INFORMATION FRÅN VARBERGS KOMMUN. Hej!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRÅN VARBERGS KOMMUN. Hej!"

Transkript

1 Nummer 1,

2 Hej! och välkommen till första numret av Varberg Kreativa Tidningen du just nu har börjat läsa kommer från Varbergs kommun. Till form och etikett kan Varberg Kreativa kallas informationstidning, men vi vill gärna se den som en inspirationstidning! Kreativitet är ett brett begrepp och ska så vara. Kreativitet är inte något som finns till för några få utan är inom räckhåll för alla människor. Alla kan vara kreativa, inom sitt område och efter sina förutsättningar. I den här tidningen vill vi berätta om, och inspirera till, kreativa verksamheter som finns runt om i hela Varberg både i kommunen som geografiskt område och i kommunen som organisation. I november fattade fullmäktige beslutet att Varberg har en vision: År 2025 ska Varbergs kommun vara Västkustens kreativa mittpunkt. Visionen ger en riktning och är en signal om att även om vi är en förhållandevis kreativ kommun redan idag, så måste vi vidare och framåt! Alla omvärldsanalyser visar att i det föränderliga samhälle vi lever i, så klarar sig de företag, organisationer, länder, städer - och individer - bäst som kan vara kreativa och anpassa sig efter nya förutsättningar. Ända sedan december 2011 har arbetet pågått för fullt med att förankra visionen internt i kommunens organisation. Visionens verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar riktar sig direkt till alla cirka medarbetare inom kommunkoncernen. Kommunen är en komplex organisation och i och med visionen har den fått en gemensam och tydlig målstyrning. Tydlighet och struktur är också många gånger grogrunden för kreativitet! Det övergripande målet med visionen är att skapa förutsättningar i Varberg för att alla ska få just sin kreativitet att blomstra. Därför är visionen i sin helhet helt enkelt till för alla som vill vara med. Vi är snart människor som bor i Varbergs kommun. Kan vi samla oss och gå åt samma håll, finns en oerhörd kraft som kan ta Varberg hur långt som helst. Vi önskar er en inspirerande läsning och en fin sommar! Jörgen Warborn, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Annbritt Ulfgren, kommundirektör Vi behöver dina synpunkter och idéer! Kontakt: E-post: Webbplats: Projektledare: Kristina Hylander, tel Vision Västkustens kreativa mittpunkt Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. 2 Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Förhållningssätt Hållbarhet Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Delaktighet Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.

3 FRAMÅTANDA. Madelene Andersson, Daniel Spetz och Ronny Andreasson hade inga problem med att komma på nya idéer. Vi är ganska vana att arbeta på det här sättet, konstaterar Daniel. Varbergs Bostad jobbar med vision Varberg 2025 Hur kan just vi, i vårt arbetslag, förenkla människors vardag? Den frågan kommer alla anställda i Varbergs kommunkoncern att ställa sig under året. I maj var det Madelenes, Ronnys och Daniels tur. Det är inte alltid lätt att vara kreativ på beställning, men det tar inte många minuter förrän tankeverksamheten är i gång hos Madelene Andersson, områdesreceptionist, Ronny Andreasson, stabsamordnare och Daniel Spetz, miljö- och kvalitetschef alla tre från Varbergs Bostad. Till sin hjälp har de en arbetsbok med visionens ledord: Mod, Framåtanda, Nytänkande, Kunskap och Inspiration. Att som hyresgäst kunna beställa tvättid från lägenheten, eller från mobilen, det tror jag skulle underlätta många människors vardag, säger Ronny och får medhåll från samtliga. Tekniken finns, så det är inte omöjligt, konstaterar Daniel. En bilpool, fyller Madelene i. Tänk om ett bostadsområde kunde ha en bilpool så att den hyresgäst som bara behöver bil nån gång ibland, kanske för att storhandla en gång i Á veckan, kunde få tillgång till det. Det skulle både förenkla människors vardag och värna om hållbarheten! Förslagen fortsätter droppa in. Om Varbergs Bostad kunde erbjuda flytthjälp? Eller fönsterputsning och andra tjänster? Om varje områdeskontor blev den boendes motsvarighet till hotellobbyn där man kan hitta allt man behöver? I dag spånar man fritt! Att undersöka om förslagen är realistiska eller inte är en senare del i processen. Dagens lilla grupp hör egentligen inte till samma arbetslag, de är sammanförda till ett uppsamlingsheat eftersom de inte kunde vara med just den dag deras eget arbetslag träffades. Daniel Spetz har som chef varit med på flera träffar. Det har fungerat väldigt bra tycker jag, säger han. Vi är ganska vana att arbeta på det idé här sättet på Varbergs Bostad: i grupp och på tvärs i organisationen. I samtliga kommunala förvaltningar och bolag arbetar man med visionens verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. I barn- och utbildningsförvaltningen har dessutom arbetet spridit sig till att inte endast omfatta personalen, utan också många av kommunens alla barn och ungdomar. På så sätt får kommunledningen en direktkontakt med unga människors tankar och idéer om hur Varberg kan utvecklas. Det interna arbetet med visionen satte igång redan före jul och arbetet beräknas fortsätta under hösten. När samtliga arbetslag i kommunkoncernen är färdiga kommer allt material att sammanställas till Varbergs kommuns visionsguide. TEXT CECILIA WERNER FOTO MARIE HIDVI 3

4 Sörse söderlyckans förskola 4

5 Positiva kuber Hållbarhet Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Fastighetsägare Mats Rydholm och arkitekt Josefine Kastberg har en husvision: Vad? Tre positiva kuber i Varberg Innehåll? 50 nya lägenheter Placering? På Söderlyckan, mittemellan Sörse och Påskbergsskogen Målsättning? Hus som är så energisnåla att de i bästa fall kan tillföra energi Varberg går en kubistisk framtid till mötes. På ängen mellan Söderlyckans förskola och husen på Sörse planeras för tre kubformade hus: en stor, en mittemellan och en liten. Om allt går enligt planerna kan inflyttning ske Mellankuben blir ett trygghetsboende, alltså lägenheter för människor över 70, berättar Mats Rydholm, vd på Maleryd Fastigheter som just tecknat avtal om markanvisning med Varbergs kommun. På Sörse finns hyresgäster i alla åldrar och mycket barn, och på Söderlyckans förskola alldeles i närheten finns också barn. Jag tror det kommer passa fint för äldre människor att bo mittemellan! Varför då kubiska hus? Kuben är den volym som, näst efter sfären, har minst omslutande area i förhållande till volymen man får ut på insidan. Omslutande area på ett hus är ju tak och väggar, det vill säga de ytor där det läcker energi. Ju mindre sådan yta ju mindre energiläckage, berättar arkitekt Josefine Kastberg. Rent estetiskt så kommer de strama kuberna accentuera övergången till naturen i Påskbergsskogen, och samtidigt bli en modernistisk fortsättning på Söderhöjd och Sörsedammsbebyggelsen. Mats Rydholm har döpt byggprojektet till Det Positiva Huset. I ordet positiv ligger många saker: närheten till skogen, närheten till havet, möjligheten för äldre att få ett tryggt boende med mera. Men ordet positiv syftar också på att husen ska bli så energisnåla som det bara är möjligt. Ett positivt hus är ett hus som gått flera steg längre än de så kallade passivhusen: de ger inte bara ett plus-minus-nollresultat i energiförbrukning, de tillför energi till elnätet och går plus. Nu kanske vi inte når enda fram, med tanke på att det är hyreshus vi bygger, hus som till exempel kräver hissar, trapphusbelysning och annat som inte en privatvilla behöver. Men ambitionen är att husen ska vara positiva även i energimening! Och om vi inte lyckas ska de i vart fall vara passiva, det vill säga ha en väldigt låg energiförbrukning, säger Mats Rydholm. 50 lägenheter kommer det att bli sammanlagt, minst hälften hyresrätter och resten bostadsrätter. Kuberna ska placeras i ytterkanterna av den gröna ängen mellan Söderlyckans förskola och den närmaste Sörselängan, så att så mycket som möjligt av det gröna blir kvar. Garagelängorna mot förskolan kommer fungera som vindskydd men vara så pass låga att de inte skuggar barnens gård. Josefine Kastberg var med och ritade husen på Söderhöjd. Då arbetade hon på Wingårdh Arkitektkontor i Göteborg. Sedan dess har hon flyttat hem till Varberg och öppnat eget. Det var dags att styra själv! konstaterar hon. Mats Rydholms bolag Maleryd Fastigheter har som affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter i Varbergs kommun. I just detta KUBERNA är ritade av arkitekt Josefine Kastberg: Kuben är den volym som näst efter sfären ger minst omslutande area, vilket betyder att man kan minska energiläckaget, berättar hon. projekt medverkar också Jonas och Claes Rydholm. Jag fick veta på omvägar att Josefine hade öppnat här i Varberg, och då tog jag kontakt med henne, berättar Mats Rydholm. Nu har vi detta enormt spännande projekt tillsammans. Till att börja med det kan nog bli fler! TEXT CECILIA WERNER FOTO MARIE HIDVI POSITIVT PÅ FLERA SÄTT. Första kuben som byggs ska bli ett trygghetsboende. Jag tror det kommer passa fint för äldre människor att bo här, säger Mats Rydholm. 5

6 SÄTTER SPÅR. Vårt förhållande till tid sätter avtryck överallt i vår visuella kultur, säger konstnären Ann-Louise Sandahl, blivande doktor i konstvetenskap. PORTRÄTT: Hur påverkar ny informationsteknik våra föreställningar om tiden? Och hur gestaltar människan tid idag? Spännande men inte helt enkla frågor! Svaren kan komma i konstnären Ann- Louise Sandahls doktorsavhandling. En del av hjärnan som dras mot fantasi och experimentellt skapande. Och en annan del som söker struktur och logiskt sammanhang. Så beskriver Ann-Louise Sandahl kortfattat sin egen kreativitet. Som bildkonstnär är hon välkänd för många varbergare: sedan hon gick ut Hovedskous målarskola 1989 har hon haft inte mindre än 26 separatutställningar runt om i landet. För att kunna vara kreativ så måste jag också ha struktur, mål och mening. Är de villkoren uppfyllda finns möjlighet att ta intryck, känna och göra nytt, berättar hon. En tydlig göra-nytt-period i Ann-Louises konstnärskap var i slutet av 90-talet, då hon gick kursen Konstnärer vid datorn på Ljudoch Bildskolan. Det slutade med att hon utbildade sig till intranetutvecklare och inlemmade ny teknik i sitt skapande. Den strukturella delen av hjärnan blev extra högljudd Då började Ann-Louise studera konst- och bildvetenskap. Jag kände väldigt tydligt att jag behövde sätta in konsten i ett sammanhang och undersöka vad konsten gör, det räckte inte längre att bara utöva den. Det som skulle bli en grundkurs och kanske lite mer blev till sist en master och nu, sen ett år tillbaka, en forskartjänst vid Göteborgs Universitet där Ann-Louise arbetar på sin kommande doktorsavhandling: Om tid och temporalitet i nätverkssamhällets visuella kultur. Tiden i sig är ett ämne som fascinerat henne ända sedan 80-talet. Då såg jag filmen Koyaanisqatsi på Hagabion i Göteborg. Koyaanis betyder på hopiindianernas språk ur balans, kaotisk och qatsi betyder liv. Budskapet i filmen är att naturens tid inte alls är densamma som civilisationens och den moderna människans tid. Filmen gestaltar mötet mellan de två. Den gjorde ett djupt intryck på mig och har funnits kvar någonstans i mitt medvetande ända sedan dess. Människans förhållande till tid förändras så oerhört snabbt, och det intresserar mig. Dels hur detta påverkar oss, dels hur vår förståelse av tid avspeglas och gestaltas i olika visuella medier. Att vårt förhållande till tid sätter avtryck i vår visuella kultur, i konst, film och reklam, syns tydligt, säger Ann-Louise. Och börjar man tänka, radar exemplen upp sig, till exempel i filmens värld: vi har filmen In Time, som beskriver en värld där tid är den enda valutan, Inception där handlingen ibland utspelar sig i drömmar som har en alldeles egen tid, Benjamin Buttons otroliga liv, som handlar om en man vars liv utspelar sig baklänges Tid gestaltas på olika sätt överallt, om man bara tittar efter, säger Ann-Louise och berättar om ett monument som just nu skapas i Texas: en enorm klocka som ska gå i år. Den heter The Clock of the Long Now. Klockan är insprängd i berget och oavsett om människan dör ut, så kommer den att gå, och slå, i år En av upphovsmännen bakom klockan menar att den kommer att få oss att sätta in vår tid på jorden i ett nytt sammanhang och tänka i ett långsiktigare tidsperspektiv än vi vanligtvis gör. Det tycker jag både är svindlande och fascinerande att tänka på. TEXT CECILIA WERNER FOTO HENRI KOKKO 6

7 sibbarp/dagsås är en kreativ bygd! Det finns ingen by att prata om. Det går ingen allfarväg förbi. Men här finns förskola, skola, affär och ett företag i varje buske. Följ med till Sibbarp-Dagsås. En plats där idérikedom och handlingskraft är något lika självklart som att bokskogen grönskar! Läs mer 7

8 Där stod en kvinna från trakten och sa att Vi är åtta stycken och vi vill yoga! Nu har vi klasser fyra dagar i veckan. Emma Öberg, som driver Dagsås Yoga Mangalam FORTS FRÅN FÖREGÅENDE SIDA. Det är så vackert att man bara häpnar. Det är lätt att förstå varför människor vill bo här. Men grönskande bokskogar i all ära: de ger ingen självklar försörjning. Ändå är det precis så många människor i bygden har börjat: viljan att bo just här kom först arbetet och försörjningen sen. Vi åkte runt i trakten 2006 och kände båda att här, precis här, vill vi både bo och arbeta, berättar Emma Öberg, som driver Dagsås Yoga Mangalam tillsammans med sin man Jesper Lundqvist. Och allt bara föll på plats. Snabbare än två djupa andetag fick Emma och Jesper veta att den gamla skolan i Klef var ledig. På hösten flyttade de in och inte en dag har de ångrat sig. Här kommer vi, yogamänniskor och vegetarianer, och slår oss ner mitt bland köttbönderna. Det hade ju inte varit jättekonstigt om folk varit skeptiska till oss, men det har varit precis tvärtom, konstaterar Jesper och bjuder på te med ekologisk honung från Brita Bengtson i Ästad. Från början hade Jesper och Emma tänkt att Yoga Mangalam enbart skulle vara en retreat och erbjuda yogalärarutbildning. Men en kväll knackade det på dörren: Där stod en kvinna från trakten och sa att Vi är åtta stycken och vi vill yoga! Nu har vi klasser fyra dagar i veckan, berättar Emma. Idag har Dagsås Yoga Mangalam ett nätverk med både korta och långa trådar. Kopplingen till trakten är självklar, inte bara med yogaklasser utan också ett nära samarbete med lokala producenter. När Mangalam har kurser och retreat bjuder de in kockar som är specialiserade på vegetariskt och rawfood, alla råvaror ska vara ekologiska och närproducerade. Och det är aldrig några problem! Folkaredsaffären i Sibbarp ger oss det mesta vi behöver. Dessutom finns här mängder med lokala odlare, som Susanne i Källdalen där vi köper kryddor, berättar Emma (mer om Susanne snart). Det internationella nätverket rymmer yogalärare och kockar från olika världsdelar och elever från hela norra Europa som kommer för att ta del av den högkvalitativa yoga de vet finns här. I Dagsås. Här känns ingenting omöjligt. Människor vill och vågar. Första responsen på en ny idé är oftast: Ja, det gör vi! Det finns spår av Ja, det gör vi-andan finns överallt. De rikskända Öströö fårfarm och Ästad Bondgård givetvis, men här, i trakten med olika postnummer och riktnummer, finns också företag som tillverkar allt från tvålar till sadlar, kryddor och honung. Här finns IT-företag, byggfirmor och bakom varannan krök skyltas det om bed and breakfast. Men här finns också sådant som många små samhällen bara kan drömma om: en förskola, en skola, en affär, en lunchrestaurang, ett väl uppbyggt fibernät, en egen lokal utvecklingsplan, en egen hemsida och en egen tidning. Nästa stopp blir därför hos Lisbet Sandén Svensson, redaktör för tidningen SIDa:n (SIDA = Sibbarp- Dagsås) som kommit ut fyra gånger om året i nio år. Lisbet samlar in materialet till tidningen som produceras av en redaktionskommitté på sju personer. Layouten görs numera i In Design, efter ett bidrag från Sparbanksstiftelsen. 8

9 Layoutprogrammet Pagemaker var för stökigt, konstaterar Lisbet, 73. Hon kom hit på 60-talet och var i många år en engagerad bonnakäring av den gamla sorten, med stort engagemang i LRF och olika studiecirklar. Här har både SIDa:n, SIDnet och Sibbarp-Dagsås Föreningsråd (som står bakom både tidning och hemsida) sett dagens ljus, berättar Lisbet och pekar på matsalsbordet bredvid kakelugnen. Att Sibbarp-Dagsås ligger som det gör, lite vid sidan av, tror Lisbet är en av förutsättningarna för kreativiteten i bygden: Ska något hända, ja då får man göra det själv! Färden går nu vidare till Källdalens Trädgårdar. Där möts vi av Susanne Lundberg med sekatör i hand och ett prunkande växthus och odlingar i bakgrunden. Sen 2006 driver hon tillsammans med John Söderberg en ekologisk kryddoch grönsaksodling. Ibland beskrivs kreativitet som förmågan att anpassa sig efter ständigt skiftande förutsättningar. Det är en beskrivning som skulle passa in på alla odlare! Vi har en årsplan, en veckoplan och en dagsplan för våra odlingar. Men väder, vind och oförutsedda händelser gör att man alltid är beredd att förändra, anpassa och improvisera, konstaterar Susanne. Susanne, som är sjuksköterska och har en magisterexamen i folkhälsovetenskap, kommer snart att införliva sin andra profession i den nya: tillsammans med två andra företagare, en sjuksköterska och en psykiater, ska de erbjuda grön rehabilitering till både privat och offentlig verksamhet. En bra sak med Sibbarp-Dagsås är att människor är lojala och hjälper varandra. Man ser inte varandra som hot och konkurrenter utan som tillgångar och vänner, säger Susanne. Sista stoppet på dagens turné görs hos Annelie och Bengt Andersson på Karlsbergs gård. För sex år sen vände de båda sina yrkesliv 180 grader och la ner sin djurhållning som var för liten för att vara tillräckligt lönsam. Idag har Bengt ett vanligt jobb och Annelie har huvudansvaret för Karlsbergs gård. En gård som för dagen gästas av sju damer från Horred, en syjunta som hållit ihop i 40 år (fast det där med att sy la de ner för fem år sen). Idag är de här för att baka bröd i den 150 år gamla stenugnen i brygghuset. På Karlsbergs gård kan man bo som privatperson eller åka på minikonferens med sitt företag. Bak och matlagning, badtunnebad, åkturer i häst och vagn är bara några av gårdens aktiviteter. Annelie är dessutom både coach och feng shui-konsult. Många driftiga kvinnor (och en och annan man!) har Sibbarp- Dagsås visat upp denna dag. Annelie har en teori om varför så många kvinnor hittar kreativa försörjningsvägar i denna bygd: Många av oss kom hit för att vi gifte oss med en bonde. Och det är inte lätt för en bonde att bara ta sin gård under armen och flytta Då får fruarna istället göra det bästa av situationen! Vi lämnar Sibbarp-Dagsås för den här gången. Bokskogen skimrar i sin sommargrönska. Här är verkligen så vackert att man bara häpnar. TEXT CECILIA WERNER FOTO MARIE HIDVI 9

10 här gror vilj Allt från hamnen till minsta lilla parkblomster (och däremellan Västra Vallgatan!) Hamn- och gatuförvaltningen har ett minst sagt brett ansvarsområde. Och allt vi gör syns det är det roligaste, säger enhetschef Jenny Bergström. Jenny Bergström har arbetat på förvaltningen i tio år vilket faktiskt inte är så lång tid i hamnoch gatasammanhang. Det har alltid funnits en stor stolthet över det arbete vi gör och människor trivs. Då tänker man inte i första hand på att byta jobb, säger Jenny som själv är enhetschef och bland annat ansvarar för kommunens egna växthus. Men det senaste året har det skett två tydliga förändringar på förvaltningen som gjort arbetsplatsen ännu bättre, anser hon. Det första är att vi idag tänker mer på vilka vi är till för. Vårt arbete handlar inte om att bara klippa gräs eller laga ett hål i gatan, utan vi arbetar för att utveckla och skapa sådant som är bra och kommer till nytta för alla som bor, arbetar i eller besöker Varbergs kommun. Det andra är att jag upplever att vårt arbetssätt förändrats. Vi är inte lika uppdelade i 10 fack som tidigare, där var och en gjorde sitt. Nu har vi en öppnare dialog med exempelvis andra avdelningar och med hamnen. Det tycker jag är stimulerande! Hamn- och gatuförvaltningen har på kort tid fått nya personer på två betydelsefulla poster. För drygt ett år sedan började stadsträdgårdsmästare Liv Sonntag från Göteborg, tätt följd av förvaltningschefen Stefan Eglinger från Örby. När Liv och Stefan började inleddes naturligt nog en period av frågeställningar: Vem gör vad på förvaltningen? Hur? Och varför? Jag tror att det generellt sett är viktigt att ofta ställa den typen av frågor i en organisation för att skapa en grogrund för kreativitet, säger Liv Sonntag. Att det är blandat folk på förvaltningen, allt från urvarbergare till sådana som henne själv och Stefan, tror Liv är bra. Fördelen när man kommer utifrån är att man delvis har nya ögon. Jag minns när jag gjorde praktik i min hemkommun Borlänge, hur traditionellt jag såg på saker och att jag var ganska blind för sådant som skulle kunna göras. Alla tre, Stefan, Liv och Jenny, betonar vikten av att lyfta blicken i det dagliga arbetet. Vi kan inte betrakta varje projekt som en avskärmad liten tårtbit utan allt måste ses som en del i ett större sammanhang. Vi måste vidga perspektivet och tänka strategiskt. Hela tiden ställa frågor som varför gör vi detta? Vad är målet? Vilka blir konsekvenserna? konstaterar Stefan. Det ligger många projekt som rör hela kommunens utveckling i startgroparna hos förvaltningen: en ny trafikplan, en ny grönplan,

11 a och vision OVAN. Det händer saker på hamn- och gatuförvaltningen. Fr v stadsträdgårdsmästare Liv Sonntag, förvaltningschef Stefan Eglinger och enhetschef Jenny Bergström är överens om en sak: Varberg har en fantatisk historia men en ännu större potential! TILL VÄNSTER. I kommunens egna växthus prunkar det. Här föds och vårdas ömt alla blomster som ska pryda staden i sommar. hamnområdets framtida utveckling, en skatepark, en livligare och mer attraktiv Östra Långgatan, temalekplatser både i centralorten och serviceorterna och mycket mer Allt kommer påverka kommunens invånare, på ena eller andra sättet. Det är en av sakerna som gör arbetet här extra roligt allt vi gör syns och märks och blir en angelägenhet för alla som vistas i Varberg, säger Jenny. Att visionen om Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt landat väl hos just denna trio går inte att ta miste på: Visionen är perfekt. Den är utmanande och vi behöver utmaningar, säger Stefan Eglinger och tillägger: Varberg har en fantastisk historia, och fantastiska traditioner. Men en ännu mer fantastisk potential! TEXT CECILIA WERNER FOTO MARIE HIDVI 11

12 varberg är det nya havanna Livsglädje! Det är vad man uttrycker i salsan! Varbergsbon Christina Bok är ett enda stort leende när hon kliver ut ur kurslokalen efter en danstimme under Guillermo Gutierrez Relés ledning. Det är en torsdagskväll på Borgmästaregatan. I nya Dansa Studio sjuder det av latinorytmer och kreativitet. Fötterna rör sig ilsnabbt mot parketten, höfterna vickar, axlarna skakar. Det är mjukt, det är vackert och ibland blir det alldeles tokigt. Salsa är svårt för nybörjare men inte omöjligt för någon, menar Kubafödde läraren Guillermo. Alla kan lära sig. Det tar bara längre tid för en del, säger han. Stockholmsparet Guillermo Gutierrez Relé och Lisa Widegren ville vidare i livet. De funderade och funderade. Och så kom de på det! Guillermo är bra på att dansa. Jag är bra på administration. Och så tyckte vi om Varberg med det öppna havet. Det är lite som i Havanna, säger Lisa. De bestämde sig för att flytta ner på prov ett år och försöka leva helt på dansen. Det blev företaget Salsakurs, ett radhus i Tvååker och en framtid som kommuninvånare och företagare i Varberg. Nu har Lisa och Guillermo bott här i två och ett halvt år. Det känns som att Varberg är en kommun som satsar på kulturen, säger Lisa, som hoppas att nästa satsning blir på en kommunal dansstudio, som kan hyras ut timvis till olika föreningar och företag. I skrivande stund har Salsakurs 450 deltagare på olika kurser förutom skollektioner och enstaka arrangemang. Det är salsa och zumba, samba och bachata. Rueda de Casino, reggaeton, merengue, cumbia 12 Guillermo leder de flesta passen men Salsakurs har även anställt några danslärare för en del av kurserna. Det finns en kurs för nästan varje livsfas: gravidsalsa, babysalsa, Zumbatronic för både förskolebarn och större killar och tjejer, tonårssalsa, vuxenkurser och Zumba Gold i pensionärstempo. Guillermo är särskilt nöjd med att ett gäng 83-åriga damer har hittat till zumban i Varberg. Och med familjen där alla medlemmar går i någon form av latinsk dans fast på olika pass. Han tycker också att det är roligt att se utvecklingen hos blyga barn när självförtroendet växer i takt med att stegen börjar sitta. Från början hade vi bara salsa men efter hand har vi kommit på en massa nya idéer. Många av dem har vi kvar att förverkliga, säger Guillermo och ger som exempel planerna på att starta rullstolszumba. Att få män att våga ta steget ut på dansgolvet är en utmaning. Lisa och Guillermo funderar på hur de ska knäcka den nöten. Bugg är ju väldigt populärt här. Om man kunde få killarna att förstå att salsa också är en väldigt rolig dans med många snurrar, säger Lisa. Kanske blir det en kurs bara för män. En del vill inte dansa med tjejer förrän de kan lite mer, säger Guillermo. Men innan dess väntar en lång, het sommar i Sveriges eget Havanna. TEXT KARIN HYLANDER FOTO MARIE HIDVI Från början hade vi bara salsa men efter hand har vi kommit på en massa nya idéer. Många av dem har vi kvar att förverkliga, till exempel rullstolszumba Guillermo Gutierrez Relés

13 Kreativ Historia Varberg går en kreativ framtid till mötes. Men kommunen har också en kreativ historia! Möt konstnärer, entreprenörer och nyskapare från förr. stenpampig entréprenör Hugo Gerlach Människor som kan Varbergs historia brukar vara överens: det finns en som betytt mer än någon annan för stadens utveckling. Mannen, myten, legenden är förstås Hugo Gerlach, vars pampiga hus på Västra Vallgatan blev offer för 70-talets rivningshysteri. Men Hugo var mycket mer än sitt hus. Den driftige bayraren kom till Sverige som stenhuggare som 25-åring. Under sin livstid skapade han en enorm förmögenhet inom stenindustrin och var inblandad i det mesta som hände i Varberg. Gerlachska huset. Foto: B. Peterson Han var konstmecenat, han jagade, han idkade välgörenhet och han var kommunalpolitiker. Han var initiativtagare till stadens elektrifiering, till vattentornet, till sjukhuset, till brandkåren, till det moderna avloppsnätet Och det är ändå bara ett axplock. Hugo var gift två gånger. En pikant detalj är att hustrurna båda hade namn som började på A. Det var praktiskt, för på så sätt behövde man inte byta ut bokstaven i det utsirade monogram som prydde taket i Gerlachska huset. startade cykelfabrik Birger Svensson Birger Svenssons liv är som en klassisk amerikansk framgångssaga: fosterbarnet från Gödestad som blev hela Sveriges cykelmonark. 18 år gammal öppnade han lanthandel i Hunnestad. Två år senare tog han hem ett antal cyklar på prov, de sålde bra och resten är historia. Birgers företag växte och frodades genom två världskrig. När han avled 1944 hade Monark anställda. Idag ingår Monark i Grimaldiindustrier. Birgers söner bytte namn till Warborn. Låter namnet bekant? Birger Svensson var kommunalrådet Jörgen Warborns morfars far. själavårdsmottagning Abela Gullbransson Abela gifte sig tidigt med en handlare och hjälpte sin man i hans verksamhet, men hon hittade också en plats för sitt eget intresse: religion och trosfrågor. I anslutning till handelsboden hade hon en egen mottagning för människor som behövde själavård. En slags privat terapimottagning med kristna förtecken. Abelas rykte spred sig och hennes hem på Drottninggatan i Varberg blev på ett sätt centrum för den halländska väckelsen. Abela skrev också sånger och dikter. Efter hennes död trycktes hennes alster i inte mindre än 12 upplagor vykort Adina Sand Adina arbetade som ung på posten hemma i Eksjö, men satt mest och ritade tomtar för att få tiden att gå. Hon fick möjlighet att studera och tog examen på Högre Konstindustriella skolan i Stockholm år gammal kom Adina till Varberg och här arbetade hon som teckningslärare i 34 år en av få kvinnor på den tiden som försörjde sig på sin utbildning. Första tiden i Varberg hyrde hon ett rum i Villa Wäring. Det är också Adinas konstnärliga sinne som färgsatt undervåningen i grålila/rostrött och olivgrönt/vinrött. Under sitt liv målade Adina inte mindre än vykort, de flesta julkort (tomtarna kom tillbaka!) och påskkort. framkallade rösträtt Mathilda Ranch år gammal tog hon över sin pappas fotografateljé. Ung, driftig och inte ens myndig. Matilda var en av Varbergs första egna kvinnliga företagare. Hon hade många anställda, tre filialer och flera av hennes adepter blev sedermera själva duktiga fotografer. Hon var fastighetsägare, en förkämpe för kvinnlig rösträtt och en social medelpunkt, både för sina systrar och syskonbarn och för sina vänner i Varberg. Hur orkade hon? Brevväxling visar att utbrändhet inte är något nytt: 36 år gammal blev hon så överansträngd att hon beordrades en månads vila. visslande handlare Adolf Lundquist Utan Adolf hade förmodligen Varbergs Sparbank inte haft sin slottliknande byggnad. Handlaren var en av initiativtagarna till det pampiga bygget och han höll fast vid planerna trots att det blev dyrt och tog tid. Adolf, som beskrivs som initiativrik och energisk var som så många andra män på den tiden engagerad i den lokala politiken. Han bodde i Lundquistska huset (JC-huset) som naturligtvis är döpt efter honom, och han hade ett mycket kreativt kontaktsätt: Om han fick syn på någon på torget från sitt fönster som han vill prata med, så öppnade han och blåste i en visselpipa. Sen pekade han ut personen som snällt fick gå upp till lägenheten. Vem behöver mobiltelefon? 13

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna.

Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna. Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna. Bakgrund Från Läsåret 2014/15 ryms alla barn från både Spannarp och Sibbarp samtidigt i Bosgårdsskolans lokaler med föreliggande

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden fyller 50 år. Några av de första som flyttade in i de nya radhusen på Snickarstigen var Britt Stadener, Kerstin och Lars-Göran Alfredson.

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Nu är jag snart på väg! Jag älskar att resa!

Nu är jag snart på väg! Jag älskar att resa! Nu är jag snart på väg! Jag älskar att resa! Kära dagbok! Nu är jag tillbaka i Leiden igen. Flygresan var lika rolig som vanligt. Jag kände igen mig direkt när vi kom fram så jag visade Annika, Caroline,

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö En stad där livspusslet går ihop. Närhet till stadsliv, naturliv och kulturliv. /Sebastian Villabos på Remium Aktiv Förvaltning, Klas Qvarnström

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson Arbetsmaterial till God död jul Skriven av: Inger Frimansson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en grupp, studiecirkel eller

Läs mer

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA Måndag 9/1 15.30 17.00 Bassängtid simma i din egen takt och väck kroppen efter flygresan 18.00 Rundvandring på anläggningen 18.20 Välkomstmöte Tisdag

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

Några hållplatser på Varbergs digitala resa. MS kommundag 151001 Anders Boustedt & Rosita Ahlstedt

Några hållplatser på Varbergs digitala resa. MS kommundag 151001 Anders Boustedt & Rosita Ahlstedt Några hållplatser på Varbergs digitala resa MS kommundag 151001 Anders Boustedt & Rosita Ahlstedt Agenda Winston Churchill DTL Skillnader som gör skillnad cc flickr.com/grifmo To improve is to change;

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Nyfiken på närmiljön. Syfte varför? Tillvägagångssätt hur? Att ge barnen möjlighet till att utforska sin närmiljö.

Nyfiken på närmiljön. Syfte varför? Tillvägagångssätt hur? Att ge barnen möjlighet till att utforska sin närmiljö. Nyfiken på närmiljön Tema och projekt - Ämnesövergripande, Förskola Syfte varför? Att ge barnen möjlighet till att utforska sin närmiljö. Sekundärt syfte Att ge barnen möjlighet att stimuleras av olika

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

3d är för dem som vill lära sig nya saker

3d är för dem som vill lära sig nya saker 3d-bild av Sören Larsson. På senare tid har han arbetat mycket med grafikkorts rendering, eller GPU-rendering. En vanlig renderingsprocess tar mycket lång tid, att utveckla rendering med hjälp av grafikkort

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Södertörns högskola Stockholm

Södertörns högskola Stockholm Södertörns högskola Stockholm Schack som kommunikationsmedel bland elever som inte behärskar svenska språket Skapa kompisrelationer Av: Reza Hajializad Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Inledning:

Läs mer

Arbetsbeskrivning för

Arbetsbeskrivning för Arbetsbeskrivning för HT 2011 VT 2012 Arbetsbeskrivning Mästerkatten HT-11 VT-12 Barn: 5 4 3 2 1 Pojkar Flickor 0 2010 2009 2008 2007 2006 Personal: Namn Arbetstid Utbildning Jonas 100 % Förskollärare

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

"Påhittigheten som blommar under slöj d lektionerna ska synas i hela skolan!' Slöjdlärare Stig Frögren.

Påhittigheten som blommar under slöj d lektionerna ska synas i hela skolan!' Slöjdlärare Stig Frögren. "Påhittigheten som blommar under slöj d lektionerna ska synas i hela skolan!' Slöjdlärare Stig Frögren. 150 Eleverna på Borgsmoskolan i Norrköping har i flera år använt slöjdtimmarna till att göra stora

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla!

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Välkommen Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Varmt välkomna till oss! /Kenneth och Daniel Med maten och kunden i fokus! Nu har vi öppnat! Välkommen till Uddevallas nya matbutik där färska och fina

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer