med hög tillgänglighet och genom aktiv utveckling av nya koncept möjliggör att våra kunders it-behov tillgodoses.

6 6 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER KULLAGER Sedan 1949 Totalleverantör Kvalitet och kompetens ELMOTORER KOPPLINGAR REMMAR KEDJOR PLANETVÄXLAR FREKVENSOMFORMARE Telephone: +46 (0) H Service: +46 (0) SNÄCKVÄXLAR ELECTRIC MOTORS FREQUENCY INVERTERS POWER TRANSMISSIONS BEARINGS GEAR BOXES COMPONENTS SOLUTIONS SERVICE MAINTENANCE SURVEYING TESTING eskilstuna Maths Anväg Redovisningsledare

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 7 Från ax till limpa När man går runt inne på Industripartner är det som att gå i en godisbutik för den prylintresserade. Verktyg på väggarna, maskiner som brummar och allt där emellan. Men det kan samtidigt vara svårt att förstå vad allt ska användas till vart ska den här skruven? Därför presenterar vi något vi kallar Från ax till limpa. Ett sätt att berätta vad vi gör och var våra produkter tar vägen. Håll i er så kör vi. Slangpress fixar stoppet EN TILL SYNES LITEN MASKIN lyser med sin närvaro i ena delen av byggnaden. Men med sina starka käkar kan det lilla kraftpaketet förvandla den starkaste metallbit till ett mellanmål. Tomas Classon visar hur det fungerar. Den här maskinen används bland annat till att sätta dit munstycken, säger han och demonstrerar hur det ser ut när maskinen är i aktion. Han lägger en metallbit mitt i hålet, drar undan handen (viktigt) och trycker på start. Den börjar mullra och sakta pressas tänderna mot biten som blir till något som liknar en stjärna. Vi kan ha en liten fysiklektion. Håll ut handen så ska du få se var energin i metallen har tagit vägen, säger Tomas samtidigt som han placerar den i handflatan på mig. Den är jättevarm. ETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE för maskinen är att pressa munstycken till slangar. Ibland till nya och ibland till sådana som gått sönder. Tomas Helg arbetar på Eskilstuna Energi & Miljö och kör spolbilen. Hans jobb är att se till att stopp i kommunens avloppsledningar försvinner. Och fort ska det gå. Det är ett serviceyrke jag har och då ska jag göra det jag kan för att hjälpa kunden, säger han när vi hinner ifatt honom på ett uppdrag. Hans uttryckningar går att liknas med räddningstjänstens och han skulle lika gärna kunna ha snurrande blåljus på taket. Med anledning av det är den snabba service som han får på Industripartner ett måste för honom. Jag köper alla mina saker där. Dels när slangen ska bytas ut helt eller när den ska repareras. Har den gått sönder kör jag dit, kastar in slangen som de fixar och så är jag iväg på tjugo minuter, säger han. TROTS ATT TEMPERATUREN börjar närma sig noll så här på höstkanten är Tomas klädd i jacka och shorts. Anledningen stavas varmblodig. Något annat som är fascinerande är att han nästan aldrig är sjuk. Jag är immun mot sjukdomar nu för tiden med tanke på allt man utsätts för om dagarna, skrattar han och berättar vidare om sin relation med Industripartner. Just att det går så snabbt är viktigt för mig. Det har hänt att jag fått vänta i timmar på flera ställen och det fungerar inte. Sedan är de ju så trevliga där, man har blivit kompisar med åren, säger han. Med de orden lämnar vi Tomas och hans spolbil. Annica kapar den stålarmerade kanalspolslangen och pressar fast kopplingen som Tomas Helg behöver till spolmunstycket.

8 8 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANN IP:s 20års jubileum firades den 2 oktober! Janne och Jimmy Jehkonen från Forsbäcks ventilation njöt av solskenet med Lasse Gustavsson från Vatten och Rörkonsulten. Energi &Miljös Per Axelsson och Mikael Grahn såg till att det blev rätt smak på maten. Gril Hans Zetterström och Jan Andersson från Allsnickerier festade på nygrillade hamburgare med Roger Pettersson från CH Industries. Jobbarkompisarna Marcus Dahlström, Daniel Albertsson, P-O Roland Jansson från Eskilstuna Energi & Miljö passade på att uppv Storkunden Kjell Karlsson hade det trevligt på jubileumsdagen med den gamla delägaren Karl-Åke Krantz. Industripartners Christian Andersson spanade in arbetskläder som Helly Hansens Lars Nykvist visade upp. Industripartners egna Werner & Werner Såg till att hålla grillen vid liv... Hasse Lindg Produktnyheter! Gipsskärare Bladerunner Ord 1180:- + moms Nu: 595:- Borrtving med mothållare Ord 1850:- + moms Nu: 1595:- Priserna gäller till den sista december 2009 på samtliga produktnyheter. Lastsurrning Quickloader, 1,5 ton x 5 m Ord 299:- + moms Nu: 185:- 4 ton x 9 m. Ord 507:- + moms Nu: 325:-

9 ONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 9 lkocken Anna hade fullständig koll på hamburgarna... Leverantörerna Lasse Hedvall, Trelleborg och Bo Ekholm, Fini i samspråk med Industripartners Kalev Pärnaste. Alla för övrigt gamla Trelleborgare. Jubileumsdagen var välbesökt. Andersson (IP) och akta på 20-års jubileet. Roger Pettersson, Tom Blomqvist och Benke Wansulin följde spänt med i budgivningen på auktionen. Christer Thornberg och Christer Ilar skötte auktionen. ren från Halitech visade upp oanade talanger i minigolf. Tomas Gergi från Makita demonstrerade verktyg för kunden Kent Wallin Ny nisch för IP Industripartner IP BREDDAR SITT SORTIMENT inom fastighetsunderhåll. Numera lagerhåller vi badrumsskåp, handfat, WC-stolar, hatthyllor, roddare för lås m.m.. DETTA SOM ETT RESULTAT av BIG-samarbetet där det finns ett rikskundsavtal mellan BIG-gruppen och HBV. HBV (Husbyggnadsvaror). är en ekonomisk förening som huvudsakligen ägs av kommunala bostadsföretag som i sin tur förvaltar ca lägenheter i Sverige.

10 10 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER TORR. VARM. SÄKER. PÅ JOBBET. HELLY HANSEN WORKWEAR hhworkwear.com new collection

11 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 11 Från ax till limpa I en annan del av lokalerna hittar vi nästa objekt att följa med på färden från ax till limpa. Det är en bromsbandsnit som från en undanskymd plats i mängden på hyllorna blir en del av bromsarna på lastbilar. Tvärnit på lastbilen LIKT ETT SKAFFERI är ett rum hos Industripartner fyllt med diverse godsaker. Enda skillnaden mot ett traditionellt skafferi är att det här rör sig om skruvar och spikar istället för syltburkar. Man kan säga att här har vi allting som behövs för att skruva fast saker. Det är grejer för att sätta fast maskiner som väger flera ton till småspik att sätta upp tavlor med, säger Tomas Classon. De kunder som kommer för att botanisera i skafferiet tillsammans med personalen varierar. Byggaren kommer hit när han ska sätta upp gips, reparatören på industrin kommer hit när en maskin ska sättas fast och fläktmontören kommer hit när han ska sätta upp ventilation. En som varit kund länge är Willy Bolander. Han köper bland annat bromsbandsnit av oss, säger Tomas. WILLY BOLANDERS SMÖRJ- OCH OLJESERVICE har länge handlat av Industripartner. Vi håller till i Eskilstuna och sysslar med att reparera lastbilar, säger Willy själv. Den produkt vi följer i det här fallet är alltså bromsbandsnit, som används när bromsbackarna på ett fordon ska bytas. I detta fall rör det sig om bromsarna på stora lastbilar som slits och efter en mil är det dags att byta. Jag har varit kund sedan 1991 och de fixar alltid fram det man behöver ha. Förutom nitarna är det mycket slang och verktyg jag brukar handla, säger Willy Bolander. Skillnaden på IP:s skafferi mot ett traditionellt skafferi är att det här rör sig om skruvar och spikar istället för syltburkar. Här kollar Anna lagret. IT på IP KÄRCHER ÅT PROFFSEN! RENGÖRINGSLÖSNINGAR FÖR DINA BEHOV. HÖGTRYCKSTVÄTTAR SOPMASKINER SKURMASKINER VÅT-/TORRDAMMSUGARE FÖR OSS PÅ INDUSTRIPARTNER är service ett ledord. Vårt mål är att alla våra kunder ska uppleva att det är smidigt och trevligt att ha med oss att göra. Ett steg i den riktningen är att ständigt uppdatera vårt IT-system för att underlätta arbetet för våra kunder. SEDAN ETT PAR ÅR arbetar vi i ett program från Pengvin affärssystem. Pengvin är ett flexibelt standardsystem för handel och hanterar alla nödvändiga processer som order, inköp, lager, fakturering, elektroniska dokument och e-handel. VI ÄR OCKSÅ GLADA ATT KUNNA meddela att vi inom en snar framtid kommer kunna lansera en webbstore för att ytterligare göra våra produkter tillgängliga på ett snabbt och smidigt sätt. Ni får dock ha lite tålamod, vi ligger nu i arbetet med register och produktgrupper men redan nu kan den nyfikne gå in på vår sida och bläddra igenom demokatalogen. Skriv bara in i din webbläsare och ta del av det vi har att erbjuda. Där hittar du även information om pågående kampanjer och andra nyheter i vårt sortiment.

12 12 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Från ax till limpa Röd gummiduk fixar spåret DOFTEN AV GUMMI sprids när vi kliver in i det stora lagerrummet på Industripartner. På de höga hyllorna ligger stora gummirullar i väntan på att skäras till efter kundernas önskemål. Någon som är insatt i ämnet är Kalev Pärnaste, säljare och ekonomiansvarig på företaget. Sortimentet består av gummi för alla tänkbara användningsområden och för alla väder, säger han och plockar fram en röd gummibit. Den måttskärs och skickas till Outokumpu i Torshälla. Ett tydligt exempel på vad som sker innanför väggarna i gummirummet. Vi får många beställningar från företag som antingen behöver olika sorters gummi själva eller kanske till de produkter de säljer. Vi köper in stora rullar från Trelleborg AB och så stora volymer skulle bli krångligt för våra kunder att hantera. Därför finns vi där emellan, säger Kalev. När det gäller kautschuk* är just röd en av färgerna som påvisar att det rör sig om 100 % rent gummi. Andra färger med samma förmåga är gult och vitt. Sedan blandas det in andra ingredienser för att ge gummit nya egenskaper och då får också gummit en annan färg. PÅ OUTOKUMPU TUBULAR tillverkar man rör och har sedan några år användning av den röda gummiduken från Industripartner. När röret är klart ska det märkas för att ge det full spårbarhet en process som visat sig vara svårare än det låter. När man ska skriva på röret är det viktigt att det är rent och torrt, annars flyter texten lätt ut och blir suddig. Tidigare använde vi oss av väldigt varmt vatten som förångade sig självt men det var inte helt bra och dessutom dyrt. Då testade vi att använda gummiduken i stället och det var svaret, säger Kristoffer Larsson. MEDAN ETT DOVT BRUMMANDE hörs från alla industrimaskiner visar Tommy Bäckman hur det går till när gummiduken förbereds för användning. Vi har olika dimensioner på de hålstansar vi använder beroende på hur stort röret är. Det är viktigt att hålet är något mindre än röret eftersom den ska fånga upp vattnet, säger han samtidigt som han gör sin demonstration. Utanför byggnaden ligger en liten del av resultatet. En prydligt upplagd hög med nymärkta rör från Outokumpu. Kautschuk kautschuk [kau -], äldre benämning på rågummi från t.ex. gummiförande träd. Indianerna använde kautschuk, en gummiartad kåda, från sådana träd till att tillverka t.ex. vattentäta kläder och skor. Källa: ne.se Räfflad gummimatta ordnar skyddet EN ANNAN PRODUKT som vi tänkte berätta om är den svarta räfflade gummimattan som Car-o-liner i Kungsör köper från Industripartner. Mattan tillverkas med ett gummi där sot har blandats i för att ge andra egenskaper och samtidigt dess svarta färg. I det här fallet är användningsområdet ett verktygsbord och är till för att verktygen ska ligga stabilt och skyddas från att bli repiga mot plåten, säger Kalev. PIERRE KUBALSKI PÅ CAR-O-LINER tog sig tid och förklarade lite närmare för oss vad de använder mattan till. Mattan är till ett arbetsbord som tillhör en punktsvets som vi säljer och vi har använt oss av den i många år, ända sedan starten tror jag, säger han. Företaget är i branschen krockskadade fordon, och säljer utrustning till verkstäder som lagar dem. Små plåtskador kan lagas relativt enkelt men vid större skador kan man behöva rikta bilen och byta ut stora delar av karossen. Det vi sysslar med är att förse verkstäder med utrustning och utbilda de som använder dem. Det är många regler från tillverkaren att ta hänsyn till efter en skada, säger Pierre. De finns där för att ge bilen samma krockegenskaper som den hade när den en gång tillverkades. I den kedjan ingår alltså också den räfflade gummimattan.

13 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 13 HULTAFORS GROUP Your Small Part Supplier hultaforsgroup.com snabbt & smidigt MONTERA DÖRRAR & FÖNSTER Adjufix är en smart lösning för snabbt och smidigt karmmontage. Du monterar utan kilar och kan efterjustera. Ta din säkerhet personligt - THE LEADER IN LITHIUM POWER Vill du veta mer om personligt skydd från 3M? Kontakta oss på telefon

14 14 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER SlipNaxos AB Västervik Tel: Fax: PROFESSIONELL ANVÄNDARE AV DAMMSUGARE FIBERSUGEN? Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kontakta oss! Vi bygger ett bredbandsnät efter Era behov och hjälper till att hitta den bästa bredbandsleverantören! Ring oss så kommer vi och presenterar en helhetslösning! Tfn: GRATTIS IP Industriparner AB på 20-årsdagen! NYA PARTNER NU I BOXLINEUTFÖRANDE! Nya Partner Boxline har vuxit till sig inte bara chassit utan också påbyggnaden. Skåpet till nya Partner Boxline har blivit både högre bredare jämfört med den tidigare modellen. Nya Partner bjuder på hög komfort och säkerhet som återigen gör Partner till den här transportbilsklassens ledstjärna. Peugeot Partner Boxline Standardutrustning som ingår: 1,6 HDi 90 hk från kr Eller från kr/mån exkl. moms Godkänd för 100 % momsavdrag! vänster Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning med Peugeot Assistance. Därefter ytterligare 3 års drivlinegaranti* och assistans* samt 6 års rostskyddsgaranti. *Förutsätter att bilen från och med tredje året servas och repareras på auktoriserad Peugeotverkstad med Peugeot originaldelar. Förmånlig finansiering genom Peugeot Finans. **Ränta f.n. 2,95 %, första förhöjd avgift 20 %, restvärde 40 % av nybilspriset efter 36 mån. Uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Alla priser exkl. moms. Välkommen in till oss och prata transportbilar. Mobacksgatan 2 Eskilstuna (vid OK på Västergatan) Tel Öppet må-fre 9-18, lö

15 VÄRLDENS LÖN VOLYM WEST NYSILVER FÅGEL PÅ FOT INSEKT BURDUS DEL Ö i MÄLAREN GULD LEDARE RENONS BETYG FÖRR Ä GA R OY L IN D I DA E KM A N AAA PÅ STRÅ KAN FÅ UTBROTT FISK DRYCK HÅRT VATTEN SHOW DAN- MARK SISU STÄNGA ÖGONEN KALLT VATTEN IDROTTS KLUBB FÖR MYCKET LÅDA ÖMT MASORT 007 ILSKET BETYG PÅ VIN BRITTISK VATTEN GAMMALT MÅTT VITT BRÖD TJO & I BLOMUPP- SÄTTNING YTA NATRIUM VINST TILL- FÄLLE LÅGOR RUNT HÖRN BLÄNKER MC KEDJA OMAR MINUS KAMERA TRÄD B LO M MA CITRUS FRUKT RING B ET A L- A S BO NILSSON IOGT E T RIDDARE IN KORAS ENG. KATT OMKRING SLARVIG TITTAT USA DÄRÖVER A NS E I ETERN IRLAND T Ö S NY TEKNIK FÖRST & SIST HALV FLUGA KAP EU FÖRR STJÄLA KALL DRYCK TROR EJ ASÄTARE ATEIST SPETS PÅ M Å LT I D H UN D I ÄGG 3,14 ÄR NOG ÄRRET RAKELS SYSTER ÄNGAR PILLA TELEFON RÖNTGEN I BEN MENA A D BRED TA VATTEN Ä E VÄXT NÄT N- E RB I UM L Å S SAKNAR FRU TON R OG E R S UN D U TT A G A R V S F Å R T AC K A VITA I PARKEN B L L J Å U S TECKNAD D AN S N L Å Å R N G UNG JAG TRO K AL L AD TÄT - I KT HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 15 SF KÖR RIKT Namn:... Telefon:... Adress:... Postadress:... Storlek:... VINN FINA PRISER Skicka lösningen till: IP Industripartner AB Gustafsvägen 13 B, Eskilstuna Senast den 20 november vill vi ha lösningarna. Vinnarna meddelas per post. Lycka till! 1:a pris Arbetsbock Super Jaws (värde 1150:-) 2:a pris Milwaukee Byggradio (värde 895:-) 3:e pris Kupévärmare (värde 320:-) 4:e-20:de pris IP s jubileums t-shirt (s-xxl) Eventuell vinstskatt betalas av vinnare. Kryssa och vinn fina priser från Industripartner S Å

16 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Grattis alla proffs! Nu blir jobbet lättare. GÖR JOBBET LÄTTARE! PS. Till och med priset väger lätt! Läs mer på

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

marknadsplats 12 februari 2014

marknadsplats 12 februari 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS en fest för eskilstunas näringsliv marknadsplats 12 februari 2014 anmäl dig till festen företagare i fokus läs allt om de nominerade 2 HELA DENNA BILAGA

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Vi har en gemensam ambition med Handelskammaren Region Värmland Compare etc... Läs mer på sida 3.

Vi har en gemensam ambition med Handelskammaren Region Värmland Compare etc... Läs mer på sida 3. Vi har en gemensam ambition med Handelskammaren Region Värmland Compare etc... Läs mer på sida 3. Certifierad partner Sedan 2010 Värmlands Affärer Värmlands ledande affärstidning nr 2 mars 2013 Vi tackar

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund NR 1 2011 1 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING Nya Bildelsgarantin succé från början Flera bilar klubbas

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

News RW3. Email. Öppet Hus. Technica. Ett periodiskt magasin från Prodib AB - Eskilstuna 4-05. Nr: 81 från starten

News RW3. Email. Öppet Hus. Technica. Ett periodiskt magasin från Prodib AB - Eskilstuna 4-05. Nr: 81 från starten Ett periodiskt magasin från Prodib AB - Eskilstuna News Sidan 22-24 - Öppet Hus 2005 4-05 Sidan 18-19 - Skomakarträff Sidan 17 - Italiensk utbildning Nr: 81 från starten Sidan 29 - Jan Öholm Sidan 2 -

Läs mer

Ett prov med stort värde S6 7

Ett prov med stort värde S6 7 EP Onsdag 18 februari 2015 onsdag 18 februari 2015Näringsliv EPOSTEN.SE1 Näringsliv THERESA EN OVANLIG VD S4 5 SPARVÖGAT I SPARRSÄTRA S18 19 Amanda Lindqvist är en av de anställda på Equippo lab. Företaget

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Så väljer du rätt företagsform STARTA EGET PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 EN STARK NYKOMLING 9 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14

Så väljer du rätt företagsform STARTA EGET PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 EN STARK NYKOMLING 9 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14 EN STARK NYKOMLING 9 PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14 STARTA EGET FREDAG 20 FEBRUARI 2009 Så väljer du rätt företagsform 20 MIKAEL Hugoson och hans företag

Läs mer

Framtiden är här Robotarna har intagit kommunen

Framtiden är här Robotarna har intagit kommunen höstmagasinet 2013 Framtiden är här Robotarna har intagit kommunen Personlig relation ledord för den rullande framgångssagan passion för hälsa Tro på dig själv energi från solen Solen skickar inga räkningar

Läs mer

Nu döms säkerheten. En ny verden venter på os. Fjernelse av instrumentborde

Nu döms säkerheten. En ny verden venter på os. Fjernelse av instrumentborde nbå nummer ett 2010 årgång Sjutton nordic car recycling Skrotbilar under klubban? Karstorp från bra till bäst Nu döms säkerheten Nytt forum på nätet Norge Storkundeavtaler Norge Kvalitet i fokus Modern

Läs mer

Dalasmått. Affiliate. Test: Proffsen betygsätter fem olika webbutiker SID 16. Emylittle gör kläder för de allra minsta SID 6

Dalasmått. Affiliate. Test: Proffsen betygsätter fem olika webbutiker SID 16. Emylittle gör kläder för de allra minsta SID 6 FYNDIQ: Det nya fyndvaruhuset på nätet GUSTAF OSCARSON: Tydliga mål är nyckeln till framgång EN DAG MED: Proffsgarderoben.se NUMMER 3 SEPT NOV 2010 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Affiliate Nätsmart reder

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 70 2011 Tina vet hur arbetslivet blir en dans Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren Besök oss på Kistamässan easyfairs

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

NätSmart. Lajbans på nätet. Julhandeln en guldgruva för leksaker SID 6. Netonnet & Coolstuff: 5 frågor som löser alla dina marknadsföringsproblem

NätSmart. Lajbans på nätet. Julhandeln en guldgruva för leksaker SID 6. Netonnet & Coolstuff: 5 frågor som löser alla dina marknadsföringsproblem WOW! E-BUTIK BLIR GASELLFÖRETAG FOTOSKOLA: Lär dig plåta produktbilder som proffsen EN DAG MED: Huset mitt i byn NätSmart NUMMER 4 DEC JAN 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Lajbans på nätet Julhandeln en

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 4 2008 lantmännen: så blev våra transporter miljöeffektiva n rdisk lösning CyberPhoto har äntligen hittat rätt PRODUKTEN 18 miljoner liter popcorn

Läs mer