db X-trackers UCITS ETF:er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "db X-trackers UCITS ETF:er"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial db X-trackers UCITS ETF:er Investerarkväll, 7 maj 2014 Stephan Agerman Senior Nordic Sales Manager Riskvarning Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Riskvarning: En investering i db X-trackers UCITS ETF fonder är förknippad med risker. För en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder hänvisas till db x-trackers Svenska hemsida ( Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet för detaljerade produktbeskrivningar och risker. Dessa finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS och/eller på db X-trackers Svenska hemsida (se ovan) och/eller hos den externe svenske distributören. Vi hänvisar även till Viktig Information på sista sidan. Det är inte säkert att alla produkter, tjänster och strategier som presenteras är lämpliga för alla investerare, och om du är osäker bör du överväga att söka råd från din egen rådgivare skatte, juridik, redovisning och andra rådgivare - huruvida produkten och/eller tjänsten är ändamålsenlig och därvid bör du se till att du till fullo förstår transaktionen och har gjort en oberoende bedömning av lämpligheten av en sådan transaktion utifrån dina egna mål och omständigheter. De fonder som har hög Risk/Avkastningsprofil, är avsedda för en risktolerant investerare som söker investeringar som erbjuder möjligheter att maximera avkastningen, men som kan tillåta sig investera i produkter med oundvikliga, ibland stora, variationer i värdet av dessa (mer riskfyllda) produkter. De höga riskerna, vilka kommer sig av volatilitet och/eller höga kreditrisker och/eller ränte- och valutarisker och/eller höga standardavvikelser/risk och/eller lägre likviditet och/eller replikeringsrisker (samtliga ord förklaras på db x-trackers hemsida, samma som ovan), gör det möjligt/troligt att fonder med hög Risk/Avkastningsprofil kan komma att tappa i värde från tid till annan. Förväntningar om hög avkastning och tolerans för risk måste vägas mot möjligheten att ådra sig betydande förluster i investerat kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dessa UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att förlora delar av eller hela det investerade kapitalet.

2 db X-trackers UCITS ETF:er Innehållsförteckning ETF-marknaden ETF-information Hur kan jag använda ETF:er i min portfölj? Kontakter 2

3 Marknadsföringsmaterial

4 db X-trackers en ledande ETF-aktör En världsledande kapitalförvaltare med ett förvaltat kapital på totalt ca EUR 95 miljarder 1 db X-trackers lanserades i januari 2007 Mer än 230 ETF:er noterade över samtliga tillgångsslag Aktier Utvecklade och tillväxtmarknadsländer, sälj/kort index Räntor obligationer, kredit (lång och kort/sälj), penningmarknad Alternativa hedgefonder, råvaror, valuta EUR 38 miljarder i förvaltat kapital Nr 2 i Europa 1 Nr 5 globalt 1 Lägst genomsnittlig förvaltningskostnad bland de fem största ETF-leverantörerna i Europa 2 - Total Expense Ratio (TER) 0,35% Över 50 marknadsgaranter som ställer priser Största utbudet av ränte-etf:er i Europa 1 Största utbudet av ETF:er i Sverige 1 db X-trackers ETF:er finns noterade på 10 börser i Europa, Asien och USA Källa: 1 Deutsche Bank ETF-research, Bloomberg Finance LP, Reuters, januari 2014, 2 ETFGI, Bloomberg 28 januari

5 Stora förändringar på plattformen Ändrat replikeringsmetod - Från syntetisk replikering till fysisk replikering för 18 ETF:er i ett första skede - Se ändrade namn (DR) som står för direct replication / fysisk replikering - Följande ETF:er i Sverige har påverkats - MSCI Europe Index UCITS ETF - Euro Stoxx 50 UCITS ETF - DAX UCITS ETF Sänkt förvaltningsavgiften (TER) till 0,09% för fokus ETF:er och sänkning av Nikkei 225 från 0,50% till 0,25% - DAX UCITS ETF (DR) 1 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,65%) - EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,45%) - FTSE 100 UCITS ETF (DR) 2 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,47%) - NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) 2 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,64%) - MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 3 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,74%) Lanserat nya fysiskt replikerande ETF:er - MSCI Nordic, CSI300 (kinesiska A-aktier), MSCI AC World etc 1 Förändringen är genomförd. Noterad på Nasdaq OMX Stockholm 2 Förändring genomförd ej noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Nikkei 225 TER 0,25% ej 0,09% 3 Förändring ej genomförd per 5 maj

6 Marknadsföringsmaterial ETF-marknaden

7 SEKm Sverige ligger långt efter USA Den svenska ETF-marknaden 2 ETF-omsättning av total aktievolym (2013): USA, 25,2% 1 Europa, 7,2% 1 Sverige, 3,5% 2 Andel ETF:er av den totala fondförmögenheten (2013) USA, 13,0% 1 Europa, 2,9% 1 Sverige, 1,2% 2,3 Den globala ETF-marknaden förväntas växa till ca USD mdr till slutet av ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% ETF Oms Aktiehandel ETF andel, % Källa: 1 Deutsche Bank ETF-research, Bloomberg Finance LP, ICI, 2 NASDAQ OMX, Market Research, januari 2007 januari 2014, 3 Fondbolagens Förening, januari

8 Vem köper ETF:er? Norden USA 10% 90% Privat Institutioner 54% 46% Privat Institutioner Källa: Deutsche Bank ETF-research, september

9 Marknadsföringsmaterial ETF-information

10 Köp en hel marknad i en affär db X-trackers svenska ETF-utbud (26 st) 1) 1) Endast i illustrativt syfte. Detta är en ögonblickbild per angivet datum. Källa: db x-trackers svenska hemsida. Respektive fonds investeringsprofil, nyckeltal, Risk/Avkastningsprofil med mera redovisas i sin helhet på db x-trackers svenska hemsida. 10

11 etf.db.com en källa för ytterligare information Broschyrer / Guider 11

12 Marknadsföringsmaterial Hur kan jag använda ETF:er i min portfölj?

13 ETF:er som byggklossar i din portfölj 1 Råvaror Aktier Alternativa Fastigheter Valutor Räntor 1 Grafen visas endast i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning 13

14 Kärna och satellitstrategin 1 Teorin säger att portföljen kan delas in i två delar: Aktier Kärnan är grunden och utgörs oftast av breda ETF:er till låg risk syfte marknadsavkastning (beta) Alternativ a Kärna breda ränte och aktie- ETF:er Fonder Satelliterna utgörs av specialiserade innehav med högre risk syfte överavkastning / slå marknadsavkastningen (alfa) Tillämpandet av detta koncept är utbrett och användare inkluderar bland annat pensionsfonder och kapitalförvaltare Hedgefonder Sektor/St il/storlek 1 Nedanstående graf visas endast i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning 14

15 ETF:er - sparande på kort och lång sikt Köp & behåll vs. månadssparande 1 Sparplan MSCI World Investeringsexempel: Alt 1 (röd): kr per månad i 169 månader i db X-trackers MSCI World UCITS ETF Alt 2 (blå): Engångsinvestering om kr Alternativ 1 har genererat en avkastning om 59% under perioden Alternativ 2 har genererat en avkastning om 5% under perioden Köp & Behåll Månadssparande Med ett månadssparande minskar du risken att gå in i marknaden vid fel tillfälle 1 Bloomberg, avser perioden 1 januari 2000 till 31 januari Detta är ett exempel vilket redovisas i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet 15

16 Exempel på ETF investeringsstrategier Kärninvestering: Bred marknadsexponering för långsiktiga innehav Omfördelning: Lätt att justera positionerna med hjälp utav daglig likviditet Taktisk allokering: Kortsiktig övervikt och undervikt Portföljdiversifiering: Ett enkelt sätt att justera placeringsmixen i portföljen 16

17 Marknadsföringsmaterial Kontakter

18 18 Kontakter Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm db X-trackers Stureplan 4 A SE Stockholm Telefon: +46 (0) Hemsida: E-post: Deutsche Bank AG, Filial Stockholm UTDELNINGSADRESS Box Stockholm Kontaktperson: Stephan Agerman Telefonnummer: +46 (0) Deutsche Bank AG, Filial Stockholm är agent för men ej distributör av db X-trackers 18

19 Marknadsföringsmaterial Disclaimer

20 db X-trackers UCITS ETF:er - investeringsrisker (1) Investerare bör notera att db X-trackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i db X-trackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i db X-trackers UCITS ETF:er är förknippad med många risker, inklusive generella marknadsrisker avseende de relevanta indexen, kreditrisker avseende leverantören av indexswapparna som används i db x-trackers UCITS ETF:er, valutarisker, ränterisker, inflationsrisker, likviditetsrisker och legala och regulatoriska risker. db X-trackers UCITS ETF:er med en direkt replikeringsmetod, kan låna ut värdepapper. I dessa fall riskerar db X-trackers UCITS ETF:er att låntagaren inte återlämnar de värdepapper som lånats ut på grund av t.ex. en betalningsinställelse/konkurssituation och risken är att de säkerheter som mottagits av db x-trackers UCITS ETF:er realiseras till ett värde lägre än värdet på de värdepapper som lånats ut. Trots ersättning från Deutsche Bank till db X-trackers UCITS ETF:er för en sådan situation, kan db X-trackers UCITS ETF:er och därmed investerarna lida en förlust. db X-trackers UCITS ETF:er använder Deutsche Bank som motpart för OTC-derivattransaktioner. I händelse av en betalningsinställelse/konkurssituation i enligt med villkoren i OTC-derivattransaktionen med Deutsche Bank, skulle db X- trackers UCITS ETF:er likvideras och investerare kan då förlora upp till 10% av substansvärdet av varje db X-trackers UCITS ETF. Substansvärdet vid tiden för betalningsinställelsen/konkurssituationen kan vara betydligt lägre än det belopp en investerare ursprungligen investerade beroende på utvecklingen för det relevanta underliggande indexet. Du bör därför förstå och bedöma motpartsrisken före en eventuell investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i db X-trackers UCITS ETF:er kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Inte alla db x-trackers UCITS ETF:er är lämpliga för alla investerare så vänligen kontakta din finansiella rådgivare innan du investerar i en db X-trackers UCITS ETF. 20

21 db X-trackers UCITS ETF:er - investeringsrisker (2) db X-trackers UCITS ETF:er kan vara noterade i en annan valuta än den handlade valutan på börsen, i vilket fall valutakursförändringar kan få en negativ effekt på avkastningen i fonden. Beskattning av db X-trackers UCITS ETF:er beror på de specifika omständigheterna för varje enskild investerare. Nivåerna och grunderna för,och eventuell befrielse från, beskattning kan förändras. db X-trackers kan handlas på ett begränsat antal marknader. db X-trackers kan vara oförmögna att exakt replikera utvecklingen av ett index. Investerarnas avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Värdet av en investering som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan komma att påverkas av valutakursförändringar. För ytterligare information gällande risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen se avsnittet Risker på Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers", till Faktablad samt till Fondens Prospekt. En investering i en db X-trackers UCITS ETF med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index är endast avsedda för kvalificerade investerare som vill ta en väldigt kortsiktig syn på det underliggande indexet, t.ex. över dagen. Därför är db X- trackers UCITS ETF:er med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index endast lämpliga för finansiellt kvalificerade investerare som förstår strategin, egenskaper och risker. db X-trackers UCITS ETF:er med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index är inte avsedda att köpas och hållas över en längre period. Investerare bör vara medvetna om att Deutsche Bank eller dess dotterbolag ("DB Affiliates") från tid till annan kan ha egna innehav i någon db X-trackers UCITS ETF som kan representera ett betydande belopp eller andel av den totala fondförmögenheten. Investerare bör överväga vilka eventuella effekter sådana innehav, eller någon överlåtelse därav, av DB Affiliates kan ha på dem. 21

22 Viktig Information 2013 Deutsche Bank AG Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Dokumentet är endast avsett som diskussionsunderlag och skapar inga rättsligt bindande skyldigheter för Deutsche Bank AG och/eller dess dotterbolag ("DB") eller fondbolaget DB PLATINUM ADVISORS. Denna presentation får inte distribueras till, eller uppmärksammas för, amerikanska eller kanadensiska investerare. När man fattar ett investeringsbeslut bör man enbart förlita sig på den slutliga dokumentationen som erhålls i samband med ingående av avtal eller läggande av order och inte på denna sammanfattande beskrivning. Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet vilka finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS (adress redovisas separat) och/eller på db x-trackers Svenska hemsida (länken redovisas separat) och/eller hos den externe svenske distributören. En fullständig beskrivning av villkoren för samtliga delfonder ingår i prospektet för db X-trackers och db X-trackers II. Du kan få den fullständiga och det förenklade prospektet för varje delfond i db X-trackers från db X-trackers, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg D D DB agerar inte som din finansiella rådgivare avseende här presenterade produkter och tjänster. De produkter som nämns i detta dokument erbjuds under execution-only (d.v.s. sker på ditt initiativ). Riskvarning: En investering i db X-trackers UCITS ETF fonder är förknippad med risker. För en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder hänvisas till db x-trackers Svenska hemsida ( Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet för detaljerade produktbeskrivningar och risker. Dessa finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS och/eller på db X-trackers Svenska hemsida (se ovan) och/eller hos den externe svenske distributören. Det är inte säkert att alla produkter, tjänster och strategier som presenteras är lämpliga för alla investerare, och om du är osäker bör du överväga att söka råd från din egen rådgivare skatte, juridik, redovisning och andra rådgivare - huruvida produkten och/eller tjänsten är ändamålsenlig och därvid bör du se till att du till fullo förstår transaktionen och har gjort en oberoende bedömning av lämpligheten av en sådan transaktion utifrån dina egna mål och omständigheter. De fonder som har hög Risk/Avkastningsprofil, är avsedda för en risktolerant investerare som söker investeringar som erbjuder möjligheter att maximera avkastningen, men som kan tillåta sig investera i produkter med oundvikliga, ibland stora, variationer i värdet av dessa (mer riskfyllda) produkter. De höga riskerna, vilka kommer sig av volatilitet och/eller höga kreditrisker och/eller ränte- och valutarisker och/eller höga standardavvikelser/risk och/eller lägre likviditet och/eller replikeringsrisker (samtliga ord förklaras på db x-trackers hemsida, samma som ovan), gör det möjligt/troligt att fonder med hög Risk/Avkastningsprofil kan komma att tappa i värde från tid till annan. Förväntningar om hög avkastning och tolerans för risk måste vägas mot möjligheten att ådra sig betydande förluster i investerat kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dessa UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. För en allmän och översiktlig information om arten av och riskerna i olika typer av finansiella instrument hänvisar vi även till / riskdisclosures. Om du väljer att ingå en transaktion med DB, eller någon av dess externa distributörer, gör du det i förlitan på ditt eget omdöme ( excecution only ). Informationen i detta dokument baseras på material som vi anser vara tillförlitligt, men vi garanterar inte att den är korrekt, aktuell, fullständig eller felfri. Antaganden, uppskattningar och synpunkter i detta dokument utgör vår bedömning per dagen då dokumentet utgavs och kan ändras utan föregående meddelande. Alla prognoser är baserade på ett antal antaganden om marknadsförhållanden och det finns ingen garanti för att prognoser kommer att förverkligas. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dess UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. Detta material framställdes av en distributionsavdelning inom DB, och har inte producerats, reviderats eller redigerats av DB s analysavdelning(ar). De åsikter som uttrycks här kan skilja sig från de åsikter som andra avdelningar inom banken kan ha, inklusive DB analysavdelning(ar). De avdelningar som sysslar med försäljning av finansiella (inklusive strukturerade) produkter kan potentiellt ha intressekonflikter gentemot andra kunder i banken för den där bedrivna verksamheten. Andra avdelningar i DB kan ingå affärer på ett sätt som kan skilja sig från vad som sägs i detta dokument. DB handlar eller kan ha handlat i egenskap av huvudman för annan kund i något av de här presenterade instrumenten (eller relaterade derivat), och kan även ha egna positioner i de instrument (eller relaterade derivat) som redovisas i detta dokument. DB kan uppträda som så kallad market maker i de här presenterade instrumenten (eller relaterade derivat). Personalen på de avdelningar som sysslar med försäljning av finansiella (inklusive strukturerade) produkter kompenseras delvis baserat på volymen av transaktioner som görs av deras respektive avdelningar. Distributionen av detta dokument och/eller möjligheten att marknadsföra och sälja någon av de produkter och tjänster som beskrivs häri kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Du får inte distribuera detta dokument, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande. DB AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLT ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER ANDRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST SOM FÖRORSAKATS DIG ELLER NÅGON TREDJE PART BASERAT PÅ TILLTRO TILL DETTA DOKUMENT ELLER DESS TILLFÖRLITLIGHET, RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER AKTUALITET. 22

23 Viktig Information 2013 Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG är auktoriserad enligt tysk banklag ( ID : , behörig myndighet: BaFin Den Tyska Federala Finansinspektionen) och har licens att bedriva gränsöverskridande verksamhet i hela det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ( EES ). Deutsche Bank AG Stockholm filial (förkortas "DBS", med registreringsnummer hos bolagsverket) är auktoriserad av BaFin och övervakas av Finansinspektionen för den i Sverige bedriva finansiella verksamheten. Filialer till Deutsche Bank AG har likaledes tillgång till EES baserat på Deutsche Bank AG s tillstånd att bedriva gränsöverskridande finansiell verksamhet. Hänvisning görs till DB s redovisning av licenser och gränsöverskridande tillstånd under rubriken European Union Regulatory Background and Corporate and Regulatory Disclosures vilka kan läsas på DB s hemsida via länken På begäran redovisar vi omfattningen av våra licenser och tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet samt gällande regler vilka utfärdats av BaFin och/eller Finansinspektionen. DBS är agent - men ej distributör av produkter - för en eller flera huvudmän och uppträder i dessas namn avseende av DBS marknadsförda och/eller distribuerade produkter och tjänster. Om du väljer att ingå avtal avseende någon av de produkter och tjänster som redovisas i detta dokument kommer dessa affärer kontraktsmässigt (direkt eller indirekt) att ingås med Deutsche Bank AG eller något av dess dotterbolag ( huvudman ) inom EES (men utanför Norden) under de kontraktslagar, om inte annat avtalas, inklusive de finansiella lagar och förordningar, som gäller i det land där respektive huvudman är licensierad. I det fall avtal ingås med en extern och självständig distributör ( huvudman ), gäller de kontraktslagar och finansiella lagar och förordningar i det land där respektive extern distributör är licensierad. Deutsche Bank AG och dess filialer opererar på basis av ett distributionsavtal mellan Deutsche Bank AG, ensamt eller via Deutsche Bank AG Filial London, och förvaltningsbolaget DB PLATINUM ADVISORS, ett bolag med begränsat ansvar inkorporerad under Luxemburgsk lag, med adress 2 boulevard Konrad Adenauer, L Luxembourg. 23

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond

Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond Fonden Ancoria 3-års EUR Autocall 6,5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, Euro Stoxx 50

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Fonden Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK erbjuder försäkringstagare möjligheten att delta 100% i en positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index, en förtida inlösen

Läs mer

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Fonden Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en attraktiv årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (Euro Stoxx 50)

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1.

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BRANSCHKOD VERSION 2 2010-02-22 VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BAKGRUND Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Fonden Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR erbjuder en årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (S&P 500) utvecklas, samt en förtidainlösenfunktion

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC TOM Certifikat TOM OMX X1 OC Turn Of the Month Certifikat Vad står TOM för? TOM står för turn-of-the-month. TOM Certifikat följer en mycket enkel investeringsstrategi. Investering sker endast under månadsskiften,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017

SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017 SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017 SKAGEN Krona januari 2017 Krona senaste månaden -0,01 % Jämförelseindex senaste månaden -0,08 % Krona senaste 12 månaderna 0,17 % Jämförelseindex senaste 12 månaderna

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer