Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden"

Transkript

1 Kallelse och förslag till dagordning för direktionens konstituerande sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten torsdag den 8 januari 2014 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 15. A B C D E Sammanträdet öppnas Upprop Val av justerare för sammanträdet Godkännande av dagordning n 1. Inkomna och utgående skrivelser 3 2. Anmälningsärenden 6 3. Fastställande av ledamöter och ersättare i direktionen för Fastställande av ordförande i direktionen Val av vice ordförande i direktionen samt arbetsformer Fastställande av budget 2015 med flerårsplan Val av revisorer för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för Fastställande av delegationsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Beslut om reviderad attestordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Fastställande av ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB Beslut om lokalisering av verksamhet Information om arbetet med Trafikförsörjningsprogram Information om arbetet i En Bättre Sits Information om Ny Trafik Information om trafiken Information om förstärkt avtalsuppföljning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor 26 Box 591, NYKÖPING tfn Sida 1( 32)

2 17. Information om projekt samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda Information om nuläget i upphandling av Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län Information om pågående etablering av Servicecenter Sörmland Information om pågående upphandling av Betal- och realtidssystem samt övrig teknik Information från myndighetschefen 32 a) Borttagande av SMS-biljett b) Domännamn i verksamheten c) Förvaltningsrätten i Stockholms avgörande i mål nr (Allmän trafikplikt Trafikplan 2017) F G Övriga frågor Avslutning Box 591, NYKÖPING tfn Sida 2( 32)

3 1. Inkomna och utgående skrivelser Direktionen godkänner informationen. Under perioden har bland andra följande ärenden registrerats som utgående respektive inkommande. Utgående skrivelser Förvaltningsrätten i Linköping yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Shawqi Yaqub Farance Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, VTV Transport och Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Specialtransporter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Alexandra Youssef Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, AB Trendtaxis Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Intressenter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Taxi Nyköping-Oxelösund AB Förvaltningsrätten i Linköping - yrkande i mål nr , , , , , , och om beslut att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla i den del av upphandlingen som avser Område Skolskjuts Nyköpings kommun. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 3( 32)

4 Sveriges Pensionärsförbund Södermanlands distrikt svar på skrivelse om Oxelösundspensionärernas möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken Förvaltningsrätten i Linköping yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Shawqi Yaqub Farance Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, VTV Transport och Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Specialtransporter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Alexandra Youssef Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, AB Trendtaxis Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Intressenter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Taxi Nyköping-Oxelösund AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Specialtransporter AB Medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Hemställan avseende överlåtelse av Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande transportörsavtal för färdtjänst och sjukresor samt avtal avseende Beställningscentral för samhällsbetalda resor Inkommande skrivelser Sveriges Pensionärsförbund Södermanlands distrikt skrivelse om Oxelösundspensionärernas möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 4( 32)

5 Förvaltningsrätten i Linköping yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Shawqi Yaqub Farance Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, VTV Transport och Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Alexandra Youssef Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, AB Trendtaxis Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Taxi Nyköping-Oxelösund AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Intressenter AB Stockholms läns landsting Protokollsutdrag Överenskommelse om behörighet om att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Östra Sverige Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Specialtransporter AB Förvaltningsrätten i Linköping Beslut innebärande upphävd förlängda avtalsspärren såvitt avser Område Skolskjuts Nyköpings kommun Förvaltningsrätten i Linköping Dom avseende avdrag för ingående mervärdesskatt med mera Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tuwa Intressenter AB Förvaltningsrätten i Linköping - yttrande avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 5( 32)

6 2. Anmälningsärenden Direktionen godkänner informationen. Delegationsbeslut Meddelande av tilldelningsbeslut i upphandling Tjänst för hantering av betalningar via bank- och kreditkort för bussar i Sörmlands och Västmanlands län Upphandlingskontrakt DU Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län Meddelande av tilldelningsbeslut i Upphandling DU Värdehanteringstjänster Beslut om borttagande av tjänsten betalningsförbindelse Ramavtal DU-UPP Tjänst för hantering av betalningar via bank- och kreditkort för bussar i Sörmlands och Västmanlands län Box 591, NYKÖPING tfn Sida 6( 32)

7 3. Fastställande av ledamöter och ersättare i direktionen för Föredragande: Henrik Sollenborn Bilagor: Beslutad inkallelseordning för de ersättare som valts av Landstinget Sörmland Direktionen fastställer ledamöter och ersättare i direktionen för i enlighet med vad beslutats i respektive medlems fullmäktige. Av 7 Förbundsdirektionen i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att direktionen väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet. Direktionen ska bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Respektive medlemskommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. Landstinget utser 5 ledamöter och 5 ersättare. Val av ledamot och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktige och valbar är endast den som är ledamot eller ersättare i medlems fullmäktige. Landstingsfullmäktige ska även besluta om inkallelseordning för de ersättare som valts av landstinget. Med anledning av att val till fullmäktige har ägt rum i hela landet 2014 har val av ledamot och ersättare i respektive medlems fullmäktige för perioden 2015 till 2018 numera skett enligt följande; Landstinget Sörmland Ledamöter: Mattias Claesson, Ingrid Jerneborg Glimne, Åsa Kullgren, Magnus Leivik och Carl Werner Ersättare: Ann-Sofie Jacobsson, Christer Kax Sundberg, Jan Norberg, Christina Södling och Ulf Westerberg Landstingsfullmäktige har även beslutat om inkallelseordning för de ersättare som valts av landstinget, vilken bifogas som bilaga till detta ärende. Eskilstuna Kommun Ledamot: Magnus Johansson Ersättare: Sarita Hotti Nyköpings kommun Ledamot: Urban Granström Ersättare: Anna af Sillén Box 591, NYKÖPING tfn Sida 7( 32)

8 Oxelösunds kommun Ledamot: Catharina Fredriksson Ersättare: Dag Bergentoft Flens kommun Ledamot: Jan-Erik Larsson Ersättare: Roger Tiefensee Strängnäs kommun Ledamot: Jacob Högfeldt Ersättare: Leif Lindström Katrineholms kommun Ledamot: Göran Dahlström Ersättare: Lars Härnström Vinkåkers kommun Ledamot: Anneli Bengtsson Ersättare: Timo Granetin Trosa kommun Ledamot: Daniel Portnoff Ersättare: Ann-Sofie Soleby-Eriksson Gnesta kommun Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage Ersättare: Johan Rocklind Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställa ledamöter och ersättare i direktionen för i enlighet med vad beslutats i respektive medlems fullmäktige och som redovisats ovan. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 8( 32)

9 4. Fastställande av ordförande i direktionen Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen fastställer Åsa Kullgren som ordförande i direktionen för perioden 2015 till 2018 i enlighet med vad beslutats i Landstingsfullmäktige. Av 7 Förbundsdirektionen i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att bland de ledamöter som landstinget valt ska landstinget utse en av dem att vara ordförande i direktionen. Landstingsfullmäktige har beslutat att utse Åsa Kullgren att vara ordförande i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för perioden 2015 till Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställa Åsa Kullgren som ordförande i direktionen för perioden 2015 till Box 591, NYKÖPING tfn Sida 9( 32)

10 5. Val av vice ordförande i direktionen samt arbetsformer Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar att välja XX som 1:a vice ordförande i direktionen för perioden 2015 till Direktionen beslutar att välja YY som 2:a vice ordförande i direktionen för perioden 2015 till Direktionen beslutar att för perioden 2015 till 2018 arbetat utifrån ett presidie bestående av direktionens ordförande och två vice ordföranden. Av 7 Förbundsdirektionen i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att vice ordförande utses av direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bland ledamöterna från medlemskommunerna. Mot bakgrund av de val av ledamöter som numera skett i respektive medlemskommuns fullmäktige, och vilka även redovisats ovan i 3 Fastställande av ledamöter och ersättare i direktionen för föreslås direktionen utse vice ordförande för perioden 2015 till 2018 enligt följande; 1:a vice ordförande: XX 2:a vice ordförande: YY Av förbundsordningens 7 framgår vidare att direktionen kan besluta om arbetsformer. Under innevarande mandatperiod har direktionen arbetat utifrån ett presidie bestående av direktionens ordförande och två vice ordföranden. Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet föreslås besluta att direktionen även för perioden 2015 till 2018 arbetar utifrån ett presidie bestående av direktionens ordförande och två vice ordföranden. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 10( 32)

11 6. Fastställande av budget 2015 med flerårsplan Föredragande: Hanna Nordin Bilaga: Budget 2015 med flerårsplan Direktionen fastställer den sedan tidigare antagna budget 2015 med flerårsplan Enligt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning ska beslut om budget fattas senast den 15 maj. Vid direktionens sammanträde den 15 maj 2014 fattades beslut om de kostnader som är länsgemensamma och med hänsyn till kommande trafikbeställningar hänsköts fastställande av budget för trafikkostnader till senare sammanträde. Vid direktionens sammanträde den 20 november 2014 fattades beslut om budget 2015 med flerårsplan avseende trafikkostnader. Disposition Den nya fördelningsmodellen som trädde i kraft januari 2013 ställer krav om ett nytt arbetssätt, och för att ge en rättvisande bild disponeras därför budgetuppställningen på ett nytt sätt sedan I budgetuppställningen skiljer myndigheten på - Intäkter från färdbevisförsäljning och från avtal och uppdrag där betalare är annan källa - Intäkter från medlemmarna Kostnader redovisas som nettokostnader och fördelas i tre grupper - Förvaltningskostnader - Trafikrelaterade kostnader - Trafikkostnader Vad som ingår i respektive grupp samt hur dessa intäkter och kostnader fördelas återfinns i PM Planeringsprocess och beslutsordning för Kollektivtrafikmyndigheten. Budgetuppställningen är uppdelad i tre olika resultatenheter för att särskilja vilka kostnader och intäkter som tillhör allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och Eskilstuna station360. Vald uppställningsform förväntas ge en bra grund för kommande budgetarbete och ekonomisk uppföljning. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 11( 32)

12 Intäkter För 2015 finns ingen planerad förändring avseende biljettpriser. Därför görs inget generellt antagande om ökning av intäkterna i varken landsbygd- eller stadstrafik utan de antas ligga kvar på den nivå som beräknas för 2014 (baserat på prognos genomförd efter utfall september månad). Undantag är för de medlemmar vars förändring av trafikutbudet antas innebära stor påverkan på resandet. I dessa fall har antagandet gjorts att intäkterna förändras motsvarande hälften av förändringen av trafikutbudet. Intäkter för skolkort avser den försäljning av skolkort som görs till kommunerna för att skolelever ska kunna resa i busstrafiken. Detta bygger på inrapportering från respektive kommun om hur många skolkort man avser att köpa in under året. I takt med minskad kontroll från kommunerna om val av skola och därmed resbehov har det blivit allt svårare för kommunerna att ge ett bra underlag innan respektive termin har startat. Intäkterna för skolkort har i budget 2015 antagits ligga kvar på samma nivå som 2014 då kommunerna generellt har uppgivit att man tror sig ha förhållandevis oförändrat elevunderlag. Det är dock att betrakta som en grov uppskattning. Övriga intäkter från medborgarna består av reklamintäkter samt viten. Kollektivtrafikmyndigheten har tecknat ett nytt reklamavtal under 2014 som förväntas generera intäkter motsvarande 307 tkr per år. Reklamintäkter avser främst stadstrafiken och återförs till respektive stadstrafik. Viten, vilket är ersättning från trafikoperatörerna för brister i trafiken, budgeteras ej. Kostnader Med anledning av förestående samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i länet föreslår myndigheten medlemmarna att genomföra uppföljande kommunöversyner i länet. Budget 2015 och plan 2016 och 2017 innehåller utökade resurser för att skapa utrymme för utredningsresurser och konsultstöd för dessa kommunöversyner. Av samma anledning finns behov av att möta förväntningar och tillgodose arbetsuppgifter som tillkommer som följd av överlåtelse av uppgifter. Detta möjliggörs genom en utökning av budget för lönekostnader och andra personalrelaterade kostnader. Kostnader förenat med ett eventuellt beslut om etablering av så kallad beställningscentral i egen regi ingår inte i budgetutrymmet. Budgeten för trafikrelaterade kostnader baseras på att satsningen om tekniska system hanteras med medel ur Länsplanen med en medfinansiering från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet om 25 procent. Trafikkostnader avser kostnader relaterad till produktion av trafik (buss- tågtrafik samt linjelagd taxitrafik) och är det som betalas till utförare av trafiken. Detta omfattar för tågtrafik ersättning till SJ baserat på budgetunderlag som tas fram av Box 591, NYKÖPING tfn Sida 12( 32)

13 MÄLAB respektive SLL avseende Gnestapendeln. I busstrafiken består trafikkostnad av avtalsenlig kostnad per fordon, per körd km och timme samt en fast ersättning som sedan fördelas per medlem utifrån fördelning per linje som respektive medlem har kostnadsansvar för. För linjelagd taxi görs ersättningen generellt på avgångsnivå. Efterfrågestyrd trafik faktureras enbart utifrån turer som behöver köras och kan därför inte vara känd på förhand. För beräkning av budget för efterfrågestyrd trafik har beräknat resultat för 2014 använts med justering utifrån förändring i antalet erbjudna avgångar hos respektive medlem. Samtliga trafikkostnader har beräknats utifrån det förslag till tidtabell som skickades ut till medlemmarna den 24 oktober. Förutom förändringen i trafikproduktion görs indexuppräkning av samtliga trafikkostnader. Detta har gjorts med en genomsnittlig ökning på 2 procent för 2015 jämfört med utfall september För tågtrafiken har uppräkning gjorts utifrån index enligt avtal. För plan har indexantagande om 3 procent lagts. Den tidigare överenskomna omräkningsfaktorn användes för åren 2013 och 2014 som utjämnare mellan den gamla och den nya modellen åren är första året omräkningsfaktorn inte är verksam, och innebär att samtliga medlemmar från och med detta år har full rådighet över sina egna kostnader. Mot denna bakgrund föreslås direktionen att fastställa den sedan tidigare antagna budget 2015 med flerårsplan Box 591, NYKÖPING tfn Sida 13( 32)

14 7. Val av revisorer för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar att välja Marita Bengtsson, Leif Jilsmo och Gustaf Wachtmeister som revisorer för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för perioden 2015 till Av 17 Revision i förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet framgår att myndigheten ska ha tre revisorer, vilka utses av landstingsfullmäktige och väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Valet av revisorer ska föregås av samråd med övriga medlemar. Landstingsfullmäktige har, efter samråd med övriga medlemmar, beslutat att utse Marita Bengtsson, Leif Jilsmo och Gustaf Wachtmeister att vara revisorer i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för perioden 2015 till Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att välja Marita Bengtsson, Leif Jilsmo och Gustaf Wachtmeister som revisorer för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för perioden 2015 till Box 591, NYKÖPING tfn Sida 14( 32)

15 8. Fastställande av delegationsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Föredragande: Henrik Sollenborn Bilagor: Delegationsordning för Direktionen fastställer den sedan tidigare antagna delegationsordningen såsom fortsatt gällande för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Den nu gällande delegationsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet antogs vid direktionens sammanträde den 21 november 2013, vilken bifogas som bilaga till detta ärende. Delegationsordningen utgår från principen om att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet samt vissa beslut som rör myndighetsutövning alltid ska fattas av direktionen. Därutöver har direktionen, för att verksamheten i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska kunna bedrivas effektiv, möjlighet att delegera övriga beslut, vilket har skett i den form som framgår av gällande delegationsordningen. Utdelad delegationsrätt kan alltid återkallas av direktionen eller av den som vidaredelegerat ärendet. Vidare ska delegationsbeslut alltid anmälas till direktionen inom fyra månader från det att beslutet fattades. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppfattning är att gällande delegationsordning ger goda förutsättningar för ett effektiv bedrivande av myndighetens verksamhet, varför direktionen föreslås fastställa densamma såsom fortsatt gällande. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 15( 32)

16 9. Beslut om reviderad attestordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Föredragande: Henrik Sollenborn Bilagor: Förslag till reviderad attestordning Beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Direktionen beslutar att godkänna den reviderade attestordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Direktionen beslutar att delegera rätten att fastställa utformningen av bilaga 1till attestordningen till myndighetschefen. Den nu gällande attestordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet antogs vid direktionens sammanträde den 15 maj Attestordning gäller för myndighetens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som myndigheten ålagts eller åtagit sig att förvalta. Målsättningen för de i attestordningen specificerade reglerna för kontroll av myndighetens ekonomiska transaktioner är att säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta avseende beslut, prestation, bokföringsunderlag, villkor, bokföringstidpunkt samt kontering. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppfattning är att det mot bakgrund av verksamhetens utveckling och ökade omfattning finns ett behov av att revidera den gällande attestordningen. För att på bästa sätt kunna kontrollera och säkerställa att de ekonomiska transaktioner som bokförs inom myndigheten är korrekta har ett förslag till reviderad attestordning tagits fram. Förslaget innebär i korthet att attestordningen revideras vad gäller följande punkter; - Attestordningens jävsregler kompletteras med regler avseende kontraattest för det fall den som ska utföra slutattest själv är berörd av en transaktion. - Reglerna avseende ställföreträdare kompletteras på så vis att för det fall myndighetschefen är frånvarande innehar Administrativ chef respektive chef Strategisk Utveckling samma attesträtt som myndighetschefen avseende de attester vilka, med hänsyn till verksamhetens art, är av brådskande karaktär. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 16( 32)

17 - Reglerna avseende ställföreträdare kompletteras även på så vis att en godkännare har rätt att utse en annan godkännare som ersättare. - Attestordningen kompletteras med regler avseende Fakturering av utförda tjänster och Bokföringsorder. - De tidigare bilagorna 1 (Matris över aktiviteter, kostnadsställe och funktionsområde) och 2 (Matris över beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet) har, i enlighet med av direktionen tidigare fattat delegationsbeslut ersatts av bilaga Beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 19 december För att attestordningen fortsatt ska kunna hantera situationer som exempelvis ändringar av kostnadsställen eller nyanställning av medarbetare föreslås vidare att myndighetschefen ges rätt att fastställa utformningen av bilaga 1 till attestordningen. Ett sådant beslut anmälas sedan till direktionens närmast följande sammanträde. Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att besluta att dels godkänna den reviderade attestordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, dels delegera rätten att fastställa utformningen av bilaga 1 till attestordningen till myndighetschefen. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 17( 32)

18 10. Fastställande av ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen fastställer det sedan tidigare beslutade ägardirektivet för Länstrafiken Sörmland AB såsom fortsatt gällande. Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslutade den 6 februari 2014 att fastställa nytt ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB med följande lydelse; Länstrafiken Sörmland AB ges i uppdrag att; biträda Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i arbetet med att ta fram förslag till inriktning för depåverksamheten i Sörmland, förvalta, förvärva och sälja fastigheter, förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, samt återkommande till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet dels rapportera uppgifter om bolagets ekonomi i samband med myndighetens delårsrapport 1 och 2, dels lämna förslag till budget för kommande år samt plan för nästföljande två år senast i mars. Länstrafiken Sörmland AB ska därutöver ha följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning; positivt resultat, förvaltningskostnaderna får årligen uppgå till högst tjugo procent av totala kostnader förutsatt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras, och kassalikviditeten ska överstiga 100 procent. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppfattning är att gällande ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB goda förutsättningar för att styra och klargöra bolagets uppdrag, varför direktionen föreslås fastställa densamma såsom fortsatt gällande. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 18( 32)

19 11. Beslut om lokalisering av verksamhet Föredragande: Helena Ekroth Bilagor: Distribueras vid sammanträdet Direktionen fastställer nuvarande lokaliseringsorter, Nyköping och Eskilstuna, för myndighetens kontorsverksamhet. Vid direktionens senaste sammanträde den 20 november 2014 fick myndighetschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till lokalisering av verksamhet, vilket sedan ska gå på remiss till medlemmarna för slutligt beslut vid direktionens sammanträde den 8 januari Frågan har slutligen beretts vid sammanträde den 11 december 2014 mellan länets kommunchefer/direktörer samt landstingsdirektör, och det har i detta sammanhang kunnat konstateras stöd för att den rådande inriktningen för organisering vid myndigheten får fortsätta, utifrån såväl ekonomiska som arbetsmässiga skäl. Möjlighet har därefter även funnits att inkomma med kompletterande skriftliga synpunkter, till dags datum har några sådana synpunkter inte inkommit. Genomlysning och analys av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland Rapport, I en nyligen genomförd genomlysning av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland har frågan om organisering av myndigheten översiktligt hanterats. I rapporten framgår en vägvalsrekommendation om hantering av verksamheten hos myndigheten under åren styrgruppens gemensamma bedömning är att myndigheten fungerar bra och företräder länets intressen på ett bra sätt. Myndigheten bör få fortsätta att utvecklas som fristående kommunalförbund och eventuella organisatoriska förändringar är inte aktuella i dagsläget Verksamheten i Servicecenter Sörmland Som följd av beslut att ytterligare samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och dess kringtjänster kommer bland annat Servicecenter Sörmland (Servicecenter) att etableras. I Servicecenter kommer myndighetens innevarande verksamhet med bokning och kundtjänst för den allmänna kollektivtrafiken, som nu finns i Eskilstuna, att integreras med de nya funktionerna för den särskilda kollektivtrafiken. Servicecenter bedöms på dagsbasis ta emot ca samtal såsom bokningar och kundsynpunkter. Från Servicecenter samordnas och leds trafiken och förare. Det är en komplex verksamhet med såväl planerat som oplanerat och minutopera- Box 591, NYKÖPING tfn Sida 19( 32)

20 tivt arbetssätt. Lyhördhet, informationsöverföring, överhöring och samspel mellan medarbetarna och i relation till kunder och förare är centralt för verksamhetens fungerande. Verksamheten drivs i realtid, om något fallerar blir det direkt störningar i transportsystemet och kunderna drabbas. För det fall Servicecenter hyses till fler platser minskar överblicken av såväl den inre verksamheten som trafiken. Även möjligheten till intern rörlighet minskar vid splittring av verksamheten. Ekonomiska konsekvenser En uppdelad verksamhet bedöms uppbära merkostnaden till 0,4-0,5 miljoner kronor i engångskostnad samt 1,9-2,9 miljoner årligen i drift jämfört med att utöka den redan etablerade och fungerande verksamheten i Eskilstuna. I kalkylerna ingår inte avvecklingskostnader eller minskade värden som arbetsgivare för det fall någon av verksamheterna i Eskilstuna eller Nyköping skulle komma i övervägande att flyttas. Möjlighet till lokalisering och kompetensförsörjning Tillgången till lokaler och kompetens bedöms som relativt god till mycket god i länets kommuner. Lokaler är som mest kostsamma i Eskilstuna och Nyköpings centrum och finns sedan att tillgå i länet i ekonomisk fallande skala. Tillgången till kompetens för att bemanna Servicecenter bedöms som högst i Eskilstuna. Bedömning Sammanfattningsvis kan konstateraras att det föreligger en praktisk och maximal effektivitet av att utveckla redan befintlig verksamhet. För att fortsätta fokusera myndighetens åtagande är det betydelsefullt att länet fortsätter agera gemensamt i ett regionalt perspektiv, såväl i ett storregionalt perspektiv tillsammans med övriga Mälardalen som i ett nationellt perspektiv. Det är härutöver även betydelsefullt att hålla en god, fungerande och kostnadseffektiv verksamhet med god möjlighet till kompetensförsörjning. Mot denna bakgrund föreslås att den rådande inriktningen för organisering vid myndigheten får fortsätta, och i vilken funktioner för kundtjänst och annan kommunikation i huvudsak riktas till Eskilstuna och kanslifunktioner i huvudsak riktas till säteskontoret i Nyköping. Information, trafikutveckling, kvalitetsuppföljning, personalfrågor och ekonomifrågor är till sin karaktär typer av uppdrag som kan behöva finnas på båda platserna, beroende av operativ eller taktisk/strategisk ansats. Som stöd för förslaget kan noteras; - styrgruppens bedömning i rapport Genomlysning av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland, - nyttan av att finnas i länets båda större kommunhuvudorter, Box 591, NYKÖPING tfn Sida 20( 32)

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN 1. Vad gäller upphandlingen för typ av trafik? Serviceresor och annan anropsstyrd trafik: färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten onsdag den 6 maj 2015 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 16. A B C D E Sammanträdet öppnas

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB

Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Per Blomberg Landstingsjurist 2010-04-01 LS-LED11-339 Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Pierre Rydén Övriga deltagare Frida Blomqvist Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf Eriksson

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 5 Datum 2013-04-09 Diarienr Annica Kjellin Minnesanteckningar Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Deltagare finns bifogad Upphandling 2014 Utskick 130314 Utskick

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55.

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. 2008-08-28 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, ordförande Christer Aronsson, Essunga

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län

Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län Upphandling 2014 - Bemanningsplan Uppdragsgivare: Region Dalarna Styrgrupp: Projektledare: Projektsekreterare: Dalatrafiks ledningsgrupp Peter Holmberg Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED09-675 148 Samverkan kring upphandling med Landstinget Västmanland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2014-10-09 Sammanfattning Perioden januari till och

Läs mer

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet torsdag den 8 oktober 2015 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13:00 till cirka 16:00. A B C D E

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN Detta avtal ersätter hittillsvarande konsoitialavtal mellan Landstinget i Värmland och länets kommuner, nedan parterna, om den kollektiva

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet har inte bedömts lämpligt att göra HKB på. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet har inte bedömts lämpligt att göra HKB på. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-02-17 LKD 03081 24 Köp av aktier i Ergonomicentrum i Sörmland AB (Lf) Bakgrund Ergonomicentrum i Sörmland AB har under ett antal år haft finansiella problem. Folksam och Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007 SKOLSKJUTSANSVARIG Varje skola har en skolskjutsansvarig som handlägger skolans skolskjutsfrågor. SKOLSKJUTSFORMER Skolskjuts bedrivs SKOLTAXI Vid skoltaxi skall särskilt beaktas: Skolbarn skall till och

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer