Så skrev Carl von Linné när han landsteg på Öland den 1 juni 1741.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så skrev Carl von Linné när han landsteg på Öland den 1 juni 1741."

Transkript

1 Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte att, detta land var helt annorledes än de andre Sveriges provinser; satte oss därför i sinnet att desto nogare uppteckna allt vad på denna ö föreföll. Så skrev Carl von Linné när han landsteg på Öland den 1 juni

2 Öland är en ö i Östersjön och gränsar i väster till Småland via Kalmarsund, förbundet med fastlandet genom Ölandsbron. Ön är Sveriges näst största, efter Gotland, och har ca kända fornlämningar. Södra Öland domineras av den stäppartade och trädlösa ca 10 km breda slätten Stora Alvaret. Hela Öland utgör landskapet med samma namn, och är Sveriges minsta landskap. Öland är indelat i två kommuner, Mörbylånga och Borgholm. Vår vackra ö är även sommarresidens för den svenska Kungafamiljen. 2

3 1

4 ÖLAND Snabbfakta 3 Ölandsbron 4 Ölands klimat 5 Solligan 7 Natur 8 Geologi 10 Historia 12 Borgholms Slott 16 Karta över Öland 18 Världsarv 20 Kultur och sevärdheter 22 Näringsliv 26 Service och kommunikationer 29 Bra att veta 32 Kommunledningskontor 34 Näringslivskontor 35 Turistinformation 36 2

5 SNABBFAKTA Landsdel Götaland Län Kalmar län Kommuner Borgholm, Mörbylånga Stift Växjö stift Yta km2 Kustlinje ca 500 km Största bredd 16 km Längd 137 km Folkmängd totalt (2010) Befolkningstäthet 18,4 inv/kvm2 (2010) Högsta punkt Rösslösa i Kastlösa socken, 57,7 möh Största sjö Hornsjön i Högby socken Landskapsvapen Hjort Landskapsblomma Ölandssolvända Landskapsdjur Näktergal Landskapsfågel Näktergal Landskapsfisk Skrubbskädda Landskapsinsekt Rosenvingad gräshoppa Landskapssten Ortoceratitkalksten Landskapsmossa Slät klockmossa Landskapssvamp Vårmusseron Landskapsäpple Ölands kungsäpple Landskapsgrundämne Jod Landskapsrätt Kroppkakor, Lufsa Ölandssolvända 3

6 ÖLANDSBRON Planen på en fast förbindelse, mellan Öland och fastlandet, hade funnits länge och lett till ett flertal riksdagsmotioner och utredningar. Det första konkreta förslaget redovisades Det var dock inte förrän den 18 november 1966 som regeringen fastställde en plan för byggande av storbroar och i den planen ingick Ölandsbron. Första spadtaget togs av dåvarande kommunikationsministern Svante Lundkvist den 30 december Bron invigdes den 30 september 1972 och var ända till 1998 Europas längsta bro. Bron är meter lång och har en segelfri höjd på 36 meter samt en fri brobredd på 13 meter. Högsta höjd är 41,69 meter, lägsta höjd är 6,65 meter. Bron är byggd av armerad betong i 155 spann varav högbrodelen i 6 spann om 130 meters spännvidd. Bron är Sveriges längsta bro, om man räknar de brodelar som befinner sig på svenskt territorium. Öresundsbron är längre totalt, men den del som ligger i Sverige är kortare än Ölandsbron. Över Ölandsbron går länsväg 137 som ansluter till E22 på fastlandet, och länsväg 136 på Öland. Källa: Litteraturförteckning: Ekstam, U., Jacobsson, R., 1984, Ölands och Gotlands växtvärld. SNA 1992, 1996, Hav och Strand. 4

7 ÖLANDS KLIMAT Öland är sol och vind. Det är de två element som ger förutsättningarna för det fina sommarväder som ön är känd för, och som gör att många turister söker sig hit. På ön undgår man oftast den ibland så tryckande sommarvärmen, som kan uppstå i inlandet. Vid kusten finns ju nästan alltid vinden som tar udden av den värsta hettan. Vattentemperaturen är ofta badvänlig långt in i september. Öland har ett maritimt klimat. Orsaken är det omgivande havsvattnet som tar lång tid att värma upp på våren, men som bibehåller sin värme långt in under hösten och vintern. Vindarna blåser i huvudsak från väst och sydväst och bär med sig varm luft från de stora, varma atlantiska havsströmmarna. Under vissa delar av året förekommer dock kalla nord- och nordostvindar som i samband med snö kan ge upphov till den beryktade ölandsfåken. Eftersom Öland ligger i regnskugga från sydsvenska höglandet är nederbörden, den kanske allra lägsta i landet, normalt cirka 450 mm per år. Öland är alltså ett mycket torrt område, där regnet ofta är ojämnt fördelat. En bidragande orsak till det torra klimatet är naturligtvis de starka vindarna som gör att fuktigheten snabbt avdunstar. 5

8 6

9 SOLLIGAN 2011 SOLLIGAN Öland tog hem fjärdeplatsen i Solligan 2011 med 437 timmar. Luleå 513 Visby 465 Umeå 444 Ölands norra udde 437 Stockholm 409 Karlstad 395 Norrköping 387 Borlänge 374 Öland har vunnit Solligan 2006 (rekord med 680 timmar), 2004, 2002, 2001, 2000 och Mätveckorna sträcker sig från midsommar och sju veckor framåt. Källa: SVT och Per Holmgren. 7

10 NATUR Öland är Sveriges minsta landskap. Trots sin litenhet har ön en mycket skiftande natur. Från lummiga lövskogar och bördiga fält till trädlös och till synes ofruktbar alvarmark och strama tallskogar. Många har fascinerats av det speciella ljus, som det öppna landskapet och närheten till havet ger. Även Carl von Linné tyckte att denna soliga och blåsiga ö utmärkte sig bland Sveriges alla landskap. De långa vita sandstränderna i norr är som gjorda för bad-, sol- och vattendyrkare. I öster ligger de ändlösa, böljande gröna sjömarkerna, ett eldorado för fåglar, insekter och allehanda småkryp. I nordväst har vi den karga stenkusten som söderut övergår i en av landets bördigaste jordbruksbygder. Oavsett jordens bördighet, är Öland den strävsamma bondens ö, ett utpräglat jordbrukslandskap där spår efter människors möda syns överallt i landskapet. Den kalkhaltiga, kontinuerligt betade marken, och torkan, gör att Öland har en mycket speciell flora. Flera arter växer ingen annanstans och andra kanske återfinns först långt nere i Sydeuropa eller på den arktiska tundran. 8

11 Vid Byrum på norra Ölands västra kust finns öns enda raukområde. Stenstoderna är ungefär 120 stycken och den högsta är fyra meter. På några andra ställen längs västra kusten står också s k halvraukar, bl a vid Gillberga och norr om Neptuni åkrar. Det finns många anledningar till att dessa märkliga naturformationer uppkommit, som t ex vertikala sprickor i kalkstenen, olika lerhalt i kalkstenslagren och att vågorna eroderar berget. En fjärdedel av Ölands yta upptas av alvarmark. Det största området är Stora alvaret på södra delen av ön. På Öland finns mindre alvar i stort sett i varje socken. Det är lätt att finna sin egen alvarmark att njuta av, oberoende av var man befinner sig på ön. Storleken och den långvariga betningen gör Stora alvaret unikt, inte bara i Europa utan troligen också i hela världen. Alvar finns bara på ett fåtal platser i världen bl a på Öland och Gotland. Växterna som trivs på de öländska alvaren är små, ofta nästan dvärgvuxna, men de är många. Här kan man hitta 23 olika växtarter på en enda kvadratdecimeter, en yta stor som en handflata! (källa: Upplev Sverige/Åsa och Mats Ottosson) 9

12 10 GEOLOGI Öland började skapas för 570 miljoner år sedan. Vid den tidpunkten fanns redan den plana urbergsyta, där sedan olika bergarter började att pålagras. Den baltiska urbergsskölden, som Öland ligger på, hade då glidit från Sydpolen och befann sig ungefär vid södra vändkretsen. Urbergsskölden med det som så småningom skulle bli Öland förflyttades sakta norrut, och under årmiljonernas gång bildades de bergarter som utgör Ölands grund. De landformer som man kan se på Ölands yta skapades under den senaste stora nedisningen som började för år sedan. Landisen började släppa sitt grepp om södra delen av Sverige för ungefär år sedan. När isen smälte föll allt infruset material till marken eller sjönk i havet. Öland låg vid den här tiden under vattenytan men så småningom, för ungefär år sedan, höjde sig landet. De delar av ön som först steg ur havet var de mellersta och södra delarna. Berggrunden på Öland består av sedimentära (lagrade) bergarter. På en urbergsplatå har sandsten, lerskiffer och kalksten lagrats. De lager som går i dagen är kalksten och på vissa ställen skiffer. Genom fossilinlagringen kan man se att berglagren har bildats på stort djup i ett tropiskt hav. Förklaringen ligger i kontinentalförskjutningen. Kontinenterna vandrar, och för 500 miljoner år

13 sedan befann sig landområdet som en gång skulle bli Sverige, långt söderut, ungefär vid ekvatorn. Kalkstenen har olika färg beroende på syretillgången vid bildandet. Berggrunden byggdes upp under perioderna kambrium och ordovicium, för ungefär miljoner sedan. De olika lagren har namn efter de fossiler som inlagrades. Kalkstenslagren brukar sammanfattas under namnet Ortocerkalksten. Av skiffrarna märks framförallt alunskiffer som är det översta skifferlagret. I alunskiffern kan man hitta s k orsten. Om man skrapar på stenen känns en frän lukt av olja. Ölands berggrund stupar (lutar) svagt åt öster vilket innebär att man finner de yngsta pålagringarna i östlig riktning. Östersjöområdet kan liknas vid en skål, där ena sidan utgörs av smålandskusten och den motsatta av Karelska näset. (källa: 11

14 HISTORIA De första ölänningarna De äldsta bosättningarna på Öland är mellan år gamla och tillhör jägarstenålderns början. De små lägerplatserna ger sig tillkänna genom fynd av slagen flinta och stenyxor. Under denna tid låg kustlinjen ca meter över nuvarande havsnivå och stora delar av norra Öland var således vattentäckt. Dåtidens norra udde låg i närheten av Bruddesta i Alböke socken. Stenåldersbönder (ca f.kr.) Under bondestenåldern etablerades nya bygder på det tidigare glest befolkade Öland. Folkmängden på ön ökade avsevärt, troligen genom nykolonisation. Bronsålder ( f.kr.) Från den öländska bronsåldern finns ett omfattande fyndmaterial, som visar att Öland haft en rik och utåtriktad kultur, främst under yngre bronsålder. Här kan man ana en upptrappning inför den storhetstid som kommer på Öland under romersk järnålder. Vår första metall, bronsen, var dock en dyrbar importvara och användes därför länge endast till finare vapen och smycken. Järnålder (500 f.kr-1050 e.kr.) Ungefär 500 f.kr. vidtar Ölands mest betydelsefulla förhistoriska period, järnåldern, även kallad Ölands guldålder. Sten och brons ersätts efterhand av järn. Konsten att utvinna järn är en av mänsklighetens stora uppfinningar som inte minst kom att gynna Öland och ölänningarna. 12

15 På Öland finns drygt 20 fornborgar, de flesta av s.k. ringborgstyp. Alla öländska borgar verkar ha anlagts under äldre järnåldern. Att man fruktade anfall och sökte skydd bakom de flera meter höga borgmurarna är uppenbart. Totalundersökningen av fornborgen vid Eketorp har givit viktiga kunskaper om anläggningens funktion och datering. Eketorp har bland annat fungerat som permanent befäst bondby med boningshus och fähus ordnade i kvarter innanför den runda kalkstensmuren. Av de andra fornborgarna är Ismantorp med sina 88 husgrunder och nio portar, Gråborg, öns största fornborg och Bårby borg, intill västra landborgsbranten, de mest kända. Medeltid ( ) Tidens gång, : Vikingarna hade gjort många färder, koloniserat och härjat i länderna österut, men vid den här tiden slår folk från andra sidan havet tillbaka. Med sitt utsatta läge får Öland utstå svåra plundringar. Mot slutet av 1100-talet var striderna som häftigast, och för att försvara sig byggde man befästningar. Större delen av 1200-talet var det goda tider på Öland. Jordbruket utökades med nyodlingar, befolkningen levde och mådde väl. På Borgholms slott bodde konungens fogde. Ölands befolkning skulle sörja för att fogden och hans knektar försågs med livsmedel och andra förnödenheter. 13

16 Tidens gång, : 1350 drabbades hela Norden av digerdöden. På Öland slog farsoten hårt och hela bygder ödelades. Århundraden senare berättades att i Persnäs socken överlevde så få att de rymdes stående på gravstenen Digerflisa, som idag är en trappsten utanför södra kyrkdörren. Tidens gång, : Det rådde oenighet om vem som skulle styra i riket utbröt öppet krig och danska flottan seglade in i Östersjön där svenskar och danskar drabbade samman i Stockholms skärgård. Danskarna drog sig tillbaka och på vägen söderut skövlade de längs kusterna. Den öländske bonden rustade sig till försvar. När dansken nådde den öländska kusten och försökte landstiga, försvarade sig ölänningen med förtvivlat mod, så till den grad att danska flottan lättade ankar och seglade mot Gotland. Till följd av Sveriges oavbrutna strider med Danmark och Tyskland under åren som gick, förvandlades Öland till ett ödelagt och fattigt landskap, vilket det också förblev under lång tid. Nya tiden Den nya tiden inleds när Gustav Vasa blir kung i Sverige 1523 och medeltiden avslutas. Under hans regeringstid övergår kyrkans lära i Sverige från katolsk till protestantisk. År 1568 blev Johan III kung i Sverige och Öland blev samma år anslaget till Lifgeding åt hans polska gemål Catarina Jagellonica. Under den här tiden påbörjades ombyggnaden av Borgholms slott. 14

17 Djurgårdsinrättningen Den öländska Djurgårdsinrättningen inrättades efter önskemål av Johan III, och lade en död hand över landskapet i över 200 år. Efter förebild från kontinentala adelsherrar ville han ha en kunglig jaktpark. Den 7 april 1569 utfärdade han därför ett kungligt brev för detta ändamål, där all jakt på högvilt på Öland förbjöds för allmänheten. Han ansåg Öland vara en av ålder för konungen fredkallad trakt. Djurgårdsinrättningen förhindrade det mesta av utvecklingen på Öland och i slutet av 1700-talet kom flera vädjanden till Kunglig majestät om avskaffande av inrättningen. Detta skedde slutligen genom ett kungligt brev av den 12 maj Än i dag finns det spår av djurgårdsinrättningen, bland annat halsbandet på hjorten i landskapsvapnet. Öland väderkvarnarnas ö Genom tiderna har Öland kallats vid många olika namn. Det mest kända idag är solens och vindarnas ö, men Nordens Capri är också en benämning som har använts. Trots det, är nog väderkvarnarnas ö den benämning som alltid stämmer, oavsett vilket väder som härskar. Det stora antalet kvarnar gör Öland till en unik turistattraktion, men dessa kulturminnesmärken är också för evigt förknippade med den öländska naturen och dess gamla odlingsstruktur. Kvarnarnas storhetstid var dock på 1800-talet, då var gård skulle ha sin egen kvarn. Vid 1800-talets slut fanns drygt 2000 kvarnar på ön i dag finns ca 355. (källa: Kalmar Läns Museum) 15

18 16 BORGHOLMS SLOTT 900 år av svensk historia Borgholms Slott Nordens skönaste ruin hör till de byggnadsverk som knappast lämnar någon besökare oberörd. Slottets storlek är överväldigande och läget fascinerande. Sällan har natur och arkitektur smält samman till en sådan enhet som här, och som framhävdes ytterligare när slottet år 1806 härjades av en stor brand och det endast blev kalkstensmurarnas nakna former kvar av all den forna härligheten. Borgholms Slott idag är ruinen av det storslagna barockpalats som Karl X Gustav lät bygga vid mitten av 1600-talet. Han är den ende av Sveriges kungar som bott sammanhängande under en längre tid på slottet. På Borgholms Slott har det genom seklerna myllrat av människor: kungar med sina familjer, arkitekter, slottsfogdar och vaktmanskap, fångar och fångvaktare, industrifolk och torpare. Man får inte heller glömma byggfolk som till exempel murare, kalkbrännare och kalkrörare, timmermän, smeder, stenhuggare och stenläggare, snickare, ställningsbyggare, glasmästare och målare, men också ditkommenderade bönder, fångar och militärer. Långt ifrån alla var svenskar och vissa perioder talades mer danska och tyska än svenska på borgen. Idag är Borgholms Slott ett av regionens största turistmål. Det ger oss en unik vandring i svensk, nordisk och europeisk historia som sträcker sig över 900 år! Borgholms Slott är en del av vårt gemensamma

19 kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet. (källa: Tro det eller ej Vita frun går i korridorerna på Borgholms slott. Det är Märta Trulsdotter, som 1671 hittades framför Köpings prästgård med eld i handen. Prästgården var nedbrunnen, dock hade ingen kommit till skada. Men det hade gjort detsamma för präst-aset, sa Märta. Märta dömdes till döden, men hon var gravid, så hon fängslades, och fick sitta i fängelsehålorna på Borgholms slott i sex månader. När hon fött sitt barn halshögg man henne på Köpings klint och brände henne nere på stranden. Idag går hon igen i salarna för att berätta vad hon har varit med om. (källa:http://svt.se/ /hemliga_svenska_rum) 17

20 ÖVERSIKTSKARTA ÖVER ÖLAND Byxelkrok Sandvik Södvik Köpingsvik Borgholm Böda Löttorp Kårehamn 18

21 Stora Rör Algutsrum Färjestaden Skogsby Vickleby Mörbylånga Kastlösa Degerhamn Grönhögen Ottenby Norra Möckleby Gårdby På Ölands Turistbyrå hittar du detaljerade kartor över södra och norra Öland. 19

22 VÄRLDSARV Hela södra Öland från Färjestaden och söderut är upptaget på UNESCO:s lista över Världsarv. Några av de mest kända Världsarven är Pyramiderna vid Gize och Taj Mahal i Indien. Vårt världsarv på södra Öland är ett kulturarv. Det är kontinuiteten av det nära samspelet mellan människa och natur som ligger till grund för utmärkelsen Världsarv. Många förknippar Världsarvet med Ölands stora naturvärden, vilket bara delvis är sant. Det är förutom klimatet och berggrunden, människans hand som skapat det Stora Alvar vi ser idag. Trots att Alvaret kan ge intryck av att vara opåverkat av människan är betesdjuren helt nödvändiga för att vår unika miljö skall kunna finnas kvar. I minst år har människor levt på Öland. Sedan stenåldern har markanvändningen inte förändrats mycket, åkerbruk och boskapsskötsel är fortfarande den dominerande näringen. Den odlade jorden och de betade markerna är fortfarande indelade på samma sätt som på medeltiden. Från medeltiden härstammar också de många radbyarna på södra Öland. 20

23 Kalkberggrunden och betesdjuren är de viktigaste orsakerna till att så många växter och djur trivs på Öland. Flera växter är unika för Öland, som Ölandssolvändan och Alvarmalört. Det finns även 32 olika arter av orkidéer på Öland. Odlingslandskapet, radbyarna, borgarna och gravfälten, de unika växterna, fåglarna och insekterna, alvaret, sjömarkerna och fågellivet, bildar tillsammans världsarvet på södra Öland! Södra Ölands odlingslandskap fördes in på världsarvslistan år Världsarvskommitténs motivering: Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt. Mer information om världsarvet hittar du på www. sodraoland.com, eller på Länsstyrelsens sida om världsarvet. (källa: Mörbylånga kommun, Riksantikvarieämbetet) 21

24 KULTUR OCH SEVÄRDHETER Många imponerande fornminnen på Öland, som till exempel runstenarna, härstammar från vikingatiden. Fornborgarna på Öland är märkvärdiga på grund av sina planlösningar och byggnadstekniska utföranden. De skiljer sig från alla andra kända förhistoriska borgar. Totalt finns 15 säkra fornborgar på Öland. Endast i ett fåtal har man gjort arkelogiska undersökningar. Alla de öländska fornborgarna verkar ha anlagts under äldre järnåldern. I flera av dem finns en noga planerad bebyggelse där husens stenmurar bevarats. Alla fornborgarna är kallmurade, det vill säga det finns inget murbruk som bindemedel i murarna. I flera fall är murarna uppförda helt i kalksten, i andra är kalkstenen uppblandad med stora gråstensblock. Ursprungligen har många av ringmurarna varit upp till 7 meter höga och troligen avslutade med krenelerade bröstvärn. I de borgar där det innanför ringmuren funnits en planerad bebyggelse har man utnyttjat den begränsade ytan så långt det varit möjligt. Husen har gemensamma långmurar och påminner på många sätt om modern radhusbebyggelse. Det är tillgången på bra byggnadsmaterial, kalksten, och kontakter med det romerska riket som gjort att ölänningarna kunnat planera och bygga dessa försvarsanläggningar som tillhör vårt lands äldsta bevarade monumentalarkitektur. 22

25 Eketorps borg, 40 km söder om Färjestaden, är den enda fornborg i landet som har grävts ut i sin helhet och sedan rekonstruerats. Idag reser sig ringmuren återigen runt återskapade hus från järnålder till medeltid. I borgens museum visas några av de föremål som hittades under utgrävningarna. Ett unikt inslag i det öländska kulturlandskapet är de hundratals väderkvarnarna av trä, de är dock betydligt färre än för hundra år sedan. Kvarnarna åtnjuter idag kulturminnesskydd och har blivit kännetecken för landskapet. Långa rader av kvarnar bredvid varandra finns i till exempel i byarna Lerkaka i Runsten, Störlinge i Gärdslösa och i Vickleby kyrkby. Sedan tidigt 1900-tal har Öland tack vare sin naturoch kulturmiljö och sina luft- och ljusförhållanden, varit en uppskattad plats för konstnärer, där till exempel den välkände Per Ekström var det största namnet. Under Andra världskriget etablerades på södra ön den bekanta Konstnärskolonin på Bo Pensionat i Vickleby. Capellagården, Carl Malmstens skola för gestaltande arbete på Öland, startade 1960 helårsutbildningar vid skolan som fram till idag har utbildat fler än 100 möbelsnickargesäller. Capellagårdens trädgård och trädgårdsbutik är ett populärt besöksmål under odlingssäsongen, och på sommaren kan man se utställningar med slöjd, möbler, textil och keramik som tillverkats av skolans elever. 23

26 invigdes Himmelsberga friluftsmuseum, idag Ölands Museum i Långlöt, som är mer än ett museum. Det omfattar större delen av den mycket idylliska och välbevarade öländska radbyn Himmelsberga. Bara att vandra omkring bland de kringbyggda gårdarna från och 1800-talen i sällskap med skrockande höns och bökande lantrasgrisar är en upplevelse. Andra exempel på sevärda museer på Öland är Borgholms Slott, Borgholms Stadsmuseum, VIDA Konstmuseum, Skäftekärr, J.A.G.S. museum. ÖLANDSFAVORITER: Vickleby alvar när Adam och Eva blommar Eketorps Borg Fågellivet vid Ottenby Sollidens Slott Barfotavandring längs Bödabuktens milslånga strand Borgholms Slott En promenad genom Himmelsberga Vida museum och konsthall Solnedgång vid Äleklinta Ölands Skördefest Fyren Långe Jan på Ölands södra udde Fyren Långe Erik på Ölands norra udde FEM FINA BADSTRÄNDER Köpingsvik och Böda är inte de enda öländska badparadisen. Prova också: Byrums Sandvik, västkusten 70 km NNO Färjestaden Haga Park, västkusten 10 km S Färjestaden Näsbybadet, ostkusten 45 km S Färjestaden Sandbybadet Löttorp, ostkusten 65 km NNO Färjestaden Stenåsabadet, ostkusten 20 km SO Färjestaden

27 ÖLÄNDSK NATURORDLISTA Alvar: Ett öppet landskap med ett tunt kalkrikt jordtäcke direkt på den platta kalkstensberggrunden. Finns bara på Öland och Gotland, i Västergötland och i Estland. Landborgen: Den branta kant eller kustklint som löper från norr till söder på västra Öland. Mosse: Inte en myr utan en grund sjö på alvaret. Orde: Ett annat ord för udde. Sjömarker: De öppna betesmarkerna på östra Öland mellan byarnas åkrar och havsstranden. Vät: Mindre vattensamling på alvaret som torkar ut under sommaren. Som landskapsflagga för Öland används allmänt en duk med Ölands officiella landskapsvapen från 1560-talet: en blå duk med en gående hjort av guld med rött halsband, röd krona och röda hovar. På privat initiativ har även en korsflagga för landskapet tagits fram. 25

28 NÄRINGSLIV Öland är ett utpräglat småföretagarsamhälle där de flesta företag i öns privata näringsliv har färre än ett dussintal anställda. Öland är ett av Sveriges mest företagstäta områden och har ett stort antal av Sveriges mest företagsamma kvinnor. Nyföretagandet talar sitt tydliga språk här finns framtidstro. Många mindre Ölandsföretag är verksamma inom besöksnäring, lantbruk, byggsektor och konsulttjänster. Två markanta tillväxtsektorer på Öland är upplevelseturism och förädling av livsmedel. Industrin har tidigare dominerats av några stora företag inom kalkstensförädling och cementtillverkning. Numera växer även andra företag fram, bland annat har mindre företag som bygger sin produktion på design och kvalitet expanderat sin verksamhet. Jordbruket är en viktig basnäring där cirka 24% av de yrkesverksamma på Öland direkt eller indirekt är beroende av jordbruket. Den småskaliga livsmedelsproduktionen växer och skapar nya jobb inom 26

29 förädlingen. Gårdsbutiker med både basvaror och delikatesser finns därför spridda över hela ön. Öland är Sveriges ledande KRAV-landskap och har även fått en egen Slow Food-förening. De öländska livsmedelsproducenterna arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av hög kvalitet. Av alla produkter som odlas på Öland är vi kanske mest kända för lök, jordgubbar, sparris och bruna bönor. Bruna bönor från Öland har fått EU-skyddet SGB, Skyddad geografisk beteckning. Skyddet omfattar de fyra traditionella bönsorterna Bonita, Karin, Katja och Stella I, som odlas och torkas på Öland. Odlingen omfattar 650 hektar och de 30 odlarna förser hela landet med bönor. Lite kuriosa i sammanhanget är att Öland är ett av Sveriges kotätaste landskap. Turismen är en viktig del av det öländska näringslivet. Det stora antalet besökare har medfört att ett stort antal företag vuxit fram inom denna näring, som spänner över allt från boendeanläggningar till olika slags aktiviteter som djur- och nöjespark, vinprovning och kamelridning. 27

30 28 Inom upplevelseturismen är geoturism ett nytt och spännande spår. Det finns nu ett antal utbildade geo-guider som i sann entreprenöranda kommer att bidra till nya upplevelser för både besökare och åretrunt-boende. Dessutom utvecklas upplevelserna med planerade kulturevenemang i stenbrott anpassade för ändamålet. Ölands Näringslivskontor arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att det lokala näringslivet ska fortsätta sin positiva utveckling. Kontoret informerar om, marknadsför och utvecklar Öland som en självklar etableringsort för företag. En av Ölands Näringslivskontors viktigaste uppgifter är att bistå de i kommunerna verksamma företagen med information, råd och kontakter. Det kan gälla olika kommunala frågor eller handla om vad andra myndigheter och organ kan bistå med, exempelvis ALMI, Tillväxtverket, Regionförbundet m.m. Ölands Näringslivskontor anordnar också företagsträffar i form av frukostmöten, seminarier eller andra sammankomster för att företagare inom olika områden skall kunna få information och knyta nya kontakter med andra företagare. Läs mer om Ölands Näringslivskontor på ALMI Företagspartner: Tillväxtverket: Regionförbundet: Landstinget: Länsstyrelsen:

31 SERVICE KOMMUNIKATIONER MED BUSS Kalmar läns trafik, KLT kör trafik till och från Öland. I Kalmar utgår samtliga bussar från Resecentrum. Under sommaren kan man köpa ett sommarkort som gäller för obegränsat antal resor i hela länet. KLTtaxan gäller för alla resor inom KLT:s linjelagda kollektivtrafik. Cykel kan tas med i mån av utrymme om bussen har särskild utrustning för det (se nedan). KLT:s trafikupplysning nås på tfn (måfr , lö-sö ), e-post: hemsida: Till och från Öland/Kalmar och Stockholm går även långfärdsbussar i privat regi, såsom HB Silverlinjen, som består av två Ölandsföretag Silverstrands och Tomas Buss, läs mer på MED CYKEL Ölandsbron är endast till för motortrafik. Under vår och höst utgår cykelbussar från brofästet på fastlandet respektive Träffpunkt Öland på ösidan där man polleterar sin cykel och åker över bron. Vill man ta cykeln till Öland under vinterhalvåret gör man det med hjälp av ordinarie busstrafik. Kontakta KLT (se ovan) för mer information. För den som vill cykla på Öland finns flera möjligheter. Det går att hyra cykel och genom turistbyrån kan man boka cykelpaket. Sommartid är trafikintensiteten på väg 136 mycket hög. Den som vill cykla gör klokast i att välja andra och mindre vägar. 29

32 30 Det finns tre större cykelleder på ön: Ölandsleden är en 45 mil lång och skyltad cykelled över hela ön. Det finns gott om alternativ för den som är sugen på längre eller kortare turer. Ekoparkcykelleden går i Böda kronopark på norra ön och är ca 4 mil lång. Sverigeleden administreras av Svenska Cykelsällskapet. Den öländska delen av denna led går mellan Ölands Turistbyrå vid brofästet upp till Grankullavik. MED FÄRJA Färjeförbindelse mellan Kalmar och Färjestaden har öppnats åter under På färjan finns plats för 118 passagerare. Cyklar transporteras i ställ på akterdäck, som har plats för 50 cyklar. Biljetter kan köpas i automater på kajen i Kalmar och Färjestaden, rabattkort av besättningen ombord. Trafiken pågår från mitten av juni till slutet av augusti och under denna tid går ej Cykelbussen. För tidtabeller se MED BIL Det går utmärkt att åka bil på Öland. Vägarna är emellertid smala och hårt trafikerade under turistsäsongen. Tänk på hastighetsbegränsningarna! Vid parkering är det extra viktigt att visa hänsyn till annan trafik och den känsliga naturen. MED FLYG Öland har tre flygfält för den som vill besöka ön med eget flygplan. Ölanda i Byxelkrok, Borglanda i Borgholm,

33 Sandvik flygfält Mellanlanda. Sandvik flygfält (ESFS) ligger 30 km norr om Borgholm. (Koordinater: N, E) Vid mycket regnande blir fältet vattensjukt i den södra delen, varför stor försiktighet ska iakttas. Ring för fältkontroll, tel , Claes Isakson. Flygplats Kalmars flygplats ligger endast cirka 5 km från Kalmar centrum. Flygbussen avgår från Kalmar flera gånger under dagen via linje 402 Kalmar Smedby. För att komma vidare till Öland åker du linje 404, 103, 101 eller 106. Se Länstrafikens hemsida för tidtabell, Sträckan Kalmar-Stockholm (Arlanda) trafikeras med flera avgångar åt båda håll (dock ej lördagar). Läs mer på Med Kalmarflyg kan du välja att flyga Kalmar- Stockholm (Bromma). Kalmarflyg flyger ALLA dagar i veckan till/från Stockholm Bromma flygplats. Flygplanet som trafikerar Kalmar-Bromma är 33-sitsigt Saab 340. Läs mer på 31

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND ! till arbetsformer med material Syftet med det rikliga olika kunskapskrav, och elevaktiv undervisning. tudiematerialet passar din undervisning och

Läs mer

DJUPVIK. Sjöbod uppförd i kalksten belägen vid Djupviks badplats. Med det basta fran Oland

DJUPVIK. Sjöbod uppförd i kalksten belägen vid Djupviks badplats. Med det basta fran Oland DJUPVIK Sjöbod uppförd i kalksten belägen vid Djupviks badplats Med det basta fran Oland OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet genom

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT GEOGRAFI Syfte Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Det nya Öland Björkviken

Det nya Öland Björkviken Det nya Öland Björkviken www.gbjbygg.se Med havet som bästa granne. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG ÖLAND björkviken svårslaget läge Det nya Öland ligger lite bättre till redan från början. Nära

Läs mer

Vad karaktäriserar vikingatidens Gotland

Vad karaktäriserar vikingatidens Gotland Vad karaktäriserar vikingatidens Gotland Högkonjunktur!! Syns i silverskatter, rikt material i såväl gravar som hamnplatser. Rikedomen som byggs upp under vikingatid omsätts med kristendomens inträde i

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika,

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, EUROPA landskapet På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Antarktis, Oceanien och Europa). Europa är den näst minsta av dessa världsdelar. Europas natur är väldigt omväxlande.

Läs mer

Med havet som granne. Öland Björkviken

Med havet som granne. Öland Björkviken Med havet som granne Öland Björkviken Nära havet. Nära naturen. I idylliska Björkviken bor du mitt i det öländska lugnet med gemenskap och bekvämlighet om hörnet. Ta cykeln tio minuter längs havet och

Läs mer

BORGHOLMS KOMMUN Samrådshandling FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN BYXELKROKSOMRÅDET 2013 KAPITEL 1 INLEDNING

BORGHOLMS KOMMUN Samrådshandling FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN BYXELKROKSOMRÅDET 2013 KAPITEL 1 INLEDNING KAPITEL 1 INLEDNING - 1 Innehåll Kapitel 1 INTRODUKTION... 3 Bakgrund och syfte... 4 Vision och mål... 6 Beskrivning av arbetet... 6 Kapitel 2 PLANFÖRSLAGET...9 Allmänt om planförslaget...11 Människan

Läs mer

Med det basta fran Oland! BYXELKROK. Tomt för nybyggnation med fin havsutsikt i centrala Byxelkrok!

Med det basta fran Oland! BYXELKROK. Tomt för nybyggnation med fin havsutsikt i centrala Byxelkrok! Med det basta fran Oland! BYXELKROK Tomt för nybyggnation med fin havsutsikt i centrala Byxelkrok! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet

Läs mer

Besök Smålandskusten, Öland och bo i historiska Kalmar. Best Western Plus Kalmarsund Hotell. Best Western Plus Kalmarsund.

Besök Smålandskusten, Öland och bo i historiska Kalmar. Best Western Plus Kalmarsund Hotell. Best Western Plus Kalmarsund. Best Western Plus Kalmarsund Hotell Best Western Plus Kalmarsund Best Western Plus Kalmarsund är ett modernt och trivsamt hotell beläget på Kvarnholmen i Gamla Kalmar. De flesta sevärdheterna finns på

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Med det basta fran Oland! LINDBY. Tomt om hela 6 455 kvm på mellersta Öland med ett lantligt läge på lugn återvändsväg!

Med det basta fran Oland! LINDBY. Tomt om hela 6 455 kvm på mellersta Öland med ett lantligt läge på lugn återvändsväg! Med det basta fran Oland! LINDBY Tomt om hela 6 455 kvm på mellersta Öland med ett lantligt läge på lugn återvändsväg! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1 1 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR SYFTE Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Binnerbäck. Stor tomt med vackert västerläge i Binnerbäck. Med det basta fran Oland

Binnerbäck. Stor tomt med vackert västerläge i Binnerbäck. Med det basta fran Oland Binnerbäck Stor tomt med vackert västerläge i Binnerbäck Med det basta fran Oland OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet genom Ölandsbron.

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLAND

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLAND VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLAND världsarvsveckan 20-26 juli 2015 VÄLKOMMEN TILL VÄRLDSARVSVECKAN Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten.

Läs mer

Med det basta fran Oland. Lofta. Ett riktigt bra alternativ för dig som vill bygga kring västra kusten

Med det basta fran Oland. Lofta. Ett riktigt bra alternativ för dig som vill bygga kring västra kusten Med det basta fran Oland Lofta Ett riktigt bra alternativ för dig som vill bygga kring västra kusten OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kalmar län;

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kalmar län; Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kalmar län; beslutade den 13 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 13 vägmärkesförordningen

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

Med det basta fran Oland! GILLBERGA Fritidshus med ett avskilt & vackert naturläge intill Gillberga Alvar

Med det basta fran Oland! GILLBERGA Fritidshus med ett avskilt & vackert naturläge intill Gillberga Alvar Med det basta fran Oland! GILLBERGA Fritidshus med ett avskilt & vackert naturläge intill Gillberga Alvar OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor. OLIKA KLIMATOMRÅDEN LEKTIONENS MÅL: Förstå skillnaden mellan klimat och väder Kunna namnge de olika klimatzonerna Ge exempel på vad som kännetecknar de olika klimatzonerna och deras läge Centralt innehåll

Läs mer

Med det basta fran Oland! BÖDA. Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A!

Med det basta fran Oland! BÖDA. Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A! Med det basta fran Oland! BÖDA Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

Ölands Geologi. Studiematerial

Ölands Geologi. Studiematerial Inbjudan till cirkelutbildning Ölands Geologi en livslängd inte många konkurrerar med Studiematerial Projekt Öländsk Kalksten i samverkan med Vuxenskolan Mörbylånga Kommun Ordf. vuxenskolan Bernt Andersson

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Kungshögen - Stockholms enda storhög

Kungshögen - Stockholms enda storhög Kungshögen - Stockholms enda storhög Med en diameter på 25 meter och en höjd av närmare tre meter är den unik i Stockholms stad. I storhögar begravdes personer med hög status, samt dyrbara föremål, vilket

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

18 hål på historisk mark

18 hål på historisk mark 18 hål på historisk mark Golfbanan i N ligger på historisk mark - i det här området har det funnits bofasta människor i över 4000 år. Du står just nu vid en av tre gravar från bronsåldern. 586 Om den här

Läs mer

STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH

STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH Stora Alvaret Rumslighet Natur Form Interiör Materialitet Uterum Proportioner Stora kontra små rum Illustration

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr JÄRNÅLDERN 400 år f.kr till år1050 e.kr EN HÅRDARE TID Somrarna blev kallare och vintrarna längre än under bronsåldern. Vi har nu kommit fram till järnåldern. Järnåldern var en jobbig och orolig tid i

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Mellankommunal och regional planering i samarbete. Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008

Mellankommunal och regional planering i samarbete. Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Mellankommunal och regional planering i samarbete Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Två exempel: Kalmarsund och Öland Hav och land Många förfrågningar Motstående

Läs mer

Temablad Skolresa. Vårt mediautbud är inköpt för undervisningsbruk och får inte kopieras, användas i kommersiellt syfte eller visas offentligt.

Temablad Skolresa. Vårt mediautbud är inköpt för undervisningsbruk och får inte kopieras, användas i kommersiellt syfte eller visas offentligt. Temablad Skolresa Sommarlovet närmar sig och många ska åka på skolresa snart! Vi har gjort ett litet temablad med förslag på filmer som kan passa om Småland, Öland, Danmark, Västkusten, Stockholm och Göteborg.

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Inspire me... Dalsland. Biker s Stop gör. Besök Dalsland! SKOGSDAL & SLÄTTDAL

Inspire me... Dalsland. Biker s Stop gör. Besök Dalsland! SKOGSDAL & SLÄTTDAL Biker s Stop gör Inspire me... Dalsland Besök Dalsland! Här har vi det mesta som Sverige har att erbjuda. Vi är ju trots allt - Ett Sverige i miniatyr. Det var målarprinsen Prins Eugen som i slutet av

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Sjöparkens växthus Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Välkommen till Sjöparkens växthus! Sjöparkens växthus rymmer tre verksamheter; växthuset och trädgården, Möjligheternas växthus och Restaurang

Läs mer

Med det basta fran Oland! BYXELKROK. Delbar fastighet med 2 st enklare sommarstugor mitt i omtyckta Byxelkrok!

Med det basta fran Oland! BYXELKROK. Delbar fastighet med 2 st enklare sommarstugor mitt i omtyckta Byxelkrok! Med det basta fran Oland! BYXELKROK Delbar fastighet med 2 st enklare sommarstugor mitt i omtyckta Byxelkrok! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden

Läs mer

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering...

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering... Bilaga 1 Härnösands kommun Innehåll... 2 Kommunens naturvårdsorganisation... 2 Underlag... 2 Datahantering... 2 Översiktlig beskrivning av Härnösands kommun... 3 Naturen... 4 Friluftsliv... 5 Sidan 1 av

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Skansens hägnader. En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader

Skansens hägnader. En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader Skansens hägnader En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader Så länge människan brukat jorden och hållit djur har det också funnits ett behov av att skydda odlingar

Läs mer

Resa till Polen september 2017

Resa till Polen september 2017 Resa till Polen 11 16 september 2017 Närheten, möjligheten att återuppleva kultur och gemensam historia och mycket mera gör Polen till ett land värt att besöka. Polen har enormt mycket att erbjuda mellan

Läs mer

Med det basta fran Oland! BYXELKROK. Fräscht fritidshus med soldränkt altan & fina vyer i attraktiva Byxelkrok!

Med det basta fran Oland! BYXELKROK. Fräscht fritidshus med soldränkt altan & fina vyer i attraktiva Byxelkrok! Med det basta fran Oland! BYXELKROK Fräscht fritidshus med soldränkt altan & fina vyer i attraktiva Byxelkrok! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden

Läs mer

BÖDA-NORRBÖDA. Stor obebyggd tomt med cykelavstånd till Bödabuktens stränder! Med det basta fran Oland!

BÖDA-NORRBÖDA. Stor obebyggd tomt med cykelavstånd till Bödabuktens stränder! Med det basta fran Oland! BÖDA-NORRBÖDA Stor obebyggd tomt med cykelavstånd till Bödabuktens stränder! Med det basta fran Oland! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera

Läs mer

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Vad är Länsstyrelsen? Det finns 21 län i Sverige. Ett län är ett stort område som består av flera kommuner. Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet.

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden.

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden. 1 Visby Visby är en idyllisk småstad och samtidigt Gotlands största tätort med cirka 25000 åretruntboende, ett centrum för handel, utbildning och administration. Fakta: Visby, Gotland - hansestad och världsarvsstad

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.

Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat. BERGARTER Vår berggrund ligger som ett hårt skal runt hela vår jord. Gräver man bort jord, sand och grus kommer du så småningom ner till fast berg = berggrunden. Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Med det basta fran Oland! KÖPINGSVIK/KLINTA. 3 st fastigheter med ett magnifikt läge & panoramavy över Kalmarsund, Köpingebukten & Slottsruinen!

Med det basta fran Oland! KÖPINGSVIK/KLINTA. 3 st fastigheter med ett magnifikt läge & panoramavy över Kalmarsund, Köpingebukten & Slottsruinen! Med det basta fran Oland! KÖPINGSVIK/KLINTA 3 st fastigheter med ett magnifikt läge & panoramavy över Kalmarsund, Köpingebukten & Slottsruinen! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta

Läs mer

Best Western Plus Kalmarsund är ett modernt och trivsamt hotell beläget på Kvarnholmen i Gamla Kalmar.

Best Western Plus Kalmarsund är ett modernt och trivsamt hotell beläget på Kvarnholmen i Gamla Kalmar. Best Western Plus Kalmarsund Hotell Best Western Plus Kalmarsund är ett modernt och trivsamt hotell beläget på Kvarnholmen i Gamla Kalmar. De flesta sevärdheterna finns på gångavstånd, liksom restauranger,

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Hänt under hösten 2009

Hänt under hösten 2009 December 2009 Hänt under hösten 2009 Landskapsarkeologernas höstmöte ägde rum i Finnhamn, Stockholms skärgård, med härlig utsikt över klipphällar från trevligt och rofullt vandrarhem. Vid mötet avhandlades

Läs mer

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Rapport Arendus 2014:28 RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1977-14 Rone socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan på

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Planerad bergtäkt i Gillberga, Persnäs socken, Borgholms kommun, Öland

Planerad bergtäkt i Gillberga, Persnäs socken, Borgholms kommun, Öland Planerad bergtäkt i Gillberga, Persnäs socken, Borgholms kommun, Öland Arkeologisk förstudie, 2003 Håkan Nilsson Kalmar läns museum. Rapport 2003 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en arkeologisk

Läs mer

Texten är publicerad på Internet av projektet Öländska resor. Öländska hamnar Av Torbjörn Sjögren, 2000-03-05

Texten är publicerad på Internet av projektet Öländska resor. Öländska hamnar Av Torbjörn Sjögren, 2000-03-05 Texten är publicerad på Internet av projektet Öländska resor Öländska hamnar Av Torbjörn Sjögren, 2000-03-05 Genom olika källor, kart- och fältstudier kan flertalet av Ölands hamnar och fiskelägen beläggas

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Ansökningar om utökning av befintliga grupper på flera platser samt etableringar på nya platser är under prövning.

Ansökningar om utökning av befintliga grupper på flera platser samt etableringar på nya platser är under prövning. BEFINTLIG VINDKRAFT Landsbaserad Fram till vintern 2010/2011 har det byggts totalt 71 landbaserade vindkraftverk på Öland. Etableringarna har skett både i grupper och som enstaka verk. I Kastlösa finns

Läs mer

F O R N B O R G. Äldre försvarsanläggning

F O R N B O R G. Äldre försvarsanläggning F O R N B O R G Äldre försvarsanläggning Berget du ser framför dig på andra sidan vattnet är mer än bara en hög bergsrygg där låg en gång en fornborg. Om du tittar ner i bergsskrevan till vänster, ser

Läs mer

Med det basta fran Oland! BYXELKROK. Fastighet med utvecklingsmöjligheter i omtyckta Byxelkrok!

Med det basta fran Oland! BYXELKROK. Fastighet med utvecklingsmöjligheter i omtyckta Byxelkrok! Med det basta fran Oland! BYXELKROK Fastighet med utvecklingsmöjligheter i omtyckta Byxelkrok! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet

Läs mer

Södra Hallands geologi

Södra Hallands geologi Södra Hallands geologi Om man reser genom Halland lägger man märke till att landskapet skiftar karaktär från norr till söder och från väst till öst. Norra Halland är mer bergigt med dalar mellan bergknallarna,

Läs mer

Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument

Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument Björketorpsstenen är ett av Sveriges mäktigaste runstensmonument. Akta dig för att välta denna 4.2 meter höga runsten vid Björketorp för på den kan man läsa Mäktiga

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

GfK Custom Research Projekt nr. 080015 Christina Persson 15 december 2008. Resmål - en Positioneringsanalys och Attitydundersökning November 2008

GfK Custom Research Projekt nr. 080015 Christina Persson 15 december 2008. Resmål - en Positioneringsanalys och Attitydundersökning November 2008 Resmål - en Positioneringsanalys och Attitydundersökning November 2008 Innehåll Sida 1 Framsida 2 Innehållsförteckning 3 Genomförande Tabell över felmarginaler 5- Sammanfattning 7-21 Rapport Resmål - november

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Extramaterial till Boken om SO 1-3

Extramaterial till Boken om SO 1-3 EXTRAMATERIAL Extramaterial till Boken om SO 1-3 Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar samhällsvetenskapliga begrepp. Materialet består av korsord med begrepp kopplade till kapitlen i grundboken

Läs mer

Frågesport_Smålands städer

Frågesport_Smålands städer Frågesport_Smålands städer Name: 1. I vilken stad tillverkas polkagrisar? 2. Staden brändes ned år 1568 i kriget mot Danmark, för att danskarna inte skulle kunna få något krigsbyte där. Staden är dock

Läs mer

Sandmaskrosor på Öland

Sandmaskrosor på Öland Krutbrännaren 1 (17) 2008 Sandmaskrosor på Öland av Göran Wendt Den bästa sammanställningen av Ölands sandmaskrosor (Taraxacum sektionen Erythrosperma) är från 1962 (Saarsoo & Haglund= S&H). I den är alla

Läs mer

Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län

Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län SAMMANFATTNING Att geografiskt placera områden och orter

Läs mer

14 Ekerö. Översiktskarta

14 Ekerö. Översiktskarta 14 Ekerö Flemingsberg Drottningholm, ca 23 km Lovö Lovö kyrka Drottningholm Bromma Översiktskarta På promenadens första sträcka passerar du Flemingsbergs starkt lysande höghusfasader. Vid Albysjön kan

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Välkommen till RIDDERSHOLMS NATURRESERVAT

Välkommen till RIDDERSHOLMS NATURRESERVAT Välkommen till RIDDERSHOLMS NATURRESERVAT Riddersholms naturreservat Ett fantastiskt naturområde på gränsen mellan hav och land. Du kan själv ströva omkring i detta paradis och med denna lilla skrift kan

Läs mer

Välkommen till Knivsta

Välkommen till Knivsta Turistguide Knivsta Fyra måsten när du besöker Knivsta Badplatser: Valloxen, Mälaren och Norrsjön Mora stenar Broborg Kulturvandringsleder 01 Kommunfakta Antal invånare 14 300 Yta 283 km² Centralort Knivsta

Läs mer

LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING

LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING NORD-SYDLIGA FÖRBINDELSER I STOCKHOLMSOMRÅDET Vägutredning ALTERNATIV FÖRBIFART STOCKHOLM LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING TYRÉNS Juni 2006 Marianne Klint 5664 1042 2(6) INNEHÅLL Sida Landsbygdsutvecklingen

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer