Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813"

Transkript

1 Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813 Aboa Mare är det gemensamma namnet för sjöfartsutbildningen vid Axxell och Yrkeshögskolan Novia. Vaktstyrmän och vaktmaskinmästare får sin utbildning vid Axxell. Vid Yrkeshögskolan Novia utbildas sjökaptener och sjöingenjörer. Dessutom har Aboa Mare en omfattande kursverksamhet för sjöfartsbranschen och övriga intresserade. Välkommen till läsåret ! 1

2 2

3 LÄSÅRET Läsåret Höstterminen Vårterminen KONTAKTUPPGIFTER: ENHETSCHEF Per-Olof Bonken Karlsson (02) UTBILDNINGSLEDARE Robert Robi Stolpe utbildningsledare för vaktstyrmän och vaktmaskinmästare EGENLÄRARE Maria Lindell-Luukkonen (02) KLASSTYRMÄN/KLASSMÄSTARE Robert Stolpe klasstyrman för första årets ungdomsstuderande Maria Lindell- klasstyrman för VS1 (vaktstyrman ungdom, börjat 2014) (02) Luukkonen och VSV1 (vaktstyrman vuxen, börjat 2015) Jami Toivonen klasstyrman för VS2 (vaktstyrman ungdom, börjat 2013) och VSV2 (vaktstyrman vuxen, börjat 2014) Bertel Henriksson klassmästare för VM1 (vaktmaskinmästare ungdom, börjat 2014) och VMV1 (vaktmaskinmästare vuxen, börjat 2015) (02) Timo Virtanen klassmästare för VM2 (vaktmaskinmästare ungdom, börjat 2013) och VMV2 (vaktmaskinmästare vuxen, börjat 2014) Lärarna och personalen är anställda antingen av Axxell eller Yrkeshögskolan Novia, men undervisar på båda stadierna, vilket gör att det är svårt att veta vilken e-postadress de har. Därför är det enklast att använda adressen: då man vill nå lärarna. Hela personalens kontaktuppgifter hittar du på Skolans adress: Axxell, Aboa Mare Hertig Johans parkgata Åbo 3

4 AXXELL STUDIEBYRÅ Carina Cia Virkama studiesekreterare (02) Lena Forsman kurs- och studiesekreterare (02) Till studiebyrån är du välkommen då det är något du undrar över i studieväg t.ex. om du behöver studiekort, studieintyg, studieregisterutdrag, hjälp med studiestöd eller behörighetsansökan. Kom ihåg att anmäla eventuella adress- och telefonförändringar så fort som möjligt (detta kan du också göra själv via Wilma). Observera att studiebyrån också har andra arbetsuppgifter och kan därför inte har mottagning hela tiden, men vi nås även via e-post. Axxells studiebyrå nås på: och/eller Axxells och Novias gemensamma studiebyrå e-postadress är: HEMSIDA Aboa Mares egen hemsida finns på adressen På intranätet finns läsordning, viktig information, kursinformation (kurs PM). Användarnamn: marstud lösenord: 1516 Gilla oss på Facebook https://www.facebook.com/aboamare https://www.facebook.com/axxellutbildning ELEVFÖRENINGEN ENÅ Elevföreningen vid Navigationsskolan i Åbo r.f. (ENÅ) är en förening med syfte att övervaka elevernas intressen samt öka trivseln och sammanhållningen i skolan. Uppdaterad information och information om evenemang hängs upp på anslagstavlorna vid kopieringsmaskinen. BIBLIOTEKET Bibliotekarie Siv Österman är på plats i sjöfartens bibliotek onsdagar efter kl. 13. Övriga tider nås hon per e-post på adressen per telefon (02) eller Nunnegatans lånedisk i biblioteket (02) Biblioteket på sjöfarten är ett handboksbibliotek och det går inte att låna böcker ut ur huset. Alla ansvarar själva för att böckerna återförs till hyllorna. All utlåning sker i biblioteket vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Nunnegatan 4, A-huset, andra våningen. Biblioteket är öppet mån - ti kl , ons - fre kl (sept. - maj), tfn (02)

5 DATAANVÄNDNING Logga in på skolans datorer Alla studerande har tillgång till skolans datorer. Under första studieveckorna får studerande ett Noviadataavtal där det framgår användarnamn och lösenord. Detta användarnamn och lösenord används enbart till att logga in på skolans datorer, som är i Novias nätverk. Kom ihåg att byta lösenordet första gången du loggar in och sedan alltid då datorn ber om det. Det nya lösenordet bör vara minst 8 tecken långt och innehålla åtminstone en siffra i mitten av lösenordet - men får inte börja eller sluta med en siffra. Ifall du inte godkänner användarvillkoren så förfaller användarnamnet och kontot stängs. Användarnamnet och lösenordet är dina personliga och får aldrig ges ut till andra. Axxell e-post och Wilma Under första veckan får studerande även en Axxell e-postadress samt användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet används för Axxells e-post och Wilma. För att läsa din e-post ska du logga in på webmail. För att så långt som möjligt säkerställa att e-post kommunikation sker mellan rätt parter så använder lärarna enbart denna e-postadress, så det lönar sig för dig att kolla e-posten regelbundet (minst 2 ggr/vecka). I Wilma kan du följa med dina studieprestationer, läs mera om detta under rubriken Primus och Wilma. PRIMUS OCH WILMA Axxell använder skoladministrationsprogrammet Primus för att registrera uppgifter om dig och dina studieprestationer. I Wilma (www-baserad anslutning till Primus) kan du följa med dina studieprestationer, din läsordning för varje vecka och kontrollera din närvaro/frånvaro. Du kan ta i bruk din Wilma när du fått dina lösenord. Vi ber dig vara observant på att uppgifterna om dig själv och dina studier är korrekta. Efter varje avslutat delmål (kurs) förs delmålsvitsordet in i registret av studiesekreteraren. I normala fall blir vitsordet synligt ca en månad efter att delmålet tar slut. Dina vårdnadshavare kan se dina studieprestationer och din frånvaro efter att de fått användarrättigheter. På Wilmas anslagstavla förmedlas officiell information. I Wilma kan du också läsa och skicka interna meddelanden till lärare och annan personal. Kom ihåg att meddela studiesekreteraren på studiebyrån om dina eller din vårdnadshavares personuppgifter ändrar under läsåret, t.ex. vid byte av adress eller telefonnummer. KURSANMÄLAN Studerande på ungdomslinjen följer läsordningen och behöver inte anmäla sig till de obligatoriska kurserna, däremot nog till valfria kurser. Läsordningen finns på Aboa Mares intranät och på anslagstavlan. Studerande på vuxenlinjen anmäler sig till varje kurs på listorna som finns i mappen nära läsordningen/kopieringsmaskinen. Anmälningen skall göras senast två veckor före kursstart. OBS! Anmäl dig endast till kurser som du verkligen tänker gå på. Ifall du blir förhindrad måste du se till att ditt namn blir struket från listan, så att vi vet hur många som kommer på respektive kurs och att ingen blir utan plats på grund av att kursen verkat fullsatt! 5

6 KURSER Alla kurser har obligatorisk närvaro vid Axxell Aboa Mare. Detta gäller även vuxenstuderande. Vid kursens början bör samtliga studerande som ämnar slutföra kursen vara närvarande. Då studerande vill få en kurs tillgodoräknad (erkännande av kunnande) bör studerande kontakta utbildningsledaren i god tid före kursens början. (Se nedan Erkännande av kunnande) OBS! Läs regelbundet din e-post där lärare skickar ut information om och uppgifter till kurserna! KURSINTYG Vissa kurser berättigar till intyg (certifikat) på avlagd kurs. Kom ihåg att hämta ditt intyg från infodisken efter avlagd kurs. Håll noga reda på intygen. Det lönar sig alltid att för säkerhets skull ha en kopia hemma på alla intyg. NÄRVARO En studerande skall delta i undervisningen ifall han eller hon inte har beviljats befrielse från den (Lag om yrkesutbildning 630/1998, 34). Delta i all undervisning och handledning och utför givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. (punkt 3 i Axxells Trivsel- och ordningsregler). Om du behöver ledighet av en privat orsak bör du be om lov i god tid på förhand. Du söker om lov på blankett som du kan skriva ut från Wilma och den ska lämnas in senast en vecka i förväg till studiebyrån eller egenläraren. Är du under 18 år skall också din vårdnadshavare underteckna ansökan. Egenläraren kan bevilja en dags frånvaro och frånvaroanhållan som berör mer än en dag godkänns av enhetschefen. Reglerna om närvaro tillämpas även om du går i bilskola, alla körtimmar skall förläggas till fritiden. ALL FRÅNVARO SKA ANMÄLAS! Är du sjuk skall du utan dröjsmål meddela läroanstalten per telefon (02) Cia/ Maria eller till läraren. Vid sjukfrånvaro ska du ha ett intyg av skolhälsovårdaren, hälsovårdare eller läkare fr.o.m. andra dagen. Är du sjuk en dag då det i undervisningen sker någon form av examination, såsom tent, inlämning av uppgift, presentation av uppgift, ska du ha sjukintyg fr.o.m. första dagen. Sjukintyget ska lämnas till egenläraren inom en vecka från att du återvänt efter sjukfrånvaron. Om du blir sjuk under inlärning i arbetet-perioden, gäller samma regler, d.v.s. meddela både läroanstalten och inlärning i arbetet-platsen att du blivit sjuk, samt lämna in sjukintyg till egenläraren. Frånvaro från undervisningen, såväl närstudier som inlärning i arbetet, innebär att du har gått miste om en del inlärning eller att ditt kunnande inom området inte har kunnat påvisas. Detta medför att inlärningen eller prestationen bör kompletteras på ett eller annat sätt. Du ansvarar själv för att ta reda på vilket kunnande som ska kompletteras eller påvisas. Om du på grund av sjukfrånvaro behöver få extra stöd eller handledning skall du vända dig direkt till läraren. Lärarna ger inte extra handledning på grund av olovlig frånvaro eller beviljad ledighet. 6

7 SKOLAVGIFTER Studiematerial så som pennor, papper och fickräknare står du själv för, likaså ev. kursböcker. Studerande med behov av särskilt stöd (och som har IP) kan få tillgång till talböcker eller ljudfiler avgiftsfritt. KOMPENDIER Köps av Bjarne Leinonen (vaktmästare, rummet närmast huvudingången). Han säljer även praktikhandböcker. PRAKTIKRESEERSÄTTNINGAR Spara alla kvitton och hämta dem med ditt kontonummer till Cia i studiebyrån. Vi fyller tillsammans i ett utgiftsverifikat som sedan skickas till ekonomibyrån för utbetalning. SKOLRESESTÖD Studerande vid yrkesläroanstalter är berättigade till stöd för skolresor från FPA. Skolresestöd betalas som ersättning för dagliga skolresekostnader. Du kan få skolresestöd om avståndet mellan bostaden och läroanstalten är minst 10 kilometer i ena riktningen och kostnaderna överstiger 54 euro per månad. Ifall skolvägen är längre än 100 kilometer betalas skolresestödet för högst 100 kilometer per riktning. Vänd dig till studiesekreteraren (Cia) för att ansöka om skolresestödet. Du hittar mer information om skolresestödet på Folkpensionsanstaltens hemsidor STUDIESTÖD Studerande som fyllt 17 år kan anhålla om studiestöd från Folkpensionsanstalten (FPA, på finska KELA). Det finns bra information om stöd för studierna på FPA:s egna hemsidor (www.fpa.fi, under Studerande ). Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst eller fylla i pappersblanketten och lämna in den till studiebyrån. Blanketten finns att få på studiebyrån eller FPA:s hemsidor (blankett OT 1r). Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Ansökan måste således inlämnas till FPA eller läroanstalten inom den månad från vilken du vill att stödet ska betalas. Vänd dig till studiesekreteraren (Cia) om du har frågor kring studiestödet. STUDIEKORT Studerande som studerar på heltid vid Axxell och som är närvarande kan få: VR:s och Matkahuoltos blanketter med vilka du kan gå och köpa rabattkort från deras kontor. Det finns även en möjlighet att ansluta sig till Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry och få deras studiekort. Se eller Finlands Svenka Skolungdomsförbund rf FSS. Se LUNCH Lunchen serveras i Sodexo i bottenvåningen. Axxellstuderande (närvaroanmälda) äter gratis mot uppvisande av FPA-kort. De som har specialdiet bör kontakta Sodexo. 7

8 NYCKLAR Magnetnyckel till skolan kan lösas ut av Bjarne för en pant på 30. Av det fås 20 tillbaka den dag då nyckeln återlämnas. Med nyckeln kommer man in i skolan när dörrarna är stängda. Dörrarna till skolan är öppna måndag - fredag kl , därefter kommer man in med magnetnyckeln. Man bör dock vara ute ur skolan senast kl PARKERING Cyklar ställs i ställningarna framför skolan. Bilparkeringen på gården är avgiftsbelagd. FÖRSÄKRING Alla studerande är försäkrade under skolarbetet/ombordpraktik, men inte under fritiden (ombord heller) så det är viktigt att du tar en fritidsförsäkring. Vid olycksfall skall en anmälan göras till försäkringsbolaget. Om en olycka inträffar bör du själv kontakta studiebyrån/klasstyrman/klassmästare för att göra en skadeanmälan. EGENLÄRARE Varje studerande i Axxell har en egenlärare. Han/hon är din och dina vårdnadshavares kontaktperson vid Axxell. Vi strävar efter att du har samma egenlärare under hela din studietid. Egenläraren är den person du skall vända dig till då du behöver hjälp, information m.m. Det är till egenläraren du bör ge dina sjukintyg, anhållan om frånvaro m.m. Egenläraren handleder studerande huvudsakligen i grupp och på schemalagda tider. Målsättningen är att i grupp ge studerande så goda färdigheter och möjligheter att studera att de klarar av studierna inom utsatt tid samt får färdigheter också för vidare studier. Gällande ärenden som är känsliga eller konfidentiella kan du diskutera med egenläraren individuellt. Under egenlärarträffar övar studerande upp sina studietekniska färdigheter ss. anteckningsteknik, tidsanvändning, inlärningsstrategier, faktasökning och lästeknik. Egenläraren ansvarar för att studeranden har en personlig studieplan, vid behov en individuell plan för hur studierna skall ordnas (IP), att samarbetet mellan hem och skola fungerar osv. På Aboa Mare stöds dessa uppgifter dessutom av klasstyrman/mästare. 8

9 EXAMENS OMFATTNING En grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av: Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp o uppdelade i obligatoriska examensdelar, kompetensområdet och valbara examensdelar beroende på bransch o inlärning i arbetet (IA) minst 30 kp o förvärvande av färdigheter i företagande minst 8 kp Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp o Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Modersmålet, svenska 5 kp Det andra inhemska språket, finska 2 kp Främmande språk, A-språk (engelska) 2 kp Valbara delområden 2 kp o Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp Matematik, 3kp Fysik och kemi, 2 kp Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den, 1 kp Valbara delområden, 3 kp o Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet, 8 kp Samhällsfärdigheter, 1 kp Arbetslivfärdigheter, 1 kp Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp Valbara delområden, 3 kp o Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp Valbara delområden, 7 kp Fritt valbara examensdelar, 10 kp (som ska vara något av följande) o Yrkesinriktade examensdelar o Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet o Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier o Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling o Individuella examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet Från och med har alla grundexamina förnyats och studerande som har påbörjat sina studier före har överförts, om samtycke getts därtill, till den nya läroplanen. 9

10 INLÄRNING I ARBETET En grundexamen utgör totalt 180 kompetenspoäng, varav minst 30 kp är inlärning i arbetet, IA. Det betyder att en del av studierna försiggår på en arbetsplats, där den studerande har möjlighet att ta del av det nyaste inom branschen. Inlärning i arbetet möjliggör flexibilitet i och individualisering av studierna för studerande som av olika orsaker är i behov av egna studiearrangemang. Individuella studieval kan också tillgodoses på andra sätt. Dylika arrangemang dokumenteras av egenläraren i studerandes PSP (personlig studieplan). ERKÄNNANDE AV KUNNANDE Du som har t.ex. studier efter grundskolan, arbetserfarenhet eller andra intyg kan få ditt kunnande erkänt. Egenläraren går igenom principerna för erkännande av kunnande på en egenlärarträff och hjälper dig med ansökan. Ansökan görs på en officiell blankett som kan laddas ned från Axxells hemsida. Till ansökan skall bifogas kopior av intyg, betyg m.m. Lämna in blanketten minst 2 veckor innan delmålet eller examensdelen du önskar få erkänd börjar. I den personliga studieplanen märks ut vilka tidigare studier eller arbetserfarenhet du fått erkända. PERSONLIG STUDIEPLAN (PSP) Alla studerande har en personlig studieplan (PSP). Den personliga studieplanen består av ett personligt modulschema och den information som finns i studieregisterprogrammet Primus/Wilma. Den personliga studieplanen (PSP) ger dig en överblick över dina studier. Under första perioden gör du upp din PSP för dina studier tillsammans med egenläraren och utbildningsledaren. I din PSP ser du vilka delmål som ingår i dina studier. I PSP skriver du in dina individuella val, märker ut framskridandet i studierna och erkännande av kunnande. Under studierna har du perioder med inlärning i arbetet. Inlärning i arbetet sker i regel under hela perioder och i modulschemat kan du se när perioderna infaller. Under studierna uppdaterar du den personliga studieplanen vid egenlärarträffarna. KOMBISTUDIER Kombiexamen kan innebära att du avlägger två examina, en grundexamen inom yrkesutbildningen och studentexamen eller två yrkesinriktade grundexamina. Kombistudier innebär att du kan avlägga moduler och kurser vid en annan läroanstalt eller inom ett annat studieområde i Axxell än ditt eget. Studierna ger dig möjlighet att bredda och anpassa din utbildning enlig dina egna önskemål. Du får möjlighet att utöka dina kunskaper och din kompetens med sikte på arbetslivet eller på fortsatta studier. Kombistudier ger dig en bättre och bredare grund att stå på. Kombistudier förs in i din personliga studieplan. Du kan till exempel välja att avlägga en eller flera perioder vid ett gymnasium, en annan yrkesläroanstalt eller välja ur en folkhögskolas utbud. Du kan också välja att studera en period vid i din egen skola inom en annan bransch. BEDÖMNING Bedömningen av kunnandet sker via yrkesprov eller övrig bedömning, såsom uppgifter, tenter osv. Det finns en beskrivning för alla examensdelar och där framgår vad delmålet innehåller och vilken kunskap 10

11 man skall ha efter avslutat delmål. Delmålen bedöms utan vitsord när det gäller yrkesinriktade examensdelar och med vitsord i gemensamma examensdelar. För att studerande framgångsrikt ska kunna delta i yrkesprov får studerande feedback på sin inlärning i delmålen. Man kan alltså delta i yrkesprov först då man har den kunskap som krävs i yrkesprovet. Vitsordsskala: Berömliga kunskaper B3 Goda kunskaper G2 Nöjaktiga kunskaper N1 Klar för yrkesprov Ej klar för yrkesprov, delmålet bör kompletteras Ej klar för yrkesprov, delmålet bör tas om Anpassade vitsord Det är möjligt att individuellt anpassa delar av examen/hela examen. För att kunna få ett anpassat vitsord i någon del krävs att du och dina vårdnadshavare har godkänt beslut om anpassning. Vitsordsskala Berömliga kunskaper B3 A Goda kunskaper G2 A Nöjaktiga kunskaper N1 A Anp, klar för yrkesprov HÖJNING AV VITSORD Ett godkänt vitsord kan höjas endast en gång genom anhållan till ifråga varande lärare inom sex månader efter att provet har godkänts. Du kan också höja vitsordet i en hel examensdel en gång inom den tid utbildningen besluter om. Anhållan om höjning av vitsord görs till utbildningsledaren. KOMPLETTERING AV PRESTATIONER Ett delmål (kurs) inleds och avslutas i regel under en period. Då delmålet avslutas gör läraren en bedömning om du har det kunnande som krävs för att få gå upp till yrkesprov. Är du klar för yrkesprov noteras detta i Wilma som klar. Är du inte klar för yrkesprov finns två andra alternativ. Läraren bedömer om du kan komplettera delmålet eller om du om du måste ta delmålet på nytt. Kan du komplettera delmålet noteras det i Wilma som komp. Till komplettering fogas en text om vad som skall göras och inom vilken tid för att få delmålet godkänt. Om du inte kan komplettera prestationen bedöms du med en nolla (0). I de Gemensamma ämnena (GEM) bedöms du med vitsord. Om du vid delmålets slut har ett underkänt vitsord kan det rättas till under följande period. I Wilma framgår vad som krävs för att få delmålet godkänt. Är du på inlärning i arbetet på annan ort än studieorten under följande period kan du få en period till på dig att komplettera ditt underkända vitsord. Därefter avslutas delmålet och är vitsordet fortfarande underkänt bör delmålet gås om. Om ett delmål utvärderas med tent sker det första tenttillfället i samband med undervisningen. Om du av någon orsak inte kan delta i tenttillfället eller får underkänt finns det möjlighet att tentera vid två omtentamenstillfällen utöver delmålets tenttillfälle. Datum för omtentamenstillfällen meddelas av läraren då delmålet inleds. 11

12 Om du uteblir från ett utsatt tenttillfälle, anses tillfället förbrukat ifall du inte har en giltig orsak (sjukintyg el. dyl.). Om du är underkänd i delmålet efter att du tenterat den tre gånger, måste du gå om delmålet. Du skall anmäla dig inom utsatt tid till ett omtentamenstillfället. Försenad anmälan beaktas inte. Kom i tid till omtentamen, förseningar accepteras inte. Till omtentamenstillfället tar du med dig pennor, gummi och vid behov fickräknare. Mobiltelefon och annan elektronik är förbjuden. Inom delmålet skall du utföra de uppgifter och övningar som ingår i delmålet och du har i regel överenskomna inlämningsdatum för dessa. Om en övning eller en uppgift inte är färdig, ogjord eller i övrigt bristfällig noteras den som underkänd (med en nolla) efter att överenskommet inlämningsdatum passerat. Du kan få möjlighet att komplettera uppgiften. Ifall kompletteringen beror på sjukfrånvaro sker bedömningen av uppgiften i förhållande till delmålets bedömningskriterier. I övriga fall innebär kompletteringen en extra handledning för dig, vilket enligt bedömningskriterierna i regel gör att prestationen motsvarar N1. För eventuella kompletteringar fastslår läraren alltid ett inlämningsdatum före utgången av följande period. Om du har en IP har du vid behov möjlighet till extra handledning även under själva tentamenstillfället eller att komplettera dina svar muntligt. OMTENTAMEN Omtentamenstillfällen ordnas genomsnittligen en gång i månaden på fredag kl : Höstterminen 2015: Vårterminen 2016: 28 augusti 2 oktober 6 november 4 december 15 januari 12 februari 18 mars 15 april 13 maj 3 juni Anmälningen till omtentamen sker senast 10 arbetsdagar på förhand enligt följande: Studerande anmäler sig genom att skriva sitt namn, grupp, kurs och tentator (lärare) i omtentamensmappen som finns i hyllan vid kopieringsmaskinen. RESURS- OCH BONUSTIMMAR Delmålens undervisningstimmar delas in i resurstimmar och bonustimmar. Resurstimmar är de schemalagda undervisningstimmar som alla studerande deltar i. Bonustimmar är de schemalagda undervisningstimmar som de som uppnått kunnande inte behöver delta i. På bonustimmar repeterar studerande, övar mera och får man handledning. Läraren avgör vilka lektioner som är resurs- och vilka som är bonustimmar, det syns inte i schemaläggningen. Bonuslektioner utgör maximalt 20 % av delmålet. RÄTTELSE AV BEDÖMNING Om du är missnöjd med bedömningen, diskutera då alltid i första hand med den lärare som gett dig vitsordet. Om du fortfarande är missnöjd kan du begära omprövning av bedömningen. 12

13 SPECIALUNDERVISNING Om du har inlärnings- eller andra svårigheter som påverkar studierna kan egenläraren tillsammans med dig göra upp en Individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP). I IP:n planeras sådana stödinsatser som kan stöda lärandet. Lärarna beaktar studerande med särskilda behov i sin undervisning, men studerande bör själv aktivt be om hjälp, stödåtgärder och handledning och även aktivt ta emot den. Via Wilma finns det möjlighet att informera om dina inlärningssvårigheter eller faktorer som påverkar inlärningen. Texten skrivs i samråd med dig och dina vårdnadshavare vid inledandet av studierna och justeras vid behov under studiernas lopp. STÖDUNDERVISNING Studerande som av olika orsaker (inte privata resor eller skolk) blivit efter i undervisningen har möjlighet att få stödundervisning under delmålets gång. Om du märker att du har svårt med något ämne eller någon uppgift bör du alltid berätta det för läraren för att få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Du kan också diskutera ditt stödbehov med egenläraren om du tycker att du behöver stöd i något ämne. INTERNATIONELL VERKSAMHET Axxell samarbetar med flera europeiska yrkesutbildningsanordnare vilket gör det möjligt för studeranden att avlägga en del av sina studier och/eller inlärning i arbetet utomlands. För mera information kontakta internationella kontaktpersoner via e-post FORTSATTA STUDIER Grundexamen från en yrkesläroanstalt ger förutom allmän behörighet även goda möjligheter till fortsatta studier på tredje stadiet, d.v.s. vid yrkeshögskolor eller universitet. Examensdelsvalen vid Axxell är viktiga och bör göras med eftertanke speciellt av de studerande, som planerar att fortsätta studera efter din grundexamen. Förutom urvalsprovet inverkar medeltalet på samtliga ämnen som på ditt avgångsbetyg är bedömda med vitsord kraftigt på antagningen. Handledning till vidare studier ger koordinatorn för vägledning och rekrytering Kjell Forsman , Handledningen sker i första hand per distans. SKOLTRIVSEL och förebyggande antimobbningsarbete vid skolan Skoltrivsel och trygghet är en viktig del av skoldagen och en förutsättning för inlärning. Inom enheten jobbar vi med frågor som berör skoltrivsel och förebyggande arbete samt reder ut eventuella mobbningsfall. På enheten finns ett antimobbningsteam som består av sakkunniga inom studerandevården och personer med daglig kontakt till de studerande. Teamets uppgift är att förebygga och åtgärda mobbning. Du och din vårdnadshavare skall alltid direkt kontakta enhetens skolkurator i frågor som berör skoltrivsel och mobbning. För att alla skall trivas på skolan är det viktigt att du genast reagerar om du utsätts för felaktigt bemötande eller då du märker att någon annan råkar ut för mobbning eller annars blir illa behandlad. I enhetens antimobbningsteam ingår: Robert Stolpe, utbildningsledare Maria Lindell-Luukkonen, egenlärare Annika Långström-Strandberg, kurator Terhi Sui, hälsovårdare 13

14 FÖREBYGGANDE AV RUSMEDELSANVÄNDNING Axxell har en plan för Förebyggande av rusmedelsanvändning. Vår verksamhetsmodell är följande: Hela personalen verkar för studerandes bästa. Detta betyder att var och en i personalen skall ingripa och föra fram misstanke om rusmedelsmissbruk. Ärendet förs vidare i första hand till studerandevårdspersonalen på enheten. Studerande inom Axxell som känner oro för studiekamraters eventuella rusmedelsmissbruk skall tala om saken med egenlärare, kurator eller skolhälsovårdare. Frånvaro är en tydlig signal på att allt inte står rätt till, därför följs frånvaro upp och åtgärder vidtas i enlighet med Rutinbeskrivning för hantering av studerandefrånvaro. En studerande är skyldig att följa läroanstaltens ordningsregler. Om rusmedel föreskrivs i ordningsreglerna följande: Det är förbjudet att inneha och vara påverkad av rusmedel (Trivsel- och ordningsregler 14) Enhetschefen kan ålägga studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbete eller att den studerande är narkotikaberoende. Den studerandes vårdnadshavare underrättas om att intyg över narkotikatest krävs. Skolan svarar för kostnaderna för detta intyg. Vid rusmedelsmissbruk hänvisas den studerande till vård. Barnskyddsmyndigheterna i hemkommunen kontaktas när det gäller minderåriga studerande. För studerande i behov av detta kan ett stödjande nätverk byggas upp bestående av läroanstaltens representant(er), studerandes vårdnadshavare och social- och hälsovårdspersonal. Om studerande bryter mot läroanstaltens ordningsregler eller vägrar att visa upp intyg över narkotikatest vidtas disciplinära åtgärder som kan vara skriftlig varning eller avstängning från läroanstalten för viss tid. DISCIPLINPLAN, TRIVSEL och ORDNINGSREGLER Axxell har en disciplinplan vars syfte är att främja ordning, ostörda studier och trygghet samt trivsel i Axxell. En trygg och trivsam inlärningsmiljö skapas då var och en bemöter individer, djur, natur och miljö med hänsyn och respekt, är medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för sig själv och sitt handlande. Där många människor vistas och möts uppstår ibland problem och disciplinplanen synliggör vad som då görs samt vilka konsekvenser ett felaktigt beteende, en felaktig handling kan få. I disciplinplanen ingår Trivsel och ordningsregler samt Internatregler. Bekanta dig med dem, följ dem! RÖKNING Läroanstalten är rökfri. Det är förbjudet att röka och använda andra tobaksprodukter. Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. Förbudet gäller i samtliga Axxells byggnader, på alla Axxells skolområden samt under resor, evenemang och inlärning i arbetet. 14

15 ORDNINGSREGLER FÖR AXXELL 1. Studerande skall följa Axxells ordningsregler samt uppträda i enlighet med goda seder och bruk och med sitt uppträdande upprätthålla Axxells goda rykte. 2. Axxells alla utrymmen och områden skall hållas i ordning. Studerande ansvarar för upprätthållande av ordning och reda i verkstäder samt övriga utrymmen för praktisk undervisning i enlighet med lärares direktiv. 3. Den studerande skall handskas varsamt med Axxells egendom. Vid materiella skador skall studerande omedelbart kontakta ifrågavarande lärare. Studerande är ersättningsskyldig för förorsakade skador, enskilt eller gemensamt. 4. Ytterkläder förvaras på angiven plats. 5. Parkering av fordon och cyklar är tillåten endast på angivet område. 6. Den studerande skall hålla givna tider samt komma ändamålsenligt klädd och utrustad till undervisningen. 7. Den studerande skall delta i all undervisning och handledning samt utföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. 8. Under lektioner skall mobiltelefoner och annan störande utrustning vara avstängd. 9. Studerande följer givna direktiv om allmän säkerhet, trafikskydd, arbetarskydd och djurskydd. Den studerande skall även i sitt handlande ta hänsyn till miljön. Där vapen används i undervisningen förvaras de försedda med avtryckarlås i låsta utrymmen. 10. Avgifter för studiematerial samt övriga avgifter skall betalas punktligt. 11. Tobaksrökning och annan användning av tobaksprodukter är förbjuden. Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. 12. Det är förbjudet att uppträda påverkad av rusmedel. Även innehav av rusmedel är förbjudet. 13. Skolan ansvarar inte för studerandes privata egendom. Brott mot dessa regler resulterar i skriftlig varning av rektor. Vid upprepad eller allvarlig förseelse kan den studerande avstängas från läroanstalten för en viss tid. Beslut om avstängning från undervisningen tas av Axxells direktion. I brådskande fall kan rektor besluta om avstängning. TRIVSELREGLER Vänligen för använda pappersmuggar och annat skräp till papperskorgarna. Tomflaskor och muggar bör föras tillbaka till caféet. Obs! Ingen dryck och mat i datasalarna. 15

16 KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ Inom Axxell arbetar vi aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Axxells integrerade ledningssystem enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljö) och OHSAS (arbetshälsa) är certifierat sedan Certifieringen är ett bevis för att vi vid Axxell jobbar strukturerat samt process- och målinriktat. Kvalitet Vi utvecklar kvaliteten genom att synliggöra och dokumentera våra arbetsprocesser och ständigt förbättra dem. Vi arbetar enligt samma principer på alla enheter. Studerande och personal behandlas likvärdigt. Med hjälp av utvärderingarna, som undervisningspersonal och studerande besvarar, förbättrar vi också vår kvalitet. Miljö Axxell värnar om miljön och målet med vårt miljöarbete är att stöda studerande att utvecklas till miljöansvariga medborgare och yrkesmänniskor. Idag är återvinning både självklart och nödvändigt. Det enklaste sättet att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling inför framtiden är att försöka minska sitt avfall. Därför finns avfallskärl för olika avfall i alla utrymmen. Ju mer och noggrannare du sorterar desto större blir miljövinsten. Dessutom strävar vi till att minska pappersanvändningen och följer upp energiförbrukningen. Vid varje enhet finns en miljögrupp. I miljögruppen är också studerande representerade. Häng med i arbetet för en hållbar utveckling. Arbetsmiljö Axxell strävar efter en positiv, trygg och säker arbetsmiljö där både personal och studerande trivs. Tillsammans upprätthåller och utvecklar vi arbetssäkerheten och den förebyggande verksamheten. För förebyggande och undvikande av olycksfall bör varje studerande bekanta sig med och absolut följa de arbetarskyddsföreskrifter som gäller på de olika platser där den studerande arbetar och studerar. Om det i verksamheten på skolan händer en olycka eller det händer något som kunde ha förorsakat skador på personer, utrymmen, utrustning, maskiner m.m. bör läraren omedelbart informeras. Därefter skriver studerande och/eller läraren en nära ögat rapport på det skedda. Informationen skickas vidare till enhetschefen och Axxells arbetarskyddschef och de kan vidta åtgärder för att reda ut det inträffade och minska risken för att samma sak inträffar igen. 16

17 HÄLSOVÅRD Hälsovårdare: Terhi Sui, Tavastgatan 10,3.vån. tel Studerandehälsovårdens webbsidor är: för studerande Hälsovårdarens telefontider är må-fr kl Övriga kontaktuppgifter är: Ansvarande läkare Satu Hedborg, tel Avdelningsskötare Mervi Paatere, tel Kurator: Annika Långström-Strandberg, LÄKARENS OCH HÄLSOVÅRDARENS MOTTAGNING Studerandehälsovård, Tavastgatan 10, 3 vån (i huset för företagshälsovård) tel Hälsovårdarens telefonrådgivning må-to kl , fre tel Läkarens telefontider enbart via tidsbeställning Hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning må-fre, kl Tavastgatan 10, 3 vån (i huset för företagshälsovård) övriga tider enbart med bokad tid Läkarens samt hälsovårdarens tidsbokningsnr må-to, kl och fre kl Läkarna tar emot studerande enbart med tidsbokning Studerande kan även boka tid till hälsovårdaren via nätet på (www.turku.fi->hälsovården- >hälsovårdsservicen för studerande), efter att studerande blivit inskriven som kund i studerandehälsovården. Inskrivningen sker främst i samband med hälsogranskningen som görs till alla första årets studerande. ÖVRIGA HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Munhälsovården: Tidsbokning kl , tel , avgiftsbelagd >hälsovården>munhälsovården OBS: Ifall du inte är inskriven I Åbo måste du uppge att du är studerande då du bokar tid! Preventivrådgivning: Luolavuorivägen 2, 2.vån., tel , avgiftsfri Tidsbokning och rådgivning må, kl och samt ti-fre, kl Enbart för åbobor under 25-år > Hälsovården > Rådgivningsbyråerna 17

18 Psykologenheten: Tidsbokning och rådgivning kl , tel , avgiftsfri Remiss av hälsovårdare eller läkare behövs Laboratorie och röntgen: Enbart med remiss av hälsovårdare eller läkare Laboratorie, tel , ->Ajanvaraus Röntgen, tel Samjour: Keramikfabriksgatan 1, tel Till detta nummer kan du vid behov ringa dygnet runt i akut behov. 18

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Handbok i personlig studieplan

Handbok i personlig studieplan Detta dokument gäller läroplansbaserad utbildning enligt nya examensgrunder för yrkesinriktad grundexamen. Dokumentet är ett informationspaket om tillämpningar av lag, förordning och examensgrunder för

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi Utbildningsstyrelsen 3.4.2013 Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi UTBILDNINGSUTBUDET Exempel: En yrkesinriktad grundexamen Utbildnings- och yrkesmål UBS text om allmänna

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se 1 Karlsborgs kommun Barn- och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland 4 3 4 PMS2945C R:0 G:82 B:165 C:100 M:70 Y:15 K:2 5 3 10 2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland Välkommen till Umeå universitet Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer