Redaktörshandbok Dynamix CMS 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redaktörshandbok Dynamix CMS 5"

Transkript

1 Redaktörshandbok Dynamix CMS 5 Copyright Detta dokument är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Innehållet får ej kopieras och användas utan tillstånd från Initiva AB. Dokumentet får spridas fritt till alla användare av Dynamix CMS.

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Vad är Dynamix CMS? Vad innehåller handboken? Vem skall läsa denna handbok? Webbredaktörens arbete Web Accessibility Initiatives (WAI) Riktlinjer om tillgänglighet för funktionshindrade Vad får jag publicera? Synpunkter Komma igång med Dynamix CMS Första gången du loggar in Webbplatsens uppbyggnad i Dynamix CMS Redaktörsgränssnittet En överblick Logga in och logga ut Hantera innehåll i sidor Sidmallar Innehållselement och hur man arbetar med dem Innehåll som är standard i Dynamix CMS Publicering och Arbetsflöden Hantera sidstrukturer Lägga till nya sidor Ta bort sidor Kopiera, klipp ut och klistra in sidor Sidegenskaper Ta över sida Gå till URL Standardinnehåll i Dynamix CMS Banners Bilder Enskild bild Bildarkiv Bildspel... 44

3 7.6 Diskussionsforum Film Video Flash Formulär HTML Login Länkar RSS-lista Röstningsfunktion Sajtkarta Saknad fil- information Sök Sökträffar Tabeller Text Variabler Versionshantering Aktuell variant Gamla versioner Framtida versioner av variant Publik version Redigeringsversion Dialogen Hantera versioner Webbplatsegenskaper Saknad fil Administrativa verktyg Genvägar Användare och grupper Komponenter Inställningar Historik Status Händelser... 92

4 11 Användarhantering och behörigheter Användarhantering med verktyget Användare och grupper Användarhantering via AD eller Novell Mina inställningar Byt lösenord Välja språk Sök i sajten Fil- och bildhantering Ladda upp filer Ny mapp Ta bort mappar och filer Kopiera, klipp ut och klistra in filer Egenskaper för en mapp Filegenskaper Icke publika mappar Mappar från filservrar Statistik

5 Appendix Appendix 1. Sidikoner Appendix 2. Ordlista Appendix 3. Bilder Appendix 4. Vanligt förekommande filformat

6 1 Inledning Handboken för Dynamix CMS beskriver hur man arbetar med innehållet i en webblösning baserat på detta webbpubliceringsverktyg Vad är Dynamix CMS? Dynamix CMS är ett kraftfullt webbpubliceringssystem i vilket man snabbt och enkelt kan hantera och uppdatera information i intranät och publika webbplatser. En lösning baserad på Dynamix CMS kan anpassas för att på effektivast sätt hantera informationsspridningen till organisationens målgrupp. Varför skall redaktörer använda sig av Dynamix CMS: All redigering sker i ett så kallat WYSIWYG-gränssnitt. Uppdateringar blir enkla och snabba med Dynamix då man hela tiden ser slutresultatet av sitt arbete. Man behöver inga som helst kunskaper i HTML eller programmering. Eftersom flera personer kan arbeta samtidigt med webblösningen, kan man dela arbetsbördan och på så vis decentralisera ansvaret för informationen. De personer som har informationen kan själva hantera den utan specialistkunskaper om webbproduktion. Man kan enkelt styra arbetsflöden. Det kan t.ex. vara klokt att låta all information passera genom en person innan den publiceras. Genom att låta Dynamix styra arbetsflödet minskar risken för publicering av inkorrekt information. Man kan dela information mellan företagets/koncernens webbplatser. Layout och form skiljs ifrån innehåll. Detta leder till att man kan göra designändringar utan att påverka innehåll. Dynamix sparar alla ändringar så att man kan återgå till en tidigare version av sidan. Risken för teknik- och designfel minimeras i och med att fel pga. mänsklig inblandning minskas eller försvinner helt. Ni får på så vis en säker hantering av er webbplats. Inga extra program behöver installeras. Man arbetar i Internet Explorer. 1.2 Vad innehåller handboken? Denna handbok tar upp all standardfunktionalitet i systemet. Innehållet är applicerbart oavsett om det är ett Intranät eller publik webbplats som skall hanteras. Skärmdumparna i handboken kan ibland se annorlunda ut mot den miljö man arbetar i. Detta beror på att man kan ha en annan design på mallar och innehåll.

7 1.3 Vem skall läsa denna handbok? Denna handbok riktar sig främst till webbredaktörer dvs. personer som kommer att arbeta med att uppdatera och lägga till innehåll i en webbplats baserad på Dynamix CMS. Nybörjare läser med fördel hela handboken. De vana användarna kan använda den som en uppslagsbok. 7 2 Webbredaktörens arbete Arbetet med att bygga upp webbplatsens innehåll skiljer sig något från arbetet med att skapa tryckt material. Några saker som man bör tänka på: Förstår besökaren hur man finner rätt information? Har du en logisk struktur på din webbplats? Testa gärna på några personer. Fungerar texten på skärm? Texten bör vara uppdelad och lätt att överblicka. Ta fram det som är viktigast och presentera det först. Förstår besökaren texten? Skriv enkelt och lättförståeligt och med korrekt svenska. Använd dig av korta meningar. Försök att hitta enklare synonymer till svåra ord. För att besökare skall kunna finna innehåll i din webbplats hos sökmotorer krävs bra titlar för sidor, bra sidbeskrivningar och sökord. Försök att inte göra webbplatsen för tung genom att t.ex. lägga in stora bilder. Är innehållet tillgängligt? Se texten om tillgänglighet nedan. 2.1 Web Accessibility Initiatives (WAI) Riktlinjer om tillgänglighet för funktionshindrade W3C har tagit fram riktlinjer (WAI) som beskriver hur man gör en webbplats tillgänglig för funktionshindrade. Dynamix CMS hjälper dig som redaktör att skapa innehåll enligt dessa rekommendationer. I texten kan vi emellanåt lägga in förtydligande om hur du arbetar för att få innehållet tillgängligt. Dessa texter finner du i samband med följande symbol. WAIs rekommendationer har olika prioritet baserat på hur viktig de tycker att en rekommendation är att följa. Mer information finns på w3c:s webbplats:

8 I verktyget Inställningar (se avsnitt 10.4 för mer information) kan man även finna WAIinställningar för sajten. Dessa inställningar fungerar som ytterligare hjälp för redaktören att för att göra webbplatsen tillgänglig. 8 Här kommer några tips från Hjälpmedelsinstitutet: Om all information finns även som text, kan blinda och synsvaga tolka webbsidan. Man skall använda ALT-attributet för att ge alla grafiska objekt en alternativ text. Man skall tänka på att ALT-texten bör fylla samma funktion som bilden. Om man använder ljud och video, så skall man erbjuda alternativa texter som ger samma information som ljudfilerna och ljudfiler som beskriver vad som visas på video. Undvik länktexter av typen "klicka här" eller "läs mer". Man måste kunna läsa enbart länktexten och förstå vart länken leder. Man skall summera diagram eller erbjud en länk till en sida med en utförlig beskrivning av diagrammet. Om man använder dynamiska objekt som t.ex. script, applets eller flash-animationer, erbjud ett alternativt innehåll som är tillgängligt och som fungerar i äldre webbläsare. Om man använder tabeller för skapa en sidlayout så skall man se till att webbsidan är begriplig när tabellen läses rad för rad. Detta underlättar för blinda användare. Man skall testa sina webbsidor. Fler tillgänglighetstips som rör bl.a. rörelsehindrade och lindrigt utvecklingsstörda Lättläst Erbjud gärna en lättläst version eller en lättläst sammanfattning. En sådan passar många grupper, som till exempel personer med utvecklingsstörning, dyslektiker och barndomsdöva som inte har svenska som modersmål. Centrum för lättläst/llstiftelsen översätter texter till lättläst och arrangerar utbildningar i hur man skriver lättläst. Navigering Gränssnittet - utformning och placering av menyer, ramar, länkar, knappar och sätt för att gå vidare och komma tillbaka - bör göras enhetligt och lätt att förstå. Enhetlig design underlättar navigering för alla och särskilt för lindrigt utvecklingsstörda. Rörelsehindrade Man bör se till att webbsidan fungerar även i upplösningen 640 X 480. Detta underlättar för rörelsehindrade användare som behöver större knappar och menyer för att kunna navigera på webbplatsen. Många rörelsehindrade sitter i rullstol, vilket innebär att avståndet till skärmen blir större. Då underlättar också den lägre skärmupplösningen.

9 Små träffytor kan vara ett problem för personer med rörelsehinder som har svårt med precision och finmotorik. Man bör därför skapa knappar och textlänkar med stora träffytor och ha tillräckligt stora mellanrum mellan länkarna. Nackdelen med grafiska knappar är att de inte går att förstora. Textlänkar är att föredra framför länkade grafiska element, eftersom de går att förstora och anpassa efter användarens önskemål. 9 Det är viktigt att använda standard-html och att webbsidorna fungerar oberoende av användarens utrustning, t.ex. webbläsare, bildskärm, mus, tangentbord eller andra inmatningsenheter. 2.2 Vad får jag publicera? Lagar såsom upphovsrättslagen och personuppgiftslagen (PUL) reglerar vad som är tillåter att publicera i en webbplats. Här kommer lite information om vad som gäller. Får man skriva av en text? Man har rätt att citera ur en offentliggjord text, men inte skriva av eller kopiera hela texter. Gränsen brukar gå vid någon eller några meningar, medan du i vetenskapliga sammanhang kan citera betydligt mer. Däremot måste man alltid uppge källan, det vill säga berätta var texten kommer ifrån. Citaträtten gäller både texter, musik och film. Att publicera en hel bild eller ett helt konstverk är inte tillåtet enligt citaträtten. Får man skriva om vem som helst på en webbplats? Man får skriva om en annan person om det handlar om harmlösa uppgifter som inte kan upplevas som kränkande av den omskrivna. Man får även skriva om honom om det sker inom ramen för en samhällsdebatt. Men det är inte tillåtet att publicera kränkande uppgifter om en privatperson, exempelvis att skriva hatartiklar om grannen för att hans katter stör dig. Men handlar det om offentliga personer är det till och med tillåtet att kalla dem psykopater om det görs när du diskuterar deras offentliga gärning eller uppdrag. Man kan alltid skriva om någon om du fått ett samtycke från den omskrivna. Tidningar och mediesajter har oftast en ansvarig utgivare och då gäller inte längre personuppgiftslagen, utan då skyddas istället sidan av grundlagen. Får man lägga ut bilder från personer? Fotografier räknas som personuppgifter och kräver därmed samtycke från alla personer på bilden för att publiceras på en privat hemsida, enligt personuppgiftslagen (PUL). Får man publicera bilder och fotografier på sajten? Man får inte publicera foton och bilder på din hemsida utan fotografens eller illustratörens tillstånd. Tips! Fotografera själv eller hämta gratisbilder för icke-kommersiellt bruk på Får man manipulera bilder? Man får inte manipulera bilder utan fotografens tillstånd. Får man länka till andra hemsidor?

10 Ja, man får länka till statiska hemsidor, men inte till musik eller filmsnuttar. Juristerna är oense om man får länka så att hemsidan dyker upp inom dina egna ramar, och eftersom rättsläget är osäkert är det bäst att låta länken poppa upp i ett eget webbläsarfönster. Vad är förbjudet att skriva om på webbplatsen? På hemsidan gäller begränsningarna i PUL, se fråga 15 och 16 när det gäller personuppgifter. Givetvis är det förbjudet att publicera barnpornografiskt material, och även att inneha sådana bilder. Det är också förbjudet att sprida bilder på sexuellt våld eller tvång eller annat grovt våld. Man har inte heller rätt att uttrycka dig nedsättande mot en folkgrupp på grund av ras, hudfärg, etniskt ursprung eller religion. Det är också förbjudet att uppmana till brott. 10 Är man ansvarig för det som skrivs i ett forum eller gästbok i webbplatsen? Har man en gästbok eller forum på webbplatsen är besökarna själva ansvariga för inläggen där. Får man länka till musik och film på nätet? Nej, utan upphovsmännens tillstånd är det inte tillåtet att skapa en länk som startar musiken eller filmen när man klickar på den. Tips! Skaffa upphovsmännens tillstånd eller länka till den aktuella webbplatsens startsida. 2.3 Synpunkter Om ni kommer på idéer till förbättringar så får ni gärna posta dem här:

11 3 Komma igång med Dynamix CMS 3.1 Första gången du loggar in 11 För att din Dynamix-lösning skall fungera problemfritt måste din webbläsare ställas in enligt nedanstående beskrivning. Detta bör göras innan du loggar in för första gången. Om du kör Internet Explorer 7 eller 8 så skall du först ange att du litar på webbplatsen. Detta gör du enklast genom att först dubbelklicka nederst till höger i din webbläsare där du finner texten "Internet: Skyddat läge: Av". Du får då upp en dialog där du gör något av följande alt: Alternativ 1) Enbart lägga till sajten i zonen "Lokalt intranät". (rekommenderas)

12 Du lägger till en sajt till en zon genom att markera zonen och därefter klicka på "Platser". 12 Alternativ 2) Lägga till sajten under tillförlitliga platser. Gör man detta måste man även justera en inställning för denna zon. Klicka på knappen "Anpassad nivå". Du får då upp dialogrutan "Säkerhetsinställningar" (se bild nedan) Ange inställningen "Aktivera" för raden "Tillåt att fönster som öppnas utan skript..." Ovanstående beskrivning tillsammans med en förklarande film hittar du här:

13 3.2 Webbplatsens uppbyggnad i Dynamix CMS 13 Redigeringsbar sektion Webbsidans uppbyggnad En webbplats i Dynamix CMS består oftast av följande delar: Startsida Webbplatsens startsida är den sida som man normalt kommer till när man anger webbplatsens webbadress. Navigation Navigationen är detsamma som webbplatsens sidstruktur. Med webbplatsens navigation kan besökaren förflytta sig genom webbplatsen. En webbplats brukar vanligtvis bestå av 2-4 nivåer av sidor uppdelade i en logisk struktur. Sidor och mallar En sida i Dynamix CMS är oftast baserad på en sidmall. En redaktör kan lägga in och redigera information direkt i en sida baserad på en sidmall. De största fördelarna med att arbeta med mallar är: o Man får ett enhetlig utseende på sin webblösning.

14 o Man kan förändra form på webblösningen utan att behöva påverka informationen. o Mallar öppnar upp möjligheter att presentera samma information på flera sätt och för flera plattformar (Skärm, PDA, Mobil etc.). Sektioner Varje mall är i sin tur uppbyggd av en eller flera sektioner. Man kan styra vilka innehållselement som skall vara tillåtna i en sektion. 14 Mallsektioner En mall kan även innehålla s.k. mallsektioner. Dessa sektioner kan enbart redigeras från mallredigeraren. Ändringar slår igenom på samtliga sidor som baseras på mallen. Innehållslement I en sektion kan en redaktör redigera och lägga till innehållselement.

15 4 Redaktörsgränssnittet En överblick Ribbon-fält 15 Dynamix administration En överblick Ribbon-fält Ribbon-sfältet är uppdelat i flikar där varje flik i sin tur innehåller knappar för funktionalitet relaterad till fliken Webbplatsvy Här kan man surfa omkring i webbplatsen som vanligt Statusrad På statusraden hittar man information om sidan samt knappar för att lägga till paneler. Statusraden Paneler För snabb åtkomst till vanlig funktionalitet såsom tillägg av bilder till sajten och information om aktuell sida kan man välja att lägga till paneler i redaktörsgränssnittet. Detta gör man i statusraden genom att klicka på knapparna Lägg till panel som är placerade på vänster respektive höger sida på statusraden (se bild ovan). Vyn placeras ovanför knappen man klickat på men kan flyttas till valfri sida med drag och släpp på vyns topp. Storleken kan justeras

16 genom att dra i kantlinjen mellan två vyer. Nedan följer en beskrivning av de standardpaneler som finns i Dynamix CMS Filer I denna vy kan man enkelt söka upp t ex bildfiler och via drag-ochsläpp lägga in dem på sidan. Se avsnitt 7.2 för mer information Sidegenskaper I denna vy visas och redigeras aktuell sidas namn, titel, sökord samt beskrivning Webbplatser och sidor Strukturen för Dynamix-lösningens webbplatser med tillhörande sidor.

17 4.2 Logga in och logga ut Logga in Inloggning till Dynamix CMS redaktörsdel nås via en specifik webbadress. 17 Er URL för inlogging:. En inloggningssida visas där man loggar in med sitt användarnamn och lösenord. Logga in på Dynamix CMS I vissa Intranät loggas man in automatiskt när man går till ovanstående adress Logga in med olika språk Dynamix CMS levereras idag på Svenska och Engelska. Man väljer språk i samband med att man loggar in Logga ut När arbetet i Dynamix CMS är klart bör man logga ut. Detta förhindrar att någon annan gör ändringar inloggad som fel person. Man loggar enkelt ut genom att klicka på knappen Logga ut på Start-fliken. Logga ut

18 5 Hantera innehåll i sidor Att redigera och lägga till innehåll i webblösningen är en vanlig syssla för en webbredaktör. Hanteringen av innehåll i Dynamix är enkel. För att komma igång följer man några enkla steg: Gå till sidan som skall redigeras via den vanliga navigationen eller via vyn Webbplatser och sidor. Om sidan är inaktiv eller inte visas i navigationen kan den endast nås genom Webbplatser och sidor Man kan gå mellan sidor via webbplatsnavigationen eller Webbplatser och sidor 2. Klicka på knappen [Redigera] för att ta ut sidan i ett redigeringsläge. I detta läge kan man göra ändringar. Man redigerar en kopia av den publika sidan vilket innebär att ens ändringar inte slår igenom förrän man valt att de skall publiceras. Sidan som man redigerar är låst för redigering av andra redaktörer. 3. Gör ändringar genom att skriva direkt i sidan eller genom att dubbelklicka på innehållselementen för att få upp deras redigeringsdialoger. 4. Publicera ändringarna genom knappen [Publicera]. Man kan antingen publicera sidan direkt eller vid ett senare tillfälle. Om man inte har rättigheter att publicera sidan så kommer man att behöva skicka den till någon sidansvarig för granskning och godkännande. Se avsnitt 5.4 för detaljerad information om publicering av sidor.

19 5.1 Sidmallar En sida i en Dynamix-lösning bygger normalt på en s.k. sidmall. Det är sidmallen som bestämmer sidans layout. En sidmall innehåller vanligtvis ett antal sektioner. Det är bara i sektionsytorna man kan redigera. Det är dessutom fördefinierat vilka innehållselement som man kan hantera i de i olika sektionerna. 19 När man skapar en sida anger man vilken mall den skall baseras på. Man kan dock när som helst byta mall utan att förlora innehållet i sidan. Innehållet i de redigerbara sektionerna läggs i motsvarande sektioner (samma sektionsnamn) i den nya mallen. Exempel på upplägg för mallsidor 5.2 Innehållselement och hur man arbetar med dem Det innehåll som kan redigeras direkt i sidan är uppbyggda av s.k. innehållselement. Bild, text, formulärelement och nyhetslistor är exempel på vanliga innehållselement i en publik webbplats. I ett intranät är det vanligt med innehållselement som visar t ex kalendrar eller bokningsfunktioner. En komplett förteckning över de innehållselement som är standard finner du under avsnitt 7.

20 5.2.1 Lägga till innehåll Vanlig text lägger man till på precis samma sätt som när man arbetar med ett ordbehandlingsprogram. Man bara skriver. 20 Man redigerar text genom att skriva Man högerklickar i den redigeringsbara sektionen för att lägga till innehåll. I högermenyn väljer man infoga innehåll och innehållstyp. Nytt innehåll via högermenyer

21 5.2.2 Lägga till bild Det enklaste sättet att lägga till bilder på är via panelen Filer. Man söker upp sin bild och drar in den i redigeringsytan. Se avsnittet om Bilder för mer information Redigera innehåll Text redigeras som i vilket ordbehandlingsprogram som helst. De valmöjligheter man har när man redigerar text är följande: Ändra stil Göra fet Snedställa text Stryka under Skapa punkt- eller nummerlistor. Länka Verktygsfältet för textformatering Textformatering Innehållselement redigerar du genom att dubbelklicka på dem.

22 22 Dubbelklicka för att få upp redigeringsdialog Man dubbelklickar för att redigera ett element Flytta innehåll Det enklaste sättet att flytta innehåll på är genom dra och släpp. Skall innehåll flyttas mellan sidor skall klipp ut och sen klistra in innehåll användas. Dessa funktioner når du via högermenyn Ta bort innehåll Text tar man bort genom att sudda eller markera följt av [Delete]-tangenten. Om man skulle vilja ta bort ett helt innehållselement så gör man detta genom att markera det och därefter klicka på [DEL]-tangenten. Det går även att högerklicka på elementet och i menyn välja radera innehåll eller klicka på den röda kryssrutan längst upp till höger på det markerade innehållselementet Kopiera och klistra in innehåll Man kan kopiera och klistra in innehåll mellan ytor i en sida som redigeras eller till ytor på andra sidor som befinner sig i redigeringsläge. För kopiering och inklistring av texter gäller att om texten har rubrikformateringar och det finns motsvarande rubrikformateringar i mallarna så följer dessa med. Punktlistor, nummerlistor, feststil och kursiv stil hänger också med Tillåta innehåll i en sektion i mallen (Endast administratörer) Om man är administratör kan man bestämma vilka innehålls som skall vara tillåtna i en viss sektion. En förutsättning för att man skall kunna göra detta är att innehållet är installerat och att den tillhör en innehållsgrupp. Detta löser man via verktyget Administration -> Komponenter. I detta verktyg finner du en installera-knapp längst upp som du kan använda för att installera innehålllstyper.

23 23 Verktyget Komponenter och Innehållstyper Du kan tilldela ett innehåll en grupp genom att markera en befintlig grupp sen och klicka fram dess dialog genom att klicka på knappen [Redigera]. Du kan även skapa nya grupper och sen tilldela innehållstyper till denna. Välj grupp för innehållstyper. Man tillåter enklast innehåll eller en grupp av innehåll genom att högerklicka i en sektion i valfri sida där mallen används och sen välja Redigera sektion i högermenyn. Redigera sektion I denna dialog kan du sen välja exakt vilka innehållstyper eller grupper av innehållstyper som skall vara tillåtna.

24 24 Dialogen Redigera sektion 5.3 Innehåll som är standard i Dynamix CMS I Dynamix CMS ingår det en hel del innehållstyper som standard såsom bild, text, formulärelement, banners etc. Det är inte säkert att din lösning använder sig av alla standardelement. Det tillkommer hela tiden nya standardinnehåll så ha koll på Initivas webbplats och följ utvecklingen. För en komplett förteckning av standardinnehåll se Standardinnehåll i Dynamix CMS.

25 5.4 Publicering och Arbetsflöden Publicera sida När man gjort sina ändringar i en sida är det dags att bestämma när den skall publiceras. Man har följande valmöjligheter. 25 Publicera i aktuell variant. Sidan publiceras antingen direkt - om från och med-datum lämnas tomt - eller vid specificerat från och med datum, och är aktiv så länge som är angivit för till och meddatum. Den nya versionen ersätter den gamla, som sparas undan med versionshanteringen. Om redaktören väljer att publicera sidan senare kan denne när som helst ta tillbaka sidan för ytterligare redigering innan publicering. Sidan är låst för redigering för andra användare. Man kan publicera flera framtida versioner av en sida. Publicera i ny variant För att kunna jobba med samma sida i olika versioner parallellt kan man välja att publicera den i ny variant. En sida kan ha flera varianter och i varje variant hanteras de versioner som publicer för just den varianten. Vill man t.ex. att sidan ska se ut på ett speciellt sätt i samband med en tidsbegränsad kampanj eller under någon högtid kan man jobba med den varianten parallellt med den variant som normalt visas och den nya varianten kommer sedan att publiceras och visas under den tidsperiod som valts för den. Om aktuell användare inte har rättigheter att publicera sidan kan denne välja vilken redaktör eller redaktörsgrupp som skall få ta emot sidan för granskning. Man väljer ur en lista med redaktörer som har publiceringsrättigheter till aktuell sida. Publicera dialog

26 6 Hantera sidstrukturer Sidstrukturen är basen för din webbplats. Det absolut vanligaste upplägget för en webbplats är att man skapar sidstrukturen efter en logisk trädmodell. 26 Logisk struktur Strukturvyn i Dynamix CMS För att se sidikonerna betydelse se Appendix Sidikoner

27 6.1 Lägga till nya sidor 1. Högerklicka på en sida eller sajt-ikon i Webbplatser och sidor -vyn och välj [Ny Sida]. 2. Ange namn, mall och placering (relativt den markerade sidan/sajten). 27 Högerklicka för att skapa en ny sida Välj mall i dialogen

28 28 I denna dialog kan man även välja annan placering än den som är förvald. Man kan också skapa en ny sida genom att klicka på knappen Ny sida på Hantera-gruppen under Startfliken. Knappen Ny sida

29 6.1.1 Lägg till delad sida Ibland kan det vara smidigt att låta två sidor dela innehåll med varandra. Klicka på pilen under knappen Ny sida och välj Ny delad sida. 29 Valet Ny sida Välj vilken sida som den nya sidan skall dela innehåll med samt den nya sidans placering. Inställningar Ny delad sida För att ta bort delning av sidor högerklickar man på någon av sidorna och väljer Fler funktioner och sedan Separera delad sida. Därefter kommer sidornas innehåll kunna redigeras separat. Separera delad sida

30 6.2 Ta bort sidor För att ta bort en sida så markerar man den för att sedan klicka på knappen Radera, under startfliken, eller alternativt högerklicka på sidan och välja Radera. Tänk på att alla sidor som ligger under en sida tas bort i samtidigt Papperskorgen En sida som man tar bort hamnar i papperskorgen, som är placerad längst ner i sidstrukturträdet. Man kan när som helst ta tillbaka sidor från papperskorgen. Man kan rensa papperskorgen genom att högerklicka på den och välja Töm papperskorgen. Det kan vara en bra idé att göra detta med jämna mellanrum för då man frigör resurser till servern. 6.3 Kopiera, klipp ut och klistra in sidor Kopiera sidor Man kan kopiera en sida för att klistra in en kopia av den någon annanstans i strukturen. Man kan antingen högerklicka på sidan och välja kopiera eller använda sig av verktygsfältet genom att först markera sidan och därefter klicka på kopiera sida -knappen på Start-fliken Ett alternativt sätt är att markera sidan och trycka ner ctrl-tangenten samtidigt som man drar sidan med muspekaren till önskad plats. Om ctrl-tangenten inte hålls inne flyttas i stället sidan. Det går också att klippa ut en sida. Om man klistrar in en urklippt sida så flyttas sidan med ev. undersidor. Skulle man klistra in sidan igen skapas en kopia av sidan och dess understrukturer. 6.4 Sidegenskaper Under dialogen sidegenskaper som man får fram genom att högerklicka på önskad sida och välja egenskaper - hanterar man egenskaper kopplade till en specifik sida. Sidegenskaper

31 Sidegenskaper fliken Inställningar: Egenskap Sidnamn Förklaring Sidans namn. Man använder ofta sidans namn för att identifiera en specifik sida i strukturen 31 Titel Beskrivning Sökord Kultur/Språk Aktiv Visa i navigation Indexeras Behörighet saknas-sida Sidans titel. Titeln tillsammans med sidans beskrivning och sökord (se nedan) är tre viktiga komponenter för att besökare skall kunna finna innehåll i din webbplats hos sökmotorer. Kort sammanfattning av sidans innehåll Ett eller flera sökord som speglar sidans huvudsakliga innehåll Anges till det språk sidan har som avsikt att visas för. Detta har konsekvenser för vilket språk som t.ex. inbyggda Dynamixinnehåll använder på sidan. Anger om sidan är aktiv eller inaktiv. Inaktiva sidor går inte att komma åt utanför redaktörsgränssnittet. De syns inte heller i någon navigation eller sajtkarta. Aktiva sidor är publika. (Behörighetsinställningar kan användas för att dölja dem för vissa besökare) Anger om sidan skall visas i navigation eller ej. Om den visas i navigation så syns den även i sajtkartor. Kryssa ur om sidan inte skall indexeras av sökmotorer som t.ex. google eller den inbyggda Dynamix-sökningen. Anger den sida som ska visas för en besökare som försöker komma åt en sida som denne inte har behörighet till.

32 Sidans namn, titel och beskrivning kan även redigeras i vyn Sidegenskaper (Se avsnitt Paneler för mer information om paneler) 32 Sidegenskaper fliken Avancerat: Sidegenskaper - Avancerat Statisk mall Om en mall anges här kommer den att användas oavsett innehållssidans mall. Denna inställning kan användas för att visa delade sidor med olika mallar på olika platser i webbplatsen. Url Sidans namn: Url:en baseras på sidans namn såsom den är angiven i sidstrukturvyn. Angivet namn: Url:en baseras på ett egendefinierat namn. Sidans id: Url:en baseras på sidans id. Sajtens inställning: Url:en baseras på standardnavigeringsläget för webbplatsen. Se avsnitt 9 för mer information. Kräver https Genväg Anger om sidan endast kan kommas åt via krypterad anslutning. En lista med namn på en eller flera genvägar kan skapas som omdirigeras till aktuell sida.

33 6.4.1 Behörigheter till sidan Man kan i detalj styra behörigheter till en sida (högerklicka på sidan och välj Behörigheter). 33 Behörigeter till en sida Behörigheter Egenskap Lägg till undersidor Tilldela behörigheter Redigera innehåll Ändra egenskaper/radera Publicera Visa innehåll Visa i navigation Ta över redigering Förklaring Behörighet att lägga till sidor under markerad sida Behörighet att ge andra rättigheter till en sida Behörighet att redigera sidans innehåll Behörighet att ändra sidans egenskaper samt ta bort sida Behörighet att publicera sida Behörighet att se sidinnehåll Behörighet att se sidan i en navigation Behörighet att ta över redigering av sida Om Ärv behörigheter är ikryssad kommer behörighetsinställningarna för föräldersidan att appliceras på sidan. Man kan dock sätta ytterligare behörigheter för sidan som då appliceras tillsammans med de ärvda. Med knappen Återställ behörigheter för underobjekt tas alla manuellt satta behörigheter för sidans undersidor bort och ärvs istället av föräldersidans behörigheter.

34 6.5 Ta över sida Om en sida är uttagen för redigering av en redaktör så kan endast denne redigera sidan. Man kan dock ge redaktörer behörighet att ta över sidor som är i redigeringsläge. Detta görs genom att tilldela behörigheten Ta över redigering på aktuell sida (se avsnitt för mer information om behörigheter). 34 Man tar över sidor via menyalternativet Ta över redigering, under Fler-knappen på Hanterafältet, belägen under Start-fliken. Man måste vara inne på redigeringsversionen av sidan för att kunna ta över den för redigering. Tidigare versioner 6.6 Gå till URL Med funktionen gå till URL nedanför verktygsfältet - kan man gå till en sida i Dynamix via dess adress. Funktionen Gå till URL

35 7 Standardinnehåll i Dynamix CMS 7.1 Banners 35 Med denna funktion kan man hantera banners i webbplatsen Bannerverktyget Det finns ett centralt verktyg i vilket man definierar bannerytor. I detta verktyg kan du få klickstatistik för en specifik banner. Man ställer in ett tidsspann där bannern skall visas. Om flera banners befinner sig inom samma tidsspann så slumpar systemet fram vilken bild som skall som visas. Bannerverktyg

36 36 Banneregenskaper Innehållstypen Banner Med innehållstypen banner lägger man ut en banneryta som fylls upp av de banners som är konfigurerade för denna banneryta. Administration av innehållstypen bannerr

37 7.2 Bilder Det är enkelt att lägga till bilder i en Dynamixsida. En bild kan ha olika justeringar, storlekar och visningslägen. Man kan länka bilder och ge dem förklarande texter (ALT-texter). 37 De bildformat som brukar används på Internet är: GIF Detta format används först och främst för illustrationer eller om bilden skall ha en transparent bakgrund. Har en begränsning på max 256 färger. JPEG Används för alla typer av fotografier eller bilder med många olika färger. PNG Ett ickekomprimerat format som klarar många färger och som dessutom klarar transparens med sk. Alfa-kanaler. Det är viktigt att använda rätt format för din bild både av kvalitets- och prestandaskäl. Fel format kan leda till att bilden blir onödigt stor. Varje bild som har någon mening bör få en textbaserad förklaring i form av en ALT-text. Bilder som enbart finns till av estetiska skäl bör ej ha någon alt-text. Detta för att t.ex. synskadade personer som inte kan se bilden skall får tillgång till en förklarande text. Ex: Om man har en bannerbild med en text i så bör du upprepa denna text som ALT-text. Om man däremot lägger ut en dekorativ bild på t.ex. en blomma så bör man inte fylla i någon ALTtext. WCAG 1.0 (1.1) Prio 1 För nedanstående beskrivna element (Bild, Bildarkiv samt Bildspel) kan man, förutom att lägga till elementen på det traditionella viset, även dra och släppa bilder direkt på en sida från vyn Filer (se avsnitt Paneler för mer information om paneler). Man söker helt enkelt bara upp filen i sökfältet och drar den till önskad plats på sidan. En dialogruta visas där man får ange vilken typ av element man vill skapa med bilden. Dra och släpp in bilder från panelen Filer

38 7.3 Enskild bild 38 Bild-dialogen. Under källfliken väljer man antingen en enkel bild eller en mapp med bilder. Om mappen väljs kommer bildelementet att visa en slumpmässig bild bland bilderna i mappen, för varje gång sidan visas.

39 7.3.1 Bildinställningar 39 Bild-inställningar Under fliken inställningar finner man en del möjligheter att påverka bilden. Man kan här göra följande: Inställningar: Egenskap Dekorativ bild Alternativ text (ALT-text) Bildtext Länk Justering Förklaring Om bilden är helt och hållet dekorativ skall man inte ange någon ALT-text utan istället kryssa i att bilden är dekorativ. Man kan ge en bild en förklarande text. Denna text visas när man för muspekaren över bilden. En bra ALT-text underlättar även för synskadade och personer som surfar utan att visa bilder. Text som visas nedanför bilden Anger om bilden skall länkas Här kan man välja hur bilden skall justeras. Det finns följande valmöjligheter

40 Vänster i text Höger i text Vänster Höger 40 Mitten Maxbredd Maxhöjd Maximal storlek på bredden för bild Maximal storlek på höjden för bild

41 7.3.2 Transformer 41 Transformer Med tranformer kan man påverka bildens utseende enligt följande: Beskär Klipper bilden: Bredd: Klipper bilden så att bildens bredd blir x pixlar. Höjd: Klipper bilden så att bildens höjd blir x pixlar. Läge för horisontell beskärning Centrerat Bildens mittre del kvarstår med x pixlars bredd (från Bredd-attributet ovan) Beskär från vänster Bilden klipps från vänster med x pixlar. Beskär från höger Bilden klipps från höger med x pixlar. Läge för vertikal beskärning Centrerat - Bildens mittre del kvarstår med x pixlars höjd (från

42 Höjd-attributet ovan) Beskär uppifrån - Bilden klipps från toppen med x pixlar. Beskär nedifrån Bilden klipps från botten med x pixlar. 42 Spegelvänd X: Bilden spegelvänds horisontellt Y: Bilden spegelvänds vertikalt X och Y: Bilden spegelvänds både horisontellt och vertikalt Rotera bild Begränsad storlek Bakgrundsfärg: Anges i hexadecimal form (t.ex. #223344) eller med engelsk färgangivelse (t.ex. green) Maximal bredd: Maximal storlek på bredden för bild Maximal höjd Maximal storlek på höjden för bild Flera transformer kan läggas till på en bild och appliceras i den ordning de är placerade i listan Bildutseende Här kan man ställa in hur bilden kommer att presenteras. Om man väljer att visa bilden som en vanlig bild så kan man välja justering och om bilder skall slumpas fram ur en lista. Man kan även ange max bredd samt max höjd för bilder. Du kan lägga till bildtexter som hamnar under bilden. Du kan ange vilken text som skall visas direkt eller bestämma regler som anger om bildtexter skall hämtas från Alt-texten, filtitel (anges i filarkivet) eller filnamn. Som text för bild kan man även ange koder: Kod [filename] [alt] [fileext] [filetitle] [size] [width] [height] Förklaring Filnamn Bildens beskrivning Filändelse Titel för fil angivet från Filarkivet Storlek (bredd x höjd) Bredd Höjd

43 [filesize] Filstorlek (x kb) Dessa koder kan kombineras ihop Exempelvis [filename], [size], [filesize] genererar exempelvis Boll, 130x80, 23kb 7.4 Bildarkiv 43 Bildarkivet visar en tabell av klickbara tumnagelbilder hämtade från specificerad mapp eller egenhändigt komponerad lista med bilder. Bildarkivet

44 7.5 Bildspel Med bildspelet kan man visa en sekvens av bilder från specificerad mapp eller egenkomponerad lista. 44 Bildspelet 7.6 Diskussionsforum Med denna modul kan man lägga ut diskussionsforum i sin webbplats. Det går att skapa valfritt antal forum. Med ett verktyg kan en redaktör hantera de olika forumens inlägg centralt.

45 45 Verktyg för att hantera Diskussionsforumet Egenskaper för en huvudtråd Egenskaper för en tråd

46 Egenskap Namn Beskrivning Tillåt anonyma inlägg Sortering Visningssida Anmälningar till Förklaring Huvudtrådens namn En beskrivning av huvudtråden Används ej idag. Forumet är per default öppet. Anger hur tråden skall sorteras Anger var i sajten man kan hitta huvudtråden Anmälningar mot inlägg skickas till denna a-postadress 46

47 7.6.2 Egenskaper för en tråd 47 Egenskaper för en tråd Egenskap Rubrik Författarnamn Författare Läge/Status Förklaring Trådens rubrik Det namn som författaren har angivit Här kan man se om det är en Dynamix-användare som gjort inlägget Anger status för tråden. Aktiv Inaktiv/Dold: Kan användas för att dölja tråden Låst: Tråden är låst för nya inlägg. Detta gör man t.ex. om ämnet är slutdiskuterat eller om tråden har spårat ut.

48 7.6.3 Innehållstypen Diskussionsforum 48 Exempel på ett forum i en webbplats Du kan lägga till valfritt antal diskussionsforum i webbplatsen. Du väljer enbart vilken diskussionsgrupp som du vill lägga ut. Exempel på ett forum i en webbplats

49 7.6.4 Innehållstypen diskussionsöversikt 49 Exempel på ett en diskussionsöversikt 7.7 Film Med detta element kan man lägga in filmer baserat på formatet Quicktime. Filmelementet Egenskap Visa som Förklaring Här väljer man vilken klient som skall visa filen QuickTime. Väljer man för t.ex. filer som slutar på.mov Windows Media Player. (.wmv,.wma,.wvx,.wax,.asf,.asx,.wms, wmz,.wmd) Film Poster-film Bredd Höjd Anger vilken film som skall visas Anger om man skall visa en film före filmen (endast QuickTime) Bred på filmen Höjd på filmen

50 50 Film som körs 7.8 Video Videoelementet kan visa filmer i olika format, t.ex.mp4. Videoelementet Egenskap Videofil Förklaring Här väljer man vilken fil som skall visas. Format som stöds är: HTML5: H.264 / MP4 (.mp4), VP8 / WebM (.webm), Ogg Theora (.ogv) Flash: H.264 (.mp4,.mov,.f4v), FLV (.flv), 3GPP (.3gp,.3g2), YouTube För detaljer se: Bild Starta automatiskt Storlek Angiven bredd En bild som visas innan filmen startar Anger om man skall visa en film före filmen (endast QuickTime) 16:9, 4:3 eller angiven Bred på filmen om angiven storlek är vald

51 Angiven höjd Höjd på filmen om angiven storlek är vald För att elementet skall kunna användas behövs en licens för jwplayer. (http://www.longtailvideo.com/order/) 51 Licensnumret skall matas in i Inställningar (10.4). 7.9 Flash Med flash-elementet lägger du in färdiga flash-filer i webbplatsen. Filmelementet Egenskap Fil Kvalitet Bredd Höjd Loop Förklaring Anger vilken flashfil som skall visas Anger kvalitet på flashfilmen Bred på flashfilmen Höjd på flashfilmen Anger om flashfilmen skall börja om från början när den är klar Varje flashfilm bör åtföljas av motsvarande information i tillgängligt format såsom en HTMLsida. WCAG 1.0 (6.2) Prio 2

52 7.10 Formulär Med formulärfunktionen i Dynamix CMS skapar man formulär för t.ex. kontakt, bokning eller beställningar från besökarna. Det går att skapa formulär med i princip valfritt upplägg. 52 Exempel på ett kontaktformulär Formulärkomponenter såsom knappar och textfält läggs ut som vanliga innehållselement och återfinns under innehållskategorin Formulär. För att redigera formulärets inställningar klickar man på knappen Formulär, på fliken Sida. Formulärinställningar Under standard-fliken för formulärinställningar anger man formulärets namn (ämnesraden i det e-postmeddelande som skickas)., tacksida (sidan som besökaren omdirigeras till efter att formuläret har skickats) samt om information om inloggad användare skall inkluderas.

53 53 Redigera formulärinställningar Under Mottagare/Hantera-fliken anger man eventuell mottagares e-post samt huruvida skickade formulär skall sparas i databasen. I det enklaste fallet anger man endast en e- postadress som formuläret ovillkorligen skall skickas till, under Enkel hanterare. Redigera formulärinställningar

54 Skicka till flera mottagare I vissa scenarion måste man mer detaljerat specificera vem/vilka som skall få det skickade formuläret. Man vill kanske t.ex. att besökaren ska kunna välja i en lista bland tänkbara mottagare. Följande måste då göras: Lägg till önskad formulärkomponent på sidan t.ex. Radioknappar eller Rullgardinsmeny. 2. Redigera komponenten och lägg till de e-postadresser som önskas under Alternativ. 3. Ange Namn på komponenten. 4. Klicka på Formulärknappen på Sid-fliken och gå till mottagare/hanterare-fliken. 5. Välj Avancerad hanterare. 6. Välj Lägg till. 7. Välj Skicka formulär som e-post. 8. Ange namnet på formulärkomponenten (se punkt 3) i Mottagarfält. Redigera formulärinställningar

55 Redigera Radioknappar 55

56 Flersidesformulär I Dynamix CMS 5 är det möjligt att låta formulär spänna över flera sidor. Följande måste då göras. 1. Skapa de sidor som formuläret skall omfatta och lägg ut önskade formulärkomponenter. 2. Skapa ett flersideformulärobjekt i formulärinställningar under fliken med samma namn. 3. Gå in på flersideformulärfliken för varje sida i formuläret och koppla flersideformulärobjektet till sidan. 4. Ange under samma flik vilken position aktuell sida skall ha i formuläret. 5. Lägg ut ett Flersidesformulärsnavigeringselement på respektive sida och redigera det efter önskemål.

57 Format och regler Det är möjligt att styra hur värden på formulärkomponenter får anges. För varje komponent kan en eller flera format anges genom att klicka på fliken Format och regler i respektive redigeringsdialog. De format som är tillgängliga är: 57 adressformat Längdbegränsning Enkelt format Besökaren måste mata in en e-postadress på giltigt format Besökaren måste mata in en text som är inom intervallet för minsta respektive maximalt antal tecken. Redaktören specificerar en egendefinierad formatsträng som anger var i inmatad text bokstäver, siffror och andra tecken får finnas. Ett A i formatsträngen betyder att en bokstav måste anges på denna position och 0 att en siffra måste anges. Övriga tecken måste matas in exakt. Formatsträngen AA000xy tillåter exempelvis bc345xy och rt452xy men inte rt452 eller abcde. Redigera Radioknappar

58 Alternativlista Med detta innehållselement lägger man ut en lista med valbara alternativ. 58 En alternativlista Kryssrutor Med detta innehållselement lägger man ut kryssrutor. Dessa använder man om besökaren skall välja kunna välja flera alternativ i ett formulär. Kryssrutor Redigeringsdialogen för kryssrutor

59 Radioknappar Med detta innehållselement lägger man ut radioknappar. Dessa använder man om besökaren skall välja max en av flera alternativ i ett formulär 59 Radioknappar Rullgardinsmeny Med detta innehållselement lägger du ut rullgardinsmenyer (dropdown-listor). Dessa använder man om besökaren enbart får välja en av flera alternativ. Rullgardinsmeny Saknad fil - information Denna innehållstyp används egentligen bara på ett ställe och det är på sidan som visas om besökaren angivit en fel adress. Detta innehåll kan skicka med information i ett formulär om vilken sida det var man försökte komma åt.

60 Exempel på användning av Saknad fil information Skicka-knapp Det är denna knapp man trycker på när formuläret skall postas till servern. Den är obligatorisk i ett formulär. 60 Skicka-knapp Textfält Textfältet är det som man använder flitigast i formulär. Med textfältet gör man det möjligt att fylla i en text i formuläret. Textfält för t.ex. namn och telefonnummer läggs upp med en rad. Textfält En rad Textfält flera rader. Textfält för t.ex. övriga kommentarer eller längre beskrivningar lägger man upp över flera rader. Använd dig av etiketter för att ge textfältet en kort beskrivning. WCAG 1.0 (14.2) Prio Etiketter för formulär Etiketter beskriver formulärfältets syfte. Etikett: Name: Använd dig av etiketter för att ge formulärfält en kort beskrivning. WCAG 1.0 (14.2) Prio Formulärsammanfattning Detta är ett innehållselement med vilket man kan presentera vad som postades i ett formulär. Man lägger in innehållet på själva svars-sidan för formuläret. Man kan välja om det skall sammanställa alla formulärfält eller enbart de som innehåller postad data Extra formulärvärde Detta formulärelement används i formulär där du vill inkludera dolda värden.

61 7.11 HTML Med detta innehållselement lägger man in valfri HTML-kod i en sektion. Denna funktion är väldigt användbar den dagen man måste lägga in något specifikt innehåll som inte går att få till med standardelementen. Exempel på detta kan vara att man vill lägga in en liten JavaScript-applikation. Man kan ange att HTML-koden inte skall visas när man är i Dynamix då viss html ibland kan ge upphov till problem med att redigera sidor. 61 Obs! Man bör veta vad man sysslar med om man använder sig av HTMLelementet. Med felaktig HTML-kod kan man förstöra mallens utseende Login I Dynamix CMS kan man rättighetsstyra tillgången till sidor. Om en besökare går till en sida som den inte har rättigheter till hamnar denna på en inloggningssida. Denna inloggningssida är vanligtvis en vanlig Dynamix-sida med ett Login-element. Login-elementet

62 7.13 Länkar Du kan enkelt skapa länkar i Dynamix CMS. Den vanligaste typen av länk är nog textlänkar. Dessa skapar du genom att du markerar den text som du vill länka och därefter klickar på länkknappen. 62 En länk I länkdialogen väljer m hur du vill länka. Det går att länka till följande: Sida Bokmärke i sida Fil Url E-postadress Webbplats Länka till en sida Länka till sida - Här väljer man den sida som man vill länka till samt eventuellt bokmärke på sidan

63 Autocomplete-funktionen är användbar närman skall välja en sida 63

64 Länka till Fil 64 Välj fil i filväljardialogen.

65 Länka till Url 65 Här anger man vilken Internetadress som man skall länka till.

66 E-post 66 Ange e-postadress.

67 Ange hur länken skall öppnas Man kan ange hur en länk skall öppnas med väljaren Öppna i, som finns under varje länktyp. 67 Dialog för att ställa in hur länken öppnas. Det går även att länka bilder och andra element. Detta gör man ofta i den administrativa dialogen för elementet. Skapa tydliga länkar som kan läsas och förstås om man tar ut dem från sitt sammanhang. Exempel på en dålig länkning: Dynamix har stöd för versionshantering. Läs mer. Så här borde den sett ut: Läs mer om Dynamix stöd för versionshantering. WCAG 1.0 (13.1) Prio 2

68 Bokmärken Bokmärken används för att länka inom en sida. Du lägger ut bokmärken genom att högerklicka på platsen där bokmärket skall placeras och lägga till innehållstypen Bokmärke. 68

69 7.14 RSS-lista Med RSS-listan kan man lista postningar från exempelvis bloggar och tidningar. Så länge de har en RSS-källa. 69 Om du t.ex. vill lägga in nyheterna från SVD:s webbplats så anger du adressen till deras RSSkälla enligt nedanstående bild. RSS-lista

70 7.15 Röstningsfunktion Med röstningsfunktionen kan redaktörer skapa omröstningar som publiceras i webbplatsen. 70 Röstning I verktyget omröstningar skapar man de omröstningar som skall användas i webbplatsen. Verktyget för omröstningar

71 71 Verktyget för omröstningar 7.16 Sajtkarta Med sajtkartan kan man skapa trevliga överblicksbilder över webblösningen. Det går att bestämma vilken struktur som skall visas och hur djupt i strukturen man skall gå vid visning samt om elementet ska rendera en sajtkarta eller ett sajtindex. Med sajtindex skapas en indexförteckning över de sidor som finns i systemet. Elementet tar hänsyn till vilka sidor som besökaren har rättigheter att se.

72 En sajtkarta i sajten. 72

73 Ett sajtindex sajten. 73

74 74 Dialogen för Sajtkarta WAI rekommenderar att man inkluderar en sajtkarta i webbplatsen. WCAG 1.0 (12.3) Prio 2

75 7.17 Saknad fil- information Om en person surfar till en adress på er webbplats som inte längre finns så kommer man automatiskt till en fel-sida (404-felsida). I Dynamix kan man ställa in vilken sida detta är. I denna sida kan man lägga till ett formulär som besökaren kan fylla i med information om vad som var fel. Med Saknad fil - information kan formuläret skicka med information om vilken adress det var som besökaren försökte komma åt. 75 Exempel på 404.sida

76 7.18 Sök Innehållet Sök består av ett sökformulär. Detta sökformulär arbetar tillsammans med innehållselementet Sökträffar som visar själva sökresultaten. Man kan söka på ett eller flera ord. 76 Sökelementet Sökfunktionen i Dynamix CMS fritextsöker på all textinformation i sektionerna Dynamix-sidor samt sidans titel, sökord och beskrivning. Träffar i titel rankas tex högre än träffar i sidan. Om webbplatsen har egenutvecklade innehåll bär dessa innehåll tala om vilken text som skall indexeras för systemet. Har man funktioner i webbplatsen som skapar sidor i webbplatsen som inte är Dynamix-sidor så behöver dessa funktioners innehåll integreras med sökfunktionen Sökträffar Det är innehållselementet sökträffar som visar resultaten från en sökning. Du kan hur många träffar som skall visas per sida. Dialogen för sökträffselementet Sök och sökträffar

77 7.20 Tabeller Tabeller använder man för att lägga upp listor i tabellformat. Man brukar t.ex. använda sig av tabeller för att skapa telefonlistor och prislistor. Man kan jämföra denna funktion med tabellerna i MS Word. 77 Du lägger till en ny tabell via knappen Infoga tabell under Tabeller-fliken. Tabellen får ett fördefinierat utseende (2x2 kolumner): Tabell i sitt fördefinierade värde. Man kan markera celler genom att klicka lite till vänster om innehållet i cellen. Markera en cell För att markera celler i flera omgångar håller man nere [CTRL] samtidigt som man markerar. ** Tabellegenskaper Man kan ändra raders, kolumners och cellers egenskaper genom att markera dem och klicka på egenskapsikonen.

78 78 Egenskaper som man kan ändra Tabellsammanfattning som underlättar förståelsen av tabellens syfte för exempelvis blinda

79 Markera vad som är rubrik-rader och rubrik-kolumner. Detta gör du genom att ändra Celltyp, i egenskapsdialogen. 79 WCAG 1.0 (5.1) Prio 1 Använd relativa mått när du anger bredd på celler/kolumner. D.v.s. ange bredden i %. WCAG 1.0 (3.4) Prio 2

80 Skapa summeringar av tabeller. 80 WCAG 1.0 (5.5) Prio 3

81 7.21 Text Text är en grundkomponent vid hantering av innehåll. De sektioner som tillåter redigering av text innehåller alltid ett textblock som standard. Det är bara att börja skriva direkt. I verktygsfältet finner man en palett av funktioner som man kan använda för att påverka texten. 81 Verktygsfältet för text-editorn Redigera text

82 7.22 Variabler Texter som man vill lägga ut på flera platser och värden som kanske är svåra att komma ihåg hanterar man enkelt via variabler. Variabler fungerar som ett centralt minne där man kan ange värden som man sedan lägger ut i en text. 82 Exempel: Antal anställda Faxnumret till kontoret De variabler som finns från början är följande: Variabel Antal besökare just nu Sidans namn Sidans publiceringsdatum Sidans publiceringsdatum och tid Sidans författare Aktuellt datum Aktuellt datum och tid Aktuell tid Beskrivning Antal besökare just nu Sidans namn Sidans publiceringsdatum Sidans publiceringsdatum och tid Sidans författare Aktuellt datum Aktuellt datum och tid Aktuell tid Man kan enkelt lägga till eller redigera befintliga variabler i Komponenter-verktyget under Administrations-fliken Variabelverktyget

83 Man lägger en variabel i en text genom att högerklicka i texten följt av valet Nytt innehåll och Variabelvärde. 83 Variabelelementet

84 8 Versionshantering Aktuell variant Man sätter vilken variant som skall vara aktiv för en sida under knappen Varianter på hanterafältet under Start-fliken. Aktuell variant 8.2 Gamla versioner Alla gamla versioner av en sida sparas med versionshanteringsfunktionen. Du kan se de fem senaste versionerna för aktuell variant via knappen Versioner i Hanterafältet, under Startfliken. Övriga versioner kommer man åt under det sista menyalternativet, Hantera versioner. Se avsnitt 8.6 för mer information. Versioner av en sida 8.3 Framtida versioner av variant Det går att skapa ett valfritt antal framtida versioner av en sida i en Variant. Detta gör du genom att publicera en ändring och därefter ange en framtida tidpunkt för publicering. Du kan

85 också välja att publicera sidan i en ny variant och ange ett framtida publiceringsdatum för denna. Se avsnitt för mer information om varianter och publicering. 8.4 Publik version Den publika versionen är den version av sidan som visas för besökare Redigeringsversion Du kan se arbetsversionen av en sida som är under redigering av någon annan redaktör. Under redigering 8.6 Dialogen Hantera versioner Man kan här välja att titta på en gammal version och därefter återpublicera eller ta ut versionen för redigering. Man kan även ta bort versioner av sidor. Tidigare versioner

86 9 Webbplatsegenskaper Man kommer åt webbplatsens egenskaper genom att högerklicka på webbplatsen i vyn Webbplatser och sidor : 86 I dialogen kan du hantera följande inställningar: Högerklicka på sajt-roten för att komma åt dess egenskaper. Egenskap Namn Standardtitel Startsida Felsida Saknad fil Behörighet saknas Språk/kultur Standardserveradress Serveradresser Tillåtna mallar Standardnavigeringsläge Beskrivning Webbplatsens namn. Om ingen titel för sida har specificerats används denna Webbplatsens startsida. Om det finns fel på en sida som gör att sidans innehåll inte kan visas, omdirigeras besökaren till denna sida. Sida som skall visas om besökaren försöker navigera till en sida som inte finns. Om besökaren försöker navigera till en sida där han eller hon inte har behörighet att visa innehållet visas istället denna sida. Ofta är det en sida som tillåter besökaren att logga in för att på så sätt identifiera sig som en behörig besökare. Anger huvudspråk för sajten. Här väljer du en URL som skall användas för funktioner som genererar adresser. Här anger man vilka adresser som skall användas per webbplats. Obs! Man måste även lägga in adressen i IIS för att få adressen att fungera. Kryssa för de mallar som skall vara tillåtna i sajten. Anger om URL:er för sidor skall anges med sidans namn: eller med unikt id: Inställningen kan ändras på enskilda sidor.

87 Webbplatsegenskaper. 87

88 9.1 Saknad fil Man kan skapa egna 404-sidor som skall visas om besökaren anger en felaktig adress. Det finns några speciella innehållstyper framtagna som hjälper dig att skapa denna sida. 88 Variabeln namn på saknad fil Denna variabel kan du använda för att visa vilken adress det var som besökaren försökte använda Innehållet Saknad fil - information Saknad fil - information.

89 10 Administrativa verktyg Under fliken Administration finns verktyg för grundläggande konfiguration och inställningar för Dynamix-lösningen Genvägar Detta verktyg centraliserar hanteringen av adressgenvägar genom att ge en överblick över samtliga tillagda genvägar, med möjlighet till redigering av dessa. Adressgenvägar sätts per sida och om en url anges med adressgenväg kommer omdirigering till utpekad sida att ske. En sida kan ha flera adressgenvägar. Se avsnitt 6.4 för mer information Användare och grupper Det är med verktyget Användare och grupper som man hanterar användare i Dynamix CMS. Här kan man lägga till, ta bort och redigera användar- och gruppinformation Komponenter I komponentverktyget hanteras alla installerbara komponenter för Dynamix såsom mallar innehållstyper, texttyper och verktygsfält. Användarbehörigheter kan sättas på mallar innehållstyper och verktyg Textstilar Här görs installationer av textstilar Mallar Under denna kategori hanteras och installeras sidmallar. Installerade mallars sektioner kan redigeras med tillägg av tillåtna innehållstyper, innehållsgrupper, textstilar och bildinställningar. Genom att sätta max- och minbredder förhindras att en onormalt stor bild förstör den grafiska formen. Dynamix krymper då automatiskt bilden till en mindre storlek. Bilden krymps proportionerligt till det mindre pixelantalet. För textstilar skall man alltid tänka på att välja den standardtextstil som skall gälla för en sektion. Det vanliga är att det är en stil av typen Normal. Användarbehörigheter kan sätts på mallar huruvida de får användas eller ej av aktuell användare Innehållstyper Här hanteras innehållstyper och innehållstypsgrupper. Innehållstyper installeras och kan placeras i en innehållstypsgrupp, antingen en inbyggd eller en egendefinierad. Användarbehörigheter kan sättas både på innehållstyper och på hela grupper.

90 Paneler Installation av paneler. Se avsnitt Paneler för mer information om paneler Verktygsfält Installation av verktygsfält. Se avsnitt för mer information om verktygsfält Variabler Installation av variabler. Se avsnitt 7.22 för mer information om variabler Verktyg Här hanteras och installeras verktyg som är byggda med äldre versioner av Dynamix Tabellcellsformat Installation av tabellcellsformat Standardlänkmål Här installeras standardlänkmål för länkar. Standardöppningsläge för länkmålet kan redigeras så att t ex url-länkar alltid öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Se avsnitt 7.13 för mer information om länkar Statusmeddelanden Installation av statusmeddelanden. Se avsnitt 10.6 för mer information om statusmeddelanden Inställningar Under inställningar redigeras de globala inställningarna för Dynamix-lösningen Förvald formuläravsändare Mottagare av felrapporter SMTP-server Sökväg för temp-filer Sökväg för bildchache Förvalt användarland/språk Sökväg för bifogade formulärfiler Novell LDAP-server Den e-postadress som används som standard för avsändare av e-post. E-postadress som tar emot felrapporter genererade av Dynamix. Mailserver. Om fältet lämnas tomt används inställning från web.config. Sökväg till katalog där Dynamix lagrar tillfälliga filer Sökväg till katalog där Dynamix lagrar t ex omskalade bilder för snabb åtkomst. Sajtens standardspråk Sökväg till katalog där Dynamix lagrar filer som bifogats formulär. Namnet eller adressen till Novell LDAP-server (edirectory) för användarintegration mot Novell. Servern måste svara

91 Active Directory -integration Tillgänglighetsinställningar Lösningsguid Lösenordspolicy Längsta tid bilder sparas i cachen på secure-ldap anrop och serverns certifikat måste vara installerade på webbplats-servern. Anger om webbplatsen skall kunna hämta användare från AD. Se avsnitt 11.2 för mer information. Här kan man ställa in hur pass strikt Dynamix skall vara angående uppfyllandet av vissa WAI-krav: Alt-texter måste anges för innehållsbilder Om man kryssar i denna ruta måste redaktörerna aktivt ta ett beslut för en bild om hur de skall hantera dess alt-text. Tabellkolumner måste ha bredd i procent Procent i bredd måste anges för tabellkolumner. Tabeller måste ha sammanfattningar En sammanfattande beskrivning av tabellens syfte måste skrivas. Aktuell Dynamix-lösnings unika id. Kan inte redigeras Lösenordsbyte(dagar) Anger hur ofta användarna skall tvingas att byta lösenord. Användare som har inställningen Lösenordet upphör aldrig att gälla kommer aldrig att tvingas byta lösenord Föreslå byte innan Detta fält anger när systemet ska börja föreslå att användaren byter lösenord vid inloggning. Exempelvis betyder värdet 3 att användare föreslås byta lösenord vid inloggning när det tidigare lösenordet blir för gammalt inom 3 dagar. Lösenordsformat Minsta längd Minsta antal siffror Minsta antal stora bokstäver Minsta antal små bokstäver Minsta antal specialtecken Bilder som inte efterfrågats under denna tid kommer att rensas ur cachen Historik I historikverktyget ges möjlighet att se kategoriserade loggar för en mängd olika aktiviteter som utförs i Dynamix, t.ex. när en viss sida checkades ut för redigering och av vem.

92 Verktyget delar upp aktiviteterna i följande kategorier: Objektoperationer, Schemalagda händelser, Inloggning samt Ohanterade fel Objektoperationer I Objektoperationer visas aktiviteter som omfattar manipulering av objekt i Dynamix. T.ex. tillägg och borttagning av sidor och filer. Objektoperationer är ytterligare uppdelat i kategorier av de objekttyper som manipuleras Schemalagda händelser Schemalagda händelser visar en lista på utförda schemalagda händelser. (Se avsnitt 10.7 för mer information om händelser) Inloggning Under Inloggning visas samtliga inloggningsförsök till Dynamix med information om vilket användarnamn som användes vid inloggningen/inloggningsförsöket och vid vilken tidpunkt. För samtliga kategorier kan man med knappen Aktivitetsloggning ställa in vilka typer av aktiviteter man vill logga Ohanterade fel Ohanterade fel visar fel som ej fångats upp och hanterats på ett acceptabelt sätt. T.ex. i ett innehållselement där besökaren matat in ett värde som inte kunnat förutses och fångats upp med ett lämpligt felmeddelande Status I Statusverktyget visas teknisk status om Dynamix-lösningen. Detta är i regel endast intressant för driftspersonal eller webbplatsutvecklare Händelser Under händelser visas vilka automatiska händelser som väntar på att köras. Det kan t.ex. vara ett nyhetsbrevsutskick som redaktören angivit skall skickas ut ett bestämt datum eller en inbyggd Dynamixhändelse som t.ex. rensning av bildcache. Om en händelse av någon anledning inte har kunnat köras vid specificerat datum finns här också möjlighet att manuellt aktivera körningen av den i efterhand. Händelser kan vara återkommande och för dessa visas datum för nästa körtillfälle Redigera mallar Det går att redigera mallar i Dynamix CMS. Det man kan göra är att hantera vilka innehållstyper som skall läggas ut som standard när en ny sida skapas som är baserad på mallen. Mallsektioner fungerar något annorlunda. Det är sektioner som går att redigera men där ändringar slår igenom på samtliga mallar.

93 11 Användarhantering och behörigheter Med användarna och grupperna i Dynamix CMS kan man i detalj styra vad man kan göra och inte göra. 93 En icke inloggad besökare i en publik webbplats blir automatiskt tilldelad användaren Gäst I Dynamix CMS finns det två sätt på vilket användare skapas. 1. Manuellt genom verktyget Användare och grupper 2. Automatiskt mot en katalogtjänst såsom AD 11.1 Användarhantering med verktyget Användare och grupper Det är med verktyget Användare och grupper på Administrationsfliken - som man hanterar användare i Dynamix CMS. Verktyget Användare och grupper Här kan man lägga till, ta bort och redigera användar- och gruppinformation. Användarens egenskaper

94 94 Användarens behörigheter 11.2 Användarhantering via AD eller Novell Webbplatsen kan ställas in så att användare kan hämtas från AD (se avsnitt 10.4). När en användare loggar in på Dynamix eller går in på webbplatsen med single-sign-on påslaget** så kommer användaren att identifieras mot AD. Om inte användaren redan finns i Dynamix så kopieras AD-användaren till Dynamix, om användaren är medlem i en AD-grupp känd av Dynamix CMS. Administratörer av Dynamix CMS lägger själva in AD-grupper och ADanvändare i Dynamix via verktyget Användare och grupper. Dialog för att lägga till AD-grupp

95 12 Mina inställningar Under knappen Mina inställningar på Verktygsfliken - kan man ange vilken sida som skall visas när man loggat in, samt ställa in vilka vyer/paneler som ska visas. 13 Byt lösenord 95 Om du vill byta lösenord för din användare klickar du på knappen Byt lösenord under verktygsfliken Välja språk Vid inloggning till Dynamix kan man ange vilket språk som skall användas. Du kan i dagsläget välja på svenska eller engelska. Välj språk

96 14 Sök i sajten Man kan söka upp sidor i webbplatsen via den interna sökfunktionen. För att gå till sidan klickar man på den och därefter klickar man på knappen Gå till sida 96 Sök

97 15 Fil- och bildhantering I verktyget Filer administrerar man de filer som hanteras i webblösningen. Verktyget fungerar ungefär som Explorer i Windows. 97 Filarkivet 15.1 Ladda upp filer Man kan ladda upp filer på två sätt. 1. Ladda upp en fil genom att markera den mapp som man vill ladda upp till i mappträdet till vänster och klicka på Ladda upp enstaka fil i verktygsfältet. Ladda upp fil

98 2. Ladda upp genom att dra och släppa filer eller mappar in i arkivet, med knappen Ladda upp, på verktygsfältet Ny mapp Man skapar nya mappar via knappen Lägg till på verktygsfältet Ta bort mappar och filer Det går att ta bort mappar och filer. Man skall vara försiktig när man gör detta så att man inte tar bort bilder som används. Man kan se om en fil används, i kolumnen Används i fillistan. Om man försöker ta bort en fil som används varnar Dynamix för detta i bekräftelsedialogen Kopiera, klipp ut och klistra in filer Man kan kopiera, klippa ut och klistra in filer 15.5 Egenskaper för en mapp Med knappen Redigera kan man byta namn på vald mapp samt ange vilka filer man skall få ladda upp till mappen.

99 Mappegenskaper 99

100 100 Med knappen Behörigheter kan man även sätta rättigheter till en mapp: Mappbehörigheter

101 15.6 Filegenskaper Med Redigera-knappen på verktygsfältet anger man filnamn och andra filegenskaper för markerad fil. 101 Dialog för att hantera filegenskaper 15.7 Icke publika mappar Man kan definiera upp mappar vars filer ej går att komma åt utan inloggning. Dessa mappar läggs i dagsläget upp av webbplatsens utvecklare. Du kan som redaktör därefter sätta behörigheter till dessa filer. Detta gör du från filarkivet.

102 15.8 Mappar från filservrar Man kan definiera upp mappar vars filer ligger på delade filservrar i nätverket under Lägg till- knappen på verktygsfältet. Toppmappen måste vara markerad för detta. 102 Dialog för att hantera nya mappar

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok ImageVault Version 3.5 Meridium AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar DigiStoff bruksanvisning för Hem och Skolas föreningar Index 1. Digistoff...2 2. Inställningar...3 3. Anslagstavlan...4 4. Struktur...5 Nivåer...6 Filtrering...6 Siddetaljer...7 5. Moduler...9 Moduldetaljer...9

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg nvändarhandbok Copyright Alla eventuella logotyper och varumärken ägs och skyddas av respektive upphovsrättsinnehavare. Manualen är producerad av

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer