Val inom. Hemvård. Godkända utförare i Uppsala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val inom. Hemvård. Godkända utförare i Uppsala kommun"

Transkript

1 Val inom Hemvård Godkända utförare i Uppsala kommun Utförarkatalog senast ändrad 13 augusti 2015

2 Det här innebär eget val Hemvård är ett begrepp för den samordnade hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten och hemsjukvården samverkar men har olika uppgifter. Uppsala kommun har så kallat eget val inom hemvården. Det innebär att du som har beslut om hemtjänst och/eller hemsjukvård själv väljer vem som ska utföra tjänsterna. Du väljer den utförare som motsvarar dina behov och önskemål. Val av utförare De utförare som är godkända av kommunen presenteras i denna katalog. Seniorguide Uppsala kan ge mer information om utförare och vägledning i ditt val. Du hittar kontaktuppgifter till dem nedersta på denna sida. Om du inte vill eller kan välja Valet är frivilligt. Om du av olika skäl inte kan välja själv kan du få hjälp av en anhörig, god man eller annan laglig företrädare. Det finns också ett så kallat ickevals-alternativ för dig som inte vill eller kan välja. Om du har omedelbart behov av hjälp kan du under en kort period få en annan utförare än den du har valt tills ditt eget val hinner träda i kraft. Mer information Seniorguide Uppsala Telefon: , e-post: 1

3 Godkända utförare A.R Real vård och omsorg HB sida 3 Andreas Hemservice sida 5 Attendo Sverige AB sida 7 Diakonistiftelsen Samariterhemmet sida 9 Förenade Care AB sida 11 Hemvakten AB sida 13 HR Hemtjänst AB sida 15 KungsÄngsliljans Hemvård & Assistans AB sida 17 Livis Omsorg AB sida 19 Mellansvenska Vård sida 21 NiNa Familjestöd AB sida 23 Uppland Nursing Resurs AB sida 25 Uppsala kommun Vård & omsorg sida 27 2

4 A.R Real vård och omsorg HB Kontakt Kontaktperson: Aryano Phraorto Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 2 st, kan ökas vidbehov Antal anställda omräknat till heltid: 2 st, kan ökas vidbehov Personalens utbildning Undersköterska,vårdbiträde Specialkompetens/inriktning Service till alla som behöver hjälp och stöd. Vi kan erbjuda tjänster på flera språk. Språkkompetens Svenska,engelska, persiska, kurdiska. 3

5 Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vi har mångårig erfarenhet inom äldreomsorgen och är vana att arbeta åt personer med stroke, diabetes, demens, Parkinson, adhd, autism, pts, taurettes syndrom, epilepsi mm. Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Den som söker service får själv bestämma hur denna skall utföras för att kunna känna trygghet och balans i den service som vi ger. Därför arbetar vi för att brukaren ska få inflytande i servicen och skapa en relation med vänligt bemötande och respekt för mottagaren. Kvalitetsarbete Vi på REAL - Assistent arbetar ständigt för att förbättra vår kvalitet och genomför självkontroll med jämna mellanrum. Synpunkter och klagomål tas emot av Verksamhetschefen eller kontaktpersonen välkomnar synpunkter på verksamheten. Telefonnummer till kontaktperson: Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Vi kan utföra de flesta av kundens önskemål utöver biståndsbeslutet efter överenskommelse. Så som storstädning, fönsterputs, monteringsarbeten, hushållsnära tjänster mm. Om företaget/organisationen Driftsform Handelsbolag Postadress Vretgränd 18, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Aryano Phraorto Ev. besöksadress Vretgränd 18, Uppsala Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig 4

6 Andreas Hemservice Kontakt Kontaktperson: Lars-Eric Marklund Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 1. Antal anställda omräknat till heltid: 1. Personalens utbildning Vårdbiträde. Specialkompetens/inriktning Social samvaro, serviceinsatser. Språkkompetens Svenska, engelska. 5

7 Verksamhetens mål och speciella inriktningar Samma personal och tider som passar dig som kund är en självklarhet för Andreas hemservice. Vi lägger stor vikt vid samvaron, det skall var trevligt och lustfyllt att få insatser från oss. Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Med ett respektfullt bemötande skapas trygghet för våra kunder. Du är den som bestämmer hur du vill ha din hjälp utförd. Vi finns tillgänglig för dig när du har behov av oss. Kvalitetsarbete Du skall alltid känna dig nöjd men våra insatser, därför har vi en ständig dialog med dig så att vi kan möta dina önskemål. Varje gång vi träffas är ett tillfälle till kvalitetsutveckling. Dessutom gör vi varje år en utvärdering av insatserna under året. Synpunkter och klagomål tas emot av Lars-Eric Marklund finns tillgänglig på telefon eller mail Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Alla tjänster som inte ingår i kommunens serviceinsatser. Tex trädgårdarbete, mindre snickeriarbeten och övrigt som du behöver hjälp med. Om företaget/organisationen Driftsform Enskild firma Postadress Lövlundsvägen 7 Telefon E-post Verksamhetsansvarig Lars-Eric Marklund Ev. besöksadress Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

8 Attendo Sverige AB Kontakt Kontaktperson: Susanne Eriksson, Anna Palm Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personlig omvårdnad dygnet runt (inklusive hemsjukvård dagtid och hjälp vid larm) Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 100. Antal anställda omräknat till heltid: 74. Personalens utbildning Undersköterska, sjuksköterska, distriktssköterska, distriktssjukgymnast och distriktsarbetsterapeut. Specialkompetens/inriktning Demensvård, Silviasyster (specialkompetens inom demensvård), vård i livets slutskede, fallprevention, kompetens inom näringslära - kost och måltidssituation, psykiatrikompetens, diabetesvård, etik- och bemötande samt modern förflyttningsteknik. Språkkompetens Kontakta oss för information. Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vårt huvudmål med verksamheten är att den enskilde ska känna trygghet, ha inflytande, uppleva tillgänglighet, känna oberoende, bli respekterad, få ett gott bemötande och uppleva en hög kontinuitet av personal. Behovet hos den enskilde styr insatserna. Vi erbjuder hjälp med hemtjänst, hemsjukvård, sjukgymnast- och arbetsterapeutkontakt och olika servicetjänster. Verksamhetens team består av verksamhetschef, samordnare, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter vilka samverkar för att kunna tillgodose just Dina behov. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. 7

9 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Vi ger en personlig och flexibel vård och service efter Dina önskemål. Vi kommer hem till Dig och planerar hur Du vill att Din hjälp ska utföras. Detta skrivs ned i en genomförandeplan som ligger till grund för Din hjälp. Attendo har för samtliga sina hemvårdsenheter en gemensam hemvårdskoordinator som Du kan vända Dig till och som hjälper Dig med alla Dina frågor och funderingar. Vi ger Dig det stsöd som Du behöver för att klara Din vardag med utgångspunkt från Dina önskemål. Hos oss får du en kontaktman som övervägande hjälper dig i hemmet. Denna person blir som "spindeln i nätet" som gör det lilla extra för Dig. Din vardag kommer att präglas av att möta ett fåtal personer med gott bemötande. Vill Du att Dina närstående ska vara delaktiga är de alltid välkomna till oss. Kvalitetsarbete Din genomförandeplan utvärderas och följs upp kontinuerligt av dig, din kontaktperson och din biståndshandläggare. Alla synpunkter och klagomål dokumenteras, utreds och åtgärdas. Alla enheter har en kvalitetsgrupp som arbetar med att utveckla verksamheten. Årligen genomförs en kvalitetskontroll av hela verksamheten. Uppföljningar av vårt utförande sker regelbundet. Synpunkter och klagomål tas emot av Din kontaktperson samt verksamhetschef. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Städ, fixartjänster i hemmet t ex fönsterputs, gräsklippning, snöskottning, matleverans från egen matleverantör. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Box 715, Danderyd Telefon E-post Verksamhetsansvarig Susanne Eriksson, Anna Palm Ev. besöksadress Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

10 Diakonistiftelsen Samariterhemmet Kontakt Kontaktperson: Ulla-Carin Jansson Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personlig omvårdnad (inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm) Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 10. Antal anställda omräknat till heltid: 5. Personalens utbildning Undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast. Specialkompetens/inriktning Kompetens inom demensvård med Silviasystrar, diakoni/själavård. Språkkompetens Bred språkkompetens. 9

11 Verksamhetens mål och speciella inriktningar Samariterhemmet har en hundraårig tradition av omvårdnad på kristen grund. Vårt mål är att ge god service och omvårdnad utifrån den enskildes behov. Ett gott bemötande från vår personal är en grundpelare. Trygghet, integritet, och respekt för den enskilde är avgörande för ett en god samverkan mellan vår personal och de vi ska betjäna. Det innebär bl.a att vår personal har sekretess/tystnadsplikt. Vår hemvård har en diakonal profil som innebär att vi är öppna för samtal om livsfrågor, inte minst de frågor som åldrandet väcker. Samariterhemmet har anställd diakon som ansvar för våra diakonala uppgifter och samtal. Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Vi arbetar utifrån vår egen värdegrund samt äldrenämnden i Uppsala kommuns värdegrund. Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen (SoL), samt övriga gällande lagar. Verksamheten bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Uppsala kommuns mål, policys och riktlinjer för äldreomsorg samt de instruktioner och rutiner som gäller vid utförande av hälso- och sjukvård där detta förekommer. Kvalitetsarbete Vi gör alltid ett hembesök hos alla nya kunder. Det görs i möjligaste mån av kvalitetsansvarig. Utifrån biståndsbesluten planeras insatserna tillsammans med denne. Det är viktigt att kunden är delaktig och har inflytande över den omsorg som planeras. Alla synpunkter är en stor hjälp för oss att förbättra vårt arbete. Vi anser att varje människa är unik och att vi upplever saker på olika sätt. Det är därför viktigt att fånga upp allas synpunkter. Synpunkter och klagomål tas emot av Verksamhetschefen och/eller Din kontaktperson. Vi går även igenom hur avvikelser och klagomål hanteras. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Veckostädning, storstädning, fönsterputs med mera. Om företaget/organisationen Driftsform Stiftelse Postadress Samaritergränd 2, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Bodil Gustafsson Ev. besöksadress Samaritergränd 2 Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

12 Förenade Care AB Kontakt Kontaktperson: Danijela Cvetkovic Carina Lövén (Bälinge) Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personlig omvårdnad dygnet runt (inklusive hemsjukvård dagtid och hjälp vid larm) Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 230. Antal anställda omräknat till heltid: 180. Personalens utbildning Undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast. Specialkompetens/inriktning Kompetens inom demensvård med Silviasystrar, psykiatri. Språkkompetens Bred språkkompetens. Verksamhetens mål och speciella inriktningar Förenade Care är certifierat enligt kvalitetssystemet ISO 9001, vilket är rekommenderat av Socialstyrelsen. Vi är även miljlöcertifierade enligt ISO All personal utbildas i systemet. Vår utgångspunkt är en positiv livssyn där alla människor har lika värde. Vårt mål är 95% nöjda kunder och att kommunen godkänner oss vid verksamhetstillsyn. Personalen är lyhörd för kundens och närståendes önskemål så att integritet, självbestämmande och trygghet bevaras. Personalen har god kompetens och iakttar sekretess/tystnadsplikt. Vi lägger stor vikt vid att bemöta den enskilde med värdighet, vänlighet, omtanke och respekt. Vårt motto, omtanke - vänlighet - service, genomsyrar vår verksamhet och gäller i lika stor grad gentemot varandra som till Dig, Dina närstående och våra beställare. 11

13 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Våra arbetsmetoder präglas av respekt och empati för den enskilde. Vi arbetar efter kontaktmannaskap för att upprätthålla kontinuitet, säkerhet och trygghet i vården. Vi arbetar efter att kunden ska bemötas respektfullt och känna egenvärde. Omvårdnanden tillgodoses på bästa sätt efter ett professionellt förhållningssätt där vi ger stöd och vård utan att ta över. Personalen är lyhörd och arbetar efter fastställda och tydliga rutiner. Vi strävar efter att upprätthålla kundens funktioner för den dagliga livsföringen och motverkar social isolering. Kundens önskemål och intressen ska så långt som möjligt tillgodoses och integriteten och självbestämmande ska respekteras. Kunden ska få tillräcklig information och kunskap för att själv kunna påverka hur vården utformas. Kvalitetsarbete Personal och kund arbetar med genomförandeplanerna där man kommer överens om mål som följs upp var 3:e månad och vid behov, där resultatet utvärderas tillsammans. Uppföljning av kvalitetsmål görs genom att granska genomförda enkäter (kund/närstående 2 ggr/år)där resultat, analys och förebyggande åtgärder redovisas. Uppföljning av klagomål, avvikelser och händelser sker även på personalmöte. Synpunkter och klagomål tas emot av Verksamhetschefen och/eller Din kontaktperson. Telefonnummer till andra personer som kan ta emot synpunkter/klagomål finns i informationsfoldern som du får som kund av oss. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Storstädning, veckostädning, fönsterputs Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Liljeforstorg 4, Uppsala Telefon E-post x Verksamhetsansvarig Danijela Cvetkovic Ev. besöksadress Liljeforstorg 4 Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

14 Hemvakten AB Kontakt Kontaktperson: Anette Andersson Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 7-8. Antal anställda omräknat till heltid: 5. Personalens utbildning Undersköterskeutbildning, psykiatri, etik och livsfrågor, introduktionsutbildning Uppsala kommuns äldreomsorg. Specialkompetens/inriktning Lång erfarenhet och praktisk kompetens inom servicetjänster och hemvård. Speciell kompetens inom socialt bemötande och omsorg, samt rehabiliterande förhållningssätt. Många års erfarenhet av att jobba med olika kulturer och språk. Språkkompetens Svenska, engelska, franska, tyska, arabiska, marockanska, berberska, kurmanji (nordkurdiska) och turkiska. Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vi som arbetar i Hemvakten AB har mångårig erfarenhet av hemtjänst både som anställda och som nära anhöriga. Hemvakten AB har som mål att ha glada och nöjda kunder. Vi vill att du känner dig trygg och säker på att vi gör allt vi kan för att komma när vi lovat och göra det vi har kommit överens om. Vi vill förverkliga våra visioner om hur man når den bästa hemtjänsten. Vi vill kunna få utlopp för den passion och stolthet vi känner för hemtjänstyrket. Vår ambition är att bevara det lilla företagets familjekänsla där varje individ blir sedd, både du som kund och vi som medarbetare. Vi tror på det personliga mötet som borgar för att kunden ska uppleva trygghet, respekt och glädje. 13

15 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Den enskilde ska kunna bestämma och ta ansvar över sitt eget liv. Vårt mål är att vårt arbete ska utföras utifrån din personliga värdegrund. Vi är noga med lyhördhet, öppenhet och tydlig kommunikation. Vi strävar efter individuellt bemötande med respekt för din situation och dina unika behov. Genom vår småskalighet, flexibilitet och öppenhet får du genuint inflytande över din hemtjänst. Din möjlighet att påverka uppnås genom att vi med glädje ser att du är delaktig i alla moment, så som att välja personal och planering av arbetsschemat. Vi sätter stor vikt vid pålitlighet, tillgänglighet och kontinuitet. Vår långa erfarenhet av hemtjänst skapar en trygg miljö där du har lätt att få dina behov sedda. Kvalitetsarbete Vi för en ständig dialog med dig och lägger stor vikt vid ett tryggt klimat där öppenhet och rakhet är en självklarhet. Då vi tror på individens ansvar så tas synpunkter och klagomål främst emot av den personal som du jobbar med. Din kontaktperson är noga med aktivt lyssnande och har det övergripande ansvaret för att dina synpunkter och klagomål dokumenteras, utreds och åtgärdas. Verksamhetschefen är alltid tillgänglig för dina synpunkter och klagomål som måste hanteras direkt. Vi har regelbundna medarbetarmöten, där vi går igenom både din och vår egen aktuella situation, om hur arbetet fungerat och om vad som kan förbättras. Alla förbättringar dokumenteras och följs upp. Hemvakten strävar efter att ha en arbetsmiljö som präglas av likvärdighet, glädje och kontinuerligt lärande Synpunkter och klagomål tas emot av Verksamhetschef Anette Andersson, Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Vi kan erbjuda hjälp med datorer och internet så att du kan få fram relevant information och hålla kontakt med släkt o vänner. Genom vårt breda kontaktnät kan vi också erbjuda andra tjänster som frisör, nagelvård, reparationsarbeten, flytthjälp, resor och kulturella besök. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Kungsgatan 16, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Anette Andersson Ev. besöksadress Kungsgatan 16, Uppsala Ev. telefontider måndag - fredag (kvällar och helger ) Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

16 HR Hemtjänst AB Kontakt Kontaktperson: Haidar Rabi Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 5. Antal anställda omräknat till heltid: 2. Personalens utbildning Undersköterska, vårdbiträde, behandlingsassistent och behandlingspedagog. Specialkompetens/inriktning Social samvaro och serviceinsatser. Erfarenhet och praktisk kompetens inom servicetjänster. Språkkompetens Svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska, spanska, finska. Vid efterfrågan kan även andra språk tillgodoses. Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vårt huvudmål med verksamheten är att den enskilde ska känna trygghet, ha inflytande, uppleva tillgänglighet, få ett gott bemötande och uppleva en hög kontinuitet av personal. Personalen är lyhörd för kundens och närståendes önskemål så att integritet, självbestämmande och trygghet bevaras. Personalen har god kompetens och iakttar tystnadsplikt. Vi lägger stor vikt vid att bemöta den enskilde med värdighet, vänlighet, omtanke och respekt. Vårt motto är trygghet - respekt - gott bemötande. 15

17 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) HR Hemtjänst vision är att ge god kvalitet och kontinuitet i arbetet. En annan viktig del är att vara flexibla i vårt arbetssätt så att just kunderna känner sig trygga och nöjda med vår omsorg och service. Vår verksamhet skapas och utvecklas efter kundernas behov och önskemål. För att detta skall tillgodoses arbetar vi med kontaktmannaskap. Det skall alltid vara enkelt och smidigt att kunna nå sin kontaktperson och övriga i verksamheten. Kvalitetsarbete HR Hemtjänst kvalitetsmål är nöjda kunder och nöjda medarbetare. Vårt arbete styrs av kundernas behov och önskemål. Tillsammans med våra kunder planerar vi hur insatserna ska utföras och vi följer upp att vi levererar som planerat och att kvaliteten uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar. Våra medarbetares bemötande och attityder är en ofta avgörande kvalitetsfaktor som vi ständigt arbetar med. Synpunkter och klagomål tas emot av Du är välkommen att vända dig till din kontaktperson eller verksamhetschef. Alla synpunkter och klagomål kan framföras per telefon mail eller brev. HR Hemtjänst ser alla synpunkter och klagomål som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet. Verksamhetschefen är alltid tillgänglig vid klagomål som måste hanteras direkt, telefon Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Fönsterputs, storstädning, snöskottning, gräsklippning, trädgårdstjänster, frisör, kulturella besök, klädvård/garderobsstädning, matlagning, massage, hudvård, fotvård, frisör, klädvård. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Kungsgatan 71, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Haidar Rabi Ev. besöksadress Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

18 KungsÄngsliljans Hemvård & Assistans AB Kontakt Kontaktperson: Carolina Mårtensson Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 15. Antal anställda omräknat till heltid: 3. Personalens utbildning Undersköterskor och vårdbiträden. Specialkompetens/inriktning Demens, psykiatri, ledarskap & pedagogik samt erfarenheter och kunskaper inom olika kulturer. Språkkompetens Svenska, engelska, finska, spanska, polska, persiska, kurdiska och arabiska. Verksamhetens mål och speciella inriktningar KungsÄngsliljans har tre viktiga mål med verksamheten. Vårt första mål är att hålla hög personalkontinuitet där våra kund träffar samma personal i så stor utsträckning som möjligt för att skapa trygget och tillit. Vårt andra mål är kundens inflytande och delaktighet i sitt liv. Vi vill att våra kunder ska uppleva kontroll över sin vardag genom att vi är lyhörda och öppna för deras önskemål och villkor. Vi arbetar med inställningen att varje individ ska få känna självständighet och behålla sin integritet till varje pris. Vårt tredje mål är språket. För den enskilde som är i behov av stöd och hjälp är det viktigt att kunna göra sig förstådd och förstå andra. Därför arbetar vi alltid med att alla våra kunder ska få en möjlighet att tala sitt eget språk. Syftet är att skapa trygghet. 17

19 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Vi arbetar med policyn " Kunden har alltid rätt". Vi har som mål att alla våra kunder ska trivas med oss och med vårt arbete och se oss som det självklara valet. Vi arbetar ständigt med att våra kunder ska få största möjliga inflytande över sitt liv och vårt förhållnings- och arbetssätt präglas av att stärka, behålla och utveckla varje individs förmågor. Därför har vi som huvudregel att vara uppmärksamma och lyhörda när Du behöver oss och ta ett steg tillbaka när Du vill klara Dig på egen hand. Vår utgångspunkt med detta arbetssätt är att varje kund ska bli så oberoende av oss som möjligt. Kvalitetsarbete Vår kvalitetsansvarig kontrollerar fortlöpande arbetet som utförs i hela företaget och driver vårt kvalitetsarbete framåt. Den dagliga upprepande kontakten med kunderna utgör den främsta delen av vårt kvalitetsarbete där vi löpande ser, hör och observerar våra kunder. Den dagliga dokumentationen utgör också en stor del av kvalitetsarbetet där vi snabbt kan uppmärksamma förändringar hos våra kunder. Interna undersökningar via verksamhetens egna framtagna enkäter utförs på alla våra kunder 2 ggr/år för att på så sätt få fram kundernas egna röster gällande vårt arbete. Synpunkter och klagomål tas emot av Dina synpunkter är värdefulla för oss för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Därför är du som kund eller närstående alltid välkommen att kontakta verksamhetschefen, eller din kontaktperson då vi är mycket måna om att ta få del av dina frågor, synpunkter, klagomål eller beröm. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Städning, matlagning, klädvård, garderobsstädning, gräsklippning, lättare snöskottning, barnpassning(hämtning och lämning vid förskola), omsorg i samband besök på bank, vårdcentral eller olika samhällsaktiviteter. För mer information om tjänster och priser kontakta verksamhetsansvarig. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Salagatan 18 A, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Barbara Topalian Ev. besöksadress Salagatan 18 A, nedre plan Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

20 Livis Omsorg AB Kontakt Kontaktperson: Lamula Thorén Karoline Lundvall Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 12. Antal anställda omräknat till heltid: 10. Personalens utbildning Undersköterska, vårdbiträde. Specialkompetens/inriktning Silviasyster (demens), vård i livets slutskede, kompetens inom näringslära - kost och måltidssituation, etik- och bemötande samt modern förflyttningsteknik. Språkkompetens Svenska, luganda, engelska, finska, franska. 19

21 Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vi erbjuder individuellt utformade insatser av god kvalitet enligt biståndsbeslut till personer mellan år. Vårt mål är att skapa en bra relation mellan dig och oss där du har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utförandet av dina insatser. Vi har en positiv människosyn och är engagerade i vårt arbete. Utifrån vår grundsyn hoppas vi att kunna tillgodose ditt behov av trygghet, integritet, respekt och självbestämmande. Vi vill att du ska få hjälp av personal som du känner vilket kan leda till att bibehålla och förbättra din livskvalitet. Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Vi ger en personlig och flexibel vård och service efter dina önskemål. Vi planerar hur du vill att din hjälp ska utföras. Detta skrivs ned i en genomförandeplan som ligger till grund för din hjälp. Du får en kontaktman som hjälper dig i hemmet. Denna person gör det lilla extra för dig vid behov. Kvalitetsarbete Vårt kvalitetssystem innehåller rutiner och riktlinjer som gör att alla medarbetare är högst delaktiga. Ledningssystemet uppfyller kraven som anges i SOFS 2011:9 innehållande bland annat rutiner för klagomålshantering, avvikelsehantering samt rutiner för att upptäcka, förebygga och förhindra övergrepp och brister. Vår starka övertygelse är att kvalitetsarbetet måste vara så nära det dagliga arbetet och verksamheten som möjligt för att skapa goda resultat. Vårt kvalitetssystem utgår från principerna: Planering-Genomförande-Analysering- Förbättring. Synpunkter och klagomål tas emot av Din kontaktperson samt verksamhetschef. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Städ, fixartjänster i hemmet t ex fönsterputs, gräsklippning, snöskottning, matleverans från egen matleverantör. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Jungfrugatan 13, Stockholm Telefon E-post Verksamhetsansvarig Lamula Thorén Ev. besöksadress Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

22 Mellansvenska Vård Kontakt Kontaktperson: Rebin Rasoul Telefon: , E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personlig omvårdnad (inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm) Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 9. Antal anställda omräknat till heltid: 5. Personalens utbildning Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. Specialkompetens/inriktning Vi har lång erfarenhet av vård och omsorg och har följande specialkompetenser: psykiatri och demensvård, diabetes och nutrition med livsmedelshygien, rehabilitering efter stroke, bemötande, fallprevention och vård i livets slutskede. Språkkompetens Svenska, arabiska, kurdiska, persiska, engelska. Vid efterfrågan kan även andra språk tillgodoses. 21

Val inom hemvård G O D K Ä N D A U T F Ö R A R E I U P P S A L A K O M M U N. Senast uppdaterad: 2014-12-15

Val inom hemvård G O D K Ä N D A U T F Ö R A R E I U P P S A L A K O M M U N. Senast uppdaterad: 2014-12-15 Val inom hemvård G O D K Ä N D A U T F Ö R A R E I U P P S A L A K O M M U N Senast uppdaterad: 2014-12-15 Det här innebär eget val Uppsala kommun har så kallat eget val inom hemvården. Hemvård är ett

Läs mer

Val inom. Ledsagarservice. Godkända utförare i Uppsala kommun

Val inom. Ledsagarservice. Godkända utförare i Uppsala kommun Val inom Ledsagarservice Godkända utförare i Uppsala kommun Utförarkatalog senast ändrad 25 juni 2015 Det här innebär eget val Uppsala kommun har så kallat eget val inom ledsagarservice. Det innebär att

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i oktober 2008 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fritt val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

KUNDVALSKATALOG 2015

KUNDVALSKATALOG 2015 KUNDVALSKATALOG 2015 Kundval inom hemtjänsten Du som är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha av din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata utförare som godkänts som utförare.

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun

Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun Snabbinformation I tabellen ser du en översikt över vilka olika insatser som utförs, vilka geografiska områden utförarna finns i samt om

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum Diarienummer 13--6 ALN--16.3 Äldrenämnden Tertialuppföljningar, tertial 3 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende

Hemtjänstinsatser och särskilt boende Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren 2009-11-11 Johannelunds hemtjänst drivs av Aleris äldreomsorg. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och vår önskan med verksamheten är att göra vardagen enklare och mer innehållsrik för dig. Hos oss får

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT)

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) Hemtjänst (LOV) Pauliströms Service och Lokalvård AB är godkända utförare för LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Vi har LOV-avtal

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Det du håller i din hand är ett häfte med presentationer av utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun. Du är fri att välja den utförare du vill ha. Och du kan när

Läs mer

Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS

Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS GreveGruppens Omvårdnad Delaktighet Trygghet Självständighet Företaget GreveGruppen Omvårdnad erbjuder bostad med särskild service enligt LSS 9.9,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Vem har möjlighet att välja utförare? Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna valet av utförare. Vad innebär

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer