Simmargården... 6 Verksamheten... 6 Ungdomarna... 7 Personalen... 7 Följande arbetsuppgifter ingick i verksamheten förutom arbetet med ungdomarna: 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simmargården... 6 Verksamheten... 6 Ungdomarna... 7 Personalen... 7 Följande arbetsuppgifter ingick i verksamheten förutom arbetet med ungdomarna: 7"

Transkript

1 av verksamheten

2 Simmargården... 6 Verksamheten... 6 Ungdomarna... 7 Personalen... 7 Följande arbetsuppgifter ingick i verksamheten förutom arbetet med ungdomarna: 7 Utbildning/Fortbildning... 9 Ekonomi Platskostnad Daglig verksamhet Aktiviteter Individuella träningsprogram Fysiska program Träning i träningslokalen Aktivitet Styrka med egna kroppen/cirkelträning Aktiviteter Yoga Aktiviteter Simning Aktiviteter Friskis och Svettis Aktiviteter Step up Aktiviteter Stavgång Aktiviteter

3 Pilates Aktivitet Actic Aktivitet Spinning Aktivitet Avslappning Aktivitet Taktil Stimulering Aktivitet Massage Aktiviteter Massagefåtölj Aktivitet Reflexträning Aktivitet Lekar Aktivitet Afrodans Aktivitet av Fysiska programmen

4 Sociala program Spel Aktivitet Play station/wii Aktiviteter Hundträning Aktiviteter Färg och form Aktiviteter Tjejgrupp Aktiviteter Utegrupp Aktivitet Högläsning Aktiviteter Kalender Aktiviteter Kompisgrupp Aktiviteter Lov och Studiedagar Jullov Aktiviteter

5 Sportlov Aktivitet Påsklov Aktivitet Sommarlov Aktivitet Höstlov Aktivitet Studiedagar Aktivitet Läger Vinter läger Aktiviteter av aktiviter Sommarläger Aktivitet Läger 1(Nyköping) av läger Aktiviteter Läger 2 (Säfsen) Aktiviteter Gemensam utvärdering av lägren Samarbete med övriga tillsynsformer Aktiviteter

6 Påsklov Aktiviteter Sommarverksamhet Aktiviteter Höstlovet Aktivitet Jullovet Aktivitet

7 Simmargården Simmargården är en föreningsdriven omsorgsverksamhet med profilen Idrott, Friluftsliv och Friskvård. I begreppet idrott räknar vi in lek, rörelse och motion. Vi vill att ungdomarna under roliga och variationsrika former ska få chans att pröva på olika idrotter och lekar. Till friluftsliv hör kunskapen om att vara i naturen. Vi upplever olika miljöer och lär oss om vilka skyldigheter och rättigheter man har i skog och mark. Friskvård är ett område som innehåller allt från kost, hygien, vänner (sociala relationer) och en aktiv fritid. I verksamheten finns alltid friskvården med i våra tankar eftersom det är viktigt att tycka om sig själv och känna sig trygg med den man är. Att leva sunt och må bra är en väsentlig del i arbetet med ungdomarna. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan år med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Ungdomarna tillhör personkretsen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten Våra verksamhetsmål är: Vi vill att ungdomarna ska få möjlighet att utveckla sin personlighet, självkänsla och lära sig ta ansvar för sina handlingar. Vi vill hjälpa ungdomarna att klara av sitt vardagsliv så självständigt som möjligt. Vi vill lära ungdomarna att fungera i grupp, vilket innebär att man måste visa hänsyn och respektera varandra. Vi vill skapa ett större socialt kontaktnät inom kamratkretsen och föreningsliv samt ge ungdomarna tillfälle att vara med jämlikar. Vi vill förbättra ungdomarnas kroppskontroll, koordination, rörelseförmåga och skapa förutsättningar för ett bra och meningsfullt liv. Vi vill att ungdomarna ska få pröva på idrotter och friluftsliv under variationsrika och lekfulla former samt lära sig om friskvårdens betydelse för att kunna leva sunt och må bra. Utifrån verksamhetens långsiktiga mål utformade vi kortsiktiga terminsmål som dokumenterades och utvärderades varje halvår. I verksamheten ingick individuella träningsprogram, läger- och sommarverksamhet (vi samarbetade under en vecka med övriga tillsynsverksamheter i Södertälje kommun). Metoderna som vi använde oss av i verksamheten skapade trygghet, ökade ungdomarnas självkänsla, självförtroende och tränade dem till att bli självständigare för att senare i livet kunna få ett innehållsrikare vuxenliv. 6

8 Ungdomarna From januari mars hade vi 24 ungdomar inskrivna på heltidsplats. From 12 mars aug hade vi 25 ungdomar. From aug dec hade vi 22 ungdomar. I mars började en ungdom och i juli/augusti slutade tre ungdomar vilket gjorde att vi from augusti december hade tre platser lediga. Ungdomarna gick i sex olika grundsär- och gymnasiesärskolor i Södertälje och Salem. Under våren har vi haft specialavtal med Södertälje kommun för en ungdom som varit i behov av extrainsatser. Personalen Under vårterminen arbetade en fritidspedagog på heltid 40/40 (föreståndare halvtid 20/40), en specialpedagog heltid 40/40 (bitr. föreståndare halvtid 20/40), två barnskötare heltid 40/40, en fritidsledare 40/40, en fritidsledare 30/40 och två assistenter (en på deltid 30/40 och en på halvtid 20/40). Under höstterminen ändrades personalgruppen. Vi sa upp en assistent pga. minskad ungdomsgrupp. Personalens schema anpassades efter ungdomarnas och verksamhetens behov. Under lov och studiedagar hade vi morgontillsyn vilket innebar att personalen Började ibland kl Personalgruppen hade planering, handledning i grupp en gång/vecka. En gång/varannan vecka hade vi också individuell handledning av vår specialpedagog. Personalen hade också en praktisk dag där städning, matlagning och andra uppgifter ingick eftersom vi inte har någon lokalvårdare, kökspersonal eller vaktmästare anställd. Följande arbetsuppgifter ingick i verksamheten förutom arbetet med ungdomarna: Föreståndaren hade medarbetarsamtal med personalen. Föreståndaren och bitr. föreståndaren lämnade in verksamhetsberättelsen till styrelsen. Föreståndaren och bitr. föreståndaren ansvarade för att utvärderingen av verksamheten för året lämnades till föräldrar, Socialstyrelsen, berörda LSS-handläggare, chefer i Södertälje, Nykvarn och Salems kommun. Föreståndaren och bitr. föreståndaren hade ett antal ekonomimöten under året. Föreståndaren och skyddsombudet hade skyddsrond 2 ggr/år. Föreståndaren informerade personal om brandlarm, egenkontroll - kök, olycksfall m.m. 1 ggr/termin. Föreståndaren har deltagit på möten med styrelsen och på simklubbens årsmöte. Intern handledning av bitr. föreståndaren/specialpedagogen, enskilt och i grupp. Personalutbildning i massage som sen används i verksamheten 1 tim./vecka. Personalutbildning i teckenspråk under höstterminen 2 tim./vecka. Personalen gjorde dagboksanteckningar om verksamheten ½ tim./dag. Personalen ansvarade för ungdomarnas individuella träningsprogram, planering och utvärdering 3 tim./vecka. Personalen gjorde inköp- och administrativa arbetsuppgifter 15 tim./vecka. Personalen skötte Simmargårdens hemsida 3 tim./vecka. 7

9 Personalen har haft egna ansvarsområden 3 tim./vecka (ekonomi, hustomte sysslor, bilder m.m.). Personalen skötte den yttre miljön runt Simmargården 3 tim./vecka. Personalen skötte städningen av Simmargårdens lokaler 8 tim./vecka. Personalen hade olika möten med kommunen (upphandling, tillsynsmöten, placerings- och uppföljningsmöten med LSS-handläggare och träffar med kommunala tjänstemän) 2 tim./vecka. Personalen sökte olika fonder under året. Personalen grovplanerade verksamheten en dag/termin. Simmargården stängde verksamheten den dagen. Personalen hade planering en förmiddag/vecka. Personalen hade invänjning med en ungdom och tre ungdomar slutade på Simmargården under året. Personalen gjorde en individuell kartläggning/beskrivning av varje ungdom. Personalen hade återträff med ungdomarna som slutade till sommaren Personalen planerade föräldrasamtal minst 1 ggr/termin. Föreståndaren och bitr. föreståndaren planerade föräldramöte 1 ggr/år. Föreståndaren och bitr. föreståndaren startade tillsammans med föräldrarna en föräldragrupp. Personalen planerade samkväm (grillkväll o jul fika) med föräldrarna och ungdomarna 2 ggr/år. Personalen planerade och besökte ungdomarnas skolor för lärarsamtal. Personalen planerade två brandövningar/termin. Personalen har haft samarbete med HAB i kommunen (psykolog, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnaster). Personalen har varit på fortbildning, kvällsföreläsningar och olika seminarium/konferenser (se fortbildning). Personalen tog emot besök från LSS-handläggare i Södertälje- Salem och Nykvarns kommun. Simmargården hade Kristinehamns folkhögskola på studiebesök. Personalen hade tillsammans med ungdomar tre brandövningar under året. Simmargården fick besök, informerade och visade Simmargården för intresserade föräldrar. Simmargården hade samkväm med simklubben och deras personalgrupp 1 ggr/år. Simmargården hade samarbete med SISU. Simmargården tog emot elever/praktikanter från Hagabergs- och Kristinehamns folkhögskola 8

10 Utbildning/Fortbildning Simmargårdens personal fick följande fortbildning under året. v.4 v.14 Massage utbildning 2 tim./varannan vecka Kjelle, Marianne, Bosse, Ewa, Anki, Kicki och Agneta 14/2 Föreläsning pulsträning Marianne 23/2 Föreläsning lönesamtal Kjelle 8/3 Föreläsning på Tom Tits Marianne v.36 v.51 Teckenkurs 2 tim./vecka Kjelle, Marianne, Bosse, Ewa, Agneta och Kick 5/11 Föreläsning Tuffa möten och svåra samtal Kjelle och Marianne 9

11 Ekonomi Vi upprättar en budgetplan för året. Budgeten utgår från antalet ungdomar som har plats på Simmargården. Platskostnad För 2012 var platskostnaden kr/år och då ingick bl.a. * Utbildad personal. * Individuell kartläggning på * Fortbildning för personal. ungdomarna. *, dokumentation och * Individuella träningsprogram. utvärdering av verksamheten. * Aktivitetsdagar. *, dokumentation och utvärdering * Föräldrasamtal. av varje ungdom individuellt. * Lärarsamtal. * Handledning för personal i grupp och * Lokalhyra. individuellt. * Uppföljningssamtal med LSS-handläggarna. * Kontinuerlig föräldrakontakt. Förutom platskostnaden kunde vissa tilläggstjänster erbjudas: Läger: Vinter à 3 dagar Läger: Sommar à 3 dagar 3122: -/person 3122: -/person Vid årets början ska vi göra en ekonomisk kalkyl över Simmargårdens totala budget (personal-, hyres-, drift- och övriga kostnader). Vi gör också en ekonomisk översikt över Simmargårdens läger. Varje månad gjordes en ekonomisk sammanfattning som sedan jämfördes med den planerade kalkylen över Simmargården. Budgeten var rörlig eftersom vi inte kunde förutse hur många ungdomar som skulle sluta eller börja i verksamheten under året. Under året deltog en del ungdomar i Simmargårdens läger Under höstterminen gick vi med tre platser tomma vilket innebar att vi fick säga upp en personal i augusti månad. 10

12 Daglig verksamhet I den dagliga verksamheten vill vi hjälpa ungdomarna att umgås, knyta sociala kontakter, visa hänsyn, samarbeta och våga ta för sig av det utbud av aktiviteter som finns på Simmargården. På Simmargården finns det material som ska stärka ungdomarnas kreativa förmåga, vara sinnesstimulerande och uppmuntra till olika lekar. Den inre och yttre miljön är anpassad till ungdomarnas olika behov. Vår utegård ska locka till lek och rörelse. Innan mellanmålet på fredagarna ska vi ha en planerad aktivitet i stor grupp. Vi ska fira ungdomarnas födelsedagar vid mellanmålet på de fredagar, i den veckan som ungdomarna fyller år. På fredagarna under mellanmålet ska vi gå igenom pictogramtavlan för veckan som kommer. Vi kan ibland ha bl.a. högläsning, visa bilder från veckan som varit, prata om fadderbarnet, och olika högtider. Under mellanmålet vill vi stimulera ungdomarna till att lyssna, kommunicera och diskutera olika ämnen vid sitt bord. Under året ska vi genomföra Simmargårdens traditioner som t ex grillkväll, grötkväll, julfika, nyårssupé och ha midsommarfirande. Aktiviteter Den inre miljön erbjuder ungdomarna till varierande aktiviteter. I lokalerna finns utrymmen för lek och rörelse. I lekhallen kan ungdomarna träna sin motoriska förmåga. Vi spelar innebandy, basket, tärningslek, har olika rörelselekar och stafetter. I lokalerna kan ungdomarna också måla, pyssla, skapa, sitta i massagefåtöljen, läsa, lyssna på musik, spela sällskapsspel, leka med bilar och dockor, bygga lego, spela tv-spel och sjunga SingStar. Vår tomt använder vi flitigt under sommarhalvåret. Vi spelar olika utomhusspel (basket, fotboll, kubb, möllky och boule m.m.), cyklar på sparkcyklar, gungar, har trädgårdsarbete, solar och bara hänger i våra nya loungemöbler på vår innergård. Under vinterhalvåret åker vi pulka, skidor och har olika snölekar och ungdomarna hjälper också till att skotta snö. Under året tränar vi ungdomarna på att utföra olika vardagssysslor. De får t ex hjälpa till med att gå till affären för att handla, laga mellanmål, lunch vid lov- och studiedagar och duka. Mellanmålet äter vi i matsalen med personal vid varje bord. Personalen hjälper ungdomarna att samtala med varandra, om olika ämnen samt var ett stöd i matsituationen. På fredagarna när många av ungdomarna slutar tidigt från skolan har vi en planerad aktivitet som t ex musikfrågesport, rita gissa spring, skattjakt m.m. i stor grupp för att stimulera kamratandan och gemenskapen i gruppen. Under hela året simmar några ungdomar på Sydpoolen på fredagseftermiddagarna. Gruppen på Simmargården blir då mindre vilket leder till mer spontana situationer och aktiviteter. 11

13 Under mellanmålet på fredagarna har vi ibland högläsning, gissa gåtor och vi tittar också på bilder från månadens aktiviteter på vår storbildsprojektor. Vi firar också de som fyllt år under veckan. Vi går igenom hur nästkommande veckas program ska se ut för alla ungdomar, med hjälp av lilla pictogramtavlan., för att förbereda alla om det var några förändringar som t.ex. studiedagar, lov eller besök mm. Under året pratar vi om vårt fadderbarn. Vi skickar julklappar, presenter, teckningar och skriver brev med bilder. I verksamheten erbjöd vi ett brett utbud av olika aktiviteter och material. I personalens arbetsuppgifter ingick det att vara lyhörda för ungdomarnas önskemål och hjälpa dem att komma igång med olika aktiviteter. Många aktiviteter fungerade bra om personalen fanns med som ett stöd, visade hur de olika momenten fungerade och såg till att det blev ett avslut på aktiviteten. Det har varit nyttigt för ungdomarna att utföra olika vardagssysslor. Ungdomarna har fått olika stöd beroende på vilken hjälp de har behövt. För en del ungdomar har det räckt att vi har visat vad de ska göra för att de ska kunna härma oss, andra har behövt stöd genom bilder för att veta vad som skulle göras. Vi såg att de flesta av våra ungdomar behövde träna mycket på de olika vardagssysslorna. Ofta var de osäkra innan aktiviteten men med rätt hjälp och stöd av personalen växte deras självförtroende och självständigheten stärktes. Innan mellanmålet på fredagarna var det bra att ha en planerad aktivitet med de som var här. Aktiviteterna stimulerade ungdomarna att prata och hjälpa varandra för att lösa en uppgift t ex musikfrågesport. De blev också en bra sammanhållning och kamratskap i gruppen när alla gjorde samma aktivitet. För de ungdomar som hade svårt att vara i stor grupp en längre stund fanns alltid ett annat alternativ, de fick då t.ex. hjälpa till med mellanmålet. Att gå igenom lilla pictogramtavlan på fredagarna var bra för då kunde ungdomarna ställa frågor om det var något som de inte förstod. Många av våra ungdomar mådde bra av att förberedas i god tid på kommande eventuella förändringar. Genom breven som vi fått från fadderbarnet, har vi förstått att han har uppskattat att vi finns. Simmargårdens traditioner har känts viktigt för oss att genomföra. Vid julfikat och grillkvällen träffades personalen, föräldrarna och ungdomarna tillsammans och det upplevde vi att det stärkte och underlättade kontakten mellan hemmet och Simmargården. 12

14 Individuella träningsprogram För att ungdomarna ska bli självständigare, öka sitt självförtroende och få stärkt självkänsla skapar vi individuella träningsprogram i verksamheten. Ungdomarna har program 4 till 8 gånger/vecka och träningstiden är mellan minuter/tillfälle. Programmens innehåll varierar mellan fysiska och sociala aktiviteter. Programmen anpassas efter ungdomarnas individuella behov när det gäller tid, gruppstorlek och innehåll. En del program planeras i samråd med ungdomarna och deras föräldrar. Programmen ska innehålla individuella syften, delmål, metod och utvärdering. Vid terminernas slut ska programmen utvärderas av oss och tillsammans med ungdomarna. Vi ska göra ett översiktsschema där alla programmen finns med och visar vilka ungdomar/personal som har vilket program. Fysiska program I de fysiska programmen vill vi att ungdomarna ska träna på sin motorik, kondition och stärka muskulaturen. I de fysiska programmen ska ungdomarna byta om innan och duscha efter passet. Träning i träningslokalen Vi vill att ungdomarna ska tycka att det är roligt att träna i träningslokalen. Ungdomarna ska förbättra sin kondition, balans, styrka och koordination. Vi vill att ungdomarna med hjälp och stöd ska öva sig i att självständigt träna i en träningslokal. Aktivitet För att ungdomarna ska tycka att det är roligt att träna vill vi att de ska vara delaktiga i beslut angående deras träning. Tillsammans gör vi delmål för varje termin. Målen ska vara uppnåbara och fungera som morot. Personalen ska förklara och motivera för ungdomarna varför de har träning i träningslokalen. Under passet får ungdomarna turas om att välja musik som de gillar. För att ungdomarna ska förbättra sin kondition balans, styrka och koordination ska vi bl.a. använda oss av följande maskiner/övningar: Step up maskin, spinning cykel, crosstrainer, situps, ryggups, löpband, pilatesbollar, medicinbollar och stretching. Ungdomarna ska arbeta på de olika konditionsmaskinerna för ökad kondition. En del ungdomarna har varit delaktiga i planeringen och deras delmål har följts upp med jämna mellanrum och det har lett till att deras träning blev mer effektiv. Vi upplevde att ungdomarna tyckte det var roligt att träna och att de kämpade med att nå sitt delmål. För de ungdomar som ändå var lite svårmotiverade var musiken ett bra hjälpmedel. Vi märkte under passen att de tränade med högre intensitet när de valt musik själva. 13

15 För de ungdomar som tränade kontinuerligt märkte vi att de orkade mer i slutet än i början av terminen. Variationen av de olika maskinerna/övningarna gjorde att ungdomarna tyckte det var roligt, de koncentrerade sig på träningen och höll träningsmotivationen uppe. Konditionsträningen förbättrades för några ungdomar med hjälp av intervallträning. De har gått/sprungit i olika hastigheter på gåbandet eller cyklat med olika motstånd i olika tempon. De flesta av ungdomarna var svaga i rygg och i magmuskulatur. Efter en ordentlig uppvärmning har ungdomarna kört olika rygg- och mage övningar. Under terminen har ungdomarna blivit bättre på att utföra rörelserna rätt och de orkar också med flera upprepningar vid varje tillfälle. Några ungdomar klarade av att träna självständigt i träningslokalen men de flesta behövde lite stöd och hjälp. Speciellt i att motivera sig, att ta i lite extra, hålla koll på tiden och genomförandet av de olika övningarna. Varje pass avslutades med stretch för att lära ungdomarna att kroppen mår bra av stretch. Vår planering av tiderna för de fysiska programmen var viktig med tanke på att det inte skulle uppstå köbildning i duscharna. Det fungerade bra när vi följde det uppgjorda schemat. Ungdomarna tränade ca min i träningslokalen. Det passade de flesta ungdomarna bra. I vissa fall hade det varit önskvärt att kunna träna längre men med tanke på att tiden för ombyte och dusch också tar tid så blev träningspassen ca: en timme/en och halvtimme långa, ink ombytena. Styrka med egna kroppen/cirkelträning Ungdomarna ska stärka sin muskeltonus genom att använda egna kroppen i olika muskelstärkande övningar. Aktiviteter Vi kommer att jobba i cirkelträningsform. Fokus kommer att ligga på de stora muskelgrupperna och vi kommer att variera träningen med att använda bosuboll, step up brädor och Pilates bollar. För ungdomarna fungerade det bra att jobba i cirkelträningsform. Det blev tydligt för ungdomarna vad de skulle göra och i vilken ordning. Vi jobbade ca 2 gånger 1 minut på varje station. Det gällde för oss att inte ha för svåra och invecklade övningar. Ungdomarna skulle hinna byta övning och veta vad de skulle göra när de kom till en station. Ungdomarna fick en bra grundträning och i början var de förvånade över att de kunde bli trötta genom att bara träna med kroppen utan maskiner. 14

16 Yoga Vi vill att ungdomarna ska kunna hålla fokus, kunna lyssna på instruktioner och få ett avbrott ifrån vardagens alla intryck. Ungdomarna ska stärka sin kropp och bli mer smidiga i kroppen. Aktiviteter Vi skapar en avslappnad stämning i rummet genom att släcka ner belysningen, tända ljus och spela lugn musik. Vi väljer ut olika yogapositioner beroende på vad ungdomarna behöver jobba med. Vi avslutar varje träningstillfälle med avslappning. Programmet blev väldigt uppskattat av ungdomarna. De upplevde programmet som en skön och avslappnande stund. Många ungdomar var stressade när programmet startade men med vårt stöd kunde de koppla av och finna ro. Vi märkte en stor skillnad på ungdomarna beteende ju längre terminen gick. De var mer harmoniska, lyssnade bättre på instruktionerna och blev lugna under och efter yogaprogrammet. Ungdomarna blev smidigare och starkare i kroppen och kunde utföra några av övningarna bättre i slutet än i början av terminerna. Simning Ungdomarna ska bli starkare, smidigare, få en bättre konditon och kroppshållning. Ungdomarna ska få vattenvana, våga vara under ytan, lära sig andningsteknik, olika simsätt och dyka. Träna på att självständig klara sig i omklädningsrummet och allmänt i simhallen. Aktiviteter Grupp 1 Vi kommer att vara i simhallen och där vi hyrt banor i tävlingsbassängen. Tillsammans med simklubbens simtränare planerar vi terminens olika övningar. Vi kommer att finnas med som stöd och hjälp i omklädningsrummet och i simhallen. Grupp 2 Tillsammans med ungdomarna kommer vi gemensamt sätta upp mål för terminen. Vi kommer att träna på konditionen och vattenvanan. I båda grupperna har ungdomarna blivit självständigare, en del behöver fortfarande stöd för att t.ex. hålla koll på sina saker. Ungdomarna har fått bättre kondition, de orkar simma längre sträckor och de har fått en bättre simteknik. Det är fler ungdomar som behöver träna på att vara under vattnet, bli trygga i vattnet och förbättra sin vattenvana. 15

17 Friskis och Svettis Ungdomarna ska få pröva på att ha en gruppaktivitet utanför Simmargården med andra deltagare. De ska träna på att bli mer självständiga, klara av ombyten och dusch i större lokaler tillsammans med andra människor. Ungdomarna ska träna på att ta hänsyn till andra utanför gruppen och de ska kunna ta instruktioner av en utomstående ledare. Aktiviteter Innan aktiviteten startar ska ungdomarna så självständigt som möjligt logga in och byta om. Vi kommer att träna i en Friskis och Svettis grupp som är anpassad för personer med utvecklingstörning. Vi personal finns med under hela passet som ett stöd till ungdomarna. Vi ska hjälpa och stötta ungdomarna i att kunna följa instruktioner från en Friskis och Svettis ledare. Ungdomarna tyckte det var roligt att träna på Friskis och Svettis. Många sökte ledarens uppmärksamhet och vi var ibland tvungna att dämpa deras iver. Ungdomarna klarade för det mesta av att lyssna och ta in ledarens instruktioner. Ledaren gav dem också möjlighet att utföra övningarna på deras olika nivåer. Ungdomarna kände sig snabbt hemma på Friskis och Svettis. De lärde sig snabbt att logga in och hittade själva runt i lokalerna. De flesta av ungdomarna fick bra kontakt med personalen på Friskis och Svettis de kände sig då tryggare. I omklädningsrummen behövde fler ha stöd för att hålla koll på sina saker och att ombytet inte fick ta så lång tid (många att titta och prata med i ett omklädningsrum). Step up Ungdomarna ska förbättra sin kondition, balans, styrka och koordination. Vi sätter ihop ett program med enkla fitnessrörelser som vi kommer att använda under en längre tid. Innan terminens start har vi tillsammans med ungdomarna satt upp enklare delmål samt ett slutmål. Aktiviteter Ungdomarna ska själva ta fram material och förbereda sin egen step up plats. Vi kommer tillsammans överens om vilken musik vi ska ha under passet. Vi ska leda och visa alla rörelser och steg i programmet. En aktivitet som var rolig och krävande motoriskt och konditionsmässigt. Vi jobbade i takt till musiken och det var en utmaning för alla. Det var svårt för ungdomarna att hinna med rörelserna till musiken. Vi fick strunta i tempot och i takten, det viktiga var att ungdomarna utförde rörelsen rätt och jobbade i ett så högt tempo som möjligt. Ungdomarna klarade själva av att plocka fram och förbereda sin plats. 16

18 Stavgång Vi vill att ungdomarna ska förbättra sin kondition, balans, styrka och koordination. Vi vill att ungdomarna ska få pröva på en enkel och effektiv motionsform som de kan utföra själva eller i grupp. Vi vill att ungdomarna ska känna att stavgång är en motionsform som alla kan utföra oavsett ålder, funktionshinder osv. Aktiviteter Vi konstruerar grupperna efter ungdomarnas gå-tempo. Vi kommer att gå i intervaller och backe för att förbättra konditionen. Ungdomarna fick en bättre kondition och uthålligheten ökade genom att vi gick i ett högt tempo, intervaller, backe och ibland längre sträckor. Ungdomarna fick träna sin balans, koordination och styrka genom att vi använde olika tekniker i stavgången. Vi hade också köpt in Bungy Pump stavar som också bidrog till att styrkan ökades och konditionen blev lite bättre. För oss var det viktigt att ungdomarna gick i rätt grupp, att de utmanade och pushade varandra i grupperna. Pilates Med hjälp av olika Pilatesövningar ska ungdomarna förbättra sin smidighet, kroppsuppfattning, styrka och hållning. Ungdomarna ska kunna ta och följa våra instruktioner. Aktivitet Under terminen ska vi följa ett grundprogram med olika Pilates övningar. Programmet hjälper ungdomarna att komma ihåg rörelserna så att de kan utföra dem så korrekt som möjligt. För att hitta variation får ungdomarna vid vissa tillfällen leda de andra ungdomarna och även oss personal genom programmet. Eftersom vi följde samma program hela terminen blev det var lättare för ungdomarna att komma ihåg de olika rörelserna. Det minskade också kraven och alla blev mer avslappnade ju längre tiden gick. Vi upptäckte att Pilates träningen var en prövning för de ungdomar som hade svårt att fokusera längre stunder. Vi jobbade hårt med att alla skulle delta och göra övningarna koncentererat. Under terminens gång så förbättrades ungdomarnas förmåga att vara fokuserade på de olika rörelserna. Vid slutet av terminen klarade några ungdomar av med lite stöd att leda de andra ungdomarna. 17

19 Actic Under året ska de ungdomarna som vill och är 16 år och uppåt få träna på Actic. Vi vill hitta en motionsform som ungdomarna kan fortsätta med efter att de har slutat på Simmargården. Aktivitet Vi delar in ungdomarna i små grupper. Ungdomarna ska träna minst 1 gång i veckan. Vi kommer att ge ungdomarna stöd och hjälp med att lära sig rutinerna kring besöket på gymanläggningen. Ungdomarna får vid första tillfället en instruktion och ett program av personalen på Actic. Vi finns med som ett stöd och hjälper ungdomarna att följa sitt program vid varje träningstillfälle. För de ungdomar som hade gått minst en termin fungerade alla rutiner runt träningen bra. Ungdomarna glömde att ta med olika saker till träningen så de behövde ha stöd av sina föräldrar för att få med sig allt som behövdes till träningen t.ex. skor, vattenflaska, tvål, rena underkläder och hänglås. Under träningen behövde ungdomarna stöd och hjälp av oss för att träningen ska bli så effektiv som möjligt. De behövde påminnas om maskinernas inställningar och ibland att utföra rörelsen rätt. Ungdomarna behövde påminnas om hur de uppträder i en miljö med en massa andra människor, inte flamsa omkring, skrika och prata högt. Vi såg att ungdomarna växte med att vara på Actic, deras självförtroende blev starkare, de vågade mer saker och självkänslan växte. Ungdomarna kunde också gå och fråga personalen på Actic om hjälp. Spinning Vi vill att ungdomarna ska få pröva på motionsformen spinning. Vi vill att ungdomarna ska förbättra sin kondition. Vi vill att ungdomarna ska pröva på gruppträning utanför Simmargården och se att den motionsformen kan vara ett alternativ till träningen på gymmet. Aktivitet Under året ska vi ha en grupp som ska gå på Spinning en gång/vecka på Actic. Spinning var en stor utmaning för våra ungdomar. Musiken hjälpte till att öka motivationen hos ungdomarna. Det var bra att det var en utomstående ledare som hjälpte oss att peppa och motivera till att orka hela passet. Spinningen ökade träningsglädjen även om alla inte orkade delta fullt ut vid varje tillfälle. Vid flera tillfällen hade ungdomarna glömt saker så de behöver fortfarande ha stöd av sina föräldrar för att få med sig allt som behövdes till träningen t.ex. skor, vattenflaska, tvål, rena underkläder och hänglås. 18

20 Avslappning Ungdomarna ska lära sig att slappna av och bli mer kroppsmedvetna. Ungdomarna ska också få ett avbrott ifrån vardagens stress och på så sätt orka fokusera en hel dag. Aktivitet Ungdomarna kommer att ligga ner, lyssna på lugn musik och vi kommer att berätta vad de ska göra t ex spänna tårna, fingrarna, axlarna och ansiktet. I början hade ungdomarna svårt med att ligga ner och blunda, de trodde att då skulle man sova. Under terminens gång lärde sig ungdomarna att slappna av, fick bättre kroppsuppfattning och de kunde följa våra instruktioner. Taktil Stimulering I Taktil Stimulering arbetar vi med beröringsmassage. Vi ska arbeta med de ungdomar som är beröringskänsliga, stressade, har svårt att koncentrera sig eller har svårt med sin kroppsuppfattning. Aktivitet Minst en gång/vecka kommer några ungdomar att få Taktil Stimulering. Vi kommer att vara i en lugn miljö med avslappnade musik i bakgrunden. I början på beröringsmassagen kommer vi att berätta vad vi ska göra så att ungdomen vet vad som händer. Vi kommer att börja med att ungdomarna får beröringsmassage på armar och händer. När arm/hand massagen fungerar bra så kommer vi att utöka massagen till fötter, ben och rygg osv. De ungdomar som har fått Taktil Stimulering har blivit lite mindre känsliga för beröring. Vi har också märkt av det i andra situationer där kroppskontakt har uppstått t.ex. när vi haft stafetter och lekar. Ungdomarna gillade att få beröringsmassage och kroppsuppfattningen har ökat på några av ungdomarna Ungdomarna har blivit lugnare och kan koncentrera sig bättre i andra aktiviteter t.ex. målning. Massage Vi vill att ungdomarna ska förbättra sin kroppsuppfattning och få en stunds avkoppling. Vi vill även visa på att friskvård inte bara handlar om att träna, alltså att man ska ta hand om sin kropp på olika sätt för att må bra. 19

Simmargården... 5 Verksamheten... 5 Ungdomarna... 5 Personalen... 6

Simmargården... 5 Verksamheten... 5 Ungdomarna... 5 Personalen... 6 av verksamheten 2015 1 Simmargården... 5 Verksamheten... 5 Ungdomarna... 5 Personalen... 6 Utbildning/Fortbildning/studiebesök... 6 Utbildning/fortbildning/studiebesök... 6 Studiebesök... 6... 6 Ekonomi...

Läs mer

Sommaraktiviteter v.24-34 2015

Sommaraktiviteter v.24-34 2015 Sommaraktiviteter v.24-34 2015 Vi kan, vi vill och vi törs!! Aktivitetslista för Sommarlovet 2015 Under sommarlovet vill vi att ungdomarna kommer till oss på Simmargården senast kl 09.00 varje morgon.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Aktivitetslista för sommarlovet v.24-33 2016

Aktivitetslista för sommarlovet v.24-33 2016 Aktivitetslista för sommarlovet v.24-33 2016 Att tänka på att ta med sig varje dag eller ha kvar på Simmargården: badkläder schampo solkräm Badkläder Solkräm Ta också med Färdtjänstkort/busskort varje

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROVPLANERING - APRIKOS AVDELNING VT 2013 Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelning Aprikos på Lill-Myran. Vår barngrupp består av ca: 23 barn. Majoriteten

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Aktivitetslista för jullovet v.51-v

Aktivitetslista för jullovet v.51-v Aktivitetslista för jullovet v.51-v.2 2017-2018 Att tänka på att ta med sig varje dag eller ha kvar på Simmargården: Termobyxor, mössa, vantar och busskort/färdtjänstkort (har du inte månadskort så har

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Att träna med ÄSS -ett dokument för simmare och föräldrar-

Att träna med ÄSS -ett dokument för simmare och föräldrar- Att träna med ÄSS -ett dokument för simmare och föräldrar- Simträning i ÄSS våra riktlinjer Detta är ett dokument som på ett enkelt sätt ska förklara hur vi arbetar med träningsverksamheten i ÄSS. För

Läs mer

Samt fjärilslarver till våren

Samt fjärilslarver till våren Grovplanering för Trulleskogen hösten 2010 Våra gemensamma mål för Äsperöds fritidsverksamhet och som vi fokuserar på denna höst utifrån vår arbetsplan är: Delaktighet Vi vill utveckla barnens medvetenhet

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

FRITIDSHEMMET. Norra Ängby Skolor

FRITIDSHEMMET. Norra Ängby Skolor FRITIDSHEMMET Norra Ängby Skolor Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 Den stora skillnaden i fritidshemmets kapitel jämfört med de andra kapitlen i läroplanen är att fokus ligger

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Målplanering för hälsa Exempel 1:1

Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Jag har nu goda, regelbundna rutiner för sömn och känner mig utvilad. Sover dåligt, är ofta trött och irriterad, orkar inte med allt som tidigare (trädgård, städning,

Läs mer

Tallens utvärdering Våren 2013

Tallens utvärdering Våren 2013 Tallens utvärdering Våren 2013 Vårens mål på Tallen som följer LpFö98 /10 : Trygghet: - att barnet ska känna förtroende för oss. - att barnet ska känna värme och glädje i gemenskap med varandra. - att

Läs mer

Arbetsplan för HT 2010 VT 2011

Arbetsplan för HT 2010 VT 2011 Arbetsplan för HT 2010 VT 2011 Förutsättningar Personal: Jonas (38), Anna-Lena (33), Carina (31) och Gunilla (17). Antal barn: 17 stycken barn (8 pojkar och 9 flickor). 3 stycken femåringar, 4 stycken

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

AKTIVITETSLISTA V. 44 Höstlov

AKTIVITETSLISTA V. 44 Höstlov AKTIVITETSLISTA V. 44 Höstlov Ta med varje dag: Färdtjänstkort/busskort och Nautiluskortet (för er som har!) buss Måndag 26/10: Förmiddag Heldagsutflykt till Tekniska museet (Emil, Mikaela, My, Ranin,

Läs mer

Påsklovsprogram.

Påsklovsprogram. Påsklovsprogram 2006 www.ekebyfritids.se Måndag 10 april Idag åker vi och badar i Billesholm. Tyvärr gick det inte att boka badet så det är öppet för allmänheten. Vi har hyrt buss och åker alla på en gång.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Springa 10 på 10. Träningsprogram och stöd

Springa 10 på 10. Träningsprogram och stöd Springa 10 på 10 Träningsprogram och stöd Innehåll Innehåll... 2 Vecka 1... 3 Vecka 2... 4 Vecka 3... 5 Vecka 4... 6 Vecka 5... 7 Vecka 6... 8 Vecka 7... 9 Vecka 8... 10 Vecka 9... 11 Vecka 10... 12 Spring

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen. PP: Skogen

Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen. PP: Skogen Herrängens skola Sida 1 (5) Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen PP: Skogen Vi använder oss av skogen där eleven ska ges möjlighet att Träna sin motorik, balans och kroppsuppfattning Utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12.

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Morgongårdens förskola Avdelning Lönneberga Normer och värden Mångfald Verksamhetens Mål att sträva mot Att förskolan Ser varje barn som unikt Ger varje barn rätt

Läs mer

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem Arbetsplan Södersunda Fritidshem 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Målsättning 1.1. Pedagogik....3 1.2. Omvårdnad.3 1.3. Värdegrund...3 1.4. Miljötänkande.4 2. Samarbete med hemmet 2.1. Information till

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Skruttans badträning

Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttan, flickan med en mage som luras. En saga om och för barn med Prader-Willi syndrom. Skruttan måste varje vecka gå till sjukhuset för att träna i den stora

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Björknäs Simfritids. Ett alternativt fritids i hemma-miljö. Saltsjö-Boo 2010-11-21

Björknäs Simfritids. Ett alternativt fritids i hemma-miljö. Saltsjö-Boo 2010-11-21 Björknäs Simfritids Ett alternativt fritids i hemma-miljö Saltsjö-Boo 2010-11-21 Verksamhetsidé och Vision för Björknäs Simfritids 1. Verksamhetsidé: Björknäs Simfritids är ett privat alternativ till Skolans

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet)

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Allsidigt tränad hanterar fler situationer Randers 11 juni All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Det spelar ingen roll hur duktig du är om du är skadad... Välkomna till mitt Träning - Föreläsning

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet LEG. LÄKARE HANS SPRING MEDICINSK CHEF FÖR REHABZENTRUM (CENTRUM FÖR REHABILITERING) OCH SWISS OLYMPIC MEDICAL CENTER I LEUKERBAD, SCHWEIZ OCH LANDLAGSLÄKARE FÖR SCHWEIZISKA HERRLANDSLAGET I ALPIN SKIDÅKNING

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning:

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning: Dokumentation Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23 Frågeställning: Hur/på vilket sätt skapar vi hälsa i skolan för ALLA? Genomförare & dokumentation: Märta Schewenius, Ungdomsutvecklare

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

1. Vad och för vem är daglig verksamhet.1-3. Stall och servicegruppen.4 Hantverks- och upplevelsegruppen.5 Café- och bakgruppen 6 Utegruppen 7

1. Vad och för vem är daglig verksamhet.1-3. Stall och servicegruppen.4 Hantverks- och upplevelsegruppen.5 Café- och bakgruppen 6 Utegruppen 7 Daglig verksamhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad och för vem är daglig verksamhet.1-3 sida 2. Arbetsgrupper på daglig verksamhet Stall och servicegruppen.4 Hantverks- och upplevelsegruppen.5 Café- och bakgruppen

Läs mer

************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3

************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3 ************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3 ************************************* ************************************* Vår

Läs mer

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Familjedaghemmen Sävar Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-7 Slutord 8 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare

Läs mer

2015-05-29. Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016. Ängens förskola!

2015-05-29. Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016. Ängens förskola! 2015-05-29 Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016 Ängens förskola! Förutsättningar Förskolan Ängen: Består av två avdelningar Smörblomman med barn i åldrarna ett till

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN. Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Anatomi, hälsa och livsstil

Anatomi, hälsa och livsstil Anatomi, hälsa och livsstil Allmänt om hälsa För att må psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt bra behöver man tillgodogöra sig flera delar i sitt liv. Man är själv ansvarig för att leva upp till

Läs mer

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Månsagårdens förskola Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LOKAL ARBETSPLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOKAL ARBETSPLAN Tamburkontakt Lokal arbetsplan Minigiraffen - lugn och trygg lämning - man blir sedd och bemött både vid hämtning och lämning - informationsutbyte - någon personal möter upp vid lämning/hämtning

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

FÖRSKOLEKLASS. Skolverket anser att variationerna är stora för landets sexåringar. Det skulle inte bli skolifiering i förskoleklassen.

FÖRSKOLEKLASS. Skolverket anser att variationerna är stora för landets sexåringar. Det skulle inte bli skolifiering i förskoleklassen. FÖRSKOLEKLASS Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten

Läs mer

Utöver den estetiska verksamheten på skolan erbjuds eleverna att gå på olika evenemang som erbjuds t.ex. musikskolans konserter, barnteater etc.

Utöver den estetiska verksamheten på skolan erbjuds eleverna att gå på olika evenemang som erbjuds t.ex. musikskolans konserter, barnteater etc. Virdaskolan Det här är Virdaskolan: Virdaskolan är en träningsskola för elever i den obligatoriska särskolan som ligger i centrala Alvesta. För tillfället går det åtta elever mellan 7-20 år på skolan och

Läs mer

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis..

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför kan det vara bra att planera sin träning? Diskutera med bänkkompisen Den bästa träningen är den som blir av Så välj en aktivitet/aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritids

Verksamhetsplan för Fritids Verksamhetsplan för Fritids För Karlskrona Montessorifriskola 2013/2014 2013-08-29 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2013/2014... 5 Årsplan... 6 Bilaga 1- Vikarieinfo...

Läs mer

Veckobrev för Kristallens Förskoleklass v.45

Veckobrev för Kristallens Förskoleklass v.45 Veckobrev för Kristallens Förskoleklass v.45 Hej på er alla barn och föräldrar i Kristallens Förskoleklass Ååå vad kul det är att vara tillbaka Så roligt att träffa alla igen, har saknat er alla massor/annika

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Månadsbrev december-januari-13

Månadsbrev december-januari-13 Månadsbrev december-januari-13 Det har nu hunnit bli nytt år och ny termin på förskolan. Vi har inte skrivit något månadsbrev sen november men här kommer en sammanfattning av vad vi gjort under december

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

Idrottsval. PROLYMPIA åk 2-5 Läsåret Information

Idrottsval. PROLYMPIA åk 2-5 Läsåret Information Idrottsval PROLYMPIA åk 2-5 Läsåret 2016-2017 Information 2 Välkommen till Prolympias Idrottsval Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda dig som elev på Prolympiaskolan ett extra idrottstillfälle där

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Långhundra förskola

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Långhundra förskola Verksamhetsberättelse 2011/2012 Långhundra förskola 2 1 Innehåll 2 Verksamhet...4 3 Förutsättningar...4 4 Ekonomi...4 5 och analys av arbetet med målen...4 5.1 Förutsättningar för lärande och utveckling...4

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Kvalitetsredovisningen pedagogisk omsorg Barnlyckan Ur & Skur 2014

Kvalitetsredovisningen pedagogisk omsorg Barnlyckan Ur & Skur 2014 Kvalitetsredovisningen pedagogisk omsorg Barnlyckan Ur & Skur 2014 Inledning Vi består av 2 st. ägare av Barnlyckan Ur & Skur och i dagsläget 7 anställda personal. Ägare Annelie Kopp Mikaela Eriksson Anställda

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Välkommen till Solbågens förskola

Välkommen till Solbågens förskola Välkommen till Solbågens förskola 2011/2012 Om vår förskola Solbågens förskola tillhör lärområde nord i lärande och kulturförvaltningen i Hudiksvalls kommun. Förvaltningschef är Ingela Rauhala och verksamhetschef

Läs mer

Motoriska aktiviteter i vardagen

Motoriska aktiviteter i vardagen Motoriska aktiviteter i vardagen För barn 3-6 år Motoriska aktiviteter i vardagen I denna broschyr får du konkreta tips på aktiviteter som gynnar ditt barns motoriska utveckling. Ditt barns motoriska förmåga

Läs mer

Arbetssätt, beskrivning, exempel. Vi använder naturen som ett lärande rum. Mycket av det som vi lär inne kan vi lära oss utomhus.

Arbetssätt, beskrivning, exempel. Vi använder naturen som ett lärande rum. Mycket av det som vi lär inne kan vi lära oss utomhus. Ämne: Natur Övergripande mål och riktlinjer/ Genomverksamheten stimuleras Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling - Känna till vanliga djur och växter - Känna

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer