ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010 2011"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2010/2011

2 INNEHÅLL VD kommenterar året 4 Verksamheten 6 hållbar utveckling 8 medarbetarna 9 historik 10 förvaltningsberättelse 12 fem år i siffror 13 koncernens resultaträkning 14 KONCERNENS BALANSRÄKNING 15 koncernens förändringar i eget kapital 16 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 17 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 18 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s förändringar i eget kapital 20 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 21 NOTER 22 REVISIONSBERÄTTELSE 29 STYRELSE 30 Årsbokslutet har upprättats enligt den internationella standarden IFRS. Även siffrorna för bokslutsåret 2009/2010 har reviderats enligt samma standard.

3 Mio ska inspirera kunderna att förnya sina hem Mio-året 2010/2011 i korthet Mio är en av Sveriges ledande butikskedjor för möbler och heminredning och ett av branschens starkaste varumärken. I kedjans butiker erbjuds framför allt ett brett eget sortiment i olika stilar och smakriktningar, men även andras varumärken. Mios ambition är att inspirera kunderna att förnya sina hem och vara ett spännande alternativ för alla heminredningsintresserade. Vid verksamhetsårets slut, den 30 april 2011, var Mio representerat med butiker på 58 platser i Sverige samt med en butik på Åland. Av dessa butiker ägs åtta av Mio-koncernen, medan övriga 51 ägs och drivs av franchisetagare. Villkoren för butiksdrift regleras genom franchiseavtal och är desamma för såväl Mio-ägda som handlarägda butiker. Mio bildades Kedjan har växt fram genom samarbete mellan många mindre möbelhandlare. Entreprenörskap är fortsatt en stark drivkraft för att utveckla Mio. Butikernas sammanlagda försäljning har ökat och uppgick till Mkr (exkl moms), en ökning med 4,7 procent (8,6). I jämförbart butiksbestånd har försäljningen ökat med 7,3 procent (9,3). Mio-koncernens resultat, efter finansiella poster, uppgår till 59,5 Mkr (49,7). Under året har Mio-koncernen öppnat ny butik i Bromma, stängt en butik samt avyttrat en butik till franchisetagare. Beslut har fattats om att öppna en ny butik i InfraCity, utanför Stockholm, i september En satsning på uppdatering av kedjans butiker, kallad "butikslyftet", har inletts. En fjärdedel av kedjans butiker har under verksamhetsåret fått ny, kommersiell interiör. Avtal har tecknats med Marbodal, vilket lett till att kökstillverkaren har etablerat shop-in-shop i tre Mio-butiker. Som enda branschaktör har Mio gett ut två kataloger under året, en höst- och en vårkatalog. Mio årsredovisning 2010/2011 3

4 EN kraftfull stabilisering på en tuff marknad bästa resultatet någonsin Mio-koncernen har kraftigt förbättrat lönsamheten. För andra året i rad levererar vi det bästa resultatet någonsin. Vinsten för verksamhetsåret 2010/2011 uppgår till 59,5 Mkr (49,7), vilket motsvarar en resultatförbättring med nästan 20 procent. Under Mios snart 50-åriga historia har man aldrig tidigare varit i närheten av dessa resultatnivåer. Utvecklingen har möjliggjorts genom ökad försäljning, förbättrade marginaler och stark kostnadskontroll. Vi har under verksamhetsåret fortsatt att säkerställa effektiva processer inom en rad områden. Ett arbete som påbörjades efter flera förlustår. Försäljningen har ökat i Mio-koncernen och även i Miokedjan sammantaget. I jämförbart butiksbestånd ökade försäljningen under samtliga månader, utom en, under verksamhetsåret. Mio har under de två senaste kalenderåren överträffat branschens tillväxt. Avgörande för att kunder i allt högre grad väljer att göra sina inköp hos Mio, är kombinationen av ett sortiment med hög modegrad och konkurrenskraftiga priser. Mio har tack vare förbättrade inköpsprocesser kunnat sänka konsumentpriserna, och samtidigt öka marginalerna. Ett koncept som håller samman Vi fokuserar på att göra Mios erbjudande mer attraktivt och sammanhållet. Inredningsintresserade konsumenter ska känna trygghet i att det finns något för alla hos Mio. Olika stilar och kvalitetsnivåer behövs. Men oavsett vad kunden föredrar, ska signaturen tydligt vara Mio. Bakom Mios framgångsrika sortimentsmix ligger ett kontinuerligt arbete med trend- och marknadsanalyser, samt ett nära samspel med butiksmedarbetare och Miohandlare som dagligen möter kunderna. Det har säkerställt det kommersiella sortimentet. För ett starkt och attraktivt kunderbjudande spelar butikerna en viktig roll. Det är i dag stor skillnad mellan butikernas kommersiella utformning. För att lyfta och jämna ut skillnader, har vi startat utvecklingsprojektet "butikslyftet". Syftet är att öka försäljningen per kvadratmeter och därmed öka lönsamheten ytterligare för både de handlarägda butikerna och Mio-koncernen. Det tredje viktiga faktorn för kundernas efterfrågan är marknadskommunikationen. Mio har med två kataloger per år bidragit till att skapa ett nytt driv i heminredningshandeln. Vi har närmat oss modebranschen genom att förnya och kommunicera sortimentet efter säsong. Med en höst- och en vårkatalog har vi både mött och skapat behov av säsongsmässiga förändringar i hemmen. Förutsättningarna för detta är stora, inte minst här i Norden, där livsstilen skiljer sig mycket åt mellan den ljusa och mörka årstiden. Mio fortsätter framåt Framåt ser vi en utmaning i minskad efterfrågan. Räntehöjningar och andra kostnadsökningar ger mindre pengar kvar i plånboken för många konsumenter. Samtidigt finns starka tillväxtområden med stor inflyttning och ny bostadsproduktion. Mio-koncernen öppnar ny butik i InfraCity, mellan Stockholm och Arlanda, hösten Även andra tillväxtområden i landet är intressanta för nyetablering. Marknaden kommer att gå ner, men med rätt sortiment, inspiration och bemötande kan Mio sälja ändå. I den tuffa konkurrens som redan råder är det Mio som har tagit marknadsandelar. Det är ett styrkebesked. Efter två år med rekordvinster står Mio finansiellt starkt. Det är plattformen när vi nu går vidare och ska forma en ny vision för framtiden. Mio drivs av en vilja att utvecklas. Entreprenörsandan är stark. Den var en tillgång som hjälpte Mio ur den ekonomiska krisen efter flera förlustår. Det är min övertygelse att den också kommer att vara en stor tillgång när vi stakar ut vår fortsatta väg framåt från överlevnadsstrategi till tillväxtstrategi. Christina Ståhl, vd Mio AB 4 Mio årsredovisning 2010/2011

5 Mio har som affärsidé att vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning för pris- och kvalitetsmedvetna kunder samt att alltid leverera ett positivt bemötande. visionen är att inspirera kunderna att förnya sina hem och därigenom skapa möjligheter för mio att utvecklas. för att nå dit erbjuder mio riktiga möbler i prisvärd kvalitet, bästa bemötande, service och inspiration. Entreprenörskap, förändringsvilja och arbetsglädje är mios starkaste drivkrafter. kedjans uppbyggnad med fria handlare i samverkan kring ett gemensamt varumärke innebär att lokalt engagemang kombineras med det stora företagets möjligheter. "Vi har säkrat Mios finansiella plattform. I dag står vi starka och kan styra vår egen framtid. Vi går från överlevnadsstrategi till tillväxtstrategi när vi nu startar arbetet med att forma en ny vision. Mio ska fortsätta att utvecklas. Det finns ett behov av alternativ på marknaden. Konsumenterna är sugna på inredning, signerad Mio." Mio årsredovisning 2010/2011 5

6 Sortiment Mios sortiment täcker in samtliga av hemmets rum när det gäller riktiga möbler och inredningsdetaljer. Största produktområde är stoppmöbler, där Mio sedan flera år har en stark position med ett stort urval soffor och fåtöljer. Även konsumenternas uppfattning om Mio som bäst på soffor avseende bredd, pris och kvalitet, är stark. En grundsten i sortimentets uppbyggnad är kundens valfrihet. Mio står för alternativ och stora möjligheter för kunderna att forma sin unika möbel. Byggbara koncept finns inom alla stora produktområden, och har kunnat genomföras utan att göra avkall på behovet av effektivitet i försäljningsarbetet. I Mios produktportfölj finns egna varumärkeskoncept. Översyn sker löpande och nya produkter kommer till samtidigt som befintliga produkter vidareutvecklas för att hela tiden möta dagens efterfrågan. Som komplement, och för att förstärka kunderbjudandet, har Mio även externa varumärken. Här strävar Mio efter att nå ensamrätt på den svenska marknaden. Exempel på externa varumärken är Ekornes, Carpe Diem och Eightmood. köptrohet Sortimentets konkurrenskraft bygger på en kombination av produkter med rätt modegrad och rätt pris i förhållande till kvalitet. Inom samtliga produktområden har Mio ett brett sortiment i olika pris- och kvalitetsnivåer. Mio har förstärkt sortimentsavdelning och förbättrat inköpsrutiner för att säkra ett affärsmässigt starkt och attraktivt sortiment. Butikernas höga köptrohet med över 92 procent Mio-sortiment får ses som ett bevis på att det fungerar. Butiker Vid verksamhetsårets slut hade Mio-kedjan totalt 59 butiker, fördelade över hela Sverige samt Åland. Åtta av butikerna ägs av Mio-koncernen och flertalet av dessa finns i Stockholmsområdet. Mio har även en e-handelslösning där all försäljning hanteras av kundens närmaste fysiska Mio-butik. Mio arbetar löpande med att lokalisera nya möjliga lägen för etablering. Avgörande faktorer vid en nyetablering, eller flytt av befintlig butik, är marknadsområdets tillväxt och storlek samt aktuell konkurrenssituation. Inom all handel är tillväxt i det befintliga butiksnätet ett styrkebesked när det gäller varumärkets dragningskraft. Under verksamhetsåret har försäljningsutvecklingen i jämförbart butiksbestånd överstigit kedjans totala försäljningsökning. Därtill ökade försäljningen i jämförbara butiker dubbelt så mycket under 2010 som motsvarande siffra hos övriga branschkedjor. Kundvarvet Butikerna är Mios viktigaste kanal för att kommunicera med kunderna och skapa försäljning. Inför varje höst och vår görs insatser i butikerna för att harmoniera med sortimentet och katalogen. För att effektivisera säljstyrningen och öka försäljningen per kvadratmeter, har Mio inlett en satsning kallad "butikslyftet". Det är ett rent försäljningsinriktat projekt, där butikens kundvarv struktureras om utifrån kunskap om vad som skapar försäljning. Hittills har en fjärdedel av butikerna omfattats. Innan verksamhetsåret 2011/2012 är slut kommer hälften av butikerna vara genomgångna. 6 mio årsredovisning 2010/2011

7 PAKETPRIS 9.990: (13.860:-) INRED UTOMHUS! Fyll hemmet både inne och ute med Mios senaste trender! Provsitt sköna bäddsoffor och lättskötta sommarmöbler. Välkommen ut! Trädgårdsb laserad furu sund 1.490:- Trädgårdssoffa Idun i svart konstrotting, B 200, D 83, H 75 cm 5.990:-. Trädgårdsfåtölj Idun, B 78, D 83, H 75 cm 2.990:-. Trädgårdsbord Idun/ Olympia, L 113, B 58, H 44 cm 1.890:-. Paketpris 3-sits soffa + 2 fåtöljer + bord 9.990:- (13.860:-). Blomsterspaljé Klänga fr 279:-. SOFFA 3.990: BÄDDSOFFA : HYLLA 190: (290: ) 3-sits soffa Maxim med armstöd B i tyg Platin purple och vinklat metallben, B 193, D 85, H 87 cm. Mio Stad. Läge. Bäddsoffa Gotland med divan och armstöd Slite i tyg bonus Sand, B 253, D 89/223, H 89 cm. Vägghylla med 4 hyl Adress. Tel. XXX-XX XX XX. Mån-fre XX-XX. Lör XX-XX. Sön XX-XX Erbjudandena gäller t o m 30/5 så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för ev tryckfel. Mer info på mio.se positionering Detaljhandeln för möbler och heminredning i Sverige präglas av hård konkurrens. Marknaden domineras av en aktör med relativt få försäljningsställen. Mio har flest försäljningsställen, en jämbördig varumärkeskännedom men en betydligt mindre marknadsandel. Utifrån dessa förutsättningar positionerar sig Mio som ett spännande alternativ med starkt fokus på soffor, riktiga möbler och prisvärd kvalitet. Kundundersökningar visar att Mios varumärke, i högre grad än andra branschaktörer, förknippas med kvalitet. Även när det gäller personlig service och inspirerande sortiment värderas Mio högt. Mio strävar efter att hålla en hög servicegrad med marknadens bästa kundbemötande. Det innebär att varumärket, förutom ett sortiment med hög konkurrenskraft, även står för hög kompetens när det gäller inredning. Genom servicekonceptet Mio Inredare, som erbjuder kunderna personlig inredningshjälp, har konsumenternas uppfattning om Mio som kunnigt på heminredning stärkts. En framgångsfaktor är stolthet över varumärket Mio. Det gäller medarbetarna som ska känna stolthet över att företräda ett av branschens starkaste varumärken, likväl som kunderna som ska uppleva trygghet och nöjdhet när de väljer Mio-produkter till sina hem. Mio ska uppfattas som ett spännande alternativ och vara kundernas förstahandsval när hemmet ska förnyas. marknadskommunikation Mios kampanjer i media syftar till att i första hand skapa kundtrafik till butikerna och driva försäljning. Dessutom underhåller kampanjerna Mios höga varumärkeskännedom och bidrar till att Mio blir förstahandsval för fler vid nästa tillfälle som hemmet ska förnyas. En bärande byggsten i marknadskommunikationen utgörs av Mios vår- respektive höstkatalog. Två kataloger per år har bidragit till att höja graden av mode och trend när det gäller heminredning och göra det tydligt för konsumenterna. Sortimentet paketeras effektivt utifrån säsong i katalogerna, som har en välutvecklad "Mio-stil" i text och bild. Kataloger och kampanjer följs upp på Mios webbplats. Här presenteras Mios hela sortiment, alltid med aktuella priser, mått, färg- och materialval. Katalogen finns även som nedladdningsbar applikation till mobilen. Via Facebook nås nya kundgrupper och möjlighet ges till direktkommunikation. SOCIALT ANSVAR Som en del av Mios arbete för hållbar utveckling ingår även ett socialt ansvarstagande, vilket märks i kommunikationen. Mio engagerar sig i Cancerfondens insamling Rosa bandet, eftersom bröstcancer berör många och kvinnor är Mios huvudsakliga kundgrupp. Barnrättsorganisationen Plan är ett annat engagemang. Mio är vänföretag till Världsnaturfonden, WWF. Sedan många år samarbetar Mio med Myrorna kring en årlig soffkampanj, där kundernas gamla soffor bidrar till hjälpverksamhet. mio årsredovisning 2010/2011 7

8 hållbarhetsarbete Mio strävar efter att agera som det ansvarsfulla företaget. Utgångspunkten är att Mios verksamhet påverkar samhälle och miljö. Det innebär att Mio både har och måste ta ansvar för att ställa krav på den egna verksamheten och på leverantörer. Hållbarhetsarbetet beskrivs i miljöpolicy, CSR-policy och uppförandekod. Samtliga policies har fastställts av Miokoncernens styrelse och kommer att finnas tillgängliga på mio.se. Arbetet ska genomsyra all verksamhet. Det leds av koncernledningen och alla chefer har inom sitt ansvarsområde skyldighet att säkerställa att medarbetare och affärspartners är införstådda med och agerar i enlighet med fastställda policies. Mios insatser för ett systematiskt hållbarhetsarbete har ökat. Ambitionen är högre som en del av Mios sätt att göra affärer. Leverantörerna har fått större geografisk spridning, vilket ställer ökade krav på Mio som inköpare. Beslut har tagits om att uppförandekoden ska ingå i alla leverantörsavtal. Genom hållbarhetsarbetet skapas engagemang hos medarbetarna och förtroendet ökar hos kunderna. Det är Antal butiker i kedjan per bokslutsdag 2010/ / / / / Antal Butiker ägda av Mio per bokslutsdag 2010/ / / / / nettoförsäljning i kedjan (Mkr exkl moms) 2010/ / / / / nettoförsäljning i butiker ägda av mio (Mkr exkl moms) 2010/ / / / / butiker ägda av mio andel av kedjans nettoförsäljning 2010/ % 2009/ % 2008/ % 2007/ % 2006/ % ett långsiktigt arbete som ska vara en del av och även bidra till Mios utveckling. Mio-sortimentet Andel av kedjans nettoförsäljning 2010/ ,5 % 2009/ ,0 % 2008/ ,0 % 2007/ ,0 % 2006/ ,0 % 8 mio årsredovisning 2010/2011

9 Stolta medarbetare som trivs med arbetet är viktigt för hur kunden upplever Mio. Vägen dit går genom tydligt ledarskap, individuellt ansvarstagande och stimulerande arbetsuppgifter. MEDARBETARE Försäljningen och kundens upplevelse av Mio är beroende av engagerade och ansvarstagande medarbetare. Genom sitt arbete bidrar medarbetarna till att utveckla Mios starka varumärke och marknadsposition. Mio ska vara en attraktiv arbetsplats och ha ett gott anseende som arbetsgivare. För kedjan gäller en gemensam personalpolicy. Medarbetarna ges möjligheter genom kompetensutveckling via det interna utbildningsarbetet inom ramen för Mio-skolan. Ledarskapet ska vara tydligt och bygga på entreprenörskap, arbetsglädje, effektivitet och förändringsvilja. Mio ska vara en jämställd arbetsplats utan diskriminering. Vartannat år genomförs en undersökning där ett nöjd-medarbetar-index tas fram. Fyra värderingar präglar arbetet i Mio: personligt, kvalitet, stilsäkert och affärsmässigt. Genom att omsätta värderingarna i praktisk handling kan alla medarbetare ge sitt bidrag till att Mio motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. I hela Mio-kedjan arbetar cirka personer. Av dessa var på bokslutsdagen 235 personer anställda i Miokoncernen, fördelat på 77 anställda i Mio AB och 158 i koncernens egna butiker. mio årsredovisning 2010/2011 9

10 Mios position. mio ska erbjuda riktiga möbler i prisvärd kvalitet. mio har en marknadsledande position som bäst på soffor och denna ska försvaras och stärkas. kunderna ska uppfatta mio som ett spännande alternativ på marknaden En vårdag i april bildas Mio. Två inköpsföreningar Delva i södra Sverige och Möbelhandelns Inköps Organisation i Stockholm slås samman och 41 möbelhandlare börjar göra inköp via ett gemensamägt bolag. Huvudkontoret placeras i Helsingborg. Huvudkontoret flyttar till Tibro som utvecklats till centrum för svensk möbelproduktion. Mio ger ut sin första riktiga möbelkatalog. Därefter har en katalog getts ut årligen fram till 2010, då Mio inledde en ny era med två kataloger per år Mio-kedjan når för första gången en total försäljning på över en miljard kronor. Ett helägt dotterbolag till Mio AB bildas för att underlätta nyetableringar och ägarförändringar. Mios styrelse tar beslutet att Mio långsiktigt ska äga butiker för att säkra kedjans fortlevnad. En stor organisatorisk förändring genomförs när kedjan ombildas från frivillig fackhandelskedja till handlarägd kedja som regleras med franchiseavtal. 10 mio årsredovisning 2010/2011

11 Mio-koncernen resultat efter finansiella poster (Mkr) Mio-koncernen soliditet i procent ,7 59,5 2006/ / / / /11-18,8-38,9-29,9 Resultaten för 2009/10 samt 2010/11 redovisas enligt IFRS, övriga enligt BFN ,8 28,0 20,4 49,0 48,3 2006/ / / / /11 mio årsredovisning 2010/

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Mio är en av landets största butikskedjor för möbler och heminredning. Kedjans butiker har en total omsättning på drygt 1,9 miljarder exklusive mervärdesskatt. Under räkenskapsåret har försäljningen i jämförbara butiker ökat med hela 7,3 procent (9,3). Mio representeras i Sverige på 58 försäljningsställen och på Åland med ett försäljningsställe. Mio AB:s verksamhet baseras på att som franchisegivare ansvara för kedjans utveckling och support av olika koncept. Dessa koncept består av profil, marknadsföring, sortiment, inköp, logistik, butiksdrift, utbildning och informationssystem. Butikerna är anslutna till Mio-kedjan genom ett franchiseavtal. Vid bokslutstillfället ingick i koncernen ett verksamt butiksbolag omfattande 8 butiker under samma villkor som de 51 franchisebutikerna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I oktober öppnades en ny butik i Bromma. Butiken ägs av Mio Försäljning AB. Under året har två butiker stängts i Hallonbergen samt Bäckebol. Butiken i Hallonbergen ägdes av Mio Försäljning AB medan butiken i Bäckebol var en franchiseägd butik. Butiken i Halmstad har under året avyttrats till franchisetagare från att tidigare ha ägts av Mio Försäljning AB. Nytt hyreskontrakt har tecknats i InfraCity för öppning i september Räkenskapsåret 2010/2011 redovisar det starkaste driftresultat någonsin i Mios historia. Hög kostnadsmedvetenhet i kombination med stärkta marginaler och en mycket bra volymtillväxt är de tre viktigaste hörnstenarna som har skapat årets starka resultat. Den höga köptroheten för butiksbolagen på över 90 procent är en viktig del för att skapa lönsamheten i Mio AB. Mio Försäljning AB redovisar för första gången lönsamhet i butiksverksamheten, vilket är en milsten i bolagets historia. Under året har "butikslyftet" initierats vilket inneburit att 15 butiker har fått ett nytt interiört kommersiellt utseende. Projektet är viktigt för att bibehålla en modern butiksmiljö och stilsäker inredning som attraherar våra kunder. Projektet fortsätter under innevarande år med ytterligare 14 butiker. I samband med årsbokslutet övergår koncernen att redovisa enligt IFRS. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Nytt hyreskontrakt har tecknats i Helsingborg för öppning i oktober Ägarförhållanden Vid bokslutstillfället ägs Mio AB av 130 (130) aktieägare där 27 (27) butiksbolag har en aktieandel om cirka 88%. Övriga aktieägare består huvudsakligen av privatpersoner som är anställda inom Miokedjan. Mellan aktieägarna finns aktieägaravtal som innefattar ett hembud mellan parterna. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Möbelbranschen påverkas av den allmänna konjunkturen, vilket resulterar i att efterfrågan förändras och därmed konsumtionsnivån. Ränteutvecklingen, förändrade energikostnader, arbetslöshets- utveckling samt valutautveckling är variabler som ligger utanför bolagets kontroll och som påverkar kundernas konsumtionskraft. Framför allt påverkas storstadsregioner vid ökade räntekostnader. Konkurrens från andra branscher såsom resebranschen påverkar, likaså även konsumtionskraften för potentiella kunder. Mios exponering mot finansiella risker och riskhantering framgår av not 18. Ökad konkurrens från såväl nationella som internationella företag kan resultera i prispress och minskade marknadsandelar. Konkurrensen om attraktiva butikslägen och förmånliga hyresvillkor påverkas också av nya aktörer. Ett attraktivt sortiment är avgörande för bolagets framtid. Missbedömning av sortiment och trender kan resultera i överlager och minskad försäljning. Detta motverkas genom att rekrytera kunniga medarbetare och samtidigt arbeta med en kundorienterad affärsmodell med mycket inspel och deltagande från butiksbolag för att säkerställa ett kommersiellt sortiment. Ett väl fungerande IT-system är avgörande för att utveckla bolaget. Såväl driftsäkerhet som funktionalitet är avgörande. Detta är en högt prioriterad fråga i företaget ur ett såväl operativt som strategiskt arbete. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Belopp i kr Balanserade vinstmedel Årets totalresultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 8,50 kr per aktie, totalt i ny räkning överförs Styrelsens yttrande över koncernbidrag och utdelning Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kronor till dotterbolag vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag och utdelning reducerar bolagets soliditet till 50,6 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsättningsvis beräknas bedrivas med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Resultat och ställning s och bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar. 12 mio årsredovisning 2010/2011

13 fem år i översikt s och s utveckling i översikt Belopp i tkr 2010/ / / / /07 IFRS IFRS bfn bfn bfn Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Eget kapital Balansomslutning Antal anställda Soliditet i % 48,3 49,0 20,4 28,0 38,8 Antal bolag i koncernen - Konceptgivarbolag Butiksbolag, omfattande åtta butiker Fastighetsbolag Övriga bolag Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 55,0 56,2 28,8 33,7 44,9 Antal anställda Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. I ovanstående resultatutveckling redovisas enligt IFRS för åren 2009/2010 och 2010/2011. Övergången till IFRS har skett enligt not 2. mio årsredovisning 2010/

14 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Övriga resultatposter Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Orealiserad värdeförändring derivat, netto efter skatt Årets totalresultat mio årsredovisning 2010/2011

15 KONCERNENS BalansRÄKNING Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram och licenser Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 16 Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förskott till leverantörer Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar eget kapital och Skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Fria reserver Årets totalresultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser mio årsredovisning 2010/

16 KONCERNENS förändringar i eget kapital övrigt fria A aktie- tillskjutet reserver och Summa Belopp i tkr Not kapital kapital årets resultat eget kapital Eget kapital Effekt av ändrad skattesats Förändring i koncernens sammansättning Justering IFRS Årets resultat Eget kapital Konvertering lån Återbetalt aktieägartillskott Årets totalresultat Eget kapital Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Lämnad utdelning Årets totalresultat Eget kapital mio årsredovisning 2010/2011

17 KONCERNENS kassaflödesanalays Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av övriga kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Försäljning av materiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga långfristiga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Förändring av kortfristiga finansiella skulder Återbetalning av aktieägartillskott Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut mio årsredovisning 2010/

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer