Certifierad Testare. Avancerad Nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifierad Testare. Avancerad Nivå"

Transkript

1 Avancerad Nivå Version International Software Testing Qualifications Board Swedish Software Testing Board Copyright Detta dokument får kopieras i delar eller i sin helhet om källan anges

2 Copyright (hädanefter kallad ISTQB ). Den engelska versionen är framtagen av: Bernard Homès (ordförande), Graham Bath, Rex Black, Sigrid Eldh, Jayapradeep Jiothis, Paul Jorgensen, Vipul Kocher, Judy McKay, Klaus Olsen, Randy Rice, Jürgen Richter, Eric Riou Du Cosquer, Mike Smith, Geoff Thompson, Erik Van Veenendaal; Översättning till svenska: Love Amcoff, Gunnel Barkeby, Mats Grindal, Erik Johansson, Stefan Nilsson, Ingela Skytte; Svensk Version 2007 Sid 2 (125) Feb 2010

3 Revisionshistoria Version Datum Kommentar R Första frisläppta versionen av den svenska versionen av ISTQB: Certified Tester, Advanced Level, Version 2007 v Ändrat versionsnamn så att det överensstämmer med Syllabus versionsnamn. Sidfot uppdaterad till Svensk Version Ändrat filnamn till Kursplan AL v Inga andra ändringar Svensk Version 2007 Sid 3 (125) Feb 2010

4 Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Innehållsförteckning... 4 Tillkännagivanden Introduktion till Denna Kursplan International Software Testing Qualifications Board Förväntningar Avancerad Nivå: Testledare Avancerad Nivå; Testanalytiker Avancerad Nivå: Teknisk Testanalytiker Inlärningsmål/Kunskapsnivåer Inlärningsmål för Testledare Inlärningsmål för Testanalytiker Inlärningsmål för Tekniska Testanalytiker Grundläggande Principer för Programvarutestning Inledning Testning i Programvarans Livscykel Speciella System System av System Säkerhetskritiska System Mätetal & Mätning Etik Testprocesser Inledning Testprocessmodeller Testplanering & Teststyrning Testanalys & Testdesign Identifiering av Testvillkor Framtagning av Testfall Testimplementering & Exekvering Testimplementering Testexekvering Utvärdering av Avslutskriterier och Rapportering Testavslutningsaktiviteter Testledning Inledning Testledningsdokumentation Testpolicy Teststrategi Övergripande Testplan Nivåtestplan Mallar för Dokumentation av Testplaner Testestimering Schemaläggning av Testplanering Övervakning & Styrning av Testprogress Testningens Värde för Affärsverksamheten Distribuerad Testning Riskbaserad Testning Inledning Riskhantering Riskhantering i Programvarans Livscykel Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Användningsområden Svensk Version 2007 Sid 4 (125) Feb 2010

5 Implementeringssteg Nytta & Överväganden Att Tänka på vid Testledning Testledning av Utforskande Testning (Exploratory Testing) Testledning av System av System Testledning av Säkerhetskritiska System Testledning - Övrigt Testtekniker Inledning Specifikationsbaserade Testtekniker Strukturbaserade Testtekniker Defekt- och Erfarenhetsbaserade Testtekniker Defektbaserade Tekniker Erfarenhetsbaserade Tekniker Statisk Analys Statisk Analys av Kod Statisk Analys av Arkitektur Dynamisk Analys Översikt Upptäcka Minnesläckor Upptäcka Vilda Pekare Analys av Prestanda Testning av Programvaruegenskaper Inledning Kvalitetsattribut för Domäntestning Testning av Noggrannhet Testning av Lämplighet Testning av Interoperabilitet Testning av Funktionell Informationssäkerhet Testning av Användbarhet Testning av Tillgänglighet Kvalitetsattribut för Teknisk Testning Testning av Teknisk Informationssäkerhet Tillförlitlighetstestning Effektivitetstestning Testning av Underhållbarhet Portabilitetstestning Granskningar Inledning Granskningsprinciper Granskningsmetoder Administrationsgranskning, och Revision Granskningar av Speciella Arbetsprodukter Att Genomföra en Formell Granskning Införande av Granskningar Framgångsfaktorer för Granskningar Avvikelsehantering Inledning När kan Defekter Detekteras? Defekters Livscykel Steg 1: Identifiering Steg 2: Analys Steg 3: Åtgärd Steg 4: Avslut Incidentrapportens Fält Svensk Version 2007 Sid 5 (125) Feb 2010

6 7.5 Mätetal & Incidentrapporthantering Kommunikation av Incidentinformation Standarder & Testförbättringsprocesser Inledning Överväganden för Standarder Generellt om Standarder Internationella Standarder Nationella Standarder Branschspecifika Standarder Andra Standarder Test Improvement Process Introduktion till Processförbättringar Inriktning hos Processförbättringsmodeller Förbättra Testprocessen Förbättra Testprocessen med TMM Förbättra Testprocessen med TPI Förbättra Testprocessen med CTP Förbättra Testprocessen med STEP Capability Maturity Model Integration, CMMI CMMI Testverktyg & Automatisering Inledning Testverktygskoncept Kostnadsfördelar och Risker med Testverktyg och Automatisering Strategier för Testverktyg Integration & Informationsutbyte mellan Verktyg Automatiseringsspråk: Skript, Skriptspråk Konceptet Testorakel Driftsättning av Testverktyg Användning av Testverktyg med Öppen Källkod Egenutvecklade Testverktyg Klassificering av Testverktyg Testverktygskategorier Testledningsverktyg Testexekveringsverktyg Debugging- & Felsökningsverktyg Felplanterings- & Felinjiceringsverktyg Simulerings- & Emuleringsverktyg Verktyg för Statisk och Dynamisk Analys Nyckelordsdriven Testautomatisering Verktyg för Prestandatestning Verktyg för Testning av Webbapplikationer Yrkeskunnande Bygga Team Inledning Individuella Färdigheter Gruppdynamik Anpassa Organisationen för Testning Motivation Kommunikation Referenser Standarder Per Kapitel Alfabetiskt Böcker Andra Referenser Bilaga A Kursplan Bakgrund Svensk Version 2007 Sid 6 (125) Feb 2010

7 13. Bilaga B För Läsarens Kännedom Examineringsnämnder Certifieringskandidater & Kursleverantörer Bilaga C För Kursleverantörers Kännedom Moduler Kurstider Kurstid per modul Gemensamma Delar Källor Praktiska Övningar Bilaga D Rekommendationer Rekommendationer för Realisering Bilaga E Avsteg från SSTBs Ordlista Engelska till Svenska Svenska till Svenska Index Svensk Version 2007 Sid 7 (125) Feb 2010

8 Tillkännagivanden Det engelska originalet av detta dokument är framtaget av en arbetsgrupp från International Software Testing Qualifications Board Advanced Level Working Party : Bernard Homès (ordförande), Graham Bath, Rex Black, Sigrid Eldh, Jayapradeep Jiothis, Paul Jorgensen, Vipul Kocher, Judy McKay, Thomas Mueller, Klaus Olsen, Randy Rice, Jürgen Richter, Eric Riou Du Cosquer, Mike Smith, Geoff Thompson, Erik Van Veenendaal. Denna grupp tackar granskningsgruppen samt alla nationella organ, anslutna till ISTQB, för deras input och förslag. Vid tidpunkten för färdigställandet av det engelska originalet bestod Advanced Level Working Party av följande medlemmar (i bokstavsordning): Bernard Homès (ordförande) Reto Armuzzi Sue Atkins Graham Bath Paul Beekman Armin Beer Rex Black Francisca Blunschi Armin Born Con Bracke Chris Carter Maria Clara Choucair Robert Dankanin Piet de Roo Sigrid Eldh Tim Edmonds Erwin Engelsma Graham Freeburn Dorothy Graham Brian Hambling Jeff B Higgott Bernard Homès Rob Hendriks Dr Suhaimi Ibrahim Phillip Isles Pr. Paul C. Jorgensen Vipul Kocher Anastasios Kyriakopoulos Junfei Ma Fergus McClachlan Judy McKay Don Mills Gary Mogyorodi Richard Morgan Silvio Moser Ernst Müller Reto Müller Thomas Müller Peter Mullins Beat Nagel Richard Neeve Klaus Olsen Dale Perry Helmut Pichler Jörg Pietzsch Avionam Porat Iris Pinkster Horst Pohlmann Meile Posthuma Eric Riou Du Cosquer Stefan Ruff Hans Schaefer Maud Schlich Rajesh Sivaraman Mike Smith Katja Stalder Neil Thompson Benjamin Timmermans Chris van Bael Jurian van de Laar Marnix van den Ent Mark van der Zwan Stephanie van Dijck Jan van Moll Erik Van Veenendaal Roland Weber Phillip Whettlock Derek Young Mike Young Wenqiang Zheng. Den engelska versionen av dokumentet släpptes av General Assembly of ISTQB den 12 oktober Den svenska versionen av dokumentet släpptes av SSTB i februari Svensk Version 2007 Sid 8 (125) Feb 2010

9 0. Introduktion till Denna Kursplan 0.1 International Software Testing Qualifications Board International Software Testing Qualifications Board (hädanefter kallad ISTQB )) består av nationella medlemsorganisationer, vilka representerar länder och regioner över hela världen. När den engelska versionen frisläpptes 2007 var 33 organisationer medlemmar i ISTQB. Mer detaljer om ISTQB finns på SSTB (Swedish Software Testing Board), den svenska medlemsorganisationen, är bl.a. ansvarig för att sköta ackreditering och examinering i Sverige. Mer information om SSTB finns på Syftet med Detta Dokument Denna kursplan utgör basen för International Software Testing Qualification på avancerad nivå. Detta dokument är tänkt för följande målgrupper. 1. Medlemsorganisationer - för översättning till det egna språket och för att ackreditera kursleverantörer. Nationella organisationer kan anpassa kursplanen språkligt om så behövs samt komplettera referenserna med egna lokala publikationer. 2. Examinationsnämnder - för skapande av examinationsfrågor på det egna språket, anpassade till inlärningsmålen för respektive modul. 3. Kursleverantörer - för produktion av kursmaterial och beslut om lämpliga undervisningsmetoder. 4. Certifieringskandidater - som förberedelse inför examination (som en del av ett kurstillfälle eller fristående). 5. Alla som arbetar med framtagning av programvara eller system - för att främja yrket programvaru- och systemtestning, och som en bas för böcker och artiklar. ISTQB tillåter andra att använda denna kursplan för andra syften, under förutsättning att de begär och erhåller skriftlig tillåtelse. Målgrupp för Certifierad Testare på Avancerad Nivå i Programvarutestning Certifieringen på avancerad nivå vänder sig till personer som har kommit en bit på väg i sina karriärer inom programvarutestning. Det inkluderar personer i roller som t.ex. testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, acceptanstestare och programvaruutvecklare. Denna certifiering riktar sig även till dem som vill ha en djupare förståelse för programvarutestning, t.ex. projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga, utvecklingsansvariga, IT chefer, produkt- och marknadsanalytiker samt chefskonsulter. För att bli certifierad på avancerad nivå måste kandidaterna redan ha ett certifikat på grundnivån, samt kunna visa den aktuella examinationsnämnden att de har tillräckligt mycket praktisk erfarenhet för att betraktas som kvalificerade för den avancerade nivån. Kontrollera med aktuell examinationsnämnd vilka specifika krav de ställer på praktisk erfarenhet. Inlärningsmål/Kunskapsnivå Inlärningsmålen för varje kapitel är indelade så att man klart kan identifiera vad som gäller för de tre olika modulerna Mer detaljer och exempel på inlärningsmål finns i avsnitt 0.3. Även om det inte nämns uttryckligen bland inlärningsmålen gäller att hela denna kursplans innehåll, alla begrepp och huvudsyften med de ingående standarderna ska vara igenkända (K1). Svensk Version 2007 Sid 9 (125) Feb 2010

10 Examination Alla examinationsfrågor på avancerad nivå ska grunda sig på denna kursplan och på grundnivåns kursplan. Svaren på frågorna kan baseras på mer än ett avsnitt i denna och i grundnivåns kursplan. Alla avsnitt i denna och i grundnivåns kursplan kan bli föremål för examination. Examinationens utseende (format) definieras av Riktlinjer för avancerade examinationer från ISTQB. Individuella medlemsorganisationer kan om så önskas ha en annan examinationsordning. Examinationer kan genomföras som en del av en ackrediterad kurs eller oberoende, t.ex. på något examinationscenter. Examinationer kan vara pappersbaserade eller elektroniska. Alla examinationer måste övervakas av en person utsedd av en nationell medlemsorganisation eller en examinationsnämnd. Ackreditering Kursleverantörer, vars kursmaterial följer kursplanen, kan i Sverige bli ackrediterade av SSTB. Ackrediteringsföreskrifter och hänvisningar kan erhållas av SSTB eller ISTQB. En ackrediterad kurs innebär att kursleverantören erkänner och följer SSTBs föreskrifter och hänvisningar samt att kursen följer kursplanen. Detta innebär också att kursleverantören kan anordna en ISTQB -examination som del av kursen. Mer information finns i Bilaga C För Kursleverantörers Kännedom Detaljnivå Detaljnivån i denna kursplan tillåter internationellt jämförbar undervisning och examination. För att uppnå detta mål, omfattar kursplanen följande punkter. Generella undervisningsmål som beskriver avsikten med den avancerade nivån. Inlärningsmål för varje kunskapsområde vilka beskriver de olika nivåerna av kunskap och förståelse som ska uppnås. Den information som skall läras ut inklusive beskrivningar av och referenser till övriga källor. En lista med begrepp som studenterna måste kunna komma ihåg och förstå. En beskrivning av nyckelområden som ska läras ut, vilket även inbegriper erkända källor och standarder. Kursplanens innehåll är inte en beskrivning av hela kunskapsområdet programvarutestning, utan speglar den kunskapsnivå som måste täckas in av kursen på avancerad nivå. Kursplanens Organisation Kursplanen innehåller 10 kapitel, vart och ett med ett introduktionsavsnitt som beskriver hur respektive kapitel ska tillämpas för de tre olika testrollerna (modulerna). I undervisningssyfte tillhandahålls avsnitt 0.3 till 0.6 med specifika mål per kapitel för respektive modul. Dessa avsnitt anger också den förväntade minimitiden avsatt för undervisning av dessa kapitel. En rekommendation är att läsa kursplanen och samtidigt kontrollera inlärningsmålen för det aktuella kapitlet. Det tillåter läsaren att fullt ut förstå vad som krävs och vad som är viktigast i varje kapitel för var och en av de tre modulerna. Begrepp och Definitioner Många begrepp i programvarulitteraturen är utbytbara mot varandra. Definitionerna i denna kursplan för avancerad nivå finns i Ordlista Engelsk/Svensk, version 2.0 utgiven av SSTB. I några fall har Svensk Version 2007 Sid 10 (125) Feb 2010

11 översättningen av denna kursplan givit upphov till avsteg från denna ordlista. Dessa avsteg finns beskrivna i Bilaga E Avsteg från SSTBs Ordlista. Tillvägagångssätt Det finns ett antal metoder som kan användas inom testning, t.ex. sådana som baserar sig på specifikationer, kodstruktur, data, risker, processer, standarder och liknande taxonomier Olika processer och verktyg erbjuder stöd till testprocesserna och det finns metoder för förbättring av existerande processer. Denna kursplan är organiserad enligt de metoder som föreslås i ISO 9126, med en uppdelning i funktionella, icke-funktionella och stödjande metoder. Stödprocesser för testning och några förbättringsmetoder nämns också. Detta sätt att organisera materialet inklusive urvalet av de processer som ska ingå i kursen har gjorts på godtycklig basis men med den tanken att det ska ge avancerade testare och testledare en bra grund att stå på. Svensk Version 2007 Sid 11 (125) Feb 2010

12 0.2 Förväntningar Den certifiering på avancerad nivå som beskrivs i denna kursplan utgår ifrån de tre huvudsakliga rollbeskrivningarna testledare, testanalytiker och teknisk testanalytiker som behövs i en testorganisation. Var och en av dessa roller omfattar grundläggande ansvar och förväntningar. Inom organisationen kan dessa roller spridas på olika individer eller hanteras av en och samma individ. Här nedan beskrivs de tre rollerna Avancerad Nivå: Testledare Testledare på avancerad nivå skall kunna definiera strategi och övergripande testmål för de system som skall testas planera och tidsuppskatta de nödvändiga aktiviteterna och följa upp dessa beskriva och organisera de planerade aktiviteterna välja ut, skaffa och tilldela lämpliga resurser för de olika aktiviteterna välja ut, organisera och leda testteamen organisera kommunikationen inom och mellan testteamen och med alla andra intressenter motivera tagna beslut och rapportera lämplig information när så erfordras Avancerad Nivå; Testanalytiker Testanalytiker på avancerad nivå skall kunna strukturera de aktiviteter som är definierade i teststrategin ur ett verksamhetsperspektiv analysera systemet tillräcklig noggrant så att användarens förväntningar på kvalitet kan uppfyllas utvärdera systemkraven med ett verksamhetsperspektiv (validering) förbereda och genomföra lämpliga aktiviteter och rapportera hur de fortskrider stödja utvärderingar och beslut genom att tillhandahålla nödvändig information implementera nödvändiga verktyg och tekniker för att kunna uppnå de definierade målen Avancerad Nivå: Teknisk Testanalytiker Teknisk Testanalytiker på avancerad nivå skall kunna strukturera de aktiviteter som är definierade i teststrategin ur ett teknikperspektiv analysera systemets interna struktur tillräckligt noggrant för att kunna uppnå förväntad kvalitet utvärdera systemet utifrån tekniska kvalitetsegenskaper såsom prestanda, informationssäkerhet, mm förbereda och genomföra lämpliga aktiviteter och rapportera hur de fortskrider genomföra tekniska testaktiviteter stödja utvärderingar och beslut genom att tillhandahålla nödvändig information implementera nödvändiga verktyg och tekniker för att kunna uppnå de definierade målen. Svensk Version 2007 Sid 12 (125) Feb 2010

13 0.3 Inlärningsmål/Kunskapsnivåer Denna kursplan använder följande nivåer för att definiera inlärningsmål. För varje modul beskrivs inlärningsmålen med hjälp av dessa nivåer i inledningen av respektive kapitel. Nivå 1: Komma ihåg (K1) Deltagaren ska känna igen, minnas och erinra sig ett uttryck eller ett begrepp. Nyckelord: Minnas, erinra sig, känna igen, kunna. Exempel: Känna igen definitionen av felsymptom såsom utebliven leverans av en tjänst till en slutanvändare eller annan intressent eller avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat Nivå 2: Förstå (K2) Deltagaren kan motivera påståenden inom ämnesområdet med anledningar eller förklaringar. Deltagaren kan summera, särskilja, klassificera och exemplifiera fakta (t.ex. jämföra begrepp), testprinciper och testprocedurer (t.ex. förklara aktivitetsordningen). Nyckelord: Sammanfatta, klassificera, jämföra, kartlägga, kontrastera exemplifiera, förklara, tolka, beskriva dra slutsatser, summera, kategorisera. Exempel: Förklara varför testfall skall designas så tidigt som möjligt. För att upptäcka defekter när det är billigt att eliminera dem. För att upptäcka de viktigaste defekterna först. Förklara likheter och skillnader mellan integrations- och systemtestning. Likheter: mer än en komponent testas, icke-funktionella egenskaper kan testas. Olikheter: integrationstestning är inriktad på gränssnitt och samspel, medan systemtestning är inriktad på helheten såsom testning utgående från ett användarperspektiv. Nivå 3: Tillämpa (K3) Deltagaren kan välja rätt användning av ett koncept eller en teknik och tillämpa den utifrån ett givet sammanhang. K3 gäller oftast för kunskaper om procedurer. K3 kräver ingen kreativitet, som i fallet med utvärdering av en programvaruapplikation eller skapandet av en modell för en given programvara. K3 är t.ex. när vi utifrån en given modell beskriver de olika stegen för att skapa testfall. Nyckelord: Implementera, exekvera, använda, följa en metod, tillämpa en metod Exempel: Kunna identifiera gränsvärden för partitioner (eller klasser) med giltiga eller ogiltiga värden. Kunna, med hjälp av ett tillståndsdiagram och en uppsättning existerande testfall, använda den generiska metoden tillståndsbaserad testning. Nivå 4: Analysera (K4) Deltagaren kan dela upp information som är relaterad till en metod eller en teknik i dess beståndsdelar för en ökad förståelse, och kan skilja på fakta och slutsatser. Typiska användningsområden är att analysera dokument, programvara eller projektläge och föreslå lämpliga åtgärder för att lösa problem eller genomföra arbetsuppgifter. Nyckelord: Analysera, differentiera, välja, strukturera, fokusera, beskriva attribut, dela upp, utvärdera, bedöma, övervaka, koordinera, skapa, syntetisera, generera, göra antaganden, planera, designa, konstruera, producera. Svensk Version 2007 Sid 13 (125) Feb 2010

14 Exempel: analysera produktrisker och föreslå förebyggande och korrigerande åtgärder för att begränsa riskerna beskriva vilka delar i en incidentrapport som är fakta och vad som är slutsatser dragna utifrån resultatet Referenser (för inlärningsmålens kognitiva nivåer) Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain, David McKay, Co. Inc. Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (eds) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Allyn & Bacon. Svensk Version 2007 Sid 14 (125) Feb 2010

15 0.4 Inlärningsmål för Testledare Detta avsnitt innehåller en lista med detaljerade inlärningsmål för modulen testledare. Generellt gäller att alla delar av kursplanen kan förekomma i examinationen på K1 nivå, dvs. deltagaren ska känna igen, minnas och erinra sig begrepp och koncept. Av denna anledning innehåller listan nedan endast inlärningsmålen på K2, K3 och K4 nivå. Introduktion till Kursplanen för Testledare [60 minuter] (Inklusive repetition av kursplanen för ISTQB grundkurs) Kapitel 1: Grundläggande Principer för Programvarutestning [150 minuter] 1.2 Testning i Programvarans Livscykel (K2) beskriva hur testning ingår i programvaruutveckling och underhållsarbete (K4) analysera livscykelmodeller för programvara och beskriva de mest lämpliga arbetsuppgifterna och testaktiviteterna som skall utföras (t.ex. kunna skilja på testaktiviteter och utvecklingsaktiviteter) 1.3 Speciella System (K2) förklara med exempel vad som är speciellt med att testa system av system (K2) förklara varför testning av säkerhetskritiska system kräver fokus på alla de tre områdena organisationsstruktur, utvecklingsmodell och produkttyp, för att kunna påvisa överensstämmelse med regler och förordningar 1.4 Mätetal & Mätning (K2) beskriva och jämföra vanliga testrelaterade mätetal (K3) övervaka testaktiviteter genom att utföra mätningar av testobjekt och testprocessen Kapitel 2: Testprocesser [120 minuter] 2.3 Testplanering & Teststyrning (K2) beskriva, genom att ge exempel, hur teststrategier påverkar testplaneringen (K2) förklara med exempel hur utvecklingsprodukter är relaterade till testprodukter och vice versa (K2) klassificera teststyrningsaktiviteter ur perspektivet att kunna avgöra om testuppdrag, strategier och mål har uppnåtts 2.5 Testimplementering & Exekvering (K2) förklara förutsättningarna för testexekvering (K2) förklara med exempel fördelar och nackdelar med tidig testimplementering genom att i exemplen inkludera lämpliga testtekniker (K2) förklara varför användare och/eller kunder skulle kunna delta i testexekvering (K2) beskriva hur nivån på testloggar kan variera beroende på testnivån 2.6 Utvärdering av Avslutskriterier och Rapportering (K2) sammanfatta den information som behöver samlas in under testprocessen för att ge tillräckligt underlag för rapportering och utvärdering gentemot fastställda avslutskriterier 2.7 Testavslutningsaktiviteter (K2) sammanfatta testavslutningsaktiviteternas fyra huvudgrupper (K3) generalisera lärdomar under testavslutsfasen för att identifiera områden/aktiviteter som kan förbättras eller upprepas Svensk Version 2007 Sid 15 (125) Feb 2010

16 Kapitel 3: Testledning [1120 minuter] 3.2 Testledningsdokumentation (K4) beskriva innehåll i testledningsdokument i enlighet med IEEE829, t.ex. testplan, testdesignspecifikation och testprocedur (K2) beskriva minst fyra viktiga delar i en teststrategi/tillvägagångssätt och vilka dokument som enligt IEEE 829 avspeglar teststrategin (K2) förklara hur och varför avvikelser från teststrategin hanteras i andra testledningsdokument 3.3 Mallar för Dokumentation av Testplaner (K2) summera innehållet i IEEE 829:s Master Test Plan (K2) återge och med egna ord förklara rubrikerna i testplanen som IEEE 829 beskriver, med avseende på anpassning till organisation, produktrisker samt projektets risker, storlek och formalism 3.4 Testestimering (K3) estimera testarbetet för ett litet representativt system genom att dels använda ett mätetalsbaserat och ett erfarenhetsbaserat angreppssätt. Hänsyn ska tas till faktorer som påverkar kostnad, arbetsinsats och löptid (K2) förstå och exemplifiera de faktorer som finns listade i kursplanen vilka kan leda till bristande precision i tidsuppskattningarna 3.5 Schemaläggning av Testplanering (K2) förklara fördelarna med tidig och iterativ testplanering samt exemplifiera 3.6 Övervakning & Styrning av Testprogress (K2) jämföra de olika metoderna för styrning av testverksamheten (K2) ge åtminstone fem begreppsmässigt olika exempel på hur styrningen av testverksamheten kan påverkas av hittills uppnådda resultat (K4) använda testprogressrelaterade observationer för att skapa en åtgärdsplan för förbättringar av den nuvarande testprocessen (K4) analysera testresultat och fastställa testprogressen, dokumenterad i en statusrapport och i en slutlig testrapport, som omfattar alla fem rapporteringsdimensioner 3.7 Testningens Värde för Affärsverksamheten (K2) ge exempel (mätetal) för de fyra typerna av kostnader som ingår i begreppet kvalitetskostnad (K3) utifrån ett givet sammanhang beskriv de kvantitativa och/eller kvalitativa värden som testningen kan tillföra 3.8 Distribuerad Testning (K2) lista risker, likheter och skillnader mellan de tre bemanningsstrategierna (distribuerad, outsourced eller insourced testning) 3.9 Riskbaserad Testning Inledning (K2) förklara de olika sätt, på vilka riskbaserad testning hanterar risker (K4) identifiera projektrisker och produktrisker samt definiera lämplig teststrategi och testplan baserat på dessa risker Riskhantering (K3) använda metoden FMEA för att genomföra en riskanalys av produkten ur en testares perspektiv (K4) sammanfatta vanliga riskperspektiv hos olika intressenter i ett projekt och använd denna sammanfattning och deras kollektiva omdöme för att planera testaktiviteter för riskminskning Svensk Version 2007 Sid 16 (125) Feb 2010

17 3.9.3 Riskhantering i Programvarans Livscykel (K2) beskriva de egenskaper hos riskhanteringen som innebär att den måste bedrivas som en iterativ process (K3) omsätta en bestämd riskbaserad teststrategi till testaktiviteter samt övervaka effekterna av strategin under testningen (K4) analysera och rapportera testresultat och fastställa/lägga fram resterande risker för att underlätta för projektledningen att fatta förnuftiga leveransbeslut 3.10 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) (K2) beskriva vad FMEA innebär. Förklara med exempel hur FMEA tillämpas i projekt och hur det kan gagna olika projekt 3.11 Att Tänka på vid Testledning (K2) jämföra testledning vid utforskande testning, system av system och testning av säkerhetskritiska system med avseende på strategi, för- och nackdelar, lämplighet samt deras påverkan på planering, övervakning och styrning och på täckningsgraden Kapitel 4: Testtekniker [0 minuter] Inga inlärningsmål (på någon K-nivå) är tillämpliga för testledaren. Kapitel 5: Testning av Programvaruegenskaper [0 minuter] Inga inlärningsmål (på någon K-nivå) är tillämpliga för testledaren. Kapitel 6: Granskningar [120 minuter] 6.2 Granskningsprinciper (K2) förklara fördelarna med granskningar jämfört med dynamiska testtekniker och med andra statiska testtekniker 6.4 Införande av Granskningar (K2) jämföra granskningsmetoder med varandra och beskriva deras relativa styrkor, svagheter och användningsområden (K3) leda ett granskningsteam genom en formell granskning med hjälp av den definierade processen (K4) ta fram en granskningsplan som en del av ett projekts kvalitetsplan/testplan. Granskningsplanen ska innehålla olika granskningstekniker med hänsyn taget till typ av defekter man letar efter och tillgänglig kompetens. Granskningsplanen ska även anpassas till och komplettera den planerade dynamiska testningen 6.5 Framgångsfaktorer for Granskningar (K2) förklara riskerna med att inte ta hänsyn till tekniska, organisatoriska eller mänskliga faktorer när man genomför granskningar Kapitel 7: Avvikelsehantering [80 minuter] (K3) använda livscykeln för avvikelsehantering i enlighet med IEEE Standard för att hantera defekter (K3) utvärdera den befintliga defektrapporteringsprocessen mot IEEE Standard och dess defekttaxonomi för att förbättra processens kvalitet (K4) analysera existerande felrapporter och uppdatera defekttaxonomin Svensk Version 2007 Sid 17 (125) Feb 2010

18 Kapitel 8: Standarder & Testförbättringsprocesser [120 minuter] (K2) sammanfatta var man kan hitta programvarustandarder och förklara varför de är användbara för programvarutestning 8.4 Förbättra Testprocessen (K3) skriva en testförbättringsplan som innehåller generella steg och pekar ut rätt personer (K2) sammanfatta testförbättringsprocesserna som de definieras i TMM, TPI, CTP, STEP, samt processområdena verifiering och validering i CMMI (K2) förklara utvärderingskriterierna för testförbättringsmodellerna TMM, TPI, CTP, STEP, samt för processområdena verifiering och validering i CMMI Kapitel 9: Testverktyg & Automatisering [90 minuter] 9.2 Testverktygskoncept (K2) jämföra innehåll och aspekter hos var och en av verktygskoncepten Kostnadsfördelar och Risker med Testverktyg och Automatisering, Strategier för Testverktyg, Integration & Informationsutbyte mellan Verktyg, Automatiseringsspråk: Skript, Skriptspråk, Konceptet Testorakel, Driftsättning av Testverktyg, Användning av Testverktyg med Öppen Källkod, Egenutvecklade Testverktyg och Klassificering av Testverktyg (K2) beskriva varför och när det är viktigt att skapa en strategi eller en utrullningsplan för testverktyg (K2) förstå de olika faserna i implementeringen av testverktyg 9.3 Testverktygskategorier (K2) sammanfatta testverktygskategorierna efter mål, avsedd användning, styrkor, risker och kunna ge exempel (K2) sammanfatta specifika krav på testverktyg och open source -testverktyg vid testning av säkerhetskritiska system (K2) beskriva viktiga aspekter hos och konsekvenser av olika testverktyg och deras implementering, användning och påverkan på testprocessen (K2) beskriva när, varför, fördelar, risker och konsekvenser vid implementering av ett eget verktyg Kapitel 10: Yrkeskunnande Bygga Team [240 minuter] 10.2 Individuella Färdigheter (K3) använda ett givet frågeformulär för att utvärdera team-medlemmars styrkor och svagheter i förhållande till användandet av programvarusystem, domän- och affärskunskaper och områdena systemutveckling, programvarutestning och social kompetens 10.3 Gruppdynamik (K3) genomföra en gap analys för att bestämma vilka tekniska och mjuka kunskaper som krävs för lediga befattningar i en organisation 10.4 Anpassa Organisationen för Testning 10.5 Motivation (K2) karaktärisera olika organisatoriska möjligheter och jämföra dem med in- och outsourcing samt in- och off-shoring (K2) ge exempel på motiverande och motivationssänkande faktorer för testare 10.6 Kommunikation (K2) exemplifiera professionell, objektiv och effektiv kommunikation i ett projekt från testarens synvinkel. Risker och möjligheter bör beaktas Svensk Version 2007 Sid 18 (125) Feb 2010

19 0.5 Inlärningsmål för Testanalytiker Detta avsnitt innehåller en lista med detaljerade inlärningsmål för modulen testanalytiker. Generellt gäller att alla delar av kursplanen är på K1-nivå, dvs. deltagaren ska känna igen, minnas och erinra sig begrepp och koncept. Därför innehåller tabellen nedan endast inlärningsmålen på K2, K3 och K4 nivå. Introduktion till Kursplanen för Testanalytiker [60 minuter] (Inklusive repetition av kursplanen för ISTQB grundkurs) Kapitel 1: Grundläggande Principer för Programvarutestning [30 minuter] Kapitel 2: Testprocesser [180 minuter] 2.4 Testanalys & Testdesign (K2) förklara orsakerna till att funktionstestning utförs i olika stadier i en applikations livscykel (K2) ge exempel på kriterier, vid identifiering av testvillkor som påverkar deras struktur och nivå (K2) beskriva hur testanalys och testdesign kan betraktas som statiska testtekniker, som kan användas för att upptäcka defekter (K2) förklara med exempel begreppet testorakel och hur detta kan användas i testspecificeringsarbetet 2.5 Testimplementering & Exekvering (K2) beskriva förutsättningarna för testexekvering, inklusive: testartefakter; testmiljö; konfigurationshantering och felhantering 2.6 Utvärdering av Avslutskriterier och Rapportering (K3) bestämma om testavslutskriterier uppnåtts mha en uppsättning gjorda mätningar Kapitel 3: Testledning [120 minuter] 3.9 Riskbaserad Testning (K3) prioritera urval av testfall, testtäckning och testdata baserat på risker och dokumentera detta på lämpligt sätt i testschema och testprocedurer (K2) dra upp riktlinjerna för ett riskbaserat angreppssätt vad avser planering och exekvering av domäntestning Kapitel 4: Testtekniker [1080 minuter] 4.2 Specifikationsbaserade Testtekniker (K2) för var och en av de specifikationsbaserade teknikerna, ge exempel på typiska defekter som de kan hitta och ange motsvarande täckningskriterier (K3) skriva testfall utifrån modeller av programvaran med hjälp av följande testdesigntekniker (testerna skall uppnå en given täckningsgrad av modellen) o ekvivalensklassindelning o gränsvärdesanalys o beslutstabeller o tillståndsbaserad testning o klassifikationsträdsmetoden o parvis testning o användningsfallsbaserad testning Svensk Version 2007 Sid 19 (125) Feb 2010

20 (K4) analysera ett system, eller dess kravspecifikation, för att bestämma vilka specifikationsbaserade tekniker som skall användas för specifika ändamål. Utifrån analyserna av systemet och målsättningarna med testningen samt med stöd av IEEE 829, dra upp riktlinjerna för en testdokumentation med fokus på funktionella och domäntestfall, innefattande testdesign, testfall och testimplementering 4.4 Defekt- och Erfarenhetsbaserade Testtekniker (K2) beskriva principerna för och resonemanget bakom defektbaserade tekniker samt särskilja deras användningsområden från specifikationsbaserade och strukturbaserade teknikers (K2) förklara defekttaxonomier och deras användningsområden med exempel (K2) förstå principerna för och resonemanget bakom erfarenhetsbaserade tekniker samt när de kan användas (K3) specificera, exekvera och rapportera testning med hjälp av utforskande testning (K2) använda de olika typerna av programvaruattacker för att kategorisera de defekter som dessa metoder kan upptäcka (K4) analysera ett system för att bestämma vilka specifikationsbaserade, defekt-baserade eller erfarenhetsbaserade tekniker som bör tillämpas för specifika ändamål Kapitel 5: Testning av Programvaruegenskaper [210 minuter] 5.2 Kvalitetsattribut för Domäntestning (K4) förklara, med exempel, vilka testtekniker (listade i kapitel 4) som är lämpliga vid test av kvalitetsattribut såsom noggrannhet, lämplighet, interoperabilitet, funktionell informationssäkerhet och tillgänglighet (K3) planera, designa, specificera och exekvera testfall för användbarhet med lämpliga tekniker för att uppnå identifierade testmål och för att hitta specifika typer av defekter 5.3 Kvalitetsattribut för Teknisk Testning (K2) förklara anledningen till att en teststrategi bör inkludera testning av effektivitet, tillförlitlighet samt teknisk informationssäkerhet och ge exempel på typer av defekter som man förväntar sig att upptäcka (K2) kategorisera de tekniska kvalitetsattributen utifrån defekttyper, typisk användning i programvarulivscykeln och lämpliga testtekniker Kapitel 6: Granskningar [180 minuter] (K3) använda en granskningschecklista för att verifiera kod och arkitektur ur en testares synvinkel (K3) använda en granskningschecklista för att verifiera krav och användningsfall ur en testares synvinkel (K2) jämföra granskningsmetoder med varandra och beskriva deras relativa styrkor, svagheter och användningsområden Kapitel 7: Avvikelsehantering [120 minuter] (K4) analysera, klassificera och beskriva funktionella och icke-funktionella avvikelser i tydliga felrapporter Kapitel 8: Standarder & Testförbättringsprocesser [0 minuter] Inga inlärningsmål (på någon K-nivå) är tillämpliga för testanalytikern. Svensk Version 2007 Sid 20 (125) Feb 2010

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Certifierad testare Grundnivå Kursplan

Certifierad testare Grundnivå Kursplan Certifierad testare Grundnivå Version 2011 International Software Testing Qualifications Board V2.2 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument hämtade

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Varför certifierad testare? Bland annat Att få test erkänt som en viktig och professionell yrkesroll. Att möjliggöra för testare att bli erkända hos arbetsgivare.

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Introduktion TILL TEST

Introduktion TILL TEST Introduktion TILL TEST Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Midlanda motorpark! Vem är Jonas Hermansson? Arbetar som konsult på Prolore Testspecialist med inriktning mot: Utveckling och införande av testprocesser Utveckling

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med Att tjäna pengar genom testning med Att tjäna pengar genom testning med 1 (50) Det finns tre vägar till test: 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har.

Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har. Projektplan Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har. Projektöversikt Roller och ansvar Projektledare: Fanny

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Certifierad testare. Kursplan för grundnivå Agil testare

Certifierad testare. Kursplan för grundnivå Agil testare Kursplan för grundnivå Agil testare Version 2014 International Software Testing Qualifications Board V1.03 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07 SNART BÖRJAR DET! BLI VÄN MED DIN BUGG Frukostseminarium Göteborg 2014-02-07 AGENDA Introduktion Vad är en bugg? Vad innebär kvalitet i mjukvara? Buggutställning Att rapportera buggar En riktigt bra buggrapport

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

ORDLISTA. Version 2.3

ORDLISTA. Version 2.3 ORDLISTA Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar av, så länge som referens

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Ver 2.0 2014 Software Quality Engineering Board (SQEB) Grundtanke Grundtanken med denna kursplan är att programvarukomplexiteten och vårt beroende av programvara

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson Fem framgångsfaktorer för acceptanstest Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson JESPER HÖGBERG Teststrateg och utbildare hos System Verification Testledning, teststrategier, partnerutveckling och kurser Civilingenjör

Läs mer

SAST Q1. Som att börja arbeta på ett nytt jobb. Testautomatisera med Modell-baserad testning

SAST Q1. Som att börja arbeta på ett nytt jobb. Testautomatisera med Modell-baserad testning SAST Q1 Som att börja arbeta på ett nytt jobb Testautomatisera med Modell-baserad testning Christina Nordström Kristian Karl Christina Nordström Test sedan 1996 Aldrig testautomatiserat Enhetschef Testenheten

Läs mer

Johan Lindman. Testproof AB Lugnets Allé 56 12068 Stockholm. Tel: 0730-740744 Mail: johan.lindman@testproof.se Web: www.testproof.

Johan Lindman. Testproof AB Lugnets Allé 56 12068 Stockholm. Tel: 0730-740744 Mail: johan.lindman@testproof.se Web: www.testproof. Testproof AB Lugnets Allé 56 12068 Stockholm Tel: 0730-740744 Mail: johan.lindman@testproof.se Web: www.testproof.se Johan Lindman Jag är en driven, samarbetsfokuserad och lösningsorienterad testledare.

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation

Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation Testautomation Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation Agenda Presentation av Extenda Vad är en POS? Test av POS Automatiska tester Sammanfattning 2 Kort historik 1982 Extenda

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Yrkesmässig certifiering för ITIL PRAXIS FÖR TJÄNSTEHANTERING. ITIL Foundation-certifikat inom Hantering av IT-tjänster KURSPLAN

Yrkesmässig certifiering för ITIL PRAXIS FÖR TJÄNSTEHANTERING. ITIL Foundation-certifikat inom Hantering av IT-tjänster KURSPLAN Yrkesmässig certifiering för ITIL PRAXIS FÖR TJÄNSTEHANTERING ITIL Foundation-certifikat inom Hantering av IT-tjänster KURSPLAN Page 1 of 11 ITIL FOUNDATION-CERTIFIKAT INOM HANTERING AV IT-TJÄNSTER Syftet

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA12 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032. Välkomna! Vad är ett projekt?

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032. Välkomna! Vad är ett projekt? Christin Lindholm Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032 Christin Lindholm Programledare på Datateknik och Elektroteknik programmen Institutionen för Datavetenskap Kravhantering, projekt, risk.

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Vad är. Domändriven design?

Vad är. Domändriven design? Vad är Domändriven design? 1 Domändriven design är utvecklare och domänexperter som arbetar tillsammans för att skapa mjukvara som är både begriplig och möjlig att underhålla. ett sätt att fånga och sprida

Läs mer

Utvecklingen av test hos Microcraft AB. microcraft ab 2006

Utvecklingen av test hos Microcraft AB. microcraft ab 2006 Utvecklingen av test hos Microcraft AB 1 Bakgrund Naturvetare och ekonom i botten. En sån där ekonom En besvärlig användare ;) Microcraftare i snart 10 år Från början: utbildare, utvecklat hjälpsystemet,

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Vår resa till bra Acceptanstestning. Ingela Hagman Thomas Cook Northern Europe

Vår resa till bra Acceptanstestning. Ingela Hagman Thomas Cook Northern Europe Vår resa till bra Acceptanstestning Ingela Hagman Thomas Cook Northern Europe Testledare Ingela Hagman Profil: - Verksamhetsnära - Ej tekniktung Egenskaper: - Noggrann - Struktur - Envishet - Positiv -

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Bilaga 3: RIV-SHS förstudie, Mina intyg

Bilaga 3: RIV-SHS förstudie, Mina intyg Bilaga 3 RIV-SHS förstudie, Mina intyg Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Historik... 2 4. Problembeskrivning... 2 5. Nulägesbeskrivning... 3 6. Börlägesbeskrivning... 3 6.1. Effektmål...

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

En utvärderingsmodell för testverktyg

En utvärderingsmodell för testverktyg En utvärderingsmodell för testverktyg Med inriktning på automatiserade högnivåtester Jonas Jansson Sofie Linnér Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet Examensarbete på kandidatnivå,

Läs mer

SESAM. Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till seminariet. Automatiserad programvarutestning -

SESAM. Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till seminariet. Automatiserad programvarutestning - SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Automatiserad programvarutestning - Utmaningar, exempel och potential i kritiska system 17 november 2011 Armémuseum,

Läs mer

Italy nr. 002 Testplanering och -tillämpning

Italy nr. 002 Testplanering och -tillämpning Italy nr. 002 Testplanering och -tillämpning Översikt AD Ricerca S.r.l. är i huvudsak verksamt inom Management software, elektronisk dokumenthantering samt Workflow system. Företaget har deltagit i SPIRE

Läs mer

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå Kraft AB Björn E Persson Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Bakgrund och syfte Bakgrund Lekmannarevisionen har med hänsyn till risk och väsentlighet

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Kursprogram hösten 2011

Kursprogram hösten 2011 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Android Störst på Linux OSE/realtidskurser Flest testkurser ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Examinering i ITIL Foundation

Examinering i ITIL Foundation Examinering i ITIL Foundation Exempelhäfte A, version 5.1 Flervalsfrågor Instruktioner 1. Alla 40 frågorna ska besvaras. 2. Alla svar ska markeras i svarstabellen som följer med. 3. Du har 60 minuter på

Läs mer

Exempelroller för IT-konsulttjänster.

Exempelroller för IT-konsulttjänster. Exempelroller för IT-konsulttjänster. Kompetensområde 1. Användbarhet Beskrivning Användbarhet och exempel på roller. Exempel på kompetenser inom området användbarhet: God kännedom om och erfarenhet av

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Validering grundläggande aspekter. Ulf Örnemark

Validering grundläggande aspekter. Ulf Örnemark Validering grundläggande aspekter Ulf Örnemark SKKLF och SSKF Utbildningsdagar Vår Gård, Saltsjöbaden 6-7 februari 2013 Innehåll Validering, verifiering och några andra grundläggande begrepp Några nedslag

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet

Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet Maria Lohmander Lite statistik Idag finns 17 ackrediteringar mot ISO 15189 3 av dessa har fått beslut enligt nya versionen Fler

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

3 frågor att besvara

3 frågor att besvara TEST I EN VÄRLD AV INTEGRERADE SYSTEM FRÅN OLIKA LEVERANTÖRER Johan Östman 3 frågor att besvara Vilka krav är rimliga att ställa på leverantörens tester? Vad bör kommunen själv testa? Hur genomförs dessa

Läs mer

Test av standardsystem Johan Gabrielsson

Test av standardsystem Johan Gabrielsson Test av standardsystem Johan Gabrielsson September 2012 Vem är jag? Accenture 13 år Test Community lead 5 år (Accenture Sverige) Samtliga testområden, men fokus på funktionella tester av både standardsystem

Läs mer

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman Design och krav Henrik Artman >>Ett av skälen till att projektet inte höll tidplan och budget var [beställarens] höga ambitionsnivå. Dessutom skulle man gjort en stordel av arbetet självt, men en del av

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak!

Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak! Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak! I den alltmer komplexa organisations- och projektmiljö vi lever i så är det kritiskt att ha kunniga verksamhetsanalytiker som fokuserar på intressenter

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag

Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag SAST, Stockholm, 11-sep-2014 Rikard Edgren LearningWell Karlstad rikard.edgren@learningwell.se Agenda 1. Mitt största misstag 2. Testuppdrag 3. Exempel

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer