Simrishamnsbanan. - på räls mot en hållbar framtid. Från hamn till hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simrishamnsbanan. - på räls mot en hållbar framtid. Från hamn till hamn"

Transkript

1 Simrishamnsbanan - på räls mot en hållbar framtid Från hamn till hamn

2 Köpenhamn 96 min» 39 min Malmö 57 min Staffanstorp 47 min Dalby 41 min

3 Veberöd 35 min Sjöbo 27 min Tomelilla 14 min Simrishamn 0 min Foto: Pierre Mens, Øresundsbron Nu börjar arbetet med förstudien* Våren 2005 inleder Banverket arbetet med förstudien för sträckan Malmö-Staffanstorp- Dalby. Pengar för sträckan fram till Dalby finns avsatta i Framtidsplanen perioden Till dess måste allt planeringsarbete vara klart. Utredningsarbetet är en lång och omfattande process. Mellan Malmö och Staffanstorp skall den gamla rälsen bytas sedan blir det helt ny järnväg fram till Dalby. Banan ska dessutom elektrifieras. Nu måste vi ta reda på vad som behöver göras för att trafiken ska fungera, säger Ingela Olofsson, projektansvarig på Banverket Södra banregionen. I arbetet med förstudien tittar Banverket bland annat på frågor som hur järnvägen ska dras, utformning av stationsområdena samt buller och andra miljöfrågor. Förstudien skickas sedan till Länsstyrelsen som fattar beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet har betydelse för om ett utökat samråd ska genomföras i kommande utredningsskeden. Det är väldigt viktigt att allmänheten kommer till tals, säger Sofie Person, projektledare på Banverket. Planeringen ska ske i nära samråd med dem som bor längs med banans sträckning och med andra som berörs av satsningen. Möten med allmänheten kommer att hållas under hösten Ingela Olofsson, projektansvarig, Banverket, Sofie Persson, projektledare, Banverket. *Den normala planeringsprocessen består av idéskede, förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. Planeringsprocessen är en demokratisk process som involverar många aktörer och tar lång tid. De första tre skedena syftar framförallt till att göra avvägningar mellan allmänna intressen. I järnvägsplanen sker avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. I förstudiearbetet prövas de tänkbara lösningarna med syfte att hitta genomförbara lösningar. Här görs en översiktlig beskrivning av vilken miljöpåverkan de tänkbara lösningarna kan ha.

4 Malmö «39 min 57 min» Malmö möjligheternas stad I Malmö finns något för alla, oavsett intresse och ålder. Man kan ta en lugn promenad i vackra Kungsparken eller Slottsparken, bada och sola på den 2 km långa sandstranden i Ribersborg eller uppleva den myllrande marknaden på Möllevångstorget. Malmö är Sveriges tredje största stad och landmärken som Turning Torso och Öresundsbron vittnar om framåtanda och visionärt tänkande. Ilmar Reepalu är ordförande i Malmö kommunstyrelse och i Svenska Kommunförbundet. Simrishamnsbanan skapar möjligheter för människor att ha en mycket större levnadsregion. Den region som vi varje dag kan nyttja växer - och det skapar otroligt stora möjligheter för människor att berika sina liv. Simrishamnsbanan är en viktig pusselbit i den vision vi har för Malmö att öka valfriheten för människorna som bor här. Med Simrishamnsbanan blir det möjligt att bosätta sig var man vill, arbeta var man vill och ha sina fritidsaktiviteter tillgängliga på ett helt annat sätt. Dessutom kommer Malmö närmare Simrishamn och de östra delarna av Skåne. Det tycker jag är viktigt för de västra och östra delarna av Skåne är varandras förutsättningar. Simrishamnsbanan passar väl in i bilden av Malmö som möjligheternas stad. Med banan kommer Malmös invånare närmare det Skåne som breder ut sig utmed banans sträckning och för företagen i Malmö är kvalificerad arbetskraft aldrig längre bort än en timmes restid. Simrishamnsbanan knyter ihop Malmö med östra Skåne och gör därför att möjligheternas stad nu får ännu fler möjligheter. Fakta Malmö Till Malmö pendlar dagligen drygt personer för att arbeta. Samtidigt reser drygt malmöbor ut från stan för att arbeta.

5 Staffanstorp «10 min 47 min» Staffanstorp den växande småstaden Staffanstorp är en levande småstad med en blandning av bostäder, butiker, restauranger och kontor. Under senare år har kommunen genomgått en förvandling. Från att ha varit en platt förort är Staffanstorp idag en livfull och attraktiv småstad. Här finns bland annat ett arkitektbelönat centrum med traditionell dansk-skånsk bebyggelse. På fyra decennier har kommunen tredubblat sin folkmängd och här finns inte mindre än 850 företag registrerade och fler kommer det att bli. Staffanstorp är idag en av Sveriges mest expansiva kommuner. Lajos Horvath arbetar som slöjdlärare i Staffanstorp. Den som bor i Staffanstorp har två sätt att ta sig utanför orten: bil eller kollektivtrafik och barn och ungdomar kan inte själva ta bilen. Simrishamnsbanan skulle göra att barnen och de kommande generationerna lär sig att resa miljövändligt med tåg. Det är vårt ansvar att lära barnen att resa med tåg för miljöns skull. Barnen är framtiden. Vi är vana vid goda tågförbindelser på längden i Sverige det är enkelt att färdas miljövänligt från norr till söder. På tvären är det värre. Att Simrishamnsbanan knyter ihop östra och västra Skåne tycker jag är mycket bra. Som lärare hade det varit otroligt roligt att göra skolutflykter med Simrishamnsbanan. Inte minst att kunna visa barnen de östra delarna av Skåne. Malmö och Lund kommer de i kontakt med förr eller senare ändå.

6 Dalby «16 min 41 min» Veberöd «22 min 35 min» Dalby och Veberöd mitt i lugnet nära pulsen Det är många som vill flytta till Dalby och Veberöd. Här finns den lilla ortens trygghet, service och korta avstånd. Det är nära till arbetsplatser, studier och kulturliv i Lund, Malmö och Köpenhamn och samtidigt nära till naturen. Orterna erbjuder ett varierat idrotts- och föreningsliv och en handfull golfbanor inom bekvämt räckhåll. Mitt i den expansiva Öresundsregionen, men ändå mitt i lugnet vid den natursköna Romeleåsen. Dalby och Veberöd tillhör Lunds kommuns utvecklingsorter och väntas på 20 års sikt öka markant. Viktiga aspekter för utvecklingen är spårburen trafik, Lundalänken till Lund och återupptagen tågtrafik på Simrishamnsbanan. Fakta Dalby Antal invånare i tätorten är cirka Antal arbetspendlande dalbybor är 2 200, de flesta till Lund och Malmö. 650 personer pendlar till Dalby för att arbeta. Fakta Veberöd I Veberöd bor ungefär av Lunds kommuns totalt hundratusen invånare. Huvuddelen av Veberödsborna pendlar dagligen med bil eller buss till sina arbeten i Malmö/Lund. Börje Svensson är VD för Lunds Kommuns Fastighets AB. LKF erbjuder fastigheter i bland annat Lund, Dalby och Södra Sandby. Med Simrishamnsbanan blir det lika bra och enkelt att bo var som helst i Skåne. De som bor utanför Malmö och Lund kommer att integreras och alla vi som bor i Skåne får helt andra förutsättningar. Inte minst får man möjlighet att uppleva Skåne på sin fritid. Att kunna bo och jobba var man vill är en väldig kvalitet. Att ha möjlighet att få komma ut i naturen och att få bo där man vill, men samtidigt ha tillgång till Köpenhamn, Malmö och Lund på ett praktiskt, billigt och snabbt sätt det är precis så man vill ha det! Jag tror verkligen att Simrishamnsbanan kommer att betyda mycket för boendekvaliteten. Gertrud Elisabet Bohlin är regionchef på Svenskt Näringsliv och arbetar i Malmö. Jag instämmer i att det är viktigt med attraktiva boendemiljöer. Jag tror dessutom att Simrishamnsbanan skulle innebära nya möjligheter för de arbetslösa. Genom förbättrade kommunikationsmöjligheter öppnas en större arbetsmarknad att söka jobb på även för dem som inte har tillgång till bil. Jag tror att alla infrastruktursatsningar är lönsamma på sikt. Det är klart att det handlar om stora pengar man talar om Citytunneln nu och man talade om bron när den byggdes. Men satsningar som Simrishamnsbanan betyder så oerhört mycket och det har historien visat om och om igen stora infrastruktursatsningar betalar sig bra.

7 Sjöbo «30 min 27 min» En gång Sjöbo - alltid Sjöbo Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne, med närhet till natur- och friluftsliv. Landskapet består av jordbruksmarker, sjöar och lövskogar. Kommunen har ett rikt näringsliv med cirka små och medelstora företag, varav cirka 800 är jordbruksföretag. Det är många som upptäcker livskvaliteten och den attraktiva boendemiljön i Sjöbo kommun och både antalet invånare och företag ökar stadigt. Goda kommunikationer betyder oerhört mycket för Sjöbos framtida utveckling. Närheten till kontinenten ger stora möjligheter till handel och utbyte. Genom Simrishamnsbanan, Öresundsförbindelsen och Citytunneln möjliggörs en djupare integration med de östra delarna av Skåne och med hela Europa. Anna Persson bor i Sjöbo men studerar vid Lärarhögskolan i Malmö. Hon pendlar med bil minst tre dagar i veckan. Fakta Sjöbo Kommunen har cirka invånare, varav knappt i Sjöbo tätort mest känd för sin årligen återkommande marknad som lockar runt besökare. Från Sjöbo arbetspendlar cirka invånare till andra kringliggande orter, medan knappt personer pendlar till Sjöbo för att arbeta. Jag har bott på flera olika ställen, men i Sjöbo har jag min familj och mina vänner - här trivs jag jättebra. Man har ju hört En gång Sjöbo alltid Sjöbo och det ligger nog något i det. Just nu skriver jag mitt examensarbete och sen ska jag ut i arbetslivet. Med Simrishamnsbanan skulle jag kunna söka drömjobbet oavsett om det jobbet finns i Malmö, Dalby eller Lund. Med tåg skulle jag inte ha något emot att pendla till jobbet varje dag. Jag skulle använda tiden till att rätta prov och planera lektioner. Att tvingas pendla med bil känns däremot inte roligt. Om Simrishamnsbanan fanns idag hade jag garanterat åkt tåg istället för bil. Det hade gått mycket fortare och jag hade sluppit stadstrafiken med alla köer. Många gånger tar man bilen för att spara tid, men när Simrishamnsbanan finns blir det snabbare att åka tåg än bil. Dessutom är det bra för miljön det tycker jag är viktigt.

8 Tomelilla «43 min 14 min» Tomelilla - ett bättre sätt att leva Tomelilla är en del av den framväxande Öresundsregionen en stor handelsort med ett varierat näringsliv och omfattande turism. Det öppna slättlandet i söder och de trolska skogarna i norr tillsammans med Fyledalen och Brösarps backar är en svårslagbar kombination av naturupplevelser och här finns gott om vilt och ett rikt fågelliv. Det öppna perspektivet har alltid lockat till sig konstnärer och författare och kommunen är mån om ett rikt kulturliv. Förbättrade kommunikationer är en viktig förutsättning för Tomelillas fortsatt positiva utveckling. Med Simrishamnbanan blir restiden till Malmö under en timme och fler kan dra nytta av fördelarna med orten. Redan idag är Tomelilla en betydande handelsort med affärer kända långt utanför Skånes gränser. Hasse Alfredsson, allkonstnär med hus i Tomelilla. Jag minns hur det var förr i tiden när det gick tåg mellan Malmö och Simrishamn. Jag brukade åka på den gamla Simrishamnsbanan när jag var ung och precis hade skaffat ett litet sommarhus utanför Tomelilla. Då tog man först tåget till Malmö och sedan Simrishamnsbanan vidare till Tomelilla. De sista 20 åren har jag dock åkt bil eller tagit flyget till Sturup och sedan därifrån hyrt en bil. Visst vore det bra om man kunde åka tåg direkt till Tomelilla igen! Ja, och sen givetvis vidare till Simrishamn och till Köpenhamn och till Norge jag kan åka hur långt som helst om det behövs. Nu vill jag avsluta detta med att ropa hurra!. Hasses bästa tågtips När jag åker tåg brukar jag sova eller läsa en bok. Till alla de tågresenärer som kommer att åka på Simrishamnsbanan skulle jag vilja rekommendera att läsa bibeln den räcker långt förbi Simrishamn.

9 Simrishamn ««96 min «57 min Simrishamn i hjärtat av Österlen Simrishamn ligger i hjärtat av Österlen, i Skånes sydöstra hörn. Här blandas breda sandstränder med klippig kust. Små genuina fiskelägen klär kustlinjen. Simrishamn har lyckats behålla småstadskaraktären och saknar fortfarande både trafikljus och parkeringsmätare. Kommunen är välbesökt under sommarhalvåret då turisterna strömmar till. Många har en sommarstuga eller ett fritidshus här för skön avkoppling under semestern. Med förbättrade kommunikationer ökar valmöjligheterna för alla både för dem som bor i Simrishamn och för dem som önskar att de gjorde det. För hjärtat av Österlen är inte längre bort än en resa med Simrishamnsbanan. Gösta och Gunnel Ericson är bosatta i Lund men drömmer om att kunna bosätta sig i huset i Baskemölla. Gösta: Vi har en sommarstuga i Baskemölla, precis norr om Simrishamn. Sommarstugan har vi haft sedan 1998 och vi har genom åren kommit att vara där mer och mer. Jag har successivt förlängt semesterperioden och pendlat med buss till jobbet några veckor innan och efter semestern. Då jag jobbar i Malmö måste jag först åka buss till Lund och sedan ta Pågatåget till Malmö. Restiden blir ungefär 2 timmar i vardera riktningen. Nu finns även möjligheten att ta Pågatåget direkt till Malmö men restiden är fortfarande 1,5 timme i vardera riktningen. Gunnel brukar alltid fråga mig hur jag orkar. Gunnel: Ska vi bosätta oss i Baskemölla så är det viktigt att man enkelt kan ta sig till Lund och Malmö för att träffa vännerna och hälsa på barnen i deras studentboenden. Det är viktigt för mig. Gösta: Vi har länge pratat om att bosätta oss i Baskemölla om möjligheten fanns. Med Simrishamnsbanans hjälp kan det bli verklighet. En timmes pendling i vardera riktningen klarar man av framförallt om det är med tåg. Då kan man ju använda restiden till något användbart istället för att behöva koncentrera sig på att köra bil.

10

11 Restider under timmen ett viktigt bidrag till regionförstoring Simrishamnsbanan är ett väldigt intressant projekt och jag hoppas att det kommer att genomföras. Att få ner restiden till en timme betyder oerhört mycket för att nå de regionförstorande effekter man vill åt. Det är intressant att se hur positivt enskilda kommuner i periferin påverkas när kommunikationerna förbättras. Ett exempel är utvecklingen i Eskilstuna med Svealandsbanan. Den tågsatsningen visar tydligt vad kortare restid och ökat turutbud i kollektivtrafiken kan göra för att öka resandet. Det fanns en gammal bana på sträckan men den var nedläggningshotad på grund av dålig lönsamhet. Förbättringarna har resulterat i att tågresandet har ökat 6-7 gånger jämfört med resandet på den gamla banan. Tidigare var Eskilstuna en kommun på nedgång - med sjunkande invånarantal och en hög arbetslöshet. Med den nya tågtrafiken kan invånarna i Eskilstuna helt plötsligt söka jobb i Stockholm, invånarantalet stiger igen och flera nya företag har etablerat sig. Ökad tillgänglighet genom kortare restid och ökat turutbud är viktiga bidrag till varför utvecklingen nu har vänt. Det går förmodligen att uppnå samma fördelar för bland annat Simrishamn och Tomelilla genom snabbare förbindelser till Malmö och Lund. Oskar Fröidh forskar om tågtrafik vid Avdelningen för trafik och logistik, KTH i Stockholm.

12 Ett grönare Skåne, ett växande Skåne, ett närmare Skåne Bakom Simrishamnsbaneprojektet står Nätverket Simrishamnsbanan.com. I nätverket ingår representanter från Skånetrafiken samt från de sex kommuner där tåguppehåll planeras: Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. En arbetsgrupp har utsetts med representanter från de sex kommunerna samt Skånetrafiken och Länsstyrelsen, vilket speglar en bred enighet om att regional tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn är en angelägenhet för hela Skåne. Texter Trivector Information Grafisk form dynamic dog Tryck CA Andersson

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

Drivande. Engagerad. Välkomnande

Drivande. Engagerad. Välkomnande Drivande Engagerad Välkomnande Verksamhetsplan 201532018 Innehåll Förord Nulägesanalys Kund- och marknadsanalys Våra samverkanspartners och intreenter Trender och omvärldsfaktorer Våra utmaningar Vårt

Läs mer

Linköping och Norrköping utvecklar Fjärde Storstadsregionen

Linköping och Norrköping utvecklar Fjärde Storstadsregionen Linköping och Norrköping utvecklar Fjärde Storstadsregionen ATT BYGGA NÅGONTING STORT TILLSAMMANS Två städer. Syskon, som i grund och botten inte är helt lika varandra och har vandrat lite olika vägar

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Foto. Arbetsmarknad. Inflyttare. Sapmi. Lärcentrum. Vill du gifta dej med mej? utställning av Marit Manfredsdotter.

Foto. Arbetsmarknad. Inflyttare. Sapmi. Lärcentrum. Vill du gifta dej med mej? utställning av Marit Manfredsdotter. Härjedalen Arbetsmarknad Arbetsförmedlingen spår ljus framtid Inflyttare Läraren och rörmokaren som valde Härjedalen Sapmi Samiska språket får förstärkt skydd Lärcentrum Utbildning som matchar arbetslivet

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

LYCKAT DISTANSBOENDE. Söker ett optimalt boende? DIN GUIDE TILL LIVSKVALITET NUMMER 1 APRIL 2006

LYCKAT DISTANSBOENDE. Söker ett optimalt boende? DIN GUIDE TILL LIVSKVALITET NUMMER 1 APRIL 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LYCKAT DISTANSBOENDE DIN GUIDE TILL LIVSKVALITET NUMMER 1 APRIL 2006 I landskapet runt Trosa, Vagnhärad och Västerljung vittnar gamla

Läs mer

Framtidens boende i norra Bohuslän. dokumentation av seminariet

Framtidens boende i norra Bohuslän. dokumentation av seminariet Framtidens boende i norra Bohuslän dokumentation av seminariet Futura 25 oktober 2002 1 Innehåll Inledning 3 Forskningsuppdraget 4 Boende och arbete i norra Bohuslän 6 Priser och efterfrågan på fastigheter

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Utveckling Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Slagsta strand s resurser Närhet TTill illl Sto tockho llm lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet.

Läs mer