Läkarprogrammet. En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarprogrammet. En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund"

Transkript

1 Läkarprogrammet En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund

2 En modern, it-stödd läka En spännande utbildning väntar dig som väljer Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Du får både vetenskaplig skolning och en globalt attraktiv yrkesutbildning. LÄKARUTBILDNING Utvecklingen inom medicinen går snabbt framåt och kunskapsmassan ökar ständigt. Grundutbildningen till läkare ger en bas och beredskap för ett livslångt lärande. Detta uppnås genom att: studenterna utvecklar förmåga till reflektion och analys av inhämtade kunskaper och färdigheter, samt stimuleras till egen kunskapsinhämtning och forskning studenterna skaffar sig en teoretisk bas och färdighetsträning som är tillräcklig för att påbörja allmäntjänstgöring (AT) studenterna stöds i sin personliga professionella utveckling. Case-metodik och problembaserat lärande Läkarprogrammet vid Umeå universitet har högt ställda ambitioner, och utvecklas fortlöpande. Den nuvarande utbildningsplanen, U2007, innebär bland annat att studenterna under hela utbildningen möter en studerandeaktiv pedagogik, huvudsakligen case-metodik och problembaserat lärande. Detta varvas med mer traditionell undervisning som till exempel föreläsningar, laborationer och demonstrationer. Programmet genomsyras av en medveten satsning på itbaserat lärande samt pedagogiska metoder som sätter fokus på studenternas egen aktivitet, djupinriktat lärande, reflektion, processorientering, autenticitet, samarbete och dialog. Målet är att utbilda väl förberedda, kompetenta och livslångt lärande läkare, som kan verka i olika medicinska sammanhang. Vetenskaplig skolning allt viktigare Genom hela utbildningen tränas studenterna i att kritiskt granska vetenskapliga data, bland annat i form av vetenskapliga artiklar. Det självständiga vetenskapliga arbetet som görs på termin 10 kommer ytterligare att förbereda studenterna på ett livslångt lärande och ett kontinuerligt kritiskt granskande av ny kunskap. Internationalisering Internationaliseringen av Läkarprogrammet är väl utbyggd, och redan från termin 4 kan studenterna göra hela eller delar av terminer utomlands. Cirka 20 procent av studenterna på Läkarprogrammet läser någon del av sin utbildning utomlands. För närvarande är kliniska terminer i Indien väldigt populära, men utbyten görs även med de nordiska länderna, Tyskland och Frankrike. Läs gärna någon av de reserapporter som finns på korta.nu/7ubjb. Termin 4 och termin 11 ges varannan termin på engelska. Då kommer studenter från Frankrike, Indien, Tyskland, Tjeckien med flera länder på utbyte, och utbildningen internationaliseras även på hemmaplan. Läkarprogrammet har utbytesavtal med ett tjugotal olika utländska lärosäten. Dessutom ingår Läkarprogrammet i NordPlus-nätverket, ett samarbete mellan nordiska läkarutbildningar. Professionell utveckling, exempelvis ledarskapsutbildning På var och en av utbildningens elva terminer ingår minst ett

3 rutbildning För att säkerställa god kvalitet i den kliniska handledningen kommer 30 studenter från och med termin 6 att regionaliseras till Östersund, Sundsvall och Sunderbyn (10 studenter/ort). Regionaliseringen innebär att dessa studenter flyttar till respektive ort och fullgör huvuddelen av sin kliniska utbildning där, och följer den teoretiska undervisningen via videokonferens och ikt-lärplattform. Medicinska fakulteten vid Umeå universitet är ansvarig för utbildningen och innehållet är detsamma för alla studenter, oavsett studieort. Luleå/Sunderbyn Östersund Umeå Sundsvall moment med rubriken professionell utveckling. Momenten förmedlar allmängiltiga, för läkaryrket relevanta kunskaper som exempelvis medicinsk etik och träning i att lämna svåra besked. De allra flesta läkare hamnar förr eller senare i någon form av arbetsledande befattning. Därför ger Läkarprogrammet i Umeå som enda svenska läkarutbildning inom ramen för den professionella utvecklingen även UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), en välrenommerad ledarskapsutbildning som är utvecklad av Försvarsmakten. Efter utbildningen Medicinsk vetenskap är väldigt bred, från molekylärbiologi till hur människan fungerar i samhället. Lika mångfacetterade kan arbetsuppgifterna för en läkare vara. Det finns i dagsläget 56 olika medicinska specialiteter i den svenska hälso- och sjukvården. Du kan välja en bred specialitet som distriktsläkare eller kanske en smalare specialitet vid ett universitetssjukhus. Du kan ha verksamheten fylld av patienter eller välja en specialitet där du möter dem i form av prover eller bilder. Du kan ägna hela din tid åt forskning, låta den bli en del av ditt yrkesutövande eller välja bort den helt. Mer information om Läkarprogrammet i Umeå, bland annat om hur antagningen går till, återfinns på De geografiska avstånden är stora i det glest befolkade Norrland, men informationstekniken möjliggör en sammanhållen läkarutbildning. Utbildningens innehåll översikt Första året (termin 1 och 2) Introduktion till läkarutbildningen. Cellens struktur och funktion. Professionell utveckling (PU). Organsystemens struktur och funktion. PU. Andra året (termin 3 och 4) Organsystemens struktur och funktion. Attack och försvar. PU. Sjukdomslära, symptom och diagnostik. PU. Tredje året (termin 5 och 6) Klinisk propedeutik. Klinisk baskurs 1, inr. medicin. PU: ledarskap UGL Fjärde året (termin 7 och 8) Klinisk baskurs 2, inr. kirurgi. PU. Klinisk baskurs 3: Rörelseorganen, hud, infektion. PU. Femte året (termin 9 och 10) Huvudkursen, omfattande sinnesorganen och psykiatri. PU. Examensarbete. Sjätte året (termin 11) Kvinna barn. PU.

4 Studieort: Luleå/ Sunderbyn Här möts du av en modern utbildningsmiljö och en kompetent och engagerad personal. De kommer att ta hand om dig och handleda dig under din utbildning, som sker i nära kontakt med verksamheten och patienten. Sunderby sjukhus ligger ca 15 min från Luleå centrum. Det invigdes 1999, då som ett av Europas modernaste sjukhus. Det är länssjukhus med specialistfunktioner för Norrbottens ca invånare och närsjukhus för Luleå/Bodens ca invånare. I länet finns ytterligare fyra sjukhus: Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå sjukhus. Norrbotten är ett stort län, ca en 1/4 av Sveriges totala yta, och primärvården är stöttepelaren i länet. De vårdcentraler som ligger långt ifrån sjukhusen har bl a egna sjukvårdsplatser. Norrbotten är bland de bästa i landet på att nyttja informationsteknik inom vården och samarbetar över klinik- och sjukhusgränserna. Forskning är en viktig del av verksamheten. Två stora forskningsprogram är MONICA-studien som rör forskning inom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes samt OLIN-studien med fokus på lungsjukdomar. Forskning bedrivs också inom fler områden, till exempel norrländska sjukdomar och infektioner. Den centrala FoU-enheten stödjer och samordnar forskningsinsat- serna, och nu ökar även forskningsanslagen och antagningen till forskarutbildning. Ett kliniskt forskningscentrum planeras också i Sunderbyn. Upplev kuststaden Luleå med en levande skärgård, riktiga vita vintrar och soliga somrar. Här hittar du också ett rikt utbud av handel, kultur, restauranger, nöjen och sport. Ubildningsmiljön Varje år handleds många studenter inom verksamheterna. Handledningen får goda vitsord och kännetecknas av hög kvalitet, tid och delaktighet. I november 2010 invigdes det nya utbildningscentrumet i Sunderbyn, en trivsam och kreativ utbildningsmiljö med utbildningssalar, grupprum, matsal m m. Här finns även studieadministratör, lektorer och annan personal nära till hands. Till Sunderbyn åker du enklast med bil eller buss. Bussarna passerar sjukhuset flera gånger i timmen och alla studenter får ett busskort för sina resor. Studentstaden Luleå Luleå är en riktig studentstad med ca studenter. Här utbildas civilingenjörer, ekonomer, samhällsvetare, lärare och studenter inom media, musik, teater och vård, bl a sjuksköterskor och sjukgymnaster. Studentlivet kännetecknas av en avslappnad miljö med god gemenskap. En mängd aktiviteter och festligheter anordnas, och det finns många intresseföreningar. StiL erbjuder gruppträning och gym i stora, fina lokaler och har olika idrottssektioner som du som student kan gå med i, t ex friluftssektionen och danssektionen. Luleå en stad fylld av upplevelser Här kan du njuta av mäktiga isskulpturer, promenera längs isbanan i centrum eller besöka vår vackra vinterskärgård via de bilburna isvägarna. Under sommaren är det gott om utekaféer och ett myllrande folkliv längs gågatan och fina sandstränder hittar du överallt. Kultur- och nöjeslivet har ett bra utbud av artister, föredrag, festivaler mm. I norra hamnen hittar du Kulturens hus och Norrbottensteatern. Goda shoppingmöjligheter finns i stadens många gallerior. Vill du vara aktiv hittar du motionsbanor, längdspår och skidbackar på nära håll och i skärgården eller längs med Lule älv kan du uppleva fina paddeloch fisketurer. Det är enkelt att resa till Luleå. Luleå Airport ligger endast 10 minuter från centrum. Varje dag går ca 15 flyg mellan Stockholm och Luleå. Du kan också åka direkt till Kiruna, Pajala, Umeå/Östersund, Sundsvall och Göteborg. Via E4:an når du staden och tågen som går norr- och söderut passerar även tågstationen vid Sunderby sjukhus. Ditt boende Studentbostäder finns framför allt på campusområdet Porsön, ca 5 km från Luleå centrum. Här finns restauranger, vårdcentral, livsmedelsbutik med mera. Ställ dig i bostadskö på och Söker du annat boende har Luleå många attraktiva bostadsområden i och utanför staden. Vi hjälper till med tips och kontakter och erbjuder även flytthjälp. Har du medföljande kan vi även bistå med kontakter för barnomsorg, skola, arbete mm. Vi hälsar dig varmt välkommen!

5 Studieort: Sundsvall där du snabbt knyter nya personliga kontakter. Länssjukhuset har en bred verksamhet med många specialiteter representerade, och en trivsam miljö Personalen är intresserad och utbildad i handledning och studenterna ges stora möjligheter till delaktighet. På sjukhuset finns cirka 520 vårdplatser och 2900 medarbetare. Länssjukhuset har verksamheter både i Sundsvall och i Härnösand. Totalt innefattar sjukhusets primära upptagningsområde fyra kommuner med sammanlagt invånare. Vissa av klinikerna ansvarar för länssjukvård till befolkningen i hela Västernorrlands län som har cirka invånare. Primärvården Västernorrland, den landstingsdrivna primärvården, omfattar 22 vårdcentraler, sju ungdomsmottagningar, sjukvårdsrådgivning och primärvårdsjourer. Här finns också landets enda landstingsdrivna hälsohem Österåsens hälsohem. Primärvården har idag cirka 1000 medarbetare. Landstinget främjar forskning på många olika sätt. Vid Forskning & Utveckling (FoU) finns forskningshandledare och statistiker. FoU arrangerar årligen kurs i grundläggande forskningsmetodik. Det finns goda möjligheter att söka och få forskningsanslag. Landstinget har ett 50-tal disputerade medarbetare, varav flertalet vid Sundsvalls sjukhus eller inom primärvården. Speciellt starka forskningsmiljöer finns inom bukväggskirurgi, koagulationsforskning, proteskirurgi, frakturomhändertagande, kvinnohälsa och arbets- och miljömedicin. Studielokalerna Länssjukhuset i Sundsvall är ett modernt sjukhus med fräscha lokaler och bra standard på medicinsk teknik. De helt nyrenoverade studielokalerna för regionaliserad läkarutbildning är centralt placerade i huset med fokus på en modern och kreativ studiemiljö med hög IT-standard. Sundsvall I Sundsvall är shopping, nöjen och kultur lika lättillgängligt som De nyrenoverade studielokalerna för läkarutbildningen är centralt placerade, och ger en modern och kreativ studiemiljö med hög IT-standard. badstrand, skidspår och svampskog. Det stora friluftsutbudet har gett Sundsvall utmärkelsen Sveriges Friluftskommun Sundsvall ligger direkt vid havet med båt-, bad- och strandliv ett stenkast bort. På samma avstånd finns slalombackar och nära 30 mil skidspår. För shopping finns både små butiker och stora gallerior. Dessutom finns shoppingmetropolen Birsta köpcentrum med närmare 150 butiker, däribland Ikea. Länssjukhuset ligger ett par kilometer från stadskärnan med goda bussförbindelser. Vad gäller kommunikationer är Sundsvall strategiskt placerad vid kusten, mitt i landet. Här strålar både järnvägar och europavägarna E4 och E14 samman och tåg-, buss- och flygförbindelser är täta. Tåg till Stockholm tar drygt tre timmar, och tågförbindelse till Umeå planeras vara klar i slutet av Studentstaden Sundsvall Mittuniversitetet har sitt vackra campus vid Åkroken, en kort promenad från centrum och cirka 2,5 km från Länssjukhuset. Drygt av Mittuniversitetets studenter läser i Sundsvall, där det bland annat finns en institution i hälsovetenskap. Mitt inne i centrala Sundsvall hittar du det vackra och delvis K- märkta Kårhuset. Där anordnas stordisco, pubkvällar, studenttävlingar och mycket annat. Det finns flera linjeföreningar som arrangerar fester och aktiviteter. Dessutom finns det flertalet studentföreningar. Bo i Sundsvall I Sundsvall är det lätt att hitta bra boende till bra pris. Vare sig du vill ha en studentlägenhet, hyra eller köpa en lägenhet eller villa finns en mängd olika möjligheter. Var du än väljer att bosätta dig är det sällan långt till vare sig centrum eller natur och friluftsliv. Det kommunala bostadsföretaget Mitthem ger bostadsgaranti till alla heltidsstuderande vid läkarutbildningen. Studentbostäderna är i de flesta fall centralt placerade med goda bussförbindelser.

6 Studieort: Umeå Norrlands universitetssjukhus är norra sjukvårdsregionens största. Som läns-, regions- och universitetssjukhus och med invånarna spridda över halva Sveriges yta är kraven stora. Uppdragen högspecialiserad vård, läkarutbildning och forskning förutsätter hög kompetens och samlad kunskap. Sjukhuset har 730 vårdplatser och vårddagar per år. Här gör vi operationer, röntgenundersökningar och analyserar 4,5 miljoner prover. Med cirka anställda är sjukhuset Norrlands största arbetsplats. Vid universitetssjukhuset finns de flesta av hälso- och sjukvårdens specialiteter representerade. Hit kommer människor varje år på läkarbesök med allt från lättare skador till komplicerade och svåra sjukdomar. Sju profilområden För att garantera regionsjukvård i toppklass har sjukhuset sju profilområden. Vid Cancercentrum finns den senaste utrustningen och här erbjuds strålbehandling i världsklass. Vårdtiden för patienter med tarmcancer har exempelvis halverats. Hjärtcentrum utför inte bara thoraxkirurgi utan är också landets enda centrum för diagnos och behandling av unga med ärftlig hjärtsjukdom. Forskningen kring övervikt och fetma är intensiv, liksom satsningen på folkhälsoarbete. Vid Neurocentrum görs avancerade ingrepp i hjärna och ryggmärg och här redovisas bäst överlevnad i världen för patienter med skallskador. Infektionssjukvården omfattar förutom behandling också forskning på allt mellan lokal och global infektionsmedicin. Intensivvården av tidigt födda från regionen har blivit modell för hela landet. Sjukhuset har en unik flygmedicinsk kompetens för intensivvård i specialutrustade plan och helikoptrar, en organisation som krävs när avstånden är stora. Just för att avstånden är så stora är telemedicin dvs. diagnostik, behandling och ronder på distans vardag i vården. Samma gäller utbildningen. Utbildningslokalerna har alla mo- Umeå är den lilla staden med den stora stadens utbud. Här är det nära till det mesta. dern distansteknik, lika självklart som att trådlös uppkoppling till internet finns över hela sjukhuset. Forskning är centralt för alla specialiteter, och är basen för att kompetensen i vård och undervisning hela tiden utvecklas. Umeå en stor liten stad Umeå är den lilla staden med den stora stadens utbud. Här är det är nära till det mesta. Ett exempel är att sjukhus, Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ligger på samma område. Det är lätt att ta sig hit också. Busstationen är norra Sveriges mest trafikerade och flygplatsen ligger bara tio minuter från centrum. I Umeå möts två Europavägar och strax utanför staden landar färjan från Vasa i Finland invigdes första delen av Botniabanan och ett helt nytt resecentrum vid sjukhuset. Studentstaden Umeå studenter sätter självklart stark prägel på Umeå. Campus är en mix av avancerad forskning, anpassade utbildningar, människor av olika nationaliteter och ett intensivt nationsliv. Det kommunala bostadsbolaget Bostaden erbjuder både hyreslägenheter och korridorboenden till studenter, alla nära universitetet. Ställ dig i kö på I Umeå är fysisk aktivitet centralt. Här finns skidspår, motionsspår och många fina cykelvägar. Målet är att de vanligaste sätten att ta sig fram ska vara att cykla eller promenera. I Umeå finns också IKSU Nordens största, ständigt växande träningsanläggning med bollhallar, inomhusarena, simbassänger och massor av utrymme för träning. Umeå är en ung stad med mycket kultur och nöjen. Här finns ett rikt musikliv med opera, dans och festivaler för jazz, pop, visor, samisk kultur, litteratur och berättande. Och mer ska det bli. Med devisen nyfikenhet och passion och med visionen om ett samhälle där kulturen genomsyrar och syresätter all verksamhet ska Umeå vara Europas kulturhuvudstad

7 Studieort: Östersund Vi tror att du skulle trivas i Östersund en stad med många möjligheter till en härlig fritid och ett rikt studentliv. Förutom studielivet erbjuder Östersund unika möjligheter till en härlig vardag. Länet bjuder på ett varierande friluftsliv oavsett om du vill dricka varm choklad med utsikt mot fjällen eller ta dig an brantare utmaningar. Fjällen i Åre och Bydalen är stora dragplåster på vintern, och möjligheterna till aktivitet är nästintill obegränsade. Vintertid kan du enkelt glida ut på en långfärdstur på Storsjöns is under lunchrasten. Badhusparken ligger mitt i stan och är utgångspunkten för ett brett spektra av nöjen, som segling, längdskidor eller båtutflykter. Det finns även ett härligt utbud av kultur nära till hands. Storsjöteatern, Länskulturen, Storsjöyran och andra arrangörer ger en stor variation från komedier och konserter till drama, opera och film. Länet är också rikt på ideella föreningar av olika slag för den som vill engagera sig. Förutom allt detta har du över 300 butiker mitt i stan och många mysiga kaféer, restauranger, pubar och andra nöjesställen. Nära och utan trängsel När utbildningen är fullt utbyggd huserar sammanlagt 50 studenter i Östersund, så det blir bara en eller två studenter på varje avdelning, mottagning eller hälsocentral. Ingen trängsel, vilket ger goda möjligheter till en bra och utvecklande handledning. Du har också möjlighet att se primärsjukvård i såväl stad som glesbygd. Länets hälsocentraler finns nära både våra invånare och i turisttäta fjällområden. Östersunds sjukhus är det enda sjukhuset i Jämtlands län, vilket gör att du kommer att få chans att ta hand om alla sorters patienter. Vi ser oss som ett litet sjukhus med det stora sjukhusets fördelar, samt en välutvecklad primärvård med ett 30-tal hälsocentraler runt om i länet. Det finns 110 ST-läkare och 35 AT-läkare i länet, vilket innebär att du kommer att få ett stort kontaktnät med flera nyinflyttade precis som du. Studentstaden Östersund Som läkarstudent i Östersund har du nära till allt. Både teorisalar, studentarbetsplatser, kursadministratör och kök finns mitt i sjukhusets hjärta. Lägg därtill att du aldrig behöver transportera dig några längre sträckor till mataffärer, barnomsorg och skola och andra av vardagens nödvändigheter, så förstår du vad vi i länet menar med att tiden räcker till mer. Här finns allt, nära dig. Likaså tar du dig snabbt till universitetsområdet som har I Östersund blir det bara en eller två studenter på varje mottagning, vilket ger goda möjligheter till en bra och utvecklande handledning. närmare studenter liksom ett rikt studentliv. Där finns allt från psykologprogram och socionomutbildningar till sjuksköterskeutbildning och rehabiliteringsvetenskap. Satsar på forskning Flera intressanta projekt och aktiva forskningsgrupper finns inom Jämtlands läns landsting. Hjärtsjukdom är ett område där det bedrivs forskning. Andra intressanta projekt rör utvecklingen av internetbaserad behandling av inkontinens hos kvinnor, samt forskning kring lungsjukdomen KOL. Här studeras även hur rehabiliteringen för strokepatienter kan underlättas medicinskt. Vidare bedrivs forskning om barn med hjärtfel och kring god antibiotikaanvändning. Bostad + student = sant I Östersund har alla studenter bostadsgaranti, vilket innebär att du har rätt till en bostad när du flyttar hit. Det finns också möjlighet att ansöka om bostad hos landstinget som har egna, centralt belägna bostäder som får nyttjas av de studerande. Vid din flytt hit hjälper vi dig med transport av möbler till den nya bostaden. Om du har familj hjälper vi också till med arbetskontakter till din partner och kontakt till dagis och/eller skola. Det här var lite kort om vad Jämtlands län har att erbjuda. Du är varmt välkommen att höra av dig, så berättar vi gärna mer om Östersund både som studieort och som härlig plats att leva på. Läs mer på och

8 Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss gärna! Luleå/Sunderbyn Barbro Ström Sundsvall Vivan Rönnqvist Umeå Olov Olsson Östersund Lotta Rydberg Mer information hittar du på

Högskolan i. halmstad. Program och kurser. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet.

Högskolan i. halmstad. Program och kurser. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. Högskolan i halmstad 2014 2015 Program och kurser Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. från 0 till 100! Just nu står du i begrepp

Läs mer

Högskolan i. halmstad. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet.

Högskolan i. halmstad. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. Högskolan i halmstad 2013 2014 Program och kurser Högskolan i Halmstad Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. från 0 till 100! Just

Läs mer

Högskolan i. halmstad PROGRAM OCH KURSER. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet.

Högskolan i. halmstad PROGRAM OCH KURSER. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. Högskolan i halmstad 2015 2016 PROGRAM OCH KURSER Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. ett kliv in i framtiden Just nu står du i begrepp

Läs mer

Utbildningar vårterminen 2o11

Utbildningar vårterminen 2o11 Utbildningar vårterminen 2o11 1 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 4 Kalmar Studentstaden vid havet 7 Växjö Ett levande campus 8 Studera på universitet

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

Östersunds kommun mitt i Sverige

Östersunds kommun mitt i Sverige Frösön Orrviken Munkflohögen Häggenås E 45 E 14 Lit Österåsen ÖSTERSUND Ångsta Brunflo ÖSTERSUNDS KOMMUN JÄMTLAND Östersunds kommun mitt i Sverige GÖTEBORG MALMÖ INFLYTTARLOTS inflyttarlots@ostersund www.ostersund.se/flyttahit

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

Välkommen till Umeåregionen

Välkommen till Umeåregionen Välkommen till Umeåregionen Frivillig spridning över landet information till asylsökande Bjurholm Nordmaling Robertsfors Vindeln Vännäs Umeå Det här är Umeåregionen Umeå kommun bildar tillsammans med

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

halmstad klara färdiga... Högskolan i inspirationsmagasin

halmstad klara färdiga... Högskolan i inspirationsmagasin halmstad Högskolan i inspirationsmagasin klara färdiga... Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. från 0 till 100! Just nu står du i

Läs mer

Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12

Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12 Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 5 Kalmar Studentstaden vid havet 6 Växjö Ett levande campus

Läs mer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen innefattar många specialistområden. För att illustrera bredden av möjliga arbetsuppgifter för dig som funderar

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven Kultursatsning Nya museum sätter Umeå på kartan Foto: Umeå kommun Välkommen

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Utbildningskatalog Umeå universitet 2010/11

Utbildningskatalog Umeå universitet 2010/11 Utbildningskatalog Umeå universitet 2010/11 Hitta din utbildning 3 4 Umeå universitets 9 intresseområden Om du inte vet vilket program du vill läsa kan du ta hjälp av våra nio intresseområden. Alla nybörjarprogram

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Staden mellan broarna Ny park för unga och aktiva Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven Framtid Umeå Europas kulturhuvudstad år 0 Upptäck Umeå

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

i stan En tidning för alla nya umebor

i stan En tidning för alla nya umebor NY i stan En tidning för alla nya umebor Gör dina ärenden till kommunen via webben Välkommen till Umeå björkarnas stad! Foto: Lars-Göran Norlin I slutet av 2007 utsågs Umeå till Sveriges IT-kommun och

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

nyistan En tidning för alla nya sundsvallsbor

nyistan En tidning för alla nya sundsvallsbor nyistan 0 0 En tidning för alla nya sundsvallsbor Välkommen till Sundsvall Läser du detta är du antagligen nyinflyttad till Sundsvall och då vill jag hälsa dig väldigt mycket välkommen hit. Du kanske bor

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 DU FÖRSVINNER INTE I MÄNGDEN 1 Produktion Redaktion: Agneta Barle, Christian Lindberg, Anki Stenman och Birgitta Svensson Projektledare: Birgitta Svensson Grafisk

Läs mer

Valde rätt. Världen investerar i Örnsköldsvik. evenemang. & festivaler. stora satsningar på sanmina sci SM-guld, bara ett steg på vägen

Valde rätt. Världen investerar i Örnsköldsvik. evenemang. & festivaler. stora satsningar på sanmina sci SM-guld, bara ett steg på vägen ÖRNSKÖLDSVIK 2013 Missa inte våra evenemang & festivaler Valde rätt Com Hems etablering gav 200 nya arbetstillfällen Bícky Chakrabortys hotellsatsning vid inre hamnen Världen investerar i Örnsköldsvik

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet 2010 2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas

Läs mer