ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 212

2 2

3 INNEHÅLL AVSNITT I: INLEDNING 4 Framtiden 6 Öppenhet 8 Kvalitet 1 AVSNITT II: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTAR 12 AVSNITT III: AVSNITT IV: KOMMUNCHEFENS KOMMENTAR 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fakta om Haparanda stad 16 Vision och värdeord 17 Verksamhetsidé och målredovisning 18 Måluppfyllelse 2 Omvärldsanalys 27 Företagande i Haparanda 3 Klimat- och miljöbokslut 32 Ekonomisk översikt 34 Driftredovisning 38 Investeringsredovisning 4 Personalöversikt 42 Personalfakta 43 FINANSIELL ANALYS Fyra perspektiv 46 Ekonomichefens kommentar 52 Finansiella nyckeltal 53 Tio år i sammandrag 54 HAPARANDA STAD/ SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Resultaträkning 55 Balansräkning 56 Finansieringsanalys 57 Noter 58 VA-BOKSLUT Verksamhetsberättelse 68 Resultaträkning/Balansräkning 69 Noter 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSER AVSNITT V: Kommunstyrelsen 74 Samhällsbyggnadsnämnden 84 Barn- och ungdomsnämden 88 Socialnämnden 96 Ägandeandel i bolag, stiftelser & kommunala förbund 16 Kommunens bolag och stiftelser 17 REDOVISNINGSPRINCIPER 11 AVSNITT VI: FÖRSLAG TILL BESLUT 112 REVISIONSBERÄTTELSE 113 3

4 HaparandaTornio 4

5 HAPARANDA STAD ÅRSREDOVISNING 212 EN ÖPPEN KVALITETSKOMMUN MED STORT FOKUS PÅ MORGONDAGEN. SÅ KAN MAN BESKRIVA HAPARANDA. HÄR FINNS DEN PAPPERSFRIA VISIONEN PÅ RIKTIGT. HÄR FINNS FRAMTIDENS SKOLA OCH BARNOMSORG. HÄR FINNS ETT BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV. HÄR FINNS LIVSKVALITET. 5

6 FRAMT MED VISION 22 BLICKAR HAPARANDA STAD MOT FRAMTIDEN. DET INNEBÄR FOKUS PÅ HÅLLBAR UTVECKLING, INNOVATIVA KLIMATÅTGÄRDER OCH ETT GYNNSAMT FÖRETAGSKLIMAT. DET BETYDER ÄVEN STORA SATSNINGAR PÅ SKOLA OCH BARNOM- SORG. FÖR BARNEN ÄR VÅR FRAMTID OCH DE HAR EN STARK FRAMTIDSTRO. 6

7 IDEN

8 ÖPPEN 8

9 ÖKAD ÖPPENHET ÄR EN AVGÖRANDE FAKTOR FÖR HAPARANDA STADS MÖJLIGHETER ATT UTVECKLAS. DET TRANSPARENTA MEDBORGARKONTORET ÄR ETT FÖRSTA STEG. VI BLIR MER DIGITALA OCH KLIMAT- SMARTA. SAMTIDIGT FÖRBÄTTRAR VI SERVICEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. ÖPPENHETEN FINNS ÄVEN I DEN FANTASTISKA SKÄRGÅRDEN OCH DE ÖPPNA LANDSKAPEN SOM OMGÄRDAR STADEN. HET

10 KVALIT VI SIKTAR PÅ ATT BLI ÅRETS KVALITETSKOMMUN 213. HAPARANDA STADS E-FÖRVALTNING HÅLLER VÄRLD- SKLASS OCH VI PRÄGLAS AV VÅR PAPPERSFRIA VISION SOM SKAPAR ETT BÄTTRE KLIMAT FÖR UTVECKLING OCH TILLVÄXT. VI HAR VISAT ATT DET INTE ÄR SÅ SVÅRT ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING. OCH DET KAN HAPARANDAS MEDBORGARE DRA NYTTA AV IDAG.

11 ET

12 KOMMENTARER» På gränsen-projektet och utbyggnaden av infrastrukturen kommer att ge Haparanda förutsättningar för att växa. «12

13 Gunnel Simu KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Under 212 och inledningen av 213 har vi i Haparanda fått uppleva flera positiva saker. I augusti 212 togs det första spadtaget för HaparandaTornios gemensamma resecentrum. Det är något som förverkligar grundtanken inom EU med fri rörlighet. Haparandas unika läge och det gränslösa samarbetet med Torneå ligger till grund för denna satsning på buss- och godstrafik. När resecentrat står färdigt 214 kommer förutsättningarna för besöksnäring, näringsliv och Haparandabor att vara kraftigt förbättrade. Det känns fantastiskt bra. En fungerande infrastruktur är en av förutsättningarna för att vi ska kunna utvecklas. Därför var det med stor glädje jag kunde bevittna invigningen av Haparandabanan i januari 213. Sträckan mellan Haparanda och Boden kommer inledningsvis att trafikeras av godstrafik. Nu ligger mitt fokus på att utveckla tågtrafiken på Haparandabanan. Jag jobbar hårt för att få persontrafik på den nya sträckan. Dessutom hoppas jag på ett nytt logistikcentrum som stärker Haparandas position. Invigningen av vårt nya medborgarkontor sommaren 212 innebar en ökad transparens. Haparanda stad blev mer tillgängligt. Ett viktigt steg i att öka dialogen är vårt politiska vardagsrum. Det innebär att alla medborgare varje fredag är välkomna till medborgarkontoret för förutsättningslösa möten med våra politiker. Det har hittills varit stort intresse för dessa möten och de intressanta diskussionerna har redan gett upphov till nya idéer bland politiker och tjänstemän. Något som vi har jobbat länge med och som jag känner starkt för är På gränsen-projektet. I början av mars 213 röstade en klar majoritet av kommunfullmäktige ja till Barents Center, med skola, multiarena, hotell, bio, handel, restauranger och underhållning. Kommunens roll i projektet blir hyra av gymnasieskola och multiarena under delar av året. Efter år av förberedelser kan vi nu börja förverkliga detta spännande projekt. Det gör mig stolt som Haparandabo. Alla de projekt som nu drar igång skapar tillfällen för drivna personer att ta utvecklingen framåt. På en plats som Haparanda kommer entreprenörskapet alltid att vara viktigt och jag uppskattar alla lokala företag och driftiga Haparandabor som vill starta eget. I Haparanda prioriterar vi barnen. De ska en dag föra utvecklingen framåt. Vi har anpassat barnomsorgen med flexibla öppettider så att det fungerar bättre för föräldrar som arbetar kvällar och helger. Dessutom har vi avgiftsfri barnomsorg. Haparandas barn och familjer trivs. Dessvärre har det inte räckt för en positiv befolkningsutveckling under 212, då vi minskade med 123 invånare. Delvis kan det bero på förlorade arbetstillfällen i samband med Seskarö sågs konkurs och branden som tvingade Cape East att stänga. Totalt har 212 varit ett bra år för Haparanda. Vi är ett attraktivt besöksmål och kan se en tydlig ökning bland turister från våra grannländer och Ryssland. Med den påbörjade utvecklingen av infrastrukturen kommer Haparanda att få förutsättningar för att växa. 13

14 KOMMENTARER» Med vår e-förvaltning förverkligar vi den digitala agendan och utvecklar vår kvalitet med kunden i centrum. «14

15 Patrik Oja KOMMUNCHEF 212 har varit ett år med fortsatt utveckling av lilla e. Målet är att skapa kvalitet för våra kunder. Arbetet med att bli Årets kvalitetskommun har fortgått och ansökan skickades in under hösten. Siktet är inställt på att bli utsedd som vinnare hösten 213. Under 212 öppnade vi vårt medborgarkontor som är hjärtat i att skapa en enkel kontaktväg in i organisationen. Målet är att 8 procent av kommunens ärenden ska handläggas direkt i mötet med våra kunder. I samband med detta byggde vi om kommunhuset och samlande kommunens ledningsgrupp i en öppen flexikontorsmiljö med syftet att vara tillgängliga för alla och ha en utvecklande miljö där vi fattar kloka och kreativa beslut. Vi har tagit ännu ett steg mot den pappersfria visionen och den digitala agendan. Under våren införde vi ego. Det innebär att vi har en helt digital process från ax till limpa när det gäller dokumenthantering. På kommunens webb går det att fylla i och signera olika typer av dokument som hanteras och slutligen lagras helt digitalt i molnet. Syftet är att skapa en enklare vardag för kommuninvånare och företag och effektivisera organisationen. Vidare har vi även infört nya verktyg för samtliga medarbetare i form av smartphones. Syftet är att få en ökad kunskapsnivå kring möjligheterna med den senaste tekniken för att skapa kundnytta. Jag har drivit en linje om att försöka skapa en tillåtande miljö som främjar innovation och kreativitet. Min övertygelse är att det på sikt skapar en god arbetsmiljö med hög kvalitet till lägre kostnader. Samtidigt kommer vi att profilera oss som en modern organisation och en attraktiv arbetsgivare. Under 212 har vårt arbete med att skapa interna karriärvägar visat goda resultat. Vår ledarakademi har bedrivits med framgång då flera som går den har fått ledaruppdrag. Det är också en viktig parameter i att bygga en sund organisationskultur. Vidare har mål- och resultatstyrningen utvecklats med integration av konkreta mätetal kopplat till kvalitetsbegrepp. Med en öppenhet och transparens kring mål- och resultatstyrningen kan vi på ett tydligt och konkret sätt ge förutsättningar för ökad kvalitet. När året sammanfattas ekonomiskt visar kommunen på ett positivt resultat trots de verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar som har funnits. Det är med glädje jag summerar 212 som avgående kommunchef i Haparanda. Jag har haft förmånen att få leda denna fantastiska organisation inklusive bolag och stiftelser och skapa förutsättningar för god kvalitet. Denna goda kvalitet ska alltid upplevas av alla som vi finns till för. Nämligen de människor och organisationer som lever, verkar och utvecklas i Haparanda. Jag vill tacka alla medarbetare i Haparanda stad för att med gemensamma krafter ha utvecklat verksamheterna och implementerat den pappersfria visionen med lilla e. Tack för mig och min tid i Haparanda och lycka till på den fantastiska resan mot 22! 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FAKTA OM HAPARANDA STAD 9 94 Invånare 212 ( 1 41, 211 ) 79 Anställda 212 ( 81, 211 ) MANDATFÖRDELNINGEN Socialdemokraterna (S) 21 Kristdemokraterna (KD) 1 Vänsterpartiet (V) 3 Centerpartiet (C) 4 Moderaterna (M) 6 22,28 Skattesats 212 ( 22:28, 211 ) POLITISK ORGANISATION mandatfördelning Utöver de obligatoriska; kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare finns ytterligare tre nämnder. REVISORER KOMMUNFULLMÄKTIGE 35 ledamöter VALBEREDNING VALNÄMND KOMMUN- STYRELSEN BARN- & UNGDOMS- NÄMND Nämnd som måste finnas enligt lag. SAMHÄLLS- BYGGNADS- NÄMND SOCIALNÄMD 16

17 VISION & VÄRDEORD HAPARANDA TORNIO HAR EN GEMENSAM FRAMTIDSBILD, VISION 22, TILL VILKEN VI VILL KNYTA OCH BYGGA VÅR EGEN FRAMTID. VISIONEN OM HAPARANDATORNIO SOM ETT INTERNATIONELLT CENTRUM MITT I BARENTS, ÄR UPPBYGGD MED ETT ANTAL LEDORD SAMT LÅNGSIKTIGA MÅL KOPP- LADE TILL VARJE LEDORD. 5 Upplevelserik handels- och besöksplats 2 Logistisk nod VISION 22 HAPARANDA TORNIO Ett internationellt centrum mitt i Barents 4 Hållbar livsmiljö 1 Gränslös kunskap 3 Dynamisk företagsamhet Haparandas och Tornios gemensamma vision genomförs i faser som en flerårsprocess inom fem strategiska utvecklingsområden: Gränslös kunskap Logistisk nod Dynamisk företagsamhet Hållbar livsmiljö Upplevelserik handels- och besöksplats Haparandas och Tornios gemensamma genomförs i faser som en flerårsprocess inom fem strategiska utvecklingsområden: Ovan nämnda utvecklingsområden bildar ramen för att kunna utforma och illustrera visionen. Illustrationen sker med hjälp av att de valda områdena ges innehåll och beskrivs som om allting redan hade hänt, det vill säga vi ser slutresultatet i förväg. Samtidigt får vi en referensram för våra mål. Med hjälp av dem kan vi börja förverkliga vår vision. VÅRA VÄRDEORD Visionen ska tillsammans med våra värdeord genomsyra all vår verksamhet. Demokrati Framtidsinriktad Tryggt samhälle 17

18 VERKSAMHETSIDÉ Haparanda kommun har en verksamhetsidé som tolkar organisationens uppdrag och som ger svar på vad organisationen ska göra, vilket förhållningssätt medarbetarna ska ha samt vem de är till för. HAPARANDA ÄR ETT UNIKT INTERNATIONELLT SAMHÄLLE I UTVECKLING. Vi genomför det politiska uppdraget inom utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. Vi skapar förutsättningar för kreativt och aktivt kultur- och friluftsliv samt ett expansivt näringsliv. Vi har respekt och förståelse för mångfald, är öppna och tillgängliga för alla och har medborgardialog i fokus. Vi arbetat resurseffektivt, med säkerställd kvalitet och rättvis behandling för nuvarande och kommande generationer som bor och verkar i Haparanda. MÅLREDOVISNING Kommunfullmäktiges vision med tillhörande mål (inriktningsbeslut) bryts ner i organisationen genom nämndernas verksamhetsplaner och via medarbetarsamtalen ända ner till varje enskild medarbetare. Medarbetarna har ett eller flera åtaganden, som har en direkt röd tråd kopplad från visionen. Med Haparandas styrmodell försöker vi kvalitetssäkra att organisationen uppfyller kommunfullmäktiges mål med kund- och medborgarfokus. Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut är mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilket omfattar mål för både verksamheten och ekonomin i kommunen. Målen fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utvärderar målen. Uppföljning av målen sker i delårsbokslut och årsredovisning. Målen utgår från visionen, våra värdeord samt från de prioriterade insatser som årligen fastställs av kommunfullmäktige i budgetoch strategiplan. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det betyder att målen för verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning ska vara integrerade. Nämndernas målredovisnining sker under respektive nämnd i verksamhetsberättelsen. Nedan följer även en redovisning av indikatorer som börjar gälla 213, Budget och Strategiplanen

19 BILD 19

20 Kommunfullmäktige har 17 övergripande inriktningar (mål) för god ekonomisk hushållning, Av dem bedöms åtta som helt uppfyllda, tre som delvis uppfyllda ocf sex som inte alls uppfyllda. Måluppfyllelsen är ganska hög, men man ska ha i åtanke att det i några av målen inte går att utläsa/mäta uppfyllelsen utan det är en bedömning. Vid en bedömning om god ekonomisk hushållning för kommunen så har vi en bit kvar. Detta på grund av de mål som bedöms helt uppfyllda endast motsvarar 47 procent av de totala målen. Vid uppföljningen har man kommenterat och i vissa fall valt att bedöma utifrån den indikator som finns till vissa mål. Indikatorn är framtagen i Budget och Strategiplanen för men visas redan nu i 212 års årsredovisning. Indikatorerna förfinar mätningen och möjligheten att kunna bedöma måluppfyllelsen mer precist. Kommunen är inne i en utvecklingsfas och tar små men oerhört viktiga steg framåt hela tiden. Målet uppnått: Målet delvis uppnått: Målet ej uppnått: MÅLANALYS 1 UPPLEVELSERIK HANDELS- OCH BESÖKSPLATS Inriktningsbeslut Marknadsföra och utveckla Haparanda Tornio som en attraktiv besöksort. Inriktningsbeslut Utökat samarbete med och mellan företagen. Måluppfyllelse Projektet Upplevelseindustrinäringen i HaparandaTornio avslutades i september 212. Ett bestående resultat är Handelsrådet; en löst sammansatt organisation som består av 27 företag inom handeln samt Tillväxtenheten. Gemensamma marknadsföringsinsatser kommer att genomföras under 213. Turistbyrån har tagit fram en ny broschyr med fokus på handel, kultur och turism. Under 212 och 213 har det varit stort nationellt medialt intresse kring kommunens arbete med att bli en pappersfri kommun. Varumärkesbarometen har redovisats för detta år, och ingenkänningsfaktorn har ökat. Målet betraktas som uppfyllt. Måluppfyllelse Tillväxtenheten har, delvis genom projektet Entreprenör- Centrum, genomfört en mängd före läsningar, seminarier och frukostmöten under året. Fokus har inte bara varit informationsspridning utan även nätverkande. Under september 212 startade Tillväxtenheten, tillsammans med Team Botnia, ett gräns överskridande näringslivsprojekt. Inom ramen för projektet läggs fokus på gränsöverskridande nätverkande. Samarbetet med företagarorganisationer har ökat, och Tillväxtenheten är närvarande vid exempelvis styrelsemöten och andra aktiviteter. Varumärkesbarometern Indikatorer Igenkänningsgrad Varumärkesbarometern - igenkänningsgraden kulturliv. av varumärket Vad tror eller tycker medborgarna om Haparandas HaparandaTornio (Printmedia, 9 Dagens Industris läsare), procent Öppet arbetslösa, årsmedeltal Antalet nystartade företag Komm Miljöa Vad ty som e Hur st Vad ty komm 6 Målet betraktas som uppfyllt Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet 3 2 Nöjd m 1

21 5 3 Sju Inriktningsbeslut Aktivare kulturliv 2 LOGISTISK NOD Inriktningsbeslut Utveckla och stimulera infrastrukturen i, till och från HaparandaTornio. 3 DYNAMISK FÖRETAGSAMHET Inriktningsbeslut Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete. Inriktningsbeslut Arbeta för fler nyetableringar. Måluppfyllelse Nöjdhetsindex gällande Haparandas kulturliv har ökat något mellan åren 211 och 212. Målet betraktas som uppfyllt. Måluppfyllelse Ett nytt, gemensamt resecentrum har upphandlats och kommer att stå klart i slutet av 213. Anledningen är att städerna vill samla kollektivtrafiken - som består av regionalbussar och lokalbussar på en och samma plats. Ett gemensamt resecentrum som nav för det lokala och regionala resandet kommer att underlätta för resenärerna. Lokalerna kommer att innehålla butiker och restaurang. Det nya resecentrat kommer vara placerat utmed riksgränsen. Målet betraktas som uppfyllt. Måluppfyllelse Tillväxtenheten arbetar aktivt för att stötta och stödja det lokala näringslivet. Näringslivsrankningen har dock gått ner år 211 jämfört med 21. Rankingen för 212 presenteras först i april 213. Även det öppna arbetslöshetsmedeltalet har ökat med en procentenhet. Målet betraktas som ej uppfyllt. Måluppfyllelse Antalet nystartade företag under 212 är 49. Även om det totala antalet företag har gått ner sedan 21, så har antalet nystartade aktiebolag ökat. Tillväxtenheten arbetar även aktivt med att locka etablerade företag till orten. Detta sker delvis genom uppsökande verksamhet. Målet betraktas som delvis uppfyllt. Vad tror eller tycker medborgarna om Indikatorer Haparandas kulturliv Vad tror eller tycker medborgarna Varumärkesbarometern Haparandas Kulturliv, Öppet arbetslösa, årsmedeltal 1 Nöjdhets-Index Igenkänningsgrad Varumärkesbarometern 7 4 Igenkänningsgrad Antalet nystartade företag Vad tror eller tycker medborgarna om Haparandas kulturliv Vad tror eller tycker medborgarna om 7 Haparandas kulturliv Vad 3 ger företagarna för sammanfattande omdöme 211 om företagsklimatet Öppet arbetslösa, årsmedeltal Öppet 8 arbetslösa, årsmedeltal Antalet Öppet 1 nystartade arbetslösa, företag årsmedeltal, 1 procent Antalet nystartade företag Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme 21 om företagsklimatet Antal nystartade företag, helår Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet Vad ty som e Hur Kost Mil 63 Ko Mil Vad ty Vad komm som 6 8 Vad som Nöjd 1 Hu 8 6 Hu Sjukpe 15 Vad kom 6 Vad kom Vilket 2 1 Nö Nö Sju 15 15

22 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet Nöjd medarbetarindex Inriktningsbeslut Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet. Måluppfyllelse Näringslivsrankningen har gått ner år 211 jämfört med 21. Rankingen för 212 presenteras först i april 213. Målet betraktas som ej uppfyllt Indikatorer Vad ger företagarna för sammanfattande 6 omdöme om företagsklimatet 3 4 Utfall Måltal Sjukpenningtalet Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringslivs ranking? Ju lägre desto bättre. Nö Sju 15 4 GRÄNSLÖS KUNSKAP Inriktningsbeslut Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheten och eleven. Måluppfyllelse Målet betraktas som uppfyllt då studieresultaten har ökat något. Vilket resultat når elever studerande Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen, andel % som fullföljer inom 4 år. Vilk Inriktningsbeslut Måluppfyllelse Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparandas skolor. Sommarlovsentreprenörer har utfört även under sommaren 212. Målet betraktas som delvis uppnått då det är en osäkerhet om hur målet ska kunna mätas. Tillväxenheten försöker att uppmuntra eleverna att delta i evenemang som utförs i egen regi samt av andra. Under året har deltagandet varit relativt bra bland annat har eleverna deltagit i Kraftsamling och på Näringslivsdagen. HÅLLBAR LIVSMILJÖ Inriktningsbeslut Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio. 22 Måluppfyllelse Varumärkesbarometern Igenkänningsgrad Haparanda kommun har vidtagit 4flera åtgärder för att sänka, effektivisera och följa upp all energianvändning 3 i organisationen. Trots detta återstår mycket 2arbete i övergången till ett hållbart samhälle. 1 Haparandabanan har invigts för kommersiell trafik och den kollektiva trafiken inom HaparandaTornio har ökat 211 sedan 212 i fjol. De stora utmaningarna består Vad tror idag eller av tycker att medborgarna skapa förutsättningar för att ändra beteenden i den enskilda biltrafiken om Haparandas kulturliv. samt att sänka den lokala och globala påverkan från storindustrin i HaparandaTornio. För 212 tappade dock Haparanda lite i Miljöaktuellt men i jämförelse med mätningen 29 har vi klättrat från plats 262 till plats Målet betraktas som delvis uppnått Öppet arbetslösa, årsmedeltal Kommunranking Miljöaktuellt Vad Kommunranking tycker medborgarna (Miljöaktuellt, om Haparanda som ju en lägre plats desto att leva bättre). på Hur stor del av medb kontakt via tel

23 Inriktningsbeslut HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och trygg kommun för alla att bo i och vilja flytta till. Inriktningsbeslut Medborgaren i centrum. Måluppfyllelse Igenkänningsgrad Varumärkesbarometern Vad Igenkänningsgrad tror 29 eller tycker 21 medborgarna om Haparandas kulturliv. 5 9 Vad tror eller tycker medborgarna om Haparandas kulturliv Vad tror eller tycker medborgarna om Haparandas Öppet 211 arbetslösa, kulturliv. årsmedeltal 212 Nöjd-region-index har minskat något 212. Målet bedöms ej vara uppfyllt. 9 1 Öppet 9 arbetslösa, årsmedeltal Måluppfyllelse Resultatet av kommunens service 4 vid kontaktsökning ligger 46 3 på låg nivå och har blivit sämre 53 tre år i rad, vilket är långt från 22 4 godkänt. Medborgarkontorets 13 bildande 1 är tänkt att förbättra 2 vår tillänglighet och servicekvalitén Effekterna av detta 212 ser vi Antalet nystartade företag inte i resultatet och kan delvis förklaras 21 med 211 kontorets 212 inkörningsproblem. Kontoret hade 1 Öppet arbetslösa, årsmedeltal 1 Antalet varit nystartade i drift företag ett par månader 1 89 innan undersökningen gjordes 8(oktober-november 212) Resultatet utgör bra underlag för Medborgarkontoret att 6 tillsammans med andra verksamheter 4 65 utveckla tillgängligheten på telefon. Målet för oss 4 23 bör vara att i år (213) höja 4 2 resultatet till 5 procent och därefter 2 1 succesivt år efter år arbeta oss upp till topp 1 i Sverige, 21 vilket skulle 211 innebära 212 ett Antalet Vad ger 21 nystartade företagarna företag 211 sammanfattande 212 resultat på över 6 procent. omdöme om företagsklimatet 1 Nöjd-medborgar-index har 3 Vad blivit ger företagarna tre enheter för sammanfattande sämre, från omdöme om företagsklimatet 54 till 51. Ur delresultaten kan 8 3 ses att missnöjet ökat för gator och vägar som ligger på 6väldigt låga nivåer, klart under 4. Resultaten för äldreomsorgen 15 4 samt grund- och gymnasieskolan har också sjunkit klart Till det positiva resultaten räknas kulturverksamheten och idrottsanläggnignarna. För att höja totalindex handlar det för varje 21 verksamhet om att analysera sitt resultat och hitta Vad eventuella ger företagarna förbättringsåtgär- sammanfattande omdöme om företagsklimatet der. Då båda dessa mätningar visar på sämre resultat än föregående år anses inte målet som uppfyllt Miljöaktuellt Kommunranking Vad tycker medborgarna om Haparanda Miljöaktuellt som en plats att leva på 3 8 Vad tycker medborgarna om Haparanda som en plats att leva på Vad Vad tycker tycker medborgarna medborgarna om Haparanda om som Hur 28 stor del 29 av medb 21 kontakt 211 via tel 212 Haparanda en plats att leva som påen plats att leva 8 och bo i, Nöjd-Region-Index. 6 Hur stor del av medb kontakt via tel Hur Vad stor tycker del medb av medb i Haparanda kontakt via om tel kommunens 21 verksamheter 211 NMI 212 index 6 Vad Hur tycker stor medb andel i Haparanda av medborgarna om kommunens verksamheter NMI index som tar kontakt med kommunen 6 via telefon för att få svar på en 4 enkel fråga får kontakt med en handläggare, procent? Vad Nöjd tycker medarbetarindex medb i Haparanda om kommunens verksamheter NMI index Nöjd medarbetarindex Nöjd Sjukpenningtalet Vad medarbetarindex tycker 211 medborgarna 212i Haparanda om kommunens verksam Sjukpenningtalet heter, Nöjd-Medgborgar-Index, Sjukpenningtalet Vilket resultat 211når elever studerande Vilket resultat når elever studerande Vilket resultat 29 når elever 21 studerande

24 Inriktningsbeslut Vi ska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio. Inriktningsbeslut Haparanda stad ska vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad arbetsplats. Inriktningsbeslut Vi skall arbeta långsiktigt förebyggande för att förbättra livsvillkoren för medborgare i Haparanda Tornio. Måluppfyllelse Under året har det lokala kollektivtrafikresande 88 inom Hapararanda ökat med drygt 13 6 resande, 6 det är en ökning på 7 5 cirka 33 procent jämfört med 211. Målet betraktas därmed som uppnått. 22 Haparandas kulturliv. Öppet arbetslösa, årsmedeltal Öppet Antalet arbetslösa, nystartade årsmedeltal företag Antalet nystartade företag Vad ger företagarna för sammanfattande Måluppfyllelse 1 omdöme om företagsklimatet 3 En mätning av nöjd-medarbetar-index 8 har skett under hösten. Undersökningen visar att NMI 6 kvarstår på 61. Detta anser vi vara en bra nivå för en organisation 4 av vår storlek. 15 Vidare kan vi av undersökningen se att stressnivåerna är 2 fortsatt höga, framförallt hos cheferna. Just nu pågår utvärdering av undersökningen och en åtgärdsplan kommer att tas fram under januari-februari 213. Ledarskapsakademin pågår. Nästan alla medarbetare har ett Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet 3 åtagande som är direkt kopplat mot HaparandaTorneos vision. Samverkansavtalet är under förhandlig mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. 15 Utbildning i medarbetarskap planeras med start under februari. Införandet av smartphones till alla anställda med fri nyttjanderätt är genomförd. Målet anses som uppfyllt då NMI inte 21 har försämrats Måluppfyllelse Sjukpenningtalet har ökat i hela riket under 212. Haparanda är inget undantag. Högst sjukpenningtal i länet har kvinnor i Piteå kommun, 11 dagar per sjukpenningförsäkrad. I Norrbottens län är ohälsotalet 9,1 dagar för kvinnor och 5,1 för män. I Haparanda vår sjukpenningtalet 8,6 under januari 213. Målet anses inte vara uppfyllt. Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till heldagar, till exempel blir två dagar med halv ersättning en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet. Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet sedan 211. som en plats att leva på Hur stor del av medb kontakt via tel Hur stor 21 del av medb 211 kontakt via 212 tel Vad tycker medb i Haparanda om 6 kommunens verksamheter NMI index Vad 28 tycker medb 29 i Haparanda om 212 kommunens Nöjd medarbetarindex verksamheter NMI index Nöjd-Medarbetar-Index, medarbetarindex -1. Sjukpenningtalet Sjukpenningtalet Vilket resultat når elever studerande Vilket Hur högt resultat är når sjukpenningtalet elever studerande bland kommunens invånare, antal 1 utbetalda dagar per registrerad försäkrad, år. (Ju lägre 8 desto bättre. Ny definition på 6 indikatorn fråmn och med 211 ersätter ohälsotalet)

25 Antalet nystartade företag Vad tycker medb i Haparanda om kommunens verksamheter NMI index 6 4 Inriktningsbeslut Finansiellt mål: Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag Måluppfyllelse Målet uppnås inte då överskottet på tkr endast motsvarar,7 procent kommunens skatter och statsbidrag. 211 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet Nöjd medarbetarindex Inriktningsbeslut Finansiellt mål: Vid försäljning av fastigheter eller mark ska minst 5 procent av likviderna amorteras. Måluppfyllelse Kommunen har sålt fastigheter och mark för tkr under året 212. I enlighet med detta mål kommer minst 5 procent av likviderna, tkr, att utgöra amortering av kommunens lån Sjukpenningtalet Målet betraktas därmed som uppfyllt. GRÄNSLÖS KUNSKAP Inriktningsbeslut Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheten och eleven. Måluppfyllelse Målet betraktas som uppnått då studieresultaten ökat något. Vilket resultat når elever studerande Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen, andel procent, som fullföljer inom 4 år? Inriktningsbeslut Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparandas skolor. Måluppfyllelse Sommarlovsentreprenörer har utförts även under sommaren 212. Tillväxenheten försöker att uppmuntra eleverna att delta i evenemang som utförs i egen regi samt av andra. Under året har deltagandet varit relativt bra bland annat har eleverna deltagit i Kraftsamling och Näringslivsdagen. Målet betraktas som delvis uppnått då det är en osäkerhet om hur målet ska kunna mätas. 25

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning Haparanda stad

Årsredovisning Haparanda stad 2011 Årsredovisning Haparanda stad 2 Innehåll Avsnitt i: Inledning 4 Medborgaren 6 Familjen 8 Gränsen 10 Avsnitt II: KOMMUNstyrelsens ordförandes kommentar 12 Avsnitt III: Avsnitt IV: KOMMUNCHefens kommentar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FAKTA OM HAPARANDA STAD...3 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN... 4 POLITISK ORGANISATION... 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTARER...6 KOMMUNCHEFENS KOMMENTARER...7

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

årsredovisning haparanda stad

årsredovisning haparanda stad 2010 årsredovisning haparanda stad Allt klimatarbete startar med vår klimatstrategi, målet är att minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande växthusgaser. Vackra ord, men vad betyder det

Läs mer

Delårsrapport, tertial 2

Delårsrapport, tertial 2 Delårsrapport, tertial 2 Haparanda kommun 2012 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 1 1 FAKTA OM HAPARANDA STAD... 4 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN... 5 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Årsredovisning. Haparanda Kommun 2014

Årsredovisning. Haparanda Kommun 2014 Årsredovisning Haparanda Kommun 2014 Innehåll Inledning... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 6 Ny ordförande blickar mot framtiden... 7 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys - Målredovisning...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

1. Inledning... 3 2. Styrmodell... 4. 2.2 Värdegrunder... 5 2.3 Budget och uppföljningsprocessen... 6. 3. Tidsplan... 7 4. Omvärldsanalys...

1. Inledning... 3 2. Styrmodell... 4. 2.2 Värdegrunder... 5 2.3 Budget och uppföljningsprocessen... 6. 3. Tidsplan... 7 4. Omvärldsanalys... BUDGET- OCH STRATEGIPLAN 2015-2017 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Styrmodell... 4 2.2 Värdegrunder... 5 2.3 Budget och uppföljningsprocessen... 6 3. Tidsplan... 7 4. Omvärldsanalys... 8 4.1 Internationell

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer