sophia filosofi- och psykologilärarnas förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sophia filosofi- och psykologilärarnas förening"

Transkript

1 sophia filosofi- och psykologilärarnas förening Nummer 2 Oktober 2005 Innehåll Redaktionellt 2/05 1 Artiklar Filosofi i undervisningen: filosofiska verkstäder 4 Nietzschelitteraturens overkill? 18 Kursupplägg Filosofi B samt lite allmänt 23 Rasmusmetoden i svensk gymnasiefilosofi 27 Rapport från Filosofi med barnkonferens i Mexiko City 32 Anmälningar Filosofi på KTH 37 Känner Gud och Darwin varandra? 41 Vår tids psykologi 50 Tariq Ali, Bush i Babylon 52 Varia Postmodernism-tävlingen avgjord! 54 Ur Tä rningsspelaren av Luke Rhinehart 56

2 Filosofi- och Psykologilärarnas Förenings styrelse Ordförande Lotta Knutsson Pontonjärgatan 38, Stockholm Vice ordförande Håkan Kjellin Tegelviksgatan 85, Stockholm Sekreterare Christina Grufman Stenmåravägen 23, Uppland Väsby Kassör Bertil Törestad Birger Jarlsgatan 118A, Stockholm Övriga styrelsemedlemmar Dag Andersson Kantarellvägen 22, Uppsala Jan Andersson Skäggetorp centrum 14, Linköping Mikael Janvid Storsjövägen 42, Årsta Håkan Liljeqvist Solvändan, Vänneberga by, Söderköping Dag Prawitz Skeppargatan 4, Stockholm Marlene Stillefors Vantvägen 17, Saltsjöbaden John Toler Ploggatan 3, Stockholm Jan-Erik Westman Billingsforsvägen 7, Enskede Valberedning Ingrid Frenning Marlene Stillefors Sysslomannagatan 40A, Uppsala Revisorer Sven Georg Ericsson Solskiftesgatan 23, Örebro Ingrid Frenning FPF:s pg-konto Webbplats

3 Redaktionellt 2/05 Darwins teori är bara en teori som fortfarande testas. En teori är inte ett faktum. En alternativ teori är den om intelligent design enligt vilken vissa företeelser i naturen är så komplicerat uppbyggda att en högre, intelligent kraft måste stå bakom. På detta sätt resonerar man i många amerikanska delstater och båda dessa teorier måste följaktligen läras ut i skolorna, något som ivrigt stöds av president Bush. Det vore att starkt undervärdera Sophias läsare att kommentera detta. Det som är förunderligt i sammanhanget är denna skenbara motsättning mellan (natur)vetenskap och religion, och att man, åtminstone i breda kretsar, så sällan ställer sig frågan till exempel huruvida en gudstro går att förena med ett accepterande av evolutionsteorin. Den motsättning mellan de två kulturerna som anas här, i detta fall biologi och teologi, borde det vara hög tid att skrota. Många försök görs; se bara på alla de högskoleutbildningar där de båda traditionerna förenas, av vilka humanistingenjörs -utbildningen är ett av de mest kända. Ett annat läsvärt och tänkvärt exempel är det bioteologiska samtal som förs i boken Gud och Darwin. Våra ämnen utgör naturligtvis utmärkta bryggor mellan de två kulturerna: filosofin med diskussionen av existentiella frågor, vetenskapsteori och granskning av argumenten kring huruvida människan är en social eller biologisk varelse; psykologin där såväl naturvetenskapliga som humanistiska/samhällsvetenskapliga aspekter på kunskap om människans natur ryms. Mä rkligt är det dä rfö r att våra ämnen (troligen) inte kommer att bli obligatoriska på det framtida gymnasiet; de borde sjä lvklart ha sin givna plats på vilket studiefö rberedande program som helst! * Många av er har säkert följt debatten på Skolverkets webbsida (www. skolverket.se/gy-07) och vet att diskussionerna kring vilket av ämnena Religionskunskap, Filosofi Psykologi eller kanske Naturkunskap som borde vara karaktärsämne på Samhällsvetenskapsprogrammet, varit omfattande. Mitt eget sommarlov har i hög grad präglats av det 1

4 remissvar föreningen inbjudits att formulera på Skolverkets förslag till timplan och programmål. Jag har skrivit, funderat, oroat mig; jag har utbytt tankar och åsikter med övriga styrelsemedlemmar och andra; jag har i olika sammanhang försökt att engagera inflytelserika personer och organisationer för vår sak. Vid ett styrelsemöte hemma hos mig i början av augusti enades vi till sist om det förslag som finns utlagt på Vi beslutade till slut att ta avstånd från kombinationsämnet och djärvt föreslå att såväl Filosofi som Psykologi skulle bli karaktärsämnen med 100 p vardera! Spänt inväntade vi därefter Skolverkets slutgiltiga förslag, det som skulle skickas över till departementet; och vad finner vi där: inget av ovan nämnda ämnen finns med som karaktärsämne, geografiämnet (vars existensberättigande ingen ifrågasatt) har tagits bort och i stället har Hållbar utveckling lagts in och detta som en fullständig överraskning för alla, inklusive Skolverkets egen expertgrupp och till och med undervisningsrådet självt! (Detta har förstås lett till förnyad debatt, även i media, och än är väl sista ordet inte sagt.) Våra ämnen då, hur har det gått för dem? Jo, de finns med som alternativ i samtliga inriktningsblock på Samhällsvetenskapsprogrammet, vilket betyder att skolan bestämmer till exempel vilketdera av Psykologi och Svenska som ska finnas i inriktning Ekonomi och vilketdera av Filosofi och Historia som ska finnas i inriktning Kultur. På Naturvetenskapsprogrammet kan de också komma att ingå i inriktning Samhälle. Vad detta kommer att innebära i praktiken är förstås svårt att säga. Mycket hänger ju på vilken inställning skolledningen har, och tyvärr tyder ju mycket på att dessa brukar vara ytterst tveksamma till åtminstone filosofiämnet då detta anses svårt ; viktigt är också att skolorna har lärare som är duktiga på att lobba för sina respektive ämnen. Ingen idealisk situation således! * En annan fråga som aktualiserats, inte minst under sommaren då jag fått mycket kritik för mitt ensidiga engagemang för filosofiämnet, är den om en delning av föreningen. Att föreningen sedan lång tid till- 2

5 baka (alltid?) dominerats av filosofilärare, vilket märks inte minst på de bidrag som sänds in till Sophia, är uppenbart. När nu våra ämnen inte längre tycks följas åt, som då eleverna gjorde ett obligatoriskt val mellan dem, blir frågan återigen aktuell. Detta skulle i så fall vara en mycket genomgripande förändring och måste naturligtvis behandlas på ett årsmöte (kanske flera). Lotta Knutsson, ordförande 3

6 Artiklar Filosofi i undervisningen: filosofiska verkstäder Det finns många människor som visar en filosofisk attityd och goda filosofiska kompetenser utan att vara utbildad filosof. Men de flesta av dessa kan inte beskriva vad de gör i dessa avseenden. Kanske för att de inte har intresse av det. En del vet inte ens att de sysslar med filosofi. Och så finns det de som bara har anspråk på det: menar att de sysslar med (det viktiga inom) filosofi. De kan tyvärr sakna den filosofiska attityden eller flera av de filosofiska kompetenserna. Sådant kan skrämma deltagare från verksamheten. Om vi ska kunna samtala om varför filosofi i undervisningen är nödvändigt, är det viktigt att ha en bra vokabulär för det. En del ord som jag använder nu, när jag ska försöka beskriva delar av några filosofiska processer, som sker i klassrum och andra verkstäder, vill jag att ni överväger nyttan av. Jag kommer i anslutning till detta avsluta med att argumentera för införande av filosofi som eget ämne genom hela skolan, både i grundskolan och i gymnasiet. Det räcker nämligen inte med lite filosofi här och där. Filosofi måste byggas systematiskt (men inte ensidigt). Arbetet kräver lång tid och är ofta mycket hårt. Detta har blivit klart för mig i mitt arbete i Norge. Där behöver jag inte argumentera för att filosofi är viktigt, men väl för att det ska vara ett eget ämne. Jag måste också argumentera för att filosofi inte är något som andra ämnen (mer än ytligt) kan sno åt sig delar av, som till exempel KRL i Norge och religionskunskap i Sverige. Sedan år 2000 har jag jobbat i Norge, vid Høgskolen i Oslo, där Beate Børresen och jag fått större och större möjligheter att arbeta med att utveckla filosofiska undersökningar tillsammans med olika typer av utbildade lärare och filosofer, med studenter, ungdomar och barn i åldrar från 5 till 15 år och t.o.m. med teologer. Vi har i hög grad stött oss på Matthew Lipmans pionjärarbete. Utan det hade det inte blivit detta genombrott för Filosofi med barn. Vi har också byggt vidare på 4

7 de erfarenheter jag gjort under försöksverksamhet i Sverige från 1986 och framåt, från 1989 tillsammans med Ragnar Ohlsson. Nyligen har vi starkt inspirerats av en fransk filosofiprofessor, Oscar Brenifier, som fördjupat och konkretiserat den tyske filosofen Leonard Nelsons (Gottringen, ) arbete med den sokratiska metoden eller sokratiska samtal som det kallas i Norge. (Se litteratur förteck ningen nedan.) Filosofins situation i den svenska skolan (jämfört med den norska) Varför håller filosofin på att utplånas som eget ämne från den svenska läroplanen, medan den i Norge får chansen att bli ett eget ämne genom hela grundskolan och får en starkare ställning på den vidaregående skolan (det vill säga gymnasiet)? Beror det på att svenska myndighetspersoner har sämre erfarenheter av filosofi än de norska motsvarigheterna? Att de har erfarenhet av filosofi som spetsfundig metodträning (satslogik) eller som intressant men onyttig filosofihistoria, av lärare som inte förstått vad förtrogenhet med tankeverktyg innebär eller vad personlig bildning kan betyda? Eller beror det främst på att Norge har en lång tradition med Ex- Phil, Examen Philosophicum, så att alla akademiker har mött filosofi i sin grundutbildning en halv termin vid universitetet? (Men även i Norge vittnar flera lärare jag mött om dåliga erfarenheter av ensidig metodträning, till exempel drillning av logik och hypotetisk-deduktiv metod eller presentation av filosofihistoriska fakta i stället för att arbete med eller åtminstone ett närmande till filosofiska problem.) Själv har jag som gymnasielärare i mitt arbete bidragit till filosofins eländiga situation i den svenska skolan: självupptagen i min bild av filosofi som något jag måste tillföra eleverna. Filosofisk verkstad Det filosofiska arbetet i skolan kan beskrivas som en forskningsprocess eller som arbetet i en verkstad. Processen leder till resultat och det är en följd av att det också finns material eller stoff att bearbeta. Stoff ==> arbete ==> resultat/produkt 5

8 Stoffet är först och främst deltagarnas egna tankar, frågor, problem och andra erfarenheter. Detta bearbetas med filosofiska verktyg till filosofiska teser eller idéer som kan hjälpa oss att handla och leva bättre. Verkstadens produkter eller resultat är mångahanda: förutom teserna och idéerna måste man lägga märke till den filosofiska socialiseringen, det vill säga deltagarnas arbete med att förändra sig själva, sina tankesätt och handlingar. Allt mer och mer medvetet. Även arbetssätten under processerna och de filosofiska verktyg (först och främst argumenten) som brukas blir föremål för värderingar och revideringar. Ett exempel Verktyg Ett filosofiskt verktyg är tvivlet. Det är inte självklart för filosofiska noviser varför man skall tvivla på något. Samtidigt är det en förutsättning för att kunna ställa viktiga filosofiska frågor, som till exempel en vanlig form av undran: Kan detta verkligen vara sant? Fattar jag detta rätt? Vikten av att tvivla i den filosofiska verkstaden måste därför framträda tydligt för deltagarna. Tvivlet kan också användas mekaniskt och okänsligt. Det går kanske att tvivla på allt i alla situationer. Men det är inte meningsfullt. Så i skolan måste vi inrikta oss på det produktiva tvivlet: det som bryter ned de fördomar som hindrar önskvärd förundran över tillvaron. Hur kan det gå till att skapa filosofiska processer med utgångspunkt i elevernas förundran och filosofiska upplevelser? Lärare kan inte göra sina elevers arbete, men kan hjälpa dem att strukturera sin undran. Deltagarna måste bidra med stoffet (sina filosofiska problem) själva, men vi lärare ger dem stöd i processen att formulera bra frågor och hitta ett hållbart och relevant svar. Däri har eleverna och vi själva stor hjälp av en strukturerad bild av hur en filosofisk skoltimme kan vara. När deltagarna blir förtrogna med arbetssättet, kan de också ta ansvaret för hela verkstadsarbetet fram till den filosofiska slutprodukten. Insikt Har vi efter en tid i verkstaden insett att vi vet mycket lite i många viktiga frågor, så kan tvivlet riktas mot det man förr tagit för givet. Men det kräver alltså att deltagarna redan arbetat med filosofiska 6

9 problem och blivit mer och mer ödmjuka i detta avseende. Det tar tid, men arbetet resulterar i sådana insikter och en allmänt förbättrad omdömesförmåga. Detta blir bestående och något att bygga vidare på. Omdöme Men det finns inte heller någon anledning att tvivla på allt man tagit för givet. Deltagarna i verkstaden måste avgö ra om det är viktigt att bli sä krare eller att få bättre kunskap inom området, innan vi startar tvivlet eller släpper lös undringarna. Passar det att tvivla här? eller Hur ska man utveckla sitt tvivel här? är frågor som deltagarna bevakar. Därigenom övar de upp känslan för verktygets brister och lämpliga användningsområden. Insikt Ett annat exempel på insikt som kan utvecklas under processen ja, ett huvudmål för vår verkstad i skolan och som vi ofta snabbt kan urskilja spår av kan med hjälp av Aristoteles och Ragnar Ohlsson formuleras som en tes: Vi har ansvar för den hållning vi har till våra känslor och till det vi tror på. Har vi ansvaret, så förutsätts att vi kan förändra den hållning vi har till det vi tror på. Och vi ser i våra verkstäder att eleverna gör det. I takt med att de lär sig att argumentera, tar de mer och mer ansvar för sitt agerande. De utvecklar sitt mod att vara oenig och modet att kanske framstå som dum, när de avslöjar att det är något som de inte förstår. (Men det kräver långsiktigt arbete. Bilden på följande sida ger en översikt över det beskrivna arbetet.) Jag presenterar här alltså inte en verkstad för produktion av fristå- ende objekt, teoretiska produkter. Det är främst en verkstad för trä- ning träning av intellektuella dygder och tekniska skickligheter hos filosofiarbetare. (Och om dem måste vi naturligtvis tala som om de vore fristående objekt.) Den teoretiska produkten är inte det viktigaste för oss som lärare i grundskolan eller gymnasiet. Men den är viktig för eleverna och i verkstaden producerar ju också var och en av dem idéer som de lär sig att förhålla sig till. Dessa personliga idéer eller ståndpunkter ansvarar inte verkstaden för, utan det gör den individ som håller fast vid tanken. Viktigare än en synlig gemensam produkt i verkstaden är för både lärare och elever (åtminstone inledningsvis), att de erfar den lust som 7

10 Stoff Arbete Resultat/produkt Processen Arbetssättet Med filosofiska verktyg bearbetas stoffet (och arbetssättet) Deltagarnas viktiga idéer, teser, frågor, problem och gamla resultat. Nya eller fördjupade idéer, teser, frågor eller problem. Nya eller bättre arbets- Insikter Omdömesförmåga Exempel Vad ska vi göra? Verktyg: Tvivel (Varför ska jag tvivla? Mekaniskt tvivel.) Vi vet mycket lite i många viktiga frågor. Vi kan bättre avgöra när det är viktigt att bli säkrare. Insikt (som ett mål för verksamheten) Vi har ansvar för den hållning vi har till våra känslor och till det vi tror på. Stoff (idéer, teser, frågor och problem) bearbetas (förädlas/fördjupas eller förkastas) i en process med hjälp av tankeverktyg och resultatet blir nya idéer, teser eller ståndpunkter, hantverks- eller tankeskicklighet, mer medvetna handlingsmönster i ord och handling. Det sker en socialisering i vidare mening: insikter framställs och omdömesförmåga visas i handling och en gemensam verktygsutveckling. 8

11 följer med ökad självkontroll i mångfalden av perspektiv, som följer av bättre verktygsskicklighet i arbetet med den enskilda filosofiska ståndpunkten och som följer av den gemensamma erfarenheten av att man inte är ensam om att veta hur man skall leva på ett bra sätt. Filosofin undersöker vägar till Eleverna Intresserade av svar på frå- gan: Hur ska jag leva (bra)?... annars krävs mycket hårt arbete Lust Spontant och stimulerande arbete Ohejdbart sökande Självstyrande och självreglerande arbete (om eleverna märker att de drar åt samma håll Konflikter... annars krävs hårt arbete Hårt arbete,, men det finns hjälp: Stoff, metoder, undersökande gemenskap (community of inquiry), lärarutbildning Processsen Den filosofiska processen i klassrummet kan beskrivas på två sätt ett mer yttre och ett mer inre. Förtrogenhet med den är en viktig del av den filosofiska kompetensen. Därför ska jag uppehålla mig vid två övergripande strukturer som ger bilder av den. Men det finns 9

12 också viktiga småstrukturer som är avgörande för lyckade filosofiska verkstäder. Jag ska peka på sådana också. I dessa olika bilder av vår verksamhet kommer några av de utlovade viktiga orden fram. (Att de här sätten att arbeta fungerar och att sättet att se på läraren arbete har goda effekter är visat tidigare både i Sverige och internationellt. Se litteraturlistan.) Två övergripande strukturer En beskrivning av den yttre det av novisen lättast urskiljbara delen av processen ges i Låt barnen filosofera. Den stödjer läraren och skapar trygghet som bland annat hindrar att hon lägger sig de filosofiska frågor som eleverna försöker reda ut. Hon pekar till exempel inte ut de rätta svaren eller mest filosofiska frågorna. I och med att beskrivningen av processen är enkel och lättbegriplig, kan också eleverna efter en tid känna stöd av den och kontrollera att läraren följer den. Struktur 1 Processen beskrivs kronologiskt och inleds med en filosofisk händelse som syftar till att framkalla filosofiska upplevelser hos de flesta av deltagarna. Så kan den schematiskt beskrivas med ytterligare sju moment: Händelse tankepaus (med skrivande av loggbok) insamling av frågor tankepaus val av viktigaste fråga samtal tankepaus metasamtal med värdering (av gruppens arbete relativt dess mål). Till det kan läggas varje individs bearbetning av hela processen efter metasamtalet: personliga lärdomar kopplade till individuella mål, filosofiska och andra insikter, etc. Vad gäller den inledande händelsen (som läraren väljer ut till verkstaden), så det viktigt att den är en del i en långsiktig plan för arbetet under åren. Det är också mycket bra om händelsen innehåller något som är främmande, annorlunda och som stör eleverna. Även läraren själv bör känna sig osäker på vad som händelsen kan föra med sig av filosofiska problem eller vilka svar på tänkta problem som är riktigt bra. Så underlättas uppkomsten av samtal kring genuina problem. Följer man denna stuktur noga blir processen långvarig och koncentrations krävande. Orsaken är främst den tid som klargörandet 10

13 av begrepp och det metodiska undersökandet av frågorna kräver. Men i takt med att förtrogenheten med metoder och begrepp ökar, snabbas processen upp och de förra kan dessutom användas i andra sammanhang än just i filosofikurserna. Man kan tala om en vetenskapsteoretisk progression i den filosofiska verksamheten. Struktur 2 Processen beskrivs som filosofisk fördjupning. En beskrivning av den inre processen motsvarar den som filosofilärare lättare än andra ser och kan känna igen: den filosofiska fördjupningen. Följande steg kan urskiljas: 1. Identifikation av problem (klarhetsarbete) 2. lösningsförslag (hypoteser, fantasi, utredning av möjligheter, första ställningstagande) 3. prövning (logik, argumentering, exemplifiering och sökande av motexempel, byte av ståndpunkt, granskning av premisser eller grundförutsättningar) 4. granskning av centrala nyckelbegrepp 5. värdering och sista ställningstagande till resultat och arbetssätt, det vill säga metasamtal. Det sker en fördjupning av deltagarnas tänkande genom a. olika svar/lösningsförslag, b. klargörande av dessa och problemet (frågan), c. analys av tesen, d. synteser av komplexa tankar till enkla påståenden (nya teser), e. exemplifieringar och generaliseringar som ställs mot varandra (kopplas), f. sökande av argumentens premisser, g. inlevelse och distanstagande (idéerna är ej privata: man ger ej bort idéer och kan inte förlora dem (med mindre att man upptäcker och plågsamt erfar att de är uttryck för dumhet): upptäckter till exempel att deltagarna får och faktiskt kan ställa egna viktiga frågor är del i en irreversibel process. Insikter kan inte gö ras ogjorda. Detta var några exempel på de småstrukturer eller filosofiska verktyg som lärare och de kan knytas samman med följande sammanfattande och övergripande scheman. I den första tabellen visar jag ett sätt att 11

14 se den filosofiska verkstadens innehåll, det vill säga stoffet och arbetssättet. Till det innehållet relaterar jag de mål man kan tänka sig med verksamheten. Filosofisk verkstad: Innehåll & mål Stoff Arbetssätt 1. Deltagarnas tankar (barnens och lärarens erfarenheter av alla slag*) 2. Filosofiska frågor (områden, genrer, kriterier fö r filosofiska frågor) 3. Filosofiska traditionen (Filosofers och riktningars specifika frågor, svar och verktyg som lever i vår kultur.) 1. De filosofiska kompetens- erna (med medvetet bruk av filosofiska verktyg & känsla fö r den filosofiska processen strukturen.) 2. Den filosofiska attityden (bl.a. med ståndpunkten att de filo sofiska verktygen kan fö rbättras) 3. Undersökande gemenskap (Deltagarnas eller traditionens gemensamma prövande av frågor, ståndpunkter och verktyg. Community of Inquiry) Motsvarande mål 1. Ha viktiga frågor, svar och andra ståndpunkter klara fö r sig ( tänka noga ). 1. Behärska de filosofiska verktygen och de andra kompe tenserna ( tänka bra tekniskt bra). 12

15 Till exempel väl grundande (med argument) ståndpunkter i små eller stora filosofiska frågor utan vagheter eller mångtydigheter. 2. Ha bra skäl fö r sina svar på filosofiska frågor ( tänka rätt/ sant ). 3. Vara en del i den nära filosofiska traditionen ( handla kritiskt - positivt och negativt ). Till exempel att kunna ställa filosofiska frågor, det vill säga använda nda kriterierna fö r sådana och att känna till brister hos de filosofiska verktygen. 2. Tillägna sig attityden ( tänka och handla rätt/gott etiskt gott). 3. Kunna delta i undersökande gemenskaper ( handla noga/ omsorgsfullt ; visa känslighet fö r andras språk ) Övergripande mål 1. Långsiktigt och hållbart välmående ( leva vackert och bra ) 3. Att kunna leva omsorgs fullt ( leva noga )? 2. Att ha skoj ( leva skönt ) 4. Skolans värdegrund *) ej privata livshistorier, men relevanta personliga exempel. I verkstaden jobbar vi alltså med oss själva, de möjligheter och varierande typer av erfarenheter som är allmängiltiga: tankar från andra samtal eller läsningar, fantasier, önskningar... Alltså inte privata tankar som Jag önskar en ny cykel utan filosofiska (som till exempel den etiska stånd punkten): Det är bra att cykla. Eller Pengarna för en ny cykel bör gå till behövande barn i Afrika. Exemplen visar att många privata utsagor kan förvandlas till filosofiska om man till exempel frågar upphovsmannen: Vad är bra med en 13

16 ny cykel?, Vad kan man annars önska (för pengarna)? eller rent av Varför kan man önska sig en ny cykel? i stället för att fråga Varför vill du ha en ny cykel? Den sista frågan öppnar för en livshistoria. Då blir det lätt psykologiserande: vi fastställer orsakerna till en persons beteende i stället för att ta ställning till vad som är rätt handlande utifrån allmängiltiga argument. Eftersom det handlar om att arbeta med tankar eller idéer så är det viktigt att reducera verkstaden frå n personliga livshistorier (förutom för att belysa idéerna med korta relevanta exempel),, frå n kä nslor (förutom lusten eller glädjen av att arbeta med idéerna) och frå n svärmeri (surret av många tankar som kräver uppmärksamhet). Sådana ting ger upphov till ett svårkontrollerat behov att uttrycka sig, oberoende av vad den aktuella utredningens fokus är och inte är. Glorifierar man känslorna så blir de dessutom något som hindrar deltagarna från att tänka. Det kan gälla att försöka undvika rädslor och frustrationer liksom tvånget att söka det lustfyllda och skojiga (för dess egen skull) i alla sammanhang. Självklart är känslor som frustration över att inte förstå och glädjen över insikterna och det bättre samarbetet nödvändiga delar av en filosofisk process. Typiskt för många verkstäder, som tillverkar materiella ting, är att man slipar vidare på grundämnen och förbättrar sina produkter. Man slänger också bort det som inte håller måttet. I filosofiska verkstäder jobbar man med begrepp och producerar idéer, formulerade till exempel som frågor, teorier eller ståndpunkter. Dessa kan vara bra eller dåliga, sanna eller falska, riktiga eller oriktiga. Idéer kan kläckas fort och slarvigt och vara oklara, men de kan vara värdefulla för det. De kan också vara farliga. Feltänkandet och oklarheterna är mycket viktiga att hantera. I verkstäder liksom i många andra inlärningssituationer måste man alltså ha tid att sjä lv ta hand om sina fel. Det gäller att själv eller med arbetskamraternas hjälp få utrymme både att upptäcka brister och att korrigera dem. I filosofiska verkstäder gäller det att göra sig av med sina dåliga idéer. Men det kräver tid. Det krävs alltså tid att tillägna sig det filosofiska arbetssättet: kompetenserna, attityden och den undersökande gemenskapen. 14

17 Det filosofiska arbetssättet Den filosofiska attityden, de filosofiska kompetenserna (som antyds i Struktur 2: förmågan att fördjupa) med de filosofiska verktygen och deras olika delar över lappar varandra och kan därför blandas samman, det vill säga delarna kan vara svåra att helt exakt skilja från varandra. Men det är heller inte nödvändigt att dra klara gränslinjer. Även vaga begrepp är nyttiga. Det viktiga är att de i konkreta situationer ger oss ett språk som hjälper oss att identifiera och samtala om betydelsefulla fenomen i filosofikurser och filosofiska verkstäder. Om attityden är individens beredskap att vara filosofisk så visar hennes bruk av kompetenser att den finns. När vi ser på de bägge sakerna blir det tydligt på vilka sätt vi jobbar med oss själva i verkstaden. Den filosofiska attityden Den filosofiska attityden utgörs av ett komplex av dispositioner. Det gäller först och främst beredskap till a. häpnad (att våga verka dum en stund) b. förmåga att vara öppen för nya utgångspremisser (öppenhet) c. att finna motsägelser och motsatser (att leta, finna och tycka om sådana) d. sympati (inlevelseförmåga) e. att söka klarhet f. att se sig själv utifrån; ha distans till sina tankar genom att till exempel se dem som allas allmänna idéer eller förstå att man tänkt fel. Det går inte att tydligt nog understryka vikten av att söka, finna och visa upp dåliga eller felaktiga frågor, svar, argument och slutledningar. Dumhet och dåligt tänkande eller handlande ska inte döljas. Vi kan bara övervinna de svagheter vi identifierar. Utifrån ovanstående synsätt blir följande 15 argument för filosofi i skolan både relevanta och hållbara. 15

18 Argument för filosofi som eget ämne i grundskolan och gymnasiet. Dessa argument kan vara lämpliga att granska i en praktisk övning. Här kommer några förslag till formuleringar. Förslagen är under arbete och argumenten överlappar varandra. 1. Filosofiämnet ger oss den tid eller det utrymme som krävs för att vårda tänkande och samtal om viktiga ting: tänka igenom en ståndpunkt, att finna svar på viktiga frågor, att finna viktiga frågor och att bry sig om de (små eller stora) fel och misstag som sker hela tiden. ( Tiden kommer tillbaka i fler av argumenten. Detta är en övergripande formulering som preciseras i andra argument.) Premissen för att detta argument är hållbart är: Ett filosofiä mne har inte en pressad kursplan med specificerat innehåll. 2. Filosofi är odogmatiskt, det vill säga, inte bestämt till innehåll eller form (mer än tvånget till självständigt tänkande på gemensamma eller generellt vikta frågor). 3. Det finns alltså utrymme för fantasi (tankeexperiment) och möjligheter att pröva värdet av dem med logiska och andra vetenskapsfilosofiskt utvecklade metoder: tanketräning, studieteknik och vetenskapsteori. 4. Fel och misstag värderas positivt. De är nödvändiga vägar till bättre kunskaper. Att själv få ta hand om sina fel; att slippa att bli rättat eller nonchalerad när läraren bara går visare i sin kurs. 5. Omsorgen om idéerna (De får inte överges hur lättvindigt som helst; vilken idé som helst kan vara värdefull som mönster eller som avskräckande exempel. De får heller inte accepteras utan förståelse klarhet eller argument.) 6. Filosofi är en sammanhangs- och meningsskapande samt en för- och tvärvetenskaplig verksamhet, det vill säga, användbar bland annat studietekniskt i andra skolämnen (för att inte tala om resten av tillvaron). 16

19 7. Filosofin söker klarhet om det sanna, goda och det sköna. 8. Filosofin ger tid att kräva förståelse hos alla deltagare och klarhet avseende förutsättningar. (Här efterstävas nödvändig enkelhet i formuleringar och nödvändigt systematiskt arbetande med en sak i taget.) (Tid som gör att det viktiga hos olika deltagare framträder.) 9. Här måste vi lyssna på vad alla säger (om de menar sig ha något viktigt att säga) och försöka förstå meningen med det sagda. Och det måste därför finnas utrymme för oenighet och avslöjande av den skenbara enigheten. (Tid att koncentrerat lyssna.) 10. Träning av generella tankeverktyg (till exempel motsatser, motsägelser, distinktioner) tills förtrogenhet med dem uppnås. (Tid och intresse finns i filosofin.) 11. Öppenheten och beredskapen att ompröva utgångspremisserna. (Tid att systematiskt kika på dessa premisser.) (Se punkt 2.) 12. Träning på inlevelse och distans. Det senare bland annat i metasamtal kringverksamheten. (Tid) 13. Chans att vårda ta upp och bearbeta den spontana förundran som infinner sig. (Frihet från dogmer och andra kursmål än de jag antytt i denna artikel.) 14. Fördjupningen av erfarenheter: klargörande problematisering begreppsliggörande (till exemepl att finna nyckelord för viktiga idéer) bedömning. 15. Filosofin tar vara på generella insikter och utvecklar generell omdömesförmåga hos deltagarna. Litteratur Brenifier, Oscar Bare spør! Metoder for samtale i klasserommet. Cappelen Akademiske Forlag Børresen, Beate och Malmhester, Bo Låt barnen filosofera. Liber förlag (La barna filosofere. Den filosofiske samtale i skolen Høyskoleforlaget) Lindström, Lars Om bedömning och betygsättning av processarbete. I Bedö ma eller dö ma. Publikation av Skolverket. Lipman, Matthew Philosophy in the Class room. Philadelphia: Temple University Press 17

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren?

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur, Språk, Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? To be a creative

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

När eleverna vet mest

När eleverna vet mest Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng När eleverna vet mest When pupils know more than the pedagogues Mari Johansson Katarina Gråhamn Lärarexamen 270hp Kultur,

Läs mer

Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor.

Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor. 1 Handledningen till programserien Pedagogens retorik är avsedd att användas som ett stöd i lärarutbildningarnas retorik- och didaktikkurser samt i kurser som behandlar lärarrollen, dess grundläggande

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Malmö Högskola Lärande och samhälle Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Seven teachers views on the tablet in grades 4-6 Sandra Blad Dafina

Läs mer

Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A?

Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A? How are teachers helping their students to reach the grades

Läs mer

Retoriken verktyg och vinst i skolan

Retoriken verktyg och vinst i skolan Södertörns högskola Retorik fortsättningskurs Vårterminen 2006 B-uppsats Retoriken verktyg och vinst i skolan En undersökning av gymnasisters uppfattning om effekter av en kurs i retorik Av: Eva Kroon-Bisenius

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Akademiska uppsatsers uppbyggnad

Akademiska uppsatsers uppbyggnad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Februari 2014 Mats Dahllöf mats.dahllof@lingfil.uu.se Akademiska uppsatsers uppbyggnad Detta är en elementär introduktion till genren akademisk

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer