Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813"

Transkript

1 Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813 Aboa Mare är det gemensamma namnet för sjöfartsutbildningen vid Axxell och Yrkeshögskolan Novia. Vaktstyrmän och vaktmaskinmästare får sin utbildning vid Axxell. Vid Yrkeshögskolan Novia utbildas sjökaptener och sjöingenjörer. Dessutom har Aboa Mare en omfattande kursverksamhet för sjöfartsbranschen och övriga intresserade. Välkommen till läsåret ! 1

2 2

3 LÄSÅRET Läsåret Höstterminen Vårterminen KONTAKTUPPGIFTER: ENHETSCHEF Per-Olof Bonken Karlsson (02) UTBILDNINGSLEDARE Robert Robi Stolpe utbildningsledare för vaktstyrmän och vaktmaskinmästare EGENLÄRARE Maria Lindell-Luukkonen (02) KLASSTYRMÄN/KLASSMÄSTARE Robert Stolpe klasstyrman för första årets ungdomsstuderande Maria Lindell- klasstyrman för VS1 (vaktstyrman ungdom, börjat 2014) (02) Luukkonen och VSV1 (vaktstyrman vuxen, börjat 2015) Jami Toivonen klasstyrman för VS2 (vaktstyrman ungdom, börjat 2013) och VSV2 (vaktstyrman vuxen, börjat 2014) Bertel Henriksson klassmästare för VM1 (vaktmaskinmästare ungdom, börjat 2014) och VMV1 (vaktmaskinmästare vuxen, börjat 2015) (02) Timo Virtanen klassmästare för VM2 (vaktmaskinmästare ungdom, börjat 2013) och VMV2 (vaktmaskinmästare vuxen, börjat 2014) Lärarna och personalen är anställda antingen av Axxell eller Yrkeshögskolan Novia, men undervisar på båda stadierna, vilket gör att det är svårt att veta vilken e-postadress de har. Därför är det enklast att använda adressen: då man vill nå lärarna. Hela personalens kontaktuppgifter hittar du på Skolans adress: Axxell, Aboa Mare Hertig Johans parkgata Åbo 3

4 AXXELL STUDIEBYRÅ Carina Cia Virkama studiesekreterare (02) Lena Forsman kurs- och studiesekreterare (02) Till studiebyrån är du välkommen då det är något du undrar över i studieväg t.ex. om du behöver studiekort, studieintyg, studieregisterutdrag, hjälp med studiestöd eller behörighetsansökan. Kom ihåg att anmäla eventuella adress- och telefonförändringar så fort som möjligt (detta kan du också göra själv via Wilma). Observera att studiebyrån också har andra arbetsuppgifter och kan därför inte har mottagning hela tiden, men vi nås även via e-post. Axxells studiebyrå nås på: och/eller Axxells och Novias gemensamma studiebyrå e-postadress är: HEMSIDA Aboa Mares egen hemsida finns på adressen På intranätet finns läsordning, viktig information, kursinformation (kurs PM). Användarnamn: marstud lösenord: 1516 Gilla oss på Facebook https://www.facebook.com/aboamare https://www.facebook.com/axxellutbildning ELEVFÖRENINGEN ENÅ Elevföreningen vid Navigationsskolan i Åbo r.f. (ENÅ) är en förening med syfte att övervaka elevernas intressen samt öka trivseln och sammanhållningen i skolan. Uppdaterad information och information om evenemang hängs upp på anslagstavlorna vid kopieringsmaskinen. BIBLIOTEKET Bibliotekarie Siv Österman är på plats i sjöfartens bibliotek onsdagar efter kl. 13. Övriga tider nås hon per e-post på adressen per telefon (02) eller Nunnegatans lånedisk i biblioteket (02) Biblioteket på sjöfarten är ett handboksbibliotek och det går inte att låna böcker ut ur huset. Alla ansvarar själva för att böckerna återförs till hyllorna. All utlåning sker i biblioteket vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Nunnegatan 4, A-huset, andra våningen. Biblioteket är öppet mån - ti kl , ons - fre kl (sept. - maj), tfn (02)

5 DATAANVÄNDNING Logga in på skolans datorer Alla studerande har tillgång till skolans datorer. Under första studieveckorna får studerande ett Noviadataavtal där det framgår användarnamn och lösenord. Detta användarnamn och lösenord används enbart till att logga in på skolans datorer, som är i Novias nätverk. Kom ihåg att byta lösenordet första gången du loggar in och sedan alltid då datorn ber om det. Det nya lösenordet bör vara minst 8 tecken långt och innehålla åtminstone en siffra i mitten av lösenordet - men får inte börja eller sluta med en siffra. Ifall du inte godkänner användarvillkoren så förfaller användarnamnet och kontot stängs. Användarnamnet och lösenordet är dina personliga och får aldrig ges ut till andra. Axxell e-post och Wilma Under första veckan får studerande även en Axxell e-postadress samt användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet används för Axxells e-post och Wilma. För att läsa din e-post ska du logga in på webmail. För att så långt som möjligt säkerställa att e-post kommunikation sker mellan rätt parter så använder lärarna enbart denna e-postadress, så det lönar sig för dig att kolla e-posten regelbundet (minst 2 ggr/vecka). I Wilma kan du följa med dina studieprestationer, läs mera om detta under rubriken Primus och Wilma. PRIMUS OCH WILMA Axxell använder skoladministrationsprogrammet Primus för att registrera uppgifter om dig och dina studieprestationer. I Wilma (www-baserad anslutning till Primus) kan du följa med dina studieprestationer, din läsordning för varje vecka och kontrollera din närvaro/frånvaro. Du kan ta i bruk din Wilma när du fått dina lösenord. Vi ber dig vara observant på att uppgifterna om dig själv och dina studier är korrekta. Efter varje avslutat delmål (kurs) förs delmålsvitsordet in i registret av studiesekreteraren. I normala fall blir vitsordet synligt ca en månad efter att delmålet tar slut. Dina vårdnadshavare kan se dina studieprestationer och din frånvaro efter att de fått användarrättigheter. På Wilmas anslagstavla förmedlas officiell information. I Wilma kan du också läsa och skicka interna meddelanden till lärare och annan personal. Kom ihåg att meddela studiesekreteraren på studiebyrån om dina eller din vårdnadshavares personuppgifter ändrar under läsåret, t.ex. vid byte av adress eller telefonnummer. KURSANMÄLAN Studerande på ungdomslinjen följer läsordningen och behöver inte anmäla sig till de obligatoriska kurserna, däremot nog till valfria kurser. Läsordningen finns på Aboa Mares intranät och på anslagstavlan. Studerande på vuxenlinjen anmäler sig till varje kurs på listorna som finns i mappen nära läsordningen/kopieringsmaskinen. Anmälningen skall göras senast två veckor före kursstart. OBS! Anmäl dig endast till kurser som du verkligen tänker gå på. Ifall du blir förhindrad måste du se till att ditt namn blir struket från listan, så att vi vet hur många som kommer på respektive kurs och att ingen blir utan plats på grund av att kursen verkat fullsatt! 5

6 KURSER Alla kurser har obligatorisk närvaro vid Axxell Aboa Mare. Detta gäller även vuxenstuderande. Vid kursens början bör samtliga studerande som ämnar slutföra kursen vara närvarande. Då studerande vill få en kurs tillgodoräknad (erkännande av kunnande) bör studerande kontakta utbildningsledaren i god tid före kursens början. (Se nedan Erkännande av kunnande) OBS! Läs regelbundet din e-post där lärare skickar ut information om och uppgifter till kurserna! KURSINTYG Vissa kurser berättigar till intyg (certifikat) på avlagd kurs. Kom ihåg att hämta ditt intyg från infodisken efter avlagd kurs. Håll noga reda på intygen. Det lönar sig alltid att för säkerhets skull ha en kopia hemma på alla intyg. NÄRVARO En studerande skall delta i undervisningen ifall han eller hon inte har beviljats befrielse från den (Lag om yrkesutbildning 630/1998, 34). Delta i all undervisning och handledning och utför givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. (punkt 3 i Axxells Trivsel- och ordningsregler). Om du behöver ledighet av en privat orsak bör du be om lov i god tid på förhand. Du söker om lov på blankett som du kan skriva ut från Wilma och den ska lämnas in senast en vecka i förväg till studiebyrån eller egenläraren. Är du under 18 år skall också din vårdnadshavare underteckna ansökan. Egenläraren kan bevilja en dags frånvaro och frånvaroanhållan som berör mer än en dag godkänns av enhetschefen. Reglerna om närvaro tillämpas även om du går i bilskola, alla körtimmar skall förläggas till fritiden. ALL FRÅNVARO SKA ANMÄLAS! Är du sjuk skall du utan dröjsmål meddela läroanstalten per telefon (02) Cia/ Maria eller till läraren. Vid sjukfrånvaro ska du ha ett intyg av skolhälsovårdaren, hälsovårdare eller läkare fr.o.m. andra dagen. Är du sjuk en dag då det i undervisningen sker någon form av examination, såsom tent, inlämning av uppgift, presentation av uppgift, ska du ha sjukintyg fr.o.m. första dagen. Sjukintyget ska lämnas till egenläraren inom en vecka från att du återvänt efter sjukfrånvaron. Om du blir sjuk under inlärning i arbetet-perioden, gäller samma regler, d.v.s. meddela både läroanstalten och inlärning i arbetet-platsen att du blivit sjuk, samt lämna in sjukintyg till egenläraren. Frånvaro från undervisningen, såväl närstudier som inlärning i arbetet, innebär att du har gått miste om en del inlärning eller att ditt kunnande inom området inte har kunnat påvisas. Detta medför att inlärningen eller prestationen bör kompletteras på ett eller annat sätt. Du ansvarar själv för att ta reda på vilket kunnande som ska kompletteras eller påvisas. Om du på grund av sjukfrånvaro behöver få extra stöd eller handledning skall du vända dig direkt till läraren. Lärarna ger inte extra handledning på grund av olovlig frånvaro eller beviljad ledighet. 6

7 SKOLAVGIFTER Studiematerial så som pennor, papper och fickräknare står du själv för, likaså ev. kursböcker. Studerande med behov av särskilt stöd (och som har IP) kan få tillgång till talböcker eller ljudfiler avgiftsfritt. KOMPENDIER Köps av Bjarne Leinonen (vaktmästare, rummet närmast huvudingången). Han säljer även praktikhandböcker. PRAKTIKRESEERSÄTTNINGAR Spara alla kvitton och hämta dem med ditt kontonummer till Cia i studiebyrån. Vi fyller tillsammans i ett utgiftsverifikat som sedan skickas till ekonomibyrån för utbetalning. SKOLRESESTÖD Studerande vid yrkesläroanstalter är berättigade till stöd för skolresor från FPA. Skolresestöd betalas som ersättning för dagliga skolresekostnader. Du kan få skolresestöd om avståndet mellan bostaden och läroanstalten är minst 10 kilometer i ena riktningen och kostnaderna överstiger 54 euro per månad. Ifall skolvägen är längre än 100 kilometer betalas skolresestödet för högst 100 kilometer per riktning. Vänd dig till studiesekreteraren (Cia) för att ansöka om skolresestödet. Du hittar mer information om skolresestödet på Folkpensionsanstaltens hemsidor STUDIESTÖD Studerande som fyllt 17 år kan anhålla om studiestöd från Folkpensionsanstalten (FPA, på finska KELA). Det finns bra information om stöd för studierna på FPA:s egna hemsidor (www.fpa.fi, under Studerande ). Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst eller fylla i pappersblanketten och lämna in den till studiebyrån. Blanketten finns att få på studiebyrån eller FPA:s hemsidor (blankett OT 1r). Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Ansökan måste således inlämnas till FPA eller läroanstalten inom den månad från vilken du vill att stödet ska betalas. Vänd dig till studiesekreteraren (Cia) om du har frågor kring studiestödet. STUDIEKORT Studerande som studerar på heltid vid Axxell och som är närvarande kan få: VR:s och Matkahuoltos blanketter med vilka du kan gå och köpa rabattkort från deras kontor. Det finns även en möjlighet att ansluta sig till Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry och få deras studiekort. Se eller Finlands Svenka Skolungdomsförbund rf FSS. Se LUNCH Lunchen serveras i Sodexo i bottenvåningen. Axxellstuderande (närvaroanmälda) äter gratis mot uppvisande av FPA-kort. De som har specialdiet bör kontakta Sodexo. 7

8 NYCKLAR Magnetnyckel till skolan kan lösas ut av Bjarne för en pant på 30. Av det fås 20 tillbaka den dag då nyckeln återlämnas. Med nyckeln kommer man in i skolan när dörrarna är stängda. Dörrarna till skolan är öppna måndag - fredag kl , därefter kommer man in med magnetnyckeln. Man bör dock vara ute ur skolan senast kl PARKERING Cyklar ställs i ställningarna framför skolan. Bilparkeringen på gården är avgiftsbelagd. FÖRSÄKRING Alla studerande är försäkrade under skolarbetet/ombordpraktik, men inte under fritiden (ombord heller) så det är viktigt att du tar en fritidsförsäkring. Vid olycksfall skall en anmälan göras till försäkringsbolaget. Om en olycka inträffar bör du själv kontakta studiebyrån/klasstyrman/klassmästare för att göra en skadeanmälan. EGENLÄRARE Varje studerande i Axxell har en egenlärare. Han/hon är din och dina vårdnadshavares kontaktperson vid Axxell. Vi strävar efter att du har samma egenlärare under hela din studietid. Egenläraren är den person du skall vända dig till då du behöver hjälp, information m.m. Det är till egenläraren du bör ge dina sjukintyg, anhållan om frånvaro m.m. Egenläraren handleder studerande huvudsakligen i grupp och på schemalagda tider. Målsättningen är att i grupp ge studerande så goda färdigheter och möjligheter att studera att de klarar av studierna inom utsatt tid samt får färdigheter också för vidare studier. Gällande ärenden som är känsliga eller konfidentiella kan du diskutera med egenläraren individuellt. Under egenlärarträffar övar studerande upp sina studietekniska färdigheter ss. anteckningsteknik, tidsanvändning, inlärningsstrategier, faktasökning och lästeknik. Egenläraren ansvarar för att studeranden har en personlig studieplan, vid behov en individuell plan för hur studierna skall ordnas (IP), att samarbetet mellan hem och skola fungerar osv. På Aboa Mare stöds dessa uppgifter dessutom av klasstyrman/mästare. 8

9 EXAMENS OMFATTNING En grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av: Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp o uppdelade i obligatoriska examensdelar, kompetensområdet och valbara examensdelar beroende på bransch o inlärning i arbetet (IA) minst 30 kp o förvärvande av färdigheter i företagande minst 8 kp Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp o Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp Modersmålet, svenska 5 kp Det andra inhemska språket, finska 2 kp Främmande språk, A-språk (engelska) 2 kp Valbara delområden 2 kp o Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp Matematik, 3kp Fysik och kemi, 2 kp Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den, 1 kp Valbara delområden, 3 kp o Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet, 8 kp Samhällsfärdigheter, 1 kp Arbetslivfärdigheter, 1 kp Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp Valbara delområden, 3 kp o Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp Valbara delområden, 7 kp Fritt valbara examensdelar, 10 kp (som ska vara något av följande) o Yrkesinriktade examensdelar o Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet o Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier o Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling o Individuella examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet Från och med har alla grundexamina förnyats och studerande som har påbörjat sina studier före har överförts, om samtycke getts därtill, till den nya läroplanen. 9

10 INLÄRNING I ARBETET En grundexamen utgör totalt 180 kompetenspoäng, varav minst 30 kp är inlärning i arbetet, IA. Det betyder att en del av studierna försiggår på en arbetsplats, där den studerande har möjlighet att ta del av det nyaste inom branschen. Inlärning i arbetet möjliggör flexibilitet i och individualisering av studierna för studerande som av olika orsaker är i behov av egna studiearrangemang. Individuella studieval kan också tillgodoses på andra sätt. Dylika arrangemang dokumenteras av egenläraren i studerandes PSP (personlig studieplan). ERKÄNNANDE AV KUNNANDE Du som har t.ex. studier efter grundskolan, arbetserfarenhet eller andra intyg kan få ditt kunnande erkänt. Egenläraren går igenom principerna för erkännande av kunnande på en egenlärarträff och hjälper dig med ansökan. Ansökan görs på en officiell blankett som kan laddas ned från Axxells hemsida. Till ansökan skall bifogas kopior av intyg, betyg m.m. Lämna in blanketten minst 2 veckor innan delmålet eller examensdelen du önskar få erkänd börjar. I den personliga studieplanen märks ut vilka tidigare studier eller arbetserfarenhet du fått erkända. PERSONLIG STUDIEPLAN (PSP) Alla studerande har en personlig studieplan (PSP). Den personliga studieplanen består av ett personligt modulschema och den information som finns i studieregisterprogrammet Primus/Wilma. Den personliga studieplanen (PSP) ger dig en överblick över dina studier. Under första perioden gör du upp din PSP för dina studier tillsammans med egenläraren och utbildningsledaren. I din PSP ser du vilka delmål som ingår i dina studier. I PSP skriver du in dina individuella val, märker ut framskridandet i studierna och erkännande av kunnande. Under studierna har du perioder med inlärning i arbetet. Inlärning i arbetet sker i regel under hela perioder och i modulschemat kan du se när perioderna infaller. Under studierna uppdaterar du den personliga studieplanen vid egenlärarträffarna. KOMBISTUDIER Kombiexamen kan innebära att du avlägger två examina, en grundexamen inom yrkesutbildningen och studentexamen eller två yrkesinriktade grundexamina. Kombistudier innebär att du kan avlägga moduler och kurser vid en annan läroanstalt eller inom ett annat studieområde i Axxell än ditt eget. Studierna ger dig möjlighet att bredda och anpassa din utbildning enlig dina egna önskemål. Du får möjlighet att utöka dina kunskaper och din kompetens med sikte på arbetslivet eller på fortsatta studier. Kombistudier ger dig en bättre och bredare grund att stå på. Kombistudier förs in i din personliga studieplan. Du kan till exempel välja att avlägga en eller flera perioder vid ett gymnasium, en annan yrkesläroanstalt eller välja ur en folkhögskolas utbud. Du kan också välja att studera en period vid i din egen skola inom en annan bransch. BEDÖMNING Bedömningen av kunnandet sker via yrkesprov eller övrig bedömning, såsom uppgifter, tenter osv. Det finns en beskrivning för alla examensdelar och där framgår vad delmålet innehåller och vilken kunskap 10

11 man skall ha efter avslutat delmål. Delmålen bedöms utan vitsord när det gäller yrkesinriktade examensdelar och med vitsord i gemensamma examensdelar. För att studerande framgångsrikt ska kunna delta i yrkesprov får studerande feedback på sin inlärning i delmålen. Man kan alltså delta i yrkesprov först då man har den kunskap som krävs i yrkesprovet. Vitsordsskala: Berömliga kunskaper B3 Goda kunskaper G2 Nöjaktiga kunskaper N1 Klar för yrkesprov Ej klar för yrkesprov, delmålet bör kompletteras Ej klar för yrkesprov, delmålet bör tas om Anpassade vitsord Det är möjligt att individuellt anpassa delar av examen/hela examen. För att kunna få ett anpassat vitsord i någon del krävs att du och dina vårdnadshavare har godkänt beslut om anpassning. Vitsordsskala Berömliga kunskaper B3 A Goda kunskaper G2 A Nöjaktiga kunskaper N1 A Anp, klar för yrkesprov HÖJNING AV VITSORD Ett godkänt vitsord kan höjas endast en gång genom anhållan till ifråga varande lärare inom sex månader efter att provet har godkänts. Du kan också höja vitsordet i en hel examensdel en gång inom den tid utbildningen besluter om. Anhållan om höjning av vitsord görs till utbildningsledaren. KOMPLETTERING AV PRESTATIONER Ett delmål (kurs) inleds och avslutas i regel under en period. Då delmålet avslutas gör läraren en bedömning om du har det kunnande som krävs för att få gå upp till yrkesprov. Är du klar för yrkesprov noteras detta i Wilma som klar. Är du inte klar för yrkesprov finns två andra alternativ. Läraren bedömer om du kan komplettera delmålet eller om du om du måste ta delmålet på nytt. Kan du komplettera delmålet noteras det i Wilma som komp. Till komplettering fogas en text om vad som skall göras och inom vilken tid för att få delmålet godkänt. Om du inte kan komplettera prestationen bedöms du med en nolla (0). I de Gemensamma ämnena (GEM) bedöms du med vitsord. Om du vid delmålets slut har ett underkänt vitsord kan det rättas till under följande period. I Wilma framgår vad som krävs för att få delmålet godkänt. Är du på inlärning i arbetet på annan ort än studieorten under följande period kan du få en period till på dig att komplettera ditt underkända vitsord. Därefter avslutas delmålet och är vitsordet fortfarande underkänt bör delmålet gås om. Om ett delmål utvärderas med tent sker det första tenttillfället i samband med undervisningen. Om du av någon orsak inte kan delta i tenttillfället eller får underkänt finns det möjlighet att tentera vid två omtentamenstillfällen utöver delmålets tenttillfälle. Datum för omtentamenstillfällen meddelas av läraren då delmålet inleds. 11

12 Om du uteblir från ett utsatt tenttillfälle, anses tillfället förbrukat ifall du inte har en giltig orsak (sjukintyg el. dyl.). Om du är underkänd i delmålet efter att du tenterat den tre gånger, måste du gå om delmålet. Du skall anmäla dig inom utsatt tid till ett omtentamenstillfället. Försenad anmälan beaktas inte. Kom i tid till omtentamen, förseningar accepteras inte. Till omtentamenstillfället tar du med dig pennor, gummi och vid behov fickräknare. Mobiltelefon och annan elektronik är förbjuden. Inom delmålet skall du utföra de uppgifter och övningar som ingår i delmålet och du har i regel överenskomna inlämningsdatum för dessa. Om en övning eller en uppgift inte är färdig, ogjord eller i övrigt bristfällig noteras den som underkänd (med en nolla) efter att överenskommet inlämningsdatum passerat. Du kan få möjlighet att komplettera uppgiften. Ifall kompletteringen beror på sjukfrånvaro sker bedömningen av uppgiften i förhållande till delmålets bedömningskriterier. I övriga fall innebär kompletteringen en extra handledning för dig, vilket enligt bedömningskriterierna i regel gör att prestationen motsvarar N1. För eventuella kompletteringar fastslår läraren alltid ett inlämningsdatum före utgången av följande period. Om du har en IP har du vid behov möjlighet till extra handledning även under själva tentamenstillfället eller att komplettera dina svar muntligt. OMTENTAMEN Omtentamenstillfällen ordnas genomsnittligen en gång i månaden på fredag kl : Höstterminen 2015: Vårterminen 2016: 28 augusti 2 oktober 6 november 4 december 15 januari 12 februari 18 mars 15 april 13 maj 3 juni Anmälningen till omtentamen sker senast 10 arbetsdagar på förhand enligt följande: Studerande anmäler sig genom att skriva sitt namn, grupp, kurs och tentator (lärare) i omtentamensmappen som finns i hyllan vid kopieringsmaskinen. RESURS- OCH BONUSTIMMAR Delmålens undervisningstimmar delas in i resurstimmar och bonustimmar. Resurstimmar är de schemalagda undervisningstimmar som alla studerande deltar i. Bonustimmar är de schemalagda undervisningstimmar som de som uppnått kunnande inte behöver delta i. På bonustimmar repeterar studerande, övar mera och får man handledning. Läraren avgör vilka lektioner som är resurs- och vilka som är bonustimmar, det syns inte i schemaläggningen. Bonuslektioner utgör maximalt 20 % av delmålet. RÄTTELSE AV BEDÖMNING Om du är missnöjd med bedömningen, diskutera då alltid i första hand med den lärare som gett dig vitsordet. Om du fortfarande är missnöjd kan du begära omprövning av bedömningen. 12

13 SPECIALUNDERVISNING Om du har inlärnings- eller andra svårigheter som påverkar studierna kan egenläraren tillsammans med dig göra upp en Individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP). I IP:n planeras sådana stödinsatser som kan stöda lärandet. Lärarna beaktar studerande med särskilda behov i sin undervisning, men studerande bör själv aktivt be om hjälp, stödåtgärder och handledning och även aktivt ta emot den. Via Wilma finns det möjlighet att informera om dina inlärningssvårigheter eller faktorer som påverkar inlärningen. Texten skrivs i samråd med dig och dina vårdnadshavare vid inledandet av studierna och justeras vid behov under studiernas lopp. STÖDUNDERVISNING Studerande som av olika orsaker (inte privata resor eller skolk) blivit efter i undervisningen har möjlighet att få stödundervisning under delmålets gång. Om du märker att du har svårt med något ämne eller någon uppgift bör du alltid berätta det för läraren för att få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Du kan också diskutera ditt stödbehov med egenläraren om du tycker att du behöver stöd i något ämne. INTERNATIONELL VERKSAMHET Axxell samarbetar med flera europeiska yrkesutbildningsanordnare vilket gör det möjligt för studeranden att avlägga en del av sina studier och/eller inlärning i arbetet utomlands. För mera information kontakta internationella kontaktpersoner via e-post FORTSATTA STUDIER Grundexamen från en yrkesläroanstalt ger förutom allmän behörighet även goda möjligheter till fortsatta studier på tredje stadiet, d.v.s. vid yrkeshögskolor eller universitet. Examensdelsvalen vid Axxell är viktiga och bör göras med eftertanke speciellt av de studerande, som planerar att fortsätta studera efter din grundexamen. Förutom urvalsprovet inverkar medeltalet på samtliga ämnen som på ditt avgångsbetyg är bedömda med vitsord kraftigt på antagningen. Handledning till vidare studier ger koordinatorn för vägledning och rekrytering Kjell Forsman , Handledningen sker i första hand per distans. SKOLTRIVSEL och förebyggande antimobbningsarbete vid skolan Skoltrivsel och trygghet är en viktig del av skoldagen och en förutsättning för inlärning. Inom enheten jobbar vi med frågor som berör skoltrivsel och förebyggande arbete samt reder ut eventuella mobbningsfall. På enheten finns ett antimobbningsteam som består av sakkunniga inom studerandevården och personer med daglig kontakt till de studerande. Teamets uppgift är att förebygga och åtgärda mobbning. Du och din vårdnadshavare skall alltid direkt kontakta enhetens skolkurator i frågor som berör skoltrivsel och mobbning. För att alla skall trivas på skolan är det viktigt att du genast reagerar om du utsätts för felaktigt bemötande eller då du märker att någon annan råkar ut för mobbning eller annars blir illa behandlad. I enhetens antimobbningsteam ingår: Robert Stolpe, utbildningsledare Maria Lindell-Luukkonen, egenlärare Annika Långström-Strandberg, kurator Terhi Sui, hälsovårdare 13

14 FÖREBYGGANDE AV RUSMEDELSANVÄNDNING Axxell har en plan för Förebyggande av rusmedelsanvändning. Vår verksamhetsmodell är följande: Hela personalen verkar för studerandes bästa. Detta betyder att var och en i personalen skall ingripa och föra fram misstanke om rusmedelsmissbruk. Ärendet förs vidare i första hand till studerandevårdspersonalen på enheten. Studerande inom Axxell som känner oro för studiekamraters eventuella rusmedelsmissbruk skall tala om saken med egenlärare, kurator eller skolhälsovårdare. Frånvaro är en tydlig signal på att allt inte står rätt till, därför följs frånvaro upp och åtgärder vidtas i enlighet med Rutinbeskrivning för hantering av studerandefrånvaro. En studerande är skyldig att följa läroanstaltens ordningsregler. Om rusmedel föreskrivs i ordningsreglerna följande: Det är förbjudet att inneha och vara påverkad av rusmedel (Trivsel- och ordningsregler 14) Enhetschefen kan ålägga studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbete eller att den studerande är narkotikaberoende. Den studerandes vårdnadshavare underrättas om att intyg över narkotikatest krävs. Skolan svarar för kostnaderna för detta intyg. Vid rusmedelsmissbruk hänvisas den studerande till vård. Barnskyddsmyndigheterna i hemkommunen kontaktas när det gäller minderåriga studerande. För studerande i behov av detta kan ett stödjande nätverk byggas upp bestående av läroanstaltens representant(er), studerandes vårdnadshavare och social- och hälsovårdspersonal. Om studerande bryter mot läroanstaltens ordningsregler eller vägrar att visa upp intyg över narkotikatest vidtas disciplinära åtgärder som kan vara skriftlig varning eller avstängning från läroanstalten för viss tid. DISCIPLINPLAN, TRIVSEL och ORDNINGSREGLER Axxell har en disciplinplan vars syfte är att främja ordning, ostörda studier och trygghet samt trivsel i Axxell. En trygg och trivsam inlärningsmiljö skapas då var och en bemöter individer, djur, natur och miljö med hänsyn och respekt, är medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för sig själv och sitt handlande. Där många människor vistas och möts uppstår ibland problem och disciplinplanen synliggör vad som då görs samt vilka konsekvenser ett felaktigt beteende, en felaktig handling kan få. I disciplinplanen ingår Trivsel och ordningsregler samt Internatregler. Bekanta dig med dem, följ dem! RÖKNING Läroanstalten är rökfri. Det är förbjudet att röka och använda andra tobaksprodukter. Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. Förbudet gäller i samtliga Axxells byggnader, på alla Axxells skolområden samt under resor, evenemang och inlärning i arbetet. 14

15 ORDNINGSREGLER FÖR AXXELL 1. Studerande skall följa Axxells ordningsregler samt uppträda i enlighet med goda seder och bruk och med sitt uppträdande upprätthålla Axxells goda rykte. 2. Axxells alla utrymmen och områden skall hållas i ordning. Studerande ansvarar för upprätthållande av ordning och reda i verkstäder samt övriga utrymmen för praktisk undervisning i enlighet med lärares direktiv. 3. Den studerande skall handskas varsamt med Axxells egendom. Vid materiella skador skall studerande omedelbart kontakta ifrågavarande lärare. Studerande är ersättningsskyldig för förorsakade skador, enskilt eller gemensamt. 4. Ytterkläder förvaras på angiven plats. 5. Parkering av fordon och cyklar är tillåten endast på angivet område. 6. Den studerande skall hålla givna tider samt komma ändamålsenligt klädd och utrustad till undervisningen. 7. Den studerande skall delta i all undervisning och handledning samt utföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. 8. Under lektioner skall mobiltelefoner och annan störande utrustning vara avstängd. 9. Studerande följer givna direktiv om allmän säkerhet, trafikskydd, arbetarskydd och djurskydd. Den studerande skall även i sitt handlande ta hänsyn till miljön. Där vapen används i undervisningen förvaras de försedda med avtryckarlås i låsta utrymmen. 10. Avgifter för studiematerial samt övriga avgifter skall betalas punktligt. 11. Tobaksrökning och annan användning av tobaksprodukter är förbjuden. Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. 12. Det är förbjudet att uppträda påverkad av rusmedel. Även innehav av rusmedel är förbjudet. 13. Skolan ansvarar inte för studerandes privata egendom. Brott mot dessa regler resulterar i skriftlig varning av rektor. Vid upprepad eller allvarlig förseelse kan den studerande avstängas från läroanstalten för en viss tid. Beslut om avstängning från undervisningen tas av Axxells direktion. I brådskande fall kan rektor besluta om avstängning. TRIVSELREGLER Vänligen för använda pappersmuggar och annat skräp till papperskorgarna. Tomflaskor och muggar bör föras tillbaka till caféet. Obs! Ingen dryck och mat i datasalarna. 15

16 KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ Inom Axxell arbetar vi aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Axxells integrerade ledningssystem enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljö) och OHSAS (arbetshälsa) är certifierat sedan Certifieringen är ett bevis för att vi vid Axxell jobbar strukturerat samt process- och målinriktat. Kvalitet Vi utvecklar kvaliteten genom att synliggöra och dokumentera våra arbetsprocesser och ständigt förbättra dem. Vi arbetar enligt samma principer på alla enheter. Studerande och personal behandlas likvärdigt. Med hjälp av utvärderingarna, som undervisningspersonal och studerande besvarar, förbättrar vi också vår kvalitet. Miljö Axxell värnar om miljön och målet med vårt miljöarbete är att stöda studerande att utvecklas till miljöansvariga medborgare och yrkesmänniskor. Idag är återvinning både självklart och nödvändigt. Det enklaste sättet att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling inför framtiden är att försöka minska sitt avfall. Därför finns avfallskärl för olika avfall i alla utrymmen. Ju mer och noggrannare du sorterar desto större blir miljövinsten. Dessutom strävar vi till att minska pappersanvändningen och följer upp energiförbrukningen. Vid varje enhet finns en miljögrupp. I miljögruppen är också studerande representerade. Häng med i arbetet för en hållbar utveckling. Arbetsmiljö Axxell strävar efter en positiv, trygg och säker arbetsmiljö där både personal och studerande trivs. Tillsammans upprätthåller och utvecklar vi arbetssäkerheten och den förebyggande verksamheten. För förebyggande och undvikande av olycksfall bör varje studerande bekanta sig med och absolut följa de arbetarskyddsföreskrifter som gäller på de olika platser där den studerande arbetar och studerar. Om det i verksamheten på skolan händer en olycka eller det händer något som kunde ha förorsakat skador på personer, utrymmen, utrustning, maskiner m.m. bör läraren omedelbart informeras. Därefter skriver studerande och/eller läraren en nära ögat rapport på det skedda. Informationen skickas vidare till enhetschefen och Axxells arbetarskyddschef och de kan vidta åtgärder för att reda ut det inträffade och minska risken för att samma sak inträffar igen. 16

17 HÄLSOVÅRD Hälsovårdare: Terhi Sui, Tavastgatan 10,3.vån. tel Studerandehälsovårdens webbsidor är: för studerande Hälsovårdarens telefontider är må-fr kl Övriga kontaktuppgifter är: Ansvarande läkare Satu Hedborg, tel Avdelningsskötare Mervi Paatere, tel Kurator: Annika Långström-Strandberg, LÄKARENS OCH HÄLSOVÅRDARENS MOTTAGNING Studerandehälsovård, Tavastgatan 10, 3 vån (i huset för företagshälsovård) tel Hälsovårdarens telefonrådgivning må-to kl , fre tel Läkarens telefontider enbart via tidsbeställning Hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning må-fre, kl Tavastgatan 10, 3 vån (i huset för företagshälsovård) övriga tider enbart med bokad tid Läkarens samt hälsovårdarens tidsbokningsnr må-to, kl och fre kl Läkarna tar emot studerande enbart med tidsbokning Studerande kan även boka tid till hälsovårdaren via nätet på (www.turku.fi->hälsovården- >hälsovårdsservicen för studerande), efter att studerande blivit inskriven som kund i studerandehälsovården. Inskrivningen sker främst i samband med hälsogranskningen som görs till alla första årets studerande. ÖVRIGA HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Munhälsovården: Tidsbokning kl , tel , avgiftsbelagd >hälsovården>munhälsovården OBS: Ifall du inte är inskriven I Åbo måste du uppge att du är studerande då du bokar tid! Preventivrådgivning: Luolavuorivägen 2, 2.vån., tel , avgiftsfri Tidsbokning och rådgivning må, kl och samt ti-fre, kl Enbart för åbobor under 25-år > Hälsovården > Rådgivningsbyråerna 17

18 Psykologenheten: Tidsbokning och rådgivning kl , tel , avgiftsfri Remiss av hälsovårdare eller läkare behövs Laboratorie och röntgen: Enbart med remiss av hälsovårdare eller läkare Laboratorie, tel , ->Ajanvaraus Röntgen, tel Samjour: Keramikfabriksgatan 1, tel Till detta nummer kan du vid behov ringa dygnet runt i akut behov. 18

Studieguide 2015-2016. Axxell Ekenäs, Pedagogik, social- och hälsovård Axxell Ekenäs, Handel och service

Studieguide 2015-2016. Axxell Ekenäs, Pedagogik, social- och hälsovård Axxell Ekenäs, Handel och service Studieguide 2015-2016 Axxell Ekenäs, Pedagogik, social- och hälsovård Axxell Ekenäs, Handel och service 3 Innehållsförteckning ARBETSTIDER LÄSÅRET 2015-2016... 6 KONTAKTUPPGIFTER...7 INLOGGNING TILL AXXELLS

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Disciplinplan. Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO och OHSAS 18001

Disciplinplan. Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO och OHSAS 18001 Disciplinplan Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Godkänd av Axxells direktion 15.4.2015, träder i kraft 1.8.2015 Innehållsförteckning 1 Målgrupp

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Handbok i personlig studieplan

Handbok i personlig studieplan Detta dokument gäller läroplansbaserad utbildning enligt nya examensgrunder för yrkesinriktad grundexamen. Dokumentet är ett informationspaket om tillämpningar av lag, förordning och examensgrunder för

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Grupphandledarens anvisningar Yrkesutbildningens ledningsgrupp (uppdaterad /MO, uppdaterad , uppdaterad 22.1.

Grupphandledarens anvisningar Yrkesutbildningens ledningsgrupp (uppdaterad /MO, uppdaterad , uppdaterad 22.1. Grupphandledarens anvisningar Yrkesutbildningens ledningsgrupp 8.4.2011 (uppdaterad 15.5.2013/MO, uppdaterad 24.4.2014, uppdaterad 22.1.2015) I de här anvisningarna ger vi grupphandledarens allmänna uppgifter

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Axxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 HEJ och välkommen att bo på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

Studieguide

Studieguide Studieguide 2016-2017 Axxell Utbildning Ab Axxell Ekenäs, Pedagogik, social- och hälsovård Axxell Ekenäs, Handel och service 3 Innehållsförteckning ARBETSTIDER LÄSÅRET 2015-2016... 6 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Godkänd: Nämnden för fostran och undervisning, finska

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Praktikguide för Aboa Mare

Praktikguide för Aboa Mare Praktikguide för Aboa Mare xxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1. HANDLEDD PRAKTIK... 3 2. FÖRE PERIODEN...

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Validering vid Ålands handelsläroverk

Validering vid Ålands handelsläroverk Validering vid Ålands handelsläroverk 2009-04-15 Validering vid Ålands handelsläroverk Validering innebär att en studerande för sina studier till merkonom kan få det kunnande erkänt som baserar sig på

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Introduktionsdagarna 25-26 augusti 2016 Sabina Eerola Planerare för antagningsärenden, Studiebyrån Svenska handelshögskolan / Hanken

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Studieguide Axxell, i Handel och service Axxell, Teknik och hantverk

Studieguide Axxell, i Handel och service Axxell, Teknik och hantverk Studieguide 2016-2017 Axxell, i Handel och service Axxell, Teknik och hantverk KARIS Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

GRUPPLEDARENS HANDBOK Kuva ja kannentaitto (C) Photos.com & Preeriapingviini Oy 1. Till grupphandledare...... 2 2. Minneslista... 4 2.1.När läsåret börjar (gruppen)... 4 2.2.När läsåret börjar (individuellt)...

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 8.0.05 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef Elisabeth

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN Innan du kan skriva ditt barn till skolan ska du göra ett användarnamn i wilma. Om ditt barn redan går på en förskola där Wilma tagits i bruk använd då samma

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning

Handlingsplan mot mobbning Handlingsplan mot mobbning Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning Handlingsplan mot mobbning... 2 1. Mål... 2 2. Mobbningens

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: NN. Mottagning

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 8.11.2017 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer