ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 212

2 2

3 INNEHÅLL AVSNITT I: INLEDNING 4 Framtiden 6 Öppenhet 8 Kvalitet 1 AVSNITT II: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTAR 12 AVSNITT III: AVSNITT IV: KOMMUNCHEFENS KOMMENTAR 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fakta om Haparanda stad 16 Vision och värdeord 17 Verksamhetsidé och målredovisning 18 Måluppfyllelse 2 Omvärldsanalys 27 Företagande i Haparanda 3 Klimat- och miljöbokslut 32 Ekonomisk översikt 34 Driftredovisning 38 Investeringsredovisning 4 Personalöversikt 42 Personalfakta 43 FINANSIELL ANALYS Fyra perspektiv 46 Ekonomichefens kommentar 52 Finansiella nyckeltal 53 Tio år i sammandrag 54 HAPARANDA STAD/ SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Resultaträkning 55 Balansräkning 56 Finansieringsanalys 57 Noter 58 VA-BOKSLUT Verksamhetsberättelse 68 Resultaträkning/Balansräkning 69 Noter 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSER AVSNITT V: Kommunstyrelsen 74 Samhällsbyggnadsnämnden 84 Barn- och ungdomsnämden 88 Socialnämnden 96 Ägandeandel i bolag, stiftelser & kommunala förbund 16 Kommunens bolag och stiftelser 17 REDOVISNINGSPRINCIPER 11 AVSNITT VI: FÖRSLAG TILL BESLUT 112 REVISIONSBERÄTTELSE 113 3

4 HaparandaTornio 4

5 HAPARANDA STAD ÅRSREDOVISNING 212 EN ÖPPEN KVALITETSKOMMUN MED STORT FOKUS PÅ MORGONDAGEN. SÅ KAN MAN BESKRIVA HAPARANDA. HÄR FINNS DEN PAPPERSFRIA VISIONEN PÅ RIKTIGT. HÄR FINNS FRAMTIDENS SKOLA OCH BARNOMSORG. HÄR FINNS ETT BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV. HÄR FINNS LIVSKVALITET. 5

6 FRAMT MED VISION 22 BLICKAR HAPARANDA STAD MOT FRAMTIDEN. DET INNEBÄR FOKUS PÅ HÅLLBAR UTVECKLING, INNOVATIVA KLIMATÅTGÄRDER OCH ETT GYNNSAMT FÖRETAGSKLIMAT. DET BETYDER ÄVEN STORA SATSNINGAR PÅ SKOLA OCH BARNOM- SORG. FÖR BARNEN ÄR VÅR FRAMTID OCH DE HAR EN STARK FRAMTIDSTRO. 6

7 IDEN

8 ÖPPEN 8

9 ÖKAD ÖPPENHET ÄR EN AVGÖRANDE FAKTOR FÖR HAPARANDA STADS MÖJLIGHETER ATT UTVECKLAS. DET TRANSPARENTA MEDBORGARKONTORET ÄR ETT FÖRSTA STEG. VI BLIR MER DIGITALA OCH KLIMAT- SMARTA. SAMTIDIGT FÖRBÄTTRAR VI SERVICEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. ÖPPENHETEN FINNS ÄVEN I DEN FANTASTISKA SKÄRGÅRDEN OCH DE ÖPPNA LANDSKAPEN SOM OMGÄRDAR STADEN. HET

10 KVALIT VI SIKTAR PÅ ATT BLI ÅRETS KVALITETSKOMMUN 213. HAPARANDA STADS E-FÖRVALTNING HÅLLER VÄRLD- SKLASS OCH VI PRÄGLAS AV VÅR PAPPERSFRIA VISION SOM SKAPAR ETT BÄTTRE KLIMAT FÖR UTVECKLING OCH TILLVÄXT. VI HAR VISAT ATT DET INTE ÄR SÅ SVÅRT ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING. OCH DET KAN HAPARANDAS MEDBORGARE DRA NYTTA AV IDAG.

11 ET

12 KOMMENTARER» På gränsen-projektet och utbyggnaden av infrastrukturen kommer att ge Haparanda förutsättningar för att växa. «12

13 Gunnel Simu KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Under 212 och inledningen av 213 har vi i Haparanda fått uppleva flera positiva saker. I augusti 212 togs det första spadtaget för HaparandaTornios gemensamma resecentrum. Det är något som förverkligar grundtanken inom EU med fri rörlighet. Haparandas unika läge och det gränslösa samarbetet med Torneå ligger till grund för denna satsning på buss- och godstrafik. När resecentrat står färdigt 214 kommer förutsättningarna för besöksnäring, näringsliv och Haparandabor att vara kraftigt förbättrade. Det känns fantastiskt bra. En fungerande infrastruktur är en av förutsättningarna för att vi ska kunna utvecklas. Därför var det med stor glädje jag kunde bevittna invigningen av Haparandabanan i januari 213. Sträckan mellan Haparanda och Boden kommer inledningsvis att trafikeras av godstrafik. Nu ligger mitt fokus på att utveckla tågtrafiken på Haparandabanan. Jag jobbar hårt för att få persontrafik på den nya sträckan. Dessutom hoppas jag på ett nytt logistikcentrum som stärker Haparandas position. Invigningen av vårt nya medborgarkontor sommaren 212 innebar en ökad transparens. Haparanda stad blev mer tillgängligt. Ett viktigt steg i att öka dialogen är vårt politiska vardagsrum. Det innebär att alla medborgare varje fredag är välkomna till medborgarkontoret för förutsättningslösa möten med våra politiker. Det har hittills varit stort intresse för dessa möten och de intressanta diskussionerna har redan gett upphov till nya idéer bland politiker och tjänstemän. Något som vi har jobbat länge med och som jag känner starkt för är På gränsen-projektet. I början av mars 213 röstade en klar majoritet av kommunfullmäktige ja till Barents Center, med skola, multiarena, hotell, bio, handel, restauranger och underhållning. Kommunens roll i projektet blir hyra av gymnasieskola och multiarena under delar av året. Efter år av förberedelser kan vi nu börja förverkliga detta spännande projekt. Det gör mig stolt som Haparandabo. Alla de projekt som nu drar igång skapar tillfällen för drivna personer att ta utvecklingen framåt. På en plats som Haparanda kommer entreprenörskapet alltid att vara viktigt och jag uppskattar alla lokala företag och driftiga Haparandabor som vill starta eget. I Haparanda prioriterar vi barnen. De ska en dag föra utvecklingen framåt. Vi har anpassat barnomsorgen med flexibla öppettider så att det fungerar bättre för föräldrar som arbetar kvällar och helger. Dessutom har vi avgiftsfri barnomsorg. Haparandas barn och familjer trivs. Dessvärre har det inte räckt för en positiv befolkningsutveckling under 212, då vi minskade med 123 invånare. Delvis kan det bero på förlorade arbetstillfällen i samband med Seskarö sågs konkurs och branden som tvingade Cape East att stänga. Totalt har 212 varit ett bra år för Haparanda. Vi är ett attraktivt besöksmål och kan se en tydlig ökning bland turister från våra grannländer och Ryssland. Med den påbörjade utvecklingen av infrastrukturen kommer Haparanda att få förutsättningar för att växa. 13

14 KOMMENTARER» Med vår e-förvaltning förverkligar vi den digitala agendan och utvecklar vår kvalitet med kunden i centrum. «14

15 Patrik Oja KOMMUNCHEF 212 har varit ett år med fortsatt utveckling av lilla e. Målet är att skapa kvalitet för våra kunder. Arbetet med att bli Årets kvalitetskommun har fortgått och ansökan skickades in under hösten. Siktet är inställt på att bli utsedd som vinnare hösten 213. Under 212 öppnade vi vårt medborgarkontor som är hjärtat i att skapa en enkel kontaktväg in i organisationen. Målet är att 8 procent av kommunens ärenden ska handläggas direkt i mötet med våra kunder. I samband med detta byggde vi om kommunhuset och samlande kommunens ledningsgrupp i en öppen flexikontorsmiljö med syftet att vara tillgängliga för alla och ha en utvecklande miljö där vi fattar kloka och kreativa beslut. Vi har tagit ännu ett steg mot den pappersfria visionen och den digitala agendan. Under våren införde vi ego. Det innebär att vi har en helt digital process från ax till limpa när det gäller dokumenthantering. På kommunens webb går det att fylla i och signera olika typer av dokument som hanteras och slutligen lagras helt digitalt i molnet. Syftet är att skapa en enklare vardag för kommuninvånare och företag och effektivisera organisationen. Vidare har vi även infört nya verktyg för samtliga medarbetare i form av smartphones. Syftet är att få en ökad kunskapsnivå kring möjligheterna med den senaste tekniken för att skapa kundnytta. Jag har drivit en linje om att försöka skapa en tillåtande miljö som främjar innovation och kreativitet. Min övertygelse är att det på sikt skapar en god arbetsmiljö med hög kvalitet till lägre kostnader. Samtidigt kommer vi att profilera oss som en modern organisation och en attraktiv arbetsgivare. Under 212 har vårt arbete med att skapa interna karriärvägar visat goda resultat. Vår ledarakademi har bedrivits med framgång då flera som går den har fått ledaruppdrag. Det är också en viktig parameter i att bygga en sund organisationskultur. Vidare har mål- och resultatstyrningen utvecklats med integration av konkreta mätetal kopplat till kvalitetsbegrepp. Med en öppenhet och transparens kring mål- och resultatstyrningen kan vi på ett tydligt och konkret sätt ge förutsättningar för ökad kvalitet. När året sammanfattas ekonomiskt visar kommunen på ett positivt resultat trots de verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar som har funnits. Det är med glädje jag summerar 212 som avgående kommunchef i Haparanda. Jag har haft förmånen att få leda denna fantastiska organisation inklusive bolag och stiftelser och skapa förutsättningar för god kvalitet. Denna goda kvalitet ska alltid upplevas av alla som vi finns till för. Nämligen de människor och organisationer som lever, verkar och utvecklas i Haparanda. Jag vill tacka alla medarbetare i Haparanda stad för att med gemensamma krafter ha utvecklat verksamheterna och implementerat den pappersfria visionen med lilla e. Tack för mig och min tid i Haparanda och lycka till på den fantastiska resan mot 22! 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FAKTA OM HAPARANDA STAD 9 94 Invånare 212 ( 1 41, 211 ) 79 Anställda 212 ( 81, 211 ) MANDATFÖRDELNINGEN Socialdemokraterna (S) 21 Kristdemokraterna (KD) 1 Vänsterpartiet (V) 3 Centerpartiet (C) 4 Moderaterna (M) 6 22,28 Skattesats 212 ( 22:28, 211 ) POLITISK ORGANISATION mandatfördelning Utöver de obligatoriska; kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare finns ytterligare tre nämnder. REVISORER KOMMUNFULLMÄKTIGE 35 ledamöter VALBEREDNING VALNÄMND KOMMUN- STYRELSEN BARN- & UNGDOMS- NÄMND Nämnd som måste finnas enligt lag. SAMHÄLLS- BYGGNADS- NÄMND SOCIALNÄMD 16

17 VISION & VÄRDEORD HAPARANDA TORNIO HAR EN GEMENSAM FRAMTIDSBILD, VISION 22, TILL VILKEN VI VILL KNYTA OCH BYGGA VÅR EGEN FRAMTID. VISIONEN OM HAPARANDATORNIO SOM ETT INTERNATIONELLT CENTRUM MITT I BARENTS, ÄR UPPBYGGD MED ETT ANTAL LEDORD SAMT LÅNGSIKTIGA MÅL KOPP- LADE TILL VARJE LEDORD. 5 Upplevelserik handels- och besöksplats 2 Logistisk nod VISION 22 HAPARANDA TORNIO Ett internationellt centrum mitt i Barents 4 Hållbar livsmiljö 1 Gränslös kunskap 3 Dynamisk företagsamhet Haparandas och Tornios gemensamma vision genomförs i faser som en flerårsprocess inom fem strategiska utvecklingsområden: Gränslös kunskap Logistisk nod Dynamisk företagsamhet Hållbar livsmiljö Upplevelserik handels- och besöksplats Haparandas och Tornios gemensamma genomförs i faser som en flerårsprocess inom fem strategiska utvecklingsområden: Ovan nämnda utvecklingsområden bildar ramen för att kunna utforma och illustrera visionen. Illustrationen sker med hjälp av att de valda områdena ges innehåll och beskrivs som om allting redan hade hänt, det vill säga vi ser slutresultatet i förväg. Samtidigt får vi en referensram för våra mål. Med hjälp av dem kan vi börja förverkliga vår vision. VÅRA VÄRDEORD Visionen ska tillsammans med våra värdeord genomsyra all vår verksamhet. Demokrati Framtidsinriktad Tryggt samhälle 17

18 VERKSAMHETSIDÉ Haparanda kommun har en verksamhetsidé som tolkar organisationens uppdrag och som ger svar på vad organisationen ska göra, vilket förhållningssätt medarbetarna ska ha samt vem de är till för. HAPARANDA ÄR ETT UNIKT INTERNATIONELLT SAMHÄLLE I UTVECKLING. Vi genomför det politiska uppdraget inom utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. Vi skapar förutsättningar för kreativt och aktivt kultur- och friluftsliv samt ett expansivt näringsliv. Vi har respekt och förståelse för mångfald, är öppna och tillgängliga för alla och har medborgardialog i fokus. Vi arbetat resurseffektivt, med säkerställd kvalitet och rättvis behandling för nuvarande och kommande generationer som bor och verkar i Haparanda. MÅLREDOVISNING Kommunfullmäktiges vision med tillhörande mål (inriktningsbeslut) bryts ner i organisationen genom nämndernas verksamhetsplaner och via medarbetarsamtalen ända ner till varje enskild medarbetare. Medarbetarna har ett eller flera åtaganden, som har en direkt röd tråd kopplad från visionen. Med Haparandas styrmodell försöker vi kvalitetssäkra att organisationen uppfyller kommunfullmäktiges mål med kund- och medborgarfokus. Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut är mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilket omfattar mål för både verksamheten och ekonomin i kommunen. Målen fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utvärderar målen. Uppföljning av målen sker i delårsbokslut och årsredovisning. Målen utgår från visionen, våra värdeord samt från de prioriterade insatser som årligen fastställs av kommunfullmäktige i budgetoch strategiplan. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det betyder att målen för verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning ska vara integrerade. Nämndernas målredovisnining sker under respektive nämnd i verksamhetsberättelsen. Nedan följer även en redovisning av indikatorer som börjar gälla 213, Budget och Strategiplanen

19 BILD 19

20 Kommunfullmäktige har 17 övergripande inriktningar (mål) för god ekonomisk hushållning, Av dem bedöms åtta som helt uppfyllda, tre som delvis uppfyllda ocf sex som inte alls uppfyllda. Måluppfyllelsen är ganska hög, men man ska ha i åtanke att det i några av målen inte går att utläsa/mäta uppfyllelsen utan det är en bedömning. Vid en bedömning om god ekonomisk hushållning för kommunen så har vi en bit kvar. Detta på grund av de mål som bedöms helt uppfyllda endast motsvarar 47 procent av de totala målen. Vid uppföljningen har man kommenterat och i vissa fall valt att bedöma utifrån den indikator som finns till vissa mål. Indikatorn är framtagen i Budget och Strategiplanen för men visas redan nu i 212 års årsredovisning. Indikatorerna förfinar mätningen och möjligheten att kunna bedöma måluppfyllelsen mer precist. Kommunen är inne i en utvecklingsfas och tar små men oerhört viktiga steg framåt hela tiden. Målet uppnått: Målet delvis uppnått: Målet ej uppnått: MÅLANALYS 1 UPPLEVELSERIK HANDELS- OCH BESÖKSPLATS Inriktningsbeslut Marknadsföra och utveckla Haparanda Tornio som en attraktiv besöksort. Inriktningsbeslut Utökat samarbete med och mellan företagen. Måluppfyllelse Projektet Upplevelseindustrinäringen i HaparandaTornio avslutades i september 212. Ett bestående resultat är Handelsrådet; en löst sammansatt organisation som består av 27 företag inom handeln samt Tillväxtenheten. Gemensamma marknadsföringsinsatser kommer att genomföras under 213. Turistbyrån har tagit fram en ny broschyr med fokus på handel, kultur och turism. Under 212 och 213 har det varit stort nationellt medialt intresse kring kommunens arbete med att bli en pappersfri kommun. Varumärkesbarometen har redovisats för detta år, och ingenkänningsfaktorn har ökat. Målet betraktas som uppfyllt. Måluppfyllelse Tillväxtenheten har, delvis genom projektet Entreprenör- Centrum, genomfört en mängd före läsningar, seminarier och frukostmöten under året. Fokus har inte bara varit informationsspridning utan även nätverkande. Under september 212 startade Tillväxtenheten, tillsammans med Team Botnia, ett gräns överskridande näringslivsprojekt. Inom ramen för projektet läggs fokus på gränsöverskridande nätverkande. Samarbetet med företagarorganisationer har ökat, och Tillväxtenheten är närvarande vid exempelvis styrelsemöten och andra aktiviteter. Varumärkesbarometern Indikatorer Igenkänningsgrad Varumärkesbarometern - igenkänningsgraden kulturliv. av varumärket Vad tror eller tycker medborgarna om Haparandas HaparandaTornio (Printmedia, 9 Dagens Industris läsare), procent Öppet arbetslösa, årsmedeltal Antalet nystartade företag Komm Miljöa Vad ty som e Hur st Vad ty komm 6 Målet betraktas som uppfyllt Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet 3 2 Nöjd m 1

21 5 3 Sju Inriktningsbeslut Aktivare kulturliv 2 LOGISTISK NOD Inriktningsbeslut Utveckla och stimulera infrastrukturen i, till och från HaparandaTornio. 3 DYNAMISK FÖRETAGSAMHET Inriktningsbeslut Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete. Inriktningsbeslut Arbeta för fler nyetableringar. Måluppfyllelse Nöjdhetsindex gällande Haparandas kulturliv har ökat något mellan åren 211 och 212. Målet betraktas som uppfyllt. Måluppfyllelse Ett nytt, gemensamt resecentrum har upphandlats och kommer att stå klart i slutet av 213. Anledningen är att städerna vill samla kollektivtrafiken - som består av regionalbussar och lokalbussar på en och samma plats. Ett gemensamt resecentrum som nav för det lokala och regionala resandet kommer att underlätta för resenärerna. Lokalerna kommer att innehålla butiker och restaurang. Det nya resecentrat kommer vara placerat utmed riksgränsen. Målet betraktas som uppfyllt. Måluppfyllelse Tillväxtenheten arbetar aktivt för att stötta och stödja det lokala näringslivet. Näringslivsrankningen har dock gått ner år 211 jämfört med 21. Rankingen för 212 presenteras först i april 213. Även det öppna arbetslöshetsmedeltalet har ökat med en procentenhet. Målet betraktas som ej uppfyllt. Måluppfyllelse Antalet nystartade företag under 212 är 49. Även om det totala antalet företag har gått ner sedan 21, så har antalet nystartade aktiebolag ökat. Tillväxtenheten arbetar även aktivt med att locka etablerade företag till orten. Detta sker delvis genom uppsökande verksamhet. Målet betraktas som delvis uppfyllt. Vad tror eller tycker medborgarna om Indikatorer Haparandas kulturliv Vad tror eller tycker medborgarna Varumärkesbarometern Haparandas Kulturliv, Öppet arbetslösa, årsmedeltal 1 Nöjdhets-Index Igenkänningsgrad Varumärkesbarometern 7 4 Igenkänningsgrad Antalet nystartade företag Vad tror eller tycker medborgarna om Haparandas kulturliv Vad tror eller tycker medborgarna om 7 Haparandas kulturliv Vad 3 ger företagarna för sammanfattande omdöme 211 om företagsklimatet Öppet arbetslösa, årsmedeltal Öppet 8 arbetslösa, årsmedeltal Antalet Öppet 1 nystartade arbetslösa, företag årsmedeltal, 1 procent Antalet nystartade företag Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme 21 om företagsklimatet Antal nystartade företag, helår Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet Vad ty som e Hur Kost Mil 63 Ko Mil Vad ty Vad komm som 6 8 Vad som Nöjd 1 Hu 8 6 Hu Sjukpe 15 Vad kom 6 Vad kom Vilket 2 1 Nö Nö Sju 15 15

22 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet Nöjd medarbetarindex Inriktningsbeslut Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet. Måluppfyllelse Näringslivsrankningen har gått ner år 211 jämfört med 21. Rankingen för 212 presenteras först i april 213. Målet betraktas som ej uppfyllt Indikatorer Vad ger företagarna för sammanfattande 6 omdöme om företagsklimatet 3 4 Utfall Måltal Sjukpenningtalet Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringslivs ranking? Ju lägre desto bättre. Nö Sju 15 4 GRÄNSLÖS KUNSKAP Inriktningsbeslut Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheten och eleven. Måluppfyllelse Målet betraktas som uppfyllt då studieresultaten har ökat något. Vilket resultat når elever studerande Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen, andel % som fullföljer inom 4 år. Vilk Inriktningsbeslut Måluppfyllelse Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparandas skolor. Sommarlovsentreprenörer har utfört även under sommaren 212. Målet betraktas som delvis uppnått då det är en osäkerhet om hur målet ska kunna mätas. Tillväxenheten försöker att uppmuntra eleverna att delta i evenemang som utförs i egen regi samt av andra. Under året har deltagandet varit relativt bra bland annat har eleverna deltagit i Kraftsamling och på Näringslivsdagen. HÅLLBAR LIVSMILJÖ Inriktningsbeslut Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio. 22 Måluppfyllelse Varumärkesbarometern Igenkänningsgrad Haparanda kommun har vidtagit 4flera åtgärder för att sänka, effektivisera och följa upp all energianvändning 3 i organisationen. Trots detta återstår mycket 2arbete i övergången till ett hållbart samhälle. 1 Haparandabanan har invigts för kommersiell trafik och den kollektiva trafiken inom HaparandaTornio har ökat 211 sedan 212 i fjol. De stora utmaningarna består Vad tror idag eller av tycker att medborgarna skapa förutsättningar för att ändra beteenden i den enskilda biltrafiken om Haparandas kulturliv. samt att sänka den lokala och globala påverkan från storindustrin i HaparandaTornio. För 212 tappade dock Haparanda lite i Miljöaktuellt men i jämförelse med mätningen 29 har vi klättrat från plats 262 till plats Målet betraktas som delvis uppnått Öppet arbetslösa, årsmedeltal Kommunranking Miljöaktuellt Vad Kommunranking tycker medborgarna (Miljöaktuellt, om Haparanda som ju en lägre plats desto att leva bättre). på Hur stor del av medb kontakt via tel

23 Inriktningsbeslut HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och trygg kommun för alla att bo i och vilja flytta till. Inriktningsbeslut Medborgaren i centrum. Måluppfyllelse Igenkänningsgrad Varumärkesbarometern Vad Igenkänningsgrad tror 29 eller tycker 21 medborgarna om Haparandas kulturliv. 5 9 Vad tror eller tycker medborgarna om Haparandas kulturliv Vad tror eller tycker medborgarna om Haparandas Öppet 211 arbetslösa, kulturliv. årsmedeltal 212 Nöjd-region-index har minskat något 212. Målet bedöms ej vara uppfyllt. 9 1 Öppet 9 arbetslösa, årsmedeltal Måluppfyllelse Resultatet av kommunens service 4 vid kontaktsökning ligger 46 3 på låg nivå och har blivit sämre 53 tre år i rad, vilket är långt från 22 4 godkänt. Medborgarkontorets 13 bildande 1 är tänkt att förbättra 2 vår tillänglighet och servicekvalitén Effekterna av detta 212 ser vi Antalet nystartade företag inte i resultatet och kan delvis förklaras 21 med 211 kontorets 212 inkörningsproblem. Kontoret hade 1 Öppet arbetslösa, årsmedeltal 1 Antalet varit nystartade i drift företag ett par månader 1 89 innan undersökningen gjordes 8(oktober-november 212) Resultatet utgör bra underlag för Medborgarkontoret att 6 tillsammans med andra verksamheter 4 65 utveckla tillgängligheten på telefon. Målet för oss 4 23 bör vara att i år (213) höja 4 2 resultatet till 5 procent och därefter 2 1 succesivt år efter år arbeta oss upp till topp 1 i Sverige, 21 vilket skulle 211 innebära 212 ett Antalet Vad ger 21 nystartade företagarna företag 211 sammanfattande 212 resultat på över 6 procent. omdöme om företagsklimatet 1 Nöjd-medborgar-index har 3 Vad blivit ger företagarna tre enheter för sammanfattande sämre, från omdöme om företagsklimatet 54 till 51. Ur delresultaten kan 8 3 ses att missnöjet ökat för gator och vägar som ligger på 6väldigt låga nivåer, klart under 4. Resultaten för äldreomsorgen 15 4 samt grund- och gymnasieskolan har också sjunkit klart Till det positiva resultaten räknas kulturverksamheten och idrottsanläggnignarna. För att höja totalindex handlar det för varje 21 verksamhet om att analysera sitt resultat och hitta Vad eventuella ger företagarna förbättringsåtgär- sammanfattande omdöme om företagsklimatet der. Då båda dessa mätningar visar på sämre resultat än föregående år anses inte målet som uppfyllt Miljöaktuellt Kommunranking Vad tycker medborgarna om Haparanda Miljöaktuellt som en plats att leva på 3 8 Vad tycker medborgarna om Haparanda som en plats att leva på Vad Vad tycker tycker medborgarna medborgarna om Haparanda om som Hur 28 stor del 29 av medb 21 kontakt 211 via tel 212 Haparanda en plats att leva som påen plats att leva 8 och bo i, Nöjd-Region-Index. 6 Hur stor del av medb kontakt via tel Hur Vad stor tycker del medb av medb i Haparanda kontakt via om tel kommunens 21 verksamheter 211 NMI 212 index 6 Vad Hur tycker stor medb andel i Haparanda av medborgarna om kommunens verksamheter NMI index som tar kontakt med kommunen 6 via telefon för att få svar på en 4 enkel fråga får kontakt med en handläggare, procent? Vad Nöjd tycker medarbetarindex medb i Haparanda om kommunens verksamheter NMI index Nöjd medarbetarindex Nöjd Sjukpenningtalet Vad medarbetarindex tycker 211 medborgarna 212i Haparanda om kommunens verksam Sjukpenningtalet heter, Nöjd-Medgborgar-Index, Sjukpenningtalet Vilket resultat 211når elever studerande Vilket resultat når elever studerande Vilket resultat 29 når elever 21 studerande

24 Inriktningsbeslut Vi ska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio. Inriktningsbeslut Haparanda stad ska vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad arbetsplats. Inriktningsbeslut Vi skall arbeta långsiktigt förebyggande för att förbättra livsvillkoren för medborgare i Haparanda Tornio. Måluppfyllelse Under året har det lokala kollektivtrafikresande 88 inom Hapararanda ökat med drygt 13 6 resande, 6 det är en ökning på 7 5 cirka 33 procent jämfört med 211. Målet betraktas därmed som uppnått. 22 Haparandas kulturliv. Öppet arbetslösa, årsmedeltal Öppet Antalet arbetslösa, nystartade årsmedeltal företag Antalet nystartade företag Vad ger företagarna för sammanfattande Måluppfyllelse 1 omdöme om företagsklimatet 3 En mätning av nöjd-medarbetar-index 8 har skett under hösten. Undersökningen visar att NMI 6 kvarstår på 61. Detta anser vi vara en bra nivå för en organisation 4 av vår storlek. 15 Vidare kan vi av undersökningen se att stressnivåerna är 2 fortsatt höga, framförallt hos cheferna. Just nu pågår utvärdering av undersökningen och en åtgärdsplan kommer att tas fram under januari-februari 213. Ledarskapsakademin pågår. Nästan alla medarbetare har ett Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet 3 åtagande som är direkt kopplat mot HaparandaTorneos vision. Samverkansavtalet är under förhandlig mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. 15 Utbildning i medarbetarskap planeras med start under februari. Införandet av smartphones till alla anställda med fri nyttjanderätt är genomförd. Målet anses som uppfyllt då NMI inte 21 har försämrats Måluppfyllelse Sjukpenningtalet har ökat i hela riket under 212. Haparanda är inget undantag. Högst sjukpenningtal i länet har kvinnor i Piteå kommun, 11 dagar per sjukpenningförsäkrad. I Norrbottens län är ohälsotalet 9,1 dagar för kvinnor och 5,1 för män. I Haparanda vår sjukpenningtalet 8,6 under januari 213. Målet anses inte vara uppfyllt. Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till heldagar, till exempel blir två dagar med halv ersättning en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet. Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet sedan 211. som en plats att leva på Hur stor del av medb kontakt via tel Hur stor 21 del av medb 211 kontakt via 212 tel Vad tycker medb i Haparanda om 6 kommunens verksamheter NMI index Vad 28 tycker medb 29 i Haparanda om 212 kommunens Nöjd medarbetarindex verksamheter NMI index Nöjd-Medarbetar-Index, medarbetarindex -1. Sjukpenningtalet Sjukpenningtalet Vilket resultat når elever studerande Vilket Hur högt resultat är når sjukpenningtalet elever studerande bland kommunens invånare, antal 1 utbetalda dagar per registrerad försäkrad, år. (Ju lägre 8 desto bättre. Ny definition på 6 indikatorn fråmn och med 211 ersätter ohälsotalet)

25 Antalet nystartade företag Vad tycker medb i Haparanda om kommunens verksamheter NMI index 6 4 Inriktningsbeslut Finansiellt mål: Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag Måluppfyllelse Målet uppnås inte då överskottet på tkr endast motsvarar,7 procent kommunens skatter och statsbidrag. 211 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet Nöjd medarbetarindex Inriktningsbeslut Finansiellt mål: Vid försäljning av fastigheter eller mark ska minst 5 procent av likviderna amorteras. Måluppfyllelse Kommunen har sålt fastigheter och mark för tkr under året 212. I enlighet med detta mål kommer minst 5 procent av likviderna, tkr, att utgöra amortering av kommunens lån Sjukpenningtalet Målet betraktas därmed som uppfyllt. GRÄNSLÖS KUNSKAP Inriktningsbeslut Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheten och eleven. Måluppfyllelse Målet betraktas som uppnått då studieresultaten ökat något. Vilket resultat når elever studerande Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen, andel procent, som fullföljer inom 4 år? Inriktningsbeslut Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparandas skolor. Måluppfyllelse Sommarlovsentreprenörer har utförts även under sommaren 212. Tillväxenheten försöker att uppmuntra eleverna att delta i evenemang som utförs i egen regi samt av andra. Under året har deltagandet varit relativt bra bland annat har eleverna deltagit i Kraftsamling och Näringslivsdagen. Målet betraktas som delvis uppnått då det är en osäkerhet om hur målet ska kunna mätas. 25

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FAKTA OM HAPARANDA STAD...3 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN... 4 POLITISK ORGANISATION... 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTARER...6 KOMMUNCHEFENS KOMMENTARER...7

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Delårsrapport 2014, Tertial 1

Delårsrapport 2014, Tertial 1 dnr ^f ^^Iy^Zy^i, D^ Delårsrapport 2014, Tertial 1 Haparanda kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision...3 Värdegrunder... 4 Målredovisning... 4 Ekonomisk översikt... 5 Mål upp.fyllnad... 6 Ekonomisk

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Omvärldsanalys 7 Vision och mål 10 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun

Årsredovisning. Nässjö kommun Årsredovisning Nässjö kommun 2012 Snyggbild ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT INLEDNING I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4. Fakta om Övertorneå kommun. Fem år i sammandrag 5. Skattesats 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4. Fakta om Övertorneå kommun. Fem år i sammandrag 5. Skattesats 5 Övertorneå kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i sammandrag 5 Skattesats 5 Kommunens organisation 6 Organisationsöversikt 7 Kommunens pengar

Läs mer