Så skrev Carl von Linné när han landsteg på Öland den 1 juni 1741.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så skrev Carl von Linné när han landsteg på Öland den 1 juni 1741."

Transkript

1 Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte att, detta land var helt annorledes än de andre Sveriges provinser; satte oss därför i sinnet att desto nogare uppteckna allt vad på denna ö föreföll. Så skrev Carl von Linné när han landsteg på Öland den 1 juni

2 Öland är en ö i Östersjön och gränsar i väster till Småland via Kalmarsund, förbundet med fastlandet genom Ölandsbron. Ön är Sveriges näst största, efter Gotland, och har ca kända fornlämningar. Södra Öland domineras av den stäppartade och trädlösa ca 10 km breda slätten Stora Alvaret. Hela Öland utgör landskapet med samma namn, och är Sveriges minsta landskap. Öland är indelat i två kommuner, Mörbylånga och Borgholm. Vår vackra ö är även sommarresidens för den svenska Kungafamiljen. 2

3 1

4 ÖLAND Snabbfakta 3 Ölandsbron 4 Ölands klimat 5 Solligan 7 Natur 8 Geologi 10 Historia 12 Borgholms Slott 16 Karta över Öland 18 Världsarv 20 Kultur och sevärdheter 22 Näringsliv 26 Service och kommunikationer 29 Bra att veta 32 Kommunledningskontor 34 Näringslivskontor 35 Turistinformation 36 2

5 SNABBFAKTA Landsdel Götaland Län Kalmar län Kommuner Borgholm, Mörbylånga Stift Växjö stift Yta km2 Kustlinje ca 500 km Största bredd 16 km Längd 137 km Folkmängd totalt (2010) Befolkningstäthet 18,4 inv/kvm2 (2010) Högsta punkt Rösslösa i Kastlösa socken, 57,7 möh Största sjö Hornsjön i Högby socken Landskapsvapen Hjort Landskapsblomma Ölandssolvända Landskapsdjur Näktergal Landskapsfågel Näktergal Landskapsfisk Skrubbskädda Landskapsinsekt Rosenvingad gräshoppa Landskapssten Ortoceratitkalksten Landskapsmossa Slät klockmossa Landskapssvamp Vårmusseron Landskapsäpple Ölands kungsäpple Landskapsgrundämne Jod Landskapsrätt Kroppkakor, Lufsa Ölandssolvända 3

6 ÖLANDSBRON Planen på en fast förbindelse, mellan Öland och fastlandet, hade funnits länge och lett till ett flertal riksdagsmotioner och utredningar. Det första konkreta förslaget redovisades Det var dock inte förrän den 18 november 1966 som regeringen fastställde en plan för byggande av storbroar och i den planen ingick Ölandsbron. Första spadtaget togs av dåvarande kommunikationsministern Svante Lundkvist den 30 december Bron invigdes den 30 september 1972 och var ända till 1998 Europas längsta bro. Bron är meter lång och har en segelfri höjd på 36 meter samt en fri brobredd på 13 meter. Högsta höjd är 41,69 meter, lägsta höjd är 6,65 meter. Bron är byggd av armerad betong i 155 spann varav högbrodelen i 6 spann om 130 meters spännvidd. Bron är Sveriges längsta bro, om man räknar de brodelar som befinner sig på svenskt territorium. Öresundsbron är längre totalt, men den del som ligger i Sverige är kortare än Ölandsbron. Över Ölandsbron går länsväg 137 som ansluter till E22 på fastlandet, och länsväg 136 på Öland. Källa: Litteraturförteckning: Ekstam, U., Jacobsson, R., 1984, Ölands och Gotlands växtvärld. SNA 1992, 1996, Hav och Strand. 4

7 ÖLANDS KLIMAT Öland är sol och vind. Det är de två element som ger förutsättningarna för det fina sommarväder som ön är känd för, och som gör att många turister söker sig hit. På ön undgår man oftast den ibland så tryckande sommarvärmen, som kan uppstå i inlandet. Vid kusten finns ju nästan alltid vinden som tar udden av den värsta hettan. Vattentemperaturen är ofta badvänlig långt in i september. Öland har ett maritimt klimat. Orsaken är det omgivande havsvattnet som tar lång tid att värma upp på våren, men som bibehåller sin värme långt in under hösten och vintern. Vindarna blåser i huvudsak från väst och sydväst och bär med sig varm luft från de stora, varma atlantiska havsströmmarna. Under vissa delar av året förekommer dock kalla nord- och nordostvindar som i samband med snö kan ge upphov till den beryktade ölandsfåken. Eftersom Öland ligger i regnskugga från sydsvenska höglandet är nederbörden, den kanske allra lägsta i landet, normalt cirka 450 mm per år. Öland är alltså ett mycket torrt område, där regnet ofta är ojämnt fördelat. En bidragande orsak till det torra klimatet är naturligtvis de starka vindarna som gör att fuktigheten snabbt avdunstar. 5

8 6

9 SOLLIGAN 2011 SOLLIGAN Öland tog hem fjärdeplatsen i Solligan 2011 med 437 timmar. Luleå 513 Visby 465 Umeå 444 Ölands norra udde 437 Stockholm 409 Karlstad 395 Norrköping 387 Borlänge 374 Öland har vunnit Solligan 2006 (rekord med 680 timmar), 2004, 2002, 2001, 2000 och Mätveckorna sträcker sig från midsommar och sju veckor framåt. Källa: SVT och Per Holmgren. 7

10 NATUR Öland är Sveriges minsta landskap. Trots sin litenhet har ön en mycket skiftande natur. Från lummiga lövskogar och bördiga fält till trädlös och till synes ofruktbar alvarmark och strama tallskogar. Många har fascinerats av det speciella ljus, som det öppna landskapet och närheten till havet ger. Även Carl von Linné tyckte att denna soliga och blåsiga ö utmärkte sig bland Sveriges alla landskap. De långa vita sandstränderna i norr är som gjorda för bad-, sol- och vattendyrkare. I öster ligger de ändlösa, böljande gröna sjömarkerna, ett eldorado för fåglar, insekter och allehanda småkryp. I nordväst har vi den karga stenkusten som söderut övergår i en av landets bördigaste jordbruksbygder. Oavsett jordens bördighet, är Öland den strävsamma bondens ö, ett utpräglat jordbrukslandskap där spår efter människors möda syns överallt i landskapet. Den kalkhaltiga, kontinuerligt betade marken, och torkan, gör att Öland har en mycket speciell flora. Flera arter växer ingen annanstans och andra kanske återfinns först långt nere i Sydeuropa eller på den arktiska tundran. 8

11 Vid Byrum på norra Ölands västra kust finns öns enda raukområde. Stenstoderna är ungefär 120 stycken och den högsta är fyra meter. På några andra ställen längs västra kusten står också s k halvraukar, bl a vid Gillberga och norr om Neptuni åkrar. Det finns många anledningar till att dessa märkliga naturformationer uppkommit, som t ex vertikala sprickor i kalkstenen, olika lerhalt i kalkstenslagren och att vågorna eroderar berget. En fjärdedel av Ölands yta upptas av alvarmark. Det största området är Stora alvaret på södra delen av ön. På Öland finns mindre alvar i stort sett i varje socken. Det är lätt att finna sin egen alvarmark att njuta av, oberoende av var man befinner sig på ön. Storleken och den långvariga betningen gör Stora alvaret unikt, inte bara i Europa utan troligen också i hela världen. Alvar finns bara på ett fåtal platser i världen bl a på Öland och Gotland. Växterna som trivs på de öländska alvaren är små, ofta nästan dvärgvuxna, men de är många. Här kan man hitta 23 olika växtarter på en enda kvadratdecimeter, en yta stor som en handflata! (källa: Upplev Sverige/Åsa och Mats Ottosson) 9

12 10 GEOLOGI Öland började skapas för 570 miljoner år sedan. Vid den tidpunkten fanns redan den plana urbergsyta, där sedan olika bergarter började att pålagras. Den baltiska urbergsskölden, som Öland ligger på, hade då glidit från Sydpolen och befann sig ungefär vid södra vändkretsen. Urbergsskölden med det som så småningom skulle bli Öland förflyttades sakta norrut, och under årmiljonernas gång bildades de bergarter som utgör Ölands grund. De landformer som man kan se på Ölands yta skapades under den senaste stora nedisningen som började för år sedan. Landisen började släppa sitt grepp om södra delen av Sverige för ungefär år sedan. När isen smälte föll allt infruset material till marken eller sjönk i havet. Öland låg vid den här tiden under vattenytan men så småningom, för ungefär år sedan, höjde sig landet. De delar av ön som först steg ur havet var de mellersta och södra delarna. Berggrunden på Öland består av sedimentära (lagrade) bergarter. På en urbergsplatå har sandsten, lerskiffer och kalksten lagrats. De lager som går i dagen är kalksten och på vissa ställen skiffer. Genom fossilinlagringen kan man se att berglagren har bildats på stort djup i ett tropiskt hav. Förklaringen ligger i kontinentalförskjutningen. Kontinenterna vandrar, och för 500 miljoner år

13 sedan befann sig landområdet som en gång skulle bli Sverige, långt söderut, ungefär vid ekvatorn. Kalkstenen har olika färg beroende på syretillgången vid bildandet. Berggrunden byggdes upp under perioderna kambrium och ordovicium, för ungefär miljoner sedan. De olika lagren har namn efter de fossiler som inlagrades. Kalkstenslagren brukar sammanfattas under namnet Ortocerkalksten. Av skiffrarna märks framförallt alunskiffer som är det översta skifferlagret. I alunskiffern kan man hitta s k orsten. Om man skrapar på stenen känns en frän lukt av olja. Ölands berggrund stupar (lutar) svagt åt öster vilket innebär att man finner de yngsta pålagringarna i östlig riktning. Östersjöområdet kan liknas vid en skål, där ena sidan utgörs av smålandskusten och den motsatta av Karelska näset. (källa: 11

14 HISTORIA De första ölänningarna De äldsta bosättningarna på Öland är mellan år gamla och tillhör jägarstenålderns början. De små lägerplatserna ger sig tillkänna genom fynd av slagen flinta och stenyxor. Under denna tid låg kustlinjen ca meter över nuvarande havsnivå och stora delar av norra Öland var således vattentäckt. Dåtidens norra udde låg i närheten av Bruddesta i Alböke socken. Stenåldersbönder (ca f.kr.) Under bondestenåldern etablerades nya bygder på det tidigare glest befolkade Öland. Folkmängden på ön ökade avsevärt, troligen genom nykolonisation. Bronsålder ( f.kr.) Från den öländska bronsåldern finns ett omfattande fyndmaterial, som visar att Öland haft en rik och utåtriktad kultur, främst under yngre bronsålder. Här kan man ana en upptrappning inför den storhetstid som kommer på Öland under romersk järnålder. Vår första metall, bronsen, var dock en dyrbar importvara och användes därför länge endast till finare vapen och smycken. Järnålder (500 f.kr-1050 e.kr.) Ungefär 500 f.kr. vidtar Ölands mest betydelsefulla förhistoriska period, järnåldern, även kallad Ölands guldålder. Sten och brons ersätts efterhand av järn. Konsten att utvinna järn är en av mänsklighetens stora uppfinningar som inte minst kom att gynna Öland och ölänningarna. 12

15 På Öland finns drygt 20 fornborgar, de flesta av s.k. ringborgstyp. Alla öländska borgar verkar ha anlagts under äldre järnåldern. Att man fruktade anfall och sökte skydd bakom de flera meter höga borgmurarna är uppenbart. Totalundersökningen av fornborgen vid Eketorp har givit viktiga kunskaper om anläggningens funktion och datering. Eketorp har bland annat fungerat som permanent befäst bondby med boningshus och fähus ordnade i kvarter innanför den runda kalkstensmuren. Av de andra fornborgarna är Ismantorp med sina 88 husgrunder och nio portar, Gråborg, öns största fornborg och Bårby borg, intill västra landborgsbranten, de mest kända. Medeltid ( ) Tidens gång, : Vikingarna hade gjort många färder, koloniserat och härjat i länderna österut, men vid den här tiden slår folk från andra sidan havet tillbaka. Med sitt utsatta läge får Öland utstå svåra plundringar. Mot slutet av 1100-talet var striderna som häftigast, och för att försvara sig byggde man befästningar. Större delen av 1200-talet var det goda tider på Öland. Jordbruket utökades med nyodlingar, befolkningen levde och mådde väl. På Borgholms slott bodde konungens fogde. Ölands befolkning skulle sörja för att fogden och hans knektar försågs med livsmedel och andra förnödenheter. 13

16 Tidens gång, : 1350 drabbades hela Norden av digerdöden. På Öland slog farsoten hårt och hela bygder ödelades. Århundraden senare berättades att i Persnäs socken överlevde så få att de rymdes stående på gravstenen Digerflisa, som idag är en trappsten utanför södra kyrkdörren. Tidens gång, : Det rådde oenighet om vem som skulle styra i riket utbröt öppet krig och danska flottan seglade in i Östersjön där svenskar och danskar drabbade samman i Stockholms skärgård. Danskarna drog sig tillbaka och på vägen söderut skövlade de längs kusterna. Den öländske bonden rustade sig till försvar. När dansken nådde den öländska kusten och försökte landstiga, försvarade sig ölänningen med förtvivlat mod, så till den grad att danska flottan lättade ankar och seglade mot Gotland. Till följd av Sveriges oavbrutna strider med Danmark och Tyskland under åren som gick, förvandlades Öland till ett ödelagt och fattigt landskap, vilket det också förblev under lång tid. Nya tiden Den nya tiden inleds när Gustav Vasa blir kung i Sverige 1523 och medeltiden avslutas. Under hans regeringstid övergår kyrkans lära i Sverige från katolsk till protestantisk. År 1568 blev Johan III kung i Sverige och Öland blev samma år anslaget till Lifgeding åt hans polska gemål Catarina Jagellonica. Under den här tiden påbörjades ombyggnaden av Borgholms slott. 14

17 Djurgårdsinrättningen Den öländska Djurgårdsinrättningen inrättades efter önskemål av Johan III, och lade en död hand över landskapet i över 200 år. Efter förebild från kontinentala adelsherrar ville han ha en kunglig jaktpark. Den 7 april 1569 utfärdade han därför ett kungligt brev för detta ändamål, där all jakt på högvilt på Öland förbjöds för allmänheten. Han ansåg Öland vara en av ålder för konungen fredkallad trakt. Djurgårdsinrättningen förhindrade det mesta av utvecklingen på Öland och i slutet av 1700-talet kom flera vädjanden till Kunglig majestät om avskaffande av inrättningen. Detta skedde slutligen genom ett kungligt brev av den 12 maj Än i dag finns det spår av djurgårdsinrättningen, bland annat halsbandet på hjorten i landskapsvapnet. Öland väderkvarnarnas ö Genom tiderna har Öland kallats vid många olika namn. Det mest kända idag är solens och vindarnas ö, men Nordens Capri är också en benämning som har använts. Trots det, är nog väderkvarnarnas ö den benämning som alltid stämmer, oavsett vilket väder som härskar. Det stora antalet kvarnar gör Öland till en unik turistattraktion, men dessa kulturminnesmärken är också för evigt förknippade med den öländska naturen och dess gamla odlingsstruktur. Kvarnarnas storhetstid var dock på 1800-talet, då var gård skulle ha sin egen kvarn. Vid 1800-talets slut fanns drygt 2000 kvarnar på ön i dag finns ca 355. (källa: Kalmar Läns Museum) 15

18 16 BORGHOLMS SLOTT 900 år av svensk historia Borgholms Slott Nordens skönaste ruin hör till de byggnadsverk som knappast lämnar någon besökare oberörd. Slottets storlek är överväldigande och läget fascinerande. Sällan har natur och arkitektur smält samman till en sådan enhet som här, och som framhävdes ytterligare när slottet år 1806 härjades av en stor brand och det endast blev kalkstensmurarnas nakna former kvar av all den forna härligheten. Borgholms Slott idag är ruinen av det storslagna barockpalats som Karl X Gustav lät bygga vid mitten av 1600-talet. Han är den ende av Sveriges kungar som bott sammanhängande under en längre tid på slottet. På Borgholms Slott har det genom seklerna myllrat av människor: kungar med sina familjer, arkitekter, slottsfogdar och vaktmanskap, fångar och fångvaktare, industrifolk och torpare. Man får inte heller glömma byggfolk som till exempel murare, kalkbrännare och kalkrörare, timmermän, smeder, stenhuggare och stenläggare, snickare, ställningsbyggare, glasmästare och målare, men också ditkommenderade bönder, fångar och militärer. Långt ifrån alla var svenskar och vissa perioder talades mer danska och tyska än svenska på borgen. Idag är Borgholms Slott ett av regionens största turistmål. Det ger oss en unik vandring i svensk, nordisk och europeisk historia som sträcker sig över 900 år! Borgholms Slott är en del av vårt gemensamma

19 kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet. (källa: Tro det eller ej Vita frun går i korridorerna på Borgholms slott. Det är Märta Trulsdotter, som 1671 hittades framför Köpings prästgård med eld i handen. Prästgården var nedbrunnen, dock hade ingen kommit till skada. Men det hade gjort detsamma för präst-aset, sa Märta. Märta dömdes till döden, men hon var gravid, så hon fängslades, och fick sitta i fängelsehålorna på Borgholms slott i sex månader. När hon fött sitt barn halshögg man henne på Köpings klint och brände henne nere på stranden. Idag går hon igen i salarna för att berätta vad hon har varit med om. (källa:http://svt.se/ /hemliga_svenska_rum) 17

20 ÖVERSIKTSKARTA ÖVER ÖLAND Byxelkrok Sandvik Södvik Köpingsvik Borgholm Böda Löttorp Kårehamn 18

21 Stora Rör Algutsrum Färjestaden Skogsby Vickleby Mörbylånga Kastlösa Degerhamn Grönhögen Ottenby Norra Möckleby Gårdby På Ölands Turistbyrå hittar du detaljerade kartor över södra och norra Öland. 19

22 VÄRLDSARV Hela södra Öland från Färjestaden och söderut är upptaget på UNESCO:s lista över Världsarv. Några av de mest kända Världsarven är Pyramiderna vid Gize och Taj Mahal i Indien. Vårt världsarv på södra Öland är ett kulturarv. Det är kontinuiteten av det nära samspelet mellan människa och natur som ligger till grund för utmärkelsen Världsarv. Många förknippar Världsarvet med Ölands stora naturvärden, vilket bara delvis är sant. Det är förutom klimatet och berggrunden, människans hand som skapat det Stora Alvar vi ser idag. Trots att Alvaret kan ge intryck av att vara opåverkat av människan är betesdjuren helt nödvändiga för att vår unika miljö skall kunna finnas kvar. I minst år har människor levt på Öland. Sedan stenåldern har markanvändningen inte förändrats mycket, åkerbruk och boskapsskötsel är fortfarande den dominerande näringen. Den odlade jorden och de betade markerna är fortfarande indelade på samma sätt som på medeltiden. Från medeltiden härstammar också de många radbyarna på södra Öland. 20

23 Kalkberggrunden och betesdjuren är de viktigaste orsakerna till att så många växter och djur trivs på Öland. Flera växter är unika för Öland, som Ölandssolvändan och Alvarmalört. Det finns även 32 olika arter av orkidéer på Öland. Odlingslandskapet, radbyarna, borgarna och gravfälten, de unika växterna, fåglarna och insekterna, alvaret, sjömarkerna och fågellivet, bildar tillsammans världsarvet på södra Öland! Södra Ölands odlingslandskap fördes in på världsarvslistan år Världsarvskommitténs motivering: Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt. Mer information om världsarvet hittar du på www. sodraoland.com, eller på Länsstyrelsens sida om världsarvet. (källa: Mörbylånga kommun, Riksantikvarieämbetet) 21

24 KULTUR OCH SEVÄRDHETER Många imponerande fornminnen på Öland, som till exempel runstenarna, härstammar från vikingatiden. Fornborgarna på Öland är märkvärdiga på grund av sina planlösningar och byggnadstekniska utföranden. De skiljer sig från alla andra kända förhistoriska borgar. Totalt finns 15 säkra fornborgar på Öland. Endast i ett fåtal har man gjort arkelogiska undersökningar. Alla de öländska fornborgarna verkar ha anlagts under äldre järnåldern. I flera av dem finns en noga planerad bebyggelse där husens stenmurar bevarats. Alla fornborgarna är kallmurade, det vill säga det finns inget murbruk som bindemedel i murarna. I flera fall är murarna uppförda helt i kalksten, i andra är kalkstenen uppblandad med stora gråstensblock. Ursprungligen har många av ringmurarna varit upp till 7 meter höga och troligen avslutade med krenelerade bröstvärn. I de borgar där det innanför ringmuren funnits en planerad bebyggelse har man utnyttjat den begränsade ytan så långt det varit möjligt. Husen har gemensamma långmurar och påminner på många sätt om modern radhusbebyggelse. Det är tillgången på bra byggnadsmaterial, kalksten, och kontakter med det romerska riket som gjort att ölänningarna kunnat planera och bygga dessa försvarsanläggningar som tillhör vårt lands äldsta bevarade monumentalarkitektur. 22

25 Eketorps borg, 40 km söder om Färjestaden, är den enda fornborg i landet som har grävts ut i sin helhet och sedan rekonstruerats. Idag reser sig ringmuren återigen runt återskapade hus från järnålder till medeltid. I borgens museum visas några av de föremål som hittades under utgrävningarna. Ett unikt inslag i det öländska kulturlandskapet är de hundratals väderkvarnarna av trä, de är dock betydligt färre än för hundra år sedan. Kvarnarna åtnjuter idag kulturminnesskydd och har blivit kännetecken för landskapet. Långa rader av kvarnar bredvid varandra finns i till exempel i byarna Lerkaka i Runsten, Störlinge i Gärdslösa och i Vickleby kyrkby. Sedan tidigt 1900-tal har Öland tack vare sin naturoch kulturmiljö och sina luft- och ljusförhållanden, varit en uppskattad plats för konstnärer, där till exempel den välkände Per Ekström var det största namnet. Under Andra världskriget etablerades på södra ön den bekanta Konstnärskolonin på Bo Pensionat i Vickleby. Capellagården, Carl Malmstens skola för gestaltande arbete på Öland, startade 1960 helårsutbildningar vid skolan som fram till idag har utbildat fler än 100 möbelsnickargesäller. Capellagårdens trädgård och trädgårdsbutik är ett populärt besöksmål under odlingssäsongen, och på sommaren kan man se utställningar med slöjd, möbler, textil och keramik som tillverkats av skolans elever. 23

26 invigdes Himmelsberga friluftsmuseum, idag Ölands Museum i Långlöt, som är mer än ett museum. Det omfattar större delen av den mycket idylliska och välbevarade öländska radbyn Himmelsberga. Bara att vandra omkring bland de kringbyggda gårdarna från och 1800-talen i sällskap med skrockande höns och bökande lantrasgrisar är en upplevelse. Andra exempel på sevärda museer på Öland är Borgholms Slott, Borgholms Stadsmuseum, VIDA Konstmuseum, Skäftekärr, J.A.G.S. museum. ÖLANDSFAVORITER: Vickleby alvar när Adam och Eva blommar Eketorps Borg Fågellivet vid Ottenby Sollidens Slott Barfotavandring längs Bödabuktens milslånga strand Borgholms Slott En promenad genom Himmelsberga Vida museum och konsthall Solnedgång vid Äleklinta Ölands Skördefest Fyren Långe Jan på Ölands södra udde Fyren Långe Erik på Ölands norra udde FEM FINA BADSTRÄNDER Köpingsvik och Böda är inte de enda öländska badparadisen. Prova också: Byrums Sandvik, västkusten 70 km NNO Färjestaden Haga Park, västkusten 10 km S Färjestaden Näsbybadet, ostkusten 45 km S Färjestaden Sandbybadet Löttorp, ostkusten 65 km NNO Färjestaden Stenåsabadet, ostkusten 20 km SO Färjestaden

27 ÖLÄNDSK NATURORDLISTA Alvar: Ett öppet landskap med ett tunt kalkrikt jordtäcke direkt på den platta kalkstensberggrunden. Finns bara på Öland och Gotland, i Västergötland och i Estland. Landborgen: Den branta kant eller kustklint som löper från norr till söder på västra Öland. Mosse: Inte en myr utan en grund sjö på alvaret. Orde: Ett annat ord för udde. Sjömarker: De öppna betesmarkerna på östra Öland mellan byarnas åkrar och havsstranden. Vät: Mindre vattensamling på alvaret som torkar ut under sommaren. Som landskapsflagga för Öland används allmänt en duk med Ölands officiella landskapsvapen från 1560-talet: en blå duk med en gående hjort av guld med rött halsband, röd krona och röda hovar. På privat initiativ har även en korsflagga för landskapet tagits fram. 25

28 NÄRINGSLIV Öland är ett utpräglat småföretagarsamhälle där de flesta företag i öns privata näringsliv har färre än ett dussintal anställda. Öland är ett av Sveriges mest företagstäta områden och har ett stort antal av Sveriges mest företagsamma kvinnor. Nyföretagandet talar sitt tydliga språk här finns framtidstro. Många mindre Ölandsföretag är verksamma inom besöksnäring, lantbruk, byggsektor och konsulttjänster. Två markanta tillväxtsektorer på Öland är upplevelseturism och förädling av livsmedel. Industrin har tidigare dominerats av några stora företag inom kalkstensförädling och cementtillverkning. Numera växer även andra företag fram, bland annat har mindre företag som bygger sin produktion på design och kvalitet expanderat sin verksamhet. Jordbruket är en viktig basnäring där cirka 24% av de yrkesverksamma på Öland direkt eller indirekt är beroende av jordbruket. Den småskaliga livsmedelsproduktionen växer och skapar nya jobb inom 26

29 förädlingen. Gårdsbutiker med både basvaror och delikatesser finns därför spridda över hela ön. Öland är Sveriges ledande KRAV-landskap och har även fått en egen Slow Food-förening. De öländska livsmedelsproducenterna arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av hög kvalitet. Av alla produkter som odlas på Öland är vi kanske mest kända för lök, jordgubbar, sparris och bruna bönor. Bruna bönor från Öland har fått EU-skyddet SGB, Skyddad geografisk beteckning. Skyddet omfattar de fyra traditionella bönsorterna Bonita, Karin, Katja och Stella I, som odlas och torkas på Öland. Odlingen omfattar 650 hektar och de 30 odlarna förser hela landet med bönor. Lite kuriosa i sammanhanget är att Öland är ett av Sveriges kotätaste landskap. Turismen är en viktig del av det öländska näringslivet. Det stora antalet besökare har medfört att ett stort antal företag vuxit fram inom denna näring, som spänner över allt från boendeanläggningar till olika slags aktiviteter som djur- och nöjespark, vinprovning och kamelridning. 27

30 28 Inom upplevelseturismen är geoturism ett nytt och spännande spår. Det finns nu ett antal utbildade geo-guider som i sann entreprenöranda kommer att bidra till nya upplevelser för både besökare och åretrunt-boende. Dessutom utvecklas upplevelserna med planerade kulturevenemang i stenbrott anpassade för ändamålet. Ölands Näringslivskontor arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att det lokala näringslivet ska fortsätta sin positiva utveckling. Kontoret informerar om, marknadsför och utvecklar Öland som en självklar etableringsort för företag. En av Ölands Näringslivskontors viktigaste uppgifter är att bistå de i kommunerna verksamma företagen med information, råd och kontakter. Det kan gälla olika kommunala frågor eller handla om vad andra myndigheter och organ kan bistå med, exempelvis ALMI, Tillväxtverket, Regionförbundet m.m. Ölands Näringslivskontor anordnar också företagsträffar i form av frukostmöten, seminarier eller andra sammankomster för att företagare inom olika områden skall kunna få information och knyta nya kontakter med andra företagare. Läs mer om Ölands Näringslivskontor på ALMI Företagspartner: Tillväxtverket: Regionförbundet: Landstinget: Länsstyrelsen:

31 SERVICE KOMMUNIKATIONER MED BUSS Kalmar läns trafik, KLT kör trafik till och från Öland. I Kalmar utgår samtliga bussar från Resecentrum. Under sommaren kan man köpa ett sommarkort som gäller för obegränsat antal resor i hela länet. KLTtaxan gäller för alla resor inom KLT:s linjelagda kollektivtrafik. Cykel kan tas med i mån av utrymme om bussen har särskild utrustning för det (se nedan). KLT:s trafikupplysning nås på tfn (måfr , lö-sö ), e-post: hemsida: Till och från Öland/Kalmar och Stockholm går även långfärdsbussar i privat regi, såsom HB Silverlinjen, som består av två Ölandsföretag Silverstrands och Tomas Buss, läs mer på MED CYKEL Ölandsbron är endast till för motortrafik. Under vår och höst utgår cykelbussar från brofästet på fastlandet respektive Träffpunkt Öland på ösidan där man polleterar sin cykel och åker över bron. Vill man ta cykeln till Öland under vinterhalvåret gör man det med hjälp av ordinarie busstrafik. Kontakta KLT (se ovan) för mer information. För den som vill cykla på Öland finns flera möjligheter. Det går att hyra cykel och genom turistbyrån kan man boka cykelpaket. Sommartid är trafikintensiteten på väg 136 mycket hög. Den som vill cykla gör klokast i att välja andra och mindre vägar. 29

32 30 Det finns tre större cykelleder på ön: Ölandsleden är en 45 mil lång och skyltad cykelled över hela ön. Det finns gott om alternativ för den som är sugen på längre eller kortare turer. Ekoparkcykelleden går i Böda kronopark på norra ön och är ca 4 mil lång. Sverigeleden administreras av Svenska Cykelsällskapet. Den öländska delen av denna led går mellan Ölands Turistbyrå vid brofästet upp till Grankullavik. MED FÄRJA Färjeförbindelse mellan Kalmar och Färjestaden har öppnats åter under På färjan finns plats för 118 passagerare. Cyklar transporteras i ställ på akterdäck, som har plats för 50 cyklar. Biljetter kan köpas i automater på kajen i Kalmar och Färjestaden, rabattkort av besättningen ombord. Trafiken pågår från mitten av juni till slutet av augusti och under denna tid går ej Cykelbussen. För tidtabeller se MED BIL Det går utmärkt att åka bil på Öland. Vägarna är emellertid smala och hårt trafikerade under turistsäsongen. Tänk på hastighetsbegränsningarna! Vid parkering är det extra viktigt att visa hänsyn till annan trafik och den känsliga naturen. MED FLYG Öland har tre flygfält för den som vill besöka ön med eget flygplan. Ölanda i Byxelkrok, Borglanda i Borgholm,

33 Sandvik flygfält Mellanlanda. Sandvik flygfält (ESFS) ligger 30 km norr om Borgholm. (Koordinater: N, E) Vid mycket regnande blir fältet vattensjukt i den södra delen, varför stor försiktighet ska iakttas. Ring för fältkontroll, tel , Claes Isakson. Flygplats Kalmars flygplats ligger endast cirka 5 km från Kalmar centrum. Flygbussen avgår från Kalmar flera gånger under dagen via linje 402 Kalmar Smedby. För att komma vidare till Öland åker du linje 404, 103, 101 eller 106. Se Länstrafikens hemsida för tidtabell, Sträckan Kalmar-Stockholm (Arlanda) trafikeras med flera avgångar åt båda håll (dock ej lördagar). Läs mer på Med Kalmarflyg kan du välja att flyga Kalmar- Stockholm (Bromma). Kalmarflyg flyger ALLA dagar i veckan till/från Stockholm Bromma flygplats. Flygplanet som trafikerar Kalmar-Bromma är 33-sitsigt Saab 340. Läs mer på 31

Det nya Öland Björkviken

Det nya Öland Björkviken Det nya Öland Björkviken www.gbjbygg.se Med havet som bästa granne. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG ÖLAND björkviken svårslaget läge Det nya Öland ligger lite bättre till redan från början. Nära

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Med havet som granne. Öland Björkviken

Med havet som granne. Öland Björkviken Med havet som granne Öland Björkviken Nära havet. Nära naturen. I idylliska Björkviken bor du mitt i det öländska lugnet med gemenskap och bekvämlighet om hörnet. Ta cykeln tio minuter längs havet och

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Med det basta fran Oland! BÖDA. Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A!

Med det basta fran Oland! BÖDA. Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A! Med det basta fran Oland! BÖDA Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLAND

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLAND VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLAND världsarvsveckan 20-26 juli 2015 VÄLKOMMEN TILL VÄRLDSARVSVECKAN Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten.

Läs mer

Ölands Geologi. Studiematerial

Ölands Geologi. Studiematerial Inbjudan till cirkelutbildning Ölands Geologi en livslängd inte många konkurrerar med Studiematerial Projekt Öländsk Kalksten i samverkan med Vuxenskolan Mörbylånga Kommun Ordf. vuxenskolan Bernt Andersson

Läs mer

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor. OLIKA KLIMATOMRÅDEN LEKTIONENS MÅL: Förstå skillnaden mellan klimat och väder Kunna namnge de olika klimatzonerna Ge exempel på vad som kännetecknar de olika klimatzonerna och deras läge Centralt innehåll

Läs mer

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden.

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden. 1 Visby Visby är en idyllisk småstad och samtidigt Gotlands största tätort med cirka 25000 åretruntboende, ett centrum för handel, utbildning och administration. Fakta: Visby, Gotland - hansestad och världsarvsstad

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län

Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län SAMMANFATTNING Att geografiskt placera områden och orter

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Med det basta fran Oland! DJUPVIK Fritidshusfastighet 300 meter från omtyckta Djupviks vackra badvik

Med det basta fran Oland! DJUPVIK Fritidshusfastighet 300 meter från omtyckta Djupviks vackra badvik Med det basta fran Oland! DJUPVIK Fritidshusfastighet 300 meter från omtyckta Djupviks vackra badvik OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna Kastlösa södra Degerhamn Övra Västerstad Nedra Västerstad Nr 15 Kastlösa södra (ca 179 ha) är etablerat med 16 stycken verk med en total effekt på 10 MW och en totalhöjd på ca 60 meter. Vid ett generationsskifte

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

touch the universe Ett projekt via LeaderDalälvarna

touch the universe Ett projekt via LeaderDalälvarna touch the universe Ett projekt via LeaderDalälvarna För 377 miljoner år sedan slog en jättelik meteorit ned och bildade en kraterstruktur som gav upphov till det vi idag kallar Siljansringen. Kraterstrukturen

Läs mer

Med det basta fran Oland! Vedborm. 2 st rejäla & fullutrustade fritidshus i Vedborm uppförda kring 1994

Med det basta fran Oland! Vedborm. 2 st rejäla & fullutrustade fritidshus i Vedborm uppförda kring 1994 Med det basta fran Oland! Vedborm 2 st rejäla & fullutrustade fritidshus i Vedborm uppförda kring 1994 OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med

Läs mer

Asfaltsträcka. Toalett finns vid starten och växlingsplatsen väg 136 vid hamnplanen. Sträcklängd: 7,8 km.

Asfaltsträcka. Toalett finns vid starten och växlingsplatsen väg 136 vid hamnplanen. Sträcklängd: 7,8 km. Öland Ultra dag 1. 1. Start Långe Erik framför bron. Via kustvägen. Växlingsplats hamnplanen Byxelkrok. Asfaltsträcka. Toalett finns vid starten och växlingsplatsen väg 136 vid hamnplanen. Sträcklängd:

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt.

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 1 Många har redan hittat sina drömmars boende Nu finns 26 nya chanser på Varvsholmen! Varvsholmen är en unik plats som erbjuder ett

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Hur många bultar finns det i Ölandsbron?

Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Joacim Petersson Teknikhistoria HT12 Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Alla ölänningar som någon gång har besökt fastlandet har fått den frågan. Komikerna

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Våra världsdelar och kontinenter 1. Hur många är de stora kontinenterna och vad heter de? 2. Hur många världsdelar finns det? 3. Vilka två världsdelar ligger

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 1 (5)

PRESSMEDDELANDE 1 (5) PRESSMEDDELANDE 1 (5) Positivt för rödspoven på Öland Den vackra, karakteristiska rödspoven har blivit en symbol för arbetet med att förbättra livsmiljöer för vadarfåglarna på Öland. För några år sedan

Läs mer

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl)

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) Gotlands läge Till och från ön Goda kommunikationer är mycket betydelsefulla för regionens utveckling. Färjetrafik Flyg Gotlands vision Gotland är

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

10. 3. 11. 16. 18. 6. 13. 5. 14. 7. 4. 15. 2. 17. 19. 20. 21.

10. 3. 11. 16. 18. 6. 13. 5. 14. 7. 4. 15. 2. 17. 19. 20. 21. 8. 10. 3. 11. 16. 12. 18. 6. 13. 5. 14. 7. 4. 9. 15. 1. 2. 17. 19. 20. 21. V A- Utbyggnad Fortsatt Utveckling av hela kommunen! Förenklat småföretagande Beredskapshamn Grankullavik marina Byxelkrok Vägbidrag

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Öland, Böda Pepparhagen www.ateljemariasoderholm.se/oland_pepparhagen.pdf

Öland, Böda Pepparhagen www.ateljemariasoderholm.se/oland_pepparhagen.pdf Öland, Böda Pepparhagen www.ateljemariasoderholm.se/oland_pepparhagen.pdf Framsidan av huset mot östsidan med matrum, kök och entré Blåbärsris på väg från stranden i Ramsnäs Hyr vårt hus på Öland, 1 km

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Fyra cykeldagar Tre övernattningar Program, karta & entréavgifter

Fyra cykeldagar Tre övernattningar Program, karta & entréavgifter Cykelpaket Fyra cykeldagar Tre övernattningar Program, karta entréavgifter På cykel hinner du uppleva Det absolut trivsammaste sättet att ta sig runt på Österlen är att göra det på cykel. En av Österlens

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13)

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13) GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven A. VÅR PLANET. (sid. 4-13) 1a. Jorden tillhör en galax. Vad heter den? b. Vad är en galax för någonting? c. Hur har antagligen vår planet bildats? 2a. När steg den

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Hans och Karins bröllop

Hans och Karins bröllop Hans och Karins bröllop Dagen före För de som är på plats redan på fredagen planerar vi lite beachvolleybollspel klockan 15.00 ifall vädret tillåter. På kvällen kan man gärna gå till Strandhotellets pub/bistro

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar!

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Foto bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Viskan har haft stor historisk betydelse för vår bygd och är idag en viktig inspirationskälla och oas för invånarna i Marks kommun. I broschyren

Läs mer

Samåkning Södra Öland!

Samåkning Södra Öland! Samåkning Södra Öland! Var med och påverka Ett varv runt jorden är 40 000 km. För 2 år och 9 månader sedan lanserade Tolg, utanför Växjö, sin unika Mobilsamåkning. Sedan dess har Tolgborna samåkt 57 631

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer