Pedersöre info. Innehållsrik sommar i Pedersöres byar. Kesäteatteria Pedersöressä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedersöre info. Innehållsrik sommar i Pedersöres byar. Kesäteatteria Pedersöressä"

Transkript

1 edersöre info Kesäteatteria edersöressä Innehållsrik sommar i edersöres byar Informationsblad för edersöre kommun edersören kunnan tiedotuslehti

2 Stärkt av utmaningarna I samband med edersöre kommuns strategiska generalplansarbete har det dykt upp en maxim som ursprungligen tillskrivs Winston Churchill, men som med fördel också kan användas som utgångspunkt av kommunala beslutsfattare i dagens Finland: En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet En optimist ser möjligheter i varje svårighet. Under våren har frågetecknen radat upp sig kring regeringens aviserade kommun- och servicestrukturreform och den lika viktiga social- och hälsovårdsreformen. I skrivande stund inväntar vi regeringens riktlinjer för framtidens social och hälsovård och kommunstrukturlagen ligger i riksdagen för behandling. Enligt lagförslaget ska varje kommun genomföra en sammanslagningsutredning i sin egen region. edersöre kommun har i sitt utlåtande om lagförslaget konstaterat att en utredning med grannarna genomförs ifall kommunerna genom lag åläggs detta. Samtidigt som man konstaterar att det är kommunfullmäktige som i sista hand fattar beslut om kommunens väg framåt. Turbulensen på kommunfältet orsakar naturligtvis en del bekymmer för de kommunala beslutsfattarna, särskilt när det gäller långsiktiga målsättningar och strategisk planering. Att skapa stabilitet och kontinuitet i utvecklingen utgående från den egna kommunens verklighet på kortare och längre sikt blir en stor utmaning också för den mest inbitne optimist, när buden från regeringshåll växlar. Från kommunfältet finns starka signaler på att social- och hälsovårdsproblematiken och hur servicen ska ordnas måste lösas först, för att komma tillrätta med de ökande kostnaderna. Att vända osäkerheten till något positivt är en utmaning som edersöre kommun tagit sig an i och med arbetet med den strategiska generaplanen. Jag är övertygad om att målsättningen med strategiarbetet, att göra kommunen bättre rustad för att möta framtiden, kommer att bära frukt. Arbetet har genomförts med stor beslutsamhet i olika tema-arbetsgrupper under vintern och arbetsgrupperna presenterade sina resultat vid ett seminarium i maj. Nu fortsätter arbetet med att koordinera och sammanställa de olika temaområdenas förslag och strategiarbetet kommer att läggas fram för fullmäktige i början av Det handlar om att skapa vår egen framtid utgående från olika perspektiv, så som boende, utkomst, service, energi och infrastruktur samt kultur och rekreation. Kort sagt, det handlar om att se möjligheterna också i utmaningarna. Jag önskar alla en trevlig, varm och solig sommar och hoppas att alla tar vara på de möjligheter som sommaren ger. stefan svenfors Kommundirektör Haasteista mahdollisuuksia edersören kunnan strategisen yleiskaavoitustyön yhteydessä on usein viitattu Winston Churchillin kuuluisaan sanontaan, joka sopii yhtä hyvin nykyajan Suomessa kuntapäättäjien lähtökohdaksi: essimisti näkee jokaisessa mahdollisuudessa vaikeuden - optimisti näkee mahdollisuuksia jokaisessa ongelmassa. Kevään aikana hallituksen ajamaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja yhtä tärkeään sosiaali- ja terveysuudistukseen on liittynyt paljon kysymysmerkkejä. Tätä kirjoittaessa odotamme hallituksen suuntaviivoja tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollolle ja kuntarakennelaki odottaa eduskunnan käsittelyä. Lakiehdotuksen mukaan jokaisen kunnan tulee selvittää oman seutunsa kuntien yhdistymistä. edersören kunta on lausunnossaan lakiehdotuksesta todennut, että naapurikuntien kanssa tehdään selvitys, mikäli laki velvoittaa tähän. Samalla painotetaan myös, että viime kädessä kunnanvaltuusto tekee oman kunnan tulevaisuutta koskevat päätökset. Kuntakentän turbulenssi aiheuttaa tietenkin ongelmia kunnan päättäjille, varsinkin pitkäaikaisten tavoitteiden ja strategisen suunnittelun osalta. Vakauden ja jatkuvuuden takaaminen kehityksessä, jonka lähtökohtana on oman kunnan todellisuus pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, on suuri haaste parantumattomallekin optimistille, kun hallitustaholta tulee ristiriitaista tietoa. Kuntakentällä on ilmaistu vahvoja signaaleja siitä, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja palvelujen järjestämiseen liittyviin ongelmiin on ensin löydettävä ratkaisu, niin että kustannuskasvu saadaan taltutettua. Epävarmuuden kääntäminen myönteiseksi asiaksi on haaste, johon edersören kunta on tarttunut strategisen yleiskaavoituksen avulla. Olen vakuuttunut siitä, että strategiatyön tavoite, eli kunnan varustaminen tulevaisuuden haasteisiin, tulee kantamaan hedelmää. Työtä on tehty päättäväisesti eri teematyöryhmissä talven aikana, ja toukokuussa työryhmät esittelivät työnsä tulokset seminaarissa. Nyt työ jatkuu siten, että teemaryhmien ehdotukset sovitetaan ja kootaan yhteen, minkä jälkeen strategiasuunnitelma annetaan valtuustolle vuoden 2014 alussa. Strategiasuunnitelman avulla haluamme vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme eri perspektiiveistä, kuten asumisen, toimeentulon, palvelujen, energian ja infrastruktuurin sekä kulttuurin ja virkistyksen perspektiivistä. Lyhyesti sanottuna, haluamme tehdä haasteista mahdollisuuksia. Toivotan Teille kaikille mukavaa, lämmintä ja aurinkoista kesää, ja toivon, että nautitte kesän antamista mahdollisuuksista. stefan svenfors Kunnanjohtaja edersöre info Nyheter 4 Innehållsrik sommar 6 Uutiset 8 Utterleden 10 Saukonreitti 10 Kesäteatteria edersöressä 12 edersöre Tekniska verket informerar 14 Tekninen virasto tiedottaa 14 Biblioteket 16 Kirjasto 16 MI 17 Krysset 19 edersöreinfo Utgivare: edersöre kommun, Skrufvilagatan 2, Bennäs Tel Ansvarig utgivare: Stefan Svenfors Redaktör: Carina Wärn Layout: Studio A ärm: Glenn Nylund Tryck: Forsberg pedersöre info pedersöre info

3 nyheter nyheter nyheter rojektnytt Ett stort projekt är nu slutfört, då den 50 km långa Utterleden är klar för användning. Leden invigs den 15 juni. Gränslösprojektet avslutas men verksamheten fortsätter, en ny Gränslös konsert planeras till nästa år. Årets konsert resulterade i 4000 som går till de utvecklingsstördas fritidsverksamhet. Tack till alla som bidrog. Byaplansprojektet fortsätter. Om byn har en byaplan är det lättare att söka om projektpengar för olika projekt som planeras i byn. De byar som ännu inte har gjort upp någon byaplan kan kontakta projektledaren Isabella Lund för att få hjälp att starta upp arbetet. Under de senaste tre åren har flera ungdomsprojekt genomförts i kommunen. Genom de här projekten har åtskilliga talangfulla unga aktiverats, och de behöver nu få visa vad de går för. Därför startar nu planeringen för X-tractor showen, som ska gå av stapeln år rojektet har fått finansiering från Aktion Österbotten och Kulturfonden för att genomföra en stor show där förmågor från tidigare ungdoms- och musikprojekt verkligen får visa upp sig i en maffig landsbygdsshow, en riktig manifestation för levande landsbygd. Showen kommer att innehålla musik, dans, skådespel samt en stor portion humor. Traktorer, jordbruksredskap och maskiner kommer att användas på nya och innovativa sätt, t.ex. rocklåtar ackompanjerade av en traktor som går på tomgång och gitarrsolon på såg. Ungdomsprojektet Grubbo startar äntligen upp. Genom Grubbo-projektet kan vi nu skapa förutsättningar för en aktiv fritid för mera ungdomar. Frisbeegolf, en stor skateanläggning, parcour, bouldering och en mindre estrad i Bennäs planeras. Dessutom ska det ute i byarna bli frisbeegolftorn och några mindre skateramper. rojektet finansieras av ELY-centralen i samarbete med kommunen. Kommunen bygger Överesse skolas renovering och nybygge ska stå klart när skolarbetet inleds i höst. Nya delen med matsal, festsal och slöjdsal är redan färdig, och under sommaren renoveras den gamla fastigheten. Gamla slöjdsalen ändras till lärarrum och festsalen blir klassrum. Lepplax daghem/förskola, eftis och bibliotek är färdigbyggt. Biblioteket flyttar in i juni och förskolan och eftis flyttar in i augusti när verksamheten startar upp efter sommarlovet. I Sandsund pågår byggnadsarbetena på kommunens största daghem Hoppetossan med 4 avdelningar plats för 70 barn. Daghemmet kommer att ha en tvåspråkig grupp som i första hand är tänkt för barn med finska som modersmål. Bygget ska stå klart i augusti och i oktober ska daghemsverksamheten starta i den nya fastigheten, inledningsvis med 52 platser. I Bennäs ska huvudbiblioteket byggas ut till ett kulturhus med arbetsrum för hela kulturavdelningen, dvs. förutom biblioteket även medborgarinstitutet, kulturbyrån, ungdomsbyrån och idrottsbyrån. Dessutom får biblioteket större utrymmen. laneringen av nybygget pågår som bäst och byggstarten sker i slutet av året. Kommunägda bolaget edersöre Bostäder har renoverat Bennäshuset. Alla lägenheter är grundrenoverade, nu återstår endast fasadarbeten, parkeringsområden och gräsmattor. edersöre Värme har inlett byggandet av en flisvärmecentral i Sandsund. Tomtarbetena är på gång och i sommar ska 3 km värmekulverter grävas ner. Själva byggnaden ska stå klar i september. I första skedet ansluts Kyrkoby skola, nya daghemmet Hoppetossan, Kyrkoby bostäder, Kyrkoby servicecenter, Bergwalls bageri, Hedbo samt en del företag och industrihallar på Sandsund industriområde. Värmeleveransen startar i november. Semesterstängt Kommunkansliet i Bennäs kommer som vanligt att hålla semesterstängt veckorna 28 30, dvs juli. Vid akuta situationer kan ändå följande telefonnummer kontaktas: Avbytarservicens jourtelefon: Tekniska verket, felanmälningar vid akuta kommunaltekniska problem: Byggnadsinspektionen är stängd , övriga dagar kan byggnadsinspektören nås på telefonnummer Sociala ärenden: social- och hälsovårdsverket, tel Kungörelser och handlingar som är framlagda till påseende finns under den tid kommungården är stängd till påseende vid huvudbiblioteket, Vasavägen 1, Bennäs under bibliotekets öppettider. Skolskjutsar Information om taxiskjutsar för skjutsberättigade elever finns hos respektive förskola eller skola fr.o.m. augusti. Taxitiderna fås direkt från taxitrafikanten. Taxiskjutsarna fortsätter som tidigare, buss utnyttjas där busslinje finns. Vid eventuella frågor kontakta Carina Hägg, tel Info om taxitrafikanterna finns på edersöre kommuns webbsidor. Simskolorna i edersöre I edersöre kommundel ordnas simskola vid Vilttorpet , vid Kållby daghem samt vid lassen i Lepplax Tidtabeller och mera info finns i sommarlovsprogrammet som delats ut till alla skolbarn. För mera information kontakta ansvariga simlärarna Carolina Granfors, tel eller Emmelie Knutar, tel eller skicka mail till I Esse ordnas simskola i Lappfors och vid Nasa i Ytteresse och Anmälningar tas emot kl vid Nasa i Ytteresse och per telefon eller Ansvarig simlärare är Nina Gunell. I urmo ordnas simskola vid Nars simstrand för barn från Överpurmo på förmiddagen kl och för barn från Nederpurmo på eftermiddagen kl Anmälan görs till simläraren första dagen. Transport ordnas, kontakta etra Thodin, fi, eller Therese Granvik för mera information, tel , Tidtabeller, uppgifter om transporten, grupper och annat viktigt finns på Folkhälsans webbsidor Kommunfrågesport Hur väl känner du till din hemkommun? Testa dina kunskaper genom att gå in på kommunens webbsida och klicka på Spela edersöre frågesport! Djur i trafiken Att röra sig i trafiken handlar mycket långt om attityder, samarbete och kunnande. Enligt vägtrafiklagens 42 ska fotgängare i allmänhet under den mörka tiden använda ändamålsenliga reflexer då de rör sig på vägen. Trots att lagen förpliktar använder endast ungefär varannan fotgängare reflex. Då man rör sig med djur i trafiken är det mycket viktigt att man syns tillräckligt och då är reflex på både djuret och föraren ett måste! Hästen Det växande intresset för trav- och ridsport innebär också ett ökat antal hästar i trafiken. Bilister, fotgängare och cyklister bör vara speciellt uppmärksamma då hästar delar trafiklederna med dem. Hästar är alltid oförutsägbara och reagerar med att fly då de blir skrämda. När man rider på landsväg ska man rida längs vägens högra kant. Man får rida på lättrafikleden endast då leden är försedd med ett trafikmärke som tillåter ridning. En ridled får endast användas av ridekipage. Som hästfordon räknas häst som drar kärra eller släde. I sådana fall är det förbjudet att använda lättrafikleden även om ridning där skulle vara tillåten. Inte heller får man med hästfordon färdas på ridled. Ofta är ryttarna i trafiken för att ta sig vidare till mer lugna ridvägar. Ryttarens kunnande, hästens egenskaper, bra skötsel och utrustning, samt valet av ridväg och -tidpunkt påverkar ridsportens säkerhet. Det är bra att veta att hästen är ett större djur än en älg. Minska farten och visa respekt när du möter en häst i trafiken. Kom ihåg att hästen har en ryttare, som ofta är ett barn eller en ungdom. Hunden i bilen Människor, hundar och föremål placeras och spänns fast i bilen för att de inte ska störa föraren under körning och inte orsaka extra risker vid en eventuell krock. Föraren får inte köra bilen med ett husdjur i famnen. Om husdjuret får vara löst kan djuret störa föraren under körningen. Detta gäller även andra husdjur än hundar, t.ex. katter. Vid en krock fortsätter allt löst med samma fart som bilen hade före krocken. En hund som väger 30 kilogram blir även farlig för en människa vid en krock eftersom kollisionseffekten hos hunden ökar till mer än 1000 kilogram. trafiksäkerhetskommittén (informationsmaterial från trafikskyddet) 4 pedersöre info pedersöre info

4 Innehållsrik sommar i edersöres byar aja lund lizette backström ida nybacka petter west Grillfesten vid Essegården är en av höjdpunkterna under vattenfestivalen i Esse. Lördagen den 6 juli ordnas Loppisrace i urmo med cirka 40 medverkande gårdar. Flytetygstävlingen är en populär programpunkt under vattenfestivalen i Esse. Den som vill njuta av blues och annan fin musik kan i höstskymningen bege sig till Lappfors på Essi Blues fest. Sommar och sol? och digert sommarprogram i edersöre. Allt och alla kan inte presenteras närmare på ett par sidor, men här kommer ett axplock av vad som är på gång i kommunen under sommaren. En riktig tradition är Hantverkarmarknaden i Bennäs, som arrangeras onsdagen den 26 juni. Det kommer att bli närmare 100 försäljare, säger Bennäs byaråds ordförande Carina Rönnlund. Carina betonar att det är viktigt att marknaden är ett evenemang för hela familjen, därför har byarådet valt att också ha annat program än själva försäljningen. Det blir arbetsdemonstrationer av smörkärning och nätbindning. För barn ordnas ansiktsmålning och brandkåren kommer för att visa upp en av sina brandbilar. Dessutom har Mattias Kanckos sammanställt en naturhörna där man kan lära sig mer om olika fågelholkar. Hantverkarmarknaden ingår numera i en serie av evenemang i Bennäs. I serien ingår flera tillställningar under året, bland annat nostalgiknuttarnas besök i början av maj. I augusti ordnar vi Sommarkväll vid Ankdammen och i december blir det julöppning. Vi försöker skapa en helhet av återkommande evenemang, och samtidigt utveckla de traditioner vi har. Men visst är hantverkarmarknaden något av en höjdpunkt under året för oss i byarådet, säger Carina. Ronja för hela familjen En annan av sommarens kulturella höjdpunkter är utan tvekan edersöre Teaters uppsättning av Ronja Rövardotter. Vi har länge funderat på att spela Ronja Rövardotter, men miljön kring vår förra spelplats var inte riktigt den rätta, säger Teaterföreningens ordförande Robert Nyberg. I höstas flyttades läktarna till en annan del av Ålidens område, samtidigt som de förstorades. Nu kan 300 personer per föreställning se Ronja Rövardotter på sommarteaterns nya spelplats. Mellan 25 och 30 personer kommer att agera i sommarens uppsättning, i regi av Johan Fagerudd. Vildvittror och rumpnissar kommer nu att dyka upp i urmo, liksom både Borka- och Mattisrövare.Det är 15:e sommaren i rad som teaterföreningen framför sommarteater just vid Åliden. Jag hoppas att det kommer nya aktiva vartefter, så att det finns folk som vill fortsätta med verksamheten. För nog är det ju något speciellt med sommarteater, säger Robert. remiären hålls den 28 juni vid Ålidens hembygdsmuseum i urmo, därefter följer 13 föreställning. Vi hoppas kunna fylla läktarna varje föreställning, och så önskar vi vackert väder alla gånger, säger Robert. Loppisrace i urmo Lördagen den 6 juli finns åter chans till fina loppisfynd då det för tredje gången drar ihop sig till Loppisrace i urmo. Till skillnad från tidigare år arrangeras racet i år under endast en dag, men istället under hela tolv timmar, från klockan 10 till 22. De flesta ville ändå komma för att göra de bästa fynden under den första dagen, och för mera långväga besökare är det bättre att vi håller en lång loppisdag istället för flera kortare, säger Aja Lund som håller i trådarna för Loppisracet. Förutom försäljning på närmare 40 gårdsplaner ordnas backlukuloppis på Klackens parkering. De som inte har en gårdsplan att sälja sina saker på kan boka en plats där istället. Trots detta är det ändå en av poängerna med loppisrace, detta att besöka olika hem i jakten på fynd. Det blir så mycket mera personligt då man kan köra eller cykla runt och besöka olika gårdar. Jag tycker det är roligt att arrangera något här på landsbygden, som drar folk från många håll. å kartan som publiceras före Loppisrace kommer det liksom tidigare år att framgå vilken typ av grejer man kan hitta hos var och en av försäljarna, så att man kan välja lite vart man åker. Aja tror att Loppisrace fyller en viktig social funktion, som ju sommarevenemang ofta gör. Många är säkert ute efter ett riktigt fint carina rönnlund Hantverkarmarknaden i Bennäs lockar närmare 100 försäljare och besökare från när och fjärran. fynd, och jag hoppas de kan vara nöjda med vad de hittar. Men minst lika viktigt är det säkert ändå att träffa folk i vimlet under Loppisrace. Diger festival i Esse I Essegården sitter ett helt gäng ungdomar, alla engagerade i arrangemanget kring Esse Vattenfestival som ordnas den 8 14 juli med Överesse UF som huvudarrangör. I år blir festivalen en hel vecka och många olika arrangörer deltar i programmet, säger sekreterare Ida Nybacka. Det är tionde gången Esse vattenfestival ordnas, och liksom tidigare år är målet att hålla fast vid omtyckta traditioner men också att hitta på nya inslag. Flytetygstävlingen är alltid populär, den ordnas fredagen 12 juli. Men det vore bra om fler skulle delta, säger ordförande Jesper Ahlvik och manar därmed till flitigt byggande av flytetyg. Nytt för i år är motorparaden. Alla gamla fordon som går på hjul är välkomna med i paraden. Vi kör genom byn efter flytetygstävlingen, säger Christoffer Asplund som håller i trådarna för den delen. å lördag kväll drar det ihop sig till den populära grillfesten som brukar locka uppemot 400 personer. Då utses också årets Essebo som röstas fram av ortsborna. å söndag dukar vi fram en matbuffé här vid Essegården, det brukar bli en bra avslutning på festivalen att folk får komma hit och äta, säger Sofia Nybacka. Andra programpunkter som ordnas är Hantverkarmarknaden vid Fornstugan, loppis och Esse Run. Mycket av programmet under veckan är ännu under planering, så den som är intresserad kan besöka för närmare information. Målet är att alla ska hitta något i det digra programmet som tilltalar, säger Ida Nybacka. De andra håller med och tillägger att det gärna för en gångs skull skulle få vara uppehållsväder på grillfesten, trots att det är en vattenfestival. Närproducerad bluesfest Om man vill uppleva mera underhållning i Essetrakten kan man i höstskymningen bege sig till Lappfors danspaviljong. Den 7 september arrangeras Essi Blues fest av föreningen Esse Blues. Temat för i år är musik framförd av lokala band. Vi kommer att få lyssna till bland annat Bellbottoms, den populära Essegruppen som nu åter samlas för Essi Blues fest, säger ordförande Rune ettersson. Ensemblen Essi Blues kommer också själva att uppträda, och flera artister är på gång, men de är ännu vid intervjutillfället inte bokade. Det är fjärde året i rad som Essi Blues fest arrangeras. Rune tycker att tillställningen nu börjar hitta sin plats. De tidigare åren har omkring 300 personer besökt festen, och minst samma folkmängd hoppas arrangörerna på i år. Förväntningarna är redan höga. Det blir varierande musikuppträdanden, med både rock'n roll och blues. Därför hoppas vi att evenemanget ska passa mångas musiksmak, säger Rune. Förhoppningsvis passar sommarprogrammet på olika håll i kommunen på något vis allas tycke och smak. Det är ju bara att välja och vraka, samtidigt understöder man de ideella föreningar som så ofta står som arrangör i sådana sammanhang. Trevlig evenemangssommar! monica enqvist 6 pedersöre info pedersöre info

5 uutiset uutiset uutiset rojektiuutiset Suuri hanke on nyt viety päätökseen, kun 50 km pitkä Saukonreitti on valmis. Reitti vihitään käyttöön 15. kesäkuuta. Gränslös-Rajaton -hanke päättyy, mutta toiminta jatkuu. Ensi vuodeksi suunnitellaan jo uutta Gränslös-konserttia. Tämän vuoden konsertti antoi 4000 euron tuoton, jota käytetään kehitysvammaisten vapaa-ajan toimintaan. Kiitämme kaikkia osallistujia. Kyläsuunnitelmahanke jatkuu. Jos kylässä on tehty kyläsuunnitelma, on myös helpompaa hakea projektirahaa erilaisiin hankkeisiin. Jos omalle kylällesi ei ole vielä tehty kyläsuunnitelmaa, ota yhteys hankejohtajaan Isabella Lundiin, hän auttaa teitä pääsemään alkuun. Kolmen viime vuoden aikana kunnassa on toteutettu useita nuorisohankkeita. Hankkeiden kautta olemme aktivoineet lukuisia lahjakkaita nuoria, ja heidän tulee nyt saada näyttää, mitä he osaavat. Siksi suunnitellaan vuodeksi 2014 suurta X-Tractor-showta. Hankkeen rahoittajia ovat mm. Aktion Österbotten ja Kulturfonden. Tarkoituksena on järjestää suurenmoinen show, jossa aikaisemmissa nuoriso- ja musiikkihankkeissa mukana olleet lahjakkaat nuoret saavat esittäytyä. Show tulee sisältämään musiikkia, tanssia, teatteria ja aimo annoksen huumoria. Traktoreita, maatalouskoneita ja -välineitä käytetään uudella innovatiivisella tavalla, mm. rockmusiikkia tyhjäkäyvän traktorin säestämänä ja kitarasooloja sahalla. Nuorisohanke Grubbo pääsee nyt vihdoin alkamaan. Grubbohankkeessa järjestämme edellytykset aktiiviseen vapaa-aikaan entistä suuremmalle joukolle nuoria. ännäisiin hommataan frisbeegolf, suuri skeittiramppi, parcour, bouldering ja pieni esiintymislava. Lisäksi joihinkin muihin kyliin tulee frisbeegolftorneja sekä pienempiä skeittiramppeja. Hankkeen rahoittaa ELY-keskus yhteistyössä kunnan kanssa. Kunta rakentaa Överesse skolan peruskorjausja rakennushankkeen tulee olla valmis kun koulu alkaa syksyllä. Uusi osa, jossa on ruokasali, juhlasali ja veistosali, on jo valmis, ja kesän aikana valmistuu vanhan koulun peruskorjaus. Syksyllä oppilaat pääsevät aloittamaan kouluvuoden uusissa tiloissa. Lepplaksissa on rakennettu uusi päiväkoti, johon tulee esikoulu, aamu- ja iltapäiväkerho ja kirjasto. Kirjasto muuttaa sisään jo kesäkuussa ja esikoulu ja iltapäiväkerho muuttavat elokuussa kun uusi toimintakausi alkaa kesäloman jälkeen. Sandsundissa rakennetaan kunnan suurinta päiväkotia, Hoppetossaa, jossa on 4 osastoa ja paikkoja 70 lapselle. äiväkotiin tulee kaksikielinen ryhmä, joka on tarkoitettu ensi kädessä suomenkielisille lapsille. Rakennustöiden tulee olla valmiina elokuussa ja päiväkotitoiminta uudessa kiinteistössä alkaa lokakuussa, alussa 52 paikalla. ännäisissä pääkirjastolle suunnitellaan lisärakennusta, johon tulee työhuoneita koko kulttuuriosastolle, siis kirjaston lisäksi myös kansalaisopistolle, kulttuuritoimistolle, nuorisotoimelle ja liikuntatoimelle. Rakennussuunnittelu on alkanut ja rakentamistyöt alkavat tämän vuoden lopussa. Kunnan omistuksessa oleva edersöre bostäder -yhtiö on tehnyt täysremontin Bennäshusetvuokratalossa. Kaikki huoneistot on korjattu perusteellisesti, nyt jäljellä ovat enää julkisivut, paikoitusalueet ja nurmikot. edersöre Värme lämpöyhtiö on aloittanut hakelämpökeskuksen rakentamisen Sandsundiin. Tonttityöt on jo aloitettu ja tänä kesänä kaivetaan 3 km lämpökanavia. Itse rakennuksen tulee olla valmiina syyskuussa. Ensimmäisessä vaiheessa verkkoon liitetään Kyrkoby skola, uusi päiväkoti Hoppetossa, Kirkonkylän asunnot, Kirkonkylän huoltokeskus, Bergwallin leipomo, Hedbo sekä useita yrityksiä ja teollisuushalleja Sandsundin teollisuusalueella. Lämpötoimitukset alkavat marraskuussa. Kesälomat edersören kunnanvirasto ännäisissä on tänäkin kesänä suljettuna viikkoina 28 30, siis heinäkuuta. Seuraaviin puhelinnumeroihin voi kuitenkin ottaa yhteyttä: Lomituspalvelun päivystyspuhelin: Tekninen virasto, virheilmoitukset vakavista kunnallisteknisistä ongelmista: Rakennusvalvonta on suljettu , muina päivinä rakennustarkastajan tavoittaa numerosta Sosiaalihuoltoasiat: sosiaali- ja terveysvirasto, puh Kuulutukset ja nähtävillä olevat asiakirjat pidetään viikkoina esillä pääkirjastossa, os. Vaasantie 1, ännäinen. Koulukyydit Kyytiin oikeutettujen oppilaiden taksikuljetuksista saa tietoa oppilaan esikoulusta tai koulusta elokuusta alkaen. Taksireiteistä ja aikatauluista voi kysellä suoraan taksin kuljettajalta. Taksikyydit jatkuvat kuten ennen, bussia käytetään jos kyseisellä reitillä on reittiliikennettä. Taksifirmojen yhteystiedot löytyvät edersören kunnan verkkosivuilta. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Carina Hägg, puh Eläimet liikenteessä Liikenteessä liikkuminen vaatii oikeaa asennoitumista, yhteistyökykyä ja osaamista. Tieliikennelain 42 :n mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta. Vaikka laki velvoittaa heijastimen käyttöön, vain noin joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta. Hyvä näkyvyys on erittäin tärkeä silloin kun liikkuu tiellä eläimen kanssa. Muista varustaa sekä lemmikkisi että itsesi heijastimilla! Hevonen Hevosharrastuksen suosion kasvu merkitsee lisääntyvää hevosliikennettä. Autoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on otettava hevoset huomioon samoilla liikenneväylillä liikuttaessa. Hevonen voi säikähtäessään käyttäytyä arvaamattomasti. Ratsastettaessa maantiellä tulee käyttää sen oikeaa reunaa. Ratsastaminen tai hevosen taluttaminen on sallittua kevyen liikenteen väylällä ainoastaan silloin, kun kevyen liikenteen väylä on merkitty ratsastamisen sallivalla liikennemerkillä. Ratsastustietä saavat käyttää vain ratsastajat. Jos hevonen vetää vaunuja, kärryjä tai rekeä, se rinnastetaan ajoneuvoon. Hevosajoneuvolla liikkuminen kevyen liikenteen väylällä on kielletty, vaikka siellä sallittaisiin ratsastaminen. Hevosajoneuvolla ei myöskään saa liikkua ratsastustiellä. Usein ratsastaja on liikenteessä, koska hän on matkalla rauhalliselle ratsastustielle. Ratsastajan osaaminen, hevosen luonne, hyvä hoito ja varustus sekä tien valinta ja ajankohta vaikuttavat kaikki ratsastuksen turvallisuuteen. On hyvä muistaa, että hevonen on isompi eläin kuin hirvi. Laske vauhtia ja ole tarkkaavainen, kun kohtaat liikenteessä hevosen. Muista, että hevosen ratsastajana on usein lapsi tai nuori. Koira autossa Ihmiset, koirat ja tavarat sijoitetaan ja kiinnitetään autossa siten, että ne eivät häiritse kuljettajaa ajon aikana eivätkä aiheuta lisäriskejä kolaritilanteessa. Kuljettaja ei saa pitää lemmikkieläintä sylissään. Jos eläintä pidetään autossa irrallaan, se voi häiritä kuljettajaa ajon aikana. Tämä koskee myös muita lemmikkieläimiä kuin koiria, esim. kissoja. Kolarissa kaikki irrallaan oleva jatkaa matkaa samalla nopeudella kuin autolla oli ennen kolaria. Noin 30 kiloa painava koira on kolarissa vaarallinen ihmiselle, koska törmäystilanteessa koiran paino kasvaa yli 1000 kiloon. liikenneturvallisuustoimikunta (liikenneturvan tietolehti) edersören uimakoulut edersören kunnanosan uimakoulut järjestään Vilttorpetin uimarannalla , Kolpin päiväkodin rannalla sekä Lepplaksin lassenilla Aikataulut ja info kesälomaohjelmassa, joka jaetaan kaikille koululaisille. Lisätietoja antavat uimaopettajat Carolina Granfors, puh tai Emmelie Knutar, puh Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen Ähtävän kunnanosassa järjestetään uimakoulut Lappforsissa sekä Ala-Ähtävällä ja Ilmoituksia otetaan vastaan klo 9-13 Ala-Ähtävän Nasa-uimarannalla tai puh ja Vastaava uimaopettaja on Nina Gunell. urmossa järjestetään uimakoulut Narsin uimarannalla Yli-urmon lapsille aamupäivällä klo ja Ala-urmon lapsille iltapäivällä klo Ilmoittautuminen uimaopettajalle ensimmäisenä päivänä. Kuljetusta järjestetään, etra Thodin, fi, tai Therese Granvik antavat lisätietoja, puh , Aikataulut sekä lisätietoja kuljetuksesta, ryhmistä ja muusta tärkeästä saat Folkhälsanin verkkosivustolta, sommarsimskolor. Kuntavisa Kuinka hyvin tunnet oman kotikunnan? elaa edersörevisaa kunnan verkkosivuilla www. pedersore.fi. 8 pedersöre info pedersöre info

6 är Terj Kiisk 2 3km 2km Utterleden invigs 4 7km 5km 4km 3 6km Långvatten 8km 1km Lamabacka 1 9km 10km Hjulfors 5 Lappfors 12km 11km 13km Storfähusmossen 14km 15km Huvudsjön Ev 6 ijä rvi 16km 17km Särs 23km 9 18km 8 22km 21km 7 20km 24km 19km 25km Sexsjö 10 27km 26km Mosavatten 28km 29km Stenvatten 30km 31km 11 32km 33km 34km 35km 12 Dragsjön Nars 36km 37km 38km Ki eli ne n Saukonreitti vihitään käyttöön edersöre kommun har med stöd av ELY-centralen i Österbotten byggt vandringsleden Utterleden, som är ca 50 km lång och går mellan skidcentret i Lappfors och Lostenen i urmo. Arbetet påbörjades år 2011 och omfattar bl.a. byggande av 8 vindskydd, drygt 5 km spångar, ny Bockabro, ny stege vid Lostenen samt utplacering av ca 200 skyltar i terrängen. Ungefär 100 markägare berörs av projektet. Både kommunens anställda och olika entreprenörer har varit engagerade i projektet. Lördagen den 15 juni invigs den nya vandringsleden under högtidliga former. Utterleden binder samman flera av edersöres vackraste och mest natursköna områden på ett naturligt sätt. Vandringsleden går genom den mest glesbefolkade delen av kommunen och vandraren får njuta av orörd natur, rekreationsskogar och ren vildmark bestående av odikade myrar, små ödemarkssjöar, gammelskog och småkuperad bergsterräng. Vandringsledens sträckning går också flera kilometrar längs Esse å och urmo norra å. Längs åarna är djurlivet rikt och vandraren kan få syn på bland annat utter, flygekorre, sällsynta fåglar och älg. Trots att ett aktivt skogsbruk bedrivs nästan överallt går vandringsleden i ett rent vildmarksområde och i området finns flera värdefulla och speciella livsmiljöer. Vandringsledens namn, Utterleden, syftar på att uttern lever talrikt vid de vattendrag vandringsleden passerar. Sträckningen går från Lappfors skidstuga i Esse till Kiisk byahem, vidare till Hjulfors, Huvudsjö, Sexsjö, Nars och Vilobacka i Överpurmo. En lämplig dagsetapp är ca 15 kilometer, vilket betyder att Utterleden normalt kan vandras på tre dagar. Lämpliga delmål är då Lappfors-Huvudsjö-NarsVilobacka. Längs vandringsleden finns 8 vindskydd med eldstäder, där vandrarna kan övernatta eller bara stanna upp och grilla korv. Dessutom finns det en stor kåta vid Bockabron i Kiisk som är en av ledens vackraste platser samt ytterligare en rastplats vid Hjulforsen. Vid flera av rastplatserna finns det även utedass. Spångar har byggts över öppna myrar och blöta områden. Spångarna inte bara underlättar vandringen utan de möjliggör även besök på mycket natursköna platser såsom bl.a. de vackra ödemarkslika myrarna Gäddsjömossen och Skjorsmossen. Vandringsleden passerar även Lostenen, ett av Finlands största flyttblock och definitivt det ståtligaste. Lostenen är ett omtyckt besöksmål och servicen kring stenen har förbättrats med en ny stege, vindskydd och utedass. I närheten av vindskydden finns också bra tältplatser. Vid både Nars och Sexsjö finns fina simplatser och dessutom går det bra att simma i Esse å. Vi rekommenderar att man använder veden sparsamt vid vindskydden och hämtar hem skräpet själv. De som inte vill vandra hela leden kan mycket väl också gå kortare sträckor längs leden. Bra utgångspunkter för kortare vandringar är bl.a. Kiisk byahem, Huvudsjö, Sexsjö, Nars eller Lostenens parkering. Man kan också vandra den naturstig som finns vid Kiisk. Den 5 km långa naturstigen, Skaldernas stig, går i det mest natursköna området av Kiisk och längs naturstigen finns ett tiotal informationstavlor. å informationstavlorna finns dikter av det kända författarparet, Hjalmar Krokfors och Viola Renvall, som verkade som lärare vid Kiisk skola under flera år. Kartor och broschyrer finns bl.a. vid kommungården, biblioteken, byabutikerna och vid kommunens turistinfo, som betjänar vid Hotel olaris hela sommaren. 39km Kalisjön 13 40km 41km 42km 43km Överpurmo km Vilobacka 45km 46km 50km Hundbacka 47km 49km 10 44km 14 48km pedersöre info K o rte sjä N Officiell invigning av Utterleden Saukonreitin viralliset avajaiset vid Lappfors skidstuga lördag 15 juni 2013 kl Lappforsin hiihtotupa, lauantaina 15. kesäkuuta 2013 klo Öppningsceremoni med bandklippning resentation av vandringsleden: naturföretagare Mattias Kanckos Hornmusik Kaffeservering, korvförsäljning Avausseremonia ja nauhan leikkaus Vaelluspolun esittely: luontoyrittäjä Mattias Kanckos Torvisoittoa Kahvitarjoilu, makkaranmyynti Efter ceremonierna busstransport till Hjulfors och därifrån vandring längs Utterleden till Kiisk byahem eller till skidstugan. Busstransport från Kiisk till skidstugan för dem som inte vill gå hela vägen tillbaka. Seremonian jälkeen bussikuljetus Hjulforsiin, mistä kävely Kiiskiin tai hiihtotuvalle. Bussikuljetus Kiiskistä hiihtotuvalle kaikille, jotka eivät halua kävellä koko matkaa. Alla hjärtligt välkomna! Kaikki sydämellisesti tervetulleita! edersören kunta on ohjanmaan ELY-keskuksen tuella toteuttanut Saukonreitin vaelluspolun, n. 50 km pitkän vaelluspolun, joka alkaa Lappforsista ja päättyy urmoon. Rakentaminen alkoi vuonna 2011, ja se käsittää mm. 8 laavua, yli 5 km pitkospuita, uuden kävelysillan Ähtävänjoen yli (ns. Bockabron), uudet kierreportaat Ilveskivellä sekä n. 200 opastetta reitin varrella. Hanke on toteutettu sekä kunnan omalla työvoimalla että urakoitsijoilla. Uusi vaelluspolku vihitään käyttöön juhlallisin menoin lauantaina 15. kesäkuuta Saukonreitti kulkee edersören luonnonkauneimpiin lukeutuvien alueiden läpi. Reitin vaeltaja saa nähdä koskematonta luontoa, virkistysmetsiä ja puhdasta erämaata: ojittamattomia soita, pieniä erämaajärviä, aarnimetsää ja kumpuilevaa kalliomaastoa. Vaellusreitti myötäilee Ähtävänjokea ja urmonjoen pohjoisuomaa usean kilometrin matkalla. Jokivarsialueilla eläimistö on rikasta ja vaeltaja saattaa nähdä mm. saukkoja, liito-oravia, hirviä sekä harvinaisia lintulajeja. Vaelluspolun nimeksi valittiin Saukonreitti, koska reitin varrella olevissa vesistöissä asuu runsaasti saukkoja. Reitti kulkee Lappforsin hiihtotuvasta Kiiskin kylätalon sekä Hjulforsin, ääjärven, Sääksjärven ja Narsjärven kautta Yli-urmon Vilobackalle. Sopiva päiväetappi on n. 15 kilometriä, joten Saukonreitti voidaan normaalisti kulkea kolmessa päivässä. Sopivia osaetappeja ovat silloin Lappfors-ääjärvi-Nars-Vilobacka. Vaelluspolun varrella on 8 tulisijallista laavua, joissa vaeltajat voivat yöpyä tai pitää taukoja ja esim. grillata makkaraa. Lisäksi reitin luonnonkauneimpiin paikkoihin lukeutuvan Bockabron-sillan kohdalla on iso kota ja Hjulforsin kohdalla on toinen taukopaikka. Useimmilla taukopaikoilla on myös ulkokäymälä. Avosoiden ja kosteikkojen yli on rakennettu pitkospuut. itkospuut eivät pelkästään helpota liikkumista vaan ne mahdollistavat myös sen, että vaeltaja pääsee tutustumaan erittäin luonnonkauniisiin mutta vaikeapääsyisiin rämeihin, kuten esim. Gäddsjömossen ja Skjorsmossen,. Vaellusreitillä ohitetaan myös Ilveskivi, joka on Suomen suurimpia siirtolohkareita ja ehdottomasti komein niistä. Ilveskivi on suosittu käyntikohde, ja palveluja Ilveskiven alueella on nyt parannettu uudella kierreportaalla, laavulla ja ulkokäymälällä. Laavujen lähialueella on myös hyviä telttapaikkoja. Sekä Narsjärvi että Sääksjärvi ovat hyviä uimapaikkoja, lisäksi voi myös uida Ähtävänjoessa. Suosittelemme, että laavujen polttopuita käytetään säästeliäästi ja että vaeltaja itse kerää roskansa talteen ja vie ne mukanaan. Jos ei halua kävellä koko reittiä, voi myös valita lyhyempiä osuuksia siitä. Hyviä lähtöpaikkoja lyhyemmälle vaellukselle ovat esim. Kiisk, ääjärvi, Sääksjärvi, Nars tai Ilveskiven paikoitusalue. Kiiskin kylässä oleva 5 km pitkä luontopolku, Runoilijoiden polku, soveltuu myös sille, joka ei halua kävellä kovin pitkiä matkoja. Luontopolun varrella on kymmenkunta opastetaulua, joissa on otteita tunnetun kirjailijapariskunnan, Hjalmar Krokforsin ja Viola Renvallin, runoista. Karttoja ja esitteitä saa mm. kunnantalosta, kunnan kirjastoista, kyläkaupoista sekä kunnan matkailuinfosta, joka palvelee Hotelli olariksessa koko kesän. pedersöre info rvi S 1 km 11

7 Runsaasti kesätapahtumia edersören kylissä monica enqvist Kesä ja aurinko ja runsaasti kesätapahtumia edersöressä. Tässä joitakin poimintoja tämän kesän runsaasta tarjonnasta. Todelliseksi perinteeksi ovat muodostuneet käsityömarkkinat ännäisissä, jotka järjestetään tänä vuonna 26. kesäkuuta. Markkinoille tulee lähes 100 myyjää, kertoo ännäisten kyläneuvoston puheenjohtaja Carina Rönnlund. Carina painottaa, että kyseessä on koko perheen tapahtuma, ja siksi järjestetään myynnin ohella myös muuta ohjelmaa Työesittelyissä voi tutustua voin kirnuamiseen ja verkonkudontaan. Lapsille järjestetään kasvomaalausta ja palokunta tulee esittelemään paloautonsa. Lisäksi Mattias Kanckos on tehnyt luontonurkan, jossa voi oppia enemmän erilaisista linnunpöntöistä. ännäisten kyläneuvosto järjestää paljon muitakin tapahtumia kuin käsityömarkkinat, esim. Ankkalammen kesäjuhlan ja joulun avajaiset. Käsityömarkkinat ovat kuitenkin tavallaan vuoden kohokohta meille kyläneuvostossa, sanoo Carina. Kirppiskierros urmossa Lauantaina 6. heinäkuuta voi jälleen tehdä hienoja löytöjä, kun urmossa järjestetään kolmatta kertaa niin kutsuttu Loppisrace ( kirppiskierros ). Aiemmista vuosista poiketen tapahtuma järjestetään tänä vuonna yksipäiväisenä, mutta kahdentoista tunnin ajan, klo 10:stä klo 22:een. Useimmat haluavat kuitenkin tulla ensimmäisenä päivänä, sillä silloin voi tehdä parhaat löydöt, ja kauempaa tulleille vieraille on parempi, että meillä on vain yksi kirppispäivä kolmen sijasta, sanoo Aja Lund, joka pitää kirppiskierroksen ohjakset käsissään. Myyntipisteitä on lähes 40 kotipihalla ja lisäksi järjestetään Klackenin pihalla takakonttikirppis, jossa voi myydä tavaroitaan suoraan auton takakontista, jollei satu olemaan omaa pihaa, johon voi pystyttää myyntipöytää. Kirppiskierroksen idea on juuri siinä, että saa ajella tai pyöräillä ympäri ja käydä eri talojen pihoilla tutustumassa ihmisiin ja tekemässä löytöjä. Täällä maaseudulla on hauskaa järjestää jotain, joka vetää paljon ihmisiä myös kylän ulkopuolelta, Aja sanoo. Ennen kirppiskierrosta julkaistaan kartta, josta käy ilmi minkälaista tavaraa myyjillä on tarjolla. Ostaja voi näin suunnitella etukäteen, mihin hän haluaa lähteä. Ajan mielestä Kirppiskierros täyttää myös tärkeän sosiaalisen tehtävän, kuten kesätapahtumat yleensäkin. Monet etsivät varmaan sitä todellista löytöä, ja toivon, että kaikki ovat tyytyväisiä ostoksiinsa. Muistakaa kuitenkin, että Kirppiskierroksella yhtä tärkeää kuin löytöjen tekeminen on ihmisten kohtaaminen. aikallinen blues-festivaali Kun syksy alkaa hämärtyä, voi musiikin ystävä hakeutua Lappforsin tanssilavalle Essi Blues -juhlaan, joka järjestetään 7. syyskuuta. Tänä vuonna teemana on paikallisuus. Bellbottoms, suosittu yhtye Ähtävältä, esiintyy nyt taas yhdessä pelkästään Essi Bluesjuhlaa varten, sanoo puheenjohtaja Rune ettersson. Lisäksi kuullaan tietenkin myös itse Essi Blues, ja tulossa on myös useita muita artisteja, joita ei kuitenkaan tätä haastattelua tehtäessä ole vielä varattu. Essi Blues -juhla järjestetään nyt neljättä kertaa, ja Runen mielestä tapahtuma on löytänyt muotonsa. Aiempina vuosina juhlaan on tullut noin 300 henkilöä, ja järjestäjät toivovat vähintään saman verran tänä vuonna. Odotukset ovat korkealla. Musiikkilajit vaihtelevat rock n rollista bluesiin. Toivomme, että tapahtuma sopii moneen musiikkimakuun, sanoo Rune. Toivottavasti jokainen löytää kesän tapahtumakalenterista jotain omaan makuun sopivaa. Osallistumalla tapahtumiin tuette samalla paikallisia aatteellisia yhdistyksiä, jotka usein ovat tapahtumien järjestäjinä. Mukavaa ja tapahtumarikasta kesää kaikille! teksti: monica enqvist suomennos: carina wärn Kesäteatteria edersöressä Mitä olisi kesä ilman teatteria? Nyt pääset katsomaan suomenkielistä kesäteatteria kotinurkilla. Onnelan kesäteatteri Härmästä antaa vierailunäytännön edersören kesäteatterissa, joka sijaitsee Ålidenin museoalueella urmossa. Tämä on jo viides kesä kun edersöressä vierailee suomenkielinen teatteriesitys. Tänä kesänä Ålidenin teatterialueella on uusi ja suurempi katsomo. Tänä vuonna yleisö saa nauttia Maija-Liisa Isosompin kirjoittamasta näytelmästä Kunnon virkamiästä viärähän!. Ohjauksesta vastaa Aino Granlund. Onnelan kesäteatterin verkkosivuilla kirjoitetaan näytelmästä seuraavasti: Kunnon virkamiästä viärähän... Ja viärähänkin, niin että nuppa tutajaa. Tänä kesänä hän on menos vihiille. Jokinen on erelleen kunnon virkamiäs yhteespalavelupistees, johona on vähä nössö johtaja, työkaveriina on Seppo, Liisa ja Kaija, joka onkin ny Jokisen morsian. Ihan mukavastihan se häiren valamistelu sujuu ja polttarikkin tuloo läpikäytyä, vaikkei välttämättä ihan suunnitellusti toteurukkaan. Mutta sitte jo tulookin kapuloota rattahishin, kun muutamaa kuukautta takaperin tehty tyämatka Helesinkihin näyttää tuattanehen tulosta. Jokisen morsian Kaija ottaa asian niin raskahasti, että meinaa perua koko häät. Terapeuttiakin tarvitahan. Lisää hualta Jokiselle tuattaa äiteensä, jonka persoonallisuus on alakanu muuttua ilimiselevästi vapaampahan suuntahan. Äiti ei tartte enää rollaattoriakaan, vaan surffaaloo netis ja vastaaloo kummallisihin sähköpostiihin Jokisen varootteluusta hualimatta. Mahtaakohan Jokisemme James Bondin tapaan lopulta päästä seleville vesille ja elää loppuelämänsä onnellisena Kaijansa kanssa? Sitähän emme tiärä ennen kuin Onnelassa asiahan saarahan valaastusta. Esitys Ålidenin museoalueella tiistaina klo Lipun hinta on paikalla ostettuna 15 euroa, lapsille 7-15 vuotta 8 euroa. Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi. Hintaan sisältyy kahvitarjoilu väliajalla. Varaa lippusi ennakkoon viimeistään ännäisten pääkirjastosta, sillä ennakkoon varatun lipun hinta on vain 13 euroa, joka maksetaan esitykseen tultaessa. ääkirjasto on auki ma-ke klo 12-19, to klo ja pe klo 10-15, puh Maksu vain käteisellä! Lisätietoja, ajo-ohjeet jne. osoitteesta www. pedersore.fi/kulttuuri. Tervetuloa suomenkieliseen kesäteatteriin! ulrika stenmark kulttuuripäällikkö edersöre 2030: Vision Mål Strategi För att vara förberedd för vad framtiden för med sig låter kommunen uppgöra en strategisk helhetsgeneralplan för edersöre kommun med sikte mot år edersöre växer befolkningsmässigt och för att kommunen i framtiden ska utvecklas och bli en attraktiv plats att arbeta, bo och leva i, krävs en samlad visions- och målbild, en helhetssyn för kommunen. Syftet med en strategisk generalplan är alltså att allmänt styra servicen, markanvändningen och utvecklingen av samhällsstrukturen. Detta för att edersöre skall förbli en kommun som erbjuder Kunta haluaa valmistautua tulevaisuuden haasteisiin ja on siksi päättänyt laadittaa edersören kunnalle strategisen kokonaisyleiskaavan, joka tähtää vuoteen Kunnan väestömäärä kasvaa, ja jotta kuntamme tulevaisuudessakin kehittyisi ja säilyttäisi asemansa kuntana, jossa ihmiset haluavat työskennellä, asua ja elää, tarvitaan hallittu visio- ja tavoitekuva, eli kokonaissuunnitelma. Strategisen yleiskaavan tulee yleisellä tasolla ohjata yhteiskuntarakennetta ja maankäyttöä ja siihen kuuluvien palvelutoimintojen yhteensovittamista, jotta edersören kunta högklassig och lättillgänglig service även i framtiden. Den strategiska planen är tänkt att vara ett riktgivande instrument som skall utgöra ett stöd för beslutsfattandet i framtiden. lanen blir därmed inte styrande, utan istället visar den på alternativa utvecklingsmöjligheter. Ett förberedande arbete har pågått under början av år 2013 genom tillsättandet av arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har varit öppna för alla intresserade. Grupperna har arbetat utgående från teman såsom boende, service, utkomst, energi och infrastruktur pystyy jatkossakin tarjoamaan asukkailleen korkealaatuisia ja helposti saatavilla olevia palveluja. Strateginen yleiskaava on ohjaava väline, joka tukee päätöksentekoa ja näyttää vaihtoehtoisia kehitysmahdollisuuksia. Kaavan valmistelutyöt ovat jatkuneet tämän vuoden aikana niissä teematyöryhmissä, jotka valittiin viime vuoden loppupuolella. Työryhmät ovat olleet avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmät ovat työskennelleet tiettyjen teemojen, kuten palvelujen, asumisen, elinkeinoelämän ja toimeentulon, energian ja infrastruktuurin sekä edersöre 2030: Visio Tavoite Strategia kulttuurin ja virkistyksen, parissa. Kaikkien työryhmien tulokset esiteltiin seminaarissa 21. toukokuuta Seminaariin kutsuttiin innoittajaksi löytöretkeilijä ata Degerman. Strategisen yleiskaavan laadinta jatkuu edersören kunnassa vuoden 2014 alkuun saakka. Kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua työhön suunnittelun aikana lukemalla suunnitelmista kunnan verkkosivuilla tai käymällä kunnantalossa ja pyytämällä suunnittelua koskevat asiakirjat nähtäville. Suunnitteluprosessin aikana joitakin asiakirjoja laitetaan julkisesti nähtäville ja samt kultur och fritid. Ett seminarium har hållits den 21 maj 2013 där alla arbetsgruppers material har presenterats. Den inbjudna inspiratören till seminariet var upptäcktsresande ata Degerman. Arbetet med att sammanställa den strategiska generalplanen för edersöre kommun fortsätter till början av år Kommuninvånarna har möjlighet att ta del av arbetet under planeringens gång genom att läsa om planeringen på kommunens hemsida eller genom att göra ett besök vid kommungården och begära att få se handlingarna som rör planeringen. Under planeringsprocessen kommer även material att framläggas till påseende under en viss tid, vid dessa tillfällen kan kommuninvånare gärna lämna in synpunkter om planeringen. Sammanfattningsvis kan man säga att intresset för arbetet har varit stort och att det har aktiverat många förtroendevalda och kommuninvånare. Styrgruppen för den strategiska generalplaneringen kan därför presentera ett välutarbetat och omfattande material som kommer att utgöra grund för den fortsatta strategiplaneringen. isabella lund, projektledare silloin kuntalaiset saavat mielellään toimittaa meille mielipiteitään suunnittelusta. Tiivistäen voidaan todeta, että yleisön kiinnostus strategiatyötä kohtaan on ollut iso ja työhön on osallistunut sekä kunnan luottamushenkilöitä että muita kuntalaisia. Strategisen yleiskaavan ohjausryhmä on siksi saanut kokoon perusteellisen ja laajan aineiston, jonka pohjalta kunnan strategiatyö voi jatkua. isabella lund hankejohtaja 12 pedersöre info pedersöre info

8 ersonalförändringar inom tekniska verket Under året kommer ett flertal anställda inom tekniska verket att gå i pension vilket automatiskt betyder att ny personal behöver anställas. Alla de som nu går i pension har jobbat länge på sina respektive arbetsplatser. Erfarenheter och kunskaper går förlorade, vilket kan ställa till bekymmer innan de nyanställda har hunnit bli varma i kläderna. Samtidigt är det inte enbart till nackdel med personalbyten. Nya anställda tillför arbetsplatserna nya arbetsmetoder och tankesätt som framdels gagnar verksamheten på ett positivt sätt. Till ersättare för Carola Hermansson-Biström som kommer att gå i pension under våren har Lillemor Björkvik valts. Björkvik jobbar som kanslist på tekniska avdelningen och handhar bl.a. tomtansökningar, fakturering av arrendeavgifter samt sekreteraruppgifter för tekniska nämnden. Michael Sundqvist har valts till driftschef på maskindepån med början från den 2 maj. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. ansvar för skötsel och underhåll av kommunens avloppsanläggningar, att fungera som förman för underhållspersonal och att medverka i planering och nybyggnad. Sundqvist ersätter Stefan Hellund som har valts till vägbyggmästare från och med juni månad efter att nuvarande vägmästare Svante Löv tar ut sin semester för att sen gå i pension till hösten. Till vägmästarens ansvarsområden hör bl.a. byggande och underhåll av byggplanevägar samt koordinering av underhållet till enskilda vägar enligt avtal med väglagen. Fredrik Djupsjöbacka kommer att överta Ralf Häggbloms tjänst som biträdande fastighetschef när Ralf går på semester den 1 juli och därefter blir pensionär från augusti. Djupsjöbacka kommer att ha huvudansvaret för kommunens fastighetsbestånd gällande skolor, daghem, kommungård, kommunbyråer och servicehus mm. Till ersättare för Bjarne Forsman som går i pension till sommaren har Johan Rosengård valts. Rosengård börjar den 7 maj och kommer i huvudsak att jobba med underhåll och utvidgningar av avloppsnätet samt medverka vid underhåll och utbyggnad av övrig infrastruktur. Till tf. fastighetsskötare har eter Grön valts. Grön ersätter Stig Jansson som går i pension till sommaren. Grön kommer att ha ansvar för vissa fastigheter i Forsby, Bennäs och Sandsundområdet. Ett stort tack riktas till alla som troget tjänat kommunen under alla år och lycka till alla nyanställda. ingmar ek tekniska verkets chef Lillemor Björkvik eter Grön Stefan Hellund Johan Rosengård Fredrik Djupsjöbacka Henkilöstömuutoksia teknisessä virastossa Michael Sundqvist Teknisen viraston palveluksesta jää useita henkilöitä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana, ja näiden tilalle olemme palkanneet uutta työvoimaa. Kaikki, jotka nyt jäävät eläkkeelle, ovat työskennelleet pitkään samoissa tehtävissä. Heidän mukanansa häviää paljon kokemuksia ja tietoja, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia, ennen kuin heidän tilalleen valitut uudet henkilöt ovat ehtineet päästä tehtäviin sisään. Henkilöstövaihdokset merkitsevät työpaikalle myös myönteisiä muutoksia. Uudet työntekijät tuovat mukanaan työpaikalle uusia työmenetelmiä ja uusia ajatustapoja, joista on tulevaisuudessa paljon hyötyä toiminnalle. Teknisen viraston kanslisti Carola Hermansson-Biström jäi eläkkeelle keväällä, ja hänen tilalleen uudeksi kanslistiksi on valittu Lillemor Björkvik. Björkvik hoitaa mm. tonttihakemukset, vuokramaksujen laskutuksen ja teknisen lautakunnan sihteerin tehtävät. Michael Sundqvist on valittu konevarikon käyttöpäälliköksi 2. toukokuuta alkaen. Työtehtävät ovat mm. kunnan viemärilaitosten hoito ja kunnossapito, kunnossapitohenkilöstön esimiestehtävät ja osallistuminen suunnitteluun ja rakentamiseen. Sundqvist korvaa Stefan Hellundin, joka on valittu uudeksi tierakennusmestariksi kesäkuusta alkaen, kun nykyinen tiemestari Svante Löv jää kesälomalle ja alkaa sen jälkeen syksymmällä nauttia eläkepäivistä. Tiemestarin vastuualaan kuuluu mm. kaavateiden rakentaminen ja kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapidon järjestäminen tiekuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Fredrik Djupsjöbacka siirtyy apulaiskiinteistöpäällikön tehtäviin kun Ralf Häggblom jää kesälomalle 1. heinäkuuta ja sen jälkeen eläkkeelle. Djupsjöbackalla on päävastuu kunnan kiinteistöistä, esim. kouluista, päiväkodeista, kunnantalosta, kunnantoimistosta ja huoltotaloista jne. Johan Rosengård on valittu Bjarne Forsmanin seuraajaksi. Forsman jää eläkkeelle kesällä. Rosengård aloitti tehtävät 7. toukokuuta ja hänen työtehtäviinsä kuuluvat viemärilaitoksen kunnossapito- ja rakennustehtävät sekä osallistuminen muun infrastruktuurin kunnossapitoon ja rakentamiseen. eter Grön on valittu vt. kiinteistönhoitajaksi. Grön korvaa Stig Janssonin, joka jää kesällä eläkkeelle. Grönin vastuulla ovat Forsbyssä, ännäisissä ja Sandsundissa sijaitsevat kiinteistöt. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat uskollisesti palvelleet kuntaa monta vuotta, ja onnea kaikille uusille työntekijöille. ingmar ek teknisen viraston päällikkö Skyddsplan för grundvattenområden i edersöre Markborrningar på Sandåsens grundvattenområde. Borrare Eino Kuparinen och Lasse Kattilakoski som hjälpkarl. Maaperäkairausta Sandåsenin pohjavesialueella. Kairaajana Eino Kuparinen ja apumiehenä Lasse Kattilakoski. Suojelusuunnitelmahankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAK). Suunnitelmaa osarahoittavat edersören kunta sekä ietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kaupungit. ohjanmaan vesi ja ympäristö ry on toiminut projektin päämiehenä ja koordinaattorina ja Etelä-ohjanmaan ELY-keskus on toiminut valvojana ja asiantuntijana. Suojelusuunnitelman etenemisestä ja sisällöstä on työn aikana tiedotettu kuntien ja kaupunkien sekä eri eturyhmien edustajista koostuvalle ohjausryhmälle. ohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan pohjavesivarojen suojelun ja pohjavesialueiden edersören pohjavesialueiden suojelusuunnitelma maankäytön yhteensovittamisessa. Suojelusuunnitelmaan sisältyy 33 pohjavesialuetta, joista 12 sijaitsee edersören kunnan alueella. Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä on tehty maastotutkimukset kaikilla 33 pohjavesialueella, joissakin vedenottamoissa ja riskikohteissa on otettu vesinäytteet ja 4 pohjavesialueella on tehty maaperäkairauksia. Lisäksi on alueiden asukkaille lähetetty kyselylomakkeita, joilla on kerätty tietoa mm. öljysäiliöistä, jätevesijärjestelmistä ja maalämmöstä. Suojelusuunnitelmatyön tavoitteena on ollut kartuttaa tietoa alueen pohjavesitilanteesta sekä selventää pohjaveden suojelutarpeet. Suunnitelmaa käytetään työvälineenä maankäytön suunnittelussa ja se toimii apuvälineenä mm. asema- ja osayleiskaavojen laadinnassa ja kun viranomaiset käsittelevät ympäristönsuojelu-, maa-aines- tai kemikaalilainsäädännön perusteella tehtyjä lupahakemuksia ja ilmoitusasioita. Suunnitelmassa luetellaan pohjavesialueiden riskitekijät ja annetaan toiminnanharjoittajille ja maanomistajille ohjeet ja neuvot pohjaveden pilaantumisriskin vähentämiseksi. Riskitekijöinä on lueteltu mm. maa-ainesten ottamistoiminta, rakentaminen, tienpito ja liikenne, maatalous ja eläintenpito, metsätalous ja ojitus, muuntajat, rojektet med uppgörande av skyddsplanen har till stor del finansierats av Europiska regionala utvecklingsfonden (EURF 75 %) tillsammans med edersöre kommun och städerna Nykarleby och Jakobstad. Österbottens vatten och miljö rf har fungerat som projektutförare och koordinator medan Södra Österbottens ELY-central har fungerat som övervakare och sakkunnig. En styrgrupp bestående av representanter för kommun och städer samt olika intressegrupper har vid några möten informerats om skyddsplanens uppgörande och innehåll. Skyddsplanen för grundvattenområdena är en utredning och en anvisning som kommer att användas för samordnande av skyddet för grundvattenresurserna samt vattentäkter och markanvändningen på grundvattenområdena. I skyddsplanen ingår 33 grundvattenområden, av dem finns 12 st i edersöre kommun. Vid uppgörandet av skyddsplanen har utförts fältgranskningar vid alla 33 grundvattenområden, vattenprovtagningar har utförts vid några vattentäkter och riskobjekt samt markborrningar utförts vid 4 grundvattenområden. Även en förfrågan har sänts ut till alla bostadsfastigheter på områdena för att erhålla information om oljecisterner, avloppsvattensystem och jordvärme. Målet med uppgörandet av skyddsplanen är att öka informationen om områdets grundvattenförhållanden samt förtydliga grundvattnets skyddsbehov. lanen kommer även att utgöra ett arbetsredskap i markanvändningsplaneringen och kommer att fungera som hjälpmedel bl.a. vid uppgörande av detalj- och delgeneralplaner samt då myndigheterna behandlar tillståndsansökningar och anmälningar som görs på basis av miljöskydds-, marktäkts- och kemikalielagstiftningen. I skyddsplanen har man kartlagt riskfaktorerna på grundvattenområdena och ger även råd och anvisningar för verksamhetsidkare och markägare om hur man kan minska grundvattnets föroreningsrisk. Riskfaktorer som kartlagts och där åtgärdsanvisningar ges är marktäkter, bosättning, väghållning och trafik, jordbruk och djurhållning, skogsbruk och dikningar, befintliga transformatorer, avstjälpningsplats och nedskräpning, skjutbana, vindkraft, bränsledistribution och gravgård. I planen har man bedömt möjligheterna att restaurera grundvattendammarna som finns kvar efter avslutade marktäkter och även gjort upp preliminära restaureringsplaner för de viktigaste områdena. Skyddsplanen med kartbilagor kan läsas på edersöre kommuns hemsida (sök under Aktuellt). sonja sundqvist-pellinen miljövårdssekreterare kaatopaikat ja roskaantuminen, ampumaradat, tuulivoima, polttoainejakelu ja hautausmaat. Suunnitelmassa on arvioitu mahdollisuuksia pohjavesilampien kunnostamiseen maa-ainesten ottamistoiminnan päätyttyä ja myös laadittu alustavia kunnostussuunnitelmia tärkeimmille alueille. Suojelusuunnitelmaan ja sen karttaliitteisiin voit tutustua edersören kunnan verkkosivustolla julkaistun linkin kautta (ks. Uutiset). sonja sundqvist-pellinen ympäristönsuojelusihteeri 14 pedersöre info pedersöre info

9 Lepplax utlåningsstation Måndagen 17.6 händer det! Då öppnar biblioteket i nya utrymmen i Lepplax. Vi bjuder på kaffe med dopp dagen till ära! Njut av sommaren och läs! Nauti kesästä ja lue! Vi får ett mycket synligare läge på skolområdet, från parkeringsplatsen är det lätt att få syn på den välkomnande entrén och barnavdelningens rundade fönster. Inne i biblioteket ser mycket ut som förr, men där finns en del nya färgklickar i form av fåtöljer och sittdynor. Rummet kommer också i fortsättningen att vara i samanvändning av skolan och biblioteket. Nästan tre fjärdedelar av utlåningen i Lepplax består av barnböcker, skoleleverna är flitiga låntagare. Nu tillkommer dessutom daghemsbarnen. Vi räknar alltså med att barnen också i fortsättningen kommer att vara den största gruppen biblioteksanvändare. Därför får också barnen den synligaste platsen i biblioteket. Också vad gäller öppethållningen kommer barnen att få mer utrymme i och med att vi fr.o.m. hösten kommer att ha mer öppet under Lepplaksin lainausasema Maanantaina 17.6 tapahtuu! Silloin kirjasto Lepplaksin lainausasema avaa uusissa tiloissa. äivän kunniaksi kirjasto tarjoaa kahvia ja pullaa. Kirjaston näkyvyys koulualueella paranee, sillä nyt on paikoitusalueelta helppo havaita kävijöitä kutsuva sisäänkäynti ja lastenosaston ikkunoiden pyöreät muodot. Kirjastossa näyttää hyvin pitkälti samalta kuin ennen, mutta siellä on joitakin uusia väripilkkuja, mm. nojatuoleja ja istuintyynyjä. Huone on jatkossakin koulun ja kirjaston yhteiskäytössä. Lähes kolme neljäsosaa Lepplaksin lainausaseman lainoista on lastenkirjoja, sillä koululaiset ovat ahkeria lainaajia. Nyt tulee uusia lainaajia myös kylän uudesta päiväkodista. Ennakoimme siis, että lapset muodostavat jatkossakin enemmistön kirjaston käyttäjistä. edersöre kommunbibliotek Öppethållningstider Alla bibliotek förutom huvudbiblioteket är stängda Bibliotek Kirjast0 Huvudbiblioteket, Bennäs ääkirjasto, ännäinen skoltid på onsdagar. Kvällsöppet flyttar till tisdag. Under sommaren har vi öppet måndagar Välkomna! solveig lund bibliotekschef Siksi lapset saavat myös kirjaston näkyvimmän paikan. Myös aukiolon suhteen otamme lapset huomioon siten, että meillä on syksystä alkaen enemmän aukioloa kouluaikana keskiviikkoisin. Iltaaukiolo siirretään tiistaiksi. Kesällä Lepplaksin lainausasema on auki maanantaisin klo Tervetuloa! solveig lund kirjastopäällikkö Måndag Maanantai Tisdag Tiistai edersören kunnankirjasto Aukioloajat Kaikki kirjastot paitsi pääkirjasto ovat suljettuja Onsdag Keskiviikko Gilla bibban En liten blogg om böcker Biblioteket har öppnat sin tonårssida Gilla bibban på nätet. Här finns information om bibliotekets service för ungdomar samlat. Bokbloggen för unga har också kommit igång. Bella och Atte, Gabriella Victorzon och Astrid Vesterbacka bloggar om böcker i En liten blogg om böcker. De skriver recensioner och ger lästips, du kan kommentera och diskutera! Bloggen hittar du under adressen blogspot.fi/ eller via bibliotekets hemsida biblioteket > Gilla bibban. Bloggen stöds av Biblioteket och Medborgarinstitutet Torsdag Torstai gun engström biblioteksfunktionär Fredag erjantai Kyrkoby Kirkonkylä Kållby Kolppi Lappfors Lepplax urmo Sundby Ytteresse Ala-Ähtävä Överesse Yli-Ähtävä Estradskolan tar emot nya elever edersöre MI:s Estradskola, som startade hösten 2012 i Lövis (Lövö f.d.skola), tar i höst in nya studerande. Här får du som är år lära dig musik och sång. Du får undervisning i något av instrumenten elgitarr, elbas, trummor, piano/ keyboard eller sång. Tillsammans med andra elever i Estradskolan kommer du att bilda band med inriktning på rytm-, pop- och rockmusik. I studierna ingår helheterna instrumentundervisning, spelning i band och teori (notkännedom, musikkännedom, pop- och rockstilar genom tiderna, m.m.) Under hösten startar eleverna med enskild instrumentundervisning 30 min./ vecka och på vårterminen bildas banden och teoriundervisningen börjar. Att vara med och ordna konserter och projekt hör också till verksamheten. Anmälningar till Estradskolan börjar tas emot den 26 augusti på Höstens nya mi-kurser edersöre MI:s nya programhäfte utkommer fredagen den 23 augusti och postas till alla hushåll i kommunen. rogramhäftet kommer också att kunna avhämtas på biblioteken i nejden. Det är förhandsanmälning till alla kurser och anmälningar börjar tas emot från och med måndagen den Man kan anmäla sig via anmälningssystemet på internet via fi/mi eller genom att ringa till MI-kansliet. Kursnyheter i höst är till exempel en kurs i japanska, iad-studiecirkel, Utterledenvandring, löpskola, Zumba Gold, Retro - sy nytt av gamla tyger, sy väskor/börsar/penaler, rosor av papperssnören med mera. tel , eller (ej nätanmälan). Antalet nybörjarplatser är begränsade. Meddela när du anmäler dig vilket Seniorernas Hälsodag ordnades i år för första gången på våren, den 13 april. Dagen startade i Sursik auditorium med en förläsning av Christoph Treier, och fortsatte sedan med möjlighet att pröva på olika fysiska aktiviteter i Sportis-hallen. Nyheterna för året var Zumba Gold och Zumba Chair. Zumba Gold är den populära dansmotionsformen Zumba anpassad för äldre motionärer. Zumba Chair är anpassad för motionärer sittande på stol. Gamla godingar var bl.a. bollspelet Boccia, krafthallsträning, käppgymnastik, seniorgymnastik, balans- och muskeltest. Yrkesakademins elever stod till tjänst och kollade blodsocker och blodtryck på alla som ville. Och det var många som ville! Ett femtiotal seniorer och motionärer deltog i dagen. instrument du vill ha som ditt huvudämne. När du anmält dig till Estradskolan kan du samtidigt börja studera enligt läroplanen för Seniorernas Hälsodag grundläggande konstundervisning i musik. När du gått 500 timmar (ca 6 år) enligt läroplanen får du betyg över utbildningen. OBS! Dag före helg stänger vi kl HUOM! yhäpäivää edeltävänä päivänä suljemme klo pedersöre info pedersöre info

10 Bostadslån för unga För att stöda ungdomars anskaffning av första bostad beviljar edersöre kommun bostadslån till unga, för byggande eller köp/renovering av egnahemshus samt för köp av aktielägenhet inom edersöre kommun. Lånet beviljas för första bostaden. Lånets maximibelopp utgör euro. Lånetiden är högst 15 år. Räntan är bunden till grundräntan. För tiden är räntan 0,75 %. Lån kan sökas utan särskild ansökningstid. Lån beviljas årligen i februari, juni och oktober. Närmare information och ansökningsblanketter: edersöre kommun, byråsekreterare Viola Korkea-aho, tel Studerande Du som är skriven i edersöre och studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola, kom ihåg att söka stipendium från kommunen! Ansökan för höstterminen 2013 inlämnas senast Tilläggsuppgifter Opiskelija Sinä, joka olet kirjoilla edersöressä ja opiskelet päätoimisesti yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa: muista hakea kunnalta apurahaa! Syyslukukauden 2013 hakuaika päättyy Lisätietoja www. pedersore.fi > Lapset ja nuoret. Nuorten asuntolainat hakan.pdf :52:43 Nuoret voivat hakea kunnalta lainaa edersören kunnan alueella tapahtuvaa omakotitalon rakentamista tai ostamista/korjausta varten taikka osakehuoneiston ostamista varten. Lainaa myönnetään ensiasuntoon. Lainan enimmäismäärä on euroa. Laina-aika on enintään 15 vuotta. Korko on sidottu peruskorkoon, ja ajalla se on 0,75 %. Lainaa voi hakea ilman erityistä hakuaikaa. Lainaa myönnetään vuosittain helmi-, kesä- ja lokakuussa. Lisätietoja ja hakulomakkeita: edersören kunta, toimistosihteeri Viola Korkea-aho, puh C M Y CM MY CY CMY K 50 Wallendahls orkester med Håkan Streng lördagen den 14 sept kl i Kållby samlingshus I behov av hyresbostad? Vänd dig till oss och fråga om dagsläget. Det finns hyresbostäder i alla kommundelar. Observera att vi även hyr ut färdigt möblerade lägenheter i Vallbo-husen i Edsevö. Besök även vår hemsida, där finns uppgifter om våra hyresbostäder! Byråsekreterare Viola Korkea-aho, tel Fastighetschef Kjell Gripenberg, tel Tarvitsetko vuokra-asuntoa? Meiltä voi tiedustella asuntotilannetta, meillä on vuokra-asuntoja kaikissa kunnanosissa. Tarjoamme myös valmiiksi kalustettuja huoneistoja Vallbo-taloissa Edsevössä. Käy kotisivullamme, sieltä saat tietoja vuokra-asunnoistamme! Toimistosihteeri Viola Korkea-aho, puh Kiinteistöpäällikkö Kjell Gripenberg, puh Den traditionella hantverkarmarknaden onsdag kl vid Ankdammen i Bennäs, Mjölvägen 7 Biblioteket öppet till Försäljning av avskrivna böcker vid entrén. Laxsoppa, bröd och dryck 6, barn under 12 år 3 Serveras på området Lilian ettersson-smeds kärnar smör. Kaj-Erik Nyqvist monterar nät på gammaldags vis vid Ankdammen. Artis medlemsutställning i biblioteket Medlemmar på plats. Ca 100 försäljare Arrangör Bennäs Byaråd r.f. och Kulturavdelningen i edersöre krysset krysset osta lösningen till edersöre kommun, Skrufvilagatan 2, Bennäs. Märk kuvertet Krysset. Ditt svar vill vi ha senast den 26 juni De tre först öppnade rätta lösningarna belönas. Vinnare i krysset 1/2013 var Christel Lillqvist från Sandsund, Kjell Nygård från Sandsund och Kerstin Löfholm från Jakobstad. Grattis till vinnarna! Namn: Adress: ostadress: Britt-Marie Andtfolk 18 pedersöre info pedersöre info

11 Det händer i edersöre edersöressä tapahtuu JUNI KESÄKUU 9.6 Mysinge Cup i Bennäs Gestalter ur folktron, en utställning i naturen vid Skaldernas stig. Start från Kisk byagård i Lappfors. Kansanuskon hahmoja, installaatio luonnossa. Runoilijoiden polku, Lappfors. Lähtöpaikka Kiisk byagård Hantverkarmarknaden i Bennäs kl Käsityömarkkinat ännäisissä klo remiär för edersöre Teater: Ronja Rövardotter kl vid Åliden i urmo. Föreställningar ända till Markoolio och Linda Bengtzing vid Klacken i Lillby JULI HEINÄKUU Utställning på Akkatalo i Katternö: Eivor Nybäck och Ulla Källman. Alla dagar kl Loppisrace i urmo kl / Kirppiskierros urmossa klo Esse Vattenfestival Esse Run kl Hantverkarmarknad vid Fornstugan i Esse Katternö Ice-camp, AW Arena, Bennäs Barnens kalasturné i Essegården Sommarfest vid lassen i Lepplax kl Kunnon virkamiästä viärähän. Onnelan kesäteatterin vierailunäytäntö. Åliden, urmo klo AUGUSTI ELOKUU 1.8 Sommarsamling med program och arbetsdemonstrationer på Fagerbacka Fäbodställe i urmo Sommarkväll vid Ankdammen i Bennäs. rogram och servering Vattenfall Cup final. SETEMBER SYYSKUU 2.9 Utställning vid biblioteket i Bennäs: Jan Björk, fotografier. 7.9 Höstmarknad i Kållby vid Samlingshuset. Syysmarkkinat, Kolpin nuorisoseurantalo. 7.9 Essi Blues fest, Lappfors paviljong Håkan Streng 50 år med i svängen. Kållby samlingshus Må bra dag, Sursik skolområde i Bennäs. OKTOBER LOKAKUU Nils Karlsson yssling i Essegården & urmogården: teater för små barn Wasa Teater på turné NOVEMBER MARRASKUU IK Falkens julmarknad, Sursik skola / Joulumarkkinat, Sursik skola. Sommarens danser 8.6 Ytteresse danspaviljong: Nilzons 15.6 Lappfors paviljong: Gents 22.6 Klacken: Nilzons & Online Band 29.6 Ytteresse paviljong: San Marino och Linda 29.6 Klacken: Markoolio och Linda Bengtzing 13.7 Lappfors paviljong: Carisma 21.7 Klacken: San Marino och Linda Ytteresse paviljong: Tommys 17.8 Klacken: Fernandoz 24.8 Forsby: spelmansdans 14.9 Ytteresse danspaviljong: Carisma

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen.

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Eskilstuna december 2012 Hej alla elever och föräldrar! Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Stängningsdagar.

Läs mer

PALLIATIVA POLIKLINIKEN

PALLIATIVA POLIKLINIKEN PALLIATIVA POLIKLINIKEN Palliativa poliklinikens verksamhet har som avsikt att ge hjälp med en symtomatisk samt heltäckande vård då när sjukdomen ej mera går att bota. Detta betyder smärt- samt symtomlindring,

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden rakentaminen on edennyt vesilupien hakuvaiheeseen. Myös lohikalojen palauttamiseksi ja raakkujen tulevaisuuden

Läs mer

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt BIO FIX UDERSÖKIG 1. Allmänt Enkäten har förverkligats som webbenkät under tiden 15.1 15.4.213 samt som pappersenkät vid Bio Fix filmvisningar under samma period. Syftet med enkäten är i första hand att

Läs mer

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA HAUTAOHOITORAHASTO GRAVVÅRDSFONDEN HINNASTO 2014 PRISLISTA HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 102 105 2 5,0 m 2 136 138 3 7,5

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET

Läs mer

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 Kort sammandrag av gruppverkstäder / Ryhmätyöpajojen lyhyt yhteenveto En ideal arbetsmiljö / Ihannetyöympäristö Assistent / Avustaja överlärare

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2015 Pedersöre info I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Utredningar, reformer och stabilitet När vi nu har kommit en

Läs mer

START FRÅN SANDPLANEN KL CYKELRUTTERNA 7, 20, 35 KM - STARTAVGIFT 2/4 - INKL. SAFT, GRILLKORV OCH DIPLOM

START FRÅN SANDPLANEN KL CYKELRUTTERNA 7, 20, 35 KM - STARTAVGIFT 2/4 - INKL. SAFT, GRILLKORV OCH DIPLOM Hej! Visst är det härligt då dagarna blir längre och solen och ljuset ger energi till oss alla! Vi hoppas att DU också är full med energi och kommer att ta del av de evenemang som sommaren kommer med!

Läs mer

Inledning. En historisk tillbakablick. Nuläget. Befolkning. Språkfördelning. Geografiskt läge. Markanvändning. Offentlig service

Inledning. En historisk tillbakablick. Nuläget. Befolkning. Språkfördelning. Geografiskt läge. Markanvändning. Offentlig service Lappfors byaplan Innehåll Sida Inledning 3 En historisk tillbakablick 3 Nuläget 3 Befolkning 3 Språkfördelning 3 Geografiskt läge 4 Markanvändning 5 Offentlig service 6 Företagande i Lappfors 6 Verksamma

Läs mer

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA!

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1 Enkät vid September Open Företagsmässan 14.9.2013 Svaren på enkäten: 163 st TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1) Vilken fråga är den viktigaste för Kimitoön just nu, enligt dig? Mikä

Läs mer

Hela veckans program är gratis om inget annat anges!

Hela veckans program är gratis om inget annat anges! MÅNDAG: 23.6 13-15 En dag läng Sinnenas stig, Pedersheim. Åk häst och kärra, hästskoning. Alla är välkomna, oberoende ålder! OBS evenemanget flyttat till 30.6 kl. 13-15! 16-20 Fotoutställning och café

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Elevenkät 2015 till elever i klass 3, 6 och 9 Nätenkäten verkställdes i maj 2015 Eleverna ställdes frågor om skolresan, upplevda farosituationer,

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016 Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto Asemakaavan ja tonttijaonmuutoksista perittävät maksut 1 (4) Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1 Astuu voimaan: 1.1.2016 1. Asemakaavamuutoksista

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tärkeää tietoa Twinhip Vet.- pastasta. Lue se huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä eläinlääkäriisi

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Pedersöre info. Purmobor i själ och hjärta. Juuret syvällä kotikylän mullassa. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Purmobor i själ och hjärta. Juuret syvällä kotikylän mullassa. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 2 2015 Pedersöre info Purmobor i själ och hjärta Juuret syvällä kotikylän mullassa Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti En händelserik vinter och vår Det har varit en intensiv

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. Norra Sibbo Ungdomsförening rf. www.norrasibbouf.fi Hej! Då senaste Byablad skrevs var vi mitt uppe i förberedelserna för den 21:e Höstdansen. Eftersom dansen är ett stort evenemang för en förening som

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Januari 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Kristin Sundqvist-Strandin

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta

PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta 27.10.2015 1 Sammanträdestid: Kokousaika: Sammanträdesplats: Kokouspaikka: Beslutande / Päättäjät Tisdagen den 27 oktober 2015, kl. 18.30-20.30 Tiistaina 27. lokakuuta 2015, klo 18.30-20.30 Kommungården,

Läs mer

RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ

RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ 22.9.2017 Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Läs mer

Pedersöre info. Med glesbygden som mittpunkt. Syrjäseutu keskipisteenä. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Med glesbygden som mittpunkt. Syrjäseutu keskipisteenä. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2016 Pedersöre info Med glesbygden som mittpunkt Syrjäseutu keskipisteenä Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Med sikte på reformer Det enda bestående är förändring,

Läs mer

BYAVERKSAMHET. Henrik Hausen Byaombudsman Salo stad Tidigare i Södra Savolax ( )

BYAVERKSAMHET. Henrik Hausen Byaombudsman Salo stad Tidigare i Södra Savolax ( ) BYAVERKSAMHET Henrik Hausen Byaombudsman Salo stad henrik.hausen@salo.fi Tidigare i Södra Savolax (2003-2013) LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD Finländarnas inställning till landsbygden är positiv Betydligt fler

Läs mer

Pedersöre info. Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 2 2014 Pedersöre info Byn i miniatyr knyts ihop Pienoiskylä yleisön nähtäväksi Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategiskt engagemang Kommunfullmäktige i Pedersöre

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. Norra Sibbo Ungdomsförening rf. www.norrasibbouf.fi 2 / 2017 Hej på er alla! Vintern har gått över till vår och det är dags för årets andra Byablad! Nu tar vi sikte på vårens program, det blir en del bekant

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

Pedersöre info. Nu stannar tåget vid f örnyad perrong. Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille

Pedersöre info. Nu stannar tåget vid f örnyad perrong. Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille 1 2014 Pedersöre info Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille Nu stannar tåget vid f örnyad perrong Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Framåt i positiv anda I dessa tider

Läs mer

Verbien taivutuksesta

Verbien taivutuksesta Verbien taivutuksesta Näin tunnistat verbien tempusmuodot INFINITIIVI eli perusmuoto: päättyy a:han (tai joskus muuhun vokaaliin), käytetään apuverbin tai att-partikkelin yhteydessä. Jag kan studera. Jag

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3 1(5) Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3 INSTRUKTIONER (se ordlistan nedan) Skriv ett sakligt debattinlägg (mielipidekirjoitus) eller en saklig argumenterande uppsats.

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. Norra Sibbo Ungdomsförening rf. www.norrasibbouf.fi 1 / 2017 Hej på er! Välkommen till ett nytt år med NSU, året då Finland fyller 100 år och NSU 115 år! Årets verksamhetsplan är fylld med många aktiviteter

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING Krea tas senast 1 vecka före undersökningen och får vara högst

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016 Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016 www.norrasibbouf.fi 1 Hej på er! Välkommen till ett nytt år med NSU! Årets verksamhetsplan är fylld med många aktiviteter i flera olika intresseriktningar och det

Läs mer

ROLLEN PUUHAKIRJA ROLLES PYSSELBOK

ROLLEN PUUHAKIRJA ROLLES PYSSELBOK ROLLEN PUUHAKIRJA ROLLES PYSSELBOK Ala-asteikäisille koululaisille För barn i lågstadieåldern 11/2015 Rosk n Roll Oy Ab www.rosknroll.fi Hei! Olen Rolle, kierrätyshiiri ja työskentelen Lohjalla Munkkaan

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu Inbjudan Botnia-Atlanticas årskonferens 2013 Kutsu Botnia-Atlantican vuosikonferenssi 2013 Anmäl er till konferensen till info@botnia-atlantica.eu senast 30 augusti. I samband med anmälan önskar vi också

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

21.2.2007 31.12.2007

21.2.2007 31.12.2007 Färjtidtabeller för Skärgårdsvägen FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN Saaristotien lautta-aikataulut SAARISTOTIEN 4.10.12 LAUTTA-AIKATAULUT - 31.12.12 21.2.07 31.12.07 FÖRÄNDRING I TIDTABELLEN AIKATAULUMUUTOS

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-05-11 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-513 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Organisering av finskt förvaltningsområde

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

KUTSU PALOKUNTANAIS- JA NUORISOTYÖN SYYSOPINTOPÄIVILLE 26.-27.10.2013 VUOKATTIIN

KUTSU PALOKUNTANAIS- JA NUORISOTYÖN SYYSOPINTOPÄIVILLE 26.-27.10.2013 VUOKATTIIN KUTSU PALOKUNTANAIS- JA NUORISOTYÖN SYYSOPINTOPÄIVILLE 26.-27.10.2013 VUOKATTIIN Tervetuloa palokuntanais- ja nuorisotyön syysopintopäiville Vuokattiin. Opintopäivät ovat avoimet kaikille nais- ja nuorisotyön

Läs mer

Leader Pohjanmaa

Leader Pohjanmaa Leader Pohjanmaa 13.6.2016 Leader erityispiirteet Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Leader-periaatteet: paikallisuus, läheisyys, kumppanuus Suomessa 55 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI www.topptrim.fi Glatt spelhumör på de Röda båtarna! Östersjöns gladaste flotta hälsar alla grupper

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Tardak vet 10 mg/ml injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

VASA HUNDUTSTÄLLNING - 25 år

VASA HUNDUTSTÄLLNING - 25 år VASA HUNDUTSTÄLLNING - 25 år År 1988 bildade Vasa Hundklubb, Vasa Kennelförening, Kvarkens Retrievers och Österbottens Älghundklubb en arrangörsgrupp under samlingsnamnet Vasa Hundutställning, för arrangemang

Läs mer

un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme #vågafinska-viikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa.

un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme #vågafinska-viikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa. K un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme vågafinskaviikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa. Esitimme kysymyksen Uskallatko sinä puhua suomea Ruotsissa? radiossa

Läs mer

ÖPPNA NATIONELLA VIKINGSIMMET 2014 4.-5.10.2014

ÖPPNA NATIONELLA VIKINGSIMMET 2014 4.-5.10.2014 Tävlingsinbjudan ÖPPNA NATIONELLA VIKINGSIMMET 2014 4.-5.10.2014 Tävlingen arrangeras av IF Ålands simutskott, i samarbete med Viking Line/Mariehamn, på Mariebad (8x25 m, el-tidtagning Adress: Österleden

Läs mer

Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten

Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten Tornionjoen vesiparlamentti Tornedalens vattenparlament Äkäslompolo 26.10.2012 2 TUKES SÄKERHETS- OCH KEMIKALIEVERKET Nationell övervakningsmyndighet

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS toukokuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus on luettavissa

Läs mer

VINDKRAFT, DISKUSSION OCH FAKTA , Villa Lande TUULIVOIMA YLEINEN KESKUSTELU. Lars Nummelin, Åke Lindeberg

VINDKRAFT, DISKUSSION OCH FAKTA , Villa Lande TUULIVOIMA YLEINEN KESKUSTELU. Lars Nummelin, Åke Lindeberg VINDKRAFT, DISKUSSION OCH FAKTA 25.10.2011, Villa Lande TUULIVOIMA YLEINEN KESKUSTELU Lars Nummelin, Åke Lindeberg Innehåll - Sisältö Utgångsläge Lähtötilanne Nuläge Nykytilanne Planprocessen Kaavoitusprosessi

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg 1 Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg Motivera din åsikt i ett sakligt debattinlägg eller i saklig argumenterande uppsats. Skriv drygt 150 ord (max. 200) och lämna in texten

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Peruskoulun matematiikkakilpailu

Peruskoulun matematiikkakilpailu Peruskoulun matematiikkakilpailu 6.11.2013 Työskentelyaika 50 minuuttia. Laskinta ei saa käyttää. Muista perustelut! Perustele laskulausekkeella, piirroksella tai selityksellä. Tehtävät 1-3 tehdään tehtäväpaperiin,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

Skrivuppgift 1 E-post

Skrivuppgift 1 E-post Skrivuppgift 1 E-post STRUKTUR FÖR ETT E-POSTMEDDELANDE A) RUBRIK Försök att alltid ha en relevant, konkret och informativ titel på ärenderaden. För att läsaren ska slippa öppna ett brev kan mycket korta

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Omistajanvaihdosilta Ägarskifteskväll

Omistajanvaihdosilta Ägarskifteskväll Omistajanvaihdosilta Ägarskifteskväll 27.11.2017 Omistajavaihdostilanne Suomessa Suomessa on paljon yrityksiä, jotka etsivät jatkajia toiminnalleen Kolmasosa yrittäjistä on yli 55 vuotiaita ja Noin 78

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Joulukuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50

Läs mer

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi I dessa tider är det lugnande att vara kund i en bank som står på egna ben. Näinä aikoina on rauhoittavaa olla asiakkaana pankissa, joka pärjää omillaan. Som kund eller ägarkund hos andelsbanken kan du

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Nappitiikerit Knapptigrarna Tapahtumat 2011 Evenemang

Nappitiikerit Knapptigrarna Tapahtumat 2011 Evenemang Toukokuu 2011 Pe 13.5. Floran päivä, klo 18-20 Virkataan ja huovutetaan kukkia. Ohjaajina: Terese ja Alexander Norrvik Ennakkoilm. viim. ke 11.5. La 14.5. klo 16-18 Viirilippunauhat! Paperiaskartelu lapsille

Läs mer

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi Ärende: Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Sibbo Naturskyddare Sipoon Luonnonsuojelijat rf har bekantat sig med utkastet till Utredning om kulturmiljöer

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

Virtuell nordistik flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation

Virtuell nordistik flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation Virtuell nordistik flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation Oulun yliopiston ruotsin oppiaineen monimuotohanke lukuvuonna 2002-2003 Riitta Kosunen & Kristiina Suikkari Lähtökohta Opetuksen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Cartrophen vet. 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 250 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje

Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje Tillsammans skapar vi livsglädje! Vårt mål är att få dig som är äldre att aktivera dig så att du fortsätter att känna dig delaktig i samhällslivet. Vi

Läs mer

Jos sie halvat seurata Stinaa löytämhään aartheen niin tehe näin: (Om du vill följa Stina till att finna skatten så gör så här:)

Jos sie halvat seurata Stinaa löytämhään aartheen niin tehe näin: (Om du vill följa Stina till att finna skatten så gör så här:) Aare (Skatten) Stina oli lapsesta saakka tietäny ette hän yhtenä päivänä löytää yhen aartheen. (Stina hade ända från barnsben vetat att hon skulle en dag finna en skatt). Monet tuulet ja tuiskut se oli

Läs mer

CLIL - kielirikasteena CLIL språkstimulerande arbetssätt. PeD Mikaela Björklund, Åbo Akademi enorssi

CLIL - kielirikasteena CLIL språkstimulerande arbetssätt. PeD Mikaela Björklund, Åbo Akademi enorssi CLIL - kielirikasteena CLIL språkstimulerande arbetssätt PeD Mikaela Björklund, Åbo Akademi enorssi 28.4.2017 Innehåll Vårt uppdrag som lärare och lärarutbildare Vad är CLIL Läraren som flerspråkig modell

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

NIMI: 3. Käännä lauseet ruotsiksi laittamalla sulkeissa olevat sanat oikeaan järjestykseen.

NIMI: 3. Käännä lauseet ruotsiksi laittamalla sulkeissa olevat sanat oikeaan järjestykseen. 0BRuotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta. NIMI: 1. Täydennä vihjeen mukaan lauseen vaatima pronominin muoto. Matglada ungdomar När Lasse flyttade hemifrån, måste 1. (hän) själv börja köpa och laga

Läs mer

Nikkilän sydämen laajennus - Nickby hjärtas utvidgning

Nikkilän sydämen laajennus - Nickby hjärtas utvidgning Nikkilän sydämen laajennus - Nickby hjärtas utvidgning Koulujen oppilaskuntien kannanotot vaihtoehtoihin. Skolornas elevkårers ställningstaganden till de olika alternativen. Vaihtoehto 1/Alternativ 1 -

Läs mer