ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010 2011"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2010/2011

2 INNEHÅLL VD kommenterar året 4 Verksamheten 6 hållbar utveckling 8 medarbetarna 9 historik 10 förvaltningsberättelse 12 fem år i siffror 13 koncernens resultaträkning 14 KONCERNENS BALANSRÄKNING 15 koncernens förändringar i eget kapital 16 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 17 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 18 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s förändringar i eget kapital 20 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 21 NOTER 22 REVISIONSBERÄTTELSE 29 STYRELSE 30 Årsbokslutet har upprättats enligt den internationella standarden IFRS. Även siffrorna för bokslutsåret 2009/2010 har reviderats enligt samma standard.

3 Mio ska inspirera kunderna att förnya sina hem Mio-året 2010/2011 i korthet Mio är en av Sveriges ledande butikskedjor för möbler och heminredning och ett av branschens starkaste varumärken. I kedjans butiker erbjuds framför allt ett brett eget sortiment i olika stilar och smakriktningar, men även andras varumärken. Mios ambition är att inspirera kunderna att förnya sina hem och vara ett spännande alternativ för alla heminredningsintresserade. Vid verksamhetsårets slut, den 30 april 2011, var Mio representerat med butiker på 58 platser i Sverige samt med en butik på Åland. Av dessa butiker ägs åtta av Mio-koncernen, medan övriga 51 ägs och drivs av franchisetagare. Villkoren för butiksdrift regleras genom franchiseavtal och är desamma för såväl Mio-ägda som handlarägda butiker. Mio bildades Kedjan har växt fram genom samarbete mellan många mindre möbelhandlare. Entreprenörskap är fortsatt en stark drivkraft för att utveckla Mio. Butikernas sammanlagda försäljning har ökat och uppgick till Mkr (exkl moms), en ökning med 4,7 procent (8,6). I jämförbart butiksbestånd har försäljningen ökat med 7,3 procent (9,3). Mio-koncernens resultat, efter finansiella poster, uppgår till 59,5 Mkr (49,7). Under året har Mio-koncernen öppnat ny butik i Bromma, stängt en butik samt avyttrat en butik till franchisetagare. Beslut har fattats om att öppna en ny butik i InfraCity, utanför Stockholm, i september En satsning på uppdatering av kedjans butiker, kallad "butikslyftet", har inletts. En fjärdedel av kedjans butiker har under verksamhetsåret fått ny, kommersiell interiör. Avtal har tecknats med Marbodal, vilket lett till att kökstillverkaren har etablerat shop-in-shop i tre Mio-butiker. Som enda branschaktör har Mio gett ut två kataloger under året, en höst- och en vårkatalog. Mio årsredovisning 2010/2011 3

4 EN kraftfull stabilisering på en tuff marknad bästa resultatet någonsin Mio-koncernen har kraftigt förbättrat lönsamheten. För andra året i rad levererar vi det bästa resultatet någonsin. Vinsten för verksamhetsåret 2010/2011 uppgår till 59,5 Mkr (49,7), vilket motsvarar en resultatförbättring med nästan 20 procent. Under Mios snart 50-åriga historia har man aldrig tidigare varit i närheten av dessa resultatnivåer. Utvecklingen har möjliggjorts genom ökad försäljning, förbättrade marginaler och stark kostnadskontroll. Vi har under verksamhetsåret fortsatt att säkerställa effektiva processer inom en rad områden. Ett arbete som påbörjades efter flera förlustår. Försäljningen har ökat i Mio-koncernen och även i Miokedjan sammantaget. I jämförbart butiksbestånd ökade försäljningen under samtliga månader, utom en, under verksamhetsåret. Mio har under de två senaste kalenderåren överträffat branschens tillväxt. Avgörande för att kunder i allt högre grad väljer att göra sina inköp hos Mio, är kombinationen av ett sortiment med hög modegrad och konkurrenskraftiga priser. Mio har tack vare förbättrade inköpsprocesser kunnat sänka konsumentpriserna, och samtidigt öka marginalerna. Ett koncept som håller samman Vi fokuserar på att göra Mios erbjudande mer attraktivt och sammanhållet. Inredningsintresserade konsumenter ska känna trygghet i att det finns något för alla hos Mio. Olika stilar och kvalitetsnivåer behövs. Men oavsett vad kunden föredrar, ska signaturen tydligt vara Mio. Bakom Mios framgångsrika sortimentsmix ligger ett kontinuerligt arbete med trend- och marknadsanalyser, samt ett nära samspel med butiksmedarbetare och Miohandlare som dagligen möter kunderna. Det har säkerställt det kommersiella sortimentet. För ett starkt och attraktivt kunderbjudande spelar butikerna en viktig roll. Det är i dag stor skillnad mellan butikernas kommersiella utformning. För att lyfta och jämna ut skillnader, har vi startat utvecklingsprojektet "butikslyftet". Syftet är att öka försäljningen per kvadratmeter och därmed öka lönsamheten ytterligare för både de handlarägda butikerna och Mio-koncernen. Det tredje viktiga faktorn för kundernas efterfrågan är marknadskommunikationen. Mio har med två kataloger per år bidragit till att skapa ett nytt driv i heminredningshandeln. Vi har närmat oss modebranschen genom att förnya och kommunicera sortimentet efter säsong. Med en höst- och en vårkatalog har vi både mött och skapat behov av säsongsmässiga förändringar i hemmen. Förutsättningarna för detta är stora, inte minst här i Norden, där livsstilen skiljer sig mycket åt mellan den ljusa och mörka årstiden. Mio fortsätter framåt Framåt ser vi en utmaning i minskad efterfrågan. Räntehöjningar och andra kostnadsökningar ger mindre pengar kvar i plånboken för många konsumenter. Samtidigt finns starka tillväxtområden med stor inflyttning och ny bostadsproduktion. Mio-koncernen öppnar ny butik i InfraCity, mellan Stockholm och Arlanda, hösten Även andra tillväxtområden i landet är intressanta för nyetablering. Marknaden kommer att gå ner, men med rätt sortiment, inspiration och bemötande kan Mio sälja ändå. I den tuffa konkurrens som redan råder är det Mio som har tagit marknadsandelar. Det är ett styrkebesked. Efter två år med rekordvinster står Mio finansiellt starkt. Det är plattformen när vi nu går vidare och ska forma en ny vision för framtiden. Mio drivs av en vilja att utvecklas. Entreprenörsandan är stark. Den var en tillgång som hjälpte Mio ur den ekonomiska krisen efter flera förlustår. Det är min övertygelse att den också kommer att vara en stor tillgång när vi stakar ut vår fortsatta väg framåt från överlevnadsstrategi till tillväxtstrategi. Christina Ståhl, vd Mio AB 4 Mio årsredovisning 2010/2011

5 Mio har som affärsidé att vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning för pris- och kvalitetsmedvetna kunder samt att alltid leverera ett positivt bemötande. visionen är att inspirera kunderna att förnya sina hem och därigenom skapa möjligheter för mio att utvecklas. för att nå dit erbjuder mio riktiga möbler i prisvärd kvalitet, bästa bemötande, service och inspiration. Entreprenörskap, förändringsvilja och arbetsglädje är mios starkaste drivkrafter. kedjans uppbyggnad med fria handlare i samverkan kring ett gemensamt varumärke innebär att lokalt engagemang kombineras med det stora företagets möjligheter. "Vi har säkrat Mios finansiella plattform. I dag står vi starka och kan styra vår egen framtid. Vi går från överlevnadsstrategi till tillväxtstrategi när vi nu startar arbetet med att forma en ny vision. Mio ska fortsätta att utvecklas. Det finns ett behov av alternativ på marknaden. Konsumenterna är sugna på inredning, signerad Mio." Mio årsredovisning 2010/2011 5

6 Sortiment Mios sortiment täcker in samtliga av hemmets rum när det gäller riktiga möbler och inredningsdetaljer. Största produktområde är stoppmöbler, där Mio sedan flera år har en stark position med ett stort urval soffor och fåtöljer. Även konsumenternas uppfattning om Mio som bäst på soffor avseende bredd, pris och kvalitet, är stark. En grundsten i sortimentets uppbyggnad är kundens valfrihet. Mio står för alternativ och stora möjligheter för kunderna att forma sin unika möbel. Byggbara koncept finns inom alla stora produktområden, och har kunnat genomföras utan att göra avkall på behovet av effektivitet i försäljningsarbetet. I Mios produktportfölj finns egna varumärkeskoncept. Översyn sker löpande och nya produkter kommer till samtidigt som befintliga produkter vidareutvecklas för att hela tiden möta dagens efterfrågan. Som komplement, och för att förstärka kunderbjudandet, har Mio även externa varumärken. Här strävar Mio efter att nå ensamrätt på den svenska marknaden. Exempel på externa varumärken är Ekornes, Carpe Diem och Eightmood. köptrohet Sortimentets konkurrenskraft bygger på en kombination av produkter med rätt modegrad och rätt pris i förhållande till kvalitet. Inom samtliga produktområden har Mio ett brett sortiment i olika pris- och kvalitetsnivåer. Mio har förstärkt sortimentsavdelning och förbättrat inköpsrutiner för att säkra ett affärsmässigt starkt och attraktivt sortiment. Butikernas höga köptrohet med över 92 procent Mio-sortiment får ses som ett bevis på att det fungerar. Butiker Vid verksamhetsårets slut hade Mio-kedjan totalt 59 butiker, fördelade över hela Sverige samt Åland. Åtta av butikerna ägs av Mio-koncernen och flertalet av dessa finns i Stockholmsområdet. Mio har även en e-handelslösning där all försäljning hanteras av kundens närmaste fysiska Mio-butik. Mio arbetar löpande med att lokalisera nya möjliga lägen för etablering. Avgörande faktorer vid en nyetablering, eller flytt av befintlig butik, är marknadsområdets tillväxt och storlek samt aktuell konkurrenssituation. Inom all handel är tillväxt i det befintliga butiksnätet ett styrkebesked när det gäller varumärkets dragningskraft. Under verksamhetsåret har försäljningsutvecklingen i jämförbart butiksbestånd överstigit kedjans totala försäljningsökning. Därtill ökade försäljningen i jämförbara butiker dubbelt så mycket under 2010 som motsvarande siffra hos övriga branschkedjor. Kundvarvet Butikerna är Mios viktigaste kanal för att kommunicera med kunderna och skapa försäljning. Inför varje höst och vår görs insatser i butikerna för att harmoniera med sortimentet och katalogen. För att effektivisera säljstyrningen och öka försäljningen per kvadratmeter, har Mio inlett en satsning kallad "butikslyftet". Det är ett rent försäljningsinriktat projekt, där butikens kundvarv struktureras om utifrån kunskap om vad som skapar försäljning. Hittills har en fjärdedel av butikerna omfattats. Innan verksamhetsåret 2011/2012 är slut kommer hälften av butikerna vara genomgångna. 6 mio årsredovisning 2010/2011

7 PAKETPRIS 9.990: (13.860:-) INRED UTOMHUS! Fyll hemmet både inne och ute med Mios senaste trender! Provsitt sköna bäddsoffor och lättskötta sommarmöbler. Välkommen ut! Trädgårdsb laserad furu sund 1.490:- Trädgårdssoffa Idun i svart konstrotting, B 200, D 83, H 75 cm 5.990:-. Trädgårdsfåtölj Idun, B 78, D 83, H 75 cm 2.990:-. Trädgårdsbord Idun/ Olympia, L 113, B 58, H 44 cm 1.890:-. Paketpris 3-sits soffa + 2 fåtöljer + bord 9.990:- (13.860:-). Blomsterspaljé Klänga fr 279:-. SOFFA 3.990: BÄDDSOFFA : HYLLA 190: (290: ) 3-sits soffa Maxim med armstöd B i tyg Platin purple och vinklat metallben, B 193, D 85, H 87 cm. Mio Stad. Läge. Bäddsoffa Gotland med divan och armstöd Slite i tyg bonus Sand, B 253, D 89/223, H 89 cm. Vägghylla med 4 hyl Adress. Tel. XXX-XX XX XX. Mån-fre XX-XX. Lör XX-XX. Sön XX-XX Erbjudandena gäller t o m 30/5 så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för ev tryckfel. Mer info på mio.se positionering Detaljhandeln för möbler och heminredning i Sverige präglas av hård konkurrens. Marknaden domineras av en aktör med relativt få försäljningsställen. Mio har flest försäljningsställen, en jämbördig varumärkeskännedom men en betydligt mindre marknadsandel. Utifrån dessa förutsättningar positionerar sig Mio som ett spännande alternativ med starkt fokus på soffor, riktiga möbler och prisvärd kvalitet. Kundundersökningar visar att Mios varumärke, i högre grad än andra branschaktörer, förknippas med kvalitet. Även när det gäller personlig service och inspirerande sortiment värderas Mio högt. Mio strävar efter att hålla en hög servicegrad med marknadens bästa kundbemötande. Det innebär att varumärket, förutom ett sortiment med hög konkurrenskraft, även står för hög kompetens när det gäller inredning. Genom servicekonceptet Mio Inredare, som erbjuder kunderna personlig inredningshjälp, har konsumenternas uppfattning om Mio som kunnigt på heminredning stärkts. En framgångsfaktor är stolthet över varumärket Mio. Det gäller medarbetarna som ska känna stolthet över att företräda ett av branschens starkaste varumärken, likväl som kunderna som ska uppleva trygghet och nöjdhet när de väljer Mio-produkter till sina hem. Mio ska uppfattas som ett spännande alternativ och vara kundernas förstahandsval när hemmet ska förnyas. marknadskommunikation Mios kampanjer i media syftar till att i första hand skapa kundtrafik till butikerna och driva försäljning. Dessutom underhåller kampanjerna Mios höga varumärkeskännedom och bidrar till att Mio blir förstahandsval för fler vid nästa tillfälle som hemmet ska förnyas. En bärande byggsten i marknadskommunikationen utgörs av Mios vår- respektive höstkatalog. Två kataloger per år har bidragit till att höja graden av mode och trend när det gäller heminredning och göra det tydligt för konsumenterna. Sortimentet paketeras effektivt utifrån säsong i katalogerna, som har en välutvecklad "Mio-stil" i text och bild. Kataloger och kampanjer följs upp på Mios webbplats. Här presenteras Mios hela sortiment, alltid med aktuella priser, mått, färg- och materialval. Katalogen finns även som nedladdningsbar applikation till mobilen. Via Facebook nås nya kundgrupper och möjlighet ges till direktkommunikation. SOCIALT ANSVAR Som en del av Mios arbete för hållbar utveckling ingår även ett socialt ansvarstagande, vilket märks i kommunikationen. Mio engagerar sig i Cancerfondens insamling Rosa bandet, eftersom bröstcancer berör många och kvinnor är Mios huvudsakliga kundgrupp. Barnrättsorganisationen Plan är ett annat engagemang. Mio är vänföretag till Världsnaturfonden, WWF. Sedan många år samarbetar Mio med Myrorna kring en årlig soffkampanj, där kundernas gamla soffor bidrar till hjälpverksamhet. mio årsredovisning 2010/2011 7

8 hållbarhetsarbete Mio strävar efter att agera som det ansvarsfulla företaget. Utgångspunkten är att Mios verksamhet påverkar samhälle och miljö. Det innebär att Mio både har och måste ta ansvar för att ställa krav på den egna verksamheten och på leverantörer. Hållbarhetsarbetet beskrivs i miljöpolicy, CSR-policy och uppförandekod. Samtliga policies har fastställts av Miokoncernens styrelse och kommer att finnas tillgängliga på mio.se. Arbetet ska genomsyra all verksamhet. Det leds av koncernledningen och alla chefer har inom sitt ansvarsområde skyldighet att säkerställa att medarbetare och affärspartners är införstådda med och agerar i enlighet med fastställda policies. Mios insatser för ett systematiskt hållbarhetsarbete har ökat. Ambitionen är högre som en del av Mios sätt att göra affärer. Leverantörerna har fått större geografisk spridning, vilket ställer ökade krav på Mio som inköpare. Beslut har tagits om att uppförandekoden ska ingå i alla leverantörsavtal. Genom hållbarhetsarbetet skapas engagemang hos medarbetarna och förtroendet ökar hos kunderna. Det är Antal butiker i kedjan per bokslutsdag 2010/ / / / / Antal Butiker ägda av Mio per bokslutsdag 2010/ / / / / nettoförsäljning i kedjan (Mkr exkl moms) 2010/ / / / / nettoförsäljning i butiker ägda av mio (Mkr exkl moms) 2010/ / / / / butiker ägda av mio andel av kedjans nettoförsäljning 2010/ % 2009/ % 2008/ % 2007/ % 2006/ % ett långsiktigt arbete som ska vara en del av och även bidra till Mios utveckling. Mio-sortimentet Andel av kedjans nettoförsäljning 2010/ ,5 % 2009/ ,0 % 2008/ ,0 % 2007/ ,0 % 2006/ ,0 % 8 mio årsredovisning 2010/2011

9 Stolta medarbetare som trivs med arbetet är viktigt för hur kunden upplever Mio. Vägen dit går genom tydligt ledarskap, individuellt ansvarstagande och stimulerande arbetsuppgifter. MEDARBETARE Försäljningen och kundens upplevelse av Mio är beroende av engagerade och ansvarstagande medarbetare. Genom sitt arbete bidrar medarbetarna till att utveckla Mios starka varumärke och marknadsposition. Mio ska vara en attraktiv arbetsplats och ha ett gott anseende som arbetsgivare. För kedjan gäller en gemensam personalpolicy. Medarbetarna ges möjligheter genom kompetensutveckling via det interna utbildningsarbetet inom ramen för Mio-skolan. Ledarskapet ska vara tydligt och bygga på entreprenörskap, arbetsglädje, effektivitet och förändringsvilja. Mio ska vara en jämställd arbetsplats utan diskriminering. Vartannat år genomförs en undersökning där ett nöjd-medarbetar-index tas fram. Fyra värderingar präglar arbetet i Mio: personligt, kvalitet, stilsäkert och affärsmässigt. Genom att omsätta värderingarna i praktisk handling kan alla medarbetare ge sitt bidrag till att Mio motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. I hela Mio-kedjan arbetar cirka personer. Av dessa var på bokslutsdagen 235 personer anställda i Miokoncernen, fördelat på 77 anställda i Mio AB och 158 i koncernens egna butiker. mio årsredovisning 2010/2011 9

10 Mios position. mio ska erbjuda riktiga möbler i prisvärd kvalitet. mio har en marknadsledande position som bäst på soffor och denna ska försvaras och stärkas. kunderna ska uppfatta mio som ett spännande alternativ på marknaden En vårdag i april bildas Mio. Två inköpsföreningar Delva i södra Sverige och Möbelhandelns Inköps Organisation i Stockholm slås samman och 41 möbelhandlare börjar göra inköp via ett gemensamägt bolag. Huvudkontoret placeras i Helsingborg. Huvudkontoret flyttar till Tibro som utvecklats till centrum för svensk möbelproduktion. Mio ger ut sin första riktiga möbelkatalog. Därefter har en katalog getts ut årligen fram till 2010, då Mio inledde en ny era med två kataloger per år Mio-kedjan når för första gången en total försäljning på över en miljard kronor. Ett helägt dotterbolag till Mio AB bildas för att underlätta nyetableringar och ägarförändringar. Mios styrelse tar beslutet att Mio långsiktigt ska äga butiker för att säkra kedjans fortlevnad. En stor organisatorisk förändring genomförs när kedjan ombildas från frivillig fackhandelskedja till handlarägd kedja som regleras med franchiseavtal. 10 mio årsredovisning 2010/2011

11 Mio-koncernen resultat efter finansiella poster (Mkr) Mio-koncernen soliditet i procent ,7 59,5 2006/ / / / /11-18,8-38,9-29,9 Resultaten för 2009/10 samt 2010/11 redovisas enligt IFRS, övriga enligt BFN ,8 28,0 20,4 49,0 48,3 2006/ / / / /11 mio årsredovisning 2010/

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Mio är en av landets största butikskedjor för möbler och heminredning. Kedjans butiker har en total omsättning på drygt 1,9 miljarder exklusive mervärdesskatt. Under räkenskapsåret har försäljningen i jämförbara butiker ökat med hela 7,3 procent (9,3). Mio representeras i Sverige på 58 försäljningsställen och på Åland med ett försäljningsställe. Mio AB:s verksamhet baseras på att som franchisegivare ansvara för kedjans utveckling och support av olika koncept. Dessa koncept består av profil, marknadsföring, sortiment, inköp, logistik, butiksdrift, utbildning och informationssystem. Butikerna är anslutna till Mio-kedjan genom ett franchiseavtal. Vid bokslutstillfället ingick i koncernen ett verksamt butiksbolag omfattande 8 butiker under samma villkor som de 51 franchisebutikerna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I oktober öppnades en ny butik i Bromma. Butiken ägs av Mio Försäljning AB. Under året har två butiker stängts i Hallonbergen samt Bäckebol. Butiken i Hallonbergen ägdes av Mio Försäljning AB medan butiken i Bäckebol var en franchiseägd butik. Butiken i Halmstad har under året avyttrats till franchisetagare från att tidigare ha ägts av Mio Försäljning AB. Nytt hyreskontrakt har tecknats i InfraCity för öppning i september Räkenskapsåret 2010/2011 redovisar det starkaste driftresultat någonsin i Mios historia. Hög kostnadsmedvetenhet i kombination med stärkta marginaler och en mycket bra volymtillväxt är de tre viktigaste hörnstenarna som har skapat årets starka resultat. Den höga köptroheten för butiksbolagen på över 90 procent är en viktig del för att skapa lönsamheten i Mio AB. Mio Försäljning AB redovisar för första gången lönsamhet i butiksverksamheten, vilket är en milsten i bolagets historia. Under året har "butikslyftet" initierats vilket inneburit att 15 butiker har fått ett nytt interiört kommersiellt utseende. Projektet är viktigt för att bibehålla en modern butiksmiljö och stilsäker inredning som attraherar våra kunder. Projektet fortsätter under innevarande år med ytterligare 14 butiker. I samband med årsbokslutet övergår koncernen att redovisa enligt IFRS. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Nytt hyreskontrakt har tecknats i Helsingborg för öppning i oktober Ägarförhållanden Vid bokslutstillfället ägs Mio AB av 130 (130) aktieägare där 27 (27) butiksbolag har en aktieandel om cirka 88%. Övriga aktieägare består huvudsakligen av privatpersoner som är anställda inom Miokedjan. Mellan aktieägarna finns aktieägaravtal som innefattar ett hembud mellan parterna. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Möbelbranschen påverkas av den allmänna konjunkturen, vilket resulterar i att efterfrågan förändras och därmed konsumtionsnivån. Ränteutvecklingen, förändrade energikostnader, arbetslöshets- utveckling samt valutautveckling är variabler som ligger utanför bolagets kontroll och som påverkar kundernas konsumtionskraft. Framför allt påverkas storstadsregioner vid ökade räntekostnader. Konkurrens från andra branscher såsom resebranschen påverkar, likaså även konsumtionskraften för potentiella kunder. Mios exponering mot finansiella risker och riskhantering framgår av not 18. Ökad konkurrens från såväl nationella som internationella företag kan resultera i prispress och minskade marknadsandelar. Konkurrensen om attraktiva butikslägen och förmånliga hyresvillkor påverkas också av nya aktörer. Ett attraktivt sortiment är avgörande för bolagets framtid. Missbedömning av sortiment och trender kan resultera i överlager och minskad försäljning. Detta motverkas genom att rekrytera kunniga medarbetare och samtidigt arbeta med en kundorienterad affärsmodell med mycket inspel och deltagande från butiksbolag för att säkerställa ett kommersiellt sortiment. Ett väl fungerande IT-system är avgörande för att utveckla bolaget. Såväl driftsäkerhet som funktionalitet är avgörande. Detta är en högt prioriterad fråga i företaget ur ett såväl operativt som strategiskt arbete. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Belopp i kr Balanserade vinstmedel Årets totalresultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 8,50 kr per aktie, totalt i ny räkning överförs Styrelsens yttrande över koncernbidrag och utdelning Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kronor till dotterbolag vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag och utdelning reducerar bolagets soliditet till 50,6 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsättningsvis beräknas bedrivas med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Resultat och ställning s och bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar. 12 mio årsredovisning 2010/2011

13 fem år i översikt s och s utveckling i översikt Belopp i tkr 2010/ / / / /07 IFRS IFRS bfn bfn bfn Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Eget kapital Balansomslutning Antal anställda Soliditet i % 48,3 49,0 20,4 28,0 38,8 Antal bolag i koncernen - Konceptgivarbolag Butiksbolag, omfattande åtta butiker Fastighetsbolag Övriga bolag Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 55,0 56,2 28,8 33,7 44,9 Antal anställda Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. I ovanstående resultatutveckling redovisas enligt IFRS för åren 2009/2010 och 2010/2011. Övergången till IFRS har skett enligt not 2. mio årsredovisning 2010/

14 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Övriga resultatposter Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Orealiserad värdeförändring derivat, netto efter skatt Årets totalresultat mio årsredovisning 2010/2011

15 KONCERNENS BalansRÄKNING Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram och licenser Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 16 Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förskott till leverantörer Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar eget kapital och Skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Fria reserver Årets totalresultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser mio årsredovisning 2010/

16 KONCERNENS förändringar i eget kapital övrigt fria A aktie- tillskjutet reserver och Summa Belopp i tkr Not kapital kapital årets resultat eget kapital Eget kapital Effekt av ändrad skattesats Förändring i koncernens sammansättning Justering IFRS Årets resultat Eget kapital Konvertering lån Återbetalt aktieägartillskott Årets totalresultat Eget kapital Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Lämnad utdelning Årets totalresultat Eget kapital mio årsredovisning 2010/2011

17 KONCERNENS kassaflödesanalays Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av övriga kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Försäljning av materiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga långfristiga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Förändring av kortfristiga finansiella skulder Återbetalning av aktieägartillskott Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut mio årsredovisning 2010/

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer