TRE KRONORS Hockeyskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRE KRONORS Hockeyskola"

Transkript

1 1 Varför Ishockey för flickor? Traditionellt sett pratas det om att flickor är mest intresserade av smink, dans och dockor. Så må det fortfarande vara för vissa, men bilden har ändrats. I en undersökning som presenterats i Forskning & Framsteg om vad ungdomar vill lära sig mer om, ligger saker som handlar om träning, kroppen, kost och att må bra högst upp på flickornas lista. Ishockey är en fartfylld, händelserik, ganska tuff idrott men som trots det ger färre skador än många andra idrotter. Tacklingar är inte tillåtna inom damhockey, men det är fysiskt spel och närkamper är tillåtna vid kamp om pucken. Därför blir spelet fokuserat på samarbete samt att vinna puck i alla situationer, och inte på själva tacklingen. Detta lyfter fram spelare med bra skridskoåkning och spelförståelse samt tilllåter kreativt spel med pucken. Som hockeyspelare behöver du bemästra en mängd olika kunskaper, ha förmågan att kunna göra olika saker samtidigt, och gärna ligga ett eller två steg före i tanken om vad som ska ske härnäst. Hockeyn förutsätter en sund livsstil och spelarna utvecklas även som människor. Tre Kronors Hockeyskola är det första steget för dig som hockeytjej, den riktar sig mot dig som är 6 år eller äldre och är nybörjare inom hockey. Förebild som ledare I en förändrad samhällsstruktur är det inte längre givet att små flickor har kvinnliga förebilder och små pojkar har manliga förebilder, vilket har förekommit i historien. Som ledare idag är det därför viktigt att se till individens drivkraft och bortse från könet och veta att små flickor mognar tidigare (vilket sedan justeras i tonåren) än pojkar och är mer känslomässigt utvecklade än små pojkar i samma ålder och därför behöver ett mer lyhört, individanpassat ledarskap redan vid tidig ålder för att de ska trivas och vilja stanna i lagidrottens värld. Att träna Flickor och Kvinnor Som tränare måste man vara klar över hur utövarna reagerar, när de trivs och fungerar som bäst samt vilka förväntningar de har på sin idrott. Det gäller naturligtvis också då man tränar flickor och kvinnor. Det är så att flickor i övervägande grad socialt uppfostras till en traditionell kvinnoroll. Denna roll präglas av en relativt låg självmedvetenhet, där man förhåller sig avvaktande gentemot andras initiativ. Flickor/Kvinnor uppfostras till att vara goda lyssnare och till att ta hänsyn. De förväntar sig att bli rådfrågade när beslut ska fattas, och utgångspunkten för deras ställningstaganden är hela situationen, där både subjektiva och objektiva förhållanden tas med och får inflytande på synpunkter och behandlingar. Denna kvinnoroll tillgodoses inte tillräckligt inom idrotten idag, men som tränare för flickor/kvinnor bör man ge plats åt den om man vill uppnå en god och utvecklande träningsmiljö. Kvinnor och män ska inte tränas på samma sätt. Idrottens Träningslära w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1

2 2 Flickors fysiska utveckling Fysisk och psykisk skola Inom idrotten uppmärksammas kroppen som ett instrument för medveten handling och prestation. Den idrottsliga aktiviteten står för kraft och kompetens. Idrottsflickan lär sig att behärska sin kropp, att känna dess reaktioner och att uttrycka sig i rörelse. Dessutom lär hon sig tolka signaler från muskulaturen och sin kropps inre rum. Denna utveckling av den egna fysiska förmågan genom styrka, uthållighet och snabbhet ger trygghet. Flickan tränar också upp sin mentala kapacitet genom koncentration, spänning och avslappning. Genom idrottsaktiviteten har flickan möjlighet att få erfarenhet om sig själv, sin kropp och sin förmåga som på sikt också är hälsofrämjande. Med rätt stöd från omgivningen kan den unga kvinnan med hjälp av idrotten skapa en egen identitet. I Hjärnan Det går att se på hjärnan hos foster om de kommer att utvecklas till honor eller hanar. En hon har fler aktiva kopplingar mellan hjärnhalvorna. En orsak till detta antas vara att det (för många miljoner år sedan) var nödvändigt för artens överlevnad att honor kunde göra många kopplingar. Till exempel att förstå sambandet mellan olika sorters föda och barnens hälsa. Eller att kunna utföra flera olika handlingar samtidigt som hon höll reda på familjen. För att hanar skulle kunna försvara familj och revir var det effektivast med få kopplingar. Det gav en snabb beslutsväg och målinriktad handling. Ja, vem vet? Som tur är beror det mer på miljö än på arv hur vi utvecklar och förbättrar våra kopplingsmöjligheter, våra fysiska och psykiska färdigheter. Från start har flickor mer fett än pojkar vilket innebär att baningen, dvs. hastigheten för nervimpulser, går fortare. Flickor utvecklar tidigt ett verbalt och finmotoriskt kunnande. Därför är det lätt hänt att vi sätter små flickor att pyssla, läsa eller hjälpa till, medan vi tycker att pojkar behöver få springa av sig och få vara lite grova. Vi uppmuntrar pojkar till fysisk aktivitet i mycket högre grad. Fysisk aktivitet är nödvändig för hela individens utveckling. Den intellektuella, den sociala, den manuella motoriska och den känslomässiga viljemässiga, allt är en enhet. Motorik Motorisk utveckling innebär att samspelet mellan nerver och muskler blir bättre. Detta sker alltid efter ett visst mönster. Den motoriska utvecklingen går inifrån och ut. Först rörelser som utförs med centrala delar, sedan rörelser med händer och fötter. Sist kommer precision med fingerspetsar och tår. Grovmotorik och finmotorik utvecklas parallellt. Barn behöver träna alla vardagliga aktiviteter så mycket att de kan tänka och tala samtidigt utan att aktiviteten påverkas: automatisering. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 2

3 3 I stora drag går vi igenom följande faser vid utvecklingen av våra rörelser: Under baby- och småbarnsstadiet utvecklas den motoriska basen. Den ger kunskap om kroppen, dess delar och rörelsemöjligheter. I förskoleåldern utvecklas grundfärdigheter. Att springa, hoppa, kasta osv. Varje moment kräver full koncentration och barnet tar en sak i taget. I förskole- och lågstadieåldern lär sig också barnet att kombinera olika färdigheter. En automatisering av grundfärdigheterna gör det möjligt att kombinera dem, både olika samtida rörelser och i rörelse tanke tal. Hoppa hage eller hoppa rep, bollekar och danslekar, - allt kräver balans och koordination. Före puberteten är det lämpligt att lära in speciella färdigheter. Barnet har god förmåga att kombinera många rörelser i speciella syften. Barnet utvecklar ett realistiskt och logiskt tänkande. Hon förstår det hon ser hända och kan dra slutsatser av tänkta händelser. Det förekommer stora individuella skillnader beträffande när och hur fort vi går igenom dessa olika stadier. Uppmuntran och stimulans har storbetydelse liksom de fysiska och psykiska anlagen. Det är viktigt att varje individ får utvecklas i sin egen takt och att varje stadium sin tid. De fysiska förutsättningarna (styrka, motorik, rörlighet, uthållighet och snabbhet) för pojkar och flickor är lika ända fram till puberteten. Fram till dess finns ingen anledning att ställa lägre krav på flickor eller högre på pojkar. Under puberteten, hormonchocken, är förutsättningarna helt olika och kräver olika förhållningssätt. Efter puberteten mognas individen fram, var och en måste bemötas utifrån sina egna förutsättningar. Ur Att spränga gränser av Ingrid Mogren och Lotta Trosell Under puberteten avstannar hjärnans utveckling. Istället sker snabba fysiska och hormonella förändringar, en tillväxtspurt. Inlärningsprocessen blir svårare, står liksom på undantag, och är beroende av individens intresse och motivation. Flickor som upplever sig främmande i sin nya kropp är mindre motiverade för tävlingsverksamhet och lämnar kanske sitt idrottande när resultaten försämras. Efter puberteten, när de stora förändringarnas tid är förbi, är specialisering och toppträning lämplig. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 3

4 4 Utvecklingsvägen för Dam/Flick-spelare i Svensk Ishockey Som flickspelare har du möjlighet till en fantastisk resa som människa och ishockeyspelare. Genom att starta med Ishockey i Tre Kronors Hockeyskola för flickor så kan du finna många utmaningar och glädje med hockeyn. Nedan beskrivs hur svensk Flick och Damhockey är uppbyggd och visar vilka möjligheter du har från det du startar i TKH-Flick tills du kanske en dag får dra på dig landslagströjan i Damkronorna. KLUBBISHOCKEY Inriktning Träningen bedrivs vanligen en (ibland två gånger per vecka) under minuter. På träningen sker inlärning av balans och att lära sig åka skridskor. Därefter är det dags att bli vän med klubban och pucken för att kunna dribbla och passa. ALLT UNDER LEKFULLA FORMER. Utrustning Den enda utrustning man behöver är skridskor, hjälm med galler, klubba och ett par ordentliga vantar. Armågsskydd kan vara bra att ha men är inget krav. I många fall kan man låna klubba och viss annan utrustning av föreningen. Dessutom har de flesta föreningar en bytarbod där man kan köpa billig utrustning. Man måste inte köpa nytt! TKH Mål TKH är förkortningen på Tre Kronors Hockeyskola för flickor och pojkar. Föreningen ansöker om ekonomiska medel hos Svenska Ishockeyförbundet inom ramen för Idrottslyftet, för att utbilda ledare och bedriva Hockeyskoleverksamhet för flickor och pojkar. TKHF riktar sig till alla flickor och pojkar som vill vara med i ishockeyn. Verksamheten bedrivs i klubbmiljö. TKHlirare är man tills det är dags att bilda lag. Syfte TKH-Flick Mål TKH-Flick är förkortningen på Tre Kronors Hockeyskola. Föreningen ansöker om ekonomiska medel hos Svenska Ishockeyförbundet inom ramen för Idrottslyftet, för att utbilda ledare och bedriva Hockeyskoleverksamhet för flickor. TKHF riktar sig till alla flickor som vill vara med i ishockeyn men vi rekommenderar från 6 år och uppåt. Verksamheten bedrivs i klubbmiljö. TKHF-lirare är man tills det är dags att bilda lag. Syfte Syftet med denna verksamhet är att ge flickor möjlighet att prova på och ta steget in i ishockeyns fantastiska värld. Att där kunna utvecklas såväl som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. Syftet med denna verksamhet är att ge flickor och pojkar möjlighet att prova på och ta steget in i ishockeyns fantastiska värld. Att där kunna utvecklas såväl som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. Inriktning Träningen bedrivs vanligen en (ibland två gånger per vecka) under minuter. På träningen sker inlärning av balans och att lära sig åka skridskor. Därefter är det dags att bli vän med klubban och pucken för att kunna dribbla och passa. ALLT UNDER LEKFULLA FORMER. Utrustning Den enda utrustning man behöver är skridskor, hjälm med galler, klubba och ett par ordentliga vantar. Armågsskydd kan vara bra att ha men är inget krav. I många fall kan man låna klubba och viss annan utrustning av föreningen. Dessutom har de flesta föreningar en bytarbod där man kan köpa billig utrustning. Man måste inte köpa nytt! w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 4

5 5 Flicklagspelare Mål Att i föreningens regi ge möjlighet att spela och träna i ett flicklag. I vissa fall kanske inte detta går p.g.a att det finns för få flickor som spelar ishockey. I dessa fall erbjuds flickorna att vara med i ett av föreningens pojklag. Oavsett lag så är strävan mot en fortsatt utveckling av tekniska färdigheter och matchspel sker på tvären av banan till att börja med för att sedan bli matcher på hel plan när man blir äldre. Flickspelare är man t.o.m det år man fyller 15 år. När man är 15 år kan man få möjlighet att spela i ett Junior Damlag (se rubriken Junior/Damspelare). Är man riktigt duktig som åring kan man bli uttagen till Distriktslaget för Flickor (se rubriken Distriktslag). Man kan även bli uttagen i Regionslaget för flickor (se rubriken Regionslag) Syfte Syftet med denna verksamhet är att ge flickor möjlighet att ingå i ett LAG/TRÄNINGSGRUPP och fortsätta utvecklingen i ishockeyns fantastiska värld. Att fortsatt kunna utvecklas såväl som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. Inriktning Träningen bedrivs de första flicklagsåren vanligen en till två gånger per vecka under minuter per tillfälle. På träningen sker fortsatt inlärning av skridskoåkning och utveckling av finter passningar och skott. Desto äldre spelaren blir kommer fysträning utanför isen att ingå som en naturlig del av träningen. ALLT UNDER STIMULERANDE FORMER. Utrustning Nu behöver man en komplett hockeyutrustning bestående av skridskor, benskydd, suspensoar, hockeybyxor, skulderskydd, armbågsskydd, halsskydd, hjälm med galler och hockeyhandskar. Klubban kan fortfarande vara av enklare modeller och kostar därför inte många kronor. De flesta föreningar har en bytarbod där man kan köpa billig utrustning. Man måste inte köpa nytt! Läger Utöver eventuella läger som förening/distrikt/region anordnar så finns möjligheten till lägerverksamhet genom Svenska Ishockeyförbundets regi. Föreningen ansöker till Svenska Ishockeyförbundet inom ramen för Idrottslyftet om att få skicka Flickspelare till Utvecklings Camp år. Lägret är vanligen två dagar med syfte att utveckla hockeyfärdigheterna och kamratskapet i hockeymiljö. Lägret är kostnadsfritt förutom att spelare bekostar resan tur och retur till lägerorten. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 5

6 6 Syfte Syftet med denna verksamhet är att ge tjejerna möjlighet att ingå i ett LAG/TRÄNINGSGRUPP och fortsätta utveckla sina ishockeykunskaper men även som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. De som vill skall kunna sträva mot VärldsElitnivå. Inriktning Träningen bedrivs regelbundet två till fyra gånger per vecka under minuter per tillfälle. På träningen sker fortsatt inlärning av skridskoåkning, finter, passningar och skott samt spelidéer. Fysträning är en naturlig del av träningen såväl på som vid sidan av isen. Fysträning bedrivs vanligen vid 2-3 tillfällen per vecka. Matcher spelas vid ett eller flera tillfällen per vecka. Utrustning Nu behöver man en rejäl hockeyutrustning bestående av skridskor, benskydd, suspensoar, hockeybyxor, skulderskydd, armbågsskydd, halsskydd, hjälm med galler och hockeyhandskar. Klubban skall vara beskaffad så spelaren kan flexa skaftet, d.v.s böja skaftet för att skapa tryck i passningar och skott. Det går fortfarande göra fynd i föreningarnas bytarbod till en billig penning. Man måste inte köpa nytt! Skall man lägga pengar på något så är det på ordentliga skridskor och gymnastikskor. Junior/Damspelare Mål Att i föreningens regi ge möjlighet att spela och träna i ett Junior/Damlag. I vissa fall kanske inte detta går p.g.a att det finns för få tjejer som spelar ishockey. I dessa fall erbjuds tjejerna att vara med i ett av föreningens pojk/junior-lag. Oavsett lag så är strävan inriktad mot en fortsatt utveckling av tekniska färdigheter och matchspel samt utveckling av taktiska färdigheter. Junior/Damspelare är man mellan år. Om föreningen inte kan sätta samman ett Damjunior-lag kan man träna och spela med en Damförening/Damlag i annan förening och dessutom träna och spela med ett pojk/ junior-lag i moderföreningen. Det krävs dock dispens för att kunna medverka i båda föreningarna men det är något som klubben ansöker om. Som spelare skall man vara registrerad i förening där man tränar och spelar sina Dam-matcher. Läger Utöver eventuella läger som förening/distrikt/region anordnar så kan man bli uttagen till Svenska Ishockeyförbundets Regionscamp (R18 Dam). Uttagning sker av Svenska Ishockeyförbundet. Lägret är vanligen tre dagar med syfte att utveckla hockeyfärdigheterna och kamratskapet i hockeymiljö samt att sträva mot VärldsElitnivå och prestera under mästerskap. Lägret är även uttagning till Damernas Elitutmanar Camp (se rubriken J18 Damkronorna). Lägret är kostnadsfritt förutom att spelare bekostar resan tur och retur till lägerorten Är man riktigt duktig som åring kan man bli uttagen till Distriktslaget (se rubriken Distriktslag). Man kan även bli uttagen i Regionslaget för flickor (se rubriken Regionslag) och/eller J18 Damkronorna (se rubriken J18 Damkronorna) w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 6

7 7 Inriktning Träningen bedrivs regelbundet tre till fyra gånger per vecka under minuter per tillfälle. På träningen sker fortsatt inlärning av skridskoåkning, finter, passningar och skott samt spelidéer. Fysträning är en naturlig och betydande del av träningen såväl på som vid sidan av isen. Fysträning bedrivs vanligen vid tre till fyra tillfällen per vecka. Matcher spelas vid ett eller flera tillfällen per vecka. Damserier finns i flera olika nivåer. Division 2 spelas oftast lokalt i distriktet. Divison 1 spelas regionalt. Den högsta serien för damer är Rikserien och är motsvarigheten till herrarnas Elitserie. På vårkanten varje år gör de främsta lagen i Rikserien upp i ett SM-slutspel för att kora en svensk mästare. Damspelare Mål Att i föreningens regi ge möjlighet att spela och träna i ett Damlag. I vissa fall kanske inte detta går p.g.a att det finns för få tjejer som spelar ishockey. I dessa fall erbjuds tjejerna att vara med i ett av föreningens pojk/junior-lag. Oavsett lag så är strävan mot en fortsatt utveckling av tekniska färdigheter och matchspel samt utveckling av taktiska färdigheter. Damspelare är man från 19 år. Om föreningen inte kan sätta samman ett Damlag kan man träna och spela med en Damförening/Damlag i annan förening och dessutom träna och spela med ett pojk/junior-lag i moderföreningen. Det krävs dock dispens för att kunna medverka i båda föreningarna men det är något som klubben ansöker om. Som spelare skall man vara registrerad i förening där man tränar och spelar sina Dam-matcher. Är man riktigt duktig som Damspelare kan man bli uttagen till Damkronorna. Syfte Syftet med denna verksamhet är att ge tjejerna möjlighet att ingå i ett LAG/TRÄNINGSGRUPP och fortsätta utveckla sina ishockeykunskaper men även som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. De som vill skall kunna sträva mot VärldsElitnivå. Utrustning Nu behöver man en rejäl hockeyutrustning bestående av skridskor, benskydd, suspensoar, hockeybyxor, skulderskydd, armbågsskydd, halsskydd, hjälm med galler och hockeyhandskar. Klubban skall vara beskaffad så spelaren kan flexa skaftet, d.v.s böja skaftet för att skapa tryck i passningar och skott. Det går fortfarande göra fynd i föreningarnas bytarbod till en billig penning. Man måste inte köpa nytt! Skridskor och gymnastikskor är det man skall satsa på för att de skall klara av slitaget under flera träningspass och matcher per vecka. Läger Utöver eventuella läger som förening/distrikt/region anordnar så kan man bli uttagen till Svenska Ishockeyförbundets Regions camp (R18 Dam), om man är under 18 år. Uttagning sker av Svenska Ishockeyförbundet. Lägret är vanligen tre dagar med syfte att utveckla hockeyfärdigheterna och kamratskapet i hockeymiljö samt att sträva mot VärldsElitnivå och prestera under mästerskap. Lägret är även uttagning till Damernas Elitutmanar Camp (se rubriken J18 Damkronorna). Lägret är kostnadsfritt förutom att spelare bekostar resan tur och retur till lägerorten. Är spelaren över 16 år kan man bli uttagen till Damkronornas landslagssamlingar och turneringar. (se rubriken Damkronorna). w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 7

8 8 DISTRIKTS/ REGIONSHOCKEY Distriktslag Mål Att i distriktets regi ge möjlighet att spela och träna vid vissa utvalda tillfällen i Distriktsflicklaget. Distriktslagsspelare för tjejer är man i åldern år. Är man riktigt duktig som åring kan man bli uttagen till Distriktslaget Syfte Syftet med denna verksamhet är att ge tjejerna möjlighet att ingå i ett LAG och fortsätta utveckla sina ishockeykunskaper men även som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. Uttagning sker av Distriktskaptenen. Syftet är att spelaren under träningar och matcher skall få möjlighet att spetsutbilda sig inom hockey och tävla för att vinna matcher med strävan mot VärldsElitnivå. Inriktning Samling sker vid några tillfällen per säsong, (varierar mellan distrikten). Träningen är inriktad på att utföra och utveckla skridskoåkning, finter, passningar, skott och spelidéer i högsta möjliga fart med bra kvalité. Fysträning är en naturlig del av träningen såväl på som vid sidan av isen. Fysträning bedrivs under varje samling. Matcher spelas vid ett eller flera tillfällen per samling. Matcherna spelas i turneringsform inom regionerna med ett avslutande finalspel med de fyra vinnande lagen från respektive region. Regionsslag Mål Att i regionens regi ge möjlighet att spela och träna vid vissa utvalda tillfällen i regionsflicklaget. Regionslagsspelare för tjejer är man t.o.m det år man fyller 18. Är man riktigt duktig som åring kan man bli uttagen till Regionslaget. Syfte Syftet med denna verksamhet är att ge tjejerna möjlighet att ingå i ett LAG och fortsätta utveckla sina ishockeykunskaper men även som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. Uttagning sker av Regionskaptenen. Syftet är att spelaren under träningar och matcher skall få möjlighet att spetsutbilda sig inom hockey och tävla för att vinna matcher med strävan mot VärldsElitnivå. Inriktning Samling sker vid Något tillfällen per säsong. Träningen är inriktad på att utföra och utveckla skridskoåkning, finter, passningar, skott och spelidéer i högsta möjliga fart med bra kvalité. Fysträning är en naturlig del av träningen såväl på som vid sidan av isen. Fysträning bedrivs under varje samling. Matcher spelas vid ett tillfälle under säsongen. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 8

9 9 LANDSLAGSHOCKEY J18 Damkronorna Mål Att prestera bästa möjliga resultat i en trivsam miljö efter gällande förutsättningar, vid varje samling och turnering. Syfte Syftet med denna verksamhet är att ge tjejerna möjlighet att ingå i ett LAG på Världselitnivå och fortsätta utveckla sina ishockeykunskaper men även som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. Uttagning sker av Förbundskaptenen för J18 Damkronorna. Syftet är att spelaren under träningar och matcher skall få möjlighet att spetsutbilda sig inom hockey och tävla för att vinna matcher med strävan mot VärldsElitnivå. Inriktning Samling sker vid några tillfällen per säsong. Träningen är inriktad på att utföra och utveckla skridskoåkning, finter, passningar, målskytte och spelidéer i högsta möjliga fart med högsta kvalité. Fysträning är en naturlig del av träningen såväl på som vid sidan av isen. Kostutbildning är ytterligare en del av utbildningen. Fysträning bedrivs under varje samling. Matcher spelas vid ett eller flera tillfällen per samling. Spelarna kan kvalificera sig till J18 Damkronorna genom topprestationer i sin klubbmiljö och via Distrikts- och Regionslag. Dessutom anordnar Svenska Ishockeyförbundet fyra st Regionscamper (R18 Dam) under hösten som spelarna blir uttagna till av Svenska Ishockeyförbundet. Från dessa camper kan man ta sig vidare till J18 Damernas Elitutmanar camp. Förbundskaptenen tar ut spelarna. I sista kvartalet tar förbundskaptenen ut ett J18 Damlandslag som spelar en internationell 4-nationers turnering. Efter nyår spelas J18 VM och förbundskaptenen tar ut spelare till turneringen. Erika Holst spelar för Segeltorps IF i Riksserien och är lagkapten för Sveriges damlandslag i ishockey. Holst har deltagit i fyra Olympiska vinterspel med Damkronorna och ledde laget till en silvermedalj i Turin Är idag utvecklingsansvarig för svensk Dam- och flickhockey. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 9

10 10 Damkronorna Mål Att prestera bästa möjliga resultat i en trivsam miljö efter gällande förutsättningar, vid varje samling och turnering. DAMKRONORNA är den högsta nationella nivå man kan nå som spelare och det är ett privilegium att får representera landet och landslaget vid internationella turneringar. Syfte Syftet med denna verksamhet är att ge tjejerna möjlighet att ingå i ett LAG på Världselitnivå och fortsätta utveckla sina ishockeykunskaper men även som människa och blivande hockeyspelare i en positiv miljö. Uttagning sker av Förbundskaptenen för Damkronorna. Syftet är att spelaren under träningar och matcher skall få möjlighet att spetsutbilda sig inom hockey och tävla för att vinna matcher med strävan mot VärldsElitnivå. Spelarna kan kvalificera sig till Damkronorna genom toppprestationer i sin klubbmiljö och via Distrikts- och Regionslag och J18 Damkronorna. Vanligen genomförs ett sommarläger i Sverige. Under tidig höst är det normalt med en internationell turnering och samanlagt spelar Damkronorna fyra internationella turneringar plus VM på våren. Förbundskaptenen tar ut spelare till dessa sammankomster. Som spelare i Damkronorna får man möjlighet att möta de bästa spelarna i världen och dessutom besöka många platser i världen som man kanske inte skulle nå annars. Inriktning Samling sker vid några tillfällen per säsong, (varierar mellan distrikten). Träningen är inriktad på att utföra och utveckla skridskoåkning, finter, passningar, skott och spelidéer i högsta möjliga fart med högsta kvalité. Fysträning är en naturlig del av träningen såväl på som vid sidan av isen. Kostutbildning är ytterligare en del av utbildningen. Fysträning bedrivs under varje samling. Matcher spelas vid ett eller flera tillfällen per samling. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 0

11 11 Utvecklingsvägen för Dam/Flickspelare i Svensk Ishockey Som flickspelare har du möjlighet till en fantastisk resa som människa och ishockeyspelare. Genom att starta med Ishockey i Tre Kronors Hockeyskola för flickor kan du finna många utmaningar och glädje med hockeyn. Nedan beskrivs hur svensk Flick och Dam-hockey är uppbyggd och visar vilka möjligheter du har från det du startar i TKH-Flick tills du kanske en dag får dra på dig landslagströjan i Damkronorna. KLUBBISHOCKEY DISTRIKTS- REGIONSISHOCKEY LANDSLAGS- ISHOCKEY Damspelare i Damlag (19 år och uppåt, nedre gräns 15 år) Division: 2,1, Riks-serien Damkronorna Spelare tas ut av Förbundskapten Juniordamspelare (t.o.m 18 års ålder) Division 1 distriktsnivå Regionslag (för spelare äldst 18 år) Spelare tas ut av Regionkapten. J18 Damkronorna (för spelare äldst 18 år) Spelare tas ut av J18 Förbundskapten. Flicklagspelare (för spelare år) Divison: Spelar i flicklag eller med pojkar i föreningens pojklag Distriktslag (för spelare år) Spelare tas ut av Distriktskapten. TKH-Flick* eller TKH** (för alla som är intresserade av ishockey. Rekommenderad ålder: 6 år och uppåt). Syfte: Genom LEK lära sig åka skridskor och hantera klubba och puck och gemenskap i gruppmiljö. * TKH-Flick = Tre Kronors Hockeyskola ** TKH = Tre Kronors Hockeyskola och Pojkar Här ser du två tjejer som verkligen lyckats inom svensk Damhockey: Danjiela Rundqvist och Erika Holst! w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 1

12 12 Det här är riktat till dig som blir ledare för Tre Kronors Hockeyskola och som sedan vill gå vidare med ett lag. Låt oss börja här och nu med Tre Kronors Hockeyskola för våra flickor och göra det med Engagemang, entusiasm, tillit och EMPATI. Vi behöver ett personligt ledarskap där det genuina intresset och omtanken om flickorna är den viktigaste beståndsdelen. Om vår målsättning är att utveckla skickligheter, måste vi skapa en god jordmån för inlärning, som fokuserar på processen eller vägen mer än på kortsiktiga resultat och omedelbara framgångar. Björn Pettersson Konsulent Svenska Ishockeyförbundet Svensk ishockey - världens bästa, står det på hemsidan. Då gäller det att vara med från början och bygga på sikt genom att rekrytera och behålla inom alla led för att ge plats åt alla som är med att finna sin utmaning som: spelare, tränare, lagledare, materialare, styrelse rep. eller domare. Det gör vi genom att skapa metoder som fångar flickors känslor så att de vill vara med. Vi vill med denna skrift förtydliga hur viktigt ledarskapet är från första början i flickornas utveckling. Engagerade ledare optimerar prestationer. Vems agenda är det som gäller? Jo, flickornas. Underskatta aldrig deras förmåga att veta och förstå. Eller som Mary Regnier säger Formandet av framtiden börjar med att lyssna på barnen (i vårt fall flickorna). De vet bäst vad de behöver. För dig som vill utvecklas tillsammans med dina spelare och laget kommer här några spännande utdrag från olika böcker som handlar om ditt ledarskap. Köp eller låna böckerna och ge dig i kast med att börja växa i denna underbara värld. Rädsla och glädje går inte att förena! Som tränare uppför vi oss ibland som om det vore vår uppgift att bestraffa eller läxa upp spelarna sedan de gjort misstag och alltså öka deras rädsla för att misslyckas i stället för att minska den. Tränarna måste föra spelet åter till sin ungdom, varnar Herb Brooks. Det har blivit mode bland tränare att skaffa sig ett namn genom att kräva strikt åtlydnad till ett system med kryss och ringar som ritas upp på en tavla på väggen. Resultatet är att man undertrycker kreativitet och dynamiskt spel, som bygger på att de aktiva på isen läser spelet och fattar blixtsnabba beslut. Hur skall du som tränare undvika att släcka dina flickors engagemang? Det finns nästan inget som är mer demoraliserande än att väcka falska förhoppningar som sedan krossas av verkligenheten. Om vi backar till 1993 så var jag mer resultatorienterad då. Nu är jag människo- och individorienterad. Resultatet kommer som en följd av att man skapar ett bra klimat. Jag har mindre grad av styrning nu, istället är jag mer stödjande och släpper mer ansvar till de aktiva. Staffan Söderberg, förbundskapten för damlandslaget i gymnastik. Det var mer statistik och kartläggning förr, nu bryr jag mig mer om hur spelarna mår. Ulf Schefvert, förbundskapten för damlandslaget i handboll. Man misslyckas inte förrän man har slutat försöka. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 2

13 13 Ledarskapets 4:e dimension - att leda från tanke till handling med känsla. Av Lars Sjödin, Bosön Kom ihåg att du kan bara leda andra så långt som du kan leda dig själv. Det gäller att bemöta utövare som de är, inte som du tycker att de borde vara. Varför är du ledare och var i livet befinner du dig just nu? Hur skulle du beskriva dig själv som person. Vilka egenskaper kan man se hos dig i de flesta sammanhang? Vad utnyttjar du för kärnkompetenser i ditt ledarskap och hur väl stämmer dina kompetenser överens med kraven från dem du leder? Vilka starka värderingar styr dig och hur påverkar dina värderingar ditt sätt att se på dig själv och dem du leder? I grund och botten styrs vår motivation egentligen endast av två utgångspunkter att uppnå något behagligt eller att undvika något obehagligt. Hur stimulerar ditt sätt att leda dina utövare att undvika något obehagligt eller uppnå något behagligt? Alla är lika olika oavsett vad du har för kategorier av utövare är det viktigt att du först och främst kartlägger deras drivkrafter. Att utgå ifrån att alla är där av samma anledning kan leda till många negativa effekter. Det är kanske lätt att tro att alla högpresterande drivs av att bli bäst i världen, men jag vill påstå att du också kan hitta utövare på den nivån som har den sociala drivkraften som den starkaste. Poängen är att du aldrig kan veta förrän du anstränger dig för att ta reda på det. Ledarskapets 5 utmaningar - vara en förebild, skapa gemensamma värderingar, utmana och ifrågasätt, frigör handlingskraft och uppmuntra och synliggör. Av Stefan Söderfjäll, Umeå Universitet. 1 Vad är ledarskap för dig? 2 Tror du att ett bra ledarskap är något som man (du) föds med eller något som man (du) kan lära sig? 3 Hur vet man (du) att ett ledarskap är bra? 4 Fundera över någon person som du tycker är en bra ledare och beskriv denna person med fem kännetäcken. 5 Vilka ser du som dina viktigaste utvecklingsbehov i din roll som ledare? En tumregel kan vara att alltid utgå ifrån att en individ har en fullt logisk förklaring till sitt beteende och att det inte finns någon medveten avsikt om att ställa till problem och göra dåliga saker. Genom att ha detta som utgångspunkt så faller det sig mer naturligt att i stället för att utgå ifrån att skuldbelägga och anklaga i stället försöka undersöka vilka bakomliggande faktorer som får en individ att agera på ett visst sätt och att ha en viss ståndpunkt. (Gäller inte minst i matchen eller på träningen. Vår anm.) Det gäller att bemöta utövare som de är, inte som du tycker att de borde vara. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 3

14 14 Det coachande ledarskapet Ledarens viktigaste uppgift är att ta bort eller minska de inre prestationshindren hos utövarna. Detta är ett grundfundament för att kunna locka fram den naturliga förmågan och de inre resurser som alla individer har. (Gallwey). Coaching är konsten att underlätta för någon annans prestation, inlärning och utveckling. (Downey). Coaching är inte att berätta för utövaren vad den skall göra. Det är att låta utövaren undersöka vad de gör i ljuset av sina intensioner. (Flaherty). Tänk om det inte finns något rätt eller fel. Tänk om! Det finns bara det som fungerar eller inte. Det som är rätt i en situation kan vara fel i en annan. Ett kategoriskt tänkande om rätt och fel skapar begränsningar istället för möjligheter. Din fokus på att göra saker rätt blir paradoxalt många gånger den utlösande faktorn till att du inte lyckas att göra rätt saker. Tänk om, människor är olika och skall behandlas olika för att bli behandlade lika. Ett papper består av två sidor, de är sidorna av samma sak och man kan betrakta det från olika håll. Man kan dock inte skapa ett papper genom att bara tillverka den ena sidan. Från coaching till coaching Förtroendefullt samarbete - att bygga långsiktiga relationer Av James Tamm & Roland J. Luyet Att lyssna den mest utlärda men ofta oanvända färdigheten Lyssnarens uppdrag Det första är att skapa ett tryggt klimat där berättaren kan vara öppen. Lyssnarens andra är att förstå vad det är som förmedlas på ett sådant sätt att berättaren känner sig förstådd. Om du inte förstår känslorna som hänger samman med orden har du inte förstått budskapet. Att förstå ett budskap betyder inte att du håller med om det. Genom att bekräfta giltigheten i deras uppfattningar, utifrån deras perspektiv, blir det lättare för den andra personen att utforska giltigheten i dina uppfattningar. Ok, ja, jag kan förstå att du kan se det så från ditt perspektiv. Jag förstår din önskan bättre nu. Låt mig få förklara hur jag ser på det hela. Det är lite annorlunda än hur du ser på det. När du väl förstår hur jag tänker kan vi kanske arbeta tillsammans för att hitta en lösning som fungerar för oss båda. Om du vill få mer information med större djup är den snabbaste vägen att inte förhöra folk utan att var tyst och lyssna på dem. När någon verkligen lyssnar tar den som talar sin roll på större allvar. När lyssnaren är uppmärksam och lyssnar intensivt känner den som talar en större närhet och koppling till honom eller henne. Att lyssna på ett effektivt sätt kan minska försvarsbenägenheten hos andra och förmedla en ökad känsla av att de är betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Känslor av att vara betydelsefull, kompetent och omtyckt är tre viktiga känslor som dramatiskt påverkar samarbetsrelationer. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 4

15 15 En helt ny värld - eller varför framtiden tillhör van Gogh, Goethe och Sokrates Av Daniel H. Pink Ledarskap handlar om empati. Det handlar om att ha förmågan att relatera och knyta an till människor för att inspirera och ge dem makt över sina egna liv. Oprah Winfrey. Den begåvning, som visat sig vara omöjlig för datorer att kopiera och väldigt svår för avlägsna, elektroniskt uppkopplade arbetare att matcha, är empati. Eftersom empati är beroende av känslor och känslor förmedlas icke-verbalt, måste vi för att kunna komma in i en annan människas inre, börja resan genom att titta på hans ansikte. Empati gör oss mänskliga. Empati för med sig glädje. Men empati är inte samma sak som medkänsla det är att känna sympati för någon annan. Empati är att känna med någon annan. Paul Ekman upptäckte att sju grundläggande mänskliga känslor har tydliga ansiktssignaler: ilska, sorg, fruktan, förvåning, avsky, förakt och glädje. Good to Great - hur vanliga företag tar språnget till mästarklass Av Jim Collins Om du sysslar med något som du känner så starkt för och vars syfte du tror på då är det omöjligt att tänka sig något annat än att försöka nå mästarklass. Det är en självklarhet. Drivkraft - den överraskande sanningen om vad som motiverar oss Av Daniel H. Pink Enligt Dweck kan människor hysa två olika åsikter om intelligens. De som tror på en statisk teori anser att intelligens är just det något statiskt. Intelligensen existerar inom oss, i en begränsad form som vi inte kan öka. De som har anammat teorin om den stegvis ökande intelligensen ser annorlunda på saken. De tror att även om intelligens kan variera en smula från person till person så är det ändå i slutändan något som vi, med viss ansträngning kan öka. Om vi drar en parallell till fysiska egenskaper kan vi säga att steg-för-steg teoretikerna betraktar intelligens ungefär som styrka. (Vill du bli starkare och få större muskler? Börja lyft skrot.) Anhängarna av den statiska teorin liknar snarare intelligens vid kroppslängd. (Vill du bli längre? Beklagar.) Med det ena synsättet är intelligens något du uppvisar; med det andra är det något du utvecklar. Dweck hävdar att det finns två sorters mål: prestationsmål och inlärningsmål. Bara ett av dem leder till mästerskap. Med ett inlärningsmål behöver inte elever känna att de redan är bra på något för att hålla ut och fortsätta försöka. Deras mål är trots allt att lära sig något, inte bevisa att de är smarta. Engagera dig i något som du känner så starkt för att du vill att det ska bli det bästa det kan bli, inte på grund av vad du kan vinna på det, utan bara för att det går att göra det. Led genom att ställa frågor, inte genom svar. Vilken typ av ishockey vill vi ha? Vilken typ av spelare behöver vi ha för att få den ishockey vi vill ha? Kräver spelet mekanisk skicklighet eller intellektuell skicklighet? w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 5

16 16 Typ X - beteende inbegriper ofta en statisk teori om intelligens, föredrar resultatmål framför inlärningsmål och föraktar ansträngningar som tecken på svaghet. Typ 1 - beteendet hyllar teorin om den stegvis ökande intelligensen, värderar inlärningsmål högre än resultatmål och välkomnar ansträngningar som ett sätt att förbättra prestationer på områden där de verkligen betyder något. Om du utgår från det ena förhållningssättet är mästerskap omöjligt att uppnå. Om du utgår från det andra, kan mästerskap vara ofrånkomligt. TYP I - BETEENDE: Ett tankesätt och en livsinställning som bygger mer på inre motivation än på yttre. Det drivs av vårt medfödda behov att styra våra egna liv, att lära och skapa nya saker och förbättra såväl oss själva som vår värld. TYP X - BETEENDE: Ett beteende som drivs mer av yttre önskningar än av inre och som är mindre inriktat på inre tillfredställelse i själva verksamheten och mer på yttre belöningar som verksamheten leder till. Forskare har kommit fram till att så fort uppgiften krävde den allra minsta intellektuella skicklighet så ledde ökad belöning till sämre prestationer. Så länge uppgiften bara krävde mekanisk skicklighet fungerade bonusarna som förväntat: ju mer betalt, desto bättre prestaton. Det som vetenskapen avslöjar är att morötter och piskor främjar dåligt beteende, skapar beroende och uppmuntrar kortsiktigt tänkande på bekostnad av långsiktighet. Mål som folk sätter upp åt sig själva och som handlar om hur de skall bli bättre på något är ofta hälsosamma. Mål som sätts av andra säljmål, kvartalsvinst, resultat på nationella prov och så vidare kan ibland ha farliga biverkningar. Problemet med att göra yttre belöning till det enda målet som betyder något är att en del människor kommer att välja den snabbaste vägen dit, även om det innebär att fuska. Inlärningsrevolutionen Av Gordon Dryden & Jeanette Vos Känslolivet är porten till inlärning och varje persons emotionella status påverkas av våra kommunikationsfärdigheter, vår förmåga att bygga relationer, motivation och självuppskattning: färdigheter för personlig utveckling. Om aspekterna inte beaktas, kommer porten att stängas. Självförtroende och självaktning (självkänsla) är vitala för all inlärning och utbildning som inte lyckas hantera dessa aspekter kommer att misslyckas också i sina andra uppgifter. Skicklighet kommer ofta fram i gemensamma ansträngningar tillsammans med andra så kamratbedömning borde uppmuntras. Det kan ofta länkas samman med självbedömning: först utvärderar man sig själv och sedan diskuterar man den bedömningen med andra som man arbetar ihop med. Kommunicera med Tillit - en inspirationsbok för föräldrar och lärare Av Justine Mol Trygghet är viktigt för barn (i vårt fall flickorna) i alla åldrar, i den mening att de behöver tillåtelse att vara. Med andra ord, de känner sig trygga om de vet att de älskas utan villkor. Deras grundläggande behov tillgodoses inte genom att vi bestraffar eller belönar dem. Var försiktig med att styra, det kväver ofta kreativiteten. Om barnen (i vårt fall flickorna) märker att du alltid vet bäst kommer de att utveckla ett mer beroendefyllt beteende. Vilket kan leda till passivitet. (Vår anm.). Duktigt och bra är lika mycket omdömen som dåligt och fel. Genom att bestraffa eller ignorera det felaktiga och berömma och belöna det rätta försöker vi få våra barn (i vårt fall flickorna) att bete sig på ett visst sätt: Vårt sätt. Ett nej till något innebär alltid ett ja till någonting annat. Nej är alltså inte slutet, utan början på ett samtal. Inbal Kashtan w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 6

17 17 Akilles-syndromet av Petruska Clarkson Iaktta små barn (i vårt fall flickorna) som lär sig gå, hur ofta de faller och hur lätt de går vidare. De har inte lärt sig att det är skamligt att falla. De har ännu inte varit med om att bli besegrade. Om ett barn eller ett ungt djur gav upp varje gång det föll i inlärningscykeln skulle det inte lära sig någonting. Vetenskapsmän talar ofta om inspiration som drabbat dem i oväntade ögonblick, i drömmar, i badkaret, vilket visar hur slumpartad en vetenskaplig uppfinning kan vara. De verkliga upptäckterna utmärks av lekfullhet och av att de är oplanerade. Människor lär sig bäst när de litar på att deras nyfikenhet välkomnas, att deras önskan om kunnande eller kompetens kommer att vårdas och tillfredsställas och när de är klara över att deras värde som människor inte blandas samman med värdet av deras arbete (prestation). Tillit är väsentligt för människors naturliga drift att lära. Vad vill du - egentligen? Om mål, mening och balans i livet av Erica Falkenström Världen runt behöver barnen (i vårt fall flickorna) leka och lära sig saker. Detta är inte allt. De vill själva besluta vad de ska göra och de vill bli behandlade med kärlek och respekt. Barnet (i vårt fall flickorna) kan tänka egna tankar och känna egna känslor, det har förmågan till autenticitet: äkthet. De använder ohämmat hela sin fantasi och skaparförmåga, alla sina sinnen. De lever ofta intensivt i nuet. Mening uppstår inifrån en människa. Du skapar den själv. Inte genom försök att leva upp till andras förväntningar. Samtalskonst handlar om att vara helt närvarande med sin egen person, att aktivt lyssna och verkligen möta den andre där hon befinner sig. Motstånd erbjöds genom att ställa följdfrågor och genom att vara utrustad med förmågan att vänta in, att ha tålamod. Olika Citat: Så har vi alltid gjort. Det var som det var tills det blev som det blev. Det blir som det blir när det är som det är. Det är som det är tills det blir som det blir. Faran är att det blir som det var. Alf Henriksson Steget mellan att veta en sak och att tillämpa en sak är väldigt, väldigt långt. Professor emeritus Lennart Levin Det är inte hans långa och breda erfarenhet som gör honom unik, utan det sätt på vilket han lär ut sina idéer genom att vägleda eleven i sin utveckling i stället för att styra honom efter förutbestämda mönster. Ishockey är roligt Människan är viktigare än resultatet Att må bra skapar bra prestationer Det vi fäster vår uppmärksamhet på har tendens att växa Det är lättare att tro på sig själv om även andra gör det Bästa medlet mot stress är trygghet Hjärnan är som fallskärmen, funktionell endast när den är öppen. Låt barnen tänka och uppleva utifrån sig själva. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 7

18 18 Frågan är inte vad vi kan lära våra barn! Frågan är vad vi kan undvika att ta ifrån dem. Every Child is an artist! The problem is how to remain an artist once she grew up. TJEJER! Vad väntar ni på! Gör som jag: satsa på hockey! Skapa trygghet i laget. Ju större trygghet i laget desto mer kan du vara dig själv och desto mer kan medlemmarna i laget vara sig själva. Detta frigör energi, glädje och gemenskap! Detta om något ger hopp, kraft, mening och ett bättre resultat. När jag var liten fick jag kritik från min lärare för att jag ritade utanför linjerna. Nu undrar min chef varför jag inte kan tänka utanför ramarna. Inspirera andra! Enligt en studie genomförd av WHO är motivation något individen själv beslutar sig för. Jag kan inte motivera andra, bara mig själv. Däremot kan jag inspirera andra att motivera sig själva. Studien menar att 80 % av jordens befolkning inte har förmågan att motivera sig själva om inte någon annan inspirerar dem först. 20 % av befolkningen klarar av att såväl inspirera sig själva som att motivera sig själva. Kreativitetens innersta kärna: Den låter sig inte planläggas. Oftast uppstår den spontant och oplanerat, utan möjlighet att förutsäga när den inträffar, vem som står för den och hur den går till. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 8

19 19 Det här är TRE KRONORS Hockeyskola - från 6 år Tre Kronors Hockeyskola är namnet på Svenska Ishockeyförbundets verksamhet för de minsta. Den går ut på att under lekfulla former få fram känslan för spelet. Tanken med Tre Kronors Hockeyskola för flickor är att skapa känslan av glädje, lek, spontanitet i blandade åldrar. Målet är att skapa ett livslångt intresse där alla som vill får vara med. Att få fler tjejer att spela ishockey där verksamheten bedrivs och organiseras efter barns behov, mognad och villkor. Material Föreningen kan söka projektpengar via Idrottslyftet. I Tre Kronors Hockeyflickskolas startpaket ingår: Utbildning för en eller två ledare Tre Kronors Hockeyskolepärm DVD - visar övningar och skyddsbehov Matchtröjor - rosa och gröna Tre Kronor-tröjor CD-handledning, PP-presentation och diplom Affischer Klistermärken Tygmärken till ledarna Föräldrafolder Broschyr med utrustningstips Hur många av varje sak framgår av Idrottslyftets ansökningsmall. Det går att beställa mer material utöver startpaketet via Coaches Corner på SIF:s hemsida, Ishockey på tvären Är för flickor från 6 år och uppåt där 2 matcher kan spelas samtidigt i ytterzonerna av rinken och med teknikträning i mittzon. Det går också att spela i alla 3 zonerna. Syftet är att på ett organiserat och lekfullt sätt rekrytera barn till ishockeyn. Verksamheten skall bedrivas med matcher inom föreningen och inga tabeller eller poängligor upprättas av föreningen. Så här kan ni göra Utse en arbetsgrupp som arbetar med verksamheten. Presentera gärna verksamheten för kommunen. Fyll i listor för lokalt aktivitetsstöd så att föreningen får bidrag, gäller ungdomar mellan 7-20 år. Sök lokalt aktivitetsstöd (LOK) både hos RF (via Idrottsförbundet) och kommunen. Kontakta ansvarig i distriktet eller SIF, utvecklingsansvarig för damer. Kartlägg isbanor, undersök tillgänglighet, bestäm träningsplatser och tider. Ordna sarg (låg sarg eller vattenslang). Rekrytera flickor genom att dela ut inbjudan med flickhockeyfolder till flickor i förskolan och årskurs 1-3 i grundskolan. Ordna bytesdagar eller ordna så att barn får låna skridskor, halsskydd, hjälm med galler och klubba. Affischera och sätt in annons i lokalpressen. Ta in anmälan per telefon, mail eller direkt i ishallen vid annonserad dag och tid. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 1 9

20 20 Föräldrarna Bjud in föräldrarna innan eller vid starten av Tre Kronors Hockeyskola och informera om säsongen. Genomför gärna en föräldrautbildning (kontakta SISU), t.ex i föreningens mål och verksamhet. Avslutningsaktiviteter Ordna en speciell avslutningsdag med pompa och ståt för flickorna. Bjud in några kända damelitspelare som prisutdelare. Det speciella Tre Kronors Hockeyskole-diplomet för flickor delas ut till alla som deltagit. Diplomet finns på en CD som föreningen har fått via Idrottslyftet eller på Coaches Corner. Träningsmetodik Vid utespelare bör man träna i 3 zoner * Syftet med träningen. * Dela in planen i zoner. * Spel i zon 1. * Skridskoteknik och puckföring i zon 2. * Koordination och balans i zon 3. Spel Skridskoteknik och puckföring Koordintion och balans Vad innehåller träningen? Stationer * Hjälpmedel på isen Övningar * Skridskoåkning * Balans * Motorik * Puckföring * Lekar * Tävlingar/stafetter * Spel i smålagsform Inlärning sker bäst om flickorna är aktiva Det är en fördel att ha många grupper och varsin puck än långa köer i väntan på sin tur. Målsättningen är att flickorna ska vara så aktiva som möjligt under ispasset, d.v.s åka mycket skridskor. Dela in planen i 3-6 zoner beroende på hur många flickor och ledare som är på isen. Övningsförslag Övningsförslag finner du i denna flik. Det är en fördel att vara flera ledare på isen samtidigt. Det underlättar instruktioner och handledning till flickorna. Upprepning är kunskapens moder * Upprepning är kunskapens moder. * För att lyckas måste man våga misslyckas. * Ge varje flicka möjlighet att utvecklas i sin takt. Att tänka på * Ett bra sätt att komma igång direkt med aktiviteter på träningen är att flickorna får varsin puck att leka med medan du gör annat. * Det kan vara rörigt på isen tills man kommit i gång på alla utgångslägen. * Så många spelare som möjligt ska vara aktiva! Flickors utveckling * Barn utvecklas lika, men olika fort! * All utveckling följer ett givet mönster, men utvecklingstakten är inte densamma hos alla flickor. * Jämför aldrig flickor med varandra. * Sent utvecklade kan mycket väl bli duktiga, ja till och med bäst senare i verksamheten. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u T R E K R O N O R S H o c k e y s k o l a s i d a 2 0

Tre Kronors Hockeyskola är det

Tre Kronors Hockeyskola är det TRE KRONORS Hockeyskola är svensk hockeys viktigaste projekt Tre Kronors Hockeyskola är det viktigaste projektet i svensk ishockey. Efter drygt 6 år med Utvecklingsavdelningen så känns det efter drygt

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Utvecklingsplan för dig som coachande chef Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet. Elitkurs. Matchcoaching. Andreas Karlsson. Handledare: Göran Pegenius 2014-05-05

Svenska Ishockeyförbundet. Elitkurs. Matchcoaching. Andreas Karlsson. Handledare: Göran Pegenius 2014-05-05 Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Matchcoaching Andreas Karlsson Handledare: Göran Pegenius 2014-05-05 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Syfte och Frågeställning..

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa SÄL Examensarbete 10 poäng Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA MODO HOCKEY OCH KULTUREN MODO Hockey är en av de föreningar i Sverige som verkligen förknippas med hockeykultur. Det är förstås något vi är väldigt stolta över

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer