LED-HANDBOK. Lighting the future

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LED-HANDBOK. Lighting the future"

Transkript

1 LED-HANDBOK

2 Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7

3 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande roll. Och i en tid med snabb teknisk utveckling har LED hastigt bytt status från innovativt till mainstream vilket har stort positivt inflytande på energiförbrukningen och utsläppet av CO 2. LED innebär nya utmaningar för både användare och designer. Det har introducerats nya direktiv, ny lagstiftning och ny terminologi som ibland blir föremål för missförstånd och felbedömningar. Som en del av vårt stora engagemang för att hjälpa våra kunder att navigera bland de här utmaningarna har vi på LITE tagit fram en LED-handbok till våra partner som förklarar de allra vanligaste beteckningarna och deras betydelse. 1

4 STANDARDER IEC EN Photobiological Safety (PD IEC TR 62778) Ljus är en form av energi och kan orsaka fysisk skada. Alla ljuskällor klassificeras efter RISKGRUPP (RG), vilket visar hur säker källan är. RG0 och RG1 är fullständigt riskfri, RG2 är riskfri så länge ingen tittar rakt in i ljuskällan (en snabb blick mot den är dock ofarligt), ingen ljuskälla för allmänt bruk bör vara RG3 (även om solen tekniskt sett är RG3). Den huvudsakliga risken med LED är det blåa ljuset som kan orsaka skador på näthinnan. Under normala belysningsförhållanden är nästan all LED antingen RG0 eller RG1. LM79 En nordamerikansk standard som definierar hur LED ska mätas för elektriska och fotometriska egenskaper. LM80 En nordamerikansk standard som definierar hur LED ska mätas när det gäller bibehållande av ljusflödesmässiga egenskaper. EN13032 En europeisk standard som definierar hur LED ska mätas för elektriska och fotometriska egenskaper. Även om det finns likheter mellan LM79 och EN13032 så finns det även väsentliga skillnader. TM21 En nordamerikansk teknisk rapport om att planera långsiktigt ljusflödesunderhåll för LED-ljuskällor. Den definierar antalet enheter som krävs för testning och hur resultatet kan förlängas för att på ett säkert sätt kunna förutsäga långsiktiga värden. Den maximalt tillåtna förlängningen är 6 x den faktiska testperioden, så för en förutsägelse för timmar måste det faktiska testet ha utförts under timmar. För en förutsägelse på timmar måste det faktiska testet ha utförts under timmar. (Allmänt accepterad praxis i standarder är testning under timmar, vilket enligt TM21 endast tillåter en förutsägelse på upp till timmar). Lågspänningsdirektivet Reglerna i lågspänningsdirektivet kräver att belysningen är utformad, tillverkad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav. Direktivet om elektro- magnetisk kompatibilitet Direktivet fastställer skyddskrav och bestämmelser om kontrollåtgärder för utrustning i form av apparater och fasta anläggningar som kan tänkas framkalla elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan tänkas bli påverkad av sådana störningar. RoHS-direktivet lägger restriktioner på farliga ämnen/ material som används i elektrisk och elektronisk utrustning. ErP-direktivet är ett direktiv för fastställande av krav på miljövänlig design av energirelaterade produkter. Syftet med det här direktivet är att minska användningen av naturresurser och energi och att minimera miljöpåverkan från produkter över hela dess livslängd. CE-märkning CE-märkningen visar att en produkt uppfyller de generella säkerhetskraven i relevanta EU-direktiv för marknadsföring på den europeiska marknaden. CE-märkningen hjälper tull och marknadsinspektörer att underlätta fri rörlighet för produkter inom Europa. CE-märkningen påvisar att produkten uppfyller fyra huvudsakliga EU-direktiv. 2

5 LJUSTSTYRING Nattsänkning/Bi-power-dimning (BP x) Det här är en metod som används till utomhusbelysning för att sänka energiförbrukningen under perioder med mindre behov av ljus. Armaturen dimmas automatiskt med 50 % under ett fördefinierat antal timmar under natten. Ljusregleringen anges med beteckningen BPx där x är antalet timmar som armaturen kommer att vara dimmad under natten. Exempelvis reglerar BP7 armaturen i 3 timmar innan armaturens beräknade midnatt och 4 timmar efter, totalt 7 timmar. I fall där ljusregleringen är på en annan nivå än 50 % kan det visas som BP x-y. Exempelvis skulle BP 7-25 visa att armaturen är dimmad med 25 % i 7 timmar (d.v.s. drivs med en effekt på 75 %). Midnatt beräknas automatiskt som tidpunkten mitt emellan på- och avslagningen av armaturen. För armatur med en fotocell som registrerar dygnets rytm och aktiveras vid skymning justeras detta automatiskt efter årstiderna under hela året. CCR - Constant Current Reduction (Reduktion av konstantström) En metod för att dimma LED. Till skillnad från PWM (Pulse Width Modulation) reduceras den konstanta drivströmmen (ma) till ljusdioden för att sänka ljusdiodens ljusstyrka. PWM - Pulse Width Modulation En metod för att ljusreglera lysdioder. Lysdioden sätts på och stängs av med höga frekvenser som är omöjliga att se med blotta ögat. Ju längre tid LED är av jämfört med på, desto mer dimmad verkar belysningen. 3

6 EFFEKTIVITET Ljusflöde (Lumen Output) Ljusflödet är ungefär den mängd ljus som alstras av en produkt. Detta kan vara relaterat antingen till ljuskällan eller armaturen. En armaturs ljusflöde kan sägas vara ljuskällans ljusflöde minus ljusförlusten inuti armaturen (verkningsgraden). Ljusförlusterna i armaturen är kopplade till de optiska material som används (kupor, reflektorer, prismor) samt även till termiska förluster på grund av omgivningstemperaturen invändigt i armaturen. Effekt Effekten (W) kan variera betydligt beroende på LED-driftdonet och LED-konstruktionen samt konfigurationen av dessa. Standarder indikerar att den angivna effekten (W) kan variera inom 10 % utifrån den värsta tänkbara situationen (t.ex. maximal effekt). Effektivitet Med effektivitet beskrivs hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus, med enheten lumen per Watt. Ju högre effektivitet, desto effektivare använder ljuskällan elektriciteten. Det kan antingen vara: lm/w som beskriver ljuskällans effektivitet (ljuskällans lumen) eller lm/w som beskriver armaturens effektivitet vilken beräknas genom multiplicering av lm/w med armaturens verkningsgrad. 4

7 FÄRG CCT - Color Temperature (Färgtemperatur) LED kan antingen vara färgad, oftast röd/grön/ blå/gul eller vit. Precis som dagsljus kan vitt ljus dock variera från varmt vitt med högre innehåll av rött, till kallt vitt med ett högre innehåll av blått. Detta beskrivs av färgtemperaturen där varmt vitt har ett lägre värde (i kelvin) än kallt vitt. Varmt vitt kan vara K eller lägre, kallt vitt K eller högre, och neutral vit mellan K och K. Ra - Color Rendering (Färgåtergivning) Alla ljuskällor karakteriseras efter hur väl de visar färger. Detta beskrivs av Ra-värdet och ju högre värde desto bättre återges färgen. För majoriteten av arbetsplatser inomhus krävs minst Ra80. Ra70 är vanligare för allmän utomhusbelysning. En ökning av Ra-värdet till 90 eller mer sker generellt på bekostnad av en reduktion av effektiviteten. Binning (Sortering) Tillverkningsprocessen av LED är inte tillräckligt exakt för att säkra att alla lysdioder är identiska. Därför sorteras lysdioder efter specifika egenskaper såsom färg, verkningsgrad och elektriska egenskaper. Den här sorteringen kallas för binning. MacAdam Elipse En MacAdam-ellips innefattar de färgnyanser som är möjliga för en viss färgtemperatur utan att variationen uppfattas av det mänskliga ögat. Färgskiftning Efterhand som vit LED åldras kommer färgtemperaturen långsamt att förändras. Färgskiftningen anges normalt som det maximala antalet MacAdam-ellipser (nivåer) som färgen ändras med. 5

8 TILLFÖRLITLIGHET LED-driftdon (LED-elutrustning) Tillförlitligheten hos en LED-armatur beror även på driftdonet. Om det slutar fungera slutar även armaturen att fungera. Därför är det viktigt att försäkra sig om att driftdonet har en lämplig livslängd eller är lätt att byta ut. Omgivningstemperatur Ta När testning utförs på en produkt görs detta vid en specifik omgivande temperatur. Omgivningstemperaturen betecknas som Ta. Ta vid testning är som standard 25 C, men testning i andra temperaturer är tillåten så länge temperaturen anges. Ljusreglering och temperatur När ljusreglering används eller när produkter används i lägre omgivningstemperatur än normalt kan antalet fel förväntas sjunka och den förväntade livslängden kan förväntas öka. Storleken på dessa förändringar är dock beroende av tekniken och det finns ingen standardmetod för att beräkna dessa effekter. Lx - Normal livslängd Beskriver hur stor procentandel av ljuset som minimalt finns kvar efter en nominell livslängd. Den nominella livslängden anges i timmar och x är procentsatsen av ljusutbytet, t.ex. L80 vid timmar innebär att efter timmar kommer ljusutbytet att ha sjunkit till 80 % av dess ursprungliga nivå. Fy - Felandel Procentandelen av dioder som har slutat fungera inom en given tid i timmar. Om procentandelen av fel är t.ex. F10 vid timmar innebär det att efter timmar kan 10 % av dioderna ha slutat fungera. 6

9 TEKNIK Temperatur vid PN-övergången Inuti ett LEDchip finns en övergång mellan två material, ett positivt laddat och ett negativt laddat. Genom utväxling av elektroner mellan de två materialen genereras ljus och som en bieffekt skapas värme vid övergången. Temperaturen vid övergången måste kontrolleras för att säkra att ljusflödet och livslängden för LED uppfyller kraven. LED-driftdon En LED-armatur innehåller elektronik för omvandling av spänning till korrekta förhållanden för att driva LED-ljuskällan. Detta kallas driftdonet. Drivström Det här är den elektriska ström som genereras av driftdonet för att driva lysdioden. Överbelastning av lysdioden (genom att ge högre ström (ma) än vad som rekommenderas) resulterar i hög verkningsgrad men väsentligt reducerad livslängd. Drivströmmen ska därför vara korrekt för att säkra att kraven på prestanda och livslängd uppfylls. Vitt ljus Vitt LED-ljus genereras på två olika sätt: RGB eller RGBY Eftersom vitt ljus är en kombination av färger i spektrumet (eller regnbågen) kan färgade lysdioder även användas för att ge vitt ljus. Ljuset från de färgade dioderna blandas på ytan det träffar och ger tillsammans ett vitt ljus. Fosforomvandling Blå lysdioder används för att belysa en kemisk fosfor, liknande den som finns i ett lysrör, vilket omvandlar det blå ljuset till vitt. Den här metoden ger generellt en överlägsen färgåtergivning eftersom det vita ljuset innehåller fler färger ur spektrumet. LED-armatur Armatur som innehåller en eller flera LED- moduler eller en LED-ljuskälla LED-modul Innehåller en eller flera LED-dioder med mekaniska och optiska komponenter, men utan en standardsockel LED-ljuskälla Innehåller en eller flera LED-dioder med mekaniska och optiska komponenter inklusive stand ardsockel, t.ex. en retrofit ljuskälla med E27, GU10-sockel eller liknande. 7

10

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led olika stämningar. Genom att ljusreglera vita LED är det relativt enkelt att skapa olika stämningar i ett rum. Ljusreglering av färgtemperatur på vita led text boel halldén Två av led-teknikens mest kända

Läs mer

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt.

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Ljusutbytesjämförelse och ekonomi En glödlampa ger 13 lm/w vid en färgtemperatur på 2700 K och räcker 1000 timmar. Ett lysrör ger 92 lm/w vid en färgtemperatur

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Människors och byggnaders behov av ljus

Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus är ett särtyck av avsnittet Inomhusmiljö i ett vidare sammanhang ur boken Luft, utgiven av Swegon Air Academy. I avsnittet

Läs mer

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT?

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? Definitioner och källor Naturliga källor Mänskligt framställda källor Grundläggande fakta om våglängd och frekvens Elektromagnetiska fält vid låga frekvenser Elektromagnetiska

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen

Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen NOBELPRISET I FYSIK 2014 POPULÄRVETENSKAPLIG INFORMATION Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura belönas för att ha uppfunnit en ny

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer