Läkarprogrammet. En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarprogrammet. En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund"

Transkript

1 Läkarprogrammet En modern läkarutbildning med fyra studieorter: Luleå/Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund

2 En modern, it-stödd läka En spännande utbildning väntar dig som väljer Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Du får både vetenskaplig skolning och en globalt attraktiv yrkesutbildning. LÄKARUTBILDNING Utvecklingen inom medicinen går snabbt framåt och kunskapsmassan ökar ständigt. Grundutbildningen till läkare ger en bas och beredskap för ett livslångt lärande. Detta uppnås genom att: studenterna utvecklar förmåga till reflektion och analys av inhämtade kunskaper och färdigheter, samt stimuleras till egen kunskapsinhämtning och forskning studenterna skaffar sig en teoretisk bas och färdighetsträning som är tillräcklig för att påbörja allmäntjänstgöring (AT) studenterna stöds i sin personliga professionella utveckling. Case-metodik och problembaserat lärande Läkarprogrammet vid Umeå universitet har högt ställda ambitioner, och utvecklas fortlöpande. Den nuvarande utbildningsplanen, U2007, innebär bland annat att studenterna under hela utbildningen möter en studerandeaktiv pedagogik, huvudsakligen case-metodik och problembaserat lärande. Detta varvas med mer traditionell undervisning som till exempel föreläsningar, laborationer och demonstrationer. Programmet genomsyras av en medveten satsning på itbaserat lärande samt pedagogiska metoder som sätter fokus på studenternas egen aktivitet, djupinriktat lärande, reflektion, processorientering, autenticitet, samarbete och dialog. Målet är att utbilda väl förberedda, kompetenta och livslångt lärande läkare, som kan verka i olika medicinska sammanhang. Vetenskaplig skolning allt viktigare Genom hela utbildningen tränas studenterna i att kritiskt granska vetenskapliga data, bland annat i form av vetenskapliga artiklar. Det självständiga vetenskapliga arbetet som görs på termin 10 kommer ytterligare att förbereda studenterna på ett livslångt lärande och ett kontinuerligt kritiskt granskande av ny kunskap. Internationalisering Internationaliseringen av Läkarprogrammet är väl utbyggd, och redan från termin 4 kan studenterna göra hela eller delar av terminer utomlands. Cirka 20 procent av studenterna på Läkarprogrammet läser någon del av sin utbildning utomlands. För närvarande är kliniska terminer i Indien väldigt populära, men utbyten görs även med de nordiska länderna, Tyskland och Frankrike. Läs gärna någon av de reserapporter som finns på korta.nu/7ubjb. Termin 4 och termin 11 ges varannan termin på engelska. Då kommer studenter från Frankrike, Indien, Tyskland, Tjeckien med flera länder på utbyte, och utbildningen internationaliseras även på hemmaplan. Läkarprogrammet har utbytesavtal med ett tjugotal olika utländska lärosäten. Dessutom ingår Läkarprogrammet i NordPlus-nätverket, ett samarbete mellan nordiska läkarutbildningar. Professionell utveckling, exempelvis ledarskapsutbildning På var och en av utbildningens elva terminer ingår minst ett

3 rutbildning För att säkerställa god kvalitet i den kliniska handledningen kommer 30 studenter från och med termin 6 att regionaliseras till Östersund, Sundsvall och Sunderbyn (10 studenter/ort). Regionaliseringen innebär att dessa studenter flyttar till respektive ort och fullgör huvuddelen av sin kliniska utbildning där, och följer den teoretiska undervisningen via videokonferens och ikt-lärplattform. Medicinska fakulteten vid Umeå universitet är ansvarig för utbildningen och innehållet är detsamma för alla studenter, oavsett studieort. Luleå/Sunderbyn Östersund Umeå Sundsvall moment med rubriken professionell utveckling. Momenten förmedlar allmängiltiga, för läkaryrket relevanta kunskaper som exempelvis medicinsk etik och träning i att lämna svåra besked. De allra flesta läkare hamnar förr eller senare i någon form av arbetsledande befattning. Därför ger Läkarprogrammet i Umeå som enda svenska läkarutbildning inom ramen för den professionella utvecklingen även UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), en välrenommerad ledarskapsutbildning som är utvecklad av Försvarsmakten. Efter utbildningen Medicinsk vetenskap är väldigt bred, från molekylärbiologi till hur människan fungerar i samhället. Lika mångfacetterade kan arbetsuppgifterna för en läkare vara. Det finns i dagsläget 56 olika medicinska specialiteter i den svenska hälso- och sjukvården. Du kan välja en bred specialitet som distriktsläkare eller kanske en smalare specialitet vid ett universitetssjukhus. Du kan ha verksamheten fylld av patienter eller välja en specialitet där du möter dem i form av prover eller bilder. Du kan ägna hela din tid åt forskning, låta den bli en del av ditt yrkesutövande eller välja bort den helt. Mer information om Läkarprogrammet i Umeå, bland annat om hur antagningen går till, återfinns på De geografiska avstånden är stora i det glest befolkade Norrland, men informationstekniken möjliggör en sammanhållen läkarutbildning. Utbildningens innehåll översikt Första året (termin 1 och 2) Introduktion till läkarutbildningen. Cellens struktur och funktion. Professionell utveckling (PU). Organsystemens struktur och funktion. PU. Andra året (termin 3 och 4) Organsystemens struktur och funktion. Attack och försvar. PU. Sjukdomslära, symptom och diagnostik. PU. Tredje året (termin 5 och 6) Klinisk propedeutik. Klinisk baskurs 1, inr. medicin. PU: ledarskap UGL Fjärde året (termin 7 och 8) Klinisk baskurs 2, inr. kirurgi. PU. Klinisk baskurs 3: Rörelseorganen, hud, infektion. PU. Femte året (termin 9 och 10) Huvudkursen, omfattande sinnesorganen och psykiatri. PU. Examensarbete. Sjätte året (termin 11) Kvinna barn. PU.

4 Studieort: Luleå/ Sunderbyn Här möts du av en modern utbildningsmiljö och en kompetent och engagerad personal. De kommer att ta hand om dig och handleda dig under din utbildning, som sker i nära kontakt med verksamheten och patienten. Sunderby sjukhus ligger ca 15 min från Luleå centrum. Det invigdes 1999, då som ett av Europas modernaste sjukhus. Det är länssjukhus med specialistfunktioner för Norrbottens ca invånare och närsjukhus för Luleå/Bodens ca invånare. I länet finns ytterligare fyra sjukhus: Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå sjukhus. Norrbotten är ett stort län, ca en 1/4 av Sveriges totala yta, och primärvården är stöttepelaren i länet. De vårdcentraler som ligger långt ifrån sjukhusen har bl a egna sjukvårdsplatser. Norrbotten är bland de bästa i landet på att nyttja informationsteknik inom vården och samarbetar över klinik- och sjukhusgränserna. Forskning är en viktig del av verksamheten. Två stora forskningsprogram är MONICA-studien som rör forskning inom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes samt OLIN-studien med fokus på lungsjukdomar. Forskning bedrivs också inom fler områden, till exempel norrländska sjukdomar och infektioner. Den centrala FoU-enheten stödjer och samordnar forskningsinsat- serna, och nu ökar även forskningsanslagen och antagningen till forskarutbildning. Ett kliniskt forskningscentrum planeras också i Sunderbyn. Upplev kuststaden Luleå med en levande skärgård, riktiga vita vintrar och soliga somrar. Här hittar du också ett rikt utbud av handel, kultur, restauranger, nöjen och sport. Ubildningsmiljön Varje år handleds många studenter inom verksamheterna. Handledningen får goda vitsord och kännetecknas av hög kvalitet, tid och delaktighet. I november 2010 invigdes det nya utbildningscentrumet i Sunderbyn, en trivsam och kreativ utbildningsmiljö med utbildningssalar, grupprum, matsal m m. Här finns även studieadministratör, lektorer och annan personal nära till hands. Till Sunderbyn åker du enklast med bil eller buss. Bussarna passerar sjukhuset flera gånger i timmen och alla studenter får ett busskort för sina resor. Studentstaden Luleå Luleå är en riktig studentstad med ca studenter. Här utbildas civilingenjörer, ekonomer, samhällsvetare, lärare och studenter inom media, musik, teater och vård, bl a sjuksköterskor och sjukgymnaster. Studentlivet kännetecknas av en avslappnad miljö med god gemenskap. En mängd aktiviteter och festligheter anordnas, och det finns många intresseföreningar. StiL erbjuder gruppträning och gym i stora, fina lokaler och har olika idrottssektioner som du som student kan gå med i, t ex friluftssektionen och danssektionen. Luleå en stad fylld av upplevelser Här kan du njuta av mäktiga isskulpturer, promenera längs isbanan i centrum eller besöka vår vackra vinterskärgård via de bilburna isvägarna. Under sommaren är det gott om utekaféer och ett myllrande folkliv längs gågatan och fina sandstränder hittar du överallt. Kultur- och nöjeslivet har ett bra utbud av artister, föredrag, festivaler mm. I norra hamnen hittar du Kulturens hus och Norrbottensteatern. Goda shoppingmöjligheter finns i stadens många gallerior. Vill du vara aktiv hittar du motionsbanor, längdspår och skidbackar på nära håll och i skärgården eller längs med Lule älv kan du uppleva fina paddeloch fisketurer. Det är enkelt att resa till Luleå. Luleå Airport ligger endast 10 minuter från centrum. Varje dag går ca 15 flyg mellan Stockholm och Luleå. Du kan också åka direkt till Kiruna, Pajala, Umeå/Östersund, Sundsvall och Göteborg. Via E4:an når du staden och tågen som går norr- och söderut passerar även tågstationen vid Sunderby sjukhus. Ditt boende Studentbostäder finns framför allt på campusområdet Porsön, ca 5 km från Luleå centrum. Här finns restauranger, vårdcentral, livsmedelsbutik med mera. Ställ dig i bostadskö på och Söker du annat boende har Luleå många attraktiva bostadsområden i och utanför staden. Vi hjälper till med tips och kontakter och erbjuder även flytthjälp. Har du medföljande kan vi även bistå med kontakter för barnomsorg, skola, arbete mm. Vi hälsar dig varmt välkommen!

5 Studieort: Sundsvall där du snabbt knyter nya personliga kontakter. Länssjukhuset har en bred verksamhet med många specialiteter representerade, och en trivsam miljö Personalen är intresserad och utbildad i handledning och studenterna ges stora möjligheter till delaktighet. På sjukhuset finns cirka 520 vårdplatser och 2900 medarbetare. Länssjukhuset har verksamheter både i Sundsvall och i Härnösand. Totalt innefattar sjukhusets primära upptagningsområde fyra kommuner med sammanlagt invånare. Vissa av klinikerna ansvarar för länssjukvård till befolkningen i hela Västernorrlands län som har cirka invånare. Primärvården Västernorrland, den landstingsdrivna primärvården, omfattar 22 vårdcentraler, sju ungdomsmottagningar, sjukvårdsrådgivning och primärvårdsjourer. Här finns också landets enda landstingsdrivna hälsohem Österåsens hälsohem. Primärvården har idag cirka 1000 medarbetare. Landstinget främjar forskning på många olika sätt. Vid Forskning & Utveckling (FoU) finns forskningshandledare och statistiker. FoU arrangerar årligen kurs i grundläggande forskningsmetodik. Det finns goda möjligheter att söka och få forskningsanslag. Landstinget har ett 50-tal disputerade medarbetare, varav flertalet vid Sundsvalls sjukhus eller inom primärvården. Speciellt starka forskningsmiljöer finns inom bukväggskirurgi, koagulationsforskning, proteskirurgi, frakturomhändertagande, kvinnohälsa och arbets- och miljömedicin. Studielokalerna Länssjukhuset i Sundsvall är ett modernt sjukhus med fräscha lokaler och bra standard på medicinsk teknik. De helt nyrenoverade studielokalerna för regionaliserad läkarutbildning är centralt placerade i huset med fokus på en modern och kreativ studiemiljö med hög IT-standard. Sundsvall I Sundsvall är shopping, nöjen och kultur lika lättillgängligt som De nyrenoverade studielokalerna för läkarutbildningen är centralt placerade, och ger en modern och kreativ studiemiljö med hög IT-standard. badstrand, skidspår och svampskog. Det stora friluftsutbudet har gett Sundsvall utmärkelsen Sveriges Friluftskommun Sundsvall ligger direkt vid havet med båt-, bad- och strandliv ett stenkast bort. På samma avstånd finns slalombackar och nära 30 mil skidspår. För shopping finns både små butiker och stora gallerior. Dessutom finns shoppingmetropolen Birsta köpcentrum med närmare 150 butiker, däribland Ikea. Länssjukhuset ligger ett par kilometer från stadskärnan med goda bussförbindelser. Vad gäller kommunikationer är Sundsvall strategiskt placerad vid kusten, mitt i landet. Här strålar både järnvägar och europavägarna E4 och E14 samman och tåg-, buss- och flygförbindelser är täta. Tåg till Stockholm tar drygt tre timmar, och tågförbindelse till Umeå planeras vara klar i slutet av Studentstaden Sundsvall Mittuniversitetet har sitt vackra campus vid Åkroken, en kort promenad från centrum och cirka 2,5 km från Länssjukhuset. Drygt av Mittuniversitetets studenter läser i Sundsvall, där det bland annat finns en institution i hälsovetenskap. Mitt inne i centrala Sundsvall hittar du det vackra och delvis K- märkta Kårhuset. Där anordnas stordisco, pubkvällar, studenttävlingar och mycket annat. Det finns flera linjeföreningar som arrangerar fester och aktiviteter. Dessutom finns det flertalet studentföreningar. Bo i Sundsvall I Sundsvall är det lätt att hitta bra boende till bra pris. Vare sig du vill ha en studentlägenhet, hyra eller köpa en lägenhet eller villa finns en mängd olika möjligheter. Var du än väljer att bosätta dig är det sällan långt till vare sig centrum eller natur och friluftsliv. Det kommunala bostadsföretaget Mitthem ger bostadsgaranti till alla heltidsstuderande vid läkarutbildningen. Studentbostäderna är i de flesta fall centralt placerade med goda bussförbindelser.

6 Studieort: Umeå Norrlands universitetssjukhus är norra sjukvårdsregionens största. Som läns-, regions- och universitetssjukhus och med invånarna spridda över halva Sveriges yta är kraven stora. Uppdragen högspecialiserad vård, läkarutbildning och forskning förutsätter hög kompetens och samlad kunskap. Sjukhuset har 730 vårdplatser och vårddagar per år. Här gör vi operationer, röntgenundersökningar och analyserar 4,5 miljoner prover. Med cirka anställda är sjukhuset Norrlands största arbetsplats. Vid universitetssjukhuset finns de flesta av hälso- och sjukvårdens specialiteter representerade. Hit kommer människor varje år på läkarbesök med allt från lättare skador till komplicerade och svåra sjukdomar. Sju profilområden För att garantera regionsjukvård i toppklass har sjukhuset sju profilområden. Vid Cancercentrum finns den senaste utrustningen och här erbjuds strålbehandling i världsklass. Vårdtiden för patienter med tarmcancer har exempelvis halverats. Hjärtcentrum utför inte bara thoraxkirurgi utan är också landets enda centrum för diagnos och behandling av unga med ärftlig hjärtsjukdom. Forskningen kring övervikt och fetma är intensiv, liksom satsningen på folkhälsoarbete. Vid Neurocentrum görs avancerade ingrepp i hjärna och ryggmärg och här redovisas bäst överlevnad i världen för patienter med skallskador. Infektionssjukvården omfattar förutom behandling också forskning på allt mellan lokal och global infektionsmedicin. Intensivvården av tidigt födda från regionen har blivit modell för hela landet. Sjukhuset har en unik flygmedicinsk kompetens för intensivvård i specialutrustade plan och helikoptrar, en organisation som krävs när avstånden är stora. Just för att avstånden är så stora är telemedicin dvs. diagnostik, behandling och ronder på distans vardag i vården. Samma gäller utbildningen. Utbildningslokalerna har alla mo- Umeå är den lilla staden med den stora stadens utbud. Här är det nära till det mesta. dern distansteknik, lika självklart som att trådlös uppkoppling till internet finns över hela sjukhuset. Forskning är centralt för alla specialiteter, och är basen för att kompetensen i vård och undervisning hela tiden utvecklas. Umeå en stor liten stad Umeå är den lilla staden med den stora stadens utbud. Här är det är nära till det mesta. Ett exempel är att sjukhus, Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ligger på samma område. Det är lätt att ta sig hit också. Busstationen är norra Sveriges mest trafikerade och flygplatsen ligger bara tio minuter från centrum. I Umeå möts två Europavägar och strax utanför staden landar färjan från Vasa i Finland invigdes första delen av Botniabanan och ett helt nytt resecentrum vid sjukhuset. Studentstaden Umeå studenter sätter självklart stark prägel på Umeå. Campus är en mix av avancerad forskning, anpassade utbildningar, människor av olika nationaliteter och ett intensivt nationsliv. Det kommunala bostadsbolaget Bostaden erbjuder både hyreslägenheter och korridorboenden till studenter, alla nära universitetet. Ställ dig i kö på I Umeå är fysisk aktivitet centralt. Här finns skidspår, motionsspår och många fina cykelvägar. Målet är att de vanligaste sätten att ta sig fram ska vara att cykla eller promenera. I Umeå finns också IKSU Nordens största, ständigt växande träningsanläggning med bollhallar, inomhusarena, simbassänger och massor av utrymme för träning. Umeå är en ung stad med mycket kultur och nöjen. Här finns ett rikt musikliv med opera, dans och festivaler för jazz, pop, visor, samisk kultur, litteratur och berättande. Och mer ska det bli. Med devisen nyfikenhet och passion och med visionen om ett samhälle där kulturen genomsyrar och syresätter all verksamhet ska Umeå vara Europas kulturhuvudstad

7 Studieort: Östersund Vi tror att du skulle trivas i Östersund en stad med många möjligheter till en härlig fritid och ett rikt studentliv. Förutom studielivet erbjuder Östersund unika möjligheter till en härlig vardag. Länet bjuder på ett varierande friluftsliv oavsett om du vill dricka varm choklad med utsikt mot fjällen eller ta dig an brantare utmaningar. Fjällen i Åre och Bydalen är stora dragplåster på vintern, och möjligheterna till aktivitet är nästintill obegränsade. Vintertid kan du enkelt glida ut på en långfärdstur på Storsjöns is under lunchrasten. Badhusparken ligger mitt i stan och är utgångspunkten för ett brett spektra av nöjen, som segling, längdskidor eller båtutflykter. Det finns även ett härligt utbud av kultur nära till hands. Storsjöteatern, Länskulturen, Storsjöyran och andra arrangörer ger en stor variation från komedier och konserter till drama, opera och film. Länet är också rikt på ideella föreningar av olika slag för den som vill engagera sig. Förutom allt detta har du över 300 butiker mitt i stan och många mysiga kaféer, restauranger, pubar och andra nöjesställen. Nära och utan trängsel När utbildningen är fullt utbyggd huserar sammanlagt 50 studenter i Östersund, så det blir bara en eller två studenter på varje avdelning, mottagning eller hälsocentral. Ingen trängsel, vilket ger goda möjligheter till en bra och utvecklande handledning. Du har också möjlighet att se primärsjukvård i såväl stad som glesbygd. Länets hälsocentraler finns nära både våra invånare och i turisttäta fjällområden. Östersunds sjukhus är det enda sjukhuset i Jämtlands län, vilket gör att du kommer att få chans att ta hand om alla sorters patienter. Vi ser oss som ett litet sjukhus med det stora sjukhusets fördelar, samt en välutvecklad primärvård med ett 30-tal hälsocentraler runt om i länet. Det finns 110 ST-läkare och 35 AT-läkare i länet, vilket innebär att du kommer att få ett stort kontaktnät med flera nyinflyttade precis som du. Studentstaden Östersund Som läkarstudent i Östersund har du nära till allt. Både teorisalar, studentarbetsplatser, kursadministratör och kök finns mitt i sjukhusets hjärta. Lägg därtill att du aldrig behöver transportera dig några längre sträckor till mataffärer, barnomsorg och skola och andra av vardagens nödvändigheter, så förstår du vad vi i länet menar med att tiden räcker till mer. Här finns allt, nära dig. Likaså tar du dig snabbt till universitetsområdet som har I Östersund blir det bara en eller två studenter på varje mottagning, vilket ger goda möjligheter till en bra och utvecklande handledning. närmare studenter liksom ett rikt studentliv. Där finns allt från psykologprogram och socionomutbildningar till sjuksköterskeutbildning och rehabiliteringsvetenskap. Satsar på forskning Flera intressanta projekt och aktiva forskningsgrupper finns inom Jämtlands läns landsting. Hjärtsjukdom är ett område där det bedrivs forskning. Andra intressanta projekt rör utvecklingen av internetbaserad behandling av inkontinens hos kvinnor, samt forskning kring lungsjukdomen KOL. Här studeras även hur rehabiliteringen för strokepatienter kan underlättas medicinskt. Vidare bedrivs forskning om barn med hjärtfel och kring god antibiotikaanvändning. Bostad + student = sant I Östersund har alla studenter bostadsgaranti, vilket innebär att du har rätt till en bostad när du flyttar hit. Det finns också möjlighet att ansöka om bostad hos landstinget som har egna, centralt belägna bostäder som får nyttjas av de studerande. Vid din flytt hit hjälper vi dig med transport av möbler till den nya bostaden. Om du har familj hjälper vi också till med arbetskontakter till din partner och kontakt till dagis och/eller skola. Det här var lite kort om vad Jämtlands län har att erbjuda. Du är varmt välkommen att höra av dig, så berättar vi gärna mer om Östersund både som studieort och som härlig plats att leva på. Läs mer på och

8 Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss gärna! Luleå/Sunderbyn Barbro Ström Sundsvall Vivan Rönnqvist Umeå Olov Olsson Östersund Lotta Rydberg Mer information hittar du på

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Helt enkelt en bra studentstad.

Helt enkelt en bra studentstad. Helt enkelt en bra studentstad. Lite snabb fakta Strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige 38 mil norr om Stockholm 27 mil söder om Umeå Goda pendlingsmöjligheter Max en timmes resväg till fem kringliggande

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs Bilaga 1 till Handlingsplan för utbildning av läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING Version: 1.003 Ansvarig:

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Välkommen att göra. AT i Dalarna

Välkommen att göra. AT i Dalarna Välkommen att göra AT i Dalarna AT i Dalarna AT-block Landstinget Dalarna FOTO: MARIE ERIKSSON, ULF MÅÅG, MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELITEN 2015 I denna broschyr hittar du en kort beskrivning över allmäntjänstgöringen

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa SLU SLU:s ämnesområden djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa Studieorter Jägmästare Studieort - Umeå Campus nära stan Trevliga

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

En stad att leva och bo i.

En stad att leva och bo i. En stad att leva och bo Lite snabb fakta Befolkning: Cirka 100 000 invånare i Sundsvall Cirka 200 000 invånare Sundsvallsregionen Beläget vid kusten mitt i Sverige 38 mil norr om Stockholm 27 mil söder

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet. Tomas Söderberg

RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet. Tomas Söderberg RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet Tomas Söderberg Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Fysioterapiprogrammet Helsingfors 2010 INNEHÅLL 1 INLEDNING 2 LINKÖPINGS UNIVERSITET 3 BIBLIOTEK

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Välkommen till Gävle Sjukhus

Välkommen till Gävle Sjukhus 2015-01-26 sida 1 (4) Välkommen till Gävle Sjukhus Gävle sjukhus upptagningsområde omfattar Gävleborgs län och delvis norra Uppland med totalt ca 340 000 invånare. Verksamheten är huvudsakligen förlagd

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Arkivcentrum, KB Campus 4

Arkivcentrum, KB Campus 4 Arkivcentrum, KB Campus 4 Ett nytt arkivcentrum för Halmstads kommun. I byggnaden kommer flera av regionens myndigheter samt Högskolan att vara aktiva. På fjärde våning, c:a 900 kvm, verksamhets ytor för

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen!

Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen! Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen! Vi konfererar i östra Norrbotten i en lite avsides vintervacker region Pajala är kanske

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Vård på distans i Norra regionen

Vård på distans i Norra regionen Vård på distans i Norra regionen Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Vad är vård på distans? Tekniska förutsättningar

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

Karlstads universitet. Utmanar det etablerade och utforskar det okända. KAU.SE

Karlstads universitet. Utmanar det etablerade och utforskar det okända. KAU.SE Karlstads universitet Utmanar det etablerade och utforskar det okända. KAU.SE Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har vi redan etablerat oss på en hög akademisk nivå. Rektor Åsa Bergenheim Välkommen

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa:

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa: Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen Örnsköldsvik arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar Vidare för gymnasieskolans elever

Läs mer

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa:

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa: Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen Örnsköldsvik arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar Vidare för gymnasieskolans elever

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

framtid till din Välkommen

framtid till din Välkommen Välkommen till din framtid Är du nyutexaminerad civilingenjör och vill ha en gedigen start på karriären? Är du dessutom tillräckligt modig och nyfiken för att tänka nytt och komma med nya lösningar? Vi

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Landstingsdirektör Sekretariat Stab Opererande specialiteter Medicinska specialiteter

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort Att rekrytera distriktsläkare är lättare sagt än gjort Möjliga vägar Rekrytera i hård konkurrens i Sverige Rekrytera från uthyrningsföretag Rekrytera utomlands Den långa vägen med AT och ST Rekrytera i

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol Var med och bilda Norrlands största domstol Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol 2 Hösten 2013 blir Förvaltningsrätten i Luleå landets fjärde migrationsdomstol Migrationsdomstolar

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Välkommen till Gävle Sjukhus

Välkommen till Gävle Sjukhus 2015-10-01 sida 1 (6) Välkommen till Gävle Sjukhus Gävle sjukhus upptagningsområde omfattar Gävleborgs län och delvis norra Uppland med totalt ca 340 000 invånare. Verksamheten är huvudsakligen förlagd

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer