Det offentliga som möjliggörare för fortsatt hållbar expansion! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det offentliga som möjliggörare för fortsatt hållbar expansion! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden"

Transkript

1 Det offentliga som möjliggörare för fortsatt hållbar expansion!

2 Uppdraget De fyra gränskommunerna Trysil, Engerdal, Malung-Sälen och Älvdalens kommuner har en politisk överenskommelse om att utveckla en internationell turistregion tvärsöver landsgränsen. Bakgrunden till detta är kunskapen om att framtidens näringslivsutveckling i stor grad vill vare kopplat till turismen, och nödvändigheten av att utveckla detta till en helårsnäring.

3 Målsättning Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet mellan inblandade aktörer Utveckla former för löpande dialogprocesser och därmed skapa en samsyn beträffande fortsatt utveckling av området utifrån ett helhetsperspektiv Utveckla och stärka analys och kunskapsuppbyggnad om regionens betydelse ur ett turistiskt perspektiv Samordna och stärka infrastrukturplaneringen

4 SITE teamet Ingemar Kyhlberg, projektledare Anna Matsson, hållbarhetsstrateg Staffan Bergqvist, projektledare Norge Peter Pallin, VA planerare Kristina Lundberg, praktikant; samhällsvetare Karlstad universitet

5 Arbetsområden Kompetensutveckling Teknisk infrastruktur a) VA b) Kommunikationer till, från och inom destination c) Samhällsbyggnad Samhällsservice Kommunerna, län, fylke och staten har alla en viktig roll i utvecklingen av internationella destinationer. Det är en stor utmaning att riva gränshinder och skapa en nödvändig servicenivå. En fortsatt ökning av besökare och därigenom ökad trafik kommer att ställa krav på samordning.

6 Campus Lindvallen Kompetensutveckling Entreprenörshelg Internationella magisterprogrammet Destinationsutveckling vid Högskolan Dalarna Exportmognad

7 Infrastruktur Fjällpaketets transportkonferens (Mora 7/ ) Transportseminariet Från Ord Till Handling (Sälen 7-8/ ) Transportseminarium (Trysil 19/4 2012) Transportenkät Dagens transportvanor -morgondagens behov 600 gymnasieelever (Malung, Älvdalen och Trysil) Studieresa kollektiva transporter i SITE (23-24/5 2012) Events i SITE - Kartläggning (underlag för kollektiva transporter) sommaren 2012 Systemanalys Sälen-Trysil-Idre Airport nyckel till en gränsöverskridande storregion Plan för VA

8 Samhällsservice Dialogmöten med myndigheter inom ramen för samhällsplanering (trafik, va, polis, räddning) Dialogmöten mellan kommunerna Medborgardialog (LUD, Lokal utveckling i Dalafjällen)

9 SITE:sarbete med VA-planering Status i nuläget: ordinarie förvaltning/va-bolaget i respektive deltagarkommunerna har tagit över VA-planeringen (initiativ från Malung-Sälens kommun) VAMAS AB övertar SITE:s tjänsteman Älvdalens kommun rekryterar en egen tjänsteman som ska arbeta med frågan, eventuellt i samarbete med VAplaneringskompetens i NODAVA AB: s övriga ägarkommuner (Orsa och Mora)

10 SITE:sarbete med VA-planering Utförda insatser bl a: Samordning av projektets mål med förvaltningens En arbetsmodell lämplig för kommunernas behov har identifierats och accepterats av berörda delar av förvaltningen Kunskapsinhämtning och etablering av kontakter med extern kompetens

11 SITE:sarbete med VA-planering Resultat och diskussion Projektet har väckt frågan om VA-planering och i båda kommunerna har processen startat Projektets initiativ bygger på en korrekt behovsanalys där krav och önskemål från myndigheter, medborgare samt näringslivet tillfredsställs parallellt Givet projektets mål (VA-plan), var det inte organisatoriskt möjligt att fortsätta arbetet på samma sätt. Det krävs även sannolikt ett starkare politiskt mandat. Det är mycket positivt att kommunerna tagit över och driver frågan helt i linje med projektets intensioner Mer information i delprojektrapporten!

12 SITE:sarbete med kretslopp Gränsöverskridande biogasanläggning SITE har tagit initiativ till att utreda huruvida det finns underlag i de fyra deltagarkommunerna för en gemensam biogasanläggning Kretslopp och resursåtervinning kommer att vara nödvändigt då resurskriserna kommer allt tätare möjlighet till att förekomma problemen Kontakter har tagits med Teknikdaleni Falun, som eventuellt kan finansiera en förstudie Anbudsförfrågan om förstudie går ut i dagarna

13 Visionen = en hållbarhetsprofil? Visit Sweden marknadsför Sverige som en hållbar nation Konkurrensfördelar med en hållbarhetsprofil (se Alpine Pearls i Alperna) Resurshushållning = ekonomiska och miljöfördelar Risk = greenwash/ förlorad trovärdighet

14 Vad är hållbar utveckling? En balans mellan miljö, samhälle och ekonomi Hållbar utveckling "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov FN rapporten Vår gemensamma framtid (Brundtland 1987) Miljö Samhälle Ekonomi

15 Är dagens samhälle hållbart? Nuläget Tre planeters resurser behövs om alla ska leva som en Europé Fem planeters resurser behövs om ska leva som en nordamerikan Målsättningen En planets resurser ska tillgodose våra och kommande generationers behov

16 Investera i hållbara material Användning av förnyelsebara energikällor Minskad avfallsproduktion, ökad återanvändning och återvinning Hållbar utveckling i praktiken = medvetna val Hållbara transporter för företag, arbetstagare, lokalinvånare, turister socialt ansvarstagande som företagare Stötta producenter av närproducerad mat Minska vattenförbrukning och vattenföroreningar Bevara kultur och gynna lokalmiljö ökat välbefinnande genom social aktiviteter

17 Utmaningen Att ändra ett invant beteende Målsättningen Ett självförsörjande hållbart samhälle

18 Transport en möjliggörare för hållbar turism?

19 Majoritetenresertill fjällenmed bil Sälen, Dalarna

20 Planneradeinvesteringar i Dalafjällen kr investeringar sängplatser övernattningar kr omsättning = nya arbetsplatser Källa: Fjällpaketet Erik Bransell

21 extra bilar

22 Transport utmaningar Tungt belastade vägar Miljö och säkerhet Inte en attraktiv resa Bensinpriser Turisten väljer annan destination? Var går smärtgränsen för personal som pendlar? Kan vi anta att turister och personal kommer att ha körkort i framtiden?

23 SITE regionen SITE Sälen, Idre, Trysil & Engerdal

24 Transport Kanresantill SITE bli en attraktiv upplevelse? Till SITE Inom SITE Bil (hyr) bil Buss Buss Tåg Tåg Flyg Cykel

25 2 timer Femund 100 min Idre Fulufjellet Trysil 15 min Sälen Älvdalen 40 min Malung Elverum 80 min 75 min

26 Mer besökare i färre bilar/ Flygplatsen som en möjliggörare för kollektivtrafik Diskussionsämnen på konferenser i Sverige och Norge Deltagare Näringsliv Regionala / statliga myndigheter Kommuner

27 7 oktober Identifierade behov för bättre dialog mellan näringsliv och offentlig sektor

28 7-8 december Första steget mot konkreta lösningar och samverkan i Sverige

29 19 april First step towards collaborativeand tangiblesolutions in Norway

30 Undersökning om gymnasieungdomars transportvanor-och behov

31 Varför en transportenkät? Dalarna står inför ett generationsskifte Framtidens arbetskraft och entreprenörer finns bland gymnasieelever Älvdalen, Malung-Sälen, Trysil och Engerdal har liknande utmaningar Glest befolkat Stort bilberoende Brist på kollektiva transportmedel som alternativ Fokus på helårsturism gör transport till konkurrensfråga Skidanläggningar stark vintersäsong (Sälen blir Dalarnas största stad på vintern) Många mindre turistentreprenörer som endast nås av turister med bil Behov av att transportera turister, personal, lokalbefolkning och varor runt en stor region

32 Syftet med enkäten Målgrupp Gymnasieeleverna Syfte har en relation till regionen då de stannat kvar för att studera alternativt flyttat hit för att studera Framtidens arbetskraft och entreprenörer Identifiera gymnasieelevers transportvanor idag och deras framtida transportbehov Identifiera kollektiva transportlösningars betydelse för att stanna kvar eller återvända till SITE regionen Målsättning Att resultatet används som beslutsunderlag inom planeringsprocessen på regional nivå

33 Metod Enkäten utformad av arbetsgrupp under våren 2012 Elever Två elever från Trysil videregående Två elever från Älvdalens utbildningscentrum + lärare Tre elever från Malung-Sälens Gymnasieskola + lärare SITE teamet Hållbarhetsstrateg Norsk projektledare Praktikant från Karlstads Universitet Två pilotenkäter för att testa förståelse för frågor Norsk och svensk version Personliga besök på skolor under maj månad

34 Deltagande hittills (deadline 29 maj) Älvdalens Utbildningscentrum Trysil Videregående skole Malung-Sälens Gymnasieskola Totalt 134 elever 101 elever 185 elever 420 elever 50% är uppväxta utanför SITE regionen 66% män / 34% kvinnor Jämn fördelning över årskurser Både studie (46%) och yrkesförberedande (54%)

35 Inställning till kollektivtrafik

36 Det är tråkigt, obekvämt och tar lång tid Tycker det är ett bra sätt att resa, roligare och mer händelserikt Undviker så ofta jag kan

37

38 Älvdalen minst positiva av kommunerna med medelvärde 2.99 av 5

39 Bättre information om busstider uppsatta lite överallt Det går nästan aldrig att tima en resa till destinationen till hem samma dag pga dåliga tider

40 Fler avgångar Sänkta priser

41 Framtidsfrågor

42 23% av alla elever planerar att stanna kvar 40% av alla elever övervägeratt stanna kvar

43 De svarande är uppväxta utanför regionen

44 För ca 70% är arbets/studie pendling ett potentiellt alternativ

45 Ca 45% ser flygplatsen som en möjliggörare för kollektivtrafik

46 Norskaroch svenskar lika positiva

47 66% vill ha nattbussar

48 Kollektivtrafik mellan kommuner? Ja varför inte, det är en trevlig natur

49 Frågan ställd till alla elever Tåg Buss Bil

50 Skillnad mellan män och kvinnor Män -bil Kvinnor -tåg

51 Övriga kommentarer Billigare bensin och diesel - Elever från Älvdalen Trevligare väntsalar - Elev från Malung Jag tycker att det skulle finnas tåg, tänk vad mycket mer turister man kan få till både Idre och Sälen, och så hade lokalbefolkningen kunnat använda den också. - Elev från Älvdalen Jeg vil ha gang- og sykkelstier i hele regionen. - Elev från Trysil

52 Nästa steg Bearbeta / analysera data Sätta in data i sammanhang t ex regional planering (Länstransportplanen) Vad kan ni göra? Fundera på hur informationen kan hjälpa er i ert arbete Vilka nämnder berörs? Vilka förvaltningar berörs? Resultatet presenteras på transportkonferens i Sälen 4-5 oktober

FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER?

FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER? 196 195 BEHÖVS REGIONER? 1 2 FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER? 3 REGLAB Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer