Gör din röst hörd. fokus. i EU:s största offentliga samråd. en tidning från eu-kommissionen #3 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör din röst hörd. fokus. i EU:s största offentliga samråd. en tidning från eu-kommissionen #3 2012"

Transkript

1 europa fokus # i detta nummer möt oss i almedalen hopp om återhämtning k-g bergström i visby testa dina kunskaper en tidning från eu-kommissionen Gör din röst hörd i EU:s största offentliga samråd

2 De samtal som förs idag kring vägar framåt är mer konstruktiva och nyanserade än de var för ett år sedan. LEDARE foto: sanna skerdén Välkommen till het EU-vecka i Almedalen Pierre Schellekens på väg till Almedalen för ett år sedan konstaterade jag att Europa nog skulle dominera den politiska agendan under lång tid framöver. Att jag fick så rätt väcker blandade känslor. Den akuta krisens skuldberg kastar en lång och mörk skugga över Europa och har ett högt pris för européerna i form av snabbt ökande arbetslöshet och urholkad välfärd. De utmaningarna kommer att ta tid och hårt arbete att övervinna. Men som europavän och kugge i EU:s politiska maskineri går det ändå för mig att hitta glädjande aspekter mitt i allt elände: Krisen har riktat strålkastarljuset mot kärnan i det europeiska projektet; förmågan att samarbeta och finna styrka i gemensamma lösningar, trots skiftande förutsättningar och intressen. De samtal som förs idag kring vägar framåt är mer konstruktiva och nyanserade än de var för ett år sedan. Utmaningarna har även bidragit till att öka insikten kring EU:s centrala roll i att hitta gemensamma lösningar och har lyft intresset för EU-frågorna även här på hemmaplan. Det återspeglades här i Almedalen förra året genom det stora intresset för de samtal och utfrågningar som hölls i Europahuset i Almedalen. I år har vi laddat upp med vårt största program någonsin (se nästa sida). I år vill vi vidga samtalet utanför Visbys murar. Därför kommer vi att rapportera flitigt via Twitter (#euialmedalen); Facebook och vår egen hemsida så att fler kan ta del och bli del av samtalet om framtidens och medborgarnas Europa. Och förhoppningsvis återvinna något av den känsla av EUfori som Loreen vann européernas hjärtan för, trots de tuffa utmaningarna. Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige 2 fokus: europa

3 foto: gotlands kommun Välkommen till Europahuset i Almedalen PROGRAM STRANDGATAN 20 söndag 1/ utmaning europa Inre marknaden 20 år - Hur ser de nästa 20 åren ut? Sverigedemokraterna Illusioner och realiteter - om mötet mellan det nya och det gamla Europa PROGRAMPUNKTER Utmaning Europa Panelsamtal om gemensamma EU-utmaningar. Vägval Europa Utfrågning av partierna med K-G Bergström Samtal Europa Samtal med tongivande och inspirerande européer. måndag 2/ utmaning europa Vilka rättigheter har vi som EU-medborgare? Miljöpartiet Vart är Europa på väg? tisdag 3/ utmaning europa Finanskrisen i Europa - vad har den lärt oss? Moderaterna Sverige och EU:s tillväxtstrategi: vägar ut ur krisen? onsdag 4/ vägval europa Vänsterpartiet samtal europa Överlever den svenska modellen i EU? Följ våra live-sändningar på och vårt twitterflöde på #euialmedalen utmaning europa Hur kommer vi åt kriminellas tillgångar? torsdag 5/7 Folkpartiet Vad prioriteras i EU:s nya långtidsbudget? utmaning europa Hur ser EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2010-talet ut? fredag 6/7 Centerpartiet Hur mår Europa? utmaning europa Hur går den svenska ekonomin ur ett EU-perspektiv? lördag 7/ utmaning europa Hur ska forskning och innovation hjälpa oss ut ur krisen? vägval europa Socialdemokraterna vägval europa Kristdemokraterna fokus: europa 3

4 Trots svåra ekonomiska utmaningar: Ljusglimtar och reformvilja i EU En analys de så kallade landsspecifika rekommendationer som EU-kommissionen presenterade den 30 maj visar på en positiv trend: det går bättre för medlemsländerna i år än förra året. Underskotten i medlemsländernas offentliga finanser visar på ett genomsnitt av 3 % jämfört med närmare 6,5 % när kommissionen började genomföra sina kontroller. En annan positiv aspekt är att det aldrig tidigare genomförts så stora och omfattande strukturreformer som nu. Vägen ur krisen: ett starkare E i EMU Med en starkare ekonomisk styrning vill EU skärpa tillsynen av EU-ländernas ekonomier, skydda stabiliteten i euro-området och åtgärda brister i finanssektorn. E i EMU måste bli starkare. Tillsammans med Europas tillväxtstrategi och stabilitets- och tillväxtpakten vill man genom den så kallade ekonomisk planeringsterminen säkra fortsatta reformer och ökad tillväxt. Steg ett är kommissionens årliga tillväxt översikt som presenterades i november Medlemsstaterna och kommissionen har sedan enats om fem prioriteringar: fullfölja en tillväxtvänlig finanspolitisk konsolidering, återställa normal utlåning till realekonomin, främja tillväxt och konkurrenskraft, hantera arbetslösheten och de sociala effekterna av krisen samt modernisera den offentliga förvaltningen. På basis av dessa prioriteringar tas nationella konvergensprogram och reformprogram och efter detta antar EU-kommissionen landsspecifika rekommendationer. Antagandet av rekommendationerna är den sista etappen i den så kallade europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken. Vad är landsspecifika rekommendationer? Landsspecifika rekommendationer ska vara till hjälp för EU-länderna när de ska utarbeta budgetpolitik och ekonomiska reformer för de kommande tolv månaderna för att stärka konkurrenskraften och skapa nya jobb. Eftersom situationen varierar från land till land, fokuserar EU-kommissionen på de viktigaste frågorna och de mest akuta åtgärderna i varje medlemsland. De euroländer som inte genomfört de föreslagna åtgärderna inom månader riskerar böter. Våra rekommendationer är skräddarsydda för varje EU-land, men ingår i en sammanhängande strategi för att åter skapa jämvikt i Europas ekonomi, förklarar kommissionsord- 4 fokus: europa

5 förande Barroso. Vi har gjort stora framsteg: de offentliga finanserna börjar förbättras och obalanserna börjar minska. Riktningen är klar. Nu måste vi fördubbla våra ansträngningar, på både nationell och europeisk nivå, för att nå längre och komma snabbare framåt. Sammantaget visar rekommendationerna att EU-länderna gör det som krävs för att skapa hållbara offentliga finanser, men de skulle kunna göra mer för att främja tillväxten. Arbetslöshet, och särskilt ungdomsarbetslösheten, utpekas som ett allvarligt problem där man bör vidta åtgärder omgående för att öka produktiviteten och se till att kompetens och utbildning anpassas till arbetsmarknadens behov. Krafttag måste också tas inom hela EU för att företagen ska kunna utvecklas och för att vi ska kunna tillvarata de nya jobb som framförallt tjänste- och energisektorerna, samt den digitala ekonomin, skapar. Vilka rekommendationer fick Sverige? Sverige får överlag ett mycket gott betyg. De rekommendationer som Sverige fått handlar om att bibehålla en sund ställning i de offentliga finanserna, vidta förebyggande åtgärder för att öka stabiliteten på bostads- och bolånemarknaden, förbättra marknadsföringen av innovativa EU-kommisionens ordförande José Manuel Barroso kan konstatera att de offentliga finanserna inom EU börjar förbättras. produkter i Sverige samt vidta åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Kommissionen bedömer att Sverige vidtagit relevanta åtgärder för att stärka den finansiella sektorn, men driver en politik med generösa ränteavdrag, låg fastighetsskatt och låga amorteringar som bedöms kunna bidra till volatiliteten dvs. prisrörligheten, på den svenska bostadsmarknaden och till ackumulerade bolåneskulder. Trots en generell förbättring på arbetsmarknaden under 2011 förblev arbetslöshetsnivån hög för unga människor och utsatta grupper. Sverige genomför för närvarande flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildningsreformer. För att förbättra arbetsmarknaden för unga människor och svaga grupper i Sverige rekommenderar EU-kommissionen till exempel en översyn av anställningsskyddslagstiftningen, krogmomssänkningen samt sänkta ingångslöner. Den sista landsspecifika rekommendationen till Sverige rör forskning och utveckling (FoU). Sverige satsar näst mest i hela EU på detta område och är innovationsledande. Men när det gäller att gå från innovation till produkt eller tjänst så går det sämre. Sverige ligger inte heller bra till när man tittar på antalet snabbt växande innovativa företag. EU kommissionen hoppas att dessa utmaningar bland annat ska mötas i det nya lagförslaget om forskning och utveckling som läggs fram hösten Det handlar inte om att välja mellan tillväxt eller åtstramningar i den ekonomiska politiken, det är två sidor av samma mynt och kommissionen vill se både och, säger chefen för EU-kommissionens representationskontor i Sverige Pierre Schellekens. Vill du läsa mer? Gå in på: euro pe2020/documents/related-document-type/ index_sv.htm foto: cornelia smet fokus: europa 5

6 INTERVJU: K-G BERGSTRÖM Efter Almedalen tar jag fram röjsågen Den ärrade politiske reportern K-G Bergström ligger i hårdträning inför årets upplaga av politikerveckan i Almedalen. k-g bergström spelar tennis tre gånger i veckan och pluggar Europapolitik under juni. Tillsammans med Lena Mellin ska han grilla politiker hos EU-kommissionens och Europaparlamentets Europahus i Visby. Direkt efter Almedalen far K-G Bergström hem till Ryssträsk i Norrbotten för att röja i sin egen skog. Det är bra motion och avkoppling att röja i skogen. Jag tar på mig hjälmen och selen, fyller på bensin och så drar jag igång motorsågen. De som tror att K-G Bergström har lagt av får tänka om. Han fyller 67 år i juli, men har just förlängt sitt politiska kröniköruppdrag för Expressen till årsskiftet 2014/2015. Under Almedalsveckan ska han analysera alla åtta partiledartal åt samma tidning. Men under dagtid handlar det mest om att leda samtal kring olika Europafrågor hos EU-kommissionen. Jag följer inte EU-politiken på daglig basis, så det blir mycket plugg nu i juni. Det gäller framför allt eurokrisen. Är du orolig över Europasamarbetets framtid? Jag tycker det är sorgligt att Europa uppvisar den lägsta ekonomiska tillväxten i världen. Det kommer att bli ett tema vid olika seminarier i Almedalen och i mina utfrågningar. När det gäller eurons framtid tycker jag det vore förmätet K-G Bergström ser fram mot att grilla politiker i Visby. om jag skulle komma med någon spådom. Vilka höjdpunkter ser du framför dig vid årets Almedalsvecka? Stefan Löfvéns första partiledartal i Almedalen. Socialdemokraterna har gått fram med 10 procentenheter sedan han tillträdde, utan att partiet har gjort några direkta utspel. Jag tror han fortsätter på den försiktiga linjen åtminstone till i höst. Sedan har vi två andra partiledare som gör debut som huvudtalare, Jonas Sjöstedt för vänsterpartiet och Annie Lööf för centerpartiet. Tror du på ett regeringsskifte vid nästa val? Jag har lärt mig att man aldrig ska tippa en valutgång i förväg. Men alliansen har helt andra och större problem under denna mandatperiod. De saknar egen majoritet och de har nu en starkare opposition emot sig. 6 fokus: europa

7 Vi vill att du berättar för oss hur vi kan göra ett bättre jobb och hur du tycker att unionen ska se ut KRÖNIKA Hjälp oss att skapa framtidens Europa! Viviane Reding förändringar inom Europeiska unionen har alltid utlösts av större politiska händelser. Järnridåns fall förstärkte den politiska viljan att stärka banden mellan Europas nationer och folk. Idag finns det inga gränser. Istället har vi nu gemensamma rättigheter för medborgarna i Europeiska unionen som kan bo, resa, studera, arbeta, handla eller pensionera sig var som helst i EU. Vi har skapat en gemensam valuta och välkomnat nya medlemsstater. Idag gör vi precis samma sak. Tillsammans har vi vidtagit kraftfulla åtgärder för att bekämpa krisen. Nu är det hög tid att konsolidera det vi byggt upp och att se kreativt, optimistiskt och realistiskt på vad framtiden kan bära med sig. Tjugo år efter att vi skapade EU-medborgarskapet måste vi nu på nytt vitalisera EU-projektet. Och vi kommer att göra det med hjälp direkt från medborgarna. Vår enade världsdel kan bara växa sig starkare och bli ännu mer framgångsrik om vi kan lyssna på medborgarna och uppfylla deras behov. Sedan jag utnämndes har jag arbetat med EU-kommissionens ordförande Barroso och alla mina medkommissionärer för att leverera konkreta åtgärder och säkerställa att medborgarna kan dra fördel av sina EU-rättigheter. EU-kommissionen har förbättrat rättigheterna för brottsoffer, vi har gjort det enklare att få tillgång till sjukvård och att registrera din bil i ett annat EU-land. Men fortfarande stöter många människor på hinder när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare. Vi kan bli bättre med din hjälp. Under de kommande tre månaderna kommer EU-kommissionen att fråga dig vad du anser om dina rättigheter och vilken typ av Europeisk union du vill bo genom det största offentliga samrådet någonsin i EU:s historia. Det är därför vi vill höra om alla problem som du kan stöta på när du rör dig inom EU. Vi vill att du berättar för oss hur vi kan göra ett bättre jobb. Och vi vill veta hur du tycker att unionen ska se ut Vi kommer att lägga in dina svar och dina idéer i nästa rapport om EU-medborgarskapet som EU-kommissionen publicerar nästa år. Nästa år 2013 är det Europeiska medborgaråret som ägnas åt dig, dina rättigheter och idéer. Hjälp oss att skapa en öppen debatt, i din hemstad och i ditt land, med dina vänner och med lokala, nationella eller europeiska politiker för att skapa framtidens Europa. Europeiska unionen är en stark och enad del av världen med 500 miljoner invånare. Den kan bli ännu starkare om du gör den till DITT Europa! Berätta vad du tycker före den 9 september Viviane Reding, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap fokus: europa 7

8 Vill du delta i samrådet? Gå in på ec.europa.eu/yourvoice senast 9 september och gör din röst hörd. TÄVLING 1Vilket år undertecknades och proklamerades EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna av Europaparlamentet, EU-kommissionen samt EU:s medlemsstater, vilka utgör Europeiska rådet? 1) ) ) Resultaten av en Eurobarometerundersökning som publicerades i april 2012 bekräftar att den allmänna kännedomen om stadgan om de grundläggande rättigheterna är på uppgång. År 2007 var siffran under 50%. Nu ligger den på: 1) 58% 2) 64% 3) 72% 3Vilken webbportal innehåller information om nationella domstolar och organ vilka handhar klagomål rörande grundläggande rättigheter, såsom nationella ombudsmän och nationella människorättsorganisationer och jämställdhetsorgan. 1) e-justice 2) Rapid 3) EDA 4Vad heter EU-kommissionären med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap? 1) Cecilia Malmström 2) Máire Geoghegan-Quinn 3) Viviane Reding Vad vet du om dina rättigheter? i maj inledde eu-kommissionen det största offentliga samrådet någonsin om medborgerliga rättigheter. Alla EU-medborgare är fram till den 9 september inbjudna att berätta om vilka hinder de stöter på när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare, exempelvis när de reser i Europa, röstar eller kandiderar i val, eller handlar på internet. Synpunkterna från allmänheten kommer att användas som direkt underlag för kommissionens politiska dagordning och utgöra grunden för en EU-rapport som läggs fram under det Europeiska medborgaråret EU-domstolens dom i Dublinförordningen är en viktig signal som påminner om plikten för alla medlemsstater att tillämpa stadgan när EU-lagstiftningen är på spel. Vad handlar Dublinförordningen om? 1) Vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan. 2) Skydd mot överfiske samt en garanterad inkomst för fiskare. 3) Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer. 6Den 1 december 2009, med ikraftträdandet av vilket fördrag, blev stadgan om de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande? 1) Kroatiens anslutningsfördrag 2) Lissabonfördraget 3) Fusionsfördraget 7Enligt en rapport om tillämpningen av EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna från 2011 så är en de viktigaste frågorna inom de grundläggande rättigheterna integrationen av vilken folkgrupp? 1) Romer 2) Walesare 3) Monegasker 8Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter använder vilken förkortning på engelska? 1) EMA 2) EEA 3) FRA Svar: 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Ansvarig utgivare: Pierre Schellekens. Kontakt: Charlotte Haentzel, Produktion: Appelberg Publishing Tryck: Trosa tryckeri.

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog

Läs mer

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013 europa fokus #6 2013 i detta nummer europahusets program eu:s gotland litauen tar över medias bild av eu res säkert i sommar en tidning från eu-kommissionen Välkomna till Eu i almedalen LEDARE Vi träffas

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

EU:s plan för 20 miljoner jobb. fokus. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden. en tidning från eu-kommissionen #2 2012

EU:s plan för 20 miljoner jobb. fokus. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden. en tidning från eu-kommissionen #2 2012 europa fokus #2 2012 i detta nummer ödesår för solidariteten vägen till jobb i europa frank belfrages eu så firas europadagen en tidning från eu-kommissionen Ökad rörlighet på arbetsmarknaden EU:s plan

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Nummer 1 maj 2009 muf stockholm en medlemstidning från moderata ungdomsförbundet i Stockholm. allt inför valet 7 jun.

Nummer 1 maj 2009 muf stockholm en medlemstidning från moderata ungdomsförbundet i Stockholm. allt inför valet 7 jun. Nummer 1 maj 2009 muf stockholm en medlemstidning från moderata ungdomsförbundet i Stockholm i allt inför valet 7 jun Stor EU-special 2 ledare forum magazin #1 2009 Redaktion Markus Nordström Chefredaktör

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE OKTOBER 2013 4 ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE FOTO: Daniel Nilsson OTIDSENLIGA EU-REGLER FÖR BANKBYTE TREDJE PARTS TILLGÅNG TILL KUNDERS KONTO 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2013 VD

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm

Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 maj 2012 (OR. en) EUCO 82/12 PRESSE 192 PR PCE 70 Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm Det är ett nöje att få tala

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt Europa 2020 och Norrbottens tillväxt LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset 971 87 Luleå www.nll.se/regionalt Innehåll Förord...4 Översikt...5

Läs mer

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism 246 Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Världen har på senare år skakats av en stor finanskris vars följder fortfarande märks i världsekonomin.

Läs mer

europapolitik Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

europapolitik Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 europapolitik Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 1. EUROPA BYGGS BÄST UNDERIFRÅN Centerpartiets Europapolitik utgår från människan, inte staten eller byråkratin. Europeiska

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer