Termkonferens, Uddevalla. 24 september 2009 Lars Sjödin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Termkonferens, Uddevalla. 24 september 2009 Lars Sjödin"

Transkript

1 Termkonferens, Uddevalla 24 september 2009 Lars Sjödin

2 Rubriken i programmet Nuvarande och kommande diagnosregister i det nya statliga tandvårdsstödet Nuvarande och kommande föreskrift (TLVFS) om statligt tandvårdsstöd Hur blev det som det blev Vad tänker myndigheten göra

3 Så mycket hälsa per satsad skattekrona som möjligt till medborgarna Läkemedel och tandvård

4 Nämnden för läkemedelsförmåner Nämnden för statligt tandvårdsstöd

5 Är behandlingar kostnadseffektiva?

6 Mål: Lag om statligt tandvårdsstöd 1 juli Stimulera människor att regelbundet gå till tandvården - Skydd mot höga kostnader -SFS 2008:145 Aug 2009

7 Allmänt tandvårdsbidrag 300 kr/år år samt 75 år och äldre 150 kr/år år 1 juli varje år till alla Gäller 2 år Får användas för betalning av ersättningsberättigande åtgärder och abonnemang Budget ca 1 miljard. Beslutas av Riksdagen TLV aug 2009

8 Högkostnadsskydd Patienten Staten Upp till kr 100 % 0 % kr 50 % 50% 15 oo1 kr - 15 % 85 % Ersättningen beräknas med utgångspunkt från referenspriser eller vårdgivarens pris om det är lägre. Gäller för ersättningsberättigade åtgärder som slutförts under en ettårsperiod. Sep 2009

9 Övriga förutsättningar Fri prissättning Behandlaren avgör om stöd ska utgå Elektronisk rapportering Utbetalning till vårdgivare Efterhandskontroll TLV Sep 2009

10 Regler för ersättningsberättigande tandvård = högkostnadsskyddet Öppet uttrycka prioriteringar Skapa förutsägbarhet Definierar storleken av det statliga åtagandet Kontroll över de statliga utgifterna

11 3 lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Statligt tandvårdsstöd lämnas för: 1.Förebyggande tandvård, och 2.Tandvård som patienten behöver och som syftar till att åstadkomma frihet från smärta och sjukdomar, förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder, eller ett utseendemässigt godtagbart resultat. Tandvården ska så långt det är möjligt bevara munnens vävnader. Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaderna Sep 2009

12 Lege artis Ersättningsberättigad vård

13 Lege artis Ersättningsberättigad vård

14 Föreskriften samt information om vilka ändringar som gjorts finns på Sep 2009

15 Sjukdomar i tandköttet och omgivande vävnader ICD 10 kod = K05 Frisk Gingivit Parodontit Tandsköttsinflammation K05.0 K05.19 D/T 3041 Tandlossning K05.20 K05.50 D/T 3043 Sep 2009

16 Ersättningsreglerna Diagnoskod ICD 10 Diagnos/tillstånd 3041 Villkor (krav för att åtgärden/åtgärderna ska vara ersättningsberättigande) Ersättnings-berättigande åtgärd(er). Kod-förklaring, se åtgärdslista K050 K051 K0500- K0519 Gingivit (akut och kronisk) 162, 203, 301, 302, 303, 311, 341, 342, T84 T845 Mucosit (inflammation i slemhinnan runt im-plantat) 162, 203, 301, 302, 303, 311, 341, 342, 362, 491, K052 K053 K0520- K0539 Parodontit (akut, aggressiv, med genetisk koppling och kronisk tandlossning) 162, 203, 301, 302, 303, 311, 341, 342, 362, 401, 402, 403, 404, 441, 442, T84 T845- T849 Peri-implantit 162, 301, 302, 303, 311, 341, 342, 362, 405, 429, 441, 443, 491, 492, 882 K0522 K0532 K007 Pericoronit 301, 302, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491

17 Tandkaries ICD 10 kod = K02 Olika stadier av karies = hål i tänderna Karies i emaljen Initialkaries K02.0 D/T 3021 Karies i dentinet K02.1 D/T 4001, 4002 Karies på rotytan K02.2 D/T 4001, 4002 Sep 2009

18 Karies i tandvårdsstödet Initialkaries början till hål D/T 3021 då borrar man inte Primärkaries hål i olagad tandyta D/T 4001 (litet) eller 4002 (stort) Sekundärkaries hål vid en lagning D/T 4011 (litet) eller 4012 (stort) Ersättning & Uppföljning & Kvalitet

19 Diagnos kod Diagnos/tillstånd Reparativ vård Villkor för ersättning (kodförklaring, se nedan) Koder för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder (kodförklaring, se bilaga 2) 4001 Defekt i tand p.g.a. primärkaries 4002 Omfattande defekt i tand p.g.a. primärkaries 4011 Defekt i tand p.g.a. sekundärkaries D.2, D.4, D.5 161, 162, 301, 302, 303, 311, 321, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 591, 701, 702, 703, 704, 705, 706 D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 161, 162, 301, 302, 303, 311, 321, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 591 och a) 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 eller b) 801, 802, 803, 891 D.2, D.4, D.5 161, 162, 301, 302, 303, 311, 321, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 591, 701, 702, 703, 704, 705, 706 Sep 2009

20 Forts. diagnos/tillstånd Fyr- eller flertandslucka. Avsaknad av fyra eller fler bredvidliggand e tänder varav minst två inom position Forts Saknade tänder inom position 5-5 ersätts med högst tre implantat och två hängande led eller två implantat och tre hängande led när fem bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5, fyra implantat och två hängande led eller tre implantat och tre hängande led när sex bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5, fyra implantat och tre hängande led eller tre implantat och fyra hängande led när sju bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5, fem implantat och tre hängande led i överkäken eller fyra implantat och fyra hängande led eller tre implantat och fem hängande led när åtta bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5, fem implantat och fyra hängande led i överkäken eller fyra implantat och fem hängande led när nio bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5. När tio bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5 ersätts helkäksimplantat motsvarande diagnos/tillstånd 5001 eller , 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 491, 492, 801 (högst 4), 802 eller 803 (högst 4 totalt), 804 (högst 4), 805 (högst 4),851 (högst 5 enligt villkor), 852 (högst 5 enligt villkor), 853 (högst 5 enligt villkor), , 867, 891

21 Åtgärder, ett exempel 500 Rotbehandling Samtliga åtgärder i 500 serien innefattar all rotbehandling, såsom röntgen, bakterieprov och upprepade rensningar, fram till färdig rotfyllning och förslutning av tanden med temporär fyllning. I förekommande fall ingår även återbesök vid komplikationer. sep 2009

22 Enskildheterna blir en helhet

23 Måste det vara så krångligt? De 10 budorden 113 ord USA:s konstitution 4400 ord Lag om statligt tandvårdsstöd 1544 ord TLVs Föreskrift TLVFS 2009: ord Vägtrafiklagen ord Vägtrafikförordningen ord

24 Föreskriftens uppgift Reglerar vårdersättning Rättsligt dokument Underlag för programmering Information till vårdgivare Information till patienter Sep 2009

25 Detaljerat eller komplicerat? Tandvården har givits förtroende att teckna statens firma för 5 miljarder kronor Åtgärdsbaserat högkostnadsskydd moral hazard Tandvården har informationsövertag Efterhandskontroll - dokumentationskrav -> Tydliga, detaljerade regler o TLV aug 2009

26 Hur kunde det bli så här?

27 Från politiskt initiativ till ny lag Kommitté- Utredning 1 Direktiv 2 SOU /2007 Remiss- Behandling AG 4 Beredning Departement Lagråds- Lagråds- Proposition Remiss 6 Yttrande Klar Riksdags- Behandling Regerings- Beslut Ny lag. ikraftträdande

28 Problem med föreskriften Ny logik Detaljeringsgraden Regeringen får inte besluta och utge allmänna råd eller vägledning Termer och språk Fort, fortare, färdigt Sep 2009

29 Tidplan: Regler för Ersättningsberättigande tandvård och Åtgärdslista 26/6 Arbetsgruppen träffas 1:a gången 14/8 Utskick utkast till expertgrupp 19/8 Synpunkter lämnas på utkast 24/8 Utskick remissversion till expertgrupp + remissinstanser 28 29/8 Utskick kompl. förslag protetik 31/8 Synpunkter lämnas på remissversion 5/9 Utskick slutversion till expertgrupp 10 11/9 Expertgruppsmöte slutdiskussion

30 Höstterminen 2007 Arbetsgrupperna arbetade vidare på förslagen och stämde av mot expertgrp. Expertgruppen beslutade eller snarare var rådgivare åt regeringen Slutleverans till FKs programmerare i december 2007.

31 Motstridiga intressen? Tandvård Beräkning av kostnader för åtgärder Programmeringsunderlag Ekonomi Juridik Information Sep 2009

32 Beräkning av kostnader Åtgärd 837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes Åtgärden innefattar komplicerad lagning där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 834, 835 eller 836 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, käke, dag och mottagning. Sep 2009

33 Underlag för programmering Åtgärden kan under samma ersättningsperiod inte kombineras med annan rotbehandlingsåtgärd (åtgärd 501, 502, 503, 504, 522, 523, 541) för samma patient och tandnummer och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. Sep 2009

34 Föreskriftens termer är kronterapi ersättningsberättigande beräknas tandvårdsersättning för villkor för ersättning. Utgår statligt tandvårdsstöd Ersättningsberättigande om.. Ersättningsberättigande förutsatt sep 2009

35 Beskrivning av tillstånd Fraktur eller skada i fastsittande brokonstruktion (täcker då även in då ett stöd har behövt extraheras under bron och kronan byggs om till en pontic chairside) Sep 2009

36 Åtgärder, restriktioner Upprensning och rotfyllning, en rotkanal Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 502, 503 eller 504 för samma patient och tand under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. Sep 2009

37 Beskrivning av diagnos/tillstånd Bettavvikelse med tydligt störande inkompetent läppslut som orsakats av avvikelsen. Tandreglering ersätts för behandling av två käkar Sep 2009

38 Facktermer Tvåtandslucka varav minst en inom position 5 5 där ändstödet är bräckligt. sep 2009

39 Mer termer och begrepp.. Tvåtandslucka varav minst en inom position 5 5. Enkelsidig friändstandlöshet Partiell tandlöshet oavsett antal tänder och där tandlöshetstillståndet Entandslucka, sep 2009

40 Vad ska vi göra i kommande...föreskifter* Se över termer och begrepp Klassifikation? Renodla föreskriftstext Arbeta mer med allmänt råd Ge ut en vägledning * Ny språklag! sep 2009

41 Tack! Frågor..?

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:193 Utkom från trycket den 7 maj 2008 utfärdad den 24 april 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS 2 Förord Regeringen beslutade den 26 november 2009 att

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt

Läs mer

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Landstingens tandvårdsstöd Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Intentionerna bakom landstingens tandvårdsstöd- hur tänkte man? Tandvårdsförsäkring i omvandling

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

PRISLISTA 2009. Undersökning

PRISLISTA 2009. Undersökning Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa - i förekommande

Läs mer

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007 Budgetunderlag 2009 2011 Del 2 Försäkringsförmåner 2008-02-21 Årsplan 2007 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 m v.1 1 t 1 t 1 s 1 t 1 f 1 s 1 o 1 l

Läs mer

Budgetunderlag 2010 2012

Budgetunderlag 2010 2012 Budgetunderlag 2010 2012 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande S-tandvård 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget 4 Fritt val av vårdgivare 4 Patientavgift

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer