Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas. 1969 invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium."

Transkript

1 Mjölkudden Historia Förr i tiden var Mjölkudden en viktigt jordbruks- och betesmark. Namnet Mjölkudden kommer från att man varje dag rodde mjölk över från udden över Stadsviken till Luleå. Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas. 199 invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium. Nulägesbeskrivning Mjölkudden Områdesbeskrivning Läge Storheden Porsön Bodenvägen Notviken Tuna Mjölkudden Bergviken Karlsvik Stadsviken Lule älv Centrum Copyright Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/047 Stadsdel Stadsdelscentrum Målpunkt utanför stadsdelen Mjölkudden ligger en kilometer norr om centrum, på andra sidan Stadsviken. Närmaste granne är Tuna och Notviken i norr. Stadsdelen ligger mellan Bodenvägen i nordost och Lule älv i sydväst. På andra sidan Bodenvägen finns ett flertal Arbetsplatsområden. 1

2 Centrum Mjölkuddens centrum är ett tidstypiskt sådant från 190-talet med punkthus som landmärke och ett avskärmat inre torget vänt mot söder. Mjölkuddsvägen är ett centrumstråk med björkalléer längs vilken skola, kyrka och idrottsplats finns placerade. Centrum inrymmer affärer och restaurang men även vårdcentral, arbetsplatser och äldreboende. Det mesta är väl bevarat men det inre torget och parkeringarna skulle må bra av en översyn. Punkthuset ägs och bebos av medlemmarna i en bostadsrättsförening, i dess bottenvåning finns butikslokaler. Utemiljön, det lilla torget med sittplatser samt lekplatsen, är i behov av upprustning. Idag hyr Luleå kommun en butikslokal som omklädningsrum för hemtjänstpersonalen. Ett mindre konstverk planeras att installeras under hösten. N Vårdcentral, arbetsplatser mm. Apotek Handel Handel Bostäder i punkthus Handel Bensinstation Mjölkuddsvägen Äldreboende Karträttigheter Luleå kommun. Utdrag från primärkartan 2008 Kommunikationer Mjölkuddsvägen löper som huvudstråk genom hela Mjölkudden och vidare till Tuna och Notviken. Parallellt med Mjölkuddsvägen, i stadsdelsgränsen löper Bodenvägen som förbinder Luleå med Boden, E4, mm. Från rondellen vid Mjölkuddens centrum leder Haparandavägen norrut och förbinder både staden och stadsdelen med Porsön, Rutvik mm. På grund av den strida trafikströmmen på Bodenvägen finns ett bullerplank mellan vägen och bostadsbebyggelsen. Men Mjölkuddsvägen är en huvudgata med småstadskaraktär, kantad med trottoarer och en trädallé. På ömse sidor om Mjölkuddsvägen ligger slingor med villabebyggelse respektive större flerbostadshusområden, ofta med parkering mot Mjölkuddsvägen. 2 Stom-gc-nätet löper genom Mjölkudden parallellt med Bodenvägen, fast på insidan av bullerplanket. Till viss del löper stråket längs det befintliga vägnätet. Ytterligare ett stråk, som inte snöröjs och inte har belysning, går längs stranden. Det följer terrängen och är

3 Fastighetsägarförhållanden Nulägesbeskrivning Mjölkudden Lulebo Lulebo Affärsteamet i Luleå Luleå kommun Riksbyggens brf Riksbyggens brf Karträttigheter Luleå kommun. Utdrag från primärkartan

4 alltså bitvis kuperat och ibland smalt, men med fin utsikt och naturkänsla. Det finns en bred trottoar längs Mjölkuddsvägen och flera tvärkopplingar och parallella stråk sammantaget är Mjölkudden väl försett med gång- och cykelvägar. Mjölkudden trafikeras av flera lokala busstrafiklinjer, som leder till Storheden och Karlsvik respektive Kyrkbyn, till Björkskatan och in till centrum. Dessutom går trafikerar två stomlinjer Bodenvägen, mellan Sunderbyn och Centrum. Biltäthet Bilinnehav Personbilar i trafik Antal bilar vid årets utgång Antal bilar per 1000 invånare Områdesindex Antal Familjer med bil: ,1% 59,9% Familjer utan bil: 805 Grönområden Strandkanten mot Stadsviken och Lulefjärden är bitvis smal, men har både goda vistelsevärden och biologiska kvaliteter. Strandstråket med utblickar utgör den naturliga promenadrundan för människor i området. Därutöver finns små bryggor, badplatser och pirar som ger tillgänglighet till vattnet. Skogsområdet som sträcker sig mellan Tunaskolan och Munkebergsskolan har också goda sociala kvaliteter. Det är den enda större sammanhängande grönytan inom stadsdelen. Copyright Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/047 Social inventering av grönområden från Grönplan Högt socialt värde för kommunen Goda sociala värden för vissa grupper Sociala värden för vissa grupper Få sociala värden Mötesplatser Det finns framför allt två mötesplatser inom stadsdelen. Den ena är centrum, som med vårdcentral och handel blir ett naturligt mål i stadsdelen. Det inre torget erbjuder också en vistelseyta i centrum, även om den skulle kunna förbättras. Den andra mötesplatsen är strandstråket, där många människor både från Mjölkudden och andra stadsdelar rör sig. 4 Bensinstationen vid rondellen utgör också i viss mån en mötesplats.

5 Verksamheter Butiker och restauranger På Mjölkudden finns en livsmedelsbutik, Coop Konsum, samt en kiosk i centrum. Dessutom finns en bensinmack på andra sidan Mjölkuddsvägen som också säljer livsmedel. En restaurang finns i centrum. Dessutom ligger en restaurang i bostadsområdet norr om centrum. Andra verksamheter som finns i centrum idag är bland en garnbutik, frisör, klädbutik och en konst och inramningsbutik. Skolor och förskolor Det finns två skolor på Mjölkudden, Munkebergsskolan och Tunaskolan. På Munkebergsskolan går ca 110 elever i åk F-3. På Tunaskolan bedrivs undervisning i åk 4-9. Även Särskolan samt Kulturskolan bedriver verksamhet här. Upptagningsområdet är Mjölkudden, Tuna och Notviken. Nulägesbeskrivning Mjölkudden På Tunaskolan finns också en fritidsgård. Två förskolor finns i stadsdelen, varav en med Reggio Emilia pedagogik. Slutbetyg i åk 9 Skola Upptagningsområde Andel elever som har behörighet till nationellt program (%) Tunaskolan Notviken, Karlsvik, Mjölkudden Andel elever som nått mål i alla ämnen (%) 8 9 Arbetsplatser Det finns 41 arbetstillfällen på Mjölkudden, varav de flesta återfinns inom utbildning och forskning samt vård och omsorg. Det finns inga industriområden på Mjölkudden, men Skutvikens industriområde ligger på andra sidan Bodenvägen. Ett område med handel är lokaliserat till Mjölkuddens centrum. Hälsovård Mjölkuddens vårdcentral ligger i centrum. Vårdcentralen har ca 18 anställda och har ett upptagningsområde på ca 300 personer. Verksamheten innehåller distriktsläkare, distriktssköterskor och BVC/MVC-verksamhet. Arbetsterapi och sjukgymnastik finns på Stadsvikens vårdcentral. Apoteket ligger också i centrum, vid övriga handelslokaler. Folktandvård har funnits, men sedan ett år är Mjölkuddens tandvårdsklinik sammanslagen med Porsöns, och ligger nu på Porsön. Bibliotek Det finns ett bibliotek på Tunaskolan, men det är öppet endast för skola och förskola under terminerna. 5

6 Trossamfund Mjölkuddskyrkan ligger vid Mjölkuddsvägen mellan en bit norr om centrum, den tillhör Svenska kyrkan och ingår i Örnäsets församling. Friluftsliv/Anläggningar Det finns en idrottsplats på Tunavallen, på gränsen mot Mjölkudden. Den hör dock till Tuna och beskrivs i den stadsdelsbeskrivningen. Vid Tunaskolan finns en bollplan. På både Tunaskolan och Munkebergsskolan finns gymnastikhallar. Föreningar På Mjölkudden och Notviken finns, enligt kommunens föreningsregister, Basketklubben Vråken, Mjölkudden-Notviken Socialdemokratiska Förening, Mjölkuddens Kyrkliga Sykrets, Notviken-Björsby SKF, Notviken-Björsby Ungdomsskytteförening, Notvikens Idrottsklubb, Notvikens Innebandyförening, PRO Mjölkudden-Notviken, SJ/BV FF Luleå/ Notviken, SPF Mjölkudden och Unga Örnar Tunastigen. N Copyright Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/047 Handel/restauranger Vårdcentral/apotek/folktandvård Idrottsplats/sporthall/badhus Skola Förskola Bibliotek Kyrka Äldreboende Arbetsplatsområden

7 Invånare i stadsdelen Befolkning Ålder (31 dec 200) Män Kvinnor Utrikes födda Totalt Summa: Nulägesbeskrivning Mjölkudden Medelålder i stadsdelen är 44 år. Andelen utrikes födda är 9%. Det bor fler kvinnor än män i stadsdelen. Befolkningsförändringar Ålder Folkökning Döda Inflyttade Utflyttade Flyttnetto (31 dec 200) Summa: Födda: 37 Födelsenetto: 5 Under det senaste året ökade befolkningen på Mjölkudden med 2 personer. Både födelsenettot och flyttnettot låg nära noll. Familjer Familjetyper Utan barn Med barn Ensamstående Gifta/sambo Summa Män Kvinnor familjer Index i kommunen Summa: Gifta/ sambo: 80 40,0% 0,0% Singelhushåll: 1209 Familjer med barn: ,3% 75,7% Familjer utan barn: 152 7

8 Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande befolkning 1- år Antal Nattbefolkning, med bostad i området varav män varav kvinnor 783 Dagbefolkning, med arbetsplats i området 41 - varav män 82 - varav kvinnor 334 Inpendling till området 318 Utpendling från området 144 Nettopendling -114 Det är 9% av befolkningen mellan 1 och 4 år som är förvärvsarbetande. Av dessa har 100 sin arbetsplats inom stadsdelen, övriga 144 personer pendlar till någon annan stadsdel eller annan ort. Området har ett negativt pendlingsnetto, det avfolkas alltså under arbetstid. Bland ungdomarna i stadsdelen är 20 st, eller 5,1%, arbetslösa. Inkomst av förvärvsarbete (statistik för inkomståret 2004) Förvärvsarbetande befolkning 20-4 år Män Kvinnor Antal Medelinkomst tkr 287,3 217, Index kommun Totalt ,3 105 Valdeltagande Valdistrikt Geografiskt område Allmänna val 2002 Allmänna val 200 Luleå 8, Luleå 9, Mjölkudden, Notviken 80,12% 79,87% Luleå 10, Luleå 11 och Karlsvik Trygghet och säkerhet Under 200 gjorde polisen en trygghetsundersökning i Luleå. När man tittar på statistiken för olika bostadsområden så har svaren för Bergviken, Mjölkudden mfl. slagits ihop. Av de svarande uppgav 3% att de varit utsatta för fysiskt våld under det föregående året, 23% att de utsatts för stöld och 17% att de utsatts för skadegörelse. Totalt var det 30% av de svarande som uppgav att de blivit utsatta för brott under det föregående året. Andelen som totalt varit utsatta för brott är över kommungenomsnittet, liksom andelen som utsatts för stöld eller skadegörelse. Vad gäller oro att utsättas för brott, som alltså är ett mått på trygghet, så var det 70% av de svarande på Skurholmen, Örnäset mfl. som uppgav att de någon gång känt oro. Anledningen till oro kunde bland annat vara oro för stöld, skadegörelse, inbrott eller oro för speciella personer. Av de svarande var det 22% som kände sig otrygga ute och 19% som hade känt oro för att utsättas för överfall eller misshandel utomhus. 8

9 Bostäder och bebyggelse Bebyggelsens ålder och skick Bebyggelse har tillkommit i området under lång tid, men den stora expansionen skedde under 190-talet. Beståndet är alltså ungefär 50 år gammalt idag. Flerbostadshusen ägs av både allmännyttan, andra fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, och renoveringar har skett vid olika tider. I centrum är framför allt en av fastigheterna, den som idag inrymmer Mjölkuddens kläder, i mycket dåligt skick. Lägenhetsbestånd Upplåtelseform Nulägesbeskrivning Mjölkudden Småhus Byggperiod Uppg sakn Flerfamiljshus Summa lgh Totalt Bostadstyp Antal lgh Procent Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Övriga , 3,5 22,5 2,4 Totalt Inom stadsdelen finns en blandning mellan upplåtelseformer. Andelen bostadsrätter är överrepresenterad i jämförelse med snittet för hela Luleå, medan det finns färre äganderätter. Många av flerbostadshusen är byggda som smalhus i tre till fyra våningar. Det finns också flera punkthus. Det finns få lediga lägenheter i stadsdelen. Äganderätterna består av både villor och radhus, uppförda främst genom självbyggeri. Inom stadsdelen finns tre särskilda boenden för funktionshidrade. Det finns två äldreboende på Mjölkudden. Ängsgården, som ligger litet söder om Mjölkuddens centrum, med 3 lägenheter och Radiomasten öster om Tunaskolan, med 35 lägenheter. Inga studentlägenheter finns inom stadsdelen. Centrumbyggnader Centrum byggdes på 0-talet och fungerar fortfarande på samma sätt idag med små butikslokaler som vänder sig inåt mot ett torg. Nästan alla lokaler är uthyrda och centrum ger ett trevligt intryck, när man väl kommer in på torget. Utåt annonserar det sig med skyltar, men man ser nästan inget av den verksamhet som skulle kunna locka kunder. I mitten av det inre torget finns sittplatser och planteringar som skulle kunna tåla en översyn. 9

10 Identitet Identitetsbärande karaktärsdrag, element och värden som är centrala för upplevelsen av stadsdelen Mjölkudden präglas av den tid då stadsdelen byggdes samt sitt läge. Även om bebyggelse tillkommit under lång tid är det ändå 0-talet som sätter sin prägel på området, tydligast genom organisationen av centrum. Läget vid Lule älv ger Mjölkudden en lång strandremsa med vacker utsikt. Många av bostäderna ligger vattennära. Det viktigaste promenadstråket går längs stranden. Men läget innebär också att Mjölkudden ligger väldigt nära Luleås centrum särskilt vintertid när en isväg plogas upp tvärs över Stadsviken vilket återspeglas i hur stadsdelen fungerar. Behovet av närservice och restauranger kan i stor utsträckning tillfredställas utanför stadsdelen. Utveckling/Framtidsplaner Planteringen och sittplatserna vid det lilla torget i centrum kommer att ses över sommaren 2008 av en lokal konstnär. 70 Tv:Entré till centrum från Mjölkuddsvägen. Th: Det inre torget med punkthuset till vänster.

Inriktning för boendeplanering

Inriktning för boendeplanering Inriktning för boendeplanering Luleå kommun 2007-2012 Antagen av kommunfullmäktige 29 augusti 2005 Reviderad och antagen av kommunfullmäktige 26 mars 2007 2 Innehåll BAKGRUND 4 BOSTADSLÄGE OCH PLANBEREDSKAP

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02 1 ortsanalys Furulund Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka

Läs mer

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 1 Bostadsförsörjningsplan Gällivare kommun 2012-2030 Projektansvarig: Ulf Hansson, utvecklingschef Författare: Jonas Sompio, utvecklingsenheten Liza Yngström,

Läs mer

(7) CENTRUM BESKRIVNING AV STADSDELEN MARS 2008

(7) CENTRUM BESKRIVNING AV STADSDELEN MARS 2008 (7) CENTRUM BESKRIVNING AV STADSDELEN MARS 2008 ARBETSGRUPP FÖR BESKRIVNING AV STADSDELEN (7) CENTRUM STADSBYGGNADSKONTORET, DISTRIKT SÖDER: ANN CATRIN KÄRNÄ OCH SVEN-OLOF OHLSSON STADSDELSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram. Antaget 2012-12-17

Bostadsförsörjningsprogram. Antaget 2012-12-17 Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2012-12-17 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr: 212000-1892

Läs mer

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag AB Gavlegårdarna, Gävle Goda exempel är till för att spridas! Här är bidragen till SABOs bopristävling

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

HÅLLBAR FRAMTID I NACKA

HÅLLBAR FRAMTID I NACKA HÅLLBAR FRAMTID I NACKA ÖVERSIKTSPLANENS UNDERLAG ANTAGANDEVERSION, APRIL 20 2 Politiskt ansvar för översiktsplanen Kommunstyrelsen Kommunens projektorganisation Projektägare: Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Bilaga 5, del 4 - Ortsanalys för Älmsta

Bilaga 5, del 4 - Ortsanalys för Älmsta 2O4O N RRTÄLJE Bilaga 5, del 4 - Ortsanalys för Älmsta Framtagen av Planering och utveckling, Norrtälje kommun, våren och sommaren 2011 (Mindre justeringar och uppdateringar utförda sommaren 2013) ÄLMSTA

Läs mer

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På

Läs mer

o m r å d e s a n a l y s

o m r å d e s a n a l y s e n o m r å d e s a n a l y s 1 Denna rapport är framtagen av Emma Persson, Chalmers Arkitektur, på uppdrag av Uddevalla kommun. 2011 Vill du veta mer om hur du kan vara med och arbeta med frågor som berör

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Barnfattigdomen i Göteborg

Barnfattigdomen i Göteborg Datum 2012-05-27 Påverkansgruppen, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg Barnfattigdomen i Göteborg Kartläggning Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med.

Läs mer

4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS

4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 17 4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS Mantorps planeringsförutsättningar beskrivs här i en bredare ortsanalys, där syftet är att samla fakta som grund för kommunens

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Mark- och Bostadsförsörjningsprogram

Mark- och Bostadsförsörjningsprogram Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun 2012-2015 Antaget av kommunfullmäktige i Ystads kommun 2012-09-20, 119 Källor: Översiktsplan 2005 Utbyggnadsstrategi - Bostäder Verksamheter Handel

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Uppdragsbeskrivning; - En beskrivning och analys av kommunens olika geografiska områdens förutsättningar

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

BLACKEBERGSVÄGEN Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj 2013 www.stockholm.se/blackebergsvagen 2011-04726-53

BLACKEBERGSVÄGEN Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj 2013 www.stockholm.se/blackebergsvagen 2011-04726-53 STADSBYGGADSKOTORET BLACKEBERGSVÄGE Områdesprogram 2011-04726-53 BLACKEBERGSVÄGE Områdesprogram Samrådsförslag t.o.m. 3:e maj 2013 www.stockholm.se/blackebergsvagen 2011-04726-53 Orienteringskarta Flygfoto

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 2 planeringsförutsättningar Innehåll Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige... 4 BEFOLKNINGSUTVECKLING... 6 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER... 8 NÄRINGSLIVETS BEHOV...

Läs mer

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM 29-1-16 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A 112 46 STOCKHOLM Tel. 8-545 556 3 Org nr. 5566 36-37 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND

Läs mer

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab P R O G R A m centrala älvstaden introduktion till INTERNATIONelL WORKSHOP 7-11 juni 2011 projektet centrala älvstaden är ansvarigt för detta program. Rådhuset arkitekter ab har bidragit till produktionen

Läs mer

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 BAKGRUND... 6 VARFÖR BOSTADSPLANERA?...

Läs mer