Brf Finnboda Hage A-Ö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Finnboda Hage A-Ö"

Transkript

1 Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö Sida 1

2 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband Ekonomi El Energispar Fasader Fastighetsskötare Felanmälan Fel i allmänna utrymmen Fel i lägenheten Finnboda Fjärrvärme Flytt (utflyttning och inflyttning) Föreningsstämma (Årsstämma) Förråd Försäkring Förvaltning, Avtal Garage Grillregler Gästparkering Gästrum, Hage-lokalen Hemsida Hissar Information från Brf-styrelsen IP-telefoni Kontakt med Brf-styrelsen Lägenheter / lokaler Nycklar och nyckelbrickor Ombyggnad och reparation Parkering Portkod Skadeanmälan Skadedjur Skötselråd Sopor Stadgar för Brf Finnboda Hage Styrelsen Städning Städdagar Stölder, inbrott Torktumlarbyte, elanslutning Trivselregler TV, ComHem Uteplatser / Terrasser på marknivå Valberedning Årstämma A-Ö Sida 2

3 Inledning Bostadsrättsföreningen Finnboda Hage består av 86 lägenheter Kvarnholmsvägen 39 A-D (hus B1,) 56 lägenheter Finnboda Parkväg 14 A-B (hus B2), 30 lägenheter Husen stod färdigbyggda för inflyttning under våren och sommaren Styrelsen för Finnboda Hage arbetar för målet att bostadsrättsföreningen ska ha långsiktig ekonomisk stabilitet och välskötta fastigheter. Det ska vara en förening där de boende trivs och som är attraktiv på bostadsmarknaden. Syftet med Finnboda Hage A-Ö är att på ett överskådligt sätt förmedla det som är viktigt för boende att känna till om sin egen bostadsrättsförening. Andelstal Varje lägenhets andel av föreningens förmögenhet anges av det så kallade andelstalet. Det var andelstalet som bestämde den insats som betalades då föreningen bildades. Andelstalet har bestämts av flera faktorer, såsom lägenhetens yta och läge. Andelstalet bestämmer den månadsavgift som varje boende betalar för sin lägenhet. Andelstalet påverkar inte röstetalet inom föreningen. Varje bostadsrätt har en röst vid den årliga föreningsstämman. Andrahandsuthyrning Det krävs styrelsens godkännande för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Att hyra ut lägenheten utan styrelsens medgivande kan vara skäl för förverkande av bostadsrätten (det vill säga man mister sin rätt att nyttja bostadsrätten). Reglerna för andrahandsuthyrning finns i bostadsrättslagen, 7 kap. 10 och 11. En förutsättning för att få hyra ut lägenheten är att det finns något skäl för detta. Ett godkännande för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat. Som bostadsrättshavare är du ansvarig för lägenheten även under den tid den är uthyrd. Detta gäller både för att avgiften betalas in i tid och för eventuella störningar som kan förekomma. Styrelsen behöver därför din tillfälliga adress samt telefonnummer under den tid som lägenheten är uthyrd i andrahand. Kontakta först styrelsen för ett muntligt medgivande. När du har ett avtal med en hyresgäst ska styrelsen skriva under kontraktet för uthyrningen. Bilaga: Hyresavtal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Den boende har ett ansvar för att hålla bostaden i gott skick. I den Vita pärmen (som tillhör lägenheten) finns en broschyr under flik 11 som heter Vem ska underhålla bostadsrätten. Den ger en vägledning för underhållsansvaret. Där sägs bl.a: Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla A-Ö Sida 3

4 som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Föreningen ansvarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick. För att föreningen ska kunna ta sitt långsiktiga ekonomiska ansvar finns en underhållsfond. Pengar avsätts årligen, baserat på en detaljerad underhållsplan. Hör av dig till styrelsen om Vita pärmen saknas i din lägenhet. Balkonger/terrasser Balkonger och fasader tillhör vår bostadsrättsförening. Det är inte tillåtet att göra åverkan på dessa. Se vidare under Ombyggnad och reparation. Det är tillåtet att klä in balkongavskiljarna, väggen mot grannen. Styrelsen har låtit ta fram en konstruktionsritning som ska följas. Kontakta styrelsen för mer information. Att sätta upp markiser på terrasserna är tillåtet och kräver inte bygglov eller bygganmälan, men måste godkännandes av styrelsen. Se Regler för ändring i lägenhet samt Tillståndsblankett. Markiserna måste vara infällbara. Manuell vev-funktion rekommenderas. Om du funderar på en motoriserad (elektrisk) vev-funktion, så observera att terrass-uttaget (tillsammans med några andra vägguttag inomhus) är dimensionerat för max 10A. Kontakta styrelsen för mer information om föreningens bestämmelser för färgsättning m.m. Det finns ritningar för hur montering ska utföras. Att sätta upp mindre entrétak på terrasserna är tillåtet. Men det kräver att man enskilt ansöker om bygglov hos Nacka kommun. Kontakta först styrelsen för information om utförande m.m. Inglasning av balkonger är tillåtet. Kontakta först styrelsen för godkännande. Därefter krävs enskild ansökan om bygglov hos Nacka kommun. Styrelsen har information om utförande och färgsättning m.m. som behövs till bygglovsansökan. Det finns även kontaktuppgifter för företag som föreningen rekommenderar. Det är tillåtet att använda andra företag, men styrelsens krav är att utseendet och utförandet liknar redan inglasade balkonger. Ansökan om bygglov görs till Nacka kommun, Bygglovenheten, NACKA. Bygglovsansökan kan även göras med e-legitimation via kommunens hemsida och dess portal Mittbygge.se (självservice), allt under fliken Bo & Bygga. Kostnad för bygglov och teknisk handläggning för balkonginglasning är kr (år 2015). Det kan vara bra att veta att särskilda avgifter även tas ut om man väljer att återta sin ansökan eller om det blir avslag. Det är viktigt att följa hela processen i bygglovet efter kommunens anvisningar. När alla handlingar är inlämnade som framgår i startbeskedet kan slutbesked beslutas. Har man inte ett slutbesked anses inglasningen som olovligt byggande, som i vissa fall kan leda till beslut om sanktionsavgift. Kopia av bygglov och slutbesked ska även inlämnas till föreningen. För mer information kontakta styrelsen, Kristina Nilsson A-Ö Sida 4

5 Besiktningar och avhjälpande åtgärder 2-årsbesiktning genomfördes i oktober 2010 (dvs 2 år efter första inflyttning 2008). Lägenheter och allmänna utrymmen besiktigades avseende bygg, tak & fasad, rör, luft, mark, el, sprinkler och hiss. Ett antal Efterbesiktningar har därefter genomförts. De fel som framträdde efter 2-årsbesiktningen har föreningen själv fått reklamera till HSB Bostad En Garantibesiktning 5 år genomfördes i september 2013 och flertalet av våra reklamationer blev då så kallade E-fel (Entreprenörs-fel), dvs fel som Entreprenören (= HSB Bostad ) ska åtgärda. Den 5- åriga garantitiden gick ut Men vid "Garantibesiktning 5 år beslutade besiktningsmannen för ett 50-tal E-fel om förlängd garanti 2 respektive 5 år, i huvudsak gällande våra allmänna utrymmen. Som totalentreprenör är HSB Bostad AB huvudansvarig för att åtgärda de E-fel som besiktningsmannen har noterat. De besiktningsdokument som har skickats ut till respektive lägenhet ska sparas och vid eventuell försäljning överlämnas till de nya ägarna. Bostadsrättshavare Att ha ett kontrakt på en bostadsrätt innebär också att vara medlem i en bostadsrättsförening. Medlemskapet innebär nyttjanderätt till en lägenhet i föreningens fastigheter. Du äger alltså inte din lägenhet, utan bara rätten till att nyttja den. Som bostadsrättshavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar, utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ett gemensamt ansvar. Utöver den lägenhet du nyttjar har du också ansvar för resten av fastigheten och för vår närmiljö. Alla kan vara med och påverka kostnaderna och att dessa hålls nere genom att vara rädd om våra tillgångar och hushålla med våra resurser, såsom vatten och värme. Brandsäkerhet Trapphusen är den viktigaste utrymningsvägen och räddningstjänstens lättaste väg in om det brinner. En trapphusbrand kan få förödande konsekvenser. Enligt lag får inget brännbart förvaras i trapphus och utrymningsvägar får under inga omständigheter blockeras. Det är således inte tillåtet att använda trapphus, entréer eller utrymmen utanför förråd etc. till förvaring av barnvagnar, cyklar, pulkor, skor, leksaker, dörrmattor, prydnadsföremål m.m. Särskilda barnvagnsrum och cykelrum finns med ingång från varje trapphus. Övriga privata saker får man förvara i sin egen lägenhet eller i sitt förråd. A-Ö Sida 5

6 Föremål som otillåtet förvaras i allmänna utrymmen kan styrelsen besluta om att forsla bort. Några tips: Håll källardörrar stängda och låsta. Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder samt hindrar spridning av eld och rök. Se till att dörrarna stängs ordentligt, och felanmäl om något är trasigt och därmed försvårar stängning/låsning. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus Om det brinner i en annan lägenhet och trapphuset är rökfyllt - stanna då i din egen lägenhet med stängd lägenhetsdörr och LARMA 112. Räddningstjänsten kommer och hjälper dig ut. Stoppa gärna blöta handdukar kring lägenhetsdörren för att hindra att rök och eld sprids in till din lägenhet. Stäng inne branden Om det brinner i din lägenhet ska du snabbt ta dig ut och stänga lägenhetsdörren efter dig. På så sätt försenas spridningen av brand och rök. Förvaring av brandfarliga varor I lägenheten är det tillåtet att förvara spray - och gasolflaskor om högst 5 liter och brandfarlig vätska i behållare av högst 5 liter. På balkongen (ej inglasad) gäller följande: Gasolflaska högst 26 liter och brandfarlig vätska högst 15 liter. De bör förvaras i ett skåp så att de inte blir utsatta för sol, väder och vind (kom ihåg att det kan bli mycket varmt bakom glaset på räcket då solen ligger på). Observera att inglasade balkonger räknas som en del av lägenheten. I källarförråden får ingen förvaring av brandfarliga varor ske. Var noga med att följa anvisningar för hantering av brandfarliga vätskor eftersom framförallt gasol är extremt lättantändligt. Säkerhet i garage och källare Alla kommer in till sitt förråd med sin nyckelbricka och med HH-nyckeln. Med HH-nyckeln kommer du även in i garaget. Vi rekommenderar att du alltid har HH-nyckeln med dig. Skulle det börja brinna, t.ex. i trapphuset, kan du fly ut i garaget. Även om du har en nyckelbricka dit, så kan det systemet lätt slås ut i samband med brand. En nyckel är alltid säkrare. Säkerhet i lägenheten Alla lägenheter ska enligt Brand- och miljönämndens beslut vara försedda med minst en brandvarnare. Det är den boendes ansvar att se till att den alltid fungerar. Idag finns även brandvarnare som kan kommunicera med grannens brandvarnare. Skaffa gärna även brandfiltar och pulverbrandsläckare (6 kg). Det finns dessutom spislarm-dosor som varnar vid förhöjd värme över kökshällen. Pulverbrandsläckare är ett krav vid användning av gasolgrill. Om brand skulle uppstå är vatten inte ett alternativ för släckning. Se vidare Grillregler och Trivselregler A-Ö Sida 6

7 Öppna askkoppar bör inte användas vid rökning på balkong och fimpar bör omedelbart tas om hand och släckas (och spolas med vatten innan de slängs i soporna). Fläktrökning (rökning under köksfläkten) är inte tillåten. Se vidare Trivselregler Bredband Bredband upp till 100Mbit/s levereras av Bredbandbolaget till samtliga lägenheter och kostnaden för detta ingår i månadsavgiften. Den som flyttar in i en lägenhet får en ny router från Bredbandsbolaget, efter sin beställning hos deras privata kundservice på telefon Den som flyttar ut ur en lägenhet ska ringa samma nummer, , och meddela sin utflyttning. För att inte bli betalningsansvarig ska den som flyttar ut även returnera sin router till Bredbandbolaget. Vid fel på bredbandsuppkoppling eller ip-telefoni, ring direkt till Bredbandsbolaget, Se Kontakt med styrelsen. Ekonomi Bostadsrättsföreningens räkenskapsår överensstämmer med kalenderåret. Bokslut och årsredovisning upprättas av föreningens styrelse tillsammans med föreningens ekonomiansvariga på HSB Stockholm, och granskas av en auktoriserad och en föreningsvald revisor. Årsredovisningen och revisorernas berättelse sänds ut till alla bostadsrättshavare inför ordinarie föreningsstämma, där den presenteras som underlag för ett antal viktiga beslut. Enligt föreningens stadgar ska stämman ta ställning till om balans- och resultaträkning ska fastställas, hur föreningens ekonomiska resultat ska hanteras liksom om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Föreningens intäkter består till största delen av de avgifter som betalas av föreningens medlemmar. Det är styrelsen som fastställer avgifterna. Hur avgifterna fördelas mellan lägenheterna följer av andelstalen. Föreningens kostnader består till största delen av räntor på lån samt driftkostnader, exempelvis uppvärmning och fastighetsskötsel/underhåll. Föreningens samtliga årsredovisningar finns på hemsidan. El Föreningen har ett fastprisavtal med Mälarenergi för el-distribution (el-försörjning) till samtliga lägenheter i föreningen. Avtalet löper till 31 dec Tillsammans med den obligatoriska avgiften för el-nät innebär det i dagsläget en sammanlagd el-kostnad för boende om 1,17 kr/kwh. A-Ö Sida 7

8 Elförbrukningen mäts för varje enskild lägenhet och debiteras på månadsavierna som kvartalsvis skickas ut för 3 månader i taget. (Den elförbrukning som redovisas på respektive ny månadsavi motsvarar 1/3 av förbrukningen för föregående tre månader ) Vid försäljning, måste den som flyttar ut göra upp med den som flyttar in om hur elförbrukningen i anslutning till inflyttningen ska fördelas dem sinsemellan. Debiteringen av el följer således lägenheten och inte bostadsrättshavaren. Energispar Kostnaden för fjärrvärme och varmvatten är föreningens överlägset största driftskostnad. Den belastar oss alla och det är viktigt att alla medlemmar hjälps åt att hålla dessa kostnader nere. Det finns flera saker att tänka på för att minska vår energianvändning och därmed kostnaden. Nedanstående tips är hämtade från energimyndighetens hemsida. Om du vill veta mer rekommenderas deras hemsida. Kontakta gärna styrelsen om du har idéer eller erfarenheter som kan hjälpa till att minska elförbrukningen. Hur varmt behöver du inne? Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lite mer där. När du reser bort kan du sänka temperaturen inomhus ordentligt. Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna på nätterna. Då behåller du värme i rummet. Se till att gardinen inte hänger framför termostaten eftersom den då inte kan känna av temperaturen i rummet. Ställ inte möbler för nära elementet. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet. Undvik att diska under rinnande vatten. Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret. En kort dusch på fem minuter istället för en kvart kan minska årsförbrukningen av varmvatten väsentligt. Byt packning om kranen börjar droppa. Fasader Balkonger och fasader tillhör vår bostadsrättsförening. Det är inte tillåtet att göra åverkan på dessa. Se vidare punkten Ombyggnad och reparation. Fastighetsskötare Vi har avtal med Nacka Drift & Skötsel AB för fastighetsservice. Felanmälan Du når Nacka Drift & Skötsel vardagar på telefon: Du kan också felanmäla via internet: Vid akuta fel övrig tid anmäler du på telefon (jour): Se även Fel i lägenheten och Fel i allmänna utrymmen. A-Ö Sida 8

9 Fel i allmänna utrymmen Om det uppstår fel i allmänna utrymmen så ska någon i styrelsen kontaktas. Om det är ett allvarligt fel, och du inte får tag på någon i styrelsen, så ring Nacka Drift & Skötsel direkt (se Felanmälan ). Kvällstid måste man ringa jouren, se Felanmälan. Jouren kostar betydligt mer och jourteknikerna är ofta inte i detalj uppdaterade på hur våra hus fungerar. Om felet inte är mycket allvarligt är det idé att vänta till nästa vardagsmorgon och då ringa vanliga Felanmälan. Allvarliga fel är exempelvis läckande rör, entréportar som inte går att stänga eller värmebortfall. Fel som inte behöver åtgärdas omedelbart kan få vänta några dagar på åtgärd för att föreningen ska slippa betala extra utryckningskostnad för fastighetsskötaren. Fel i lägenheten Den boende ansvarar själv för fel i sin lägenhet. Antingen kan man ringa Nacka Drift & Skötsel (som har servicenyckel) och själv betala för åtgärden eller så åtgärdar man det via egna kontakter. Den boendes ansvar finns tydligt listat i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten, som finns under Flik 11 i den Vita pärm som tillhör lägenheten Vid fel på bredband och telefoni, ring Bredbandsbolaget (se under Bredband ). Vid fel på TVmottagning, ring ComHem (se under TV ). Boende som upplever att det är kallt i lägenheten ska först mäta temperaturen (mitt i rummet) och sedan kontakta styrelsen. Om man misstänker att en säkring i säkringsskåpet i källaren har gått, så kan ofta någon i styrelsen fixa det. Ring därför i första hand någon i styrelsen för närmare information. Ringer man direkt efter extern hjälp finns risk att vi boende drabbas av onödiga kostnader. Under 2014 har alla lägenheter stamspolats. De flesta i januari, men vissa kök först under november. Spolningarna utfördes av Rena Avlopp i Sverige AB. Vi har nu en garanti om det skulle bli stopp igen. I vårt avtal med dem står: Garanti lämnas på 4 år för spolade köksstammar samt 2 år gällande spolade påstick. Garantin gäller endast om Rena Avlopp i Sverige AB kontaktas dagtid mån-tors fre Övrig tid gäller SOS jour och samma telefon nummer. Den boende ansvarar själv för rengöring av de delar som är synliga i lägenheten, t.ex golvbrunn och vattenlås (även vattenlåset bakom tvättmaskinen). Behöver du hjälp att rensa/spola dessa delar föreslår vi att du ringer fastighetsskötaren Nacka Drift & Skötsel. A-Ö Sida 9

10 Finnboda Brf Finnboda Hage är en av de fyra bostadsrättsföreningar som finns runt Finnboda Park. Övriga är Finnboda Port, Finnboda Dunge och Finnboda Allé. Garaget under samtliga hus förvaltas av Finnboda Hamn Samfällighetsförening (FHS), vars styrelse består av representanter från alla de fyra bostadsrättsföreningarna Finnboda Port, Hage, Dunge och Allé. Uthyrningen av garageplatser sker direkt av föreningarna Port, Hage, Dunge och Allé. Brf Hage har av skattetekniska skäl bildat ett eget momspliktigt parkeringsbolag, Finnboda Hage Parkerings AB. Den gemensamma parken mellan husen förvaltas tills vidare av HSB Industrilokaler, men kommer att bli en Gemensamhetsanläggning (GA) och framöver förvaltas av FHS. Fjärrvärme Fjärrvärmen levereras av Fortum värme. Att kostnaden för värme och varmvatten ingår i din månadsavgift innebär inte att den är gratis. Det är en kostnad som föreningen betalar och nivån för denna kostnad påverkar direkt månadsavgiften. Därför är det viktigt att alla försöker hålla denna kostnad nere genom att inte slösa på värme och varmvatten. Det finns flera tips till hur du kan minska din förbrukning under punkten Energispar. Flytt (utflyttning och inflyttning) När du flyttar ut, så se till att köparen får det som tillhör lägenheten, exempelvis dörr- och HHnycklar, Vita pärmen, besiktningsprotokoll och eventuellt annat material. Din parkeringsplats blir automatiskt uppsagd i och med att du flyttar ut, men du betalar för den påbörjade månaden. Parkeringstillstånden ska återlämnas till parkeringsansvarig i styrelsen. Vid försäljning av bostadsrätt, måste den som flyttar ut göra upp med den som flyttar in om hur elförbrukningen i anslutning till inflyttningen ska fördelas dem sinsemellan. Debiteringen av el följer således lägenheten och inte lägenhetsinnehavaren. Utanför 14 A+B kan det vara trångt att få plats med en flyttbil, men det är viktigt att se till att inte gräsmattan används som parkering eller vändplan. Ett tillfälligt p-tillstånd som gäller för uppställning av fordon på omarkerad plats i föreningen kan erhållas av styrelsen i samband med flytt. Se till att ni och ev flytthjälp är försiktiga när möbler bärs genom trapphuset. Det är tyvärr lätt att skador uppkommer på väggar och i tak. Observera att nya köpare måste bli medlemmar i föreningen. Medlemskap ska godkännas av Styrelsen som numera också tar en kreditupplysning på potentiella köpare. A-Ö Sida 10

11 Föreningsstämma (Årsstämma) Alla medlemmar har möjlighet att vara delaktiga i viktiga beslut som gäller föreningen. Denna möjlighet ges vid föreningsstämman, vilken är föreningens högsta beslutande organ. Stämman hålls vanligtvis i april eller maj och kallelse skickas ut i god tid från styrelsen. Till stämman kan du själv bidra med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner. Motionerna ska vara inlämnade senast den 31 mars. Det är även vid föreningsstämman som medlemmar till styrelsen och valberedningen formellt väljs. Då väljs även Föreningsvalda revisorer. Det finns mer att läsa om föreningsstämman i föreningens Stadgar 16-25, vilka återfinns på hemsidan. Förråd Till alla lägenheter hör även ett eget förråd. För att komma in i förrådslokalen används HH-nyckeln (hushållsnyckeln) eller nyckelbrickan. Varje boende får själv skaffa lås till sitt eget förråd. All förvaring sker på egen risk, så undvik att förvara värdefulla ägodelar i förrådet. Åtråvärda saker som ändå förvaras i förrådet bör placeras undangömt, så att de inte syns utifrån. Vi rekommenderar alla att, förutom det vanliga hänglåset, komplettera säkerheten med ett extra, större lås (typ cykellås) runt dörrens stålram. För att skydda textilier mot skadedjur rekommenderar vi förvaring i plastbackar med snäpplock eller vacuumpåsar. Vi rekommenderar även att man förvarar sina saker en bit upp från golvet i händelse av översvämning. Extra brytskydd har monterats på dörrarna till alla förrådslokaler för att minska inbrottsrisken. Sju extra förråd om vardera 5,8 kvm finns (i mån av tillgång) för uthyrning i B1-husets garageplan (39C-D). Avgiften är för närvarande 350 kr/mån. Ytterligare ett extra förråd (men något mindre) finns att hyra för 300 kr/mån i ett av förrådslokalerna i B1-huset (39B). Kontakta föreningens styrelse vid intresse. För vinterförvaring av boendes utemöbler (mot en mindre avgift) används en större lokal i B1-husets garageplan (39C-D). Information om in- och utlämningsdagar ges via Info-brev och anslag när det är aktuellt. Försäkring Alla bostadsrätthavare bör ha en hemförsäkring. Ett speciellt försäkringstillägg för bostadsrätt betalas av föreningen till försäkringsbolaget Folksam och behöver alltså inte tecknas av varje enskild boende (men den boende står för självrisken). Detta försäkringstillägg täcker det som man själv ansvarar för enligt föreningens stadgar. En enkel sammanställning av vad som omfattas finns i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten, som finns i Vita pärmen som tillhör varje lägenhet A-Ö Sida 11

12 Vid större fastighetsskador ska styrelsen anmäla skadan, inte någon enskild boende. Om exempelvis en vattenskada uppkommer inne i lägenheten ska den också gå via styrelsen då du har anmälningsplikt eftersom skadan anses drabba fastigheten och inte enbart din lägenhet. Vid mindre skador som glasskador, kyl, frys, spis tvättmaskin, torktumlare, jordfelsbrytare osv. kan den boende själv anmäla skadan till föreningens försäkringsbolag Folksam. Skada anmäls direkt till Folksam: Tel: Måndag-fredag Övriga tider, akuta skador: Folksam Jour: Mail: Föreningens försäkring har nummer Om en lägenhet måste evakueras p.g.a. en skada, så är det den boendes (bostadsrättshavarens) hemförsäkring som står för den kostnaden Förvaltning, Avtal Föreningen har avtal med HSB Stockholm om Ekonomisk förvaltning o Löpande ekonomisk redovisning och administration, inkl avgifter och hyror o Budgetering, årsbokslut, uppföljning och rapportering o Skatter, avgifter och uppgifter till myndighet Föreningen har avtal med Nacka Drift & Skötsel om Fastighetsskötsel, drift och underhåll Övriga avtal inkluderar bland annat: Fortum Värme AB o fjärrvärme Nacka Energi AB o el-nät Mälarenergi AB o el-distribution Tingvalla Mark AB o markskötsel o snöröjning Bredbandsbolaget AB o gruppanslutning för bredband och telefoni (ingår i hyran) ComHem AB o gruppanslutning för TV (ingår i hyran) Kone AB o serviceavtal för hissar Städsällskapet i Stockholm AB o Städning av allmänna ytrymmen Schneider-Electric AB o drift- och underhåll av reglerutrustning (DUC, DataUnderCentral) A-Ö Sida 12

13 o som betjänar teknisk utrustning som ägs av brf Hage, exempelvis takfläktar (via FHS) drift- och underhåll av reglerutrustning (DUC, DataUnderCentral) som betjänar teknisk utrustning som ingår i gemensamhetsanläggning (GA) och sköts via FHS (Finnboda Hamn Samfällighetsförening), exempelvis garagefläktar Garage Se Parkering Grillregler Se även Brand Föreningens styrelse har beslutat om följande regler för grillning på balkong, terrass samt uteplats i markplan. Endast grill med lock får användas och helst elgrill. Lägenheter i markplan med uteplats o Får använda kolgrill (inte under ovanliggande balkong), gasol- eller elgrill. Kolgrill får endast tändas med eltändare som ansluts till jordfelsbrytare. Tändvätska får inte användas. Lägenheter med balkong eller terrass o Får använda gasol- eller elgrill. Inte kolgrill. Gasolbehållare max P11 (26 liter). Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind, det kan bli varmt bakom balkongens/terrassens glasskydd. Förvara inte gasolbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen. Lägenheter med inglasad balkong o Får endast använda elgrill. Får inte använda gasol- eller kolgrill p.g.a. stor brandfara. Inglasad balkong räknas som lägenhetsutrymme. Risk finns för kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Engångsgrillar är inte tillåtna o Engångsgrillar är helt olämpligt att använda då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända underlaget. Checklista vid grillning allmänt o Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten. o Grillen ska placeras på ett stadigt underlag. o Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål. o Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart. o Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat. o Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd. Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på markplan) o Tänd kolgrillen med eltändare (tändvätska eller T-sprit får inte användas). o Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud. A-Ö Sida 13

14 o o Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla. När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt. Checklista vid grillning med gasolgrill (ej inglasad balkong) o Var noga med att kontrollera att kopplingarna är täta och följ de anvisningar som gäller för produkten. o Ha alltid tillgång till pulverbrandsläckare när du ska grilla. o Använd INTE folie på bottenbrickan i grillen. Det är viktigt att fett och matrester kan rinna ut i dropplådan. o Var noga med att antingen byta ut lavastenarna 1 ggr/år eller koka upp i vatten för fettrengöring. Checklista vid grillning med elgrill o Var noga med att följa de anvisningar som gäller för produkten. o Eluttaget måste vara anslutet till jordfelsbrytare. o Ha alltid tillgång till brandsläckare vid grillning. Hänvisning till hemsidor o Södertörns brandförsvarsförbund (www.sbff.se) o Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se) o Brandskyddsföreningen (www.brandskyddsforeningen.se) o Kidde Sweden AB (www.kidde.se) Gästparkering En plats i garaget och en plats på uteparkeringen reserveras för uthyrning till boendes besökare. I mån av lediga platser kan även flera platser hyras ut. Platserna kan hyras för upp till en vecka. Om P-platsen är ledig efter den första veckan kan eventuell förlängning ske. Gästplats måste bokas innan bilen parkeras på grund av att platsen kan vara uthyrd. Avgiften för gästparkering är 50 kr/dygn. Tiden räknas från kl 12 första dagen till kl 12 nästa dag om inte annat överenskommits med parkeringsansvarig. Uthyrningen sköts av parkeringsansvarig, Alf Norberg, tel Gästrum, Hage-lokalen I föreningens fastighet på Kvarnholmsvägen 39A finns en lokal som används både som mötesrum för styrelsen och som gästrum för boende i föreningen. Boende kan hyra den till sina egna gäster. Hage-lokalen har fyra sovplatser, badrum med dusch, balkong och ett litet pentry (ej kokplattor, endast mikrovågsugn). A-Ö Sida 14

15 Hage-lokalen kan hyras för max en vecka i taget för 300 kr per natt. Utförlig information och ordningsregler för Hage-lokalen finns på föreningens hemsida under rubriken Gästrum. Om du är intresserad av att hyra Hage-lokalen är du välkommen att kontakta lokalansvarig Alf Norberg, tel Hemsida Föreningen har en egen hemsida där all nödvändig information ska finnas samlad. (http://www.hsb.se/stockholm/finnboda-hage). Om du som boende har några idéer eller förslag kring innehållet är du välkommen att kontakta styrelsen. Hissar Vår hissoperatör är Kone AB. Om någon fastnar i en hiss så finns en larmknapp i hissen där man får direktkontakt med en operatör dygnet runt. Om någon utanför hissen behöver larma, så finns telefonnummer på anslagstavlorna i trapphusen. Om hissen inte kommer då du trycker på knappen, kan det bero på att den har blockerats på ett annat våningsplan. Kontrollera detta innan operatören kontaktas. Hissarna städas varje vecka, under vintermånaderna två gånger per vecka. Men alla boende bör se till att inte onödig smuts dras in. Hisskenorna sätts lätt igen av smågrus och behöver dammsugas regelbundet. Detta ingår inte i städavtalet utan måste beställas separat, vilket kostar extra. Det är en fördel om alla boende kan hjälpa till med att dammsuga hiss-skenan på sitt våningsplan någon gång emellanåt och därmed hålla allas våra kostnader nere. Information från Brf-styrelsen Information från Brf-styrelsen delas ut på flera olika sätt. Det mesta skickas via mail från Brf-mailen. Kontakta styrelsen om du inte får dess mail. Glöm inte att meddela Brf-styrelsen om du byter mail-adress. Ibland lämnar Brf-styrelsen informationsblad i postfacken eller på anslagstavlan innanför entrédörren i trapphusen eller direkt på entrédörren (i brådskande/viktiga fall). Därutöver hänvisas också till föreningens egen hemsida. Om någon inte har så lämnas all info via postfacket. IP-telefoni Se Bredband Kontakt med Brf-styrelsen Styrelsen mottar gärna förslag eller besvarar frågor från alla boende. Det kan ske på flera sätt. Använd främst brf-mailen Om du vill nå en enskild person i styrelsen, så finns kontaktuppgifter på trapphusens anslagstavlor. A-Ö Sida 15

16 För brådskande ärenden, ring någon i styrelsen, maila inte. Lägenheter/lokaler I Brf Finnboda Hage finns 86 lägenheter, fördelade på två hus(b1 och B2) med 56 respektive 30 lägenheter, byggda 2007/2008. De 86 lägenheterna omfattar 5977 m 2 total boarea (BOA) och fördelas på följande sätt: Typ av lägenhet Hus B1 Hus B2 Totalt 1 rok rok rok rok Summa: Till detta kommer Hage-lokalen i 39A som används för styrelsemöten, gemensamma fester och som gästrum för uthyrning till boende. Nycklar och nyckelbrickor Till varje lägenhet hör vanligen 4 lägenhetsnycklar, 1-2 hushållsnycklar (märkta HH eller HN) för allmänna utrymmen samt 4 nyckelbrickor för entréer och gemensamma dörrar. Dessa har utkvitterats av den ursprungliga lägenhetsägaren. Lägenhetslåset kan sättas i serviceläge klockan 10, dvs snett uppåt vänster (beskrivning finns vanligen på dörrens låskolvsida). Därmed kan servicepersonal komma in med en speciell servicenyckel. Styrelsen har rätt att få tillträde till lägenheterna vid speciella tillfällen. De nycklar som går att använda vid serviceläge finns i ett fåtal exemplar. Dessa administreras av HSB Bostad respektive Nacka Drift och Skötsel med utkvitterat ansvar. Styrelsen har även två nycklar. Om du av någon anledning vill byta lås på din ytterdörr, så råder vi dig att kontakta Nacka Lås & Larm (tel ) för att få ett lås som går att sätta i serviceläge. Om du väljer en annan typ av lås, så måste du alltid se till att vara hemma och öppna när styrelsen (eller servicepersonal) behöver komma in i din lägenhet. Vid förlust av en HH-nyckel har den boende skyldighet att anmäla detta till styrelsens nyckelansvariga, Anita Fagerberg, tel Extra nycklar kan också beställas via Anita Fagerberg och betalas av den boende. Vid försäljning av lägenheten är det viktigt att rätt antal nycklar och nyckelbrickor överlämnas till köparen. Den nyckelansvariga har information om hur många nycklar som kvitterats ut och kommer att kontakta köparen för att informera om detta. Om nycklar saknas vid försäljningen och nya behöver anskaffas så är betalningen för dem en fråga mellan säljare och köpare. A-Ö Sida 16

17 Ombyggnad och reparation Om du planerar att utföra väsentliga ändringar i lägenheten, så måste du först kontakta styrelsen. Vissa ändringar kräver styrelsens godkännande och även bygganmälan till Nacka kommun. Se Regler för ändring i lägenhet samt Tillståndsblankett och även föreningens stadgar. VARNING: Väggen bakom säkringsskåpet i hallen innehåller flera olika slags ledningar. Spika eller skruva inte i den väggen, vare sig från framsidan eller från baksidan (i eventuellt angränsande rum). Ventilationen i våra hus är ett elektromekaniskt frånluftsystem. Därför är det inte tillåtet att installera en motordriven köksfläkt. Då fungerar inte ventilationen varken för dig eller dina grannar och matos kan spridas i fastigheten. Balkonger/terrasser och fasaden tillhör föreningens ansvar. Det är inte tillåtet att göra åverkan t.ex. genom att borra/spika i fasad eller balkong-/terrassgolv. Det är inte heller tillåtet att måla balkongtak. Anledningen till detta förbud är att skador på husets skalskydd kan bli väldigt kostsamma för föreningen på sikt. Även skador på balkong/terrassgolv eller balkongtak kan på sikt få betalas av föreningen, d.v.s. alla boende. Inglasning av balkonger, uppsättning av mindre entrétak och markiser är tillåtet i vissa fall. Se vidare Balkonger/terrasser ROT-avdrag kan användas för ombyggnad och reparation av bostadsrätter. Det kan dock inte användas för arbete på balkonger. Detaljerad information om vem som ansvarar för vad finns i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten som ingår i den Vita pärmen från HSB. Se även föreningens stadgar. Tänk på att om en skada uppstår i din lägenhet, så drabbas inte bara du själv ekonomiskt utan i vissa fall även alla övriga i föreningen. I slutändan kan det innebära att månadsavgiften måste höjas. Parkering Brf Finnboda Hage har både ytparkeringar och parkeringsmöjligheter i garage. I garaget finns platser både för bilar och motorcyklar/mopeder. Det är inte tillåtet att parkera motordrivna fordon i cykelförråden eller på allmän mark utomhus. Den som hyr garageplats får en speciell kod till garageporten inprogrammerad på två av lägenhetens nyckelbrickor. Ytparkeringarna finns utefter huset vid Kvarnholmsvägen. Vi har 86 lägenheter och vi har 86 P-platser. Varje lägenhet kan hyra EN parkeringsplats utomhus, men kan hyra flera platser i garaget (så länge det finns lediga platser). Pris för parkering i garaget är 900 kr per månad och för ytparkeringarna är kostnaden 500 kr per månad. A-Ö Sida 17

18 För att hyra en garageplats eller en ytparkeringsplats, kontakta parkeringsansvarig, Alf Norberg, Hyreskontrakt tecknas med HSB Stockholms hyresenhet. Föreningen erbjuder även gästparkering. För mer information om detta, se Gästparkering. Då många garageplatser varit outhyrda (vilket resulterat i lägre intäkter för föreningen) har 10 st garageplatser hyrts ut till utomstående från hösten De flesta av dessa externa hyresgäster bor i Finnbodaområdet. Priset för dessa platser är kr per månad. Vid uppsägning av dessa kontrakt gäller ömsesidigt 3 månader. Portkod Vår portkod gäller för samtliga entréportar i Finnboda Hage. Portkoden ändras regelbundet och meddelas via meddelande i brevlådorna. Tänk på säkerheten och lämna inte ut koden till obehöriga i onödan! För att minska inbrottsrisken gäller vår portkod bara från kl till Övriga tider gäller nyckelbricka eller nyckel. De som har behov av att komma in andra tider har speciella koder, t.ex SOS alarm och tidningsbud. Även styrelsen har nattkod. Om någon boende har problem med tiderna ovan så kontakta styrelsen. (Från början fanns även porttelefon. Det visade sig att bara ett fåtal boende använde systemet. Då det kostade föreningen en månadsavgift beslöts att avveckla systemet.) Skadeanmälan Se Felanmälan Skadedjur Om du upptäcker någon form av skadedjur, t.ex larver, flygfän, myror, getingbon eller råttor i fastigheten, så kontakta styrelsen som i sin tur kontaktar Anticimex som kommer och sanerar. Var också extra uppmärksam när du kommer hem från fjärran länder och packar upp väskan som kan innehålla fripassagerare i form av olika skadedjur. Se även Förråd. Skötselråd I Vita pärmen i din lägenhet finns skötselanvisningar för olika produkter i lägenheterna. Läs igenom dessa så att din lägenhet underhålls på ett bra sätt. Se till att fläktfiltret ovanför spisen rengörs regelbundet då det kan påverka ventilationen i hela huset. Detta är även viktigt av brandsäkerhetsskäl. A-Ö Sida 18

19 Dammsug och torka av luftventilerna i bad- och duschrummen vid taket. Obs, det är inte tillåtet att ändra centralmutterns läge, som ställs in i samband med OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) I badrummen finns två röda avstängningsventiler för vatten. De sitter bakom en låsbar plåtlucka nedtill på väggen vid badrumsdörren (luckan sitter löst utan gångjärn). Ventilerna sitter bakom en lättböjlig plastskiva, som måste sättas tillbaka på rätt sätt, för att i händelse av läckage leda vattnet ned och ut via skvallerhålet längre ned. Vid en vattenläcka i lägenheten ska de båda röda avstängningsventiler stängas. Se till att du vet var de sitter och motionera dem regelbundet (öppna och stäng dem upprepade gånger) så att de inte blir tröga eller kanske fastnar i något läge. Dammsug luftfiltren under radiatorerna. Nya filter sattes in hösten Se till att de hålls rena. De nya filtren har i vissa fall inte perfekt passform, så vi uppmanar dig att vara försiktig när du hanterar dem. Sköt om dina avlopp o Matolja och andra flytande fetter blir ofta fasta i lägre temperaturer, vilket kan leda till att avloppsledningarna sätts igen. Äggvita fungerar på liknande sätt då den koagulerar och fastnar på rörens insidor. Ett sätt att undvika stopp är att emellanåt hälla ner kokande vatten och diskmedel. o Släng kaffesump och teblad i soporna! o Torka ur stekpannor med papper. Om det är mycket fett; lägg en tidning i diskhon, häll fettet i tidningen och kasta i hushållssoporna o Samla rester av matolja, flytande margarin och frityrolja i en sluten förpackning och släng det i hushållssoporna. Sopor Det finns fyra soprum, tre i Hus B1 och ett i Hus B2. Stora plastbehållare finns för vanliga hushållssopor, returglas och tidningar. Mindre behållare finns för tomglas, batterier och lampor. Övriga sopor får inte slängas i soprummet utan du måste slänga dem på en Miljöstation eller en Återvinningsstation. Närmaste miljöstation finns på Kvarnholmsvägen, mitt emot Finnboda förskola (5 minuters gångavstånd). Här kan du slänga kartonger, plast med mera. Övrigt avfall får du ta till en återvinningsstation, exempelvis gamla möbler, byggsopor, färgrester och kemikalier. Den närmaste stationen finns nära Skuru-bron, se vidare Farligt avfall kan även lämnas i kommunens mobila insamling två gånger per år. När och var meddelas i förväg genom anslag på soprumsdörrarna. A-Ö Sida 19

20 Det är viktigt att hushållssopor slängs förpackade, i exempelvis hopknutna plastpåsar. Tömning av hushållssopor och papper sker en gång i veckan och glas varannan vecka. Tömning av övriga kärl sker efter avrop från styrelsen. Det är viktigt att alla boende håller god ordning i soprummen och följer de regler som finns. Städning av soprummen och sopkärl behöver göras med jämna mellanrum, men genom att hålla god ordning kan vi minimera städkostnaden. Stadgar för Brf Finnboda Hage Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar är de två lagar som har särskild betydelse för en bostadsrättsförening. Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egen lag. Våra stadgar finns att läsa på hemsidan under rubriken stadgar. Styrelsen Styrelsen består av boende i föreningen, valda på årsstämman, samt en HSB-representant. Föreningens Valberedning föreslår nya representanter till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete ska du kontakta valberedningen. Mer information finns under Valberedning. Kontaktdata för aktuella styrelseledamöter och valberedning finns på anslagstavlorna i trapphusen. Städning Städning av trapphus och hissgolv sköts veckovis enligt avtal med en städfirma. Vintertid städas entréer och hissar två gånger per vecka. Övrig städning, exempelvis fönstertvätt i trapphusen och städning av soprum, sker vid behov efter separat upphandling. Städdagar Två gånger om året anordnar styrelsen en städ- och fixar-dag, en på hösten och en på våren. Då utför vi tillsammans lättare arbete för att underhålla vår fastighet och dess omgivning. Samtidigt får vi alla chansen att träffa våra grannar och lära känna varandra under avslappnade former. Vanligtvis infaller städdagen en söndag förmiddag och vi avslutar med att tillsammans äta korv eller fika. Styrelsens ambition är att så många boende som möjligt ska delta i dessa gemensamma dagar. Information om datum för städ- och fixar-dag, meddelas via mail och på anslagstavlor. Stölder, inbrott Om du drabbas av stöld i lägenhet, förråd, garage eller ytparkering ska du anmäla detta till polisen. Meddela även styrelsen så att åtgärder kan vidtas för att förhindra ytterligare stölder. Kontakta styrelsen om du ser misstänkta aktiviteter i våra hus. Håll uppsikt så att inga obehöriga vistas i våra garage. Släpp inte in okända personer i trapphusen. Fråga i stället vem de söker. Se till A-Ö Sida 20

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2

ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2 ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2 Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningen utan Du har också skyldigheter mot föreningen

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08 Trivselregler och information om våra hus Från A till Ö...... för att vi ska trivas så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler HSB 38 Domar

Trivselregler HSB 38 Domar 1 Trivselregler HSB 38 Domar För att alla ska trivas i vår förening och för att hålla ner kostnaderna följer här lite sammanfattad information och trivselregler: Ansvarsfördelning: Vem sköter vad? Broschyren

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer