Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Tfn:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23"

Transkript

1 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Tfn: årgången Nr 2, 2008 Juni Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet sid 1 Studiedagar och informationsmöten sid 2 Ny BHV-psykolog till teamet sid 3 Fråga från studiedagen om neuropsykiatriska sid 3 svvikelser hos barn Fluor i driksvatten sid 4 Vaccinnytt sid 5 Barn i bil 2007 sid 6 Påminnelse Barnvacciner i Norra Älvsborg sid 7 Förtydligande om blanketter på BHVs hemsida sid 7 Nya rekommendationer gällande mat för små barn sid 8 Lästips sid 9 Lästips till föräldrar sid 10 Lästips artiklar sid 11 Informationsmaterial om alkohol och föräldraskap sid 12 Ny film om förebyggande av barnolycksfall sid 12 Growing people har fått ny layout sid 12 Barnavård s vett per e-post sid 12 BHVs hemsida sid 13 Efterlysning Medarbetare i Barnavård s vett sid 13 Prenumeranter sid 13 Livsmedel för särskilda ändamål sid 14 BVC-adresser i Stockholm sid 14 Komjölksallergiträffar sid 15 Semester och ledighet för BHV-teamet sid 16 En riktigt skön sommar önskar Centrala Barnhälsovårdsteamet!

2 1 Utgivare av Barnavård s vett: Centrala Barnhälsovården, Primärvården FyrBoDal Den del av Centrala Barnhälsovårdsteamet som haft lokaler på NÄL i Trollhättan har nu flyttat till Uddevalla sjukhus och härmed är teamet fr o m augusti 2007 samlat på samma adress. Centrala Barnhälsovården Uddevalla sjukhus Uddevalla Samtliga medarbetare kan nås genom teamassistenten. Per Möllborg verksamhetschef samt mobil barnhälsovårdsöverläkare Eva Fagerlund * barnhälsovårdsöverläkare Anna-Bodil Bengtsson * socionom Nina Knutsson vårdutvecklare Anna Magouli dietist Psykolog se sidan Birgitta Hermansson * teamassistent * OBS! Nya telefon- och faxnummer. FAX *

3 2 Studiedagar och informationsmöten för personal inom Barnhälsovården FyrBoDal, våren hösten 2008 Här annonseras endast aktiviteter där Centrala Barnhälsovården är arrangör eller medverkar. Nedanstående är under planering, varför ändring kan komma att ske. Inbjudan sänds ut efter hand per e-post. Sök även på Centrala Barnhälsovårdens hemsida på intranätet. Datum Ämne Målgrupp Arrangör/Föreläsare 7 maj Allergi, astma, eksem hos Läkare, sköterskor m fl Centrala Barnhälsovårdsteamet Udddevalla små barn med arbete på BVC /Per Möllborg, BHV-överläk. alt. 15 maj NÄL 8 maj Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovårdsteamet BVC i Munkedal/Orust 14 maj Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovårdsteamet privata BVC i Trollhättan 27 maj Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovårdsteamet BVC Vänersborg, Vargön Brålanda 28 maj Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovårdsteamet offentligt drivna BVC i Trollhättan/Lilla Edet Ht 2008 EPDS uppsamlingheat Ny personal på BVC Centrala Barnhälsosvården och i Dalsland, Göta-Älvdalen MBHV-psykologverksamheten 1-3 oktober Grundkurs Barnhälsovård Läkare, sjuksköterskor m fl BHV-teamen i Västra Götaland internat nya i sitt arbete på BVC 5-7 november Barnhälsovård och Läkare, sjuksköterskor m fl BHV-teamen i Västra Götaland internat Socialpediatrik med arbete på BVC 6 november Genusperspektivet Personal med arbete på CentralaMödrahälsovården och MVC, BVC o Barnmottagn Centrala Barnhälsovården Ägget NÄL Obs tiden! 3 december Barnnutrition - Nya Personal med arbete på BVC, Centrala Barnhälsovården Uddevalla riktlinjer Barnklinik o andra intresserade alt. 11 december NÄL Datum Lokal BHV-träff på BVC Personal med arbete på BVC Centrala Barnhälsovården meddelas i FyrBoDal senare

4 3 Vi välkomnar ny BHV-psykolog till BHV-teamet! Det är med glädje som vi kan meddela att psykolog Mona Bryggman börjar hos oss vecka 32. Efter att Inger Nyberg som innehade tjänsten tidigare flyttat till Göteborg och arbetar där, har tjänsten varit vakant tills vi hittat lämplig efterträdare. Mona har arbetat flera år som lokal MHV/BHV-psykolog inom Uddevalla och kommer att fortsätta att göra detta på halvtid framöver. Den andra halvtiden kommer hon att ägna åt centralt arbete med barnhälsovårdsfrågor och hon kommer att starta upp sitt arbete i början av augusti med första arbetsdag 6 augusti. Hennes arbetstider kommer att vara företrädesvis onsdagar och torsdagar hos oss och hon kan nås på telefon Vi känner oss väldigt nöjda med att kunna knyta Mona till vår verksamhet och ser som en extra fördel att hon också jobbar kliniskt som lokal psykolog den andra delen. I nästa nummer av Barnavård s vett kommer Mona att få möjlighet att presentera sig själv. Per Möllborg verksamhetschef BHV-överläkare Från Studiedagen om utvecklingsneurologiska avvikelser hos barn En fråga som kom upp på studiedagen var om man kan förbättra koncentrationen för barnen med koncentrationsstörningar genom tillskott av omega-3 och/eller omega-6 fettsyror. Det fanns väl inget säkert svar på detta, men Anne-Berit Ekström menade, att några kontraindikationer inte fanns. Föräldrar som ville pröva kunde göra så. Det tillskott hon nämnde var eye q TM som kan köpas i hälsokostaffärer. Enligt några studier ska det kunna förbättra koncentrationen vid uppmärksamhetsstörningar. Detta är dock inget vi ska gå ut och rekommendera, däremot om föräldrar frågar kan det vara bra att känna till. På samma studiedag sades också, att när vi på BVC noterar språkavvikelser som leder till logopedremiss ska vi samtidigt skicka remiss till BVC-psykolog. Detta har vi nu fått till oss från såväl logopeder som barnneurologer, det spar tid för familjen och en bredare utredning kan snabbare komma till stånd. Eva Fagerlund barnhälsovårdsöverläkare

5 4 Barnhälsovården och Folktandvården har under lång tid samverkat för att analysera fluorhalten i privata dricksvattenbrunnar. Inom FyrBoDal utförs arbetet genom att Barnhälsovården skriver en remiss som sedan skickas till Tandhälsovården i Alingsås där vattnet analyseras. Folktandvården i Västra Götaland kommer under hösten att införa ett nytt populationsinriktat preventionsprogram för samtliga barn och ungdomar i hela regionen. Programmet kallas FRAMM = Fluor, Råd, Arena, Motivation och Mat. Inom ramen för detta program kommer även fluoranalyserna att samordnas och utföras på avd. för Cariologi i Göteborg. Eftersom ni inom Barnhälsovården möter det nyfödda barnet först behöver vi er hjälp även i fortsättningen med denna analys. Inom kort kommer ni att kontaktas av närmaste folktandvårdsklinik som kommer att förse er med material och mer information för att analysen ska ske så smidigt som möjligt. Under en övergångsperiod kommer vi dock att kunna använda båda arbetssätten. Kontakta undertecknad om det finns frågor! Faktaruta om fluor i dricksvatten: Fluor är det viktigaste redskapet i kariespreventionen och tack vare frekvent användning av fluor har barnens tänder förbättrats de senaste 30 åren. Likväl som fluortillförsel rekommenderas allmänt är det viktigt att tandvården genom samverkan med Barnhälsovården medverkar till att förhindra skador på tänderna på grund av för hög halt av fluor i dricksvatten. Dessa skador kan endast uppkomma om för hög halt av fluoriderat vatten svalts under den tid de permanenta tänderna mineraliseras, vilket är från födelsen upp till och med sex års ålder. På många orter inom Västra Götaland förekommer privata vattentäkter. En fluoridundersökning i dessa brunnar bör göras om det finns barn under sex år i familjen. Christina Larsson FRAMM-samordnare i FyrBoDal Tandhälsovården Alingsås Tel

6 5 Vaccinnytt Igår (13 maj) kom det glädjande beskedet att Socialstyrelsen beslutat införa pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet från och med årsskiftet 2008/2009. Ur deras pressrelease kan följande hämtas: Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lindrigare infektioner som öronoch bihåleinflammation, men de orsakar också mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det finns risk för komplikationer, t ex hörselskada eller olika former av hjärnskada. Vaccinet ger skydd mot sju av de pneumokocktyper som är vanligast bland små barn, vilket motsvarar ett skydd på c:a 80 procent. Pneumokockvaccination kommer att ske på barnavårdscentralen samtidigt med övriga vaccinationer under det första levnadsåret, det vill säga 3, 5 och 12 månaders ålder. Hur finansieringen skall lösas vet jag för närvarande inte, det får vi återkomma till. Sannolikt blir det så att vi kan börja vaccinera barn födda från och att de vid ordinarie besök vid 3 månaders ålder får två sprutor, en i vardera lår. Pneumokockvaccin får inte blandas i samma spruta som något annat vaccin. Kostnadsfri catch-up-vaccination kommer inte att ske. Införandet av ett nytt vaccin i det allmänna programmet innebär dock att intresset ökar, föräldrar vill kanske ha samma vaccin till äldre syskon. Redan nu är också intresset och efterfrågan stor på vissa BVC för detta vaccin. Som tidigare gäller, att föräldrar som önskar pneumokockvaccin (Prevenar) ska kunna få det via sin vårdcentral på recept, sedan blir det Ni på BVC som får ge det på läkarens ordination. Dosering: barn < 6 månader tre doser med intervall 0, 2 och 6 månader - 4:e dos behövs ej (alltså skall FASS-texten inte följas). Eva Fagerlund Barnhälsovårdsöverläkare 7-11 månader två doser med minsta intervall 1 månad (jag förordar 2 månaders intervall) och en 3:e dos 6 månader senare. > 12 månader två doser med minst 2 månaders intervall. > 2 år kan få Pneumo 23, en dos som engångsdos.

7 6 Vänersborg Barn i bil 2007 Utvecklingen av bilbarnstolar har ökat snabbt på kort tid. Den fria marknaden inom EU samt handeln över Internet innebär att bilbarnstolar med dålig säkerhet för barnet, strömmat in i Sverige och försvårat för föräldrarna att välja rätt utrustning. Många föräldrar saknar tilltro till barnfackhandeln. Vid flertalet tillfällen är vi ute på vägarna och ser då att alldeles för många barn färdas i fel monterade bilbarnstolar, framåtvända vid för låg ålder eller helt utan egen utrustning. Barn skall enligt lag sitta i särskild skyddsutrustning i bil när de är under 135 cm. Genomförande/resultat Babyskydd (barn i åldern 0- ca 9 månader) På MVC erbjuds föräldrarna att hyra ett AKTA babyskydd för 400 kr för 9 månader. Babyskydden hyrs ut via personalbutiken på NÄL (Norra Älvsborgs Lasarett). I år har vi hyrt ut babyskydd. Bilbarnstol (9 mån. till 4-5 år) samt bältesstol (4-5 år till år) Vi skickar vi ett brev till föräldrar som hyr babyskydd, där informerar vi om att de kommer att inbjudas till informationsträff (barn i bil) av sin BVC-sköterska, i brevet står också faran med krockkudde samt vikten av att barn bör åka bakåtvänt till 4-5 års ålder. När barnet är i åldern 3-9 mån ska alla föräldrar få en inbjudan till en informationsträff av sin BVC-sköterska. Tillsammans med BVC-sköterskan bestämmer vi tid och plats för informationsträff. Inbjudningar och anslag trycker NTF FyrBoDal upp och skickar till BVC-sköterskorna, som förmedlar inbjudan till föräldrarna samt sätter upp anslaget på BVC. I mån av tid deltar BVCsköterskorna. Informationsträffarna hålls på nästan samtliga BVC i vårt område (ibland på öppna förskolor/babycafé). Träffarna hålls två gånger/år (vår och höst), totalt cirka 60 träffar. Informationen riktar sig främst till föräldrar som har barn i åldern 3-9 månader, då är det dags att byta babyskyddet mot en bakåtvänd bilbarnstol. På informationsträffarna pratar vi om reflexer, cykelhjälmar, cykelsitsar och bilbarnstolar. Det dyker givetvis upp annat som rör trafiksäkerhet och då tar vi det också. Informationen tar 1-1 ½ timma. Föräldrarna erbjuds att komma till oss om de vill ha hjälp eller känner sig osäkra. Antalet föräldrar som kommer till träffarna varierar mellan /år. I år har vi träffat 403 föräldrar och 19 BVC-sköterskor vid 58 informationstillfällen. I år har vi även utbildat alla trafikpoliser i Fyrbodals område i barnsäkerhet i bil. Uthyrning av babyskydd sker under hela året. BVC-besök: februari - juni och september - december. Kristina Jansson, NTF FyrBoDal

8 7 Påminnelse Angående barnvacciner i Norra Älvsborg Tidigare har kostnaden för de vacciner som använts på BVC gått på Smittskyddsenheten i Västra Götaland. Från 1 januari 2008 är kostnaderna fördelade på respektive BVC och skall således falla på vårdcentralerna. Detta innebär att den gamla faxrekvisitionen med kundnummer som är kopplat till Smittskyddsenheten inte längre går att använda. Om Ni fortsättningsvis beställer vaccin på den gamla rekvisitionsblanketten så måste Ni ändra kundnumret till det som är kopplat till Er vårdcentral. Uddevalla Eva Fagerlund barnhälsovårdsöverläkare Primärvården FyrBoDal Förtydligande om blanketter på Centrala Barnhälsovårdens hemsida Under rubriken BHV-basprogram ligger manualer och i dessa ingår blanketter för talscreening vid 2 ½ års ålder, uppföljning av talscreening vid 3 års ålder samt avslutande 5 ½-årskontroll på BVC. Observera att den blankett som ligger i manualen inte skall användas för utskrift till patient. Om man använder denna vid kallelse till BVC och brevet inte når fram till patienten går brevet i retur för central postöppning. Därefter går det till oss på Centrala Barnhälsovården eftersom det är vi som står som utgivare av manualen. P g a den tid detta tar blir följden att patienten uteblir från besöket då kallelsen inte nått fram. På raden under manualen ligger den blankett som skall användas och det är viktigt att varje BVC/VC skriver ut blanketten på eget brevpapper så det klart och tydligt framgår vilken BVC/VC det är som kallar och att eventuella returer går direkt till BVC utan omväg över oss på Centrala Barnhälsovården. Vi är tacksamma om Ni informerar dem hos er som sköter kallelserna, om detta. Birgitta Hermansson teamassistent

9 8 Nya rekommendationer gällande mat för små barn Livsmedelverket har nyligen sett över sina rekommendationer vad gäller små barns mat. För barn över två år gäller i princip samma kostråd som för vuxna: Ät mycket frukt och grönt. Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen. Ät bröd till varje måltid, gärna fullkornsbröd. Små barn behöver inte lika mycket fibrer som vuxna. Därför kan det vara bättre att ge mindre fiberrikt bröd till dem. Det är främst med anledning av den förbättrade fettkvaliteten som nyckelhålsmärkta livsmedel rekommenderas, inte för att sänka fett/energiintaget. Precis som vuxna äter barn för mycket mättat fett. Mjölk, ost och charkvaror, men även bakverk och choklad, är de största källorna till mättat fett. Magra barn kan behöva mer mat, inte mer mättat fett. Rådet gällande intag av fisk har höjts till tre ggr i veckan. Ett tips i detta sammanhanget är att använda makrill i tomatsås på smörgåsen. Man kan också göra en tonfiskröra, att ha som pålägg för att smyga in lite extra fet fisk då och då. Nya rekommendationer gällande fetthalt i mjölk Barn behöver ungefär en halv liter lättmjölk eller andra magra mjölkprodukter om dagen. Livsmedelsverket rekommenderar lättmjölk, lättfil och lättyoghurt till över två år. För att inte problem ska uppstå på förskolan, med två sorters mjölk har man beslutat att det går att servera lättmjölk även till de minsta barnen. Det kan dessutom vara bra att barnen vänjer sig tidigt vid att tycka om lättmjölk. Det är då extra viktigt att de minsta barnen får extra fett tillsatt i maten, ca 1 tsk per portion. Detta är viktigt att påminna förskolepersonalen om. Rapsolja är ett utmärkt val eftersom fettsammansättningen är mycket bra. Dessutom saknar den smak och är därför enkel att plocka bort när barnet blir äldre. Lättprodukter innehåller mindre fett men lika mycket av andra näringsämnen som fetare produkter. Berikad lättmjölk innehåller dessutom mer D-vitamin än standardmjölk.

10 9 För att barnen inte ska behöva ha olika mjölksorter hemma och i förskolan kommer Livsmedelsverket också att ändra i sin föräldrabroschyr gällande små barns mat och där föreslå att barnen dricker lättmjölk även hemma. Livsmedelsverket rekommenderar 70% fetthalt varav högst en tredjedel bör innehålla mättat fett, gällande smörgåsmargarinet på förskolan. Efter telefonsamtal med Åsa Brugård Konde på Livsmedelsverket, gällande de nya rekommendationerna har framkommit att det också går bra att använda lättmargarin med 40% fett till barn. Då kan man tänka sig att tillsätta lite extra fett i maten t ex i form av en oljedressing på salladen. Man kan också helt enkelt låta barnen bre på själva, det brukar ju bli ett något tjockare lager då Hoppas att ni blivit något klokare av denna förklaring. Gå gärna in på Livsmedelsverkets hemsida och läs själva. Det kommer troligtvis dröja ett tag innan pappersbroschyrerna ändras, men rekommendationerna har redan börjat gälla. Det är bra om ni informerar föräldrarna redan nu, så kan vi förhoppningsvis undvika att det uppstår några missförstånd mellan föräldrar och förskola. Anna Magouli dietist Lästips En sked för morbror Fred I En sked för morbror Fred berättas historien om hur det är att växa upp som lillasyster till en autistisk och utvecklingsstörd bror. Det handlar om när det onormala blir normalt, kärlek och hat, skam och skuld och känslan av att vara annorlunda. Men också om vägen vidare Jenny Jejlid, som har skrivit boken om sin bror, låter också andra syskon berätta om sina tankar och känslor kring syskonskapet. I förordet skriver hon: Så Till Den Det Må Beröra; förälder, syskon, släkting, vän, lärare, pedagog, personlig assistent och övrig intresserad; använd boken på det sätt som känns bäst för Dig och se den som några bilder av verkligheten bland många andra Boken finns utgiven på förlaget Ord och tanke och den gav mig mycket att fundera över. Finns att låna på NU-biblioteket Anna-Bodil Bengtsson socionom

11 10 Litteraturtips till föräldrar Reviderad upplaga av Leva med Barn Den första upplagan kom 1983 men sedan dess har mycket hänt och den nya upplagan är helt omarbetad. Ny kunskap vad gäller omvårdnad av barn Ny kunskap om barns närmiljö Fördjupning av aktuell diskussion om att vara med barn Nya intervjuer som ger bild av hur det är att vara förälder idag Ny barnlitteratur, både för och om barn. Den nya upplagan har reviderats av barnläkaren Lars Gustavsson tillsammans med BHV-överläkaren Marie Köhler. Utges av Gothia Förlag. Nina Knutsson vårdutvecklare ABC-droppar foldrar för föräldrar om barns tal- och språkutveckling. Författare logoped Monica Westerlund och barnbibliotekskonsulent Birgitta Ahlén. Foldrarna finns i fem varianter som ABC-droppar för nyfödda, för barn mellan 9 och 18 månader, mellan 2 ½ och 3 år, mellan 4 och 5 år samt för 5- och 6-åringar. Avsikten är att stimulera barnen att tillägna sig språket och varje folder är anpassad till förväntad språklig nivå. Foldrarna säljs i buntar om 100 ex och kostar 175 kr exkl moms och beställs från Bibliotekstjänst alt online Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! - foldrar för föräldrar om barns tal- och språkutveckling. Dessa foldrar finns i tre varianter Böcker för barn 2-4 år, Böcker för barn upp till 2 år och Böcker OM barn för vuxna. Foldrarna är utarbetade och utgivna av Regionbibliotek Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens barnbibliotekarier maj 2005 och är nu under uppdatering. Tills detta är klart är det att fritt ladda ner urspungsvarianten på aspx

12 Lästips artiklar 11 Barnbladet Nr Teman: Etik Vård av barn med hjärtsjukdom Nr Teman: Hud/sårvård & Pappor Nr Teman: Kosttillägg & Feber Vi föräldrar Nr sid 24 Lilla tvillingskolan sid 32 Föräldracoaching med Jesper Juul sid 46 Därför vill din bebis äta så ofta Nr sid 65 Så utvecklas barnets språk Råd och Rön Nr 1 januari 2008 sid 28 Lek på nätet kan bli dyr affär Nr 2 februari 2008 sid 18 CE-märket ingen garanti för säkerhet Läkartidningen Nr 1-2 januari 2008 sid 25 Högre IQ hos ammade barn Nr 3 januari 2008 sid Språkscreening av 2½ - 3-åringar identifierar även andra problem Nr 9 februari 2008 sid 660 Ny pusselbit i mekanismen bakom plötslig spädbarnsdöd Nr 10 mars 2008 sid Långvarig smärta hos barn och ungdomar bör behandlas sid Få smärtmottagningar för barn Nr 14 april 2008 sid Är barn fortfarande osynliga vid familjevåld? sid Den absoluta anmälningsplikten måste kunna tokas mindre bokstavligt Nr 19 maj 2008 sid Kreativt nytänkande behövs i arbetet med beteendestörning hos barn

13 12 Informationsmaterial om alkohol och föräldraskap Det har kommit nytt informationsmaterial från Statens Folkhälsoinstitut/Riskbruksprojektet om alkohol och föräldraskap. Förhoppningen är att detta material skall underlätta det alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården. Materialet består av en DVD-film Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Filmen tar ca 40 sekunder att visa. Materialet är mycket lämpligt som underlag för diskussion i föräldragrupp. Till materialet hör förutom filmen även Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovård som tar upp samtalet omkring alkohol med föräldrar. Dessutom ingår två olika broschyrer, en till nyblivna föräldrar och en till föräldrar med barn över ett år. Paketet som kostnadsfritt kan beställas från Statens Folkhälsoinstitut innehåller en film, fem handledningsfoldrar och 2 X 200 broschyrer. Beställes på Ny film om förebyggande av barnolycksfall BHV-samordnare Johanna Tell i Blekinge har tillsammans med Räddningsverket arbetat fram en ny film om förebyggande av barnolycksfall. Filmen är sju minuter lång och lämplig att använda i föräldragrupper och som diskussionsunderlag inom barnomsorg eller andra verksamheter som möter barnfamiljer. Filmen kostar 230 kr och kan beställas från Studio III AB, Ronneby, Tfn , , Fax , E-post: Growing people har fått ny layout Nu hittar du Rikshandboken under rubriken För Professionen i menyn som finns upptill på webbsidan. Nina Knutsson verksamhetsutvecklare Jag vill gärna ha Barnavård s vett per e-post i fortsättningen. Min e-postadress är.. Namn.... Arbetsadress. Telefonnummer Samtliga uppgifter är obligatoriska. Insändes till Birgitta Hermansson, Centrala Barnhälsovården, Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Fax: E-post: Telefon:

14 13 Centrala Barnhälsovårdens hemsida Vår hemsida är nu klar och publicerad, men vi håller på med lite finjusteringar. Ni finner den på Intranätet under Primärvården FyrBoDal, Verksamheter och Centrala Barnhälsovården. Vi håller dessutom på och läggar upp ett prenumerantregister för nätet. Detta är inte klart ännu, men några av er har fått detta nummer både via nätet och på papper. Gör till en vana att gå in och titta på hemsidan med jämna mellanrum, då det är här ni kommer att finna bl a blanketter och aktuellt kalendarium. Inbjudningar till aktuella studiedagar ligger där sedan lång tid tillbaka. Tidigare nr - fr o m nr 1, finner ni under rubriken Barnavård s vett i spalten till vänster. Har ni åsikter om hemsidan eller önskemål om vad ni tycker skall finnas där är ni välkomna att höra av er till Birgitta Hermansson teamassistent Medarbetare i Barnavård s vett? Liksom tidigare erbjuder vi dig som varit på utbildning, konferens eller på annat sätt har något som kan vara av värde att delge kollegor, möjlighet att utnyttja detta forum. Du når personal på BVC, VC, barnmottagningar och många andra. Hör av Dig till Birgitta Hermansson, tfn , fax eller e-post Prenumeranter Du som prenumererar på Barnavård s vett, om du byter namn, adress, inte längre vill ha skriften eller har något annat av betydelse för distributionen, meddela detta till Birgitta Hermansson, tfn , fax eller per e-post Vi vill ha distributionslistan så aktuell som möjligt. Birgitta Hermansson teamassistent Manusstopp 26 september för nästa nummer av Barnavård s vett

15 14 Livsmedel för särskilda näringsändamål - Särnär Barn och Vuxna Från och med 1 april 2008 gäller nya regler för förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål för alla som är skrivna i Västra Götalandsregionen. Förr hette detta Livsmedelsanvisning när det gällde barn under 16 år, och Särnär till alla över 16 år. I dag heter allt Särnär. Särnär Barn kan förskrivas av barnspecialistläkare eller allmänläkare om läkaren innehar tjänst vid BVC (LVFS 1997:13). Egenavgiften för barn under 16 år är enligt lag som förut 120 kr för 90 dagar. Egenavgiften faktureras från regionen i efterhand. Reglerna gäller inom hela Västra Götalandsregionen och innebär ett nytt beställningssystem (Webbnäring elektroniskt beställningssystem för nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör) och distribution via Postens Sjukvårdslogistik AB till utlämningsställe eller direkt till hemmet. För att kunna beställa produkter krävs en behörighet och ett login. Turid Osland Johansson Dietist Barn- och ungdomskliniken, NÄL BVC-adresser i Stockholm Att hitta rätt adress och telefonnummer till BVC i Stockholm kan vara svårt, men det finns ett enkelt sätt om du har gatuadress och känner till i vilken stadsdel den hör hemma. Gå in på BHV-enhetens i Stockholms läns landsting hemsida och klicka på adresser. Där väljer du först stadsdel och därefter gatuadress och så får du upp adress och telefon till den BVC som adressen tillhör. Superenkelt. På samma hemsida finner du också adresser till samtliga BHV-enheter inklusive BVC i landet. På vår hemsida kommer vi inom kort att ha en länk till BHV-enheten i Stockholms läns landsting. Birgitta Hermansson teamassistent

16 15 KOMJÖLKSALLERGITRÄFFAR Hösten 2008 Du som förälder eller annan anhörig (far- eller morförälder, dagmamma, förskolepersonal) är välkommen till en träff där vi pratar om mat för barn med komjölksallergi. Lokal: Barnmottagningen, NÄL, Trollhättan Alternativa tider: Onsdag 27 augusti, Onsdag 24 september, Onsdag 22 oktober, Onsdag 19 november, Onsdag 17 december Samma program alla dagar Klockan: Ur innehållet: Hur läser vi ingrediensförteckningen? Vad finns det för komjölksersättningar och hur kan de användas? Exempel på andra mjölkfria produkter. Behövs extra kalk? Ingen tidbokning behövs, anmäl er på barnmottagningen senast kl aktuell dag. Kom gärna utan barn. Observera att träffen är för anhöriga till komjölksallergiska/överkänsliga barn. Multiallergiska barn träffar efter remiss dietist vid enskilt besök. Välkomna! Anneli Helmrich Dietist Turid Osland Johansson Dietist

17 Semester och ledighet under sommaren 2008 för Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Vid behov av kontakt, vänd dig till den av oss som är i tjänst. Namn Telefonnummer V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35 Eva Fagerlund, BHV-överläkare X X X X X X Per Möllborg, BHV-överläkare (X) X X X X Nina.knutsson, vårdutvecklare X X X X X Anna-Bodil Bengtsson, socionom X X X X X Anna Magouli, dietist X X X X X Mona Bryggman, psykolog aug börjar Mona sitt arbete på BHV Birgitta Hermansson, teamassistent fax X X X X ( X ) = del av vecka

18

19

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 26 årgången Nr 3, Oktober 2006 Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 27 årgången Nr 2, Juni 2007 Innehållsförteckning: Utgivare av Barnavård

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Barnavård s vett 1. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23

Barnavård s vett 1. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Barnavård s vett 1. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 28 årgången Nr 1, Januari 2008 Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

Råd om mat till dig som ammar

Råd om mat till dig som ammar Råd om mat till dig som ammar LIVSMEDELS VERKET Det är få saker som förändrar livet så mycket som att bli förälder. Många rutiner vänds upp och ner när du får ett litet barn att ta hänsyn till, och dina

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun 2015-04-13 Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Livsmedelsverkets undersökning

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 27 årgången Nr 1, mars 2007 Kattmånad Innehållsförteckning: Studiedagar

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist Bra mat för barn 0-5 år Utbildning för personal i barnhälsovården Åsa Brugård Konde Nutritionist Dagens föreläsning Kort om hur vi har tagit fram råden Amning och modersmjölksersättning D-droppar Smakprover

Läs mer

Aktuella kostrekommendationer för barn

Aktuella kostrekommendationer för barn Aktuella kostrekommendationer för barn Leg. Dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2007-05-23 Vad baseras kostrekommendationerna på? NNR = Nordiska Näringsrekommendationer 2004 SNR = Svenska Näringsrekommendationer

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Barnavård s vett. 35:e årgången Nr 1, 2015 April

Barnavård s vett. 35:e årgången Nr 1, 2015 April Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 8 Uddevalla. Tfn: 1-441 64 8 35:e årgången Nr 1, 215 April Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna.

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. Innehållsförteckning 1. Målsättning...2 2. Barnavårdscentral (BVC)...2

Läs mer

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam a

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam a Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 32:a årgången Nr 3, 2012 Oktober Innehållsförteckning:

Läs mer

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Bilaga 14TEK5-1 SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Verktyget Bilaga 14TEK5-1 Bilaga 14TEK5-1 Verktyget Hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Hälsobesök vid 18 månader på BVC Göteborg

Hälsobesök vid 18 månader på BVC Göteborg Hälsobesök vid 18 månader på BVC Göteborg Målsättning med hälsobesöket vid 18 månader Bedöma om barnets utveckling är åldersadekvat Uppmärksamma varningstecken på avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling

Läs mer

En riktig må bra-kasse!

En riktig må bra-kasse! En riktig må bra-kasse! Den här veckan handlar kassens innehåll om god mat och goda råd du mår bra av. Jag som fyllt kassen och skapat recepten heter Lena Camarch Rydberg och är dietist på Axfood. Ofta

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 08.45 Vad har hänt sedan sist? 10.00 Presentation av data från Hälsoformulär och Barnens hälsa i fokus Eva Eurenius, FoUU-staben

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et! Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 31:a årgången Nr 3, 2011 Oktober Innehållsförteckning:

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 29 årgången Nr 2, 2009 Juni Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

Talscreening på barnavårdscentralen av 2,5 år gamla barn

Talscreening på barnavårdscentralen av 2,5 år gamla barn Talscreening på barnavårdscentralen av 2,5 år gamla barn Metodblad för 2½ års screening BVC-sjuksköterskan utför screeningen. 451 80 Uddevalla 1 Inbjudan skickas per brev eller via telefon. Kallas två

Läs mer

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Carina Eliason, utvecklingsledare

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Bra mellanmål för ditt barn! Tips och recept på smarta och roliga mellanmål

Bra mellanmål för ditt barn! Tips och recept på smarta och roliga mellanmål Bra mellanmål för ditt barn! Tips och recept på smarta och roliga mellanmål På eftermiddagen behöver de flesta barn ett mer rejält mellanmål. Servera mellanmålet ett par timmar innan huvudmåltiden. Blir

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson HÄLSOSAMMA MATVANOR Leg Dietist Ebba Carlsson 2013 Beskrivning av samtalskorten Dessa kort är framtagna för att fungera som ett verktyg vid ett motiverande samtal om hälsosamma matvanor. Inom MI-metodiken

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån Broschyrer/blanketter Beställs ifrån 2015 02 15 ALLMÄNT BARN Att leva med barn Marknadsplatsen 104267745 En personlig Hälsojournal Jönköping Ditt barns hälsobok svenska Marknadsplatsen 102721792 Ditt barns

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

Nyhetsbrev. Centrala Barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän April 2013. Amning EPDS

Nyhetsbrev. Centrala Barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän April 2013. Amning EPDS Centrala Barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän April 2013 Amning Nya dokument på CBHV:s hemsida under riktlinjer amning. Reviderade Riktlinjer angående amning för att skydda, främja och stödja amning

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Minnesanteckningar Verksamhetsråd 2014-09-22

Minnesanteckningar Verksamhetsråd 2014-09-22 1 (5) Minnesanteckningar Verksamhetsråd 2014-09-22 Närvarande: Robert Dahlqvist, rektor Maria Åberg, biträdande rektor Hanne Persson, trygghetssamordnare Ulf Sandberg, IKT-pedagog Karina Frid, lärare Susanne

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik för Fyrbodals kommuner och Lilla Edet Därför behövs utbildningar... De senaste åren har

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Amning/rådgivning på BVC

Amning/rådgivning på BVC Amning/rådgivning på BVC Verksamhetsutvecklare BVCs styrdokument och basprogram Amningssamtalet på BVC Amning rökning, alkohol Amningsstatistik Avsluta amningsperioden Styrdokument BVC Artikel 2 Alla barn

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Viktförlust Nedsatt lungfunktion Minskad fysisk aktivitet Förlust av fettmassa Förlust av andningsmuskulatur Förlust av annan

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 26 årgången Nr 1, April 2006 Innehållsförteckning: Studiedagar och informationsmöten

Läs mer

Landstinget Västmanland dec 2013 Länshandboken Barnhälsovården

Landstinget Västmanland dec 2013 Länshandboken Barnhälsovården TANDVÅRD För allmän utförlig information hänvisar vi till Rikshandboken. Samarbetet - Folktandvården består av tandinformation i grupp och att BVC-personal kan remittera eller hänvisa barn som behöver

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år

SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år Hälsobesök vid 2 ½ års ålder följer riktlinjerna i barnhälsovårdens Rikshandbok. Besöket omfattar både den fysiska, psykosociala och språkliga utvecklingen.

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Handledning till OH-bilder - Mat för spädbarn

Handledning till OH-bilder - Mat för spädbarn Handledning till OH-bilder - Mat för spädbarn HANDLEDNING TILL OH-BILDER - MAT FÖR SPÄDBARN Bild nr 1 Materialet är gjort av dietisterna, hälsocentralerna Luleå/ Boden, länsdietistenheten. Källa: Livsmedelsverket

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA. Kostservice 2014-12-01

1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA. Kostservice 2014-12-01 1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA Kostservice 2014-12-01 2(12) Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, en källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor har också

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA NÄRING MÅLTIDEN Måltider ska vara näringsriktig sammansatt kost av god kvalitet utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna. En rullande

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Styrdokument för Barnhälsovård i Jämtlands län. Version: 3 Ansvarig: Per Hedman, barnhälsovårdsöverläkare Jämtlands län

Styrdokument för Barnhälsovård i Jämtlands län. Version: 3 Ansvarig: Per Hedman, barnhälsovårdsöverläkare Jämtlands län 1 Styrdokument för Barnhälsovård i Jämtlands län Version: 3 Ansvarig: Per Hedman, barnhälsovårdsöverläkare Jämtlands län 2013 03 25 2 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring...

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) M. 3.3 RIKTLINJER FÖR KOST INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA Inledning Maten som serveras ska vara god, säker och näringsriktig. Måltiderna ska vara trivsamma och ge barnen en positiv upplevelse.

Läs mer

2015-01-01. Riktlinjer för kost inom förskola och skola

2015-01-01. Riktlinjer för kost inom förskola och skola 2015-01-01 Riktlinjer för kost inom förskola och skola 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Ansvarsfördelning 3 Mat och hälsa 3 Val av livsmedel 4 Specialkost 6 Måltidsmiljö och bemötande 6 Miljöaspekter

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer