Simmargården... 6 Verksamheten... 6 Ungdomarna... 7 Personalen... 7 Följande arbetsuppgifter ingick i verksamheten förutom arbetet med ungdomarna: 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simmargården... 6 Verksamheten... 6 Ungdomarna... 7 Personalen... 7 Följande arbetsuppgifter ingick i verksamheten förutom arbetet med ungdomarna: 7"

Transkript

1 av verksamheten

2 Simmargården... 6 Verksamheten... 6 Ungdomarna... 7 Personalen... 7 Följande arbetsuppgifter ingick i verksamheten förutom arbetet med ungdomarna: 7 Utbildning/Fortbildning... 9 Ekonomi Platskostnad Daglig verksamhet Aktiviteter Individuella träningsprogram Fysiska program Träning i träningslokalen Aktivitet Styrka med egna kroppen/cirkelträning Aktiviteter Yoga Aktiviteter Simning Aktiviteter Friskis och Svettis Aktiviteter Step up Aktiviteter Stavgång Aktiviteter

3 Pilates Aktivitet Actic Aktivitet Spinning Aktivitet Avslappning Aktivitet Taktil Stimulering Aktivitet Massage Aktiviteter Massagefåtölj Aktivitet Reflexträning Aktivitet Lekar Aktivitet Afrodans Aktivitet av Fysiska programmen

4 Sociala program Spel Aktivitet Play station/wii Aktiviteter Hundträning Aktiviteter Färg och form Aktiviteter Tjejgrupp Aktiviteter Utegrupp Aktivitet Högläsning Aktiviteter Kalender Aktiviteter Kompisgrupp Aktiviteter Lov och Studiedagar Jullov Aktiviteter

5 Sportlov Aktivitet Påsklov Aktivitet Sommarlov Aktivitet Höstlov Aktivitet Studiedagar Aktivitet Läger Vinter läger Aktiviteter av aktiviter Sommarläger Aktivitet Läger 1(Nyköping) av läger Aktiviteter Läger 2 (Säfsen) Aktiviteter Gemensam utvärdering av lägren Samarbete med övriga tillsynsformer Aktiviteter

6 Påsklov Aktiviteter Sommarverksamhet Aktiviteter Höstlovet Aktivitet Jullovet Aktivitet

7 Simmargården Simmargården är en föreningsdriven omsorgsverksamhet med profilen Idrott, Friluftsliv och Friskvård. I begreppet idrott räknar vi in lek, rörelse och motion. Vi vill att ungdomarna under roliga och variationsrika former ska få chans att pröva på olika idrotter och lekar. Till friluftsliv hör kunskapen om att vara i naturen. Vi upplever olika miljöer och lär oss om vilka skyldigheter och rättigheter man har i skog och mark. Friskvård är ett område som innehåller allt från kost, hygien, vänner (sociala relationer) och en aktiv fritid. I verksamheten finns alltid friskvården med i våra tankar eftersom det är viktigt att tycka om sig själv och känna sig trygg med den man är. Att leva sunt och må bra är en väsentlig del i arbetet med ungdomarna. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan år med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Ungdomarna tillhör personkretsen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten Våra verksamhetsmål är: Vi vill att ungdomarna ska få möjlighet att utveckla sin personlighet, självkänsla och lära sig ta ansvar för sina handlingar. Vi vill hjälpa ungdomarna att klara av sitt vardagsliv så självständigt som möjligt. Vi vill lära ungdomarna att fungera i grupp, vilket innebär att man måste visa hänsyn och respektera varandra. Vi vill skapa ett större socialt kontaktnät inom kamratkretsen och föreningsliv samt ge ungdomarna tillfälle att vara med jämlikar. Vi vill förbättra ungdomarnas kroppskontroll, koordination, rörelseförmåga och skapa förutsättningar för ett bra och meningsfullt liv. Vi vill att ungdomarna ska få pröva på idrotter och friluftsliv under variationsrika och lekfulla former samt lära sig om friskvårdens betydelse för att kunna leva sunt och må bra. Utifrån verksamhetens långsiktiga mål utformade vi kortsiktiga terminsmål som dokumenterades och utvärderades varje halvår. I verksamheten ingick individuella träningsprogram, läger- och sommarverksamhet (vi samarbetade under en vecka med övriga tillsynsverksamheter i Södertälje kommun). Metoderna som vi använde oss av i verksamheten skapade trygghet, ökade ungdomarnas självkänsla, självförtroende och tränade dem till att bli självständigare för att senare i livet kunna få ett innehållsrikare vuxenliv. 6

8 Ungdomarna From januari mars hade vi 24 ungdomar inskrivna på heltidsplats. From 12 mars aug hade vi 25 ungdomar. From aug dec hade vi 22 ungdomar. I mars började en ungdom och i juli/augusti slutade tre ungdomar vilket gjorde att vi from augusti december hade tre platser lediga. Ungdomarna gick i sex olika grundsär- och gymnasiesärskolor i Södertälje och Salem. Under våren har vi haft specialavtal med Södertälje kommun för en ungdom som varit i behov av extrainsatser. Personalen Under vårterminen arbetade en fritidspedagog på heltid 40/40 (föreståndare halvtid 20/40), en specialpedagog heltid 40/40 (bitr. föreståndare halvtid 20/40), två barnskötare heltid 40/40, en fritidsledare 40/40, en fritidsledare 30/40 och två assistenter (en på deltid 30/40 och en på halvtid 20/40). Under höstterminen ändrades personalgruppen. Vi sa upp en assistent pga. minskad ungdomsgrupp. Personalens schema anpassades efter ungdomarnas och verksamhetens behov. Under lov och studiedagar hade vi morgontillsyn vilket innebar att personalen Började ibland kl Personalgruppen hade planering, handledning i grupp en gång/vecka. En gång/varannan vecka hade vi också individuell handledning av vår specialpedagog. Personalen hade också en praktisk dag där städning, matlagning och andra uppgifter ingick eftersom vi inte har någon lokalvårdare, kökspersonal eller vaktmästare anställd. Följande arbetsuppgifter ingick i verksamheten förutom arbetet med ungdomarna: Föreståndaren hade medarbetarsamtal med personalen. Föreståndaren och bitr. föreståndaren lämnade in verksamhetsberättelsen till styrelsen. Föreståndaren och bitr. föreståndaren ansvarade för att utvärderingen av verksamheten för året lämnades till föräldrar, Socialstyrelsen, berörda LSS-handläggare, chefer i Södertälje, Nykvarn och Salems kommun. Föreståndaren och bitr. föreståndaren hade ett antal ekonomimöten under året. Föreståndaren och skyddsombudet hade skyddsrond 2 ggr/år. Föreståndaren informerade personal om brandlarm, egenkontroll - kök, olycksfall m.m. 1 ggr/termin. Föreståndaren har deltagit på möten med styrelsen och på simklubbens årsmöte. Intern handledning av bitr. föreståndaren/specialpedagogen, enskilt och i grupp. Personalutbildning i massage som sen används i verksamheten 1 tim./vecka. Personalutbildning i teckenspråk under höstterminen 2 tim./vecka. Personalen gjorde dagboksanteckningar om verksamheten ½ tim./dag. Personalen ansvarade för ungdomarnas individuella träningsprogram, planering och utvärdering 3 tim./vecka. Personalen gjorde inköp- och administrativa arbetsuppgifter 15 tim./vecka. Personalen skötte Simmargårdens hemsida 3 tim./vecka. 7

9 Personalen har haft egna ansvarsområden 3 tim./vecka (ekonomi, hustomte sysslor, bilder m.m.). Personalen skötte den yttre miljön runt Simmargården 3 tim./vecka. Personalen skötte städningen av Simmargårdens lokaler 8 tim./vecka. Personalen hade olika möten med kommunen (upphandling, tillsynsmöten, placerings- och uppföljningsmöten med LSS-handläggare och träffar med kommunala tjänstemän) 2 tim./vecka. Personalen sökte olika fonder under året. Personalen grovplanerade verksamheten en dag/termin. Simmargården stängde verksamheten den dagen. Personalen hade planering en förmiddag/vecka. Personalen hade invänjning med en ungdom och tre ungdomar slutade på Simmargården under året. Personalen gjorde en individuell kartläggning/beskrivning av varje ungdom. Personalen hade återträff med ungdomarna som slutade till sommaren Personalen planerade föräldrasamtal minst 1 ggr/termin. Föreståndaren och bitr. föreståndaren planerade föräldramöte 1 ggr/år. Föreståndaren och bitr. föreståndaren startade tillsammans med föräldrarna en föräldragrupp. Personalen planerade samkväm (grillkväll o jul fika) med föräldrarna och ungdomarna 2 ggr/år. Personalen planerade och besökte ungdomarnas skolor för lärarsamtal. Personalen planerade två brandövningar/termin. Personalen har haft samarbete med HAB i kommunen (psykolog, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnaster). Personalen har varit på fortbildning, kvällsföreläsningar och olika seminarium/konferenser (se fortbildning). Personalen tog emot besök från LSS-handläggare i Södertälje- Salem och Nykvarns kommun. Simmargården hade Kristinehamns folkhögskola på studiebesök. Personalen hade tillsammans med ungdomar tre brandövningar under året. Simmargården fick besök, informerade och visade Simmargården för intresserade föräldrar. Simmargården hade samkväm med simklubben och deras personalgrupp 1 ggr/år. Simmargården hade samarbete med SISU. Simmargården tog emot elever/praktikanter från Hagabergs- och Kristinehamns folkhögskola 8

10 Utbildning/Fortbildning Simmargårdens personal fick följande fortbildning under året. v.4 v.14 Massage utbildning 2 tim./varannan vecka Kjelle, Marianne, Bosse, Ewa, Anki, Kicki och Agneta 14/2 Föreläsning pulsträning Marianne 23/2 Föreläsning lönesamtal Kjelle 8/3 Föreläsning på Tom Tits Marianne v.36 v.51 Teckenkurs 2 tim./vecka Kjelle, Marianne, Bosse, Ewa, Agneta och Kick 5/11 Föreläsning Tuffa möten och svåra samtal Kjelle och Marianne 9

11 Ekonomi Vi upprättar en budgetplan för året. Budgeten utgår från antalet ungdomar som har plats på Simmargården. Platskostnad För 2012 var platskostnaden kr/år och då ingick bl.a. * Utbildad personal. * Individuell kartläggning på * Fortbildning för personal. ungdomarna. *, dokumentation och * Individuella träningsprogram. utvärdering av verksamheten. * Aktivitetsdagar. *, dokumentation och utvärdering * Föräldrasamtal. av varje ungdom individuellt. * Lärarsamtal. * Handledning för personal i grupp och * Lokalhyra. individuellt. * Uppföljningssamtal med LSS-handläggarna. * Kontinuerlig föräldrakontakt. Förutom platskostnaden kunde vissa tilläggstjänster erbjudas: Läger: Vinter à 3 dagar Läger: Sommar à 3 dagar 3122: -/person 3122: -/person Vid årets början ska vi göra en ekonomisk kalkyl över Simmargårdens totala budget (personal-, hyres-, drift- och övriga kostnader). Vi gör också en ekonomisk översikt över Simmargårdens läger. Varje månad gjordes en ekonomisk sammanfattning som sedan jämfördes med den planerade kalkylen över Simmargården. Budgeten var rörlig eftersom vi inte kunde förutse hur många ungdomar som skulle sluta eller börja i verksamheten under året. Under året deltog en del ungdomar i Simmargårdens läger Under höstterminen gick vi med tre platser tomma vilket innebar att vi fick säga upp en personal i augusti månad. 10

12 Daglig verksamhet I den dagliga verksamheten vill vi hjälpa ungdomarna att umgås, knyta sociala kontakter, visa hänsyn, samarbeta och våga ta för sig av det utbud av aktiviteter som finns på Simmargården. På Simmargården finns det material som ska stärka ungdomarnas kreativa förmåga, vara sinnesstimulerande och uppmuntra till olika lekar. Den inre och yttre miljön är anpassad till ungdomarnas olika behov. Vår utegård ska locka till lek och rörelse. Innan mellanmålet på fredagarna ska vi ha en planerad aktivitet i stor grupp. Vi ska fira ungdomarnas födelsedagar vid mellanmålet på de fredagar, i den veckan som ungdomarna fyller år. På fredagarna under mellanmålet ska vi gå igenom pictogramtavlan för veckan som kommer. Vi kan ibland ha bl.a. högläsning, visa bilder från veckan som varit, prata om fadderbarnet, och olika högtider. Under mellanmålet vill vi stimulera ungdomarna till att lyssna, kommunicera och diskutera olika ämnen vid sitt bord. Under året ska vi genomföra Simmargårdens traditioner som t ex grillkväll, grötkväll, julfika, nyårssupé och ha midsommarfirande. Aktiviteter Den inre miljön erbjuder ungdomarna till varierande aktiviteter. I lokalerna finns utrymmen för lek och rörelse. I lekhallen kan ungdomarna träna sin motoriska förmåga. Vi spelar innebandy, basket, tärningslek, har olika rörelselekar och stafetter. I lokalerna kan ungdomarna också måla, pyssla, skapa, sitta i massagefåtöljen, läsa, lyssna på musik, spela sällskapsspel, leka med bilar och dockor, bygga lego, spela tv-spel och sjunga SingStar. Vår tomt använder vi flitigt under sommarhalvåret. Vi spelar olika utomhusspel (basket, fotboll, kubb, möllky och boule m.m.), cyklar på sparkcyklar, gungar, har trädgårdsarbete, solar och bara hänger i våra nya loungemöbler på vår innergård. Under vinterhalvåret åker vi pulka, skidor och har olika snölekar och ungdomarna hjälper också till att skotta snö. Under året tränar vi ungdomarna på att utföra olika vardagssysslor. De får t ex hjälpa till med att gå till affären för att handla, laga mellanmål, lunch vid lov- och studiedagar och duka. Mellanmålet äter vi i matsalen med personal vid varje bord. Personalen hjälper ungdomarna att samtala med varandra, om olika ämnen samt var ett stöd i matsituationen. På fredagarna när många av ungdomarna slutar tidigt från skolan har vi en planerad aktivitet som t ex musikfrågesport, rita gissa spring, skattjakt m.m. i stor grupp för att stimulera kamratandan och gemenskapen i gruppen. Under hela året simmar några ungdomar på Sydpoolen på fredagseftermiddagarna. Gruppen på Simmargården blir då mindre vilket leder till mer spontana situationer och aktiviteter. 11

13 Under mellanmålet på fredagarna har vi ibland högläsning, gissa gåtor och vi tittar också på bilder från månadens aktiviteter på vår storbildsprojektor. Vi firar också de som fyllt år under veckan. Vi går igenom hur nästkommande veckas program ska se ut för alla ungdomar, med hjälp av lilla pictogramtavlan., för att förbereda alla om det var några förändringar som t.ex. studiedagar, lov eller besök mm. Under året pratar vi om vårt fadderbarn. Vi skickar julklappar, presenter, teckningar och skriver brev med bilder. I verksamheten erbjöd vi ett brett utbud av olika aktiviteter och material. I personalens arbetsuppgifter ingick det att vara lyhörda för ungdomarnas önskemål och hjälpa dem att komma igång med olika aktiviteter. Många aktiviteter fungerade bra om personalen fanns med som ett stöd, visade hur de olika momenten fungerade och såg till att det blev ett avslut på aktiviteten. Det har varit nyttigt för ungdomarna att utföra olika vardagssysslor. Ungdomarna har fått olika stöd beroende på vilken hjälp de har behövt. För en del ungdomar har det räckt att vi har visat vad de ska göra för att de ska kunna härma oss, andra har behövt stöd genom bilder för att veta vad som skulle göras. Vi såg att de flesta av våra ungdomar behövde träna mycket på de olika vardagssysslorna. Ofta var de osäkra innan aktiviteten men med rätt hjälp och stöd av personalen växte deras självförtroende och självständigheten stärktes. Innan mellanmålet på fredagarna var det bra att ha en planerad aktivitet med de som var här. Aktiviteterna stimulerade ungdomarna att prata och hjälpa varandra för att lösa en uppgift t ex musikfrågesport. De blev också en bra sammanhållning och kamratskap i gruppen när alla gjorde samma aktivitet. För de ungdomar som hade svårt att vara i stor grupp en längre stund fanns alltid ett annat alternativ, de fick då t.ex. hjälpa till med mellanmålet. Att gå igenom lilla pictogramtavlan på fredagarna var bra för då kunde ungdomarna ställa frågor om det var något som de inte förstod. Många av våra ungdomar mådde bra av att förberedas i god tid på kommande eventuella förändringar. Genom breven som vi fått från fadderbarnet, har vi förstått att han har uppskattat att vi finns. Simmargårdens traditioner har känts viktigt för oss att genomföra. Vid julfikat och grillkvällen träffades personalen, föräldrarna och ungdomarna tillsammans och det upplevde vi att det stärkte och underlättade kontakten mellan hemmet och Simmargården. 12

14 Individuella träningsprogram För att ungdomarna ska bli självständigare, öka sitt självförtroende och få stärkt självkänsla skapar vi individuella träningsprogram i verksamheten. Ungdomarna har program 4 till 8 gånger/vecka och träningstiden är mellan minuter/tillfälle. Programmens innehåll varierar mellan fysiska och sociala aktiviteter. Programmen anpassas efter ungdomarnas individuella behov när det gäller tid, gruppstorlek och innehåll. En del program planeras i samråd med ungdomarna och deras föräldrar. Programmen ska innehålla individuella syften, delmål, metod och utvärdering. Vid terminernas slut ska programmen utvärderas av oss och tillsammans med ungdomarna. Vi ska göra ett översiktsschema där alla programmen finns med och visar vilka ungdomar/personal som har vilket program. Fysiska program I de fysiska programmen vill vi att ungdomarna ska träna på sin motorik, kondition och stärka muskulaturen. I de fysiska programmen ska ungdomarna byta om innan och duscha efter passet. Träning i träningslokalen Vi vill att ungdomarna ska tycka att det är roligt att träna i träningslokalen. Ungdomarna ska förbättra sin kondition, balans, styrka och koordination. Vi vill att ungdomarna med hjälp och stöd ska öva sig i att självständigt träna i en träningslokal. Aktivitet För att ungdomarna ska tycka att det är roligt att träna vill vi att de ska vara delaktiga i beslut angående deras träning. Tillsammans gör vi delmål för varje termin. Målen ska vara uppnåbara och fungera som morot. Personalen ska förklara och motivera för ungdomarna varför de har träning i träningslokalen. Under passet får ungdomarna turas om att välja musik som de gillar. För att ungdomarna ska förbättra sin kondition balans, styrka och koordination ska vi bl.a. använda oss av följande maskiner/övningar: Step up maskin, spinning cykel, crosstrainer, situps, ryggups, löpband, pilatesbollar, medicinbollar och stretching. Ungdomarna ska arbeta på de olika konditionsmaskinerna för ökad kondition. En del ungdomarna har varit delaktiga i planeringen och deras delmål har följts upp med jämna mellanrum och det har lett till att deras träning blev mer effektiv. Vi upplevde att ungdomarna tyckte det var roligt att träna och att de kämpade med att nå sitt delmål. För de ungdomar som ändå var lite svårmotiverade var musiken ett bra hjälpmedel. Vi märkte under passen att de tränade med högre intensitet när de valt musik själva. 13

15 För de ungdomar som tränade kontinuerligt märkte vi att de orkade mer i slutet än i början av terminen. Variationen av de olika maskinerna/övningarna gjorde att ungdomarna tyckte det var roligt, de koncentrerade sig på träningen och höll träningsmotivationen uppe. Konditionsträningen förbättrades för några ungdomar med hjälp av intervallträning. De har gått/sprungit i olika hastigheter på gåbandet eller cyklat med olika motstånd i olika tempon. De flesta av ungdomarna var svaga i rygg och i magmuskulatur. Efter en ordentlig uppvärmning har ungdomarna kört olika rygg- och mage övningar. Under terminen har ungdomarna blivit bättre på att utföra rörelserna rätt och de orkar också med flera upprepningar vid varje tillfälle. Några ungdomar klarade av att träna självständigt i träningslokalen men de flesta behövde lite stöd och hjälp. Speciellt i att motivera sig, att ta i lite extra, hålla koll på tiden och genomförandet av de olika övningarna. Varje pass avslutades med stretch för att lära ungdomarna att kroppen mår bra av stretch. Vår planering av tiderna för de fysiska programmen var viktig med tanke på att det inte skulle uppstå köbildning i duscharna. Det fungerade bra när vi följde det uppgjorda schemat. Ungdomarna tränade ca min i träningslokalen. Det passade de flesta ungdomarna bra. I vissa fall hade det varit önskvärt att kunna träna längre men med tanke på att tiden för ombyte och dusch också tar tid så blev träningspassen ca: en timme/en och halvtimme långa, ink ombytena. Styrka med egna kroppen/cirkelträning Ungdomarna ska stärka sin muskeltonus genom att använda egna kroppen i olika muskelstärkande övningar. Aktiviteter Vi kommer att jobba i cirkelträningsform. Fokus kommer att ligga på de stora muskelgrupperna och vi kommer att variera träningen med att använda bosuboll, step up brädor och Pilates bollar. För ungdomarna fungerade det bra att jobba i cirkelträningsform. Det blev tydligt för ungdomarna vad de skulle göra och i vilken ordning. Vi jobbade ca 2 gånger 1 minut på varje station. Det gällde för oss att inte ha för svåra och invecklade övningar. Ungdomarna skulle hinna byta övning och veta vad de skulle göra när de kom till en station. Ungdomarna fick en bra grundträning och i början var de förvånade över att de kunde bli trötta genom att bara träna med kroppen utan maskiner. 14

16 Yoga Vi vill att ungdomarna ska kunna hålla fokus, kunna lyssna på instruktioner och få ett avbrott ifrån vardagens alla intryck. Ungdomarna ska stärka sin kropp och bli mer smidiga i kroppen. Aktiviteter Vi skapar en avslappnad stämning i rummet genom att släcka ner belysningen, tända ljus och spela lugn musik. Vi väljer ut olika yogapositioner beroende på vad ungdomarna behöver jobba med. Vi avslutar varje träningstillfälle med avslappning. Programmet blev väldigt uppskattat av ungdomarna. De upplevde programmet som en skön och avslappnande stund. Många ungdomar var stressade när programmet startade men med vårt stöd kunde de koppla av och finna ro. Vi märkte en stor skillnad på ungdomarna beteende ju längre terminen gick. De var mer harmoniska, lyssnade bättre på instruktionerna och blev lugna under och efter yogaprogrammet. Ungdomarna blev smidigare och starkare i kroppen och kunde utföra några av övningarna bättre i slutet än i början av terminerna. Simning Ungdomarna ska bli starkare, smidigare, få en bättre konditon och kroppshållning. Ungdomarna ska få vattenvana, våga vara under ytan, lära sig andningsteknik, olika simsätt och dyka. Träna på att självständig klara sig i omklädningsrummet och allmänt i simhallen. Aktiviteter Grupp 1 Vi kommer att vara i simhallen och där vi hyrt banor i tävlingsbassängen. Tillsammans med simklubbens simtränare planerar vi terminens olika övningar. Vi kommer att finnas med som stöd och hjälp i omklädningsrummet och i simhallen. Grupp 2 Tillsammans med ungdomarna kommer vi gemensamt sätta upp mål för terminen. Vi kommer att träna på konditionen och vattenvanan. I båda grupperna har ungdomarna blivit självständigare, en del behöver fortfarande stöd för att t.ex. hålla koll på sina saker. Ungdomarna har fått bättre kondition, de orkar simma längre sträckor och de har fått en bättre simteknik. Det är fler ungdomar som behöver träna på att vara under vattnet, bli trygga i vattnet och förbättra sin vattenvana. 15

17 Friskis och Svettis Ungdomarna ska få pröva på att ha en gruppaktivitet utanför Simmargården med andra deltagare. De ska träna på att bli mer självständiga, klara av ombyten och dusch i större lokaler tillsammans med andra människor. Ungdomarna ska träna på att ta hänsyn till andra utanför gruppen och de ska kunna ta instruktioner av en utomstående ledare. Aktiviteter Innan aktiviteten startar ska ungdomarna så självständigt som möjligt logga in och byta om. Vi kommer att träna i en Friskis och Svettis grupp som är anpassad för personer med utvecklingstörning. Vi personal finns med under hela passet som ett stöd till ungdomarna. Vi ska hjälpa och stötta ungdomarna i att kunna följa instruktioner från en Friskis och Svettis ledare. Ungdomarna tyckte det var roligt att träna på Friskis och Svettis. Många sökte ledarens uppmärksamhet och vi var ibland tvungna att dämpa deras iver. Ungdomarna klarade för det mesta av att lyssna och ta in ledarens instruktioner. Ledaren gav dem också möjlighet att utföra övningarna på deras olika nivåer. Ungdomarna kände sig snabbt hemma på Friskis och Svettis. De lärde sig snabbt att logga in och hittade själva runt i lokalerna. De flesta av ungdomarna fick bra kontakt med personalen på Friskis och Svettis de kände sig då tryggare. I omklädningsrummen behövde fler ha stöd för att hålla koll på sina saker och att ombytet inte fick ta så lång tid (många att titta och prata med i ett omklädningsrum). Step up Ungdomarna ska förbättra sin kondition, balans, styrka och koordination. Vi sätter ihop ett program med enkla fitnessrörelser som vi kommer att använda under en längre tid. Innan terminens start har vi tillsammans med ungdomarna satt upp enklare delmål samt ett slutmål. Aktiviteter Ungdomarna ska själva ta fram material och förbereda sin egen step up plats. Vi kommer tillsammans överens om vilken musik vi ska ha under passet. Vi ska leda och visa alla rörelser och steg i programmet. En aktivitet som var rolig och krävande motoriskt och konditionsmässigt. Vi jobbade i takt till musiken och det var en utmaning för alla. Det var svårt för ungdomarna att hinna med rörelserna till musiken. Vi fick strunta i tempot och i takten, det viktiga var att ungdomarna utförde rörelsen rätt och jobbade i ett så högt tempo som möjligt. Ungdomarna klarade själva av att plocka fram och förbereda sin plats. 16

18 Stavgång Vi vill att ungdomarna ska förbättra sin kondition, balans, styrka och koordination. Vi vill att ungdomarna ska få pröva på en enkel och effektiv motionsform som de kan utföra själva eller i grupp. Vi vill att ungdomarna ska känna att stavgång är en motionsform som alla kan utföra oavsett ålder, funktionshinder osv. Aktiviteter Vi konstruerar grupperna efter ungdomarnas gå-tempo. Vi kommer att gå i intervaller och backe för att förbättra konditionen. Ungdomarna fick en bättre kondition och uthålligheten ökade genom att vi gick i ett högt tempo, intervaller, backe och ibland längre sträckor. Ungdomarna fick träna sin balans, koordination och styrka genom att vi använde olika tekniker i stavgången. Vi hade också köpt in Bungy Pump stavar som också bidrog till att styrkan ökades och konditionen blev lite bättre. För oss var det viktigt att ungdomarna gick i rätt grupp, att de utmanade och pushade varandra i grupperna. Pilates Med hjälp av olika Pilatesövningar ska ungdomarna förbättra sin smidighet, kroppsuppfattning, styrka och hållning. Ungdomarna ska kunna ta och följa våra instruktioner. Aktivitet Under terminen ska vi följa ett grundprogram med olika Pilates övningar. Programmet hjälper ungdomarna att komma ihåg rörelserna så att de kan utföra dem så korrekt som möjligt. För att hitta variation får ungdomarna vid vissa tillfällen leda de andra ungdomarna och även oss personal genom programmet. Eftersom vi följde samma program hela terminen blev det var lättare för ungdomarna att komma ihåg de olika rörelserna. Det minskade också kraven och alla blev mer avslappnade ju längre tiden gick. Vi upptäckte att Pilates träningen var en prövning för de ungdomar som hade svårt att fokusera längre stunder. Vi jobbade hårt med att alla skulle delta och göra övningarna koncentererat. Under terminens gång så förbättrades ungdomarnas förmåga att vara fokuserade på de olika rörelserna. Vid slutet av terminen klarade några ungdomar av med lite stöd att leda de andra ungdomarna. 17

19 Actic Under året ska de ungdomarna som vill och är 16 år och uppåt få träna på Actic. Vi vill hitta en motionsform som ungdomarna kan fortsätta med efter att de har slutat på Simmargården. Aktivitet Vi delar in ungdomarna i små grupper. Ungdomarna ska träna minst 1 gång i veckan. Vi kommer att ge ungdomarna stöd och hjälp med att lära sig rutinerna kring besöket på gymanläggningen. Ungdomarna får vid första tillfället en instruktion och ett program av personalen på Actic. Vi finns med som ett stöd och hjälper ungdomarna att följa sitt program vid varje träningstillfälle. För de ungdomar som hade gått minst en termin fungerade alla rutiner runt träningen bra. Ungdomarna glömde att ta med olika saker till träningen så de behövde ha stöd av sina föräldrar för att få med sig allt som behövdes till träningen t.ex. skor, vattenflaska, tvål, rena underkläder och hänglås. Under träningen behövde ungdomarna stöd och hjälp av oss för att träningen ska bli så effektiv som möjligt. De behövde påminnas om maskinernas inställningar och ibland att utföra rörelsen rätt. Ungdomarna behövde påminnas om hur de uppträder i en miljö med en massa andra människor, inte flamsa omkring, skrika och prata högt. Vi såg att ungdomarna växte med att vara på Actic, deras självförtroende blev starkare, de vågade mer saker och självkänslan växte. Ungdomarna kunde också gå och fråga personalen på Actic om hjälp. Spinning Vi vill att ungdomarna ska få pröva på motionsformen spinning. Vi vill att ungdomarna ska förbättra sin kondition. Vi vill att ungdomarna ska pröva på gruppträning utanför Simmargården och se att den motionsformen kan vara ett alternativ till träningen på gymmet. Aktivitet Under året ska vi ha en grupp som ska gå på Spinning en gång/vecka på Actic. Spinning var en stor utmaning för våra ungdomar. Musiken hjälpte till att öka motivationen hos ungdomarna. Det var bra att det var en utomstående ledare som hjälpte oss att peppa och motivera till att orka hela passet. Spinningen ökade träningsglädjen även om alla inte orkade delta fullt ut vid varje tillfälle. Vid flera tillfällen hade ungdomarna glömt saker så de behöver fortfarande ha stöd av sina föräldrar för att få med sig allt som behövdes till träningen t.ex. skor, vattenflaska, tvål, rena underkläder och hänglås. 18

20 Avslappning Ungdomarna ska lära sig att slappna av och bli mer kroppsmedvetna. Ungdomarna ska också få ett avbrott ifrån vardagens stress och på så sätt orka fokusera en hel dag. Aktivitet Ungdomarna kommer att ligga ner, lyssna på lugn musik och vi kommer att berätta vad de ska göra t ex spänna tårna, fingrarna, axlarna och ansiktet. I början hade ungdomarna svårt med att ligga ner och blunda, de trodde att då skulle man sova. Under terminens gång lärde sig ungdomarna att slappna av, fick bättre kroppsuppfattning och de kunde följa våra instruktioner. Taktil Stimulering I Taktil Stimulering arbetar vi med beröringsmassage. Vi ska arbeta med de ungdomar som är beröringskänsliga, stressade, har svårt att koncentrera sig eller har svårt med sin kroppsuppfattning. Aktivitet Minst en gång/vecka kommer några ungdomar att få Taktil Stimulering. Vi kommer att vara i en lugn miljö med avslappnade musik i bakgrunden. I början på beröringsmassagen kommer vi att berätta vad vi ska göra så att ungdomen vet vad som händer. Vi kommer att börja med att ungdomarna får beröringsmassage på armar och händer. När arm/hand massagen fungerar bra så kommer vi att utöka massagen till fötter, ben och rygg osv. De ungdomar som har fått Taktil Stimulering har blivit lite mindre känsliga för beröring. Vi har också märkt av det i andra situationer där kroppskontakt har uppstått t.ex. när vi haft stafetter och lekar. Ungdomarna gillade att få beröringsmassage och kroppsuppfattningen har ökat på några av ungdomarna Ungdomarna har blivit lugnare och kan koncentrera sig bättre i andra aktiviteter t.ex. målning. Massage Vi vill att ungdomarna ska förbättra sin kroppsuppfattning och få en stunds avkoppling. Vi vill även visa på att friskvård inte bara handlar om att träna, alltså att man ska ta hand om sin kropp på olika sätt för att må bra. 19

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 82/10 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson Innehållsförteckning Metoder och arbetssätt... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Kvinnlig visdom. Ät rätt när du börjar träna. Våga sticka ut och njut! RosaMagazinet. Om den bästa träningen för kvinnor

Kvinnlig visdom. Ät rätt när du börjar träna. Våga sticka ut och njut! RosaMagazinet. Om den bästa träningen för kvinnor RosaMagazinet om träning och hälsa endast för kvinnor 28 minuter som gör skillnad Inga män Inga speglar Härlig trygghet Vi hjälper dig att bli 100% motiverad Vi bryr oss om våra medlemmar För dig som känt

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Manual för Framstegen Projektledare Camilla Emmoth Projekthandledare Lotta Juhlin Utvärderare av projektet

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer