Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813"

Transkript

1 Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813 Aboa Mare är det gemensamma namnet för sjöfartsutbildningen vid Axxell och Yrkeshögskolan Novia. Vaktstyrmän och vaktmaskinmästare får sin utbildning vid Axxell. Vid Yrkeshögskolan Novia utbildas sjökaptener och sjöingenjörer. Dessutom har Aboa Mare en omfattande kursverksamhet för sjöfartsbranschen och övriga intresserade. Välkommen till läsåret ! 1

2 2

3 LÄSÅRET Läsåret Höstterminen Vårterminen KONTAKTUPPGIFTER: ENHETSCHEF Per-Olof Bonken Karlsson (02) UTBILDNINGSLEDARE Robert Robi Stolpe utbildningsledare för vaktstyrmän och vaktmaskinmästare EGENLÄRARE Maria Lindell-Luukkonen (02) KLASSTYRMÄN/KLASSMÄSTARE Robert Stolpe klasstyrman för första årets ungdomsstuderande Maria Lindell- klasstyrman för VS1 (vaktstyrman ungdom, börjat 2014) (02) Luukkonen och VSV1 (vaktstyrman vuxen, börjat 2015) Jami Toivonen klasstyrman för VS2 (vaktstyrman ungdom, börjat 2013) och VSV2 (vaktstyrman vuxen, börjat 2014) Bertel Henriksson klassmästare för VM1 (vaktmaskinmästare ungdom, börjat 2014) och VMV1 (vaktmaskinmästare vuxen, börjat 2015) (02) Timo Virtanen klassmästare för VM2 (vaktmaskinmästare ungdom, börjat 2013) och VMV2 (vaktmaskinmästare vuxen, börjat 2014) Lärarna och personalen är anställda antingen av Axxell eller Yrkeshögskolan Novia, men undervisar på båda stadierna, vilket gör att det är svårt att veta vilken e-postadress de har. Därför är det enklast att använda adressen: då man vill nå lärarna. Hela personalens kontaktuppgifter hittar du på Skolans adress: Axxell, Aboa Mare Hertig Johans parkgata Åbo 3

4 AXXELL STUDIEBYRÅ Carina Cia Virkama studiesekreterare (02) Lena Forsman kurs- och studiesekreterare (02) Till studiebyrån är du välkommen då det är något du undrar över i studieväg t.ex. om du behöver studiekort, studieintyg, studieregisterutdrag, hjälp med studiestöd eller behörighetsansökan. Kom ihåg att anmäla eventuella adress- och telefonförändringar så fort som möjligt (detta kan du också göra själv via Wilma). Observera att studiebyrån också har andra arbetsuppgifter och kan därför inte har mottagning hela tiden, men vi nås även via e-post. Axxells studiebyrå nås på: och/eller Axxells och Novias gemensamma studiebyrå e-postadress är: HEMSIDA Aboa Mares egen hemsida finns på adressen På intranätet finns läsordning, viktig information, kursinformation (kurs PM). Användarnamn: marstud lösenord: 1516 Gilla oss på Facebook https://www.facebook.com/aboamare https://www.facebook.com/axxellutbildning ELEVFÖRENINGEN ENÅ Elevföreningen vid Navigationsskolan i Åbo r.f. (ENÅ) är en förening med syfte att övervaka elevernas intressen samt öka trivseln och sammanhållningen i skolan. Uppdaterad information och information om evenemang hängs upp på anslagstavlorna vid kopieringsmaskinen. BIBLIOTEKET Bibliotekarie Siv Österman är på plats i sjöfartens bibliotek onsdagar efter kl. 13. Övriga tider nås hon per e-post på adressen per telefon (02) eller Nunnegatans lånedisk i biblioteket (02) Biblioteket på sjöfarten är ett handboksbibliotek och det går inte att låna böcker ut ur huset. Alla ansvarar själva för att böckerna återförs till hyllorna. All utlåning sker i biblioteket vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Nunnegatan 4, A-huset, andra våningen. Biblioteket är öppet mån - ti kl , ons - fre kl (sept. - maj), tfn (02)

5 DATAANVÄNDNING Logga in på skolans datorer Alla studerande har tillgång till skolans datorer. Under första studieveckorna får studerande ett Noviadataavtal där det framgår användarnamn och lösenord. Detta användarnamn och lösenord används enbart till att logga in på skolans datorer, som är i Novias nätverk. Kom ihåg att byta lösenordet första gången du loggar in och sedan alltid då datorn ber om det. Det nya lösenordet bör vara minst 8 tecken långt och innehålla åtminstone en siffra i mitten av lösenordet - men får inte börja eller sluta med en siffra. Ifall du inte godkänner användarvillkoren så förfaller användarnamnet och kontot stängs. Användarnamnet och lösenordet är dina personliga och får aldrig ges ut till andra. Axxell e-post och Wilma Under första veckan får studerande även en Axxell e-postadress samt användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet används för Axxells e-post och Wilma. För att läsa din e-post ska du logga in på webmail. För att så långt som möjligt säkerställa att e-post kommunikation sker mellan rätt parter så använder lärarna enbart denna e-postadress, så det lönar sig för dig att kolla e-posten regelbundet (minst 2 ggr/vecka). I Wilma kan du följa med dina studieprestationer, läs mera om detta under rubriken Primus och Wilma. PRIMUS OCH WILMA Axxell använder skoladministrationsprogrammet Primus för att registrera uppgifter om dig och dina studieprestationer. I Wilma (www-baserad anslutning till Primus) kan du följa med dina studieprestationer, din läsordning för varje vecka och kontrollera din närvaro/frånvaro. Du kan ta i bruk din Wilma när du fått dina lösenord. Vi ber dig vara observant på att uppgifterna om dig själv och dina studier är korrekta. Efter varje avslutat delmål (kurs) förs delmålsvitsordet in i registret av studiesekreteraren. I normala fall blir vitsordet synligt ca en månad efter att delmålet tar slut. Dina vårdnadshavare kan se dina studieprestationer och din frånvaro efter att de fått användarrättigheter. På Wilmas anslagstavla förmedlas officiell information. I Wilma kan du också läsa och skicka interna meddelanden till lärare och annan personal. Kom ihåg att meddela studiesekreteraren på studiebyrån om dina eller din vårdnadshavares personuppgifter ändrar under läsåret, t.ex. vid byte av adress eller telefonnummer. KURSANMÄLAN Studerande på ungdomslinjen följer läsordningen och behöver inte anmäla sig till de obligatoriska kurserna, däremot nog till valfria kurser. Läsordningen finns på Aboa Mares intranät och på anslagstavlan. Studerande på vuxenlinjen anmäler sig till varje kurs på listorna som finns i mappen nära läsordningen/kopieringsmaskinen. Anmälningen skall göras senast två veckor före kursstart. OBS! Anmäl dig endast till kurser som du verkligen tänker gå på. Ifall du blir förhindrad måste du se till att ditt namn blir struket från listan, så att vi vet hur många som kommer på respektive kurs och att ingen blir utan plats på grund av att kursen verkat fullsatt! 5

6 KURSER Alla kurser har obligatorisk närvaro vid Axxell Aboa Mare. Detta gäller även vuxenstuderande. Vid kursens början bör samtliga studerande som ämnar slutföra kursen vara närvarande. Då studerande vill få en kurs tillgodoräknad (erkännande av kunnande) bör studerande kontakta utbildningsledaren i god tid före kursens början. (Se nedan Erkännande av kunnande) OBS! Läs regelbundet din e-post där lärare skickar ut information om och uppgifter till kurserna! KURSINTYG Vissa kurser berättigar till intyg (certifikat) på avlagd kurs. Kom ihåg att hämta ditt intyg från infodisken efter avlagd kurs. Håll noga reda på intygen. Det lönar sig alltid att för säkerhets skull ha en kopia hemma på alla intyg. NÄRVARO En studerande skall delta i undervisningen ifall han eller hon inte har beviljats befrielse från den (Lag om yrkesutbildning 630/1998, 34). Delta i all undervisning och handledning och utför givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. (punkt 3 i Axxells Trivsel- och ordningsregler). Om du behöver ledighet av en privat orsak bör du be om lov i god tid på förhand. Du söker om lov på blankett som du kan skriva ut från Wilma och den ska lämnas in senast en vecka i förväg till studiebyrån eller egenläraren. Är du under 18 år skall också din vårdnadshavare underteckna ansökan. Egenläraren kan bevilja en dags frånvaro och frånvaroanhållan som berör mer än en dag godkänns av enhetschefen. Reglerna om närvaro tillämpas även om du går i bilskola, alla körtimmar skall förläggas till fritiden. ALL FRÅNVARO SKA ANMÄLAS! Är du sjuk skall du utan dröjsmål meddela läroanstalten per telefon (02) Cia/ Maria eller till läraren. Vid sjukfrånvaro ska du ha ett intyg av skolhälsovårdaren, hälsovårdare eller läkare fr.o.m. andra dagen. Är du sjuk en dag då det i undervisningen sker någon form av examination, såsom tent, inlämning av uppgift, presentation av uppgift, ska du ha sjukintyg fr.o.m. första dagen. Sjukintyget ska lämnas till egenläraren inom en vecka från att du återvänt efter sjukfrånvaron. Om du blir sjuk under inlärning i arbetet-perioden, gäller samma regler, d.v.s. meddela både läroanstalten och inlärning i arbetet-platsen att du blivit sjuk, samt lämna in sjukintyg till egenläraren. Frånvaro från undervisningen, såväl närstudier som inlärning i arbetet, innebär att du har gått miste om en del inlärning eller att ditt kunnande inom området inte har kunnat påvisas. Detta medför att inlärningen eller prestationen bör kompletteras på ett eller annat sätt. Du ansvarar själv för att ta reda på vilket kunnande som ska kompletteras eller påvisas. Om du på grund av sjukfrånvaro behöver få extra stöd eller handledning skall du vända dig direkt till läraren. Lärarna ger inte extra handledning på grund av olovlig frånvaro eller beviljad ledighet. 6

7 SKOLAVGIFTER Studiematerial så som pennor, papper och fickräknare står du själv för, likaså ev. kursböcker. Studerande med behov av särskilt stöd (och som har IP) kan få tillgång till talböcker eller ljudfiler avgiftsfritt. KOMPENDIER Köps av Bjarne Leinonen (vaktmästare, rummet närmast huvudingången). Han säljer även praktikhandböcker. PRAKTIKRESEERSÄTTNINGAR Spara alla kvitton och hämta dem med ditt kontonummer till Cia i studiebyrån. Vi fyller tillsammans i ett utgiftsverifikat som sedan skickas till ekonomibyrån för utbetalning. SKOLRESESTÖD Studerande vid yrkesläroanstalter är berättigade till stöd för skolresor från FPA. Skolresestöd betalas som ersättning för dagliga skolresekostnader. Du kan få skolresestöd om avståndet mellan bostaden och läroanstalten är minst 10 kilometer i ena riktningen och kostnaderna överstiger 54 euro per månad. Ifall skolvägen är längre än 100 kilometer betalas skolresestödet för högst 100 kilometer per riktning. Vänd dig till studiesekreteraren (Cia) för att ansöka om skolresestödet. Du hittar mer information om skolresestödet på Folkpensionsanstaltens hemsidor STUDIESTÖD Studerande som fyllt 17 år kan anhålla om studiestöd från Folkpensionsanstalten (FPA, på finska KELA). Det finns bra information om stöd för studierna på FPA:s egna hemsidor (www.fpa.fi, under Studerande ). Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst eller fylla i pappersblanketten och lämna in den till studiebyrån. Blanketten finns att få på studiebyrån eller FPA:s hemsidor (blankett OT 1r). Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Ansökan måste således inlämnas till FPA eller läroanstalten inom den månad från vilken du vill att stödet ska betalas. Vänd dig till studiesekreteraren (Cia) om du har frågor kring studiestödet. STUDIEKORT Studerande som studerar på heltid vid Axxell och som är närvarande kan få: VR:s och Matkahuoltos blanketter med vilka du kan gå och köpa rabattkort från deras kontor. Det finns även en möjlighet att ansluta sig till Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry och få deras studiekort. Se eller Finlands Svenka Skolungdomsförbund rf FSS. Se LUNCH Lunchen serveras i Sodexo i bottenvåningen. Axxellstuderande (närvaroanmälda) äter gratis mot uppvisande av FPA-kort. De som har specialdiet bör kontakta Sodexo. 7

8 NYCKLAR Magnetnyckel till skolan kan lösas ut av Bjarne för en pant på 30. Av det fås 20 tillbaka den dag då nyckeln återlämnas. Med nyckeln kommer man in i skolan när dörrarna är stängda. Dörrarna till skolan är öppna måndag - fredag kl , därefter kommer man in med magnetnyckeln. Man bör dock vara ute ur skolan senast kl PARKERING Cyklar ställs i ställningarna framför skolan. Bilparkeringen på gården är avgiftsbelagd. FÖRSÄKRING Alla studerande är försäkrade under skolarbetet/ombordpraktik, men inte under fritiden (ombord heller) så det är viktigt att du tar en fritidsförsäkring. Vid olycksfall skall en anmälan göras till försäkringsbolaget. Om en olycka inträffar bör du själv kontakta studiebyrån/klasstyrman/klassmästare för att göra en skadeanmälan. EGENLÄRARE Varje studerande i Axxell har en egenlärare. Han/hon är din och dina vårdnadshavares kontaktperson vid Axxell. Vi strävar efter att du har samma egenlärare under hela din studietid. Egenläraren är den person du skall vända dig till då du behöver hjälp, information m.m. Det är till egenläraren du bör ge dina sjukintyg, anhållan om frånvaro m.m. Egenläraren handleder studerande huvudsakligen i grupp och på schemalagda tider. Målsättningen är att i grupp ge studerande så goda färdigheter och möjligheter att studera att de klarar av studierna inom utsatt tid samt får färdigheter också för vidare studier. Gällande ärenden som är känsliga eller konfidentiella kan du diskutera med egenläraren individuellt. Under egenlärarträffar övar studerande upp sina studietekniska färdigheter ss. anteckningsteknik, tidsanvändning, inlärningsstrategier, faktasökning och lästeknik. Egenläraren ansvarar för att studeranden har en personlig studieplan, vid behov en individuell plan för hur studierna skall ordnas (IP), att samarbetet mellan hem och skola fungerar osv. På Aboa Mare stöds dessa uppgifter dessutom av klasstyrman/mästare. 8

9 EXAMENS OMFATTNING En grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av: Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp o uppdelade i obligatoriska examensdelar, kompetensområdet och valbara examensdelar beroende på bransch o inlärning i arbetet (IA) minst 30 kp o förvärvande av färdigheter i företagande minst 8 kp Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp o Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Modersmålet, svenska 5 kp Det andra inhemska språket, finska 2 kp Främmande språk, A-språk (engelska) 2 kp Valbara delområden 2 kp o Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp Matematik, 3kp Fysik och kemi, 2 kp Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den, 1 kp Valbara delområden, 3 kp o Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet, 8 kp Samhällsfärdigheter, 1 kp Arbetslivfärdigheter, 1 kp Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp Valbara delområden, 3 kp o Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp Valbara delområden, 7 kp Fritt valbara examensdelar, 10 kp (som ska vara något av följande) o Yrkesinriktade examensdelar o Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet o Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier o Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling o Individuella examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet Från och med har alla grundexamina förnyats och studerande som har påbörjat sina studier före har överförts, om samtycke getts därtill, till den nya läroplanen. 9

10 INLÄRNING I ARBETET En grundexamen utgör totalt 180 kompetenspoäng, varav minst 30 kp är inlärning i arbetet, IA. Det betyder att en del av studierna försiggår på en arbetsplats, där den studerande har möjlighet att ta del av det nyaste inom branschen. Inlärning i arbetet möjliggör flexibilitet i och individualisering av studierna för studerande som av olika orsaker är i behov av egna studiearrangemang. Individuella studieval kan också tillgodoses på andra sätt. Dylika arrangemang dokumenteras av egenläraren i studerandes PSP (personlig studieplan). ERKÄNNANDE AV KUNNANDE Du som har t.ex. studier efter grundskolan, arbetserfarenhet eller andra intyg kan få ditt kunnande erkänt. Egenläraren går igenom principerna för erkännande av kunnande på en egenlärarträff och hjälper dig med ansökan. Ansökan görs på en officiell blankett som kan laddas ned från Axxells hemsida. Till ansökan skall bifogas kopior av intyg, betyg m.m. Lämna in blanketten minst 2 veckor innan delmålet eller examensdelen du önskar få erkänd börjar. I den personliga studieplanen märks ut vilka tidigare studier eller arbetserfarenhet du fått erkända. PERSONLIG STUDIEPLAN (PSP) Alla studerande har en personlig studieplan (PSP). Den personliga studieplanen består av ett personligt modulschema och den information som finns i studieregisterprogrammet Primus/Wilma. Den personliga studieplanen (PSP) ger dig en överblick över dina studier. Under första perioden gör du upp din PSP för dina studier tillsammans med egenläraren och utbildningsledaren. I din PSP ser du vilka delmål som ingår i dina studier. I PSP skriver du in dina individuella val, märker ut framskridandet i studierna och erkännande av kunnande. Under studierna har du perioder med inlärning i arbetet. Inlärning i arbetet sker i regel under hela perioder och i modulschemat kan du se när perioderna infaller. Under studierna uppdaterar du den personliga studieplanen vid egenlärarträffarna. KOMBISTUDIER Kombiexamen kan innebära att du avlägger två examina, en grundexamen inom yrkesutbildningen och studentexamen eller två yrkesinriktade grundexamina. Kombistudier innebär att du kan avlägga moduler och kurser vid en annan läroanstalt eller inom ett annat studieområde i Axxell än ditt eget. Studierna ger dig möjlighet att bredda och anpassa din utbildning enlig dina egna önskemål. Du får möjlighet att utöka dina kunskaper och din kompetens med sikte på arbetslivet eller på fortsatta studier. Kombistudier ger dig en bättre och bredare grund att stå på. Kombistudier förs in i din personliga studieplan. Du kan till exempel välja att avlägga en eller flera perioder vid ett gymnasium, en annan yrkesläroanstalt eller välja ur en folkhögskolas utbud. Du kan också välja att studera en period vid i din egen skola inom en annan bransch. BEDÖMNING Bedömningen av kunnandet sker via yrkesprov eller övrig bedömning, såsom uppgifter, tenter osv. Det finns en beskrivning för alla examensdelar och där framgår vad delmålet innehåller och vilken kunskap 10

11 man skall ha efter avslutat delmål. Delmålen bedöms utan vitsord när det gäller yrkesinriktade examensdelar och med vitsord i gemensamma examensdelar. För att studerande framgångsrikt ska kunna delta i yrkesprov får studerande feedback på sin inlärning i delmålen. Man kan alltså delta i yrkesprov först då man har den kunskap som krävs i yrkesprovet. Vitsordsskala: Berömliga kunskaper B3 Goda kunskaper G2 Nöjaktiga kunskaper N1 Klar för yrkesprov Ej klar för yrkesprov, delmålet bör kompletteras Ej klar för yrkesprov, delmålet bör tas om Anpassade vitsord Det är möjligt att individuellt anpassa delar av examen/hela examen. För att kunna få ett anpassat vitsord i någon del krävs att du och dina vårdnadshavare har godkänt beslut om anpassning. Vitsordsskala Berömliga kunskaper B3 A Goda kunskaper G2 A Nöjaktiga kunskaper N1 A Anp, klar för yrkesprov HÖJNING AV VITSORD Ett godkänt vitsord kan höjas endast en gång genom anhållan till ifråga varande lärare inom sex månader efter att provet har godkänts. Du kan också höja vitsordet i en hel examensdel en gång inom den tid utbildningen besluter om. Anhållan om höjning av vitsord görs till utbildningsledaren. KOMPLETTERING AV PRESTATIONER Ett delmål (kurs) inleds och avslutas i regel under en period. Då delmålet avslutas gör läraren en bedömning om du har det kunnande som krävs för att få gå upp till yrkesprov. Är du klar för yrkesprov noteras detta i Wilma som klar. Är du inte klar för yrkesprov finns två andra alternativ. Läraren bedömer om du kan komplettera delmålet eller om du om du måste ta delmålet på nytt. Kan du komplettera delmålet noteras det i Wilma som komp. Till komplettering fogas en text om vad som skall göras och inom vilken tid för att få delmålet godkänt. Om du inte kan komplettera prestationen bedöms du med en nolla (0). I de Gemensamma ämnena (GEM) bedöms du med vitsord. Om du vid delmålets slut har ett underkänt vitsord kan det rättas till under följande period. I Wilma framgår vad som krävs för att få delmålet godkänt. Är du på inlärning i arbetet på annan ort än studieorten under följande period kan du få en period till på dig att komplettera ditt underkända vitsord. Därefter avslutas delmålet och är vitsordet fortfarande underkänt bör delmålet gås om. Om ett delmål utvärderas med tent sker det första tenttillfället i samband med undervisningen. Om du av någon orsak inte kan delta i tenttillfället eller får underkänt finns det möjlighet att tentera vid två omtentamenstillfällen utöver delmålets tenttillfälle. Datum för omtentamenstillfällen meddelas av läraren då delmålet inleds. 11

12 Om du uteblir från ett utsatt tenttillfälle, anses tillfället förbrukat ifall du inte har en giltig orsak (sjukintyg el. dyl.). Om du är underkänd i delmålet efter att du tenterat den tre gånger, måste du gå om delmålet. Du skall anmäla dig inom utsatt tid till ett omtentamenstillfället. Försenad anmälan beaktas inte. Kom i tid till omtentamen, förseningar accepteras inte. Till omtentamenstillfället tar du med dig pennor, gummi och vid behov fickräknare. Mobiltelefon och annan elektronik är förbjuden. Inom delmålet skall du utföra de uppgifter och övningar som ingår i delmålet och du har i regel överenskomna inlämningsdatum för dessa. Om en övning eller en uppgift inte är färdig, ogjord eller i övrigt bristfällig noteras den som underkänd (med en nolla) efter att överenskommet inlämningsdatum passerat. Du kan få möjlighet att komplettera uppgiften. Ifall kompletteringen beror på sjukfrånvaro sker bedömningen av uppgiften i förhållande till delmålets bedömningskriterier. I övriga fall innebär kompletteringen en extra handledning för dig, vilket enligt bedömningskriterierna i regel gör att prestationen motsvarar N1. För eventuella kompletteringar fastslår läraren alltid ett inlämningsdatum före utgången av följande period. Om du har en IP har du vid behov möjlighet till extra handledning även under själva tentamenstillfället eller att komplettera dina svar muntligt. OMTENTAMEN Omtentamenstillfällen ordnas genomsnittligen en gång i månaden på fredag kl : Höstterminen 2015: Vårterminen 2016: 28 augusti 2 oktober 6 november 4 december 15 januari 12 februari 18 mars 15 april 13 maj 3 juni Anmälningen till omtentamen sker senast 10 arbetsdagar på förhand enligt följande: Studerande anmäler sig genom att skriva sitt namn, grupp, kurs och tentator (lärare) i omtentamensmappen som finns i hyllan vid kopieringsmaskinen. RESURS- OCH BONUSTIMMAR Delmålens undervisningstimmar delas in i resurstimmar och bonustimmar. Resurstimmar är de schemalagda undervisningstimmar som alla studerande deltar i. Bonustimmar är de schemalagda undervisningstimmar som de som uppnått kunnande inte behöver delta i. På bonustimmar repeterar studerande, övar mera och får man handledning. Läraren avgör vilka lektioner som är resurs- och vilka som är bonustimmar, det syns inte i schemaläggningen. Bonuslektioner utgör maximalt 20 % av delmålet. RÄTTELSE AV BEDÖMNING Om du är missnöjd med bedömningen, diskutera då alltid i första hand med den lärare som gett dig vitsordet. Om du fortfarande är missnöjd kan du begära omprövning av bedömningen. 12

13 SPECIALUNDERVISNING Om du har inlärnings- eller andra svårigheter som påverkar studierna kan egenläraren tillsammans med dig göra upp en Individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP). I IP:n planeras sådana stödinsatser som kan stöda lärandet. Lärarna beaktar studerande med särskilda behov i sin undervisning, men studerande bör själv aktivt be om hjälp, stödåtgärder och handledning och även aktivt ta emot den. Via Wilma finns det möjlighet att informera om dina inlärningssvårigheter eller faktorer som påverkar inlärningen. Texten skrivs i samråd med dig och dina vårdnadshavare vid inledandet av studierna och justeras vid behov under studiernas lopp. STÖDUNDERVISNING Studerande som av olika orsaker (inte privata resor eller skolk) blivit efter i undervisningen har möjlighet att få stödundervisning under delmålets gång. Om du märker att du har svårt med något ämne eller någon uppgift bör du alltid berätta det för läraren för att få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Du kan också diskutera ditt stödbehov med egenläraren om du tycker att du behöver stöd i något ämne. INTERNATIONELL VERKSAMHET Axxell samarbetar med flera europeiska yrkesutbildningsanordnare vilket gör det möjligt för studeranden att avlägga en del av sina studier och/eller inlärning i arbetet utomlands. För mera information kontakta internationella kontaktpersoner via e-post FORTSATTA STUDIER Grundexamen från en yrkesläroanstalt ger förutom allmän behörighet även goda möjligheter till fortsatta studier på tredje stadiet, d.v.s. vid yrkeshögskolor eller universitet. Examensdelsvalen vid Axxell är viktiga och bör göras med eftertanke speciellt av de studerande, som planerar att fortsätta studera efter din grundexamen. Förutom urvalsprovet inverkar medeltalet på samtliga ämnen som på ditt avgångsbetyg är bedömda med vitsord kraftigt på antagningen. Handledning till vidare studier ger koordinatorn för vägledning och rekrytering Kjell Forsman , Handledningen sker i första hand per distans. SKOLTRIVSEL och förebyggande antimobbningsarbete vid skolan Skoltrivsel och trygghet är en viktig del av skoldagen och en förutsättning för inlärning. Inom enheten jobbar vi med frågor som berör skoltrivsel och förebyggande arbete samt reder ut eventuella mobbningsfall. På enheten finns ett antimobbningsteam som består av sakkunniga inom studerandevården och personer med daglig kontakt till de studerande. Teamets uppgift är att förebygga och åtgärda mobbning. Du och din vårdnadshavare skall alltid direkt kontakta enhetens skolkurator i frågor som berör skoltrivsel och mobbning. För att alla skall trivas på skolan är det viktigt att du genast reagerar om du utsätts för felaktigt bemötande eller då du märker att någon annan råkar ut för mobbning eller annars blir illa behandlad. I enhetens antimobbningsteam ingår: Robert Stolpe, utbildningsledare Maria Lindell-Luukkonen, egenlärare Annika Långström-Strandberg, kurator Terhi Sui, hälsovårdare 13

14 FÖREBYGGANDE AV RUSMEDELSANVÄNDNING Axxell har en plan för Förebyggande av rusmedelsanvändning. Vår verksamhetsmodell är följande: Hela personalen verkar för studerandes bästa. Detta betyder att var och en i personalen skall ingripa och föra fram misstanke om rusmedelsmissbruk. Ärendet förs vidare i första hand till studerandevårdspersonalen på enheten. Studerande inom Axxell som känner oro för studiekamraters eventuella rusmedelsmissbruk skall tala om saken med egenlärare, kurator eller skolhälsovårdare. Frånvaro är en tydlig signal på att allt inte står rätt till, därför följs frånvaro upp och åtgärder vidtas i enlighet med Rutinbeskrivning för hantering av studerandefrånvaro. En studerande är skyldig att följa läroanstaltens ordningsregler. Om rusmedel föreskrivs i ordningsreglerna följande: Det är förbjudet att inneha och vara påverkad av rusmedel (Trivsel- och ordningsregler 14) Enhetschefen kan ålägga studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbete eller att den studerande är narkotikaberoende. Den studerandes vårdnadshavare underrättas om att intyg över narkotikatest krävs. Skolan svarar för kostnaderna för detta intyg. Vid rusmedelsmissbruk hänvisas den studerande till vård. Barnskyddsmyndigheterna i hemkommunen kontaktas när det gäller minderåriga studerande. För studerande i behov av detta kan ett stödjande nätverk byggas upp bestående av läroanstaltens representant(er), studerandes vårdnadshavare och social- och hälsovårdspersonal. Om studerande bryter mot läroanstaltens ordningsregler eller vägrar att visa upp intyg över narkotikatest vidtas disciplinära åtgärder som kan vara skriftlig varning eller avstängning från läroanstalten för viss tid. DISCIPLINPLAN, TRIVSEL och ORDNINGSREGLER Axxell har en disciplinplan vars syfte är att främja ordning, ostörda studier och trygghet samt trivsel i Axxell. En trygg och trivsam inlärningsmiljö skapas då var och en bemöter individer, djur, natur och miljö med hänsyn och respekt, är medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för sig själv och sitt handlande. Där många människor vistas och möts uppstår ibland problem och disciplinplanen synliggör vad som då görs samt vilka konsekvenser ett felaktigt beteende, en felaktig handling kan få. I disciplinplanen ingår Trivsel och ordningsregler samt Internatregler. Bekanta dig med dem, följ dem! RÖKNING Läroanstalten är rökfri. Det är förbjudet att röka och använda andra tobaksprodukter. Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. Förbudet gäller i samtliga Axxells byggnader, på alla Axxells skolområden samt under resor, evenemang och inlärning i arbetet. 14

15 ORDNINGSREGLER FÖR AXXELL 1. Studerande skall följa Axxells ordningsregler samt uppträda i enlighet med goda seder och bruk och med sitt uppträdande upprätthålla Axxells goda rykte. 2. Axxells alla utrymmen och områden skall hållas i ordning. Studerande ansvarar för upprätthållande av ordning och reda i verkstäder samt övriga utrymmen för praktisk undervisning i enlighet med lärares direktiv. 3. Den studerande skall handskas varsamt med Axxells egendom. Vid materiella skador skall studerande omedelbart kontakta ifrågavarande lärare. Studerande är ersättningsskyldig för förorsakade skador, enskilt eller gemensamt. 4. Ytterkläder förvaras på angiven plats. 5. Parkering av fordon och cyklar är tillåten endast på angivet område. 6. Den studerande skall hålla givna tider samt komma ändamålsenligt klädd och utrustad till undervisningen. 7. Den studerande skall delta i all undervisning och handledning samt utföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. 8. Under lektioner skall mobiltelefoner och annan störande utrustning vara avstängd. 9. Studerande följer givna direktiv om allmän säkerhet, trafikskydd, arbetarskydd och djurskydd. Den studerande skall även i sitt handlande ta hänsyn till miljön. Där vapen används i undervisningen förvaras de försedda med avtryckarlås i låsta utrymmen. 10. Avgifter för studiematerial samt övriga avgifter skall betalas punktligt. 11. Tobaksrökning och annan användning av tobaksprodukter är förbjuden. Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. 12. Det är förbjudet att uppträda påverkad av rusmedel. Även innehav av rusmedel är förbjudet. 13. Skolan ansvarar inte för studerandes privata egendom. Brott mot dessa regler resulterar i skriftlig varning av rektor. Vid upprepad eller allvarlig förseelse kan den studerande avstängas från läroanstalten för en viss tid. Beslut om avstängning från undervisningen tas av Axxells direktion. I brådskande fall kan rektor besluta om avstängning. TRIVSELREGLER Vänligen för använda pappersmuggar och annat skräp till papperskorgarna. Tomflaskor och muggar bör föras tillbaka till caféet. Obs! Ingen dryck och mat i datasalarna. 15

16 KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ Inom Axxell arbetar vi aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Axxells integrerade ledningssystem enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljö) och OHSAS (arbetshälsa) är certifierat sedan Certifieringen är ett bevis för att vi vid Axxell jobbar strukturerat samt process- och målinriktat. Kvalitet Vi utvecklar kvaliteten genom att synliggöra och dokumentera våra arbetsprocesser och ständigt förbättra dem. Vi arbetar enligt samma principer på alla enheter. Studerande och personal behandlas likvärdigt. Med hjälp av utvärderingarna, som undervisningspersonal och studerande besvarar, förbättrar vi också vår kvalitet. Miljö Axxell värnar om miljön och målet med vårt miljöarbete är att stöda studerande att utvecklas till miljöansvariga medborgare och yrkesmänniskor. Idag är återvinning både självklart och nödvändigt. Det enklaste sättet att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling inför framtiden är att försöka minska sitt avfall. Därför finns avfallskärl för olika avfall i alla utrymmen. Ju mer och noggrannare du sorterar desto större blir miljövinsten. Dessutom strävar vi till att minska pappersanvändningen och följer upp energiförbrukningen. Vid varje enhet finns en miljögrupp. I miljögruppen är också studerande representerade. Häng med i arbetet för en hållbar utveckling. Arbetsmiljö Axxell strävar efter en positiv, trygg och säker arbetsmiljö där både personal och studerande trivs. Tillsammans upprätthåller och utvecklar vi arbetssäkerheten och den förebyggande verksamheten. För förebyggande och undvikande av olycksfall bör varje studerande bekanta sig med och absolut följa de arbetarskyddsföreskrifter som gäller på de olika platser där den studerande arbetar och studerar. Om det i verksamheten på skolan händer en olycka eller det händer något som kunde ha förorsakat skador på personer, utrymmen, utrustning, maskiner m.m. bör läraren omedelbart informeras. Därefter skriver studerande och/eller läraren en nära ögat rapport på det skedda. Informationen skickas vidare till enhetschefen och Axxells arbetarskyddschef och de kan vidta åtgärder för att reda ut det inträffade och minska risken för att samma sak inträffar igen. 16

17 HÄLSOVÅRD Hälsovårdare: Terhi Sui, Tavastgatan 10,3.vån. tel Studerandehälsovårdens webbsidor är: för studerande Hälsovårdarens telefontider är må-fr kl Övriga kontaktuppgifter är: Ansvarande läkare Satu Hedborg, tel Avdelningsskötare Mervi Paatere, tel Kurator: Annika Långström-Strandberg, LÄKARENS OCH HÄLSOVÅRDARENS MOTTAGNING Studerandehälsovård, Tavastgatan 10, 3 vån (i huset för företagshälsovård) tel Hälsovårdarens telefonrådgivning må-to kl , fre tel Läkarens telefontider enbart via tidsbeställning Hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning må-fre, kl Tavastgatan 10, 3 vån (i huset för företagshälsovård) övriga tider enbart med bokad tid Läkarens samt hälsovårdarens tidsbokningsnr må-to, kl och fre kl Läkarna tar emot studerande enbart med tidsbokning Studerande kan även boka tid till hälsovårdaren via nätet på (www.turku.fi->hälsovården- >hälsovårdsservicen för studerande), efter att studerande blivit inskriven som kund i studerandehälsovården. Inskrivningen sker främst i samband med hälsogranskningen som görs till alla första årets studerande. ÖVRIGA HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Munhälsovården: Tidsbokning kl , tel , avgiftsbelagd >hälsovården>munhälsovården OBS: Ifall du inte är inskriven I Åbo måste du uppge att du är studerande då du bokar tid! Preventivrådgivning: Luolavuorivägen 2, 2.vån., tel , avgiftsfri Tidsbokning och rådgivning må, kl och samt ti-fre, kl Enbart för åbobor under 25-år > Hälsovården > Rådgivningsbyråerna 17

18 Psykologenheten: Tidsbokning och rådgivning kl , tel , avgiftsfri Remiss av hälsovårdare eller läkare behövs Laboratorie och röntgen: Enbart med remiss av hälsovårdare eller läkare Laboratorie, tel , ->Ajanvaraus Röntgen, tel Samjour: Keramikfabriksgatan 1, tel Till detta nummer kan du vid behov ringa dygnet runt i akut behov. 18

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Välkomna till läsåret 2012-2013

Välkomna till läsåret 2012-2013 Välkomna till läsåret 2012-2013 I den här broschyren finns information om skolans vardag. Skolan informerar också via Wilma och skolans informationsblad Svanen. Lärarna informerar hemmen om aktuella saker

Läs mer

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer