Samemästare, Studie om en provinsiell mästare från medeltiden i norrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samemästare, Studie om en provinsiell mästare från medeltiden i norrland"

Transkript

1 Samemästare, Studie om en provinsiell mästare från medeltiden i norrland Katarzyna Forsberg antikvarie Murberget, Länsmuseet Västernorrland

2 Innehållsförtäckning 1. Inledning s.2 Spekulationer på stilistiska grunder s.4 2. Presentation s.5 Pietá från Sättna kyrka s.5 Madonna från Resele kyrka s.5 Krucifix från Sidensjö kyrka s.5 Altarskåp från Junsele kyrka s.6 Altarskåp från Handöl kapell s.7 3. Analys s.7 Jesu framställning, jämförelse s.7 o Andra skulpturer i landet s.8 Övriga skulpturer s Madonnor och kontrapostställning s Huvud s Hår s Händer s Felaktig ikonografi s.14 De bemålade dörrarna s Samemästaren s Sammanfattning s Hänvisning och Litteratur s.18 2

3 1. Inledning Medeltiden är en lång period som för dagens människor oftast förknippas med ett feodalt samhälle utan större förändringar under 500 år. Dessutom kommer den mäktiga katolska kyrkan, digerdöden och andra märkliga företeelser som korståg att förknippa perioden med den mörka tiden. Man glömmer att det också handlar om en snabb samhälls- och kulturell utveckling i alla sorters samhällsområden. Detta är viktigt att komma ihåg när man tänker på medeltiden. Som jämförelse undrar jag om man får tänka sig att den moderna tiden vi kallar perioden efter franska reformationen (då är vi i slutet på 1700-talet) fram till idag (bara 200 år) skulle analyseras av framtida forskare som en enda period? När man tittar på medeltiden i Sverige måste man knyta landet till det övriga Europa eftersom samhället här i Skandinavien påverkades väldigt starkt av europeiskt inflytande; både från England via Norge och från Frankrike direkt eller via Tyskland och östliga kontakter via olika handelsvägar. Kommunikation med omvärlden skapade nya sociala mönster, ändrade uppfattningar på livet och döden och inte minst påverkade människor i norr med nya konststilar. Under de första hundra åren av medeltiden fanns det främst utländska mästare som byggde katedraler, skapade skulpturala utsmyckningar för de sakrala och sedan även för de profana/privata beställarna. Dessa mästare använde sig av inhemska medarbetare som allt eftersom blev mästare och öppnade egna verkstäder. Det finns många kända skulptörer och målare i slutet av medeltiden i centrala Sverige. En del av dessa har utländska ursprung som Hans Hesse och Johannes Stenrat från Lübeck, men även inhemska mästare som Lars Germundsson, Johannes Snickare och Jordan Målare. 1 Det finns en del arkivmaterial som berättar hur dessa konstnärer utförde arbeten i olika kyrkor eller hur man beställde verk från dem. Det finns också information om personer som donerade konstverken till olika kyrkor. Tyvärr är arkivmaterialet som berör norrländska trakter ganska så litet och det är svårt att hitta tydliga uppgifter om mästare verksamma här. Den enda mästaren känd vid namn är Haaken Gulleson från Fläcka by i Hälsingland. Han var verksam i början av 1500-talet. Det finns mycket skrivet om denna målare. Forskningen anser att det handlar om en man som hade ansvar för en hel verkstad där man tillverkade skulpturer på mer eller mindre löpande band. Det kunde ha funnits underleverantörer som tillverkade delar av en skulptur eller ett altarskåp. Haaken Gulleson ägnade sig åt att måla skulpturer. Ibland signerade han dem men oftast inte. Det finns idag sex signerade verk med Haaken Gullesons namn och väldigt många andra som man attribuerar till honom eller hans löpande bandverksamhet. Tyvärr har man inte kunnat få fram information om andra norrländska mästare och det är kanske omöjligt med tanke på att man inte har hittat nya sätt att studera verken. Detta är ett påstående som Lennart Karlsson, specialist på Haaken Gulleson, också framfört i sin nyaste bok om denne målare. 2 Kunskapen var inte bättre för 100 år sedan då intresset för medeltida kyrkokonst kom upp. Då grupperades en del av skulpturerna, som inte attribuerades direkt till Haaken Gulleson in i tre grupper, till tre olika mästare som trots allt antogs vara gullesonska elever. 3 3

4 Själv kom jag i kontakt med Haaken Gullesons verkstad redan för 20 år sedan då jag skrev en uppsats om tre gullesonska altarskåp från Norrland. Jag förstod ganska tidigt att jag stod framför en omöjlig uppgift för inget av de tre altarskåpen var Gullesons verk. Jag lyckades inte heller bevisa något nytt i denna fråga även om själva arbetet gav mig en blick in i problematiken. 4 Som många andra intresserade av om det är Haaken Gulleson eller inte, har jag velat komma med något nytt. Jag skulle vilja lämna Haaken Gulleson ett tag och presentera en självständig mästare verksam i Norrland vid medeltidens slut. Spekulationer på stilistiska grunder Den medeltida kyrkokonsten i Norrland är ett otroligt spännande pussel trots att många pusselbitar nog aldrig faller på plats. Pusselbitar om människor som gömmer sig bakom de provinsiella skulpturerna från mellannorrland blir det svårt att få information om. Källmaterialet är mycket begränsat och skulpturerna har tappat sina ursprungliga sammanhang; sällan är skulpturer kvar i sina genuina miljöer och många finns inte längre i de altarskåp de troligtvis har funnits från början. Skulpturerna är delvis ommålade och hårt restaurerade, med begränsad polykromi eller har tappat bort delar under dessa 500 år. Trots allt finns det förhoppning om att hitta pusselbitar från medeltiden. Denna undersökning består av tre skulpturer och två altarskåp från Norrland. De finns delvis i kyrkorna och delvis på Murberget länsmuseet i Härnösand. De två altarskåpen finns i Junsele kyrka i Ångermanland och Handöl kapell i Jämtland. En Kristusbild på ett krucifix hänger i Sidensjö kyrka i Ångermanland och två madonnor, en från Reselse kyrka från Ångermanland och en från Sättna kyrka i Medelpad, är deponerade i museets depositionssamling. Alla skulpturer är daterade till senare delen av medeltiden, ca 1500-talets början. De fem verken har många likheter vilket gör att jag vågar påstå att det handlar om samma mästare. En mästare brukar ha flera medhjälpare och det är möjligt att även här handlar det om ett samarbete inom en verkstad. Senmedeltiden hade svenska mästare eller utländska bosatta i Sverige. Men varför kan en mästare inte vara en same? Pietá från Sättna kyrka Madonna från Resele kyrka Krucifix från Sidensjö kyrka 4

5 Altarskåpet från Junsele kyrka Altarskåpet från Handöl kapell 2. Presentation Pietá från Sättna kyrka presenterar Maria med Jesus i Marias knä. Maria är klädd i en enkel klänning under en mantel med huvan på huvudet. Hennes sorgsna ansikte är oproportionerligt litet i jämförelse med kroppen. Huvudet är också avlångt. Hon sitter på en enkel bänk och håller sin son i knäet. Jesus har en liten kropp som mera påminner om ett barn än om en vuxen man. Kroppen är naken och bestänk med bloddroppar som i bröstpartiet är mycket stiliserade och utformade i tre sammankopplade röda sträck. Håret är långt och svart med törnekronan på. Ansiktet med skägg och öppen mun med synliga tänder har också bloddroppar och även ådermönster. Hela hans kropp har onaturligt formade kroppsdelar som syns mest i framställningen av hans högra arm. Madonna från Resele kyrka är mest förstörd av tidens tand. Hennes båda händer och nästan all polykromin är borta. Maria har långt och tungt fallande hår som från början var brunt. Hennes krönta huvud är mycket framåtskjutande och för avlångt och brett vid kronan. Ansiktet är mycket förstört men det finns lite mörk bemålning kvar på ansiktets sidor och svarta konturer vid ögonen samt den typiska röda kanten runt ansiktet. Madonnan har troligen haft Jesusbarnet vid sin högra hand. Hela figuren verkar onaturligt avlång och smal. Det finns antydan till en kontrapostställning, ett sätt att visa rörelsen i kroppen, då hennes högra knä kommer något fram. Krucifixet från Sidensjö kyrka består av den korsfäste Jesus och ett kors som är nytillverkat. Det ursprungliga korset saknas. Jesus hänger med huvudet lutat något framåt och på sidan. Hans tunga långa hår hänger över axlarna och törnekronan i grönt med röda taggar sitter tungt på huvudet. Ansiktet är avlångt och skäggigt och den öppna munnen visar tänder. Bloddroppar rinner från öppna sår från törnekronan, de spikade händerna och benen samt såret på höger sida. Ådermönster täcker hela hans kropp. Ländklädet är kort och målat i guld och mörkblå. Det typiska för denna mästares fingermönster på händerna syns något i den högra handflatan. Altarskåpet från Junsele kyrka är det i formatet idag största kända verk av denna provinsiella mästare. Det består av ett mittparti och två dörrar. Madonnan med 5

6 Jesusbarnet står i centrum omgivna av fyra helgongestalter, de två längst upp är kungar och de två längst ner är apostlar. Kungarnas attribut saknas men det kan vara S:t Olof och S:t Erik. En apostel håller en bok och en kalk i sina händer vilket syftar på aposteln Johannes. Den andra aposteln håller en bok och andra handen är borta. Därför är bestämningen omöjlig i detta fall. Madonnan med Jesusbarnet står på en måne och med solstrålar runt sig och ett radband i form av rosor runt hennes kropp. Det är en apokalyptisk framställning om Maria i universum. Bakgrunden är tyvärr borta men från början fanns där stjärnvalvet. Dörrarna är målade med fyra berättelser ur Marias och Jesu liv; Bebådelsen, Marias möte med Elisabet, Jesu födelse och omskärelse. Eftersom altarskåpet var hårt restaurerat 1965 är färgerna ommålade till en viss del. 5 Alla avbildade personer är helgon, även de målade på dörrarna. Det mest karaktäristiska för dessa målade gestalter är deras vridna munnar, oproportionerligt långa kroppar med tungt fallande kläder. Även här har ibland händerna ett rutigt fingermönster och det nyfödda Jesusbarnet en synlig och avlång navel. Altarskåpet från Handöl kapell består av ett mittparti och två dörrar. Mittpartiet föreställer den korsfäste Jesus i mitten flankerad av två unga kvinnor med långt hår. Kvinnorna bär kronor och håller händerna som till bön. Varje dörr är målad och föreställer en person. På ena dörren är polykromin knappt kvar och personen går inte att identifiera medan på den andra ser man S:t Olof, en helig kung med en yxa i ena handen och ett runt föremål i den andra. Hans kropp är avlång med tungt fallande röd mantel och hans ansikte har en något vriden mun. Händerna har oproportionerligt långa fingrar. De krönta kvinnorna är väldigt lika varandra. Deras ansikten är målade på ett enkelt sätt och händerna är målade med ett rutigt mönster på fingrarna. Skulpturernas kläder är vitmålade och så även kronorna. Kristus skäggiga ansikte är avlångt och den öppna munnen visar tänderna. Håret är långt, tjockt och svart med en törnekrona i grönt och rödmålade taggar. Kristus har ett kort ländkläde målat vitt på originalfärgerna. Resten av hans nakna kropp har polykromin kvar och består av mycket enkla målade blodstänk och svart målade ådror på hela kroppen. Det öppna såret vid högra bröstparti finns på sidan. Kristus har en tydligt målad navel. Korset som Kristus hänger på är nästan helt borta. Dorsalen/bakgrunden i mittpartiet är mycket förstört och är täckt med ett tygstycke. (Detta gjordes i samband med konserveringen från ) 6

7 3. Analys Jesu framställning, jämförelse Det korsfäste Jesus från Sidensjö kyrka och från Handöl kapell har många gemensamma drag. Mittpartiet från Handöl kapell Krucifixet från Sidensjö kyrka I båda verken är Jesus ländkläde mycket lika, båda har en tydligt målad navel, törnekronans utformning och det lidande ansiktet med svart skägg och synliga tänder i den öppna munnen finns på båda verken. Blodstänk och ådermönster på hela kroppen samt sidoplacering av såret på höger sida av bröstkorgen visas också på samma sätt. Jesus från Handöl kapell är dock enklare tillverkad. Dessutom är kroppens skulpturala utformning med tydlig bröstkorg hos Jesus från Sidensjö kyrka betydligt mer avancerad även om den ändå är oproportionerlig. I Pietá från Sättna kyrka finns en liten figur av Jesus tagen från korset. Det finns en berättelse om Marias känsla av att hålla ett litet barn i famnen när hon höll den nedtagne Jesus. Pietá presenterar den tolkningen genom att föreställa en vuxen man med skägg och långt hår men i barnstorlek. Denna figur har även de karaktäristiska dragen med tjockt svart hår, öppen mun och ådermålning, särskilt i ansiktet. Jesus är också oproportionerlig. 7

8 Pietá från Sättna kyrka Andra skulpturer i landet Det är mycket sällan som denna ådermålning förekommer på medeltida skulpturer. Det finns två liknande fall i Gästrikland, en i kyrkan i Hamrånge och de andra i Hille. Hillekrucifixet påminner mest om det undersökta krucifixet från Handöl och Sidensjö men är av betydligt högre kvalité. Krucifixen från Hille och Hamrånge har såret placerat på kroppens framsida, mera synligt och betydligt större samt ådringen har annorlunda utformning. I Hillekrucifixet är ådringen väl utförd och mycket realistisk. I Hamrångekrucifixet är det något mera stiliserat och format i ett tunt och avlångt mönster. Ett annat krucifix med stiliserade ådermålning finns i Bollnäs kyrka i Hälsingland. Men även här är stilen annorlunda. Adress till krucifixet i Hamrånge kyrka Krucifixet i Hamrånga kyrkan 8

9 Adress till krucifixet i Hille kyrkan Krucifixet i Hille kyrkan Adress till krucifixet i Bollnäs kyrka Krucifixet i Bollnäs k:a 9

10 Enligt Lennart Karlsson kommer Hillekrucifixet också från början på 1500-talet och är ett verk av en norrländsk mästare. Krucifixet från Hamrånge är äldre och kommer från talet. Det finns en möjlighet att vår mästare hade sett krucifixen och tagit intryck av dem. En annan intressant detalj är framställningen av den vuxne Jesus som barn i Pietá. En liknande Pietá finns i Historiska museet och kommer från Hedesunda i Gästrikland. Dessa två Pietá framställningar är de enda i hela Sverige där Jesus avbildas i en liten storlek. Även om dessa skulpturer liknar varandra och båda kommer från Norrland handlar det om olika mästare. Adress till Pietá från Hedesunda kyrkan Pietá från Hedesunda kyrkan Övriga skulpturer Några exempel på de stilistiska dragen: 1. Madonnor och kontrapostställning Madonnorna från Resele kyrka och från Junsele altarskåp är väldigt lika även i sin hållning med antydan till den gotiska stilens kontrapostställning. Madonnornas ena knä lyfts fram något men i båda fallen är knäet placerat oproportionerligt långt ner. De båda två madonnorna har nästan likadant över parti. De har samma dräktanordning över bröstet. 10

11 Madonnan från Reselse kyrka Madonnan från Junsele altarskåp 2. Huvudet Huvuden är onaturligt framåtskjutna med ganska breda kindpartierna. Hakan, munnen och ögonen i skulpturerna har samma utformning. Dock är ansiktsdragen svåra att jämföra eftersom Reselse madonnan är mycket förstörd. Pietá från Sättna kyrka och altarskåpet från Handöl kapell visar många gemensamma drag med skulpturerna i altarskåpet från Junsele kyrka. Det naiva, enkla sättet att framställa personer både som skulpturer och i bild är unikt. Mästaren hade svårt med proportionerna så att huvudena är små i jämförelse med kroppens storlek och kronorna är väldigt breda och djupa. Maria från Pietá har ingen krona men hennes huvudbonad är väldigt djup liksom hos de andra gestalterna. 11

12 3. Håret Figurernas hår faller med två tunga och tjocka slingor över skuldrorna. Handöl kapel Pietá Junsele kyrka Resele 4. Händerna Händerna är stora med målade svarta naglar och raka röda linjer som skapar ett rutigt mönster. Detta sätt att avbilda fingrar finns även i de målade dörrpartierna. Även tårna har svarta naglar. Bilden med händerna från Handöl kapell visar även den originalfärg som döljer sig bakom den vita bemålningen som måste ha gjorts på talet då många skulpturer blev 12

13 vitmålade. Man ville att de skulle påminna om skulpturer gjorda av marmor. Det är lite intressant att man inte bemålade hela skulpturen utan endast kläderna. Handöl kapel Pietá Junsele kyrka Junsele kyrka Sidensjö kyrka. Handflatan har tydligt fingermönster hos Kristus från 13

14 5. Felaktig ikonografi Det finns en ikonografisk framställning som är svår att förstå utifrån det medeltida sättet att presentera kristen lära. Altarskåpet från Handöl kapell visar på korsfästelsescenen med Jesus korsfäst i mitten, flankerad av två personer som i vanliga fall föreställer Maria och aposteln Johannes. Men i detta altarskåp ser vi två krönta kvinnliga gestalter som jag inte kan tolka alls. Sådan framställning är helt främmande och det kan tyda på att mästaren inte riktigt var kunnig på detta område. Eller är det kanske den samiska tolkningen av kristendomen? De bemålade dörrarna Målningarna på dörrarna i altarskåpen från Handöl kapell och Junsele kyrka är väldigt lika. Junsele kyrka, Marie bebådelse och mötet med Elisabet Junsele kyrka, Jesu födelse och omskärelse Handöl kapell, S:t Olof Personerna är ganska långa och klädda i stora klänningar och mantlar som ibland tungt faller ner på marken. Gloriorna är lika hos alla utom Jesusbarnet. Här vet man inte om Jesus ligger på en bädd av halm eller om det är en gloria som omfamnar hela hans kropp. Om Jesus ligger på halmen är det underligt att han inte har en gloria. Jesusbarnet i omskärelsescenen har gloria som dessutom är rikare dekorerad än alla de andras. 14

15 Det mest specifika för denna mästare är hans avlånga proportioner och inte sällan märkliga sätt att måla kroppar. Dessutom är hans sätt att måla mun och även övriga ansiktsdetaljer mycket egendomliga. De är förvridna och sitter på sätt och viss fel i bilden. De målade personerna har ibland alldeles för långa fingrar som ibland böjs onaturligt åt fel håll. Mest märkligt är nog vissa fötter som oväntat sticker ut ur kläderna i bilden. I Junsele altarskåp finns det i två bilder, bebådelsen längst upp till vänster och Jesu födelse längst ner till höger. I bebådelsen hamnar Marias fot långt borta från kroppen. Ett ögonblick trodde jag att det skulle föreställa Den Helige Anden eftersom den fattas i bilden. Samma fot återkommer också i den andra bilden där Den Heliga Anden inte brukar finnas, förstår jag att det handlar om något annat. Den nyfödda lilla Jesus ligger naken men knappast har han några spädbarnsdrag. Målaren ville förtydliga hans ögon, mun och bröst samt navel och det ger en känsla av att det ligger en gammal man där istället. altarskåpet från Junsele kyrka Ur bebådelsen i S:t Olofs bild ur altarskåpet från Handöl kapell 15

16 4. Samemästare Skulpturerna och altarskåpen kommer från trakter som tillhör samernas betesmarker och traditionellt är ett samiskt område. Samerna har sin egen naturpräglad religion och tradition men det finns många belägg för deras tidiga kontakter med kristendomen. I boken Övre norrlands historia finns det ett kapitel om De lapska offerplatsfynden som beskriver bland annat föremål som hittades i gravarna från tiden omkring och talen och från hela Norrlands område med Härjedalen i söder. Bland dessa föremål finns krucifix och hängkors. I boken finns några bilder på föremål från gravarna som visar att kors och krucifix kommer från nordvästra Europa, Ryssland, östbaltikum och från Sverige. Bland dessa kors finns det ett från Sverige med en tydlig romansk Kristusbild. De ryska korsen är mer dekorativa i sin formgivning. I gravarna finns även kors tillverkade av samer. 7 Korsformerna är många och varierar en del. I denna bok skriver författaren; En betydande mängd hängkors finns i offerplatsfynden. Möjligen kan några ha kommit i lapparnas händer i samband med missionssträvanden. Det stora flertalet har dock säkerligen kommit in som handelsvaror. Visserligen bör ju lapparna redan på talet genom köpmän och genom den bofasta, åtminstone till namnet kristna befolkningen på Hålogalandskusten 8, ha känt till, att korset var en kristen symbol, men säkerligen har man mest fäst avseende vid, att korsen innehållit magisk kraft. 9 Det är absolut möjligt att samerna använde korsformen på sitt eget sätt som kanske inte präglades av kristendomen. Detta är en tes som lika mycket kan tolkas omvänt; att vissa 16

17 samer tog till sig den kristna religionen och tolkade korsformen på sitt sätt men med kristen innebörd. Enligt min åsikt spelar det ingen roll om man är en same eller en person av någon annan folkgrupp. Trosuppfattningen ligger inte på denna nivå utan på den individuella. Dessutom vet man att trosuppfattningar gärna blandas med andra och särskilt med vidskepelser. Samerna kan inte vara ett undantag utan likt alla andra utövade de olika religioner samtidigt. Att olika tro kan gå hand i hand tycker även Christer Westerdahl i sin bok Sydsamer där han lämnar information om samernas möte med kristendomen redan under medeltiden. Det finns mycket som tyder på att lappar redan tagit emot kristna missionärer i tidig medeltid. Den förste kände i området är Stenfinn (Stefan?) som nämns av Adam av Bremen cirka Flera grupper räknades troligen tidigt som mer eller mindre kristna. Den katolska kyrkan var tolerant. Det kan mycket väl tänkas att lapparna förde en slags dubbel bokföring med bibehållen samisk religiös kultur. 10 Det finns också en berättelse om en samisk kvinna, Margareta, som kom till drottning Margareta i slutet av 1300-talet för att be om katolska präster för samer. 11 Den kristna tron bör införlivas med den kultur den kommer till. Vi har redan konstaterat att det finns kristna kors i samiska gravar och det är därför mycket möjligt att även de kristna skulpturerna i kyrkor som samerna troligen besökte, ibland är tillverkade av samiska hantverkare. Vi vet också att altarskåpet från Handöls kapell fanns tidigare i Frösö kyrka i Jämtland. Samerna hade en mötesplats där. Handöls kapell var redan från början tänkt som ett kapell för samer som under sommartid träffades där för kristna angelägenheter. Samer, som också kallades för fjällallmoge/lappallmoge, hade en kyrkogård i Handöl. Enligt ett protokoll från 1796 var den fast bosatta befolkningen, bönder i Handöl, ansvariga för kapellbygget, golv och tak. Fjällallmogen/samerna för de övriga kostnaderna som dörrar, fönster, bänkar, bönstol, altare och annat innan rede som kom från Frösö kyrka. 12 Altarskåpet i Handöl kapell är utvalt av samer kanske därför att det var en same som tillverkade det. Detta är endast en tes. 5. Sammanfattning Dessa medeltida verk har sällsynta stilistiska drag som gör det möjligt att attribuera dem till en verkstad eller en enskild mästare från Norrland. Personer avbildade av denna mästare är oftast oproportionerliga med ett litet huvud i jämförelse med kroppen. Samtidigt är huvudena oproportionerligt djupgående och kantiga vid kronan. Skulpturernas dräkter är mycket lika varandra och enkelt utformade. Kropparna är stela och endast Maria från Pietá avviker här lite. Bemålningen är enkel med karaktäristiska fingermönster, svarta naglar och avbildad navel. Kristusfiguren har ett stiliserat ådermönster som är ganska ovanligt under medeltiden. Hans öppna sår på höger sida av bröstkorgen är placerat på sidan mer än de övriga medeltida krucifixen där såret är synligt på framsidan. Målningarna har samma förvrängda ansiktsdrag, onaturligt avlånga kroppar med mycket märkligt målade fingrar, ibland också med fingermönster. Jag skulle vilja påstå att vi har här verk av samma mästare som både målade skulpturerna och målningarna på dörrarna. Skulpturernas naiva sätt att framställa helgon och även vissa bristfälliga ikonografiska fel skiljer sig från andra medeltida skulpturer från Norrland. Mästaren var en kunnig hantverkare men troligen självlärd och baserad på det bildmaterial som han hade tillgång till. Eftersom 17

18 liknande ådermålning av krucifix finns i Gästrikland kan man anta att han såg skulpturerna där i samband med samernas vintervistelser vid kusten och i södra Norrland. Hans egensinniga sätt att skulptera människor gör att man undrar om hans förlagor kanske fanns bland samer? Det finns en möjlighet att vi kan studera samma mästare i olika utvecklingsskeden, då krucifixet från Handöl är hans tidigare verk, sedan kommer Sidensjökrucifixet och sist Pietáframställningen som är mest avancerad. Det vore intressant om den framtida forskningen kan bestyrka min tes. 7. Hänvisning och Litteratur 1. Yvonne Lédel, Fyra manliga motiv från Haaken Gullesons skulpturverkstad, en granskning av medeltida träskulptur, 2003, sid Lennart Karlsson, Kretsen kring Haaken Gulleson 3. Henrik Cornell, Kyrklig konst i Hernösand 1912, sid Katarina Sokolowska, Haaken Gulleson och hans konst, tre senmedeltida altarskåp från Västernorrland, Lund Konserveringsrapporten om altarskåpet från Junsele kyrka, ATA Konserveringsrapporten om altarskåpet från Handöls kapell, ATA Gunnar Westin, Övre Norrlands historia, Umeå Området norr om Trondheim i Norge 9. Gunnar Westin, Övre Norrlands historia, Umeå Christer Westerdahl, Sydsamer, sid J. Nordlander, Lappkvinnan Margareta, Norrland Lars Thomasson, Handöls lappkapell, Jämten 1965, sid Bilder från Databasen från Historiska museet Medeltidsbilder 18

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Elevmaterial Livets steg om riter

Elevmaterial Livets steg om riter Elevmaterial Livets steg om riter Apachernas soluppgångsdans, Arizona, USA Människor har det gemensamt att de vill uttrycka det som är viktigt genom handlingar. När vi utsätts för starka sinnesrörelser

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar SPÖKET VALLONA SOM FILM OCH TV-SERIE Just nu pågår arbetet med att samla pengar för att göra film och tv-serie av Spökskeppet Vallona. I tv-versionen finns det plats för några extra specialskrivna spökhistorier

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso Välkomna till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk av i Moderna Museets samling. Gå tillsammans hela klassen. Behöver du hjälp med något, fråga Moderna Museets värdar. De berättar gärna om

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Väggarna talar. Några smakprov ur boken! Albertus Pictors kyrkor. Beställ på tel 018-55 66 20 eller order@ordbruket.se

Väggarna talar. Några smakprov ur boken! Albertus Pictors kyrkor. Beställ på tel 018-55 66 20 eller order@ordbruket.se Väggarna talar Albertus Pictors kyrkor Några smakprov ur boken! Beställ på tel 018-55 66 20 eller order@ordbruket.se Bilder begränsar och befriar Anders Wejryd, Svenska kyrkans ärkebiskop. Bilderna i kyrktaket

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Här nedan är exempel på ingångar till att se på och samtala om bilder.

Här nedan är exempel på ingångar till att se på och samtala om bilder. KONSTBILDER Bilder av mor och barn har följt oss från långt innan medeltiden och fram till våra dagar. Mest kända är skildringarna av Maria och Jesusbarnet. Detta hänger samman med att konstnärerna under

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Övningar att börja med Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Avslappningssagor kan vara bra att börja med, eleverna får träna

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar Symmetribegreppet Vi går igenom symmetribegreppet och undersöker vilka bokstäver i alfabetet som är symmetriska när vi delar dem med hjälp av en lodrät symmetrilinje. Vi målar en symmetrisk målning. Litteraturtips:

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Kapitel 13 Kroppen och mående

Kapitel 13 Kroppen och mående Kapitel 13 Kroppen och mående Aktivering 13.1. Är Emma vacker? Vi lär oss olika kroppsdelar på svenska. På väggen finns plansch med kroppsdelar. Gruppen lyssnar till ljudfilen i övning 13.1. och läser

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Övningshäfte till filmen Kroppen. ditt verktyg

Övningshäfte till filmen Kroppen. ditt verktyg Övningshäfte till filmen Kroppen ditt verktyg Filmen Kroppen - ditt verktyg kan beställas från Regionförbundet via telefon eller e-post. Regionförbundet Örebro län Tel. 019-602 63 00 E-post regionorebro@regionorebro.se

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Happy Valentine s day

Happy Valentine s day SC-0014 Happy Valentine s day Let love bloom! Snart är det Alla Hjärtans Dag! Passa på att skicka ett kort eller ge bort en liten gåva till dina nära och kära! Av materialet du fått kan du bland annat

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

UPPGIFT 8 A OCH B KÄLLANVÄNDNING - KLÄDERNAS HISTORIA

UPPGIFT 8 A OCH B KÄLLANVÄNDNING - KLÄDERNAS HISTORIA UPPGIFT 8 A OCH B KÄLLANVÄNDNING - KLÄDERNAS HISTORIA Uppgiftsformulering rätt svar 8a Förklara varför tavlan inte kan användas som källa. 8b Vilken av följande slutsatser kan du dra med kläderna som enda

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer