Yrkeshögskola Hösten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeshögskola Hösten 2011"

Transkript

1 Fler YH-utbildningar på Yrkeshögskola Hösten 2011 YH-utbildningar som matchar behoven hos lokala företag Du är välkommen att göra din LIA-period (Lärande I Arbete) hos dem!

2 Kursbeskrivningar Automationstekniker/Automationsingenjör 400 Yh-poäng Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskolexamen som tekniker/ingenjör inom området automationsteknik. Som Automationstekniker/Automationsingenjör kan man jobba inom flera olika branscher med utveckling, installation, idrifttagning och underhåll av automatiserade system. Utbildningen berättigar till studiemedel. Yrkestitel: Automationstekniker/Automationsingenjör. Studieperiod: Två år Teori 280 Yh-poäng LIA (lärande i arbete) 120 Yh-poäng KURS Yh-POÄNG El-/styrkonstruktion 50 Mät- och reglerteknik 25 Automation 100 IT i automationssystem 35 Produktionsteknik/-ekonomi 10 Automationsprojekt 45 Examensarbete 15 LIA 120 SUMMA 400 För mer information gå in på eller kontakta Ingela Yderhag på telefon Etec AB är Elajokoncernens Tekniska Utbildningscentrum i Oskarshamn. Genom samarbetsavtal med näringslivet och deras representantskap i Utvecklingsrådet ges företag möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll utifrån sina behov.

3 Kursbeskrivningar Kursbeskrivningar El-/styrkonstruktion, 50 Yh-poäng Ellära 10p Ellära likström, ellära växelström enfas - trefas Pneumatik, Elpneumatik 5p Pneumatiska grundprinciper, komponenter och scheman, logiska funktioner Motordrift 5p Asynkronmotorns konstruktion - funktion och driftegenskaper, start och skyddsutrustningar, startström, märkström, installation och drifttagning CAD och ritningsläsning 5p Styrkretsscheman, huvudkretsscheman, kabel- och plintlistor, grundläggande CAD Grundläggande elkonstruktion 5p Kabeldimensionering, elapparater, plint och kabelmärkning, föreskrifter och standards Grundläggande elarbeten 5p Risker vid elarbeten, föreskrifter - lagar och förordningar, elektriska- och magnetiska fält, fysisk arbetsmiljö, ergonomi och arbetsmiljö ESA grundkurs 5p ESA-industri, kontroll före idrifttagning, skötsel av elanläggningar SS-EN Maskinsäkerhet 5p Direktiv (MD, LVD, EMC), CE-märkning, riskanalys, säkerhet i styrsystem Elektronik 5p Aktiva och passiva komponenter, integrerade kretsar, operationsförstärkare, elektroniska gränssnitt till PLC-system, störningsskydd Mät- och reglerteknik, 25 Yh-poäng Mätteknik 10p Sensorer och givare, grundläggande visionteknik, definitioner, mätnoggrannhet, omvandlarelement, signalstandarder, tryckmätning, nivåmätning, flödesmätning, temperaturmätning Reglerteknik 15p Symboler, olika processtyper, tidskonstanter, dödtid, olika regulatorfunktioner (P,I,D), olika optimeringsmetoder, framkoppling, kvotreglering, kaskadreglering, PI-scheman och kretsscheman Automation, 100 Yh-poäng Programmering styrsystem 40p PLC-systemets uppbyggnad och funktion, standarden IEC 61131, PLCopen, konfigurering, programmering i olika språk (LD, FBD, IL, STL, SFC), felhantering, avbrottsrutiner, diagnostik, dokumentation, backup Operatörssystem 20p Bildkonstruktion, menyhantering, larm, trender, säkerhet, scriptspråk, kommunikation med styrsystem (DDE, OPC), kommunikation med databaser Datakommunikation i automationssystem 20p Allmänt om datakommunikation, protokoll, OSImodellen, fysiska och elektriska gränssnitt, accessmetoder, Ethernet TCP/IP, fältbussar (ASi, Profibus, DeviceNet, ControlNet, ProfiNet, Ethernet/IP, EtherCAT) Programmering processautomation 10p Analog signalhantering, programmering av reglerfunktioner, optimering av reglerkretsar, installation och drifttagning av PLC-system med integrerade reglerfunktioner Programmering industriautomation 10p Servo: Friktion, gravitation, laster, AC/DCservomotorer, stegmotorn, motorgivare, servoförstärkare, programmering, optimering, dimensionering Robot: Handhavande, systembeskrivning, rörelseprinciper, logiska instruktioner, positioneringsinstruktioner, autoinstruktioner, redigeringsinstruktioner, manuella instruktioner, säkerhet Produktionsteknik/-ekonomi, 10 Yhpoäng Produktionsteknik 5p Produktionslogistik, tidsfaktorer i produktionen, arbetsmätning, omställningseffektivitet, ständiga förbättringar, förebyggande och avhjälpande underhåll, Produktionsekonomi 5p Företaget och omvärlden, konkurrensförmåga, produktstrategi, produktivitet, ekonomiska begrepp, lönsamhetsbegrepp, budget, produktkalkylering, investeringsbedömning, kapitalanvändning IT i automationssystem, 35 Yh-poäng Högnivåspråk i automationssystem 7p Variabler, operatorer, villkor, slingor, funktioner, objekt och klasser, felhantering Lokala nätverk med Windows server 5p Protokoll och tjänster i TCP/IP, IP-adressering, subnetting, routing, DNS, nätverkskomponenter, installation av Windows server, grundläggande om Active Directory, domänmodeller, behörigheter, konton och grupper, säkerhet Databaser i automationssystem 9p Grundläggande SQL-programmering, hantering av data, tabeller, procedurer, ODBC, kopplingar mot produktionssystem, kopplingar mot administrativa system, speciella databashanterare för automationssystem Internetprotokollet i automationssystem 9p Grundläggande om IIS, HTML, ASP, speciella webbaplikationer för industriella system, webbfunktioner i operatörspaneler och PLCsystem, SMTP, POP3, mailfunktioner för larm och rapporter Komponent- och objektbaserade HMIoch SCADA-system 5p Objekthantering, visualisering, larmhantering, trender och historik, kommunikation med andra system Automationsprojekt, 45 Yh-poäng Projektarbete, projektekonomi, kvalitetsstyrning, systemering, konstruktion, validering och tester, drifttagning, felsökning, dokumentation, mätteknik, reglerteknik, PLC-programmering, robotprogrammering, servo, operatörssystem, nätverk, fältbussar, databas, webb- och mailfunktioner Examensarbete, 15 Yh-poäng Examensarbetet skall vara baserat på ett automationsprojekt och redovisas med minst följande dokumentation: Kravspecifikation, projektplan, systembeskrivning och slutrapport Lärande i arbete (LIA), 120 Yh-poäng LIA-period 1 20p, LIA-period 2 25p Montage, installation, förebyggande och avhjälpande underhåll LIA-period 3 35p, LIA-period 4 40p Automationssystem, projektuppgifter

4 Drift- och underhållstekniker, energi Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng Den energi- och processrelaterade branschen har stort behov av drift- och underhållstekniker! UTBILDNINGEN Chanserna att få jobb som drift- och underhållstekniker är mycket goda, delvis pga. stora pensionsavgångar de närmaste åren. Många av våra tidigare studenter har haft en anställning klar redan före utbildningens slut. Främst är det energi- och processrelaterade företag som efterfrågar den kompetens du får. Som exempel kan nämnas kärnkraftverk, pappers- och massabruk, värmeverk, vatten- och avloppsreningsverk m fl. Fokus i utbildningen ligger på dels energi- och processteknik, dels underhållsteknik. Men du läser även breddande kurser som Teknisk kommunikation, Matematik, Miljökunskap och Organisation och ledarskap. Under utbildningen till Drift- och underhållstekniker skaffar du dig en bred teoretisk bas att stå på, men också praktisk träning genom de arbetsplatsförlagda perioderna då du får möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i verkligheten. Efter avslutad utbildning får du en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen med titeln Drift- och underhållstekniker, energi UPPLÄGG Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng vilket innebär att du studerar på heltid under fyra terminer. Teorin läser du på Nova medan andra, mer laborativa moment, utförs på annan plats. LÄRANDE I ARBETE LIA 125 Yh-poäng består av Lärande i arbete LIA. LIA-perioderna ger dig möjlighet att koppla dina teoretiska kunskaper till praktiken i arbetslivet då du är ute på olika företag och på heltid deltar i verksamheten. Du får också möjlighet att skapa värdefulla kontakter med näringslivet. VAD ÄR YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING? Yrkeshögskoleutbildning (Yh) är en eftergymnasial utbildningsform som är utformad i samarbete med arbetslivet för att leda till jobb. Utbildningen står under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, UTBILDNINGSSTART Utbildningen startar i augusti BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Matematik B eller motsvarande kunskaper krävs. Teknisk/- naturvetenskaplig utbildningsbakgrund samt relevant arbetslivserfarenhet är meriterande. Saknar du formell behörighet men har lämplig bakgrund och erfarenhet kan du i vissa fall antas på andra meriter. ANSÖKAN Din ansökan tillsammans med handlingar som styrker dina meriter skickas till Nova Högskolecentrum senast den 16 maj, Ansökningsblankett hittar du på vår webbsida. FRÅGOR BESVARAS AV: Lena Berg Utbildningshandläggare Eva Lindberg Petersson Utbildningsledare MER INFORMATION FINNS PÅ: Nova Högskolecentrum Box OSKARSHAMN Tel Fax Besöksadress Varvsgatan 15, Oskarshamn

5 Snabbaste vägen till drömjobbet Produktionsplanerare utbilda dig till en nyckelroll! Heltid, 200 Yh-poäng, Kalmar Tillverkningsindustrin är viktig för Sverige! För att behålla och utveckla företagen krävs effektiv produktionsplanering och behovet av kvalificerade produktionsplanerare ökar markant. Utbildningen ger dig kompetens att optimera produktionen och därmed skapa förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet. Du är spindeln i nätet från order till leverans hos kund! Denna utbildning är tänkt för dig som har teknisk bakgrund eller har erfarenhet från industrin. Produktionsplaneraren analyserar, prioriterar och kommunicerar för att styra produktionen och bestämmer vad som skall produceras och när det skall produceras för att kunden skall få sina produkter i rätt tid, till rätt kostnad, och rätt kvantitet. UTBILDNINGENS INNEHÅLL Teambuildning IT som verktyg Att arbeta i projektform Produktionsteknik och LEAN Produktionslogistik Produktionsekonomi MPS simulering LiA 1 och 2 Ledarskap och kommunikation Examensarbete Vi erbjuder en utbildning med både teori och praktik som är framtagen i nära samarbete med näringslivet. Målsättning Målet är att du efter fullgjord utbildning har kompetens att arbeta som produktionsplanerare, produktionsledare, produktionslogistiker och även materialplanerare. Med en viss del erfarenhet finns goda möjligheter att arbeta som konsult inom produktionsoch logistikföretag. Utbildningens upplägg Produktionslogistik, Lean Produktion och produktionsekonomi är viktiga delar i utbildningen och ger dig kunskaper i att styra produktion och lager samt att ta fram produktkalkyler. I utbildningen ingår totalt 11 veckors LiA (lärande i arbete) där du får möjlighet att praktisera dina kunskaper ute hos ett värdföretag Examen Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. För examensbevis krävs minst (G) Godkänd i samtliga delkurser och godkänt examensarbete samt fullgjord LiA perioder. SNABBFAKTA Längd 1 år Poäng 200 YH-poäng LiA total 11 v Studietakt Heltid Kursstart 29 aug Huvudort Kalmar Vill du veta mer? Kontakta Jocelyn Håkansson på eller Utbildning genomförs på uppdrag av IUC Kalmar län AB. För mer information om IUC besök

6 Snabbaste vägen till drömjobbet Det här är AcadeMedia Masters Yrkeshögskola Dagens drömmar. Framtidens yrken Vissa tycker att man ska sluta drömma och skaffa sig ett riktigt jobb. På AcadeMedia Masters tycker vi att drömmarna är en förutsättning för ett riktigt bra jobb. Vi har nämligen koll på vilka yrken som efterfrågas i framtiden. Därför har vi startat utbildningar som kommer att leda till drömjobb. På riktigt. Näringslivet och AcadeMedia Masters Vi vet att enda sättet att få fram rätt personal till näringslivet är genom ett nära samarbete mellan näringsliv och skola. Därför är utbildningarna hos AcadeMedia Masters mycket nära kopplade till verkligheten. Våra studerande genomför flera långa LiA-perioder ute hos företagen, de slutför projekt på uppdrag av företagen och möter deras gästföreläsare. Det gör våra utbildningar roligare och mer utmanande. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt i utbildningens ledningsgrupp. stockholm Mejerivägen 9, Box , Stockholm göteborg Bror Nilssons gata 6, Göteborg Andra Långgatan 44, Göteborg malmö Drottninggatan 4 B, Malmö västerås Storagatan 48, Box 137, Västerås eskilstuna Kriebsensgatan 13, Eskilstuna k almar Kaggensgatan 42, Kalmar telefon internet Våra utbildningar ställer höga krav på aktiva studerande som är kreativa och ambitiösa individer. Studierna bedrivs på heltid och kräver i många fall att studeranden även satsar kvällar och helger för projektarbeten och fördjupningsstudier. För att klara studierna krävs ett helhjärtat engagemang och hårt arbete. En stor del av studierna sker i form av projektarbeten i grupp. Utbildningsformen Yrkeshögskola Bästa sättet att beskriva yrkeshögskola är som en praktiskt inriktad högskola bredvid de ordinarie universiteten. AcadeMedia Masters yrkeshögskola ska alltså inte förbereda för högskolestudier utan är en parallell utbildningsväg. Fördelen med Yrkeshögskola är att du genom långa LiAperioder (Lärande i Arbete) ute hos företagen är redo att jobba från dag ett, direkt efter examen. Examen Om du blir godkänd på alla kurser får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (utbildning på två år eller längre) eller en yrkeshögskoleexamen (utbildning på ett år). Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag. AcadeMedia Masters utbildningar idag Vi är en av Sveriges största privata anordnare av Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskoleutbildningar. Vi erbjuder just nu utbildningar inom IT, säkerhet, personal och logistik. AcadeMedia Masters finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Västerås och Eskilstuna. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigande.

7 Yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan Produktionsplanerare, 200 Yh-poäng Fem poäng motsvarar en veckas utbildning. Teambuildning (5 p) Introduktion till utbildningen, genomgång av studieteknik och problembaserad lärande. Inlärningsstilar och personlighetsprofiler. Grupputveckling FIRO IT som verktyg (10 p) Avancerad Excel och grundläggande PowerPoint. Att arbeta i projektform (10 p) Syftet med delkursen är att de studerande skall inhämta kunskaper i hur man som produktionsplanerare bedriver ett projekt. Förstå Projektorganisation, Projektplan, Aktivitetsplan, Budgetplanering, Resursplanering. Vi kommer också att gå igenom mötesteknik och dokumentation som behövs i ett projekt, samt framgångsfaktorer för projektarbete. Produktionsteknik och LEAN (25 p) Syftet med delkursen är att de studerande skall inhämta kunskaper i hur man arbetar som produktionsplanerare med LEAN produktion som stöd. Förstår produktionens roll och möjligheter, hur beredning och planering sker i olika typer av industriella verksamheter. Definiera flödesutveckling för att kunna utveckla produktionsprocessen. Kunna teorin om flaskhalsar i produktionen och sättet att hantera dessa. Förstå filosofin lean produktion för att kunna reducera slöseri som inte tillför kundvärde. Produktionslogistik (15 p) Syftet med delkursen är att de studerande skall inhämta kunskaper i hur man arbetar med produktionslogistik. Kunna beskriva och förstå betydelsen av att tänka i och arbeta med processer. Förståelse och kunna ta ett helhetsgrepp på en kunderorderprocess genom att arbeta med försäljning/marknad, utveckling/konstruktion. Beräkningsprinciper för lagerstyrning för att kunna styra lagret på ett kostnadseffektivt sätt. Kunna tillämpa metoder för analys av en produktionslayout och kunna föreslå olika sätt att utveckla layouten för att åstadkomma effektivare flöden. Kunna tillämpa metoder för visualisering och hur man skapar ordning och reda genom 5S. Processkartläggning av en produktionsprocess, analysera detta och vilka arbetsmetoder som kan användas för att effektivisera. LIA ett (25 p) Under praktikperioden (LiA) skall den studerande praktisera det de har lärt sig under första delen av utbildningen. T.ex. genomföra en processkartläggning över en tillverkningsprocess med förslag till förändring/förbättring. AcadeMedia eductus, Kaggensgatan 42, Kalmar IUC i Kalmar län, Gröndalsvägen 19B, Kalmar

8 Produktionsekonomi (20 p) Syftet med delkursen är att de studerande skall inhämta kunskaper och förståelse för affärsekonomi och dess påverkan på företaget. Kunskaper i ekonomiska termer och beräkningar samt hur budgetering är ett verktyg för att styra verksamheten. Kunna tillämpa metoder för produktkalkylering och styra med hjälp av DuPont modellen. MPS system och simulering (20 p) Ett av de viktigaste effektiviseringsområden inom svensk industri är automatisering av operationer och processer för att skapa en bättre arbetsmiljö samt för att utveckla en kostnadseffektiv produktion. Delkursen behandlar händelsestyrd simulering som är ett viktigt verktyg för att kartlägga, analysera och förbättra produktionsflöden. Ledarskap och kommunikation (15 p) Syftet med denna delkurs är att de studerande skall få kunskaper i vad som krävs att leda andra med hjälp av olika metoder, samt får de insikt i sin egen ledarstil. Hur man kommunicerar som ledare, hur man tar tillvara medarbetarens erfarenheter och kunskaper, kunna motivera och skapa ett klimat som är positiv till utveckling och förändring. Arbetsrätt och arbetsmiljö ingår också. Leverantörs- och produktionsutveckling (25 p) Delkursen är en fördjupning inom området produktion med fokus på värdeflöden. Där värdeförädlande flödet kartläggs, förbättrings möjligheter identifieras och ny effektivare process tas fram. Utbildningen fokuserar på vikten av samarbete med alla leverantörer i förädlingskedjan. LiA två + examensarbete (30 p) Målet med denna LiA period är att den studerande skall kunna tillämpa sin samlade kunskap och erfarenhet och aktivt medverka och agera som produktionsplanerare, samt genomföra examensarbetet med hjälp av de metoder, verktyg och kunskaper som har inhämtats under utbildningen. Examensarbetet består av en rapport, en muntlig presentation av densamma och en opponering av en annan studerandes examensarbete. AcadeMedia eductus, Kaggensgatan 42, Kalmar IUC i Kalmar län, Gröndalsvägen 19B, Kalmar

9 Snabbaste vägen till drömjobbet Blivande Teknisk Säljare sökes! Heltid, 200 Yh-poäng, Kalmar Idag finns ett stort behov av professionella säljare med teknisk kunskap. Genom vår yrkeshögskoleutbildning Teknisk Säljare får du stora möjligheter till ett spännande framtida arbete. För att svenskt näringsliv ska kunna hävda sig i framtiden krävs kompetens inom försäljning. Kunniga säljare skapar tillväxt i företagen! Denna yrkeshögskoleutbildning är tänkt för dig som har teknisk utbildning eller har arbetat minst två år inom teknik eller industri. Du vill utveckla din förmåga att på ett planerat och professionellt sätt etablera affärsrelationer. Efter fullgjord utbildning kan du exempelvis fungera som teknisk säljare, säljkoordinator, säljledare, exportsäljare eller exportkoordinator. På sikt även som key account manager. Vi erbjuder dig en utbildning med teori och praktik som är framtagen i nära samarbete med näringslivet. UTBILDNINGENS INNEHÅLL Affärskommunikation Marknadsföring Försäljning steg 1 och 2 Företagsekonomi Projektmetodik Affärskommunikation på engelska Affärsjuridik LiA (6 veckor) Examensarbete Målsättning Efter genomförd utbildning kan du hantera hela försäljningsprocessen från de strategiska besluten till de operativa. Du har fått verktyg för att identifiera marknader och sälja produkter eller tjänster till befintliga och nya kunder. Detta tillsammans med teknisk erfarenhet gör dig attraktiv bland företag inom industri- och teknikbranschen. Utbildningens upplägg Under utbildningens teoretiska delar lär du dig hela säljprocessen från presentation till avslut, att utveckla kundrelationer, förhandlingsteknik, marknadsföring, att driva ett säljprojekt, offert- och avtalsskrivning, Andra viktiga delar i utbildningen är affärsmannaskap, omvärldsbevakning och aktiv säljträning. I utbildningen ingår totalt sex veckors LiA (lärande i arbete) där du får möjlighet att praktisera dina kunskaper ute hos ett värdföretag. Examen Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen. För examensbevis krävs minst G (Godkänd) i samtliga delkurser, godkänt examensarbete samt fullgjord LiA. SNABBFAKTA Längd 1 år Poäng 200 YH-poäng LiA 6 v Studietakt Heltid Kursstart 7 sept Huvudort Kalmar Vill du veta mer? Kontakta Jocelyn Håkansson på eller Utbildning genomförs på uppdrag av IUC Kalmar län AB. För mer information om IUC besök

10 Snabbaste vägen till drömjobbet Det här är AcadeMedia Masters Yrkeshögskola Dagens drömmar. Framtidens yrken Vissa tycker att man ska sluta drömma och skaffa sig ett riktigt jobb. På AcadeMedia Masters tycker vi att drömmarna är en förutsättning för ett riktigt bra jobb. Vi har nämligen koll på vilka yrken som efterfrågas i framtiden. Därför har vi startat utbildningar som kommer att leda till drömjobb. På riktigt. Näringslivet och AcadeMedia Masters Vi vet att enda sättet att få fram rätt personal till näringslivet är genom ett nära samarbete mellan näringsliv och skola. Därför är utbildningarna hos AcadeMedia Masters mycket nära kopplade till verkligheten. Våra studerande genomför flera långa LiA-perioder ute hos företagen, de slutför projekt på uppdrag av företagen och möter deras gästföreläsare. Det gör våra utbildningar roligare och mer utmanande. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt i utbildningens ledningsgrupp. stockholm Mejerivägen 9, Box , Stockholm göteborg Bror Nilssons gata 6, Göteborg Andra Långgatan 44, Göteborg malmö Drottninggatan 4 B, Malmö västerås Storagatan 48, Box 137, Västerås eskilstuna Kriebsensgatan 13, Eskilstuna k almar Kaggensgatan 42, Kalmar telefon internet Våra utbildningar ställer höga krav på aktiva studerande som är kreativa och ambitiösa individer. Studierna bedrivs på heltid och kräver i många fall att studeranden även satsar kvällar och helger för projektarbeten och fördjupningsstudier. För att klara studierna krävs ett helhjärtat engagemang och hårt arbete. En stor del av studierna sker i form av projektarbeten i grupp. Utbildningsformen Yrkeshögskola Bästa sättet att beskriva yrkeshögskola är som en praktiskt inriktad högskola bredvid de ordinarie universiteten. AcadeMedia Masters yrkeshögskola ska alltså inte förbereda för högskolestudier utan är en parallell utbildningsväg. Fördelen med Yrkeshögskola är att du genom långa LiAperioder (Lärande i Arbete) ute hos företagen är redo att jobba från dag ett, direkt efter examen. Examen Om du blir godkänd på alla kurser får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (utbildning på två år eller längre) eller en yrkeshögskoleexamen (utbildning på ett år). Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag. AcadeMedia Masters utbildningar idag Vi är en av Sveriges största privata anordnare av Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskoleutbildningar. Vi erbjuder just nu utbildningar inom IT, säkerhet, personal och logistik. AcadeMedia Masters finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Västerås och Eskilstuna. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigande.

11 Yh Yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan Teknisk Säljare, 200 Yh-poäng Fem poäng motsvarar en veckas utbildning. Affärskommunikation (25 p) Målet med delkursen är att ge kunskaper och färdigheter i att kommunicera på ett professionellt sätt i olika sälj- och affärssammanhang. Du får ökad förståelse för och insikt om andra kulturer, olika personligheter och yrkesroller, hur det påverkar och dess betydelse. Företagsekonomi (20 p) Målet med delkursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i ekonomiska analyser, finansiering och kalkylering. Om hur ekonomiska modeller och grundbegrepp kan användas för att planera och styra ett företags verksamhet mot lönsamma affärer. Marknadsföring (15 p) Målet med delkursen är att ge kunskaper om marknadsplaneringsprocessen, från utformning av affärsidé till marknadsföringsåtgärder. Du får en god förståelse för internationell marknadsföring och faktorer som påverkar företagets marknadsföring och försäljning. Försäljning Steg 1 (35 p) Målet med delkursen är att ge god kunskap om säljplaneringsarbete och hela säljprocessen. Hur en säljorganisation fungerar och säljarens roll i företaget. Kursen ger insikt om den personliga försäljningens förutsättningar och villkor samt i rollen som teknisk säljare. Kursen behandlar även offertskrivning, förhandlingsteknik samt inköpsprocessen, supply chain management och säljarens roll i inköpsprocessen. Du får en förståelse för de logistikproblem som uppstår i företag som jobbar i en internationell miljö. Projektmetodik (10 p) Målet med delkursen är att ge kunskaper och färdigheter i att medverka och arbeta i försäljningsprojekt. Kursen omfattar förberedelser, projektplanering, projektstart och genomförande. Projektmedarbetaren och projektledarrollen, projektslut och uppföljning. Försäljning steg 2 (30 p) Målet med delkursen är att ge goda kunskaper i hur man etablera nya kunder och marknader samt utvecklar och vårdar långsiktiga relationer. Kursen behandlar hur företag driver en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader. Du får en förståelse för hur CRM (customer relations management) används som verktyg för styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. AcadeMedia eductus, Kaggensgatan 42, Kalmar IUC i Kalmar AB, Gröndalsvägen 19B, Kalmar

12 Affärskommunikation, engelska (15 p) Målet med delkursen är att utveckla förmågan att använda affärsengelska i internationella kontakter. Kursen ger kunskaper och färdigheter i engelska språket som kommunikationsmedel i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid ordförrådet när det gäller teknisk försäljning. Affärsjuridik (15 p) Målet med delkursen är att ge grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Delkursen omfattar bl.a. avtals- och handelsrätt, marknads- och kontraktsrätt. Immaterialrätt samt konkurrensrätt. LiA (30 p) Du genomför en LiA-period omfattande sex veckor i slutet av utbildningen. Under LiA-perioden fungerar du som säljare på företaget och tilldelas konkreta arbetsuppgifter, under handledning. Arbetsuppgifterna speglar de utbildningsmoment som gåtts igenom under utbildningen så att du får träna praktiskt att använda dina nya kunskaper och färdigheter. Examensarbete ( 5 p) Examensarbete och examination. I anslutning till LiA-perioden skriver du ett examensarbete. Examensarbete består av en rapport, en muntlig presentation av densamma och en opponering av en annan students examensarbete. Rapporten kan behandla arbetsuppgifter som genomförs under LiA-perioden eller bestå av en fördjupning inom ett ämne som ingått i utbildningen. AcadeMedia eductus, Kaggensgatan 42, Kalmar IUC i Kalmar AB, Gröndalsvägen 19B, Kalmar

13

14

15 Kvalitets- och miljöledare 400 Yh-poäng Folkuniversitetet Göteborg Vill du kunna leda förändringsarbete inom stora och små organisationer? Utbildningen ger dig ämneskunskaper och färdigheter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Efter utbildningen kan du arbeta som huvudansvarig för en organisations kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Utbildningens mål Utbildningens övergripande mål är att ge dig de ämneskunskaper och färdigheter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö som behövs för att kunna fungera som huvudansvarig för en organisations kvalitets-, miljöoch arbetsmiljöarbetet. Målet med utbildningen är också att du skall utveckla dina ledaregenskaper för att i yrkeslivet kunna leda utvecklings- och förändringsarbetet inom stora och små organisationer. Organisationerna och verksamheterna där du kan arbeta finns inom både den privata och offentliga sektorn, inom alla branscher. Du kommer kunna arbeta som kvalitetschef/ledare/ samordnare/koordinator, miljöchef/ledare/samordnare/koordinator, arbetsmiljöchef/ledare/samordnare/ koordinator, förbättringsledare, verksamhetsutvecklare, konsult inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Kurser Integrerade verksamhetssystem Miljö Arbetsmiljö Kvalitet Ledarskap LIA (Lärande i arbete) under två perioder Examensarbete Ansök senast 15 maj LIA 26 veckor fördelat på 2 perioder. Under den första LIA-perioden fokuserar du på att arbeta med olika typer av verksamhetssystem med betoning på de två arbetsområdena miljö och arbetsmiljö. Under den andra LIA-perioden fördjupar du dina kunskaper inom området Kvalitet. Målet är att du skall kunna genomföra revision av integrerade verksamhetssystem samt effektivt kunna driva förbättringsarbetet i olika typer av verksamheter. LIA-perioderna kan genomföras på arbetsplatser både inom den privata och offentliga sektorn, inom alla branscher. Mer information och anmälan Sista ansökningsdatum: Utbildningsstart: Omfattning: 2 år, 400 Yh-poäng, heltid, deldistans Antal platser: 30 Antal veckor LIA: 26 Plats Utbildningen genomförs till största delen på distans. Dock ingår ett antal fysiska träffar, totalt 26 dagar fördelade över 2 år. De fysiska träffarna genomförs på Folkuniversitetet i Göteborg. I utbildningen ingår även ett moment i ledarskap som genomförs i internatform. Kontakt Bitte Klevendal Englund tel: e-post: Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. Dessutom skall du ha arbetslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete varav minst 1 år sammanhängande. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN Läs mer om utbildningen på: Folkuniversitetet är ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Telefon: folkuniversitetet.se/goteborg

16 Inköp & Supply Management 425 YH-poäng

17

18 CAD-tekniker 200 YH-poäng, Distans

19

20 Produktionstekniker 300 YH-poäng, Distans a html

21

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Inköpslogistiker Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet YH Inköpslogistiker Nässjö kommun anordnar en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, YH, inköpslogistiker, 400 YHpoäng. Utbildningen

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Lean förbättringsledare. Utbildningsbeskrivning till LIA-arbetsplatser

Lean förbättringsledare. Utbildningsbeskrivning till LIA-arbetsplatser Lean förbättringsledare Utbildningsbeskrivning till LIA-arbetsplatser Utbildningen i korthet Lean förbättringsledare Nässjö kommun anordnar en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, YH, Lean förbättringsledare,

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Fotograf, framsida: Roger Strömberg. Övriga fotografer: Camilla Saxell, Ulf Axelsson, Malin Landgren, Kristian Johansson, Axel Siljebratt, Adam Bankhead, Martin Möller. Form och innehåll: Eslövs

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Energi- & klimatkonsult

Energi- & klimatkonsult Information till handledare Landskrona högre utbildningar Handläggare Dennis Westerberg Datum 2004-11-01 Sid 1 av 8 Energi- & klimatkonsult Klass: Klimat-04 (2004-2006) LIA-period 1, v. 8 11, år 2005 Vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Kvalificerad försäljning Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet Kvalificerad Försäljning är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-poäng. Den leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik på Göteborgs

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Innehåll Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 4 Kort om YH...5 Studier...6 Handledare Socialpsykiatri, 400 YH-poäng, bunden utbildning...7 8 Produktionstekniker Ständiga förbättringar/lean Production,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap Utbildningar 2009 Försprång genom kunskap Training and consulting Kurser och industriell konsultering som gör din produktion effektivare inom: -Pneumatik -Hydraulik -Styrteknik -TPM, Lean Production -Produktionsutveckling

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014 Kurser Automationsteknik Yh-poäng 40 ål och innehåll Kursen ska ge kunskaper om konstruktion och dimensionering av pneumatiska och hydrauliska system samt komponentkännedom. Kursen ska också ge förståelse

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Innehåll Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 4 Kort om YH...5 Studier...6 Handledare Socialpsykiatri, 400 YH-poäng, bunden utbildning...7 8 Produktionstekniker Ständiga förbättringar/lean Production,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Fastighetsautomationsingenjör Kursplan

Fastighetsautomationsingenjör Kursplan Fastighetsautomationsingenjör Kursplan Fastighetsautomationsingenjör Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Ellära 30 Examensarbete 20 Fastighetstekniska system 45 Intelligenta hus 35 Kommunikationsprotokoll

Läs mer

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag

Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag Utifrån företagens behov Lernia Techs utbildningar arbetas fram utifrån företagens behov och kompetens inom teknikområdet. Tjänsterna består av lagkravs- och

Läs mer

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten.

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten. Björn Larsson - Automationsingenjör Myohliv AB, Affärsutveckling Engineering Services - Projektledning Försäljning: 0734-38 24 34 sales@myohliv.se www.myohliv.se Kortfattat om Björn Larsson Automationsingenjör

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Managing Technology & Business Projects, 120 poäng. Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Managing Technology & Business Projects, 120 poäng. Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS Dnr: 893/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Managing Technology & Business Projects, 120 poäng Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd5-14

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd5-14 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på Göteborgs Tekniska College samt till de företag och handledare som de studerande kommer i kontakt med

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Integrationspedagog Behandlingspedagog Kvalificerad automationstekniker Kvalificerad verkstadstekniker Kulturkommunikatör 3D-CAD konstruktör Optotekniker Skogsbrukstekniker Drifttekniker process IT-säkerhetstekniker

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet. Information YH-GIS 5, 2016

Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet. Information YH-GIS 5, 2016 Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet Information YH-GIS 5, 2016 Information: Folkuniversitetet Yrkeshögskolan Utbildningens innehåll Utbildningens upplägg Förväntningar Frågor Folkuniversitetet,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK vid Högskolan på Åland Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Ingenjör

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng Dnr. 1301/333-04 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

DET HÄR ÄR NOVA. Läs mer om Novas verksamhet på www.oskarshamn.se/nova

DET HÄR ÄR NOVA. Läs mer om Novas verksamhet på www.oskarshamn.se/nova DET HÄR ÄR NOVA Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i Oskarshamnsregionen. En del av Novas uppdrag är att vara

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

ti akademin, yrkesutbildningar

ti akademin, yrkesutbildningar ti akademin, yrkesutbildningar Informationsmöte: 4 maj 2011 Öppet hus: 5 maj 2011 För mer information se baksidan av denna katalog SIDA 2 Innehåll innehåll Välkommen till TI Akademin 3 Yrkeshögskoleutbildningar

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis.

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis. AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd3-12

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd3-12 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd3-12 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Behandlingspedagog Integrationspedagog Kulturkommunikatör Medicinsk sekreterare Tandsköterska Affärsinriktad redovisningsekonom Lönekonsult Avancerad GIS-användare IT-säkerhetstekniker Etisk hackare Javautvecklare

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng.

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng. Utbildningsplan Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål Utbildningen för högskoleexamen

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Vårdadministration 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bli administrativt proffs inom vården KY-utbildningen Vårdadministration vänder sig till dig som vill arbeta som

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Magisterprogram med ämnesbredd i ekonomi - personalledning/kundrelationer, 40 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Magisterprogram med ämnesbredd i ekonomi - personalledning/kundrelationer, 40 poäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ekonomi - personalledning/kundrelationer, 40 poäng Dnr. 412/33-03 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign Staffan Zakrisson PRIMAB Automation AB Orgnr: 556960-8531 +46 708 81 65 41 www.primab-automation.se staffan@primab-automation.se Sammanfattning Jag har lång erfarenhet inom flera delar av området automation,

Läs mer