PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Sara Anderhov PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET Tid: Tordag den 22 september, klockan 14:00 16:00 Lokal: Stadshuset, Sal Albert Sahlin Närvarande: Eslövs kommun Henrik Wöhlecke, KS, v. ordf. Lesley Holmberg ers. KS Tony Hansson, VoO Kerstin Brinck, ers. SoT Karl-Erik Malmgren, KoF Lars Månsson, SoT Fredrik Lundström, GoV Peter Sahlén, KoF Christine Melinder, AoF Monica Eberyd, VoO Johnny Roj, MoS Hanna Mann, VoO Magnus Månsson, Klk Elsa von Friesen, Klk Sara Anderhov, Klk Ann Bettner Ingrid Nilsson Per Johansson Eva Fernandez POMS/Närpolisen Räddningstjänsten Handikappföreningarna Mats G Odestål Paavo Frick Göthe Roth Ingrid Jönsson

2 Irene Strand Inger Isaksson Snezana Krisanovic Stig-Åke Grönvall Wivian Holmberg Kärråkra vårdcentral Ungdomsmottagningen Louise Jöngard Larsson Åsa Löfkvist 1. Mötet öppnas Vice ordförande Henrik Wöhlecke hälsade alla välkomma, och förklarade mötet öppnat. 2. Justerare utses Tony Hansson utsågs att justera dagens protokoll. 3. Fritid för personer med funktionsnedsättning Ann Bettner, fritidskonsulent inom Vård och Omsorg, informerade om deras verksamhet fritid för personer med funktionsnedsättning. Fritidsverksamheten anordnar aktiviteter för personer som enligt LSS har rätt till stöd. De samverkar med en mängd aktörer, däribland idrottsföreningar, studieförbund, daglig verksamhet och Kultur och Fritid. Aktiviteterna ordnas i grupp för att ge deltagarna möjlighet till social gemenskap och chansen att träffa nya vänner. Ett mål är att det ska finnas aktiviteter som passar alla och som skapar en god och meningsfull fritid. Fritidsverksamheten strävar efter att erbjuda prova på aktiviteter för yngre personer. Syftet är att de tidigt ska hitta en aktivitet som de trivs med och vill fortsätta med även i vuxen ålder. Exempel på aktiviteter är; en årlig julfest, Disney on ice, tractorpulling i Hörby, Tosselilla, Regementets dag, stavgång, styrketräning på Hälsostudion, jympa för tjejer, ridning, innebandy/bollspel, bowling, boccia, musikgrupp, café, bad, disco, dans, matlagning, linedance, drama på kulturskolan och pensionärsverksamhet. Inger Isaksson poängterar vikten av en meningsfull fritidssysselsättning, i synnerhet för personer med funktionshinder. 4. Fixarservice Per Johansson och Ingrid Nilsson informerade om fixarservice som utförs av fixargruppen på Dagligverksamhet. Daglig verksamhet har ansvar för att erbjuda meningsfull sysselsättning för brukare med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. Syftet med fixarservice är att förebygga fall och andra olycksrisker i hemmet. Servicen utförs av en fixargrupp från Vård och Omsorg i Eslövs kommun. Fixargruppen består av anställda handledare och brukare inom daglig verksamhet. Fixarservicen är en del av deras sysselsättning.

3 Exempel på tjänster som kan ingå i fixarservice är: Uppsättning och nedtagning av gardiner Byte av glödlampor Sätta upp tavelkrokar och tavlor Hjälp med att förutse eventuella olycksrisker i hemmet Biståndsbedömda insatser, uppgifter som kräver yrkeskunniga och hantverkare samt tjänster som serviceföretag utför (till exempel städning, inköp, snöskottning, fönsterputsning, flytthjälp och trädgårdsarbete) ingår inte i fixarservice. Alla som är pensionärer och bor i Eslövs kommun kan få hjälp. Tjänsten, bortsett från eventuellt material, är kostnadsfri. Fixarservice bokas genom att kontakta fixargruppen, måndag-fredag klockan på telefinnummer Inger Isaksson ställer sig frågande till varför fixarservice bara vänder sig till pensionärer och inte till andra grupper i samhället med ett uttalat behov av stöd, t ex personer med funktionsnedsättning. Ingrid svarar att de vid inkommande samtal aldrig ställer frågan om ålder. Paavo Frick är intresserad av att få veta om de har en checklista för fall- och brandförebyggande insatser som de utgår ifrån. Sara Anderhov informerar i sammanhanget om att fallolyckor bland äldre är ett folkhälsoproblem. För många äldre tar det lång tid att komma tillbaka efter exempelvis en höftledsoperation och åtskilliga får kanske aldrig tillbaka det liv de levde innan olyckan. En stor del av fallolyckorna bland äldre inträffar i hemmet. Fixarservice utför därav ett ovärderligt arbete. Sara ser även att fixarservice dagligen möter en riskgrupp för fallolyckor och föreslår att de eventuellt, när de ändå är på plats, går igenom fall- och brandförebyggande checklistor. Paavo Frick instämmer och föreslår att Räddningstjänsten Syd bistår med utbildning av fixargruppen. Om ett eventuellt erbjudande av fall- och brandförebyggande insatser i samband med besöken inte inkräktar för mycket på det privata, ställer sig fixargruppen positiv till en vidare dialog kring checklistor. 5. Karidal/Mötesplatser Eva Fernandez informerade om mötesplatsen Karidal. Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna. På Karidal finns det möjligheter för att umgås, delta i olika aktiviteter, äta lunch och dricka kaffe i en trivsam miljö. Trivsel och gemenskap är något som de skapar tillsammans. Karidal har cirka 1000 besökare per vecka. Karidal erbjuder bl a aktivitetsträffar, allsång, avspänning, dans och träning. Syftet med mötesplatsen är bl a att bidra till att bryta den sociala isoleringen bland äldre och få dem att känna gemenskap. Karidal erbjuder även anhörigstöd till dem som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller stödjer en person som har funktionsnedsättning. Anhörigstödet har som syfte att: ge information, bistå med hjälp och stöd, bidra till att anhöriga träffar andra i liknade situation för att dela erfarenheter och känna stöd samt ge avkoppling och återhämtning. Anhörigstöd är ett lagstadgat uppdrag för kommunen. Den 1 juli 2009 förändrades

4 bestämmelsen i Socialtjänstlagens 5:e kapitel 10 ; "Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en person som har funktionshinder" 6. Globtärdets konferens i Nairobi Magnus Månsson informerade om Globträdets konferens i Nairobi. De senaste två åren har Globträdet en organisation från Stockholm, ledd av Kajsa Dahlström varit i Eslöv med föreställningen MY Life. En teaterföreställning där barn och ungdomar som bor på gränsen till slummen i Nairobi, spelar upp hur en vanlig dag i slummen kan se ut. För 10 år sedan i efterdyningarna av 9/11 fick Kajsa en förfrågan av en hög FN-tjänsteman om hon inte kunde ordna en mötesplats. Resultatet blev The Childrens Tree eller The Mother Tree ett acaciaträd på FN:s område i Nairobi. Globträdet har sedan arrangerat konferenser, eller studieresor dit varje år. Många svenska kommuner har deltagit. Eslövs kommun kommer att åka till Nariobi med en grupp på totalt 15 personer, varav 11 representerar kommunen. Beslutet om att åka togs i juni av kommunstyrelsens arbetsutskott. Man beslutade att 3 politiker, 3 tjänstemän och 6 ungdomar skulle åka. Syftet med resan är bl a att säkerställa att Eslövs kommun arbetar utifrån FN:s barnkonvention. 7. Brå Brottsförebyggande arbete Polisen Mats G Odestål presenterade följande brottsstatistik om hur situationen har förändrats från motsvarande tid föregående år. Olaga hot: - 25 st Skadegörelse mot stat och kommun: - 27 st Klotter: -6 st Tillgrepp av bil: -12 st Cykeltillgrepp: + 23 st Misshandel utomhus: +12 st Misshandel mot barn (0-6 år): - 2 st Misshandel mot barn (7-14 år): - 23 st Rån mot person: + 4 st Butiksrån: +1 st Väskryckning: +1 st (0 väskryckningar på motsvarande tid föregående år) Bostadsinbrott: + 47 st Stöld i bostad hos funktionshindrade: + 13 st Mats G Odestål spår en prognos av ett ökat antal villainbrott under vecka Räddningstjänsten Paavo Frick informerade om brandskyddsveckan. Under årets brandskyddsvecka september genomförde Räddningstjänsten Syd tillsammans med Skånes övriga räddningstjänster en brandvarnarkampanj i hela Skåne. Medarbetare fanns på plats

5 utanför butiker och köpcenter på olika orter för att informera om brandsäkert hem i allmänhet och om brandvarnare i synnerhet. Paavo Frick redogjorde för utvecklingen av bostadsbränder, skolbränder och trafikolyckor under perioden januari till augusti enligt Räddningstjänstens insatsrapportstatistik. Bostadsbränderna har under perioden januari till augusti minskat från 27 stycken 2009 till 7 stycken Trafikolyckorna har minskat från 57 till 40 motsvarande period. Säkerhetsansvariga informerar Ingen information. 8. Handikapporganisationerna informerar Inger Isaksson tar upp att respekten för att inte parkera på handikapplatserna har minskat. Enligt Johnny Roj är det Gata, Trafik och Park på kommunen som upphandlar parkeringsvakterna. Johnny Roj framför kritiken till Göran Hallberg på Gata, Trafik och Park. 9. Övriga frågor Sara Anderhov informerade om äldresäkerhetsdagen den 30 september. Den 1 oktober har utsetts till äldredag av WHO. Samma dag brukar kampanjen Peppar peppar En dag för seniorers säkerhet genomföras. Eftersom 1 oktober infaller på en lördag har MSB valt fredagen den 30 september till årets kampanjdag. Eslövs kommuns tjänstemän och politiker kommer tillsammans med Räddningstjänsten Syd, Polisen, PRO och Svenska kyrkan att arrangera ett informationstält på Stora torg mellan kl. 11:00-14:00 fredagen den 30 september. Samtliga arrangörer kommer att finnas på plats för att bl a informera om fall- och olycksförebyggande insatser samt ta emot och besvara frågor. Därutöver kan besökarna gå en tipsrunda med möjlighet till fina priser. Vinnare dras på kommunala pensionärsrådet den 4 oktober. 10. Mötet avslutas Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. Henrik Wöhlecke Ordförande Tony Hansson Justerare

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

ledamot ledamot ledamot ledamot Christine Melinder (M) Peter Melinder (M)

ledamot ledamot ledamot ledamot Christine Melinder (M) Peter Melinder (M) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 14.00 16.00 Beslutande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Karl-Erik Malmgren (S) Lars Lindkvist (S) Claus-Göran Wodlin (M) Tony Hansson

Läs mer

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö inom ramen för Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Mötet Hantverkskooperativet UNITIS FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 På ålderns vår Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 Innehåll Inledning... 3 Hälsosamt åldrande - en introduktion... 3 Att främja ett hälsosamt åldrande... 5 Erfarenheter från Västerås stad...

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet

Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet Från vision till verklighet Det unika Tiohundraprojektet Ett unikt projekt TioHundra är ett samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Projektet

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Zaragoza Läranderesa 14-18 maj 2012

Zaragoza Läranderesa 14-18 maj 2012 Zaragoza Läranderesa 14-18 maj 2012 Finansierat av ESF-projektet 100 procent stolt och kompetent Deltagare på resan till Spanien: Kristina Myrzell processledare Anna-Lena Johansson processledare Eva Andersson

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel 046-73 00 90 www.ekensassistans.se info@ekensassistans.se

Läs mer