Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Tfn:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23"

Transkript

1 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Tfn: årgången Nr 2, 2008 Juni Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet sid 1 Studiedagar och informationsmöten sid 2 Ny BHV-psykolog till teamet sid 3 Fråga från studiedagen om neuropsykiatriska sid 3 svvikelser hos barn Fluor i driksvatten sid 4 Vaccinnytt sid 5 Barn i bil 2007 sid 6 Påminnelse Barnvacciner i Norra Älvsborg sid 7 Förtydligande om blanketter på BHVs hemsida sid 7 Nya rekommendationer gällande mat för små barn sid 8 Lästips sid 9 Lästips till föräldrar sid 10 Lästips artiklar sid 11 Informationsmaterial om alkohol och föräldraskap sid 12 Ny film om förebyggande av barnolycksfall sid 12 Growing people har fått ny layout sid 12 Barnavård s vett per e-post sid 12 BHVs hemsida sid 13 Efterlysning Medarbetare i Barnavård s vett sid 13 Prenumeranter sid 13 Livsmedel för särskilda ändamål sid 14 BVC-adresser i Stockholm sid 14 Komjölksallergiträffar sid 15 Semester och ledighet för BHV-teamet sid 16 En riktigt skön sommar önskar Centrala Barnhälsovårdsteamet!

2 1 Utgivare av Barnavård s vett: Centrala Barnhälsovården, Primärvården FyrBoDal Den del av Centrala Barnhälsovårdsteamet som haft lokaler på NÄL i Trollhättan har nu flyttat till Uddevalla sjukhus och härmed är teamet fr o m augusti 2007 samlat på samma adress. Centrala Barnhälsovården Uddevalla sjukhus Uddevalla Samtliga medarbetare kan nås genom teamassistenten. Per Möllborg verksamhetschef samt mobil barnhälsovårdsöverläkare Eva Fagerlund * barnhälsovårdsöverläkare Anna-Bodil Bengtsson * socionom Nina Knutsson vårdutvecklare Anna Magouli dietist Psykolog se sidan Birgitta Hermansson * teamassistent * OBS! Nya telefon- och faxnummer. FAX *

3 2 Studiedagar och informationsmöten för personal inom Barnhälsovården FyrBoDal, våren hösten 2008 Här annonseras endast aktiviteter där Centrala Barnhälsovården är arrangör eller medverkar. Nedanstående är under planering, varför ändring kan komma att ske. Inbjudan sänds ut efter hand per e-post. Sök även på Centrala Barnhälsovårdens hemsida på intranätet. Datum Ämne Målgrupp Arrangör/Föreläsare 7 maj Allergi, astma, eksem hos Läkare, sköterskor m fl Centrala Barnhälsovårdsteamet Udddevalla små barn med arbete på BVC /Per Möllborg, BHV-överläk. alt. 15 maj NÄL 8 maj Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovårdsteamet BVC i Munkedal/Orust 14 maj Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovårdsteamet privata BVC i Trollhättan 27 maj Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovårdsteamet BVC Vänersborg, Vargön Brålanda 28 maj Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovårdsteamet offentligt drivna BVC i Trollhättan/Lilla Edet Ht 2008 EPDS uppsamlingheat Ny personal på BVC Centrala Barnhälsosvården och i Dalsland, Göta-Älvdalen MBHV-psykologverksamheten 1-3 oktober Grundkurs Barnhälsovård Läkare, sjuksköterskor m fl BHV-teamen i Västra Götaland internat nya i sitt arbete på BVC 5-7 november Barnhälsovård och Läkare, sjuksköterskor m fl BHV-teamen i Västra Götaland internat Socialpediatrik med arbete på BVC 6 november Genusperspektivet Personal med arbete på CentralaMödrahälsovården och MVC, BVC o Barnmottagn Centrala Barnhälsovården Ägget NÄL Obs tiden! 3 december Barnnutrition - Nya Personal med arbete på BVC, Centrala Barnhälsovården Uddevalla riktlinjer Barnklinik o andra intresserade alt. 11 december NÄL Datum Lokal BHV-träff på BVC Personal med arbete på BVC Centrala Barnhälsovården meddelas i FyrBoDal senare

4 3 Vi välkomnar ny BHV-psykolog till BHV-teamet! Det är med glädje som vi kan meddela att psykolog Mona Bryggman börjar hos oss vecka 32. Efter att Inger Nyberg som innehade tjänsten tidigare flyttat till Göteborg och arbetar där, har tjänsten varit vakant tills vi hittat lämplig efterträdare. Mona har arbetat flera år som lokal MHV/BHV-psykolog inom Uddevalla och kommer att fortsätta att göra detta på halvtid framöver. Den andra halvtiden kommer hon att ägna åt centralt arbete med barnhälsovårdsfrågor och hon kommer att starta upp sitt arbete i början av augusti med första arbetsdag 6 augusti. Hennes arbetstider kommer att vara företrädesvis onsdagar och torsdagar hos oss och hon kan nås på telefon Vi känner oss väldigt nöjda med att kunna knyta Mona till vår verksamhet och ser som en extra fördel att hon också jobbar kliniskt som lokal psykolog den andra delen. I nästa nummer av Barnavård s vett kommer Mona att få möjlighet att presentera sig själv. Per Möllborg verksamhetschef BHV-överläkare Från Studiedagen om utvecklingsneurologiska avvikelser hos barn En fråga som kom upp på studiedagen var om man kan förbättra koncentrationen för barnen med koncentrationsstörningar genom tillskott av omega-3 och/eller omega-6 fettsyror. Det fanns väl inget säkert svar på detta, men Anne-Berit Ekström menade, att några kontraindikationer inte fanns. Föräldrar som ville pröva kunde göra så. Det tillskott hon nämnde var eye q TM som kan köpas i hälsokostaffärer. Enligt några studier ska det kunna förbättra koncentrationen vid uppmärksamhetsstörningar. Detta är dock inget vi ska gå ut och rekommendera, däremot om föräldrar frågar kan det vara bra att känna till. På samma studiedag sades också, att när vi på BVC noterar språkavvikelser som leder till logopedremiss ska vi samtidigt skicka remiss till BVC-psykolog. Detta har vi nu fått till oss från såväl logopeder som barnneurologer, det spar tid för familjen och en bredare utredning kan snabbare komma till stånd. Eva Fagerlund barnhälsovårdsöverläkare

5 4 Barnhälsovården och Folktandvården har under lång tid samverkat för att analysera fluorhalten i privata dricksvattenbrunnar. Inom FyrBoDal utförs arbetet genom att Barnhälsovården skriver en remiss som sedan skickas till Tandhälsovården i Alingsås där vattnet analyseras. Folktandvården i Västra Götaland kommer under hösten att införa ett nytt populationsinriktat preventionsprogram för samtliga barn och ungdomar i hela regionen. Programmet kallas FRAMM = Fluor, Råd, Arena, Motivation och Mat. Inom ramen för detta program kommer även fluoranalyserna att samordnas och utföras på avd. för Cariologi i Göteborg. Eftersom ni inom Barnhälsovården möter det nyfödda barnet först behöver vi er hjälp även i fortsättningen med denna analys. Inom kort kommer ni att kontaktas av närmaste folktandvårdsklinik som kommer att förse er med material och mer information för att analysen ska ske så smidigt som möjligt. Under en övergångsperiod kommer vi dock att kunna använda båda arbetssätten. Kontakta undertecknad om det finns frågor! Faktaruta om fluor i dricksvatten: Fluor är det viktigaste redskapet i kariespreventionen och tack vare frekvent användning av fluor har barnens tänder förbättrats de senaste 30 åren. Likväl som fluortillförsel rekommenderas allmänt är det viktigt att tandvården genom samverkan med Barnhälsovården medverkar till att förhindra skador på tänderna på grund av för hög halt av fluor i dricksvatten. Dessa skador kan endast uppkomma om för hög halt av fluoriderat vatten svalts under den tid de permanenta tänderna mineraliseras, vilket är från födelsen upp till och med sex års ålder. På många orter inom Västra Götaland förekommer privata vattentäkter. En fluoridundersökning i dessa brunnar bör göras om det finns barn under sex år i familjen. Christina Larsson FRAMM-samordnare i FyrBoDal Tandhälsovården Alingsås Tel

6 5 Vaccinnytt Igår (13 maj) kom det glädjande beskedet att Socialstyrelsen beslutat införa pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet från och med årsskiftet 2008/2009. Ur deras pressrelease kan följande hämtas: Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lindrigare infektioner som öronoch bihåleinflammation, men de orsakar också mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det finns risk för komplikationer, t ex hörselskada eller olika former av hjärnskada. Vaccinet ger skydd mot sju av de pneumokocktyper som är vanligast bland små barn, vilket motsvarar ett skydd på c:a 80 procent. Pneumokockvaccination kommer att ske på barnavårdscentralen samtidigt med övriga vaccinationer under det första levnadsåret, det vill säga 3, 5 och 12 månaders ålder. Hur finansieringen skall lösas vet jag för närvarande inte, det får vi återkomma till. Sannolikt blir det så att vi kan börja vaccinera barn födda från och att de vid ordinarie besök vid 3 månaders ålder får två sprutor, en i vardera lår. Pneumokockvaccin får inte blandas i samma spruta som något annat vaccin. Kostnadsfri catch-up-vaccination kommer inte att ske. Införandet av ett nytt vaccin i det allmänna programmet innebär dock att intresset ökar, föräldrar vill kanske ha samma vaccin till äldre syskon. Redan nu är också intresset och efterfrågan stor på vissa BVC för detta vaccin. Som tidigare gäller, att föräldrar som önskar pneumokockvaccin (Prevenar) ska kunna få det via sin vårdcentral på recept, sedan blir det Ni på BVC som får ge det på läkarens ordination. Dosering: barn < 6 månader tre doser med intervall 0, 2 och 6 månader - 4:e dos behövs ej (alltså skall FASS-texten inte följas). Eva Fagerlund Barnhälsovårdsöverläkare 7-11 månader två doser med minsta intervall 1 månad (jag förordar 2 månaders intervall) och en 3:e dos 6 månader senare. > 12 månader två doser med minst 2 månaders intervall. > 2 år kan få Pneumo 23, en dos som engångsdos.

7 6 Vänersborg Barn i bil 2007 Utvecklingen av bilbarnstolar har ökat snabbt på kort tid. Den fria marknaden inom EU samt handeln över Internet innebär att bilbarnstolar med dålig säkerhet för barnet, strömmat in i Sverige och försvårat för föräldrarna att välja rätt utrustning. Många föräldrar saknar tilltro till barnfackhandeln. Vid flertalet tillfällen är vi ute på vägarna och ser då att alldeles för många barn färdas i fel monterade bilbarnstolar, framåtvända vid för låg ålder eller helt utan egen utrustning. Barn skall enligt lag sitta i särskild skyddsutrustning i bil när de är under 135 cm. Genomförande/resultat Babyskydd (barn i åldern 0- ca 9 månader) På MVC erbjuds föräldrarna att hyra ett AKTA babyskydd för 400 kr för 9 månader. Babyskydden hyrs ut via personalbutiken på NÄL (Norra Älvsborgs Lasarett). I år har vi hyrt ut babyskydd. Bilbarnstol (9 mån. till 4-5 år) samt bältesstol (4-5 år till år) Vi skickar vi ett brev till föräldrar som hyr babyskydd, där informerar vi om att de kommer att inbjudas till informationsträff (barn i bil) av sin BVC-sköterska, i brevet står också faran med krockkudde samt vikten av att barn bör åka bakåtvänt till 4-5 års ålder. När barnet är i åldern 3-9 mån ska alla föräldrar få en inbjudan till en informationsträff av sin BVC-sköterska. Tillsammans med BVC-sköterskan bestämmer vi tid och plats för informationsträff. Inbjudningar och anslag trycker NTF FyrBoDal upp och skickar till BVC-sköterskorna, som förmedlar inbjudan till föräldrarna samt sätter upp anslaget på BVC. I mån av tid deltar BVCsköterskorna. Informationsträffarna hålls på nästan samtliga BVC i vårt område (ibland på öppna förskolor/babycafé). Träffarna hålls två gånger/år (vår och höst), totalt cirka 60 träffar. Informationen riktar sig främst till föräldrar som har barn i åldern 3-9 månader, då är det dags att byta babyskyddet mot en bakåtvänd bilbarnstol. På informationsträffarna pratar vi om reflexer, cykelhjälmar, cykelsitsar och bilbarnstolar. Det dyker givetvis upp annat som rör trafiksäkerhet och då tar vi det också. Informationen tar 1-1 ½ timma. Föräldrarna erbjuds att komma till oss om de vill ha hjälp eller känner sig osäkra. Antalet föräldrar som kommer till träffarna varierar mellan /år. I år har vi träffat 403 föräldrar och 19 BVC-sköterskor vid 58 informationstillfällen. I år har vi även utbildat alla trafikpoliser i Fyrbodals område i barnsäkerhet i bil. Uthyrning av babyskydd sker under hela året. BVC-besök: februari - juni och september - december. Kristina Jansson, NTF FyrBoDal

8 7 Påminnelse Angående barnvacciner i Norra Älvsborg Tidigare har kostnaden för de vacciner som använts på BVC gått på Smittskyddsenheten i Västra Götaland. Från 1 januari 2008 är kostnaderna fördelade på respektive BVC och skall således falla på vårdcentralerna. Detta innebär att den gamla faxrekvisitionen med kundnummer som är kopplat till Smittskyddsenheten inte längre går att använda. Om Ni fortsättningsvis beställer vaccin på den gamla rekvisitionsblanketten så måste Ni ändra kundnumret till det som är kopplat till Er vårdcentral. Uddevalla Eva Fagerlund barnhälsovårdsöverläkare Primärvården FyrBoDal Förtydligande om blanketter på Centrala Barnhälsovårdens hemsida Under rubriken BHV-basprogram ligger manualer och i dessa ingår blanketter för talscreening vid 2 ½ års ålder, uppföljning av talscreening vid 3 års ålder samt avslutande 5 ½-årskontroll på BVC. Observera att den blankett som ligger i manualen inte skall användas för utskrift till patient. Om man använder denna vid kallelse till BVC och brevet inte når fram till patienten går brevet i retur för central postöppning. Därefter går det till oss på Centrala Barnhälsovården eftersom det är vi som står som utgivare av manualen. P g a den tid detta tar blir följden att patienten uteblir från besöket då kallelsen inte nått fram. På raden under manualen ligger den blankett som skall användas och det är viktigt att varje BVC/VC skriver ut blanketten på eget brevpapper så det klart och tydligt framgår vilken BVC/VC det är som kallar och att eventuella returer går direkt till BVC utan omväg över oss på Centrala Barnhälsovården. Vi är tacksamma om Ni informerar dem hos er som sköter kallelserna, om detta. Birgitta Hermansson teamassistent

9 8 Nya rekommendationer gällande mat för små barn Livsmedelverket har nyligen sett över sina rekommendationer vad gäller små barns mat. För barn över två år gäller i princip samma kostråd som för vuxna: Ät mycket frukt och grönt. Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen. Ät bröd till varje måltid, gärna fullkornsbröd. Små barn behöver inte lika mycket fibrer som vuxna. Därför kan det vara bättre att ge mindre fiberrikt bröd till dem. Det är främst med anledning av den förbättrade fettkvaliteten som nyckelhålsmärkta livsmedel rekommenderas, inte för att sänka fett/energiintaget. Precis som vuxna äter barn för mycket mättat fett. Mjölk, ost och charkvaror, men även bakverk och choklad, är de största källorna till mättat fett. Magra barn kan behöva mer mat, inte mer mättat fett. Rådet gällande intag av fisk har höjts till tre ggr i veckan. Ett tips i detta sammanhanget är att använda makrill i tomatsås på smörgåsen. Man kan också göra en tonfiskröra, att ha som pålägg för att smyga in lite extra fet fisk då och då. Nya rekommendationer gällande fetthalt i mjölk Barn behöver ungefär en halv liter lättmjölk eller andra magra mjölkprodukter om dagen. Livsmedelsverket rekommenderar lättmjölk, lättfil och lättyoghurt till över två år. För att inte problem ska uppstå på förskolan, med två sorters mjölk har man beslutat att det går att servera lättmjölk även till de minsta barnen. Det kan dessutom vara bra att barnen vänjer sig tidigt vid att tycka om lättmjölk. Det är då extra viktigt att de minsta barnen får extra fett tillsatt i maten, ca 1 tsk per portion. Detta är viktigt att påminna förskolepersonalen om. Rapsolja är ett utmärkt val eftersom fettsammansättningen är mycket bra. Dessutom saknar den smak och är därför enkel att plocka bort när barnet blir äldre. Lättprodukter innehåller mindre fett men lika mycket av andra näringsämnen som fetare produkter. Berikad lättmjölk innehåller dessutom mer D-vitamin än standardmjölk.

10 9 För att barnen inte ska behöva ha olika mjölksorter hemma och i förskolan kommer Livsmedelsverket också att ändra i sin föräldrabroschyr gällande små barns mat och där föreslå att barnen dricker lättmjölk även hemma. Livsmedelsverket rekommenderar 70% fetthalt varav högst en tredjedel bör innehålla mättat fett, gällande smörgåsmargarinet på förskolan. Efter telefonsamtal med Åsa Brugård Konde på Livsmedelsverket, gällande de nya rekommendationerna har framkommit att det också går bra att använda lättmargarin med 40% fett till barn. Då kan man tänka sig att tillsätta lite extra fett i maten t ex i form av en oljedressing på salladen. Man kan också helt enkelt låta barnen bre på själva, det brukar ju bli ett något tjockare lager då Hoppas att ni blivit något klokare av denna förklaring. Gå gärna in på Livsmedelsverkets hemsida och läs själva. Det kommer troligtvis dröja ett tag innan pappersbroschyrerna ändras, men rekommendationerna har redan börjat gälla. Det är bra om ni informerar föräldrarna redan nu, så kan vi förhoppningsvis undvika att det uppstår några missförstånd mellan föräldrar och förskola. Anna Magouli dietist Lästips En sked för morbror Fred I En sked för morbror Fred berättas historien om hur det är att växa upp som lillasyster till en autistisk och utvecklingsstörd bror. Det handlar om när det onormala blir normalt, kärlek och hat, skam och skuld och känslan av att vara annorlunda. Men också om vägen vidare Jenny Jejlid, som har skrivit boken om sin bror, låter också andra syskon berätta om sina tankar och känslor kring syskonskapet. I förordet skriver hon: Så Till Den Det Må Beröra; förälder, syskon, släkting, vän, lärare, pedagog, personlig assistent och övrig intresserad; använd boken på det sätt som känns bäst för Dig och se den som några bilder av verkligheten bland många andra Boken finns utgiven på förlaget Ord och tanke och den gav mig mycket att fundera över. Finns att låna på NU-biblioteket Anna-Bodil Bengtsson socionom

11 10 Litteraturtips till föräldrar Reviderad upplaga av Leva med Barn Den första upplagan kom 1983 men sedan dess har mycket hänt och den nya upplagan är helt omarbetad. Ny kunskap vad gäller omvårdnad av barn Ny kunskap om barns närmiljö Fördjupning av aktuell diskussion om att vara med barn Nya intervjuer som ger bild av hur det är att vara förälder idag Ny barnlitteratur, både för och om barn. Den nya upplagan har reviderats av barnläkaren Lars Gustavsson tillsammans med BHV-överläkaren Marie Köhler. Utges av Gothia Förlag. Nina Knutsson vårdutvecklare ABC-droppar foldrar för föräldrar om barns tal- och språkutveckling. Författare logoped Monica Westerlund och barnbibliotekskonsulent Birgitta Ahlén. Foldrarna finns i fem varianter som ABC-droppar för nyfödda, för barn mellan 9 och 18 månader, mellan 2 ½ och 3 år, mellan 4 och 5 år samt för 5- och 6-åringar. Avsikten är att stimulera barnen att tillägna sig språket och varje folder är anpassad till förväntad språklig nivå. Foldrarna säljs i buntar om 100 ex och kostar 175 kr exkl moms och beställs från Bibliotekstjänst alt online Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! - foldrar för föräldrar om barns tal- och språkutveckling. Dessa foldrar finns i tre varianter Böcker för barn 2-4 år, Böcker för barn upp till 2 år och Böcker OM barn för vuxna. Foldrarna är utarbetade och utgivna av Regionbibliotek Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens barnbibliotekarier maj 2005 och är nu under uppdatering. Tills detta är klart är det att fritt ladda ner urspungsvarianten på aspx

12 Lästips artiklar 11 Barnbladet Nr Teman: Etik Vård av barn med hjärtsjukdom Nr Teman: Hud/sårvård & Pappor Nr Teman: Kosttillägg & Feber Vi föräldrar Nr sid 24 Lilla tvillingskolan sid 32 Föräldracoaching med Jesper Juul sid 46 Därför vill din bebis äta så ofta Nr sid 65 Så utvecklas barnets språk Råd och Rön Nr 1 januari 2008 sid 28 Lek på nätet kan bli dyr affär Nr 2 februari 2008 sid 18 CE-märket ingen garanti för säkerhet Läkartidningen Nr 1-2 januari 2008 sid 25 Högre IQ hos ammade barn Nr 3 januari 2008 sid Språkscreening av 2½ - 3-åringar identifierar även andra problem Nr 9 februari 2008 sid 660 Ny pusselbit i mekanismen bakom plötslig spädbarnsdöd Nr 10 mars 2008 sid Långvarig smärta hos barn och ungdomar bör behandlas sid Få smärtmottagningar för barn Nr 14 april 2008 sid Är barn fortfarande osynliga vid familjevåld? sid Den absoluta anmälningsplikten måste kunna tokas mindre bokstavligt Nr 19 maj 2008 sid Kreativt nytänkande behövs i arbetet med beteendestörning hos barn

13 12 Informationsmaterial om alkohol och föräldraskap Det har kommit nytt informationsmaterial från Statens Folkhälsoinstitut/Riskbruksprojektet om alkohol och föräldraskap. Förhoppningen är att detta material skall underlätta det alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården. Materialet består av en DVD-film Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Filmen tar ca 40 sekunder att visa. Materialet är mycket lämpligt som underlag för diskussion i föräldragrupp. Till materialet hör förutom filmen även Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovård som tar upp samtalet omkring alkohol med föräldrar. Dessutom ingår två olika broschyrer, en till nyblivna föräldrar och en till föräldrar med barn över ett år. Paketet som kostnadsfritt kan beställas från Statens Folkhälsoinstitut innehåller en film, fem handledningsfoldrar och 2 X 200 broschyrer. Beställes på Ny film om förebyggande av barnolycksfall BHV-samordnare Johanna Tell i Blekinge har tillsammans med Räddningsverket arbetat fram en ny film om förebyggande av barnolycksfall. Filmen är sju minuter lång och lämplig att använda i föräldragrupper och som diskussionsunderlag inom barnomsorg eller andra verksamheter som möter barnfamiljer. Filmen kostar 230 kr och kan beställas från Studio III AB, Ronneby, Tfn , , Fax , E-post: Growing people har fått ny layout Nu hittar du Rikshandboken under rubriken För Professionen i menyn som finns upptill på webbsidan. Nina Knutsson verksamhetsutvecklare Jag vill gärna ha Barnavård s vett per e-post i fortsättningen. Min e-postadress är.. Namn.... Arbetsadress. Telefonnummer Samtliga uppgifter är obligatoriska. Insändes till Birgitta Hermansson, Centrala Barnhälsovården, Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Fax: E-post: Telefon:

14 13 Centrala Barnhälsovårdens hemsida Vår hemsida är nu klar och publicerad, men vi håller på med lite finjusteringar. Ni finner den på Intranätet under Primärvården FyrBoDal, Verksamheter och Centrala Barnhälsovården. Vi håller dessutom på och läggar upp ett prenumerantregister för nätet. Detta är inte klart ännu, men några av er har fått detta nummer både via nätet och på papper. Gör till en vana att gå in och titta på hemsidan med jämna mellanrum, då det är här ni kommer att finna bl a blanketter och aktuellt kalendarium. Inbjudningar till aktuella studiedagar ligger där sedan lång tid tillbaka. Tidigare nr - fr o m nr 1, finner ni under rubriken Barnavård s vett i spalten till vänster. Har ni åsikter om hemsidan eller önskemål om vad ni tycker skall finnas där är ni välkomna att höra av er till Birgitta Hermansson teamassistent Medarbetare i Barnavård s vett? Liksom tidigare erbjuder vi dig som varit på utbildning, konferens eller på annat sätt har något som kan vara av värde att delge kollegor, möjlighet att utnyttja detta forum. Du når personal på BVC, VC, barnmottagningar och många andra. Hör av Dig till Birgitta Hermansson, tfn , fax eller e-post Prenumeranter Du som prenumererar på Barnavård s vett, om du byter namn, adress, inte längre vill ha skriften eller har något annat av betydelse för distributionen, meddela detta till Birgitta Hermansson, tfn , fax eller per e-post Vi vill ha distributionslistan så aktuell som möjligt. Birgitta Hermansson teamassistent Manusstopp 26 september för nästa nummer av Barnavård s vett

15 14 Livsmedel för särskilda näringsändamål - Särnär Barn och Vuxna Från och med 1 april 2008 gäller nya regler för förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål för alla som är skrivna i Västra Götalandsregionen. Förr hette detta Livsmedelsanvisning när det gällde barn under 16 år, och Särnär till alla över 16 år. I dag heter allt Särnär. Särnär Barn kan förskrivas av barnspecialistläkare eller allmänläkare om läkaren innehar tjänst vid BVC (LVFS 1997:13). Egenavgiften för barn under 16 år är enligt lag som förut 120 kr för 90 dagar. Egenavgiften faktureras från regionen i efterhand. Reglerna gäller inom hela Västra Götalandsregionen och innebär ett nytt beställningssystem (Webbnäring elektroniskt beställningssystem för nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör) och distribution via Postens Sjukvårdslogistik AB till utlämningsställe eller direkt till hemmet. För att kunna beställa produkter krävs en behörighet och ett login. Turid Osland Johansson Dietist Barn- och ungdomskliniken, NÄL BVC-adresser i Stockholm Att hitta rätt adress och telefonnummer till BVC i Stockholm kan vara svårt, men det finns ett enkelt sätt om du har gatuadress och känner till i vilken stadsdel den hör hemma. Gå in på BHV-enhetens i Stockholms läns landsting hemsida och klicka på adresser. Där väljer du först stadsdel och därefter gatuadress och så får du upp adress och telefon till den BVC som adressen tillhör. Superenkelt. På samma hemsida finner du också adresser till samtliga BHV-enheter inklusive BVC i landet. På vår hemsida kommer vi inom kort att ha en länk till BHV-enheten i Stockholms läns landsting. Birgitta Hermansson teamassistent

16 15 KOMJÖLKSALLERGITRÄFFAR Hösten 2008 Du som förälder eller annan anhörig (far- eller morförälder, dagmamma, förskolepersonal) är välkommen till en träff där vi pratar om mat för barn med komjölksallergi. Lokal: Barnmottagningen, NÄL, Trollhättan Alternativa tider: Onsdag 27 augusti, Onsdag 24 september, Onsdag 22 oktober, Onsdag 19 november, Onsdag 17 december Samma program alla dagar Klockan: Ur innehållet: Hur läser vi ingrediensförteckningen? Vad finns det för komjölksersättningar och hur kan de användas? Exempel på andra mjölkfria produkter. Behövs extra kalk? Ingen tidbokning behövs, anmäl er på barnmottagningen senast kl aktuell dag. Kom gärna utan barn. Observera att träffen är för anhöriga till komjölksallergiska/överkänsliga barn. Multiallergiska barn träffar efter remiss dietist vid enskilt besök. Välkomna! Anneli Helmrich Dietist Turid Osland Johansson Dietist

17 Semester och ledighet under sommaren 2008 för Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Vid behov av kontakt, vänd dig till den av oss som är i tjänst. Namn Telefonnummer V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35 Eva Fagerlund, BHV-överläkare X X X X X X Per Möllborg, BHV-överläkare (X) X X X X Nina.knutsson, vårdutvecklare X X X X X Anna-Bodil Bengtsson, socionom X X X X X Anna Magouli, dietist X X X X X Mona Bryggman, psykolog aug börjar Mona sitt arbete på BHV Birgitta Hermansson, teamassistent fax X X X X ( X ) = del av vecka

18

19

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 26 årgången Nr 1, April 2006 Innehållsförteckning: Studiedagar och informationsmöten

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 010-441 64 80 34:e årgången Nr 1, 2014 April Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 3, oktober 2008. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 3, oktober 2008. Innehåll BHV-Nytt Nr 3, oktober 2008 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 17 Innehåll Sid 1-2 Jämställt föräldrasamtal och vårdnadsfred - för en tryggare barndom,

Läs mer

En personlig hälsojournal för

En personlig hälsojournal för En personlig hälsojournal för Innehållsförteckning Barnavårdscentralen BVC Till nyblivna föräldrar 2 Uppgifter om BVC 3 Viktiga telefonnummer och internetsidor 4 Hälsa och utveckling Bra att veta inför

Läs mer

Föräldrastöd i grupp

Föräldrastöd i grupp Föräldrastöd i grupp Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 2 Definition av föräldrastöd enligt SOU 2008:131 Mål, syfte och grundprinciper... 3 Folkhälsomål... 3 Barnkonventionen..... 3 Manualen...

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar En tidning för och om familjevård Årgång 31 Nr 3 oktober 2013 Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 3 2013 De placerade

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 God Jul & Gott NyttÅAr! Kallelse till årsmötet sid 3 1000 Waran behandlade tar inte prov på vårdcentralen sid 4 6 Nya riktlinjer för Hjärt och Lungräddning sid 14 Aktiviteter

Läs mer

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Diarienr: RH09258 Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Pernilla Isaksson Sep 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 SYFTE... 2

Läs mer

Inför Egenvårdsveckan. Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15. Notera Alla hjärtans dag 14 februari

Inför Egenvårdsveckan. Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15. Notera Alla hjärtans dag 14 februari G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 1 2013 Årgång 15 Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15 Inför Egenvårdsveckan 2013 Läs mer på sid 18-19

Läs mer

Cystisk fibros familjevistelse

Cystisk fibros familjevistelse Dokumentation nr 443 Cystisk fibros familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER CYSTISK FIBROS Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser för familjer från hela Sverige. Till varje familjevistelse

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

&sex. eller våra barn. Amma eller inte. år med. Mama Mia. Så undviks bristningar. Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj.

&sex. eller våra barn. Amma eller inte. år med. Mama Mia. Så undviks bristningar. Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj. Nr 1-2013 frågor svar Ung &sex Så undviks bristningar 25 år med Amma eller inte det är frågan Mama Mia porträttet Dina, mina eller våra barn Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj 1 Annons Information

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 53 2011 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Maj 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7-9 sid 10 sid 11 Viktig information till er som registrerar i MHV-registret Medicinsk abort

Läs mer

Alfa-1. Temadag i Malmö. www.alfa-1.se GRILLPARTY. Årsmötesrapport. B L A D E T 2-0 7

Alfa-1. Temadag i Malmö. www.alfa-1.se GRILLPARTY. Årsmötesrapport. B L A D E T 2-0 7 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10, 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin Redaktör: Monica Malmberg info@alfa-1.se www.alfa-1.se GRILLPARTY &TRIVSELAKTIVITETER

Läs mer

Årgång 33 nr 5/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Tonåring Nutrition

Årgång 33 nr 5/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Tonåring Nutrition Årgång 33 nr 5/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Tonåring Nutrition innehåll LEDAREN... 4 TONÅRING aktiv stöttning från vuxna viktig för god självuppfattning hos unga kvinnor...6 mitt

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Barn med diabetes i skola/förskola. 70 år med diabetes. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g. Ru n e Jo h a n s s o n: Läs mer på sid 6-7

Barn med diabetes i skola/förskola. 70 år med diabetes. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g. Ru n e Jo h a n s s o n: Läs mer på sid 6-7 G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D B iabetes Nr 3 2008 l a d e t Årgång 10 Barn med diabetes i skola/förskola Läs mer på sid 6-7 Ru n e Jo h a n s s o n: 70 år med diabetes Läs mer på

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:- Fullmäktige i Uppsala Att arbeta med HBTQ-frågor Distriktssköterskor i kriminalvården Xer160_jan2014 Fräscha produkter

Läs mer

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015 Tratten Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Nummer 3 maj-juni 2015 I detta nummer: Mödrahälsovård s 03-10 Margareta Goop frågor & svar mm. s 11-13 Aktuellt s 14 Fox-texten s 15 Barn- och

Läs mer

Ställ bilen. Tävling :) bästa livsplatsen 2012. Vaccinet som räddar liv. Hur smakar Halland? och få tid till annat. ett av Sveriges viktigaste nummer

Ställ bilen. Tävling :) bästa livsplatsen 2012. Vaccinet som räddar liv. Hur smakar Halland? och få tid till annat. ett av Sveriges viktigaste nummer Tävling :) Hur smakar Halland? M A R S bästa livsplatsen 2012 Ställ bilen och få tid till annat Vaccinet som räddar liv ett av Sveriges viktigaste nummer En invånartidning till dig i Halland 6 16 hej hallänning!

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin vårdguiden nr 3 2008 för Stockholms län Motionens mirakel världens bästa medicin Äldre & frisk så håller du dig pigg längre Impotens problemet ingen talar om Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll

Läs mer