LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA"

Transkript

1 SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och serie nr. nedanför. Dessa upplysningar finner du på etiketten på apparatens baksida. Vid servicebehov informera din serviceverkstad om modell/serie nummer. Modell : Serie Nr :

2 HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller inregistrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC.

3 INNHÅLL FÖRBRDLS /7//7/55SL8***... A- /7SL9***... A-9... AV-LÄG...7 Initiera (återställa de ursprungliga inställningarna)...8 INSTALLATION AV XTRN UTRUSTNING Ansluta antenn... Ansluta med en komponentkabel... Anslutning med HDMI kabel... Ansluta med en HDMI till DVI-kabel... Ansluta med scartkabel... USB-INSTALLATION... Ansluta med en RCA-kabel...5 Ansluta med en RF-kabel...5 Vid anslutning med en D-sub 5-stiftskabel...6 INFÖRAND AV CI-MODULa...6 ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL...7 INSTALLRA HÖRLURAR...7 Skärmupplösning som stöds...8 Skärminställningar för PC-läge...9 S PÅ TV/PROGRAMKONTROLL Starta TV:n... Inställningsskärmen... Välja program... Justera volymen... SNABBMNYN... VAL OCH JUSTRING AV MNYR PÅ SKÄRM... 5 AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING...6 Manuell kanalsökning och lagring (I DIGITALT LÄG)... 9 Manuell kanalsökning och lagring (I ANALOGT LÄG)... Programredigering... PROGRAMVARUUPPDATRING... 5 DIAGNOSTIK... 6 CI-INFORMATION [GMNSAMT GRÄNSSNITT]... 7 Hur man använder listan med kanaler... 8 inställning av favoritprogram... 9 INSIGNALLISTA... 0 DATASRVIC... INSIGNALMARKRING... Förenklad användarmanual... ANVÄNDA BLUTOOTH Försiktighetsåtgärder vid användning av Bluetooth... 9 STÄLLA IN BLUTOOTH...0 ANG TV:NS PIN-KOD... BLUTOOTH-HÖRLURAR - Ansluta nya Bluetooth-hörlurar... - Ansluta till Bluetooth-hörlurar som redan är registrerade... - Koppla bort Bluetooth-hörlurar under användning... - Vid förfrågan om anslutning till TV från Bluetoothhörlurarna... HANTRA N RGISTRRAD BLUTOOTH-NHT... MY BLUTOOTH INFORMATION (INFORMATION OM MIN BLUTOOTH)...5 TA MOT FOTON VIA N XTRN BLUTOOTH- NHT...6 Lyssna på musik från externa Bluetooth-enheter...6 ANVÄNDA USB-NHTN Ansluta USB-enheten... 7 FOTOLISTA... 8 MUSIKLISTA...5 Filmlista...55 DivX Reg.-kod...59 Avaktiverar...60 INNHÅLL I

4 INNHÅLL INNHÅLL PG (LKTRONISK PROGRAMGUID) (I DIGITALT LÄG) Aktivera/inaktivera PG... 6 Välja ett program... 6 Knappfunktion i läget NOW/NXT (NU/NÄSTA)... 6 Knappfunktion i läget 8 dagar...6 Knappfunktion i datumändringsläge... 6 Knappfunktion i rutan för ytterligare beskrivning... 6 Knappfunktion i läget för inställning av Timer Record/Remind (Timerinspelning/Påminnelse)... 6 Knappfunktioner i läget Schedule List (Schemalista)... 6 BILDKONTROLL KONTROLL AV BILDSTORLK (BILDPROPORTION)... 6 Bildguiden...66 nergispar...67 FÖRINSTÄLLDA BILDINSTÄLLNINGAR - Förinställda bildlägen MANULL BILDJUSTRING - Användaralternativ för bildläge BILDFÖRBÄTTRING xpertkontroll, bild... 7 BILDÅTRSTÄLLNING... 7 Lysdiod (STRÖMINDIKATOR)...75 Demo läge Ställa in läge (Lägesinställning)...77 LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL AUTOMATISK LJUDUTJÄMNAR Tydlig röst-ffkt II...79 FÖRINSTÄLLDA LJUDINSTÄLLNINGAR LJUDLÄG LJUDINSTÄLLNINGSJUSTRING - ANVÄNDARLÄG...8 SRS TRUSURROUND XT... 8 Balans... 8 TV-HÖGTALARNA PÅ/AV...8 DTV Audio (ljud)-inställning (NDAST I DIGITALT LÄG)...8 VÄLJA DIGITAL UTSIGNAL FÖR LJUD...85 ÅTRSTÄLL LJUD...86 Ljudbeskrivning (NDAST I DIGITALT LÄG)...87 I/II - Stereo/Mono och tvasprakig(dual) mottagning (ndast i analogt läge) NICAM ljudmottagning (ndast i analogt läge) Val av vänster (L) / höger (R) ljudkanal Välja språk/land för menyerna på skärmen SPRÅKVAL(NDAST I DIGITALT LÄG)... 9 TIDSINSTÄLLNING Ställa in klockan... 9 AUTOMATISK AKTIVRING/AVSTÄNGNING MD TIMR... 9 INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMR... 9 FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING ANG LÖSNORD OCH LÅSSYSTM BLOCKRA PROGRAM BARNLÅS (NDAST I DIGITALT LÄG) XTRNAL INPUT BLOCKING (XTRN BLOCKR- ING AV INSIGNAL)...98 Knapplås TXT-TV För att slå teletext På/av SIMPL teletext TOP Text-TV FASTXT Text-TV... 0 Tangenter för betjäning av speciella Text-TVfunktioner... 0 DIGITAL TXT-TV TXT-TV INOM DIGITAL TJÄNST...0 TXT-TV MD DIGITAL TJÄNST... 0 BILAGA FLSÖKNING... 0 SKÖTSL TKNISKA DATA IR-kod xternal Control Device Setup... 0 II

5 FÖRBRDLS LCD-TV, MODLLR : /7//7/55SL8*** TILLBHÖR Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. MARK MARK FAV POWR POWR TV/RAD FÖRBRDLS RATIO AV V MOD MOD Den här delen medföljer inte alla modeller. Handbok Batterier Fjärrkontroll Feritno jedro (Den här delen medföljer inte alla modeller.) Nätsladd Polerduk Polera skärmen med duken. * Om det finns fläckar eller fingeravtryck på TV:n torkar du försiktigt av ytan med den särskilda rengöringsduken. Var noga med att torka försiktigt. Alltför mycket kraft kan skada eller missfärga ytan. x 8 bultar för montering av foten (Utom 55SL8***) KABLSAMLARN Skyddslock Kabelsamlare Väggmonteringsfäste (köps separat) RW0 AW-7LG0M AW-55LH0M Använd skruvar som är mm (+0,5/-0,5) långa på apparatens sida. (ndast 7//7SL8***) Apparatens sida (med styrbricka) Apparatens sida (utan styrbricka) (SL8***) (/7//7SL8***) (55SL8***) ANVÄNDA FRRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.) Ferritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln. Ju närmare nätkontakten som ferritkärnan befinner sig, desto bättre. mm Styrbricka mm Anslut nätkontakten så att den är helt instucken. A-

6 FÖRBRDLS KONTROLLR PÅ FRONTPANLN FÖRBRDLS! OBS! G TV:n kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det här kommer att minska strömförbrukningen. Den ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas vilket minskar de totala driftskostnaderna. VARNING! G Om TV:n inte kan slås på via fjärrkontrollen trycker du på TV-apparatens huvudströmbrytare. (När strömmen slås av med TV-apparatens huvudströmbrytare kommer den inte att kunna slås på med fjärrkontrollen.) G Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar. G Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador eller att TV:n faller. G Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Fjärrkontrollsensor Intelligent givare Justerar bilden utifrån omgivningen. OFF ON Huvudströmbrytare (ndast 7//7/55SL8***) PROGRAMM (programknappar) VOLUM (volymknappar) MNU INPUT POWR (menyknapp) (PÅ/AV) P MNU INPUT ON OFF Huvudströmbrytare (ndast SL8***) Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. lyser blått när TV-apparaten är påslagen. A-

7 INFORMATION PÅ BAKSIDAN A Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. L/MONO AUDIO R HDMI IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN VIDO AV IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO FÖRBRDLS AV IN H/P HDMI / DVI IN H/P (RGB) H/P H/P (DVI) Uttag för strömkabel TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data.(g p.06~07) Använd aldrig DC-ström till TV:n. HDMI/DVI IN-ingång Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. ller en DVI-signal (VIDO) till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel. RGB IN-ingång Anslut utgången från en dator uro Scart-uttag (AV/AV) Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen. RGB-/DVI Audio-ingång Anslut ljudet från en dator eller digital-tv. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGI- TAL LJUDUTGÅNG) Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning. Anslut till en digital ljudenhet. Använd en optisk ljudkabel. 5 6 RS-C IN (CONTROL & SRVIC) PORT Anslut kontrollenheternas seriella port till TVapparatens RS-C-uttag. Den här utgången används i Service- eller Hotellläge. Hörlurar Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget. Komponentingång Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen. 0 Antenningång Anslut antenn eller kabel i det här uttaget. Audio/Video-ingång Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till de här uttagen. USB-ingång Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget. PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association) Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen. (Denna funktion finns inte i alla länder.) A-

8 FÖRBRDLS FÖRBRDLS MONTRA FOTN (Utom 55SL8***) HÖLJ PÅ BAKSIDAN MD KABLSAMLAR Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att åtdragningen inte blir korrekt utförd. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. FÖR BORDSSTATIV Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett stoppat underlag för att skydda den från skador. Installera K A B L S A M L A R N enligt illustrationen. KABLSAMLARN Montera ihop stället med dess fot. Anslut nödvändiga kablar. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. ställ Fot FÖR VÄGGMONTRING Montera TV:n enligt illustrationen. Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen baktill på TV:n. När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. Kabelsamlare! OBS! Använd inte K A B L S A M L A R N för att lyfta TV:n. - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder. G A-

9 KNSINGTON-LÅS Denna funktion finns inte på alla modeller. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Denna TV är utrustad med ett uttag på den bakre panelen för ett säkerhetssystem från Kensington. Använd Kensington-låset som på bilden. Mer detaljerad installation om Kensington-lås och hur de används finns i den användarhandbok som medföljer Kensington-låset. Du kan också gå till webbplatsen för Kensington. Kensington säljer säkerhetssystem för värdefull elektronisk utrustning som bärbara datorer och LCD-skärmar. OBS! Säkerhetslåset från Kensington medföljer inte. OBS! a. Om TV:n är sval kan det hända att du ser lite flimmer när den slås på. Det är helt normalt. Det är inte fel på apparaten. b. Punkteffekter kan synas på skärmen i form av små röda, gröna eller blå prickar. De har ingen verkan på skärmens prestanda. c. Undvik att vidröra LCD-skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid. Detta kan orsaka tillfälliga förvrängningseffekter på skärmen. INSTALLATIONSANVISNINGAR A Du bör införskaffa de komponenter som krävs för att kunna fästa TV:n säkert på väggen. A Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i golvet om den knuffas till. A Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot väggen, så att den inte välter framåt om någon kommer åt den. Detta hindrar produkten från att välta framåt och orsaka personskador. Även skador på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn inte klänger på TV:n eller hänger i den. Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden. (Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.) * Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen. Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen. Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen. FÖRBRDLS VRIDBART STATIV Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. fter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt 0 grader åt vänster eller höger så det passar den vinkel du tittar från. Bind ett stadigt rep i produkten vid montering och inpassning. Det är säkrare att binda repet så att det ligger horisontellt mellan väggen och produkten.! OBS! G Knyt upp repet innan produkten flyttas. G Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/ t nog för att klara produktens storlek och tyngd. G För att produkten ska vara säker att använda, se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på samma höjd som det på produkten. A-5

10 FÖRBRDLS A TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på en vägg, ett skrivbord, osv. A TV:n är designad för att monteras horisontellt. tum tum FÖRBRDLS JORDNING Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare eller gasledningar. Strömförsörjning Överströmsskydd tum tum B A tum INSTALLATION PÅ BORDSSOCKL Placera TV:n på 0 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses. tum Modell SL8*** 7//7SL8*** 55SL8*** VSA (A * B) 00 * * * 00 Standard Skruv M M6 M6 kvantitet tum tum tum A-6 VÄGGMONTRING: HORISONTLL INSTALLATION A Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du monterar TV:n på väggen. A Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste som stöder VSA-standarden. A LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör.! OBS! G Väggfästet ska monteras på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot golvet. G Vid montering mot tak eller lutande vägg ska ett särskilt väggfäste användas. G Ytan som väggfästet monteras på ska vara av tillräckligt starkt material för att kunna bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong, natursten, murtegel eller håltegel. G Monteringsskruvens typ och längd avgörs av vilken typ av väggfäste som används. Läs anvisningarna som medföljer väggfästet om du vill veta mer. G LG ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av felaktig montering:: - Om väggfästen som inte är kompatibla med VSA används. - Felaktig infästning av skruvar som kan leda till att TV-apparaten faller och orsakar personskador. - Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs. OM DU INT ANVÄNDR BORDSSTATIVT Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Vid montering av väggmonterad enhet ska skyddslocket användas. Tryck fast SKYDDSHÖLJT på TV:n tills du hör ett klickande ljud. skyddslock

11 FJÄRRKONTROLLFUNKTIONR När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n. POWR TV/RAD POWR TV/RAD (TV/Radio) NRGY SAVING (NRGISPARLÄG) INFO i INGÅNG Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge. Väljer kanal för radio, TV och digital-tv. Justera TV-apparatens energisparläge.(g s i d.6 7) Visar informationen för den aktuella skärmen. Läge för extern insignal växlas roterande.(g s i d. 0) FÖRBRDLS Sifferknappar 0~9 Väljer ett program. Väljer numrerade objekt på en meny. LIST Visar programtablån.(g s i d. 8) MARK FAV Q.VIW MNU Q. MNU (SNABB- MNYN) Återgår till föregående program. Väljer en meny. Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge från alla menyer.(g sid. 5) Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II, Bildläge, Ljudläge, Ljud, Avstängningstimer, Favorit, USBenhet). (G sid. ) NAVIGR- INGSKNAPPAR (Upp/Ned/Vän) Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen och justera olika inställningar. Godkänner ett val eller visar aktuellt läge. GUID Visar programlistan. (G sid.6 ) RTURN(XIT) (RTUR/AVSLU- TA) Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett interaktivt program, PG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren. FÄRGAD KNAPPAR Dessa knappar används för text-tv. (finns endast på TLTXT-modeller) eller Program ändring. RATIO AV MOD TLTXT knappar Dessa knappar används för text-tv. Mer information hittar du i avsnittet "Teletext".(G sid.00) SUBTITL Visar önskad undertextning i digitalt läge. A-7

12 FÖRBRDLS POWR Volymknappar +/- FAV Justerar volymen. Visar det favoritprogram som har valts. FÖRBRDLS TV/RAD MARK MUT Programknappar Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture Wizard (Bildguiden). Markera och avmarkera program på menyn USB. Slår till eller från ljudet. Väljer ett program. PAG UP/DOWN (SIDAUPP/ND) Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen. MARK FAV Kontrollknappar för SIMPLINK/menyn USB Kontrollerar SIMPLINK eller USB-menyn (Fotolista och Musiklista eller Filmlista). Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna till TV:n. När du trycker upprepade gånger på denna knapp visas menyn Simplink (nheter) på skärmen.(g s i d. ) RATIO Väljer önskad bildproportion.(g s i d.6 ) AV MOD (AV-LÄG) Med den här knappen kan du välja och ange bilder och ljud när du ansluter AV-enheter.(G sid. 7) SÄTTA I BATTRIR RATIO AV MOD Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -). Sätt in två,5v AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng locket. A-8

13 TV MODLLR LD LCD : /7SL9*** TILLBHÖR Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. x GUID INFO RTURN XIT MUT MNU RATIO Q.MNU LIST Q.VIW MARK/ FAV P P A G NRGY SAVING POWR AV MOD ON/OFF INPUT TV/RAD TV/INPUT Den här delen medföljer inte alla modeller. FÖRBRDLS Handbok Batterier Fjärrkontroll Feritno jedro (Den här delen medföljer inte alla modeller.) Nätsladd Polerduk Polera skärmen med duken. * Om det finns fläckar eller fingeravtryck på TV:n torkar du försiktigt av ytan med den särskilda rengöringsduken. Var noga med att torka försiktigt. Alltför mycket kraft kan skada eller missfärga ytan. x x 0mm 6mm bultar för montering av foten (ndast /7SL9000, /7SL900) KABLSAMLARN (ndast /7SL9500, /7SL9600) Stativets bakre kåpa Kabelsamlare Väggmonteringsfäste (köps separat) AW-7LG0M Använd skruvar som är mm (+0,5/-0,5) långa på apparatens sida. Apparatens sida (med styrbricka) Apparatens sida (utan styrbricka) mm Styrbricka mm ANVÄNDA FRRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.) Ferritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln. Ju närmare nätkontakten som ferritkärnan befinner sig, desto bättre. Anslut nätkontakten så att den är helt instucken. A-9

14 FÖRBRDLS KONTROLLR PÅ FRONTPANLN FÖRBRDLS! OBS! G TV:n kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det här kommer att minska strömförbrukningen. Den ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas vilket minskar de totala driftskostnaderna. VARNING! G Om TV:n inte kan slås på via fjärrkontrollen trycker du på TV-apparatens huvudströmbrytare. (När strömmen slås av med TV-apparatens huvudströmbrytare kommer den inte att kunna slås på med fjärrkontrollen.) G Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar. G Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador eller att TV:n faller. G Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. P PROGRAMM (programknappar) VOLUM (volymknappar) MNU MNU (menyknapp) INPUT INPUT Fjärrkontrollsensor POWR (PÅ/AV) Intelligent givare Justerar bilden utifrån omgivningen. OFF ON Huvudströmbrytare Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. Lyser med vitt sken när TV:n är påslagen. A-0

15 INFORMATION PÅ BAKSIDAN A Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. VARNING! L/MONO AUDIO R HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN HDMI IN VIDO AV IN G Använd följande tjocklek för optimal anslutning till HDMI kabel(ndast HDMI IN )/USB enhet. *A 0mm FÖRBRDLS H/P H/P HDMI / DVI IN (RGB) (DVI) VIDO L/MONO AUDIO R CABL IN ANTNNA IN Uttag för strömkabel TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data.(g p.08) Använd aldrig DCström till TV:n. HDMI/DVI IN-ingång Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. ller en DVI-signal (VIDO) till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel. RGB IN-ingång Anslut utgången från en dator uro Scart-uttag (AV/AV) Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen. RGB-/DVI Audio-ingång Anslut ljudet från en dator eller digital-tv. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGI- TAL LJUDUTGÅNG) Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning. Anslut till en digital ljudenhet. Använd en optisk ljudkabel. 5 6 RS-C IN (CONTROL & SRVIC) PORT Anslut kontrollenheternas seriella port till TVapparatens RS-C-uttag. Den här utgången används i Service- eller Hotellläge. Hörlurar Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget. Komponentingång Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen. 0 Antenningång Anslut antenn eller kabel i det här uttaget. USB-ingång Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget. PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association) Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen. (Denna funktion finns inte i alla länder.) A-

16 FÖRBRDLS MONTRA FOTN INSTALLATIONSANVISNINGAR Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att åtdragningen inte blir korrekt utförd. Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett stoppat underlag för att skydda den från skador. FÖRBRDLS Du bör införskaffa de komponenter som krävs för att kunna fästa TV:n säkert på väggen. A Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i golvet om den knuffas till. A Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot väggen, så att den inte välter framåt om någon kommer åt den. Detta hindrar produkten från att välta framåt och orsaka personskador. Även skador på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn inte klänger på TV:n eller hänger i den. A ställ Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden. (Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.) * Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen. Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen. Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen. 0mm Fot Montera ihop stället med dess fot. Montera TV:n enligt illustrationen. Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen baktill på TV:n. 6mm Bind ett stadigt rep i produkten vid montering och inpassning. Det är säkrare att binda repet så att det ligger horisontellt mellan väggen och produkten.! OBS! G G G 5 Montera stativets bakre kåpa enligt bilden. (ndast /7SL9500, /7SL9600) STATIVTS BAKR KÅPA A- Knyt upp repet innan produkten flyttas. Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/ t nog för att klara produktens storlek och tyngd. För att produkten ska vara säker att använda, se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på samma höjd som det på produkten.

17 HÖLJ PÅ BAKSIDAN MD KABLSAMLAR Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. ndast /7SL9000, /7SL900 FÖR BORDSSTATIV Installera KABLSAMLARN enligt illustrationen. ndast /7SL9500, /7SL9600 När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. FÖRBRDLS KABLSAMLARN Anslut nödvändiga kablar. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. Kabelsamlare FÖR VÄGGMONTRING När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. Kabelsamlare! OBS! G Använd inte KABLSAMLARN för att lyfta TV:n. - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder. A-

18 FÖRBRDLS FÖRBRDLS VRIDBART STATIV Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. fter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt 0 grader åt vänster eller höger så det passar den vinkel du tittar från. A TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på en vägg, ett skrivbord, osv. A TV:n är designad för att monteras horisontellt. JORDNING Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare eller gasledningar. VÄGGMONTRING: HORISONTLL INSTALLATION A Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du monterar TV:n på väggen. A Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste som stöder VSA-standarden. A LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör.! OBS! G Väggfästet ska monteras på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot golvet. G Vid montering mot tak eller lutande vägg ska ett särskilt väggfäste användas. G Ytan som väggfästet monteras på ska vara av tillräckligt starkt material för att kunna bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong, natursten, murtegel eller håltegel. G Monteringsskruvens typ och längd avgörs av vilken typ av väggfäste som används. Läs anvisningarna som medföljer väggfästet om du vill veta mer. G LG ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av felaktig montering:: - Om väggfästen som inte är kompatibla med VSA används. - Felaktig infästning av skruvar som kan leda till att TV-apparaten faller och orsakar personskador. - Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs. tum Strömförsörjning tum tum tum Överströmsskydd tum INSTALLATION PÅ BORDSSOCKL Placera TV:n på 0 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses. B A tum tum tum tum Modell VSA (A * B) Standard Skruv /7SL9*** 00 * 00 M6 kvantitet A-

19 FJÄRRKONTROLLFUNKTIONR När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n. POWR Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge. POWR NRGY SAVING ON/OFF AV MOD LIST 0 MARK/ FAV MUT TV/RAD INPUT Q.VIW P MNU RATIO Q.MNU P A G ON/OFF (PÅ/AV) TV/RAD (TV/Radio) NRGY SAVING (NRGISPARLÄG) AV MOD (AV-LÄG) INGÅNG Sifferknappar 0~9 LIST Q.VIW MNU RATIO Tangentbelysning på eller av. Väljer kanal för radio, TV och digital-tv. Justera TV-apparatens energisparläge.(g s i d.6 7) Med den här knappen kan du välja och ange bilder och ljud när du ansluter AV-enheter.(G sid. 7) Läge för extern insignal växlas roterande.(g s i d. 0) Väljer ett program. Väljer numrerade objekt på en meny. Visar programtablån.(g s i d. 8) Återgår till föregående program. Väljer en meny. Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge från alla menyer.(g sid. 5) Väljer önskad bildproportion.(g s i d.6 ) FÖRBRDLS Q. MNU (SNABB- MNYN) Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II, Bildläge, Ljudläge, Ljud, Avstängningstimer, Favorit, USBenhet). (G sid. ) GUID INFO RTURN XIT NAVIGR- INGSKNAPPAR (Upp/Ned/Vän) Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen och justera olika inställningar. Godkänner ett val eller visar aktuellt läge. GUID Visar programlistan. (G sid.6 ) INFO i RTURN(XIT) (RTUR/AVSLU- TA) FÄRGAD KNAPPAR Visar informationen för den aktuella skärmen. Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett interaktivt program, PG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren. Dessa knappar används för text-tv. (finns endast på TLTXT-modeller) eller Program ändring. A-5

20 FÖRBRDLS Volymknappar +/- Justerar volymen. FÖRBRDLS POWR NRGY SAVING ON/OFF AV MOD LIST 0 MARK/ FAV MUT TV/RAD INPUT Q.VIW P MNU RATIO Q.MNU P A G MARK FAV MUT Programknappar PAG UP/DOWN (SIDAUPP/ND) TLTXT knappar SUBTITL Kontrollknappar för SIMPLINK/meny n USB Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture Wizard (Bildguiden). Markera och avmarkera program på menyn USB. Visar det favoritprogram som har valts. Slår till eller från ljudet. Väljer ett program. Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen. Dessa knappar används för text-tv. Mer information hittar du i avsnittet "Teletext".(G sid.00) Visar önskad undertextning i digitalt läge. Kontrollerar SIMPLINK eller USB-menyn (Fotolista och Musiklista eller Filmlista). Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna till TV:n. När du trycker upprepade gånger på denna knapp visas menyn Simplink (nheter) på skärmen.(g s i d. ) GUID INFO RTURN XIT SÄTTA I BATTRIR Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -). Sätt in två,5v AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng locket. A-6

21 nkel fjärrkontroll TV/INPUT POWR TV/INGÅNG Volymknappar +/- MUT Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge. Läge för extern insignal växlas roterande.(g s i d. 0) Justerar volymen. Slår till eller från ljudet. FÖRBRDLS Programknappar Väljer ett program. Sifferknappar 0~9 Väljer ett program. Väljer numrerade objekt på en meny. Q.VIW Godkänner ett val eller visar aktuellt läge. Återgår till föregående program. SÄTTA I BATTRIR Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -). Sätt in två,5v AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng locket. A-7

22 A-8

23 INSTALLATION AV XTRN UTRUSTNING För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits. ANSLUTA ANTNN HDMI IN Justera antennen för bästa möjliga bildkvalitet. Antennkabel och omvandlare medföljer ej. H/P Vägguttag för antenn Utomhusan tenn (VHF, UHF) Flerfamiljshus/Lägenheter (Anslut TV:n till antennuttaget) RF koaxialkabel (75 ohm) nfamiljshus (Anslut TV:n till vägguttaget för utomhusantennen) H/P H/P HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN HDMI IN INSTALLATION AV XTRN UTRUSTNING Antenn UHF VHF Signalför stärkare I områden med dålig mottagning kan en signalförstärkare installeras på antennen för att få bättre bild (se illustrationen till höger). Om två TV-apparater ska anslutas bör en signalfördelare användas.

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING LCD TV / LED LCD TV Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. www.lg.com köps separat Väggmonteringsfäste

Läs mer

LCD-TV PLASMA TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA TV BRUKSANVISNING SVNSKA LCD-TV PLASMA TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR 9LU0** LH50** LU0** 7LH50** 9LU50** LH50** LU50** 7LH50** 6LU50** LH70** 9LH0** 7LH70** LH0** LH70** 6LH0** 7LH70** LH0** LF5** 7LH0** 7LF5** LH0**

Läs mer

LCD TV / LED LCD TV / PLASMA-TV

LCD TV / LED LCD TV / PLASMA-TV SVENSKA BRUKSANVISNING LCD TV / LED LCD TV / PLASMA-TV Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. www.lge.com köps separat

Läs mer

Din manual LG 47LE5510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916576

Din manual LG 47LE5510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916576 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG 47LE5510. Du hittar svar på alla dina frågor i LG 47LE5510 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual LG M1962DP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3979170

Din manual LG M1962DP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3979170 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG M1962DP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Din manual LG M2280D http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906011

Din manual LG M2280D http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG M2280D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Din manual LG 50PT81 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916623

Din manual LG 50PT81 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916623 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Din manual LG 37LH200H

Din manual LG 37LH200H Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG 37LH200H. Du hittar svar på alla dina frågor i LG 37LH200H instruktionsbok (information,

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

SyncMaster TC190, TC240 LCD MONITOR. quick start guide

SyncMaster TC190, TC240 LCD MONITOR. quick start guide SyncMaster TC190, TC240 LCD MONITOR quick start guide 1 Installera produkten 1-1 Förpackningens innehåll Packa upp produkten och kontrollera att följande finns med. Spara emballaget om du skulle behöva

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual LG 263000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916400

Din manual LG 263000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916400 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt Installationshandbok LCD-färgskärm Viktigt Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT ANVÄNDARMANUAL OBS! * = Gäller ej version XKLT Sidan 4 Front 1. Standby indikator 2. Fjärrkontrollsensor 3. Huvudströmbrytare 4. TV/VIDEO knapp 5. Högtalare 6. Program upp/ned knapar 7. Volym upp/ned knappar

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer