Gustafsvägen 13B Eskilstuna Tel Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustafsvägen 13B 633 46 Eskilstuna Tel 016-51 52 50 Fax 016-14 52 28 info@industripartner.se www.industripartner.se"

Transkript

1 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Lite snack och mycket verkstad i 20 år Gustafsvägen 13B Eskilstuna Tel Fax

2 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Det är vi som är Tomas Classon Kalev Pärnaste Christer Thornberg Christer Ilar Säljare & personalansvarig Säljare & ekonomiansvarig Säljare & marknadsansvarig Butiks- & lagerchef Tim Jurkko Sussi Freij Per-Ove Andersson Micael Karlsson Miljö- & kvalitetssamordnare Sekreterare Säljare Säljare Christian Andersson Annie Olsén Jan Eriksson Robert Långvik Kundmottagare Kundmottagare Kundmottagare Kundmottagare Anna Edström Andreas Högberg Annica Krantz Tomas Johansson Kundmottagare Kundmottagare Kundmottagare Inköpare IP Industripartner AB Gustafsvägen 13 B Eskilstuna Tel Fax BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

3 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 3 Ledare Kära läsare! Ett vanligt yrkesliv varar i fyrtio, femtio år. Ett företag kan leva i åttio, kanske hundra år. Någon gång till och med längre. NU ÄR VI MÖJLIGEN en fjärdings väg med IP Industripartner. Ett kompisprojekt som utvecklats till en arbetsgivare med idag 16 anställda. Vi är involverade i BIGgruppen (Bygg och Industri Gross i Norden AB), en nordisk förnödenhetskedja med ambitioner att växa. Vi är faddrar i ett nystartat BIG-företag i Örebro, och det finns utvecklingsplaner runt om i landet inom BIG-gruppen. DET KOSTAR PENGAR att utveckla företag, och det kostar på att driva utvecklingen i det gamla företaget så att inte det tappar fart. Det gör man inte själv. Vi är lyckliga som har anställda som ställer upp. Och det kostar på med dessa kriser. Vi som under 19 år aldrig upplevt någon kris har senaste året fått smaka på när det blåser kalla vindar. När Volvo, Alfa Laval, Outokumpu och deras underleverantörer inte längre har behov av våra produkter. När vi måste överväga om inte kostymen är för stor. Om vi inte måste avskeda några anställda. Anställda som nästan känns som delar av familjen. Då är det jobbigt. Och man undrar: Varför har inte mänskligheten kunnat utjämna dessa toppar och dalar? Hur kommer det sig att vi inte kan tygla dessa krafter som antingen skenar i tillväxtkraft eller nödbromsar i recession? Redan i biblisk tid fanns det goda år och nödår. Då var det naturen som styrde över människans väl och ve, och nu är det väl marknadskrafterna. MEN DETTA ÄR, år 2009, naturligtvis inget nytt i 350-årsjubilerande Eskilstuna. Redan under 1800-talets Fristadsepok kan man i historiska böcker läsa om hur olika företag hamnade i kris och uppslukades av andra som lyckats bättre. Nya företag bildades och andra försvann. Vem kunde tro att Teofron Munktell någonsin skulle få problem, eller att gamla Nyby Bruk skulle byta ägare och omstruktureras vart tionde år? Vi får hacka i oss det! MEN LIVET ÄR INTE bara arbete! Livet är hälsa och vad man kallar: ett gott liv. Ett liv som består av både arbete och fritid. Där arbetet för många i Sverige är en så stor och viktig del att det ibland kan vara svårt att sluta med det. För vem kan sitta och rulla tummarna i solen eller pilla sig i naveln hela dagarna? Det ledsnar man snart på. Särskilt om man bara är en fjärdingsväg i livet! Christer Thornberg Marknadsansvarig P.S. Vi har inte sagt upp någon. Vår strategi är att övervintra med nuvarande personalstyrka för att sedan stå starka när konjunkturen vänder. D.S KVALITET & MILJÖ För oss på IP Industripartner AB är kvalitet samt stort miljöengagemang likvärdigt med hög kundtillfredställelse. Därför arbetar vi aktivt för att våra lagerförda produkter ska hålla så hög kvalitet och vara så miljövänliga som möjligt. Redan 1994 påbörjade vi vår medvetna satsning på kvalitets- och miljöarbete som resulterade i att vi 1996 blev certifierade enligt kvalitetsledningssystemet SS EN ISO 9001, och år 2000 enligt miljöledningssystemet SS EN ISO Detta är något vi är väldigt stolta över och något som gör att du som kund kan känna trygghet med oss som leverantörer. Tidningen om Industripartner AB distribueras till hushåll i Eskilstuna, Strängnäs & Flens kommun via Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning Upplaga: ca exemplar. Produktion: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren. Tryck: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB 2009.

4 4 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Historia Historien om IP Industripartner AB INDUSTRIPARTNER AB, alias IP, startade sin verksamhet 1989, med adress Gustafsvägen 13B, alldeles i hörnet mot Schröderstiernas väg. Vår målsättning på IP har hela tiden varit inriktad till att förse Eskilstunas bygg- och verkstadsindustri med förnödenheter, industrins dagligvaror. IPIP ATT VARA LOKALISERAD i hörnet av Gustafsvägen och Schröderstiernas väg ger nästan osökt anledning att forska i, och kanske söka samhörigheten med Eskilstunas gamla historia. Man hamnar omedelbart i Fristadsepoken, som betytt så mycket för industrialismens utveckling i Eskilstuna. Att Gustafsvägen år 1907 fick sitt namn efter främst Gustaf III som blev Sveriges kung samma år, 1771, som Eskilstuna Fristad grundades, gör kanske ingen förvånad. Kungarna ville man ju hylla och Gustafsvägen hade sin dåvarande förlängning i Carlavägen som sedan övergick i Vasavägen och t.o.m. en tid även i Carl-Johansgatan ( ) upp mot stadsdelen Vilsta. MEN VEM VAR DÅ SCHRÖDERSTIERNA? I Marie-Louise Nanryds bok Gatunamnen i Eskilstuna från år 1995, kan man läsa om Samuel Schröder, direktör för finsmidet i Sverige. Schröder hade under resor i framförallt England kommit på idén att bilda en fristad* för finsmide i Eskilstuna. Han och Sven Rinman** var drivande i underhandlingarna före * Fristadsepoken innebar tillåtelse för in- och utländska arbetare i järn-, stål- och metallförädling att mot åtnjutande av alla borgerliga rättigheter slå sig ned på fristadsområdet (nuv. Centrum) och där idka sin hantering, fria från skråordningar, tull och personliga kronoutskylder (skatter), m.m. Vidare fick de fria byggnadsplatser mot erläggande av lindriga tomtören samt rätt att använda vattenverken och Flackersta hemman till bete för sina kreatur. I praktiken blev sammanslagningen av Gamla staden och Fristaden 1833 inte slutet för epoken utan Fristaden fortsatte att utvecklas under 1800-talets andra hälft medan en modern industristad växte fram med mer fabriksmässig och specialiserad produktion. ** Sven Rinman, jämnårig med Schröder och direktör för den grövre järn- och stålhanteringen i Eskilstuna. *** Nuvarande Volvo Construction Equipment AB. På den tiden hette företaget Volvo Michigan Euclid AB. Gamla kära Volvo BM. bildandet och den 16 april 1771 kom regeringsbeslutet som stadfäste inrättandet av Eskilstuna fristad. Schröder adlades för sina gärningar och antog namnet Schröderstierna, och vårt hörn har allt sedan dess, eller snarare allt sedan 1907, haft sina gatunamn. Då som nu behövdes handlare som försåg staden med dagliga förnödenheter. Förr kan man tänka sig att dessa handelsmän hade en starkt diversifierad produktmix, med allt från synålar och matvaror till smältdeglar och hästskor. Idag är vi mer specialiserade med tydlig inriktning mot industri. IP:s verkliga specialitet är tekniskt gummi men vi förser även bygg- och verkstadsindustrin med verktyg, infästningar och personlig skyddsutrustning. FRÅN ATT HA BÖRJAT MED fyra personer ökade personalen med ungefär en person vartannat år blev vi, efter ett ganska tydligt krav från vår enskilt största kund***, certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och fyra år senare även för miljöledningssystemet ISO Sedan fem år har vi en särskild person som enbart arbetar med kvalitets- och miljöfrågor. OM INFÖRANDE AV KVALITETSSYSTEMEN var det första paradigmskiftet så inträffar nästa vid halvårsskiftet Då blev IP delägare i BIG-gruppen (Bygg- och Industrigross i Norden AB). Plötsligt kunde IP dra nytta av BIG s centrala funktioner inom inköp, kundavtal, marknadsföring och IT. Äntligen hade vi en egen produktkatalog som kom Snart fanns den även digitalt på hemsidan och målsättningen är att göra den interaktiv. Kunderna ska kunna se lagersaldon och priser, samt kunna göra beställningar direkt online. NU SKRIVER VI ÅR 2009 och nästa år beräknas den nya produktkatalogen 2010 utkomma, uppdaterad med nya produkter och med ännu bättre kundinfo. Trots den nuvarande globala recessionen med de utmaningar som följer i dess spår fortsätter utvecklingen. Vi tror benhårt att starka entreprenördrivna bolag är framtiden! BIG-gruppen är en frivillig fackkedja där branschens bästa företag samlats till ett konstruktivt samarbete med målet att vara den ledande fristående fackkedjan inom marknadssegmentet bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. BIG-Gruppen (Bygg- och Industrigross i Norden AB) I BIG-gruppen ingår f.n. 26 företag med 60 lager- och försäljningsenheter från Finnmark i norr till Skåne i söder och med en total omsättning på c:a MSEK. I BIG finns resurser för rikstäckande marknadsföring. Inom BIG tecknas avtal med ledande leverantörer av produkter för professionella användare inom verkstads- och byggindustrin samt offentlig sektor. BIG förfogar över en produktdatabas med över artiklar för katalogframställning och e-handelslösningar. BIG anpassar sin verksamhet för att möta kunders behov lokalt, eller nationellt, för kunder med verksamhet på flera ställen.

5 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 5 Allt för lyft- och lasthantering hos Industripartner Gunnebo Lifting är en av världens ledande tillverkare av kompletta system för lyftteknik. 25% extra styrka med klass 10, vilket medför lättare lyftkätting. Ingen toppkombination kräver fler än tre komponenter. Förkortningsfunktion för lyftkättingarna är inbyggd. Utan extra komponenter. Användarvänligt - Ekonomiskt - Mångsidigt Din globala hydraulikpartner CEJN genomför en av de största produktlanseringarna i företagets historia och CEJN Norden AB Tel: Vad är du rädd för? Visste du att... över 90 % av alla skickade e-postmeddelanden världen över utgörs av skräppost? Källa: Tävling! Gå in på och räkna spöken. Du kan bl.a. vinna en kamera värd 1500 kr. Jag är rädd för tomtar och troll. 2. att Internet inte fungerar. 3. att få virus på datorn. 4. att min dator slutar fungera. 5. att min e-post slutar att fungera. 6. att min dator blir stulen. 7. spöken. 8. att min backup inte fungerar. 9. att min it-support inte svarar när jag ringer. Botemedel för punkt 1 och 7 har vi inte. Välkommen in på för hjälp med de övriga punkterna. Qnetcom är ett serviceföretag som med hög tillgänglighet och genom aktiv utveckling av nya koncept möjliggör att våra kunders it-behov tillgodoses.

6 6 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER KULLAGER Sedan 1949 Totalleverantör Kvalitet och kompetens ELMOTORER KOPPLINGAR REMMAR KEDJOR PLANETVÄXLAR FREKVENSOMFORMARE Telephone: +46 (0) H Service: +46 (0) SNÄCKVÄXLAR ELECTRIC MOTORS FREQUENCY INVERTERS POWER TRANSMISSIONS BEARINGS GEAR BOXES COMPONENTS SOLUTIONS SERVICE MAINTENANCE SURVEYING TESTING eskilstuna Maths Anväg Redovisningsledare

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 7 Från ax till limpa När man går runt inne på Industripartner är det som att gå i en godisbutik för den prylintresserade. Verktyg på väggarna, maskiner som brummar och allt där emellan. Men det kan samtidigt vara svårt att förstå vad allt ska användas till vart ska den här skruven? Därför presenterar vi något vi kallar Från ax till limpa. Ett sätt att berätta vad vi gör och var våra produkter tar vägen. Håll i er så kör vi. Slangpress fixar stoppet EN TILL SYNES LITEN MASKIN lyser med sin närvaro i ena delen av byggnaden. Men med sina starka käkar kan det lilla kraftpaketet förvandla den starkaste metallbit till ett mellanmål. Tomas Classon visar hur det fungerar. Den här maskinen används bland annat till att sätta dit munstycken, säger han och demonstrerar hur det ser ut när maskinen är i aktion. Han lägger en metallbit mitt i hålet, drar undan handen (viktigt) och trycker på start. Den börjar mullra och sakta pressas tänderna mot biten som blir till något som liknar en stjärna. Vi kan ha en liten fysiklektion. Håll ut handen så ska du få se var energin i metallen har tagit vägen, säger Tomas samtidigt som han placerar den i handflatan på mig. Den är jättevarm. ETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE för maskinen är att pressa munstycken till slangar. Ibland till nya och ibland till sådana som gått sönder. Tomas Helg arbetar på Eskilstuna Energi & Miljö och kör spolbilen. Hans jobb är att se till att stopp i kommunens avloppsledningar försvinner. Och fort ska det gå. Det är ett serviceyrke jag har och då ska jag göra det jag kan för att hjälpa kunden, säger han när vi hinner ifatt honom på ett uppdrag. Hans uttryckningar går att liknas med räddningstjänstens och han skulle lika gärna kunna ha snurrande blåljus på taket. Med anledning av det är den snabba service som han får på Industripartner ett måste för honom. Jag köper alla mina saker där. Dels när slangen ska bytas ut helt eller när den ska repareras. Har den gått sönder kör jag dit, kastar in slangen som de fixar och så är jag iväg på tjugo minuter, säger han. TROTS ATT TEMPERATUREN börjar närma sig noll så här på höstkanten är Tomas klädd i jacka och shorts. Anledningen stavas varmblodig. Något annat som är fascinerande är att han nästan aldrig är sjuk. Jag är immun mot sjukdomar nu för tiden med tanke på allt man utsätts för om dagarna, skrattar han och berättar vidare om sin relation med Industripartner. Just att det går så snabbt är viktigt för mig. Det har hänt att jag fått vänta i timmar på flera ställen och det fungerar inte. Sedan är de ju så trevliga där, man har blivit kompisar med åren, säger han. Med de orden lämnar vi Tomas och hans spolbil. Annica kapar den stålarmerade kanalspolslangen och pressar fast kopplingen som Tomas Helg behöver till spolmunstycket.

8 8 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANN IP:s 20års jubileum firades den 2 oktober! Janne och Jimmy Jehkonen från Forsbäcks ventilation njöt av solskenet med Lasse Gustavsson från Vatten och Rörkonsulten. Energi &Miljös Per Axelsson och Mikael Grahn såg till att det blev rätt smak på maten. Gril Hans Zetterström och Jan Andersson från Allsnickerier festade på nygrillade hamburgare med Roger Pettersson från CH Industries. Jobbarkompisarna Marcus Dahlström, Daniel Albertsson, P-O Roland Jansson från Eskilstuna Energi & Miljö passade på att uppv Storkunden Kjell Karlsson hade det trevligt på jubileumsdagen med den gamla delägaren Karl-Åke Krantz. Industripartners Christian Andersson spanade in arbetskläder som Helly Hansens Lars Nykvist visade upp. Industripartners egna Werner & Werner Såg till att hålla grillen vid liv... Hasse Lindg Produktnyheter! Gipsskärare Bladerunner Ord 1180:- + moms Nu: 595:- Borrtving med mothållare Ord 1850:- + moms Nu: 1595:- Priserna gäller till den sista december 2009 på samtliga produktnyheter. Lastsurrning Quickloader, 1,5 ton x 5 m Ord 299:- + moms Nu: 185:- 4 ton x 9 m. Ord 507:- + moms Nu: 325:-

9 ONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 9 lkocken Anna hade fullständig koll på hamburgarna... Leverantörerna Lasse Hedvall, Trelleborg och Bo Ekholm, Fini i samspråk med Industripartners Kalev Pärnaste. Alla för övrigt gamla Trelleborgare. Jubileumsdagen var välbesökt. Andersson (IP) och akta på 20-års jubileet. Roger Pettersson, Tom Blomqvist och Benke Wansulin följde spänt med i budgivningen på auktionen. Christer Thornberg och Christer Ilar skötte auktionen. ren från Halitech visade upp oanade talanger i minigolf. Tomas Gergi från Makita demonstrerade verktyg för kunden Kent Wallin Ny nisch för IP Industripartner IP BREDDAR SITT SORTIMENT inom fastighetsunderhåll. Numera lagerhåller vi badrumsskåp, handfat, WC-stolar, hatthyllor, roddare för lås m.m.. DETTA SOM ETT RESULTAT av BIG-samarbetet där det finns ett rikskundsavtal mellan BIG-gruppen och HBV. HBV (Husbyggnadsvaror). är en ekonomisk förening som huvudsakligen ägs av kommunala bostadsföretag som i sin tur förvaltar ca lägenheter i Sverige.

10 10 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER TORR. VARM. SÄKER. PÅ JOBBET. HELLY HANSEN WORKWEAR hhworkwear.com new collection

11 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 11 Från ax till limpa I en annan del av lokalerna hittar vi nästa objekt att följa med på färden från ax till limpa. Det är en bromsbandsnit som från en undanskymd plats i mängden på hyllorna blir en del av bromsarna på lastbilar. Tvärnit på lastbilen LIKT ETT SKAFFERI är ett rum hos Industripartner fyllt med diverse godsaker. Enda skillnaden mot ett traditionellt skafferi är att det här rör sig om skruvar och spikar istället för syltburkar. Man kan säga att här har vi allting som behövs för att skruva fast saker. Det är grejer för att sätta fast maskiner som väger flera ton till småspik att sätta upp tavlor med, säger Tomas Classon. De kunder som kommer för att botanisera i skafferiet tillsammans med personalen varierar. Byggaren kommer hit när han ska sätta upp gips, reparatören på industrin kommer hit när en maskin ska sättas fast och fläktmontören kommer hit när han ska sätta upp ventilation. En som varit kund länge är Willy Bolander. Han köper bland annat bromsbandsnit av oss, säger Tomas. WILLY BOLANDERS SMÖRJ- OCH OLJESERVICE har länge handlat av Industripartner. Vi håller till i Eskilstuna och sysslar med att reparera lastbilar, säger Willy själv. Den produkt vi följer i det här fallet är alltså bromsbandsnit, som används när bromsbackarna på ett fordon ska bytas. I detta fall rör det sig om bromsarna på stora lastbilar som slits och efter en mil är det dags att byta. Jag har varit kund sedan 1991 och de fixar alltid fram det man behöver ha. Förutom nitarna är det mycket slang och verktyg jag brukar handla, säger Willy Bolander. Skillnaden på IP:s skafferi mot ett traditionellt skafferi är att det här rör sig om skruvar och spikar istället för syltburkar. Här kollar Anna lagret. IT på IP KÄRCHER ÅT PROFFSEN! RENGÖRINGSLÖSNINGAR FÖR DINA BEHOV. HÖGTRYCKSTVÄTTAR SOPMASKINER SKURMASKINER VÅT-/TORRDAMMSUGARE FÖR OSS PÅ INDUSTRIPARTNER är service ett ledord. Vårt mål är att alla våra kunder ska uppleva att det är smidigt och trevligt att ha med oss att göra. Ett steg i den riktningen är att ständigt uppdatera vårt IT-system för att underlätta arbetet för våra kunder. SEDAN ETT PAR ÅR arbetar vi i ett program från Pengvin affärssystem. Pengvin är ett flexibelt standardsystem för handel och hanterar alla nödvändiga processer som order, inköp, lager, fakturering, elektroniska dokument och e-handel. VI ÄR OCKSÅ GLADA ATT KUNNA meddela att vi inom en snar framtid kommer kunna lansera en webbstore för att ytterligare göra våra produkter tillgängliga på ett snabbt och smidigt sätt. Ni får dock ha lite tålamod, vi ligger nu i arbetet med register och produktgrupper men redan nu kan den nyfikne gå in på vår sida och bläddra igenom demokatalogen. Skriv bara in i din webbläsare och ta del av det vi har att erbjuda. Där hittar du även information om pågående kampanjer och andra nyheter i vårt sortiment.

12 12 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Från ax till limpa Röd gummiduk fixar spåret DOFTEN AV GUMMI sprids när vi kliver in i det stora lagerrummet på Industripartner. På de höga hyllorna ligger stora gummirullar i väntan på att skäras till efter kundernas önskemål. Någon som är insatt i ämnet är Kalev Pärnaste, säljare och ekonomiansvarig på företaget. Sortimentet består av gummi för alla tänkbara användningsområden och för alla väder, säger han och plockar fram en röd gummibit. Den måttskärs och skickas till Outokumpu i Torshälla. Ett tydligt exempel på vad som sker innanför väggarna i gummirummet. Vi får många beställningar från företag som antingen behöver olika sorters gummi själva eller kanske till de produkter de säljer. Vi köper in stora rullar från Trelleborg AB och så stora volymer skulle bli krångligt för våra kunder att hantera. Därför finns vi där emellan, säger Kalev. När det gäller kautschuk* är just röd en av färgerna som påvisar att det rör sig om 100 % rent gummi. Andra färger med samma förmåga är gult och vitt. Sedan blandas det in andra ingredienser för att ge gummit nya egenskaper och då får också gummit en annan färg. PÅ OUTOKUMPU TUBULAR tillverkar man rör och har sedan några år användning av den röda gummiduken från Industripartner. När röret är klart ska det märkas för att ge det full spårbarhet en process som visat sig vara svårare än det låter. När man ska skriva på röret är det viktigt att det är rent och torrt, annars flyter texten lätt ut och blir suddig. Tidigare använde vi oss av väldigt varmt vatten som förångade sig självt men det var inte helt bra och dessutom dyrt. Då testade vi att använda gummiduken i stället och det var svaret, säger Kristoffer Larsson. MEDAN ETT DOVT BRUMMANDE hörs från alla industrimaskiner visar Tommy Bäckman hur det går till när gummiduken förbereds för användning. Vi har olika dimensioner på de hålstansar vi använder beroende på hur stort röret är. Det är viktigt att hålet är något mindre än röret eftersom den ska fånga upp vattnet, säger han samtidigt som han gör sin demonstration. Utanför byggnaden ligger en liten del av resultatet. En prydligt upplagd hög med nymärkta rör från Outokumpu. Kautschuk kautschuk [kau -], äldre benämning på rågummi från t.ex. gummiförande träd. Indianerna använde kautschuk, en gummiartad kåda, från sådana träd till att tillverka t.ex. vattentäta kläder och skor. Källa: ne.se Räfflad gummimatta ordnar skyddet EN ANNAN PRODUKT som vi tänkte berätta om är den svarta räfflade gummimattan som Car-o-liner i Kungsör köper från Industripartner. Mattan tillverkas med ett gummi där sot har blandats i för att ge andra egenskaper och samtidigt dess svarta färg. I det här fallet är användningsområdet ett verktygsbord och är till för att verktygen ska ligga stabilt och skyddas från att bli repiga mot plåten, säger Kalev. PIERRE KUBALSKI PÅ CAR-O-LINER tog sig tid och förklarade lite närmare för oss vad de använder mattan till. Mattan är till ett arbetsbord som tillhör en punktsvets som vi säljer och vi har använt oss av den i många år, ända sedan starten tror jag, säger han. Företaget är i branschen krockskadade fordon, och säljer utrustning till verkstäder som lagar dem. Små plåtskador kan lagas relativt enkelt men vid större skador kan man behöva rikta bilen och byta ut stora delar av karossen. Det vi sysslar med är att förse verkstäder med utrustning och utbilda de som använder dem. Det är många regler från tillverkaren att ta hänsyn till efter en skada, säger Pierre. De finns där för att ge bilen samma krockegenskaper som den hade när den en gång tillverkades. I den kedjan ingår alltså också den räfflade gummimattan.

13 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 13 HULTAFORS GROUP Your Small Part Supplier hultaforsgroup.com snabbt & smidigt MONTERA DÖRRAR & FÖNSTER Adjufix är en smart lösning för snabbt och smidigt karmmontage. Du monterar utan kilar och kan efterjustera. Ta din säkerhet personligt - THE LEADER IN LITHIUM POWER Vill du veta mer om personligt skydd från 3M? Kontakta oss på telefon

14 14 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER SlipNaxos AB Västervik Tel: Fax: PROFESSIONELL ANVÄNDARE AV DAMMSUGARE FIBERSUGEN? Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kontakta oss! Vi bygger ett bredbandsnät efter Era behov och hjälper till att hitta den bästa bredbandsleverantören! Ring oss så kommer vi och presenterar en helhetslösning! Tfn: GRATTIS IP Industriparner AB på 20-årsdagen! NYA PARTNER NU I BOXLINEUTFÖRANDE! Nya Partner Boxline har vuxit till sig inte bara chassit utan också påbyggnaden. Skåpet till nya Partner Boxline har blivit både högre bredare jämfört med den tidigare modellen. Nya Partner bjuder på hög komfort och säkerhet som återigen gör Partner till den här transportbilsklassens ledstjärna. Peugeot Partner Boxline Standardutrustning som ingår: 1,6 HDi 90 hk från kr Eller från kr/mån exkl. moms Godkänd för 100 % momsavdrag! vänster Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning med Peugeot Assistance. Därefter ytterligare 3 års drivlinegaranti* och assistans* samt 6 års rostskyddsgaranti. *Förutsätter att bilen från och med tredje året servas och repareras på auktoriserad Peugeotverkstad med Peugeot originaldelar. Förmånlig finansiering genom Peugeot Finans. **Ränta f.n. 2,95 %, första förhöjd avgift 20 %, restvärde 40 % av nybilspriset efter 36 mån. Uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Alla priser exkl. moms. Välkommen in till oss och prata transportbilar. Mobacksgatan 2 Eskilstuna (vid OK på Västergatan) Tel Öppet må-fre 9-18, lö

15 VÄRLDENS LÖN VOLYM WEST NYSILVER FÅGEL PÅ FOT INSEKT BURDUS DEL Ö i MÄLAREN GULD LEDARE RENONS BETYG FÖRR Ä GA R OY L IN D I DA E KM A N AAA PÅ STRÅ KAN FÅ UTBROTT FISK DRYCK HÅRT VATTEN SHOW DAN- MARK SISU STÄNGA ÖGONEN KALLT VATTEN IDROTTS KLUBB FÖR MYCKET LÅDA ÖMT MASORT 007 ILSKET BETYG PÅ VIN BRITTISK VATTEN GAMMALT MÅTT VITT BRÖD TJO & I BLOMUPP- SÄTTNING YTA NATRIUM VINST TILL- FÄLLE LÅGOR RUNT HÖRN BLÄNKER MC KEDJA OMAR MINUS KAMERA TRÄD B LO M MA CITRUS FRUKT RING B ET A L- A S BO NILSSON IOGT E T RIDDARE IN KORAS ENG. KATT OMKRING SLARVIG TITTAT USA DÄRÖVER A NS E I ETERN IRLAND T Ö S NY TEKNIK FÖRST & SIST HALV FLUGA KAP EU FÖRR STJÄLA KALL DRYCK TROR EJ ASÄTARE ATEIST SPETS PÅ M Å LT I D H UN D I ÄGG 3,14 ÄR NOG ÄRRET RAKELS SYSTER ÄNGAR PILLA TELEFON RÖNTGEN I BEN MENA A D BRED TA VATTEN Ä E VÄXT NÄT N- E RB I UM L Å S SAKNAR FRU TON R OG E R S UN D U TT A G A R V S F Å R T AC K A VITA I PARKEN B L L J Å U S TECKNAD D AN S N L Å Å R N G UNG JAG TRO K AL L AD TÄT - I KT HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER 15 SF KÖR RIKT Namn:... Telefon:... Adress:... Postadress:... Storlek:... VINN FINA PRISER Skicka lösningen till: IP Industripartner AB Gustafsvägen 13 B, Eskilstuna Senast den 20 november vill vi ha lösningarna. Vinnarna meddelas per post. Lycka till! 1:a pris Arbetsbock Super Jaws (värde 1150:-) 2:a pris Milwaukee Byggradio (värde 895:-) 3:e pris Kupévärmare (värde 320:-) 4:e-20:de pris IP s jubileums t-shirt (s-xxl) Eventuell vinstskatt betalas av vinnare. Kryssa och vinn fina priser från Industripartner S Å

16 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INDUSTRIPARTNER Grattis alla proffs! Nu blir jobbet lättare. GÖR JOBBET LÄTTARE! PS. Till och med priset väger lätt! Läs mer på

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

IT-Supporten. HP Probook. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp

IT-Supporten. HP Probook. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp IT-Supporten Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. HP Probook Startknapp Inledning Trasig skärm/chassi/spillt vatten 3 Trasig laddare 4 Inbrott/stölder 5 Ominstallation 6 Vanligaste

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

IT-Supporten. Macbook Air. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp

IT-Supporten. Macbook Air. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp IT-Supporten Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Macbook Air Startknapp Inledning Trasig skärm/chassi/spillt vatten 3 Trasig laddare 4 Inbrott/stölder 5 Ominstallation 6 Vanligaste

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

IT-Supporten. Chromebook. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp

IT-Supporten. Chromebook. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp IT-Supporten Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Chromebook Startknapp Inledning Trasig skärm/chassi/spillt vatten 3 Trasig laddare 4 Inbrott/stölder 5 Ominstallation 6 Vanligaste

Läs mer

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN Över 14 000 artiklar i lager PÅFYLLNADSLAGER Det tar lång tid att leta rätt artiklar, i rätt dimensioner och kvalitet till ett bra pris. Ofta används inte ens hela kvantiteten

Läs mer

Hantverkarnas förstaval Kundunika lösningar för lager, eftermarknad och logistik. Multibutiken för företagskunder och privatpersoner

Hantverkarnas förstaval Kundunika lösningar för lager, eftermarknad och logistik. Multibutiken för företagskunder och privatpersoner En kundtidning från Skene Järn industri & byggspecial Fyra fotbollsplaner stor butik och lager med 45 000 artiklar! Multibutiken för företagskunder och privatpersoner Enander Maskinaffär nu en del av Skene

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet. Lördag 10 16 Söndag 12 16. otroliga premiärerbjudanden! Gäller så långt lagret räcker!

Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet. Lördag 10 16 Söndag 12 16. otroliga premiärerbjudanden! Gäller så långt lagret räcker! Freda 7 september 2012 Hela denna bilaa är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljninsavdelnin D Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet i helen Lörda 10 16 Sönda 12 16 otrolia premiärerbjudanden!

Läs mer

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa Tryckt & Klart Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa kunders behov av profilerade yrkeskläder.

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Vi finns i monter B04:22 VÄLKOMNA TILL WER PÅ AUTOMÄSSAN 2014 I GÖTEBORG! VINN EN RIKTIG RACINGUPPLEVELSE MED FREDRIK EKBLOM!

Vi finns i monter B04:22 VÄLKOMNA TILL WER PÅ AUTOMÄSSAN 2014 I GÖTEBORG! VINN EN RIKTIG RACINGUPPLEVELSE MED FREDRIK EKBLOM! Vi finns i monter B04:22 VÄLKOMNA TILL WER PÅ AUTOMÄSSAN 2014 I GÖTEBORG! VINN EN RIKTIG RACINGUPPLEVELSE MED FREDRIK EKBLOM! FOTO Ulla-Carin Ekblom WERS SNABBA RESA FORTSÄTTER Peter Eriksson och Fredrik

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil TRYCK OCH PROFILPRODUKTER VI HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT SYNAS Många av kontorets produkter har utvecklats till unika bärare av ditt varumärke. Det är alltid bra att synas

Läs mer

Din bästa däckaffär! Däck för bättre, renare miljö... Däck för god ekonomi... Handla smart - delbetala räntefritt!

Din bästa däckaffär! Däck för bättre, renare miljö... Däck för god ekonomi... Handla smart - delbetala räntefritt! Din bästa däckaffär! Däck för bättre, renare miljö... Däck för god ekonomi... Handla smart - delbetala räntefritt! Dags att byta däck! Handla smart! Betala 1 däck/mån helt räntefritt! Några viktiga saker

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

Peregrinus-kvartetten på plats!

Peregrinus-kvartetten på plats! Peregrinus-kvartetten på plats! TEXT OCH FOTO: HANS-GEORG WALLENTINUS I flera år har det diskuterats att sätta ut pilgrimsfalkar (Falco peregrinus) i Stockholmstrakten. Initiativtagare har varit StOF,

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Din kompletta elspecialist!

Din kompletta elspecialist! Din kompletta elspecialist! www.carlssonsel.se 2 Välkomna till Carlssons El och Jakt - din kompletta elspecialist! Carlssons El och Jakt AB är ett gammalt familjeföretag som hjälpt Sotenäsborna med elinstallationer

Läs mer

HTC Sweden AB. HTC Akademien 2010 - vårens datum! Servicekampanj 5% extra på diamantverktyg. HTC:s slipprocesser Grundrekommendationer i ny form

HTC Sweden AB. HTC Akademien 2010 - vårens datum! Servicekampanj 5% extra på diamantverktyg. HTC:s slipprocesser Grundrekommendationer i ny form HTC Sweden AB # Januari - 2010 HTC Akademien 2010 - vårens datum! sid 2-3 Servicekampanj 5% extra på diamantverktyg sid 4 HTC:s slipprocesser Grundrekommendationer i ny form sid 6-7 Nordbygg 2010 Stockholmsmässan,

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL JÄRNA TRÄ

VÄLKOMMEN TILL JÄRNA TRÄ Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Alla erbjudanden i denna bilaga gäller endast 28 september eller så långt lagret räcker. VÄLKOMMEN TILL JÄRNA TRÄ - MÖTESPLATSEN FÖR PROFFS! ÖPPET HUS Lördag

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping Totalt vä rde u 64.900 k pp till r ingår! PREMIÄR I HELGEN 7.000 kr, cykelhållare ingår värde 400 kr, ränterabatt värde 5.000 kr, förmånlig försäkring 1 år värde ca 2.500 kr, extra för din inbytesbil 10.000

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

EN HELT NY SERIE KVALITETSBURGARE FRÅN LAND OCH HAV

EN HELT NY SERIE KVALITETSBURGARE FRÅN LAND OCH HAV STEAKHOUSE EN HELT NY SERIE KVALITETSBURGARE FRÅN LAND OCH HAV BÄTTRE BURGARE FRÅN LINDSTRÖMS Vi är ett litet livsmedelsföretag med stora planer. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn i Värmland men våra

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL tydlig profil Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT A NEW CHAMPION IS B ORN: Exceed Performance AB Gym & Fitness-området på Eleiko Sport har blivit ett eget bolag: Exceed Performance AB en satsning som kommer

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

An ASSA ABLOY Group company. Assa Epok

An ASSA ABLOY Group company. Assa Epok An ASSA ABLOY Group company Assa Epok Assa AB utvecklar lås- och säkerhetssystem i takt med att samhället förändras och nya säkerhetskrav uppstår. Produkter från Assa kännetecknas av kvalitet, högsäkerhet,

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser okt - jan/feb 2012

Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser okt - jan/feb 2012 Smakfullt/Kampanj Utgivningsplan och priser okt - jan/feb 2012 350 säljare jobbar för dig Varje nummer av Smakfullt/Kampanj används av vår säljkår på 350 säljare. Kampanjtidningen är ett av deras viktigaste

Läs mer

Vi gräver fram de bästa maskinerna. Rikstäckande service 2012-1. 1 år på AktieTorget. Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande

Vi gräver fram de bästa maskinerna. Rikstäckande service 2012-1. 1 år på AktieTorget. Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande Vi gräver fram de bästa maskinerna Rikstäckande service 2012-1 1 år på AktieTorget Fira med oss! Missa inte våra unika kalaserbjudande Passa på att uppgradera - Vi byter in din gamla maskin! XC15 med skoppaket

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE Den ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE 1 1 så typiskt isabella! Det hade varit inbrott på ICA. Och bara för att hon var ICA-Sivs dotter så var hon tvungen att bete sig som värsta mall-apan.

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Annorlunda superhjältar. Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan

Annorlunda superhjältar. Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan Annorlunda superhjältar Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan Superhunden med skiftnyckeln och solglasögonen kan fånga flygplan med sin stora tass och laga dem så att de inte kraschar

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Referat Michael Marmot Fair society, healthy lives 30/11 2014 på Svenska Mässan

Referat Michael Marmot Fair society, healthy lives 30/11 2014 på Svenska Mässan Referat Michael Marmot Fair society, healthy lives 30/11 2014 på Svenska Mässan Michael Marmot sa att han är förtjust över att svenskarna fortfarande pratar om hans rapport Closing the Gap in a generation.

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer