ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010 2011"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2010/2011

2 INNEHÅLL VD kommenterar året 4 Verksamheten 6 hållbar utveckling 8 medarbetarna 9 historik 10 förvaltningsberättelse 12 fem år i siffror 13 koncernens resultaträkning 14 KONCERNENS BALANSRÄKNING 15 koncernens förändringar i eget kapital 16 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 17 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 18 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s förändringar i eget kapital 20 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 21 NOTER 22 REVISIONSBERÄTTELSE 29 STYRELSE 30 Årsbokslutet har upprättats enligt den internationella standarden IFRS. Även siffrorna för bokslutsåret 2009/2010 har reviderats enligt samma standard.

3 Mio ska inspirera kunderna att förnya sina hem Mio-året 2010/2011 i korthet Mio är en av Sveriges ledande butikskedjor för möbler och heminredning och ett av branschens starkaste varumärken. I kedjans butiker erbjuds framför allt ett brett eget sortiment i olika stilar och smakriktningar, men även andras varumärken. Mios ambition är att inspirera kunderna att förnya sina hem och vara ett spännande alternativ för alla heminredningsintresserade. Vid verksamhetsårets slut, den 30 april 2011, var Mio representerat med butiker på 58 platser i Sverige samt med en butik på Åland. Av dessa butiker ägs åtta av Mio-koncernen, medan övriga 51 ägs och drivs av franchisetagare. Villkoren för butiksdrift regleras genom franchiseavtal och är desamma för såväl Mio-ägda som handlarägda butiker. Mio bildades Kedjan har växt fram genom samarbete mellan många mindre möbelhandlare. Entreprenörskap är fortsatt en stark drivkraft för att utveckla Mio. Butikernas sammanlagda försäljning har ökat och uppgick till Mkr (exkl moms), en ökning med 4,7 procent (8,6). I jämförbart butiksbestånd har försäljningen ökat med 7,3 procent (9,3). Mio-koncernens resultat, efter finansiella poster, uppgår till 59,5 Mkr (49,7). Under året har Mio-koncernen öppnat ny butik i Bromma, stängt en butik samt avyttrat en butik till franchisetagare. Beslut har fattats om att öppna en ny butik i InfraCity, utanför Stockholm, i september En satsning på uppdatering av kedjans butiker, kallad "butikslyftet", har inletts. En fjärdedel av kedjans butiker har under verksamhetsåret fått ny, kommersiell interiör. Avtal har tecknats med Marbodal, vilket lett till att kökstillverkaren har etablerat shop-in-shop i tre Mio-butiker. Som enda branschaktör har Mio gett ut två kataloger under året, en höst- och en vårkatalog. Mio årsredovisning 2010/2011 3

4 EN kraftfull stabilisering på en tuff marknad bästa resultatet någonsin Mio-koncernen har kraftigt förbättrat lönsamheten. För andra året i rad levererar vi det bästa resultatet någonsin. Vinsten för verksamhetsåret 2010/2011 uppgår till 59,5 Mkr (49,7), vilket motsvarar en resultatförbättring med nästan 20 procent. Under Mios snart 50-åriga historia har man aldrig tidigare varit i närheten av dessa resultatnivåer. Utvecklingen har möjliggjorts genom ökad försäljning, förbättrade marginaler och stark kostnadskontroll. Vi har under verksamhetsåret fortsatt att säkerställa effektiva processer inom en rad områden. Ett arbete som påbörjades efter flera förlustår. Försäljningen har ökat i Mio-koncernen och även i Miokedjan sammantaget. I jämförbart butiksbestånd ökade försäljningen under samtliga månader, utom en, under verksamhetsåret. Mio har under de två senaste kalenderåren överträffat branschens tillväxt. Avgörande för att kunder i allt högre grad väljer att göra sina inköp hos Mio, är kombinationen av ett sortiment med hög modegrad och konkurrenskraftiga priser. Mio har tack vare förbättrade inköpsprocesser kunnat sänka konsumentpriserna, och samtidigt öka marginalerna. Ett koncept som håller samman Vi fokuserar på att göra Mios erbjudande mer attraktivt och sammanhållet. Inredningsintresserade konsumenter ska känna trygghet i att det finns något för alla hos Mio. Olika stilar och kvalitetsnivåer behövs. Men oavsett vad kunden föredrar, ska signaturen tydligt vara Mio. Bakom Mios framgångsrika sortimentsmix ligger ett kontinuerligt arbete med trend- och marknadsanalyser, samt ett nära samspel med butiksmedarbetare och Miohandlare som dagligen möter kunderna. Det har säkerställt det kommersiella sortimentet. För ett starkt och attraktivt kunderbjudande spelar butikerna en viktig roll. Det är i dag stor skillnad mellan butikernas kommersiella utformning. För att lyfta och jämna ut skillnader, har vi startat utvecklingsprojektet "butikslyftet". Syftet är att öka försäljningen per kvadratmeter och därmed öka lönsamheten ytterligare för både de handlarägda butikerna och Mio-koncernen. Det tredje viktiga faktorn för kundernas efterfrågan är marknadskommunikationen. Mio har med två kataloger per år bidragit till att skapa ett nytt driv i heminredningshandeln. Vi har närmat oss modebranschen genom att förnya och kommunicera sortimentet efter säsong. Med en höst- och en vårkatalog har vi både mött och skapat behov av säsongsmässiga förändringar i hemmen. Förutsättningarna för detta är stora, inte minst här i Norden, där livsstilen skiljer sig mycket åt mellan den ljusa och mörka årstiden. Mio fortsätter framåt Framåt ser vi en utmaning i minskad efterfrågan. Räntehöjningar och andra kostnadsökningar ger mindre pengar kvar i plånboken för många konsumenter. Samtidigt finns starka tillväxtområden med stor inflyttning och ny bostadsproduktion. Mio-koncernen öppnar ny butik i InfraCity, mellan Stockholm och Arlanda, hösten Även andra tillväxtområden i landet är intressanta för nyetablering. Marknaden kommer att gå ner, men med rätt sortiment, inspiration och bemötande kan Mio sälja ändå. I den tuffa konkurrens som redan råder är det Mio som har tagit marknadsandelar. Det är ett styrkebesked. Efter två år med rekordvinster står Mio finansiellt starkt. Det är plattformen när vi nu går vidare och ska forma en ny vision för framtiden. Mio drivs av en vilja att utvecklas. Entreprenörsandan är stark. Den var en tillgång som hjälpte Mio ur den ekonomiska krisen efter flera förlustår. Det är min övertygelse att den också kommer att vara en stor tillgång när vi stakar ut vår fortsatta väg framåt från överlevnadsstrategi till tillväxtstrategi. Christina Ståhl, vd Mio AB 4 Mio årsredovisning 2010/2011

5 Mio har som affärsidé att vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning för pris- och kvalitetsmedvetna kunder samt att alltid leverera ett positivt bemötande. visionen är att inspirera kunderna att förnya sina hem och därigenom skapa möjligheter för mio att utvecklas. för att nå dit erbjuder mio riktiga möbler i prisvärd kvalitet, bästa bemötande, service och inspiration. Entreprenörskap, förändringsvilja och arbetsglädje är mios starkaste drivkrafter. kedjans uppbyggnad med fria handlare i samverkan kring ett gemensamt varumärke innebär att lokalt engagemang kombineras med det stora företagets möjligheter. "Vi har säkrat Mios finansiella plattform. I dag står vi starka och kan styra vår egen framtid. Vi går från överlevnadsstrategi till tillväxtstrategi när vi nu startar arbetet med att forma en ny vision. Mio ska fortsätta att utvecklas. Det finns ett behov av alternativ på marknaden. Konsumenterna är sugna på inredning, signerad Mio." Mio årsredovisning 2010/2011 5

6 Sortiment Mios sortiment täcker in samtliga av hemmets rum när det gäller riktiga möbler och inredningsdetaljer. Största produktområde är stoppmöbler, där Mio sedan flera år har en stark position med ett stort urval soffor och fåtöljer. Även konsumenternas uppfattning om Mio som bäst på soffor avseende bredd, pris och kvalitet, är stark. En grundsten i sortimentets uppbyggnad är kundens valfrihet. Mio står för alternativ och stora möjligheter för kunderna att forma sin unika möbel. Byggbara koncept finns inom alla stora produktområden, och har kunnat genomföras utan att göra avkall på behovet av effektivitet i försäljningsarbetet. I Mios produktportfölj finns egna varumärkeskoncept. Översyn sker löpande och nya produkter kommer till samtidigt som befintliga produkter vidareutvecklas för att hela tiden möta dagens efterfrågan. Som komplement, och för att förstärka kunderbjudandet, har Mio även externa varumärken. Här strävar Mio efter att nå ensamrätt på den svenska marknaden. Exempel på externa varumärken är Ekornes, Carpe Diem och Eightmood. köptrohet Sortimentets konkurrenskraft bygger på en kombination av produkter med rätt modegrad och rätt pris i förhållande till kvalitet. Inom samtliga produktområden har Mio ett brett sortiment i olika pris- och kvalitetsnivåer. Mio har förstärkt sortimentsavdelning och förbättrat inköpsrutiner för att säkra ett affärsmässigt starkt och attraktivt sortiment. Butikernas höga köptrohet med över 92 procent Mio-sortiment får ses som ett bevis på att det fungerar. Butiker Vid verksamhetsårets slut hade Mio-kedjan totalt 59 butiker, fördelade över hela Sverige samt Åland. Åtta av butikerna ägs av Mio-koncernen och flertalet av dessa finns i Stockholmsområdet. Mio har även en e-handelslösning där all försäljning hanteras av kundens närmaste fysiska Mio-butik. Mio arbetar löpande med att lokalisera nya möjliga lägen för etablering. Avgörande faktorer vid en nyetablering, eller flytt av befintlig butik, är marknadsområdets tillväxt och storlek samt aktuell konkurrenssituation. Inom all handel är tillväxt i det befintliga butiksnätet ett styrkebesked när det gäller varumärkets dragningskraft. Under verksamhetsåret har försäljningsutvecklingen i jämförbart butiksbestånd överstigit kedjans totala försäljningsökning. Därtill ökade försäljningen i jämförbara butiker dubbelt så mycket under 2010 som motsvarande siffra hos övriga branschkedjor. Kundvarvet Butikerna är Mios viktigaste kanal för att kommunicera med kunderna och skapa försäljning. Inför varje höst och vår görs insatser i butikerna för att harmoniera med sortimentet och katalogen. För att effektivisera säljstyrningen och öka försäljningen per kvadratmeter, har Mio inlett en satsning kallad "butikslyftet". Det är ett rent försäljningsinriktat projekt, där butikens kundvarv struktureras om utifrån kunskap om vad som skapar försäljning. Hittills har en fjärdedel av butikerna omfattats. Innan verksamhetsåret 2011/2012 är slut kommer hälften av butikerna vara genomgångna. 6 mio årsredovisning 2010/2011

7 PAKETPRIS 9.990: (13.860:-) INRED UTOMHUS! Fyll hemmet både inne och ute med Mios senaste trender! Provsitt sköna bäddsoffor och lättskötta sommarmöbler. Välkommen ut! Trädgårdsb laserad furu sund 1.490:- Trädgårdssoffa Idun i svart konstrotting, B 200, D 83, H 75 cm 5.990:-. Trädgårdsfåtölj Idun, B 78, D 83, H 75 cm 2.990:-. Trädgårdsbord Idun/ Olympia, L 113, B 58, H 44 cm 1.890:-. Paketpris 3-sits soffa + 2 fåtöljer + bord 9.990:- (13.860:-). Blomsterspaljé Klänga fr 279:-. SOFFA 3.990: BÄDDSOFFA : HYLLA 190: (290: ) 3-sits soffa Maxim med armstöd B i tyg Platin purple och vinklat metallben, B 193, D 85, H 87 cm. Mio Stad. Läge. Bäddsoffa Gotland med divan och armstöd Slite i tyg bonus Sand, B 253, D 89/223, H 89 cm. Vägghylla med 4 hyl Adress. Tel. XXX-XX XX XX. Mån-fre XX-XX. Lör XX-XX. Sön XX-XX Erbjudandena gäller t o m 30/5 så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för ev tryckfel. Mer info på mio.se positionering Detaljhandeln för möbler och heminredning i Sverige präglas av hård konkurrens. Marknaden domineras av en aktör med relativt få försäljningsställen. Mio har flest försäljningsställen, en jämbördig varumärkeskännedom men en betydligt mindre marknadsandel. Utifrån dessa förutsättningar positionerar sig Mio som ett spännande alternativ med starkt fokus på soffor, riktiga möbler och prisvärd kvalitet. Kundundersökningar visar att Mios varumärke, i högre grad än andra branschaktörer, förknippas med kvalitet. Även när det gäller personlig service och inspirerande sortiment värderas Mio högt. Mio strävar efter att hålla en hög servicegrad med marknadens bästa kundbemötande. Det innebär att varumärket, förutom ett sortiment med hög konkurrenskraft, även står för hög kompetens när det gäller inredning. Genom servicekonceptet Mio Inredare, som erbjuder kunderna personlig inredningshjälp, har konsumenternas uppfattning om Mio som kunnigt på heminredning stärkts. En framgångsfaktor är stolthet över varumärket Mio. Det gäller medarbetarna som ska känna stolthet över att företräda ett av branschens starkaste varumärken, likväl som kunderna som ska uppleva trygghet och nöjdhet när de väljer Mio-produkter till sina hem. Mio ska uppfattas som ett spännande alternativ och vara kundernas förstahandsval när hemmet ska förnyas. marknadskommunikation Mios kampanjer i media syftar till att i första hand skapa kundtrafik till butikerna och driva försäljning. Dessutom underhåller kampanjerna Mios höga varumärkeskännedom och bidrar till att Mio blir förstahandsval för fler vid nästa tillfälle som hemmet ska förnyas. En bärande byggsten i marknadskommunikationen utgörs av Mios vår- respektive höstkatalog. Två kataloger per år har bidragit till att höja graden av mode och trend när det gäller heminredning och göra det tydligt för konsumenterna. Sortimentet paketeras effektivt utifrån säsong i katalogerna, som har en välutvecklad "Mio-stil" i text och bild. Kataloger och kampanjer följs upp på Mios webbplats. Här presenteras Mios hela sortiment, alltid med aktuella priser, mått, färg- och materialval. Katalogen finns även som nedladdningsbar applikation till mobilen. Via Facebook nås nya kundgrupper och möjlighet ges till direktkommunikation. SOCIALT ANSVAR Som en del av Mios arbete för hållbar utveckling ingår även ett socialt ansvarstagande, vilket märks i kommunikationen. Mio engagerar sig i Cancerfondens insamling Rosa bandet, eftersom bröstcancer berör många och kvinnor är Mios huvudsakliga kundgrupp. Barnrättsorganisationen Plan är ett annat engagemang. Mio är vänföretag till Världsnaturfonden, WWF. Sedan många år samarbetar Mio med Myrorna kring en årlig soffkampanj, där kundernas gamla soffor bidrar till hjälpverksamhet. mio årsredovisning 2010/2011 7

8 hållbarhetsarbete Mio strävar efter att agera som det ansvarsfulla företaget. Utgångspunkten är att Mios verksamhet påverkar samhälle och miljö. Det innebär att Mio både har och måste ta ansvar för att ställa krav på den egna verksamheten och på leverantörer. Hållbarhetsarbetet beskrivs i miljöpolicy, CSR-policy och uppförandekod. Samtliga policies har fastställts av Miokoncernens styrelse och kommer att finnas tillgängliga på mio.se. Arbetet ska genomsyra all verksamhet. Det leds av koncernledningen och alla chefer har inom sitt ansvarsområde skyldighet att säkerställa att medarbetare och affärspartners är införstådda med och agerar i enlighet med fastställda policies. Mios insatser för ett systematiskt hållbarhetsarbete har ökat. Ambitionen är högre som en del av Mios sätt att göra affärer. Leverantörerna har fått större geografisk spridning, vilket ställer ökade krav på Mio som inköpare. Beslut har tagits om att uppförandekoden ska ingå i alla leverantörsavtal. Genom hållbarhetsarbetet skapas engagemang hos medarbetarna och förtroendet ökar hos kunderna. Det är Antal butiker i kedjan per bokslutsdag 2010/ / / / / Antal Butiker ägda av Mio per bokslutsdag 2010/ / / / / nettoförsäljning i kedjan (Mkr exkl moms) 2010/ / / / / nettoförsäljning i butiker ägda av mio (Mkr exkl moms) 2010/ / / / / butiker ägda av mio andel av kedjans nettoförsäljning 2010/ % 2009/ % 2008/ % 2007/ % 2006/ % ett långsiktigt arbete som ska vara en del av och även bidra till Mios utveckling. Mio-sortimentet Andel av kedjans nettoförsäljning 2010/ ,5 % 2009/ ,0 % 2008/ ,0 % 2007/ ,0 % 2006/ ,0 % 8 mio årsredovisning 2010/2011

9 Stolta medarbetare som trivs med arbetet är viktigt för hur kunden upplever Mio. Vägen dit går genom tydligt ledarskap, individuellt ansvarstagande och stimulerande arbetsuppgifter. MEDARBETARE Försäljningen och kundens upplevelse av Mio är beroende av engagerade och ansvarstagande medarbetare. Genom sitt arbete bidrar medarbetarna till att utveckla Mios starka varumärke och marknadsposition. Mio ska vara en attraktiv arbetsplats och ha ett gott anseende som arbetsgivare. För kedjan gäller en gemensam personalpolicy. Medarbetarna ges möjligheter genom kompetensutveckling via det interna utbildningsarbetet inom ramen för Mio-skolan. Ledarskapet ska vara tydligt och bygga på entreprenörskap, arbetsglädje, effektivitet och förändringsvilja. Mio ska vara en jämställd arbetsplats utan diskriminering. Vartannat år genomförs en undersökning där ett nöjd-medarbetar-index tas fram. Fyra värderingar präglar arbetet i Mio: personligt, kvalitet, stilsäkert och affärsmässigt. Genom att omsätta värderingarna i praktisk handling kan alla medarbetare ge sitt bidrag till att Mio motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. I hela Mio-kedjan arbetar cirka personer. Av dessa var på bokslutsdagen 235 personer anställda i Miokoncernen, fördelat på 77 anställda i Mio AB och 158 i koncernens egna butiker. mio årsredovisning 2010/2011 9

10 Mios position. mio ska erbjuda riktiga möbler i prisvärd kvalitet. mio har en marknadsledande position som bäst på soffor och denna ska försvaras och stärkas. kunderna ska uppfatta mio som ett spännande alternativ på marknaden En vårdag i april bildas Mio. Två inköpsföreningar Delva i södra Sverige och Möbelhandelns Inköps Organisation i Stockholm slås samman och 41 möbelhandlare börjar göra inköp via ett gemensamägt bolag. Huvudkontoret placeras i Helsingborg. Huvudkontoret flyttar till Tibro som utvecklats till centrum för svensk möbelproduktion. Mio ger ut sin första riktiga möbelkatalog. Därefter har en katalog getts ut årligen fram till 2010, då Mio inledde en ny era med två kataloger per år Mio-kedjan når för första gången en total försäljning på över en miljard kronor. Ett helägt dotterbolag till Mio AB bildas för att underlätta nyetableringar och ägarförändringar. Mios styrelse tar beslutet att Mio långsiktigt ska äga butiker för att säkra kedjans fortlevnad. En stor organisatorisk förändring genomförs när kedjan ombildas från frivillig fackhandelskedja till handlarägd kedja som regleras med franchiseavtal. 10 mio årsredovisning 2010/2011

11 Mio-koncernen resultat efter finansiella poster (Mkr) Mio-koncernen soliditet i procent ,7 59,5 2006/ / / / /11-18,8-38,9-29,9 Resultaten för 2009/10 samt 2010/11 redovisas enligt IFRS, övriga enligt BFN ,8 28,0 20,4 49,0 48,3 2006/ / / / /11 mio årsredovisning 2010/

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Mio är en av landets största butikskedjor för möbler och heminredning. Kedjans butiker har en total omsättning på drygt 1,9 miljarder exklusive mervärdesskatt. Under räkenskapsåret har försäljningen i jämförbara butiker ökat med hela 7,3 procent (9,3). Mio representeras i Sverige på 58 försäljningsställen och på Åland med ett försäljningsställe. Mio AB:s verksamhet baseras på att som franchisegivare ansvara för kedjans utveckling och support av olika koncept. Dessa koncept består av profil, marknadsföring, sortiment, inköp, logistik, butiksdrift, utbildning och informationssystem. Butikerna är anslutna till Mio-kedjan genom ett franchiseavtal. Vid bokslutstillfället ingick i koncernen ett verksamt butiksbolag omfattande 8 butiker under samma villkor som de 51 franchisebutikerna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I oktober öppnades en ny butik i Bromma. Butiken ägs av Mio Försäljning AB. Under året har två butiker stängts i Hallonbergen samt Bäckebol. Butiken i Hallonbergen ägdes av Mio Försäljning AB medan butiken i Bäckebol var en franchiseägd butik. Butiken i Halmstad har under året avyttrats till franchisetagare från att tidigare ha ägts av Mio Försäljning AB. Nytt hyreskontrakt har tecknats i InfraCity för öppning i september Räkenskapsåret 2010/2011 redovisar det starkaste driftresultat någonsin i Mios historia. Hög kostnadsmedvetenhet i kombination med stärkta marginaler och en mycket bra volymtillväxt är de tre viktigaste hörnstenarna som har skapat årets starka resultat. Den höga köptroheten för butiksbolagen på över 90 procent är en viktig del för att skapa lönsamheten i Mio AB. Mio Försäljning AB redovisar för första gången lönsamhet i butiksverksamheten, vilket är en milsten i bolagets historia. Under året har "butikslyftet" initierats vilket inneburit att 15 butiker har fått ett nytt interiört kommersiellt utseende. Projektet är viktigt för att bibehålla en modern butiksmiljö och stilsäker inredning som attraherar våra kunder. Projektet fortsätter under innevarande år med ytterligare 14 butiker. I samband med årsbokslutet övergår koncernen att redovisa enligt IFRS. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Nytt hyreskontrakt har tecknats i Helsingborg för öppning i oktober Ägarförhållanden Vid bokslutstillfället ägs Mio AB av 130 (130) aktieägare där 27 (27) butiksbolag har en aktieandel om cirka 88%. Övriga aktieägare består huvudsakligen av privatpersoner som är anställda inom Miokedjan. Mellan aktieägarna finns aktieägaravtal som innefattar ett hembud mellan parterna. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Möbelbranschen påverkas av den allmänna konjunkturen, vilket resulterar i att efterfrågan förändras och därmed konsumtionsnivån. Ränteutvecklingen, förändrade energikostnader, arbetslöshets- utveckling samt valutautveckling är variabler som ligger utanför bolagets kontroll och som påverkar kundernas konsumtionskraft. Framför allt påverkas storstadsregioner vid ökade räntekostnader. Konkurrens från andra branscher såsom resebranschen påverkar, likaså även konsumtionskraften för potentiella kunder. Mios exponering mot finansiella risker och riskhantering framgår av not 18. Ökad konkurrens från såväl nationella som internationella företag kan resultera i prispress och minskade marknadsandelar. Konkurrensen om attraktiva butikslägen och förmånliga hyresvillkor påverkas också av nya aktörer. Ett attraktivt sortiment är avgörande för bolagets framtid. Missbedömning av sortiment och trender kan resultera i överlager och minskad försäljning. Detta motverkas genom att rekrytera kunniga medarbetare och samtidigt arbeta med en kundorienterad affärsmodell med mycket inspel och deltagande från butiksbolag för att säkerställa ett kommersiellt sortiment. Ett väl fungerande IT-system är avgörande för att utveckla bolaget. Såväl driftsäkerhet som funktionalitet är avgörande. Detta är en högt prioriterad fråga i företaget ur ett såväl operativt som strategiskt arbete. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Belopp i kr Balanserade vinstmedel Årets totalresultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 8,50 kr per aktie, totalt i ny räkning överförs Styrelsens yttrande över koncernbidrag och utdelning Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kronor till dotterbolag vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag och utdelning reducerar bolagets soliditet till 50,6 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsättningsvis beräknas bedrivas med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Resultat och ställning s och bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar. 12 mio årsredovisning 2010/2011

13 fem år i översikt s och s utveckling i översikt Belopp i tkr 2010/ / / / /07 IFRS IFRS bfn bfn bfn Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Eget kapital Balansomslutning Antal anställda Soliditet i % 48,3 49,0 20,4 28,0 38,8 Antal bolag i koncernen - Konceptgivarbolag Butiksbolag, omfattande åtta butiker Fastighetsbolag Övriga bolag Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 55,0 56,2 28,8 33,7 44,9 Antal anställda Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. I ovanstående resultatutveckling redovisas enligt IFRS för åren 2009/2010 och 2010/2011. Övergången till IFRS har skett enligt not 2. mio årsredovisning 2010/

14 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Övriga resultatposter Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Orealiserad värdeförändring derivat, netto efter skatt Årets totalresultat mio årsredovisning 2010/2011

15 KONCERNENS BalansRÄKNING Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram och licenser Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 16 Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förskott till leverantörer Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar eget kapital och Skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Fria reserver Årets totalresultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser mio årsredovisning 2010/

16 KONCERNENS förändringar i eget kapital övrigt fria A aktie- tillskjutet reserver och Summa Belopp i tkr Not kapital kapital årets resultat eget kapital Eget kapital Effekt av ändrad skattesats Förändring i koncernens sammansättning Justering IFRS Årets resultat Eget kapital Konvertering lån Återbetalt aktieägartillskott Årets totalresultat Eget kapital Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Lämnad utdelning Årets totalresultat Eget kapital mio årsredovisning 2010/2011

17 KONCERNENS kassaflödesanalays Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av övriga kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Försäljning av materiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga långfristiga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Förändring av kortfristiga finansiella skulder Återbetalning av aktieägartillskott Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut mio årsredovisning 2010/

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER. Överensstämmelse med normgivning och lag

REDOVISNINGSPRINCIPER. Överensstämmelse med normgivning och lag REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

MIO I KORTHET. Innehåll. Mio har sedan starten 1962 utvecklats till en ledande modern detaljhandelskedja för möbler och heminredning.

MIO I KORTHET. Innehåll. Mio har sedan starten 1962 utvecklats till en ledande modern detaljhandelskedja för möbler och heminredning. ÅRSREDOVISNING 2012/2013 MIO I KORTHET Mio har sedan starten 1962 utvecklats till en ledande modern detaljhandelskedja för möbler och heminredning. Genom att erbjuda den bästa totalupplevelsen i heminredningsbranschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer