DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA"

Transkript

1 RAPPORT 2015:1 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA EN GRANSKNING AV PROJEKTET BROMMA PARKSTAD DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

2 2 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

3 BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA ETT LUFTSLOTT BROMMA FLYGPLATS HOTAS AV STÄNGNING. MILJÖPARTIET LOVAR BOSTÄDER I STÄLLET. MEN HANDELSKAMMARENS GRANSKNING VISAR ATT BOSTADSPLANERNA ÄR OMÖJLIGA ATT FÖRVERKLIGA. Stockholms Handelskammare har under lång tid varit en av de starkaste rösterna för Bromma flygplats. Det senaste året har Brommafrågan på nytt aktualiserats i debatten i och med Miljöpartiets krav på att stänga flygplatsen i syfte att bygga nya lägenheter på 15 år. Majoriteten i Stockholms stadshus har sträckt ut handen till staten för att de tillsammans ska undersöka möjligheterna att stänga flygplatsen redan Hittills har Handelskammaren framför allt diskuterat Bromma ur ett flygperspektiv. Som Trafikverket och många andra pekat på är det inte möjligt att avveckla Bromma flygplats utan att flygtillgängligheten till och från Stockholm från övriga Sverige begränsas. Om Bromma läggs ner kommer många orter som trafikerar flygplatsen att få försämrade förbindelser med Stockholm. Handelskammaren har i en tidigare rapport visat att en nedläggning av Bromma på sikt hotar minst jobb i hela landet. De flesta utanför Stockholm. I den här rapporten granskar vi för första gången de bostadsbyggarplaner som presenterats för Bromma. Som rapporten med brutal tydlighet visar är de planer som presenterats orealistiska i flera dimensioner. Det kommer att ta betydligt längre tid än vad som påståtts att färdigställa bostäderna, samtidigt som exploateringstalen kommer att vara höga och infrastrukturen i området inte kommer att räcka till. Bromma flygplats är helt enkelt ett dåligt alternativ för dem som, liksom vi, vill att det ska byggas tiotusentals nya bostäder i vår region. Samtidigt är bostadsfrågan brännande. Vi driver på för reformer, på olika nivåer, som skulle möjliggöra ökat bostadsbyggande och en tätare stadsmiljö. En dynamisk region behöver dock både bostäder och infrastruktur. Vi löser inte bostadsbristen i Stockholmsregionen genom att lägga ner en av Sveriges viktigaste och mest strategiska flygplatser. Stockholm, februari 2015 MARIA RANKKA vd, Stockholms Handelskammare DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 3

4 Den politiska majoriteten i Stockholms stadshus vill stänga Bromma flygplats senast 2022, 16 år innan gällande avtal löper ut. I december 2014 utsåg regeringen en samordnare, tidigare näringsminister Anders Sundström, som ska utreda framtiden för Bromma flygplats. Hans uppgift blir att se över hur man kan samordna behovet av nya bostäder med bibehållen flygtrafik till Stockholm. Slutsatserna ska redovisas senast i oktober Majoritetens främsta argument för att stänga Bromma flygplats är Stockholms bostadsbrist. Miljöpartiet har 4

5 lanserat idén om Bromma parkstad: en grönskande stadsdel med bostäder och arbetsplatser som ska byggas på mindre än 15 år. I debatten om Bromma flygplats är det dessa bostäder som ställs mot dagens flygplatsverksamhet. Problemet är att förslaget inte håller för verkligheten. Det går inte att bygga så mycket på så liten yta på så kort tid. I dag klarar man att bygga max 600 bostäder per år på ett och samma område. Även om man dubblar den takten skulle det alltså ta minst 40 år från byggstart att bygga bostäder på Bromma. 5

6 BOSTÄDER PÅ 15 ÅR EN OMÖJLIG EKVATION ENLIGT PLANERNA FÖR BROMMA PARKSTAD SKA BOSTÄDER OCH ARBETSPLATSER BYGGAS PÅ NEDLAGDA BROMMA FLYGPLATS. TVÅ ÅR EFTER ATT FLYGPLATSEN STÄNGT SKA FÖRSTA BOSTADEN VARA FÄRDIG- BYGGD, TIO ÅR SENARE SKA SISTA INFLYTTNING SKE. DET ÄR INTE REALISTISKT. Bygget av Bromma parkstad, som ska ske i etapper, ska klaras av på femton år från det att flygplatsavtalet sägs upp av statligt ägda Swedavia. Det inkluderar en tre år lång uppsägningstid under vilken man ska samråda och fatta beslut om ett program för området samt ta fram och besluta om detaljplaner för områdets första etapp. Därefter ska marken saneras. Gator, vägar, vatten och avlopp ska anläggas och en ny tunnelbanelinje ska dras genom området. Två år efter att flygplatsen stängt ska de första bostäderna vara färdigbyggda. Handelskammaren har intervjuat en rad experter och byggföretag om projektet Bromma parkstad. Några av dem citeras i denna rapport. Gemensamt för samtliga vi talat med är att ingen av dem bedömer planen i helhet som realistisk. Bara planprocessen för större projekt beräknas ta åtta till sexton år. De snabbaste bostadsbyggena i Stockholm i dag klarar 600 bostäder per år. Denna byggtakt har man just nu i den framväxande Norra Djurgårdsstaden. Man kan jämföra med bostadsområdet Hammarby sjöstad som, när det står klart med bostäder, kommer att ha tagit cirka 30 år att färdigställa. På halva den tiden ska man i Bromma parkstad bygga nästan fyra gånger så många bostäder 6 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

7 Hur lång tid tar det att bygga bostäder och arbetsplatser på ett område? Svår fråga. Jämför man med till exempel Hammarby sjöstad, med över nybyggda lägenheter , ger det en genomsnittlig byggtakt om cirka 500 bostäder per år. Norra Djurgårdsstaden har en årlig volym om cirka bostäder. Utifrån det kan man anta att en liknande byggtakt är realistisk även för detta område. Vad sätter taket? Kommunala intressen såsom parker, förskolor och skolor, markförhållanden, demokratiska processer, samhällsekonomisk konjunktur, allmän efterfrågan på bostäder, fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter, politisk stringens Listan kan göras lång över orsakerna som kan påverka hur lång tid det tar att bygga ett område för ett invånarantal motsvarande en medelstor svensk stad. Vad krävs för att bygga snabbare? Vi behöver kortare planprocesser, fortsatt arbete med regelförenklingar och breda politiska uppgörelser om till exempel utbyggd infrastruktur. I grunden är samhällsklimatet bra med en bred politisk samsyn om att vi behöver bygga mer och till fler. När ambitionerna väl ska förverkligas finns dock mer att önska. Anette Frumerie, Vd, Besqab: 500 bostäder per år är realistiskt. på ungefär samma yta. Byggtakten begränsas av en rad faktorer. En del av dem, som till exempel bullerregler och möjlighet att överklaga byggen går att påverka med lagändringar om den politiska viljan finns. Man kan jämföra med bostadsområdet Hammarby sjöstad som, när det står klart med bostäder, kommer att ha tagit cirka 30 år att färdigställa. Andra faktorer är svårare att kontrollera. Dit hör till exempel transporterna till och från byggarbetsplatserna, som i Bromma parkstads fall kommer att behöva göras via redan hårt trafikerade vägar. Samtidigt som utländska aktörer har svårt att ta sig in på den svenska marknaden närmar sig svenska byggföretag sitt kapacitetstak. Tillgången till rätt arbetskraft, främst platschefer, arbetsledare och fackkunniga yrkesarbetare, är begränsad. Även efterfrågan på nybyggda bostäder har, trots bostadsbristen, ett tak, vilket naturligtvis också påverkar hur många bostäder som byggs. Alla dessa hinder accentueras när mycket ska byggas på samma plats. Även om man skulle klara att driva upp byggtakten till bostäder per år, kommer det alltså att ta uppskattningsvis 40 till 60 år innan Bromma parkstad är färdigbyggt. Då kommer dagens unga bostadssökande stockholmare att vara nära pensionen. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 7

8 REALISTISK TIDSPLAN : Programarbete, trafikutredningar, arkitekttävlingar, eventuell sanering av marken : Markarbeten, anläggande av vägar och infrastruktur : Detaljplanearbete. REALISTISK TIDSPLAN 2018 FLYGPLATSAVTALET SÄGS UPP. Uppsägningstid tre år FLYGPLATSEN STÄNGS BYGGSTART FÖR BOSTÄDER. FÖRSTA PERMANENTA HUSET FÄRDIGT FÖR INFLYTTNING MP:S TIDSPLAN ENLIGT MP:S VISION: HELA OMRÅDET FÄRDIGBYGGT, SISTA INVÅNAREN FLYTTAR IN

9 TIDSLINJEN BYGGER PÅ FÖLJANDE ANTAGANDEN: En snabb politisk process där flygplatsen stängs ett år tidigare än den politiska majoritetens målsättning, färdigställda bostäder per år, dvs. dubbelt så snabbt som man i dag bygger Norra Djurgårdsstaden. Inga förseningar på grund av överklagandeprocesser. 1/2 OMRÅDET TILL HÄLFTEN FÄRDIG- BYGGT SISTA INFLYTTNING

10 GULD OCH GRÖNA TAKTERASSER MP:S VISION: EN ATTRAKTIV, LJUS OCH LUFTIG STADSDEL MED GRÖNSKANDE YTOR PÅ MARK OCH HUS. I VERKLIGHETEN: EN MEDELSTOR SVENSK STAD IN- KLÄMD PÅ EN YTA MOTSVARANDE HAMMARBY SJÖSTAD. Bromma parkstad, enligt visionerna en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel, ska rymma minst bostäder för invånare och arbetsplatser. Stadsdelen ska byggas yteffektivt, relativt högt och resurseffektivt. Det kommer att behövas. Den nya stadsdelen ska rymma fler invånare än hela Lunds eller Norrköpings tätort. Eller, lika många som i dag bor i Sundsvalls och Luleås tätorter tillsammans. Det är inte helt klart hur mycket mark den nya stadsdelen ska Det ska rymmas fler invånare än i hela Lunds eller Norrköpings tätort. ta i anspråk. I den situationsplan som presenteras i materialet för Bromma parkstad omfattar stadsdelen cirka 135 hektar, inklusive en park omfattande cirka sex hektar. En del av området är ritat på mark som nyligen markanvisats för ett byggvaruhus. Utifrån den angivna situationsplanen för den tänkta stadsdelen är det byggbara området ungefär lika stort som det i Hammarby sjöstad. Här ska dock mer än fyra gånger så många bostäder byggas. I andra sammanhang kommuniceras siffran 185 hektar, vilket skulle kräva att man tar i anspråk intilliggande fält. Den siffran ger i stället en yta motsvarande Norra Djurgårdsstaden. Även den jämförelsen landar i ungefär fyra gånger så många bostäder på samma yta. YTA SOM HALVA ÖSTERMALM Bromma parkstad ska byggas som kvartersstad. Därför kan det vara relevant att jämföra den med existerande sådan bebyggelse. I debatten om bostadsbyggande på Bromma liknas området ofta vid Östermalm. Det är en intressant jämförelse. Områdena har flera likheter men också betydande skillnader. Bromma parkstad är alltså ungefär hälften så stort som Östermalm, men ska rymma mer än dubbelt så många bostäder och boende. Jämförelse (Uppskattningsvis) Husens karaktär Yta hektar Arbetsplatser Invånare Bostäder ÖSTERMALM* Genomsnitt 6 till 7 våningar. Ytterst få lägre byggnader BROMMA PARKSTAD Genomsnitt 5 till 7 våningar. Höjden varierar mellan 3 och 16 våningar *Med Östermalm avses här området söder om Valhallavägen, öster om Birger Jarlsgatan, avgränsat av Strandvägen och Oxenstiernsgatan. Hela stadsdelsområdet Östermalm består av fem stadsdelar: Östermalm, Hjorthagen, Gärdet, Djurgården och Norra Djurgården, och täcker en yta av cirka hektar eller 18 kvadratkilometer. 10 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

11 Att bygga så många bostäder på så liten yta förutsätter en extremt hög och tät bebyggelse. Arkitekter som granskat förslaget har uppskattat avstånden mellan husen till som minst sex meter. Samtidigt är minsta gatubredd i normal innerstadsmiljö cirka 12 meter. Det blir trångt, och det blir mörkt. Huruvida en sådan stadsmiljö är attraktiv eller inte är naturligtvis en bedömningsfråga. Att den har mycket lite gemensamt med den luftiga gröna parkstad som presenterats av Miljöpartiet, är däremot ett faktum. Pågående stadsutvecklingsprojekt i Stockholm Hektar Bostäder Arbetsplatser Årstafältet Hammarby sjöstad Norra Djurgårdsstaden Annedal Bromma parkstad Att bygga så många bostäder på så liten yta förutsätter en extremt hög och tät bebyggelse. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 11

12 ÄNNU LÄNGRE BILKÖER I BROMMA I VISIONEN FÖR DET GRÖNSKANDE BROMMA PARKSTAD STÅR GÅNG-, CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN I CENTRUM. BILTRAFIKEN SKA BEGRÄNSAS. MEN SANNINGEN ÄR ATT DET KOMMER ATT BLI KRAFTIGT ÖKAD BILTRAFIK I OMRÅDET. Vägnätet i Västerort är i dag hårt belastat. Inte minst Drottningsholmsvägen, Ulvsundavägen och Brommaplan har stora problem med bilköer. En del av biltrafiken består av resor till och från Bromma flygplats. Den är dock marginell jämfört med vad Bromma parkstad kommer att generera. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm räknar med två tre fordonsrörelser per dygn och bostad i nybyggda områden. Därutöver tillkommer trafik till och från kontor, affärer, skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i området. Även med mycket försiktiga beräkningar, baserade på exempel från trafikkontoret, kommer trafikalstringen från Bromma parkstad att uppgå till minst fordonsrörelser per dygn. Det motsvarar den genomsnittliga dygnstrafiken på Essingeleden, som alltså ska adderas till en redan hårt ansträngd trafiksituation. TIO LÄGENHETER PER P-PLATS I nybyggda områden med miljöprofil sätter man gärna parkeringstalen lågt för att begränsa biltrafiken. Ett lågt parkeringstal minskar också bilalstringen något. Men det går inte att sänka hur mycket som helst, visar erfarenheten. Hammarby sjöstad byggdes från början med 0,35 bilplatser per lägenhet. Men allteftersom de boende flyttade in visade det sig att fler än man trott ägde bil och ville behålla den. Man tvingades därför justera upp parkeringstalet. I dag har Hammarby sjöstad 0,7 bilplatser per lägenhet. Varför höll inte det lägre parkeringstalet? Skälet är krasst: för att det inte var vad de boende ville ha. Nybyggda lägenheter är dyra. De som har råd att köpa eller hyra dem har ofta också råd att äga en bil, och har format sin livsstil utifrån det. I Stockholms två nya miljöprofilområden, Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet, byggs 0,5 bilplatser per lägenhet. I andra stadsutvecklingsområden i Stockholm ligger parkeringstalet på 0,7 bilplatser per lägenhet. Enligt planerna för Bromma parkstad ska parkeringstalet ligga inom intervallet 0,1 och 0,3 att jämföras med minst 2,5 cykelparkeringsplatser under tak per lägenhet. Upp till tio bostäder ska alltså dela på en parkeringsplats. I Hammarby sjöstad klarade man inte ens att komma ner till 0,35 bilplatser per lägenhet. Utifrån tidigare erfarenheter kan man utgå från att de som flyttar in i ett område som Bromma parkstad kommer att vara bilburna i betydligt högre utsträckning än vad de låga parkeringstalen medger. Det kommer att medföra krav från de boende på 12 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

13 fler parkeringsplatser, alternativt att bostäderna blir svåra att sälja. EN NY TUNNELBANELINJE Planen för Bromma parkstad förutsätter en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken. Stombuss, lokalbuss och tvärbana ska trafikera området. Dessutom ska en helt ny tunnelbanelinje byggas träffades en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting och fyra Stockholmskommuner om att bygga ut tunnelbanan till Hagastaden, Barkarby, Arenastaden och Nacka fram till bostäder ska också byggas i tunnelbanans närområde. Utbyggnaden beräknas kosta drygt 25 miljarder kronor. Utöver detta har Miljöpartiet föreslagit en ytterligare linje, kallad orange linje. Den binder ihop Odenplan med Liljeholmen och Älvsjö. Så långt är det bra. Många andra, bland andra Socialdemokraterna och Stockholms Handelskammare, har föreslagit en sådan linje. Men i planerna för Bromma Parkstad förutsätts även en avgrening från Fridhemsplan till Bromma och Solvalla. Den avgreningen ger liten nytta i trafiksystemet och fungerar inte som avlastning eller sammankoppling av andra linjer och trafikslag. Den saknar dessutom finansiering. Miljöpartiets förslag på en orange linje förutsatte att Förbifarten inte skulle byggas och att intäkterna från trängselavgifterna i stället skulle användas till den nya tunnelbanelinjen. Bygget av Förbifarten har nu återupptagits. Därmed faller MP:s tänkta finansiering. Sträckan Odenplan Liljeholmen, som bland andra Handelskammaren förespråkar, kan finansieras genom den stora avlastning den ger på röd linje och stombuss 4. Den skulle också öka möjligheterna att bygga fler Hur lång tid tar det att bygga bostäder och arbetsplatser på Bromma? Det är rätt många bostäder. Hammarby sjöstad har hittills tagit ungefär 25 år och detta projekt är betydligt större. Så om man har samma takt får man räkna med år. Vad krävs för att klara det på kortare tid? Det skulle bland annat kräva en stor organisation från staden för att få fram infrastrukturen och planer. Vägarna runt området är redan i dag hårt belastade. Dessutom skulle en majoritet av bostäderna behöva byggas som hyresrätter, då det som det ser ut i dag finns större avsättning hyresrätter än för bostadsrätter. bostäder i stora delar av regionen. En avgrening mot Bromma skulle däremot behöva finansieras helt och hållet av exploateringsintäkter, det vill säga de intäkter som staden skulle få från att sälja marken på Bromma flygplats. Det skulle i nästa led medföra dyrare bostäder i området. Till detta kommer tidsaspekten. Tunnelbanelinjen genom Bromma parkstad ska, enligt planerna, grävas ovanifrån och byggas igen i samband med de förberedande markarbetena. Förutsatt att Bromma flygplats läggs ner senast 2022 skulle alltså den nya linjen behöva börja byggas redan innan den nu planerade tunnelbaneutbyggnaden är klar Upp till tio bostäder ska alltså dela på en parkeringsplats. Per Jutner, Vd Einar Mattsson Projekt AB: Osäkert om det skulle fungera. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 13

14 SVÅRSÅLT TROTS BOSTADSBRIST PLANERNA FÖR BROMMA PARKSTAD BYGGER PÅ ATT CIRKA BOSTADS- RÄTTER PER ÅR SKA SÄLJAS PÅ OMRÅDET. FRÅGAN ÄR TILL VEM. I ANDRA STADSUTVECKLINGSPROJEKT I STOCKHOLM KLARAR MAN ATT SÄLJA MAX 600 BOSTADSRÄTTER PER ÅR. Antalet nybyggda lägenheter i Stockholm ökar men befolkningen ökar snabbare. Om man inte ska öka antalet invånare per bostad kommer det fram till 2050 att behövas mellan och nya bostäder per år i länet. Det är betydligt mer än vad som byggts under det senaste decenniet, även om en välkommen ökning skett de senaste två åren. Varför byggs det inte mer, när bostadsbristen är ett så stort problem för både Stockholm och dess invånare? Svaret ligger till en del i de praktiska och politiska hinder som tidigare nämnts men också i hur marknaden fungerar. Till sist är det hushållen som ska betala för de nya bostäderna. Precis som en bilfabrik inte tillverkar fler enheter än man tror att man kan sälja, måste byggföretagen veta att de kan få avsättning för det de producerar. De behöver också få ut ett pris som med viss marginal överstiger byggkostnaden. I Stockholm är det ont om byggbar mark, och den mark som finns är dyr. Därför bygger man det som lönar sig. I Stockholmsregionen betyder det relativt dyra bostadsrätter i centrala och halvcentrala lägen. Lägenheter och hus byggs för relativt köpstarka hushåll, oftast redan etablerade på bostadsmarknaden. Samtidigt finns den egentliga bostadsefterfrågan framför allt hos resurssvaga grupper: invandrare och ungdomar. Nästan hela befolkningstillväxten i Stockholmsregionen utgörs i dag av födelseöverskott och utrikes invandring. Nybyggandet matchar alltså inte befolkningstillväxtens struktur. Miljöpartiet i Stockholms stad vill i Bromma parkstad bygga 20 procent av lägenheterna för unga och studenter. Fem procent ska byggas som särskilt boende för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Området ska ha en jämn fördelning av bostadsrätter och hyresrätter. Med den planerade byggtakten, cirka lägenheter per år, betyder det att bostadsrätter i ett och samma område ska säljas varje år. Inget av de byggbolag som Handelskammaren talat med bedömer det som möjligt. Framför allt inte i ett relativt perifert läge där närmiljön under minst ett decennium kommer att domineras av byggkranar. Bostadsköpares betalningsvilja påverkas generellt sett negativt av upplevelsen att man på obestämd tid kommer att bo på en byggarbetsplats. En marknadsanalys av efterfrågan på bostäder, som konsultföretaget Evidens gjort för Stockholms läns landsting, tyder på samma sak. Enligt rapporten kan man sälja max lägenheter per år i stadsutvecklingsområden som till exempel Norra Djurgårdsstaden. Om samma marknadsförhållanden gäller för Bromma parkstad som för andra projekt kommer det att vara omöjligt att sälja så många lägenheter som man nu planerar för åtminstone på så kort tid. Det är ytterligare ett skäl att ifrågasätta rimligheten i den extremt korta byggtiden. Ett sätt att få avsättning för fler lägenheter kan vara att kraftigt höja 14 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

15 Är tidplanen för Bromma parkstad realistisk? Att området ska vara helt inflyttat tolv år efter byggstart är svårt att se. Det skulle innebära att cirka bostäder färdigställs och flyttar in per år, att jämföra med Hammarby sjöstad som har klarat av i snitt 450 bostäder per år. Hur kan man öka byggtakten? Skanska har lanserat ett antal reformförslag för snabbare bostadsbyggande, till exempel förenklade planprocesser, minskade möjligheter att överklaga och upplättade statliga byggnormer. Det skulle vara viktiga steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad, med kortare tider från plan till färdig bostad. Alexandra Lauren, Regionchef, Skanska Nya Hem Stockholm: Svårt att se att tidsplanen håller. andelen hyresrätter. Marken för hyresfastigheter ska dock upplåtas med tomträtt, det vill säga hyras ut i stället för att säljas. Det betyder att varje ökning av andelen hyresrätter leder till motsvarande minskning av de intäkter från markförsäljning som ska finansiera skolor, vägar och annan infrastruktur. Att kompensera det tappet med höjda markpriser för bostadsrättsfastigheterna leder i sin tur till höjda priser och minskat kundunderlag för dessa. Bostadsefterfrågan finns framför allt hos resurssvaga grupper: invandrare och ungdomar. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 15

16 OMÖJLIGT ATT STÄNGA BROMMA 2022 Umeå (1h 5 min) Östersund (1h 5 min) Sundsvall (55 min) Stockholm Bromma Trollhättan (55 min) Göteborg (55 min) Visby (35 min) Halmstad (1h 10 min) Växjö (50 min) Ängelholm (1h 15 min) Ronneby (55 min) Malmö (50 min) Kalmar (50 min) 16 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

17 Kort efter valet 2014 meddelade den nya politiska majoriteten i Stockholms stad att man kommit överens om att inleda en förhandling om att avveckla flygtrafiken på Bromma flygplats. Överenskommelsen lyder: Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats i dag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast I december samma år utsåg regeringens samordnare, Anders Sundström, som ska utreda framtiden för Bromma flygplats. Från regeringens håll har signalen varit entydig: Bromma kommer inte att stängas innan man säkrat flygkapaciteten i regionen. Den statliga samordnaren ska ( ) pröva förutsättningarna att utveckla flygkapaciteten i Stockholmsregionen samt därtill säkra både den flygkapacitet som Bromma i dag står för och förväntas stå för under tiden fram till 2038 genom främst en utbyggnad av Arlanda flygplats och i andra hand en utvidgning av flyget från och till andra Stockholm näraliggande flygplatser, skriver regeringen i sitt beslut. Både Arlanda och Bromma är redan i nuläget nära kapacitetstaket i högtrafiktid, det vill säga morgon och kväll. Det gäller såväl utrymmet i terminalerna som i luftrummet och på landningsbanorna. Det är därför inte möjligt att flytta över den befintliga Brommatrafiken till Arlanda. Om Bromma stängs, skulle Arlanda sannolikt behöva byggas ut med en ny, fjärde bana. Det går inte att lägga ned Bromma utan en utbyggnad av Arlanda och det är en ganska omfattande utbyggnad, sa Sundström till TT i samband med att han utsågs. Att flygplatsen skulle hinna få en fjärde bana till 2022, då den politiska majoriteten i Stockholm vill stänga Bromma, är ytterst osannolikt. Inte minst mot bakgrund av att det har tagit mer än tjugo år att få ett nytt miljötillstånd för Arlandas befintliga verksamhet, med dagens tre banor. En process som ännu inte är helt avslutad. Skavsta flygplats, tio mil söder om Stockholm, nämns ibland som ett möjligt alternativ till Bromma. Den planerade järnvägsförbindelsen Ostlänken, med hållplats på Skavsta, ska halvera dagens restid till 40 minuter dubbelt så lång tid som det i dag tar att ta sig till Bromma eller Arlanda från Stockholm. Ostlänken ska dock stå klar först 2028, vilket innebär att inte heller Skavsta kan säkra regionens flygkapacitet till BROMMA: VIKTIG FLYG- PLATS FÖR HELA SVERIGE Bromma flygplats har varit hotad många gånger förut. När inrikesflyget flyttade till Arlanda 1981 blev det akut. Eftersom affärsflyget var kvar på Bromma var flygplatsen mycket viktig för de företag som hade sina huvudkontor på andra orter i Sverige. Stockholms Handelskammare arbetade då aktivt tillsammans med bland andra SCA, med huvudkontor i Sundsvall, Stora Kopparberg i Falun, Volvo i Göteborg och SAAB i Trollhättan för att flygplatsen skulle få vara kvar. När regeringen 1992 beslöt att släppa konkurrensen fri inom inrikesflyget öppnades möjligheten för nya flygbolag att ta sig in på marknaden, framför allt inrikestrafiken. Bromma fick då en avgörande betydelse eftersom SAS dominans på Arlanda gjorde det svårt för nya flygbolag att etablera sig. Det kom att betyda fler inrikeslinjer och lägre biljettpriser. Där spelar Bromma fortfarande en viktig roll. Därav också Handelskammarens engagemang i denna flygplats som är så viktig för näringslivet i hela Sverige. Det går inte att lägga ned Bromma utan en utbyggnad av Arlanda och det är en ganska omfattande utbyggnad. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 17

18 en pl a Sj Tekniska Högskolan Od tra Skogen sholms d Orminge Östermalmstorg Kungsträdgården Fridhemsplan T-centralen Marieberg Kårsta Gamla Stan Arninge C Djurgården Österskär Björknäs Slussen Viggbyholm Norrviken eholmen Nacka Forum Galoppbanan Norr FinntorpTäby C Sofia Södra Station Kallhäll Skanstull Sickla Enebyberg Hammarby Sjöstad Årstaberg Näsbypark Gullmarsplan Akalla Barkarbystaden Barkarby Station Björkhagen Kista Stockholmsporten Östberga Saltsjöbaden Danderydsberg Årstafältet Mörby C Hjulsta Danderyds Sjukhus Kymlinge Sandsborg Sockenplan Älvsjö Bygg i anslutning till befintlig och beslutad tunnelbana. Nacka Sjukhus Roslags Näsby Ulriksdal Rissne en la ts N Be orr gr a av ni ng lli Solna Vä Lidingö C sp ng Sundbyberg C Solna C K Sj aro uk li hu ns se ka t Hässelby Strand pl en n la ap Kungsholms strand Br gd om m Hö Gubbängen Tekniska Högskolan Od gsätra Skarpnäck Västra Skogen Gåshaga Ropsten an by Arenastaden en al T-centralen Marieberg Nockeby Orminge Östermalmstorg Kungsträdgården Fridhemsplan Alvik Gamla Stan Djurgården Björknäs Slussen Sofia Nacka Sjukhus Skanstull Sickla Hammarby Sjöstad en jd hö ar äl M Farsta Södra Station Liljeholmen Nacka Forum Finntorp Årstaberg Gullmarsplan Saltsjöbaden Årstafältet Östberga lm ho är Sk Fruängen Farsta Strand Björkhagen en Älvsjö Sockenplan Hagsätra gd Hö en rs bo rg No Skarpnäck Gubbängen al Masmo Sandsborg Skogås Farsta Alby Farsta Strand Skogås Flemingsberg N 0 0,5 1 2 km tunnelbana 0 N 1 0,5 utbyggnad av tunnelbana tunnelbana pendeltåg 2 km utbyggnad av tunnelbana pendeltåg spårvagn, tvärbana, lokalbana spårvagn, tvärbana, lokalbana utbyggnad av spårvagn, tvärbana, lokalbana utvecklingsområden / specefika projekt utbyggnad av spårvagn, tvärbana, lokalbana områden som kan förtätas utvecklingsområden / specefika projekt illustration, stadsbyggnadsstudion Tengbom områden som kan förtätas illustration, stadsbyggnadsstudion Tengbom 18 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

19 DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV STOCKHOLM BEHÖVER FLER BOSTÄDER FÖR ATT VÄXA. MEN TILLVÄXT KRÄ- VER OCKSÅ TILLGÄNGLIGHET. DÄR ÄR EN CITYNÄRA FLYGPLATS EN MYCKET VIKTIG PUSSELBIT. DET FINNS BÄTTRE SÄTT ATT ÖKA BOSTADSBYGGANDET ÄN ATT OFFRA BROMMA. Bostadsfrågan är avgörande för Stockholms framtid. Bristen på lediga bostäder får negativa konsekvenser för såväl enskilda hushåll och individer, som för näringslivet och regionen i stort. Om detta finns i dag en bred politisk enighet, vilket är bra för Stockholm och bådar gott inför framtiden. Men hur ska man få fram fler bostäder? Där upphör enigheten. Miljöpartiet i Stockholms stad bygger en stor del av sin bostadspolitik på att stänga Bromma flygplats senast Var tredje bostad som man vill bygga i Stockholm ska ligga där. Dessa tänkta bostäder på Bromma ger också MP utrymme att säga nej till andra, mindre projekt i kollektivtrafiknära lägen, som man gjort i till exempel Hammarbyhöjden och Solberga. Som framgår av denna rapport kommer det inte att vara möjligt att bygga så många bostäder på en och samma yta på så kort tid. Man kan fråga sig om det då är värt priset att offra en välfungerande citynära flygplats framför allt då det finns bättre alternativ. centrala staden, i så kallade tyngdpunkter, till exempel Älvsjö och Brommaplan, och bostäder i övriga staden. Beräkningarna bygger på att man bygger med normala exploateringstal, bevarar värdefulla grönområden, inte gör några rivningar eller överdäckningar och inte bygger vid bullerutsatta lägen. Lyfter man blicken till hela Stockholms län är bostadspotentialen förstås ännu långt större utan att det byggs på Bromma. Stockholms Handelskammare har tidigare tagit fram ett eget förslag för möjliga nya bostäder (se motstående sida), varav majoriteten ligger i anslutning till befintlig och beslutad tunnelbana. Det finns stora möjligheter till förtätning i befintliga bostadsområden. Många förorter är glest bebyggda och skulle vinna på att det byggs nya bostäder där. Även i övrigt finns mycket stora ytor att bygga bostäder på. Nästan 70 procent av Stockholms läns yta är obebyggd. Handelskammaren har bland annat föreslagit bostadsbebyggelse i Danderydsberg, på Lidingö och i anslutning till Järvafältet. En annan stor bostadspotential är i stråket mellan Arlanda och Uppsala. I ett förslag som Handelskammaren presenterat finns möjlighet till nya bostäder där om Ostkustbanan byggs ut till fyrspår på den sträckan. Stockholm behöver många nya bostäder. För att klara det behöver vi bygga mycket men det måste göras på många olika ställen. Det håller inte att bygga sin bostadspolitiska kalkyl på ett projekt som inte går att genomföra i verkligheten. BYGG NÄRA TUNNELBANAN Stockholms stad tog 2013 fram rapporten Bostadspotential i Stockholm. Den visar hur man kan bygga nya bostäder i Stockholm fram till 2030, utan att stänga Bromma flygplats. Man räknar med att kunna bygga bostäder genom att utvidga Här kan nya bostäder byggas utan att stänga Bromma. Källa: Stockholms stad/spacescape. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 19

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef Nya tunnelbanan Mårten Frumerie Förvaltningschef 2017-05-09 Sidan 2 Befolkningstillväxt och bostadsutbyggnad Färdigställda bostäder i Stockholms län 1976 2013 jämfört med befolkningstillväxten Bostadstillskott

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Stockholm och Hammarby Sjöstad Status våren 2016

Stockholm och Hammarby Sjöstad Status våren 2016 Stockholm och Hammarby Sjöstad Status våren 2016 The Capital of Scandinavia Stockholm och Hammarby Sjöstad Status våren 2016 Andreas Burghauser Projektledare på Exploateringskontoret, Avd. för Stora Projekt

Läs mer

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1 MTR Nordic Peter Viinapuu VD MTR Nordic Stockholm, Januari 2016 2016-01-28 Sid 1 MTRs vision mer än bara en tågoperatör Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

2013 års Stockholmsförhandling

2013 års Stockholmsförhandling 2013 års Stockholmsförhandling 2013-12-10 2013 års Stockholmsförhandling Utbyggd tunnelbana En överenskommelse om finansiering av tunnelbanans förlängning till Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande. PM 2015:187 RI+VII (Dnr 123-1488/2015) Lokaliseringsutredning Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden Yttrande över kungörelse av Lokaliseringsutredning Arenastadslinjen från förvaltningen

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län 2014-01-07 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 1 (6) Kommunstyrelsen Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Vardagen för en bostadsutvecklare

Vardagen för en bostadsutvecklare Vardagen för en bostadsutvecklare STRANDÄNGARNA, TYRESÖ Anette Frumerie, VD Bofrämjandet 5 dec 2016 Vardagen för en bostadsutvecklare AGENDAN FÖR DAGEN Vardagsprocesser och gemensamma utmaningar Tre förutsättningar

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Bromma flygplats Lägesredovisning

Bromma flygplats Lägesredovisning PM 2016:70 RI (Dnr 123-510/2016) Bromma flygplats Lägesredovisning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Stadsledningskontorets anmälan Bromma flygplats Lägesredovisning

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort Sidan 2 Nya tunnelbanan till söderort Sidan 3 Här presenterar vi kortfattat lokaliseringsutredningen Sidan 4 Kollektivtrafikens utveckling i Stockholm har ett nära samband med befolkningsutvecklingen Sidan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson

Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson 2017-03-29 Sidan 2 Tunnelbanans utbyggnad Grön linje byggs på 40-talet Sidan 3 Tunnelbanans utbyggnad Röd linje byggs på 50- och 60-talet Sidan

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort beskrivning av planläggning och prövning Här hittar du information om hur projektet kommer att planläggas och prövas, när du kan påverka samt

Läs mer

Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana

Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana 2014-04-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 Kommunstyrelsen Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att samtliga exploatörer inom västra

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager

Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 810 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Moderat spårvägsvision för Stockholm

Moderat spårvägsvision för Stockholm Moderat spårvägsvision för Stockholm - en del av framtidens moderna och miljövänliga kollektivtrafik Augusti 2010 När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa När Stockholm växer måste också

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådsredogörelse

Tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådsredogörelse Tunnelbana till Nacka och söderort Samrådsredogörelse Titel: Tunnelbana till Nacka och söderort Projektchef: Martin Hellgren Bilder & illustrationer: Maja Modém Dokumentid: Diarienummer: FUT 1501-0022,

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Vi bygger ut Blå linje till söderort

Vi bygger ut Blå linje till söderort Vi bygger ut Blå linje till söderort Välkommen till samråd om förlängning av tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården till och söderort. Tyck till om uppgångar och sträckningar. Foto: Solveig Edlund

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 910 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en uthyrningsbar

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Utlåtande 2017: RI (Dnr 123-340/2017) Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Exploateringsnämnden medges

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Tunnelbana till Järfälla

Tunnelbana till Järfälla Tunnelbana till Järfälla Järfälla en kort översikt 69 000 invånare Area 63 km 2 8:e minsta kommun 7:e mest tätbefolkade kommun 38 procent grönområden Naturreservat Inpendling 13 500 Utpendling 21 300 Järfälla

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

OPTIMASS. Stockholms stads utmaningar och arbete med masshanteringsfrågor. Michael Erman, Stadsbyggnadskontoret michael.erman@stockholm.

OPTIMASS. Stockholms stads utmaningar och arbete med masshanteringsfrågor. Michael Erman, Stadsbyggnadskontoret michael.erman@stockholm. OPTIMASS Stockholms stads utmaningar och arbete med masshanteringsfrågor 2013-09-20 The Capital of Scandinavia Michael Erman, Stadsbyggnadskontoret michael.erman@stockholm.se Två aspekter Översiktligt

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden PM 2015:4 RVII (Dnr 314-1547/2014) Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Enkät Stockholm on the Move

Enkät Stockholm on the Move Enkät Stockholm on the Move Organisation: Stockholms handelskammare Representant: Anna Wersäll Hej! Ni får denna enkät i egenskap av deltagare i Stockholm on the Move. Om ni vill får ni besvara frågorna

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Miljöförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 110-851/2016 Dnr E2016-1829 Dnr 2016-8819 Dnr 2016-09040 Dnr T2016-01596

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 På uppdrag av Exploateringskontoret Stockholms Stad har genomförts en parkerings- och trafikutredning för Gällerstagränd i Hagsätra.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort Maj 2015 Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort PM Trafikanalys Titel: Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort, PM Trafikanalys Konsult: Sweco Uppdragsledare: Cornelis Harders och

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. En modern, mänsklig och miljövnlig stad. 3. Kollektivtrafik. 4. En stad för unga och studenter. 5.

INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. En modern, mänsklig och miljövnlig stad. 3. Kollektivtrafik. 4. En stad för unga och studenter. 5. MILJÖPARTIETS BOSTADSPLAN - Kyrkhamn-Lövsta 5000 Hässelby-Vällingby Tensta 3200 Miljöpartiets bostadsplan 3800 Spånga- Rinkeby- Kista STOCKHOLM 2030 150 000 nya bostäder 30 000 bostäder för unga och studenter

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer