Yrkeshögskola Hösten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeshögskola Hösten 2011"

Transkript

1 Fler YH-utbildningar på Yrkeshögskola Hösten 2011 YH-utbildningar som matchar behoven hos lokala företag Du är välkommen att göra din LIA-period (Lärande I Arbete) hos dem!

2 Kursbeskrivningar Automationstekniker/Automationsingenjör 400 Yh-poäng Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskolexamen som tekniker/ingenjör inom området automationsteknik. Som Automationstekniker/Automationsingenjör kan man jobba inom flera olika branscher med utveckling, installation, idrifttagning och underhåll av automatiserade system. Utbildningen berättigar till studiemedel. Yrkestitel: Automationstekniker/Automationsingenjör. Studieperiod: Två år Teori 280 Yh-poäng LIA (lärande i arbete) 120 Yh-poäng KURS Yh-POÄNG El-/styrkonstruktion 50 Mät- och reglerteknik 25 Automation 100 IT i automationssystem 35 Produktionsteknik/-ekonomi 10 Automationsprojekt 45 Examensarbete 15 LIA 120 SUMMA 400 För mer information gå in på eller kontakta Ingela Yderhag på telefon Etec AB är Elajokoncernens Tekniska Utbildningscentrum i Oskarshamn. Genom samarbetsavtal med näringslivet och deras representantskap i Utvecklingsrådet ges företag möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll utifrån sina behov.

3 Kursbeskrivningar Kursbeskrivningar El-/styrkonstruktion, 50 Yh-poäng Ellära 10p Ellära likström, ellära växelström enfas - trefas Pneumatik, Elpneumatik 5p Pneumatiska grundprinciper, komponenter och scheman, logiska funktioner Motordrift 5p Asynkronmotorns konstruktion - funktion och driftegenskaper, start och skyddsutrustningar, startström, märkström, installation och drifttagning CAD och ritningsläsning 5p Styrkretsscheman, huvudkretsscheman, kabel- och plintlistor, grundläggande CAD Grundläggande elkonstruktion 5p Kabeldimensionering, elapparater, plint och kabelmärkning, föreskrifter och standards Grundläggande elarbeten 5p Risker vid elarbeten, föreskrifter - lagar och förordningar, elektriska- och magnetiska fält, fysisk arbetsmiljö, ergonomi och arbetsmiljö ESA grundkurs 5p ESA-industri, kontroll före idrifttagning, skötsel av elanläggningar SS-EN Maskinsäkerhet 5p Direktiv (MD, LVD, EMC), CE-märkning, riskanalys, säkerhet i styrsystem Elektronik 5p Aktiva och passiva komponenter, integrerade kretsar, operationsförstärkare, elektroniska gränssnitt till PLC-system, störningsskydd Mät- och reglerteknik, 25 Yh-poäng Mätteknik 10p Sensorer och givare, grundläggande visionteknik, definitioner, mätnoggrannhet, omvandlarelement, signalstandarder, tryckmätning, nivåmätning, flödesmätning, temperaturmätning Reglerteknik 15p Symboler, olika processtyper, tidskonstanter, dödtid, olika regulatorfunktioner (P,I,D), olika optimeringsmetoder, framkoppling, kvotreglering, kaskadreglering, PI-scheman och kretsscheman Automation, 100 Yh-poäng Programmering styrsystem 40p PLC-systemets uppbyggnad och funktion, standarden IEC 61131, PLCopen, konfigurering, programmering i olika språk (LD, FBD, IL, STL, SFC), felhantering, avbrottsrutiner, diagnostik, dokumentation, backup Operatörssystem 20p Bildkonstruktion, menyhantering, larm, trender, säkerhet, scriptspråk, kommunikation med styrsystem (DDE, OPC), kommunikation med databaser Datakommunikation i automationssystem 20p Allmänt om datakommunikation, protokoll, OSImodellen, fysiska och elektriska gränssnitt, accessmetoder, Ethernet TCP/IP, fältbussar (ASi, Profibus, DeviceNet, ControlNet, ProfiNet, Ethernet/IP, EtherCAT) Programmering processautomation 10p Analog signalhantering, programmering av reglerfunktioner, optimering av reglerkretsar, installation och drifttagning av PLC-system med integrerade reglerfunktioner Programmering industriautomation 10p Servo: Friktion, gravitation, laster, AC/DCservomotorer, stegmotorn, motorgivare, servoförstärkare, programmering, optimering, dimensionering Robot: Handhavande, systembeskrivning, rörelseprinciper, logiska instruktioner, positioneringsinstruktioner, autoinstruktioner, redigeringsinstruktioner, manuella instruktioner, säkerhet Produktionsteknik/-ekonomi, 10 Yhpoäng Produktionsteknik 5p Produktionslogistik, tidsfaktorer i produktionen, arbetsmätning, omställningseffektivitet, ständiga förbättringar, förebyggande och avhjälpande underhåll, Produktionsekonomi 5p Företaget och omvärlden, konkurrensförmåga, produktstrategi, produktivitet, ekonomiska begrepp, lönsamhetsbegrepp, budget, produktkalkylering, investeringsbedömning, kapitalanvändning IT i automationssystem, 35 Yh-poäng Högnivåspråk i automationssystem 7p Variabler, operatorer, villkor, slingor, funktioner, objekt och klasser, felhantering Lokala nätverk med Windows server 5p Protokoll och tjänster i TCP/IP, IP-adressering, subnetting, routing, DNS, nätverkskomponenter, installation av Windows server, grundläggande om Active Directory, domänmodeller, behörigheter, konton och grupper, säkerhet Databaser i automationssystem 9p Grundläggande SQL-programmering, hantering av data, tabeller, procedurer, ODBC, kopplingar mot produktionssystem, kopplingar mot administrativa system, speciella databashanterare för automationssystem Internetprotokollet i automationssystem 9p Grundläggande om IIS, HTML, ASP, speciella webbaplikationer för industriella system, webbfunktioner i operatörspaneler och PLCsystem, SMTP, POP3, mailfunktioner för larm och rapporter Komponent- och objektbaserade HMIoch SCADA-system 5p Objekthantering, visualisering, larmhantering, trender och historik, kommunikation med andra system Automationsprojekt, 45 Yh-poäng Projektarbete, projektekonomi, kvalitetsstyrning, systemering, konstruktion, validering och tester, drifttagning, felsökning, dokumentation, mätteknik, reglerteknik, PLC-programmering, robotprogrammering, servo, operatörssystem, nätverk, fältbussar, databas, webb- och mailfunktioner Examensarbete, 15 Yh-poäng Examensarbetet skall vara baserat på ett automationsprojekt och redovisas med minst följande dokumentation: Kravspecifikation, projektplan, systembeskrivning och slutrapport Lärande i arbete (LIA), 120 Yh-poäng LIA-period 1 20p, LIA-period 2 25p Montage, installation, förebyggande och avhjälpande underhåll LIA-period 3 35p, LIA-period 4 40p Automationssystem, projektuppgifter

4 Drift- och underhållstekniker, energi Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng Den energi- och processrelaterade branschen har stort behov av drift- och underhållstekniker! UTBILDNINGEN Chanserna att få jobb som drift- och underhållstekniker är mycket goda, delvis pga. stora pensionsavgångar de närmaste åren. Många av våra tidigare studenter har haft en anställning klar redan före utbildningens slut. Främst är det energi- och processrelaterade företag som efterfrågar den kompetens du får. Som exempel kan nämnas kärnkraftverk, pappers- och massabruk, värmeverk, vatten- och avloppsreningsverk m fl. Fokus i utbildningen ligger på dels energi- och processteknik, dels underhållsteknik. Men du läser även breddande kurser som Teknisk kommunikation, Matematik, Miljökunskap och Organisation och ledarskap. Under utbildningen till Drift- och underhållstekniker skaffar du dig en bred teoretisk bas att stå på, men också praktisk träning genom de arbetsplatsförlagda perioderna då du får möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i verkligheten. Efter avslutad utbildning får du en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen med titeln Drift- och underhållstekniker, energi UPPLÄGG Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng vilket innebär att du studerar på heltid under fyra terminer. Teorin läser du på Nova medan andra, mer laborativa moment, utförs på annan plats. LÄRANDE I ARBETE LIA 125 Yh-poäng består av Lärande i arbete LIA. LIA-perioderna ger dig möjlighet att koppla dina teoretiska kunskaper till praktiken i arbetslivet då du är ute på olika företag och på heltid deltar i verksamheten. Du får också möjlighet att skapa värdefulla kontakter med näringslivet. VAD ÄR YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING? Yrkeshögskoleutbildning (Yh) är en eftergymnasial utbildningsform som är utformad i samarbete med arbetslivet för att leda till jobb. Utbildningen står under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, UTBILDNINGSSTART Utbildningen startar i augusti BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Matematik B eller motsvarande kunskaper krävs. Teknisk/- naturvetenskaplig utbildningsbakgrund samt relevant arbetslivserfarenhet är meriterande. Saknar du formell behörighet men har lämplig bakgrund och erfarenhet kan du i vissa fall antas på andra meriter. ANSÖKAN Din ansökan tillsammans med handlingar som styrker dina meriter skickas till Nova Högskolecentrum senast den 16 maj, Ansökningsblankett hittar du på vår webbsida. FRÅGOR BESVARAS AV: Lena Berg Utbildningshandläggare Eva Lindberg Petersson Utbildningsledare MER INFORMATION FINNS PÅ: Nova Högskolecentrum Box OSKARSHAMN Tel Fax Besöksadress Varvsgatan 15, Oskarshamn

5 Snabbaste vägen till drömjobbet Produktionsplanerare utbilda dig till en nyckelroll! Heltid, 200 Yh-poäng, Kalmar Tillverkningsindustrin är viktig för Sverige! För att behålla och utveckla företagen krävs effektiv produktionsplanering och behovet av kvalificerade produktionsplanerare ökar markant. Utbildningen ger dig kompetens att optimera produktionen och därmed skapa förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet. Du är spindeln i nätet från order till leverans hos kund! Denna utbildning är tänkt för dig som har teknisk bakgrund eller har erfarenhet från industrin. Produktionsplaneraren analyserar, prioriterar och kommunicerar för att styra produktionen och bestämmer vad som skall produceras och när det skall produceras för att kunden skall få sina produkter i rätt tid, till rätt kostnad, och rätt kvantitet. UTBILDNINGENS INNEHÅLL Teambuildning IT som verktyg Att arbeta i projektform Produktionsteknik och LEAN Produktionslogistik Produktionsekonomi MPS simulering LiA 1 och 2 Ledarskap och kommunikation Examensarbete Vi erbjuder en utbildning med både teori och praktik som är framtagen i nära samarbete med näringslivet. Målsättning Målet är att du efter fullgjord utbildning har kompetens att arbeta som produktionsplanerare, produktionsledare, produktionslogistiker och även materialplanerare. Med en viss del erfarenhet finns goda möjligheter att arbeta som konsult inom produktionsoch logistikföretag. Utbildningens upplägg Produktionslogistik, Lean Produktion och produktionsekonomi är viktiga delar i utbildningen och ger dig kunskaper i att styra produktion och lager samt att ta fram produktkalkyler. I utbildningen ingår totalt 11 veckors LiA (lärande i arbete) där du får möjlighet att praktisera dina kunskaper ute hos ett värdföretag Examen Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. För examensbevis krävs minst (G) Godkänd i samtliga delkurser och godkänt examensarbete samt fullgjord LiA perioder. SNABBFAKTA Längd 1 år Poäng 200 YH-poäng LiA total 11 v Studietakt Heltid Kursstart 29 aug Huvudort Kalmar Vill du veta mer? Kontakta Jocelyn Håkansson på eller Utbildning genomförs på uppdrag av IUC Kalmar län AB. För mer information om IUC besök

6 Snabbaste vägen till drömjobbet Det här är AcadeMedia Masters Yrkeshögskola Dagens drömmar. Framtidens yrken Vissa tycker att man ska sluta drömma och skaffa sig ett riktigt jobb. På AcadeMedia Masters tycker vi att drömmarna är en förutsättning för ett riktigt bra jobb. Vi har nämligen koll på vilka yrken som efterfrågas i framtiden. Därför har vi startat utbildningar som kommer att leda till drömjobb. På riktigt. Näringslivet och AcadeMedia Masters Vi vet att enda sättet att få fram rätt personal till näringslivet är genom ett nära samarbete mellan näringsliv och skola. Därför är utbildningarna hos AcadeMedia Masters mycket nära kopplade till verkligheten. Våra studerande genomför flera långa LiA-perioder ute hos företagen, de slutför projekt på uppdrag av företagen och möter deras gästföreläsare. Det gör våra utbildningar roligare och mer utmanande. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt i utbildningens ledningsgrupp. stockholm Mejerivägen 9, Box , Stockholm göteborg Bror Nilssons gata 6, Göteborg Andra Långgatan 44, Göteborg malmö Drottninggatan 4 B, Malmö västerås Storagatan 48, Box 137, Västerås eskilstuna Kriebsensgatan 13, Eskilstuna k almar Kaggensgatan 42, Kalmar telefon internet Våra utbildningar ställer höga krav på aktiva studerande som är kreativa och ambitiösa individer. Studierna bedrivs på heltid och kräver i många fall att studeranden även satsar kvällar och helger för projektarbeten och fördjupningsstudier. För att klara studierna krävs ett helhjärtat engagemang och hårt arbete. En stor del av studierna sker i form av projektarbeten i grupp. Utbildningsformen Yrkeshögskola Bästa sättet att beskriva yrkeshögskola är som en praktiskt inriktad högskola bredvid de ordinarie universiteten. AcadeMedia Masters yrkeshögskola ska alltså inte förbereda för högskolestudier utan är en parallell utbildningsväg. Fördelen med Yrkeshögskola är att du genom långa LiAperioder (Lärande i Arbete) ute hos företagen är redo att jobba från dag ett, direkt efter examen. Examen Om du blir godkänd på alla kurser får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (utbildning på två år eller längre) eller en yrkeshögskoleexamen (utbildning på ett år). Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag. AcadeMedia Masters utbildningar idag Vi är en av Sveriges största privata anordnare av Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskoleutbildningar. Vi erbjuder just nu utbildningar inom IT, säkerhet, personal och logistik. AcadeMedia Masters finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Västerås och Eskilstuna. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigande.

7 Yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan Produktionsplanerare, 200 Yh-poäng Fem poäng motsvarar en veckas utbildning. Teambuildning (5 p) Introduktion till utbildningen, genomgång av studieteknik och problembaserad lärande. Inlärningsstilar och personlighetsprofiler. Grupputveckling FIRO IT som verktyg (10 p) Avancerad Excel och grundläggande PowerPoint. Att arbeta i projektform (10 p) Syftet med delkursen är att de studerande skall inhämta kunskaper i hur man som produktionsplanerare bedriver ett projekt. Förstå Projektorganisation, Projektplan, Aktivitetsplan, Budgetplanering, Resursplanering. Vi kommer också att gå igenom mötesteknik och dokumentation som behövs i ett projekt, samt framgångsfaktorer för projektarbete. Produktionsteknik och LEAN (25 p) Syftet med delkursen är att de studerande skall inhämta kunskaper i hur man arbetar som produktionsplanerare med LEAN produktion som stöd. Förstår produktionens roll och möjligheter, hur beredning och planering sker i olika typer av industriella verksamheter. Definiera flödesutveckling för att kunna utveckla produktionsprocessen. Kunna teorin om flaskhalsar i produktionen och sättet att hantera dessa. Förstå filosofin lean produktion för att kunna reducera slöseri som inte tillför kundvärde. Produktionslogistik (15 p) Syftet med delkursen är att de studerande skall inhämta kunskaper i hur man arbetar med produktionslogistik. Kunna beskriva och förstå betydelsen av att tänka i och arbeta med processer. Förståelse och kunna ta ett helhetsgrepp på en kunderorderprocess genom att arbeta med försäljning/marknad, utveckling/konstruktion. Beräkningsprinciper för lagerstyrning för att kunna styra lagret på ett kostnadseffektivt sätt. Kunna tillämpa metoder för analys av en produktionslayout och kunna föreslå olika sätt att utveckla layouten för att åstadkomma effektivare flöden. Kunna tillämpa metoder för visualisering och hur man skapar ordning och reda genom 5S. Processkartläggning av en produktionsprocess, analysera detta och vilka arbetsmetoder som kan användas för att effektivisera. LIA ett (25 p) Under praktikperioden (LiA) skall den studerande praktisera det de har lärt sig under första delen av utbildningen. T.ex. genomföra en processkartläggning över en tillverkningsprocess med förslag till förändring/förbättring. AcadeMedia eductus, Kaggensgatan 42, Kalmar IUC i Kalmar län, Gröndalsvägen 19B, Kalmar

8 Produktionsekonomi (20 p) Syftet med delkursen är att de studerande skall inhämta kunskaper och förståelse för affärsekonomi och dess påverkan på företaget. Kunskaper i ekonomiska termer och beräkningar samt hur budgetering är ett verktyg för att styra verksamheten. Kunna tillämpa metoder för produktkalkylering och styra med hjälp av DuPont modellen. MPS system och simulering (20 p) Ett av de viktigaste effektiviseringsområden inom svensk industri är automatisering av operationer och processer för att skapa en bättre arbetsmiljö samt för att utveckla en kostnadseffektiv produktion. Delkursen behandlar händelsestyrd simulering som är ett viktigt verktyg för att kartlägga, analysera och förbättra produktionsflöden. Ledarskap och kommunikation (15 p) Syftet med denna delkurs är att de studerande skall få kunskaper i vad som krävs att leda andra med hjälp av olika metoder, samt får de insikt i sin egen ledarstil. Hur man kommunicerar som ledare, hur man tar tillvara medarbetarens erfarenheter och kunskaper, kunna motivera och skapa ett klimat som är positiv till utveckling och förändring. Arbetsrätt och arbetsmiljö ingår också. Leverantörs- och produktionsutveckling (25 p) Delkursen är en fördjupning inom området produktion med fokus på värdeflöden. Där värdeförädlande flödet kartläggs, förbättrings möjligheter identifieras och ny effektivare process tas fram. Utbildningen fokuserar på vikten av samarbete med alla leverantörer i förädlingskedjan. LiA två + examensarbete (30 p) Målet med denna LiA period är att den studerande skall kunna tillämpa sin samlade kunskap och erfarenhet och aktivt medverka och agera som produktionsplanerare, samt genomföra examensarbetet med hjälp av de metoder, verktyg och kunskaper som har inhämtats under utbildningen. Examensarbetet består av en rapport, en muntlig presentation av densamma och en opponering av en annan studerandes examensarbete. AcadeMedia eductus, Kaggensgatan 42, Kalmar IUC i Kalmar län, Gröndalsvägen 19B, Kalmar

9 Snabbaste vägen till drömjobbet Blivande Teknisk Säljare sökes! Heltid, 200 Yh-poäng, Kalmar Idag finns ett stort behov av professionella säljare med teknisk kunskap. Genom vår yrkeshögskoleutbildning Teknisk Säljare får du stora möjligheter till ett spännande framtida arbete. För att svenskt näringsliv ska kunna hävda sig i framtiden krävs kompetens inom försäljning. Kunniga säljare skapar tillväxt i företagen! Denna yrkeshögskoleutbildning är tänkt för dig som har teknisk utbildning eller har arbetat minst två år inom teknik eller industri. Du vill utveckla din förmåga att på ett planerat och professionellt sätt etablera affärsrelationer. Efter fullgjord utbildning kan du exempelvis fungera som teknisk säljare, säljkoordinator, säljledare, exportsäljare eller exportkoordinator. På sikt även som key account manager. Vi erbjuder dig en utbildning med teori och praktik som är framtagen i nära samarbete med näringslivet. UTBILDNINGENS INNEHÅLL Affärskommunikation Marknadsföring Försäljning steg 1 och 2 Företagsekonomi Projektmetodik Affärskommunikation på engelska Affärsjuridik LiA (6 veckor) Examensarbete Målsättning Efter genomförd utbildning kan du hantera hela försäljningsprocessen från de strategiska besluten till de operativa. Du har fått verktyg för att identifiera marknader och sälja produkter eller tjänster till befintliga och nya kunder. Detta tillsammans med teknisk erfarenhet gör dig attraktiv bland företag inom industri- och teknikbranschen. Utbildningens upplägg Under utbildningens teoretiska delar lär du dig hela säljprocessen från presentation till avslut, att utveckla kundrelationer, förhandlingsteknik, marknadsföring, att driva ett säljprojekt, offert- och avtalsskrivning, Andra viktiga delar i utbildningen är affärsmannaskap, omvärldsbevakning och aktiv säljträning. I utbildningen ingår totalt sex veckors LiA (lärande i arbete) där du får möjlighet att praktisera dina kunskaper ute hos ett värdföretag. Examen Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen. För examensbevis krävs minst G (Godkänd) i samtliga delkurser, godkänt examensarbete samt fullgjord LiA. SNABBFAKTA Längd 1 år Poäng 200 YH-poäng LiA 6 v Studietakt Heltid Kursstart 7 sept Huvudort Kalmar Vill du veta mer? Kontakta Jocelyn Håkansson på eller Utbildning genomförs på uppdrag av IUC Kalmar län AB. För mer information om IUC besök

10 Snabbaste vägen till drömjobbet Det här är AcadeMedia Masters Yrkeshögskola Dagens drömmar. Framtidens yrken Vissa tycker att man ska sluta drömma och skaffa sig ett riktigt jobb. På AcadeMedia Masters tycker vi att drömmarna är en förutsättning för ett riktigt bra jobb. Vi har nämligen koll på vilka yrken som efterfrågas i framtiden. Därför har vi startat utbildningar som kommer att leda till drömjobb. På riktigt. Näringslivet och AcadeMedia Masters Vi vet att enda sättet att få fram rätt personal till näringslivet är genom ett nära samarbete mellan näringsliv och skola. Därför är utbildningarna hos AcadeMedia Masters mycket nära kopplade till verkligheten. Våra studerande genomför flera långa LiA-perioder ute hos företagen, de slutför projekt på uppdrag av företagen och möter deras gästföreläsare. Det gör våra utbildningar roligare och mer utmanande. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt i utbildningens ledningsgrupp. stockholm Mejerivägen 9, Box , Stockholm göteborg Bror Nilssons gata 6, Göteborg Andra Långgatan 44, Göteborg malmö Drottninggatan 4 B, Malmö västerås Storagatan 48, Box 137, Västerås eskilstuna Kriebsensgatan 13, Eskilstuna k almar Kaggensgatan 42, Kalmar telefon internet Våra utbildningar ställer höga krav på aktiva studerande som är kreativa och ambitiösa individer. Studierna bedrivs på heltid och kräver i många fall att studeranden även satsar kvällar och helger för projektarbeten och fördjupningsstudier. För att klara studierna krävs ett helhjärtat engagemang och hårt arbete. En stor del av studierna sker i form av projektarbeten i grupp. Utbildningsformen Yrkeshögskola Bästa sättet att beskriva yrkeshögskola är som en praktiskt inriktad högskola bredvid de ordinarie universiteten. AcadeMedia Masters yrkeshögskola ska alltså inte förbereda för högskolestudier utan är en parallell utbildningsväg. Fördelen med Yrkeshögskola är att du genom långa LiAperioder (Lärande i Arbete) ute hos företagen är redo att jobba från dag ett, direkt efter examen. Examen Om du blir godkänd på alla kurser får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (utbildning på två år eller längre) eller en yrkeshögskoleexamen (utbildning på ett år). Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag. AcadeMedia Masters utbildningar idag Vi är en av Sveriges största privata anordnare av Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskoleutbildningar. Vi erbjuder just nu utbildningar inom IT, säkerhet, personal och logistik. AcadeMedia Masters finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Västerås och Eskilstuna. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigande.

11 Yh Yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan Teknisk Säljare, 200 Yh-poäng Fem poäng motsvarar en veckas utbildning. Affärskommunikation (25 p) Målet med delkursen är att ge kunskaper och färdigheter i att kommunicera på ett professionellt sätt i olika sälj- och affärssammanhang. Du får ökad förståelse för och insikt om andra kulturer, olika personligheter och yrkesroller, hur det påverkar och dess betydelse. Företagsekonomi (20 p) Målet med delkursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i ekonomiska analyser, finansiering och kalkylering. Om hur ekonomiska modeller och grundbegrepp kan användas för att planera och styra ett företags verksamhet mot lönsamma affärer. Marknadsföring (15 p) Målet med delkursen är att ge kunskaper om marknadsplaneringsprocessen, från utformning av affärsidé till marknadsföringsåtgärder. Du får en god förståelse för internationell marknadsföring och faktorer som påverkar företagets marknadsföring och försäljning. Försäljning Steg 1 (35 p) Målet med delkursen är att ge god kunskap om säljplaneringsarbete och hela säljprocessen. Hur en säljorganisation fungerar och säljarens roll i företaget. Kursen ger insikt om den personliga försäljningens förutsättningar och villkor samt i rollen som teknisk säljare. Kursen behandlar även offertskrivning, förhandlingsteknik samt inköpsprocessen, supply chain management och säljarens roll i inköpsprocessen. Du får en förståelse för de logistikproblem som uppstår i företag som jobbar i en internationell miljö. Projektmetodik (10 p) Målet med delkursen är att ge kunskaper och färdigheter i att medverka och arbeta i försäljningsprojekt. Kursen omfattar förberedelser, projektplanering, projektstart och genomförande. Projektmedarbetaren och projektledarrollen, projektslut och uppföljning. Försäljning steg 2 (30 p) Målet med delkursen är att ge goda kunskaper i hur man etablera nya kunder och marknader samt utvecklar och vårdar långsiktiga relationer. Kursen behandlar hur företag driver en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader. Du får en förståelse för hur CRM (customer relations management) används som verktyg för styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. AcadeMedia eductus, Kaggensgatan 42, Kalmar IUC i Kalmar AB, Gröndalsvägen 19B, Kalmar

12 Affärskommunikation, engelska (15 p) Målet med delkursen är att utveckla förmågan att använda affärsengelska i internationella kontakter. Kursen ger kunskaper och färdigheter i engelska språket som kommunikationsmedel i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid ordförrådet när det gäller teknisk försäljning. Affärsjuridik (15 p) Målet med delkursen är att ge grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Delkursen omfattar bl.a. avtals- och handelsrätt, marknads- och kontraktsrätt. Immaterialrätt samt konkurrensrätt. LiA (30 p) Du genomför en LiA-period omfattande sex veckor i slutet av utbildningen. Under LiA-perioden fungerar du som säljare på företaget och tilldelas konkreta arbetsuppgifter, under handledning. Arbetsuppgifterna speglar de utbildningsmoment som gåtts igenom under utbildningen så att du får träna praktiskt att använda dina nya kunskaper och färdigheter. Examensarbete ( 5 p) Examensarbete och examination. I anslutning till LiA-perioden skriver du ett examensarbete. Examensarbete består av en rapport, en muntlig presentation av densamma och en opponering av en annan students examensarbete. Rapporten kan behandla arbetsuppgifter som genomförs under LiA-perioden eller bestå av en fördjupning inom ett ämne som ingått i utbildningen. AcadeMedia eductus, Kaggensgatan 42, Kalmar IUC i Kalmar AB, Gröndalsvägen 19B, Kalmar

13

14

15 Kvalitets- och miljöledare 400 Yh-poäng Folkuniversitetet Göteborg Vill du kunna leda förändringsarbete inom stora och små organisationer? Utbildningen ger dig ämneskunskaper och färdigheter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Efter utbildningen kan du arbeta som huvudansvarig för en organisations kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Utbildningens mål Utbildningens övergripande mål är att ge dig de ämneskunskaper och färdigheter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö som behövs för att kunna fungera som huvudansvarig för en organisations kvalitets-, miljöoch arbetsmiljöarbetet. Målet med utbildningen är också att du skall utveckla dina ledaregenskaper för att i yrkeslivet kunna leda utvecklings- och förändringsarbetet inom stora och små organisationer. Organisationerna och verksamheterna där du kan arbeta finns inom både den privata och offentliga sektorn, inom alla branscher. Du kommer kunna arbeta som kvalitetschef/ledare/ samordnare/koordinator, miljöchef/ledare/samordnare/koordinator, arbetsmiljöchef/ledare/samordnare/ koordinator, förbättringsledare, verksamhetsutvecklare, konsult inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Kurser Integrerade verksamhetssystem Miljö Arbetsmiljö Kvalitet Ledarskap LIA (Lärande i arbete) under två perioder Examensarbete Ansök senast 15 maj LIA 26 veckor fördelat på 2 perioder. Under den första LIA-perioden fokuserar du på att arbeta med olika typer av verksamhetssystem med betoning på de två arbetsområdena miljö och arbetsmiljö. Under den andra LIA-perioden fördjupar du dina kunskaper inom området Kvalitet. Målet är att du skall kunna genomföra revision av integrerade verksamhetssystem samt effektivt kunna driva förbättringsarbetet i olika typer av verksamheter. LIA-perioderna kan genomföras på arbetsplatser både inom den privata och offentliga sektorn, inom alla branscher. Mer information och anmälan Sista ansökningsdatum: Utbildningsstart: Omfattning: 2 år, 400 Yh-poäng, heltid, deldistans Antal platser: 30 Antal veckor LIA: 26 Plats Utbildningen genomförs till största delen på distans. Dock ingår ett antal fysiska träffar, totalt 26 dagar fördelade över 2 år. De fysiska träffarna genomförs på Folkuniversitetet i Göteborg. I utbildningen ingår även ett moment i ledarskap som genomförs i internatform. Kontakt Bitte Klevendal Englund tel: e-post: Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. Dessutom skall du ha arbetslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete varav minst 1 år sammanhängande. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN Läs mer om utbildningen på: Folkuniversitetet är ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Telefon: folkuniversitetet.se/goteborg

16 Inköp & Supply Management 425 YH-poäng

17

18 CAD-tekniker 200 YH-poäng, Distans

19

20 Produktionstekniker 300 YH-poäng, Distans a html

21

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-07 Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF 2014-221

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildning som leder till arbete

Utbildning som leder till arbete Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer