Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort"

Transkript

1 Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort

2 Produktkort bakgrund I projektet ville man utveckla leverantörernas kompetens inom de viktigaste faktorerna för konkurrenskraft, till exempel: Att skapa kontakter med beslutsfattare inom handeln Att knyta en affärsrelation Marknadsföring Frågor rörande förpackningar Logistik För att stödja kompetensutvecklingen inom de olika delområdena tog man fram verktyget Produktkortet

3 Produktkort Produktkortet hjälper mikroföretagare att identifiera de uppgifter handeln behöver om leverantören och produkten för att ta in en ny produkt i sitt sortiment. Med hjälp av produktkortet kan leverantören planera frågor angående produkten och dess logistik omsorgsfullt innan en ny produkt erbjuds till handeln. Leverantören kan själv bedöma möjligheterna för att produkten ska tas in i sortimentet med samma kriterier som handeln använder vid bedömningen av nya produkter.

4 Produktkortets mål Målet är att förbättra småföretagarnas möjligheter att få sina produkter i handelns sortiment på olika verksamhetsnivåer Effektiviserar samarbetet med handeln genom att skapa en systematisk grund för diskussion Systematisk produktutvärdering Fördjupad diskussion och fördjupat samarbete mellan företagarna och handeln Jämlikhet mellan leverantörerna

5 Produktkort I följande avsnitt presenteras produktkortet i närmare detalj I avsnittet presenteras produktkortets Bakgrund Användning Ifyllnadsexempel

6 Produktkortets verksamhetsmiljö Målföretag Små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin Storleksklass <10 personer Företagen är mycket ofta produktionsinriktade Övriga delfaktorer inom konkurrenskraft får mindre uppmärksamhet Ändå små och mellanstora leverantörer är viktiga för handeln Trender i efterfrågan Närproducerad mat Ekologisk mat Ekologi och etik Mångfald inom produktionen

7 Produktkortets verksamhetsmiljö Målföretagens verksamhetsmiljö Verksamhetens omfattning Butiksnivå MARKET Regionnivå Kedjesortiment

8 Produktkortets användning Produktkortet ifylls i företaget innan produkten presenteras för handelns representant Produktkortet ifylls fritt, med beaktande av de preciserande punkterna i ifyllnadsanvisningen Produkten presenteras för handeln med hjälp av kortet Produktkortet ifylls för alla produkter som presenteras för handeln

9

10 Produktkort Obligatoriska uppgifter om leverantören Obligatoriska uppgifter om produkten Preciserande grunduppgifter om produkten Preciserande bakgrundsuppgifter om produkten och leverantören

11

12 Plan för egenkontroll År 1995 stadgades i lagstiftningen att planering och genomförande av egenkontroll är obligatoriskt för alla företag inom livsmedelsbranschen. Sedan dess förutsätts alla livsmedelsföretag ha en skriftlig plan för egenkontroll. Egenkontroll är företagsintern verksamhet. Livsmedelslagen förutsätter att en aktör inom livsmedelsbranschen följer åtgärderna som antecknats i planen för egenkontroll i hela verksamheten Planen för egenkontroll ska vara skriftlig för att alla i företaget ha en enhetlig uppfattning om korrekta handlingssätt och för att alla i företaget ska kunna bekanta sig med anvisningarna gällande sitt arbete Datumet för den senaste planen för egenkontroll ska antecknas på produktkortet

13 Hjälp för planering av egenkontroll De minsta företagen får ofta rådgivningshjälp av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn De regionala enheterna i temagruppen Mat-Finland handleder, ger råd och ordnar utbildning i uppgörandet av planer för egenkontroll Till exempel i Helsingfors har man gjort upp modeller för egenkontroll för olika typer av företag, och dessa kan användas som hjälp vid planeringen i företagen Dessutom kan man be de regionala enheterna i temagruppen Mat-Finland om ytterligare information Man kan be om mer information hos livsmedelstillsynen i den egna kommunen

14 Grunduppgifter om produkten

15 Produktnamn och produktbeskrivning Produktnamn (på finska och svenska) Produktkod, GTIN-kod (f.d. EAN-kod) eller leverantörens grunduppgifter, eller identifierare som specificerar produkten (samma identifierare i t.ex. faktureringen) Produktens vikt (kg, g) Försäljningsenhet (st., kg, l) Försäljningspartiets storlek 1 (t.ex. 0,5 kg, 6 st. osv.) Försäljningspartiets storlek 2 (t.ex. 2 kg, 24 st. osv.) Produktmått (höjd, bredd, djup), anges i millimetrar (mm) Mått på försäljningsparti 1 & 2 (höjd, bredd, djup), anges i millimetrar (mm) Ursprungsland

16 GTIN-produktnummer Företaget som äger varumärket ansvarar för att ge GTIN-produktnumret, oberoende av var produkten tillverkas eller vem som tillverkar den. Varumärkets ägare kan hos de nationella organisationerna ansöka om en GS1-identitet, som ska vara i det ansökande företagets exklusiva användning Ägaren till en GS1-identitet kan således vara t.ex.: Tillverkare eller leverantör: om företaget tillverkar eller låter tillverkar en produkt i vilket land som helst och säljer denna under tillverkarens eller leverantörens eget varumärke

17 Produktdataprocesser: Produktkort: marknadsförståelse och kundbehov redan före produktspecifikation Vid beslut gällande sortiment och utrymmesfördelning i handeln ska varje produkt ställas i relation till en viss helhet -> särskiljande (varumärke) och identifiering (GTIN) ska övervägas i hanteringen av information Logistikbeslut (effektivitet, god ekonomi) förutsätter korrekta uppgifter om mått och egenskaper Handelns informationsssystem är ett centralt stöd för processen: Planeringssystem (sortiment, utrymmesindelning, logistiska modeller) Butikssystem (inkl. kassasystemet) En del av affärssystemlösningen (eller fungerande kontakter till logistikstyrning, ekonomiadministration och kundhanterings- och övriga analyssystem) Kontakter även mellan företag En enhetlig specifikation och gemensam information i anslutning till nycklarna är i allas intresse

18 Preciserande produktdata

19 Lämplighet för specialdieter: Exempel: Laktosfri Produkten innehåller mindre laktos än 10 mg/100 g Glutenfri Punkten ifylls ifall produktens glutenhalt är lägre än 20 mg/kg Innehåller inte ägg Bl.a. kex och andra bageriprodukter, färdigmat. Informationen riktas till personer med äggallergi (särskilt små barn) Utan tillsatser T.ex. yoghurt, drycker, bageriprodukter Innehåller inte nötter T.ex. sötsaker och kex. Informationen riktas till personer med nötallergier Allergenförteckning Ytterligare information:

20 Produktegenskaper: Produktens övriga märkningar och märken (t.ex. Svanenmärkning, märket för ekologisk produktion, ursprungsmärke osv.) Produktens hållbarhetsegenskaper (förvaringstemperatur, försäljningstid) Ingrediensförteckning (vid behov som separat bilaga) Produktens näringsegenskaper (mer information

21 Produktens näringsegenskaper (mer information Näringsinnehåll Värden som anges i näringsvärdesdeklarationen ska vara medeltal som baseras på en analys som tillverkaren gjort eller på en kalkylmässig uppgift Information om näringssammansättningen i finländska livsmedel och livsmedel som används i Finland finns på adressenwww.ktl.fi/fineli Värdet för näringsinnehållet i produktens ingredienser anges i gram Enligt beslutet om näringsvärdet finns det två sätt att ange näringsvärdet: kort deklaration (modell 1) och lång deklaration (modell 2) I den korta deklarationen ska åtminstone energiinnehållet och mängderna protein, kolhydrater och fett anges. I den långa deklarationen krävs åtminstone energiinnehållet och mängderna protein, kolhydrater, socker, fett, omättade fettsyror, näringsfiber och natrium.

22 Förpackningsinformation grundinformation gällande förpackningen Förpackningsmaterial Fiberbaserade material Plast Metall Glas osv. Förpackningens miljövänlighet (t.ex. återvinningsmöjligheter) Återvinningsmärke Återanvändbar förpackning Kompostering osv.

23 Ytterligare information om förpackningar: ECR:s publikation Myyntivalmiit myymäläpakkaukset ( Säljfärdiga förpackningar ) I publikationen behandlas de centrala kraven som ställs på förpackningar, särskilt säljfärdiga butiksförpackningar Publikationen ersätter broschyren Tehokkaat päivittäistavarapakkaukset ( Effektiva dagligvaruförpackningar ) av Handelns förpackningskommitté vid Finska Förpackningsföreningen Omfattar grundläggande information om förpackningar: Standarder Moduler Mått Märkningar

24 Beställnings-/leveransuppgifter Uppgifter angående beställning/leverans av produkten Beställningssätt (per telefon, per e-post, via elektroniskt ordersystem) Leveransparti (ifall annat än försäljningsparti) Beställnings-leveransrytm (tid från beställning till leverans) Säsong (produkten är tillgänglig under en begränsad tid/produkten är tillgänglig i tillräcklig mängd även under säsong).

25 Produktens bakgrundsdata

26 Produktbeskrivning Preciserande produktbeskrivning Preciserande produktbeskrivning och övrig i information om produkten

27 Produktens betydelse för konsumenten Produktens mervärde för konsumenten (köparen eller den slutliga användaren), t.ex. Målgrupp: kundgrupper för vilka produkten är avsedd i första hand Produkten har ett genuint nyhetsvärde (t.ex. smak, produkten är hälsosam, trendig, traditionell) Lokal prägel (produkten eller leverantören medför betydande lokalt värde för konsumenten) Förpackningen är lätt att öppna/återförslutningsbar Produkten är säsongsartad (säljs endast under säsonger (påsk, jul) eller efterfrågan varierar efter säsong) Motsvarande produkter finns inte på marknaden eller i t.ex. affärens sortiment.

28 Leveransförmåga Leverantörens produktionskapacitet och leveransberedskap Leveransförmåga (produktionskapacitet) Dag/vecka/årsnivå Hur utbredd distribution av produkten man vill uppnå Nuläge och mål, t.ex. 2 3 år T.ex. Butik, region, affärsgrupp

29 Ifyllnadsanvisningar

30 Case-exempel för ifyllnadsanvisningar Nedan presenteras enkla exempel för ifyllnad som stöd för användningen av produktkortet

31

32

33

34 Produktkort Produktkort och ifyllnadsanvisningar:

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1)

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Livsmedelssäkerhetsverket Evira Sida/sidor 1 / 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt 3 2 Lagstiftning. 4 3 Kontrollmetoder och tekniker.

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? Stefán Gíslason TemaNord

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020

NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 1 2 NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan Förord n Skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem BRA MAT I FÖRSKOLAN Förord Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Anvisningar för ekologisk produktion 8

Anvisningar för ekologisk produktion 8 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Anvisningar

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Svenska - ruotsi GUIDEN. Bli företagare i Finland

Svenska - ruotsi GUIDEN. Bli företagare i Finland Svenska - ruotsi GUIDEN Bli företagare i Finland Inledning Inledning Att grunda ett eget företag är ett bra sätt att få arbete i Finland. Denna guide är avsedd för dig som vill grunda ett företag i Finland.

Läs mer