Läkarprogrammet. En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarprogrammet. En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund"

Transkript

1 Läkarprogrammet En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund

2 En modern, it-stödd läka En spännande utbildning väntar dig som väljer Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Du får både vetenskaplig skolning och en globalt attraktiv yrkesutbildning. LÄKARUTBILDNING Utvecklingen inom medicinen går snabbt framåt och kunskapsmassan ökar ständigt. Grundutbildningen till läkare ger en bas och beredskap för ett livslångt lärande. Detta uppnås genom att: studenterna utvecklar förmåga till reflektion och analys av inhämtade kunskaper och färdigheter, samt stimuleras till egen kunskapsinhämtning och forskning studenterna skaffar sig en teoretisk bas och färdighetsträning som är tillräcklig för att påbörja allmäntjänstgöring (AT) studenterna stöds i sin personliga professionella utveckling. Case-metodik och problembaserat lärande Läkarprogrammet vid Umeå universitet har högt ställda ambitioner, och utvecklas fortlöpande. Den nuvarande utbildningsplanen, U2007, innebär bland annat att studenterna under hela utbildningen möter en studerandeaktiv pedagogik, huvudsakligen case-metodik och problembaserat lärande. Detta varvas med mer traditionell undervisning som till exempel föreläsningar, laborationer och demonstrationer. Programmet genomsyras av en medveten satsning på itbaserat lärande samt pedagogiska metoder som sätter fokus på studenternas egen aktivitet, djupinriktat lärande, reflektion, processorientering, autenticitet, samarbete och dialog. Målet är att utbilda väl förberedda, kompetenta och livslångt lärande läkare, som kan verka i olika medicinska sammanhang. Vetenskaplig skolning allt viktigare Genom hela utbildningen tränas studenterna i att kritiskt granska vetenskapliga data, bland annat i form av vetenskapliga artiklar. Det självständiga vetenskapliga arbetet som görs på termin 10 kommer ytterligare att förbereda studenterna på ett livslångt lärande och ett kontinuerligt kritiskt granskande av ny kunskap. Internationalisering Internationaliseringen av Läkarprogrammet är väl utbyggd, och redan från termin 4 kan studenterna göra hela eller delar av terminer utomlands. Cirka 20 procent av studenterna på Läkarprogrammet läser någon del av sin utbildning utomlands. För närvarande är kliniska terminer i Indien väldigt populära, men utbyten görs även med de nordiska länderna, Tyskland och Frankrike. Läs gärna någon av de reserapporter som finns på korta.nu/7ubjb. Termin 4 och termin 11 ges varannan termin på engelska. Då kommer studenter från Frankrike, Indien, Tyskland, Tjeckien med flera länder på utbyte, och utbildningen internationaliseras även på hemmaplan. Läkarprogrammet har utbytesavtal med ett tjugotal olika utländska lärosäten. Dessutom ingår Läkarprogrammet i NordPlus-nätverket, ett samarbete mellan nordiska läkarutbildningar. Professionell utveckling, exempelvis ledarskapsutbildning På var och en av utbildningens elva terminer ingår minst ett

3 rutbildning För att säkerställa god kvalitet i den kliniska handledningen kommer 30 studenter från och med termin 6 att regionaliseras till Östersund, Sundsvall och Sunderbyn (10 studenter/ort). Regionaliseringen innebär att dessa studenter flyttar till respektive ort och fullgör huvuddelen av sin kliniska utbildning där, och följer den teoretiska undervisningen via videokonferens och ikt-lärplattform. Medicinska fakulteten vid Umeå universitet är ansvarig för utbildningen och innehållet är detsamma för alla studenter, oavsett studieort. Luleå/Sunderbyn Östersund Umeå Sundsvall moment med rubriken professionell utveckling. Momenten förmedlar allmängiltiga, för läkaryrket relevanta kunskaper som exempelvis medicinsk etik och träning i att lämna svåra besked. De allra flesta läkare hamnar förr eller senare i någon form av arbetsledande befattning. Därför ger Läkarprogrammet i Umeå som enda svenska läkarutbildning inom ramen för den professionella utvecklingen även UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), en välrenommerad ledarskapsutbildning som är utvecklad av Försvarsmakten. Efter utbildningen Medicinsk vetenskap är väldigt bred, från molekylärbiologi till hur människan fungerar i samhället. Lika mångfacetterade kan arbetsuppgifterna för en läkare vara. Det finns i dagsläget 56 olika medicinska specialiteter i den svenska hälso- och sjukvården. Du kan välja en bred specialitet som distriktsläkare eller kanske en smalare specialitet vid ett universitetssjukhus. Du kan ha verksamheten fylld av patienter eller välja en specialitet där du möter dem i form av prover eller bilder. Du kan ägna hela din tid åt forskning, låta den bli en del av ditt yrkesutövande eller välja bort den helt. Mer information om Läkarprogrammet i Umeå, bland annat om hur antagningen går till, återfinns på De geografiska avstånden är stora i det glest befolkade Norrland, men informationstekniken möjliggör en sammanhållen läkarutbildning. Utbildningens innehåll översikt Första året (termin 1 och 2) Introduktion till läkarutbildningen. Cellens struktur och funktion. Professionell utveckling (PU). Organsystemens struktur och funktion. PU. Andra året (termin 3 och 4) Organsystemens struktur och funktion. Attack och försvar. PU. Sjukdomslära, symptom och diagnostik. PU. Tredje året (termin 5 och 6) Klinisk propedeutik. Klinisk baskurs 1, inr. medicin. PU: ledarskap UGL Fjärde året (termin 7 och 8) Klinisk baskurs 2, inr. kirurgi. PU. Klinisk baskurs 3: Rörelseorganen, hud, infektion. PU. Femte året (termin 9 och 10) Huvudkursen, omfattande sinnesorganen och psykiatri. PU. Examensarbete. Sjätte året (termin 11) Kvinna barn. PU.

4 Studieort: Luleå/ Sunderbyn Här möts du av en modern utbildningsmiljö och en kompetent och engagerad personal. De kommer att ta hand om dig och handleda dig under din utbildning, som sker i nära kontakt med verksamheten och patienten. Sunderby sjukhus ligger ca 15 min från Luleå centrum. Det invigdes 1999, då som ett av Europas modernaste sjukhus. Det är länssjukhus med specialistfunktioner för Norrbottens ca invånare och närsjukhus för Luleå/Bodens ca invånare. I länet finns ytterligare fyra sjukhus: Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå sjukhus. Norrbotten är ett stort län, ca en 1/4 av Sveriges totala yta, och primärvården är stöttepelaren i länet. De vårdcentraler som ligger långt ifrån sjukhusen har bl a egna sjukvårdsplatser. Norrbotten är bland de bästa i landet på att nyttja informationsteknik inom vården och samarbetar över klinik- och sjukhusgränserna. Forskning är en viktig del av verksamheten. Två stora forskningsprogram är MONICA-studien som rör forskning inom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes samt OLIN-studien med fokus på lungsjukdomar. Forskning bedrivs också inom fler områden, till exempel norrländska sjukdomar och infektioner. Den centrala FoU-enheten stödjer och samordnar forskningsinsat- serna, och nu ökar även forskningsanslagen och antagningen till forskarutbildning. Ett kliniskt forskningscentrum planeras också i Sunderbyn. Upplev kuststaden Luleå med en levande skärgård, riktiga vita vintrar och soliga somrar. Här hittar du också ett rikt utbud av handel, kultur, restauranger, nöjen och sport. Ubildningsmiljön Varje år handleds många studenter inom verksamheterna. Handledningen får goda vitsord och kännetecknas av hög kvalitet, tid och delaktighet. I november 2010 invigdes det nya utbildningscentrumet i Sunderbyn, en trivsam och kreativ utbildningsmiljö med utbildningssalar, grupprum, matsal m m. Här finns även studieadministratör, lektorer och annan personal nära till hands. Till Sunderbyn åker du enklast med bil eller buss. Bussarna passerar sjukhuset flera gånger i timmen och alla studenter får ett busskort för sina resor. Studentstaden Luleå Luleå är en riktig studentstad med ca studenter. Här utbildas civilingenjörer, ekonomer, samhällsvetare, lärare och studenter inom media, musik, teater och vård, bl a sjuksköterskor och sjukgymnaster. Studentlivet kännetecknas av en avslappnad miljö med god gemenskap. En mängd aktiviteter och festligheter anordnas, och det finns många intresseföreningar. StiL erbjuder gruppträning och gym i stora, fina lokaler och har olika idrottssektioner som du som student kan gå med i, t ex friluftssektionen och danssektionen. Luleå en stad fylld av upplevelser Här kan du njuta av mäktiga isskulpturer, promenera längs isbanan i centrum eller besöka vår vackra vinterskärgård via de bilburna isvägarna. Under sommaren är det gott om utekaféer och ett myllrande folkliv längs gågatan och fina sandstränder hittar du överallt. Kultur- och nöjeslivet har ett bra utbud av artister, föredrag, festivaler mm. I norra hamnen hittar du Kulturens hus och Norrbottensteatern. Goda shoppingmöjligheter finns i stadens många gallerior. Vill du vara aktiv hittar du motionsbanor, längdspår och skidbackar på nära håll och i skärgården eller längs med Lule älv kan du uppleva fina paddeloch fisketurer. Det är enkelt att resa till Luleå. Luleå Airport ligger endast 10 minuter från centrum. Varje dag går ca 15 flyg mellan Stockholm och Luleå. Du kan också åka direkt till Kiruna, Pajala, Umeå/Östersund, Sundsvall och Göteborg. Via E4:an når du staden och tågen som går norr- och söderut passerar även tågstationen vid Sunderby sjukhus. Ditt boende Studentbostäder finns framför allt på campusområdet Porsön, ca 5 km från Luleå centrum. Här finns restauranger, vårdcentral, livsmedelsbutik med mera. Ställ dig i bostadskö på och Söker du annat boende har Luleå många attraktiva bostadsområden i och utanför staden. Vi hjälper till med tips och kontakter och erbjuder även flytthjälp. Har du medföljande kan vi även bistå med kontakter för barnomsorg, skola, arbete mm. Vi hälsar dig varmt välkommen!

5 Studieort: Sundsvall där du snabbt knyter nya personliga kontakter. Länssjukhuset har en bred verksamhet med många specialiteter representerade, och en trivsam miljö Personalen är intresserad och utbildad i handledning och studenterna ges stora möjligheter till delaktighet. På sjukhuset finns cirka 520 vårdplatser och 2900 medarbetare. Länssjukhuset har verksamheter både i Sundsvall och i Härnösand. Totalt innefattar sjukhusets primära upptagningsområde fyra kommuner med sammanlagt invånare. Vissa av klinikerna ansvarar för länssjukvård till befolkningen i hela Västernorrlands län som har cirka invånare. Primärvården Västernorrland, den landstingsdrivna primärvården, omfattar 22 vårdcentraler, sju ungdomsmottagningar, sjukvårdsrådgivning och primärvårdsjourer. Här finns också landets enda landstingsdrivna hälsohem Österåsens hälsohem. Primärvården har idag cirka 1000 medarbetare. Landstinget främjar forskning på många olika sätt. Vid Forskning & Utveckling (FoU) finns forskningshandledare och statistiker. FoU arrangerar årligen kurs i grundläggande forskningsmetodik. Det finns goda möjligheter att söka och få forskningsanslag. Landstinget har ett 50-tal disputerade medarbetare, varav flertalet vid Sundsvalls sjukhus eller inom primärvården. Speciellt starka forskningsmiljöer finns inom bukväggskirurgi, koagulationsforskning, proteskirurgi, frakturomhändertagande, kvinnohälsa och arbets- och miljömedicin. Studielokalerna Länssjukhuset i Sundsvall är ett modernt sjukhus med fräscha lokaler och bra standard på medicinsk teknik. De helt nyrenoverade studielokalerna för regionaliserad läkarutbildning är centralt placerade i huset med fokus på en modern och kreativ studiemiljö med hög IT-standard. Sundsvall I Sundsvall är shopping, nöjen och kultur lika lättillgängligt som De nyrenoverade studielokalerna för läkarutbildningen är centralt placerade, och ger en modern och kreativ studiemiljö med hög IT-standard. badstrand, skidspår och svampskog. Det stora friluftsutbudet har gett Sundsvall utmärkelsen Sveriges Friluftskommun Sundsvall ligger direkt vid havet med båt-, bad- och strandliv ett stenkast bort. På samma avstånd finns slalombackar och nära 30 mil skidspår. För shopping finns både små butiker och stora gallerior. Dessutom finns shoppingmetropolen Birsta köpcentrum med närmare 150 butiker, däribland Ikea. Länssjukhuset ligger ett par kilometer från stadskärnan med goda bussförbindelser. Vad gäller kommunikationer är Sundsvall strategiskt placerad vid kusten, mitt i landet. Här strålar både järnvägar och europavägarna E4 och E14 samman och tåg-, buss- och flygförbindelser är täta. Tåg till Stockholm tar drygt tre timmar, och tågförbindelse till Umeå planeras vara klar i slutet av Studentstaden Sundsvall Mittuniversitetet har sitt vackra campus vid Åkroken, en kort promenad från centrum och cirka 2,5 km från Länssjukhuset. Drygt av Mittuniversitetets studenter läser i Sundsvall, där det bland annat finns en institution i hälsovetenskap. Mitt inne i centrala Sundsvall hittar du det vackra och delvis K- märkta Kårhuset. Där anordnas stordisco, pubkvällar, studenttävlingar och mycket annat. Det finns flera linjeföreningar som arrangerar fester och aktiviteter. Dessutom finns det flertalet studentföreningar. Bo i Sundsvall I Sundsvall är det lätt att hitta bra boende till bra pris. Vare sig du vill ha en studentlägenhet, hyra eller köpa en lägenhet eller villa finns en mängd olika möjligheter. Var du än väljer att bosätta dig är det sällan långt till vare sig centrum eller natur och friluftsliv. Det kommunala bostadsföretaget Mitthem ger bostadsgaranti till alla heltidsstuderande vid läkarutbildningen. Studentbostäderna är i de flesta fall centralt placerade med goda bussförbindelser.

6 Studieort: Umeå Norrlands universitetssjukhus är norra sjukvårdsregionens största. Som läns-, regions- och universitetssjukhus och med invånarna spridda över halva Sveriges yta är kraven stora. Uppdragen högspecialiserad vård, läkarutbildning och forskning förutsätter hög kompetens och samlad kunskap. Sjukhuset har 730 vårdplatser och vårddagar per år. Här gör vi operationer, röntgenundersökningar och analyserar 4,5 miljoner prover. Med cirka anställda är sjukhuset Norrlands största arbetsplats. Vid universitetssjukhuset finns de flesta av hälso- och sjukvårdens specialiteter representerade. Hit kommer människor varje år på läkarbesök med allt från lättare skador till komplicerade och svåra sjukdomar. Sju profilområden För att garantera regionsjukvård i toppklass har sjukhuset sju profilområden. Vid Cancercentrum finns den senaste utrustningen och här erbjuds strålbehandling i världsklass. Vårdtiden för patienter med tarmcancer har exempelvis halverats. Hjärtcentrum utför inte bara thoraxkirurgi utan är också landets enda centrum för diagnos och behandling av unga med ärftlig hjärtsjukdom. Forskningen kring övervikt och fetma är intensiv, liksom satsningen på folkhälsoarbete. Vid Neurocentrum görs avancerade ingrepp i hjärna och ryggmärg och här redovisas bäst överlevnad i världen för patienter med skallskador. Infektionssjukvården omfattar förutom behandling också forskning på allt mellan lokal och global infektionsmedicin. Intensivvården av tidigt födda från regionen har blivit modell för hela landet. Sjukhuset har en unik flygmedicinsk kompetens för intensivvård i specialutrustade plan och helikoptrar, en organisation som krävs när avstånden är stora. Just för att avstånden är så stora är telemedicin dvs. diagnostik, behandling och ronder på distans vardag i vården. Samma gäller utbildningen. Utbildningslokalerna har alla mo- Umeå är den lilla staden med den stora stadens utbud. Här är det nära till det mesta. dern distansteknik, lika självklart som att trådlös uppkoppling till internet finns över hela sjukhuset. Forskning är centralt för alla specialiteter, och är basen för att kompetensen i vård och undervisning hela tiden utvecklas. Umeå en stor liten stad Umeå är den lilla staden med den stora stadens utbud. Här är det är nära till det mesta. Ett exempel är att sjukhus, Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ligger på samma område. Det är lätt att ta sig hit också. Busstationen är norra Sveriges mest trafikerade och flygplatsen ligger bara tio minuter från centrum. I Umeå möts två Europavägar och strax utanför staden landar färjan från Vasa i Finland invigdes första delen av Botniabanan och ett helt nytt resecentrum vid sjukhuset. Studentstaden Umeå studenter sätter självklart stark prägel på Umeå. Campus är en mix av avancerad forskning, anpassade utbildningar, människor av olika nationaliteter och ett intensivt nationsliv. Det kommunala bostadsbolaget Bostaden erbjuder både hyreslägenheter och korridorboenden till studenter, alla nära universitetet. Ställ dig i kö på I Umeå är fysisk aktivitet centralt. Här finns skidspår, motionsspår och många fina cykelvägar. Målet är att de vanligaste sätten att ta sig fram ska vara att cykla eller promenera. I Umeå finns också IKSU Nordens största, ständigt växande träningsanläggning med bollhallar, inomhusarena, simbassänger och massor av utrymme för träning. Umeå är en ung stad med mycket kultur och nöjen. Här finns ett rikt musikliv med opera, dans och festivaler för jazz, pop, visor, samisk kultur, litteratur och berättande. Och mer ska det bli. Med devisen nyfikenhet och passion och med visionen om ett samhälle där kulturen genomsyrar och syresätter all verksamhet ska Umeå vara Europas kulturhuvudstad

7 Studieort: Östersund Vi tror att du skulle trivas i Östersund en stad med många möjligheter till en härlig fritid och ett rikt studentliv. Förutom studielivet erbjuder Östersund unika möjligheter till en härlig vardag. Länet bjuder på ett varierande friluftsliv oavsett om du vill dricka varm choklad med utsikt mot fjällen eller ta dig an brantare utmaningar. Fjällen i Åre och Bydalen är stora dragplåster på vintern, och möjligheterna till aktivitet är nästintill obegränsade. Vintertid kan du enkelt glida ut på en långfärdstur på Storsjöns is under lunchrasten. Badhusparken ligger mitt i stan och är utgångspunkten för ett brett spektra av nöjen, som segling, längdskidor eller båtutflykter. Det finns även ett härligt utbud av kultur nära till hands. Storsjöteatern, Länskulturen, Storsjöyran och andra arrangörer ger en stor variation från komedier och konserter till drama, opera och film. Länet är också rikt på ideella föreningar av olika slag för den som vill engagera sig. Förutom allt detta har du över 300 butiker mitt i stan och många mysiga kaféer, restauranger, pubar och andra nöjesställen. Nära och utan trängsel När utbildningen är fullt utbyggd huserar sammanlagt 50 studenter i Östersund, så det blir bara en eller två studenter på varje avdelning, mottagning eller hälsocentral. Ingen trängsel, vilket ger goda möjligheter till en bra och utvecklande handledning. Du har också möjlighet att se primärsjukvård i såväl stad som glesbygd. Länets hälsocentraler finns nära både våra invånare och i turisttäta fjällområden. Östersunds sjukhus är det enda sjukhuset i Jämtlands län, vilket gör att du kommer att få chans att ta hand om alla sorters patienter. Vi ser oss som ett litet sjukhus med det stora sjukhusets fördelar, samt en välutvecklad primärvård med ett 30-tal hälsocentraler runt om i länet. Det finns 110 ST-läkare och 35 AT-läkare i länet, vilket innebär att du kommer att få ett stort kontaktnät med flera nyinflyttade precis som du. Studentstaden Östersund Som läkarstudent i Östersund har du nära till allt. Både teorisalar, studentarbetsplatser, kursadministratör och kök finns mitt i sjukhusets hjärta. Lägg därtill att du aldrig behöver transportera dig några längre sträckor till mataffärer, barnomsorg och skola och andra av vardagens nödvändigheter, så förstår du vad vi i länet menar med att tiden räcker till mer. Här finns allt, nära dig. Likaså tar du dig snabbt till universitetsområdet som har I Östersund blir det bara en eller två studenter på varje mottagning, vilket ger goda möjligheter till en bra och utvecklande handledning. närmare studenter liksom ett rikt studentliv. Där finns allt från psykologprogram och socionomutbildningar till sjuksköterskeutbildning och rehabiliteringsvetenskap. Satsar på forskning Flera intressanta projekt och aktiva forskningsgrupper finns inom Jämtlands läns landsting. Hjärtsjukdom är ett område där det bedrivs forskning. Andra intressanta projekt rör utvecklingen av internetbaserad behandling av inkontinens hos kvinnor, samt forskning kring lungsjukdomen KOL. Här studeras även hur rehabiliteringen för strokepatienter kan underlättas medicinskt. Vidare bedrivs forskning om barn med hjärtfel och kring god antibiotikaanvändning. Bostad + student = sant I Östersund har alla studenter bostadsgaranti, vilket innebär att du har rätt till en bostad när du flyttar hit. Det finns också möjlighet att ansöka om bostad hos landstinget som har egna, centralt belägna bostäder som får nyttjas av de studerande. Vid din flytt hit hjälper vi dig med transport av möbler till den nya bostaden. Om du har familj hjälper vi också till med arbetskontakter till din partner och kontakt till dagis och/eller skola. Det här var lite kort om vad Jämtlands län har att erbjuda. Du är varmt välkommen att höra av dig, så berättar vi gärna mer om Östersund både som studieort och som härlig plats att leva på. Läs mer på och

8 Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss gärna! Luleå/Sunderbyn Barbro Ström Sundsvall Vivan Rönnqvist Umeå Olov Olsson Östersund Lotta Rydberg Mer information hittar du på

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus

Landstingsdirektörens stab. Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus Bakgrund 2007 Beslut fattas av riksdagen om utökade platser på läkarprogrammen p g a läkarbrist i Sverige Umeå universitet tilldelas 37 extra platser med

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Välkommen till oss! läkarstudent vid Umeå universitet!

Välkommen till oss! läkarstudent vid Umeå universitet! Välkommen till oss! läkarstudent vid Umeå universitet! Från och med våren 2011 kan du genomföra din utbildning under termin 6-11 vid Sunderby sjukhus i Luleå! Läkarstudent i Umeå Snart ska du välja var

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Helt enkelt en bra studentstad.

Helt enkelt en bra studentstad. Helt enkelt en bra studentstad. Lite snabb fakta Strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige 38 mil norr om Stockholm 27 mil söder om Umeå Goda pendlingsmöjligheter Max en timmes resväg till fem kringliggande

Läs mer

RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016

RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016 RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016 Högt tryck på läkarutbildningen I höstpropositionen 2007 beslutade Sveriges regering att utöka antalet utbildningsplatser på landets

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Läkarprogrammet www.umu.se Kursplan Dnr 513-1592-12 Sid 1 (5) Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Clinical sciences 1, medicine

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård Ett lyft för befolkningens bästa Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Norrbotten har stora

Läs mer

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016 1 Liv och hälsa i Västerbotten Uppdateread april 2016 SE VÅR FILM HÄR: www.vll.se/hundrafemtio Västerbottens län 3 Landstingets huvuduppdrag 4 Hälso- och sjukvård Tandvård Handikappverksamhet Folkhälsa

Läs mer

Välkommen. till Umeå universitet

Välkommen. till Umeå universitet Välkommen till Umeå universitet ht 2012 Välkommen till Umeå! Vi hoppas och tror att du kommer att trivas vid Umeå universitet. Idag finns det närmare 37 000 studenter vid Umeå universitet. De flesta studerar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Välkommen att göra. AT i Dalarna

Välkommen att göra. AT i Dalarna Välkommen att göra AT i Dalarna AT i Dalarna AT-block Landstinget Dalarna FOTO: MARIE ERIKSSON, ULF MÅÅG, MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELITEN 2015 I denna broschyr hittar du en kort beskrivning över allmäntjänstgöringen

Läs mer

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa SLU SLU:s ämnesområden djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa Studieorter Jägmästare Studieort - Umeå Campus nära stan Trevliga

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Strategi för forskning och utbildning. Strategi för förbättring och innovation

Strategi för forskning och utbildning. Strategi för förbättring och innovation Strategi för forskning och utbildning Strategi för förbättring och innovation Varför bedriver vi forskning? Region Norrbotten en del av Umeå universitet Läkarutbildningen, ALF- avtalet Akademiska sjukvårdsenheter/

Läs mer

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten Polis i Norrbotten Polismyndigheten i Norrbotten Polisens uppdrag Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det innebär bland annat att polisen ska förebygga brott, övervaka den

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs Bilaga 1 till Handlingsplan för utbildning av läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING Version: 1.003 Ansvarig:

Läs mer

Välkommen till. Nordmaling!

Välkommen till. Nordmaling! Välkommen till Nordmaling! Att flytta till en ny plats är ett stort beslut. Du letar förmodligen efter ett bra arbete men förstås också efter en bra miljö för dig och din familj. Du vill ha nära till naturupplevelser,

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall Kammarrätten i Sundsvall Kammarrätten i Sundsvall är belägen vid den vackra Bünsowska tjärnen. Det som särskiljer kammarrättens domarutbildning är samarbetet mellan kammarrätten och dess underrätter som

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 HAND- & PLASTIKKIRURGISK KLINIK Forskningsbokslut 2014 Enhetschef/FoU-ansvarig: Mikael Wiberg Mail: mikael.pj.wiberg@umu.se Tfn: 070-576 06 52 Verksamhetschef: Per Wahlström Mail: per.wahlstrom@vll.se

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

KVARTERET SÖDERHÖJDEN

KVARTERET SÖDERHÖJDEN KVARTERET SÖDERHÖJDEN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA 120 LÄGENHETER VÄLKOMMEN TILL KVARTERET SÖDERHÖJDEN HAR DU FUNDERAT PÅ ATT BO I JÄRFÄLLA OM INTE, GÖR DET NU. JÄRFÄLLA ÄR ETT LÄTT VAL FÖR DIG SOM VILL BO

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde.

Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde. Sid 1 (6) Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde. Tid: Tisdag 11 mars kl 13 Lokal: VIP-rummet, Tandläkarhögskolan, plan 9 Närvarande: Christina Ljungberg Ordförande Bo

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

Arkivcentrum, KB Campus 4

Arkivcentrum, KB Campus 4 Arkivcentrum, KB Campus 4 Ett nytt arkivcentrum för Halmstads kommun. I byggnaden kommer flera av regionens myndigheter samt Högskolan att vara aktiva. På fjärde våning, c:a 900 kvm, verksamhets ytor för

Läs mer

Välkommen till Gävle Sjukhus

Välkommen till Gävle Sjukhus 2015-01-26 sida 1 (4) Välkommen till Gävle Sjukhus Gävle sjukhus upptagningsområde omfattar Gävleborgs län och delvis norra Uppland med totalt ca 340 000 invånare. Verksamheten är huvudsakligen förlagd

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Från student till docent

Från student till docent VECKAN 2015 Från student till docent Handlingsplan för att underlätta för medarbetare att göra en parallell klinisk och akademisk karriär. Mats Hammar, KK, Linköpig VECKAN 2015 Jävsdeklaration: Jag har

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

En stad att leva och bo i.

En stad att leva och bo i. En stad att leva och bo Lite snabb fakta Befolkning: Cirka 100 000 invånare i Sundsvall Cirka 200 000 invånare Sundsvallsregionen Beläget vid kusten mitt i Sverige 38 mil norr om Stockholm 27 mil söder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Förord En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle och en välfungerande utbildning av hög kvalitet är avgörande för utvecklingen av vård

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

framtid till din Välkommen

framtid till din Välkommen Välkommen till din framtid Är du nyutexaminerad civilingenjör och vill ha en gedigen start på karriären? Är du dessutom tillräckligt modig och nyfiken för att tänka nytt och komma med nya lösningar? Vi

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet. Tomas Söderberg

RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet. Tomas Söderberg RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet Tomas Söderberg Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Fysioterapiprogrammet Helsingfors 2010 INNEHÅLL 1 INLEDNING 2 LINKÖPINGS UNIVERSITET 3 BIBLIOTEK

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen!

Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen! Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen! Vi konfererar i östra Norrbotten i en lite avsides vintervacker region Pajala är kanske

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress:

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress: Besöksadress: Brämhultsvägen 53, Borås Postadress: Televäxel: 033-616 10 00 Trainee sjuksköterska Besöksadress: Varbergsvägen 50, Skene Postadress: 511 81 Skene Televäxel: 0320-77 80 00 E-post: sas@vgregion.se

Läs mer

Programutvärdering Tandläkarprogrammet T10, Ht 2015

Programutvärdering Tandläkarprogrammet T10, Ht 2015 Programutvärdering Tandläkarprogrammet T, Ht 0 Termin, HT0 Results of survey Startade: den december 0 Avslutad: den januari 0 Svarsfrekvens: % ( / ) Elektroniskt utvärderingssystem Programutvärdering Tandläkarprogrammet

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

ALF rapport 2013

ALF rapport 2013 2014-09-30 ALF rapport 2013 I en webbenkät till verksamhetschefer vid enheter som bedriver eller förväntas bedriva klinisk forskning, har Västerbottens läns landsting, VLL, de senaste fem åren följt upp

Läs mer

Välkommen att göra. AT i Dalarna

Välkommen att göra. AT i Dalarna Välkommen att göra AT i Dalarna AT i Dalarna AT-block Landstinget Dalarna FOTO: MARIE ERIKSSON, ULF MÅÅG, MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELITEN 2016 I denna broschyr hittar du en kort beskrivning över allmäntjänstgöringen

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer