Val inom. Hemvård. Godkända utförare i Uppsala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val inom. Hemvård. Godkända utförare i Uppsala kommun"

Transkript

1 Val inom Hemvård Godkända utförare i Uppsala kommun Utförarkatalog senast ändrad 13 augusti 2015

2 Det här innebär eget val Hemvård är ett begrepp för den samordnade hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten och hemsjukvården samverkar men har olika uppgifter. Uppsala kommun har så kallat eget val inom hemvården. Det innebär att du som har beslut om hemtjänst och/eller hemsjukvård själv väljer vem som ska utföra tjänsterna. Du väljer den utförare som motsvarar dina behov och önskemål. Val av utförare De utförare som är godkända av kommunen presenteras i denna katalog. Seniorguide Uppsala kan ge mer information om utförare och vägledning i ditt val. Du hittar kontaktuppgifter till dem nedersta på denna sida. Om du inte vill eller kan välja Valet är frivilligt. Om du av olika skäl inte kan välja själv kan du få hjälp av en anhörig, god man eller annan laglig företrädare. Det finns också ett så kallat ickevals-alternativ för dig som inte vill eller kan välja. Om du har omedelbart behov av hjälp kan du under en kort period få en annan utförare än den du har valt tills ditt eget val hinner träda i kraft. Mer information Seniorguide Uppsala Telefon: , e-post: 1

3 Godkända utförare A.R Real vård och omsorg HB sida 3 Andreas Hemservice sida 5 Attendo Sverige AB sida 7 Diakonistiftelsen Samariterhemmet sida 9 Förenade Care AB sida 11 Hemvakten AB sida 13 HR Hemtjänst AB sida 15 KungsÄngsliljans Hemvård & Assistans AB sida 17 Livis Omsorg AB sida 19 Mellansvenska Vård sida 21 NiNa Familjestöd AB sida 23 Uppland Nursing Resurs AB sida 25 Uppsala kommun Vård & omsorg sida 27 2

4 A.R Real vård och omsorg HB Kontakt Kontaktperson: Aryano Phraorto Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 2 st, kan ökas vidbehov Antal anställda omräknat till heltid: 2 st, kan ökas vidbehov Personalens utbildning Undersköterska,vårdbiträde Specialkompetens/inriktning Service till alla som behöver hjälp och stöd. Vi kan erbjuda tjänster på flera språk. Språkkompetens Svenska,engelska, persiska, kurdiska. 3

5 Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vi har mångårig erfarenhet inom äldreomsorgen och är vana att arbeta åt personer med stroke, diabetes, demens, Parkinson, adhd, autism, pts, taurettes syndrom, epilepsi mm. Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Den som söker service får själv bestämma hur denna skall utföras för att kunna känna trygghet och balans i den service som vi ger. Därför arbetar vi för att brukaren ska få inflytande i servicen och skapa en relation med vänligt bemötande och respekt för mottagaren. Kvalitetsarbete Vi på REAL - Assistent arbetar ständigt för att förbättra vår kvalitet och genomför självkontroll med jämna mellanrum. Synpunkter och klagomål tas emot av Verksamhetschefen eller kontaktpersonen välkomnar synpunkter på verksamheten. Telefonnummer till kontaktperson: Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Vi kan utföra de flesta av kundens önskemål utöver biståndsbeslutet efter överenskommelse. Så som storstädning, fönsterputs, monteringsarbeten, hushållsnära tjänster mm. Om företaget/organisationen Driftsform Handelsbolag Postadress Vretgränd 18, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Aryano Phraorto Ev. besöksadress Vretgränd 18, Uppsala Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig 4

6 Andreas Hemservice Kontakt Kontaktperson: Lars-Eric Marklund Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 1. Antal anställda omräknat till heltid: 1. Personalens utbildning Vårdbiträde. Specialkompetens/inriktning Social samvaro, serviceinsatser. Språkkompetens Svenska, engelska. 5

7 Verksamhetens mål och speciella inriktningar Samma personal och tider som passar dig som kund är en självklarhet för Andreas hemservice. Vi lägger stor vikt vid samvaron, det skall var trevligt och lustfyllt att få insatser från oss. Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Med ett respektfullt bemötande skapas trygghet för våra kunder. Du är den som bestämmer hur du vill ha din hjälp utförd. Vi finns tillgänglig för dig när du har behov av oss. Kvalitetsarbete Du skall alltid känna dig nöjd men våra insatser, därför har vi en ständig dialog med dig så att vi kan möta dina önskemål. Varje gång vi träffas är ett tillfälle till kvalitetsutveckling. Dessutom gör vi varje år en utvärdering av insatserna under året. Synpunkter och klagomål tas emot av Lars-Eric Marklund finns tillgänglig på telefon eller mail Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Alla tjänster som inte ingår i kommunens serviceinsatser. Tex trädgårdarbete, mindre snickeriarbeten och övrigt som du behöver hjälp med. Om företaget/organisationen Driftsform Enskild firma Postadress Lövlundsvägen 7 Telefon E-post Verksamhetsansvarig Lars-Eric Marklund Ev. besöksadress Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

8 Attendo Sverige AB Kontakt Kontaktperson: Susanne Eriksson, Anna Palm Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personlig omvårdnad dygnet runt (inklusive hemsjukvård dagtid och hjälp vid larm) Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 100. Antal anställda omräknat till heltid: 74. Personalens utbildning Undersköterska, sjuksköterska, distriktssköterska, distriktssjukgymnast och distriktsarbetsterapeut. Specialkompetens/inriktning Demensvård, Silviasyster (specialkompetens inom demensvård), vård i livets slutskede, fallprevention, kompetens inom näringslära - kost och måltidssituation, psykiatrikompetens, diabetesvård, etik- och bemötande samt modern förflyttningsteknik. Språkkompetens Kontakta oss för information. Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vårt huvudmål med verksamheten är att den enskilde ska känna trygghet, ha inflytande, uppleva tillgänglighet, känna oberoende, bli respekterad, få ett gott bemötande och uppleva en hög kontinuitet av personal. Behovet hos den enskilde styr insatserna. Vi erbjuder hjälp med hemtjänst, hemsjukvård, sjukgymnast- och arbetsterapeutkontakt och olika servicetjänster. Verksamhetens team består av verksamhetschef, samordnare, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter vilka samverkar för att kunna tillgodose just Dina behov. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. 7

9 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Vi ger en personlig och flexibel vård och service efter Dina önskemål. Vi kommer hem till Dig och planerar hur Du vill att Din hjälp ska utföras. Detta skrivs ned i en genomförandeplan som ligger till grund för Din hjälp. Attendo har för samtliga sina hemvårdsenheter en gemensam hemvårdskoordinator som Du kan vända Dig till och som hjälper Dig med alla Dina frågor och funderingar. Vi ger Dig det stsöd som Du behöver för att klara Din vardag med utgångspunkt från Dina önskemål. Hos oss får du en kontaktman som övervägande hjälper dig i hemmet. Denna person blir som "spindeln i nätet" som gör det lilla extra för Dig. Din vardag kommer att präglas av att möta ett fåtal personer med gott bemötande. Vill Du att Dina närstående ska vara delaktiga är de alltid välkomna till oss. Kvalitetsarbete Din genomförandeplan utvärderas och följs upp kontinuerligt av dig, din kontaktperson och din biståndshandläggare. Alla synpunkter och klagomål dokumenteras, utreds och åtgärdas. Alla enheter har en kvalitetsgrupp som arbetar med att utveckla verksamheten. Årligen genomförs en kvalitetskontroll av hela verksamheten. Uppföljningar av vårt utförande sker regelbundet. Synpunkter och klagomål tas emot av Din kontaktperson samt verksamhetschef. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Städ, fixartjänster i hemmet t ex fönsterputs, gräsklippning, snöskottning, matleverans från egen matleverantör. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Box 715, Danderyd Telefon E-post Verksamhetsansvarig Susanne Eriksson, Anna Palm Ev. besöksadress Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

10 Diakonistiftelsen Samariterhemmet Kontakt Kontaktperson: Ulla-Carin Jansson Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personlig omvårdnad (inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm) Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 10. Antal anställda omräknat till heltid: 5. Personalens utbildning Undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast. Specialkompetens/inriktning Kompetens inom demensvård med Silviasystrar, diakoni/själavård. Språkkompetens Bred språkkompetens. 9

11 Verksamhetens mål och speciella inriktningar Samariterhemmet har en hundraårig tradition av omvårdnad på kristen grund. Vårt mål är att ge god service och omvårdnad utifrån den enskildes behov. Ett gott bemötande från vår personal är en grundpelare. Trygghet, integritet, och respekt för den enskilde är avgörande för ett en god samverkan mellan vår personal och de vi ska betjäna. Det innebär bl.a att vår personal har sekretess/tystnadsplikt. Vår hemvård har en diakonal profil som innebär att vi är öppna för samtal om livsfrågor, inte minst de frågor som åldrandet väcker. Samariterhemmet har anställd diakon som ansvar för våra diakonala uppgifter och samtal. Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Vi arbetar utifrån vår egen värdegrund samt äldrenämnden i Uppsala kommuns värdegrund. Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen (SoL), samt övriga gällande lagar. Verksamheten bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Uppsala kommuns mål, policys och riktlinjer för äldreomsorg samt de instruktioner och rutiner som gäller vid utförande av hälso- och sjukvård där detta förekommer. Kvalitetsarbete Vi gör alltid ett hembesök hos alla nya kunder. Det görs i möjligaste mån av kvalitetsansvarig. Utifrån biståndsbesluten planeras insatserna tillsammans med denne. Det är viktigt att kunden är delaktig och har inflytande över den omsorg som planeras. Alla synpunkter är en stor hjälp för oss att förbättra vårt arbete. Vi anser att varje människa är unik och att vi upplever saker på olika sätt. Det är därför viktigt att fånga upp allas synpunkter. Synpunkter och klagomål tas emot av Verksamhetschefen och/eller Din kontaktperson. Vi går även igenom hur avvikelser och klagomål hanteras. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Veckostädning, storstädning, fönsterputs med mera. Om företaget/organisationen Driftsform Stiftelse Postadress Samaritergränd 2, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Bodil Gustafsson Ev. besöksadress Samaritergränd 2 Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

12 Förenade Care AB Kontakt Kontaktperson: Danijela Cvetkovic Carina Lövén (Bälinge) Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personlig omvårdnad dygnet runt (inklusive hemsjukvård dagtid och hjälp vid larm) Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 230. Antal anställda omräknat till heltid: 180. Personalens utbildning Undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast. Specialkompetens/inriktning Kompetens inom demensvård med Silviasystrar, psykiatri. Språkkompetens Bred språkkompetens. Verksamhetens mål och speciella inriktningar Förenade Care är certifierat enligt kvalitetssystemet ISO 9001, vilket är rekommenderat av Socialstyrelsen. Vi är även miljlöcertifierade enligt ISO All personal utbildas i systemet. Vår utgångspunkt är en positiv livssyn där alla människor har lika värde. Vårt mål är 95% nöjda kunder och att kommunen godkänner oss vid verksamhetstillsyn. Personalen är lyhörd för kundens och närståendes önskemål så att integritet, självbestämmande och trygghet bevaras. Personalen har god kompetens och iakttar sekretess/tystnadsplikt. Vi lägger stor vikt vid att bemöta den enskilde med värdighet, vänlighet, omtanke och respekt. Vårt motto, omtanke - vänlighet - service, genomsyrar vår verksamhet och gäller i lika stor grad gentemot varandra som till Dig, Dina närstående och våra beställare. 11

13 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Våra arbetsmetoder präglas av respekt och empati för den enskilde. Vi arbetar efter kontaktmannaskap för att upprätthålla kontinuitet, säkerhet och trygghet i vården. Vi arbetar efter att kunden ska bemötas respektfullt och känna egenvärde. Omvårdnanden tillgodoses på bästa sätt efter ett professionellt förhållningssätt där vi ger stöd och vård utan att ta över. Personalen är lyhörd och arbetar efter fastställda och tydliga rutiner. Vi strävar efter att upprätthålla kundens funktioner för den dagliga livsföringen och motverkar social isolering. Kundens önskemål och intressen ska så långt som möjligt tillgodoses och integriteten och självbestämmande ska respekteras. Kunden ska få tillräcklig information och kunskap för att själv kunna påverka hur vården utformas. Kvalitetsarbete Personal och kund arbetar med genomförandeplanerna där man kommer överens om mål som följs upp var 3:e månad och vid behov, där resultatet utvärderas tillsammans. Uppföljning av kvalitetsmål görs genom att granska genomförda enkäter (kund/närstående 2 ggr/år)där resultat, analys och förebyggande åtgärder redovisas. Uppföljning av klagomål, avvikelser och händelser sker även på personalmöte. Synpunkter och klagomål tas emot av Verksamhetschefen och/eller Din kontaktperson. Telefonnummer till andra personer som kan ta emot synpunkter/klagomål finns i informationsfoldern som du får som kund av oss. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Storstädning, veckostädning, fönsterputs Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Liljeforstorg 4, Uppsala Telefon E-post x Verksamhetsansvarig Danijela Cvetkovic Ev. besöksadress Liljeforstorg 4 Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

14 Hemvakten AB Kontakt Kontaktperson: Anette Andersson Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 7-8. Antal anställda omräknat till heltid: 5. Personalens utbildning Undersköterskeutbildning, psykiatri, etik och livsfrågor, introduktionsutbildning Uppsala kommuns äldreomsorg. Specialkompetens/inriktning Lång erfarenhet och praktisk kompetens inom servicetjänster och hemvård. Speciell kompetens inom socialt bemötande och omsorg, samt rehabiliterande förhållningssätt. Många års erfarenhet av att jobba med olika kulturer och språk. Språkkompetens Svenska, engelska, franska, tyska, arabiska, marockanska, berberska, kurmanji (nordkurdiska) och turkiska. Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vi som arbetar i Hemvakten AB har mångårig erfarenhet av hemtjänst både som anställda och som nära anhöriga. Hemvakten AB har som mål att ha glada och nöjda kunder. Vi vill att du känner dig trygg och säker på att vi gör allt vi kan för att komma när vi lovat och göra det vi har kommit överens om. Vi vill förverkliga våra visioner om hur man når den bästa hemtjänsten. Vi vill kunna få utlopp för den passion och stolthet vi känner för hemtjänstyrket. Vår ambition är att bevara det lilla företagets familjekänsla där varje individ blir sedd, både du som kund och vi som medarbetare. Vi tror på det personliga mötet som borgar för att kunden ska uppleva trygghet, respekt och glädje. 13

15 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Den enskilde ska kunna bestämma och ta ansvar över sitt eget liv. Vårt mål är att vårt arbete ska utföras utifrån din personliga värdegrund. Vi är noga med lyhördhet, öppenhet och tydlig kommunikation. Vi strävar efter individuellt bemötande med respekt för din situation och dina unika behov. Genom vår småskalighet, flexibilitet och öppenhet får du genuint inflytande över din hemtjänst. Din möjlighet att påverka uppnås genom att vi med glädje ser att du är delaktig i alla moment, så som att välja personal och planering av arbetsschemat. Vi sätter stor vikt vid pålitlighet, tillgänglighet och kontinuitet. Vår långa erfarenhet av hemtjänst skapar en trygg miljö där du har lätt att få dina behov sedda. Kvalitetsarbete Vi för en ständig dialog med dig och lägger stor vikt vid ett tryggt klimat där öppenhet och rakhet är en självklarhet. Då vi tror på individens ansvar så tas synpunkter och klagomål främst emot av den personal som du jobbar med. Din kontaktperson är noga med aktivt lyssnande och har det övergripande ansvaret för att dina synpunkter och klagomål dokumenteras, utreds och åtgärdas. Verksamhetschefen är alltid tillgänglig för dina synpunkter och klagomål som måste hanteras direkt. Vi har regelbundna medarbetarmöten, där vi går igenom både din och vår egen aktuella situation, om hur arbetet fungerat och om vad som kan förbättras. Alla förbättringar dokumenteras och följs upp. Hemvakten strävar efter att ha en arbetsmiljö som präglas av likvärdighet, glädje och kontinuerligt lärande Synpunkter och klagomål tas emot av Verksamhetschef Anette Andersson, Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Vi kan erbjuda hjälp med datorer och internet så att du kan få fram relevant information och hålla kontakt med släkt o vänner. Genom vårt breda kontaktnät kan vi också erbjuda andra tjänster som frisör, nagelvård, reparationsarbeten, flytthjälp, resor och kulturella besök. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Kungsgatan 16, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Anette Andersson Ev. besöksadress Kungsgatan 16, Uppsala Ev. telefontider måndag - fredag (kvällar och helger ) Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

16 HR Hemtjänst AB Kontakt Kontaktperson: Haidar Rabi Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 5. Antal anställda omräknat till heltid: 2. Personalens utbildning Undersköterska, vårdbiträde, behandlingsassistent och behandlingspedagog. Specialkompetens/inriktning Social samvaro och serviceinsatser. Erfarenhet och praktisk kompetens inom servicetjänster. Språkkompetens Svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska, spanska, finska. Vid efterfrågan kan även andra språk tillgodoses. Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vårt huvudmål med verksamheten är att den enskilde ska känna trygghet, ha inflytande, uppleva tillgänglighet, få ett gott bemötande och uppleva en hög kontinuitet av personal. Personalen är lyhörd för kundens och närståendes önskemål så att integritet, självbestämmande och trygghet bevaras. Personalen har god kompetens och iakttar tystnadsplikt. Vi lägger stor vikt vid att bemöta den enskilde med värdighet, vänlighet, omtanke och respekt. Vårt motto är trygghet - respekt - gott bemötande. 15

17 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) HR Hemtjänst vision är att ge god kvalitet och kontinuitet i arbetet. En annan viktig del är att vara flexibla i vårt arbetssätt så att just kunderna känner sig trygga och nöjda med vår omsorg och service. Vår verksamhet skapas och utvecklas efter kundernas behov och önskemål. För att detta skall tillgodoses arbetar vi med kontaktmannaskap. Det skall alltid vara enkelt och smidigt att kunna nå sin kontaktperson och övriga i verksamheten. Kvalitetsarbete HR Hemtjänst kvalitetsmål är nöjda kunder och nöjda medarbetare. Vårt arbete styrs av kundernas behov och önskemål. Tillsammans med våra kunder planerar vi hur insatserna ska utföras och vi följer upp att vi levererar som planerat och att kvaliteten uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar. Våra medarbetares bemötande och attityder är en ofta avgörande kvalitetsfaktor som vi ständigt arbetar med. Synpunkter och klagomål tas emot av Du är välkommen att vända dig till din kontaktperson eller verksamhetschef. Alla synpunkter och klagomål kan framföras per telefon mail eller brev. HR Hemtjänst ser alla synpunkter och klagomål som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet. Verksamhetschefen är alltid tillgänglig vid klagomål som måste hanteras direkt, telefon Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Fönsterputs, storstädning, snöskottning, gräsklippning, trädgårdstjänster, frisör, kulturella besök, klädvård/garderobsstädning, matlagning, massage, hudvård, fotvård, frisör, klädvård. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Kungsgatan 71, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Haidar Rabi Ev. besöksadress Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

18 KungsÄngsliljans Hemvård & Assistans AB Kontakt Kontaktperson: Carolina Mårtensson Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 15. Antal anställda omräknat till heltid: 3. Personalens utbildning Undersköterskor och vårdbiträden. Specialkompetens/inriktning Demens, psykiatri, ledarskap & pedagogik samt erfarenheter och kunskaper inom olika kulturer. Språkkompetens Svenska, engelska, finska, spanska, polska, persiska, kurdiska och arabiska. Verksamhetens mål och speciella inriktningar KungsÄngsliljans har tre viktiga mål med verksamheten. Vårt första mål är att hålla hög personalkontinuitet där våra kund träffar samma personal i så stor utsträckning som möjligt för att skapa trygget och tillit. Vårt andra mål är kundens inflytande och delaktighet i sitt liv. Vi vill att våra kunder ska uppleva kontroll över sin vardag genom att vi är lyhörda och öppna för deras önskemål och villkor. Vi arbetar med inställningen att varje individ ska få känna självständighet och behålla sin integritet till varje pris. Vårt tredje mål är språket. För den enskilde som är i behov av stöd och hjälp är det viktigt att kunna göra sig förstådd och förstå andra. Därför arbetar vi alltid med att alla våra kunder ska få en möjlighet att tala sitt eget språk. Syftet är att skapa trygghet. 17

19 Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Vi arbetar med policyn " Kunden har alltid rätt". Vi har som mål att alla våra kunder ska trivas med oss och med vårt arbete och se oss som det självklara valet. Vi arbetar ständigt med att våra kunder ska få största möjliga inflytande över sitt liv och vårt förhållnings- och arbetssätt präglas av att stärka, behålla och utveckla varje individs förmågor. Därför har vi som huvudregel att vara uppmärksamma och lyhörda när Du behöver oss och ta ett steg tillbaka när Du vill klara Dig på egen hand. Vår utgångspunkt med detta arbetssätt är att varje kund ska bli så oberoende av oss som möjligt. Kvalitetsarbete Vår kvalitetsansvarig kontrollerar fortlöpande arbetet som utförs i hela företaget och driver vårt kvalitetsarbete framåt. Den dagliga upprepande kontakten med kunderna utgör den främsta delen av vårt kvalitetsarbete där vi löpande ser, hör och observerar våra kunder. Den dagliga dokumentationen utgör också en stor del av kvalitetsarbetet där vi snabbt kan uppmärksamma förändringar hos våra kunder. Interna undersökningar via verksamhetens egna framtagna enkäter utförs på alla våra kunder 2 ggr/år för att på så sätt få fram kundernas egna röster gällande vårt arbete. Synpunkter och klagomål tas emot av Dina synpunkter är värdefulla för oss för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Därför är du som kund eller närstående alltid välkommen att kontakta verksamhetschefen, eller din kontaktperson då vi är mycket måna om att ta få del av dina frågor, synpunkter, klagomål eller beröm. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Städning, matlagning, klädvård, garderobsstädning, gräsklippning, lättare snöskottning, barnpassning(hämtning och lämning vid förskola), omsorg i samband besök på bank, vårdcentral eller olika samhällsaktiviteter. För mer information om tjänster och priser kontakta verksamhetsansvarig. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Salagatan 18 A, Uppsala Telefon E-post Verksamhetsansvarig Barbara Topalian Ev. besöksadress Salagatan 18 A, nedre plan Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

20 Livis Omsorg AB Kontakt Kontaktperson: Lamula Thorén Karoline Lundvall Telefon: E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 12. Antal anställda omräknat till heltid: 10. Personalens utbildning Undersköterska, vårdbiträde. Specialkompetens/inriktning Silviasyster (demens), vård i livets slutskede, kompetens inom näringslära - kost och måltidssituation, etik- och bemötande samt modern förflyttningsteknik. Språkkompetens Svenska, luganda, engelska, finska, franska. 19

21 Verksamhetens mål och speciella inriktningar Vi erbjuder individuellt utformade insatser av god kvalitet enligt biståndsbeslut till personer mellan år. Vårt mål är att skapa en bra relation mellan dig och oss där du har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utförandet av dina insatser. Vi har en positiv människosyn och är engagerade i vårt arbete. Utifrån vår grundsyn hoppas vi att kunna tillgodose ditt behov av trygghet, integritet, respekt och självbestämmande. Vi vill att du ska få hjälp av personal som du känner vilket kan leda till att bibehålla och förbättra din livskvalitet. Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande) Vi ger en personlig och flexibel vård och service efter dina önskemål. Vi planerar hur du vill att din hjälp ska utföras. Detta skrivs ned i en genomförandeplan som ligger till grund för din hjälp. Du får en kontaktman som hjälper dig i hemmet. Denna person gör det lilla extra för dig vid behov. Kvalitetsarbete Vårt kvalitetssystem innehåller rutiner och riktlinjer som gör att alla medarbetare är högst delaktiga. Ledningssystemet uppfyller kraven som anges i SOFS 2011:9 innehållande bland annat rutiner för klagomålshantering, avvikelsehantering samt rutiner för att upptäcka, förebygga och förhindra övergrepp och brister. Vår starka övertygelse är att kvalitetsarbetet måste vara så nära det dagliga arbetet och verksamheten som möjligt för att skapa goda resultat. Vårt kvalitetssystem utgår från principerna: Planering-Genomförande-Analysering- Förbättring. Synpunkter och klagomål tas emot av Din kontaktperson samt verksamhetschef. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för) Städ, fixartjänster i hemmet t ex fönsterputs, gräsklippning, snöskottning, matleverans från egen matleverantör. Om företaget/organisationen Driftsform Aktiebolag Postadress Jungfrugatan 13, Stockholm Telefon E-post Verksamhetsansvarig Lamula Thorén Ev. besöksadress Ev. telefontider Webbplats Telefon verksamhetsansvarig

22 Mellansvenska Vård Kontakt Kontaktperson: Rebin Rasoul Telefon: , E-post: Webbplats: Tjänsteutbud Servicetjänster Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. Personlig omvårdnad (inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm) Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. Personal och kompetens Antal anställda i Uppsala: 9. Antal anställda omräknat till heltid: 5. Personalens utbildning Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. Specialkompetens/inriktning Vi har lång erfarenhet av vård och omsorg och har följande specialkompetenser: psykiatri och demensvård, diabetes och nutrition med livsmedelshygien, rehabilitering efter stroke, bemötande, fallprevention och vård i livets slutskede. Språkkompetens Svenska, arabiska, kurdiska, persiska, engelska. Vid efterfrågan kan även andra språk tillgodoses. 21

Val inom. Ledsagarservice. Godkända utförare i Uppsala kommun

Val inom. Ledsagarservice. Godkända utförare i Uppsala kommun Val inom Ledsagarservice Godkända utförare i Uppsala kommun Utförarkatalog senast ändrad 25 juni 2015 Det här innebär eget val Uppsala kommun har så kallat eget val inom ledsagarservice. Det innebär att

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Mars 2015 Inledning Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande. Personer med nedsatta

Läs mer

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo.

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Boo Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

Anordnare i Älta. Boo

Anordnare i Älta. Boo Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Älta Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget.

Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget. Att välja hemtjänstutförare Att välja hemtjänstutförare Du som har hemtjänst i Sundbyberg väljer själv vilken utförare som ska ta hand om din hemtjänst. Du kan även byta hemtjänstutförare när som helst.

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 20140512 Vv 146>/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 Rapporten ingår i en serie rapporter från verksamhetsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i Örebro kommun. Riktlinje

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Hemtjänst - Stockholms stad

Hemtjänst - Stockholms stad Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-01-09 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Äldreförvaltningen Hemtjänst -Stockholms stad fr.o.m. 2014-01-01 Christina Österling 125-1290/2012

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer