Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden"

Transkript

1 Kallelse och förslag till dagordning för direktionens konstituerande sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten torsdag den 8 januari 2014 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 15. A B C D E Sammanträdet öppnas Upprop Val av justerare för sammanträdet Godkännande av dagordning n 1. Inkomna och utgående skrivelser 3 2. Anmälningsärenden 6 3. Fastställande av ledamöter och ersättare i direktionen för Fastställande av ordförande i direktionen Val av vice ordförande i direktionen samt arbetsformer Fastställande av budget 2015 med flerårsplan Val av revisorer för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för Fastställande av delegationsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Beslut om reviderad attestordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Fastställande av ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB Beslut om lokalisering av verksamhet Information om arbetet med Trafikförsörjningsprogram Information om arbetet i En Bättre Sits Information om Ny Trafik Information om trafiken Information om förstärkt avtalsuppföljning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor 26 Box 591, NYKÖPING tfn Sida 1( 32)

2 17. Information om projekt samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda Information om nuläget i upphandling av Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län Information om pågående etablering av Servicecenter Sörmland Information om pågående upphandling av Betal- och realtidssystem samt övrig teknik Information från myndighetschefen 32 a) Borttagande av SMS-biljett b) Domännamn i verksamheten c) Förvaltningsrätten i Stockholms avgörande i mål nr (Allmän trafikplikt Trafikplan 2017) F G Övriga frågor Avslutning Box 591, NYKÖPING tfn Sida 2( 32)

3 1. Inkomna och utgående skrivelser Direktionen godkänner informationen. Under perioden har bland andra följande ärenden registrerats som utgående respektive inkommande. Utgående skrivelser Förvaltningsrätten i Linköping yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Shawqi Yaqub Farance Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, VTV Transport och Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Specialtransporter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Alexandra Youssef Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, AB Trendtaxis Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Intressenter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Taxi Nyköping-Oxelösund AB Förvaltningsrätten i Linköping - yrkande i mål nr , , , , , , och om beslut att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla i den del av upphandlingen som avser Område Skolskjuts Nyköpings kommun. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 3( 32)

4 Sveriges Pensionärsförbund Södermanlands distrikt svar på skrivelse om Oxelösundspensionärernas möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken Förvaltningsrätten i Linköping yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Shawqi Yaqub Farance Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, VTV Transport och Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Specialtransporter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Alexandra Youssef Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, AB Trendtaxis Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Intressenter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Taxi Nyköping-Oxelösund AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Specialtransporter AB Medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Hemställan avseende överlåtelse av Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande transportörsavtal för färdtjänst och sjukresor samt avtal avseende Beställningscentral för samhällsbetalda resor Inkommande skrivelser Sveriges Pensionärsförbund Södermanlands distrikt skrivelse om Oxelösundspensionärernas möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 4( 32)

5 Förvaltningsrätten i Linköping yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Shawqi Yaqub Farance Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, VTV Transport och Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Alexandra Youssef Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, AB Trendtaxis Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Taxi Nyköping-Oxelösund AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Intressenter AB Stockholms läns landsting Protokollsutdrag Överenskommelse om behörighet om att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Östra Sverige Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Specialtransporter AB Förvaltningsrätten i Linköping Beslut innebärande upphävd förlängda avtalsspärren såvitt avser Område Skolskjuts Nyköpings kommun Förvaltningsrätten i Linköping Dom avseende avdrag för ingående mervärdesskatt med mera Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Intressenter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 5( 32)

6 2. Anmälningsärenden Direktionen godkänner informationen. Delegationsbeslut Meddelande av tilldelningsbeslut i upphandling Tjänst för hantering av betalningar via bank- och kreditkort för bussar i Sörmlands och Västmanlands län Upphandlingskontrakt DU Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län Meddelande av tilldelningsbeslut i Upphandling DU Värdehanteringstjänster Beslut om borttagande av tjänsten betalningsförbindelse Ramavtal DU-UPP Tjänst för hantering av betalningar via bank- och kreditkort för bussar i Sörmlands och Västmanlands län Box 591, NYKÖPING tfn Sida 6( 32)

7 3. Fastställande av ledamöter och ersättare i direktionen för Föredragande: Henrik Sollenborn Bilagor: Beslutad inkallelseordning för de ersättare som valts av Landstinget Sörmland Direktionen fastställer ledamöter och ersättare i direktionen för i enlighet med vad beslutats i respektive medlems fullmäktige. Av 7 Förbundsdirektionen i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att direktionen väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet. Direktionen ska bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Respektive medlemskommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. Landstinget utser 5 ledamöter och 5 ersättare. Val av ledamot och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktige och valbar är endast den som är ledamot eller ersättare i medlems fullmäktige. Landstingsfullmäktige ska även besluta om inkallelseordning för de ersättare som valts av landstinget. Med anledning av att val till fullmäktige har ägt rum i hela landet 2014 har val av ledamot och ersättare i respektive medlems fullmäktige för perioden 2015 till 2018 numera skett enligt följande; Landstinget Sörmland Ledamöter: Mattias Claesson, Ingrid Jerneborg Glimne, Åsa Kullgren, Magnus Leivik och Carl Werner Ersättare: Ann-Sofie Jacobsson, Christer Kax Sundberg, Jan Norberg, Christina Södling och Ulf Westerberg Landstingsfullmäktige har även beslutat om inkallelseordning för de ersättare som valts av landstinget, vilken bifogas som bilaga till detta ärende. Eskilstuna Kommun Ledamot: Magnus Johansson Ersättare: Sarita Hotti Nyköpings kommun Ledamot: Urban Granström Ersättare: Anna af Sillén Box 591, NYKÖPING tfn Sida 7( 32)

8 Oxelösunds kommun Ledamot: Catharina Fredriksson Ersättare: Dag Bergentoft Flens kommun Ledamot: Jan-Erik Larsson Ersättare: Roger Tiefensee Strängnäs kommun Ledamot: Jacob Högfeldt Ersättare: Leif Lindström Katrineholms kommun Ledamot: Göran Dahlström Ersättare: Lars Härnström Vinkåkers kommun Ledamot: Anneli Bengtsson Ersättare: Timo Granetin Trosa kommun Ledamot: Daniel Portnoff Ersättare: Ann-Sofie Soleby-Eriksson Gnesta kommun Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage Ersättare: Johan Rocklind Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställa ledamöter och ersättare i direktionen för i enlighet med vad beslutats i respektive medlems fullmäktige och som redovisats ovan. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 8( 32)

9 4. Fastställande av ordförande i direktionen Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen fastställer Åsa Kullgren som ordförande i direktionen för perioden 2015 till 2018 i enlighet med vad beslutats i Landstingsfullmäktige. Av 7 Förbundsdirektionen i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att bland de ledamöter som landstinget valt ska landstinget utse en av dem att vara ordförande i direktionen. Landstingsfullmäktige har beslutat att utse Åsa Kullgren att vara ordförande i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för perioden 2015 till Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställa Åsa Kullgren som ordförande i direktionen för perioden 2015 till Box 591, NYKÖPING tfn Sida 9( 32)

10 5. Val av vice ordförande i direktionen samt arbetsformer Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar att välja XX som 1:a vice ordförande i direktionen för perioden 2015 till Direktionen beslutar att välja YY som 2:a vice ordförande i direktionen för perioden 2015 till Direktionen beslutar att för perioden 2015 till 2018 arbetat utifrån ett presidie bestående av direktionens ordförande och två vice ordföranden. Av 7 Förbundsdirektionen i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att vice ordförande utses av direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bland ledamöterna från medlemskommunerna. Mot bakgrund av de val av ledamöter som numera skett i respektive medlemskommuns fullmäktige, och vilka även redovisats ovan i 3 Fastställande av ledamöter och ersättare i direktionen för föreslås direktionen utse vice ordförande för perioden 2015 till 2018 enligt följande; 1:a vice ordförande: XX 2:a vice ordförande: YY Av förbundsordningens 7 framgår vidare att direktionen kan besluta om arbetsformer. Under innevarande mandatperiod har direktionen arbetat utifrån ett presidie bestående av direktionens ordförande och två vice ordföranden. Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet föreslås besluta att direktionen även för perioden 2015 till 2018 arbetar utifrån ett presidie bestående av direktionens ordförande och två vice ordföranden. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 10( 32)

11 6. Fastställande av budget 2015 med flerårsplan Föredragande: Hanna Nordin Bilaga: Budget 2015 med flerårsplan Direktionen fastställer den sedan tidigare antagna budget 2015 med flerårsplan Enligt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning ska beslut om budget fattas senast den 15 maj. Vid direktionens sammanträde den 15 maj 2014 fattades beslut om de kostnader som är länsgemensamma och med hänsyn till kommande trafikbeställningar hänsköts fastställande av budget för trafikkostnader till senare sammanträde. Vid direktionens sammanträde den 20 november 2014 fattades beslut om budget 2015 med flerårsplan avseende trafikkostnader. Disposition Den nya fördelningsmodellen som trädde i kraft januari 2013 ställer krav om ett nytt arbetssätt, och för att ge en rättvisande bild disponeras därför budgetuppställningen på ett nytt sätt sedan I budgetuppställningen skiljer myndigheten på - Intäkter från färdbevisförsäljning och från avtal och uppdrag där betalare är annan källa - Intäkter från medlemmarna Kostnader redovisas som nettokostnader och fördelas i tre grupper - Förvaltningskostnader - Trafikrelaterade kostnader - Trafikkostnader Vad som ingår i respektive grupp samt hur dessa intäkter och kostnader fördelas återfinns i PM Planeringsprocess och beslutsordning för Kollektivtrafikmyndigheten. Budgetuppställningen är uppdelad i tre olika resultatenheter för att särskilja vilka kostnader och intäkter som tillhör allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och Eskilstuna station360. Vald uppställningsform förväntas ge en bra grund för kommande budgetarbete och ekonomisk uppföljning. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 11( 32)

12 Intäkter För 2015 finns ingen planerad förändring avseende biljettpriser. Därför görs inget generellt antagande om ökning av intäkterna i varken landsbygd- eller stadstrafik utan de antas ligga kvar på den nivå som beräknas för 2014 (baserat på prognos genomförd efter utfall september månad). Undantag är för de medlemmar vars förändring av trafikutbudet antas innebära stor påverkan på resandet. I dessa fall har antagandet gjorts att intäkterna förändras motsvarande hälften av förändringen av trafikutbudet. Intäkter för skolkort avser den försäljning av skolkort som görs till kommunerna för att skolelever ska kunna resa i busstrafiken. Detta bygger på inrapportering från respektive kommun om hur många skolkort man avser att köpa in under året. I takt med minskad kontroll från kommunerna om val av skola och därmed resbehov har det blivit allt svårare för kommunerna att ge ett bra underlag innan respektive termin har startat. Intäkterna för skolkort har i budget 2015 antagits ligga kvar på samma nivå som 2014 då kommunerna generellt har uppgivit att man tror sig ha förhållandevis oförändrat elevunderlag. Det är dock att betrakta som en grov uppskattning. Övriga intäkter från medborgarna består av reklamintäkter samt viten. Kollektivtrafikmyndigheten har tecknat ett nytt reklamavtal under 2014 som förväntas generera intäkter motsvarande 307 tkr per år. Reklamintäkter avser främst stadstrafiken och återförs till respektive stadstrafik. Viten, vilket är ersättning från trafikoperatörerna för brister i trafiken, budgeteras ej. Kostnader Med anledning av förestående samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i länet föreslår myndigheten medlemmarna att genomföra uppföljande kommunöversyner i länet. Budget 2015 och plan 2016 och 2017 innehåller utökade resurser för att skapa utrymme för utredningsresurser och konsultstöd för dessa kommunöversyner. Av samma anledning finns behov av att möta förväntningar och tillgodose arbetsuppgifter som tillkommer som följd av överlåtelse av uppgifter. Detta möjliggörs genom en utökning av budget för lönekostnader och andra personalrelaterade kostnader. Kostnader förenat med ett eventuellt beslut om etablering av så kallad beställningscentral i egen regi ingår inte i budgetutrymmet. Budgeten för trafikrelaterade kostnader baseras på att satsningen om tekniska system hanteras med medel ur Länsplanen med en medfinansiering från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet om 25 procent. Trafikkostnader avser kostnader relaterad till produktion av trafik (buss- tågtrafik samt linjelagd taxitrafik) och är det som betalas till utförare av trafiken. Detta omfattar för tågtrafik ersättning till SJ baserat på budgetunderlag som tas fram av Box 591, NYKÖPING tfn Sida 12( 32)

13 MÄLAB respektive SLL avseende Gnestapendeln. I busstrafiken består trafikkostnad av avtalsenlig kostnad per fordon, per körd km och timme samt en fast ersättning som sedan fördelas per medlem utifrån fördelning per linje som respektive medlem har kostnadsansvar för. För linjelagd taxi görs ersättningen generellt på avgångsnivå. Efterfrågestyrd trafik faktureras enbart utifrån turer som behöver köras och kan därför inte vara känd på förhand. För beräkning av budget för efterfrågestyrd trafik har beräknat resultat för 2014 använts med justering utifrån förändring i antalet erbjudna avgångar hos respektive medlem. Samtliga trafikkostnader har beräknats utifrån det förslag till tidtabell som skickades ut till medlemmarna den 24 oktober. Förutom förändringen i trafikproduktion görs indexuppräkning av samtliga trafikkostnader. Detta har gjorts med en genomsnittlig ökning på 2 procent för 2015 jämfört med utfall september För tågtrafiken har uppräkning gjorts utifrån index enligt avtal. För plan har indexantagande om 3 procent lagts. Den tidigare överenskomna omräkningsfaktorn användes för åren 2013 och 2014 som utjämnare mellan den gamla och den nya modellen åren är första året omräkningsfaktorn inte är verksam, och innebär att samtliga medlemmar från och med detta år har full rådighet över sina egna kostnader. Mot denna bakgrund föreslås direktionen att fastställa den sedan tidigare antagna budget 2015 med flerårsplan Box 591, NYKÖPING tfn Sida 13( 32)

14 7. Val av revisorer för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar att välja Marita Bengtsson, Leif Jilsmo och Gustaf Wachtmeister som revisorer för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för perioden 2015 till Av 17 Revision i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att myndigheten ska ha tre revisorer, vilka utses av landstingsfullmäktige och väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Valet av revisorer ska föregås av samråd med övriga medlemar. Landstingsfullmäktige har, efter samråd med övriga medlemmar, beslutat att utse Marita Bengtsson, Leif Jilsmo och Gustaf Wachtmeister att vara revisorer i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för perioden 2015 till Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att välja Marita Bengtsson, Leif Jilsmo och Gustaf Wachtmeister som revisorer för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för perioden 2015 till Box 591, NYKÖPING tfn Sida 14( 32)

15 8. Fastställande av delegationsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Föredragande: Henrik Sollenborn Bilagor: Delegationsordning för Direktionen fastställer den sedan tidigare antagna delegationsordningen såsom fortsatt gällande för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Den nu gällande delegationsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet antogs vid direktionens sammanträde den 21 november 2013, vilken bifogas som bilaga till detta ärende. Delegationsordningen utgår från principen om att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet samt vissa beslut som rör myndighetsutövning alltid ska fattas av direktionen. Därutöver har direktionen, för att verksamheten i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska kunna bedrivas effektiv, möjlighet att delegera övriga beslut, vilket har skett i den form som framgår av gällande delegationsordningen. Utdelad delegationsrätt kan alltid återkallas av direktionen eller av den som vidaredelegerat ärendet. Vidare ska delegationsbeslut alltid anmälas till direktionen inom fyra månader från det att beslutet fattades. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppfattning är att gällande delegationsordning ger goda förutsättningar för ett effektiv bedrivande av myndighetens verksamhet, varför direktionen föreslås fastställa densamma såsom fortsatt gällande. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 15( 32)

16 9. Beslut om reviderad attestordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Föredragande: Henrik Sollenborn Bilagor: Förslag till reviderad attestordning Beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Direktionen beslutar att godkänna den reviderade attestordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Direktionen beslutar att delegera rätten att fastställa utformningen av bilaga 1till attestordningen till myndighetschefen. Den nu gällande attestordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet antogs vid direktionens sammanträde den 15 maj Attestordning gäller för myndighetens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som myndigheten ålagts eller åtagit sig att förvalta. Målsättningen för de i attestordningen specificerade reglerna för kontroll av myndighetens ekonomiska transaktioner är att säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta avseende beslut, prestation, bokföringsunderlag, villkor, bokföringstidpunkt samt kontering. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppfattning är att det mot bakgrund av verksamhetens utveckling och ökade omfattning finns ett behov av att revidera den gällande attestordningen. För att på bästa sätt kunna kontrollera och säkerställa att de ekonomiska transaktioner som bokförs inom myndigheten är korrekta har ett förslag till reviderad attestordning tagits fram. Förslaget innebär i korthet att attestordningen revideras vad gäller följande punkter; - Attestordningens jävsregler kompletteras med regler avseende kontraattest för det fall den som ska utföra slutattest själv är berörd av en transaktion. - Reglerna avseende ställföreträdare kompletteras på så vis att för det fall myndighetschefen är frånvarande innehar Administrativ chef respektive chef Strategisk Utveckling samma attesträtt som myndighetschefen avseende de attester vilka, med hänsyn till verksamhetens art, är av brådskande karaktär. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 16( 32)

17 - Reglerna avseende ställföreträdare kompletteras även på så vis att en godkännare har rätt att utse en annan godkännare som ersättare. - Attestordningen kompletteras med regler avseende Fakturering av utförda tjänster och Bokföringsorder. - De tidigare bilagorna 1 (Matris över aktiviteter, kostnadsställe och funktionsområde) och 2 (Matris över beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet) har, i enlighet med av direktionen tidigare fattat delegationsbeslut ersatts av bilaga Beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 19 december För att attestordningen fortsatt ska kunna hantera situationer som exempelvis ändringar av kostnadsställen eller nyanställning av medarbetare föreslås vidare att myndighetschefen ges rätt att fastställa utformningen av bilaga 1 till attestordningen. Ett sådant beslut anmälas sedan till direktionens närmast följande sammanträde. Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att besluta att dels godkänna den reviderade attestordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, dels delegera rätten att fastställa utformningen av bilaga 1 till attestordningen till myndighetschefen. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 17( 32)

18 10. Fastställande av ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen fastställer det sedan tidigare beslutade ägardirektivet för Länstrafiken Sörmland AB såsom fortsatt gällande. Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslutade den 6 februari 2014 att fastställa nytt ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB med följande lydelse; Länstrafiken Sörmland AB ges i uppdrag att; biträda Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i arbetet med att ta fram förslag till inriktning för depåverksamheten i Sörmland, förvalta, förvärva och sälja fastigheter, förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, samt återkommande till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet dels rapportera uppgifter om bolagets ekonomi i samband med myndighetens delårsrapport 1 och 2, dels lämna förslag till budget för kommande år samt plan för nästföljande två år senast i mars. Länstrafiken Sörmland AB ska därutöver ha följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning; positivt resultat, förvaltningskostnaderna får årligen uppgå till högst tjugo procent av totala kostnader förutsatt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras, och kassalikviditeten ska överstiga 100 procent. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppfattning är att gällande ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB goda förutsättningar för att styra och klargöra bolagets uppdrag, varför direktionen föreslås fastställa densamma såsom fortsatt gällande. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 18( 32)

19 11. Beslut om lokalisering av verksamhet Föredragande: Helena Ekroth Bilagor: Distribueras vid sammanträdet Direktionen fastställer nuvarande lokaliseringsorter, Nyköping och Eskilstuna, för myndighetens kontorsverksamhet. Vid direktionens senaste sammanträde den 20 november 2014 fick myndighetschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till lokalisering av verksamhet, vilket sedan ska gå på remiss till medlemmarna för slutligt beslut vid direktionens sammanträde den 8 januari Frågan har slutligen beretts vid sammanträde den 11 december 2014 mellan länets kommunchefer/direktörer samt landstingsdirektör, och det har i detta sammanhang kunnat konstateras stöd för att den rådande inriktningen för organisering vid myndigheten får fortsätta, utifrån såväl ekonomiska som arbetsmässiga skäl. Möjlighet har därefter även funnits att inkomma med kompletterande skriftliga synpunkter, till dags datum har några sådana synpunkter inte inkommit. Genomlysning och analys av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland Rapport, I en nyligen genomförd genomlysning av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland har frågan om organisering av myndigheten översiktligt hanterats. I rapporten framgår en vägvalsrekommendation om hantering av verksamheten hos myndigheten under åren styrgruppens gemensamma bedömning är att myndigheten fungerar bra och företräder länets intressen på ett bra sätt. Myndigheten bör få fortsätta att utvecklas som fristående kommunalförbund och eventuella organisatoriska förändringar är inte aktuella i dagsläget Verksamheten i Servicecenter Sörmland Som följd av beslut att ytterligare samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och dess kringtjänster kommer bland annat Servicecenter Sörmland (Servicecenter) att etableras. I Servicecenter kommer myndighetens innevarande verksamhet med bokning och kundtjänst för den allmänna kollektivtrafiken, som nu finns i Eskilstuna, att integreras med de nya funktionerna för den särskilda kollektivtrafiken. Servicecenter bedöms på dagsbasis ta emot ca samtal såsom bokningar och kundsynpunkter. Från Servicecenter samordnas och leds trafiken och förare. Det är en komplex verksamhet med såväl planerat som oplanerat och minutopera- Box 591, NYKÖPING tfn Sida 19( 32)

20 tivt arbetssätt. Lyhördhet, informationsöverföring, överhöring och samspel mellan medarbetarna och i relation till kunder och förare är centralt för verksamhetens fungerande. Verksamheten drivs i realtid, om något fallerar blir det direkt störningar i transportsystemet och kunderna drabbas. För det fall Servicecenter hyses till fler platser minskar överblicken av såväl den inre verksamheten som trafiken. Även möjligheten till intern rörlighet minskar vid splittring av verksamheten. Ekonomiska konsekvenser En uppdelad verksamhet bedöms uppbära merkostnaden till 0,4-0,5 miljoner kronor i engångskostnad samt 1,9-2,9 miljoner årligen i drift jämfört med att utöka den redan etablerade och fungerande verksamheten i Eskilstuna. I kalkylerna ingår inte avvecklingskostnader eller minskade värden som arbetsgivare för det fall någon av verksamheterna i Eskilstuna eller Nyköping skulle komma i övervägande att flyttas. Möjlighet till lokalisering och kompetensförsörjning Tillgången till lokaler och kompetens bedöms som relativt god till mycket god i länets kommuner. Lokaler är som mest kostsamma i Eskilstuna och Nyköpings centrum och finns sedan att tillgå i länet i ekonomisk fallande skala. Tillgången till kompetens för att bemanna Servicecenter bedöms som högst i Eskilstuna. Bedömning Sammanfattningsvis kan konstateraras att det föreligger en praktisk och maximal effektivitet av att utveckla redan befintlig verksamhet. För att fortsätta fokusera myndighetens åtagande är det betydelsefullt att länet fortsätter agera gemensamt i ett regionalt perspektiv, såväl i ett storregionalt perspektiv tillsammans med övriga Mälardalen som i ett nationellt perspektiv. Det är härutöver även betydelsefullt att hålla en god, fungerande och kostnadseffektiv verksamhet med god möjlighet till kompetensförsörjning. Mot denna bakgrund föreslås att den rådande inriktningen för organisering vid myndigheten får fortsätta, och i vilken funktioner för kundtjänst och annan kommunikation i huvudsak riktas till Eskilstuna och kanslifunktioner i huvudsak riktas till säteskontoret i Nyköping. Information, trafikutveckling, kvalitetsuppföljning, personalfrågor och ekonomifrågor är till sin karaktär typer av uppdrag som kan behöva finnas på båda platserna, beroende av operativ eller taktisk/strategisk ansats. Som stöd för förslaget kan noteras; - styrgruppens bedömning i rapport Genomlysning av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland, - nyttan av att finnas i länets båda större kommunhuvudorter, Box 591, NYKÖPING tfn Sida 20( 32)

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Yttrande över remiss - Revidering av förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Förslag till beslut

Yttrande över remiss - Revidering av förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2016-08-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2016:307 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Revidering av förbundsordning för Sörmlands

Läs mer

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN 1. Vad gäller upphandlingen för typ av trafik? Serviceresor och annan anropsstyrd trafik: färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten onsdag den 6 maj 2015 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 16. A B C D E Sammanträdet öppnas

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Budget (16-17) med fördelning per medlem

Budget (16-17) med fördelning per medlem Budget 2015 1 (16-17) med fördelning per medlem 1 Fastställd i förbundsdirektionen 2014-11-20 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiskt läge 2014... 3 Allmän kollektivtrafik... 5 Intäkter... 5 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF2016:339 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (4) Kommunstyrelsen Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

Läs mer

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred KF 22:1 KF 22:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 22:3 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:423-034 2015-03-19 1/2 Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred Kommunstyrelsen

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30.

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30. NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30 Politiker och representanter Johan Schenström (M), vice ordförande Mimmi Grip, ledamot

Läs mer

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-01 Handläggare Linnéa Lundbäck Telefon: 08 508 10 100 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Rapport Framtida inriktning för

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-768 22 Yttrande över remiss - Länstrafiken Mälardalen. Verksamhetsplan för Västmanlands, Södermanlands och Örebro län 2012-2014

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk PM 2012:49 RI (Dnr 031-390/2012) Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Delegationsordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 5

Delegationsordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 5 ionsordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 5 Principer för delegering Direktionsbeslut Ärenden som avser verksamhetens mål,

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-13 LS-LED16-1963-2 250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken 2016-2017 Diarienummer: LS-LED16-1963 Behandlat av

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten

Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten torsdag den 9 oktober 2014 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 16. A B C D E Sammanträdet öppnas

Läs mer

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet torsdag den 19 november 2015 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13:00 till cirka 16:00. A B C D

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0867-2 35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Diarienummer:

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Bildhuggaren kl 14.00-15.20, Tibro kommun Rolf Eriksson, ordförande, Socialdemokraterna Peter Lindroth, Socialdemokraterna Alda Danial, Liberalerna Kjell Sjölund, Centerpartiet Marie

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 8 Datum 2014-03-20 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 9 Datum 2013-06-04 Diarienr Elin Persson Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionens arbetsutskott

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Pierre Rydén Övriga deltagare Frida Blomqvist Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf Eriksson

Läs mer

Planeringsprocess och beslutsordning 3.0

Planeringsprocess och beslutsordning 3.0 Planeringsprocess och beslutsordning 3.0 Version för hantering i förbundsdirektionen den 2017-03-16 Sida 1( 15) Denna uppdaterade version av Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Fria bussresor för

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

1 Delårsrapport 2, 2013

1 Delårsrapport 2, 2013 D A T U M 2013-10-11 1 Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP13-150 DU-UPP13-150-1 Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott 2013-10-18

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Årsplan 2016 (17-18)

Verksamhetsplan med budget Årsplan 2016 (17-18) Verksamhetsplan med budget Årsplan 2016 (17-18) Version för hantering i förbundsdirektionen 2015-05-06 Innehåll Process 2 Uppdrag och styrsystem 4 Ekonomisk styrning 4 Syfte 4 Perioden 2016 (17-18) 5 Större

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och Datum: 2016-09-09 kl. 09:00-12:00 Plats: Mariebergsgården, Nyköping Ledamöter: Landstinget Jacob Sandgren (S) ordförande Camilla Holmgren (S)

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2007

Verksamhets- berättelse 2007 Verksamhets- berättelse 2007 Hälso- och sjukvårdsnämndens Utskott för privata vårdgivare Februari 2008 Verksamhetsberättelse Utskottet för privata vårdgivare Verksamhetsberättelse 2007 Utskottet för privata

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Hanna Nyström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms iäns landsting 2013-03- 2 1 LS

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut

Landstingsfullmäktiges beslut 1 2007-10-30 LS-LED07-474 79 Gratis kollektivtrafik för ungdomar upp till 16 år, pensionärer och färdtjänstberättigade. Motionssvar. Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 10 Datum 2014-02-07 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte

Läs mer

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande 11 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 12 Ledamöter Göran Gunnarsson (C) ordförande Jan

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer