LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA"

Transkript

1 SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och serie nr. nedanför. Dessa upplysningar finner du på etiketten på apparatens baksida. Vid servicebehov informera din serviceverkstad om modell/serie nummer. Modell : Serie Nr :

2 HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller inregistrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC.

3 INNHÅLL FÖRBRDLS /7//7/55SL8***... A- /7SL9***... A-9... AV-LÄG...7 Initiera (återställa de ursprungliga inställningarna)...8 INSTALLATION AV XTRN UTRUSTNING Ansluta antenn... Ansluta med en komponentkabel... Anslutning med HDMI kabel... Ansluta med en HDMI till DVI-kabel... Ansluta med scartkabel... USB-INSTALLATION... Ansluta med en RCA-kabel...5 Ansluta med en RF-kabel...5 Vid anslutning med en D-sub 5-stiftskabel...6 INFÖRAND AV CI-MODULa...6 ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL...7 INSTALLRA HÖRLURAR...7 Skärmupplösning som stöds...8 Skärminställningar för PC-läge...9 S PÅ TV/PROGRAMKONTROLL Starta TV:n... Inställningsskärmen... Välja program... Justera volymen... SNABBMNYN... VAL OCH JUSTRING AV MNYR PÅ SKÄRM... 5 AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING...6 Manuell kanalsökning och lagring (I DIGITALT LÄG)... 9 Manuell kanalsökning och lagring (I ANALOGT LÄG)... Programredigering... PROGRAMVARUUPPDATRING... 5 DIAGNOSTIK... 6 CI-INFORMATION [GMNSAMT GRÄNSSNITT]... 7 Hur man använder listan med kanaler... 8 inställning av favoritprogram... 9 INSIGNALLISTA... 0 DATASRVIC... INSIGNALMARKRING... Förenklad användarmanual... ANVÄNDA BLUTOOTH Försiktighetsåtgärder vid användning av Bluetooth... 9 STÄLLA IN BLUTOOTH...0 ANG TV:NS PIN-KOD... BLUTOOTH-HÖRLURAR - Ansluta nya Bluetooth-hörlurar... - Ansluta till Bluetooth-hörlurar som redan är registrerade... - Koppla bort Bluetooth-hörlurar under användning... - Vid förfrågan om anslutning till TV från Bluetoothhörlurarna... HANTRA N RGISTRRAD BLUTOOTH-NHT... MY BLUTOOTH INFORMATION (INFORMATION OM MIN BLUTOOTH)...5 TA MOT FOTON VIA N XTRN BLUTOOTH- NHT...6 Lyssna på musik från externa Bluetooth-enheter...6 ANVÄNDA USB-NHTN Ansluta USB-enheten... 7 FOTOLISTA... 8 MUSIKLISTA...5 Filmlista...55 DivX Reg.-kod...59 Avaktiverar...60 INNHÅLL I

4 INNHÅLL INNHÅLL PG (LKTRONISK PROGRAMGUID) (I DIGITALT LÄG) Aktivera/inaktivera PG... 6 Välja ett program... 6 Knappfunktion i läget NOW/NXT (NU/NÄSTA)... 6 Knappfunktion i läget 8 dagar...6 Knappfunktion i datumändringsläge... 6 Knappfunktion i rutan för ytterligare beskrivning... 6 Knappfunktion i läget för inställning av Timer Record/Remind (Timerinspelning/Påminnelse)... 6 Knappfunktioner i läget Schedule List (Schemalista)... 6 BILDKONTROLL KONTROLL AV BILDSTORLK (BILDPROPORTION)... 6 Bildguiden...66 nergispar...67 FÖRINSTÄLLDA BILDINSTÄLLNINGAR - Förinställda bildlägen MANULL BILDJUSTRING - Användaralternativ för bildläge BILDFÖRBÄTTRING xpertkontroll, bild... 7 BILDÅTRSTÄLLNING... 7 Lysdiod (STRÖMINDIKATOR)...75 Demo läge Ställa in läge (Lägesinställning)...77 LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL AUTOMATISK LJUDUTJÄMNAR Tydlig röst-ffkt II...79 FÖRINSTÄLLDA LJUDINSTÄLLNINGAR LJUDLÄG LJUDINSTÄLLNINGSJUSTRING - ANVÄNDARLÄG...8 SRS TRUSURROUND XT... 8 Balans... 8 TV-HÖGTALARNA PÅ/AV...8 DTV Audio (ljud)-inställning (NDAST I DIGITALT LÄG)...8 VÄLJA DIGITAL UTSIGNAL FÖR LJUD...85 ÅTRSTÄLL LJUD...86 Ljudbeskrivning (NDAST I DIGITALT LÄG)...87 I/II - Stereo/Mono och tvasprakig(dual) mottagning (ndast i analogt läge) NICAM ljudmottagning (ndast i analogt läge) Val av vänster (L) / höger (R) ljudkanal Välja språk/land för menyerna på skärmen SPRÅKVAL(NDAST I DIGITALT LÄG)... 9 TIDSINSTÄLLNING Ställa in klockan... 9 AUTOMATISK AKTIVRING/AVSTÄNGNING MD TIMR... 9 INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMR... 9 FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING ANG LÖSNORD OCH LÅSSYSTM BLOCKRA PROGRAM BARNLÅS (NDAST I DIGITALT LÄG) XTRNAL INPUT BLOCKING (XTRN BLOCKR- ING AV INSIGNAL)...98 Knapplås TXT-TV För att slå teletext På/av SIMPL teletext TOP Text-TV FASTXT Text-TV... 0 Tangenter för betjäning av speciella Text-TVfunktioner... 0 DIGITAL TXT-TV TXT-TV INOM DIGITAL TJÄNST...0 TXT-TV MD DIGITAL TJÄNST... 0 BILAGA FLSÖKNING... 0 SKÖTSL TKNISKA DATA IR-kod xternal Control Device Setup... 0 II

5 FÖRBRDLS LCD-TV, MODLLR : /7//7/55SL8*** TILLBHÖR Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. MARK MARK FAV POWR POWR TV/RAD FÖRBRDLS RATIO AV V MOD MOD Den här delen medföljer inte alla modeller. Handbok Batterier Fjärrkontroll Feritno jedro (Den här delen medföljer inte alla modeller.) Nätsladd Polerduk Polera skärmen med duken. * Om det finns fläckar eller fingeravtryck på TV:n torkar du försiktigt av ytan med den särskilda rengöringsduken. Var noga med att torka försiktigt. Alltför mycket kraft kan skada eller missfärga ytan. x 8 bultar för montering av foten (Utom 55SL8***) KABLSAMLARN Skyddslock Kabelsamlare Väggmonteringsfäste (köps separat) RW0 AW-7LG0M AW-55LH0M Använd skruvar som är mm (+0,5/-0,5) långa på apparatens sida. (ndast 7//7SL8***) Apparatens sida (med styrbricka) Apparatens sida (utan styrbricka) (SL8***) (/7//7SL8***) (55SL8***) ANVÄNDA FRRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.) Ferritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln. Ju närmare nätkontakten som ferritkärnan befinner sig, desto bättre. mm Styrbricka mm Anslut nätkontakten så att den är helt instucken. A-

6 FÖRBRDLS KONTROLLR PÅ FRONTPANLN FÖRBRDLS! OBS! G TV:n kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det här kommer att minska strömförbrukningen. Den ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas vilket minskar de totala driftskostnaderna. VARNING! G Om TV:n inte kan slås på via fjärrkontrollen trycker du på TV-apparatens huvudströmbrytare. (När strömmen slås av med TV-apparatens huvudströmbrytare kommer den inte att kunna slås på med fjärrkontrollen.) G Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar. G Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador eller att TV:n faller. G Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Fjärrkontrollsensor Intelligent givare Justerar bilden utifrån omgivningen. OFF ON Huvudströmbrytare (ndast 7//7/55SL8***) PROGRAMM (programknappar) VOLUM (volymknappar) MNU INPUT POWR (menyknapp) (PÅ/AV) P MNU INPUT ON OFF Huvudströmbrytare (ndast SL8***) Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. lyser blått när TV-apparaten är påslagen. A-

7 INFORMATION PÅ BAKSIDAN A Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. L/MONO AUDIO R HDMI IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN VIDO AV IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO FÖRBRDLS AV IN H/P HDMI / DVI IN H/P (RGB) H/P H/P (DVI) Uttag för strömkabel TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data.(g p.06~07) Använd aldrig DC-ström till TV:n. HDMI/DVI IN-ingång Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. ller en DVI-signal (VIDO) till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel. RGB IN-ingång Anslut utgången från en dator uro Scart-uttag (AV/AV) Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen. RGB-/DVI Audio-ingång Anslut ljudet från en dator eller digital-tv. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGI- TAL LJUDUTGÅNG) Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning. Anslut till en digital ljudenhet. Använd en optisk ljudkabel. 5 6 RS-C IN (CONTROL & SRVIC) PORT Anslut kontrollenheternas seriella port till TVapparatens RS-C-uttag. Den här utgången används i Service- eller Hotellläge. Hörlurar Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget. Komponentingång Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen. 0 Antenningång Anslut antenn eller kabel i det här uttaget. Audio/Video-ingång Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till de här uttagen. USB-ingång Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget. PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association) Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen. (Denna funktion finns inte i alla länder.) A-

8 FÖRBRDLS FÖRBRDLS MONTRA FOTN (Utom 55SL8***) HÖLJ PÅ BAKSIDAN MD KABLSAMLAR Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att åtdragningen inte blir korrekt utförd. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. FÖR BORDSSTATIV Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett stoppat underlag för att skydda den från skador. Installera K A B L S A M L A R N enligt illustrationen. KABLSAMLARN Montera ihop stället med dess fot. Anslut nödvändiga kablar. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. ställ Fot FÖR VÄGGMONTRING Montera TV:n enligt illustrationen. Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen baktill på TV:n. När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. Kabelsamlare! OBS! Använd inte K A B L S A M L A R N för att lyfta TV:n. - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder. G A-

9 KNSINGTON-LÅS Denna funktion finns inte på alla modeller. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Denna TV är utrustad med ett uttag på den bakre panelen för ett säkerhetssystem från Kensington. Använd Kensington-låset som på bilden. Mer detaljerad installation om Kensington-lås och hur de används finns i den användarhandbok som medföljer Kensington-låset. Du kan också gå till webbplatsen för Kensington. Kensington säljer säkerhetssystem för värdefull elektronisk utrustning som bärbara datorer och LCD-skärmar. OBS! Säkerhetslåset från Kensington medföljer inte. OBS! a. Om TV:n är sval kan det hända att du ser lite flimmer när den slås på. Det är helt normalt. Det är inte fel på apparaten. b. Punkteffekter kan synas på skärmen i form av små röda, gröna eller blå prickar. De har ingen verkan på skärmens prestanda. c. Undvik att vidröra LCD-skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid. Detta kan orsaka tillfälliga förvrängningseffekter på skärmen. INSTALLATIONSANVISNINGAR A Du bör införskaffa de komponenter som krävs för att kunna fästa TV:n säkert på väggen. A Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i golvet om den knuffas till. A Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot väggen, så att den inte välter framåt om någon kommer åt den. Detta hindrar produkten från att välta framåt och orsaka personskador. Även skador på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn inte klänger på TV:n eller hänger i den. Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden. (Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.) * Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen. Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen. Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen. FÖRBRDLS VRIDBART STATIV Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. fter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt 0 grader åt vänster eller höger så det passar den vinkel du tittar från. Bind ett stadigt rep i produkten vid montering och inpassning. Det är säkrare att binda repet så att det ligger horisontellt mellan väggen och produkten.! OBS! G Knyt upp repet innan produkten flyttas. G Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/ t nog för att klara produktens storlek och tyngd. G För att produkten ska vara säker att använda, se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på samma höjd som det på produkten. A-5

10 FÖRBRDLS A TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på en vägg, ett skrivbord, osv. A TV:n är designad för att monteras horisontellt. tum tum FÖRBRDLS JORDNING Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare eller gasledningar. Strömförsörjning Överströmsskydd tum tum B A tum INSTALLATION PÅ BORDSSOCKL Placera TV:n på 0 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses. tum Modell SL8*** 7//7SL8*** 55SL8*** VSA (A * B) 00 * * * 00 Standard Skruv M M6 M6 kvantitet tum tum tum A-6 VÄGGMONTRING: HORISONTLL INSTALLATION A Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du monterar TV:n på väggen. A Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste som stöder VSA-standarden. A LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör.! OBS! G Väggfästet ska monteras på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot golvet. G Vid montering mot tak eller lutande vägg ska ett särskilt väggfäste användas. G Ytan som väggfästet monteras på ska vara av tillräckligt starkt material för att kunna bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong, natursten, murtegel eller håltegel. G Monteringsskruvens typ och längd avgörs av vilken typ av väggfäste som används. Läs anvisningarna som medföljer väggfästet om du vill veta mer. G LG ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av felaktig montering:: - Om väggfästen som inte är kompatibla med VSA används. - Felaktig infästning av skruvar som kan leda till att TV-apparaten faller och orsakar personskador. - Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs. OM DU INT ANVÄNDR BORDSSTATIVT Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Vid montering av väggmonterad enhet ska skyddslocket användas. Tryck fast SKYDDSHÖLJT på TV:n tills du hör ett klickande ljud. skyddslock

11 FJÄRRKONTROLLFUNKTIONR När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n. POWR TV/RAD POWR TV/RAD (TV/Radio) NRGY SAVING (NRGISPARLÄG) INFO i INGÅNG Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge. Väljer kanal för radio, TV och digital-tv. Justera TV-apparatens energisparläge.(g s i d.6 7) Visar informationen för den aktuella skärmen. Läge för extern insignal växlas roterande.(g s i d. 0) FÖRBRDLS Sifferknappar 0~9 Väljer ett program. Väljer numrerade objekt på en meny. LIST Visar programtablån.(g s i d. 8) MARK FAV Q.VIW MNU Q. MNU (SNABB- MNYN) Återgår till föregående program. Väljer en meny. Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge från alla menyer.(g sid. 5) Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II, Bildläge, Ljudläge, Ljud, Avstängningstimer, Favorit, USBenhet). (G sid. ) NAVIGR- INGSKNAPPAR (Upp/Ned/Vän) Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen och justera olika inställningar. Godkänner ett val eller visar aktuellt läge. GUID Visar programlistan. (G sid.6 ) RTURN(XIT) (RTUR/AVSLU- TA) Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett interaktivt program, PG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren. FÄRGAD KNAPPAR Dessa knappar används för text-tv. (finns endast på TLTXT-modeller) eller Program ändring. RATIO AV MOD TLTXT knappar Dessa knappar används för text-tv. Mer information hittar du i avsnittet "Teletext".(G sid.00) SUBTITL Visar önskad undertextning i digitalt läge. A-7

12 FÖRBRDLS POWR Volymknappar +/- FAV Justerar volymen. Visar det favoritprogram som har valts. FÖRBRDLS TV/RAD MARK MUT Programknappar Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture Wizard (Bildguiden). Markera och avmarkera program på menyn USB. Slår till eller från ljudet. Väljer ett program. PAG UP/DOWN (SIDAUPP/ND) Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen. MARK FAV Kontrollknappar för SIMPLINK/menyn USB Kontrollerar SIMPLINK eller USB-menyn (Fotolista och Musiklista eller Filmlista). Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna till TV:n. När du trycker upprepade gånger på denna knapp visas menyn Simplink (nheter) på skärmen.(g s i d. ) RATIO Väljer önskad bildproportion.(g s i d.6 ) AV MOD (AV-LÄG) Med den här knappen kan du välja och ange bilder och ljud när du ansluter AV-enheter.(G sid. 7) SÄTTA I BATTRIR RATIO AV MOD Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -). Sätt in två,5v AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng locket. A-8

13 TV MODLLR LD LCD : /7SL9*** TILLBHÖR Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. x GUID INFO RTURN XIT MUT MNU RATIO Q.MNU LIST Q.VIW MARK/ FAV P P A G NRGY SAVING POWR AV MOD ON/OFF INPUT TV/RAD TV/INPUT Den här delen medföljer inte alla modeller. FÖRBRDLS Handbok Batterier Fjärrkontroll Feritno jedro (Den här delen medföljer inte alla modeller.) Nätsladd Polerduk Polera skärmen med duken. * Om det finns fläckar eller fingeravtryck på TV:n torkar du försiktigt av ytan med den särskilda rengöringsduken. Var noga med att torka försiktigt. Alltför mycket kraft kan skada eller missfärga ytan. x x 0mm 6mm bultar för montering av foten (ndast /7SL9000, /7SL900) KABLSAMLARN (ndast /7SL9500, /7SL9600) Stativets bakre kåpa Kabelsamlare Väggmonteringsfäste (köps separat) AW-7LG0M Använd skruvar som är mm (+0,5/-0,5) långa på apparatens sida. Apparatens sida (med styrbricka) Apparatens sida (utan styrbricka) mm Styrbricka mm ANVÄNDA FRRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.) Ferritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln. Ju närmare nätkontakten som ferritkärnan befinner sig, desto bättre. Anslut nätkontakten så att den är helt instucken. A-9

14 FÖRBRDLS KONTROLLR PÅ FRONTPANLN FÖRBRDLS! OBS! G TV:n kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det här kommer att minska strömförbrukningen. Den ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas vilket minskar de totala driftskostnaderna. VARNING! G Om TV:n inte kan slås på via fjärrkontrollen trycker du på TV-apparatens huvudströmbrytare. (När strömmen slås av med TV-apparatens huvudströmbrytare kommer den inte att kunna slås på med fjärrkontrollen.) G Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar. G Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador eller att TV:n faller. G Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet. Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. P PROGRAMM (programknappar) VOLUM (volymknappar) MNU MNU (menyknapp) INPUT INPUT Fjärrkontrollsensor POWR (PÅ/AV) Intelligent givare Justerar bilden utifrån omgivningen. OFF ON Huvudströmbrytare Ström-/standbyindikator Lyser röd i standbyläge. Lyser med vitt sken när TV:n är påslagen. A-0

15 INFORMATION PÅ BAKSIDAN A Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. VARNING! L/MONO AUDIO R HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN HDMI IN VIDO AV IN G Använd följande tjocklek för optimal anslutning till HDMI kabel(ndast HDMI IN )/USB enhet. *A 0mm FÖRBRDLS H/P H/P HDMI / DVI IN (RGB) (DVI) VIDO L/MONO AUDIO R CABL IN ANTNNA IN Uttag för strömkabel TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data.(g p.08) Använd aldrig DCström till TV:n. HDMI/DVI IN-ingång Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. ller en DVI-signal (VIDO) till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel. RGB IN-ingång Anslut utgången från en dator uro Scart-uttag (AV/AV) Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen. RGB-/DVI Audio-ingång Anslut ljudet från en dator eller digital-tv. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGI- TAL LJUDUTGÅNG) Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning. Anslut till en digital ljudenhet. Använd en optisk ljudkabel. 5 6 RS-C IN (CONTROL & SRVIC) PORT Anslut kontrollenheternas seriella port till TVapparatens RS-C-uttag. Den här utgången används i Service- eller Hotellläge. Hörlurar Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget. Komponentingång Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen. 0 Antenningång Anslut antenn eller kabel i det här uttaget. USB-ingång Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget. PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association) Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen. (Denna funktion finns inte i alla länder.) A-

16 FÖRBRDLS MONTRA FOTN INSTALLATIONSANVISNINGAR Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att åtdragningen inte blir korrekt utförd. Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett stoppat underlag för att skydda den från skador. FÖRBRDLS Du bör införskaffa de komponenter som krävs för att kunna fästa TV:n säkert på väggen. A Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i golvet om den knuffas till. A Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot väggen, så att den inte välter framåt om någon kommer åt den. Detta hindrar produkten från att välta framåt och orsaka personskador. Även skador på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn inte klänger på TV:n eller hänger i den. A ställ Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden. (Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.) * Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen. Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen. Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen. 0mm Fot Montera ihop stället med dess fot. Montera TV:n enligt illustrationen. Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen baktill på TV:n. 6mm Bind ett stadigt rep i produkten vid montering och inpassning. Det är säkrare att binda repet så att det ligger horisontellt mellan väggen och produkten.! OBS! G G G 5 Montera stativets bakre kåpa enligt bilden. (ndast /7SL9500, /7SL9600) STATIVTS BAKR KÅPA A- Knyt upp repet innan produkten flyttas. Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/ t nog för att klara produktens storlek och tyngd. För att produkten ska vara säker att använda, se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på samma höjd som det på produkten.

17 HÖLJ PÅ BAKSIDAN MD KABLSAMLAR Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. ndast /7SL9000, /7SL900 FÖR BORDSSTATIV Installera KABLSAMLARN enligt illustrationen. ndast /7SL9500, /7SL9600 När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. FÖRBRDLS KABLSAMLARN Anslut nödvändiga kablar. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. Kabelsamlare FÖR VÄGGMONTRING När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna. Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. Kabelsamlare! OBS! G Använd inte KABLSAMLARN för att lyfta TV:n. - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder. A-

18 FÖRBRDLS FÖRBRDLS VRIDBART STATIV Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. fter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt 0 grader åt vänster eller höger så det passar den vinkel du tittar från. A TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på en vägg, ett skrivbord, osv. A TV:n är designad för att monteras horisontellt. JORDNING Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare eller gasledningar. VÄGGMONTRING: HORISONTLL INSTALLATION A Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du monterar TV:n på väggen. A Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste som stöder VSA-standarden. A LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör.! OBS! G Väggfästet ska monteras på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot golvet. G Vid montering mot tak eller lutande vägg ska ett särskilt väggfäste användas. G Ytan som väggfästet monteras på ska vara av tillräckligt starkt material för att kunna bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong, natursten, murtegel eller håltegel. G Monteringsskruvens typ och längd avgörs av vilken typ av väggfäste som används. Läs anvisningarna som medföljer väggfästet om du vill veta mer. G LG ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av felaktig montering:: - Om väggfästen som inte är kompatibla med VSA används. - Felaktig infästning av skruvar som kan leda till att TV-apparaten faller och orsakar personskador. - Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs. tum Strömförsörjning tum tum tum Överströmsskydd tum INSTALLATION PÅ BORDSSOCKL Placera TV:n på 0 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses. B A tum tum tum tum Modell VSA (A * B) Standard Skruv /7SL9*** 00 * 00 M6 kvantitet A-

19 FJÄRRKONTROLLFUNKTIONR När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n. POWR Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge. POWR NRGY SAVING ON/OFF AV MOD LIST 0 MARK/ FAV MUT TV/RAD INPUT Q.VIW P MNU RATIO Q.MNU P A G ON/OFF (PÅ/AV) TV/RAD (TV/Radio) NRGY SAVING (NRGISPARLÄG) AV MOD (AV-LÄG) INGÅNG Sifferknappar 0~9 LIST Q.VIW MNU RATIO Tangentbelysning på eller av. Väljer kanal för radio, TV och digital-tv. Justera TV-apparatens energisparläge.(g s i d.6 7) Med den här knappen kan du välja och ange bilder och ljud när du ansluter AV-enheter.(G sid. 7) Läge för extern insignal växlas roterande.(g s i d. 0) Väljer ett program. Väljer numrerade objekt på en meny. Visar programtablån.(g s i d. 8) Återgår till föregående program. Väljer en meny. Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge från alla menyer.(g sid. 5) Väljer önskad bildproportion.(g s i d.6 ) FÖRBRDLS Q. MNU (SNABB- MNYN) Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II, Bildläge, Ljudläge, Ljud, Avstängningstimer, Favorit, USBenhet). (G sid. ) GUID INFO RTURN XIT NAVIGR- INGSKNAPPAR (Upp/Ned/Vän) Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen och justera olika inställningar. Godkänner ett val eller visar aktuellt läge. GUID Visar programlistan. (G sid.6 ) INFO i RTURN(XIT) (RTUR/AVSLU- TA) FÄRGAD KNAPPAR Visar informationen för den aktuella skärmen. Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett interaktivt program, PG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren. Dessa knappar används för text-tv. (finns endast på TLTXT-modeller) eller Program ändring. A-5

20 FÖRBRDLS Volymknappar +/- Justerar volymen. FÖRBRDLS POWR NRGY SAVING ON/OFF AV MOD LIST 0 MARK/ FAV MUT TV/RAD INPUT Q.VIW P MNU RATIO Q.MNU P A G MARK FAV MUT Programknappar PAG UP/DOWN (SIDAUPP/ND) TLTXT knappar SUBTITL Kontrollknappar för SIMPLINK/meny n USB Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture Wizard (Bildguiden). Markera och avmarkera program på menyn USB. Visar det favoritprogram som har valts. Slår till eller från ljudet. Väljer ett program. Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen. Dessa knappar används för text-tv. Mer information hittar du i avsnittet "Teletext".(G sid.00) Visar önskad undertextning i digitalt läge. Kontrollerar SIMPLINK eller USB-menyn (Fotolista och Musiklista eller Filmlista). Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna till TV:n. När du trycker upprepade gånger på denna knapp visas menyn Simplink (nheter) på skärmen.(g s i d. ) GUID INFO RTURN XIT SÄTTA I BATTRIR Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -). Sätt in två,5v AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng locket. A-6

21 nkel fjärrkontroll TV/INPUT POWR TV/INGÅNG Volymknappar +/- MUT Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge. Läge för extern insignal växlas roterande.(g s i d. 0) Justerar volymen. Slår till eller från ljudet. FÖRBRDLS Programknappar Väljer ett program. Sifferknappar 0~9 Väljer ett program. Väljer numrerade objekt på en meny. Q.VIW Godkänner ett val eller visar aktuellt läge. Återgår till föregående program. SÄTTA I BATTRIR Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -). Sätt in två,5v AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng locket. A-7

22 A-8

23 INSTALLATION AV XTRN UTRUSTNING För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits. ANSLUTA ANTNN HDMI IN Justera antennen för bästa möjliga bildkvalitet. Antennkabel och omvandlare medföljer ej. H/P Vägguttag för antenn Utomhusan tenn (VHF, UHF) Flerfamiljshus/Lägenheter (Anslut TV:n till antennuttaget) RF koaxialkabel (75 ohm) nfamiljshus (Anslut TV:n till vägguttaget för utomhusantennen) H/P H/P HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN HDMI IN INSTALLATION AV XTRN UTRUSTNING Antenn UHF VHF Signalför stärkare I områden med dålig mottagning kan en signalförstärkare installeras på antennen för att få bättre bild (se illustrationen till höger). Om två TV-apparater ska anslutas bör en signalfördelare användas.

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Regleringsmodell: T06G Regleringstyp: T06G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT!

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer